Metsäteollisuuden rakennemuutos ja sen vaikutukset logistisiin toimintoihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäteollisuuden rakennemuutos ja sen vaikutukset logistisiin toimintoihin"

Transkriptio

1 Metsäteollisuuden rakennemuutos ja sen vaikutukset logistisiin toimintoihin Timo Kouri Logistiikkajohtaja Finnforest /Metsäliiton Puutuoteteollisuus

2 Sisällysluettelo Logistiikan virrat Suomen metsäteollisuudessa Tuotanto ja vienti Raaka-aineen käyttö ja tuonti Teollisuuden rakennemuutos Suomen metsäteollisuuden kannattavuus Kilpailukykyongelman taustat Seuraukset Vaikutukset logistisiin toimintoihin

3 Metsäteollisuuden kotimaan kuljetukset Kuljetukset ovat yhteensä likimain 100 miljoonaa tonnia vuosittain KOTIMAINEN RAAKAPUU 44 TUONTI - PUU 12 MUUT RAAKA - AINEE T 6 POLTT O- AINEET 4 PUUTUOTTEET (SAHATAVARA + PUULEVYT) 9 SELL U 2 PAPERI & KARTONK I 14 HAKE+PURU 8 KOTIMAAN MARKKINASELLU 2 LÄHDE: Metsäteollisuus ry ja Metla

4 Metsäteollisuuden päivittäiset tavaravirrat Raaka-aineet Valmiit tuotteet 5650 autoyhdistelmää 1250 autoyhdistelmää 45 junalastia 35 Junalastia 20 Laivalastia LÄHDE: Metsäteollisuus ry ja Metla

5 Metsäteollisuuden kuljetukset satamittain 2006 Pl. muiden raaka-aineiden tuontikuljetukset (mm. kaoliini, kemikaalit, polttoaineet) LÄHDE: Liikenne- ja viestintäministeriö Raakapuun ja sellun tuonti milj. t Metsäteollisuustuotteiden vienti milj. t

6 Logistiikan vaikutus kilpailukykyyn Teollisuuden logistiikkakustannukset eräissä maissa LÄHDE: Paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmän raportti Metsäteollisuuden osuus Suomen rautateiden kuljetussuoritteesta (kuljetusmatka x tonnit) on noin 60 prosenttia, maanteiden kuljetussuoritteesta noin 30 prosenttia ja ulkomaan meriviennistä 45 prosenttia. Etäisyys Suomesta metsäteollisuutemme päämarkkinoille Keski Eurooppaan aiheuttaa täällä toimivalle teollisuudelle sikäläisiin paikallisiin tuottajiin nähden kustannuslisän, joka on suuruusluokaltaan 10 %. Jotta Suomessa toimiva teollisuus olisi kilpailukykyinen, tämä kustannusero on kyettävä kompensoimaan muissa kustannuserissä. Kaiken kaikkiaan logistiikkakustannukset paperiteollisuudessa ovat noin 17 % liikevaihdosta, mikä on tuntuvasti suurempi kuin teollisuudessa keskimäärin, jossa osuus runsaat 10 %

7 Suomen metsäteollisuuden tuotanto Sahatavara Puulevyt Puumassa Paperi ja Kartonki m tn Lähde: Metsäteollisuus ry

8 Puutuoteteollisuuden vienti Sahatavara Puulevyt 8 % 16 % Sahatavara m3 17 % 16 % 27 % 9 % 7 % UK Ranska Saksa Muu Eurooppa Japani Afrikka Muut % 4 % 2 % 18 % Vaneri Lähde: Metla % 17 % 13 % Saksa UK Alankomaat Muu Eurooppa Aasia USA Muut

9 Massa- ja paperiteollisuuden vienti Puumassa Paperi ja Kartonki 5 % 4 % 1 % Puumassa tn 8 % 38 % Saksa Ruotsi Muu Eurooppa Kiina % 9 % Muu Aasia USA Muut % 10 % 2 % 4 % 2 % 72 % Paperi ja Kartonki 2007 Eurooppa P-Amerikka Aasia E-Amerikka Oseania Afrikka

10 Metsäteollisuuden raaka-aineen käyttö ja tuonti Milj. m3 Tukkipuu 25 Kuitupuu 20 Hake ja Puru 15 Tuontitukki 10 Tuontikuitu Tuontihake

11 Suomen metsäteollisuuden rakennemuutos Suomessa Oulu Tampella Forest ja Tambox Veitsiluoto Enso-Gutzeit Stora Enso Metsäliitto Serlachius Metsäliiton Teollisuus Finnforest Varkaus (Ahlström) Corenso United Pori, Varkaus Metsä- Tissue Kyro SCA-Packaging Finland Peterson Packaging UPM-Kymmene Metsä- Rauma M-real Metsä-Botnia Kajaani Rosenlew Joutseno- Pulp Metsä-Timber Kemi Yhtyneet Paperitehtaat Rauma- Repola Kaukas Myllykoski Paper Schauman Repola Ahlstrom Kauttua Kymmene Sunila Pankaboard Jujo Thermal Stromsdal Tervakoski Sonoco Alcore Loparex Powerflute (Savon Sellu) Georgia-Pacific Nordic (Nokia) LÄHDE: Metsäteollisuus ry

12 Suomen metsäteollisuuden kansainvälistyminen Enso-Gutzeit Oy 1918 Veitsiluoto Oy 1932 Oulu Oy 1986 Tervakoski 1986 Tampella Oy 1993 Stora Enso Oy 1995 Consolidated 2000 Stora Enso Oyj 1998 Kymin Oy (Kymmene Ab) 1904 Nordland Papier 1967 Boucher 1977 Strömberg Kymi- Strömberg 1983 Caledonian 1987 Oy Kaukas Ab Schauman 1988 Chapelle Darblay 1990 Kymmene Oy 1986 UPM-Kymmene Oyj 1996 Myllykoski Träsliperi 1892 Rauma-Repola Oy 1952 Yhtyneet Paperitehtaat 1920 Yhtyneet Paperitehtaat 1951 Lohjan Paperi 1982 Rosenlew 1987 Raf. Haarla 1976 Shotton 1985 Stracel 1988 Joutseno Pulp Oy 1988 Repola 1991 Kajaani Oy 1990 Haindl 2001 Repap 2000 Blandin 1997 Myllykoski Oy 1951 Myllykoski Oyj Madison Gebr. Lang Albbruck 1990 Utzenstorf, Dachau, Plattling 1996 Myllykosken Paperitehdas Oy 1952 G.A. Serlachius Oy 1868 Metsäliitto 1934 Osuuskunta Metsäliitto 1947 Metsäliiton teollisuus Oy 1974 Metsä-Serla 1986 Savon Sellu Oy 1982 Kemi Oy 1991 Biberist 1997 UK Paper 1998 Kyro 1995 Modo Paper 2000 Zanders 2000 M-real Oyj 2001 Ahlström 1851 A. Ahlström Osakeyhtiö 1908 Cartiere Bosso 1963 Karhula Oy 1915 Kämmerer 1976 Ahlström Svenska Industrier 1969 Filtration Sciences Inc Ahlstrom Oyj

13 Myyntiyhteistyö yritysten välillä Metsäteollisuuden yhteiset myyntiyhdistykset perustettiin Suomen itsenäistymisen jälkeen kehittämään tuotteiden vientiä uusille markkinoille Venäjän kaupan romahdettua. FinnPap, FinnCell, FinnBoard Jäsenyritysten suhtautuminen myyntiyhdistyksiin heikkeni 80-luvulla ja ne purettiin lopullisesti 1996

14 Suomalaisten metsäteollisuuskonsernien kannattavuus Tulos ennen veroja ja sijoitetun pääoman tuotto-% 5 mrd. EUR Sijoitetun pääoman tuotto% 11,6 14,3 16,5 10,4 4,0 4,0 5,3 1,4 4,0 2,6 LÄHDE: Konsernien osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset

15 Valkaistun sulfaatin vientihinta kuukausittain 900 EUR/t 900 Mäntysellu Koivusellu /98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 LÄHDE: Tullihallitus

16 Graafisten paperien vientihinnat kuukausittain 1000 EUR/t Sanomalehtipaperi Päällystetty mekaaninen Pääll:tön mekaaninen Hienopaperi yht LÄHDE: Tullihallitus

17 Kartongin vientihinnat kuukausittain 1000 EUR/t Taivekartonki Fluting Kraftliner LÄHDE: Tullihallitus

18 Havusaha- ja höylätavaran vientihinta kuukausittain 260 EUR/m3 FOB hinta, havusaha- ja höylätavara /1999 1/2000 1/2001 1/2002 1/2003 1/2004 1/2005 1/2006 1/2007 1/2008 LÄHDE: Tullihallitus

19 Vanerin vientihinnan kehitys Koivupintaiset vanerit Havuvaneri LÄHDE: Tullihallitus

20 Kantohinnat Suomessa EUR/m3 Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki 60 Mäntykuitu Kuusikuitu Koivukuitu LÄHDE: Metla

21 Muutokset markkinoilla ja tuotannossa Kemiallinen teollisuus Paperin kysynnän kasvu on ollut perinteisillä markkinoilla odotettua hitaampaa, kasvun painopiste siirtynyt Aasiaan Kehittyvillä markkinoilla on investoitu voimakkaasti kustannustehokkaaseen paperikapasiteettiin Etelä-Amerikkaan syntynyt merkittävä nopeasti kasvavaan plantaasipuuhun perustuva selluteollisuus Mekaaninen teollisuus Rakentamisen kasvusuhdanne Euroopassa hiipumassa, Japani vaikeuksissa, USA romahtanut Keski-Euroopan sahakapasiteetti lisääntynyt 2000-luvulla 25% (12 M m3) Venäjän tuotanto kasvaa jatkuvasti Muut tekijät Valuuttakurssit Öljy, energia Korot, inflaatio

22 Rakennemuutoksen seuraukset Tuotanto kapasiteetti vähentyy Suomessa (jo toteutetuneen lisäksi) Kustannustehokkuutta on parannettava kauttaaltaan. Logistiikka yksi keskeisimmistä alueista! Investoinnit jatkossa raaka-aineen ja kysynnän mukaan Vienti erikoistuu (bulkista täsmään) Teollisuuden panostus muuttuu määrästä arvoon

23 Muutosten vaikutukset Logistisiin toimintoihin Suomalaisen metsäteollisuuden on saatava kannattavuus paranemaan! Tuotteiden hinnat määräytyy kilpailutilanteen mukaan markkinoilla. Kustannusnousuja ei saada vietyä tuotteiden hintoihin. Kysyntä perinteisillä markkinoilla laskee tai parhaimmillaan säilyy entisellään Logistiikkakustannukset raaka-aineiden ja palkkakustannusten jälkeen suurin kuluerä! Logistiikkaa on pystyttävä tehostamaan. Kaikissa osavaiheissaan.

24 Muutosten vaikutukset Logistisiin toimintoihin Auto ja junakuljetukset Kuljetuskaluston tarve laskee; Metsäteollisuuden tuotteille Kemiallisen metsäteollisuuden raaka-aineille. Tuontipuun kuljetuksessa Kuljetuskaluston tarve kasvaa: Kotimaan puunhankinta Suorat trailerkuljetukset Manner Eurooppaan Vientikuljetukset Venäjälle.

25 Muutosten vaikutukset Logistisiin toimintoihin Satamat Raakapuun tuonti vähenee voimakkaasti (2009?) Hakkeen tuonti lisääntyy Laivausvoluumit laskee ja kilpailu satamien välillä kiristyy Satamien ja Operaatoreiden erikoistuminen lisääntyy. Bulk, Kontti, RoRo, Lolo, Projektit, Vaikutuksia myös muiden viejien ja tuojien logistisiin ratkaisuihin

26 Muutosten vaikutukset Logistisiin toimintoihin Meriliikenne Kapasiteettitarve pienenee Metsäteollisuuden yrityksillä Omia laivoja ja laivausratkaisuja pitkäaikaisilla sopimuksilla. Linja liikenne on uusien haasteiden edessä Löytyykö riittävästi korvaavaa lastia tai muuta ratkaisua nykyisille reiteille? Muutokset lähtö ja purkusatamissa, frekvensseissä? Konttiliikenne keskittyy vain harvoihin satamiin.

27 Metsäteollisuus säilyy Suomessa jatkossakin, mutta pienempänä ja jatkossa todennäköisesti tuottaen osin myös toisenlaisia tuotteita. Logistiikalla on keskeinen rooli teollisuutemme kilpailukykyyn nyt ja erityisesti jatkossa. Kiitos!

28 Massa-ja paperiteollisuuden kustannusrakenne

29 Puutuoteteollisuuden kustannusrakennne

Vuoden 2001 tapahtumia

Vuoden 2001 tapahtumia VUOSIKERTOMUS 21 Sisällysluettelo Pääjohtajan katsaus 2 Vuoden 21 tapahtumia 3 Viisi vuotta numeroina 4 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 4 Kehitys vuosineljänneksittäin 5 Metsäliitto Osuuskunta 6 Finnforest

Lisätiedot

Jari Viitanen ja Riitta Hänninen. etunimi.sukunimi@metla.fi

Jari Viitanen ja Riitta Hänninen. etunimi.sukunimi@metla.fi Venäjä, Suomi ja metsä teollisuuden markkinanäkymät Jari Viitanen ja Riitta Hänninen etunimi.sukunimi@metla.fi Metsäsektorin liiketoimintamahdollisuudet Venäjällä, Joensuu 26.1.211 Esityksen sisältö Suomen

Lisätiedot

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene U P M - K y m m e n e V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 UPM-Kymmene Vu o s i k e r t o m u s 2001 UPM-Kymmene Oyj Eteläesplanadi 2 PL 380 00101 Helsinki Puh. 0204 15 111 Faksi 0204 15 110 http://www.upm-kymmene.com

Lisätiedot

Suomi metsäteollisuuden kotipesänä tulevaisuudessa - sellun keitto vai mekaaninen kuidutus

Suomi metsäteollisuuden kotipesänä tulevaisuudessa - sellun keitto vai mekaaninen kuidutus Suomi metsäteollisuuden kotipesänä tulevaisuudessa - sellun keitto vai mekaaninen kuidutus Metsäalan tulevaisuusseminaari 2,.6.24 Tampereen yliopisto Jukka Huuskonen, liiketoiminta-analyysijohtaja, UPM

Lisätiedot

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 Tietoja osakkeenomistajille Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2001 klo 13.30 Finlandia-talossa,

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset 20.9.2009 Suomen metsäala on merkittävässä käännekohdassa. Sen taustalla ovat mm. mullistukset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla,

Lisätiedot

UPM VUOSIKER TOMUS 2006

UPM VUOSIKER TOMUS 2006 Vuosikertomus 2006 Sisältö Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

Metsäalan luova tuho

Metsäalan luova tuho Metsäalan luova tuho Lauri Hetemäki lauri.hetemaki@metla.fi Suomen talous ja talouspolitiikka kurssin luento, Helsingin kauppakorkeakoulu, 27.10.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish

Lisätiedot

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraporttisarja Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti 10/2005 Kari Aravuo Julkaisusarjan

Lisätiedot

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2004 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 29.1.2004 tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005 UPM VUOSIKERTOMUS 2005 Vuosikertomus 2005 Vuoden 2005 tapahtumia UPM:n Changshun tehtaan toinen paperikone käynnistettiin onnistuneesti Kiinassa. Paperi- ja sellutehtaat olivat Suomessa pysähdyksissä työ

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja sähkönkulutusarvioista

Asiantuntijalausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja sähkönkulutusarvioista Lauri Hetemäki, VTT 21.5.2010 erikoistutkija Metsäntutkimuslaitos Asiantuntijalausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja sähkönkulutusarvioista (Ympäristövaliokunnan

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

etsäliitto-yhtymä on puukauppaan ja metsäteollisuuteen keskittynyt suomalainen konserni. Yhtymä toimii Euroopassa ja markkinoi tuotteitaan

etsäliitto-yhtymä on puukauppaan ja metsäteollisuuteen keskittynyt suomalainen konserni. Yhtymä toimii Euroopassa ja markkinoi tuotteitaan Vuosikertomus 1998 M etsäliitto-yhtymä on puukauppaan ja metsäteollisuuteen keskittynyt suomalainen konserni. Yhtymä toimii Euroopassa ja markkinoi tuotteitaan kaikkiin maanosiin. Metsäliitto-Yhtymän vahvuus

Lisätiedot

UPM OSTAA MYLLYKOSKEN. 21. joulukuuta 2010

UPM OSTAA MYLLYKOSKEN. 21. joulukuuta 2010 UPM OSTAA MYLLYKOSKEN 21. joulukuuta 2010 Sisältö Yritysoston pääkohdat Strateginen yhteensopivuus Myllykoski ostettavat toiminnot Yhdistetyt toiminnot Taloudellinen vaikutus ja kaupan rahoitus Yhteenveto

Lisätiedot

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 2 PÄÄjOhTajan KaTSaUS 4 yhtenäinen METSÄ GROUP 6 TOIMInTayMPÄRISTö 8 STRaTEGIa 10 TUOTanTO ja MyynTI 11 TaPahTUMaT VUOnna 2011 12 UUdISTUVa

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Toimiala: METSÄTEOLLISUUS (kemiallinen + mekaaninen) Työryhmä: Kaija Pehu-Lehtonen, Metsä-Botnia, pj. Pertti Asunmaa, UPM Martti Fredrikson, Forchem Harri Huhtamaa, Luvian Saha Harri Höglund, Lardella

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2005. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2005 Tilinpäätösraportti M real lyhyesti n M real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Yhtiön neljä ydintoimialaa ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial

Lisätiedot

Taustamuistio Keski-Suomen kemiallista ja mekaanista metsäteollisuutta koskevista kehitysnäkymistä

Taustamuistio Keski-Suomen kemiallista ja mekaanista metsäteollisuutta koskevista kehitysnäkymistä Taustamuistio Keski-Suomen kemiallista ja mekaanista metsäteollisuutta koskevista kehitysnäkymistä Asiakas: Keski-Suomen liitto Johdanto Raportin ovat laatineet teknologiajohtaja Satu Helynen ja teknologiapäällikkö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot Make it real. Vuosikertomus 2001 Vuosikertomus 2001 a 2 Vuosi lyhyesti ja keskeisiä tapahtumia vuonna 2001 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 M-realin liiketoimintastrategia 5 M-realin toimintaympäristö 6M-realin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden uudet tuotteet ja vaikutukset Suomessa

Metsäteollisuuden uudet tuotteet ja vaikutukset Suomessa Metsäteollisuuden uudet tuotteet ja vaikutukset Suomessa Lauri Hetemäki Metsäntutkimuslaitos Metsäteollisuuden rakennemuutos seminaari, Paasitorni, Helsinki, 10.4.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

Professori Esa Vakkilainen

Professori Esa Vakkilainen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Ulla Ikonen SUOMEN KEMIALLISEN METSÄTEOLLISUUDEN PÄÄSTÖKEHITYS VUOTEEN 2020 Työn tarkastajat: Työn ohjaaja:

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö The Biofore Company Vuosikertomus 2011 sisältö Sisältö UPM konserni 2 lyhyesti 4 Avaintietoja 2011 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 strategia 11 Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Lisätiedot

Metsät uudistuvat- miten uudistuu metsäteollisuus? Outi Ervasti Toimitusjohtaja Vision Hunters Ltd Oy

Metsät uudistuvat- miten uudistuu metsäteollisuus? Outi Ervasti Toimitusjohtaja Vision Hunters Ltd Oy Metsät uudistuvat- miten uudistuu metsäteollisuus? Outi Ervasti Toimitusjohtaja Vision Hunters Ltd Oy Alustuksen aiheet Miten globaalit muutosajurit muuttavat metsäteollisuuden kehitystä? Perinteisten

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.3.2000 klo 16.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Osakkeenomistajan, joka

Lisätiedot