HUSLABin ja HUS-Apteekin kuljetuspalvelut 4 (neljä) vuotta ja 1+1 optiovuotta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUSLABin ja HUS-Apteekin kuljetuspalvelut 4 (neljä) vuotta ja 1+1 optiovuotta."

Transkriptio

1 Talous- ja konsernijaosto HUSLABIN JA HUS-APTEEKIN KULJETUSPALVELUJEN HANKINTA 270/02/08/00/12/2015 TAKO 30 Hankinnan taustaa ja tavoitteet HUSLABin ja HUS-Apteekin kuljetuspalvelut 4 (neljä) vuotta ja 1+1 optiovuotta. HUS konserniselvityksen mukaan HUSLAB ja HUS-Apteekki saattavat saada säästöjä yhdistämällä kuljetuksiaan. Tätä varten työryhmä, jossa oli edustajat HUS-Apteekista, HUSLABista ja HUS- Logistiikasta, on yhteistyössä laatinut tarjouspyynnön. Hankinnan päätavoitteena on laadullisesti ja hinnallisesti parhaiden sopimuskumppanien löytäminen HUSLABin ja HUS-Apteekin potilasnäyte-, lääke- ja tarvittaviin tavarakuljetuksiin. HUSLABin alueellinen keskuslaboratoriotoiminta perustuu näytteiden analytiikan keskittämiseen sairaaloiden laboratorioihin. HUSLABin noin 70 toimipisteestä kuljetetaan vuosittain yli miljoona näytettä analysoitavaksi sairaalalaboratorioihin. Lisäksi näytteitä noudetaan jonkin verran asiakkaiden omista toimipisteistä. HUS-Apteekin sairaaloita palveleva lääketuotanto ja -jakelu perustuvat keskitettyyn lääkehuoltopalveluun, joista kuljetetaan vuosittain yli 2600 lääkelähetystä sairaaloiden 15 pisteisiin. Lisäksi kuljetetaan esim. potilaskohtaisia solunsalpaajia annoksia, joiden on oltava perillä mahdollisimman pian käyttökuntoon saaton jälkeen. Hankinnan kohde HUSLABin näytekuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti käyttämällä aikataulutettuja reittejä, joiden aikataulutus on sovitettu asiakaslupausten ja analyysituotannon mukaisiksi. HUSLABin ja HUS-alueen terveyskeskusten välisissä palvelusopimuksissa on sitouduttu toimittamaan terveyskeskuksissa aamupäivällä otetuista näytteistä vastaukset terveyskeskuksen tietojärjestelmään saman päivän kuluessa. Lääkekuljetukset hoidetaan käyttämällä aikataulutettuja reittejä sekä lisäksi käyttäen kuljetuksia, joiden reitit määräytyvät alueellisesti tarpeen mukaan. Lisäksi pyydettiin kummankin tarpeita varten tarjous pikakuljetuksista, joita voidaan tilata tarpeen mukaan arkisin päivystysaikaan, viikonloppuisin tai arkipyhinä. Pikakuljetusten on suunniteltu korvaavan osa sairaalalaboratorioiden ja HUS-Apteekin toimipisteiden taksikuljetuksista. Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytettiin hankintalain mukaista avointa menettelyä. Jotta lääkkeiden ja näytteiden laatu ei vaarantuisi kuljetusten aikana, tarjouspyynnön ehdottomissa vaatimuksissa on huomioitu erityisesti tavarankuljetustilan lämpötilansäätely ja -seuranta, kuljetushenkilökunnan perehdytys ja kuljetusten toimintavarmuus. HUSin

2 energiatehokkuusohjelman mukaisesti ehdottomissa vaatimuksissa on huomioitu kuljetuskaluston polttoainekulutus ja hiilidioksidipäästöt. Lisäksi tarjoajalta edellytetään mm autokohtaista polttoainekulutuksen ja/tai taloudellisen ajotavan seurannan järjestelmää. Tarvittavat kuljetukset jaettiin tarjouspyynnössä 11 hinnoiteltavaan osakokonaisuuteen. Tarjoaja voi tarjota valitsemaansa kokonaisuuteen tai useaan kokonaisuuteen. Kokonaisuuksia olivat reititetyt kuljetukset sovituilla alueilla sekä viikonloppu- ja pikakuljetukset. HUS Logistiikka julkaisi tarjouspyynnön " HUSLABin ja HUS-Apteekin kuljetuspalvelut" EY:n virallisessa julkaisussa julkaistulla tarjouspyynnöllä. Määräaikaan klo 15:00 mennessä saatiin tarjoukset 10 tarjoajalta. Tarjouksen jättivät Espoon Kihlakunnan Taksit EKT Oy, Kilon Osuus-Auto, Bring Frigo Oy, Katutähti ja Kumppani Oy, Itella Posti Oy, Helsingin KTK Oy, Vantaa rahtikeskus Oy, Uudenmaan Pikakuljetus Oy, Dolmus Oy ja Matkahuolto Oy Ab. Tarjouspyyntö on liitteenä 2, tarjouspyynnön liitteet ovat kokouksessa nähtävinä. Tarjousten avauspöytäkirja sekä tarjouksen, joiden mukaan tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus on tarkastettu, ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset kelpoisuuden osalta ja tarjoukset olivat muodollisesti tarjouspyynnön mukaiset. Tarjouspyynnössä oli määritelty ehdottomat vaatimukset, jotka kaikkien tarjoajien tuli vahvistaa hyväksyvänsä. Tarjousten arviointi Hinta- ja laatuvertailu Kaikki tarjoukset täyttivät asetetut ehdottomat vaatimukset ja voitiin siirtää vertailuun. Koska tarjouspyynnössä oli hyväksytty osatarjousten antamismahdollisuus, vertailtiin tarjoukset osakokonaisuuksittain. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten vertailussa otettiin huomioon palvelusta aiheutuvat kustannukset (85 %), Palveluntarjoajan tarjoama kuljetusten lämpötilanseurantajärjestelmä, joka on tallentava ja josta tilaaja saa tarvittaessa raportit (7,5 %) ja Palveluntarjoajan sähköinen lähetysten seurantajärjestelmä (7,5 %). Eduksi katsottavien ominaisuuksien osalta pisteet jakautuivat seuraavasti: Palveluntarjoajalla on käytössä kuljetusten lämpötilanseurantajärjestelmä Palveluntarjoajalla on käytössä kuljetuksiin sähköinen lähetysten seurantajärjestelmä Pisteet yhteensä Bringo Frigo 7,5 7,5 15 Dolmus EKT Helsingin KTK 7,5 7,5 15 Itella Posti 7,5 7,5 15 Katutähti ja Kumppani Oy 7,5 0 7,5 Kilon osuusauto 7,5 0 7,5 Matkahuolto 7,5 7,5 15 UPK 7,5 7,5 15

3 Vantaan rahtikeskus 7,5 7,5 15 Hintavertailu tehtiin osakokonaisuuksittain tarjouspyynnön mukaisesti, pisteet aikataulutettujen osakokonaisuuksien osalta alla olevassa taulukossa, maksimipisteet merkittyinä. Aikataulutetut reitit Osakokonaisuus 1 Helsinki 1 Osakokonaisuus 2 Helsinki 2 Hinta Pisteet Hinta Pisteet Bringo Frigo 5 722,25 65, ,50 64,76 Helsingin KTK 5 297,80 70, ,45 85 Itella Posti 4 440, ,00 68,65 Katutähti ja Kumppani Oy Kilon osuusauto 6 661,50 56, ,00 55,21 Matkahuolto UPK 4 680,00 79, ,00 70,67 Vantaan rahtikeskus 5669,64 65, ,00 69,52 Aikataulutetut reitit Osakokonaisuus 3 Uusimaa Itä Osakokonaisuus 4 Uusimaa Länsi Osakokonaisuus 5 Viikonloput ja pyhät Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet Bringo Frigo 7 290,75 82, ,50 68,8 332,5 85 Helsingin KTK 7 054, ,45 85 Itella Posti 7 727,00 77, ,00 77, ,09 Katutähti ja Kumppani Oy 18600,00 32,24 Kilon osuusauto 8 508,00 70, ,25 62, ,63 Matkahuolto ,98 UPK 9 225,00 64, ,00 72, ,58 Vantaan rahtikeskus 8 289,16 72, ,30 58,53 437,25 64,64 Osakokonaisuus 6 Pikakuljetus 1 Osakokonaisuus 7 Pikakuljetus 2 Osakokonaisuus 8 Pikakuljetus 3 Bringo Frigo Dolmus EKT Kilon osuusauto UPK Hinta Pisteet 85 54,09 59,5 49,58 Hinta Pisteet 85 66,85 79,33 56,67 Hinta

4 Osakokonaisuus 9 Pikakuljetus 4 Osakokonaisuus 10 Pikakuljetus 5 Osakokonaisuus 11 Pikakuljetus 6 Pisteet 85 59,5 49,58 Hinta Pisteet 85 59,5 49,58 Hinta Pisteet 85 79,33 56,67 Hinta Pisteet 85 79,33 49,58 Yhteenveto Hinta ja laatupisteiden perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoajat saivat sekä parhaat laatu- että hintapisteet ja näin jokaiseen osakokonaisuuteen esitetään valittavaksi edullisimman hinnan tarjonnut tarjoaja 100 pisteellä. Valittavaksi esitetään seuraavat tarjoajat: Osakokonaisuus 1, Itella Posti, viikkohinta 4440,00 Osakokonaisuus 2, Helsingin KTK, viikkohinta 3533,45 Osakokonaisuus 3, Helsingin KTK, viikkohinta 7054,15 Osakokonaisuus 4, Helsingin KTK, viikkohinta 7567,45 Osakokonaisuus 5, Bring Frigo viikkohinta 332,50 Osakokonaisuudet 6-11 Bring Frigo, kaikkien pikakuljetusten vertailuhinta 140,00 ( ) Hankintaa koskeva sopimusluonnos on liitteenä 3, sopimusluonnoksen liitteent ovat kokouksessa nähtävinä. Sopimuskausi on kiinteä neljä vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen jälkeen on mahdollisuus 1 +1 vuotisiin optiokausiin. Hankinnan arvioitu arvo laskettuna kuuden ( ) vuoden sopimuskaudelle on yhteensä ,60. - Esimerkiksi HUSLABin nykyisiin kustannuksiin verrattuna saavutetaan vuosittain noin säästö. Lisäksi säästöä syntyy siitä, että osa nykyisistä taksikuljetuksista voidaan korvata pikakuljetuksilla. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta on käsitellyt asiaa ja esittää, että asiassa tehtäisiin päätösesityksen mukainen päätös. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää 1. hankkia HUSLABin ja HUS-Apteekin tarvitsemat laboratorionäyte- ja lääkekuljetukset kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen osakokonaisuuden 1 osalta Itella Postilta, osakokonaisuuksien 2-4 osalta Helsingin KTK:lta ja osakokonaisuuksien 5-11 osalta Bring Frigolta neljän (4) vuoden perussopimuskaudeksi kahden (1+1) vuoden optiomahdollisuudella tarjouksen mukaisesti ja päätösesityksen 2 kohdassa olevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin; 2. valtuuttaa HUSLAB ja HUS-Apteekki liikelaitosten toimitusjohtajat sopimaan liitteen 3 mukaiseen sopimusluonnokseen vähäisiä muutoksia; 3. oikeuttaa HUSLAB ja HUS-Apteekki liikelaitosten toimitusjohtajat allekirjoittamaan hankintasopimukset; 4. valtuuttaa HUSLAB ja HUS-Apteekki liikelaitosten toimitusjohtajat

5 sopimaan vähäisiä muutoksia hankintasopimukseen sopimuskauden aikana; ja 5. hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa. Sopimussuhde valitun toimittajan kanssa ei synny hallituksen tekemän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan tarjoajan kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta, HUSLAB ja HUS-Apteekki liikelaitosten toimitusjohtajat, Itella Posti, Helsingin KTK, Bring Frigo Lisätietoja Piia Aarnisalo, p , Kerstin Carlsson, p

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2012 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/7 22.11.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2012 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/7 22.11.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 15/2012 1 (5) 7 Muuttopalvelut ajaksi 1.1.2013 31.12.2015 HEL 2012-009163 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijä päättänee hylätä Alppilan KTK Oy ja Hakonen Solutions Oy

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (59) SAIRAANHOITOPIIRI. Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Isonkiventie 8, 04250 Kerava

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (59) SAIRAANHOITOPIIRI. Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Isonkiventie 8, 04250 Kerava HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (59) HALLITUS AIKA 26.08.2013 klo 16:00-18:30 PAIKKA Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Isonkiventie 8, 04250 Kerava KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 118 KUNTALAIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/3 30.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/3 30.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (7) 3 Putkitöiden laskutyöperusteiden puitesopimus 2015-2016 HEL 2014-010811 T 02 08 02 00 Päätösehdotus A B päättää hylätä V & S Putki Oy:n tarjouksen myöhästyneenä,

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (11) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Mlj/1 16.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (11) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Mlj/1 16.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (11) 170 Metrojunien hankinta HEL 2012-012462 T 02 08 01 01 Päätös Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä tarjousten vertailun esityksen mukaisesti.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2012 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/4 01.11.2012. Hankintapäätös on tehty halvimman hinnan perusteella.

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2012 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/4 01.11.2012. Hankintapäätös on tehty halvimman hinnan perusteella. Helsingin kaupunki Esityslista 14/2012 1 (6) 4 Muuttopalvelut ajaksi 1.1.2013 31.12.2015 HEL 2012-009163 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijä päättänee hylätä Alppilan KTK Oy, Hakonen Solutions Oy, Oy

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tekes Pääomasijoitus Oy Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail etunimi.sukunimi@tekes.vc Kyllikinportti 2 PL 1014, 00101 Helsinki www.tekes.vc

Lisätiedot

20.2.2015 mennessä Tarjousten määräaika 16.03.2015 klo 15.00 Tarjouksen voimassaoloaika

20.2.2015 mennessä Tarjousten määräaika 16.03.2015 klo 15.00 Tarjouksen voimassaoloaika Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 8 pp.kk.vvvv 1 (17) Tarjouspyyntö Hankinnan nimi Hankintayksikkö Hankintamenettely Hankintalaji Hankinnan arvo Puhelinvaihteiden huolto ja ylläpito Helsingin

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Aika Torstai 18.8.2011 klo 16.15 17.05 Paikka Osallistujat Julkujärven leirikeskus, Ylöjärvi Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

34 10.04.2015 LÄÄKETIETEELLISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTAJIEN VALINTA

34 10.04.2015 LÄÄKETIETEELLISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTAJIEN VALINTA Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 34 10.04.2015 LÄÄKETIETEELLISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTAJIEN VALINTA TUKI 34 Hankinnan tarve ja kohde HUS-Servisin tekstinkäsittely purkaa HUS:n

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 20.6.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 20.6.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleiskuvaus ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan arvo... 2 1.2.2 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1 Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ 1. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Keravan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 Sivu 2/19 Sisältö 1. HANKINNAN KOHDE... 3 2. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

VALTUUSTOKYSELY SAAREN KOULUN RUOKAHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI

VALTUUSTOKYSELY SAAREN KOULUN RUOKAHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI Kunnanvaltuusto 103 17.06.2013 Kunnanhallitus 229 12.08.2013 Kunnanvaltuusto 112 09.09.2013 Tekninen lautakunta 129 01.10.2013 Kunnanhallitus 291 21.10.2013 VALTUUSTOKYSELY SAAREN KOULUN RUOKAHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN LABORATORIOTUTKIMUSTEN ALIHANKINNOISTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN LABORATORIOTUTKIMUSTEN ALIHANKINNOISTA 27.4.2011 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN LABORATORIOTUTKIMUSTEN ALIHANKINNOISTA YTHS on valtakunnallinen korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa tarjoava organisaatio, jolla

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa OHJE 17.1.2007 Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa (tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen kuljetukset) Lukijalle Paine ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohtien

Lisätiedot