MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2"

Transkriptio

1 PUNKALAITUMEN KUNTA MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 URAKKAOHJELMA Työ nro: 12055

2 PUNKALAITUMEN KUNTA 2(12) URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Suunnittelija Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Työmaan johtovelvollisuudet TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Tarkastuskustannukset Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN... 12

3 PUNKALAITUMEN KUNTA 3(12) URAKKAOHJELMA 12. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet ja ylijäämämassat Työvoimamääräykset Ilmoitukset Verohallinnolle Tämän urakkaohjelman perustana ovat rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ).

4 PUNKALAITUMEN KUNTA 4(12) URAKKAOHJELMA TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja Rakennuttajana hankkeessa toimii Punkalaitumen kunta, Tekniset palvelut, osoite Vesilahdentie 5, Punkalaidun. Yhteyshenkilönä sopimusasioissa toimii tekninen johtaja Seppo Rytky, puh Sähkökaapelointien osalta urakan osapuolena toimii Sallila Sähkönsiirto Oy, Loimijoentie 65, Alastaro. Yhteyshenkilönä toimii verkostosuunnittelija Seppo Suontausta, puh Suunnittelija Suunnitelmat ja urakka-asiakirjat on laatinut KON-INS Oy. Suunnittelijan yhteyshenkilö on ins. Ilkka Ojaniittu, puh Punkalaitumen kunnan yhteyshenkilöt suunnitteluasioissa on tekninen johtaja Seppo Rytky puh ja kunnanrakennusmestari Pasi Hynnä puh Sähkökaapelointisuunnitelmat on laatinut Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkostosuunnittelija Seppo Suontausta puh , joka toimii myös yhteyshenkilönä Rakennuskohde Rakennuskohteena on Punkalaitumen kunnan Mäenpään alueella sijaitsevien Virkatien, Salosentien ja Kappalaisenkujan kunnallistekniikan, Vammalantien vesihuollon sekä Karjamaantien jätevedenpumppaamon rakentaminen kaikkine rakenteineen suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Katuvalaistuksen osalta urakkaan kuuluvat uuden valaistuksen rakentaminen toimintakuntoiseksi Virkatielle, Alinenkujalle, Salosentielle ja Kappalaisenkujalle sekä olemassa olevan valaistuksen purkaminen em. kaduilta. Lisäksi urakkaan kuuluvat sähkönjakeluverkon kaapelointityöt urakka-alueella erillisen kaapelointisuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Rakennuskohde sijaitsee osittain valtakunnallisesti arvokkaalla rakennetun kulttuuriympäristön Punkalaitumen keskustan kylämaisema alueella. Rakennuttaja on teettänyt alueelta arkeologisen inventoinnin. Pirkanmaan Maakuntamuseon inventoinnista antaman lausunnon mukaan Virkatien paaluvälillä sekä Karjamaantien vesihuoltolinjojen paaluvälillä tehtävät kaivut on suoritettava arkeologin valvonnassa. Rakennuttaja vastaa valvonnan kustannuksista, mutta urakoitsijan on otettava valvonta huomioon työn toteutuksessa. Paikallinen sähkönjakeluyhtiö on Sallila Sähkönsiirto Oy. Puhelin- ja teleyhteyksistä alueella vastaavat TeliaSonera Finland Oy ja Etelä-Satakunnan Puhelin Oy. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakka on kokonaisurakka, katso kohtaa Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.

5 PUNKALAITUMEN KUNTA 5(12) URAKKAOHJELMA 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka sisältää Virkatien plv , Salosentien, Kappalaisenkujan kunnallistekniikan sekä Autopajantien ja Vammalantien vesihuollon, sekä Karjamaantien jätevedenpumppaamon rakentaminen toimintakuntoon kaikkine töineen ja hankintoineen suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Kujanvarsien 1, 2 ja 3 vesihuoltolinjoja ei tulla tämän urakan yhteydessä toteuttamaan, joten ne eivät kuulu urakkaan. Katujen asfaltointi ei myöskään sisälly urakkaan. Urakkaan sisältyy valaistussuunnitelmien mukaisen valaistuksen rakentaminen ja olemassa olevan valaistuksen purku koko valaistussuunnitelman mukaisella alueella. Urakkaan kuuluvat kaikki työt ja hankinnat, jotka ovat tarpeen uuden valaistuksen rakentamiseksi ja saattamiseksi toimintakuntoiseksi. Osalle Virkatietä (jalustat 1-6) ja Alinenkujalle (jalustat 1 ja 2) on asennettu valaisinjalustat ja kaapelit etukäteen. Näiltä osin urakkaan kuuluvat uusien valaisimien asentaminen, saattamien käyttökuntoon ja vanhan valaistuksen purku. Sähkönjakelulaitteiden osalta urakkaan kuuluvat sähkönjakelukaapelien, alitusputkien, suojakourujen ja jakokaappien kaivu-, asennus- ja täyttötyöt. Kaapeleiden, alitusputkien, suojakourujen ja jakokaappien hankinnat eivät kuulu urakkaan, vaan Sallila Sähkönsiirto Oy toimittaa ne työmaalle. Kaapeleiden kytkennät eivät myöskään kuulu urakkaan. Puistomuuntamo ei kuulu urakkaan miltään osin. Sallila Sähkönsiirto Oy teettää sen erillisenä urakkana. Urakkaan sisältyy kadunrakennustöistä aiheutuvaa louhintaa 100 m 2 tr (irrotussyvyys < 1,0 m). Urakkaan sisältyy vesihuoltotöistä aiheutuvaa louhintaa 300 m 3 ktr ja 1000 m 2 tr. Mikäli louhintamäärä ylittyy, hyvitetään se lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon mukaisesti. Mikäli louhintamäärä alittuu, hyvittää urakoitsija sen lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon mukaisesti tilaajalle. Louhintakohteet on hyväksytettävä ennen louhintatöitä rakennuttajalla. Tämä koskee myös kaivannosta nostettuja kiviä, joita ei voida kuljettaa pois ilman louhintaa Urakkarajat Urakkarajat on esitetty yleispiirustuksessa kts. yleiskartta (piir. nro R1_1) Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta, johon tulee liittää raportti RALA:n tietokannasta. Lisäksi tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisesti kaupparekisteriote, todistus lakisääteisen tapaturma vakuutuksen voimassa olosta ja selvitys työhön soveltuvasta työehtosopimuksesta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämis-

6 PUNKALAITUMEN KUNTA 6(12) URAKKAOHJELMA tä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Kaikki mahdolliset aliurakoitsijat ja alihankkijat on hyväksytettävä tilaajalla ennen kuin he voivat työskennellä työmaalla. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen aliurakoitsija tai - hankkija, jonka em. selvityksiä ei ole toimitettu tilaajalle. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Urakoitsija vastaa kaikista urakan johdosta rakennuttajalle tai kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista. Tarpeellisiin suojatoimenpiteisiin on ryhdyttävä urakoitsijan toimesta ja kustannuksella. Urakoitsijan on osaltaan huolehdittava siitä, että kaikki tarvittavat katselmukset pidetään työn aikana. Tämä koskee erityisesti niitä katselmuksia, joilla urakoitsija katsoo olevan merkitystä vastuisiinsa. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tarjouksen yhteydessä työssä käytettävät koneet ja laitteet Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa mm. urakkaan kuuluvista voimaan tulleen rakennusalantiedonanto- ja selvitysvelvollisuuteen liittyvistä ilmoituksista Verohallinnolle. Urakoitsija vastaa tarvittavan veden, sähkön ja puhelinyhteyden hankinnasta ja ylläpidosta. Urakoitsijan on esitettävä ennen urakan aloittamista työvaihekohtainen työsuunnitelma, josta käy selville mm. päivittäinen työaika, eri työvaiheiden suoritusajat, työn ajallinen ja määrällinen edistyminen, työvoiman määrä, koneiden ja autojen määrä. Työsuunnitelmaa ja aikataulua on seurattava viikoittain. Urakoitsija on velvollinen ottamaan selvää ja vastaamaan urakan suorittamisen esteistä sekä huomioimaan niiden vaikutus urakkahinnassa. Rakennuttaja hankkii teiden alitusluvat Pirkanmaan ELY-keskukselta sekä johtolinjojen sijoitusluvat yksityisiltä maanomistajilta. Urakoitsija hankkii muut tarvittavat luvat, käyttöoikeudet sekä tekee viranomaisilmoitukset (esim. poikkeavat liikennejärjestelyt). Urakoitsija vastaa työalueen katujen ja teiden kunnossapidosta (koskee myös talvikunnossapitoa urakka-aikana urakka-alueella) sekä omien toimiensa aiheuttamien haittojen poistamisesta (esim. teiden puhdistus). Urakoitsijan on sovittava liikennejärjestelyistä ennen työn aloittamista tilaajan kanssa. Urakoitsija huolehtii, että kulkuyhteys tonteille säilyy koko rakentamisen ajan. Urakoitsija laatii tarvittavat liikennejärjestelysuunnitelmat ja hyväksyttää ne tilaajalla sekä yleisen tien kyseessä olleessa Pirkanmaan ELY-keskuksella. Tilaaja on laatinut rakennushankkeen työturvallisuusasiakirjan, joka on tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä (Liite 1). Urakoitsijan on noudatettava työturvallisuusasiakirjaa. Urakoitsijalla on tässä urakassa päätoteuttajan asema siihen liittyvine velvollisuuksineen (mm. työturvallisuustehtävät). Urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva turvallisuussuunnitelma ennen rakennustöiden aloittamista.

7 PUNKALAITUMEN KUNTA 7(12) URAKKAOHJELMA Urakoitsija pystyttää ennen rakennustöiden aloittamista työmaa-alueelle kyltin, josta selviää ainakin seuraavat tiedot: - Rakennuskohde - Töiden valmistuminen - Urakoitsija ja urakoitsijan yhteystiedot - Rakennuttaja ja rakennuttajan yhteystiedot - Suunnittelija 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja luovuttaa urakoitsijan käyttöön urakkaohjelman kohdan mukaiset katualueet sekä tarvittavat muut alueet rakentamistöiden suorittamista varten. Työalue rajataan tilaajan edustajan kanssa. Urakoitsija voi sijoittaa työalueelle tarvitsemansa rakennustarvikkeet ja työkoneet sekä työmaaparakit. Tilaaja hankkii luvat työalueen käyttöön. Tilaaja antaa urakoitsijalle rakennustöissä tarvittavan veden (huuhtelut, painekokeet yms.) korvauksetta. Työmaan käytettävissä olevat mahdolliset kulkutiet sovitaan tilaajan edustajan kanssa. Rakennuttaja hankkii luvat teiden katkaisuun ja käyttöön. Kulkuteiden käyttöönoton, käytön vaatimat rakentamis- ja kunnostustyöt sekä liikenteenohjauksen tekee urakoitsija. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tien katkaisusta tilaajalle, asukkaille, poliisille ja pelastuslaitokselle kaksi (2) päivää ennen työn suorittamista. Tilaaja vastaa piirustuksissa annetuista tutkimustuloksista. Tilaaja vastaa siitä, että työaikaiseen mittaukseen annetut lähtötiedot ovat oikeita Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Urakassa on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja, asetuksia ja ministeriöiden päätöksiä sekä työvoima-, työsuojelu- ym. viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Yksityisten järjestöjen julkaisemia standardeja, normeja ja ohjeita noudatetaan siinä laajuudessa kuin niihin on sopimusasiakirjoissa viitattu. Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus tarjouksen sisällöllinen selontekotilaisuus neuvottelumuistio yleiset sopimusehdot YSE 1998 tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja urakkarajaliite tarjous muutostöiden yksikköhintaluettelo Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 B Tekniset asiakirjat työkohtaiset työselitykset InfraRYL 2010: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 Väylät ja alueet

8 PUNKALAITUMEN KUNTA 8(12) URAKKAOHJELMA 4.3. Määrälaskenta InfraRYL 2006: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat InfraRYL 2010: INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö; Määrämittausohje, versio 2.1 RIL 77 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket RIL 121 Pohjarakennusohjeet RIL 128 Salaojaputkien laatumääräykset RIL 194 Putkikaivanto-ohje PANK: Asfalttinormit 2011 Suomen Kuntaliitto: Kaapelikaivantotyöt. Yleinen työselitys, 1999 Tielaitos: Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Päällystyöt, TIEL sopimuspiirustukset Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02 (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Tilaaja on teettänyt suuntaa-antavan määrälaskennan. Määrälaskentaluettelon voi tilata suunnittelijalta. Tilaaja ja suunnittelija eivät vastaa määrälaskennan oikeellisuudesta. Määrälaskennan tietoihin ei voi vedota urakan yhteydessä Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 5. URAKKA-AIKA 5.1. Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ). Urakkaa ei saa aloittaa ennen hankintapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa Töiden valmistuminen Urakan on oltava kokonaisuudessaan viimeisteltynä ja valmiina Välitavoitteet Vesi-, viemäri- ja hulevesijohtolinjojen osalta maanrakennustöiden on oltava valmiina (lukuun ottamatta viimeistely- ja vihertöitä) ja linjojen toimintakuntoisina mennessä. Katujen on oltava valmiina ja katuvalaistuksen toimintakuntoisena mennessä lukuun ottamatta viher- ja viimeistelytöitä Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ).

9 PUNKALAITUMEN KUNTA 9(12) URAKKAOHJELMA 6. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 6.1. Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus (YSE 36 ). Urakoitsijan on annettava tilaajalle ennen minkään maksuerän nostamista, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta, tilaajan hyväksymä omavelkainen pankkitai vakuutuslaitostakaus tai tilaajan nimiin asetettu talletus, jonka määrä on 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Takauksen on oltava voimassa vielä kolme kuukautta yli sopimuksessa määritetyn työn valmistumisajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työ on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasumman ja lisätöiden yhteenlasketusta suuruudesta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa takuuaikana ja kolme kuukautta sen jälkeen. Tarjouksessa on ilmoitettava minkä rahalaitoksen kautta takaukset järjestetään Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla YSE 38 mukainen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen kertakorvaus summa tulee olla vähintään vahinkoa kohti. Urakoitsijan on otettava rakennuskohteeseen urakkasumman suuruinen rakennustyönaikainen vakuutus, jonka edunsaajan on tilaaja. 7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1. Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Tilaajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat ilmeisesti suoritettavaksi tulevat, haitan, vahingon ja kustannusten korvaukset, joista tilaaja saattaa työn teettäjänä joutua myöhemmin vastuuseen. Samoin tilaajalla on oikeus pidättää sopimussakot ja arvon vähennykset. Muutos- ja lisätöistä aiheutuvat kustannukset maksetaan kunkin työn tultua tarkastetuksi ja hyväksytyksi.

10 PUNKALAITUMEN KUNTA 10(12) URAKKAOHJELMA Maksuerätaulukko Urakkasumma maksetaan tehdystä työstä hyväksytyn maksupostitaulukon ja tehtyjen töiden mukaisesti. Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon ensimmäinen maksuerä saa olla korkeintaan puolet työnaikaisesta vakuudesta. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. Kiinteä kokonaishinta on laskettava tarjouspäivänä voimassa olevan arvonlisäveroprosentin mukaan. Mahdollisista muutoksista arvonlisäveroon ei urakoitsijalla ole oikeutta lisäkustannuksiin Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 8. ORGANISAATIOT 8.1. Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii tekninen johtaja Seppo Rytky. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan ovat oikeutetut kunnanrakennusmestari Pasi Hynnä sekä työpäällikkö Osmo Hongisto. Sähkökaapelointien osalta em. asioista vastaa verkostosuunnittelija Seppo Suontausta. Rakennuttaja nimeää rakentamisvaiheen turvallisuuskoordinaattorin ja valvontaorganisaation viimeistään urakan aloituskokouksessa. Tilaaja voi asettaa ulkopuolisen valvojan Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijan on tarjouksessaan ilmoitettava ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin tutkinto (teknillisen koulun teknikontutkinnon suorittanut) tai vähintään kymmenen vuoden kokemus kunnallisteknisten töiden työnjohtotehtävistä. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 9. YHTEISET TOIMITUKSET 9.1. Katselmukset Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) Urakoitsijan on hyvissä ajoin ennen urakkaan kuuluvien töiden aloittamista otettava yhteys tilaajan edustajaan urakan aloituskokouksen pitämistä varten. Kokouksessa käsitellään urakka-asiakirjojen

11 PUNKALAITUMEN KUNTA 11(12) URAKKAOHJELMA määräämät asiat sekä urakoitsijan työaikataulu. Suunnitelmamuutokset tulee kirjata muistioon aina lähimmässä työmaakokouksessa. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. Mikäli urakoitsija haluaa muuttaa työn toteutustapaa suunnitellusta, on muutoksista ja niiden vaikutuksista sovittava hyvissä ajoin tilaajan edustajan kanssa. Tilaajan edustajalla on oikeus tehdä päiväkirjaan rakennustyötä koskevia huomautuksia ja merkintöjä. Urakoitsijan tulee merkitä piirustuksiin kaikki työn aikana tehdyt muutokset ja suunnitelmasta poikkeamiset Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Vastaanottotarkastus pidetään työn valmistuttua Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksen mukaisten tarkastusten kustannuksista omalta osaltaan. Mikäli joudutaan pitämään useampia kuin yksi jälkitarkastus urakoitsijan virheiden ja puutteiden vuoksi, veloittaa tilaaja näiden tarkastusten kustannuksista urakoitsijaa seuraavasti: 1. jälkitarkastus veloituksetta 2. jälkitarkastus 500 (alv. 0 %) 3. ja sitä seuraavat jälkitarkastukset (alv. 0 %) 9.6. Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan takuutarkastuksessa havaitut puutteet välittömästi tarkastuksen jälkeen. Takuutarkastus pidetään noin kuukausi ennen takuuajan päättymisaikaa. Tilaaja kutsuu koolle takuutarkastuksen. 10. LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee tarvittaessa urakan aikana suorittamaan tarpeelliseksi näkemiänsä laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suorittaa työkohtaisen työselityksen sekä yleisten työselitysten mukaiset kokeet ja tarkastusmittaukset ja esittää tulokset tilaajan hyväksyttäväksi.

12 PUNKALAITUMEN KUNTA 12(12) URAKKAOHJELMA 11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan paikallisessa käräjäoikeudessa. (Pirkanmaan käräjäoikeus) 12. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija voi ehdottaa läjityspaikkaa, mutta se on hyväksytettävä rakennuttajalla. Kuljetuskustannukset kuuluvat urakoitsijalle Ongelmajätteet ja ylijäämämassat (YSE 53, kohta 3) Urakassa syntyvä tarpeeton materiaali poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja vastaanottomaksuineen kuuluu urakoitsijalle. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä tai terveydelle vaarallisia aineksia, tulee asiasta heti ilmoittaa rakennuttajan edustajalle Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee huolehtia kaikista voimaan tulleen rakennusalan tiedonanto- ja selvitysvelvollisuuden mukaisista työvoimaa koskevista ilmoituksista. Urakoitsijan tulee mm. pitää kirjaa työmaalla työskentelevistä henkilöistä (nimilista). Listan on oltava helposti tarkastettavissa. Listan puuttuessa perii tilaaja 100 euron sopimussakon huomautusta kohden. Kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilötunniste, joka toimii kulkulupana. Henkilötunnisteessa tulee olla työntekijän nimi, kuva ja tieto työnantajasta sekä henkilökohtainen veronumero. Puuttuvasta henkilötunnisteesta tilaaja asettaa 500 euron sopimussakon huomatusta kohden. Työvoiman käytössä on noudatettava siitä annettuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Työntekijöiden työsuhde on urakoitsijan ja työntekijän välinen. Tämä edellyttää, että urakoitsijan on huolehdittava työntekijöidensä tapaturmavakuutuksista, huollosta, työsuojelulakien ja järjestysohjeiden ym. noudattamisesta. Työntekijöiltä vaadittavat pätevyydet ja työkohtainen perehdyttäminen on mainittu Turvallisuusasiakirjassa (Liite 1) Ilmoitukset Verohallinnolle Tilaaja ilmoittaa urakasta Verohallintoon. Urakan aikaisista rakentamisilmoituksista Verohallintoon vastaa urakoitsija päätoteuttajan ominaisuudessa. Punkalaitumella Osmo Hongisto, työpäällikkö, Punkalaitumen kunta Liitteet: Turvallisuusasiakirja Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset

13 PUNKALAITUMEN KUNTA MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana TURVALLISUUSASIAKIRJA Työ nro: 12055

14 PUNKALAITUMEN KUNTA 2(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSORGANISAATIO RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUDET Rakennuskohde Nykyinen kunnallistekniikka Liikenne Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Maaperä TURVALLISUUSSUUNNITELU JA LAINSÄÄDÄNTÖ Työsuojelusäädöksiä Työsuojelupiiri Yleisiä ohjeita Luvat ja luvanvaraiset työt Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa Työmaan turvallisuussuunnittelu Työmaan yleisjohto turvallisuuden kannalta Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden turvallisuustehtävät Töiden yhteensovitus Työmaan yleiset turvallisuusohjeet Työmaan turvallisuusseuranta Työmaan järjestys ja siisteys Perehdyttäminen Työmaan työsuojeluorganisaatio Henkilöstön pätevyydet ja henkilötunnisteet Yhdyshenkilöt VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT Kuvaus tehtävistä töistä Kohteen työturvallisuusriskit Kaivutyöt Putoamisvaaralliset työt Sähköasennustyöt Räjäytys- ja louhintatyöt RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA Yleistä työn suorituksesta Työalueet Henkilönsuojaimet Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Palosuojelu Pölyn leviämisen estäminen Melua aiheuttavat työt Ensiapu YMPÄRISTÖN SUOJAUS Työmaan suojaaminen Ympäristön puhtaanapito... 13

15 PUNKALAITUMEN KUNTA 3(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteuttamista varten laadittu asiakirja. Turvallisuusasiakirja sisältää tilaajan antamia tietoja rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta, jotka urakoitsijan on huomioitava rakennustyötä suunnitellessaan sekä turvallisuusvelvoitteita ja menettelyohjeita, joita urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijoiden on noudatettava urakkaan kuuluvissa töissä. Turvallisuusasiakirja on urakkaohjelman liite ja se täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä ja menettelyohjeita. 2. TURVALLISUUSORGANISAATIO Tämän turvallisuusasiakirjan vaatimuksia tulee noudattaa rakennusurakoissa ja töissä, joissa Punkalaitumen kunta toimii rakennuttajana. Turvallisuusasiakirja täydentää turvallisuuslainsäädännön määräyksiä ja muita työturvallisuuskäytäntöjä. Rakennuttajan urakkasopimuksessa tai muissa sopimuksissa nimeämä urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista tässä rakennuskohteessa. Tilaajalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Rakennuttaja nimeää rakentamisvaiheen turvallisuuskoordinaattorin ja valvontaorganisaation viimeistään urakan aloituskokouksessa. Hankkeen suunnittelija on KON-INS Oy. Suunnittelijan yhteyshenkilö on ins. Ilkka Ojaniittu. 3. RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUDET 3.1. Rakennuskohde Tämä turvallisuusasiakirja koskee MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 nimistä hanketta ja siihen liittyviä katu- ja kunnallisteknisiä töitä. Rakennuskohde sijaitsee Mäenpään alueella Punkalaitumen kunnassa. Työalue sijaitsee pääosin, Virkatien, Kappalaisenkujan, Autopajantien, Karjamaantien ja Vammalantien Mt 252 läheisyydessä. Työmaan käytössä oleva tila on katu-, maantie- ja yksityistiealuetta. Muiden alueiden käytöstä tulee sopia tilaajan edustajan, viranomaisen tai maanomistajien kanssa Nykyinen kunnallistekniikka Nykyisen kunnallistekniikan sijainti on esitetty suunnitelmakartalla ja johtokartoilla. Johtokartat ovat voimassa vain rajoitetun ajan, joten urakoitsijan tulee varmistaa johtojen sijainti johdon omistajalta ennen töiden aloittamista. Nykyiset kaapelit ja johdot tulee pitää työn aikana toimintakuntoisina. Lisätietoja kunnallistekniikan (vesijohdot ja viemärit) sijainnista saa tarvittaessa tilaajalta. Urakoitsijan tulee noudattaa kaivutöitä suorittaessa erityistä varovaisuutta olemassa olevien sähköjohtojen, kaapeleiden ym. lähellä.

16 PUNKALAITUMEN KUNTA 4(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Työkohteessa sijaitsee nykyisiä sähkö- ja puhelinkaapeleita. Tarkempia tietoja kaapeleiden sijainneista antavat niiden haltijat: Sallila Sähkönsiirto, TeliaSonera Finland Oyj ja Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Liikenne Rakennustyöt on sovitettava siten, että yleinen liikenne ja kulku alueen kiinteistöille eivät tarpeettomasti häiriinny. Mahdollisista häiriöistä on ilmoitettava hyvissä ajoin alueen asukkaille ja muille toimijoille. Kaikessa rakentamisessa on otettava huomioon työkohteen lähialueella liikkuvat ja muissa tarkoituksissa oleskelevat. Vammalantien arvioitu liikennemäärä on noin 950 ajon./vrk. Nopeusrajoitus Vammalantiellä työalueella on 50 km/h:ssa Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Työkohde sijaitsee keskellä rakennettua ympäristöä. Alue on pääosin vanhaa maatalous- ja omakotitaloaluetta. Etäisyys lähimpiin kiinteistöihin on alle kymmenen metriä. Rakennuksia sijaitsee aivan katualueen rajalla. Urakka-alueen ulkopuolella sijaitsevaa Lunteenintietä ei saa käyttää työmaaliikenteen kulkureittinä tiellä sijaitsevan ja kantavuudeltaan rajoitetun vanhan kivisillan vuoksi Maaperä Kaikista suunnitelmasta poikkeavista maaperäolosuhteiden muutoksista urakoitsijan tulee välittömästi ilmoittaa tilaajalle. Työalueen maaperäolosuhteet on esitetty pituusleikkauspiirustuksissa. Alueella on olemassa olevien katujen rakennekerroksia, joiden laatua tai kerrospaksuutta ei ole varmistettu mittauksin. Alueen maaperä on pääosin savea. Mikäli kohteesta löytyy muuta ongelmajätettä tai terveydelle vaarallisia aineita kuin mitä asiakirjoissa on mainittu, tulee tästä välittömästi ilmoittaa rakennuttajalle. 4. TURVALLISUUSSUUNNITELU JA LAINSÄÄDÄNTÖ 4.1. Työsuojelusäädöksiä Keskeisiä rakennusurakassa noudatettavia lakeja ja määräyksiä, joiden tulee olla nähtävillä työmaalla, ovat: - Työturvallisuuslaki 738/ VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/ VNp räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 644/2011, 49/95 - muut työturvallisuuslain nojalla annetut, ko. urakassa sovellettavaksi tulevat valtioneuvoston päätökset Julkaisujen "Rakennustyön turvallisuusmääräykset selityksineen" (Rakennusalan Kustantajat RAK 1994) ja "Putkikaivanto-ohje RIL " tulee myös olla esillä työmaalla Työsuojelupiiri Urakkakohde kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen, osoite Wolffintie 35, Vaasa, puh , fax

17 PUNKALAITUMEN KUNTA 5(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA 4.3. Yleisiä ohjeita Urakoitsija on ennen urakan aloittamista velvollinen laatimaan ainakin seuraavat suunnitelmat: - yleisen liikenteen järjestelysuunnitelma - kaivantosuunnitelma - työsuojelutoimintasuunnitelma - työaluesuunnitelma - työturvallisuussuunnitelma Urakoitsija on ennen kyseisen työvaiheen aloittamista velvollinen laatimaan ainakin seuraavat suunnitelmat: - räjäytystyösuunnitelma - panostussuunnitelmat - louhintasuunnitelma - tuentasuunnitelma - putoamissuojaussuunnitelma Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. Urakoitsija pystyttää työmaa-alueelle kyltin, josta selviää ainakin seuraavat tiedot: - Rakennuskohde - Töiden valmistuminen - Urakoitsija ja urakoitsijan yhteystiedot - Rakennuttaja ja rakennuttajan yhteystiedot - Suunnittelija Kaikkien sähköasennuksien on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset Luvat ja luvanvaraiset työt Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja pätevyys sekä tarvittava käytännön kokemus kyseisiin tehtäviin Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa Urakoitsija toimii työmaan päätoteuttajana. Ali- ja sivu-urakoitsijoiden on toimittava urakoitsijan alaisuudessa ja ohjauksessa työmaan turvallisuusasioissa. Rakennuttajan valvojilla on oikeus puuttua työmaalla oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin työturvallisuudessa. Valvojat voivat antaa suoraan määräyksiä urakoitsijalle ja aliurakoitsijoille turvallisuuspuutteiden korjaamisesta. Valvojilla on oikeus myös keskeyttää työt, mikäli on ilmeistä, että kysymyksessä voi olla tilanne, josta voi aiheutua välitön vaara työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille, kuten tielläliikkujille Työmaan turvallisuussuunnittelu Urakoitsijan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri töiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Urakoitsijan on laadittava kirjallisesti ja hyväksytettävä tilaajan edustajalla seuraavat työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ja mahdollisesti suunnitelmiin myöhemmin tulevat muutokset: - Työmaa-alueen käytön suunnitelma laaditaan VNa 205/ mukaisesti

18 PUNKALAITUMEN KUNTA 6(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA - Liikenteenohjaussuunnitelma - Putkikaivannon tuenta- tai kaivantosuunnitelma suunnitelma tulee hyväksyttää tilaajan edustajan lisäksi rakenne- tai geosuunnittelijalla - Suunnitelmat VNa 205/ :n mukaisista vaarallisista töistä ja työvaiheista Urakoitsijan on huolehdittava edellä mainittujen työturvallisuutta koskevista suunnitelmista johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä turvallisuussuunnittelun ajan tasalla pitämisestä. Urakoitsija vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä ja turvallisuutta koskevien suunnitelmien asettamisesta nähtäville työmaan henkilöstötiloihin. Urakoitsijan on huolehdittava rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta siten, että tapaturman vaara, terveyden haitta tai tulipalon vaara ovat työmaalla mahdollisimman vähäiset. Erityistä vaaraa sisältävät työt suunnitellaan huolellisesti ja suunnittelussa tulee olla käytössä riittävä työsuojelun asiantuntemus. Jokaisen ali- ja sivu-urakoitsijan on ennen töiden aloittamista laadittava kirjalliset suunnitelmat vaarallisista töistä ja työvaiheista. Työt voidaan aloittaa, kun tilaajan edustaja on hyväksynyt ko. suunnitelmat Työmaan yleisjohto turvallisuuden kannalta Urakoitsijan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan on urakoitsijan nimettävä työmaata varten pätevä vastuuhenkilö. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu mm. laatia työmaan työturvallisuussuunnitelma, noudattaa suunnitelmaa sekä tarvittaessa päivittää suunnitelma, tehdä työturvallisuustarkastus viikoittain ja raportoida havaituista puutteista, korjaustoimenpiteistä sekä tapaturmista työmaakokouksissa, liikenteenjärjestelyjen kokonaisvastuu, varmistaa tiedonvälityksen toteuttamisen siitä, että työntekijät saavat tarpeelliset tiedot ja ohjeet työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Urakoitsijan on huolehdittava aliurakoitsijoiden tehtäväjaosta ja yhteistoiminnasta työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisessä ja mahdollisista vaaroista tiedottamisessa sekä, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle sekä eri työvaiheet oikein ajoitettuna Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden turvallisuustehtävät Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on omassa toiminnassaan noudatettava työturvallisuuslakia (738/2002) ja sen nojalla annettuja alemman asteisia määräyksiä. Urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin. Työn johto ja valvonta sekä siihen liittyvät työnantajan velvollisuudet kuuluvat kunkin työntekijän omalle työnantajalle. Lisäksi urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Urakoitsija vastaa omien työntekijöidensä käyttämien koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Urakoitsija huolehtii tekemiensä töiden riittävästä suunnittelusta ja turvallisuuden ottamisesta osaksi suunnittelua. Turvallisuussuunnittelu tulee esittää kirjallisessa muodossa. Urakoitsijan on nimettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö.

19 PUNKALAITUMEN KUNTA 7(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Aliurakoitsijoiden tulee noudattaa yleisten säädösten ja määräysten lisäksi niitä määräyksiä ja ohjeita, joita urakoitsija toimivallassaan antaa. Heidän tulee huolehtia tiedottamisesta edelleen työntekijöilleen ja valvoa ohjeiden noudattamista. Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on puolestaan informoitava teettämänsä työn aiheuttamista vaaroista ja tarpeellisista turvatoimista muita työnantajia ja työntekijöitä. Informaatio ja tarpeellisista menettelytavoista sopiminen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen sellaisten töiden aloittamista, joissa koneista, aineista tai työmenetelmistä saattaa aiheutua vaaraa. Töihin tulee käyttää vain sellaisia työntekijöitä, jotka täyttävät työn ja rakennuttajan tai päätoteuttajan edellyttämät ammattitaitovaatimukset. Urakoitsija vastaa käyttämänsä tilapäisen työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaitovaatimuksen toteutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta ja noudattamisesta. Ainoastaan vaatimusten mukaisten laitteiden ja aineiden käyttö on sallittua. Käytössä on lisäksi noudatettava rakennuttajan tai päätoteuttajan antamia ohjeita. Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden on huolehdittava työssään tarpeellisista varoitusmerkinnöistä ja suojaustoimenpiteistä Töiden yhteensovitus Muiden urakoitsijoiden, tilaajan tai kolmansien osapuolten toimesta tehtävät työt on esitetty urakkaohjelman kohdissa 3 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus ja 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta. Urakkasuhteet on esitetty urakkaohjelman kohdassa 2 Urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus Työmaan yleiset turvallisuusohjeet Työmaan turvallisuusseuranta Urakoitsija vastaa, että työmaalla tehdään valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) mainitut tarkastukset. Urakoitsija vastaa myös tarkastusten hyödyntämisestä sekä tarkastuksissa esiin tulleiden puutteiden ja vikojen korjaamisesta. Urakoitsijan on varmistettava, että - kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti - tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito - tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat - tarkastuksissa havaitut työturvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi. Työmaalla on tehtävä koneille ja muille teknisille laitteille vastaanottotarkastukset. Lisäksi tarkastuksiin kuuluvat käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset, jotka suoritetaan viikoittain. Urakoitsijan on lisäksi varmistettava, että työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan joko työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä tai säännöllisesti erillisinä liikennejärjestelyjen tarkastuksina. Työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset tehdään työsuojelutarkastuslomakkeelle. Yleisen liikenteen käytössä olevilla tiealueilla tai niiden läheisyydessä työskentelevien koneiden havaittavuus tarkastetaan ennen kuin koneet aloittavat työskentelyn työmaalla Työmaan järjestys ja siisteys Urakoitsija järjestää - työmaan jätteiden keräyksen ja kuljetuksen - työmaan palontorjunnan.

20 PUNKALAITUMEN KUNTA 8(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Perehdyttäminen Urakoitsija vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on myös dokumentoitava. Perehdyttämisen dokumentointiin käytetään urakoitsijan käyttämää omaa perehdyttämislomaketta. Urakoitsija huolehtii myös, että täytetyt perehdyttämislomakkeet löytyvät työmaalta. Urakoitsijan on huolehdittava, että hänen työntekijänsä ovat selvillä seuraavista seikoista ja noudattavat niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita: - yhteisen työpaikan järjestystä, liikennettä, tupakointia ja avotulenkäyttöä koskevista määräyksistä - sähkövirran/energian saannista (kytkennät, kaapelit, jatkojohdot, vaaralliset aineet ja paineita sisältävät putkistot) - työpaikalla tai siihen liittyvällä alueella tapahtuvaan toimintaan sisältyvistä muista erityisistä vaaratekijöistä (esim. kaasu- tai räjähdysvaara, työskentely korkeajännitelinjan läheisyydessä) - tiedotussuunnitelman ja/tai muun suunnitelman mukaisesta menettelystä hätä- ja onnettomuustilanteissa (avun hälyttäminen, suojautuminen, palovartiointi, vara- ja hätäuloskäytävät jne.) - esiin tulleista vioista ja puutteista ilmoittamisesta - töiden tekemisjärjestyksestä ja muutostilanteista - yhteistyön ja toiminnan yleisistä menettelytavoista Työmaan työsuojeluorganisaatio Urakoitsija nimeää työmaalle työsuojelupäällikön, jonka tehtävänä on käynnistää ja hoitaa työsuojelun yhteistyötoimikunnan työtä työturvallisuuslain (738/2002) ja työsuojeluvalvontalain (44/2006) mukaisesti. Työmaan työsuojelupäällikön on hoidettava työsuojelun valvontalaissa sille mainitut tehtävät, joita ovat mm. seuraavat: - käsitellä työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun järjestämistä - käsitellä työpaikan sisäisten työsuojelutarkastusten tarvetta ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia ja seurata sen toimeenpanoa - käsitellä ja tehdä esityksiä työsuojeluun liittyvän koulutuksen, työnopastuksen ja perehdyttämisen järjestämiseksi - käsitellä työolosuhteiden tilaa ja kehitystä ja tehdä kehittämisesityksiä - käsitellä työsuojelua koskevan tiedotuksen järjestämistä työpaikalla. Urakoitsija vastaa siitä, että heidän työntekijöilleen sattuneet tapaturmat tutkitaan. Tapaturmasta tehdystä tutkintaraportista toimitetaan kopio rakennuttajalle sekä vakavissa tapaturmissa myös rakennuttajalle, työsuojelupiiriin ja poliisille. Urakoitsija huolehtii siitä, että sattuneet tapaturmat käsitellään työmaakokouksissa. Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla sattuneet vakavat vaaratilanteet ja liikennevahingot dokumentoidaan ja tutkitaan Henkilöstön pätevyydet ja henkilötunnisteet Kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilötunniste, joka toimii kulkulupana. Henkilötunnisteessa tulee olla työntekijän nimi, kuva, henkilökohtainen veronumero ja tieto työnantajasta. Työvoiman käytössä on noudatettava siitä annettuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Työntekijöiden työsuhde on urakoitsijan ja työntekijän välinen. Tämä edellyttää, että urakoitsijan on huolehdittava työntekijöidensä tapaturmavakuutuksista, huollosta, työsuojelulakien ja järjestysohjeiden ym. noudattamisesta.

21 PUNKALAITUMEN KUNTA 9(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja edellyttää, että liikennealueilla työskentelevällä henkilöllä tulee olla vähintään voimassa oleva todistus Tieturva 1 kurssin suorittamisesta. Urakoitsijan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavilla henkilöillä, liikennejärjestelyiden suunnittelijoilla ja vastaavalla työnjohdolla tulee olla voimassa oleva todistus Tieturva 2 kurssin suorittamisesta. Liikenteenohjaajaksi nimetyiltä henkilöiltä vaaditaan Tieturva 1 pätevyys. Lisäksi liikenteenohjaajana toimiva henkilö tulee perehdyttää liikenteenohjaajan tehtävään ja jokaiseen uuteen työkohteeseen työnantajan toimesta. Tilaaja edellyttää, että työmaalla työskentelevillä vesihuollon asentajilla sekä työnjohdolla on oltava voimassa oleva vesityökortti. (Terveydensuojelulaki 285/2006) Tulitöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla hankittuna tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi työntekijällä tulee olla SPEK:n hyväksymä tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä. Urakoitsijan on asetettava ajantasainen lista em. pätevyyksiä omaavista henkilöistä nähtäville työmaan henkilöstötiloihin Yhdyshenkilöt Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasioista vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Yhdyshenkilöluettelo tulee asettaa nähtäville työmaan henkilöstötiloihin. 5. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 5.1. Kuvaus tehtävistä töistä Työkohteessa tehtävät työt käsittävät maan leikkaus- ja täyttötöitä, kadun- ja vesihuollonrakentamistöitä, nykyisten rakenteiden siirto- ja suojaustöitä sekä louhintatöitä Kohteen työturvallisuusriskit Rakennustyö on olosuhteiltaan tyypillinen katu- ja vesihuoltorakennuskohde. Kohteen tyypillisiä työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat: - kaivu- ja tuentatyöt, joissa on vaarana maaperän sortumisvaara sekä kaivantojen kuivanapito - kaivu- täyttö- yms. työt olemassa olevien rakennusten ja rakenteiden läheisyydessä - kaivaminen olemassa olevien johtojen ja kaapeleiden läheisyydessä - louhinta- ja räjäytystyöt rakennusten ja liikenteen läheisyydessä, sekä kallion ja kivien sinkoutuminen - kaivantojen sortuminen, työskentely kaivannoissa ja niiden läheisyydessä, kaivannon tuennasta on tehtävä suunnitelma ja kaivanto on tuettava suunnitelman mukaan - työskentely työkoneiden ja yleisen liikenteen välittömässä läheisyydessä - nosto- ja siirtotyöt, joista on tarvittaessa tehtävä tarkat suunnitelmat - bitumi- ja muut tulityöt - työskentely ahtaissa ja vaikeissa olosuhteissa - työskentely katu- ja tiealueella, työmaan sisäisen liikenteen sekä yleisen liikenteen läheisyydessä - pölyä, melua ja tärinää aiheuttavat työvaiheet - terveydelle vaarallisten ja haitallisten aineiden käyttö

22 PUNKALAITUMEN KUNTA 10(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA 5.3. Kaivutyöt Tiedot urakka-alueella tehtävien kaivutöiden olosuhteista ja maaperätiedot on esitetty urakkaasiakirjoissa kuten mukana olevissa pohjantutkimustiedoissa. Pohjantutkimustiedoissa löytyy tietoa mm. urakka-alueella olevista kallioista, jotka tulee ottaa huomioon kaivutöitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Urakoitsijan on laadittava kaivutöistä kirjalliset suunnitelmat. Ennen kaivutyön aloittamista on urakoitsijan otettava selvää maan laadusta ja varmistauduttava kaivualueella olevien kaapeleiden, johtojen, putkistojen sekä muiden varottavien rakenteiden sijainnista. Urakoitsijan on tehtävä kaivutyö turvallisesti ottaen erityisesti huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä, liikenteestä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset Putoamisvaaralliset työt Putoamisvaarallisia työvaiheita on mm. räjäytystöiden ja kaivantotöiden yhteydessä. Putoamisvaarallisista töistä on urakoitsijan laadittava putoamissuojaussuunnitelmat, joissa otetaan huomioon työntekijöiden mahdolliset putoamisvaarat sekä putoavien ja kaatuvien esineiden aiheuttamat vaarat. Suunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellä mainittujen vaarojen torjumiseksi Sähköasennustyöt Sähköasennustöiden osalta henkilöstön pätevyysvaatimukset on esitetty Sähköturvallisuusmääräyksissä. Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on huolehdittava omassa työnsuunnittelussaan, ettei työ sähkölinjojen ja -kaapelien läheisyydessä aiheuta vaaraa työntekijöille tai työ vahingoita sähkölinjoja tai - kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjoja omistavaan yhtiöön mm. johtojen ja kaapeleiden siirtoasioissa tai muissa käytännön työnjärjestelyissä. Korkeajännitelinjan ja muun sähkölinjan tai -kaapelin läheisyydessä työskenneltäessä noudatetaan niitä omistavan yhtiön antamia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä sähkölaissa ja sähköturvallisuusmääräyksissä annettuja määräyksiä. Milloin työmaalla joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä, on välillinen ja välitön tapaturman sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoilla. Urakoitsijan on myös huolehdittava, että suojaetäisyyksiä ei aliteta nostokoneiden ja vastaavien muiden koneiden ja ajoneuvojen liikkuessa tai työskennellessä Räjäytys- ja louhintatyöt Työmaalla on räjäytys- ja louhintatöitä. Räjäytys- ja louhintatöiden määristä, olosuhteista ja muista tekijöistä on lisätietoja muissa urakka-asiakirjoissa. Räjäytystöissä noudatetaan erityisesti valtioneuvoston päätöstä räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (644/2011) sekä siihen myöhemmin tehtäviä muutoksia. Urakoitsijan on laadittava louhintasuunnitelma ennen räjäytystyön aloittamista ja pidettävä sitä ajan tasalla ja täydennettävä sitä tarvittaessa. Urakoitsijan on huolehdittava myös louhintasuunnitelmassa olevien asioiden tiedottamisesta omille työntekijöilleen ja aliurakoitsijoille. Kopio louhintasuunnitelmasta on toimitettava myös ennen räjäytystöiden aloittamista rakennuttajalle.

23 PUNKALAITUMEN KUNTA 11(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakoitsijan on varmistettava, että räjäytystyöstä tehdään tarvittavat suunnitelmat ja työtä varten nimetään räjäytystyön johtaja, jolla on työn laadun ja laajuuden edellyttämä pätevyys. Urakoitsijan on myös varmistettava, että räjäytys- ja louhintatöitä varten haetaan tarpeelliset luvat ja tehdään vaaditut ilmoitukset ja tarkastukset. Urakoitsijan on myös varmistettava, että räjäytystyötä tekevät panostajat ovat työmaalla tehtäviin räjäytystöihin päteviä ja heillä on voimassaolevat tarvittavat lupakirjat. Räjäytystyötä varten tulee laatia kirjallinen räjäytyssuunnitelma. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja sitä on tarvittaessa muutettava työn kuluessa. Louhintatyötä tekevän urakoitsijan on huolehdittava, että räjäytystyöhön osallistuvat henkilöt noudattavat suunnitelmaa. Suunnitelman tulee sisältää tarpeellisilta osin ainakin tiedot porauksesta, käytettävistä räjähdysaineista, sytytyksestä, panostamisesta, tarpeellisesta peittämisestä, räjäytysajankohdasta ja varmistustoimenpiteistä. Lisäksi louhinta-alueelta on tarpeellisessa laajuudessa selvitettävä räjäytettävän kohdan ominaisuudet kuten maakerroksen ja kallion laatu sekä rakenne. 6. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 6.1. Yleistä työn suorituksesta Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista suunnitella eri töiden ja työvaiheiden tekeminen siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheuttamatta (VNa 205/2009). Ennen rakennustyön aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaapeleiden ym. johtojen ja laitteiden tarkka sijainti ja turvallisuusmääräykset ao. johdon tai laitteen haltijan kanssa Työalueet Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä liikenne-järjestelysuunnitelma ja esitettävä ne rakennuttajan hyväksyttäväksi. Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet ja ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Kaduilla, rakennuskaavateillä, toreilla ja muilla yleisillä alueilla on noudatettava julkaisun Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella ohjetta (SKTY:n julkaisu 19/99). Yleisillä teillä työskenneltäessä noudatetaan Tiehallinnon ohjetta Liikenne tietyömaalla. Työmaan sulkulaitteista, aidoista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan päätoteuttajan nimi ja puhelinnumero Henkilönsuojaimet Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet (Vnp 1407/93). Liikennealueilla työskennellessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun standardin (SFS-EN 471:2003, luokka 3) vaatimukset. Työmaalla on aina käytettävä kypärää ja turvajalkineita (Vna 205/2009) Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja käytön tulee perustua urakoitsijan suorittamaan vaaranarviointiin.

24 PUNKALAITUMEN KUNTA 12(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.4. Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Tiealueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava muusta liikenteestä. Koneissa tulee olla määräysten mukaiset varoitusvalaisimet ja muut varoituslaitteet. Työssä käytettävissä kuormaus- ja kuljetusajoneuvoissa tulee olla määräysten mukaiset peruutushälyttimet. Aliurakoitsijat vastaavat käyttämiensä koneiden ja laitteiden tarkastamisesta, rakennuttajan ja urakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla tehdään koneille ja laitteille tarpeelliset tarkastukset. Koneille ja laitteille tehdään päivittäiset toimintakokeilut niiden käyttäjien toimesta 6.5. Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristönsuojelun huomioonottamisen Palosuojelu Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita. Päätoteuttajan on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaaraa aiheuttavista työvaiheista ja menetelmistä, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi SPEK:n hyväksymä tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä Pölyn leviämisen estäminen Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä. Työalueella ilman hiukkaspitoisuus ei saa ylittää julkaisun "HTP-arvot 2012" mukaista ohjerajaarvoa Melua aiheuttavat työt Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huolehdittava meluntorjuntalain 13 :n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Päivittäinen työaika työn osalta alkaa aikaisintaan klo 7.00 ja päättyy viimeistään klo

25 PUNKALAITUMEN KUNTA 13(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.9. Ensiapu Urakoitsijan tulee varautua tapaturmiin etukäteen suunnittelemalla ensiapuvälineiden sekä ensiavun antamiseen perehdytetyn henkilöstön määrä ja laatu kohteen luonteen mukaisesti riittäväksi. 7. YMPÄRISTÖN SUOJAUS 7.1. Työmaan suojaaminen Työmaan aitaamissa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista Ympäristön puhtaanapito Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Jätteiden keräilyssä, lajittelussa ja työmaan puhtaanapidossa tulee noudattaa valtioneuvoston päätöstä VNp 295/97. Tilaajalla on oikeus määrätä käytettävät läjitys- ja kaatopaikat. Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Raisiossa Raisiontori 7, RAISIO Puh (vaihde) . Ilkka Ojaniittu, ins

26 Punkalaitumen kunta Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset Kirjallisen muistutuksen tai sakon perusteet Vakavat laiminlyönnit, jotka aiheuttavat työnsuorittajille ja/tai kolmannelle osapuolelle vakavan vaaran, ovat mm. kaivannot ovat suojaamatta liikenteen ohjausta ei ole toteutettu räjäytystyöt tehdään ohjeiden ja suunnitelmien vastaisesti kaivantotöiden suunnitelmien vastainen suorittaminen (tukeminen ja kaltevuus) 1. kerta 2. kerta 3. kerta Muut laiminlyönnit, joista aiheutuu vaara, ovat mm. tietyömaan ja työmaan merkit puuttuvat tai ovat puutteelliset liikenteen ohjaussuunnitelmaa ei ole tehty liikennejärjestelyt ovat puutteelliset varoitusvaatetusta ja henkilösuojaimia ei käytetä Turvallisuusasiakirjassa kohdassa 4.3 mainittuja suunnitelmia ei ole toimitettu ja tilaajan VNA 2005/2009 mukainen huolehtimisvelvollisuus vaarantuu Laatusuunnitelmaa ei noudateta tai ympäristöasioista ei huolehdita Tilaajan havaitsema huomattava laadunalitus, josta ei ole ilmoitettu tilaajalle, tai jota ei tilaajan huomautuksesta huolimatta ole korjattu kirjallinen muistutus kirjallinen muistutus kirjallinen muistutus kirjallinen muistutus Summat ovat arvonlisäverottomia alv. 0%

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työturvallisuusasiakirja Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 8.9.2017 VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1.... 3 2. TURVALLISUUSORGANISAATIO... 3 3. RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUDET...

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT SAAREN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA RAKENTAMINEN KOKONAISURAKKANA 8.12.2008 SAAREN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Energia Oy 1 (6) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 Tilaaja: Oriveden kaupunki Keskustie 23 35300 ORIVESI Hanke: Oriveden kaupungin aseman seudun talvikunnossapidon alueurakka 2017 2020 ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja Punkalaitumen kunta Tekninen toimi 22.3.2017 PUNKALAITUMEN KUNTA 2(6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, SYRJÄLÄN KOULUN LÄHILIIKUNTA-ALUEEN RAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 1 (5) PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 2 (5) 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja

Lisätiedot

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/8 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 24.3.2017 LUUMÄKI Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus 11.2.2013 Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1-1 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä...

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja TURVALLISUUSASIAKIRJA MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3

Lisätiedot

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA Hyyppäräntie Hyvinkää Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE TAAVETIN KESKUSTAN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 18.12.2017 2/8 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto Utsunkulma, kadut TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite on Valtioneuvoston päätöksen rakennustyön

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 2 Sisällysluettelo HAMINAN KAUPUNKI... 1 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat P. Heiskanen URAKKAOHJELMA Irtilouhinnat 2014-2015 30.9.2013 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (15) PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Laadittu: 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500

Lisätiedot

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 Liite 4 Urakkaohjelma Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot