Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö"

Transkriptio

1 PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö 2 URAKKAOHJELMA JA TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelma Turvallisuusasiakirja Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset 3 TARJOUS 4 YKSIKKÖHINTALUETTELO 5 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Tarjouslomake Yksikköhintaluettelo Hankekohtaiset laatuvaatimukset Kaivanto-ohje SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET YLEISKARTTA 13064_R1-1 1:7500 Yleiskartta MUUTOS A-G ASEMAPIIRUSTUKSET 13064_R2-1 1:2000 Asemapiirros, Kostilantie , Plv MUUTOS A _R2-2 1:2000 Asemapiirros, Kostilantie , Plv _R2-3 1:1000 Asemapiirros, Kostilantie _R2-4 1:1000 Asemapiirros, Plv , , MUUTOS B _R2-5 1:1000 Asemapiirros, Murronharjuntie PITUUSLEIKKAUKSET 13064_R3-1 1:2000/1:200 Pituusleikkaus, Kostilantie , Plv _R3-2 1:2000/1:200 Pituusleikkaus, Kostilantie , Plv _R3-3 1:2000/1:200 Pituusleikkaus, Kostilantie , Plv _R3-4 1:1000/1:100 Pituusleikkaus, Kostilantie _R3-5 1:1000/1:100 Pituusleikkaus, Kanteenmaantie _R3-6 1:1000/1:100 Pituusleikkaus, Kanteenmaantie _R3-7 1:2000/1:200 Pituusleikkaus, Murronharjuntie _R3-25 Ei mittak. Kaivantotyypit PUMPPAAMOIDEN DETALJIPIIRUSTUKSET 13064_R4-1 1:200 LP1 Pumppaamon asemapiirros _R4-6 1:200 LP6 Pumppaamon asemapiirros _R4-7 Ei mittak. LP1 Pumppaamon tyyppikuva _R4-12 Ei mittak. LP6 Pumppaamon tyyppikuva _R4-13 Ei mittak. Kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot tyyppikuva DETALJIPIIRUSTUKSET 13064_R5-1 1:100/1:100 Pituusleikkaus, Kostilantien alitus Plv _R5-2 1:100/1:100 Pituusleikkaus, Kostilantien alitus Plv _R5-3 1:100/1:100 Pituusleikkaus, Kostilantien alitus Plv _R5-4 1:100/1:100 Pituusleikkaus, Kanteenmaantien alitus Plv _R5-5 1:100/1:100 Pituusleikkaus, Murronharjuntien alitus Plv _R5-6 1:100/1:100 Pituusleikkaus, Kanteenmaantien alitus Plv _R5-15 1:100/1:100 Pituusleikkaus, Kanteenmaantien alitus, sijainti kartalla R _R5-16 1:100/1:100 Pituusleikkaus, Kostilantien alitus pl 250, sijainti kartalla R MÄÄRÄLUETTELO 8 MITTAUSSUUNNITELMA Urakan määräluettelo Vesihuoltolinjojen pääpistetaulut Kaivojen koordinaatit Kaivokortit

2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1/3 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN Tarjouspyynnön kohde Punkalaitumen kunnan tekninen toimi pyytää Teiltä tarjousta SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN nimisen hankkeen rakentamisesta kokonaishintaurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti: Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat ovat: tämä tarjouspyyntökirje urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja työkohtainen työselitys muutostöiden yksikköhintaluettelo piirustukset piirustusluettelon mukaan Tarjouksen tulee perustua myös muihin urakkaohjelman kohdassa 4.2 mainittuihin asiakirjoihin. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ainoastaan sähköisessä muodossa ja ne ovat ladattavissa Punkalaitumen kunnan kotisivuilta osoitteesta Tarjoajan on hankittava tarvitsemansa paperiset tulosteet omalla kustannuksellaan. Tilaaja ei toimita suunnitelmista paperisia tulosteita. Tarjouksen jättäminen Tarjous on jätettävä suljetussa erillisessä tarjouskuoressa varustettuna merkinnällä "SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLTO". Tarjous on toimitettava maanantaihin klo mennessä osoitteella: Punkalaitumen kunta Tekniset palvelut Vesilahdentie PUNKALAIDUN Lisätiedot Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavia lisätietoja antavat työpäällikkö Osmo Hongisto. Yhteystiedot: Osmo Hongisto sähköposti: puhelin: Urakkalaskentaa koskevat kysymykset on esitettävä tilaajalle kirjallisesti viimeistään klo mennessä ainoastaan sähköpostitse. Kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat luettavissa Punkalaitumen kunnan internetsivuilta viimeistään torstaina Ainoastaan kirjallisesti esitetyt lisätietokysymykset ja tilaajan niihin kirjallisesti antamat vastaukset ovat tilaajaa sitovia.

3 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT URAKKATARJOUSPYYNTÖ 2/3 Tarjouksen antaminen Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta ja suomen kielellä. Urakoitsijan on varmennettava tarjouksensa jokainen sivu leimalla ja/tai nimikirjoituksilla. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat selvitykset: 1. Tilaajavastuulain mukaiset yritys-, vero- ja eläkevakuutustiedot a. todistus verojen maksamisesta (sisältäen ilmoituksen arvonlisäverovelvollistenrekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin merkinnästä) tai noudatettu maksusuunnitelma verovelan suorittamisesta b. ilmoitus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai vaihtoehtona selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty c. selvitys yrityksen noudattamasta työehtosopimuksesta d. todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen voimassa olosta e. todistus työterveyshuollon järjestämisestä tai vaihtoehtona dokumenteille a-e: f. RALA ry:n tai muun vastaavan tahon allekirjoitettu pätevyystodistus. Lisäksi: g. kaupparekisteriote Tilaajavastuulain mukaiset todistukset, ilmoitukset, otteet ja RALA:n allekirjoitus eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 2. Hankekohtainen laatusuunnitelma, jonka tulee sisältää vähintään seuraavat selvitykset: Selvitys yrityksen yleisistä laadunvarmistuskäytännöistä: esim. laatukäsikirja 3. Referenssiluettelo aiemmista vastaavista työkohteista 4. Selvitys rakennustyöhön käytettävissä olevista resursseista, josta on selvittävä vähintään seuraavat asiat: - Työhön asetettavan vastaavan työnjohtajan referenssit ja koulutus (vaatimuksena vähintään teknikon koulutus tie- ja vesirakennuksen tai yhdyskuntatekniikan alalta tai 10 vuoden käytännön kokemus kunnallistekniikan rakentamisen työnjohtotehtävistä) - Kohteeseen käytettävissä oleva kalusto (mm. koneiden tyypit, vuosimallit, määrät) - Työvoima (mm. työntekijöiden määrä) - Mahdolliset aliurakoitsijat ja hankkijat - Alustava toteutussuunnitelma ja aikataulu Mikäli jokin pyydetyistä selvityksistä puuttuu, hylätään tarjous eikä sitä oteta huomioon. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on vaadittaessa toimitettava tilaajalle uudelleen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista vastaavat selvitykset. Urakoitsijan on toimitettava käyttämiensä aliurakoitsijoiden osalta vastaavat kohdan 1. selvitykset Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, on annettava selvitykset perustamisasiakirjasta ja vastuiden jakautumisesta tässä urakassa. Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan

4 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT URAKKATARJOUSPYYNTÖ 3/3 julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Jos urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. Vaihtoehtoiset tarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksen voimassaolo Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin enintään 60 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli. Tarjouksen hylkääminen Tilaajalla pidättää itsellään oikeuden korvauksetta hylätä kaikki saadut tarjoukset ja keskeyttää hankinnan. Tilaaja hylkää kaikki tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. Tarjoajan, joka ei ole hoitanut lain mukaisia velvoitteitaan työnantajana, antama tarjous hylätään. Tarjous, josta selviää, että tarjoajalla ei ole taloudellisia, teknisiä tai muita edellytyksiä suoriutua urakasta, hylätään. Tarjousten arvosteluperusteet ja toteuttajan valinta Rakennuttaja suorittaa saatujen tarjousten kesken vertailun ja valitsee niistä sen jonka katsoo johtavan kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen. Vertailu kohteina käytetään kokonaishintaa, yksikköhintoja, hankekohtaista laatusuunnitelmaa ja referenssejä sekä selvitystä rakennustöihin käytettävissä olevista resursseista. Vertailukohteet pisteytetään keskenään siten, että kunkin osa-alueen parhaaksi katsottu tarjous saa 10 pistettä ja muut tarjoukset suhteessa parhaaseen. Kokonaistaloudellinen edullisuusjärjestys lasketaan pisteytyksen jälkeen seuraavilla painoarvoilla: kokonaishinta 60 % (edullisin tarjous saa 10 pistettä ja seuraavat laskentakaavalla edullisin hinta / tarjoushinnalla x 10) yksikköhinnat 10 % hankekohtainen laatusuunnitelma 10 % referenssit 10 % tarjoajan resurssit 10 % Saadut pisteet lasketaan yhteen (kokonaishintapisteet x 60 % + yksikköhintapisteet x 10 % + laatusuunnitelmapisteet x 10 % + referenssipisteet x 10 % + tarjoajan resurssipisteet x 10 %) ja eniten pisteitä saanut urakoitsija valitaan hankkeen toteuttajaksi. Sopimuksen solmiminen Tilaajan tekemä hankintapäätös ei merkitse sopimussuhteen syntymistä, vaan sopimus syntyy vasta, kun varsinainen sopimusasiakirja on allekirjoitettu. Ennen sopimuksen allekirjoitusta pidetään tilaajan ja voittaneen tarjoajan välillä tarjouksen sisällöllinen selontekotilaisuus, jossa käydään läpi kaikki sopimuksen solmimiseen liittyvät seikat, kuten tarjousaineisto. Punkalaitumella Seppo Rytky tekninen johtaja

5 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN Rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA Työ nro: 13064

6 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 2(11) URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Suunnittelija Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Työmaan johtovelvollisuudet TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet ja ylijäämämassat Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle... 11

7 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 3(11) URAKKAOHJELMA Tämän urakkaohjelman perustana on rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ). 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja Rakennuttajana hankkeessa toimii Punkalaitumen kunta, Tekniset palvelut, osoite Vesilahdentie 5, Punkalaidun. Yhteyshenkilönä sopimusasioissa toimii tekninen johtaja Seppo Rytky, puh Suunnittelija Suunnitelmat ja urakka-asiakirjat on laatinut KON-INS Oy. Suunnittelijan yhteyshenkilö on ins. Ilkka Ojaniittu, puh Punkalaitumen kunnan yhteyshenkilöt suunnitteluasioissa ovat työpäällikkö Osmo Hongisto puh ja kunnanrakennusmestari Pasi Hynnä puh Rakennuskohde Rakennuskohteena on Punkalaitumen kunnan Sarkkilan alueella sijaitsevan vesihuollon rakentaminen kaikkine rakenteineen suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Urakka-alue kattaa kaikki vesihuoltolinjat alkaen linjasta ja päättyen linjojen , , ja loppupäihin. Rakennuskohde sijaitsee osittain valtakunnallisesti arvokkaalla rakennetun kulttuuriympäristön Punkalaitumen keskustan kylämaisema alueella, sekä Punkalaitumenjoen varren mahdollisesti valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Rakennuttaja on teettänyt arkeologisen inventoinnin ennen urakkalaskentaa ja se on liitteenä. Pirkanmaan Maakuntamuseo on antanut inventoinnista lausunnon ja sen mukaan vesihuoltolinjan paaluvälin kaivu on suoritettava arkeologin valvonnassa. Rakennuttaja vastaa valvonnasta ja sen kustannuksista. Urakoitsijan on otettava valvonta huomioon työn toteutuksessa. Paikallinen sähkönjakeluyhtiö on Sallila Sähkönsiirto Oy. Puhelin- ja teleyhteyksistä alueella vastaavat TeliaSonera Finland Oy, Elisa Oyj sekä Etelä- Satakunnan Puhelin Oy. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakka on kokonaisurakka, katso kohtaa Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan sisältyy Sarkkilan kylän vesihuollon rakentaminen kaikkine töineen ja hankintoineen suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Urakkaan sisältyy suunnitelmissa esitettyjen linjapumppaamoiden (2 kpl) hankinta ja rakentaminen

8 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 4(11) URAKKAOHJELMA toimintakuntoon. Urakkaan ei sisälly kiinteistökohtaisten pumppaamoiden hankinta ja rakentaminen. Urakkaan sisältyy kanaalilouhintaa 200 m³ktr ja neliölouhintaa 400 m²tr. Mikäli louhintamäärä ylittyy, hyvitetään se lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon mukaisesti. Mikäli louhintamäärä alittuu, hyvittää urakoitsija sen lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon mukaisesti tilaajalle. Louhintakohteet on hyväksytettävä ennen louhintatöitä rakennuttajalla Urakkarajat Urakkarajat on esitetty yleispiirustuksessa kts. yleiskartta Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta, johon tulee liittää raportti RALA:n tietokannasta. Lisäksi tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisesti kaupparekisteriote ja selvitys työhön soveltuvasta työehtosopimuksesta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Urakoitsija vastaa kaikista urakan johdosta rakennuttajalle tai kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista. Tarpeellisiin suojatoimenpiteisiin on ryhdyttävä urakoitsijan toimesta ja kustannuksella. Urakoitsijan on osaltaan huolehdittava siitä, että kaikki tarvittavat katselmukset pidetään työn aikana. Tämä koskee erityisesti niitä katselmuksia, joilla urakoitsija katsoo olevan merkitystä vastuisiinsa. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tarjouksen yhteydessä työssä käytettävät koneet ja laitteet. (YSE 4 ) Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana

9 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 5(11) URAKKAOHJELMA ja vastaa mm. urakkaan kuuluvista voimaan tulleen rakennusalantiedonanto- ja selvitysvelvollisuuteen liittyvistä ilmoituksista Verohallinnolle. Urakoitsija vastaa tarvittavan veden, sähkön ja puhelinyhteyden hankinnasta ja ylläpidosta. Urakoitsijan on esitettävä ennen urakan aloittamista työvaihekohtainen työsuunnitelma, josta käy selville mm. päivittäinen työaika, eri työvaiheiden suoritusajat, työn ajallinen ja määrällinen edistyminen, työvoiman määrä, koneiden ja autojen määrä. Työsuunnitelmaa ja aikataulua on seurattava viikoittain. Urakoitsija on velvollinen ottamaan selvää ja vastaamaan urakan suorittamisen esteistä sekä huomioimaan niiden vaikutus urakkahinnassa. Rakennuttaja hankkii maanteiden alitusluvat sekä johtolinjojen ja jätevedenpumppaamojen sijoitusluvat yksityisiltä maanomistajilta. Urakoitsija hankkii muut tarvittavat luvat, käyttöoikeudet sekä tekee viranomaisilmoitukset. Urakoitsija vastaa työalueen katujen ja teiden kunnossapidosta (koskee myös talvikunnossapitoa urakka-aikana urakka-alueella) sekä omista toimistaan aiheuttamien haittojen poistaminen (esim. teiden puhdistus). Yleisten teiden osalta talvikunnossapidon suorittaa tien kunnossapitourakoitsija. Urakoitsijan on sovittava liikennejärjestelyistä ennen työn aloittamista tilaajan kanssa. Urakoitsija huolehtii, että kulkuyhteys tonteille säilyy koko rakentamisen ajan. Urakoitsija laatii tarvittavat liikennejärjestelysuunnitelmat ja hyväksyttää ne tilaajalla. Tilaaja on laatinut rakennushankkeen työturvallisuusasiakirjan, joka on tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä (Liite 1). Urakoitsijan on noudatettava työturvallisuusasiakirjaa. Urakoitsijalla on tässä urakassa päätoteuttajan asema siihen liittyvine velvollisuuksineen (mm. työturvallisuustehtävät). Urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva turvallisuussuunnitelma ennen rakennustöiden aloittamista. Urakoitsija pystyttää ennen rakennustöiden aloittamista työmaa-alueelle kyltin, josta on selvittävä ainakin seuraavat tiedot: - Rakennuskohde - Töiden valmistuminen - Urakoitsija ja urakoitsijan yhteystiedot - Rakennuttaja ja rakennuttajan yhteystiedot - Suunnittelija 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja luovuttaa urakoitsijan käyttöön urakkaohjelman kohdan mukaiset alueet rakentamistöiden suorittamista varten. Työalue rajataan tilaajan edustajan kanssa. Urakoitsija voi sijoittaa työalueelle tarvitsemansa rakennustarvikkeet ja työkoneet sekä työmaaparakit. Tilaaja hankkii luvat työalueen käyttöön. Työmaan käytettävissä olevat mahdolliset kulkutiet sovitaan rakennuttajan edustajan kanssa. Rakennuttaja hankkii luvat teiden katkaisuun ja käyttöön. Kulkuteiden käyttöönoton, käytön vaatimat rakentamis- ja kunnostustyöt sekä liikenteenohjauksen tekee urakoitsija. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tien katkaisusta tilaajalle, asukkaille, poliisille ja pelastuslaitokselle kaksi (2) päivää ennen työn suorittamista.

10 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 6(11) URAKKAOHJELMA Tilaaja vastaa piirustuksissa annetuista tutkimustuloksista. Tilaaja vastaa siitä, että työaikaiseen mittaukseen annetut lähtötiedot ovat oikeita Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Urakassa on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja, asetuksia ja ministeriöiden päätöksiä sekä työvoima-, työsuojelu- ym. viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Yksityisten järjestöjen julkaisemia standardeja, normeja ja ohjeita noudatetaan siinä laajuudessa kuin niihin on sopimusasiakirjoissa viitattu. Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus urakkaneuvottelupöytäkirja yleiset sopimusehdot YSE 1998 tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja urakkarajaliite tarjous muutostöiden yksikköhintaluettelo B Tekniset asiakirjat työkohtaiset työselitykset InfraRYL 2010: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 Väylät ja alueet InfraRYL 2006: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat InfraRYL 2010: INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö; Määrämittausohje, versio 2.1 RIL 77 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket RIL 121 Pohjarakennusohjeet RIL 128 Salaojaputkien laatumääräykset RIL 263 Kaivanto-ohje PANK: Asfalttinormit 2011 Suomen Kuntaliitto: Kaapelikaivantotyöt. Yleinen työselitys, 1999 Tielaitos: Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Päällystyöt, TIEL sopimuspiirustukset Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02 Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Tilaaja on teettänyt suuntaa-antavan määrälaskennan. Tilaaja ja suunnittelija eivät vastaa luettelon oikeellisuudesta eikä määrälaskentaluettelon tietoihin voi vedota urakan yhteydessä.

11 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 7(11) URAKKAOHJELMA 4.4. Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 5. URAKKA-AIKA 5.1. Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ). Työt on aloitettava kuitenkin viimeistään viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään Välitavoitteet Urakan välitavoite on Kostilantien vesijohdon ja viemärin rakentaminen vanhalta jätevedenpuhdistamolta Kanteenmaantien pumppaamolle LP1. Pumppaamon on oltava toimitettuna ja asennettuna paikoilleen mutta sen ei tarvitse olla kytkettynä sähköverkkoon. Välitavoitteen on oltava valmiina Välitavoitteen myöhästymisestä peritään viivästyssakkoa 0,2 % työpäivältä työvaiheen maksuerätaulukon mukaisista kustannuksista Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). 6. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 6.1. Urakoitsijan vakuudet (YSE 36 ) Rakennusajan vakuus Urakoitsijan on annettava tilaajalle ennen minkään maksuerän nostamista, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta, tilaajan hyväksymä omavelkainen pankkitai vakuutuslaitostakaus, jonka määrä on 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Takauksen on oltava voimassa vielä kolme kuukautta yli sopimuksessa määritetyn työn valmistumisajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työ on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 )

12 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 8(11) URAKKAOHJELMA Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnan ja lisätöiden yhteenlasketusta summasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa takuuaikana ja kolme kuukautta sen jälkeen. Tarjouksessa on ilmoitettava minkä rahalaitoksen kautta takaukset järjestetään Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla YSE 38 mukainen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Arvoltaan vähintään Vastuuvakuutuksenkertakorvaus summa tulee olla vähintään vahinkoa kohti. Urakoitsijan on otettava rakennuskohteeseen urakkasumman suuruinen rakennustyöaikainen vakuutus, jonka edunsaajana on tilaaja. 7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1. Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Tilaajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat ilmeisesti suoritettavaksi tulevat, haitan, vahingon ja kustannusten korvaukset, joista tilaaja saattaa työn teettäjänä joutua myöhemmin vastuuseen. Samoin tilaajalla on oikeus pidättää sopimussakot ja arvon vähennykset. Muutos- ja lisätöistä aiheutuvat kustannukset maksetaan kunkin työn tultua tarkastetuksi ja hyväksytyksi Maksuerätaulukko Urakkasumma maksetaan tehdystä työstä hyväksytyn maksuerätaulukon ja tehtyjen töiden mukaisesti. Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon ensimmäinen maksuerä saa olla korkeintaan puolet työnaikaisesta vakuudesta. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

13 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 9(11) URAKKAOHJELMA Kiinteä kokonaishinta on laskettava tarjouspäivänä voimassa olevan arvonlisäveroprosentin mukaan. Mahdollisista muutoksista arvonlisäveroon ei urakoitsijalla ole oikeutta lisäkustannuksiin Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 8. ORGANISAATIOT 8.1. Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii tekninen johtaja Seppo Rytky. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja ja muutoksista määräyksiä antamaan ovat oikeutetut työpäällikkö Osmo Hongisto sekä kunnanrakennusmestari Pasi Hynnä. Rakennuttaja nimeää rakentamisvaiheen turvallisuuskoordinaattorin ja valvontaorganisaation viimeistään urakan aloituskokouksessa. Tilaaja voi asettaa ulkopuolisen valvojan Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijan on tarjouksessaan ilmoitettava ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin tutkinto (teknillisen koulun teknikontutkinnon suorittanut) tai vähintään kymmenen vuoden kokemus kunnallisteknisten töiden työnjohtotehtävistä. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 9. YHTEISET TOIMITUKSET 9.1. Katselmukset Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) Urakoitsijan on hyvissä ajoin ennen urakkaan kuuluvien töiden aloittamista otettava yhteys tilaajan edustajaan urakan aloituskokouksen pitämistä varten. Kokouksessa käsitellään urakka-asiakirjojen määräämät asiat sekä urakoitsijan työaikataulu. Suunnitelmamuutokset tulee kirjata muistioon aina lähimmässä työmaakokouksessa. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa ja siihen on vähintään viikoittain saatava tilaajan edustajan kuittaus. Mikäli urakoitsija haluaa muuttaa työn toteutustapaa suunnitellusta, on muutoksista ja niiden vaikutuksista sovittava hyvissä ajoin tilaajan edustajan kanssa. Tilaajan edustajalla on oikeus tehdä päiväkirjaan rakennustyötä koskevia huomautuksia ja merkintöjä.

14 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 10(11) URAKKAOHJELMA Urakoitsijan tulee merkitä piirustuksiin kaikki työn aikana tehdyt muutokset ja suunnitelmasta poikkeamiset Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Vastaanottotarkastus pidetään työn valmistuttua Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksen mukaisten tarkastusten kustannuksista omalta osaltaan. Mikäli joudutaan pitämään useampia kuin yksi jälkitarkastus urakoitsijan virheiden ja puutteiden vuoksi, veloittaa tilaaja näiden tarkastusten kustannuksista urakoitsijaa seuraavasti: 1. jälkitarkastus veloituksetta 2. jälkitarkastus 500 (alv. 0 %) 3. ja sitä seuraavat jälkitarkastukset (alv. 0 %) 9.6. Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan takuutarkastuksessa havaitut puutteet välittömästi tarkastuksen jälkeen. Takuutarkastus pidetään noin kuukausi ennen takuuajan päättymisaikaa YSE 1998 mukaisesti. 10. LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee tarvittaessa urakan aikana suorittamaan tarpeelliseksi näkemiänsä laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suorittaa työkohtaisen työselityksen sekä yleisten työselitysten mukaiset kokeet ja tarkastusmittaukset ja esittää tulokset tilaajan hyväksyttäväksi. 11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan paikallisessa käräjäoikeudessa. (Pirkanmaan käräjäoikeus) 12. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 )

15 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 11(11) URAKKAOHJELMA Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija voi ehdottaa läjityspaikkaa, mutta se on hyväksytettävä rakennuttajalla. Kuljetuskustannukset kuuluvat urakoitsijalle Ongelmajätteet ja ylijäämämassat (YSE 53, kohta 3) Urakassa syntyvä tarpeeton materiaali poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja vastaanottomaksuineen kuuluu urakoitsijalle. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä tai terveydelle vaarallisia aineksia, tulee asiasta heti ilmoittaa rakennuttajan edustajalle Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee huolehtia kaikista voimaan tulleen rakennusalan tiedonanto- ja selvitysvelvollisuuden mukaisista työvoimaa koskevista ilmoituksista. Urakoitsijan tulee mm. pitää kirjaa työmaalla työskentelevistä henkilöistä (nimilista) Listan on oltava helposti tarkastettavissa. Listan puuttuessa perii tilaaja 100 euron sopimussakon huomautusta kohden. Kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilötunniste, joka toimii kulkulupana. Henkilötunnisteessa tulee olla työntekijän nimi, kuva ja tieto työnantajasta sekä henkilökohtainen veronumero. Puuttuvasta henkilötunnisteesta tilaaja asettaa 500 euron sopimussakon huomautusta kohden. Työvoiman käytössä on noudatettava siitä annettuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Työntekijöiden työsuhde on urakoitsijan ja työntekijän välinen. Tämä edellyttää, että urakoitsijan on huolehdittava työntekijöidensä tapaturmavakuutuksista, huollosta, työsuojelulakien ja järjestysohjeiden ym. noudattamisesta. Työntekijöiltä vaadittavat pätevyydet ja työkohtainen perehdyttäminen on mainittu Turvallisuusasiakirjassa (Liite) Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja ilmoittaa urakasta Verohallintoon. Urakan aikaisista rakentamisilmoituksista Verohallintoon vastaa urakoitsija päätoteuttajan ominaisuudessa. Punkalaitumella Osmo Hongisto, työpäällikkö Punkalaitumen kunta Liite: Turvallisuusasiakirja

16 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN rakentaminen kokonaisurakkana TURVALLISUUSASIAKIRJA Työ nro: 13064

17 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 2(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSORGANISAATIO RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUDET Rakennuskohde Nykyinen kunnallistekniikka Liikenne Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Maaperä TURVALLISUUSSUUNNITELU JA LAINSÄÄDÄNTÖ Työsuojelusäädöksiä Työsuojelupiiri Yleisiä ohjeita Luvat ja luvanvaraiset työt Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa Työmaan turvallisuussuunnittelu Työmaan yleisjohto turvallisuuden kannalta Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden turvallisuustehtävät Töiden yhteensovitus Työmaan yleiset turvallisuusohjeet Työmaan turvallisuusseuranta Työmaan järjestys ja siisteys Perehdyttäminen Työmaan työsuojeluorganisaatio Henkilöstön pätevyydet ja henkilötunnisteet Yhdyshenkilöt VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT Kuvaus tehtävistä töistä Kohteen työturvallisuusriskit Kaivutyöt Putoamisvaaralliset työt Sähköasennustyöt Räjäytys- ja louhintatyöt RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA Yleistä työn suorituksesta Työalueet Henkilönsuojaimet Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Palosuojelu Pölyn leviämisen estäminen Melua aiheuttavat työt Ensiapu YMPÄRISTÖN SUOJAUS Työmaan suojaaminen Ympäristön puhtaanapito... 13

18 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 3(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteuttamista varten laadittu asiakirja. Turvallisuusasiakirja sisältää tilaajan antamia tietoja rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta, jotka urakoitsijan on huomioitava rakennustyötä suunnitellessaan sekä turvallisuusvelvoitteita ja menettelyohjeita, joita urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijoiden on noudatettava urakkaan kuuluvissa töissä. Turvallisuusasiakirja on urakkaohjelman liite ja se täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä ja menettelyohjeita. 2. TURVALLISUUSORGANISAATIO Tämän turvallisuusasiakirjan vaatimuksia tulee noudattaa rakennusurakoissa ja töissä, joissa Punkalaitumen kunta toimii rakennuttajana. Turvallisuusasiakirja täydentää turvallisuuslainsäädännön määräyksiä ja muita työturvallisuuskäytäntöjä. Rakennuttajan urakkasopimuksessa tai muissa sopimuksissa nimeämä urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista tässä rakennuskohteessa. Tilaajalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Rakennuttaja nimeää rakentamisvaiheen turvallisuuskoordinaattorin ja valvontaorganisaation viimeistään urakan aloituskokouksessa. Hankkeen suunnittelija on KON-INS Oy. Suunnittelijan yhteyshenkilö on ins. Ilkka Ojaniittu. 3. RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUDET 3.1. Rakennuskohde Tämä turvallisuusasiakirja koskee SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN -nimistä hanketta ja siihen liittyviä kunnallisteknisiä töitä. Rakennuskohde sijaitsee Sarkkilan alueella Punkalaitumen kunnassa. Työalue sijaitsee Punkalaitumenjoen eteläpuolella. Työmaan käytössä oleva tila on työn toteuttamisen vaatima tila, vesihuoltolinjoilla enintään 5 metriä linjan molemmin puolin. Muiden alueiden käytöstä tulee sopia tilaajan edustajan, viranomaisen tai maanomistajien kanssa Nykyinen kunnallistekniikka Nykyisen kunnallistekniikan sijainti on esitetty suunnitelmakartalla ja kaapelikartoilla. Kaapelikartat ovat voimassa vain rajoitetun ajan, joten urakoitsijan tulee varmistaa kaapelien sijainti johdon omistajalta ennen töiden aloittamista. Nykyiset kaapelit ja muut järjestelmät tulee pitää työn aikana toimintakuntoisina. Lisätietoja kunnallistekniikan sijainnista saa tarvittaessa tilaajalta. Urakoitsijan tulee noudattaa kaivutöitä suorittaessa erityistä varovaisuutta olemassa olevien sähköjohtojen, kaapeleiden, putkien ym. järjestelmien lähellä. Työkohteessa sijaitsee nykyisiä sähkö- ja puhelinkaapeleita. Tarkempia tietoja kaapeleiden sijainneista antaa niiden haltijat: Sallila Sähkönsiirto, Caruna Oy (Fortum), TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj ja Etelä-Satakunnan Puhelin Oy.

19 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 4(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.3. Liikenne Rakennustyöt on sovitettava siten, että yleinen liikenne ja kulku alueen kiinteistöille eivät tarpeettomasti häiriinny. Mahdollisista häiriöistä on ilmoitettava hyvissä ajoin alueen asukkaille ja muille toimijoille. Kaikessa rakentamisessa on otettava huomioon työkohteen lähialueella liikkuvat ja muissa tarkoituksissa oleskelevat. Kanteenmaantien keskimääräinen ajoneuvoliikennemäärä on noin 540 ajon./vrk. Murronharjuntien arvioitu liikennemäärä on noin 790 ajon./vrk. Kostilantien arvioitu liikennemäärä on noin 210 ajon./vrk. (Lähde: Liikennemääräkartta, Liikennevirasto 2012) 3.4. Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Työkohde sijaitsee keskellä rakennettua ympäristöä. Alue on pääosin vanhaa maatalous- ja hajaasutusaluetta. Etäisyys lähimpiin kiinteistöihin on alle kymmenen metriä Maaperä Kaikista suunnitelmasta poikkeavista maaperäolosuhteiden muutoksista urakoitsijan tulee välittömästi ilmoittaa tilaajalle. Työalueen maaperäolosuhteet on esitetty pituusleikkauspiirustuksissa. Alueella on olemassa olevien teiden rakennekerroksia, joiden laatua tai kerrospaksuutta ei ole varmistettu mittauksin. Alueen maaperä on pääosin savea. Mikäli kohteesta löytyy muuta ongelmajätettä tai terveydelle vaarallisia aineita kuin mitä asiakirjoissa on mainittu, tulee tästä välittömästi ilmoittaa rakennuttajalle. 4. TURVALLISUUSSUUNNITELU JA LAINSÄÄDÄNTÖ 4.1. Työsuojelusäädöksiä Keskeisiä rakennusurakassa noudatettavia lakeja ja määräyksiä, joiden tulee olla nähtävillä työmaalla, ovat: - Työturvallisuuslaki 738/ VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/ VNp räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 644/2011, 49/95 - muut työturvallisuuslain nojalla annetut, ko. urakassa sovellettavaksi tulevat valtioneuvoston päätökset Julkaisujen "Rakennustyön turvallisuusmääräykset selityksineen" (Rakennusalan Kustantajat RAK 2011) ja "Putkikaivanto-ohje (RIL ) tulee myös olla esillä työmaalla Työsuojelupiiri Urakkakohde kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen, osoite Wolffintie Vaasa, puh , fax Yleisiä ohjeita Urakoitsija on ennen urakan aloittamista velvollinen laatimaan ainakin seuraavat suunnitelmat: - yleisen liikenteen järjestelysuunnitelma - kaivantosuunnitelma - työsuojelutoimintasuunnitelma

20 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 5(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA - työaluesuunnitelma - työturvallisuussuunnitelma Urakoitsija on ennen kyseisen työvaiheen aloittamista velvollinen laatimaan ainakin seuraavat suunnitelmat: - räjäytystyösuunnitelma - panostussuunnitelmat - louhintasuunnitelma - tuentasuunnitelma - putoamissuojaussuunnitelma Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. Urakoitsija pystyttää työmaa-alueelle kyltin, josta selviää ainakin seuraavat tiedot: - Rakennuskohde - Töiden valmistuminen - Urakoitsija ja urakoitsijan yhteystiedot - Rakennuttaja ja rakennuttajan yhteystiedot - Suunnittelija Kaikkien sähköasennuksien on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset Luvat ja luvanvaraiset työt Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja pätevyys sekä tarvittava käytännön kokemus kyseisiin tehtäviin Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa Urakoitsija toimii työmaan päätoteuttajana. Ali- ja sivu-urakoitsijoiden on toimittava urakoitsijan alaisuudessa ja ohjauksessa työmaan turvallisuusasioissa. Rakennuttajan valvojilla on oikeus puuttua työmaalla oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin työturvallisuudessa. Valvojat voivat antaa suoraan määräyksiä urakoitsijalle ja aliurakoitsijoille turvallisuuspuutteiden korjaamisesta. Valvojilla on oikeus myös keskeyttää työt, mikäli on ilmeistä, että kysymyksessä voi olla tilanne, josta voi aiheutua välitön vaara työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille, kuten tielläliikkujille Työmaan turvallisuussuunnittelu Urakoitsijan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri töiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Urakoitsijan on laadittava kirjallisesti ja hyväksytettävä tilaajan edustajalla seuraavat työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ja mahdollisesti suunnitelmiin myöhemmin tulevat muutokset: - Työmaa-alueen käytön suunnitelma laaditaan VNa 205/ mukaisesti - Liikenteenohjaussuunnitelma - Putkikaivannon tuenta- tai kaivantosuunnitelma suunnitelma tulee hyväksyttää tilaajan edustajan lisäksi rakenne- tai geosuunnittelijalla - Suunnitelmat VNa 205/ :n mukaisista vaarallisista töistä ja työvaiheista

21 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 6(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakoitsijan on huolehdittava edellä mainittujen työturvallisuutta koskevista suunnitelmista johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä turvallisuussuunnittelun ajan tasalla pitämisestä. Urakoitsija vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä ja turvallisuutta koskevien suunnitelmien asettamisesta nähtäville työmaan henkilöstötiloihin. Urakoitsijan on huolehdittava rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta siten, että tapaturman vaara, terveyden haitta tai palon vaara ovat työmaalla mahdollisimman vähäiset. Erityistä vaaraa sisältävät työt suunnitellaan huolellisesti ja suunnittelussa tulee olla käytössä riittävä työsuojelun asiantuntemus. Jokaisen ali- ja sivu-urakoitsijan on ennen töiden aloittamista laadittava kirjalliset suunnitelmat vaarallisista töistä ja työvaiheista. Työt voidaan aloittaa, kun tilaajan edustaja on hyväksynyt ko. suunnitelmat Työmaan yleisjohto turvallisuuden kannalta Urakoitsijan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan on urakoitsijan nimettävä työmaata varten pätevä vastuuhenkilö. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu mm. laatia työmaan työturvallisuussuunnitelma, noudattaa suunnitelmaa sekä tarvittaessa päivittää suunnitelma, tehdä työturvallisuustarkastus viikoittain ja raportoida havaituista puutteista, korjaustoimenpiteistä sekä tapaturmista työmaakokouksissa, liikenteenjärjestelyjen kokonaisvastuu, varmistaa tiedonvälityksen toteuttamisen siitä, että työntekijät saavat tarpeelliset tiedot ja ohjeet työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Urakoitsijan on huolehdittava aliurakoitsijoiden tehtäväjaosta ja yhteistoiminnasta työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisessä ja mahdollisista vaaroista tiedottamisessa sekä, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle sekä eri työvaiheet oikein ajoitettuna Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden turvallisuustehtävät Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on omassa toiminnassaan noudatettava työturvallisuuslakia (738/2002) ja sen nojalla annettuja alemman asteisia määräyksiä. Urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin. Työn johto ja valvonta sekä siihen liittyvät työnantajan velvollisuudet kuuluvat kunkin työntekijän omalle työnantajalle. Lisäksi urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Urakoitsija vastaa omien työntekijöidensä käyttämien koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Urakoitsija huolehtii tekemiensä töiden riittävästä suunnittelusta ja turvallisuuden ottamisesta osaksi suunnittelua. Turvallisuussuunnittelu tulee esittää kirjallisessa muodossa. Urakoitsijan on nimettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö. Aliurakoitsijoiden tulee noudattaa yleisten säädösten ja määräysten lisäksi niitä määräyksiä ja ohjeita, joita urakoitsija toimivallassaan antaa. Heidän tulee huolehtia tiedottamisesta edelleen työntekijöilleen ja valvoa ohjeiden noudattamista.

22 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 7(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on puolestaan informoitava teettämänsä työn aiheuttamista vaaroista ja tarpeellisista turvatoimista muita työnantajia ja työntekijöitä. Informaatio ja tarpeellisista menettelytavoista sopiminen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen sellaisten töiden aloittamista, joissa koneista, aineista tai työmenetelmistä saattaa aiheutua vaaraa. Töihin tulee käyttää vain sellaisia työntekijöitä, jotka täyttävät työn ja rakennuttajan tai päätoteuttajan edellyttämät ammattitaitovaatimukset. Urakoitsija vastaa käyttämänsä tilapäisen työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaitovaatimuksen toteutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta ja noudattamisesta. Ainoastaan vaatimusten mukaisten laitteiden ja aineiden käyttö on sallittua. Käytössä on lisäksi noudatettava rakennuttajan tai päätoteuttajan antamia ohjeita. Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden on huolehdittava työssään tarpeellisista varoitusmerkinnöistä ja suojaustoimenpiteistä Töiden yhteensovitus Muiden urakoitsijoiden, tilaajan tai kolmansien osapuolten toimesta tehtävät työt on esitetty urakkaohjelman kohdissa 3 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus ja 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta. Urakkasuhteet on esitetty urakkaohjelman kohdassa 2 Urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus Työmaan yleiset turvallisuusohjeet Työmaan turvallisuusseuranta Urakoitsija vastaa, että työmaalla tehdään valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) mainitut tarkastukset. Urakoitsija vastaa myös tarkastusten hyödyntämisestä sekä tarkastuksissa esiin tulleiden puutteiden ja vikojen korjaamisesta. Urakoitsijan on varmistettava, että - kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti - tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito - tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat - tarkastuksissa havaitut työturvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi. Työmaalla on tehtävä koneille ja muille teknisille laitteille vastaanottotarkastukset. Lisäksi tarkastuksiin kuuluvat käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset, jotka suoritetaan viikoittain. Urakoitsijan on lisäksi varmistettava, että työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan joko työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä tai säännöllisesti erillisinä liikennejärjestelyjen tarkastuksina. Työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset tehdään työsuojelutarkastuslomakkeelle. Yleisen liikenteen käytössä olevilla tiealueilla tai niiden läheisyydessä työskentelevien koneiden havaittavuus tarkastetaan ennen kuin koneet aloittavat työskentelyn työmaalla Työmaan järjestys ja siisteys Urakoitsija järjestää - työmaan jätteiden keräyksen ja kuljetuksen - työmaan palontorjunnan Perehdyttäminen Urakoitsija vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on myös dokumentoitava. Perehdyttämisen dokumentointiin käytetään urakoitsijan käyttämää omaa perehdyttämislomaketta. Urakoitsija huolehtii myös, että täytetyt perehdyttämislomakkeet löytyvät työmaalta. Urakoitsijan on huolehditta-

23 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 8(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA va, että hänen työntekijänsä ovat selvillä seuraavista seikoista ja noudattavat niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita: - yhteisen työpaikan järjestystä, liikennettä, tupakointia ja avotulenkäyttöä koskevista määräyksistä - sähkövirran/energian saannista (kytkennät, kaapelit, jatkojohdot, vaaralliset aineet ja paineita sisältävät putkistot) - työpaikalla tai siihen liittyvällä alueella tapahtuvaan toimintaan sisältyvistä muista erityisistä vaaratekijöistä (esim. kaasu- tai räjähdysvaara, työskentely korkeajännitelinjan läheisyydessä) - tiedotussuunnitelman ja/tai muun suunnitelman mukaisesta menettelystä hätä- ja onnettomuustilanteissa (avun hälyttäminen, suojautuminen, palovartiointi, vara- ja hätäuloskäytävät jne.) - esiin tulleista vioista ja puutteista ilmoittamisesta - töiden tekemisjärjestyksestä ja muutostilanteista - yhteistyön ja toiminnan yleisistä menettelytavoista Työmaan työsuojeluorganisaatio Urakoitsija nimeää työmaalle työsuojelupäällikön, jonka tehtävänä on käynnistää ja hoitaa työsuojelun yhteistyötoimikunnan työtä työturvallisuuslain (738/2002) ja työsuojeluvalvontalain (44/2006) mukaisesti. Työmaan työsuojelupäällikön on hoidettava työsuojelun valvontalaissa sille mainitut tehtävät, joita ovat mm. seuraavat: - käsitellä työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun järjestämistä - käsitellä työpaikan sisäisten työsuojelutarkastusten tarvetta ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia ja seurata sen toimeenpanoa - käsitellä ja tehdä esityksiä työsuojeluun liittyvän koulutuksen, työnopastuksen ja perehdyttämisen järjestämiseksi - käsitellä työolosuhteiden tilaa ja kehitystä ja tehdä kehittämisesityksiä - käsitellä työsuojelua koskevan tiedotuksen järjestämistä työpaikalla. Urakoitsija vastaa siitä, että heidän työntekijöilleen sattuneet tapaturmat tutkitaan. Tapaturmasta tehdystä tutkintaraportista toimitetaan kopio rakennuttajalle sekä vakavissa tapaturmissa myös rakennuttajalle, työsuojelupiiriin ja poliisille. Urakoitsija huolehtii siitä, että sattuneet tapaturmat käsitellään työmaakokouksissa. Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla sattuneet vakavat vaaratilanteet ja liikennevahingot dokumentoidaan ja tutkitaan Henkilöstön pätevyydet ja henkilötunnisteet Kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilötunniste, joka toimii kulkulupana. Henkilötunnisteessa tulee olla työntekijän nimi, kuva, henkilökohtainen veronumero ja tieto työnantajasta. Työvoiman käytössä on noudatettava siitä annettuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Työntekijöiden työsuhde on urakoitsijan ja työntekijän välinen. Tämä edellyttää, että urakoitsijan on huolehdittava työntekijöidensä tapaturmavakuutuksista, huollosta, työsuojelulakien ja järjestysohjeiden ym. noudattamisesta. Tilaaja edellyttää, että liikennealueilla työskentelevällä henkilöllä tulee olla vähintään voimassa oleva todistus Tieturva 1 kurssin suorittamisesta. Urakoitsijan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavilla henkilöillä, liikennejärjestelyiden suunnittelijoilla ja vastaavalla työnjohdolla tulee olla voimassa oleva todistus Tieturva 2 kurssin suorittamisesta. Liikenteenohjaajaksi nimetyiltä henkilöiltä

24 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 9(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA vaaditaan Tieturva 1 pätevyys. Lisäksi liikenteenohjaajana toimiva henkilö tulee perehdyttää liikenteenohjaajan tehtävään ja jokaiseen uuteen työkohteeseen työnantajan toimesta. Tilaaja edellyttää, että työmaalla työskentelevillä vesihuollon asentajilla sekä työnjohdolla on oltava voimassa oleva vesityökortti. (Terveydensuojelulaki 285/2006) Tulitöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla hankittuna tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi työntekijällä tulee olla SPEK:n hyväksymä tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä. Urakoitsijan on asetettava ajantasainen lista em. pätevyyksiä omaavista henkilöistä nähtäville työmaan henkilöstötiloihin Yhdyshenkilöt Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasioista vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Yhdyshenkilöluettelo tulee asettaa nähtäville työmaan henkilöstötiloihin. 5. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 5.1. Kuvaus tehtävistä töistä Työkohteessa tehtävät työt käsittävät maan kaivu- ja täyttötöitä ja vesihuollonrakentamistöitä, sekä louhintatöitä Kohteen työturvallisuusriskit Rakennustyö on olosuhteiltaan tyypillinen vesihuollonrakennuskohde. Kohteen tyypillisiä työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat: - kaivu- täyttö- yms. työt olemassa olevien rakennusten ja rakenteiden läheisyydessä - kaivannon kuivana pito - kaivaminen olemassa olevien johtojen ja kaapeleiden läheisyydessä - louhinta- ja räjäytystyöt rakennusten ja liikenteen läheisyydessä, sekä kallion ja kivien sinkoutuminen - kaivantojen sortuminen, työskentely kaivannoissa ja niiden läheisyydessä, kaivannon tuennasta on tehtävä suunnitelma ja kaivanto on tuettava suunnitelman mukaan - kaivutyöt sortumaherkällä alueella, esim. työskentely joen uomassa - työskentely työkoneiden välittömässä läheisyydessä - nosto- ja siirtotyöt, joista on tarvittaessa tehtävä tarkat suunnitelmat - tulityöt - työskentely ahtaissa ja vaikeissa olosuhteissa - työskentely katu- ja tiealueella, työmaan sisäisen liikenteen sekä yleisen liikenteen läheisyydessä - pölyä, melua ja tärinää aiheuttavat työvaiheet - terveydelle vaarallisten ja haitallisten aineiden käyttö 5.3. Kaivutyöt Tiedot urakka-alueella tehtävien kaivutöiden olosuhteista ja maaperätiedot on esitetty urakkaasiakirjojen pituusleikkauksissa. Pohjatutkimustiedoissa löytyy tietoa mm. urakka-alueella olevista kallioista, jotka tulee ottaa huomioon kaivutöitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Urakoitsijan on laadittava kaivutöistä kirjalliset suunnitelmat.

25 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 10(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Ennen kaivutyön aloittamista on urakoitsijan otettava selvää maan laadusta ja varmistauduttava kaivualueella olevien kaapeleiden, johtojen, putkistojen sekä muiden varottavien rakenteiden sijainnista. Urakoitsijan on tehtävä kaivutyö turvallisesti ottaen erityisesti huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä, liikenteestä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset Putoamisvaaralliset työt Putoamisvaarallisia työvaiheita on mm. räjäytystöiden ja kaivantotöiden yhteydessä. Putoamisvaarallisista töistä on urakoitsijan laadittava putoamissuojaussuunnitelmat, joissa otetaan huomioon työntekijöiden mahdolliset putoamisvaarat sekä putoavien ja kaatuvien esineiden aiheuttamat vaarat. Suunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellä mainittujen vaarojen torjumiseksi Sähköasennustyöt Sähköasennustöiden osalta henkilöstön pätevyysvaatimukset on esitetty Sähköturvallisuusmääräyksissä. Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on huolehdittava omassa työnsuunnittelussaan, ettei työ sähkölinjojen ja -kaapelien läheisyydessä aiheuta vaaraa työntekijöille tai työ vahingoita sähkölinjoja tai - kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjoja omistavaan yhtiöön mm. johtojen ja kaapeleiden siirtoasioissa tai muissa käytännön työnjärjestelyissä. Korkeajännitelinjan ja muun sähkölinjan tai -kaapelin läheisyydessä työskenneltäessä noudatetaan niitä omistavan yhtiön antamia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita, sähkölaissa ja sähköturvallisuusmääräyksissä annettuja määräyksiä sekä julkaisun TIEDÄ ennen kuin toimit (hengenvaara.fi) ohjeita. Milloin työmaalla joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä, on välillinen ja välitön tapaturman sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoilla. Urakoitsijan on myös huolehdittava, että suojaetäisyyksiä ei aliteta nostokoneiden ja vastaavien muiden koneiden ja ajoneuvojen liikkuessa tai työskennellessä Räjäytys- ja louhintatyöt Työmaalla on räjäytys- ja louhintatöitä. Räjäytys- ja louhintatöiden määristä, olosuhteista ja muista tekijöistä on lisätietoja muissa urakka-asiakirjoissa. Räjäytystöissä noudatetaan erityisesti valtioneuvoston päätöstä räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (644/2011) sekä siihen myöhemmin tehtäviä muutoksia. Urakoitsijan on laadittava louhintasuunnitelma ennen räjäytystyön aloittamista ja pidettävä sitä ajan tasalla ja täydennettävä sitä tarvittaessa. Urakoitsijan on huolehdittava myös louhintasuunnitelmassa olevien asioiden tiedottamisesta omille työntekijöilleen ja aliurakoitsijoille. Kopio louhintasuunnitelmasta on toimitettava myös ennen räjäytystöiden aloittamista rakennuttajalle. Urakoitsijan on varmistettava, että räjäytystyöstä tehdään tarvittavat suunnitelmat ja työtä varten nimetään räjäytystyön johtaja, jolla on työn laadun ja laajuuden edellyttämä pätevyys. Urakoitsijan on myös varmistettava, että räjäytys- ja louhintatöitä varten haetaan tarpeelliset luvat ja tehdään vaaditut ilmoitukset ja tarkastukset. Urakoitsijan on myös varmistettava, että räjäytystyötä tekevät panostajat ovat työmaalla tehtäviin räjäytystöihin päteviä ja heillä on voimassaolevat tarvittavat lupakirjat.

26 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 11(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Räjäytystyötä varten tulee laatia kirjallinen räjäytyssuunnitelma. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja sitä on tarvittaessa muutettava työn kuluessa. Louhintatyötä tekevän urakoitsijan on huolehdittava, että räjäytystyöhön osallistuvat henkilöt noudattavat suunnitelmaa. Suunnitelman tulee sisältää tarpeellisilta osin ainakin tiedot porauksesta, käytettävistä räjähdysaineista, sytytyksestä, panostamisesta, tarpeellisesta peittämisestä, räjäytysajankohdasta ja varmistustoimenpiteistä. Lisäksi louhinta-alueelta on tarpeellisessa laajuudessa selvitettävä räjäytettävän kohdan ominaisuudet kuten maakerroksen ja kallion laatu sekä rakenne. 6. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 6.1. Yleistä työn suorituksesta Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista suunnitella eri töiden ja työvaiheiden tekeminen siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheuttamatta (VNa 205/2009). Ennen rakennustyön aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaapeleiden ym. johtojen ja laitteiden tarkka sijainti ja turvallisuusmääräykset ao. johdon tai laitteen haltijan kanssa Työalueet Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä liikenne-järjestelysuunnitelma ja esitettävä ne rakennuttajan hyväksyttäväksi. Yleisten teiden osalta liikenteenohjaussuunnitelma on toimitettava hyväksytettäväksi Pirkanmaan ELY-keskukseen. Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet ja ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Kaduilla, rakennuskaavateillä, toreilla ja muilla yleisillä alueilla on noudatettava julkaisun Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella ohjetta (SKTY:n julkaisu 19/99). Yleisillä teillä työskenneltäessä noudatetaan Tiehallinnon ohjetta Liikenne tietyömaalla. Työmaan sulkulaitteista, aidoista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan päätoteuttajan nimi ja puhelinnumero Henkilönsuojaimet Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet (Vnp 1407/93). Työmaalla on aina käytettävä ammattikäyttöön tarkoitettua näkyvää varoitusvaatetusta. Lisäksi on noudatettava Työsuojeluhallinnon ohjetta Näkyvä varoitusvaatetus Liikennealueilla työskennellessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun standardin (SFS-EN 471:2003, luokka 3) vaatimukset. Työmaalla on aina käytettävä kypärää ja turvajalkineita (Vna 205/2009) Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja käytön tulee perustua urakoitsijan suorittamaan vaaranarviointiin Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa.

27 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 12(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Tiealueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava muusta liikenteestä. Koneissa tulee olla määräysten mukaiset varoitusvalaisimet ja muut varoituslaitteet. Työssä käytettävissä kuormaus- ja kuljetusajoneuvoissa tulee olla määräysten mukaiset peruutushälyttimet. Aliurakoitsijat vastaavat käyttämiensä koneiden ja laitteiden tarkastamisesta, rakennuttajan ja urakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla tehdään koneille ja laitteille tarpeelliset tarkastukset. Koneille ja laitteille tehdään päivittäiset toimintakokeilut niiden käyttäjien toimesta 6.5. Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristönsuojelun huomioonottamisen Palosuojelu Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita. Päätoteuttajan on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaaraa aiheuttavista työvaiheista ja menetelmistä, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi SPEK:n hyväksymä tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä Pölyn leviämisen estäminen Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä. Työalueella ilman hiukkaspitoisuus ei saa ylittää julkaisun "HTP-arvot 2014" mukaista ohjerajaarvoa. (Vna 268/2014) 6.8. Melua aiheuttavat työt Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huolehdittava meluntorjuntalain 13 :n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Päivittäinen työaika työn osalta alkaa aikaisintaan klo 7.00 ja päättyy viimeistään klo Ensiapu Urakoitsijan tulee varautua tapaturmiin etukäteen suunnittelemalla ensiapuvälineiden sekä ensiavun antamiseen perehdytetyn henkilöstön määrä ja laatu kohteen luonteen mukaisesti riittäväksi.

28 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 13(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA 7. YMPÄRISTÖN SUOJAUS 7.1. Työmaan suojaaminen Työmaan aitaamissa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista Ympäristön puhtaanapito Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Jätteiden keräilyssä, lajittelussa ja työmaan puhtaanapidossa tulee noudattaa valtioneuvoston päätöstä VNp 295/97. Tilaajalla on oikeus määrätä käytettävät läjitys- ja kaatopaikat. Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Raisiossa Raisiontori 7, RAISIO Puh (vaihde) . Ilkka Ojaniittu, ins

29 Punkalaitumen kunta Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset Kirjallisen muistutuksen tai sakon perusteet Vakavat laiminlyönnit, jotka aiheuttavat työnsuorittajille ja/tai kolmannelle osapuolelle vakavan vaaran, ovat mm. kaivannot ovat suojaamatta liikenteen ohjausta ei ole toteutettu räjäytystyöt tehdään ohjeiden ja suunnitelmien vastaisesti kaivantotöiden suunnitelmien vastainen suorittaminen (tukeminen ja kaltevuus) 1. kerta 2. kerta 3. kerta Muut laiminlyönnit, joista aiheutuu vaara, ovat mm. tietyömaan ja työmaan merkit puuttuvat tai ovat puutteelliset liikenteen ohjaussuunnitelmaa ei ole tehty liikennejärjestelyt ovat puutteelliset varoitusvaatetusta ja henkilösuojaimia ei käytetä Turvallisuusasiakirjassa kohdassa 4.3 mainittuja suunnitelmia ei ole toimitettu ja tilaajan VNA 2005/2009 mukainen huolehtimisvelvollisuus vaarantuu Laatusuunnitelmaa ei noudateta tai ympäristöasioista ei huolehdita Tilaajan havaitsema huomattava laadunalitus, josta ei ole ilmoitettu tilaajalle, tai jota ei tilaajan huomautuksesta huolimatta ole korjattu kirjallinen muistutus kirjallinen muistutus kirjallinen muistutus kirjallinen muistutus Summat ovat arvonlisäverottomia alv. 0%

30 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT TARJOUS SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN nimisen hankkeen rakentamisen kokonaishintaurakkana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti seuraavasti: Arvonlisäveroton urakkahinta jaoteltuna seuraavasti: Vesihuoltotyöt välitavoitteen (linjat , , ja ) osalta vesijohto jätevesiviemäri Vesihuoltotyöt muiden linjojen osalta vesijohto jätevesiviemäri Ilmoitamme, että olemme vastaanottaneet tarjouspyyntöä koskevat lisäkirjeenne numerot: Tarjouksesta antaa lisätietoja puhelin fax sähköpostiosoite tarjouksen antaja tarjouksen antajan postiosoite puhelin ly-tunnus Esitämme, että - urakoitsijan edustajana toimii - vastaavana työnjohtajana toimii

31 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT TARJOUS paikka.. päiväys Allekirjoitukset: allekirjoitus allekirjoitus nimen selvennys nimen selvennys Liitteet: - hinnoiteltu muutostöiden yksikköhintaluettelo - verovelkatodistus - ilmoitus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta - ennakkoperintärekisteri-ilmoitus - rekisteröinti-ilmoitus arvonlisäverovelvolliseksi merkinnästä - todistus työnantajarekisteriin merkinnästä - selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta - todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta - hankekohtainen laatusuunnitelma - referenssiluettelo - selvitys rakennustyöhön käytettävistä resursseista

32 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN rakentaminen kokonaisurakkana MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN YKSIKKÖHINTALUETTELO Työ n:o 12055

33 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 2(6) MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN YKSIKKÖHINTALUETTELO MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN YKSIKKÖHINNAT Muutos- ja lisätöiden hyvittämiseksi kokonaisurakkahintaan, ilmoitetaan seuraavat yksikköhinnat: Hintojen tulee sisältää työt, tarvikkeet, kuljetuskustannukset ja yleiskulut ilman arvonlisäveron osuutta. Lisä- ja muutostöissä käytettävän yksikköhintaluettelon tulee sisältää kaikki ko. työvaiheeseen urakkaohjelman ja siihen liittyvien asiakirjojen perusteella kuuluvat työt täysin valmiina kaikkine yhteis- ja yleiskuluineen, korvauksineen ja muine kustannuksineen. Tarjouksen antajan tulee tarjousta laatiessaan lisätä muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta mahdollisesti puuttuvat yksikköhinnat, joita hänen käyttämänsä työmenetelmän yhteydessä voi esiintyä, sekä täydentää luetteloa muutenkin niiltä osin kuin havaitsee puutteellisuuksia. Tunniste Rakennusosa Yks. Yks. hinta 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 1111 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus 1111 Jätepuun ja kasvillisuuden poisto, normaali m2tr 1112 Hyötypuun hakkuu kpl 1100 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 1141 Poistettavat pintamaat 1141 Pintamaan poisto m2tr 1100 Poistettavat päällysrakenteet 1151 Poistettavat tien päällysterakenteet 1151 Asfalttipäällysteen sahaus/leikkaus m2tr 1300 Arinarakenteet 1331 Kiviainesarinat 1331 Murskearina (KaM #0-32 mm) m3rtr 1400 Suojaukset ja eristykset 1421 Roudaneristykset 1421 XPS-routaeristys ( 100 mm ) m2tr 1400 Kuivatusrakenteet 1431 Salaojaputket Rakenteen yhteydessä olevat salaojat mtr 1600 Maaleikkaukset 1612 Maaleikkaus ja penger tai täyttö 1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin m3ktr 1613 Maaleikkaus ja läjitys tai kaatopaikka 1613 Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen m3ktr

34 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 3(6) MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN YKSIKKÖHINTALUETTELO 1613 Maaleikkaus, massojen kuljetus kaatopaikalle m3ktr 1600 Maakaivannot 1621 Putki- ja johtokaivannot 1621 Putkikaivannon kaivu m3ktr 1621 Kaapelikaivannon kaivu (sisältää kuljetuksen) mtr 1621 Kaapelikaivannon täyttö (hiekkaa keskimäärin 0,15 m3/m) mtr 1621 Kaapelikaivannon lopputäyttö mtr 1621 Kaapelikaivanto, Teiden alitukset (sisältää kaivun, asennuksen, kaivannon täytön ja täyttömateriaalin) mtr 1600 Kaivannon tukirakenteet 1631 Elementtituet 1631 Tuentaelementti m2tr 1632 Väliaikainen teräsponttiseinä m2tr 1600 Rakenteiden alitukset 1651 Maantien alitus tunkkaamalla, sisältää teräksisen suojaputken mtr 1651 Maantien alitus vaakaporaamalla, sisältää teräksisen suojaputken mtr 1700 Kallioavoleikkaukset, -kaivannot ja tunnelit 1710 Kallioavoleikkaukset 1711 Kallioavoleikkaus erittelemätön 1711 Kallion irrotus h > 1, pieni määrä, taajaan asuttu alue m3ktr 1711 Kallion irrotus h < 1, pieni määrä, taajaan asuttu alue m Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset 1721 Kalliokanaalit 1721 Putki-ja johtokanaalit m3ktr 1721 Kalliokanaali, neliölouhinta < 1m m2tr 1800 Kaivantojen täytöt 1831 Asennusalustat 1831 Asennusalusta murskeesta (KaM #0-16 mm) m3rtr 1832 Alkutäytöt 1832 Alkutäyttö murskeesta (KaM #0-16 mm) m3rtr 1833 Lopputäytöt 1833 Lopputäyttö murskeesta m3rtr 1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla m3rtr 2000 Päällys- ja pintarakenteet 2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset 2100 Suodatinrakenteet 2112 Suodatinkankaat 2112 Suodatinkangas N3 m2tr 2100 Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset 2121 Jakavat kerrokset Jakava välikerros murskeesta (KaM #0-100 mm), pienet määrät m3rtr

35 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 4(6) MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN YKSIKKÖHINTALUETTELO 2100 Kantavat kerrokset 2131 Sitomattomat kantavat kerrokset Sitomaton kantava kerros (KaM #0-16 mm), pienet määrät m3rtr Sitomaton kantava kerros (KaM #0-32 mm), pienet määrät m3rtr 2100 Päällysteet ja pintarakenteet 2141 Asfalttipäällysteet AB 11/100 (50mm) pienet määrät m2tr AB 16/120 (50 mm) pienet määrät m2tr 2300 Kasvualustat ja katteet 2311 Kasvualustat Paikalla tehtävä kasvualusta humusmaasta (m2tr) m2tr 2300 Nurmi- ja niittyverhoukset 2321 Nurmikot Nurmikko A3 m2tr 3000 Järjestelmät 3100 Vesihuollon järjestelmät 3100 Jätevesiviemärit 3111 Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 110 mm, PVC SN 8 mtr Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 160 mm, PVC SN 8 mtr Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 200 mm, PVC SN 8 mtr 3112 Jätevesiviemäriputket (paineviemäri) Muovinen jätevesiviemäri (paine) 50 mm, PE, PN 10 mtr Muovinen jätevesiviemäri (paine) 75 mm, PE, PN 10 mtr Muovinen jätevesiviemäri (paine) 90 mm, PE, PN 10 mtr Muovinen jätevesiviemäri (paine) 200 mm, PE, PN 10 mtr 3113 Jätevesiviemärin tarkastuskaivot ja -putket Muovitarkastuskaivo 400/315 mm (jätevesi) kpl Muovitarkastuskaivo 560/500 mm (jätevesi) kpl Betonitarkastuskaivo EK 800 mm kpl 3113 Painelinjan purkukaivon hajunpoistoyksikkö, aktiivihiili kpl 3114 Liitosrakenteet (jätevesiviemärit) Jäteveden tonttiliittymä 110 mm, PVC SN 8 kpl 3114 Kaivon timanttiporaus h 3114 Liitos lävistysyhdettä käyttäen kpl 3115 Jätevesipumppaamot Jätevesipumppaamo (runko )D = 1400, H = 3500 kpl Jätevesipumppaamo (kiinteistö) D = 900, H = 2500 kpl 3100 Hulevesiviemärit 3121 Hulevesiviemäriputket (viettoviemäri)

36 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 5(6) MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN YKSIKKÖHINTALUETTELO Muovinen rumpuputki 250 mm, PEH, SN 8 mtr Muovinen rumpuputki 315 mm, PEH, SN 8 mtr 3123 Hulevesiviemärin tarkastuskaivot ja -putket Muovitarkastuskaivot 560/500 mm kpl Hulevesikaivo muovista 560/500 mm (ritiläkansi) kpl 3100 Vesijohdot 3131 Vesijohdot VJ M 40 mm, PEM, PN 12,5 mtr VJ M 50 mm, PEM, PN 12,5 mtr VJ M 63 mm, PEH, PN 10 mtr VJ M 110 mm, PEH, PN 10 mtr VJ M 200 mm, PEH, PN 10 mtr 3132 Vesijohdon laitteet Kumiluistiventtiili DN 32 kpl Kumiluistiventtiili DN 40 kpl Kumiluistiventtiili DN 50 kpl Kumiluistiventtiili DN 100 kpl Kumiluistiventtiili DN 200 kpl Pumppaamon vesiposti kpl 3133 Vesijohdon laitteet 3133 Vesijohdon tonttiliittymä PEH 32 PN (sisältäen sulkuventtiilin) kpl 3133 Vesijohdon tonttiliittymä PEH 40 PN (sisältäen sulkuventtiilin) kpl 3300 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät 3310 Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet 3311 Maakaapelirakenteet 3311 Varoitusnauhan asennus (sisältää nauhan ja asennuksen) mtr 3320 Kaapeleiden putkien ja johtojen suojarakenteet 3321 Kaapelisuojausrakenteet Suojaputki 110 M mtr 3350 Laitetilat, kojut ja kaapit 3350 Jakokaapin pohjan rakentaminen (sisältää kaivun, kuljetuksen ja materiaalit) kpl

37 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 6(6) MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN YKSIKKÖHINTALUETTELO Tuntiveloitushinnat Henkilöstö: Miestyö /h Työnjohto /h Ammattityö /h Aputyö /h Kalusto: /h /h /h /h /h /h päivänä kuuta 20 Tarjouksen tekijän allekirjoitus ja nimen selvennys Puh.

38 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN Rakentaminen kokonaisurakkana HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET Työ nro: 13064

39 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 2(19) YLEISTÄ... 4 SUUNNITTELIJAT... 4 NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT JA MÄÄRÄYKSET... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT... 5 Alku- ja loppukatselmus... 5 Työturvallisuus ja terveydenhoito... 5 MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA... 6 Maaperätutkimukset... 6 Työnaikaiset mittaukset... 6 Työmäärien mittaukset MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Poistettavat hyötypuut Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat PERUSTUSRAKENTEET Arinarakenteet Kiviainesarina POHJARAKENTEET Suojaukset ja eristykset Putkijohtorakenteiden ja rumpujen lämmöneristykset Kuivatusrakenteet Avo-ojat ja -uomat Rummut MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Maaleikkaukset Maakaivannot Kaapelikaivannot Kaivannon tukirakenteet Elementtituet KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT JA TUNNELIT Ympäristön riskianlyysi Kiinteistökatselmukset Tärinämittaukset Kalliokanaalit, -syvennykset ja kuopat MAAPENKEREET, PADOT JA TÄYTÖT Kaivantojen täytöt Asennusalustat Alkutäytöt Lopputäytöt Johtokaivantojen virtaussulut PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT Suodatinrakenteet Suodatinkankaat Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset Jakavat kerrokset Jakavan kerroksen kelpoisuuden osoittaminen Kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset Sitomattoman kantavan kerroksen kelpoisuuden osoittaminen katurakenteissa Päällysteet ja pintarakenteet JÄRJESTELMÄT VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Jätevesiviemärit... 12

40 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 3(19) Jätevesiviemärit muovista Jätevesikaivot muovista Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Jätevesiviemärin sijainnin toteaminen Jätevesiviemärin tarkastuskuvaus Jätevesipumppaamot (Linjapumppaamot) Perustaminen Koneistotyöt Pumppaamokaivo Putkistot ja venttiilit Pumput Pumppaamon ylivuoto Jätevesipumppaamot (kiinteistöpumppaamo) Perustaminen Eristäminen Koneistotyöt Putkistot ja venttiilit Pumppaamokaivo Pumput Hulevesiviemärit Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista Vesijohdot Vesijohdot muovista Vesijohdon desinfiointi Vesijohdon laitteet Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Vesijohdon vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ERIKOISRAKENTEET Maantien alitukset... 19

41 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 4(19) YLEISTÄ Nämä hankekohtaiset laatuvaatimukset on laadittu Punkalaitumen kunnassa sijaitsevan Sarkkilan kylän vesihuollon rakentamista varten. Suunnitelmat on esitetty 1:7500 yleiskartalla, 1:2000, 1:1000 ja 1:200 karttapohjilla, 1:2000/1:200 ja 1:1000/1:100 pituusleikkauspiirustuksilla, 1:100/1:100 maantien alituskuvilla sekä tyyppipiirustuksilla. SUUNNITTELIJAT Suunnittelun yhteyshenkilöt ovat: kunnallistekniikka KON-INS Oy, Ilkka Ojaniittu, puh sähkökaapelit Sallila Sähkönsiirto Oy, Caruna Oy (Fortum) puhelinkaapelit TeliaSonera Oyj, Elisa Oyj, ESP Oy Punkalaitumen kunnan puolesta suunnittelutyötä Ovat valvoneet tekninen johtaja Seppo Rytky puh , kunnanrakennusmestari Pasi Hynnä puh ja työpäällikkö Osmo Hongisto puh NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT JA MÄÄRÄYKSET Rakentamisessa noudatetaan viranomaisten sekä työnvalvojan määräyksiä ja ohjeita sekä seuraavia julkaisuja: - Lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset määräykset - Suomen rakentamismääräyskokoelma. - Kunnalliset, rakentamista koskevat, paikalliset määräykset ja ohjeet - InfraRYL2010: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 1 Väylät ja alueet - InfraRYL2006: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat - InfraRYL2010: INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö; Määrämittausohje, versio 2.1 Yllä mainittuja julkaisuja täydentävät osin: - Suomen kuntaliitto: Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02 (KT 02). - Suomen kuntaliitto: Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 (KM 02) Lisäksi rakentamisessa noudatetaan viranomaisten sekä työnvalvojan määräyksiä ja ohjeita sekä seuraavia asiakirjoja ja julkaisuja: - RIL 77 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet. - RIL 121 Pohjarakennusohjeet. - RIL 128 Salaojaputkien laatumääräykset - RIL 263 Kaivanto-ohje - Suomen kuntatekniikan yhdistys ry: Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena - PANK ry ASFALTTINORMIT Suomen Kuntaliitto: Kaapelikaivantotyöt. Yleinen työselitys, Tielaitos: Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Päällystystyöt, TIEL Valmistajien ja hankkijoiden antamat ohjeet Näitä ohjeita täydentävät tämä työkohtainen työselitys, joka on pätevyysjärjestyksessä ensimmäisenä.

42 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 5(19) Jos asiakirjoista puuttuu jonkin osasuorituksen kohdalta työnsuorituksen määrittely, noudatetaan työnsuorituksessa edellä esitettyjen asiakirjojen määräyksiä ja ohjeita sekä rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotettavaa työtapaa. TOIMINNAN JÄRJESTELYT Työmaan käytössä oleva työalue on katu-, tie tai viemärirasitealue. Muilla alueilla vesihuoltolinjoilla työalue on työn suorittamiseen välttämätön alue kuitenkin enintään 5 m linjan keskeltä molemmille puolille. Rakennuttajan edustajalla on oikeus tarkentaa työaluetta. Työmaaliikenne on hoidettava ainoastaan niitä reittejä myöten, jotka on rakennuttajan kanssa sovittu. Työt rakennuskohteen läheisyyteen johtavilla nykyisillä kaduilla ja teillä tulee hoitaa siten, ettei liikenteelle, asutukselle ja muille ko. kulkuyhteyksien käyttäjille aiheudu kohtuutonta haittaa rakennustöiden johdosta. Näkökohta tulee ottaa huomioon eri työvaiheiden aikatauluissa. Urakoitsija huolehtii urakka-alueella yleisessä käytössä olevien liikenneväylien kunnossa- ja puhtaanapidosta koko urakka-ajan. Puhtaanapito myös urakka-alueen ulkopuolisilla väylillä kuuluu urakoitsijan vastuulle, mikäli likaantumisen voidaan katsoa johtuvan urakoitsijasta. Kaivannot tulee suojata asianmukaisesti siten, että putoamisvaaraa ei ole. Erityisesti on huolehdittava, että suojaukset ovat kunnossa myös työvuorojen välisinä aikoina. Rakennustyöt on suoritettava siten, ettei alueen kuivatus työn aikana heikkene tai aiheuta haittaa esim. naapurikiinteistölle. Kuivatus on työn aikana hoidettava tarvittaessa tilapäisjärjestelyin. Liikennejärjestelyt kaava-alueen katualueilla tehdään Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti. Liikennejärjestelyistä on sovittava ennen töiden aloitusta poliisin ja aluepelastuslaitoksen kanssa. Katso urakkaohjelma kohta Työmaan johtovelvollisuudet. Yleisten teiden osalta liikenteenohjaussuunnitelma on toimitettava hyväksytettäväksi Pirkanmaan ELY-keskukseen. Urakoitsijan on tiedotettava työstä, aikatauluista, veden jakelun keskeytyksistä, louhinnoista ja liikennejärjestelyistä alueen lähikiinteistöjä. Tiedotteista on ilmettävä yhteystiedot, joista urakoitsijan edustaja tavoitetaan myös työajan ulkopuolella tarvittaessa. Teiden ja katujen katkaisut on tarvittaessa tehtävä sillakkeilla, joiden leveys vastaa ajoradan olevan päällysteen leveyttä. Alku- ja loppukatselmus Katselmuksissa todetaan työalueen laajuus ja rakennustyön todennäköisellä vaikutusalueella olevan kasvillisuuden, rakennusten, rakenteiden ja laitteiston kunto sekä sovitaan niitä koskevista suojausja tukitoimenpiteistä. Katselmoitavat, siirrettävät, suojattavat ja purettavat rakenteet on käytävä tarkoin läpi ja kuvattava laitteiden omistajien kanssa. Rakentamisessa ja kulkuyhteyksien käytössä mahdollisesti vaurioituvat rakenteet ennallistetaan ja siistitään (omistajien taholta) hyväksyttävään kuntoon. Tilaaja ottaa näytteet lähialueen kiinteistöjen vesikaivoista ennen töiden aloittamista. Työturvallisuus ja terveydenhoito Tehtävään valittu urakoitsija vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista työturvallisuusasioissa. Urakka-asiakirjojen liitteenä on turvallisuusasiakirja, jossa on määritelty työturvallisuuteen liittyvät asiat.

43 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 6(19) MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA Maaperätutkimukset Maastomittaukset on laatinut Kon-Ins Oy. Alueella on maastomittausten lisäksi suoritettu maaperätutkimuksia. Maaperätutkimukset on suorittanut Esa Sjöros tmi. Työnaikaiset mittaukset Suunnitelmissa on käytetty Punkalaitumen kunnan koordinaatti- (ETRS-GK23) ja korkeusjärjestelmää (N2000). Urakoitsijan on tarkistettava lähtötiedot sekä varmistettava tilaajan käytössä oleva koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä ennen töiden aloittamista. Tilaaja antaa tarvittaessa lisätietoja mittauksia varten. Rakentamistöihin liittyvät kaikki mittaukset kuuluvat urakoitsijalle. Työn yhteydessä ei saa tuhota alueella olevia rajamerkkejä. Rakentajan tulee todeta ennakkoon rakennuttajan asettaman valvojan kanssa, mitkä rajamerkit tuhoutuvat rakentamistöiden johdosta. Muut, ennakkoon toteamattomat tuhotut tai siirtyneet rajamerkit, on urakoitsija velvollinen korvaamaan. Pyykkien uudelleen sijoittamisen suorittaa ko. pyykin omistaja urakoitsijan kustannuksella. Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijan käyttöön olemassa olevat monikulmio- ja kiintopistetiedot. Ennen työn vastaanottamista on urakoitsijan luovutettava rakennuttajalle rakennustyön valvojan hyväksymät tarkemittaustiedot (X,Y, Z-tiedosto) työalueen uusista rakenteista (ajotiet, kaivot ja vesihuollon tarkkeet). Tarkemittaukset suorittaa urakoitsija. Työmäärien mittaukset Urakoitsija suorittaa mahdollisten louhintakohteiden maastomallimittaukset, laskee louhintamäärät, tulostaa yhteenvedot ja laatii mittauspöytäkirjan jokaisesta lohittavasta kohteesta. Mittauspöytäkirja on hyväksytettävä tilaajan edustajalla, ennen louhintatyön aloittamista. Urakoitsija ja tilaajan edustaja allekirjoittavat mittauspöytäkirjat ennen louhintatyön aloittamista. Tilaaja voi suorittaa louhintakohteiden tarkistusmittauksia. Urakoitsija yhteen sovittaa kalliopinnan esiinkaivun, mittaustyöt yms. siten, että kohteet on mitattavissa mahdollisimman suurina kokonaisuuksina. Aikataulullisesti mittaustöiden suorittamiseen on oltava mahdollisuus työaikana ennen räjäytystä. Kohteet, jotka ovat jääneet mittaamatta ennen räjäytystä urakoitsijasta johtuvasta syystä, jätetään huomioimatta urakan lopullisessa louhintamäärässä. Suoritemäärien mittaukset tehdään INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö, Määrämittausohje julkaisun ohjeiden ja suunnitelmissa annettujen teoreettisten mittojen mukaan MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Puut, pensaat ja muu aluskasvillisuus raivataan ja kuljetetaan pois. Suoritetaan ainoastaan välttämättömät raivaustyöt.

44 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 7(19) Poistettavat hyötypuut Hyötypuu korjataan omistajan tai metsäalan ohjeiden mukaan. Hyötypuu kaadetaan mahdollisimman tyvestä. Valmis puutavara varastoidaan ottaen huomioon omistussuhteet, kulkutiet ja kuljetusmahdollisuudet. Puun kaadossa ja varastoinnissa otetaan huomioon ilmajohtojen turvaetäisyydet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Olemassa olevat, suunnitelmapiirustuksissa esittämättömät, työn johdosta katkeavat ojat, salaojat, rummut ja muut putkijohdot korjataan rakennuttajan antamien ohjeiden mukaisesti. Urakoitsija on vastuussa katkaisemiensa salaojien ja viemärien ym. rakenteiden säilymisestä toimintakuntoisina. Olemassa olevien rakenteiden ja kasvillisuuden suojaamisessa noudatetaan erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Urakoitsija on vastuussa suojattavien kohteiden säilymisestä vahingoittumattomina. Alueella sijaitsevat käytöstä poistettavat nykyiset avo-ojat täytetään liikennealueella jakavan kerroksen materiaalilla, muualla ylijäämämassoilla. Rakenteisiin kelpaamattomat tai muuten ylimääräiset massat ja tarvikkeet kuuluvat urakoitsijalle, joka voi viedä ne valitsemiinsa kohteisiin. Kohteet on ensin hyväksytettävä tilaajalla. Ennen rakennustöiden aloittamista on rakentajan yhdessä johtojen omistajien kanssa selvitettävä johtojen tarkka sijainti ja sovittava hyvissä ajoin niiden suojaamisesta ja mahdollisesti tarvittavista purku- ja siirtotöiden suorittamisesta. Lisäksi on johtojen omistajien kanssa sovittava mahdollisten varaputkitusten sijoittamisesta katualueelle yhdessä rakennuttajan kanssa. Siirrettyjen johtojen sijainnista on tehtävä tarkekuvat omistajien toimesta ennen johtojen peittämistä. Työalueella sijaitsevista kaapeleiden ja ilmajohtojen suojaamisesta antaa tietoja paikalliset sähköyhtiöt ja teleoperaattorit (Sallila Sähkönsiirto Oy, Caruna (Fortum) Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj sekä Etelä-Satakunnan Puhelin Oy). Työskenneltäessä kaapeleiden ja ilmajohtojen läheisyydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kaivettaessa kaivantoa kaapelilinjaston alle on kaivannon yli kulkevat kaapelit tuettava asian mukaisesti. Suojaustavat kohteittain kirjataan aloituskatselmuksen pöytäkirjaan. Suojaamistoimenpiteet suoritetaan aloituskatselmuksessa sovittavalla tavalla ja muussa tapauksessa InfraRYL 2010 noudattaen. Kaapeleiden tilapäiset tuenta-, siirto- ja suojaustyöt kuuluvat urakkaan Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Rakenteisiin kelpaamattomat tai muuten ylimääräiset massat ja tarvikkeet kuuluvat urakoitsijalle, joka voi viedä ne valitsemiinsa kohteisiin. Kohteet on ensin hyväksytettävä tilaajalla Poistettavat pintamaat Suoritetaan ainoastaan välttämättömät raivaustyöt. Poistettava multa välivarastoidaan ja käytetään nurmetuksen tai muiden vihertöiden yhteydessä urakka-alueella. Kannot, risut ym. on käsiteltävä asianmukaisesti, niitä ei saa olla ylijäämämaan joukossa PERUSTUSRAKENTEET Arinarakenteet Kiviainesarina Kiviainesarina tehdään viettolinjoilla tarvittaessa heikomman kantavuuden pohjamaalle työmaalla erikseen sovittaviin kohtiin. Arina tehdään murskeesta KaM #0 32 mm, paksuus vähintään 250 mm. Arina ympäröidään suodatinkankaalla N3. Kiviainesarinaa ei tehdä kalliokaivantoihin.

45 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 8(19) Kallion ja pehmeikön rajalle tehdään siirtymärakenne kiviainesarinan materiaalista. Putkilinjat perustetaan paineviemäriosuuksilla perusmaan tai asennusalustan (kohta 18310) varaan. Perustamistapa on esitetty suunnitelmissa POHJARAKENTEET Suojaukset ja eristykset Putkijohtorakenteiden ja rumpujen lämmöneristykset Mikäli ei saavuteta riittävää peitesyvyyttä, tulee käyttää lämpöeristettä. Minimi peitesyvyydet ilman routaeristettä ovat seuraavat: - vesijohdon peitesyvyys ilman routaeristettä >1,8 m - jätevesiviemärin (paine) peitesyvyys ilman routaeristettä >1,8 m - jätevesiviemärin (vietto) peitesyvyys ilman routaeristettä >1,5 m Lämpöeristeenä käytetään suulakepuristettua polystyreenisolumuovilevyä (XPS-levy), jonka pitkäaikainen puristuslujuus on vähintään 400 kpa (esim. FinnFoam F400 tai vastaava). Lämpöeristettävät kohteet ja eristeen paksuus on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen kaivannon peittämistä Kuivatusrakenteet Avo-ojat ja -uomat Ojat kaivetaan suunnitelman esittämiin paikkoihin. Ojaluiskat tehdään maalajin mukaisesti, taulukko 14330:T1. Ojan luiskien sivukaltevuus tehdään 1:2 tai loivempana. Ojan pohjalle tehdään 0,5 m levyinen tasainen pohja. Ojat kaivetaan vähintään 0,3% pituuskaltevuuteen. Mahdollisessa ojanperkauksessa irrotettavat kannot ja juurakot on poistettava alueelta. Pehmeät ojanperkausmassat levitetään ja muotoillaan uoman molemmille puolille siten, ettei ympäröivän alueen pintavesien liikkuminen esty. Mahdolliset louhintamassat on poistettava alueelta. Perkauksessa on huomioitava mahdollisesti olevat ojan alittavat johdot ym. rakenteet. Ojaan laskevien purkuputkien ympärille tehdään kiviheitokeverhous Rummut Rummut rakennetaan suunnitelman osoittamiin paikkoihin InfraRYL2010:n kuvan 14340:K12, tyypin C 5 mukaisesti. Rumpuputkina käytetään SN8 luokan muovisia rumpuputkia. Urakoitsija korjaa kaivutöiden johdosta katkenneet tai vaurioituneet rummut MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Ennen kaivu- ja tuentatöiden aloittamista tulee erikseen selvittää alueella olevien johtojen, kaapeleiden ja laitteiden tarkka sijainti sekä niihin liittyvät turvallisuusmääräykset kyseisten johtojen, kaapeleiden ja laitteiden omistajan kanssa Maaleikkaukset Päällysrakennekerroksia varten tehdään riittävä kaivanto. Leikkausluiskat ulotetaan nykyiseen maanpintaan saakka poikkileikkausten kaltevuudessa. Leikkaustyö on suoritettava siten, ettei maapohja tarpeettomasti häiriinny eikä kaivannon viereinen kasvillisuus tarpeettomasti vahingoitu. Vähäiset kallionkolot kaivetaan paljaaksi ja täytetään louheella tai jakavan kerroksen materiaalilla. Ylijäämämassat kuljetetaan maankaatopaikalle tai rakennuttajan hyväksymään paikkaan.

46 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 9(19) Maakaivannot Maakaivantojen luiskakaltevuuksien tulee olla tukemattomissa, lyhytaikaisissa kaivannoissa Infra- RYL2010 taulukoiden 16200:T1 ja 16200:T2 mukaiset. Kaivumassoja läjitettäessä kaivannon viereen tai työkoneiden ollessa kaivannon läheisyydessä on etäisyys kaivannon reunaan oltava RIL Putkikaivanto-ohjeen mukainen. Kaivutöiden aikana urakoitsijan tulee tarkkailla kaivannon tuentatarvetta, ja ilmoittaa välittömästi rakennuttajalle, mikäli tuentatarvetta ilmenee. Mikäli jätevettä tai lietettä pääsee maakaivantoon, tulee se poistaa ennen kaivannon täyttämistä. Kaivu- ja tuentatöitä saattaa vaikeuttaa pohjavesi. Kaivannon kuivana pitäminen kuuluu urakkaan Kaapelikaivannot Kaapelikaivantojen teossa otetaan huomioon myös julkaisu Kaapelikaivantotyöt, yleinen työselostus 1999 sekä kaapeleiden ja suojaputkien omistajien ohjeet. Kaivun aikana esiin tulleet jäätymiselle alttiit johdot ja laitteet tulee pakkaskautena suojata jäätymiseltä. Kaapelikaivannon tyyppikuva vesihuoltokaivannon yhteydessä on esitetty piirustuksessa R3-25. Maakaivannon vähimmäismitat määräytyvät kaapelin tai laitteen asennussyvyyden mukaan. Kaivannon syvyys määräytyy asennussyvyyden mukaan seuraavasti: Televerkon maakaapeli (standardi SFS 5012) asennetaan vähintään 0,4 m:n syvyyteen maan pinnasta kaapelin yläpintaan mitattuna asennetaan ajoradan poikituksessa vähintään 0,8 m:n syvyyteen asennetaan pelloilla yleensä 0,7 m:n syvyyteen. Sähköverkon maakaapeli asennetaan (Lähde: Sener ry) ajoradoilla (piennar) 0,7 m:n syvyyteen mitattuna maan pinnasta asennusalustan yläpintaan jalka- ja puistokäytävillä 0,5 m:n syvyyteen pelloilla (maastossa) kaapelityypin mukaan 0,5...0,9 m:n syvyyteen Kaivannon tukirakenteet Urakkaan sisältyy tarvittava kaivantojen tukeminen. Urakoitsija vastaa kaivantojen tukemisesta. Urakoitsija valitsee itselleen soveliaat kaivannon tukemistavat sekä suorittaa tarvittavat mitoitukset ja tuentasuunnitelmat (liite 1, Kaivanto-ohje). Kaivutöiden aikana urakoitsijan tulee tarkkailla kaivannon tuentatarvetta, ja ilmoittaa välittömästi rakennuttajalle, mikäli tuentatarvetta ilmenee. Maaperäolosuhteista tietoa löytyy pituusleikkauspiirustuksissa esitetyistä pohjatutkimusdiagrammeista. Kaivu- ja tuentatöitä saattaa vaikeuttaa pohjavesi Elementtituet Tuentaelementtejä käytettäessä kaivetaan yhden elementtijakson asentamisen edellyttämä matka kerrallaan. Elementti asennetaan kaivantoon välittömästi kaivun jälkeen. Elementin ulkopuolelle jäävä tila täytetään hiekalla tai soralla. Kerralla auki kaivettavan kaivannon pituus saa olla enintään 6 m.

47 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 10(19) KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT JA TUNNELIT Ympäristön riskianlyysi Ennen räjäytys- ja louhintatöiden aloittamista tulee laatia riskianalyysi. Riskianalyysissä esitetään myös katselmoitava alue Kiinteistökatselmukset Ennen louhintatöiden tai tms. töiden aloittamista on laadittava katselmuspöytäkirjat kaikista alueella (noin 100m vesihuoltolinjan molemmin puolin) olevista vaurioitumisalttiista kohteista, kuten nykyiset vesijohdot, viemärit, kaivot, kaapelit, pylväät, rakennukset sekä sillat ja sovittava rakennuttajan ja omistajien kanssa toimenpiteistä vahinkojen välttämiseksi. Louhinnan päätyttyä tehdään jälkitarkastukset pöytäkirjoineen. Katselmusten jne. kustannukset on sisällytettävä louhinnan yksikköhintoihin Tärinämittaukset Tärinämittaukset tehdään ympäristön riskianalyysin mukaisissa kohteissa Kalliokanaalit, -syvennykset ja kuopat Louhintaan sisältyvät kalliopaljastumien lisäksi kaikki 1 m 3 kivet, joita ei voi kiertää tai poistaa kaivamalla. Louhintakohteet on hyväksytettävä ennen louhintaa rakennuttajalla. Tonttiliittymien kohdalla kalliokaivanto tehdään 2 m varsinaista liittymää pidemmälle. Louhintaa varten tulee laatia louhintasuunnitelma. Louhinta- ja räjäytystyöt on tehtävä kaikki lupaasiat, työturvallisuus- ja varo-ohjeet huomioiden. Töissä on noudatettava valtioneuvoston päätöstä räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (410/1986). Tarvittavat rakennus-, rakenne- ja laitekatselmukset on pidettävä ennen töiden aloittamista MAAPENKEREET, PADOT JA TÄYTÖT Kaivantojen täytöt Asennusalustat Vesihuollon putkilinjoille tehdään ennen putkien asentamista asennusalusta murskeesta KaM #0-16 mm. Kerroksen paksuus tulee olla vähintään 150 mm. Asennusalusta tehdään InfraRYL 2010 mukaisesti. Liikennealueen ulkopuolella kivettömässä maaperässä PN10 luokan paineputket voidaan asentaa pohjamaan varaan Alkutäytöt Vesihuoltokaivannon alkutäyttö tehdään samalla materiaalilla kuin asennusalusta. Alkutäyttö ulotetaan 300 mm ylimmän putken yläpuolelle. Täyttömateriaali ei saa sisältää sellaisia aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosmateriaalia Lopputäytöt Liikenneväylän alla lopputäyttö tehdään jakavan kerroksen materiaalilla. Muualla lopputäyttö tehdään kaivumailla siten, että ylimmäksi tulee ruokamultakerros. Liikennealueen ulkopuolella lopputäytön pinta tasataan siten, että se on kaivantolinjalla n. 0,2 m ympäristön maanpintaa korkeammalla. Kaivojen, venttiilien yms. ympäristötäyttö tehdään murskeesta KaM # 0-16 mm Johtokaivantojen virtaussulut Vesihuoltolinjan kaivantoihin tehdään vettä pidättävä pato noin 50 m välein estämään veden virtausta täyttömateriaaleissa. Padot rakennetaan savesta tai hienoja lajitteita sisältävästä silttimoreenista. Kuivakuorisaven käyttö on kielletty. Padon pituus vesihuoltolinjan pituussuunnassa on noin 1 m. Pato

48 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 11(19) ulotetaan kiviainesarinan alapinnasta päällysrakennekerrosten alapintaan. Padon kohta tiivistetään alkutäytön tiiviysvaatimusta vastaavaksi PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT Pumppaamon huoltopihojen päällysrakenne tehdään suunnitelmien mukaisesti ja materiaalit valitaan hankinta ja laatuvaatimusten mukaisesti. Vesihuoltokaivannon lopputäyttö katurakenteen alla tehdään päällysrakenteen mukaisista materiaaleista Suodatinrakenteet Suodatinkankaat Päällysrakenteen alla suodatinkankaana käytetään käyttöluokan N3 mukaista kangasta. Suodatinkankaan saumakohdan limityksen tulee olla vähintään 0,5 m Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset Jakavat kerrokset Jakavan kerroksen materiaalina käytetään kalliomursketta KaM #0-100 mm. Kerrosmateriaalin tulee täyttää jakavan kerroksen rakeisuusvaatimukset. Vaatimukset on esitetty InfraRYL2010 kuvassa 21210:K4 ja taulukoissa 21210:T1, 21210:T2 ja 21210:T3. Jakava kerros tiivistetään työhön soveltuvalla täryjyräkalustolla kaluston kapasiteettia vastaavina kerroksina. Tiivistyön laatu osoitetaan työmaan valvojalle koejyräyksin Jakavan kerroksen kelpoisuuden osoittaminen Työn aikana tehtävistä tarkemittauksista tulee voida todeta kerroksen muoto. Suurin sallittu poikkeama suunnitelmien mukaisesta korkeudesta on + 20 mm. Laadun toteaminen tapahtuu tiiviysmittausten avulla. Tiiviysmittauksia tehdään kantavan kerroksen päältä siten, että poikkileikkauksesta tehdään kaksi mittausta. Jos mittavälillä on johtokaivantoja, suoritetaan joka toinen mittaus johtokaivannon päältä. Materiaalin kelpoisuus todetaan rakeisuustutkimuksin jokaiselta alkavalta 2000 m 3 erältä Kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset Sitomattoman kantavan kerroksen materiaalina käytetään mursketta KaM #0 32 mm. Kerrosmateriaalin tulee täyttää sitomattoman kantavan kerroksen rakeisuus- ja kantavuusvaatimukset. Vaatimukset on esitetty InfraRYL2010 kuvassa 21310:K2 ja taulukoissa 21310:T1, 21310:T2 ja 21310:T3. Kerros tiivistetään työhön soveltuvalla täryjyräkalustolla kaluston kapasiteettia vastaavina kerroksina. Tiivistyön laatu osoitetaan työmaan valvojalle koejyräyksin Sitomattoman kantavan kerroksen kelpoisuuden osoittaminen katurakenteissa Materiaalin rakeisuus tutkitaan jokaiselta alkavalta 2000 m³ erältä. Suurin sallittu poikkeama suunnitelmien mukaisesta korkeudesta on + 20 mm. Suurin sallittu epätasaisuus 3 m oikolaudalla mitattuna on 20 mm. Urakoitsija vastaa kadun tarkemittauksista. Urakoitsijan tulee huolehtia tiedonkulusta siten, että mittaukset tulevat suoritetuksi.

49 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 12(19) Päällysteet ja pintarakenteet Kulutuskerros pumppaamon huoltopihoille tehdään murskeesta #0-12mm, paksuus 50 mm JÄRJESTELMÄT VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Käytettävien tarvikkeiden tulee olla ensiluokkaisia ja virheettömiä sekä rakennuttajan hyväksymiä. Käytettävien putkien ja muiden tarveaineiden tulee olla suunnitelmien mukaista materiaalia sekä koko- ja lujuusluokkaa. Niiden tulee olla myös jatkuvassa laaduntarkkailussa hyväksyttyjä. Muoviputkien tulee olla Suomen Standardisoimisliitto ry:n myöntämällä SFS -merkinnällä leimattuja. Laadunvalvonnassa noudatetaan tämän työselityksen lisäksi InfraRYL 2010 annettuja ohjeita. Yleisenä periaatteena on, että ennen ylemmän rakenneosan tekoa rakennuttajan tulee hyväksyä alempi rakenneosa. Rakentajan on vaadittaessa esitettävä laadunvalvontatodistukset rakentamiseen käyttämistään tuotteista ja tarvikkeista. Todistusten tulee olla joko materiaalin toimittajan tai virallisen tutkimuslaitoksen oikeaksi varmentamia. Putkiasentajien pätevyysvaatimuksena on vesityökortti. Tulitöitä tekevillä henkilöillä tulee olla tulityökortti. Muoviputkien sähköhitsaustöitä tekevillä henkilöillä tulee olla riittävä koulutus hitsaustyön tekemiseen. Työssä käytettävien hitsauskoneiden tulee olla raportoivia. Putkia ei saa asentaa jäätyneelle alustalle. Asennustyössä tulee noudattaa yleisen työselityksen lisäksi putken valmistajan ja julkaisussa "RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet." annettuja ohjeita. Lisätietoja viemäreistä saa tarvittaessa tilaajalta. Urakoitsijan hankkimat tarvikkeet on ennakkohyväksytettävä rakennuttajalla. Viemärin liitokset nykyisiin kaivoihin on tehtävä lävistysyhdettä käyttäen. Betonikaivoon reikä tehdään timanttiporauksella. Urakkarajoilla vapaaksi jäävät putkien päät tulpataan tähän tarkoitukseen tehdasvalmistetuilla osilla. Tulpan sijainti merkataan näkyviin maanpintaan asti ulottuvalla puutolpalla. Työalue viimeistellään suunnitelmien mukaisesti. Kaikki rakennusjätteet ja tilapäisiksi tarkoitetut rakenteet poistetaan. Urakoitsija toimittaa tilaajan omaisuutta olevat ylimääräiset putki- ja kaivomateriaalit tilaajan osoittamaan paikkaan kunnan varastolle. Tukkeutuneet ojat ja rummut avataan. Tilapäisesti siirretyt kasvit, laitteet yms. siirretään takaisin entisille paikoilleen. Raivaustyössä poistettu ruokamulta levitetään muun täytön ja tasauksen jälkeen vesihuoltokaivannon alueelle Jätevesiviemärit Alueella on nykyistä viemäriverkostoa, johon uudet linjat liitetään. Rakentamistöissä tulee huomioida tarvittavat jäteveden ohipumppaukset. Rakennustöiden yhteydessä on huomioitava ettei jätevesiviemärilinjaan pääse maa-aineksia. Työpäivän päätteeksi viemärin päähän asennetaan työtulppa.

50 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 13(19) Jätevesiviemärit muovista Rakentamisessa käytetään uusia, laadultaan hyviä ja hyväksi tunnetuilta valmistajilta hankittuja putkia, putkien ja kaivojen osia sekä liitostarvikkeita. Jätevesiputkien on oltava väriltään kokonaan ruskeita tai ruskearaidallisia, perusväritykseltään mustia putkia. Uusina jätevesiputkina käytetään paineviemäreissä (halkaisija > 50 mm) PEH PN-10-putkea, seinämäsarja SDR 17, PE 100 ja paineviemärissä (halkaisija 50 mm) PEM PN-12,5-putkea, seinämäsarja SDR 11, PE 80. Viettoviemäreissä putkina käytetään SN8 - luokan PVC-putkia. Putkikoot on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Vanhaan viemärilinjaan tulevien liitoksien kohdalla urakoitsijan on varmistettava vanhan linjan putkimateriaali, putkikoko ja korkeusasema ennen liitoksen tekemistä. Suunnitelmassa esitetyt paineviemärin purkukaivot varustetaan hajunpoistoyksiköllä. Hajunpoistoyksikön periaate tulee perustua aktiivihiilipatruunaan. Sähkötön hajunpoistojärjestelmä varustetaan tuulituulettimella (painovoimainen). Hajunpoistojärjestelmänä OdorOff ACT+TT tai vastaava. Hajunpoistoyksikkö asennetaan tyypistä riippuen kaivon kanteen tai kaivon viereen. Liitokset tehdään mahdollisimman tiiveiksi. Paineviemäröintiin tehtävät tonttiliittymät rakennetaan halkaisijaltaan 50 mm PEM PN putkesta. Viettoviemäröintiin tehtävät tonttiliittymät rakennetaan halkaisijaltaan 110 mm PVC-SN8 putkesta. Putken kaltevuus on oltava vähintään 2 %, ellei suunnitelmassa ole esitetty toisin. Tonttiliittymät rakennetaan noin metri kiinteistön puolelle ellei suunnitelmassa liittymää ole esitetty rakennettavaksi pidemmälle. Putken päät tulpataan ja merkitään maastoon. Viettoviemärin tiiviyskoe ja huuhtelu suoritetaan InfraRYL 2006 Osa 2 mukaisesti. Rakentajan on vaadittaessa esitettävä laadunvalvontatodistukset rakentamiseen käyttämistään tuotteista ja tarvikkeista. Todistusten tulee olla joko materiaalin toimittajan tai virallisen tutkimuslaitoksen oikeaksi varmentamia. Viemärilinjojen vapaaksi jäävät päät (jatkolinjavaraukset) tulpataan PVC-muovisilla tulpilla Jätevesikaivot muovista Jätevesikaivoina käytetään 400/315 sekä 560/500 mm PEH teleskooppikaivoja. Kansistoina käytetään valurautaisia umpikansia, kantavuudeltaan 40 tn. Kaivot valmistetaan kaivokorttien mukaan. Kaivokortit on tarkistettava ennen kaivojen tilaamista. Viljelyskäytössä olevilla peltoalueilla kaivon kansisto sijoitetaan muokkaussyvyyden alapuolelle (50 cm). Ennen kaivojen tilaamista on liittyvien putkien mitat, sijainti, koko ja materiaalit tarkistettava Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Jätevesiviemärin sijainnin toteaminen Vesi- ja viemärijohtojen tarkemittaukset suorittaa urakoitsija. Urakoitsijan tulee huolehtia tiedonkulusta siten, että kyseiset työt tulevat suoritetuksi ennen kaivantojen täyttämisiä Jätevesiviemärin tarkastuskuvaus Huuhtelun jälkeen valmiit viettoviemärilinjat TV-kuvataan urakoitsijan kustannuksella. Kuvaus tehdään linjojen tarkemittauksen jälkeen. Viemäreitä ei saa liittää runkoviemäriin ennen kuin urakoitsija on huuhdellut ja TV-kuvannut putket hyväksyttävästi.

51 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 14(19) Jätevesipumppaamot (Linjapumppaamot) Jätevedenpumppaamot toteutetaan täysin toimintavalmiina tehdasvalmisteisena pakettiratkaisuna. Pumppaamot ovat tyypiltään säiliöpumppaamoja. Pumppaamoiden sähkö/ohjauskeskuskeskukset sijoitetaan pumppaamokaivon kannelle. Ohjauskeskuksessa pitää olla valmius liittää pumppaamot Punkalaitumen kunnan käyttämälle kaukovalvontajärjestelmälle. Pumppaamoiden sähköliittymien vaatimat kaivutyöt sisältyvät urakkaan. Paikallinen sähkönsiirto yhtiö Sallilan Sähkönsiirto osoittaa liitoskohdat. Pumppaamokaivona käytetään tehdasvalmisteisia lujitemuovikaivoja, jonka vaippa on konekelattu ja pohjan muoto kupera. Linjapumppaamojen rakenne ja varustelu on esitetty tyyppipiirustuksissa R4-7 R4-12. Perustaminen Pumppaamon kohdalle tehdään peruskuoppa tukiseiniä käyttäen. Kaivutöitä saattaa vaikeuttaa maaperässä virtaava pohjavesi. Pumppaamo perustetaan teräsbetoniselle pohjalaatalle. Laatan paksuudet on esitetty tyyppikuvissa. Peruslaatan mitoitus tulee tarkistaa valitun pumppaamokaivon mukaiseksi ja se tulee mitoittaa täyttä pohjavesipainetta vastaan. Kun pumppaamo on kiinnitetty peruslaattaan ohjeiden mukaisesti ja todettu, että rakenteet ovat ehjiä ja pumppaamo on pystysuorassa, tehdään kaivannon täyttö. Lasikuiturakenteista pumppaamoa ei saa koskaan oikaista työntämällä sitä esim. kaivinkoneella yläreunasta. Pumppaamon pohjalaatta perustetaan 400 mm paksuisen murskekerroksen KaM #0-32 varaan. Pohjamaan ja murskekerroksen väliin asennetaan käyttöluokan N3 kuitukangas. Murskekerroksen yläpinta kiilataan hienommalla murskeella. Murskekerros tiivistetään 95 % tiiviysasteeseen. Kaivanto täytetään huolellisesti. Täyttö tehdään materiaalista KaM #0-16. Täyttö suoritetaan kerroksittain ja tiivistetään huolellisesti. Koneellista tärytystä ei tule käyttää kuin alueella, joka ulottuu maanpinnasta 1 m:n syvyyteen. Tärylevyllä ei saa tiivistää aluetta, joka on 30 cm etäisyydellä pumppaamon seinästä. Ponttien poisto tulee tehdä huolellisesti siten, ettei noston aikana vaurioiteta pumppaamoa. Työssä käytetään tärytystä. Työkoneilla ei saa liikkua pumppaamon vieressä rakenteen rikkoutumisvaaran takia. Pumppaamon ympärille rakennetaan suunnitelman mukainen täyttö. Urakoitsija voi valita myös toisenlaisen rakennustavan, joka on hyväksytettävä työn valvojalla. Koneistotyöt Jätevedenpumppaamon toimittaja suorittaa lopullisen koneistojen ja pumppujen mitoituksen ja valinnan annettujen lähtötietojen perusteella. Koneistotyöt käsittävät kaikkien työselityksessä olevien laitteiden ja koneiden asennuksen ja hankinnan niin, että pumppaamot tulevat näiden osalta täysin valmiiksi. Urakkaan kuuluvat koneet ja laitteet tulee asentaa toimittajien ohjeiden mukaan hyvää työtapaa noudattaen. Asennuksessa tulee erityisesti huomioida, että koneista aiheutuva tärinä ja melutaso ovat mahdollisimman alhaiset. Laitteet tulee lisäksi asentaa ja sijoittaa siten, että valvonta- ja huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vaivattomasti. Laitteet ja putkistot on asennettava tai tarvittaessa suojattava siten, ettei pumppaamoilla normaalisti toimittaessa ole vaaraa niitä tahattomasti vahingoittaa. Koneet ja laitteet tulee varustaa turvalaitteilla, jotka täyttävät työturvallisuuslainsäädännössä, valtionneuvoston päätöksissä ja viranomaisten työturvallisuutta koskevissa ohjeissa olevat määräykset. Turvalaitteet tulee suunnitella siten, että ne eivät tarpeettomasti hankaloita laitteiston huoltoa.

52 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 15(19) Pumppaamokaivo Pumppaamokaivon tulee olla tehdasvalmisteinen, konekelatusta lujitemuovista valmistettu kaivo. Urakkaan kuuluu kuuden linjapumppaamon rakentaminen toimintakuntoon. Pumppaamokaivojen mitat ovat seuraavat: - LP1, halkaisija on Ø1800 mm. Pumppaamokaivon korkeus on 4500 mm - LP2, halkaisija on Ø1400 mm. Pumppaamokaivon korkeus on 4500 mm - LP3, halkaisija on Ø1400 mm. Pumppaamokaivon korkeus on 4500 mm - LP4, halkaisija on Ø1400 mm. Pumppaamokaivon korkeus on 3500 mm - LP5, halkaisija on Ø1400 mm. Pumppaamokaivon korkeus on 4500 mm - LP6, halkaisija on Ø1400 mm. Pumppaamokaivon korkeus on 3500 mm Pumppaamon toimittaja valitsee vastaavan laitekaivon omasta tuotevalikoimastaan. Putkistot ja venttiilit Putkistot tehdään ruostumattomasta (SS 2333) ja haponkestävästä (SS 2343) teräksestä paineluokka PN 10 mukaisesti. Putkien mittojen tulee olla ISO- järjestelmän mukaisia. Pumpuilta lähtevät paineputket varustetaan yksisuunta- ja sulkuventtiileillä. Sulkuventtiilit varustetaan käsikahvoilla tai -pyörillä. Kaikkien venttiilien tulee olla jätevesikäyttöön tarkoitettuja, sekä samaa nimelliskokoa ja paineluokkaa, kuin putket, joihin ne liitetään. Putkistot ja niihin liittyvät varusteet on kiinnitettävä ja tuettava rakenteisiin niin, ettei se pääse missään käyttöolosuhteessa liikkumaan eikä murtumia pääse syntymään. Tuenta tehdään SFSstandardien mukaisilla kannakkeilla. Putkisto tuetaan seinään ja kattoon ruostumattomilla kiinnikkeillä. Kannattimet ja kiinnikkeet eristetään putkista kumi- tai muovieristeellä. Pumppaamosta lähtevä paineputki varustetaan pumppaamon ulkopuolisella sulkuventtiilillä. Pumput Pumppaamoon asennetaan 2 kpl jäteveden uppopumppuja, joille järjestetään vuorottelu. Mitoitusvirtaama tulee hoitaa yhdellä pumpulla. Hankittavien pumppujen on oltava ominaisuuksiltaan mitoitusta vastaavia. Pumppujen mitoitus on esitetty pumppaamoiden tyyppikuvissa. Mitoituksessa valittiin seuraavat pumput: - LP1: Grundfosin SEG B AUTOadapt pumput - LP2: Grundfosin SEG B AUTOadapt pumput - LP3: Grundfosin SEG B AUTOadapt pumput - LP4: Grundfosin SEG B AUTOadapt pumput - LP5: Grundfosin SEG B AUTOadapt pumput - LP6: Grundfosin SEG B AUTOadapt pumput Pumppujen toimittaja tarkistaa mitoituksen ja valitsee mitoituksen lähtötietoja perusteena käyttäen pumput omasta tuotevalikoimastaan. Pumput asennetaan laitteineen noudattaen valmistajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Valittu pumpputyyppi tulee hyväksyttää rakennuttajalla. Pumppaamon toimittajan tulee tarkistaa ulkopuolisen paineputkiston mitoituksen toimivuus yhdessä valittujen pumppujen kanssa. Selvitys on liitettävä tarjoukseen. Pumppaamon ylivuoto Pumppaamon ylivuoto toteutetaan ylivuotoputkella pumppaamolle tulevan jätevesilinjan tulokaivosta viereiseen ojaan. Ylivuotoputken päähän asennetaan takaisinvirtauksenestoventtiili (WaStop).

53 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 16(19) Jätevesipumppaamot (kiinteistöpumppaamo) Urakkaan ei sisälly kiinteistökohtaisten pumppaamoiden hankinta ja rakentaminen. Kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot toteutetaan täysin toimintavalmiina tehdasvalmisteisena pakettiratkaisuna. Pumppaamon tyyppi on säiliöpumppaamo, joka on varustettu yhdellä uppopumpulla ja sähkö/ohjauskeskuskeskus sijoitettu pumppaamokaivon viereen. Pumppaamokaivona käytetään Grundfos Polar 9 kiinteistöpumppaamoa tai vastaavaa. Pumppaamon rakenne on esitetty tyyppipiirustuksessa R4-13. Perustaminen Pumppaamon kohdalle tehdään peruskuoppa. Tukiseiniä käytetään tarvittaessa. Urakoitsija laatii tarvittavat tuentasuunnitelmat. Kaivutöitä saattaa vaikeuttaa maaperässä virtaava pohjavesi. Pumppaamokaivo perustetaan n. 300 mm paksuisen hyvin tiivistetyn murskekerroksen #0-16 mm varaan. Pohjamaan ja murskekerroksen väliin asennetaan N3:n kuitukangas. Murskekerros tiivistetään 95 % tiiviysasteeseen. Tiivistystyössä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, ettei pohjamaa häiriintyisi. Mikäli olosuhteet eivät sovellu maanvaraiseen perustamiseen, perustetaan pumppaamokaivo teräsbetoniselle pohjalaatalle. Laatan mitoitus tehdään pumppaamon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kun pumppaamo on kiinnitetty peruslaattaan ohjeiden mukaisesti ja todettu, että rakenteet ovat ehjiä ja pumppaamo on pystysuorassa, tehdään kaivannon täyttö. Pumppaamoa ei saa koskaan oikaista työntämällä sitä esim. kaivinkoneella yläreunasta. Kaivanto täytetään huolellisesti. Täyttö tehdään murskeesta #0-16 mm. Täyttö suoritetaan kerroksittain (n.40 cm) ja tiivistetään huolellisesti. Koneellista tärytystä ei tule käyttää kuin alueella, joka ulottuu maanpinnasta 1 m:n syvyyteen. Tärylevyllä ei saa tiivistää aluetta, joka on 30 cm etäisyydellä pumppaamon seinästä. Lopputäytöllä muotoillaan maanpinnan profiili viettämään poispäin säiliöstä. Pumppaamokaivon kansi tulee jäädä vähintään 20 cm maanpinnan yläpuolelle, jotta kansi pystytään avaamaan huoltotoimenpiteitä varten. Ponttien poisto tulee tehdä huolellisesti siten, ettei noston aikana vaurioiteta pumppaamoa. Työssä käytetään tärytystä. Työkoneilla ei saa liikkua pumppaamon vieressä rakenteen rikkoutumisvaaran takia. Pumppaamon ympärille rakennetaan suunnitelman mukainen täyttö. Urakoitsija voi valita myös toisenlaisen rakennustavan, joka on hyväksytettävä työn valvojalla. Eristäminen Pumppaamo eristetään asennusvaiheessa noin metrin säteellä kaivon ulkoreunasta. Lämpöeristeenä käytetään suulakepuristettua polystyreenisolumuovilevyä (XPS-levy), jonka pitkäaikainen puristuslujuus on vähintään 400 kpa (esim. FinnFoam F400 tai vastaava). Lämpöeristettävät kohteet ja eristeen paksuus on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen kaivannon peittämistä. Koneistotyöt Jätevedenpumppaamon toimittaja suorittaa lopullisen koneistojen ja pumppujen mitoituksen ja valinnan annettujen lähtötietojen perusteella. Koneistotyöt käsittävät kaikkien työselityksessä olevien laitteiden ja koneiden asennuksen ja hankinnan niin, että pumppaamot tulevat näiden osalta täysin valmiiksi. Urakkaan kuuluvat koneet ja laitteet tulee asentaa toimittajien ohjeiden mukaan hyvää työtapaa noudattaen. Asennuksessa tulee erityisesti huomioida, että koneista aiheutuva tärinä ja melutaso on

54 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 17(19) mahdollisimman alhainen. Laitteet tulee lisäksi asentaa ja sijoittaa siten, että valvonta- ja huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vaivattomasti. Laitteet ja putkistot on asennettava tai tarvittaessa suojattava siten, ettei pumppaamoilla normaalisti toimittaessa ole vaaraa niitä tahattomasti vahingoittaa. Koneet ja laitteet tulee varustaa turvalaitteilla, jotka täyttävät työturvallisuuslainsäädännössä, valtionneuvoston päätöksissä ja viranomaisten työturvallisuutta koskevissa ohjeissa olevat määräykset. Turvalaitteet tulee suunnitella siten, että ne eivät tarpeettomasti hankaloita laitteiston huoltoa. Putkistot ja venttiilit Putkistot tehdään ruostumattomasta (SS 2333) ja haponkestävästä (SS 2343) teräksestä paineluokka PN 10 mukaisesti. Putkien mittojen tulee olla ISO- järjestelmän mukaisia. Pumpuilta lähtevät paineputket varustetaan yksisuunta- ja sulkuventtiileillä. Sulkuventtiilit varustetaan käsikahvoilla tai -pyörillä. Kaikkien venttiilien tulee olla jätevesikäyttöön tarkoitettuja, sekä samaa nimelliskokoa ja paineluokkaa, kuin putket, joihin ne liitetään. Putkistot ja niihin liittyvät varusteet on kiinnitettävä ja tuettava rakenteisiin niin, etteivät ne pääse missään käyttöolosuhteessa liikkumaan eikä murtumia pääse syntymään. Tuenta tehdään SFSstandardien mukaisilla kannakkeilla. Putkisto tuetaan seinään ja kattoon ruostumattomilla kiinnikkeillä. Kannattimet ja kiinnikkeet eristetään putkista kumi- tai muovieristeellä. Pumppaamokaivo Pumppaamokaivona käytetään Grundfos Polar 9 kiinteistöpumppaamoa tai vastaavaa. Pumppaamon toimittaja valitsee vastaavan laitekaivon omasta tuotevalikoimastaan. Pumppaamot on hyväksytettävä tilaajalla. Pumput Pumppaamoihin asennetaan jätevedelle tarkoitettu keskipakopumppu. Pumppujen mitoitus on esitetty piirustuksessa R4-13. Pumput tulee olla varustettu repijätoiminnolla ja niissä pitää olla integroitu pinnansäätö ns. AUTOadapt pumppuja Pumppujen toimittaja valitsee mitoituksen lähtötietoja perusteena käyttäen pumput omasta tuotevalikoimastaan. Pumput asennetaan laitteineen noudattaen valmistajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Valittu pumpputyyppi on hyväksytettävä tilaajalla. Pumppaamon toimittajan tulee tarkistaa ulkopuolisen paineputkiston mitoituksen toimivuus yhdessä valittujen pumppujen kanssa. Selvitys on liitettävä tarjoukseen Hulevesiviemärit Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista Hulevesiputkina käytetään SN8-luokan PP tai PEH -putkia. Putkikoot on esitetty suunnitelmapiirustuksissa Vesijohdot Kaikkien vesiputkien ja vesijohdon laitteiden on oltava Punkalaitumen kunnan ohjeiden mukaisia ja hyväksymiä. Rakentamisessa käytetään uusia, laadultaan hyviä ja hyviksi tunnetuilta valmistajilta hankittuja putkia ja tarvikkeita. Niiden tulee olla voimassa olevien suomalaisten standardien ja määräysten mukaisia.

55 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 18(19) Ellei suunnitelmassa tai muussa työkohteen asiakirjassa ole toisin määrätty, on käytettävä vähintään nimellispaineelle PN 10 tarkoitettuja vesijohtotarvikkeita. Satuloiden, laippaliitosten jne. liitostarvikkeiden (pultit, mutterit, prikat ym.) on oltava haponkestävää laatua. Putkia ei saa asentaa jäätyneelle alustalle. Asennustyössä tulee noudattaa yleisen työselityksen lisäksi putken valmistajan ja julkaisussa "RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet." annettuja ohjeita. Nykyiseen vesijohtolinjaan liityttäessä urakoitsijan on varmistettava vanhan linjan putkimateriaali ja putkikoko ennen liitoksen tekemistä. Liitokset nykyisiin vesijohtoihin tehdään uusilla venttiileillä. Työt tulee hoitaa siten, että alueen kiinteistöjen nykyinen vesijohto on käytössä rakentamisen aikana niin, ettei asutuksen veden saannille aiheudu kohtuutonta haittaa. Näkökohta tulee ottaa huomioon eri työvaiheiden aikatauluissa Vesijohdot muovista Vesijohdot rakennetaan kokonaan sinisestä tai siniraidallisesta, perusväritykseltään mustasta putkesta. Uusina vesijohtoputkina käytetään PEH PN-10 muoviputkea (halkaisija > 50 mm), seinämäsarja SDR 17, PE 100 tai PEM PN-12,5 muoviputkea (halkaisija 50 mm), seinämäsarja SDR 11, PE 80. Putkikoot on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Putket jatketaan hitsaamalla (joko puskuun tai sähköhitsausmuhveilla). Hitsaustyötä saavat tehdä vain ammattihenkilöt, jotka ovat antaneet näytteen hitsaustaidostaan ja jotka rakennuttaja on hyväksynyt. Vesijohdon asennussyvyys on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Mikäli vesijohto asennetaan tätä lähemmäs maanpintaa, tulee lämmöneristystarpeesta neuvotella tilaajan valvojan ja suunnittelijan kanssa. Vesijohto tulee asentaa aina kohdan määrittelemään syvyyteen. Mikäli minimisyvyys ei täyty, putket eristetään. Tonttiliittymät rakennetaan halkaisijaltaan 40 mm putkesta. Putkina käytetään PEM PN-12,5 paineputkea. Tonttiliittymät rakennetaan suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa kuitenkin vähintään metri kiinteistön puolelle. Tonttiliittymän alkuun asennetaan sulkuventtiili ja karanjatko, vesijohdon pää tulpataan pistoliittimellä ja kierretulpalla ja merkitään tukevalla puupaalulla. Tonttiliittymien maaleikkaus/kallioleikkaus sekä täyttötyöt kuuluvat urakkaan. Rakennuttaja tekee tonttihaarojen liitostyöt tarvikehankintoineen ja asennuksineen uusien liittyjien osalta. Rakennustöiden aikana katkaistavien tai uusittavien nykyisten vesijohtoliittymien liitostöistä ja tarvikehankinnoista vastaa urakoitsija. Vesijohtojen tuenta kuuluu urakoitsijalle. Vesijohdot tuetaan muhvilukoin. Vesijohtolinjojen vapaaksi jäävät päät (jatkolinjavaraukset) tulpataan ja tuetaan Vesijohdon desinfiointi Vesijohtojen desinfiointi suoritetaan hyväksytyn painekokeen jälkeen InfraRYL 2006 Osa 2 mukaisesti (SFS 3115). Rakennuttaja suorittaa vesijohtoverkoston huuhtelun ja ottaa näytteet veden puhtaudesta. Veden laboratoriotutkimukset maksaa urakoitsija. Urakoitsija suorittaa verkoston painekokeet kustannuksellaan Vesijohdon laitteet Vesijohtoon liitettävien laitteiden tulee paineenkestävyydeltään, materiaaliltaan ja pintakäsittelyltään vastata kohteessa olevaa vesijohtoputkea ja täyttää yleiset materiaalivaatimukset. Kaikki käytettävät liitostarvikkeet on oltava haponkestävää laatua. Vesijohtoverkossa käytettävät venttiilit ovat kumiluistiventtiileitä. Sulkuventtiilien tulee olla tiiviitä, toimintavarmoja sekä hyvin suojattuja korroosiota vastaan. Niiden tulee olla myötäpäivään sulkeutuvia. Venttiilien karan tulee olla ruostumatonta terästä ja varren on oltava säädettävä. Linjasulkuvent-

56 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 19(19) tiilien paikat on merkitty piirustuksiin. Venttiilit merkitään maastoon rakennuttajan käyttämän mallin mukaan ja varustetaan valurautaisin venttiilihatuin. Urakoitsija asentaa venttiilikarojen suojaputket. Venttiilien merkkikilvet hankkii rakennuttaja ja asentaa urakoitsija. Venttiilien tulee olla rakennuttajan hyväksymiä malleja. Linjapumppaamon viereen rakennetaan maanpäällinen vesiposti, jossa on automaattinen tyhjennysventtiili. Linjapumppaamon vesipostina käytetään 1010 PAVE VP 1 tai vastaava. Vesipostin tarkempi sijainti on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Vesiposti varustettaan kumiluistiventtiilillä Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Vesijohdon vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Vesi- ja viemärijohtojen tarkemittaukset suorittaa urakoitsija. Urakoitsijan tulee huolehtia tiedonkulusta siten, että kyseiset työt tulee suoritetuksi ennen kaivantojen täyttämisiä. Vesijohdon tiiviys varmistetaan painekokeella Infra-RYL 2006 mukaisesti. Painekoe tehdään kaikille uusille paineviemäreiden ja vesijohtojen johto-osille urakoitsijan kustannuksella. Painekokeen suorittaa vesihuoltolaitos urakoitsijan kustannuksella ERIKOISRAKENTEET Maantien alitukset Maantien alitukset tehdään vaakaporaamalla tai tunkkaamalla suojaputki tien alitse pohjamaasta riippuen. Tien alitukset tehdään detaljipiirrosten R5-1 R5-15 sekä liikenneviraston lupa-asiakirjojen mukaisesti. Suojaputkessa käytetään tehdasvalmisteisia keskittämisrenkaita 1.5 m välein ja putken päät tulpataan. Painelinjoilla suojaputken toinen pää varustetaan betonisella halkaisijaltaan 800 mm EK tarkastuskaivolla josta tehdään ylivuoto ojaan. Painelinjat varustetaan sulkuventtiilillä. Liikenne ei saa työn johdosta häiriintyä. Tien molemmille puolille tulevat asennuskaivannot pitään tukea erillisen tuentasuunnitelman mukaisesti. Tuentasuunnitelman mitoituksineen laatii urakoitsija. Tuentasuunnitelma pitää hyväksyttää rakennuttajalla ja ELY-keskuksella ennen töiden aloittamista. Asennustöissä pitää noudattaa ELY-keskuksen määräyksiä ja ohjeita. ELY-keskuksen alitusluvat hankkii rakennuttaja. Raisiossa Raisiontori 7, RAISIO Puh (vaihde) . Ilkka Ojaniittu, ins

57 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN rakentaminen kokonaisurakkana KAIVANTO-OHJE Hankekohtaisten laatuvaatimusten liite Työ nro: 13064

58 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 2/3 KAIVANTO-OHJE KAIVANTO-OHJE Vesihuoltolinjoilla kaivantoluiskien kaltevuudet määräytyvät InfraRYL 2010 taulukoiden 16200:T1 ja 16200:T2 mukaisesti. Urakoitsija mitoittaa luiskakaltevuudet InfraRYL 2010 mukaisesti ottaen huomioon pohjamaan laadun ja kaivantosyvyyden. Tämän kaivanto-ohjeen liitteenä on lisäksi ohjeita kaivantoluiskien luiskakaltevuuden valintaan olosuhteiden mukaan (Työsuojeluhallinto, Kapeat kaivannot 2010). Mikäli urakoitsija käyttää em. taulukoissa esitettyjä kaltevuuksia jyrkempiä kaivantoluiskia, pitää kaivanto tukea. Tämän kaivanto-ohjeen liitteenä on esimerkkejä kaivannon tuentatavoista (Työsuojeluhallinto, Kapeat kaivannot 2010). Tuentatavan valinnan ja tuennan mitoituksen suorittaa urakoitsija.

59 SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN 3/3 KAIVANTO-OHJE

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 2 26.3.2015 Räikäntie 3. 33470 Ylöjärvi TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2015 Tarjouspyynnön kohde Ylöjärven kaupunki pyytää teiltä tarjousta

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 URAKKAOHJELMA 10.7.2014 Työ nro: 12055 PUNKALAITUMEN KUNTA 2(12) URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyhkyn katusaneerausurakka 2009-2010, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen ja Tampereen Vesi pyytävät tarjoustanne Hyhkyn alueen katujen

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2 1. Tarjouspyynnön kohde: Joutsan kunnan tekninen osasto pyytää teiltä tarjousta Oravakivi Karimäki alueen yksityisteiden Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 rakentamisesta liitteenä olevien asiakirjojen ja piirustusten

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä...

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ 2(7) 1. Työn nimi Päällystystyöt 2012-2013 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat on

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 2 Sisällysluettelo HAMINAN KAUPUNKI... 1 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot

"KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 5 1/ INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2016 "KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Jyväskylä VALAISTUKSENHUOLTOURAKAN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatekniikka,

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 26.6.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta Oulaisten kaupunki pyytää urakkatarjousta Oulaisten uuden uimahallin

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA Hyyppäräntie Hyvinkää Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka 17.3.2017 TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 URAKKAOHJELMA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Urakkaohjelma 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

RITVALANKADUN SANEERAUS

RITVALANKADUN SANEERAUS 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ RITVALANKADUN SANEERAUS 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä - Vilppulan kaupungin tekninen palvelukeskus ja Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 Liite 4 Urakkaohjelma Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI KORJATTU TARJOUSPYYNTÖ 11.7.2017 AROLANPOLUN JA ORION ALUEEN JATKORAKENTAMINEN Tarjouspyynnön kohde Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikka ja Orimattilan Vesi Oy pyytävät teiltä tarjousta Orimattilan

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 19.2.2009 1 (6) Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 1. Tarjouspyyntö rakennuskohteesta Tampereen kaupunki / pyytää tarjoustanne Ratinanrannan promenadin pintarakenteiden, kalusteiden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat P. Heiskanen URAKKAOHJELMA Irtilouhinnat 2014-2015 30.9.2013 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 6.11.2017 PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN RAKENTAMINEN Tarjouspyynnön kohde Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikka, Orimattilan Vesi Oy ja Jorma Hatakka pyytävät teiltä tarjousta Orimattilan

Lisätiedot