Valtion ja kuntien elinkeinotoiminta on lisääntynyt läpinäkyvyyttä markkinoilla lisättävä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion ja kuntien elinkeinotoiminta on lisääntynyt läpinäkyvyyttä markkinoilla lisättävä"

Transkriptio

1 Johtaja Martti Pallari Valtion ja kuntien elinkeinotoiminta on lisääntynyt läpinäkyvyyttä markkinoilla lisättävä Tiedotustilaisuus Suomen Yrittäjissä

2 Julkisen sektorin elinkeinotoiminta Kyselyn tausta Valtion ja kuntien järjestämisvastuulla on runsaasti tehtäviä, jotka kansalaisten ja yritysten näkökulmasta ovat tärkeitä. Nämä palvelut katetaan verovaroilla, julkisilla maksuilla tai palveluiden myynnistä saatavilla hinnoilla. Osa julkisten palvelujen tuotannosta tapahtuu elinkeinotoiminnan muodossa. Tunnusmerkkejä ovat toiminnan vastikkeellisuus, ammattimaisuus, jatkuvuus, markkinaehtoinen toimintatapa yleensä sekä se, että elinkeinotoimintaa harjoitetaan kiinteästä toimipaikasta käsin. Eräiden palvelujen osalta julkinen ja yksityinen sektori toimivat avoimessa kilpailutilanteessa. Joiltakin osin palvelumarkkinoita on avattu. Löytyy kuitenkin myös toimialoja, jotka ovat käytännöllisesti katsoen suljettuja yksityisiltä yrityksiltä. Julkisen elinkeinotoiminnan harjoittajina voivat olla osakeyhtiöt, liikelaitokset, kuntayhtymät, oppilaitokset ja erilaiset virastot. Erityisesti pienyritysten kannalta ongelma on se, että julkisen sektorin orgaaneilla on eriarvoinen ja usein ylivoimainen asema markkinoilla. Suomen Yrittäjät halusi selvittää, mitä julkisomisteisista yrityksistä, liikelaitoksista tai muista toimijoista jäsenyritykset pitävät kilpailijoinaan, ja millaisia kilpailuhaittoja näiden toiminnasta yrityksille aiheutuu

3 Vastaajat toimialoittain 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Liike-elämän palvelut Koulutus Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut

4 Vastaajat henkilöstön mukaan 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yksinyrittäjät Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset

5 100 % Julkisia kilpailijoita nimenneiden osuus vastaajista toimialoittain 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Liike-elämän palvelut Koulutus Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Yhteensä

6 80 % Julkisen toimijan elinkeinotoiminnan muutos viimeisen kolmen vuoden aikana 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemustoimi Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Liike-elämän palvelut Koulutus Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Yhteensä Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Vähentynyt

7 100 % Julkisessa kilpailijassa määräysvallan omaava taho 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemustoimi Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Liike-elämän palvelut Koulutus Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Yhteensä Valtio Kunta

8 Esimerkkejä kilpailijoista sekä kilpailevista tuotteista ja palveluista (A) Toimiala Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemustointa Esim. julkisen sektorin toimijoista ammattikoulut Edita vankilat vesi- ja energialaitokset sairaanhoitopiirit jätehuoltoyhtiöt kaupunkien pesulat kuntien tekniset toimet Destia Suomen Posti sairaanhoitopiirit poliisilaitokset TeliaSonera kunnat ravintolaoppilaitokset Esim. kilpailevista tuotteista/palveluista työturvallisuuskortti, tulityökorttikoulutus opetusohjelmien painaminen, oppaat lavat laiteasennukset ortopediset apuvälineet, hammasproteesit kuljetus, käsittely vaatteiden huolto ja vuokraus rakennuspalvelut, maanrakennus maanrakennus ja väylähuolto autojen huolto, vuokraus lääkejakelu kuvaus matkapuhelinliittymien myynti viihdeuimalat, lounasruokailut, leirintä ruokapalvelut, tilaukset, juhlapalvelut

9 Esimerkkejä kilpailijoista sekä kilpailevista tuotteista ja palveluista (B) Toimiala Esim. julkisen sektorin toimijoista Esim. kilpailevista tuotteista/palveluista kuntien tekniset toimet kiinteistö- ja viherpalvelut, sunnittelupalvelut vuokrayhtiöt kiinteistöpalvelut, vuokrauspalvelut vesi- ja energiayhtiöt kiinteistöpalvelut kuntien kulttuuritoimi esitykset, tapahtumat kuntien atk-osastot ja tietoyhtiöt atk-palvelut, it-konsultointi kunnat talous- ja henkilöstöhallinto VTT kehitystyö, T&K-palvelut, konsultointi Kiinteistö, vuokraus ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut työvoimatoimistot oppilaitokset TE-keskukset oikeusaputoimistot kuntien rahatoimistot Destia kunnat/kuntayhtymät pelastuslaitokset kuntien huoltoyhtiöt kuntien kotipalvelut Suomen Posti henkilöstöpalvelut, vuokratyövoimavälitys koulutus, konsultointi, tutkimus, hallinto koulutus- ja neuvontapalvelut, konsultointi oikeudelliset palvelut tilitoimistopalvelut suunnittelupalvelut laboratoriopalvelut pelastussuunnitelmat ja -koulutus siivous, kiinteistönhuolto kotiapu, siivous postipalvelut

10 Esimerkkejä kilpailijoista sekä kilpailevista tuotteista ja palveluista (C) Toimiala Kuljetus, varastointi jaa tietoliikenne Koulutus Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Esim. julkisen sektorin toimijoista Destia Suomen Posti VR kunnat oppilaitokset kuntien päivähoito kuntien palvelukeskukset kunnat ja kuntayhtymät Esim. kilpailevista tuotteista/palveluista tiehuolto ja -kunnossapito kuljetuspalvelut kuljetuspalvelut kotipalvelut, tiehuolto, telepalvelut koulutus, liikenneopetus, kurssit, valmennus päivähoito, kerhot kädentaitokurssit, askartelunohjaus hoidot, kuntoutus, terapiat, työterveyshuolto, vastaanottopalvelut, vammaispalvelut, palveluasuminen, kotipalvelut, ruokahuolto, lasten sijaishuolto, henkilökohtainen avustus, sairaankuljetus, tutkimus- ja laboratoriopalvelut

11 Julkisen kilpailijan aiheuttama kilpailun haitta-aste keskimäärin Suuri haitta Melko suuri haitta Pieni haitta Ei haittaa Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemustoimi Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Liike-elämän palvelut Koulutus Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Yhteensä Keskiarvo toimialoittain. Arvioitu asteikolla: 0 = ei haittaa, 1 = pieni haitta,, 10 = suuri haitta

12 90 % Mihin julkisen toimijan kilpailuetu perustuu pääasiassa? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Erityinen osaaminen Alemmat tuotantokustannukset Ylisuuri oma pääoma Erilainen verokohtelu Edullisempi rahoitus Paremmat sopimus/lupaehdot Ylivoimaiset resurssit Ristisubventio Ei oman pääoman tuottovaatimusta Suojattu asema Julkinen tuki Muu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemustoimi Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Liike-elämän palvelut Koulutus Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Yhteensä

13 10 Miten julkisen toimijan toiminta vaikuttaa yritystoimintaan? Suuri vaikutus Melko suuri vaikutus Pieni vaikutus Ei vaikutusta Laatukilpailu kiristyy Markkinointi panostusta lisättävä Hintakilpailu kiristyy Markkinoille pääsy vaikeutuu Laajentaminen vaikeutuu Hintamielikuva hämärtyy alihinnoittelun johdosta Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemustoimi Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Liike-elämän palvelut Koulutus Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Yhteensä Keskiarvo toimialoittain. Arvioitu asteikolla: 0 = ei vaikutusta, 1 = pieni vaikutus,, 10 = suuri vaikutus

14 Johtopäätökset Julkisen sektorin elinkeinotoiminta lisääntymässä Kuntien kilpaileva toiminta selvästi suurempi kuin valtion Kilpailun haitta-aste päätoimialoilla melko suuri haitta tai suuri haitta Julkisen sektorin kilpailuetu perustuu pääasiassa julkisiin tukiin, ristisubventioihin ja suojattuun asemaan yleensä. Kilpailuhaitta näyttäytyy pääasiassa tuotteiden ja palveluiden hintamielikuvan hämärtymisenä, kilpailun kiristymisenä ja markkinoille pääsyn vaikeutumisena

15 SY:n näkemys Julkisen sektorin ei tule laajentua markkinoille, joilla on jo kilpailtua toimintaa. Valtion ja kuntien interventiot väärillä markkinoilla aiheuttavat tehottomuutta yhteiskunnassa. Julkisen sektorin tehtävänä on huolehtia siitä, että sen järjestämisvastuulla olevat palvelut tuotetaan monipuolisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti palvelutuottajana sille jää markkinapuutteiden täydentäjän rooli. Julkisen sektorin toimijoilla ei saa olla julkiseen omistukseen liittyvää kilpailuetua tuottajana toimiessaan. Kaikkien palvelutuottajien on oltava tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

SELVITYS KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN LIIKELAITOSTOIMINNASTA 2008

SELVITYS KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN LIIKELAITOSTOIMINNASTA 2008 SELVITYS KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN LIIKELAITOSTOIMINNASTA 2008 SAATESANAT Suomen Yrittäjät on laatinut tämän selvityksen keskustelunavaukseksi kuntien liiketoiminnan vaikutuksista yritysten toimintaympäristöön.

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Kainuun Etu Oy PALVELUALOJEN ESISELVITYS 1 (80) PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Loppuraportti Toteutetut yritysanalyysihaastattelut Tammi Toukokuu 2009 Kehityskohteet toimialoittain Kainuussa Harri

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat Ernst & Young Oy Puh. 09-172 771 Elielinaukio 5 B Fax 09-1727 7707 Partner, Leena Äärilä 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@fi.ey.com Tax Advisor, Maaria Koski www.ey.com/fi 18.2.2007 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA / Kunnat ja markkinat -hanke Bo Erik Ekström, Mika Pohjonen ja Ilkka Haavisto Muistio: KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 1 Muistio on koostettu loppuvuodesta

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille?

Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille? Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille? HYMY Hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Kuntalain uudistus ja sen vaikutukset kuntalaboratorioihin

Kuntalain uudistus ja sen vaikutukset kuntalaboratorioihin Kuntalain uudistus ja sen vaikutukset kuntalaboratorioihin Ajankohtaista laboratoriorintamalla Helsinki 9.10.2013 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Kunnat

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 projektin rahoitus Varsinais-Suomen liitto / maakunnan kehittämisraha sekä Turun seudun kehittämiskeskus projektin hallinnoija

Lisätiedot

Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy

Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy Kunnallistalous Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2005 Ossi Rainakari TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Oulaisten kaupunki OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 11 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Palvelustrategian lähtökohdat 1 2. Palvelutuotannon nykytila 2 3. Strategisen

Lisätiedot

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, F10279 Helena Ylisirniö - Raila Idström AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS- POHJANMAALLA Nykytilaselvitys, osa

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta,

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, kasvuyrittäjyydestä ja toimialakohtaisista erityiskysymyksistä Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2012

TEM raportteja 18/2012 TEM raportteja 18/2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat Suomen kansantaloudessa Tilastollinen esiselvitys valtion ja kuntayhteisöjen hankinnoista ja hankintamarkkinoiden toimivuudesta uusien toimintatapojen

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 2 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ Kirje valtiovarainministeriölle SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Pk-yritysten toimintaympäristö. Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa

Pk-yritysten toimintaympäristö. Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa Pk-yritysten toimintaympäristö Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa Pk-toimintaympäristökysely Huhtikuu 014 SISÄLTÖ 1 YRITYKSET MURROKSEN KOURISSA 3 1.1 Asenneilmasto kasvun esteenä 3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004 Uudenmaan liitto Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot