Jari Viitanen ja Riitta Hänninen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jari Viitanen ja Riitta Hänninen. etunimi.sukunimi@metla.fi"

Transkriptio

1 Venäjä, Suomi ja metsä teollisuuden markkinanäkymät Jari Viitanen ja Riitta Hänninen Metsäsektorin liiketoimintamahdollisuudet Venäjällä, Joensuu

2 Esityksen sisältö Suomen ja Venäjän välinen kauppa Suomen metsäteollisuuden viennin arvo Raakapuun tuonti Venäjältä Suomeen Raakapuumarkkinat Itämeren alueella Hintakehitys Itämeren alueella Puumarkkinoiden näkymät Itämeren alueella Kilpailu sahatavaramarkkinoilla Reaalinen hintakilpailukyky kilpailun taustalla Markkinaosuuksien kehitys Euroopassa Lopputuotemarkkinoiden näkymät Euroopassa Talouskehityksen k ennakointia i Metlan suhdannekatsauksen arvioita

3 Suomen ja Venäjän välinen kauppa

4 Suomen metsäteollisuuden viennin arvo Puutuoteteollisuus Massa ja paperiteollisuus % % Euroalue Britannia USA Afrikka Aasia Venäjä Euroalue Britannia USA Afrikka Aasia Venäjä Muut Lähteet: Metsäteollisuus ry, Tullihallitus ja Metla

5 Venäjä hakkuut ja puun vienti 16 Milj. m 3 % Havupuun hakkuut Havupuun vientiosuus Lehtipuun hakkuut Lehtipuun vientiosuus Lähde: UNECE

6 Venäläisen raakapuun tuonti Suomeen 2 luvulla puun käytön lisäys 8 Milj. m³ Suomessa on perustunut 7 tuontipuuhun raakapuun tuonnin huippu, 26 tuontipuun käyttö suurimmillaan Keskimäärin vajaa 8 % raakapuun tuonnista peräisin Venäjältä. 21 venäläisen raakapuun osuus Teollisuuden puun käyttö Kotimainen puu tuonnista oli 59 %. Tuonti yhteensä Tuonti Venäjältä Koivukuitu on ollut tärkein Suomeen Milj. 7 m³ tuotu puutavaralaji. 6 Hakkeen tuonti on kasvanut viime 5 vuosina. 4 Vientitullien jälkeen puun tuonti tion 3 voimakkaasti vähentynyt. 2 1 Vähentynyt puun tarve Suomessa sekä hankinnan painopisteen i siirtäminen i kotimaahan Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitu Kuusikuitu Koivukuitu Hake Lähteet: Metinfo, Tullihallitus

7 Venäläisen raakapuun rajahinnat Kuusitukki Nimelliset hankinta ja rajahinnat /m 3 8 kuoren kanssa /m 3. Havutukkien kotimaan ja tuonnin hintakehitys on ollut melko yhtenäistä jälkeen kuitupuiden ja koivutukin hinnat eriytyneet Hankintahinta Rajahinta Tulli 6 Syitä hintojen eriytymiseen: 4 asteittaiset tullikorotukset, 3 2 heikot korjuuolosuhteet ja 1 korjuukustannusten nousu ja lopputuotteiden maailmanmarkkinahintojen suhdannevaihtelut. Lähteet: Metla, Tullihallitus 5 /m 3 Koivukuitu Hankintahinta Rajahinta Tulli

8 Raakapuumarkkinat Itämeren alueella

9 Hintakehitys Itämeren alueella Mäntytukki Nimelliset hankinta ja tienvarsihinnat 9 /m3 kuoren kanssa /m Suomi Viro Liettua Ruotsi 6 Baltiassa suhdanteet näkyvät 5 kärjistyneimmin. 4 Ei omaa jalostavaa teollisuutta, 3 joten suuri osa kuitupuusta 2 viedään Ruotsiin ja Suomeen. Ruotsissa tienvarsihinnat nousseet voimakkaasti 21. Lähteet: Metla, Tullihallitus 1 /m 3 25 jälkeen havutukkien hintakehitys maiden välillä eriytynyttä, kuitupuun hintakehitys yhtenäistymässä. 25 Ruotsin hintataso romahti myrskyjen seurauksena. Talouden suhdanteet heijastuvat lopputuotemarkkinoiden kautta hintoihin. Kuusikuitu Suomi Viro Liettua Ruotsi

10 Puumarkkinoiden näkymät Itämeren alueella (1) Teollisuuden puun tarve Länsi Euroopassa Tuotantoyksiköiden sulkemiset vähentäneet jonkin verran teollisuuden kuitupuun tarvetta. tt Sahatavaran tuotantokapasiteetti on kasvanut merkittävästi (mm. Saksa, Ruotsi) ja vaihtelee suhdanteiden mukaan tukkien hintavaihtelut jatkuvat ja tukkien kauppa kasvaa. Puun energiakäyttö kasvaa nousupaineita myös kuitupuun hintaan. Puulevyteollisuus lli kilpailee sahahakkeesta hhkk puun energiakäytön ikä kanssa Venäjällä ja Baltian maissa. Pelletin tuotantokapasiteetti ja tuonti ovat kasvaneet ja paikoitellen on ylitarjontaa. Suomessa vientiin suuntautuvia tuotantoyksiköitä ollaan sulkemassa (korkeat raaka aine ja kuljetuskustannukset suhteessa pelletin markkinahintaan).

11 Puumarkkinoiden näkymät Itämeren alueella (2) Puun kauppavirroissa muutoksia Venäjä: Tavoite kasvattaa metsäteollisuuden tuotantoa (vientitullit) ja vähentää kuitupuun ja etenkin havutukin vientiä. Sen sijaan sahatavaran ja vanerin sekä pellettien vienti voi kasvaa. Baltia: Pellettejä, kuitupuuta ja sahatavaraa riittää vientiin. Energiapuu ja hakevirta kasvaa Baltiasta ja Venäjältä mm. Länsi Eurooppaan. Suuret kansainväliset konsernit tuottavat Euroopan markkinoille Suuret kansainväliset konsernit tuottavat Euroopan markkinoille sahatavaraa siellä missä kannattavinta (Suomi, Venäjä, Baltia, Ruotsi, ym.) vaikuttaa puuvirtoihin.

12 Kilpailu sahatavaramarkkinoilla

13 Reaalisen hintakilpailukyvyn kehitys euroalueella :1 = Venäjä Ruotsi Suomi

14 Markkinaosuuksienkehitys kehitys Euroopassa 25% Saksan sahatavaramarkkinoilla Venäjä 2% ja Ruotsi ovat kasvattaneet markkinaosuuksiaan (tuontiosuuksia). 15% Suomi on menettänyt osuuksia. 1% Keski Euroopassa kapasiteetin lisäykset ovat lisänneet kilpailua ja 5% ylitarjontaa. % 211/Q2 Venäjän sahatavaran vienti Eurooppaan supistunut 1% Suomi Venäjä Ruotsi Tsekki Itävalta Lähde: Eurostat 35% 3% Ranskan sahatavaramarkkinoilla 25% Suomen markkinaosuus (tuontiosuus) 2% supistunut 2 luvulla. 15% Venäjän ja Ruotsin osuudet pysyneet 1% melko vakaina. 5% Korvaavia markkinoita löytynyt mm. Pohjois Afrikasta. % Suomi Venäjä Ruotsi Saksa

15 Lopputuotemarkkinoiden näkymät Euroopassa

16 Talouskehityksen ennakointia BKT:n kasvu, % e 212e Suomi Euroalue USA Lähi-Itä Aasia Venäjä ja Pohjois- Afrikka Mikäli Euroopassa jouduttaisiin uuteen taantumaan: rakentaminen ja sahatavaran kysyntä heikkenisi, pakkaustuotteiden kysyntä heikkenisi ja sähköiset viestimet korvaisivat paperin kulutusta aiempaa nopeammalla tahdilla. Lähteet: IMF , 211 Euroconstruct/kesäkuu, BMO lokakuu talouskasvu hidastuu Suomessa ja euroalueella. Öljyn vientitulojen hiipuminen uhkaa myös Venäjän talouden kasvua. Keskuspankki tasapainoilee vahvan valuutan ja inflaatiopaineiden kanssa. Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun ennakoidaan vahvistuvan lähitulevaisuudessa. Reaalinen hintakilpailukyky heikkenee edelleen. Uusien asuntojen rakentaminen, %-muutos USA UK Saksa Suomi Ruotsi Länsi-Eur ooppa e 212e Itä- Eurooppa

17 Puutuote ja puumarkkinat Kesän jälkeen kysyntä Euroopassa nopeasti heikentynyt ja vientihintojen nousu taittunut. Puun käyttö energian tuotantoon kasvussa laiteinvestointeja suunnitteilla, mutta Suomessa pelletintuotanto on vähentymässä. Suomessa alkuvuonna uusien asuntojen rakentaminen kasvoi voimakkaasti. Kesän jälkeen suhdannetilanne on nopeasti heikentynyt. Ruotsi Sahatavaran kasvava tuotantokapasiteetti (netto 2,4 milj. m 3 ) aiheuttanee ajoittain pulaa tukkipuusta Painetta puun hintojen nousulle. Kruunun ennakoidaan vahvistuvan euroon nähden. Venäjä: WTO neuvottelut t edistyvät? Toisaalta Ilman WTO päätöstä tullit voivat myös nousta, kun tavoite on oman metsäteollisuuden laajentaminen. Vientitullit i vähentäneet ä puun vientiä, iä lisänneet sahatavaran vientiä Kiinaan Epävarmuus ja heikko infrastruktuuri hidastavat metsäteollisuuden investointeja. Suomen sahatavaran vienti

18 Paperiteollisuustuotteiden markkinat Maailmantalouden elpymisen myötä vuonna 21 jatkunut kysynnän kasvu on kääntynyt selvään laskuun alkuvuoden 211 aikana. Euroopan heikkenevän taloustilanteen vuoksi paperien kysyntä pysyy heikkona myös loppuvuoden aikana. Vuonna 212 kysynnän ennakoidaan paranevan vasta vuoden loppupuolella. Mikäli kysyntä ei käänny nousuun, ylikapasiteetti vaivaa Eurooppaa edelleen. Venäjä on kattanut lisääntyvän paperin ja kartongin kysynnän lisäämällä tuontia, paperin tuonti on moninkertaistunut 2 luvulla (,734 milj. t 21). Faostatin mukaan Suomen osuus Venäjän paino ja kirjoituspaperin p tuonnista 21 oli 46 % (,336/,734). Suomen paperin vienti

19 Metlan suhdannekatsauksen arvioita Suomen e 212e sahatavaran tuotanto sahatavaran vienti sahatavaran vientihinta paperin tuotanto t t 1-1 paperin vienti paperin vientihinta markkinahakkuut puun tuonti tukkipuiden kantohinnat Mänty Kuusi Koivu kuitupuiden kantohinnat Mänty Kuusi Koivu Lähde: Metla, Metsäsektorin suhdannekatsaus

20 Kiitos!

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö Metsäntutkimus tänään ja tulevaisuudessa seminaari Itä Suomen yliopisto, 31.8.2012 Suomen metsäalan tulevaisuus Lauri Hetemäki EFI & UEF Esityksen sisältö 1. Suomen metsäsektori: e Miten ie tultu u nykytilanteeseen?

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa BOFIT Online 2013 No. 8 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela ja Laura Solanko Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja

Lisätiedot

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen suomi Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen Suomi eero eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-anttila TEOllINEN SUOMI Tuotannon uudistuminen kriisin jälkeen

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

ekologisesti SIVUT 12 15

ekologisesti SIVUT 12 15 Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 1/2014 Ponssen koneet toimivat tehokkaasti ja ekologisesti SIVUT 12 15 Alajärvellä sahataan vauhdilla 8 Puukauppaa laajalla alueella 17 Teerikannoissa myönteistä kehitystä.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa 4.Luento: Energiankäyttö Suomessa Rakennusten lämmitys Teollisuus tärkein Liikenteen energiankulutus lähes kaksinkertaistunut 80- luvusta Sähkön osuus kulutuksessa kasvanut nopeasti Suomen energiantuotannon

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2015 Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Mikä maailmassa muuttuu? Millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvitaan digitaalisessa palvelutaloudessa?

Mikä maailmassa muuttuu? Millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvitaan digitaalisessa palvelutaloudessa? Mikä maailmassa muuttuu? Millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvitaan digitaalisessa palvelutaloudessa? Pekka Ylä-Anttila 4.9.2013 Mistä puhun tänään? Suuri siirtymä: lännestä ja pohjoisesta itään

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

Suomen Kiina-toimintaohjelma

Suomen Kiina-toimintaohjelma Suomen Kiina-toimintaohjelma ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Suomen Kiina-toimintaohjelma Johdanto Kiinan merkitys Suomelle sekä kahdenvälisenä yhteistyökumppanina että kansainvälisenä toimijana

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Metsät ja metsätalous Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö 70 0'0"E Metsät ovat hyvinvoinnin lähde Suomi kuuluu maailman metsäisimpiin maihin. Metsät peittävät kolme neljäsosaa Suomen maapinta-alasta.

Lisätiedot

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Talouden kehitykseen liittyvät kasvun

Talouden kehitykseen liittyvät kasvun Suomen talouden kasvun vaiheet ja vaihtelut 1860 2010 Riitta Hjerppe Talouden kehitykseen liittyvät kasvun ohella lamat. Lamakeskustelu ajankohtaistui taas, kun Yhdysvalloista lähtöisin ollut vuoden 2008

Lisätiedot