Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014"

Transkriptio

1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Vuoden 2011 tilinpäätös Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö Asunto-osakeyhtiöiden talous Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille Talouden sopeuttamistoimenpiteet Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) järjestelyerä Tanhuan Kehittämisyhdistyksen anomus veteraanipäivän konsertin järjestämiseen Teknisen toimen palveluiden uudelleen järjestämisen tilannekatsaus Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaavan luonnosvaiheen kuuleminen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen Poikkeamishakemus Kiinteistöyhtymä Levälä / Teuvo Väntänen Muut asiat

2 130 Puheenjohtaja totesi, että pöydälle oli jaettu lisämateriaalia pykälään 70 ja liite pykälään 74. Pykälän 65 käsittelyn jälkeen kuultiin teknisen toimiston päällikkö Jarmo Ahtista liittyen pykäliin 73 ja 74. Ahtinen poistui kokouksesta klo Pidettiin tauko klo

3 131 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 65 Suomen Kuntaliitto: 1. Yk 28/2011; Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien myyntihintojen tarkistaminen Kuntatyönantajat: 2. Yk 4/2012; Työterveyshuoltolain muutos Keva: 3. Vuoden 2012 varhaiseläkeperusteinen ja eläkemenoperusteinen ennakkomaksu ARA: 4. Erityisryhmien asukasvalinnat 5. Tarkistuspäätös / Palvelutalo Saukoti Lapin ELY-keskus: 6. Poikkeamispäätös / Martin 7. Poikkeamispäätös / Hämäläinen Saapuneet pöytäkirjanotteet, kokouskutsut: 8. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouspöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Sosiaalilautakunnan pöytäkirja Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Lapin liiton hallituksen pöytäkirja Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouskutsu pidettävään kokoukseen 14. Koillis-Lapin Sähkö, Itä-Lapin Energia ja Keski-Lapin Voima Oy:n yhtiökokouskutsu pidettävään kokoukseen 15. Yhteistyötoimikunta ; KVTES:n säännösten soveltamisesta Savukosken kunnan henkilöstöön 16. Pelastuslaitoksen neuvottelukunta , kunnan edustajan tiedote Verohallinto: 17. Verojen tilityserittely maaliskuulta 2012 Eri ministeriöt: 18. Valtiovarainministeriö: Kuntien yhteistoiminta-avustusten hakeminen 19. Sosiaali- ja terveysministeriö: Kuntarakenneuudistus ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet 20. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Ajankohtaiset asiat liikuntatoimen kentässä Väestörekisterikeskus: 21. Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. : Esko Savukoski kertoi Pohjoisimman Lapin Leader./..

4 132 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 65./.. ry:n kokouksesta ja tulevaisuusstrategiasta, jossa painotetaan Leaderin toiminnan kehittämistä ja pienyrittäjien tukemista. On sovittu, että Savukoskella, Sallassa ja Utsjoella Leader hankkeen neuvoja on aina tietyn päivän kerran kuukaudessa paikalla. Asiasta neuvotellaan osapuolten kesken ja siitä tullaan tiedottamaan kuntatiedotteessa. Kunnanjohtaja kertoi Ranskaan ystävyyskuntavierailulle lähtevät. Puheenjohtaja kertoi Kuoskussa pidetystä laajakaistatilaisuudesta. Merkittiin tiedoksi

5 133 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Khall 66 Liite Kuntalain 68 :n mukaan on kunnanhallituksen laadittava tilinpäätös tilikaudelta ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saatettava se valtuuston käsiteltäväksi tilintarkastuksen jälkeen kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Liitteenä tilinpäätös vuodelta Tuloslaskelman vuosikate oli euroa eli 114 euroa/asukas. Vuosikate heikentyi edellisvuodesta huomattavasti eli noin euroa. Vuosikate tunnuslukuna osoittaa juoksevien menojen jälkeen investointeihin ja lainan lyhennyksiin käytettäväksi jäävän osuuden. Tämän mukaan Savukosken kunnan talous ajautui hyvin vaikeaksi. Kunnan toimintamenot kasvoivat yli euroa ja ne olivat euroa. Toimintamenojen kasvuprosentti oli 8 %. Toimintamenojen kasvu johtuu eniten terveydenhuollon menojen kasvusta. Terveydenhuollon osuus menokasvusta oli euroa. Talousarvioon verrattuna ne ylittyivät 14,7 % eli euroa. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän perusja ympäristöterveydenhuollon menot nousivat edellisvuodesta euroa eli 15,6 %. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat euroa. Toinen toimintamenoja lisännyt asia oli vanhustenhoidossa välttämättömästä palvelutalo Saukodin perustamisesta aiheutuneet kuuden lisähenkilön palkkaamisen palkkakustannukset, noin euroa. Saukoti aloitti toimintansa elokuussa. Ilman tätä henkilöstömenojen kasvu olisi ollut vain noin 1 %:n luokkaa. Päivähoidossa menot olivat euroa eli euroa talousarviota suuremmat. Tilatoimen menot olivat euroa eli euroa talousarviota suuremmat. Samoin tilatoimen tulot jäivät euroa pienemmäksi kuin talousarviossa oli varauduttu. Vesihuoltolaitoksen menot ylittyivät talousarvioon nähden eurolla. Lämpölaitoksen menot olivat euroa eli euroa suuremmat kuin talousarviossa. Lämpölaitoksen tulot olivat euroa eli euroa talousarviota pienemmät. Aineet, tarvikkeet ja tavarahankinnat olivat euroa eli noin euroa edellisvuotta pienemmät. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt sosiaalilautakunnan määrärahaylitysten kattamisen muualta sosiaalilautakunnan määrärahasäästöistä sekä hyväksynyt rakennus- ja teknisen lautakunnan määrärahaylitykset. Jos toimintamenojen kasvu olisi noudattanut kuntien keskimääräistä 4 %:n linjaa, olisi kunnan talous vielä pysynyt kutakuinkin tasapainossa.

6 134 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Khall 66./.. Toimintamenojen kasvu aiheutui enimmäkseen menoista, joihin kunta ei ole voinut vaikuttaa eli terveydenhuollon menoista ja toisaalta Saukodin henkilöstölisäyksestä. Verotulot jäivät myös talousarviossa ennakoituun nähden euroa pienemmiksi. Edelliseen tilinpäätökseen nähden verotulot kasvoivat vain noin euroa eli noin yhden prosentin. Eniten verotulot alittuivat talousarvioon nähden yhteisöverojen osalta ( euroa), mutta myös kunnan tulovero alittui euroa. Valtionosuuksia saatiin euroa eli ne laskivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna euroa. Peruspalvelujen valtionosuus laski euroa ja verotulotasaus euroa. Muut toimintatuotot ( myyntituotot, maksutulot, tuet ja avustukset ja muut tulot) toteutuivat lähes edellisvuoden mukaisena ja olivat yhteensä euroa. Tilikausi jäi käyttöomaisuuden poistojen jälkeen euroa alijäämäiseksi. Vuosi 2011 oli poikkeuksellinen investointien osalta. Kunnassa rakennettiin uusi Palvelutalo Saukoti, peruskorjattiin Savukosken vanhainkotia ja kunnostettiin teknisten tilojen luokkahuone. Tämän lisäksi korjattiin kunnanviraston vesikatto ja uusittiin ilmastointikone sekä saatettiin loppuun Kylätalon saneeraus. Investointimenot olivat yhteensä euroa. Investointien nettomeno oli euroa. Investoinnit rahoitettiin lainanottoa lisäämällä ja edellisten vuosien säästöillä. Vuoden lopussa lainamäärä oli euroa, vuotta aikaisemmin se oli euroa eli lisäystä on tullut lainojen lyhennys huomioiden euroa. Lainakanta/asukas oli vuoden lopussa euroa. Lainojen korkokulut olivat euroa. Edellisiltä vuosilta kertyneitä ylijäämiä on jäljellä vielä euroa, joten vuoden 2011 tilikauden alijäämällä vähennettynä ylijäämäkertymä laskee euroon. Kunnan näköpiirissä oleva talouskehitys näyttää tällä hetkellä hyvin vaikealta, koska jo tänä vuonna Savukosken taloutta kiristää kiinteistöveron irrottaminen verotulojen tasauslaskennasta (n e) ja lisäksi jo toteutetut valtionosuusleikkaukset sekä hallituksen vastikään ns. kehysriihessä päätetyt uudet leikkaukset. Nämä lisäävät paineita veronkorotuksiin ja kaikkien menojen sopeuttamistoimiin../..

7 135 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Khall 66./.. Kunnanjohtaja: hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. hyväksyy virastolla tehtäväksi tarpeelliset teknisluonteisten virheiden korjaukset ja mahdolliset täydennykset ennen tilinpäätöksen jättämistä tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn. : Kunnanjohtaja selvitti tilinpäätöstä, jonka jälkeen kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja päätti antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. hyväksyi virastolla tehtäväksi tarpeelliset teknisluonteisten virheiden korjaukset ja mahdolliset täydennykset ennen tilinpäätöksen jättämistä tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn

8 136 VEROHALLINNON TOIMIPISTEIDEN LAKKAUTTAMISTA KOSKEVA LAUSUNTOPYYNTÖ Khall 67 Kunnilta pyydetään lausuntoa Lapin verotoimiston Kemijärven toimipisteen lakkauttamisesta joko kokonaan tai muodostamalla siitä etätyöpiste, jossa ei ole asiakaspalvelua. Ennen toimipisteen sulkemista sen aukioloaikaa supistetaan niin, että se on avoinna tiistaisin klo 9-15, kesä- ja elokuussa klo 9-12, heinäkuussa suljettu. Kemijärven toimipisteessä työskentelee kahdeksan henkilöä. Toimipiste on avoinna maanantaisin ja tiistaisin klo Kemijärven toimipisteessä tehdään verokorttilaskentaa sekä annetaan neuvontaa. Toimipisteen lakkauttamisen johdosta ketään ei irtisanota. Verohallinto perustelee supistuksia sillä, että asiakkaat voivat hoitaa valtaosan veroasioistaan käymättä Verohallinnon toimipaikassa. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa lausuntonaan vastustavansa Verohallinnon tehtävien keskittämistä. Valtion tehtävien ja palveluiden supistaminen on jo tarpeeksi koskettanut Itä- Lappia. : Päätösehdotus hyväksyttiin

9 137 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TALOUS Khall 68 Liite Kunnan täydessä omistuksessa ovat asunto-osakeyhtiöt Tanhuankangas, Malmettirinne, Martintupa ja Sau-Kelo. Asuntoosakeyhtiö Sau-Kolmiosta kunta omistaa 68,9 % ja Sau-Harjusta 29,7 %. Näistä yhtiöistä muut ovat asumiskäytössä paitsi Sau-Kelo, joka toimii ryhmäpäiväkotina ja sen menot kirjataan sosiaalitoimen ryhmäperhepäivähoitoon. Liitteenä asunto-osakeyhtiöiden taloutta koskeva toteutumavertailu ja hallitusten selvitykset asunto-osakeyhtiölain mukaisista kunnossapitotarpeista. Seuraavassa eräitä tietoja asunto-osakeyhtiöiden tämänhetkisestä taloudesta: As Oy Sau-Kolmio - isännöitsijä Erkki Vitikka - huoneistot ovat olleet kaikki vuokralla, ja vuokratuloja on kertynyt vuoden aikana euroa - vastikemaksut yhtiölle euroa - toimintakate euroa - poistot euroa, johtuvat kunnan toteuttamista peruskorjausinvestoinneista omiin asuntoihinsa - kiinteistönhoito hoidetaan ostotöinä erikseen tilattuna/ Sakari Ratavaara ja Savukosken kunta - kunnan tilikauden alijäämä e - yhtiön tilikausi e - pitkäaikaisia lainoja yhtiöllä euroa - rahavarat yhtiöllä euroa Sau-Kolmion asuntojen vuokraustilanne on ollut hyvä. Poistojen takia tilikausi alijäämäinen. Investointitarpeina ikkunoiden uusiminen ja huoneistokohtaisten piha-aitausten rakentaminen. As Oy Malmettirinne - isännöitsijä Tilipalvelu Tossavainen Ky/ Marja-Leena Tossavainen - huoneistoja aika ajoin tyhjänä, josta aiheutuu omistajalle lämmityskuluja ja vuokratulojen menetystä - vuokratulot euroa, laskeneet edellisvuodesta n e - vastikemaksut yhtiölle euroa, jossa e kasvua edellisvuoteen verrattuna - talous tasapainossa, kunnan alijäämä 206 euroa - yhtiön tilikauden tappio 264 euroa - pitkäaikaiset lainat euroa

10 138 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TALOUS Khall 68./.. - rahavarat yhtiöllä euroa - kiinteistönhoito hoidetaan ostopalveluna kunnan tekniseltä toimistolta - esitetään hankittavaksi ilmalämpöpumput vuoden 2012 aikana, kustannukset noin euroa, 8 kpl a hinta euroa. As Oy Martintupa - isännöitsijä Tilipalvelu Tossavainen - asuntojen vuokratulot euroa eli sama taso kuin edellisenä vuotena, huoneistoissa tyhjäkäyttöä > vuokratulojen menetystä ja lämmityskuluja - vastikemaksut euroa, vastikkeissa n euron korotus, sillä vuotta aikaisemmin e - kunnan alijäämä euroa - tilikauden voitto yhtiön kirjanpidossa euroa - yhtiön lainojen määrä euroa - rahavarat yhtiöllä euroa - talonmiespalvelut Savukosken kunnalta - yhtiön hallitus esittää tälle vuodelle terassin ovien uusimisen, peltipattereiden vaihdon öljypattereiksi ja porraslaattojen korjauksen, kustannukset noin e As Oy Tanhuankangas - isännöitsijä Tilipalvelu Tossavainen - vuokratulot euroa eli euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, asuntojen vajaakäyttöä - vastikemaksut eli euron korotus edelliseen vuoteen - kunnan alijäämä euroa - yhtiön tilikauden voitto euroa - yhtiöllä pitkäaikaisia lainoja euroa - rahavarat yhtiöllä e - korjaustoimenpiteet v kuntotarkastus, v autokatokset kuudelle autolle As Oy Sau-Harju - vuokratulot e, asunnot vuokrattuna - tilikauden ylijäämä euroa As Oy Sau-Kelo - kiinteistön menot v euroa, poistot huomioiden euroa - talo sosiaalitoimen ryhmäpäiväkotikäytössä./..

11 139 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TALOUS Khall 68./.. Saamatta jääneet vuokratulot asuntojen tyhjäkäytöstä ovat merkittäviä Martintuvalla ja Tanhuankankaalla ja osittain myös Malmettirinteellä. Asuntojen tyhjillä olosta seuraa kunnalle taloudellisia menetyksiä. Yhtiöiden suunnittelemat investoinnit ovat kunnan tämänhetkiseen taloustilanteeseen nähden suuria, koska kunta joutuu vastaamaan lisäkustannuksista varsinkin asuntojen vajaakäytön takia. Aikaisemmin on selvitetty tyhjillään olevien asuinhuoneistojen myyntiä, mutta siitä luovuttiin osoittauduttua, ettei ostohalukkuutta ilmennyt ja myyntihinta olisi jäänyt liian alhaiseksi. Toisaalta kunnan olisi pitänyt maksaa ensin ARA:n lainat pois niiden asuntojen osalta, joita ollaan myymässä, mikä ei olisi kannattanut. Myös Tanhuasta tuli jyrkkää vastustusta asuntojen myyntiin laittamisesta. Kunnanjohtaja: As Oy Martintuvan ja As Oy Tanhuankankaan hallitusten selvitettäväksi annetaan, onko mahdollista saada osittaista maksuvapautusta ARA:n lainojen takaisinmaksuun asuntojen jatkuvan tyhjäkäytön takia. Jos tämä onnistuu, palataan asuntojen myynnin tarkasteluun sen jälkeen. Asunto-osakeyhtiöille ilmoitetaan, että suunniteltuja korjaustoimenpiteitä kunnan asuntoihin tulee lykätä tältä vuodelta ja niitä toteutetaan vain välttämättömimmiltä osilta käyttäen ensisijaisesti yhtiöiden omia rahavaroja. Hallituksille annetaan ohjeistus päättää korjausten jaksotus. : Pykälä päätettiin käsitellä asunto-osakeyhtiö kerrallaan. 1. As Oy Sau-Kolmio: Raimo Haapakoski katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta As Oy Sau- Kolmion asioita käsiteltäessä. Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 2. As Oy Malmettirinne: Heidi Martin esitti, että selvitetään toisena vaihtoehtona tulisijojen rakentaminen asuntoihin. Esko Savukoski esitti, että asuntoihin hankitaan ilmalämpöpumput vuoden 2012 aikana, ja vuokrasopimukseen tulee asettaa ehto, että asukas huolehtii ilmalämpöpumpun huollosta ja kunnossapidosta. Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että asunto-osakeyhtiön hallitus päättää toimenpiteistä. Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 3. As Oy Martintupa: Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin../..

12 140 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TALOUS Khall 68./.. 4. As Oy Tanhuankangas: Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 5. As Oy Sau-Harju: Puheenjohtaja Hannu Posti katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta As Oy Sau-Harjun asioita käsiteltäessä. Varapuheenjohtaja Raimo Haapakoski toimi puheenjohtajana tämän kohdan käsittelyn ajan. Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 6. As Oy Sau-Kelo: Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin

13 141 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE Khall 69 Khall Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) tavoitteena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Työnantajalla on tasa-arvolain mukaan yleinen velvollisuus edistää naisten ja miesten välistä tasaarvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvon edistäminen on osa henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämistä. Kunnanjohtaja: Esitän, että kunnanhallitus perustaisi erityisen tasaarvotyöryhmän, jonka vastuulla olisi tasa-arvosuunnitelman ja siihen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja seuranta. Työryhmään nimetään seuraavat henkilöt: Pj Mauri Aarrevaara (varalla Outi Kantia) Sinikka Savukoski (varalla Ulla Lakela) Raimo Haapakoski (varalla Marketta Marjala) Irene Erkkilä (varalla Ulla Ingervo) Siht. Merja Tuutijärvi (varalla Katja Karjalainen). : Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 21 Khall Tasa-arvotyöryhmä on toiminut keväästä 2010 lähtien. Työryhmä on työstänyt kunnan tasa-arvosuunnitelmaa, joka esitetään valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2012 aikana. Ulla Lakela on toiminut tasa-arvotyöryhmässä Sinikka Savukosken varajäsenenä. Ulla Lakelan jäätyä pois Savukosken kunnan palveluksesta, tulee hänen tilalleen valita uusi varajäsen. Kunnanjohtaja: Hallitus valitsee tasa-arvotyöryhmään Sinikka Savukosken varajäseneksi Tomi Moilasen. : Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 69 Khall Tasa-arvotyöryhmä on laatinut Savukosken kunnan tasaarvosuunnitelman vuosille Suunnitelma on käsitelty johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteenä olevan tasa-arvosuunnitelman hyväksymistä../..

14 142 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE Khall 69./.. Kunnanjohtaja: esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Savukosken kunnan tasaarvosuunnitelman vuosille : Puheenjohtaja totesi, että tasa-arvosuunnitelma perustuu tilanteeseen. Heidi Martin esitti, että liitteeseen 1 muutetaan perushoitaja/lähihoitajan määräksi 13. Tuovi Karvonen esitti muutettavaksi kiinteistönhoitaja/talonmies määräksi 6,5. Päätösehdotus hyväksyttiin tehdyillä korjauksilla

15 143 TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEET Khall 70 Savukosken kunnalla on näköpiirissä vaikeat talouden ajat johtuen valtion kuntataloutta heikentävistä toimista. Jo viime vuoden puolella päätettiin valtionosuusleikkauksista, yhteisöveron kuntaosuuden laskemisesta ja sosiaaliturvamaksun vapauttamista koskevasta kokeilusta luopumisesta. Nämä merkitsivät Savukosken kunnan taloudessa euron menetystä. Valtionosuusjärjestelmään kuuluu verotulojen tasaus, jossa kunnan keräämää verotuloa verrataan maan keskiarvoon. Savukosken kunta menetti kiinteistöveron poistamisesta verotulotasauksessa noin euroa. Kunnan verotulot ylittävät sovitun tasausrajan ja Savukosken verotuloja siirretään vastedes toisille kunnille. Lapissa Savukoski on ainoa verotulotasausta maksava kunta, esimerkiksi maakuntakeskuksista Joensuu saa 18,5 milj. euroa ja Rovaniemi saa yli 8,7 milj. euroa verotulotasausta valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on tasata kuntien välisiä eroja, joita syntyy muun muassa kuntien erilaisesta ikärakenteesta. Järjestelmä on tarkoitettu tukemaan taantuvia kuntia, mutta laskentajärjestelmä ei huomio kunnolla kuntien todellista rahoitusasemaa ja varallisuuseroja ja siksi Savukoskikin luetaan nyt ns. kasvukuntiin, jotka rahoittavat heikompia kuntia. Nämä edellä mainitut menetykset tekevät yhteensä euroa, joka on Savukosken kunnalle ylivoimainen katettavaksi. Se tarkoittaa lähes 3 veroprosentin nostotarvetta. Talousarvio tälle vuodelle jouduttiin tekemään euroa alijäämäiseksi. Valtion ns. kehysriihessä maaliskuussa päätettiin uusista ensi vuonna voimaan tulevista kuntatalouden kiristämistoimista. Kuntien valtionosuuksia leikataan vuoteen 2015 mennessä asteittain niin, että valtionosuuksien taso on silloin 520 milj. euroa alempi. Lisäverotuottoja toisaalta ohjataan kunnille 260 milj. euroa vuodessa. Savukosken osalta ei vielä tiedetä, paljonko tästä aiheutuu uusia leikkauksia. Alijäämää joka tapauksessa muodostuu näillä näkymin tulevinakin vuosina. Kun investoinnit ovat vuosikatetta suurempia jo välttämättömien korjaustarpeidenkin vuoksi, johtaa tämä kunnan lisävelkaantumiseen. Investointien määrää onkin jatkossa vähennettävä ja sopeutettava vuosikatteeseen. Velkamäärän kasvattaminen ja alijäämän lisääminen voivat johtaa kunnan kriisikuntien joukkoon. Näiden heikennysten takia on kunnassa on valmistauduttava talouden sopeuttamistoimenpiteisiin, vaikka tiedetään, että supistukset aiheuttavat heikennyksiä kunnan toiminnoissa eivätkä ne siten ole ongelmattomia. Joka tapauksessa jo harkinnanvaraisen./..

16 144 TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEET Khall 70./.. valtionavustuksen haun yhteydessä kunnan on esitettävä toimenpidesuunnitelma talouden vakauttamiseksi. Talouden sopeuttamistoimenpiteet koskevat kaikkia alueita. On saatava lisää tuloja ja toisaalta menoja on leikattava, joka vaikuttaa palvelujen tason alenemiseen. Samoin on kehitettävä kunnan toimintoja. 1) Talousarvion laadinnan yhteydessä on alustavasti kaavailtu, että tuloveroprosenttia nostetaan vuodelle ,75 %:iin ja seuraavana vuotena sitä nostetaan edelleen 0,5 %:lla. Lisäksi on tarkistettava kiinteistöveroja viimeistään vuonna Niitähän nostettiin jo tälle vuodelle. Päätökset veroprosenteista tehdään syksyllä. 2) Palkkamenojen kasvua on hillittävä; eläkkeellesiirtymiset on käytettävä hyväksi ja kaikissa muissakin tapauksissa (mm. sijaisuudet), joissa palkkakustannuksia voidaan leikata, tulee hakea säästöjä. Palveluja ostetaan ulkopuolisilta yhä enemmän ja ulkopuoliset palvelut kilpailutetaan säännöllisin väliajoin. Sairauspoissaoloissa tulee välttää sijaisten käyttöä. 3) Tulosalueiden talousarvion nettomenoista vähennetään vuonna 2012 n. 1 %, joka tekee: (pl.terveystoimi) euroa Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Säästö saavutettava käyttömenojen saneerauksilla/tulojen lisäyksillä. 4 ) Palvelumaksuja ja erilaisia taksoja korotetaan jo vuoden 2012 aikana ainakin siltä osin, mitkä ovat kunnan määriteltävissä. Maksut on tarkistettava niin, että ne kattavat vähintään palvelujen tuotantokustannukset. Vuokrat tarkistetaan vuosittain. Rakennuslupaja maa-ainestaksat tarkistetaan. 5) Vakinaisten ja pitempiaikaisten sijaisten luopuminen tulevista lomarahoista 1/3:lla ja se vaihdetaan vastaavaan vapaaseen työpäivinä pyöristäen päivät lähimpään täyteen päivään. Säästö yhteensä noin euroa. 6) Luovutaan talousarviossa suunnitellusta Sau-Sarvi III:n peruskorjauksesta tänä vuonna, säästö investointimenoissa euroa../..

17 145 TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEET Khall 70./.. Näillä toimenpiteillä ei taloutta voida kokonaan oikaista, mutta päästään tasapainoiseen suuntaan ja voidaan vähentää velkaantumista. Tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä vuosikate vastaa poistoja ja talous on silloin tasapainossa. Tämä vaatii edellä olevan lisäksi, että elinkeinojen kehittämistoimilla onnistutaan laajentamaan kunnan veropohjaa. Onnistuminen talouden sopeuttamistoimenpiteissä edellyttää, että kaikki kunnan tulosalueet sitoutuvat siihen täysimääräisesti. Kunnanjohtaja: Hallitus käy läpi edellä esitetyt sopeuttamistoimenpiteet sekä esittää ammattijärjestöille vapaaehtoista sopimusta lomarahojen leikkaamiseksi edellä kohdan 5 mukaisesti. Neuvottelijoiksi valitaan kunnan puolelta kunnanjohtaja, hallituksen ja valtuuston puheenjohtaja sekä kunnanhallituksen jäsen Tuovi Karvonen. Neuvottelut käynnistetään mahdollisimman pian. : Pykälään jaettiin oheismateriaaliksi toteumavertailu sekä yhteenveto verotulojen kertymästä Esko Savukoski esitti, että toimikuntaa täydennetään ja aletaan tosissaan pohtia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Säästöjä tulisi löytää paljon enemmän. Raimo Haapakoski kannatti neuvottelujen käymistä ja toivoi avointa keskustelua, esimerkiksi pitämällä valtuuston iltakoulu. Heidi Martin esitti toimikuntaan lisättäväksi Esko Savukosken ja taloussihteeri Iines Röningin. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin Martinin esitys toimikunnan täydentämisestä sekä Haapakosken esitys valtuuston iltakoulun järjestämisestä

18 146 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS) JÄRJESTELYERÄ Khall 71 Palkkasihteeri Liite Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan on sopimuksen piiriin kuuluville käytettävänä 0,4 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä alkaen. Järjestelyerän suuruus lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Erä kohdennetaan paikallisen palkkausjärjestelmän puitteissa tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin. Jollei kohdentamisesta päästä yksimielisyyteen, maksetaan paikallinen järjestelyerä tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena. Paikallisen järjestelyerän suuruus on laskettu marraskuun 2011 sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta ja käytettävänä on 79,39 euroa. Asiasta on käyty paikallisneuvottelu Neuvottelussa on saavutettu yksimielisyys. Liitteenä neuvottelun pöytäkirja ja esitys erän kohdentamisesta. Esityksen mukaisten korotusten kustannusvaikutus huomioiden automaattiset lisät on käytettävän erän suuruinen. Kunnanjohtaja: hyväksyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) järjestelyerän käytettäväksi liitteenä olevan yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti. : Raimo Haapakoski katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

19 147 TANHUAN KEHITTÄMISYHDISTYKSEN ANOMUS VETERAANIPÄIVÄN KONSERTIN JÄRJESTÄMISEEN Khall 72 Tanhuan Kehittämisyhdistys ry anoo kunnalta avustusta Messulassa pidettävän Korsuorkesterin konsertin järjestelykuluihin. Konsertin kulut ovat 800 euroa. Kunnanjohtaja: myöntää Tanhuan kehittämisyhdistys ry:lle käyttövaroistaan 300 euron avustuksen konsertin järjestelykuluihin. : Päätösehdotus hyväksyttiin

20 148 TEKNISEN TOIMEN PALVELUIDEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN TILANNEKATSAUS Khall 73 Rakennus- ja tekninen lautakunta Liite Kunnan teknisen toimen tehtävien järjestelyistä päätettiin noin vuosi sitten henkilöstön kanssa pidetyissä neuvotteluissa, lautakunnan kokouksessa ja kunnanhallituksessa. Konsultin tekemästä raportista on tehty tiivistelmä, johon on koottu keskeisimmät asiat ja toteutettavat toimenpiteet. Kunnan tilintarkastaja on kysynyt tarkastuslautakunnan kokouksessa järjestelyiden tilannetta ja pyytänyt lautakuntaa ja kunnanhallitusta raportoimaan toimenpiteiden ja muutosten edistymisestä. Liitteenä on loppuraportin tiivistelmä. Toimistopäällikkö: Lautakunta käy keskustelun uudelleen järjestelyiden tilanteesta toimistopäällikön kokouksessa antaman selonteon jälkeen. Rakennus- ja tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö selosti jo tehdyt muutokset. Mahdolliset eläköitymiset tänä vuonna voivat muuttaa molempien tiimien tilannetta niin oleellisesti, että ennen niiden varmistumista ei ole järkevää tehdä suuria muutoksia Khall 55 Khall Kunnanjohtaja: Hallitus keskustelee ja merkitsee tiedoksi liitteenä olevan loppuraportin tiivistelmän tähänastisista toimenpiteistä. Khall 73 : Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. Teknisen toimiston päällikkö Jarmo Ahtista pyydetään selvittämään asiaa seuraavaan hallituksen kokoukseen Teknisen toimiston päällikkö Jarmo Ahtinen tulee kokoukseen selvittämään teknisen toimen tehtäväjärjestelyjä. Kunnanjohtaja: Hallitus kuulee Jarmo Ahtisen selvityksen ja merkitsee tiedoksi loppuraportin toimenpiteiden tilanteen. : Kuultiin Jarmo Ahtisen selvitys loppuraportin toimenpiteistä. Heidi Martin esitti, että kiinteistökohtainen talonmiesjärjestelmä otetaan käyttöön heti. Päätösehdotus hyväksyttiin Heidi Martinin tekemällä lisäyksellä

21 149 PYKÄLÄINEN-KUTTUSOJA RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN JA KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN Khall 74 Oheismateriaali, liite Konsulttitoimisto Seitap Oy on laatinut Pykäläinen-Kuttusoja -alueelle Kemijoen varteen rantaosayleiskaavan luonnoksen. Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen MRA 30 mukaisesti ajan. Oheismateriaalina kaavaluonnos. Lausuntonsa kaavaluonnoksesta jättivät Lapin ELY-keskus, Lapin liitto ja Metsähallitus, joiden lausunnot ovat liitteenä. Kaavan laatija Tapani Honkanen antaa vastineensa lausunnoista ja ne esitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Kaavaehdotus tulee olemaan nähtävillä Savukosken kunnanvirastolla ja kunnan nettisivuilla osoitteessa Kuulutus nähtäville asettamisesta julkaistaan Kotikymppi-lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Kunnanjohtaja: asettaa Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville MRL 65 ja MRA 19 mukaisesti 30 päivän ajaksi ajaksi. Kaavaehdotusta täydennetään kaavoittajan vastineessa esittämillä tarkennuksilla, joissa on huomioitu viiranomaisten kaavaluonnoksista esille tuomat muutosesitykset. Koska kaava-alue kuuluu erityisesti poronhoitoon varatulle alueelle, tulee kaavaehdotukseen sisällyttää maininta, ettei poronomistaja joudu vastuuseen mahdollisista porojen aiheuttamista vahingoista, vaan tarvittaessa tontin omistajan/haltijan on aidattava alue vahinkojen välttämiseksi. : Kaavan laatija Tapani Honkasen vastine lausunnoista jaettiin kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin

22 150 POIKKEAMISHAKEMUS KIINTEISTÖYHTYMÄ LEVÄLÄ / TEUVO VÄNTÄNEN Khall 75 Rakennusmestari Kiinteistöyhtymä Levälä / Teuvo Väntänen hakee poikkeamista Savukosken kunnalta saadakseen laajentaa nykyistä kesämökkiä vapaa-ajan asunnoksi omistamallaan tilalla Sääskikumpu RN:o 28:1 Lunkkauksen kylässä Viitarannalla. Tilan pinta-ala on 0,30 hehtaaria ja rantaviivan pituus Kemijokeen on 60 metriä. Tila sijaitsee Kemijoen pohjoisrannalla Viitarannan sillalta noin 1 km itään Marjasuvannontien varrella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan poikkeamisvalta kuuluu pääsääntöisesti kunnalle lukuun ottamatta muutamia MRL määrittämiä tapauksia mm. uuden rakennuspaikan muodostumista ranta-alueelle. MRL 171 mukaan kunta voi myöntää poikkeuksen muista kuin uuden rakennuspaikan muodostumista koskevasta rakentamisesta. Kesämökkiä laajennetaan hakemuksen, asemapiirustuksen ja rakennuslupahakemuksen pääpiirustusten mukaisesti. Rakennus sijaitsee 15 metrin etäisyydellä Kemijoen rannasta. Kesämökin nykyinen kerrosala on 24 m 2 ja laajennuksen kerrosala on 26 m 2. Nykyiselle kesämökille on myönnetty rakennuslupa vuonna Rajanaapureita on kuultu kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta eikä heillä ole huomauttamista hankkeesta. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: päättää myöntää Kiinteistöyhtymä Levälälle poikkeamisen laajentaa nykyistä kesämökkiä vapaa-ajan asunnoksi Sääskikummun tilalla Savukosken kunnan Lunkkauksen kylässä. Luvansaajan on esitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava hankkeelle rakennuslupa. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien

23 151 POIKKEAMISHAKEMUS KIINTEISTÖYHTYMÄ LEVÄLÄ / TEUVO VÄNTÄNEN Khall 75./.. tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Rakentaminen toteutetaan myös Savukosken kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. : Päätösehdotus hyväksyttiin

24 152 MUUT ASIAT Khall 77 Puheenjohtaja Hannu Posti kertoi Tanhuassa pidetystä kyläillasta, jossa keskusteltiin Tanhuan kylää koskevista asioista. Muita asioita ei ollut, joten puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2012-2015. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2012-2015. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo 15.00-15.39 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 120 121 Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2012-2015 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 27. maaliskuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 50 Vuoden 2016 tilinpäätöksen allekirjoittaminen, luovuttaminen tilintarkastajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 331 19.10.2016 Kunnanhallitus 381 21.11.2016 MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 421/2/20/200/2016 Khall 19.10.2016 331 Valtuusto hyväksyi vuoden 2017

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.03.2015 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 8 9 Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 187 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 77 20.03.2017 Kunnanhallitus 95 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 60 16.05.2017 Kunnanvaltuusto 44 24.05.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS 3328/02.02.02/2017 KHAL 20.03.2017 77 Tilinpäätöstä koskevat

Lisätiedot

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA

INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA M.A.R.K. Arkkitehtitoimisto Mäntylä Oy Seppo Mäntylä Vesipirtintie 11 A 02330 Espoo 040 5472101 seppo@seppomantyla.fi 24.02.2014 INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen Tarja Salo Teuvo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

viranomainen kokouspäivämäärä sivu:

viranomainen kokouspäivämäärä sivu: 41 SOSIAALILAUTAKUNNALLE TIEDOKSI Sosltk 28 Sosiaali- ja terveysministeriö 1. Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten Mikeva 2. Palvelun hinnantarkistus Eduskunnan oikeusasiamies 3.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot