MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2"

Transkriptio

1 PUNKALAITUMEN KUNTA MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 URAKKAOHJELMA Työ nro: 12055

2 PUNKALAITUMEN KUNTA 2(12) URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Suunnittelija Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Työmaan johtovelvollisuudet TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Tarkastuskustannukset Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN... 12

3 PUNKALAITUMEN KUNTA 3(12) URAKKAOHJELMA 12. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet ja ylijäämämassat Työvoimamääräykset Ilmoitukset Verohallinnolle Tämän urakkaohjelman perustana ovat rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ).

4 PUNKALAITUMEN KUNTA 4(12) URAKKAOHJELMA TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja Rakennuttajana hankkeessa toimii Punkalaitumen kunta, Tekniset palvelut, osoite Vesilahdentie 5, Punkalaidun. Yhteyshenkilönä sopimusasioissa toimii tekninen johtaja Seppo Rytky, puh Sähkökaapelointien osalta urakan osapuolena toimii Sallila Sähkönsiirto Oy, Loimijoentie 65, Alastaro. Yhteyshenkilönä toimii verkostosuunnittelija Seppo Suontausta, puh Suunnittelija Suunnitelmat ja urakka-asiakirjat on laatinut KON-INS Oy. Suunnittelijan yhteyshenkilö on ins. Ilkka Ojaniittu, puh Punkalaitumen kunnan yhteyshenkilöt suunnitteluasioissa on tekninen johtaja Seppo Rytky puh ja kunnanrakennusmestari Pasi Hynnä puh Sähkökaapelointisuunnitelmat on laatinut Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkostosuunnittelija Seppo Suontausta puh , joka toimii myös yhteyshenkilönä Rakennuskohde Rakennuskohteena on Punkalaitumen kunnan Mäenpään alueella sijaitsevien Virkatien, Salosentien ja Kappalaisenkujan kunnallistekniikan, Vammalantien vesihuollon sekä Karjamaantien jätevedenpumppaamon rakentaminen kaikkine rakenteineen suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Katuvalaistuksen osalta urakkaan kuuluvat uuden valaistuksen rakentaminen toimintakuntoiseksi Virkatielle, Alinenkujalle, Salosentielle ja Kappalaisenkujalle sekä olemassa olevan valaistuksen purkaminen em. kaduilta. Lisäksi urakkaan kuuluvat sähkönjakeluverkon kaapelointityöt urakka-alueella erillisen kaapelointisuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Rakennuskohde sijaitsee osittain valtakunnallisesti arvokkaalla rakennetun kulttuuriympäristön Punkalaitumen keskustan kylämaisema alueella. Rakennuttaja on teettänyt alueelta arkeologisen inventoinnin. Pirkanmaan Maakuntamuseon inventoinnista antaman lausunnon mukaan Virkatien paaluvälillä sekä Karjamaantien vesihuoltolinjojen paaluvälillä tehtävät kaivut on suoritettava arkeologin valvonnassa. Rakennuttaja vastaa valvonnan kustannuksista, mutta urakoitsijan on otettava valvonta huomioon työn toteutuksessa. Paikallinen sähkönjakeluyhtiö on Sallila Sähkönsiirto Oy. Puhelin- ja teleyhteyksistä alueella vastaavat TeliaSonera Finland Oy ja Etelä-Satakunnan Puhelin Oy. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakka on kokonaisurakka, katso kohtaa Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.

5 PUNKALAITUMEN KUNTA 5(12) URAKKAOHJELMA 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka sisältää Virkatien plv , Salosentien, Kappalaisenkujan kunnallistekniikan sekä Autopajantien ja Vammalantien vesihuollon, sekä Karjamaantien jätevedenpumppaamon rakentaminen toimintakuntoon kaikkine töineen ja hankintoineen suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Kujanvarsien 1, 2 ja 3 vesihuoltolinjoja ei tulla tämän urakan yhteydessä toteuttamaan, joten ne eivät kuulu urakkaan. Katujen asfaltointi ei myöskään sisälly urakkaan. Urakkaan sisältyy valaistussuunnitelmien mukaisen valaistuksen rakentaminen ja olemassa olevan valaistuksen purku koko valaistussuunnitelman mukaisella alueella. Urakkaan kuuluvat kaikki työt ja hankinnat, jotka ovat tarpeen uuden valaistuksen rakentamiseksi ja saattamiseksi toimintakuntoiseksi. Osalle Virkatietä (jalustat 1-6) ja Alinenkujalle (jalustat 1 ja 2) on asennettu valaisinjalustat ja kaapelit etukäteen. Näiltä osin urakkaan kuuluvat uusien valaisimien asentaminen, saattamien käyttökuntoon ja vanhan valaistuksen purku. Sähkönjakelulaitteiden osalta urakkaan kuuluvat sähkönjakelukaapelien, alitusputkien, suojakourujen ja jakokaappien kaivu-, asennus- ja täyttötyöt. Kaapeleiden, alitusputkien, suojakourujen ja jakokaappien hankinnat eivät kuulu urakkaan, vaan Sallila Sähkönsiirto Oy toimittaa ne työmaalle. Kaapeleiden kytkennät eivät myöskään kuulu urakkaan. Puistomuuntamo ei kuulu urakkaan miltään osin. Sallila Sähkönsiirto Oy teettää sen erillisenä urakkana. Urakkaan sisältyy kadunrakennustöistä aiheutuvaa louhintaa 100 m 2 tr (irrotussyvyys < 1,0 m). Urakkaan sisältyy vesihuoltotöistä aiheutuvaa louhintaa 300 m 3 ktr ja 1000 m 2 tr. Mikäli louhintamäärä ylittyy, hyvitetään se lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon mukaisesti. Mikäli louhintamäärä alittuu, hyvittää urakoitsija sen lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon mukaisesti tilaajalle. Louhintakohteet on hyväksytettävä ennen louhintatöitä rakennuttajalla. Tämä koskee myös kaivannosta nostettuja kiviä, joita ei voida kuljettaa pois ilman louhintaa Urakkarajat Urakkarajat on esitetty yleispiirustuksessa kts. yleiskartta (piir. nro R1_1) Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta, johon tulee liittää raportti RALA:n tietokannasta. Lisäksi tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisesti kaupparekisteriote, todistus lakisääteisen tapaturma vakuutuksen voimassa olosta ja selvitys työhön soveltuvasta työehtosopimuksesta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämis-

6 PUNKALAITUMEN KUNTA 6(12) URAKKAOHJELMA tä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Kaikki mahdolliset aliurakoitsijat ja alihankkijat on hyväksytettävä tilaajalla ennen kuin he voivat työskennellä työmaalla. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen aliurakoitsija tai - hankkija, jonka em. selvityksiä ei ole toimitettu tilaajalle. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Urakoitsija vastaa kaikista urakan johdosta rakennuttajalle tai kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista. Tarpeellisiin suojatoimenpiteisiin on ryhdyttävä urakoitsijan toimesta ja kustannuksella. Urakoitsijan on osaltaan huolehdittava siitä, että kaikki tarvittavat katselmukset pidetään työn aikana. Tämä koskee erityisesti niitä katselmuksia, joilla urakoitsija katsoo olevan merkitystä vastuisiinsa. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tarjouksen yhteydessä työssä käytettävät koneet ja laitteet Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa mm. urakkaan kuuluvista voimaan tulleen rakennusalantiedonanto- ja selvitysvelvollisuuteen liittyvistä ilmoituksista Verohallinnolle. Urakoitsija vastaa tarvittavan veden, sähkön ja puhelinyhteyden hankinnasta ja ylläpidosta. Urakoitsijan on esitettävä ennen urakan aloittamista työvaihekohtainen työsuunnitelma, josta käy selville mm. päivittäinen työaika, eri työvaiheiden suoritusajat, työn ajallinen ja määrällinen edistyminen, työvoiman määrä, koneiden ja autojen määrä. Työsuunnitelmaa ja aikataulua on seurattava viikoittain. Urakoitsija on velvollinen ottamaan selvää ja vastaamaan urakan suorittamisen esteistä sekä huomioimaan niiden vaikutus urakkahinnassa. Rakennuttaja hankkii teiden alitusluvat Pirkanmaan ELY-keskukselta sekä johtolinjojen sijoitusluvat yksityisiltä maanomistajilta. Urakoitsija hankkii muut tarvittavat luvat, käyttöoikeudet sekä tekee viranomaisilmoitukset (esim. poikkeavat liikennejärjestelyt). Urakoitsija vastaa työalueen katujen ja teiden kunnossapidosta (koskee myös talvikunnossapitoa urakka-aikana urakka-alueella) sekä omien toimiensa aiheuttamien haittojen poistamisesta (esim. teiden puhdistus). Urakoitsijan on sovittava liikennejärjestelyistä ennen työn aloittamista tilaajan kanssa. Urakoitsija huolehtii, että kulkuyhteys tonteille säilyy koko rakentamisen ajan. Urakoitsija laatii tarvittavat liikennejärjestelysuunnitelmat ja hyväksyttää ne tilaajalla sekä yleisen tien kyseessä olleessa Pirkanmaan ELY-keskuksella. Tilaaja on laatinut rakennushankkeen työturvallisuusasiakirjan, joka on tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä (Liite 1). Urakoitsijan on noudatettava työturvallisuusasiakirjaa. Urakoitsijalla on tässä urakassa päätoteuttajan asema siihen liittyvine velvollisuuksineen (mm. työturvallisuustehtävät). Urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva turvallisuussuunnitelma ennen rakennustöiden aloittamista.

7 PUNKALAITUMEN KUNTA 7(12) URAKKAOHJELMA Urakoitsija pystyttää ennen rakennustöiden aloittamista työmaa-alueelle kyltin, josta selviää ainakin seuraavat tiedot: - Rakennuskohde - Töiden valmistuminen - Urakoitsija ja urakoitsijan yhteystiedot - Rakennuttaja ja rakennuttajan yhteystiedot - Suunnittelija 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja luovuttaa urakoitsijan käyttöön urakkaohjelman kohdan mukaiset katualueet sekä tarvittavat muut alueet rakentamistöiden suorittamista varten. Työalue rajataan tilaajan edustajan kanssa. Urakoitsija voi sijoittaa työalueelle tarvitsemansa rakennustarvikkeet ja työkoneet sekä työmaaparakit. Tilaaja hankkii luvat työalueen käyttöön. Tilaaja antaa urakoitsijalle rakennustöissä tarvittavan veden (huuhtelut, painekokeet yms.) korvauksetta. Työmaan käytettävissä olevat mahdolliset kulkutiet sovitaan tilaajan edustajan kanssa. Rakennuttaja hankkii luvat teiden katkaisuun ja käyttöön. Kulkuteiden käyttöönoton, käytön vaatimat rakentamis- ja kunnostustyöt sekä liikenteenohjauksen tekee urakoitsija. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tien katkaisusta tilaajalle, asukkaille, poliisille ja pelastuslaitokselle kaksi (2) päivää ennen työn suorittamista. Tilaaja vastaa piirustuksissa annetuista tutkimustuloksista. Tilaaja vastaa siitä, että työaikaiseen mittaukseen annetut lähtötiedot ovat oikeita Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Urakassa on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja, asetuksia ja ministeriöiden päätöksiä sekä työvoima-, työsuojelu- ym. viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Yksityisten järjestöjen julkaisemia standardeja, normeja ja ohjeita noudatetaan siinä laajuudessa kuin niihin on sopimusasiakirjoissa viitattu. Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus tarjouksen sisällöllinen selontekotilaisuus neuvottelumuistio yleiset sopimusehdot YSE 1998 tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja urakkarajaliite tarjous muutostöiden yksikköhintaluettelo Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 B Tekniset asiakirjat työkohtaiset työselitykset InfraRYL 2010: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 Väylät ja alueet

8 PUNKALAITUMEN KUNTA 8(12) URAKKAOHJELMA 4.3. Määrälaskenta InfraRYL 2006: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat InfraRYL 2010: INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö; Määrämittausohje, versio 2.1 RIL 77 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket RIL 121 Pohjarakennusohjeet RIL 128 Salaojaputkien laatumääräykset RIL 194 Putkikaivanto-ohje PANK: Asfalttinormit 2011 Suomen Kuntaliitto: Kaapelikaivantotyöt. Yleinen työselitys, 1999 Tielaitos: Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Päällystyöt, TIEL sopimuspiirustukset Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02 (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Tilaaja on teettänyt suuntaa-antavan määrälaskennan. Määrälaskentaluettelon voi tilata suunnittelijalta. Tilaaja ja suunnittelija eivät vastaa määrälaskennan oikeellisuudesta. Määrälaskennan tietoihin ei voi vedota urakan yhteydessä Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 5. URAKKA-AIKA 5.1. Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ). Urakkaa ei saa aloittaa ennen hankintapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa Töiden valmistuminen Urakan on oltava kokonaisuudessaan viimeisteltynä ja valmiina Välitavoitteet Vesi-, viemäri- ja hulevesijohtolinjojen osalta maanrakennustöiden on oltava valmiina (lukuun ottamatta viimeistely- ja vihertöitä) ja linjojen toimintakuntoisina mennessä. Katujen on oltava valmiina ja katuvalaistuksen toimintakuntoisena mennessä lukuun ottamatta viher- ja viimeistelytöitä Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ).

9 PUNKALAITUMEN KUNTA 9(12) URAKKAOHJELMA 6. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 6.1. Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus (YSE 36 ). Urakoitsijan on annettava tilaajalle ennen minkään maksuerän nostamista, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta, tilaajan hyväksymä omavelkainen pankkitai vakuutuslaitostakaus tai tilaajan nimiin asetettu talletus, jonka määrä on 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Takauksen on oltava voimassa vielä kolme kuukautta yli sopimuksessa määritetyn työn valmistumisajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työ on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasumman ja lisätöiden yhteenlasketusta suuruudesta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa takuuaikana ja kolme kuukautta sen jälkeen. Tarjouksessa on ilmoitettava minkä rahalaitoksen kautta takaukset järjestetään Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla YSE 38 mukainen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen kertakorvaus summa tulee olla vähintään vahinkoa kohti. Urakoitsijan on otettava rakennuskohteeseen urakkasumman suuruinen rakennustyönaikainen vakuutus, jonka edunsaajan on tilaaja. 7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1. Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Tilaajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat ilmeisesti suoritettavaksi tulevat, haitan, vahingon ja kustannusten korvaukset, joista tilaaja saattaa työn teettäjänä joutua myöhemmin vastuuseen. Samoin tilaajalla on oikeus pidättää sopimussakot ja arvon vähennykset. Muutos- ja lisätöistä aiheutuvat kustannukset maksetaan kunkin työn tultua tarkastetuksi ja hyväksytyksi.

10 PUNKALAITUMEN KUNTA 10(12) URAKKAOHJELMA Maksuerätaulukko Urakkasumma maksetaan tehdystä työstä hyväksytyn maksupostitaulukon ja tehtyjen töiden mukaisesti. Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon ensimmäinen maksuerä saa olla korkeintaan puolet työnaikaisesta vakuudesta. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. Kiinteä kokonaishinta on laskettava tarjouspäivänä voimassa olevan arvonlisäveroprosentin mukaan. Mahdollisista muutoksista arvonlisäveroon ei urakoitsijalla ole oikeutta lisäkustannuksiin Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 8. ORGANISAATIOT 8.1. Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii tekninen johtaja Seppo Rytky. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan ovat oikeutetut kunnanrakennusmestari Pasi Hynnä sekä työpäällikkö Osmo Hongisto. Sähkökaapelointien osalta em. asioista vastaa verkostosuunnittelija Seppo Suontausta. Rakennuttaja nimeää rakentamisvaiheen turvallisuuskoordinaattorin ja valvontaorganisaation viimeistään urakan aloituskokouksessa. Tilaaja voi asettaa ulkopuolisen valvojan Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijan on tarjouksessaan ilmoitettava ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin tutkinto (teknillisen koulun teknikontutkinnon suorittanut) tai vähintään kymmenen vuoden kokemus kunnallisteknisten töiden työnjohtotehtävistä. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 9. YHTEISET TOIMITUKSET 9.1. Katselmukset Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) Urakoitsijan on hyvissä ajoin ennen urakkaan kuuluvien töiden aloittamista otettava yhteys tilaajan edustajaan urakan aloituskokouksen pitämistä varten. Kokouksessa käsitellään urakka-asiakirjojen

11 PUNKALAITUMEN KUNTA 11(12) URAKKAOHJELMA määräämät asiat sekä urakoitsijan työaikataulu. Suunnitelmamuutokset tulee kirjata muistioon aina lähimmässä työmaakokouksessa. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. Mikäli urakoitsija haluaa muuttaa työn toteutustapaa suunnitellusta, on muutoksista ja niiden vaikutuksista sovittava hyvissä ajoin tilaajan edustajan kanssa. Tilaajan edustajalla on oikeus tehdä päiväkirjaan rakennustyötä koskevia huomautuksia ja merkintöjä. Urakoitsijan tulee merkitä piirustuksiin kaikki työn aikana tehdyt muutokset ja suunnitelmasta poikkeamiset Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Vastaanottotarkastus pidetään työn valmistuttua Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksen mukaisten tarkastusten kustannuksista omalta osaltaan. Mikäli joudutaan pitämään useampia kuin yksi jälkitarkastus urakoitsijan virheiden ja puutteiden vuoksi, veloittaa tilaaja näiden tarkastusten kustannuksista urakoitsijaa seuraavasti: 1. jälkitarkastus veloituksetta 2. jälkitarkastus 500 (alv. 0 %) 3. ja sitä seuraavat jälkitarkastukset (alv. 0 %) 9.6. Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan takuutarkastuksessa havaitut puutteet välittömästi tarkastuksen jälkeen. Takuutarkastus pidetään noin kuukausi ennen takuuajan päättymisaikaa. Tilaaja kutsuu koolle takuutarkastuksen. 10. LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee tarvittaessa urakan aikana suorittamaan tarpeelliseksi näkemiänsä laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suorittaa työkohtaisen työselityksen sekä yleisten työselitysten mukaiset kokeet ja tarkastusmittaukset ja esittää tulokset tilaajan hyväksyttäväksi.

12 PUNKALAITUMEN KUNTA 12(12) URAKKAOHJELMA 11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan paikallisessa käräjäoikeudessa. (Pirkanmaan käräjäoikeus) 12. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija voi ehdottaa läjityspaikkaa, mutta se on hyväksytettävä rakennuttajalla. Kuljetuskustannukset kuuluvat urakoitsijalle Ongelmajätteet ja ylijäämämassat (YSE 53, kohta 3) Urakassa syntyvä tarpeeton materiaali poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja vastaanottomaksuineen kuuluu urakoitsijalle. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä tai terveydelle vaarallisia aineksia, tulee asiasta heti ilmoittaa rakennuttajan edustajalle Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee huolehtia kaikista voimaan tulleen rakennusalan tiedonanto- ja selvitysvelvollisuuden mukaisista työvoimaa koskevista ilmoituksista. Urakoitsijan tulee mm. pitää kirjaa työmaalla työskentelevistä henkilöistä (nimilista). Listan on oltava helposti tarkastettavissa. Listan puuttuessa perii tilaaja 100 euron sopimussakon huomautusta kohden. Kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilötunniste, joka toimii kulkulupana. Henkilötunnisteessa tulee olla työntekijän nimi, kuva ja tieto työnantajasta sekä henkilökohtainen veronumero. Puuttuvasta henkilötunnisteesta tilaaja asettaa 500 euron sopimussakon huomatusta kohden. Työvoiman käytössä on noudatettava siitä annettuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Työntekijöiden työsuhde on urakoitsijan ja työntekijän välinen. Tämä edellyttää, että urakoitsijan on huolehdittava työntekijöidensä tapaturmavakuutuksista, huollosta, työsuojelulakien ja järjestysohjeiden ym. noudattamisesta. Työntekijöiltä vaadittavat pätevyydet ja työkohtainen perehdyttäminen on mainittu Turvallisuusasiakirjassa (Liite 1) Ilmoitukset Verohallinnolle Tilaaja ilmoittaa urakasta Verohallintoon. Urakan aikaisista rakentamisilmoituksista Verohallintoon vastaa urakoitsija päätoteuttajan ominaisuudessa. Punkalaitumella Osmo Hongisto, työpäällikkö, Punkalaitumen kunta Liitteet: Turvallisuusasiakirja Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset

13 PUNKALAITUMEN KUNTA MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana TURVALLISUUSASIAKIRJA Työ nro: 12055

14 PUNKALAITUMEN KUNTA 2(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSORGANISAATIO RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUDET Rakennuskohde Nykyinen kunnallistekniikka Liikenne Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Maaperä TURVALLISUUSSUUNNITELU JA LAINSÄÄDÄNTÖ Työsuojelusäädöksiä Työsuojelupiiri Yleisiä ohjeita Luvat ja luvanvaraiset työt Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa Työmaan turvallisuussuunnittelu Työmaan yleisjohto turvallisuuden kannalta Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden turvallisuustehtävät Töiden yhteensovitus Työmaan yleiset turvallisuusohjeet Työmaan turvallisuusseuranta Työmaan järjestys ja siisteys Perehdyttäminen Työmaan työsuojeluorganisaatio Henkilöstön pätevyydet ja henkilötunnisteet Yhdyshenkilöt VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT Kuvaus tehtävistä töistä Kohteen työturvallisuusriskit Kaivutyöt Putoamisvaaralliset työt Sähköasennustyöt Räjäytys- ja louhintatyöt RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA Yleistä työn suorituksesta Työalueet Henkilönsuojaimet Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Palosuojelu Pölyn leviämisen estäminen Melua aiheuttavat työt Ensiapu YMPÄRISTÖN SUOJAUS Työmaan suojaaminen Ympäristön puhtaanapito... 13

15 PUNKALAITUMEN KUNTA 3(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteuttamista varten laadittu asiakirja. Turvallisuusasiakirja sisältää tilaajan antamia tietoja rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta, jotka urakoitsijan on huomioitava rakennustyötä suunnitellessaan sekä turvallisuusvelvoitteita ja menettelyohjeita, joita urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijoiden on noudatettava urakkaan kuuluvissa töissä. Turvallisuusasiakirja on urakkaohjelman liite ja se täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä ja menettelyohjeita. 2. TURVALLISUUSORGANISAATIO Tämän turvallisuusasiakirjan vaatimuksia tulee noudattaa rakennusurakoissa ja töissä, joissa Punkalaitumen kunta toimii rakennuttajana. Turvallisuusasiakirja täydentää turvallisuuslainsäädännön määräyksiä ja muita työturvallisuuskäytäntöjä. Rakennuttajan urakkasopimuksessa tai muissa sopimuksissa nimeämä urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista tässä rakennuskohteessa. Tilaajalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Rakennuttaja nimeää rakentamisvaiheen turvallisuuskoordinaattorin ja valvontaorganisaation viimeistään urakan aloituskokouksessa. Hankkeen suunnittelija on KON-INS Oy. Suunnittelijan yhteyshenkilö on ins. Ilkka Ojaniittu. 3. RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUDET 3.1. Rakennuskohde Tämä turvallisuusasiakirja koskee MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 nimistä hanketta ja siihen liittyviä katu- ja kunnallisteknisiä töitä. Rakennuskohde sijaitsee Mäenpään alueella Punkalaitumen kunnassa. Työalue sijaitsee pääosin, Virkatien, Kappalaisenkujan, Autopajantien, Karjamaantien ja Vammalantien Mt 252 läheisyydessä. Työmaan käytössä oleva tila on katu-, maantie- ja yksityistiealuetta. Muiden alueiden käytöstä tulee sopia tilaajan edustajan, viranomaisen tai maanomistajien kanssa Nykyinen kunnallistekniikka Nykyisen kunnallistekniikan sijainti on esitetty suunnitelmakartalla ja johtokartoilla. Johtokartat ovat voimassa vain rajoitetun ajan, joten urakoitsijan tulee varmistaa johtojen sijainti johdon omistajalta ennen töiden aloittamista. Nykyiset kaapelit ja johdot tulee pitää työn aikana toimintakuntoisina. Lisätietoja kunnallistekniikan (vesijohdot ja viemärit) sijainnista saa tarvittaessa tilaajalta. Urakoitsijan tulee noudattaa kaivutöitä suorittaessa erityistä varovaisuutta olemassa olevien sähköjohtojen, kaapeleiden ym. lähellä.

16 PUNKALAITUMEN KUNTA 4(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Työkohteessa sijaitsee nykyisiä sähkö- ja puhelinkaapeleita. Tarkempia tietoja kaapeleiden sijainneista antavat niiden haltijat: Sallila Sähkönsiirto, TeliaSonera Finland Oyj ja Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Liikenne Rakennustyöt on sovitettava siten, että yleinen liikenne ja kulku alueen kiinteistöille eivät tarpeettomasti häiriinny. Mahdollisista häiriöistä on ilmoitettava hyvissä ajoin alueen asukkaille ja muille toimijoille. Kaikessa rakentamisessa on otettava huomioon työkohteen lähialueella liikkuvat ja muissa tarkoituksissa oleskelevat. Vammalantien arvioitu liikennemäärä on noin 950 ajon./vrk. Nopeusrajoitus Vammalantiellä työalueella on 50 km/h:ssa Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Työkohde sijaitsee keskellä rakennettua ympäristöä. Alue on pääosin vanhaa maatalous- ja omakotitaloaluetta. Etäisyys lähimpiin kiinteistöihin on alle kymmenen metriä. Rakennuksia sijaitsee aivan katualueen rajalla. Urakka-alueen ulkopuolella sijaitsevaa Lunteenintietä ei saa käyttää työmaaliikenteen kulkureittinä tiellä sijaitsevan ja kantavuudeltaan rajoitetun vanhan kivisillan vuoksi Maaperä Kaikista suunnitelmasta poikkeavista maaperäolosuhteiden muutoksista urakoitsijan tulee välittömästi ilmoittaa tilaajalle. Työalueen maaperäolosuhteet on esitetty pituusleikkauspiirustuksissa. Alueella on olemassa olevien katujen rakennekerroksia, joiden laatua tai kerrospaksuutta ei ole varmistettu mittauksin. Alueen maaperä on pääosin savea. Mikäli kohteesta löytyy muuta ongelmajätettä tai terveydelle vaarallisia aineita kuin mitä asiakirjoissa on mainittu, tulee tästä välittömästi ilmoittaa rakennuttajalle. 4. TURVALLISUUSSUUNNITELU JA LAINSÄÄDÄNTÖ 4.1. Työsuojelusäädöksiä Keskeisiä rakennusurakassa noudatettavia lakeja ja määräyksiä, joiden tulee olla nähtävillä työmaalla, ovat: - Työturvallisuuslaki 738/ VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/ VNp räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 644/2011, 49/95 - muut työturvallisuuslain nojalla annetut, ko. urakassa sovellettavaksi tulevat valtioneuvoston päätökset Julkaisujen "Rakennustyön turvallisuusmääräykset selityksineen" (Rakennusalan Kustantajat RAK 1994) ja "Putkikaivanto-ohje RIL " tulee myös olla esillä työmaalla Työsuojelupiiri Urakkakohde kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen, osoite Wolffintie 35, Vaasa, puh , fax

17 PUNKALAITUMEN KUNTA 5(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA 4.3. Yleisiä ohjeita Urakoitsija on ennen urakan aloittamista velvollinen laatimaan ainakin seuraavat suunnitelmat: - yleisen liikenteen järjestelysuunnitelma - kaivantosuunnitelma - työsuojelutoimintasuunnitelma - työaluesuunnitelma - työturvallisuussuunnitelma Urakoitsija on ennen kyseisen työvaiheen aloittamista velvollinen laatimaan ainakin seuraavat suunnitelmat: - räjäytystyösuunnitelma - panostussuunnitelmat - louhintasuunnitelma - tuentasuunnitelma - putoamissuojaussuunnitelma Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. Urakoitsija pystyttää työmaa-alueelle kyltin, josta selviää ainakin seuraavat tiedot: - Rakennuskohde - Töiden valmistuminen - Urakoitsija ja urakoitsijan yhteystiedot - Rakennuttaja ja rakennuttajan yhteystiedot - Suunnittelija Kaikkien sähköasennuksien on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset Luvat ja luvanvaraiset työt Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja pätevyys sekä tarvittava käytännön kokemus kyseisiin tehtäviin Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa Urakoitsija toimii työmaan päätoteuttajana. Ali- ja sivu-urakoitsijoiden on toimittava urakoitsijan alaisuudessa ja ohjauksessa työmaan turvallisuusasioissa. Rakennuttajan valvojilla on oikeus puuttua työmaalla oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin työturvallisuudessa. Valvojat voivat antaa suoraan määräyksiä urakoitsijalle ja aliurakoitsijoille turvallisuuspuutteiden korjaamisesta. Valvojilla on oikeus myös keskeyttää työt, mikäli on ilmeistä, että kysymyksessä voi olla tilanne, josta voi aiheutua välitön vaara työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille, kuten tielläliikkujille Työmaan turvallisuussuunnittelu Urakoitsijan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri töiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Urakoitsijan on laadittava kirjallisesti ja hyväksytettävä tilaajan edustajalla seuraavat työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ja mahdollisesti suunnitelmiin myöhemmin tulevat muutokset: - Työmaa-alueen käytön suunnitelma laaditaan VNa 205/ mukaisesti

18 PUNKALAITUMEN KUNTA 6(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA - Liikenteenohjaussuunnitelma - Putkikaivannon tuenta- tai kaivantosuunnitelma suunnitelma tulee hyväksyttää tilaajan edustajan lisäksi rakenne- tai geosuunnittelijalla - Suunnitelmat VNa 205/ :n mukaisista vaarallisista töistä ja työvaiheista Urakoitsijan on huolehdittava edellä mainittujen työturvallisuutta koskevista suunnitelmista johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä turvallisuussuunnittelun ajan tasalla pitämisestä. Urakoitsija vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä ja turvallisuutta koskevien suunnitelmien asettamisesta nähtäville työmaan henkilöstötiloihin. Urakoitsijan on huolehdittava rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta siten, että tapaturman vaara, terveyden haitta tai tulipalon vaara ovat työmaalla mahdollisimman vähäiset. Erityistä vaaraa sisältävät työt suunnitellaan huolellisesti ja suunnittelussa tulee olla käytössä riittävä työsuojelun asiantuntemus. Jokaisen ali- ja sivu-urakoitsijan on ennen töiden aloittamista laadittava kirjalliset suunnitelmat vaarallisista töistä ja työvaiheista. Työt voidaan aloittaa, kun tilaajan edustaja on hyväksynyt ko. suunnitelmat Työmaan yleisjohto turvallisuuden kannalta Urakoitsijan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan on urakoitsijan nimettävä työmaata varten pätevä vastuuhenkilö. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu mm. laatia työmaan työturvallisuussuunnitelma, noudattaa suunnitelmaa sekä tarvittaessa päivittää suunnitelma, tehdä työturvallisuustarkastus viikoittain ja raportoida havaituista puutteista, korjaustoimenpiteistä sekä tapaturmista työmaakokouksissa, liikenteenjärjestelyjen kokonaisvastuu, varmistaa tiedonvälityksen toteuttamisen siitä, että työntekijät saavat tarpeelliset tiedot ja ohjeet työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Urakoitsijan on huolehdittava aliurakoitsijoiden tehtäväjaosta ja yhteistoiminnasta työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisessä ja mahdollisista vaaroista tiedottamisessa sekä, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle sekä eri työvaiheet oikein ajoitettuna Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden turvallisuustehtävät Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on omassa toiminnassaan noudatettava työturvallisuuslakia (738/2002) ja sen nojalla annettuja alemman asteisia määräyksiä. Urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin. Työn johto ja valvonta sekä siihen liittyvät työnantajan velvollisuudet kuuluvat kunkin työntekijän omalle työnantajalle. Lisäksi urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Urakoitsija vastaa omien työntekijöidensä käyttämien koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Urakoitsija huolehtii tekemiensä töiden riittävästä suunnittelusta ja turvallisuuden ottamisesta osaksi suunnittelua. Turvallisuussuunnittelu tulee esittää kirjallisessa muodossa. Urakoitsijan on nimettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö.

19 PUNKALAITUMEN KUNTA 7(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Aliurakoitsijoiden tulee noudattaa yleisten säädösten ja määräysten lisäksi niitä määräyksiä ja ohjeita, joita urakoitsija toimivallassaan antaa. Heidän tulee huolehtia tiedottamisesta edelleen työntekijöilleen ja valvoa ohjeiden noudattamista. Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on puolestaan informoitava teettämänsä työn aiheuttamista vaaroista ja tarpeellisista turvatoimista muita työnantajia ja työntekijöitä. Informaatio ja tarpeellisista menettelytavoista sopiminen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen sellaisten töiden aloittamista, joissa koneista, aineista tai työmenetelmistä saattaa aiheutua vaaraa. Töihin tulee käyttää vain sellaisia työntekijöitä, jotka täyttävät työn ja rakennuttajan tai päätoteuttajan edellyttämät ammattitaitovaatimukset. Urakoitsija vastaa käyttämänsä tilapäisen työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaitovaatimuksen toteutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta ja noudattamisesta. Ainoastaan vaatimusten mukaisten laitteiden ja aineiden käyttö on sallittua. Käytössä on lisäksi noudatettava rakennuttajan tai päätoteuttajan antamia ohjeita. Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden on huolehdittava työssään tarpeellisista varoitusmerkinnöistä ja suojaustoimenpiteistä Töiden yhteensovitus Muiden urakoitsijoiden, tilaajan tai kolmansien osapuolten toimesta tehtävät työt on esitetty urakkaohjelman kohdissa 3 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus ja 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta. Urakkasuhteet on esitetty urakkaohjelman kohdassa 2 Urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus Työmaan yleiset turvallisuusohjeet Työmaan turvallisuusseuranta Urakoitsija vastaa, että työmaalla tehdään valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) mainitut tarkastukset. Urakoitsija vastaa myös tarkastusten hyödyntämisestä sekä tarkastuksissa esiin tulleiden puutteiden ja vikojen korjaamisesta. Urakoitsijan on varmistettava, että - kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti - tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito - tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat - tarkastuksissa havaitut työturvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi. Työmaalla on tehtävä koneille ja muille teknisille laitteille vastaanottotarkastukset. Lisäksi tarkastuksiin kuuluvat käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset, jotka suoritetaan viikoittain. Urakoitsijan on lisäksi varmistettava, että työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan joko työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä tai säännöllisesti erillisinä liikennejärjestelyjen tarkastuksina. Työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset tehdään työsuojelutarkastuslomakkeelle. Yleisen liikenteen käytössä olevilla tiealueilla tai niiden läheisyydessä työskentelevien koneiden havaittavuus tarkastetaan ennen kuin koneet aloittavat työskentelyn työmaalla Työmaan järjestys ja siisteys Urakoitsija järjestää - työmaan jätteiden keräyksen ja kuljetuksen - työmaan palontorjunnan.

20 PUNKALAITUMEN KUNTA 8(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Perehdyttäminen Urakoitsija vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on myös dokumentoitava. Perehdyttämisen dokumentointiin käytetään urakoitsijan käyttämää omaa perehdyttämislomaketta. Urakoitsija huolehtii myös, että täytetyt perehdyttämislomakkeet löytyvät työmaalta. Urakoitsijan on huolehdittava, että hänen työntekijänsä ovat selvillä seuraavista seikoista ja noudattavat niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita: - yhteisen työpaikan järjestystä, liikennettä, tupakointia ja avotulenkäyttöä koskevista määräyksistä - sähkövirran/energian saannista (kytkennät, kaapelit, jatkojohdot, vaaralliset aineet ja paineita sisältävät putkistot) - työpaikalla tai siihen liittyvällä alueella tapahtuvaan toimintaan sisältyvistä muista erityisistä vaaratekijöistä (esim. kaasu- tai räjähdysvaara, työskentely korkeajännitelinjan läheisyydessä) - tiedotussuunnitelman ja/tai muun suunnitelman mukaisesta menettelystä hätä- ja onnettomuustilanteissa (avun hälyttäminen, suojautuminen, palovartiointi, vara- ja hätäuloskäytävät jne.) - esiin tulleista vioista ja puutteista ilmoittamisesta - töiden tekemisjärjestyksestä ja muutostilanteista - yhteistyön ja toiminnan yleisistä menettelytavoista Työmaan työsuojeluorganisaatio Urakoitsija nimeää työmaalle työsuojelupäällikön, jonka tehtävänä on käynnistää ja hoitaa työsuojelun yhteistyötoimikunnan työtä työturvallisuuslain (738/2002) ja työsuojeluvalvontalain (44/2006) mukaisesti. Työmaan työsuojelupäällikön on hoidettava työsuojelun valvontalaissa sille mainitut tehtävät, joita ovat mm. seuraavat: - käsitellä työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun järjestämistä - käsitellä työpaikan sisäisten työsuojelutarkastusten tarvetta ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia ja seurata sen toimeenpanoa - käsitellä ja tehdä esityksiä työsuojeluun liittyvän koulutuksen, työnopastuksen ja perehdyttämisen järjestämiseksi - käsitellä työolosuhteiden tilaa ja kehitystä ja tehdä kehittämisesityksiä - käsitellä työsuojelua koskevan tiedotuksen järjestämistä työpaikalla. Urakoitsija vastaa siitä, että heidän työntekijöilleen sattuneet tapaturmat tutkitaan. Tapaturmasta tehdystä tutkintaraportista toimitetaan kopio rakennuttajalle sekä vakavissa tapaturmissa myös rakennuttajalle, työsuojelupiiriin ja poliisille. Urakoitsija huolehtii siitä, että sattuneet tapaturmat käsitellään työmaakokouksissa. Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla sattuneet vakavat vaaratilanteet ja liikennevahingot dokumentoidaan ja tutkitaan Henkilöstön pätevyydet ja henkilötunnisteet Kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilötunniste, joka toimii kulkulupana. Henkilötunnisteessa tulee olla työntekijän nimi, kuva, henkilökohtainen veronumero ja tieto työnantajasta. Työvoiman käytössä on noudatettava siitä annettuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Työntekijöiden työsuhde on urakoitsijan ja työntekijän välinen. Tämä edellyttää, että urakoitsijan on huolehdittava työntekijöidensä tapaturmavakuutuksista, huollosta, työsuojelulakien ja järjestysohjeiden ym. noudattamisesta.

21 PUNKALAITUMEN KUNTA 9(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja edellyttää, että liikennealueilla työskentelevällä henkilöllä tulee olla vähintään voimassa oleva todistus Tieturva 1 kurssin suorittamisesta. Urakoitsijan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavilla henkilöillä, liikennejärjestelyiden suunnittelijoilla ja vastaavalla työnjohdolla tulee olla voimassa oleva todistus Tieturva 2 kurssin suorittamisesta. Liikenteenohjaajaksi nimetyiltä henkilöiltä vaaditaan Tieturva 1 pätevyys. Lisäksi liikenteenohjaajana toimiva henkilö tulee perehdyttää liikenteenohjaajan tehtävään ja jokaiseen uuteen työkohteeseen työnantajan toimesta. Tilaaja edellyttää, että työmaalla työskentelevillä vesihuollon asentajilla sekä työnjohdolla on oltava voimassa oleva vesityökortti. (Terveydensuojelulaki 285/2006) Tulitöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla hankittuna tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi työntekijällä tulee olla SPEK:n hyväksymä tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä. Urakoitsijan on asetettava ajantasainen lista em. pätevyyksiä omaavista henkilöistä nähtäville työmaan henkilöstötiloihin Yhdyshenkilöt Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasioista vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Yhdyshenkilöluettelo tulee asettaa nähtäville työmaan henkilöstötiloihin. 5. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 5.1. Kuvaus tehtävistä töistä Työkohteessa tehtävät työt käsittävät maan leikkaus- ja täyttötöitä, kadun- ja vesihuollonrakentamistöitä, nykyisten rakenteiden siirto- ja suojaustöitä sekä louhintatöitä Kohteen työturvallisuusriskit Rakennustyö on olosuhteiltaan tyypillinen katu- ja vesihuoltorakennuskohde. Kohteen tyypillisiä työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat: - kaivu- ja tuentatyöt, joissa on vaarana maaperän sortumisvaara sekä kaivantojen kuivanapito - kaivu- täyttö- yms. työt olemassa olevien rakennusten ja rakenteiden läheisyydessä - kaivaminen olemassa olevien johtojen ja kaapeleiden läheisyydessä - louhinta- ja räjäytystyöt rakennusten ja liikenteen läheisyydessä, sekä kallion ja kivien sinkoutuminen - kaivantojen sortuminen, työskentely kaivannoissa ja niiden läheisyydessä, kaivannon tuennasta on tehtävä suunnitelma ja kaivanto on tuettava suunnitelman mukaan - työskentely työkoneiden ja yleisen liikenteen välittömässä läheisyydessä - nosto- ja siirtotyöt, joista on tarvittaessa tehtävä tarkat suunnitelmat - bitumi- ja muut tulityöt - työskentely ahtaissa ja vaikeissa olosuhteissa - työskentely katu- ja tiealueella, työmaan sisäisen liikenteen sekä yleisen liikenteen läheisyydessä - pölyä, melua ja tärinää aiheuttavat työvaiheet - terveydelle vaarallisten ja haitallisten aineiden käyttö

22 PUNKALAITUMEN KUNTA 10(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA 5.3. Kaivutyöt Tiedot urakka-alueella tehtävien kaivutöiden olosuhteista ja maaperätiedot on esitetty urakkaasiakirjoissa kuten mukana olevissa pohjantutkimustiedoissa. Pohjantutkimustiedoissa löytyy tietoa mm. urakka-alueella olevista kallioista, jotka tulee ottaa huomioon kaivutöitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Urakoitsijan on laadittava kaivutöistä kirjalliset suunnitelmat. Ennen kaivutyön aloittamista on urakoitsijan otettava selvää maan laadusta ja varmistauduttava kaivualueella olevien kaapeleiden, johtojen, putkistojen sekä muiden varottavien rakenteiden sijainnista. Urakoitsijan on tehtävä kaivutyö turvallisesti ottaen erityisesti huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä, liikenteestä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset Putoamisvaaralliset työt Putoamisvaarallisia työvaiheita on mm. räjäytystöiden ja kaivantotöiden yhteydessä. Putoamisvaarallisista töistä on urakoitsijan laadittava putoamissuojaussuunnitelmat, joissa otetaan huomioon työntekijöiden mahdolliset putoamisvaarat sekä putoavien ja kaatuvien esineiden aiheuttamat vaarat. Suunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellä mainittujen vaarojen torjumiseksi Sähköasennustyöt Sähköasennustöiden osalta henkilöstön pätevyysvaatimukset on esitetty Sähköturvallisuusmääräyksissä. Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on huolehdittava omassa työnsuunnittelussaan, ettei työ sähkölinjojen ja -kaapelien läheisyydessä aiheuta vaaraa työntekijöille tai työ vahingoita sähkölinjoja tai - kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjoja omistavaan yhtiöön mm. johtojen ja kaapeleiden siirtoasioissa tai muissa käytännön työnjärjestelyissä. Korkeajännitelinjan ja muun sähkölinjan tai -kaapelin läheisyydessä työskenneltäessä noudatetaan niitä omistavan yhtiön antamia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä sähkölaissa ja sähköturvallisuusmääräyksissä annettuja määräyksiä. Milloin työmaalla joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä, on välillinen ja välitön tapaturman sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoilla. Urakoitsijan on myös huolehdittava, että suojaetäisyyksiä ei aliteta nostokoneiden ja vastaavien muiden koneiden ja ajoneuvojen liikkuessa tai työskennellessä Räjäytys- ja louhintatyöt Työmaalla on räjäytys- ja louhintatöitä. Räjäytys- ja louhintatöiden määristä, olosuhteista ja muista tekijöistä on lisätietoja muissa urakka-asiakirjoissa. Räjäytystöissä noudatetaan erityisesti valtioneuvoston päätöstä räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (644/2011) sekä siihen myöhemmin tehtäviä muutoksia. Urakoitsijan on laadittava louhintasuunnitelma ennen räjäytystyön aloittamista ja pidettävä sitä ajan tasalla ja täydennettävä sitä tarvittaessa. Urakoitsijan on huolehdittava myös louhintasuunnitelmassa olevien asioiden tiedottamisesta omille työntekijöilleen ja aliurakoitsijoille. Kopio louhintasuunnitelmasta on toimitettava myös ennen räjäytystöiden aloittamista rakennuttajalle.

23 PUNKALAITUMEN KUNTA 11(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakoitsijan on varmistettava, että räjäytystyöstä tehdään tarvittavat suunnitelmat ja työtä varten nimetään räjäytystyön johtaja, jolla on työn laadun ja laajuuden edellyttämä pätevyys. Urakoitsijan on myös varmistettava, että räjäytys- ja louhintatöitä varten haetaan tarpeelliset luvat ja tehdään vaaditut ilmoitukset ja tarkastukset. Urakoitsijan on myös varmistettava, että räjäytystyötä tekevät panostajat ovat työmaalla tehtäviin räjäytystöihin päteviä ja heillä on voimassaolevat tarvittavat lupakirjat. Räjäytystyötä varten tulee laatia kirjallinen räjäytyssuunnitelma. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja sitä on tarvittaessa muutettava työn kuluessa. Louhintatyötä tekevän urakoitsijan on huolehdittava, että räjäytystyöhön osallistuvat henkilöt noudattavat suunnitelmaa. Suunnitelman tulee sisältää tarpeellisilta osin ainakin tiedot porauksesta, käytettävistä räjähdysaineista, sytytyksestä, panostamisesta, tarpeellisesta peittämisestä, räjäytysajankohdasta ja varmistustoimenpiteistä. Lisäksi louhinta-alueelta on tarpeellisessa laajuudessa selvitettävä räjäytettävän kohdan ominaisuudet kuten maakerroksen ja kallion laatu sekä rakenne. 6. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 6.1. Yleistä työn suorituksesta Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista suunnitella eri töiden ja työvaiheiden tekeminen siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheuttamatta (VNa 205/2009). Ennen rakennustyön aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaapeleiden ym. johtojen ja laitteiden tarkka sijainti ja turvallisuusmääräykset ao. johdon tai laitteen haltijan kanssa Työalueet Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä liikenne-järjestelysuunnitelma ja esitettävä ne rakennuttajan hyväksyttäväksi. Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet ja ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Kaduilla, rakennuskaavateillä, toreilla ja muilla yleisillä alueilla on noudatettava julkaisun Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella ohjetta (SKTY:n julkaisu 19/99). Yleisillä teillä työskenneltäessä noudatetaan Tiehallinnon ohjetta Liikenne tietyömaalla. Työmaan sulkulaitteista, aidoista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan päätoteuttajan nimi ja puhelinnumero Henkilönsuojaimet Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet (Vnp 1407/93). Liikennealueilla työskennellessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun standardin (SFS-EN 471:2003, luokka 3) vaatimukset. Työmaalla on aina käytettävä kypärää ja turvajalkineita (Vna 205/2009) Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja käytön tulee perustua urakoitsijan suorittamaan vaaranarviointiin.

24 PUNKALAITUMEN KUNTA 12(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.4. Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Tiealueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava muusta liikenteestä. Koneissa tulee olla määräysten mukaiset varoitusvalaisimet ja muut varoituslaitteet. Työssä käytettävissä kuormaus- ja kuljetusajoneuvoissa tulee olla määräysten mukaiset peruutushälyttimet. Aliurakoitsijat vastaavat käyttämiensä koneiden ja laitteiden tarkastamisesta, rakennuttajan ja urakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla tehdään koneille ja laitteille tarpeelliset tarkastukset. Koneille ja laitteille tehdään päivittäiset toimintakokeilut niiden käyttäjien toimesta 6.5. Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristönsuojelun huomioonottamisen Palosuojelu Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita. Päätoteuttajan on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaaraa aiheuttavista työvaiheista ja menetelmistä, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi SPEK:n hyväksymä tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä Pölyn leviämisen estäminen Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä. Työalueella ilman hiukkaspitoisuus ei saa ylittää julkaisun "HTP-arvot 2012" mukaista ohjerajaarvoa Melua aiheuttavat työt Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huolehdittava meluntorjuntalain 13 :n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Päivittäinen työaika työn osalta alkaa aikaisintaan klo 7.00 ja päättyy viimeistään klo

25 PUNKALAITUMEN KUNTA 13(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.9. Ensiapu Urakoitsijan tulee varautua tapaturmiin etukäteen suunnittelemalla ensiapuvälineiden sekä ensiavun antamiseen perehdytetyn henkilöstön määrä ja laatu kohteen luonteen mukaisesti riittäväksi. 7. YMPÄRISTÖN SUOJAUS 7.1. Työmaan suojaaminen Työmaan aitaamissa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista Ympäristön puhtaanapito Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Jätteiden keräilyssä, lajittelussa ja työmaan puhtaanapidossa tulee noudattaa valtioneuvoston päätöstä VNp 295/97. Tilaajalla on oikeus määrätä käytettävät läjitys- ja kaatopaikat. Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Raisiossa Raisiontori 7, RAISIO Puh (vaihde) . Ilkka Ojaniittu, ins

26 Punkalaitumen kunta Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset Kirjallisen muistutuksen tai sakon perusteet Vakavat laiminlyönnit, jotka aiheuttavat työnsuorittajille ja/tai kolmannelle osapuolelle vakavan vaaran, ovat mm. kaivannot ovat suojaamatta liikenteen ohjausta ei ole toteutettu räjäytystyöt tehdään ohjeiden ja suunnitelmien vastaisesti kaivantotöiden suunnitelmien vastainen suorittaminen (tukeminen ja kaltevuus) 1. kerta 2. kerta 3. kerta Muut laiminlyönnit, joista aiheutuu vaara, ovat mm. tietyömaan ja työmaan merkit puuttuvat tai ovat puutteelliset liikenteen ohjaussuunnitelmaa ei ole tehty liikennejärjestelyt ovat puutteelliset varoitusvaatetusta ja henkilösuojaimia ei käytetä Turvallisuusasiakirjassa kohdassa 4.3 mainittuja suunnitelmia ei ole toimitettu ja tilaajan VNA 2005/2009 mukainen huolehtimisvelvollisuus vaarantuu Laatusuunnitelmaa ei noudateta tai ympäristöasioista ei huolehdita Tilaajan havaitsema huomattava laadunalitus, josta ei ole ilmoitettu tilaajalle, tai jota ei tilaajan huomautuksesta huolimatta ole korjattu kirjallinen muistutus kirjallinen muistutus kirjallinen muistutus kirjallinen muistutus Summat ovat arvonlisäverottomia alv. 0%

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema

Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema MIKKELIN VESILIIKELAITOS Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema Urakkaohjelma 4.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA 21.5.2014 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen 2014 1/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttajat...4

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/21 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ URAKKAOHJELMA Laatinut : 9.6.2010 Tommi Rantala, Ramboll Finland Oy Sepänkatu 14

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA 7.3.2011 JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA...5 1.1 URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA...5 1.2 TILAAJA...5 1.3 SUUNNITTELIJAT JA MUUT OSAPUOLET...5 2

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 1(17) Tekninen ja ympäristökeskus kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Vihdin syvästabilointiurakka 2014 27.6.2014 2(17) Sisältö 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...3

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja Koulukeskuksen pysäköintialue Turvallisuusasiakirja SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot