Yritysrahoituskysely 2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysrahoituskysely 2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND"

Transkriptio

1 Yritysrahoituskysely 2012

2 Taulukko 1. Yritysten toimialat, % T a ulukko 1. Yrityste n toimia la t, % Teollisuus 23 Sähkö-, kaasu ja vesihuolto 3 Rakentaminen 12 Tukku- ja vähittäiskauppa 18 Majoitus- ja ravitsemustominta 2 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6 Kiinteistö-, vuokraus- j a tutkimuspalvelut 13 Koulutus 2 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 3 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 18 Yhteensä 100

3 Taulukko 2. Aineiston jakaumat alueittain, % T a ulukko 2. Aine iston ja ka uma t a lue itta in, % Etelä-Pohjanmaa 4 Etelä-Savo 3 Häme 7 Kaakkois-Suomi 4 Kainuu 1 Keski-Suomi 5 Lappi 3 Pirkanmaa 9 Pohjanmaa 3 Pohjois-Karjala 2 Pohjois-Pohjanmaa 7 Pohjois-Savo 5 Satakunta 4 Uusimaa 35 Varsinais-Suomi 8 Yhteensä 100

4 Taulukko 3. Aineiston jakaumat kokoluokittain T a ulukko 3. Aine iston ja ka uma t kokoluokitta in Kokoluokka liikevaihdon mukaan, % Kokoluokka henkilömäärän mukaan, % alle 0.2 milj. euroa 24 Mikro, alle 10 henkilöä milj. euroa 28 Pieni, henkilöä milj. euroa 30 Keskisuuri, henkilöä milj. euroa 12 Suuri, yli 249 henkilöä 7 yli 100 milj. euroa 6 Yhteensä

5 Kuvio 1. Onko yrityksenne hankkinut tai yrittänyt hankkia uutta ulkoista rahoitusta Onko yrityksenne hankkinut tai yrittänyt hankkia uutta ulkoista edellisen 12 kuukauden aikana? rahoitusta edellisen 12 kuukauden aikana? Kyllä Ei Ei osaa sanoa

6 Kuvio 2. Mihin tarkoituksiin uutta rahoitusta on yritetty hankia? Kone- ja laiteinvestoinnit Rakennusinvestoinnit Aineettomat investoinnit Käyttöpääoma Rahoitusrakenteen vahvistaminen Toimitusaikainen rahoitus Yritysjärjestelyt Muu käyttötarkoitus Mihin tarkoituksiin uutta rahoitusta on yritetty hankia? %

7 Kuvio 3. Mikä näistä käyttötarkoituksista oli Mikä näistä käyttötarkoituksista tärkein? oli tärkein? Kone- ja laiteinvestoinnit Rakennusinvestoinnit Aineettomat investoinnit Käyttöpääoma Rahoitusrakenteen vahvistaminen Toimitusaikainen rahoitus Yritysjärjestelyt Muu käyttötarkoitus %

8 Kuvio 4. Mikä oli tärkein valitsemistanne rahoituslähteistä? % Pankki Mikä oli tärkein valitsemistanne rahoituslähteistä? Rahoitusyhtiö Finnvera Tekes ELY-keskus Yksityiset- ja julkiset pääomasijoittajat Muu ulkoinen rahoitus

9 Kuvio 5. Aikooko yrityksenne hankkia uutta ulkoista rahoitusta seuraavan Aikooko yrityksenne hankkia 12 kk uutta aikana? ulkoista rahoitusta seuraavan 12 kk aikana? Kyllä Ei En osaa sanoa

10 Kuvio 6. Suunnitellun ulkoisen rahoituksen Suunnitellun tärkein ulkoisen käyttötarkoitus? rahoituksen tärkein käyttötarkoitus? Kone-ja laiteinvestoinnit % Rakennusinvestoinnit Aineettomat investoinnit Käyttöpääoma Rahoitusrakenteen vahvistaminen Toimitusaikainen rahoitus Yritysjärjestelyt Muu käyttötarkoitus

11 Kuvio 7. Suunnitellun ulkoisen rahoituksen tärkein lähde % Pankki Suunnitellun ulkoisen rahoituksen tärkein lähde Rahoitusyhtiö Finnvera Tekes ELY-keskus Yksityiset- ja julkiset pääomasijoittajat Muu ulkoinen rahoitus En osaa sanoa

12 Kuvio 8. Onko yrityksellänne ollut ongelmia saada uutta ulkoista rahoitusta Onko yrityksellänne edellisen ollut ongelmia 12 saada kk uutta aikana? ulkoista rahoitusta edellisen 12 kk aikana? Kyllä Ei

13 Kuvio 9. Millaisia ongelmia yrityksellänne on ollut saada uutta ulkoista rahoitusta edellisen Millaisia ongelmia yrityksellänne on ollut saada uutta ulkoista 12 kk:n aikana? Aiottua rahoitusta ei ole saatu lainkaan Rahoitusta on saatu suunniteltua vähemmän Rahoituksen takaisinmaksuaika suunniteltua lyhyempi Rahoituksen hinta on ylittänyt maksuhalukkuutemme Vakuusvaatimukset ovat olleet liian kireät rahoitusta edellisen 12 kk:n aikana? % Muita ongelmia

14 Kuvio 10. Kuinka vakavasti nämä ongelmat Kuinka vakavasti nämä ongelmat ovat haitanneet yrityksenne ovat haitanneet yrityksenne toimintaa? toimintaa? Yrityksen toiminnan jatkuvuus on vaarassa Yrityksen liiketoiminta voi jatkua, mutta olennaisesti suunnitellusta poikkeavalla tavalla Haitta on vähäinen En osaa sanoa

15 Kuvio 11. Uusien luottojen korkomarginaalit Uusien luottojen korkomarginaalit Leventyneet Pysyneet ennallaan Kaventuneet En osa sanoa

16 Kuvio 12. Uusien luottojen sivukulut Uusien luottojen sivukulut Kasvaneet Pysyneet ennallaan yneet En osa sanoa

17 Kuvio 13. Uusien luottojen vakuusvaatimukset Uusien luottojen vakuusvaatimukset Kiristyneet Pysyneet likimain ennallaan Löystyneet En osa sanoa

18 Kuvio 14. Vanhojen luottojen korkomarginaalit Vanhojen luottojen korkomarginaalit Leventyneet Pysyneet ennallaan Kaventuneet En osa sanoa

19 Kuvio 15. Kuinka monen pankin palveluja yrityksenne käyttää merkittävästi? Kuinka monen pankin palveluja yrityksenne käyttää merkittävästi? Yhden pankin Kahden pankin Kolmen pankin Neljän pankin Viiden tai useamman pankin

20 Kuvio 16. Kilpailutatteko pankkeja keskenään? Kilpailutatteko pankkeja keskenään? Säännöllisesti Satunnaisesti Ei

21 80 Kuvio 17. Mikä on vaikuttanut yrityksenne Mikä on eniten vaikuttanut käyttämän yrityksenne eniten käyttämän pankin pankin valintaan? % Luottojen ja muiden palveluiden hinnat Palveluvalikoima Pankin sijainti Vakiintunut asiakassuhde Vaihtoehtojen puuttuminen Muut syyt En osaa sanoa

22 Kuvio 18. Julkisen rahoituksen käyttö Julkisen rahoituksen käyttö Kyllä Ei

23 Kuvio 19. Julkisen yritysrahoituksen lähteet* % 80 Julkisen yritysrahoituksen lähteet* Finnvera suhdannelaina tai -takaus Finnveran takaukset Tekesin lainat ja avustukset Muu julkinen rahoitus Finnveran lainat Vientitakuu tai muu viennin rahoitus Julkiset pääomasijoitukset En osaa sanoa *Yo. tarkoituksiin rahoitusta käyttäneiden yritysten osuus kaikista rahoitusta hankkineista yrityksistä kussakin yrityskokoluokassa.

24 Kuvio 20. Julkisen rahoituksen käytön tärkein syy Julkisen rahoituksen käytön tärkein syy Muuta rahoitusta ei saatu riittävästi tai lainkaan Julkinen yritysrahoitus yksityistä rahoitusta edullisempaa Julkisen yritysrahoituksen saamisen helppous Julkista yritysrahoitusta käytetty kehitys- ja projektihankkeisiin Julkisten rahoittajien vaatimat pienet vakuudet Jokin muu syy

25 Kuvio 21. Aiotteko hankkia uutta julkista rahoitusta? Aiotteko hankkia uutta julkista rahoitusta? Kyllä Ei En osaa sanoa

26 Kuvio 22. Onko yrityksenne saanut viimeisen Onko yrityksenne saanut viimeisen 12 kk aikana rahoitusta 12 kk aikana rahoitusta pääomasijoittajilta? pääomasijoittajilta? Kyllä Ei En osaa sanoa

27 Kuvio 23. Kuinka hyvin yrityksessänne arvionne mukaan tunnetaan pääomasijoittajien tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja ja Kuinka hyvin yrityksessänne arvionne mukaan tunnetaan -instrumentteja? pääomasijoittajien tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja ja -instrumentteja? Hyvin Kohtalaisesti Vähän Ei lainkaan En osaa sanoa

28 Kuvio 24. Uskotteko, että pääomasijoittajan osaamisesta ja kokemuksesta on ollut tai voisi Uskotteko, olla että hyötyä pääomasijoittajan yrityksellenne? osaamisesta ja kokemuksesta on ollut tai voisi olla hyötyä yrityksellenne? Kyllä Ei En osaa sanoa

29 Kuvio 25. Onko yrityksenne ottanut käyttöön verkkolaskun? Onko yrityksenne ottanut käyttöön verkkolaskun? Kyllä, ostolaskuissa Kyllä, myyntilaskuissa Kyllä, osto- ja myyntilaskuissa Ei En osaa sanoa

30 Kuvio 26. Milloin yrityksenne aikoo ottaa käyttöön verkkolaskun? Milloin yrityksenne aikoo ottaa käyttöön verkkolaskun? Vuoden 2012 aikana tai myöhemmin En osaa sanoa

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 4 Yhteenveto 5 1. Aineisto 6 2. Rahoituksen hankinta 8 3. Rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4. Rahoitusongelmat 14

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2013 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1. Aineisto 5 2. Yritysten rahoituksen hankinta 6 3. Yritysten rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4.

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2013 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1. Aineisto 5 2. Yritysten rahoituksen hankinta 6 3. Yritysten rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4.

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely 2012: tietoisku

Yritysrahoituskysely 2012: tietoisku Yritysrahoituskysely 2012: tietoisku Toimiala Online kevätseminaari 23.5.2012 Jukka Vauhkonen Suomen Pankki Kyselyn taustaa Yritysten rahoituskysely 1994 2010 (SP, EK, TEM) Pk-yritysten rahoituskysely

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Pk-yrityksen rahoituskysely

Pk-yrityksen rahoituskysely Pk-yrityksen rahoituskysely Toukokuu 2002 Suomen Yrittäjät Esipuhe Analysoimalla pk-yritysten rahoitusasemaa voidaan paikallistaa kotoisten rahoitusmarkkinoiden mahdolliset heikkoudet ja muutossuunnat,

Lisätiedot

Alueraportti, Keski-Suomi

Alueraportti, Keski-Suomi Pk-yritysbarometri, syksy 2014 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Pk-yritysten rahoitus

Pk-yritysten rahoitus Maaliskuu 2015 Pk-yritysten rahoitus Kirjoittaja: Samuli Rikama, ekonomisti, työ- ja elinkeinoministeriö Johdanto Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2014

Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 1 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 2 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Pk-yrityksen rahoituskysely, toukokuu 2000. Aineisto... 2

Pk-yrityksen rahoituskysely, toukokuu 2000. Aineisto... 2 Rahoitustiedustelu toukokuu 2000 Sisältö Aineisto... 2 Yritysrahoitus Ulkoisen rahoituksen yleisyys... 3 Ulkoisen rahoituksen koostumus... 4 Ulkoisen rahoituksen tarve ja laatu... 5 Ongelmat ulkoisessa

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2008 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun lopettaneiden yritysten määrä jatkaa nousuaan Aloittaneiden yritysten määrä laski, lähes kolme prosenttia

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

PK-yritysten toimintaympäristö. Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

PK-yritysten toimintaympäristö. Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät PK-yritysten toimintaympäristö Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät PK-toimintaympäristökysely Marraskuu 2012 SISÄLTÖ JOHTOPÄÄTÖKSET 3 1 YRITTÄJYYS JA YHTEISKUNTA 4 1.1 Yritysjohtajilta välttävä

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot

Suomen SEPA-foorumin ydinryhmä 25.10.2011

Suomen SEPA-foorumin ydinryhmä 25.10.2011 SEPA seurantakysely kesällä 2011 Suomen SEPA-foorumin ydinryhmä 25.10.2011 Seurantakysely: SEPA-valmiudet organisaatioissa Kahdeksas kysely kesällä 2011 Toteutettiin web-kyselynä Yhteensä 297 vastausta

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak. MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 JOHDANTO... 2 VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Pro Gradu -tutkielma Taloustiede Tampereen yliopisto Elina Manninen 12. kesäkuuta 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Yrityksen rahoitusopas

Yrityksen rahoitusopas Yrityksen rahoitusopas 2/2015 2 (25) SISÄLTÖ 1. Yleistä...3 2. Käyttöpääoman tarpeen laskenta ja minimointikeinot...4 2.1 Keinoja käyttöpääoman vähentämiseksi...4 3. Käyttöpääoman rahoitus...5 4. Yrityksen

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS Vastaanottaja Maa- ja metsätalousministeriö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1/2012 ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Yritystukijärjestelmän kokonaisuus 4 2.1 Yleisesti

Lisätiedot