Anne-Mari Rytkönen Suomen ympäristökeskus. 1. Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anne-Mari Rytkönen Suomen ympäristökeskus. 1. Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 13:00"

Transkriptio

1 Kemijoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio LAPELY/5/07.02/ Kemijoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4krs Aika: klo 13:00-15:05 Läsnä: Hannes Manninen Lapin liitto Timo Alaraudanjoki Lapin ELY-keskus Niina Karjalainen Lapin ELY-keskus Timo Rantala Lapin pelastuslaitos Markku Koivisto Kemijärven kaupunki Aapo Mäenpää Keminmaan kunta Jari Kinnunen Kittilän kunta Hannu Oikarinen Pelkosenniemen kunta Olli Peuraniemi Rovaniemen kaupunki Antero Miettinen Sallan kunta Kari Kilpimaa Savukosken kunta Arja Mäkitalo Sodankylän kunta Asiantuntijat: Anna Kurkela Lapin ELY-keskus Anne-Mari Rytkönen Suomen ympäristökeskus 1. Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 13:00 2. Pidettiin paikalla olijoiden esittelykierros ja todettiin, että Enontekiön ja Tervolan kunnan edustajat eivät olleet läsnä kokouksessa. Sallasta ja Sodankylästä paikalla oli varaedustaja. Valittiin Kemijoen tulvaryhmän varapuheenjohtajaksi Timo Alaraudanjoki Lapin ELYkeskuksesta. Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta ja Maiju Hyry Lapin liitosta nimettiin Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmän sihteereiksi. Ja todettiin, että valmistelutehtävät kuuluvat ELY-keskukselle. Todettiin, että jokainen osanottaja perii matkakulut omalta taustayhteisöltään. Päätettiin, että pyydetään tulvaryhmään pysyvä edustaja Lapin luonnonsuojelupiiristä, Kemijoki Oy:stä ja Kemijoen vesiensuojeluyhdistyksestä. Lisäksi voidaan pyytää kokouksiin kokouskohtaisia asiantuntijoita asiasta 3. Hyväksyttiin asialista (liite 1) 4. Timo Alaraudanjoki esitteli tulvaryhmän toimintamallia (liite 2) Todettiin, että laajempien selvitysten tekemiseen voisi nimetä työvaliokunnan/jaoston. Hyväksyttiin esitetty toimintatapa tulvaryhmän toimintatavoiksi.

2 5. Anna Kurkela esitteli tulvariskien alustavan arvioinnin tulokset ja palautteet (liite 3) 6. Anna Kurkela esitteli tulvavaara- ja tulvariskikartoitusprosessin (liite 3) 7. Timo Alaraudanjoki esitteli tulvaryhmien tehtävät ja tavoitteet vuodelle 2012 (liite 4) Merkitään kohdissa 4-7 esitetyt esitykset tiedoksi. Todettiin, että ELY-keskus yhdessä sidosryhmien kanssa työstää alustavia tavoitteita. 8. Asiantuntijoiden nimeäminen tulvaryhmään käsiteltiin kohdassa 2. Muina asioina käsiteltiin monitavoitearviointia tulvariskien hallinnassa (Anne-Mari Rytkönen esitteli, Liite 5)) ja kevään 2012 tulvatilannetta (Timo Alaraudanjoki esitteli). Merkitään esitykset tiedoksi. 9. Seuraavat kokoukset Alustavat tavoitteet on päätettävä vuonna Päätettiin tulvaryhmän seuraavien kokouksien ajankohdaksi klo 13 ja klo 13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05. Rovaniemellä Niina Karjalainen LIITTEET LIITE 1. Kokouksen asialista LIITE 2. T. Alaraudanjoen esitys tulvaryhmien toimintatavoista LIITE 3. A. Kurkelan esitys tulvariskien alustavasta arvioinnista ja tulvakartoituksen tilanteesta LIITE 4. T. Alaraudanjoen esitys tulvaryhmien tehtävistä ja tavoitteita vuodelle 2012 LIITE 5. A-M. Rytkösen esitys monitavoitearvioinnista JAKELU Tulvaryhmän jäsenet ja varajäsenet Maiju Hyry (Lapin liitto, Kemijoen tulvaryhmän 2. sihteeri) Pysyvät asiantuntijatahot Kokouksessa läsnä olleet asiantuntijat

3 Kemijoen tulvaryhmän aloituskokouksen asialista LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: klo 13:00-15:30 Kemijoen tulvaryhmän aloituskokouksen asialista 1. Kokouksen avaus (Hannes Manninen, Lapin liitto) 2. Järjestäytyminen ja jäsenten esittely, liitteet 1 ja 2 3. Asialistan hyväksyminen 4. Ryhmän toimintatavat, liite 3 (Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus) 5. Tulvariskien alustavan arvioinnin tulokset ja palautteet (Niina Karjalainen, Lapin ELYkeskus) 6. Tulvavaara- ja tulvariskikartoitusprosessi (Niina Karjalainen, Lapin ELY-keskus) 7. Tulvaryhmien tehtävät ja tavoitteet vuodelle 2012, liite 4 (Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus) 8. Muut asiat Asiantuntijoiden nimeäminen tulvaryhmään Monitavoitearviointi tulvariskien hallinnassa (Anne-Mari Rytkönen, Suomen ympäristökeskus) Kevään 2012 tulvatilanne Kemijoella (Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus) 9. Seuraavat kokoukset LIITTEET LIITE 1. MMM Merkittävät tulvariskialueet ja tulvaryhmien asettamiskirje LIITE 2. Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmän jäsenet ja varajäsenet LIITE 3. Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmän toimintatavat LIITE 4. Valtakunnalliset tulvariskien hallinnan tavoitteet

4 Tulvaryhmien toiminta Tulvatyöpaja SYKE Pekka Kemppainen Maa- ja metsätalousministeriö TULVARYHMIEN TOIMINTA 1 Tulvaryhmien tarkoitus 2 Tehtävät ja päätöksenteko 3 Käytännön toimintatavoista 1

5 TULVARYHMÄT - tarkoitus Viranomaisten yhteistyön järjestäminen - ELY-keskukset, maakuntien liitot, kunnat, alueiden pelastustoimet - Näkemysten yhteen sovittaminen, asiantuntemus Muiden viranomaisten ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun - Vuorovaikutus Yhteisen tahtotilan luominen - Miten suunnittelualueen vesistö- ja meritulvariskit hallitaan parhaiten Yhteinen tahtotila (1/2) - tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet - Tulvariskeihin varautumisen taso Toimenpiteet, kuten - maankäytön suunnittelu - vesistörakenteet ja niiden käyttö - tulvan leviämisen ja tulvavahinkojen estäminen - pelastustoiminta - varoitusjärjestelmät - tulvatietoisuuden lisääminen - kiinteistönomistajien ym. omaehtoinen varautuminen 2

6 Yhteinen tahtotila (2/2) - toimenpiteet Toimenpiteiden sovittaminen yhteen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa Mittavaa rakentamista tai investointeja vaativat toimenpide-ehdotukset - Arvio toteuttamisedellytyksistä: tekniset, taloudelliset, oikeudelliset - Mahdolliset toteuttajat / rahoittajat Tulvaryhmän tehtävät (tulvariskilaki 16 ) Käsittelee tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset Asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet Hyväksyy ehdotuksen suunnitelmaksi ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi Järjestää riittävän vuorovaikutuksen suunnittelun aikana - Muut viranomaiset - Elinkeinonharjoittajat - Maa- ja vesialueiden omistajat - Vesien käyttäjät - Järjestöt 3

7 Päätöksenteko Tulvaryhmä pyrkii ehdotuksen laatimisessa yksimielisyyteen Jos yksimielisyyttä ei joltain osin saavuteta - Selostus erimielisyyden aiheuttaneista seikoista - Tulvaryhmän jäsenten kannanotot - MMM ratkaisee hyväksymispäätöksessään MMM:n päätös Tulvaryhmän ehdotuksesta poikkeaminen vain perustellusta syystä Riittävä valtakunnallinen yhdenmukaisuus - esim. hallintasuunnitelmien ja vesienhoitosuunnitelmien yhteensovittaminen Tulvaryhmien käytännön toiminnasta (1/2) Tulvaryhmä päättää itse toimintansa järjestämisestä Jäsenet - Ei erillistä päätöstä henkilöiden nimeämisestä * osallistujataho ilmoittaa päätösvaltaisen jäsenensä (ja varajäsenen) - Tulvaryhmässä tasapuolisesti naisia ja miehiä * puheenjohtaja koordinoi - Jäsenet antavat toiminnalle kasvot * tiedottaminen, vuorovaikutus suunnittelussa 4

8 Tulvaryhmien käytännön toiminnasta (2/2) Asioiden käsittely - Jäsenten lisäksi käsittelyyn voi osallistua myös muita edustajia - Sihteeri(t) voidaan nimetä jäsenten ulkopuolelta - Ulkopuoliset asiantuntijat; kokouskohtaiset tai pysyvät Jaostot - Tietyn aihealueen valmistelua varten - Vesistöaluenäkökulma myös jaostojen työssä - Organisointi mahdollisimman kevyesti yhteystiedot Pekka Kemppainen vanhempi hallitussihteeri Maa- ja metsätalousministeriö Yleinen osasto / Vesitalousyksikkö p

9 Tulvariskien hallinta Kemijoen tulvaryhmän aloituskokous Vuoden 1968 tulva Pellossa. (Esko A. Ylitalo) Rovaniemen kotisaari Miten tähän on tultu? Tulvadirektiivi voimaan Laki (620/2011) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta voimaan kesällä 2010 Tulvariskien alustavan arviointi ELY-keskukset arvioivat vesistöjen ja rannikon tulvariskit kunnat arvioivat hulevesitulvariskit Ehdotukset merkittävistä tulvariskialueista kuultavina Päätökset merkittävistä tulvariskialueista ja tulvaryhmien nimeäminen

10 Suomessa 21 merkittävää tulvariskialuetta Nimi Asukkaita Helsingin ja Espoon rannikkoalue Loviisan rannikkoalue 500 Huittinen Pori Salon keskusta 500 Turun, Raision, Naantali ja Rauman rannikkoalue Riihimäen keskusta Haminan ja Kotkan rannikkoalue Kymijoen alaosa Jyväskylä Ilmajoki-Seinäjoki Laihia-Runsor Lapua 700 Ylistaro-Vähäkyrö 700 Alavieska-Ylivieska 800 Pudasjärven keskusta 700 Ivalon taajama Kemijärven keskusta Kittilän kirkonkylä 700 Rovaniemi Tornio Tulva-alueilla asuu yhteensä yli asukasta Tulvaryhmät Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) asetti 16 tulvaryhmää 12 vesistöalueille 4 rannikkoalueille Neljällä vesistöalueella useampi kuin yksi merkittävä tulvariskialue Kymijoki Kokemäenjoki Kyrönjoki Kemijoki Tulvaryhmien puheenjohtajat 11 maakunnan liitoista 5 ELY-keskuksista 2

11 Kemijoen tulvaryhmä Kemijoen vesistöalueen tulvariskialueet Lapin liitto (puheenjohtaja) Lapin ELY-keskus Lapin pelastuslaitos Enontekiön kunta* Kemijärven kaupunki Keminmaan kunta Kittilän kaupunki Pelkosenniemen kunta Rovaniemen kaupunki Sallan kunta Savukosken kunta Sodankylän kunta Tervolan kunta *ei ole nimennyt jäsentä Kuva. Lapuanjoen tulvaa vuodelta (Unto Tapio) Käytännön työ alueilla alkaa Tulvaryhmät järjestävät vuorovaikutuksen alueen sidosryhmien ja toimijoiden kanssa Työ sovitetaan yhteen vesienhoidon suunnittelun kanssa Aikataulut alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet 2012 tulvavaara- ja tulvariskikartat valmiiksi 2013 tulvariskien hallintasuunnitelmat valmiiksi 2015 Valtakunnan tasolla oppaita kartoitukseen, suosituksia suunnitteluun MMM apunaan tulvariskien hallinnan koordinointiryhmä suunnittelee, seuraa ja aikatauluttaa työtä 3

12 Tulvariskien hallinnan työvaiheet ja aikataulu I vaihe: Tulvariskien alustava arviointi ( ) Uudelleentarkastelu , jatkossa joka 6. vuosi Tunnistetaan ne vesistö- ja rannikkoalueet, joilla tulvariski on merkittävä II vaihe: Tulvakartoitus ( ) Uudelleentarkastelu , jatkossa joka 6. vuosi Tunnistetut vesistö- ja rannikkoalueet, joilla tulvariski on merkittävä -> tehdään tulvavaara- ja tulvariskikartat rajatuille alueille III vaihe: Tulvariskien hallintasuunnitelmat ( ) Uudelleentarkastelu , jatkossa joka 6. vuosi Tunnistetut vesistö- ja rannikkoalueet, joilla tulvariski on merkittävä -> tehdään tulvariskien hallinnan suunnitelmat valumaaluekohtaisesti Tulvariskien alustavan arvioinnin tulokset

13 Laki tulvariskien hallinnasta 625/ merkittävät tulvariskialueet Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvan todennäköisyys sekä seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset: 1) Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle; 2) Välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikainen keskeytyminen; 3) Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen; 4) Pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai 5) Korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon myös alueelliset ja paikalliset olosuhteet Tulvariskin merkittävyyden arvioinnissa käytettäviä indikaattoreita Vahinkoryhmä Ihmisten turvallisuus Ihmisten terveys Indikaattori tulva-alueella asuvat ihmiset, vaikeasti evakuoitavat kohteet (mm. sairaalat, terveyskeskukset, vanhainkodit) vedenottamot, jätevedenpuhdistamot Elintärkeitä toimintoja turvaava taloudellinen toiminta Välttämättömyyspalvelut elintarvike- ja lääketeollisuus, satamat, lentokentät voimalaitokset, sähköasemat, tietoliikenteen rakennukset, tie- ja rautatieverkosto Ympäristö Kulttuuriperintö ympäristölupavelvolliset kohteet kulttuuriympäristö ja suojellut rakennukset, kirjastot, arkistot, museot 5

14 Tulvariskien alustava arviointi Kemijoen vesistöalueella Tulvariskien alustava arviointi Kemijoen vesistöalueella (1/3) Kemijoen vesistöalueelta nimettiin kolme merkittävää tulvariskialuetta Rovaniemi, Kittilä ja Kemijärvi Lisäksi esille nousi yksi muu tulvariskialue Sodankylä Ei täyttänyt kriteerejä ja säännöstelyn vaikutuksesta alueen tulvariski todettiin pieneksi Rovaniemi ja Kittilä tarkasteltiin tulvavaarakarttojen perusteella tarkastelu tarkempi kuin muualla vesistöalueella Muualla vesistöalueella tarkastelu perustui SYKE:n tulvan leviämismalliin, johon liittyy epävarmuutta erityisesti säännöstellyissä vesistöissä 6

15 Tulvariskien alustava arviointi Kemijoen vesistöalueella (2/3) Epävarmuustekijöitä (1/2): Tarkastelussa SYKE:n tulvanleviämismalli antoi selkeästi virheellisiä vedenkorkeuksia Ala-Kemijoella Tulvariskien alustavan arvioinnin 2. kierroksella Ala-Kemijokea sekä muita voimakkaan säännöstelyn vaikutuksessa olevia vesistöjä tulisi tarkastella toisilla menetelmillä Vanhojen tulvien vedenkorkeuksista ja vahingoista oli hyvin vähän dokumentoitua tietoa ja olosuhteet ovat muuttuneet voimakkaasti nykypäivänä Vanhojen historiallisten tulvien vahinkojen ja toistuvuuden arvioiminen on epävarmaa Tulvariskien alustava arviointi Kemijoen vesistöalueella (3/3) Epävarmuustekijöitä (2/2): Kohteita on tarkasteltu eri rekisterien perusteella ja esim. RHRrekisterissä havaittiin virheitä ja puutteellisuuksia, joka voi vaikuttaa asukkaiden määriin ja erityiskohteisiin Rovaniemellä mm. Saarenkylän terveyskeskus puuttui rekisteristä, Arktikum oli merkitty myymälähalliksi Kemijärvellä muutamia kohteita puuttui rekisteristä tai kohteet olivat lopettaneet toimintansa Kittilässä vanhainkodin ja Metsolan palvelutalon rakennukset on merkitty rivitaloiksi, terveyskeskuksen piste oli rakennuksen yläpuolella piste ei sijannut tulva-alueella, vaikka itse rakennus sijaitsee 7

16 Rovaniemen tulvariskialue (1/3) Rovaniemen tulvariskialue (2/3) Perusteet merkittäväksi tulvariskialueeksi: Tiheää asutusta taajamassa Lähes asukasta harvinaisen tulvan peittämällä asuinalueella Noin rakennusta harvinaisen tulvan peittämällä asuinalueella Alueella useita vaikeasti evakuoitavia kohteita Saarenkylän terveyskeskus, 2 vanhainkotia, päiväkoteja, kouluja yms. Merkittäviä tie- ja rautatieliikenneyhteyksiä voi katketa Valtatie 4, kantatie 79 (Kittiläntie), kantatie 81 (Kuusamontie) Rautatieaseman eteläpuolella ja rautatieasemalla vesi rautatielle 8

17 Rovaniemen tulvariskialue (3/3) Tulva-alueella sijaitsee lämpövoimalaitos Suosiolan lämpövoimalaitoksen kohdalla noin 0,5 m vettä Haitallisia seurauksia ympäristölle: Useita ympäristöluvallisia toimijoita (polttonesteen jakeluasemia, konepajoja, kyllästämö yms.) Alueella arvokkaita kulttuuriperinnön kohteita: Mm. Arktikum, Saarenkylän kirjasto, Pöykkölän kotiseutumuseo Muita vaikuttavia tekijöitä: Alueella on aiemmin esiintynyt isoja tulvia Historialliset tulvat: mm. Räisäsen jääpatotulva 1807, Saulin tulva 1859 ja vuoden 1910 tulva Säännöstelyn jälkeen esiintyneet tulvat: mm.1966, 1973 ja 1993 Saarenkylän vanhainkoti 1993 (Kuva: Veikko Näsänen) 9

18 2. Kittilän tulvariskialue (1/3) 2. Kittilän tulvariskialue (2/3) Perusteet merkittäväksi tulvariskialueeksi: Tiheää asutusta taajamassa Noin 700 asukasta harvinaisen tulvan peittämällä asuinalueella Noin 300 rakennusta harvinaisen tulvan peittämällä asuinalueella Alueella useita vaikeasti evakuoitavia kohteita: Mm. Kittilän terveyskeskus, vanhainkoti, palvelutaloja Vaikutukset ihmisten terveydelle: Alueen molemmat pohjavedenottamot uhkaavat kastua 10

19 2. Kittilän tulvariskialue (3/3) Merkittäviä liikenneyhteyksiä voi katketa: Kantatie 79 (Kittilän päätie), Sodankyläntie Tietoliikenneyhteyksien katkeaminen Vaikutukset kulttuuriperinnölle Kittilän kotiseutumuseo uhkaa kastua Muut vaikuttavat tekijät: Aiemmin esiintynyt vahinkoja aiheuttaneita tulvia (Kittilän tulva vuonna 2005) Tarkasteltua tulvaa yleisemmätkin tulvat aiheuttavat vahinkoja Kittilä vuonna 2005 (Kuva: Sauli Koski/Studio Tunturi-Lappi Oy) 11

20 2. Kemijärven tulvariskialue (1/2) Perusteet merkittäväksi tulvariskialueeksi: Tiheää asutusta taajamassa Noin 1500 asukasta Noin 400 rakennusta Alueella vaikeasti evakuoitavia kohteita Terveyskeskus, palvelutalo, 2 koulua ja päiväkoti 2. Kemijärven tulvariskialue (2/2) Haitallisia seurauksia ihmisten terveydelle Tulva-alueella 2 pohjavedenottamoa Tulva-alueella Kemijärven jätevedenpuhdistamo Tieliikenneyhteyksien katkeaminen Vaikutukset kulttuuriperinnölle Kemijärven kulttuurikeskus (kirjasto) Muita vaikuttavia tekijöitä Alueella säännöstelyn yläraja ylitetty useita kertoja Ennen säännöstelyä on ollut isoja tulvia, joista voisi aiheutua nykypäivänä huomattavia vahinkoja. (Lisäksi Kemijärven lämpövoimalaitos sijaitsee tulva-alueella) 12

21 Kemijärvi vuonna 1943 (Kuva: Juhanna Stolt/ Kemijärven Kotikiekerö ry) 3. Kuuleminen tulvariskien alustavasta arvioinnista Kuuleminen oli Palaute: Varsinaiseen ELY-keskuksen ehdotukseen merkittäviksi tulvariskialueiksi ei tullut palautetta Uusia alueita ei ehdotettu eikä rajauksia korjattu Kittilässä, Kemijärvellä ja Rovaniemellä tarkistettiin, lisättiin tai poistettiin muutamia virheellisiä tietoja muutamista kohteista 13

22 Tulvavaara- ja tulvariskikartoitus Tulvavaara- ja tulvariskikartoituksen tilanne Rovaniemi: Uusi korkeusmalli saadaan viimeistään syksyllä 2012, jonka jälkeen tulvavaarakarttoja päivitetään Riskikartoitus vuonna 2013 Kittilä: Tulvavaarakartat valmiina, lisää toistuvuuksia tehdään tarvittaessa, raportointi kartoituksesta vielä kesken Tulvariskikarttoja on tehty eri toistuvuuksille Suomen ympäristökeskuksessa Tulvariskikartoitusraportista on tehty luonnos ja raportti valmistuu kesäkuussa 2012 Kemijärvi: Uusi korkeusmalli saadaan ensi keväänä, heti sen jälkeen tehdään tulvavaarakartat ja tulvariskikartat tehdään syksyllä

23 4. Tulvavaara- ja tulvariskikartoituksen tilanne Osa Kittilän tulvariskikartasta Toistuvuus 1/100a Virtaama mᶟ/s Tulvavaarakartat: Lapin ELY-keskuksen tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelun sivut ELY-keskuksittain > Lappi Tulva Torniossa 1990 Rovaniemi Lainaan ranta

24 Tulvaryhmien tehtävät ja tavoitteet vuodelle Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen ja Timo Alaraudanjoki Tulvaryhmät 2012 Tulvaryhmien jäsenten nimeäminen alkukevät 02-04/2012 Tulvaryhmien järjestäytyminen ja toimintatavoista sopiminen 05-06/2012 Valmistellaan alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet merkittävillä tulvariskialueilla Alustavista tavoitteista päättäminen ja tarkasteltavien toimenpiteiden tunnistaminen Tulvavaara- ja tulvariskikartoitukset aloitetaan Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen 1

25 Tulvariskien hallinnan tavoitteet Tulvaryhmä asettaa tavoitteet Tulvariskien hallinnan tavoitteet esitetään hallintasuunnitelmassa, josta tulisi tavoitteiden osalta käydä ilmi Miten tavoitteissa huomioidaan vaikutukset vahingollisiin seurauksiin (laki 8 ) Yhteensovittaminen vesienhoidon tavoitteiden kanssa Kuinka laajaa aluetta tavoite koskee Tavoitteissa tulisi huomioida mm. Erilaiset tulvariskien hallinnan näkökulmat, tulvien ehkäisy, tulvasuojelu, valmiustoimet, vesistön erityispiirteet yms. Riittävä vuorovaikutus sidosryhmien kanssa Kestävien maankäyttötapojen edistäminen Ensisijaisesti muut kuin uusiin tulvasuojelurakenteisiin perustuvat keinot Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen Tulvariskien hallinnan tavoitteet yleisesti Yleisinä tulvariskien hallinnan tavoitteina kaikilla vesistö- ja merialueilla (620/2010, 1 mukaan) Tulvariskien vähentäminen ja ehkäisy Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten lieventäminen Tulviin varautumisen edistäminen Vesistötulvien vahingolliset seuraukset vesistöalueella jäävät kokonaisuutena mahdollisimman vähäisiksi (11 ) Tarkoituksena yhtenäistää tulvariskien hallintaa kansallisesti Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen 2

26 Tulvariskien hallinnan tavoitteet Eri vahinkotyypeille asetettavat alustavat tavoitteet Ihmisten turvallisuus: asukkaiden evakuointi ja muutto korjaustöiden ajaksi Ihmisten terveys: talousveden pilaantuminen yms. Välttämättömyyspalvelut: talousveden, sähkön ja lämmönjakelun keskeytyminen Elintärkeät toiminnot: satamat lentoasemat Ympäristö: ympäristön pilaantuminen Kulttuuriperintö: kulttuuriperintö, suojellut rakennukset, arkistot jne. Talous ja omaisuus Ydinvoima, varoitusjärjestelmät Evakuointi, omatoiminen varautuminen, vedenjakelu Merkittävät liikenneyhteydet, ympäristöriskikohteet, vesihuolto Uudet rakennukset, kulttuuriperintö Erittäin harvinainen tulva 250a; <0,4% Harvinainen 1/100a; 1 % Kevyet rakennukset Melko harvinainen 1/50a; 2 % Normaali vedenkorkeus Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen Tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet Toimenpiteiden valinta tavoitteiden perusteella Suunnittelun myöhemmässä vaiheessa arvioidaan erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta Tulvariskien ja mahdollisten vahinkojen arviointi Tulvariskien hallinnan tavoitteet Valmis tulvariskien hallintasuunnitelma Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Toimenpiteiden priorisointi Toteutus Toimenpiteet, esimerkiksi Maankäytön suunnittelu Vesistörakenteet ja niiden käyttö Tulvan leviämisen ja tulvavahinkojen estäminen Pelastustoiminta Varoitusjärjestelmät Tulvatietoisuuden lisääminen Kiinteistönomistajien ym. Omaehtoinen varautuminen Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen 3

27 Monitavoitearviointi tulvariskien hallinnan suunnittelussa - Rovaniemen pilottihankkeen kokemuksia Anne-Mari Rytkönen Suomen ympäristökeskus Kemijoen tulvaryhmän I kokous , Rovaniemi

28 Rovaniemen pilottihanke Kehitettiin vaihtoehtojen järjestelmällistä ja läpinäkyvää arviointia + sidosryhmäyhteistyötä Tarkasteltiin Rovaniemen kaupunkialueen toimenpiteitä Arviointiin osallistui Rovaniemi-foorumi : viranomaisia, vesien käyttäjiä, asukkaita TULVA- VIESTINTÄ MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU SÄÄNNÖSTELYN KEHITTÄMINEN TULVAVESIEN PIDÄTTÄMINEN JNE VARAUTUMIS- SUUNNITELMAT TILAPÄISET TULVASUOJELU- RAKENTEET TULVAPENKEREET KEMIJOEN PERKAUKSET

29 Pilottihankkeen vaiheet TYÖPAJA I, Vaihtoehdot ja arviointitekijöiden esittely TYÖPAJA II, Foorumin näkemysten selvittäminen TYÖPAJA III, Tulosten esittely -Keskustelu jatkotoimista Tulosten hyödyntäminen Kemijoen tulvariskien hallinnan suunnittelussa Muissa tulvariskikohteissa

30 ROVANIEMEN TULVARISKIEN HALLINTAVAIHTOEHTOJEN ARVIOINTI TALOUS SOSIAALISET LUONTO TOTEUTETTAVUUS KUSTANNUKSET Vedenlaatu Kalat ja vesieliöt Naturaalueet Asuinrakennukset Muut rakennukset Pelastustoimi Liikenne Vesi- ja energiahuolto Kiinteistöjen arvo Turvallisuus ja asukkaille aiheutuva haitta Terveysriskit Maisema ja viihtyisyys Kulttuuriperintö Virkistys Tekninen Juridinen Rahoitus Hyväksyttävyys VE0+ VALMIUSTASO + TILAPÄISET RAKENTEET VE1 VALMIUSTASO + TILAPÄISET RAKENTEET + PENKEREET VE2 TULVAPENKEREET VE3 KEMIJOEN PERKAUKSET 4

31 Vaikutukset harvinaisen tulvan (1/100 a) aiheuttamiin taloudellisiin vahinkoihin

32 Vaihtoehtojen mieluisuuden arviointi

33 Vaihtoehtojen paremmuusjärjestys: vastausten keskiarvo

34 Yhteenveto vaihtoehdoista Kustannukset VE0+ n.1 milj. Toteutettavuus Onnistumiseen liittyy riskejä: lyhyt aika ennakoida, paljon vastuuta yksityisille. Sijoittuminen arvioinnissa vastaajaa 4. 5 vastaajaa VE1 2-7 milj. Teknisesti ok. Tilapäisiin tulvasuojelurakenteisiin liittyy epävarmuutta vastaajaa 2. : 3 vastaajaa VE milj. VE milj. Tiivis rakentaminen hankaloittaa toteutusta. Vaatii maanomistajien suostumuksen ja maisematyöluvan. Rahoitus ongelmallista, suurten massamäärien sijoittaminen, perkausten vaikutus siltarakenteisiin. Vesienhoito? vastaajaa 1. 4 vastaajaa vastaajaa 3. 5 vastaajaa

35 Johtopäätöksiä Rovaniemen pilottihankkeesta Auttoi luomaan kokonaiskuvan vaihtoehdoista, niiden hyödyistä, haitoista ja toteutettavuudesta. Keskeisenä tuloksena oppiminen ja sitoutuminen! Antaa hyvät eväät päätöksentekoa varten Tärkeää antaa osallistujille riittävästi tietoa oman näkemyksen muodostamista varten. Pilottien kokemuksista laaditaan ohjeisto muiden tulvaryhmien käyttöön. Rovaniemi-pilotin raportti valmistuu kesäkuussa 2012.

36 Arvioinnin eteneminen Kemi- ja Ounasjoella 1. Tunnistetaan vaihtoehdot ja arviointitekijät 2. Arvioidaan vaikutukset 3. Selvitetään sidosryhmien näkemykset 4. Vaihtoehtojen kokonaisarviointi 5. Suositukset tulvariskien hallintasuunnitelmaan

1. Puheenjohtaja Janne Seurujärvi avasi kokouksen klo 10:00

1. Puheenjohtaja Janne Seurujärvi avasi kokouksen klo 10:00 Ivalojoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio LAPELY/5/07.02/2012 8.6.2012 Ivalojoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio Paikka: Ivalo, kunnantalo Aika: 1.6.2012 klo 10:00-11:45 Läsnä: Janne Seurujärvi

Lisätiedot

1. Puheenjohtaja Eugen Parviainen avasi kokouksen klo 10:00

1. Puheenjohtaja Eugen Parviainen avasi kokouksen klo 10:00 Tornionjoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio LAPELY/5/07.02/2012 8.6.2012 Tornionjoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 16.5.2012 klo 10:00-11:25 Läsnä: Eugen Parviainen

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan tavoitteet

Tulvariskien hallinnan tavoitteet Tulvariskien hallinnan tavoitteet Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 13.12.2012, Rovaniemi Tulvariskien hallinnan työn kulku Tulvariskien alustava arviointi 22.12.2011 1. Tarkistus 22.12.2018 Seuraavat

Lisätiedot

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi LAPELY/29/07.02/2011 Lappi 07.10.2011 EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Tausta (Lapin ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Tulvariskien hallinnan suunnittelu Tulvariskien hallinnan suunnittelu Kemijoen tulvariskien hallinnan monitavoitearvioinnin sidosryhmätyöpaja Rovaniemi 3.12.2013 & Kemijärvi 4.12.2013 Lapin ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat/ Vesivarayksikkö

Lisätiedot

Merkittävät tulvariskialueet

Merkittävät tulvariskialueet Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI 11.10.2011 Varsinais-Suomi EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI Tausta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan

Lisätiedot

LIITE 1. Topografia Kokemäenjoen vesistöalueella.

LIITE 1. Topografia Kokemäenjoen vesistöalueella. LIITE 1. Topografia Kokemäenjoen vesistöalueella. LIITE 2. Topografia Kokemäenjoen osavaluma-alueella 35.1. LIITE 3. Topografia Kokemäenjoen osavaluma-alueella 35.2. LIITE 4. Topografia Kokemäenjoen osavaluma-alueella

Lisätiedot

Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa?

Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa? Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa? Keskustelutilaisuus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta 31.1.2013, Rovaniemi 4.2.2013 Tulvadirektiivi (2007/60/EY) 4

Lisätiedot

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vesivara ja ympäristöpalvelut ryhmän esimies Timo

Lisätiedot

EHDOTUS POHJOIS-POHJANMAAN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS POHJOIS-POHJANMAAN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI EHDOTUS POHJOIS-POHJANMAAN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Korteoja ylävirtaan keväällä 2000, Suomen Ilmakuva Oy POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 2011 2/5 Tausta (ELY-keskus)

Lisätiedot

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys?

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Keskustelutilaisuus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta Rovaniemi 31.1.2013 Kai Kaatra, MMM 2000-luvun tulvat Meriveden

Lisätiedot

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen KEMIJOEN TULVARYHMÄ Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen IVALOJOEN TULVARYHMÄ Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Ehdotus Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Ehdotus Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi Dnro EPOELY/59/07.02/2011 Ehdotus Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi Valtatie 8, Vöyri (Unto Tapio, 2004). Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 25.9.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto Aika: 22.9.2014 klo 9:30-11:45 Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tulvariskien hallintasuunnitelmat Helsingin ja Espoon rannikkoalue Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Helsinki 26.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Lohja

Tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Lohja Tulvariskien hallintasuunnitelmat 25.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi (2007/60/EY) astui voimaan 6.11.2007 tarkoituksena on vähentää ja hallita tulvista ihmisen terveydelle,

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tulvariskien hallintasuunnitelmat Loviisan rannikkoalue Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Porvoo 24.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi

Lisätiedot

Meri- ja jokitulvat Helsingin seudulla, miten niistä selviydytään?

Meri- ja jokitulvat Helsingin seudulla, miten niistä selviydytään? Meri- ja jokitulvat Helsingin seudulla, miten niistä selviydytään? Helsingin seudun ilmastoseminaari 2013, yksikön päällikkö Kari Rantakokko Uudenmaan ELY-keskus Vantaanjoen virtaamien muutokset ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen

Hulevesitulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen Hulevesitulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen Mikko Huokuna, Suomen ympäristökeskus, Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu, 29.3.2011 Yleistä tulvariskien alustavasta

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan suunnittelun ajankohtaiset asiat YTR Liisa Maria Rautio, Erika Raitalampi

Tulvariskien hallinnan suunnittelun ajankohtaiset asiat YTR Liisa Maria Rautio, Erika Raitalampi Tulvariskien hallinnan suunnittelun ajankohtaiset asiat 7.4.2014 YTR Liisa Maria Rautio, Erika Raitalampi Tulvadirektiivin toimeenpanon työvaiheet ja aikataulu: I Vaihe: Tulvariskien alustava arviointi

Lisätiedot

Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa

Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa Olli-Matti Verta 9.2.2013 11.2.2013 1 Satakunnan tulvariskialueet MMM nimennyt 22.12.2011 Perustuu tulvariskien alustavaan arviointiin (laki

Lisätiedot

Tulvadirektiivin toimeenpanon ja vesienhoidon yhteensovittaminen

Tulvadirektiivin toimeenpanon ja vesienhoidon yhteensovittaminen Tulvadirektiivin toimeenpanon ja vesienhoidon yhteensovittaminen 1 Lainsäädäntö Tulvadirektiivi (2007/60/EY) Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010)

Lisätiedot

Katsaus hulevesitulvariskin alustavaan arviointiin

Katsaus hulevesitulvariskin alustavaan arviointiin Hulevesifoorumi 15.4.2010 Kuntatalo Katsaus hulevesitulvariskin alustavaan arviointiin Mikko Huokuna, SYKE Direktiivi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta Tavoitteena on vähentää tulvista ihmisten

Lisätiedot

Merkittävän tulvariskin arviointi ja kriteerit

Merkittävän tulvariskin arviointi ja kriteerit Merkittävän tulvariskin arviointi ja kriteerit vesistö- ja meritulvat Mikko Sane Suomen ympäristökeskus SYKE Vesistö- ja meritulvariskien alustava arviointi 5.10.2017 Miten merkittävä tulvariski arvioidaan

Lisätiedot

asiantuntija Lapin ELY-keskus Anna Kurkela asiantuntija Suomen ympäristökeskus Mika Marttunen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Anne-Mari Rytkönen

asiantuntija Lapin ELY-keskus Anna Kurkela asiantuntija Suomen ympäristökeskus Mika Marttunen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Anne-Mari Rytkönen Kemijoen tulvaryhmän 3. kokouksen pöytäkirja Lappi 17.12.2012 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: 26.11.2012 klo 15:00 Kemijoen tulvaryhmän 3. kokouksen pöytäkirja 1

Lisätiedot

Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot

Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot Vantaan III tulvaseminaari 16.04.2013 Mikko Huokuna, SYKE 2 Mikko Sane, SYKE 9.12.2013 Tulvariskien hallintaa ohjaava lainsäädäntö Tulvariskien

Lisätiedot

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Dnro UUDELY/32/07.02/2013 Uusimaa Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla

Lisätiedot

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Dnro UUDELY/32/07.02/2013 Uusimaa Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus Tulvat Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleisesti ELY-keskuksien tulvatehtävistä Tulvien luokittelu ja syyt Tulvien esiintyminen Itä-Suomessa Tulvariskit

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensopivuus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous

Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensopivuus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensopivuus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.5.2014 Lapin ELY-keskus/ Ympäristö ja luonnonvarat/ Vesivarayksikkö/ Niina Karjalainen 23.5.2014

Lisätiedot

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki ehdotuksen merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lisätiedot

Paikka: Lapin liitto Aika: klo 9:37-12:26

Paikka: Lapin liitto Aika: klo 9:37-12:26 Kemijoen tulvaryhmän 10. kokouksen pöytäkirja 1.9.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto Aika: 11.8.2014 klo 9:37-12:26 Kemijoen tulvaryhmän 10. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Hulevesitulvariskien alustava arviointi Antti Parjanne Suomen ympäristökeskus SYKE Vesistö- ja meritulvariskien alustava arviointi 6.10.2017 Porin kaupunki Hulevesitulvariskien arvioita 1. kierrokselta

Lisätiedot

Tulviin varautuminen

Tulviin varautuminen Tulviin varautuminen Ilmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut -seminaari 11.10.2012 Mikko Huokuna, SYKE Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistötulviin Kevättulvat pienenevät ja aikaistuvat Poikkeuksen muodostaa

Lisätiedot

Suositukset kunnille merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi

Suositukset kunnille merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi KUNTALIITON MUISTIO 18.4.2011 Suositukset kunnille merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi 1 Yleistä Laissa (620/2010) ja asetuksessa (659/2010) tulvariskien hallinnasta on säädetty tulvariskien

Lisätiedot

Ivalojoen tulvaryhmän 2. kokouksen pöytäkirja (TARKASTAMATON)

Ivalojoen tulvaryhmän 2. kokouksen pöytäkirja (TARKASTAMATON) Ivalojoen tulvaryhmä Pöytäkirja 2/2012 19.10.2012 LAPELY/5/07.02/2012 Ivalojoen tulvaryhmän 2. kokouksen pöytäkirja (TARKASTAMATON) Paikka: Ivalo, elinkeinoyhtiö Inlike, Sairaalantie 3B Aika: 11.9.2012,

Lisätiedot

Paikka: Elinkeinoyhtiö Inlike, Sairaalantie 3B Aika: klo 12:05-14:30

Paikka: Elinkeinoyhtiö Inlike, Sairaalantie 3B Aika: klo 12:05-14:30 Ivalojoen tulvaryhmän 6. kokouksen pöytäkirja 14.08.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Elinkeinoyhtiö Inlike, Sairaalantie 3B Aika: 13.8.2014 klo 12:05-14:30 Ivalojoen tulvaryhmän 6. kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

Merkittävän tulvariskialueen kriteerit ja rajaaminen

Merkittävän tulvariskialueen kriteerit ja rajaaminen Maa- ja metsätalousministeriö Muistio 22.12.2010 Tulvariskien hallinnan koordinointiryhmä Merkittävän tulvariskialueen kriteerit ja rajaaminen 1 Yleistä Laissa (620/2010) ja asetuksessa (659/2010) tulvariskien

Lisätiedot

Eriävät mielipiteet ehdotuksesta Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille

Eriävät mielipiteet ehdotuksesta Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 1 LIITE 11 Eriävät mielipiteet ehdotuksesta Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016 2021 Lain tulvariskien hallinnasta 16 :n mukaan tulvaryhmä hyväksyy ehdotuksen suunnitelmaksi ja siihen

Lisätiedot

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI 16.11.2011 Sisältö 1 TAUSTA... 2 2 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN PERUSTEET... 2 3 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa LIITE 1/22.3.2012. Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Utajärven kunta Tekijä: Jouni Jurva Pvm: 20.01.2012 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: klo 12:00-14:18. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: klo 12:00-14:18. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen Kemijoen tulvaryhmän 5. kokouksen pöytäkirja 1.7.2013 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: 12.6.2013 klo 12:00-14:18 Kemijoen tulvaryhmän 5. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2021 Kemijoen vesistöalueen yleisötilaisuudet Rovaniemi 26.11.2014 Kemijärvi 27.11.2014 Kittilä 2.12.2014 Esityksen sisältö Kemijoen tulvaryhmän

Lisätiedot

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2021 Yleisötilaisuus10.2.2015 Esityksen sisältö Tulvariskien hallinnan suunnittelun aikataulu Ivalojoen tulvaryhmän toiminta Tiedottaminen

Lisätiedot

Kemijoen tulvaryhmän 2. kokouksen pöytäkirja

Kemijoen tulvaryhmän 2. kokouksen pöytäkirja Kemijoen tulvaryhmä Pöytäkirja 2/2012 19.10.2012 LAPELY/5/07.02/2012 Kemijoen tulvaryhmän 2. kokouksen pöytäkirja Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: 24.9.2012, klo 13:05-15:00 Läsnä: Timo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Matti Lackman kertoi lukujen tulvista ja niistä kertovista lehtikirjoituksista.

PÖYTÄKIRJA. Matti Lackman kertoi lukujen tulvista ja niistä kertovista lehtikirjoituksista. PÖYTÄKIRJA Iijoen vesistöalueen tulvaryhmän kokous Aika: 22.5.2012 klo 8:30 Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu Läsnäolijat: Aronsuu Kimmo, Honkakunnas Tomi, Horsma Aaro, Isid

Lisätiedot

Kiiminkijoen trhs. Ohjausryhmän 2. palaveri

Kiiminkijoen trhs. Ohjausryhmän 2. palaveri 5.10.2015 Kiiminkijoen trhs Ohjausryhmän 2. palaveri 5.10.2015 Asialista 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Tulvavaarakartat ja riskikohteet 3. Laserkeilausaineiston hyödyntäminen tulvasuojelutoimenpiteiden

Lisätiedot

RAPORTTI. Riihimäen keskustan tulvariskikartoitus

RAPORTTI. Riihimäen keskustan tulvariskikartoitus RAPORTTI Riihimäen keskustan riskikartoitus Sisältö Johdanto... 3 Aineisto ja menetelmät... 4 Riihimäen keskustan riskit... 6 Johdanto Riihimäen kaupunki sijaitsee Vantaajoen vesistöalueen latvaosalla

Lisätiedot

1) Tulvavahinkojen väheneminen

1) Tulvavahinkojen väheneminen LAPUANJOEN TULVATYÖPAJA III 14.4.214, TAUSTA-AINEISTO JA KYSELYLOMAKE 1) Tulvavahinkojen väheneminen ja erityiskohteiden suojaus penkereillä VE 3 Lapuan taajama 1/5 1/1 1/25 Muut alueet hyvä hyvä koht

Lisätiedot

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Näkymiä lokakuu 204 varsinais-suomen ely-keskus Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Kuva: Minna Uusiniitty-Kivimäki Johdanto Turku,

Lisätiedot

Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmien

Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmien ETELÄ-POHJANMAA ELY-KESKUS Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksien lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla

Lisätiedot

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Torstaina 11.4.2013 klo 10.00-14.00, neuvotteluhuone Kahvitupa, Salpausselänkatu 22, Kouvola Keski-Suomen ELY-keskus, neuvotteluhuone 2-3.1, Technopolis Innova

Lisätiedot

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 10:00. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 10:00. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kemijoen tulvaryhmän 12. kokouksen pöytäkirja 6.5.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto Aika: 6.5.2015 klo 10:00 Kemijoen tulvaryhmän 12. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu

Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Pohjois-Pohjanmaa Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla pyritään arvioimaan

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen 2. suunnittelukierroksella

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen 2. suunnittelukierroksella Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen 2. suunnittelukierroksella 1 YLEISTÄ Hulevesitulvista aiheutuvat vahingot todennäköisesti kasvavat ilmastonmuutoksen myötä. Hulevesitulvariskien

Lisätiedot

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman tarkistaminen ja vastineet kuulemisesta saatuun palautteeseen

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman tarkistaminen ja vastineet kuulemisesta saatuun palautteeseen Kemijoen tulvaryhmän 13. kokouksen pöytäkirja 17.6.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto Aika: 17.6.2015 klo 11:00 Kemijoen tulvaryhmän 13. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta Johdanto Kuva: Juha Hyvärinen Turku, Raisio, Naantali

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö

Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö Tornionlaakson Vesiparlamentti 3.11.2015, Anna Kurkela Esityksen sisältö TRHS prosessi Yhteistyötahot Tulvakartoitus Rajavesiyhteistyö

Lisätiedot

1) Tulvavahinkojen väheneminen Vaikutus merkittävillä tulvariskialueilla

1) Tulvavahinkojen väheneminen Vaikutus merkittävillä tulvariskialueilla KYRÖNJOEN TULVATYÖPAJA III 31.1.2014, KYSELYLOMAKE 1) Tulvavahinkojen väheneminen Vaikutus merkittävillä tulvariskialueilla VE1 Pengerrysalueiden muutos 1/50 1/100 1/250 hyvä hyvä/ koht huono Muut alueet

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan suunnittelun seuraavat vaiheet Mikko Huokuna, SYKE

Tulvariskien hallinnan suunnittelun seuraavat vaiheet Mikko Huokuna, SYKE Tulvariskien hallinnan suunnittelun seuraavat vaiheet 5.10.2017 Mikko Huokuna, SYKE Tulvariskien hallinnan suunnittelun seuraavat vaiheet Tarkistamiset: Tulvariskien alustava arviointi 22.12.2018 merkittävien

Lisätiedot

Lausunnot Lapin ELY-keskuksen ehdotuksesta Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausunnot Lapin ELY-keskuksen ehdotuksesta Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi Lausuntojen koonti LAPELY/29/07.02/2011 07.10.2011 Lausunnot Lapin ELY-keskuksen ehdotuksesta Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi Lapin ELY-keskus on järjestänyt tulvariskilain (620/2010 17 ) mukaisen

Lisätiedot

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa Paikkatietomarkkinat 4.11.2009 Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Tulvatilannekuva Suomessa Toiminta tulvan uhatessa ja itse tulvatilanteessa

Lisätiedot

Kemi-Ounasjoen monikäyttö

Kemi-Ounasjoen monikäyttö 23.2.2011 Maiju Hyry Taustalla Eu:n direktiivt Vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/EY) velvoittaa jäsenmaat valmistelemaan vesistökohtaiset vesienhoito-ohjelmat ohjelman tavoitteena on vesistöjen hyvä

Lisätiedot

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 15.09.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 15.9.2015 klo 10:00 Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Tiivistelmä Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta

Tiivistelmä Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Näkymiä lokakuu 2014 varsinais-suomen ely-keskus Tiivistelmä Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Johdanto Kuva: Olli-Matti Verta Salon keskusta on maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

LAPUANJOEN VESISTÖALUEEN MONITAVOITEARVIOINNIN TYÖPAJA II

LAPUANJOEN VESISTÖALUEEN MONITAVOITEARVIOINNIN TYÖPAJA II LAPUANJOEN VESISTÖALUEEN MONITAVOITEARVIOINNIN TYÖPAJA II 5.11.2013 ASIANTUNTIJA-ARVIOINNISSA JA TYÖPAJASSA II KÄYTETYT ARVIOINTIASTEIKOT 1. TULVAHAITTOJEN VÄHENEMINEN MERKITTÄVÄLLÄ TULVARISKIALUEELLA

Lisätiedot

Pyhäjoen tulvariskien hallinta

Pyhäjoen tulvariskien hallinta Sivu 1/7 Pyhäjoen tulvariskien hallinta 1/11 Yleistiedot Tervetuloa Pyhäjoen tulvariskien hallinnan kyselyyn Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut Maa- ja metsätalousministeriöltä rahoituksen Pyhäjoen

Lisätiedot

Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Pohjois-Pohjanmaa Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla pyritään arvioimaan

Lisätiedot

Paikka: Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone Olztyn 2. krs. Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 9:35.

Paikka: Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone Olztyn 2. krs. Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 9:35. Kemijoen tulvaryhmän 8. kokouksen pöytäkirja 11.3.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone Olztyn 2. krs Aika: 10.3.2014 klo 9:35 12:48 1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Tiivistelmä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta

Tiivistelmä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tiivistelmä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta Johdanto Pori ja Huittinen ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011)

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi Kaakamojoen vesistöalueella

Tulvariskien alustava arviointi Kaakamojoen vesistöalueella Tulvariskien alustava arviointi Kaakamojoen vesistöalueella Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Vesistön kuvaus... 4 2.1 Hydrologia... 5 2.2 Asutus ja maankäyttö... 7 2.3 Kaavoitus... 8 2.4 Suojelualueet ja kulttuuriperintökohteet...

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Iisalmen kaupungin alueella

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Iisalmen kaupungin alueella Hulevesitulvariskien alustava arviointi Iisalmen kaupungin alueella Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Iisalmi Tekijä: suunnittelupäällikkö Jyrki Könttä Pvm: 4.10.2011 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

Kokemäenjokiryhmän kokous: 4. Tulvariskien hallinnan toimenpiteet Kokemäenjoen alueella

Kokemäenjokiryhmän kokous: 4. Tulvariskien hallinnan toimenpiteet Kokemäenjoen alueella Kokemäenjokiryhmän kokous: 4. Tulvariskien hallinnan toimenpiteet Kokemäenjoen alueella 20.3.2014 Esityksen sisältö 1. Tietoisku hallinnan suunnittelusta 2. Tulvariskien hallintasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmän viestintäsuunnitelma

Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmän viestintäsuunnitelma Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmän viestintäsuunnitelma Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 22.1.2013 Sisältö Johdanto... 3 Viestinnän nykytila... 3 Ydinviesti ja tavoitteet...

Lisätiedot

Torniojoen tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden arviointi Tornionjoen tulvariskien hallinnan avoin yleisötilaisuus 5.5.

Torniojoen tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden arviointi Tornionjoen tulvariskien hallinnan avoin yleisötilaisuus 5.5. Torniojoen tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden arviointi Tornionjoen tulvariskien hallinnan avoin yleisötilaisuus 5.5.2014 Lapin ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat/vesivarayksikkö 23.6.2015

Lisätiedot

tulvariskin hallintasuunnitelman keskustelutilaisuus Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi

tulvariskin hallintasuunnitelman keskustelutilaisuus Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi Kemijoen vesistöalueen tulvariskin hallintasuunnitelman keskustelutilaisuus Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi 31.1.2013 Rovaniemellä merkittävä riski Rovaniemi yksi Suomen vaikeimmista tulvariskialueista

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Asialistaan lisättiin kohta 5. Tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen kuulemisen tulokset.

PÖYTÄKIRJA. Asialistaan lisättiin kohta 5. Tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen kuulemisen tulokset. PÖYTÄKIRJA Iijoen vesistöalueen tulvaryhmän 5. kokous Aika: 3.4.2014 klo 9:30 Paikka: Pudasjärven kaupungintalo, Varsitie 7 Läsnäolijat: Rämet Jussi (pj), Kettunen Kaisa (siht.), Horsma Aaro, Kuosmanen

Lisätiedot

Raportti tulvariskien alustavasta arvioinnista. Tervajoen vesistöalue

Raportti tulvariskien alustavasta arvioinnista. Tervajoen vesistöalue Raportti tulvariskien alustavasta arvioinnista Tervajoen vesistöalue Kaakkois-Suomen ELY-keskus 25.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 3 2 VESISTÖN KUVAUS... 4 2.1 Hydrologia... 4 2.2 Maankäyttö... 5

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan suunnittelu Pyhäjoen seudulla

Tulvariskien hallinnan suunnittelu Pyhäjoen seudulla Tulvariskien hallinnan suunnittelu Pyhäjoen seudulla Kuntien 7. ilmastokonferenssi 8.5.2014 Tampere Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 Pohjois-Pohjanmaan tulvariskialueet 2 1 Lähtölaukaus

Lisätiedot

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Yleistä vesienhoidon suunnittelusta Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Vesienhoidon järjestäminen yleisaikataulu Vesipuitedirektiivin kansallinen toimeenpano Kansalliset

Lisätiedot

Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu Vaaralliset säätilanteet, Ilmatieteen laitos 11.4.2013 yksikön päällikkö Kari Rantakokko Uudenmaan ELY-keskus 10.4.2013 Havaittuja muutoksia ääriarvoissa Ilmatieteen

Lisätiedot

TEKNINEN KESKUS NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI

TEKNINEN KESKUS NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI 1 Aihe: Alue: Tekijä(t): Pvm: 17.11.2011 Tunnus ja diaarinumero: KAN 1253/2010 Hulevesitulvariskien alustava arviointi Nokian kaupunki suunnitteluinsinööri

Lisätiedot

Kuntien vastuulla oleva tulvariskien hallinnan suunnittelu Marika Kämppi yhdyskuntatekniikan asiantuntija Suomen Kuntaliitto

Kuntien vastuulla oleva tulvariskien hallinnan suunnittelu Marika Kämppi yhdyskuntatekniikan asiantuntija Suomen Kuntaliitto Kuntien vastuulla oleva tulvariskien hallinnan suunnittelu 29.3.2010 Marika Kämppi yhdyskuntatekniikan asiantuntija Suomen Kuntaliitto 1. Tulvalainsäädännön toimenpiteet kunnille 5.4.2011 2 LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

6 Tulvariskien hallinnan monitavoitearviointi Kemijoen vesistöalueella

6 Tulvariskien hallinnan monitavoitearviointi Kemijoen vesistöalueella Kemijoen tulvaryhmän 6. kokouksen pöytäkirja 15.10.2013 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: 10.10.2013 klo 12:00-15:19 Kemijoen tulvaryhmän 6. kokouksen pöytäkirja 1

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Juankosken kaupunki Tekijä(t): Ari Räsänen, Tiia Pelkonen Pvm: 14.10.2011 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi Munsalanjoen vesistöalueella

Tulvariskien alustava arviointi Munsalanjoen vesistöalueella Tulvariskien alustava arviointi Munsalanjoen vesistöalueella Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2011 Käännös Sisällys 1 Taustaa... 2 2 Vesistön kuvaus... 3 2.1 Yleistä... 3

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Tulvariskikartoitus Kyrönjoen vesistöalueella välillä Ilmajoki-Seinäjoki vuonna 2013

Tulvariskikartoitus Kyrönjoen vesistöalueella välillä Ilmajoki-Seinäjoki vuonna 2013 riskikartoitus Kyrönjoen vesistöalueella välillä Ilmajoki-Seinäjoki vuonna 2013 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 21.3.2014 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat Minna Hanski, MMM Inarijärven seurantaryhmän kokous 18.9.2014 Saariselkä 1 MMM:n rooli Inarijärvi-asioissa ELY-keskusten, SYKEn ja RKTL:n (jatkossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 23.03.2015 305 HAMELY/1743/2014 Päätös Kaupunginhallitus päätti antaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan

Lisätiedot

Vantaan hulevesi- ja vesistötulvien hallinta. Antti Auvinen 20.10.2015

Vantaan hulevesi- ja vesistötulvien hallinta. Antti Auvinen 20.10.2015 Vantaan hulevesi- ja vesistötulvien hallinta Antti Auvinen 20.10.2015 SISÄLTÖ KÄSITTEITÄ... 3 1. JOHDANTO... 4 2. TULVIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS... 6 2.1. LAKI TULVARISKIEN HALLINNASTA... 6

Lisätiedot

Vesienhoidon huomioiminen kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa

Vesienhoidon huomioiminen kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa Vesienhoidon huomioiminen kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa Oskari Orenius 12.10.2012 Uudenmaan nykyrakenne Metropolimaakunnan kasvupaine Asukasmäärän lisäys 2009-2035 Ruutujen asukastiheys keskimäärin

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi. Vehkajoen vesistöalue

Tulvariskien alustava arviointi. Vehkajoen vesistöalue Tulvariskien alustava arviointi Vehkajoen vesistöalue Kaakkois-Suomen ELY-keskus 25.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 3 2 VESISTÖN KUVAUS... 3 2.1 Hydrologia... 3 2.2 Maankäyttö... 5 2.3 Asutus ja

Lisätiedot

Lausunto ehdotuksesta Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Lausunto ehdotuksesta Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi Lausunto ehdotuksesta Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 2016-2021 Hämeen ELY-keskus on pyytänyt Riihimäen kaupungin lausuntoa ja kaupunginkanslia edelleen Riihimäen ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Tiedottaminen, kuuleminen ja osallistuminen Kymijoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelusta

Tiedottaminen, kuuleminen ja osallistuminen Kymijoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelusta Kaakkois-Suomi Tiedottaminen, kuuleminen ja osallistuminen Kymijoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelusta Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla

Lisätiedot

Yhteenveto tulvariskien hallintasuunnitelmista

Yhteenveto tulvariskien hallintasuunnitelmista Yhteenveto tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosille 2016 2021 Mikä on tulvariskien hallintasuunnitelma? Tulvariskien hallintasuunnitelmat on tehty niille vesistö- tai rannikkoalueille, joilla on tunnistettu

Lisätiedot

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman tiivistelmä

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman tiivistelmä LIITE 4 Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman tiivistelmä Tausta Kemijoen vesistöalueella on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011) nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueiksi

Lisätiedot