Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014"

Transkriptio

1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Vuoden 2011 tilinpäätös Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö Asunto-osakeyhtiöiden talous Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille Talouden sopeuttamistoimenpiteet Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) järjestelyerä Tanhuan Kehittämisyhdistyksen anomus veteraanipäivän konsertin järjestämiseen Teknisen toimen palveluiden uudelleen järjestämisen tilannekatsaus Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaavan luonnosvaiheen kuuleminen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen Poikkeamishakemus Kiinteistöyhtymä Levälä / Teuvo Väntänen Muut asiat

2 130 Puheenjohtaja totesi, että pöydälle oli jaettu lisämateriaalia pykälään 70 ja liite pykälään 74. Pykälän 65 käsittelyn jälkeen kuultiin teknisen toimiston päällikkö Jarmo Ahtista liittyen pykäliin 73 ja 74. Ahtinen poistui kokouksesta klo Pidettiin tauko klo

3 131 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 65 Suomen Kuntaliitto: 1. Yk 28/2011; Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien myyntihintojen tarkistaminen Kuntatyönantajat: 2. Yk 4/2012; Työterveyshuoltolain muutos Keva: 3. Vuoden 2012 varhaiseläkeperusteinen ja eläkemenoperusteinen ennakkomaksu ARA: 4. Erityisryhmien asukasvalinnat 5. Tarkistuspäätös / Palvelutalo Saukoti Lapin ELY-keskus: 6. Poikkeamispäätös / Martin 7. Poikkeamispäätös / Hämäläinen Saapuneet pöytäkirjanotteet, kokouskutsut: 8. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouspöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Sosiaalilautakunnan pöytäkirja Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Lapin liiton hallituksen pöytäkirja Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouskutsu pidettävään kokoukseen 14. Koillis-Lapin Sähkö, Itä-Lapin Energia ja Keski-Lapin Voima Oy:n yhtiökokouskutsu pidettävään kokoukseen 15. Yhteistyötoimikunta ; KVTES:n säännösten soveltamisesta Savukosken kunnan henkilöstöön 16. Pelastuslaitoksen neuvottelukunta , kunnan edustajan tiedote Verohallinto: 17. Verojen tilityserittely maaliskuulta 2012 Eri ministeriöt: 18. Valtiovarainministeriö: Kuntien yhteistoiminta-avustusten hakeminen 19. Sosiaali- ja terveysministeriö: Kuntarakenneuudistus ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet 20. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Ajankohtaiset asiat liikuntatoimen kentässä Väestörekisterikeskus: 21. Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. : Esko Savukoski kertoi Pohjoisimman Lapin Leader./..

4 132 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 65./.. ry:n kokouksesta ja tulevaisuusstrategiasta, jossa painotetaan Leaderin toiminnan kehittämistä ja pienyrittäjien tukemista. On sovittu, että Savukoskella, Sallassa ja Utsjoella Leader hankkeen neuvoja on aina tietyn päivän kerran kuukaudessa paikalla. Asiasta neuvotellaan osapuolten kesken ja siitä tullaan tiedottamaan kuntatiedotteessa. Kunnanjohtaja kertoi Ranskaan ystävyyskuntavierailulle lähtevät. Puheenjohtaja kertoi Kuoskussa pidetystä laajakaistatilaisuudesta. Merkittiin tiedoksi

5 133 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Khall 66 Liite Kuntalain 68 :n mukaan on kunnanhallituksen laadittava tilinpäätös tilikaudelta ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saatettava se valtuuston käsiteltäväksi tilintarkastuksen jälkeen kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Liitteenä tilinpäätös vuodelta Tuloslaskelman vuosikate oli euroa eli 114 euroa/asukas. Vuosikate heikentyi edellisvuodesta huomattavasti eli noin euroa. Vuosikate tunnuslukuna osoittaa juoksevien menojen jälkeen investointeihin ja lainan lyhennyksiin käytettäväksi jäävän osuuden. Tämän mukaan Savukosken kunnan talous ajautui hyvin vaikeaksi. Kunnan toimintamenot kasvoivat yli euroa ja ne olivat euroa. Toimintamenojen kasvuprosentti oli 8 %. Toimintamenojen kasvu johtuu eniten terveydenhuollon menojen kasvusta. Terveydenhuollon osuus menokasvusta oli euroa. Talousarvioon verrattuna ne ylittyivät 14,7 % eli euroa. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän perusja ympäristöterveydenhuollon menot nousivat edellisvuodesta euroa eli 15,6 %. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat euroa. Toinen toimintamenoja lisännyt asia oli vanhustenhoidossa välttämättömästä palvelutalo Saukodin perustamisesta aiheutuneet kuuden lisähenkilön palkkaamisen palkkakustannukset, noin euroa. Saukoti aloitti toimintansa elokuussa. Ilman tätä henkilöstömenojen kasvu olisi ollut vain noin 1 %:n luokkaa. Päivähoidossa menot olivat euroa eli euroa talousarviota suuremmat. Tilatoimen menot olivat euroa eli euroa talousarviota suuremmat. Samoin tilatoimen tulot jäivät euroa pienemmäksi kuin talousarviossa oli varauduttu. Vesihuoltolaitoksen menot ylittyivät talousarvioon nähden eurolla. Lämpölaitoksen menot olivat euroa eli euroa suuremmat kuin talousarviossa. Lämpölaitoksen tulot olivat euroa eli euroa talousarviota pienemmät. Aineet, tarvikkeet ja tavarahankinnat olivat euroa eli noin euroa edellisvuotta pienemmät. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt sosiaalilautakunnan määrärahaylitysten kattamisen muualta sosiaalilautakunnan määrärahasäästöistä sekä hyväksynyt rakennus- ja teknisen lautakunnan määrärahaylitykset. Jos toimintamenojen kasvu olisi noudattanut kuntien keskimääräistä 4 %:n linjaa, olisi kunnan talous vielä pysynyt kutakuinkin tasapainossa.

6 134 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Khall 66./.. Toimintamenojen kasvu aiheutui enimmäkseen menoista, joihin kunta ei ole voinut vaikuttaa eli terveydenhuollon menoista ja toisaalta Saukodin henkilöstölisäyksestä. Verotulot jäivät myös talousarviossa ennakoituun nähden euroa pienemmiksi. Edelliseen tilinpäätökseen nähden verotulot kasvoivat vain noin euroa eli noin yhden prosentin. Eniten verotulot alittuivat talousarvioon nähden yhteisöverojen osalta ( euroa), mutta myös kunnan tulovero alittui euroa. Valtionosuuksia saatiin euroa eli ne laskivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna euroa. Peruspalvelujen valtionosuus laski euroa ja verotulotasaus euroa. Muut toimintatuotot ( myyntituotot, maksutulot, tuet ja avustukset ja muut tulot) toteutuivat lähes edellisvuoden mukaisena ja olivat yhteensä euroa. Tilikausi jäi käyttöomaisuuden poistojen jälkeen euroa alijäämäiseksi. Vuosi 2011 oli poikkeuksellinen investointien osalta. Kunnassa rakennettiin uusi Palvelutalo Saukoti, peruskorjattiin Savukosken vanhainkotia ja kunnostettiin teknisten tilojen luokkahuone. Tämän lisäksi korjattiin kunnanviraston vesikatto ja uusittiin ilmastointikone sekä saatettiin loppuun Kylätalon saneeraus. Investointimenot olivat yhteensä euroa. Investointien nettomeno oli euroa. Investoinnit rahoitettiin lainanottoa lisäämällä ja edellisten vuosien säästöillä. Vuoden lopussa lainamäärä oli euroa, vuotta aikaisemmin se oli euroa eli lisäystä on tullut lainojen lyhennys huomioiden euroa. Lainakanta/asukas oli vuoden lopussa euroa. Lainojen korkokulut olivat euroa. Edellisiltä vuosilta kertyneitä ylijäämiä on jäljellä vielä euroa, joten vuoden 2011 tilikauden alijäämällä vähennettynä ylijäämäkertymä laskee euroon. Kunnan näköpiirissä oleva talouskehitys näyttää tällä hetkellä hyvin vaikealta, koska jo tänä vuonna Savukosken taloutta kiristää kiinteistöveron irrottaminen verotulojen tasauslaskennasta (n e) ja lisäksi jo toteutetut valtionosuusleikkaukset sekä hallituksen vastikään ns. kehysriihessä päätetyt uudet leikkaukset. Nämä lisäävät paineita veronkorotuksiin ja kaikkien menojen sopeuttamistoimiin../..

7 135 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Khall 66./.. Kunnanjohtaja: hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. hyväksyy virastolla tehtäväksi tarpeelliset teknisluonteisten virheiden korjaukset ja mahdolliset täydennykset ennen tilinpäätöksen jättämistä tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn. : Kunnanjohtaja selvitti tilinpäätöstä, jonka jälkeen kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja päätti antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. hyväksyi virastolla tehtäväksi tarpeelliset teknisluonteisten virheiden korjaukset ja mahdolliset täydennykset ennen tilinpäätöksen jättämistä tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn

8 136 VEROHALLINNON TOIMIPISTEIDEN LAKKAUTTAMISTA KOSKEVA LAUSUNTOPYYNTÖ Khall 67 Kunnilta pyydetään lausuntoa Lapin verotoimiston Kemijärven toimipisteen lakkauttamisesta joko kokonaan tai muodostamalla siitä etätyöpiste, jossa ei ole asiakaspalvelua. Ennen toimipisteen sulkemista sen aukioloaikaa supistetaan niin, että se on avoinna tiistaisin klo 9-15, kesä- ja elokuussa klo 9-12, heinäkuussa suljettu. Kemijärven toimipisteessä työskentelee kahdeksan henkilöä. Toimipiste on avoinna maanantaisin ja tiistaisin klo Kemijärven toimipisteessä tehdään verokorttilaskentaa sekä annetaan neuvontaa. Toimipisteen lakkauttamisen johdosta ketään ei irtisanota. Verohallinto perustelee supistuksia sillä, että asiakkaat voivat hoitaa valtaosan veroasioistaan käymättä Verohallinnon toimipaikassa. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa lausuntonaan vastustavansa Verohallinnon tehtävien keskittämistä. Valtion tehtävien ja palveluiden supistaminen on jo tarpeeksi koskettanut Itä- Lappia. : Päätösehdotus hyväksyttiin

9 137 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TALOUS Khall 68 Liite Kunnan täydessä omistuksessa ovat asunto-osakeyhtiöt Tanhuankangas, Malmettirinne, Martintupa ja Sau-Kelo. Asuntoosakeyhtiö Sau-Kolmiosta kunta omistaa 68,9 % ja Sau-Harjusta 29,7 %. Näistä yhtiöistä muut ovat asumiskäytössä paitsi Sau-Kelo, joka toimii ryhmäpäiväkotina ja sen menot kirjataan sosiaalitoimen ryhmäperhepäivähoitoon. Liitteenä asunto-osakeyhtiöiden taloutta koskeva toteutumavertailu ja hallitusten selvitykset asunto-osakeyhtiölain mukaisista kunnossapitotarpeista. Seuraavassa eräitä tietoja asunto-osakeyhtiöiden tämänhetkisestä taloudesta: As Oy Sau-Kolmio - isännöitsijä Erkki Vitikka - huoneistot ovat olleet kaikki vuokralla, ja vuokratuloja on kertynyt vuoden aikana euroa - vastikemaksut yhtiölle euroa - toimintakate euroa - poistot euroa, johtuvat kunnan toteuttamista peruskorjausinvestoinneista omiin asuntoihinsa - kiinteistönhoito hoidetaan ostotöinä erikseen tilattuna/ Sakari Ratavaara ja Savukosken kunta - kunnan tilikauden alijäämä e - yhtiön tilikausi e - pitkäaikaisia lainoja yhtiöllä euroa - rahavarat yhtiöllä euroa Sau-Kolmion asuntojen vuokraustilanne on ollut hyvä. Poistojen takia tilikausi alijäämäinen. Investointitarpeina ikkunoiden uusiminen ja huoneistokohtaisten piha-aitausten rakentaminen. As Oy Malmettirinne - isännöitsijä Tilipalvelu Tossavainen Ky/ Marja-Leena Tossavainen - huoneistoja aika ajoin tyhjänä, josta aiheutuu omistajalle lämmityskuluja ja vuokratulojen menetystä - vuokratulot euroa, laskeneet edellisvuodesta n e - vastikemaksut yhtiölle euroa, jossa e kasvua edellisvuoteen verrattuna - talous tasapainossa, kunnan alijäämä 206 euroa - yhtiön tilikauden tappio 264 euroa - pitkäaikaiset lainat euroa

10 138 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TALOUS Khall 68./.. - rahavarat yhtiöllä euroa - kiinteistönhoito hoidetaan ostopalveluna kunnan tekniseltä toimistolta - esitetään hankittavaksi ilmalämpöpumput vuoden 2012 aikana, kustannukset noin euroa, 8 kpl a hinta euroa. As Oy Martintupa - isännöitsijä Tilipalvelu Tossavainen - asuntojen vuokratulot euroa eli sama taso kuin edellisenä vuotena, huoneistoissa tyhjäkäyttöä > vuokratulojen menetystä ja lämmityskuluja - vastikemaksut euroa, vastikkeissa n euron korotus, sillä vuotta aikaisemmin e - kunnan alijäämä euroa - tilikauden voitto yhtiön kirjanpidossa euroa - yhtiön lainojen määrä euroa - rahavarat yhtiöllä euroa - talonmiespalvelut Savukosken kunnalta - yhtiön hallitus esittää tälle vuodelle terassin ovien uusimisen, peltipattereiden vaihdon öljypattereiksi ja porraslaattojen korjauksen, kustannukset noin e As Oy Tanhuankangas - isännöitsijä Tilipalvelu Tossavainen - vuokratulot euroa eli euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, asuntojen vajaakäyttöä - vastikemaksut eli euron korotus edelliseen vuoteen - kunnan alijäämä euroa - yhtiön tilikauden voitto euroa - yhtiöllä pitkäaikaisia lainoja euroa - rahavarat yhtiöllä e - korjaustoimenpiteet v kuntotarkastus, v autokatokset kuudelle autolle As Oy Sau-Harju - vuokratulot e, asunnot vuokrattuna - tilikauden ylijäämä euroa As Oy Sau-Kelo - kiinteistön menot v euroa, poistot huomioiden euroa - talo sosiaalitoimen ryhmäpäiväkotikäytössä./..

11 139 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TALOUS Khall 68./.. Saamatta jääneet vuokratulot asuntojen tyhjäkäytöstä ovat merkittäviä Martintuvalla ja Tanhuankankaalla ja osittain myös Malmettirinteellä. Asuntojen tyhjillä olosta seuraa kunnalle taloudellisia menetyksiä. Yhtiöiden suunnittelemat investoinnit ovat kunnan tämänhetkiseen taloustilanteeseen nähden suuria, koska kunta joutuu vastaamaan lisäkustannuksista varsinkin asuntojen vajaakäytön takia. Aikaisemmin on selvitetty tyhjillään olevien asuinhuoneistojen myyntiä, mutta siitä luovuttiin osoittauduttua, ettei ostohalukkuutta ilmennyt ja myyntihinta olisi jäänyt liian alhaiseksi. Toisaalta kunnan olisi pitänyt maksaa ensin ARA:n lainat pois niiden asuntojen osalta, joita ollaan myymässä, mikä ei olisi kannattanut. Myös Tanhuasta tuli jyrkkää vastustusta asuntojen myyntiin laittamisesta. Kunnanjohtaja: As Oy Martintuvan ja As Oy Tanhuankankaan hallitusten selvitettäväksi annetaan, onko mahdollista saada osittaista maksuvapautusta ARA:n lainojen takaisinmaksuun asuntojen jatkuvan tyhjäkäytön takia. Jos tämä onnistuu, palataan asuntojen myynnin tarkasteluun sen jälkeen. Asunto-osakeyhtiöille ilmoitetaan, että suunniteltuja korjaustoimenpiteitä kunnan asuntoihin tulee lykätä tältä vuodelta ja niitä toteutetaan vain välttämättömimmiltä osilta käyttäen ensisijaisesti yhtiöiden omia rahavaroja. Hallituksille annetaan ohjeistus päättää korjausten jaksotus. : Pykälä päätettiin käsitellä asunto-osakeyhtiö kerrallaan. 1. As Oy Sau-Kolmio: Raimo Haapakoski katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta As Oy Sau- Kolmion asioita käsiteltäessä. Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 2. As Oy Malmettirinne: Heidi Martin esitti, että selvitetään toisena vaihtoehtona tulisijojen rakentaminen asuntoihin. Esko Savukoski esitti, että asuntoihin hankitaan ilmalämpöpumput vuoden 2012 aikana, ja vuokrasopimukseen tulee asettaa ehto, että asukas huolehtii ilmalämpöpumpun huollosta ja kunnossapidosta. Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että asunto-osakeyhtiön hallitus päättää toimenpiteistä. Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 3. As Oy Martintupa: Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin../..

12 140 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TALOUS Khall 68./.. 4. As Oy Tanhuankangas: Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 5. As Oy Sau-Harju: Puheenjohtaja Hannu Posti katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta As Oy Sau-Harjun asioita käsiteltäessä. Varapuheenjohtaja Raimo Haapakoski toimi puheenjohtajana tämän kohdan käsittelyn ajan. Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 6. As Oy Sau-Kelo: Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin

13 141 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE Khall 69 Khall Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) tavoitteena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Työnantajalla on tasa-arvolain mukaan yleinen velvollisuus edistää naisten ja miesten välistä tasaarvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvon edistäminen on osa henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämistä. Kunnanjohtaja: Esitän, että kunnanhallitus perustaisi erityisen tasaarvotyöryhmän, jonka vastuulla olisi tasa-arvosuunnitelman ja siihen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja seuranta. Työryhmään nimetään seuraavat henkilöt: Pj Mauri Aarrevaara (varalla Outi Kantia) Sinikka Savukoski (varalla Ulla Lakela) Raimo Haapakoski (varalla Marketta Marjala) Irene Erkkilä (varalla Ulla Ingervo) Siht. Merja Tuutijärvi (varalla Katja Karjalainen). : Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 21 Khall Tasa-arvotyöryhmä on toiminut keväästä 2010 lähtien. Työryhmä on työstänyt kunnan tasa-arvosuunnitelmaa, joka esitetään valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2012 aikana. Ulla Lakela on toiminut tasa-arvotyöryhmässä Sinikka Savukosken varajäsenenä. Ulla Lakelan jäätyä pois Savukosken kunnan palveluksesta, tulee hänen tilalleen valita uusi varajäsen. Kunnanjohtaja: Hallitus valitsee tasa-arvotyöryhmään Sinikka Savukosken varajäseneksi Tomi Moilasen. : Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 69 Khall Tasa-arvotyöryhmä on laatinut Savukosken kunnan tasaarvosuunnitelman vuosille Suunnitelma on käsitelty johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteenä olevan tasa-arvosuunnitelman hyväksymistä../..

14 142 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE Khall 69./.. Kunnanjohtaja: esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Savukosken kunnan tasaarvosuunnitelman vuosille : Puheenjohtaja totesi, että tasa-arvosuunnitelma perustuu tilanteeseen. Heidi Martin esitti, että liitteeseen 1 muutetaan perushoitaja/lähihoitajan määräksi 13. Tuovi Karvonen esitti muutettavaksi kiinteistönhoitaja/talonmies määräksi 6,5. Päätösehdotus hyväksyttiin tehdyillä korjauksilla

15 143 TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEET Khall 70 Savukosken kunnalla on näköpiirissä vaikeat talouden ajat johtuen valtion kuntataloutta heikentävistä toimista. Jo viime vuoden puolella päätettiin valtionosuusleikkauksista, yhteisöveron kuntaosuuden laskemisesta ja sosiaaliturvamaksun vapauttamista koskevasta kokeilusta luopumisesta. Nämä merkitsivät Savukosken kunnan taloudessa euron menetystä. Valtionosuusjärjestelmään kuuluu verotulojen tasaus, jossa kunnan keräämää verotuloa verrataan maan keskiarvoon. Savukosken kunta menetti kiinteistöveron poistamisesta verotulotasauksessa noin euroa. Kunnan verotulot ylittävät sovitun tasausrajan ja Savukosken verotuloja siirretään vastedes toisille kunnille. Lapissa Savukoski on ainoa verotulotasausta maksava kunta, esimerkiksi maakuntakeskuksista Joensuu saa 18,5 milj. euroa ja Rovaniemi saa yli 8,7 milj. euroa verotulotasausta valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on tasata kuntien välisiä eroja, joita syntyy muun muassa kuntien erilaisesta ikärakenteesta. Järjestelmä on tarkoitettu tukemaan taantuvia kuntia, mutta laskentajärjestelmä ei huomio kunnolla kuntien todellista rahoitusasemaa ja varallisuuseroja ja siksi Savukoskikin luetaan nyt ns. kasvukuntiin, jotka rahoittavat heikompia kuntia. Nämä edellä mainitut menetykset tekevät yhteensä euroa, joka on Savukosken kunnalle ylivoimainen katettavaksi. Se tarkoittaa lähes 3 veroprosentin nostotarvetta. Talousarvio tälle vuodelle jouduttiin tekemään euroa alijäämäiseksi. Valtion ns. kehysriihessä maaliskuussa päätettiin uusista ensi vuonna voimaan tulevista kuntatalouden kiristämistoimista. Kuntien valtionosuuksia leikataan vuoteen 2015 mennessä asteittain niin, että valtionosuuksien taso on silloin 520 milj. euroa alempi. Lisäverotuottoja toisaalta ohjataan kunnille 260 milj. euroa vuodessa. Savukosken osalta ei vielä tiedetä, paljonko tästä aiheutuu uusia leikkauksia. Alijäämää joka tapauksessa muodostuu näillä näkymin tulevinakin vuosina. Kun investoinnit ovat vuosikatetta suurempia jo välttämättömien korjaustarpeidenkin vuoksi, johtaa tämä kunnan lisävelkaantumiseen. Investointien määrää onkin jatkossa vähennettävä ja sopeutettava vuosikatteeseen. Velkamäärän kasvattaminen ja alijäämän lisääminen voivat johtaa kunnan kriisikuntien joukkoon. Näiden heikennysten takia on kunnassa on valmistauduttava talouden sopeuttamistoimenpiteisiin, vaikka tiedetään, että supistukset aiheuttavat heikennyksiä kunnan toiminnoissa eivätkä ne siten ole ongelmattomia. Joka tapauksessa jo harkinnanvaraisen./..

16 144 TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEET Khall 70./.. valtionavustuksen haun yhteydessä kunnan on esitettävä toimenpidesuunnitelma talouden vakauttamiseksi. Talouden sopeuttamistoimenpiteet koskevat kaikkia alueita. On saatava lisää tuloja ja toisaalta menoja on leikattava, joka vaikuttaa palvelujen tason alenemiseen. Samoin on kehitettävä kunnan toimintoja. 1) Talousarvion laadinnan yhteydessä on alustavasti kaavailtu, että tuloveroprosenttia nostetaan vuodelle ,75 %:iin ja seuraavana vuotena sitä nostetaan edelleen 0,5 %:lla. Lisäksi on tarkistettava kiinteistöveroja viimeistään vuonna Niitähän nostettiin jo tälle vuodelle. Päätökset veroprosenteista tehdään syksyllä. 2) Palkkamenojen kasvua on hillittävä; eläkkeellesiirtymiset on käytettävä hyväksi ja kaikissa muissakin tapauksissa (mm. sijaisuudet), joissa palkkakustannuksia voidaan leikata, tulee hakea säästöjä. Palveluja ostetaan ulkopuolisilta yhä enemmän ja ulkopuoliset palvelut kilpailutetaan säännöllisin väliajoin. Sairauspoissaoloissa tulee välttää sijaisten käyttöä. 3) Tulosalueiden talousarvion nettomenoista vähennetään vuonna 2012 n. 1 %, joka tekee: (pl.terveystoimi) euroa Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Säästö saavutettava käyttömenojen saneerauksilla/tulojen lisäyksillä. 4 ) Palvelumaksuja ja erilaisia taksoja korotetaan jo vuoden 2012 aikana ainakin siltä osin, mitkä ovat kunnan määriteltävissä. Maksut on tarkistettava niin, että ne kattavat vähintään palvelujen tuotantokustannukset. Vuokrat tarkistetaan vuosittain. Rakennuslupaja maa-ainestaksat tarkistetaan. 5) Vakinaisten ja pitempiaikaisten sijaisten luopuminen tulevista lomarahoista 1/3:lla ja se vaihdetaan vastaavaan vapaaseen työpäivinä pyöristäen päivät lähimpään täyteen päivään. Säästö yhteensä noin euroa. 6) Luovutaan talousarviossa suunnitellusta Sau-Sarvi III:n peruskorjauksesta tänä vuonna, säästö investointimenoissa euroa../..

17 145 TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEET Khall 70./.. Näillä toimenpiteillä ei taloutta voida kokonaan oikaista, mutta päästään tasapainoiseen suuntaan ja voidaan vähentää velkaantumista. Tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä vuosikate vastaa poistoja ja talous on silloin tasapainossa. Tämä vaatii edellä olevan lisäksi, että elinkeinojen kehittämistoimilla onnistutaan laajentamaan kunnan veropohjaa. Onnistuminen talouden sopeuttamistoimenpiteissä edellyttää, että kaikki kunnan tulosalueet sitoutuvat siihen täysimääräisesti. Kunnanjohtaja: Hallitus käy läpi edellä esitetyt sopeuttamistoimenpiteet sekä esittää ammattijärjestöille vapaaehtoista sopimusta lomarahojen leikkaamiseksi edellä kohdan 5 mukaisesti. Neuvottelijoiksi valitaan kunnan puolelta kunnanjohtaja, hallituksen ja valtuuston puheenjohtaja sekä kunnanhallituksen jäsen Tuovi Karvonen. Neuvottelut käynnistetään mahdollisimman pian. : Pykälään jaettiin oheismateriaaliksi toteumavertailu sekä yhteenveto verotulojen kertymästä Esko Savukoski esitti, että toimikuntaa täydennetään ja aletaan tosissaan pohtia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Säästöjä tulisi löytää paljon enemmän. Raimo Haapakoski kannatti neuvottelujen käymistä ja toivoi avointa keskustelua, esimerkiksi pitämällä valtuuston iltakoulu. Heidi Martin esitti toimikuntaan lisättäväksi Esko Savukosken ja taloussihteeri Iines Röningin. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin Martinin esitys toimikunnan täydentämisestä sekä Haapakosken esitys valtuuston iltakoulun järjestämisestä

18 146 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS) JÄRJESTELYERÄ Khall 71 Palkkasihteeri Liite Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan on sopimuksen piiriin kuuluville käytettävänä 0,4 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä alkaen. Järjestelyerän suuruus lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Erä kohdennetaan paikallisen palkkausjärjestelmän puitteissa tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin. Jollei kohdentamisesta päästä yksimielisyyteen, maksetaan paikallinen järjestelyerä tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena. Paikallisen järjestelyerän suuruus on laskettu marraskuun 2011 sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta ja käytettävänä on 79,39 euroa. Asiasta on käyty paikallisneuvottelu Neuvottelussa on saavutettu yksimielisyys. Liitteenä neuvottelun pöytäkirja ja esitys erän kohdentamisesta. Esityksen mukaisten korotusten kustannusvaikutus huomioiden automaattiset lisät on käytettävän erän suuruinen. Kunnanjohtaja: hyväksyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) järjestelyerän käytettäväksi liitteenä olevan yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti. : Raimo Haapakoski katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

19 147 TANHUAN KEHITTÄMISYHDISTYKSEN ANOMUS VETERAANIPÄIVÄN KONSERTIN JÄRJESTÄMISEEN Khall 72 Tanhuan Kehittämisyhdistys ry anoo kunnalta avustusta Messulassa pidettävän Korsuorkesterin konsertin järjestelykuluihin. Konsertin kulut ovat 800 euroa. Kunnanjohtaja: myöntää Tanhuan kehittämisyhdistys ry:lle käyttövaroistaan 300 euron avustuksen konsertin järjestelykuluihin. : Päätösehdotus hyväksyttiin

20 148 TEKNISEN TOIMEN PALVELUIDEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN TILANNEKATSAUS Khall 73 Rakennus- ja tekninen lautakunta Liite Kunnan teknisen toimen tehtävien järjestelyistä päätettiin noin vuosi sitten henkilöstön kanssa pidetyissä neuvotteluissa, lautakunnan kokouksessa ja kunnanhallituksessa. Konsultin tekemästä raportista on tehty tiivistelmä, johon on koottu keskeisimmät asiat ja toteutettavat toimenpiteet. Kunnan tilintarkastaja on kysynyt tarkastuslautakunnan kokouksessa järjestelyiden tilannetta ja pyytänyt lautakuntaa ja kunnanhallitusta raportoimaan toimenpiteiden ja muutosten edistymisestä. Liitteenä on loppuraportin tiivistelmä. Toimistopäällikkö: Lautakunta käy keskustelun uudelleen järjestelyiden tilanteesta toimistopäällikön kokouksessa antaman selonteon jälkeen. Rakennus- ja tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö selosti jo tehdyt muutokset. Mahdolliset eläköitymiset tänä vuonna voivat muuttaa molempien tiimien tilannetta niin oleellisesti, että ennen niiden varmistumista ei ole järkevää tehdä suuria muutoksia Khall 55 Khall Kunnanjohtaja: Hallitus keskustelee ja merkitsee tiedoksi liitteenä olevan loppuraportin tiivistelmän tähänastisista toimenpiteistä. Khall 73 : Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. Teknisen toimiston päällikkö Jarmo Ahtista pyydetään selvittämään asiaa seuraavaan hallituksen kokoukseen Teknisen toimiston päällikkö Jarmo Ahtinen tulee kokoukseen selvittämään teknisen toimen tehtäväjärjestelyjä. Kunnanjohtaja: Hallitus kuulee Jarmo Ahtisen selvityksen ja merkitsee tiedoksi loppuraportin toimenpiteiden tilanteen. : Kuultiin Jarmo Ahtisen selvitys loppuraportin toimenpiteistä. Heidi Martin esitti, että kiinteistökohtainen talonmiesjärjestelmä otetaan käyttöön heti. Päätösehdotus hyväksyttiin Heidi Martinin tekemällä lisäyksellä

21 149 PYKÄLÄINEN-KUTTUSOJA RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN JA KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN Khall 74 Oheismateriaali, liite Konsulttitoimisto Seitap Oy on laatinut Pykäläinen-Kuttusoja -alueelle Kemijoen varteen rantaosayleiskaavan luonnoksen. Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen MRA 30 mukaisesti ajan. Oheismateriaalina kaavaluonnos. Lausuntonsa kaavaluonnoksesta jättivät Lapin ELY-keskus, Lapin liitto ja Metsähallitus, joiden lausunnot ovat liitteenä. Kaavan laatija Tapani Honkanen antaa vastineensa lausunnoista ja ne esitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Kaavaehdotus tulee olemaan nähtävillä Savukosken kunnanvirastolla ja kunnan nettisivuilla osoitteessa Kuulutus nähtäville asettamisesta julkaistaan Kotikymppi-lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Kunnanjohtaja: asettaa Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville MRL 65 ja MRA 19 mukaisesti 30 päivän ajaksi ajaksi. Kaavaehdotusta täydennetään kaavoittajan vastineessa esittämillä tarkennuksilla, joissa on huomioitu viiranomaisten kaavaluonnoksista esille tuomat muutosesitykset. Koska kaava-alue kuuluu erityisesti poronhoitoon varatulle alueelle, tulee kaavaehdotukseen sisällyttää maininta, ettei poronomistaja joudu vastuuseen mahdollisista porojen aiheuttamista vahingoista, vaan tarvittaessa tontin omistajan/haltijan on aidattava alue vahinkojen välttämiseksi. : Kaavan laatija Tapani Honkasen vastine lausunnoista jaettiin kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin

22 150 POIKKEAMISHAKEMUS KIINTEISTÖYHTYMÄ LEVÄLÄ / TEUVO VÄNTÄNEN Khall 75 Rakennusmestari Kiinteistöyhtymä Levälä / Teuvo Väntänen hakee poikkeamista Savukosken kunnalta saadakseen laajentaa nykyistä kesämökkiä vapaa-ajan asunnoksi omistamallaan tilalla Sääskikumpu RN:o 28:1 Lunkkauksen kylässä Viitarannalla. Tilan pinta-ala on 0,30 hehtaaria ja rantaviivan pituus Kemijokeen on 60 metriä. Tila sijaitsee Kemijoen pohjoisrannalla Viitarannan sillalta noin 1 km itään Marjasuvannontien varrella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan poikkeamisvalta kuuluu pääsääntöisesti kunnalle lukuun ottamatta muutamia MRL määrittämiä tapauksia mm. uuden rakennuspaikan muodostumista ranta-alueelle. MRL 171 mukaan kunta voi myöntää poikkeuksen muista kuin uuden rakennuspaikan muodostumista koskevasta rakentamisesta. Kesämökkiä laajennetaan hakemuksen, asemapiirustuksen ja rakennuslupahakemuksen pääpiirustusten mukaisesti. Rakennus sijaitsee 15 metrin etäisyydellä Kemijoen rannasta. Kesämökin nykyinen kerrosala on 24 m 2 ja laajennuksen kerrosala on 26 m 2. Nykyiselle kesämökille on myönnetty rakennuslupa vuonna Rajanaapureita on kuultu kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta eikä heillä ole huomauttamista hankkeesta. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: päättää myöntää Kiinteistöyhtymä Levälälle poikkeamisen laajentaa nykyistä kesämökkiä vapaa-ajan asunnoksi Sääskikummun tilalla Savukosken kunnan Lunkkauksen kylässä. Luvansaajan on esitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava hankkeelle rakennuslupa. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien

23 151 POIKKEAMISHAKEMUS KIINTEISTÖYHTYMÄ LEVÄLÄ / TEUVO VÄNTÄNEN Khall 75./.. tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Rakentaminen toteutetaan myös Savukosken kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. : Päätösehdotus hyväksyttiin

24 152 MUUT ASIAT Khall 77 Puheenjohtaja Hannu Posti kertoi Tanhuassa pidetystä kyläillasta, jossa keskusteltiin Tanhuan kylää koskevista asioista. Muita asioita ei ollut, joten puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2012-2015. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2012-2015. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo 15.00-15.39 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 120 121 Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2012-2015 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Lisätiedot

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 10.00-15.32 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 26.6.2012 klo 17.00-18.55 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 15.00-18.30 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Kunnanhallitukselle tiedoksi Talousarvion

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Maanantai 07.04.2014 klo 15.00-17.31 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 1 Kuntalaisaloitteen

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-19.40 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 180 181 182 183 184 186 187 188 189 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus Jari ja Eeva

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 15.12.2014 klo 17.00-17.38 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 174 175 176 177 178 179 180 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnan omistamien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 25, 26, 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 25 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO 33 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ... 57 34 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO 120 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN VALITUKSESTA... 286 121 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄISEN KULJETUKSEN

Lisätiedot