Käsikirjoitus Meri Kailanto tutkija TTY Hypermedialaboratorio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirjoitus 21.3.2012. Meri Kailanto (meri.kailanto@tut.fi), tutkija TTY Hypermedialaboratorio"

Transkriptio

1 Videot verkossa 2012 Käsikirjoitus Meri Kailanto tutkija TTY Hypermedialaboratorio Pohjautuu kirjaan: Jouko Aaltonen. (2002). Käsikirjoittajan työkalut: Audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas. Kiitos Mikko Uimoselle karsinta-avusta!

2 Käsikirjoituksen vaiheet Aihe, päälause (premissi ) Näkökulma Tyylilaji Synopsis Treatment/kohtausluettelo Käsikirjoitus (ohjaus-/leikkauskäsikirjoitus )

3 Käsikirjoitus Yleisestä yksityiskohtaiseen (vrt. aihe, päälause, synopsis, treatment, kohtaukset) Käsikirjoituksen rooli Roadmap Kaikki pysyy kartalla mitä tehdään Apuna budjetin määrittelyssä Pitää viestin selkeänä eri osapuolille

4 Käsikirjoitus Millainen on hyvä käsis? Selkeä Konkreettinen (vähän adjektiiveja, paljon verbejä ja substantiiveja) Samaistuttava päähenkilö Tarina/juoni, draamallinen rakenne TTY:n BME:n koulutusohjelman mainos:

5 Mistä liikkeelle Perusstrategioita mistä lähteä liikkeelle: henkilö ja juonikeskeinen lähestymistapa Henkilökeskeinen - Mietitään henkilöiden ulkoiset ja sisäiset piirteet, luonteet, henkilösuhteet, elämänvaiheet ensin -> käsikirjoituksen alkuun - Dokumenttielokuvassa selvitetään henkilöön liittyvät faktat mahdollisimman tarkkaan - Kuvittelee mitä valmiille hahmoille voisi kussakin tilanteessa tapahtua Juonikeskeinen - Henkilökeskeistä tavallisempi - Lähdetään liikkeelle juonen punomisesta, sommittelusta ja rytmittämisestä - Henkilökuvat syntyvät ja hioutuvat juonen mukaan

6 Ideointi Perinteiset ideointi menetelmät toimii myös käsikirjoittamisessa (esim. mind map, aivoriihi ) Taustatietojen kartoitus Ideoita/faktaa Kuvauspaikoilta Haastattelemalla Kirjallisesta lähdemateriaalista

7 Rakenteen määrittelyn välineitä Lappumenetelmä Ohjelman eri elementit, faktat, tapahtumat, painotettavat asia lapuille Värikoodauksella samantyyppiset jutut, esim. haastattelujaksot omallaan, kaaviot omallaan, laitteen osien esittely omallaan - Kortteja järjestelemällä voi tutkia rakennetta ja rytmitystä ja lopulta työstää esim. kohtausluetteloksi - Samaa menetelmää voi käyttää leikkausvaiheessa Graafiset esitykset Piirretään esitettävät asiat ja niiden suhteet paperille Treatment Juoni ensin treatmentin muotoon Helppo havaita rakenteelliset ongelmat ja epäjohdon mukaisuudet Kohtausluettelo Treatmentin sijaan voi tehdä kohtausluettelon Kohtaukset nimetään, numeroidaan ja merkitään (INT, EXT) Voidaan hyödyntää lappumenetelmää Schraderin metodi TTY:lle opiskelemaan Vähän kiva että sääkin :

8 Elokuvakerronnan osatekijät Ola Olssonin malli (Aaltonen, 2002) Kuvan sisältö 1. Ihminen 2. Vaatteet (puvustus) 3. Ympäristö (lavastus) 4. Esineistö (rekvisiitta) 5. Ajankohta 6. Kuvan sommittelu (rajaus) Kuvan esitystapa 7. Kuvakoko 8. Kuvakulma 9. Kameran liikkeet 10. Valaisu 11. Leikkaus Ääni 12. Tehosteäänet 13. Musiikki 14. Dialogi 15. Elokuvan nimi

9 Klassisen draaman malli vs. Ola Olssonin malli Freytagin kaava: Ekspositio eli esittelyjakso Konflikti eli ristiriidan ilmaantuminen Komplikaatio eli kehittely Kriisi tai kliimaksi Loppuratkaisu Ola Olssonin malli Alkusysäys Esittely Syventäminen Ristiriidan kärjistyminen Ratkaisu Häivytys Malli sopii työkaluksi, mutta ei pidä noudattaa liian mekaanisesti Kuva: Elokuvan taju -oppimateriaali

10 Kolmen näytöksen malli 1. näytös: Viritys Rakennetaan puitteet Esitellään päähenkilö Tarinan lähtökohdat ja tilanne Loppuvaiheilla uusi käännekohta 2. näytös: Kehittely Valtaosa tarinaa Konflikti kehittyy, kunnes lopussa uusi käännekohta 3. näytös: Ratkaisu Mitä päähenkilölle tapahtuu, onnistuuko vai epäonnistuuko, jääkö henkiin kuoleeko

11 Alku ratkaisee Alun pitää olla Tehokas (!= vauhdikas) Uteliaisuutta herättävä Katsojaa puhutteleva Parasta mennä suoraan asiaan Tsehov: kun on kirjoittanut viisinäytöksisen näytelmän 1. näytöksen voi poistaa -> tehokkaimmin alkuun Olssonin lista aloittamismahdollisuuksista: 1. Kunnollinen vahva konflikti 2. Henkilön päätös, tahto johtaa toimintaan 3. Aloitetaan toiminnan käännekohdasta 4. Pelissä on jotain tärkeää 5. Ennakointi 6. Lupaus tulevasta ongelmasta, uutisesta yms. 7. Ilmoitus - Otsikko Alkuteksti 8. Teaser (tulevia tapahtumia välähdyksinä) 9. Epätavallinen miljöö 10. Epätavallinen käsittelytapa 11. Epätavallinen yhdistelmä 12. Epätavallinen näkökulma 13. Tavallinen miljöö, käsittelytapa ja näkökulma 14. Palapeli, tiedetään A mutta ei B:tä 15. Pienin mahdollinen kuva, konfliktin esittäminen pienimmällä mahdollisella tavalla, repliikillä, kuvalla tai eleellä Ultimaten SM-finaalin mainos: Pahaa verta- elokuvan teaser:

12 Kohtaus Ajallisesti tai paikallisesti rajattu tilanne elokuvassa Voi olla yhden kuvan mittainen tai käsittää monia kuvia Joka kohtauksessa jännite tai konflikti, käännekohta (esim. paljastava repliikki) Vähintäänkin pääajatus, muutoin kohtaus on turha Olsson: Analogia koko teoksen ja kohtauksen rakenteen välillä Voidaan istuttaa asioita tulevia kohtauksia varten Kohtausjako käytännöllisyyden vuoksi Budjetin laadinta, kuvausaikataulu Kohtaukselle nimi, tapahtumapaikka, int/ext, vuorokauden aika, (studiossa?)

13 Dialogi Dialogi välineenä Informaation välittäminen Juonen eteenpäin vieminen Karkterisointi: mitä puhe kertoo henkilöistä, miten puhuu, minkälaista kieltä käyttää Ilmapiirin luominen Piiloteksti: mitä on sanojen takana (puhuu muuta kuin tarkoittaa ) Repliikki, dialogin perusyksikkö Reaktio tilanteeseen tai toiseen henkilöön Koominen lausahdus Viittaus juoneen Viittaus henkilön luonnehdintaan Seuraavaan kohtaukseen viittaava siirtymä Dialogilla ja repliikillä oltava syy, muuten sen voi karsia pois Ken Dancyger: Auttaako juonta eteenpäin Onko sillä mitään tekemistä juonen kanssa Tyylilaji vaikuttaa Elokuvassa dialogi on luonnollista tiiviimpää, mutta täytyy kuitenkin elää Voidaan myös improvisoida -> luonnollisempia näyttelijänsuorituksia

14 Selostusteksti ja monologi Selosstusteksti eli speak Laajentaa ja selventää kuvan ja muun äänen välittämää informaatiota Voi olla apuna myös tunnelman luomisessa Kun kuva ei vastaa kysymyksiin Mitä-Missä- Milloin-Miten-Miksi-Kuka Selostaja voi näkyä kuvassa tai vaan kuulua taustalla Monologi: dialogin ja speakin välimuoto Persoonallinen ääni, luonne Kertoo ulkopuolisena tarinaa tai kommentoi tapahtumia Ei tarvitse olla ihminen tai ylipäätään elävä Hyvä selostusteksti: Teksti lyhyttä Selkeys ja yksikertaisuus Paljon verbejä Ei tarpeettomia lukuja tai tilastoja Lyhyitä tuttuja sanoja Ei vieraita ilmauksia Konkreettista elävää kieltä Sopivasti kielikuvia/kevennyksiä Ensin kirjoittaa ja sitten karsia Kannattaa lukea ääneen Ei kannata sijoittaa liian toiminnallisen osuuden päälle Kuvan ja tekstin vastakkaisuutta voi käytätä tehokeinona: kuva tosi, teksti valhe BME toisesta vinkkelistä:

15 Dokumentin rakenne Kansilehti: Elokuvan/ohjelman nimi, käsikirjoittajat, versio (Rooliluettelo) (Kohtausluettelo) Tilausohjelma: kohderyhmä, ohjelman tavoitteet, käyttötavat, tyylilaji, toteuttamistavat Käsikirjoitus Liitteet Perustelut: miksi juuri tämä pitäisi tehdä Ohjaajan, tuottajan, käsikirjoittajan ansioluettelo Tuotantoyhtiön esittely Valokuvia Riittävän väljä asettelu, että mahtuu muistiinpanoja ja merkintöjä

16 Rakenne: Yksi- tai kaksipalstainen käsikirjoitus Yksipalstainen (amerikkalainen perinne) Isoilla kirjaimilla kohtauksen otsikko Kuvassa näkyvät asiat ja toiminta koko sivun leveydeltä Repliikit puhujan nimen alle keskitettynä Helppolukuisempi 1 sivu n. 1 min Esim. SolarFilms: Tummien perhosten koti Kaksipalstainen Vasemmalle puolelle mitä kuvassa näkyy ja tapahtuu Oikealle puhe ja muut äänet Helpompi tehdä merkintöjä ja suunnitelmia 1 sivu n. 1,5 min Esim. kuvakäsikirjoitus: ABCD muistisääntö hoitotyössä opinnäytetyön liite

17 Käsikirjoituksen analysointi Rakenteen analysointi Draamalisessa Voiko päähenkilöön samaistua/onko kiinnostava Esitelläänkö hlön päätavoite tarpeeksi aikaisin ja onko se tarpeeksi vahva Onko tarpeeksi välitavoitteita Onko vastavoima tarpeeksi vahva, esitelläänkö oikealla hetkellä Saavuttaako päähenkilö tavoitteensa liian aikaisin? Tapahtuuko tarpeeksi kehitystä Täydentävätkö sivuhenkilöt oikealla tavalla? Saako katsoja oikean määrän informaatiota oikealla hetkellä? Ovatko kirjoittajan tavoitteet liikaa näkyvillä? Kaikessa Ovatko jaksot ja kohtaukset liian pitkiä Onko joka kohtauksella tarkoitus kokonaisuuden kannalta Onko kohtausten välillä jokin yhteys vai onko joku irrallinen Ovatko siirtymät kunnossa Perättäiset kohtaukset: onko liian samanlaisia, liian tasarytmisiä Onko loogisesti ja emotionaalisesti järjestetty Eteneekö ohjelma Huipentuuko lopussa Puhutteleeko kohderyhmää Sisällöllinen analysointi Onko faktat oikein Vastaako tavoitteita Onko painotukset oikein Tuotannollinen analysointi Puretaan käsikirjoitus ja lasketaan budjetti Tarvittaessa esim. roolien yhdistelyä Monesti voidaan tehdä eri jipoilla halvemmalla, mutta jossain vaiheessa tuloksesta tulee vaatimattomampi ja vähemmän näytävä Keston arviointi 1 sivu 1min/1,5min (karsiminen tarvittaessa) Myös draamallinen rakenne voidaan tarkistaa kestosta

18 Käsikirjoitus työkaluna Kuvakäsikirjoitus eli storyboard Kohtaus jaetaan kuviksi Näkökulmat, kuvakoko (yleiskuva(yk), laaja kokokuva (LKK), kokokuva (KK), laajapuolikuva (LPK), puolikuva (PK), puolilähikuva (PLK), lähikuva (LK), erikoislähikuva(elk) Kuvan arvioitu kesto Kameran liikkeet Yksi palsta lisää kuville Ohjaus-/kuvauskäsikirjoitus Huomoioita esim. kuvauskalustosta, valaisusta, näyttelijäntyöstä Leikkauskäsikirjoitus Kuvausvaiheen jälkeen, kun on katsottu kuvattu materiaali läpi Ohjeistusta leikkaajalle Lappumenetelmä: kohtaukset, teemat, tärkeät yksityiskohdat voidaan järjestää uudelleen leikkausprosessin edetessä Speak voi olla joskus järkevää viimeistellä vasta ensimmäisen leikkauksen jälkeen

19 Mainoselokuva, tietoisku Tiivis ja taloudellinen ilmaisu (5s-2min) Vetoaa tunteisiin: turvallisuus, rakkaus, menestyminen Osa muuta kampanjaa Tunnettava taustatiedot, tavoitteet, strategia Pääsanoma (sanallisesti ja visuaalisesti) Pääkuva (kiteyttää pääsanoman ja visualisoi tuotelupauksen) Hyvä mainoselokuva Yksinkertainen Inhimillinen Uskottava Sekä faktaa että fiktiota Kunnioittaa katsojaa Haastaa katsojan sopivasti Rakenne vaihtoehtoja: Tarina Tilannekuvaus Esittely Demonstraatio Testimonial Tuotekuvaus Uutinen Kollaasi Lyyrinen muoto

20 Dokumenttielokuvan käsikirjoitus Dokumenttielokuva voi Kertoa tarinoita, argumentoida, kommentoida, olla henkilökohtaisia, moniäänisiä, runollisia Draamallisia, eeppisiä, kategorisia, retorisia, esseemuotoisia Dokumentin rakennetta ei pysty aina tarkasti kirjoittamaan etukäteen > ei tiedetä mitä tulee tapahtumaan Suunnitelma: mitä aikoo kuvata, miksi, millaisiin kuvauspaikkoihin on pääsy, tietoa tekijöistä, lisämateriaalia, budjetti ja muut suunnitelmat

21 Lähteitä Aaltonen, J. (2002). Käsikirjoittajan työkalut: Audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas Raike, A., Laitinen, K., Viikari, T. Elokuvan taju.

OPETUSMATERIAALI 2015

OPETUSMATERIAALI 2015 OPETUSMATERIAALI 2015 KUUNTELE! Kymmenvuotiaan Tristanin perhe on hieman erilainen kuin muut. Molemmat Tristanin vanhemmista ovat kuuroja, mutta Tristan ja hänen siskonsa kuulevat normaalisti. Tristan

Lisätiedot

KUKA KERTOO? Audiovisuaalinen tarinankerronta MEDIA- JA TAIDEKASVATUKSEN OPETUSPAKETTI

KUKA KERTOO? Audiovisuaalinen tarinankerronta MEDIA- JA TAIDEKASVATUKSEN OPETUSPAKETTI KUKA KERTOO? Audiovisuaalinen tarinankerronta MEDIA- JA TAIDEKASVATUKSEN OPETUSPAKETTI www.av-arkki.fi/edu KUKA KERTOO? Audiovisuaalinen tarinankerronta Tämän opetuspaketin tehtäviin liittyvät teokset

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Katri Manninen TKK/Lyhytelokuvakurssi syksy 2005/2. luento 1

Katri Manninen TKK/Lyhytelokuvakurssi syksy 2005/2. luento 1 Katri Manninen TKK/Lyhytelokuvakurssi syksy 2005/2. luento 1 KÄSIKIRJOITTAMISEN PERUSSÄÄNNÖT Drama is conflict Draama syntyy konflikteista Character is action Henkilöhahmo syntyy toiminnan kautta. Show,

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALI 2015

OPETUSMATERIAALI 2015 OPETUSMATERIAALI 2015 SOKEA RAKKAUS Onko rakkaus todella sokea? Kuinka löytää elämänsä rakkaus vaikka ei voi nähdä? Dokumentissa seurataan kolmen sokean nuoren elämää ja pohditaan, kuinka sokeus vaikuttaa

Lisätiedot

Terveisin, Taikalamppu-verkoston toimijat. 1. painos. julkaisutiedot tekijät: antti haaranen ja virve ahola kuvitus ja taitto: hanna keränen

Terveisin, Taikalamppu-verkoston toimijat. 1. painos. julkaisutiedot tekijät: antti haaranen ja virve ahola kuvitus ja taitto: hanna keränen Kädessäsi on ainutlaatuinen opas, jonka avulla voit avata kulttuurin kokemisen maailmaa ja toteuttaa uudenlaisen työpajan tai taidehetken lasten tai nuorten kanssa. Se on syntynyt Lastenkulttuurikeskusten

Lisätiedot

VIDEOTUOTANNON PERUSTEET

VIDEOTUOTANNON PERUSTEET VIDEOTUOTANNON PERUSTEET JOHDANTO Tämä videotuotannon koulutusmateriaali on tehty Apogeen yrityksille suunnattuja koulutuksia varten. Se on saatavilla myös oppilaitosten, opiskelijoiden ja asiasta kiinnostuneiden

Lisätiedot

AnjA KolehmAinen SAmuli SAAStAmoinen tarinasta Kohti KäSiKirjoituStA

AnjA KolehmAinen SAmuli SAAStAmoinen tarinasta Kohti KäSiKirjoituStA Anja Kolehmainen Samuli Saastamoinen tarinasta kohti käsikirjoitusta sisältö Johdanto Klassinen tarinamuoto 8 Opeista ja auktoriteeteista 8 Miten tarinat vaikuttavat 10 Tarina ja todellisuus 11 Metafora

Lisätiedot

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by Kurssimateriaali Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen Funded by 2 Sisältö 4 Forum-teatterin historiasta 4 Augusto Boal mies forum-teatterin takana 5 Miksi Forum-teatterihanke? 6 Forum-teatteria

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALI 2015

OPETUSMATERIAALI 2015 OPETUSMATERIAALI 2015 MACHGANIN PÄÄTÖS Machganin isä käyttää päihteitä, eikä hän pysty työskentelemään tai elättämään perhettään. Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa asuvat Machgan, hänen äitinsä ja

Lisätiedot

lasten oma ääni kuuluviin

lasten oma ääni kuuluviin Ajaton tarina lasten oma ääni kuuluviin Johdanto Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnassa pyörähti käyntiin viime vuoden puolella opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ajaton tarina hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

Opetusvideo leikki-ikäisen lapsen pelkojen lievittämiseksi hänen jäädessään yöksi sairaalaan

Opetusvideo leikki-ikäisen lapsen pelkojen lievittämiseksi hänen jäädessään yöksi sairaalaan Opetusvideo leikki-ikäisen lapsen pelkojen lievittämiseksi hänen jäädessään yöksi sairaalaan Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö 09.11.2007 Suvi-Tuuli Halkola Hanna-Leena Jahnsson Hanna

Lisätiedot

SYDÄMESTÄ KANKAALLE KÄSIKIRJOITUS VS. VALMIS ELOKUVA

SYDÄMESTÄ KANKAALLE KÄSIKIRJOITUS VS. VALMIS ELOKUVA SYDÄMESTÄ KANKAALLE KÄSIKIRJOITUS VS. VALMIS ELOKUVA Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö Kuvauksen suuntautumisvaihtoehto Syksy 2008 Ville Rissanen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet Sähköpostimarkkinoinnin maailma pursuaa tärkeitä neuvoja niin toimitettavuudesta kuin mobiilioptimoinnistakin,

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tietoa kaikille Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi Selko-e Inclusion Europe Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Standardi tarkoittaa ohjetta...3 Miksi nämä standardit

Lisätiedot

VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007

VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007 Santeri Lähteensuo VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007 Opinnäytetyö Tietojenkäsittely Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.11.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

Elävä kuva oppimisympäristönä. Käsikirjoitus

Elävä kuva oppimisympäristönä. Käsikirjoitus Elävä kuva oppimisympäristönä Käsikirjoitus Mihin käsikirjoitusta tarvitaan? Elokuva (lyhyt, täyspitkä, dokumentti)- ja tv -tuotannot Mainokset Musiikkivideot Nettisivut Trailerit Kirjat Kuunnelmat Mikä

Lisätiedot

MINÄ & ME ELÄMME ELÄMÄN AARTEET MITÄ SYÖN KOTIKYLÄSSÄMME UNELMAKOTINI

MINÄ & ME ELÄMME ELÄMÄN AARTEET MITÄ SYÖN KOTIKYLÄSSÄMME UNELMAKOTINI MINÄ & ME ELÄMME ELÄMÄN AARTEET UNELMAKOTINI KOTIKYLÄSSÄMME MITÄ SYÖN Minä & Me -tehtäväosio käsittelee nuorten elämän teemoja; terveyttä, arvoja ja ystävien kanssa yhdessä toimimista. Tehtävät voidaan

Lisätiedot

Mikko Juhani Myllylahti Laitos Elokuva- ja lavastustaiteen laitos. 2012 Elokuva- ja TV-käsikirjoitus

Mikko Juhani Myllylahti Laitos Elokuva- ja lavastustaiteen laitos. 2012 Elokuva- ja TV-käsikirjoitus Tekijä TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi Mikko Juhani Myllylahti Laitos Elokuva- ja lavastustaiteen laitos Työn nimi Koulutusohjelma 2012 Elokuva- ja TV-käsikirjoitus "Peili kuvien välissä - subtekstin muodostuminen

Lisätiedot

Noin kymmenen askelta Elävään kertomiseen Tarina mediakasvatuksessa Materiaali on tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen, mutta se on sovellettavissa vanhemmillekin lapsille. Materiaali

Lisätiedot

Opetusvideotuotannon suunnittelu ja toteutus

Opetusvideotuotannon suunnittelu ja toteutus Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Kim Holmlund Opetusvideotuotannon suunnittelu ja toteutus Insinöörityö 11.5.2010 Ohjaava opettaja: yliopettaja Erkki Rämö Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Satu Leskinen TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS

Satu Leskinen TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS Satu Leskinen TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2011 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Matkailu-,

Lisätiedot

Fotonovela Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS SISÄLLYS MIKÄ ON FOTONOVELA? 5 ENNEN TYÖPAJAA 6 FOTONOVELA-TYÖPAJAN TOTEUTUS 7 1. TARINOINTIIN VIRITTÄYTYMINEN JA MOTIVOINTI 9 2. AKTIIVISUUTEEN

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA TV-TUOTANNOISSA

PROJEKTINHALLINTA TV-TUOTANNOISSA PROJEKTINHALLINTA TV-TUOTANNOISSA Tuotantopäällikön työn haasteet ja menetelmät Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö Mediatuottaminen Toukokuu 2010 Noora Haatainen OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

Karakterisaatio ja av-kääntäminen Tapaus Hannah Montanassa vertailussa tekstitys ja dubbaus

Karakterisaatio ja av-kääntäminen Tapaus Hannah Montanassa vertailussa tekstitys ja dubbaus Karakterisaatio ja av-kääntäminen Tapaus Hannah Montanassa vertailussa tekstitys ja dubbaus Anna-Stiina Akkanen Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Käännöstiede (englanti)

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi Inclusion Europe Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Voit ladata nämä oppaat sivuilta: www.life-long-learning.eu

Lisätiedot

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin K E R H O K E S K U S Kuvaa, ääntä & tekstiä medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin Tekijät: KM, erityisluokanopettaja, Taina Ek. Kirjoittaja on toiminut pitkään alkuopetuksen opettajana

Lisätiedot