Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014"

Transkriptio

1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Vuoden 2011 tilinpäätös Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö Asunto-osakeyhtiöiden talous Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille Talouden sopeuttamistoimenpiteet Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) järjestelyerä Tanhuan Kehittämisyhdistyksen anomus veteraanipäivän konsertin järjestämiseen Teknisen toimen palveluiden uudelleen järjestämisen tilannekatsaus Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaavan luonnosvaiheen kuuleminen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen Poikkeamishakemus Kiinteistöyhtymä Levälä / Teuvo Väntänen Muut asiat

2 130 Puheenjohtaja totesi, että pöydälle oli jaettu lisämateriaalia pykälään 70 ja liite pykälään 74. Pykälän 65 käsittelyn jälkeen kuultiin teknisen toimiston päällikkö Jarmo Ahtista liittyen pykäliin 73 ja 74. Ahtinen poistui kokouksesta klo Pidettiin tauko klo

3 131 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 65 Suomen Kuntaliitto: 1. Yk 28/2011; Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien myyntihintojen tarkistaminen Kuntatyönantajat: 2. Yk 4/2012; Työterveyshuoltolain muutos Keva: 3. Vuoden 2012 varhaiseläkeperusteinen ja eläkemenoperusteinen ennakkomaksu ARA: 4. Erityisryhmien asukasvalinnat 5. Tarkistuspäätös / Palvelutalo Saukoti Lapin ELY-keskus: 6. Poikkeamispäätös / Martin 7. Poikkeamispäätös / Hämäläinen Saapuneet pöytäkirjanotteet, kokouskutsut: 8. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouspöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Sosiaalilautakunnan pöytäkirja Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Lapin liiton hallituksen pöytäkirja Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouskutsu pidettävään kokoukseen 14. Koillis-Lapin Sähkö, Itä-Lapin Energia ja Keski-Lapin Voima Oy:n yhtiökokouskutsu pidettävään kokoukseen 15. Yhteistyötoimikunta ; KVTES:n säännösten soveltamisesta Savukosken kunnan henkilöstöön 16. Pelastuslaitoksen neuvottelukunta , kunnan edustajan tiedote Verohallinto: 17. Verojen tilityserittely maaliskuulta 2012 Eri ministeriöt: 18. Valtiovarainministeriö: Kuntien yhteistoiminta-avustusten hakeminen 19. Sosiaali- ja terveysministeriö: Kuntarakenneuudistus ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet 20. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Ajankohtaiset asiat liikuntatoimen kentässä Väestörekisterikeskus: 21. Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. : Esko Savukoski kertoi Pohjoisimman Lapin Leader./..

4 132 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 65./.. ry:n kokouksesta ja tulevaisuusstrategiasta, jossa painotetaan Leaderin toiminnan kehittämistä ja pienyrittäjien tukemista. On sovittu, että Savukoskella, Sallassa ja Utsjoella Leader hankkeen neuvoja on aina tietyn päivän kerran kuukaudessa paikalla. Asiasta neuvotellaan osapuolten kesken ja siitä tullaan tiedottamaan kuntatiedotteessa. Kunnanjohtaja kertoi Ranskaan ystävyyskuntavierailulle lähtevät. Puheenjohtaja kertoi Kuoskussa pidetystä laajakaistatilaisuudesta. Merkittiin tiedoksi

5 133 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Khall 66 Liite Kuntalain 68 :n mukaan on kunnanhallituksen laadittava tilinpäätös tilikaudelta ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saatettava se valtuuston käsiteltäväksi tilintarkastuksen jälkeen kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Liitteenä tilinpäätös vuodelta Tuloslaskelman vuosikate oli euroa eli 114 euroa/asukas. Vuosikate heikentyi edellisvuodesta huomattavasti eli noin euroa. Vuosikate tunnuslukuna osoittaa juoksevien menojen jälkeen investointeihin ja lainan lyhennyksiin käytettäväksi jäävän osuuden. Tämän mukaan Savukosken kunnan talous ajautui hyvin vaikeaksi. Kunnan toimintamenot kasvoivat yli euroa ja ne olivat euroa. Toimintamenojen kasvuprosentti oli 8 %. Toimintamenojen kasvu johtuu eniten terveydenhuollon menojen kasvusta. Terveydenhuollon osuus menokasvusta oli euroa. Talousarvioon verrattuna ne ylittyivät 14,7 % eli euroa. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän perusja ympäristöterveydenhuollon menot nousivat edellisvuodesta euroa eli 15,6 %. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat euroa. Toinen toimintamenoja lisännyt asia oli vanhustenhoidossa välttämättömästä palvelutalo Saukodin perustamisesta aiheutuneet kuuden lisähenkilön palkkaamisen palkkakustannukset, noin euroa. Saukoti aloitti toimintansa elokuussa. Ilman tätä henkilöstömenojen kasvu olisi ollut vain noin 1 %:n luokkaa. Päivähoidossa menot olivat euroa eli euroa talousarviota suuremmat. Tilatoimen menot olivat euroa eli euroa talousarviota suuremmat. Samoin tilatoimen tulot jäivät euroa pienemmäksi kuin talousarviossa oli varauduttu. Vesihuoltolaitoksen menot ylittyivät talousarvioon nähden eurolla. Lämpölaitoksen menot olivat euroa eli euroa suuremmat kuin talousarviossa. Lämpölaitoksen tulot olivat euroa eli euroa talousarviota pienemmät. Aineet, tarvikkeet ja tavarahankinnat olivat euroa eli noin euroa edellisvuotta pienemmät. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt sosiaalilautakunnan määrärahaylitysten kattamisen muualta sosiaalilautakunnan määrärahasäästöistä sekä hyväksynyt rakennus- ja teknisen lautakunnan määrärahaylitykset. Jos toimintamenojen kasvu olisi noudattanut kuntien keskimääräistä 4 %:n linjaa, olisi kunnan talous vielä pysynyt kutakuinkin tasapainossa.

6 134 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Khall 66./.. Toimintamenojen kasvu aiheutui enimmäkseen menoista, joihin kunta ei ole voinut vaikuttaa eli terveydenhuollon menoista ja toisaalta Saukodin henkilöstölisäyksestä. Verotulot jäivät myös talousarviossa ennakoituun nähden euroa pienemmiksi. Edelliseen tilinpäätökseen nähden verotulot kasvoivat vain noin euroa eli noin yhden prosentin. Eniten verotulot alittuivat talousarvioon nähden yhteisöverojen osalta ( euroa), mutta myös kunnan tulovero alittui euroa. Valtionosuuksia saatiin euroa eli ne laskivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna euroa. Peruspalvelujen valtionosuus laski euroa ja verotulotasaus euroa. Muut toimintatuotot ( myyntituotot, maksutulot, tuet ja avustukset ja muut tulot) toteutuivat lähes edellisvuoden mukaisena ja olivat yhteensä euroa. Tilikausi jäi käyttöomaisuuden poistojen jälkeen euroa alijäämäiseksi. Vuosi 2011 oli poikkeuksellinen investointien osalta. Kunnassa rakennettiin uusi Palvelutalo Saukoti, peruskorjattiin Savukosken vanhainkotia ja kunnostettiin teknisten tilojen luokkahuone. Tämän lisäksi korjattiin kunnanviraston vesikatto ja uusittiin ilmastointikone sekä saatettiin loppuun Kylätalon saneeraus. Investointimenot olivat yhteensä euroa. Investointien nettomeno oli euroa. Investoinnit rahoitettiin lainanottoa lisäämällä ja edellisten vuosien säästöillä. Vuoden lopussa lainamäärä oli euroa, vuotta aikaisemmin se oli euroa eli lisäystä on tullut lainojen lyhennys huomioiden euroa. Lainakanta/asukas oli vuoden lopussa euroa. Lainojen korkokulut olivat euroa. Edellisiltä vuosilta kertyneitä ylijäämiä on jäljellä vielä euroa, joten vuoden 2011 tilikauden alijäämällä vähennettynä ylijäämäkertymä laskee euroon. Kunnan näköpiirissä oleva talouskehitys näyttää tällä hetkellä hyvin vaikealta, koska jo tänä vuonna Savukosken taloutta kiristää kiinteistöveron irrottaminen verotulojen tasauslaskennasta (n e) ja lisäksi jo toteutetut valtionosuusleikkaukset sekä hallituksen vastikään ns. kehysriihessä päätetyt uudet leikkaukset. Nämä lisäävät paineita veronkorotuksiin ja kaikkien menojen sopeuttamistoimiin../..

7 135 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Khall 66./.. Kunnanjohtaja: hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. hyväksyy virastolla tehtäväksi tarpeelliset teknisluonteisten virheiden korjaukset ja mahdolliset täydennykset ennen tilinpäätöksen jättämistä tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn. : Kunnanjohtaja selvitti tilinpäätöstä, jonka jälkeen kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja päätti antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. hyväksyi virastolla tehtäväksi tarpeelliset teknisluonteisten virheiden korjaukset ja mahdolliset täydennykset ennen tilinpäätöksen jättämistä tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn

8 136 VEROHALLINNON TOIMIPISTEIDEN LAKKAUTTAMISTA KOSKEVA LAUSUNTOPYYNTÖ Khall 67 Kunnilta pyydetään lausuntoa Lapin verotoimiston Kemijärven toimipisteen lakkauttamisesta joko kokonaan tai muodostamalla siitä etätyöpiste, jossa ei ole asiakaspalvelua. Ennen toimipisteen sulkemista sen aukioloaikaa supistetaan niin, että se on avoinna tiistaisin klo 9-15, kesä- ja elokuussa klo 9-12, heinäkuussa suljettu. Kemijärven toimipisteessä työskentelee kahdeksan henkilöä. Toimipiste on avoinna maanantaisin ja tiistaisin klo Kemijärven toimipisteessä tehdään verokorttilaskentaa sekä annetaan neuvontaa. Toimipisteen lakkauttamisen johdosta ketään ei irtisanota. Verohallinto perustelee supistuksia sillä, että asiakkaat voivat hoitaa valtaosan veroasioistaan käymättä Verohallinnon toimipaikassa. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa lausuntonaan vastustavansa Verohallinnon tehtävien keskittämistä. Valtion tehtävien ja palveluiden supistaminen on jo tarpeeksi koskettanut Itä- Lappia. : Päätösehdotus hyväksyttiin

9 137 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TALOUS Khall 68 Liite Kunnan täydessä omistuksessa ovat asunto-osakeyhtiöt Tanhuankangas, Malmettirinne, Martintupa ja Sau-Kelo. Asuntoosakeyhtiö Sau-Kolmiosta kunta omistaa 68,9 % ja Sau-Harjusta 29,7 %. Näistä yhtiöistä muut ovat asumiskäytössä paitsi Sau-Kelo, joka toimii ryhmäpäiväkotina ja sen menot kirjataan sosiaalitoimen ryhmäperhepäivähoitoon. Liitteenä asunto-osakeyhtiöiden taloutta koskeva toteutumavertailu ja hallitusten selvitykset asunto-osakeyhtiölain mukaisista kunnossapitotarpeista. Seuraavassa eräitä tietoja asunto-osakeyhtiöiden tämänhetkisestä taloudesta: As Oy Sau-Kolmio - isännöitsijä Erkki Vitikka - huoneistot ovat olleet kaikki vuokralla, ja vuokratuloja on kertynyt vuoden aikana euroa - vastikemaksut yhtiölle euroa - toimintakate euroa - poistot euroa, johtuvat kunnan toteuttamista peruskorjausinvestoinneista omiin asuntoihinsa - kiinteistönhoito hoidetaan ostotöinä erikseen tilattuna/ Sakari Ratavaara ja Savukosken kunta - kunnan tilikauden alijäämä e - yhtiön tilikausi e - pitkäaikaisia lainoja yhtiöllä euroa - rahavarat yhtiöllä euroa Sau-Kolmion asuntojen vuokraustilanne on ollut hyvä. Poistojen takia tilikausi alijäämäinen. Investointitarpeina ikkunoiden uusiminen ja huoneistokohtaisten piha-aitausten rakentaminen. As Oy Malmettirinne - isännöitsijä Tilipalvelu Tossavainen Ky/ Marja-Leena Tossavainen - huoneistoja aika ajoin tyhjänä, josta aiheutuu omistajalle lämmityskuluja ja vuokratulojen menetystä - vuokratulot euroa, laskeneet edellisvuodesta n e - vastikemaksut yhtiölle euroa, jossa e kasvua edellisvuoteen verrattuna - talous tasapainossa, kunnan alijäämä 206 euroa - yhtiön tilikauden tappio 264 euroa - pitkäaikaiset lainat euroa

10 138 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TALOUS Khall 68./.. - rahavarat yhtiöllä euroa - kiinteistönhoito hoidetaan ostopalveluna kunnan tekniseltä toimistolta - esitetään hankittavaksi ilmalämpöpumput vuoden 2012 aikana, kustannukset noin euroa, 8 kpl a hinta euroa. As Oy Martintupa - isännöitsijä Tilipalvelu Tossavainen - asuntojen vuokratulot euroa eli sama taso kuin edellisenä vuotena, huoneistoissa tyhjäkäyttöä > vuokratulojen menetystä ja lämmityskuluja - vastikemaksut euroa, vastikkeissa n euron korotus, sillä vuotta aikaisemmin e - kunnan alijäämä euroa - tilikauden voitto yhtiön kirjanpidossa euroa - yhtiön lainojen määrä euroa - rahavarat yhtiöllä euroa - talonmiespalvelut Savukosken kunnalta - yhtiön hallitus esittää tälle vuodelle terassin ovien uusimisen, peltipattereiden vaihdon öljypattereiksi ja porraslaattojen korjauksen, kustannukset noin e As Oy Tanhuankangas - isännöitsijä Tilipalvelu Tossavainen - vuokratulot euroa eli euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, asuntojen vajaakäyttöä - vastikemaksut eli euron korotus edelliseen vuoteen - kunnan alijäämä euroa - yhtiön tilikauden voitto euroa - yhtiöllä pitkäaikaisia lainoja euroa - rahavarat yhtiöllä e - korjaustoimenpiteet v kuntotarkastus, v autokatokset kuudelle autolle As Oy Sau-Harju - vuokratulot e, asunnot vuokrattuna - tilikauden ylijäämä euroa As Oy Sau-Kelo - kiinteistön menot v euroa, poistot huomioiden euroa - talo sosiaalitoimen ryhmäpäiväkotikäytössä./..

11 139 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TALOUS Khall 68./.. Saamatta jääneet vuokratulot asuntojen tyhjäkäytöstä ovat merkittäviä Martintuvalla ja Tanhuankankaalla ja osittain myös Malmettirinteellä. Asuntojen tyhjillä olosta seuraa kunnalle taloudellisia menetyksiä. Yhtiöiden suunnittelemat investoinnit ovat kunnan tämänhetkiseen taloustilanteeseen nähden suuria, koska kunta joutuu vastaamaan lisäkustannuksista varsinkin asuntojen vajaakäytön takia. Aikaisemmin on selvitetty tyhjillään olevien asuinhuoneistojen myyntiä, mutta siitä luovuttiin osoittauduttua, ettei ostohalukkuutta ilmennyt ja myyntihinta olisi jäänyt liian alhaiseksi. Toisaalta kunnan olisi pitänyt maksaa ensin ARA:n lainat pois niiden asuntojen osalta, joita ollaan myymässä, mikä ei olisi kannattanut. Myös Tanhuasta tuli jyrkkää vastustusta asuntojen myyntiin laittamisesta. Kunnanjohtaja: As Oy Martintuvan ja As Oy Tanhuankankaan hallitusten selvitettäväksi annetaan, onko mahdollista saada osittaista maksuvapautusta ARA:n lainojen takaisinmaksuun asuntojen jatkuvan tyhjäkäytön takia. Jos tämä onnistuu, palataan asuntojen myynnin tarkasteluun sen jälkeen. Asunto-osakeyhtiöille ilmoitetaan, että suunniteltuja korjaustoimenpiteitä kunnan asuntoihin tulee lykätä tältä vuodelta ja niitä toteutetaan vain välttämättömimmiltä osilta käyttäen ensisijaisesti yhtiöiden omia rahavaroja. Hallituksille annetaan ohjeistus päättää korjausten jaksotus. : Pykälä päätettiin käsitellä asunto-osakeyhtiö kerrallaan. 1. As Oy Sau-Kolmio: Raimo Haapakoski katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta As Oy Sau- Kolmion asioita käsiteltäessä. Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 2. As Oy Malmettirinne: Heidi Martin esitti, että selvitetään toisena vaihtoehtona tulisijojen rakentaminen asuntoihin. Esko Savukoski esitti, että asuntoihin hankitaan ilmalämpöpumput vuoden 2012 aikana, ja vuokrasopimukseen tulee asettaa ehto, että asukas huolehtii ilmalämpöpumpun huollosta ja kunnossapidosta. Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että asunto-osakeyhtiön hallitus päättää toimenpiteistä. Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 3. As Oy Martintupa: Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin../..

12 140 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TALOUS Khall 68./.. 4. As Oy Tanhuankangas: Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 5. As Oy Sau-Harju: Puheenjohtaja Hannu Posti katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta As Oy Sau-Harjun asioita käsiteltäessä. Varapuheenjohtaja Raimo Haapakoski toimi puheenjohtajana tämän kohdan käsittelyn ajan. Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 6. As Oy Sau-Kelo: Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin

13 141 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE Khall 69 Khall Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) tavoitteena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Työnantajalla on tasa-arvolain mukaan yleinen velvollisuus edistää naisten ja miesten välistä tasaarvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvon edistäminen on osa henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämistä. Kunnanjohtaja: Esitän, että kunnanhallitus perustaisi erityisen tasaarvotyöryhmän, jonka vastuulla olisi tasa-arvosuunnitelman ja siihen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja seuranta. Työryhmään nimetään seuraavat henkilöt: Pj Mauri Aarrevaara (varalla Outi Kantia) Sinikka Savukoski (varalla Ulla Lakela) Raimo Haapakoski (varalla Marketta Marjala) Irene Erkkilä (varalla Ulla Ingervo) Siht. Merja Tuutijärvi (varalla Katja Karjalainen). : Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 21 Khall Tasa-arvotyöryhmä on toiminut keväästä 2010 lähtien. Työryhmä on työstänyt kunnan tasa-arvosuunnitelmaa, joka esitetään valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2012 aikana. Ulla Lakela on toiminut tasa-arvotyöryhmässä Sinikka Savukosken varajäsenenä. Ulla Lakelan jäätyä pois Savukosken kunnan palveluksesta, tulee hänen tilalleen valita uusi varajäsen. Kunnanjohtaja: Hallitus valitsee tasa-arvotyöryhmään Sinikka Savukosken varajäseneksi Tomi Moilasen. : Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 69 Khall Tasa-arvotyöryhmä on laatinut Savukosken kunnan tasaarvosuunnitelman vuosille Suunnitelma on käsitelty johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteenä olevan tasa-arvosuunnitelman hyväksymistä../..

14 142 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE Khall 69./.. Kunnanjohtaja: esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Savukosken kunnan tasaarvosuunnitelman vuosille : Puheenjohtaja totesi, että tasa-arvosuunnitelma perustuu tilanteeseen. Heidi Martin esitti, että liitteeseen 1 muutetaan perushoitaja/lähihoitajan määräksi 13. Tuovi Karvonen esitti muutettavaksi kiinteistönhoitaja/talonmies määräksi 6,5. Päätösehdotus hyväksyttiin tehdyillä korjauksilla

15 143 TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEET Khall 70 Savukosken kunnalla on näköpiirissä vaikeat talouden ajat johtuen valtion kuntataloutta heikentävistä toimista. Jo viime vuoden puolella päätettiin valtionosuusleikkauksista, yhteisöveron kuntaosuuden laskemisesta ja sosiaaliturvamaksun vapauttamista koskevasta kokeilusta luopumisesta. Nämä merkitsivät Savukosken kunnan taloudessa euron menetystä. Valtionosuusjärjestelmään kuuluu verotulojen tasaus, jossa kunnan keräämää verotuloa verrataan maan keskiarvoon. Savukosken kunta menetti kiinteistöveron poistamisesta verotulotasauksessa noin euroa. Kunnan verotulot ylittävät sovitun tasausrajan ja Savukosken verotuloja siirretään vastedes toisille kunnille. Lapissa Savukoski on ainoa verotulotasausta maksava kunta, esimerkiksi maakuntakeskuksista Joensuu saa 18,5 milj. euroa ja Rovaniemi saa yli 8,7 milj. euroa verotulotasausta valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on tasata kuntien välisiä eroja, joita syntyy muun muassa kuntien erilaisesta ikärakenteesta. Järjestelmä on tarkoitettu tukemaan taantuvia kuntia, mutta laskentajärjestelmä ei huomio kunnolla kuntien todellista rahoitusasemaa ja varallisuuseroja ja siksi Savukoskikin luetaan nyt ns. kasvukuntiin, jotka rahoittavat heikompia kuntia. Nämä edellä mainitut menetykset tekevät yhteensä euroa, joka on Savukosken kunnalle ylivoimainen katettavaksi. Se tarkoittaa lähes 3 veroprosentin nostotarvetta. Talousarvio tälle vuodelle jouduttiin tekemään euroa alijäämäiseksi. Valtion ns. kehysriihessä maaliskuussa päätettiin uusista ensi vuonna voimaan tulevista kuntatalouden kiristämistoimista. Kuntien valtionosuuksia leikataan vuoteen 2015 mennessä asteittain niin, että valtionosuuksien taso on silloin 520 milj. euroa alempi. Lisäverotuottoja toisaalta ohjataan kunnille 260 milj. euroa vuodessa. Savukosken osalta ei vielä tiedetä, paljonko tästä aiheutuu uusia leikkauksia. Alijäämää joka tapauksessa muodostuu näillä näkymin tulevinakin vuosina. Kun investoinnit ovat vuosikatetta suurempia jo välttämättömien korjaustarpeidenkin vuoksi, johtaa tämä kunnan lisävelkaantumiseen. Investointien määrää onkin jatkossa vähennettävä ja sopeutettava vuosikatteeseen. Velkamäärän kasvattaminen ja alijäämän lisääminen voivat johtaa kunnan kriisikuntien joukkoon. Näiden heikennysten takia on kunnassa on valmistauduttava talouden sopeuttamistoimenpiteisiin, vaikka tiedetään, että supistukset aiheuttavat heikennyksiä kunnan toiminnoissa eivätkä ne siten ole ongelmattomia. Joka tapauksessa jo harkinnanvaraisen./..

16 144 TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEET Khall 70./.. valtionavustuksen haun yhteydessä kunnan on esitettävä toimenpidesuunnitelma talouden vakauttamiseksi. Talouden sopeuttamistoimenpiteet koskevat kaikkia alueita. On saatava lisää tuloja ja toisaalta menoja on leikattava, joka vaikuttaa palvelujen tason alenemiseen. Samoin on kehitettävä kunnan toimintoja. 1) Talousarvion laadinnan yhteydessä on alustavasti kaavailtu, että tuloveroprosenttia nostetaan vuodelle ,75 %:iin ja seuraavana vuotena sitä nostetaan edelleen 0,5 %:lla. Lisäksi on tarkistettava kiinteistöveroja viimeistään vuonna Niitähän nostettiin jo tälle vuodelle. Päätökset veroprosenteista tehdään syksyllä. 2) Palkkamenojen kasvua on hillittävä; eläkkeellesiirtymiset on käytettävä hyväksi ja kaikissa muissakin tapauksissa (mm. sijaisuudet), joissa palkkakustannuksia voidaan leikata, tulee hakea säästöjä. Palveluja ostetaan ulkopuolisilta yhä enemmän ja ulkopuoliset palvelut kilpailutetaan säännöllisin väliajoin. Sairauspoissaoloissa tulee välttää sijaisten käyttöä. 3) Tulosalueiden talousarvion nettomenoista vähennetään vuonna 2012 n. 1 %, joka tekee: (pl.terveystoimi) euroa Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Säästö saavutettava käyttömenojen saneerauksilla/tulojen lisäyksillä. 4 ) Palvelumaksuja ja erilaisia taksoja korotetaan jo vuoden 2012 aikana ainakin siltä osin, mitkä ovat kunnan määriteltävissä. Maksut on tarkistettava niin, että ne kattavat vähintään palvelujen tuotantokustannukset. Vuokrat tarkistetaan vuosittain. Rakennuslupaja maa-ainestaksat tarkistetaan. 5) Vakinaisten ja pitempiaikaisten sijaisten luopuminen tulevista lomarahoista 1/3:lla ja se vaihdetaan vastaavaan vapaaseen työpäivinä pyöristäen päivät lähimpään täyteen päivään. Säästö yhteensä noin euroa. 6) Luovutaan talousarviossa suunnitellusta Sau-Sarvi III:n peruskorjauksesta tänä vuonna, säästö investointimenoissa euroa../..

17 145 TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEET Khall 70./.. Näillä toimenpiteillä ei taloutta voida kokonaan oikaista, mutta päästään tasapainoiseen suuntaan ja voidaan vähentää velkaantumista. Tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä vuosikate vastaa poistoja ja talous on silloin tasapainossa. Tämä vaatii edellä olevan lisäksi, että elinkeinojen kehittämistoimilla onnistutaan laajentamaan kunnan veropohjaa. Onnistuminen talouden sopeuttamistoimenpiteissä edellyttää, että kaikki kunnan tulosalueet sitoutuvat siihen täysimääräisesti. Kunnanjohtaja: Hallitus käy läpi edellä esitetyt sopeuttamistoimenpiteet sekä esittää ammattijärjestöille vapaaehtoista sopimusta lomarahojen leikkaamiseksi edellä kohdan 5 mukaisesti. Neuvottelijoiksi valitaan kunnan puolelta kunnanjohtaja, hallituksen ja valtuuston puheenjohtaja sekä kunnanhallituksen jäsen Tuovi Karvonen. Neuvottelut käynnistetään mahdollisimman pian. : Pykälään jaettiin oheismateriaaliksi toteumavertailu sekä yhteenveto verotulojen kertymästä Esko Savukoski esitti, että toimikuntaa täydennetään ja aletaan tosissaan pohtia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Säästöjä tulisi löytää paljon enemmän. Raimo Haapakoski kannatti neuvottelujen käymistä ja toivoi avointa keskustelua, esimerkiksi pitämällä valtuuston iltakoulu. Heidi Martin esitti toimikuntaan lisättäväksi Esko Savukosken ja taloussihteeri Iines Röningin. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin Martinin esitys toimikunnan täydentämisestä sekä Haapakosken esitys valtuuston iltakoulun järjestämisestä

18 146 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS) JÄRJESTELYERÄ Khall 71 Palkkasihteeri Liite Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan on sopimuksen piiriin kuuluville käytettävänä 0,4 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä alkaen. Järjestelyerän suuruus lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Erä kohdennetaan paikallisen palkkausjärjestelmän puitteissa tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin. Jollei kohdentamisesta päästä yksimielisyyteen, maksetaan paikallinen järjestelyerä tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena. Paikallisen järjestelyerän suuruus on laskettu marraskuun 2011 sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta ja käytettävänä on 79,39 euroa. Asiasta on käyty paikallisneuvottelu Neuvottelussa on saavutettu yksimielisyys. Liitteenä neuvottelun pöytäkirja ja esitys erän kohdentamisesta. Esityksen mukaisten korotusten kustannusvaikutus huomioiden automaattiset lisät on käytettävän erän suuruinen. Kunnanjohtaja: hyväksyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) järjestelyerän käytettäväksi liitteenä olevan yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti. : Raimo Haapakoski katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

19 147 TANHUAN KEHITTÄMISYHDISTYKSEN ANOMUS VETERAANIPÄIVÄN KONSERTIN JÄRJESTÄMISEEN Khall 72 Tanhuan Kehittämisyhdistys ry anoo kunnalta avustusta Messulassa pidettävän Korsuorkesterin konsertin järjestelykuluihin. Konsertin kulut ovat 800 euroa. Kunnanjohtaja: myöntää Tanhuan kehittämisyhdistys ry:lle käyttövaroistaan 300 euron avustuksen konsertin järjestelykuluihin. : Päätösehdotus hyväksyttiin

20 148 TEKNISEN TOIMEN PALVELUIDEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN TILANNEKATSAUS Khall 73 Rakennus- ja tekninen lautakunta Liite Kunnan teknisen toimen tehtävien järjestelyistä päätettiin noin vuosi sitten henkilöstön kanssa pidetyissä neuvotteluissa, lautakunnan kokouksessa ja kunnanhallituksessa. Konsultin tekemästä raportista on tehty tiivistelmä, johon on koottu keskeisimmät asiat ja toteutettavat toimenpiteet. Kunnan tilintarkastaja on kysynyt tarkastuslautakunnan kokouksessa järjestelyiden tilannetta ja pyytänyt lautakuntaa ja kunnanhallitusta raportoimaan toimenpiteiden ja muutosten edistymisestä. Liitteenä on loppuraportin tiivistelmä. Toimistopäällikkö: Lautakunta käy keskustelun uudelleen järjestelyiden tilanteesta toimistopäällikön kokouksessa antaman selonteon jälkeen. Rakennus- ja tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö selosti jo tehdyt muutokset. Mahdolliset eläköitymiset tänä vuonna voivat muuttaa molempien tiimien tilannetta niin oleellisesti, että ennen niiden varmistumista ei ole järkevää tehdä suuria muutoksia Khall 55 Khall Kunnanjohtaja: Hallitus keskustelee ja merkitsee tiedoksi liitteenä olevan loppuraportin tiivistelmän tähänastisista toimenpiteistä. Khall 73 : Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. Teknisen toimiston päällikkö Jarmo Ahtista pyydetään selvittämään asiaa seuraavaan hallituksen kokoukseen Teknisen toimiston päällikkö Jarmo Ahtinen tulee kokoukseen selvittämään teknisen toimen tehtäväjärjestelyjä. Kunnanjohtaja: Hallitus kuulee Jarmo Ahtisen selvityksen ja merkitsee tiedoksi loppuraportin toimenpiteiden tilanteen. : Kuultiin Jarmo Ahtisen selvitys loppuraportin toimenpiteistä. Heidi Martin esitti, että kiinteistökohtainen talonmiesjärjestelmä otetaan käyttöön heti. Päätösehdotus hyväksyttiin Heidi Martinin tekemällä lisäyksellä

21 149 PYKÄLÄINEN-KUTTUSOJA RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN JA KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN Khall 74 Oheismateriaali, liite Konsulttitoimisto Seitap Oy on laatinut Pykäläinen-Kuttusoja -alueelle Kemijoen varteen rantaosayleiskaavan luonnoksen. Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen MRA 30 mukaisesti ajan. Oheismateriaalina kaavaluonnos. Lausuntonsa kaavaluonnoksesta jättivät Lapin ELY-keskus, Lapin liitto ja Metsähallitus, joiden lausunnot ovat liitteenä. Kaavan laatija Tapani Honkanen antaa vastineensa lausunnoista ja ne esitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Kaavaehdotus tulee olemaan nähtävillä Savukosken kunnanvirastolla ja kunnan nettisivuilla osoitteessa Kuulutus nähtäville asettamisesta julkaistaan Kotikymppi-lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Kunnanjohtaja: asettaa Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville MRL 65 ja MRA 19 mukaisesti 30 päivän ajaksi ajaksi. Kaavaehdotusta täydennetään kaavoittajan vastineessa esittämillä tarkennuksilla, joissa on huomioitu viiranomaisten kaavaluonnoksista esille tuomat muutosesitykset. Koska kaava-alue kuuluu erityisesti poronhoitoon varatulle alueelle, tulee kaavaehdotukseen sisällyttää maininta, ettei poronomistaja joudu vastuuseen mahdollisista porojen aiheuttamista vahingoista, vaan tarvittaessa tontin omistajan/haltijan on aidattava alue vahinkojen välttämiseksi. : Kaavan laatija Tapani Honkasen vastine lausunnoista jaettiin kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin

22 150 POIKKEAMISHAKEMUS KIINTEISTÖYHTYMÄ LEVÄLÄ / TEUVO VÄNTÄNEN Khall 75 Rakennusmestari Kiinteistöyhtymä Levälä / Teuvo Väntänen hakee poikkeamista Savukosken kunnalta saadakseen laajentaa nykyistä kesämökkiä vapaa-ajan asunnoksi omistamallaan tilalla Sääskikumpu RN:o 28:1 Lunkkauksen kylässä Viitarannalla. Tilan pinta-ala on 0,30 hehtaaria ja rantaviivan pituus Kemijokeen on 60 metriä. Tila sijaitsee Kemijoen pohjoisrannalla Viitarannan sillalta noin 1 km itään Marjasuvannontien varrella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan poikkeamisvalta kuuluu pääsääntöisesti kunnalle lukuun ottamatta muutamia MRL määrittämiä tapauksia mm. uuden rakennuspaikan muodostumista ranta-alueelle. MRL 171 mukaan kunta voi myöntää poikkeuksen muista kuin uuden rakennuspaikan muodostumista koskevasta rakentamisesta. Kesämökkiä laajennetaan hakemuksen, asemapiirustuksen ja rakennuslupahakemuksen pääpiirustusten mukaisesti. Rakennus sijaitsee 15 metrin etäisyydellä Kemijoen rannasta. Kesämökin nykyinen kerrosala on 24 m 2 ja laajennuksen kerrosala on 26 m 2. Nykyiselle kesämökille on myönnetty rakennuslupa vuonna Rajanaapureita on kuultu kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta eikä heillä ole huomauttamista hankkeesta. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: päättää myöntää Kiinteistöyhtymä Levälälle poikkeamisen laajentaa nykyistä kesämökkiä vapaa-ajan asunnoksi Sääskikummun tilalla Savukosken kunnan Lunkkauksen kylässä. Luvansaajan on esitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava hankkeelle rakennuslupa. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien

23 151 POIKKEAMISHAKEMUS KIINTEISTÖYHTYMÄ LEVÄLÄ / TEUVO VÄNTÄNEN Khall 75./.. tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Rakentaminen toteutetaan myös Savukosken kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. : Päätösehdotus hyväksyttiin

24 152 MUUT ASIAT Khall 77 Puheenjohtaja Hannu Posti kertoi Tanhuassa pidetystä kyläillasta, jossa keskusteltiin Tanhuan kylää koskevista asioista. Muita asioita ei ollut, joten puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.05.2011 Seitap Oy 2011 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 135 07.04.2009 Kunnanhallitus 221 16.06.2009 Kunnanhallitus 243 29.06.2009 Kunnanvaltuusto 86 29.06.2009 Iin kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2008 570/02/55/2008 Khall 135 Kuntalain

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 93 5/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.06.2009 kello 17.30 17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Pello, Asemakaavan muutos kortteli 144 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.5.2016

Pello, Asemakaavan muutos kortteli 144 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.5.2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Pello, Asemakaavan muutos kortteli 144 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.5.2016 Pellon kunta Seitap Oy 2016 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot