Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta Tase.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tase."

Transkriptio

1 Veritas Vahinkovakuutus Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tase Tuloslaskelma Taseen liitteet Tuloslaskelman liitteet Tunnuslukuja Tunnuslukujen määritelmät

2 Veritas Vahinkovakuutus HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Veritas Vahinkovakuutus on kuulunut Veritas-ryhmään vuodesta Muut ryhmään kuuluvat yhtiöt ovat Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Rahastotori Oy. Veritas-ryhmällä oli vuoden lopussa 5 aluekonttoria sekä 35 piirikonttoria ja palvelupistettä. Veritas Vahinkovakuutuksen asiakaskunta koostuu pääasiallisesti yksityistalouksista, yrittäjistä sekä pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Yhtiön markkinaosuus ensivakuutuksessa on 2,1 %, edellisenä vuonna 2,0 %. Veritas Vahinkovakuutuksen suurin markkina-alue on kaksikielinen rannikkoseutu. Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus) muodostaa konsernin kokonaan omistamansa kiinteistöyhtiö Malmgatan 20 Ab:n kanssa. Veritas Vahinkovakuutuksen pääkonttori sijaitsee kiinteistöyhtiön tiloissa. Konsernitilinpäätöksessä on emoyhtiön osakeomistus eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttämällä. Yhtiön johto Veritas Vahinkovakuutuksen toimitusjohtajana toimi diplomiekonomi Torbjörn Jakas asti ja kauppatieteiden maisteri Anders Nordman alkaen. Yhtiön hallitukseen kuuluivat kamarineuvos Henry Wiklund (puheenjohtaja), puoluesihteeri Ulla Achrén (varapuheenjohtaja), maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström, valtiotieteiden maisteri Sture Kackur, asiamies Bo Linde, varatoimitusjohtaja Robert Sergelius ja toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman. Hallitus kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Hallituksen vuoden 2005 järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Wiklund ja varapuheenjohtajaksi Achrén. Hallintoneuvostossa oli 27 jäsentä. Puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Ove Grandell ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Anders Ahlvik. Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Yhtiön toiminnan seurannan helpottamiseksi hallintoneuvoston puheenjohtaja on kutsuttu hallituksen kokouksiin. Grandell osallistui kaikkiin hallituksen kokouksiin vuoden aikana. Vuoden aikana Veritas Vahinkovakuutuksen yhtiöjärjestys muuttui siten, että hallituksen toimikaudeksi vahvistui kalenterivuosi kerrallaan. Veritas-ryhmän intressejä valvoo nk. koordinointiryhmä. Koordinointiryhmään kuuluvat Veritas Vahinkovakuutuksen sekä Veritas Eläkevakuutuksen hallintoneuvoston puheenjohtajat, hallitusten puheenjohtajat ja toimitusjohtajat. Vakuutusmaksutuotot ja vakuutuskanta Veritas Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 65,0 miljoonaa euroa (57,4 miljoonaa euroa vuonna 2004). Vakuutusmaksutulo muodostui ensivakuutuksen 64,2 miljoonasta eurosta (56,2 miljoonaa euroa vuonna 2004) ja jälleenvakuutuksen 0,8 miljoonasta eurosta (1,2 miljoonaa euroa vuonna 2004). Vakuutusmaksusaatavien luottotappiot kasvoivat 0,2 miljoonasta eurosta 0,4 miljoonaan euroon. Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo kasvoi 14,5 % verrattuna vahinkovakuutusalan kasvuun 8,2 %:iin. Kokonaismaksutulon kasvusta, joka oli 8,0 miljoonaa euroa, 4,8 miljoonaan euroa on peräisin ajoneuvovakuutuksista ja 2,0 miljoonaa euroa lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Melkein puolet ajoneuvovakuutusmaksujen kasvusta perustuu ns. liikennekaskovakuutuksiin, joiden merkinnän yhtiö aloitti vuonna Tämä vakuutuskanta sisältää autorahoitus- ja -leasingtoimintaa harjoittavien yhtiöiden vakuutuksia. Näiden vakuutusten osuus koko yhtiön vakuutuskannasta on nyt 20 %.

3 Veritas Vahinkovakuutus Veritas Vahinkovakuutuksen vakuutuskanta poikkeaa hieman koko vahinkovakuutusalan kokonaiskannasta Suomessa: VAKUUTUSKANTA Veritas Vahinkovakuutus Ajoneuvovakuutus 53 % Omaisuusvakuutus 19 % Lakisääteinen tapaturmavakuutus 17 % Muu vakuutus 11 % VAKUUTUSKANTA Vahinkovakuutusala Suomessa Ajoneuvovakuutus 37 % Omaisuusvakuutus 22 % Lakisääteinen tapaturmavakuutus 21 % Muu vakuutus 20 % Jälleenvakuutusmaksutulon osuus väheni kun Työntekijöiden Ryhmähenkipooli lopetti jälleenvakuuttamisen vahinkovakuutusyhtiöille. Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta oli melko muuttumaton: 2,2 miljoonaa euroa (+4,4 %). Vakuutustoiminnan kannattavuus Veritas Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde oli 93,9 % (100,6 %). Mikäli vahinkosuhteesta eliminoidaan 2,7 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset varaukset, jotka tehtiin vuonna 2004, vertailukelpoiseksi vahinkosuhteeksi saadaan 95,2 %. Vuoden 2004 varaukset liittyivät: - kohonneeseen arvioituun keskimääräiseen elinikään - elinkorkojen ja eläkkeiden korvausvastuun laskemiseen käytettävän korkokannan alentamiseen (4,0 %:sta 3,5 %:iin) - kollektiivivarauksen vahvistamiseen liikennekaskovakuutuksen korvausvastuussa Yhtiö vastaanotti ensivakuutuksen piiriin kuuluvaa vahinkoilmoitusta, kun vastaava määrä edellisenä vuonna oli Lisäys johtuu pääasiallisesti liikennevakuutuksen vahinkoilmoituksista. Suurin yksittäinen vahinkotapahtuma oli Gudruniksi nimetyn myrskyn aiheuttamat vahingot. Veritas Vahinkovakuutuksen osuus tästä vahinkotapahtumasta noussee yhteensä 1,5 miljoonaan euroon. Gudrun on Veritas Vahinkovakuutuksen kaikkien aikojen suurin luonnonmullistuksen aiheuttama vahinkotapahtuma. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vahinkopoolin kautta yhtiö osallistui myös tapahtuneen Copterline-onnettomuuden korvauksiin.

4 Veritas Vahinkovakuutus Vaikka vahinkosuhde hieman parani, oli se kuitenkin huonompi kuin 5 vuoden keskiarvo. Tämä olisi normaalitapauksissa johtanut niin suureen ottoon tasoitusvastuusta, että tasoitusmäärä olisi jäänyt tavoitevyöhykkeen alarajaa pienemmäksi. Sen vuoksi tasoitusmäärän laskentaperusteita muutettiin, ja tasoitusmäärää lisättiin 3,1 miljoonalla eurolla. Tasoitusmäärä on muutoksen jälkeen 20,8 miljoonaa euroa. Tavoitevyöhykkeen alaraja on 19,4 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan luonteeseen kuuluu tietty kannattavuuden vaihtelu. Seuraava taulukko kertoo eri riskitekijöiden vaikutuksesta vakuutustekniseen katteeseen ja yhdistettyyn kulusuhteeseen. Vaikka vakuutustoiminnan muutokset vaikuttavat yhdistettyyn kulusuhteeseen, vaikutus vakuutustekniseen katteeseen on marginaalinen. Tämä johtuu korvausvastuun laskentaperusteista ja siitä että tasoitusvastuu tasaa kannattavuuden vaihtelut. Riskitekijä Kokonaissumma Riskitekijän Vaikutus vakuutus- Vaikutus 2005, 1000 euroa muutos tekniseen katteeseen yhdistettyyn kulu euroa suhteeseen Maksutulo nousee 1 % 64 paranee 1,0 %-yksikköä Korvauskulu nousee 1 % 0 heikkenee 0,9 %-yksikköä Elinkorkojen laskentakorko 3,5 % laskee 1 %-yksikön 0 heikkenee 9,2 %-yksikköä Liikekulut nousee 1 % -128 heikkenee 0,2 %-yksikköä Yhtiöllä ei periaatteessa ole vakuutustoiminnan valuuttariskejä: vakuutusteknisestä vastuuvelasta vain 0,25 % on muussa valuutassa kuin eurossa. Laki lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen täyskustannusvastuusta astui voimaan Aiemmin vakuutusyhtiöiden vastuu rajoittui kustannuksiin, jotka vahingoittunut oli itse maksanut sairaalalle tai terveyskeskukselle. Nk. laastarivero korvasi todellisten kustannusten ja vahingoittuneen kustannusten erotuksen. Uuden lain mukaan lakisääteinen tapaturmavakuutus ja liikennevakuutus vastaavat todellisista hoitokustannuksista. Kun laki astui voimaan, laastarivero poistui. Jälleenvakuutus Kaikilla Veritas Vahinkovakuutuksen kanssa yhteistyössä olleilla jälleenvakuuttajilla oli vähintään Standard & Poor sin luottokelpoisuusluokitus A-: Jälleenvakuutuksen antaja Yhtiön Standard & Poor s kotipaikka luokitus Sirius International Ruotsi A- New Re Sveitsi A+ Odyssey Re USA A- Länsförsäkringsbolagens Ab Ruotsi A Chaucer ApS Iso-Britannia A GE Insurance solutions USA A Hannover Re Saksa AA- General Reinsurance Scandinavia A/S GenRe Saksa AAA Danish Re Tanska A

5 Veritas Vahinkovakuutus Liikekulut ja henkilökunta Liikekulut kasvoivat 12,8 miljoonaan euroon verrattuna 11,1 miljoonaan euroon vuonna 2004 (+15,4 %). Kulujen kasvu johtuu vakuutusliikkeen voimakkaasta kasvusta (maksutulo +14,5 %). Yhtiön palveluksessa kertomusvuonna oli keskimäärin 195 henkilöä, edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstön määrä kasvoi 15 henkilöllä (8,3 %). Yhtiön henkilöstöstä melkein kaikilla (95 %) oli äidinkielenään ruotsi. Henkilökunnan keski-ikä oli 40,9 vuotta ja keskimääräinen palvelusaika 10,5 vuotta. Henkilökunnan vaihtuvuus oli 10 %, mikä edelliseen vuoteen verrattuna oli noussut yhden prosenttiyksikön. Veritas Vahinkovakuutus järjesti toimintavuoden aikana mm. vahinkokäsittelyä, kielenhuoltoa ja ICT:tä käsittävää sisäistä koulutusta. Veritas-ryhmä järjesti e.m. lisäksi koulutusta myyntihenkilökunnalle ja uusien työntekijöiden perehdyttämispäiviä. Veritas-ryhmän sisäiseen päällikkötason koulutukseen (Veritas Business Competencies) osallistuu vuosittain kaikista ryhmän yhtiöistä tietty joukko henkilöitä. Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan nettotulos oli 11,5 miljoonaa euroa verrattuna 5,1 miljoonaan euroon vuonna Myyntivoittoja on tuloutettu 5,8 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa). Palautuneet arvonalennukset lisäsivät sijoitustuottoja 1,4 miljoonalla eurolla (0,7 miljoonaa euroa). Sijoitusten kirjanpidollinen arvo ylsi vuoden lopussa 105,4 miljoonaan euroon. Vastaava luku vuonna 2004 oli 100,7. Sijoitusten käypä arvo vuoden lopussa oli 135,5 miljoonaa euroa (123,1 miljoonaan euroa). Kiinteistöjen kokonaispinta-ala oli vuoden lopussa neliömetriä, joista neliömetriä oli omassa käytössä. Vuokraamatta oli 270 neliömetriä, muuta tilat olivat vuokrattuina. SIJOITUSSALKKU KÄYVIN ARVOIN Veritas Vahinkovakuutus Osakkeet ja osuudet 40 % Joukkovelkakirjalainat 31 % Kiinteistösijoitukset 27 % Lainasaamiset 2 % Sijoitustoiminnan sitoutuneen pääoman nettotuotot olivat 16,2 %. Joukkovelkakirjalainojen tulosriski on pieni, koska niillä on kiinteä korko ja strukturoiduilla tuotteilla pääomatakuu. Joukkovelkakirjalainojen keskimääräinen maturiteetti on 27 kuukautta ja strukturoitujen tuotteiden 44 kuukautta. Seuraava taulukko kuvaa keskeisten sijoitusten herkkyyttä. Riskitekijä Käypä arvo Riskitekijän muutos Vaikutus vakava raisuuspääomaan 1000 euroa 1000 euroa Lainasaamiset korko laskee 1 %-yksikön 31 Osakkeet ja osuudet markkinarvo laskee 1 % 538 Kiinteistösijoitukset bruttovuokra laskee 1 %-yksikön 26

6 Veritas Vahinkovakuutus Puolet vakuutusteknisestä vastuuvelasta (ilman tasoitusvastuuta) koostuu elinkoroista ja eläkkeistä, jotka generoivat tasaisia maksusuorituksia pitkällä aikavälillä. Sellaiset suurvahingot, jotka voisivat aiheuttaa vakavia maksukyvyn puutteita, ja siitä aiheutuvia epäedullisia sijoitusten realisointeja, ovat jälleenvakuutussuojien ansiosta epätodennäköisiä. Vakavaraisuus Toimintapääoma oli tilivuoden lopussa 44,9 miljoonaa euroa ja vastaava vähimmäismäärä oli 12,4 miljoonaa euroa. Vastaavat luvut edellisenä tilivuonna olivat: toimintapääoma 34,0 miljoonaa euroa ja vähimmäismäärä 10,2 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääoma (toimintapääoman ja tasoitusmäärän yhteenlaskettu summa) oli 65,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa vastuunkantokykyä (vakavaraisuuspääoman suhde vakuutusmaksutuottoihin) 106,4 %, vuonna 2004 luku oli 112,1 %. Tulos ja voitonjako Yhdistetty kulusuhde (korvaus- ja liikekulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin) aleni 122,6 %:sta 114,7 %:iin. Sijoitusnettoon yhdistettynä, tilinpäätössiirtojen sekä verojen jälkeen saadaan tilikauden ylijäämäksi 3,4 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa). Yhtiön takuupääoma on 1,5 miljoonaa euroa. Takuupääoman haltijoina ovat Aktia Säästöpankki Oyj, Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, kukin samansuuruisilla osuuksilla. Konsernin yhteenlasketut jakokelpoiset varat ovat 7,3 miljoonaa euroa. Hallituksen esityksen mukaan takuupääomalle maksetaan 5 % korkoa, ts euroa. Mikäli hallintoneuvosto ja yhtiökokous hyväksyvät hallituksen ehdotuksen, nousee yhtiön oma pääoma 13,2 miljoonaan euroon (10,0 miljoonaa euroa). Vuoden 2006 näkymät Veritas Vahinkovakuutuksen tuloskehitys on viime vuosien aikana ollut huomattavasti alan keskimääräistä kehitystä huonompi. Vuoden 2005 syksystä yhtiön johto on työstänyt toiminnan uusia linjauksia, joiden painopistealueena on vakuutusteknisen kannattavuuden parantaminen prosessi- ja organisaatiomuutosten, sekä henkilöstön laajemman ja syvemmän osaamisen kautta. Uuden toimintamallin suunnittelun ja käyttöönoton edellytyksenä on, että yhtiöllä on vahva ja pätevä johtoryhmä. Tammikuussa yhtiön organisaatio vahvistui ja uusi johtoryhmä aloitti työskentelynsä. Kauppatieteiden maisteri Stina Stavén aloitti talous- ja controllingyksikön johtajana ja insinööri Anders Eklund underwriting-yksikön johtajana. Molemmilla uusilla johtoryhmän jäsenillä on alan monivuotinen ja hyvä kokemus asiantuntija- ja johtajatason tehtävistä alkaen valtiotieteiden maisteri Henrik Karlsson on johtoryhmän jäsen ja toimii myynti- ja asiakaspalvelujohtajana. Henkilökunnan edustajana johtoryhmässä jatkaa valtiotieteiden kandidaatti Kenneth Hellsten. Vuoden 2006 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana nykyinen toiminta analysoidaan yksityiskohtaisesti, samalla kun rakennetaan uutta toimintamallia viiden eri projektiryhmän työn pohjalta. Uudesta toimintamallista tulee asiakaslähtöinen ja se perustuu oikeudenmukaiseen hinnoitteluun ja tehokkaisiin vahinkokäsittelyprosesseihin. Veritas Vahinkovakuutuksella on tarkoitus myös pitkällä tähtäimellä antaa asiakkailleen parasta mahdollista palvelua maan kahdella kielellä kilpailukykyiseen hintaan. Tappiota tuottavien liikennekaskosopimusten ehtoja on muutettu. Yksi sopimus on sanottu irti per , mikä oli yhtiölle ensimmäinen mahdollinen ajankohta saneerata ehtoja 3-vuotiselle sopimukselle. Lisäksi kahdelle voimassaolevalle sopimukselle on tehty maksukorotuksia ja omavastuuosuuksien korjauksia. Toiminnan luonteen vuoksi vaikutukset näkyvät vasta myöhemmin.

7 Veritas Vahinkovakuutus Jälleenvakuutusstrategia uudistettiin syksyn 2005 aikana ja vuoden 2006 ohjelma sisältää rationalisointeja ja kapasiteetin korotuksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Suojan hinnan on arvioitu olevan 0,7 miljoona aiempaa edullisempi. Yhtiöllä on nyt parempi valmius suurempiin riskeihin ja vuositulos on suojattu paremmin katastrofi vahingoilta. Vakuutusvalvontavirasto julkisti lokakuussa 2005 uudistetut ohjeet poikkeusolojen valmiustilasta. Ohjeiden mukaan kaikilla maassa toimivilla vakuutuslaitoksilla on oltava viimeistään 1. elokuuta 2006 hallituksen hyväksymä valmiussuunnitelma. Veritas Vahinkovakuutuksessa suunnitelman työstäminen on parhaillaan käynnissä. Valmiussuunnitelman laatiminen tapahtuu yhteistyössä muiden Veritas-ryhmän yhtiöiden kanssa.

8 TASE Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset konserniyritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Talletukset Jälleenvakuutustalletesaamiset 2 4 Sijoitukset yhteensä Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä

9 TASE Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Vastattavaa Oma pääoma Pohjarahasto Takuupääoma Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Vararahasto Käyttörahasto Tilikauden tulos Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Tasoitusmäärä Yhteistakuuerä Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut velat Siirtovelat Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot Kertyneet lomapalkat Muut siirtovelat Vastattavaa yhteensä

10 TULOSLASKELMA Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksutuotot yhteensä Korvauskulut Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Korvauskulut yhteensä Yhteistakuuerän muutos Liikekulut Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen kate Muu kuin vakuutustekninen laskelma Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitustoiminnan kulut Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tulos varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tilikauden tulos

11 TASEEN LIITTEET Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Sijoitukset Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä hankinta- arvo arvo hankinta- arvo arvo meno meno Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Konserniyhtiöosakkeet Muut kiinteistöosakkeet Lainasaamiset konserniyhtiöltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Talletukset Jälleenvakuutustalletesaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: - korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Muita arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)

12 Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Muutos Oman pääoman muutokset Pohjarahasto Takuupääoma Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Vararahasto Käyttörahasto Tilikauden tulos Tilikauden tulos Muutos Pohjarahasto Takuupääoma Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Vararahasto Käyttörahasto Tilikauden tulos Tilikauden tulos Jakokelpoiset varat Emoyhtiö Konserni Tilikauden tulos Vararahasto Käyttörahasto Vapaaehtoisista varauksista ja poistoerosta omaan pääomaan siiretty osuus Edellisten tilikausien tulokset Määrä, joka konserniin kuuluvien yhteisöjen tilinpäätössiirroista on konsernitilinpäätöksessä merkitty omaan pääomaan Jakokelpoiset varat yhteensä Tilikauden tulos Hallitus ehdottaa, että vuoden 2005 tulos euroa käytetään seuraavasti: Takuupääomalle maksetaan 5 % korko 75 Käyttörahastoon siirretään Mikäli hallintoneuvosto ja yhtiökokous hyväksyvät hallituksen ehdotuksen, yhtiön oma pääoma jakautuu seuraavasti: Pohjarahasto Takuupääoma Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Vararahasto Käyttörahasto

13 Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Vakavaraisuustunnusluvut Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen Kertynyt poistoero Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Aineettomat hyödykkeet Vakuutusyhtiölain 11 luvun 7 :n toimintapääoman vähimmäismäärä Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä Tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä - vuodelta ,2 % - vuodelta ,0 % - vuodelta ,9 % - vuodelta ,5 % - vuodelta ,0 % Toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin 12 edeltävältä kuukaudelta - vuodelta ,4 % - vuodelta ,1 % - vuodelta ,1 % - vuodelta ,1 % - vuodelta ,3 % Toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä - vuodelta ,0 % - vuodelta ,4 % - vuodelta ,1 % - vuodelta ,0 % - vuodelta ,1 %

14 TULOSLASKELMAN LIITTEET Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Vakuutusluokkaryhmäkohtainen tulos Vakuutusmaksutulo Vakuutusmaksu- Korvauskulut Liikekulut Jälleen- Vakuutustekninen kate ennen jälleen- tuotot ennen ennen jälleen- ennen jälleen- vakuuttajien ennen yhteistakuuerän ja vakuuttajien jälleenvakuut- vakuuttajien vakuuttajien osuus tasoitusmäärän muutosta osuutta tajien osuutta osuutta palkkiota ja sekä ennen muita voitto-osuuksia vakuutusteknisiä kuluja Ensivakuutus Lakisääteinen tapaturma Muu tapaturma ja sairaus Palo- ja muu omaisuusvahinko Moottoriajoneuvon vastuu Maa-ajoneuvot Muut vakuutusluokat Ensivakuutus yhteensä Jälleenvakuutus Yhteensä Yhteistakuuerän muutos Muut vakuutustekniset kulut Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen kate

15 Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Jälleenvakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Korkotuotot konserniyritykseltä 7 9 Vuokrat Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Voitto-osuudet Korkotuotot Muut tuotot Yhteensä Arvonalentumisten palautukset Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Yhteensä Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset Rakennusten suunnitelmapoistot Myyntitappiot Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

16 TUNNUSLUKUJA Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Liikevaihto Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vahinkosuhde 93,9 % Korvauskulut ilman perustekorkokulua Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua 92,2 % Liikekulusuhde 20,7 % Yhdistetty kulusuhde 114,7 % Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua 112,9 % Liikevoitto Taseen ulkopuolisten arvostuserien muutos Kokonaistulos Korkokulut ja muut rahoituskulut 0 Perustekorkokulu Kokonaispääoman tuotto käyvin arvoin 7,0 % Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle 16,2 % Toimintapääoma Tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta 75,0 % Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen Vastuunkantokyky 106,4 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 195

17 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMÄT Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Liikevaihto Vakuutusmaksutulo Vahinkosuhde (%) Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua (%) Liikekulusuhde (%) Yhdistetty kulusuhde (%) Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua (%) Liikevoitto/ -tappio Kokonaispääoman tuotto käyvin arvoin (%) Toimintapääoma Tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta Vastuunkantokyky (%) Vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta + sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa + muut tuotot Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Korvauskulut / vakuutusmaksutuotot Korvauskulut ilman perustekorkokulua / vakuutusmaksutuotot Liikekulut / vakuutusmaksutuotot Vahinkosuhde + liikekulusuhde Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua + liikekulusuhde Voitto / tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja + liikevoitto tai -tappio + korkokulut ja muut rahoituskulut + perustekorkokulu + arvonkorotusrahastoon kirjattu arvonkorotus tai peruutus + sijoitusten arvostuserojen muutos x taseen loppusumma + sijoitusten arvostuserot + oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähenemisen jälkeen + tilinpäätösiirtojen kertymä + sijoitusten arvostuserot - aineettomat hyödykkeet Runsasvahinkoisten vuosien varalle arvioitu varaus Toimintapääoma + tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma / (vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä) Vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5 Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA SISÄLLYS sivu TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus 1 TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖ Emoyhtiön tuloslaskelma 13 Emoyhtiön

Lisätiedot

Pidämme huolta arvokkaista asioista

Pidämme huolta arvokkaista asioista VUOSIKERTOMUS 2009 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pidämme huolta arvokkaista asioista Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus Pohjantähden tulos v. 2009 oli hyvä sekä vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 10 Tase 13 Emoyhtiön rahoituslaskelma

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1996

TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1996 TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1996 Sisältö Avaintietoja Tapiolasta 2 Pääjohtajan katsaus 4 1 Vahinko-Tapiola 7-40 Toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 17 Tase 25 2 Eläke-Tapiola 41-68 Toimintakertomus 44

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1998

TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1998 TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1998 S ISÄLTÖ Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 1 Vahinko-Tapiola... 7 Toimintakertomus... 10 Tuloslaskelma... 19 Tase... 26 2 Eläke-Tapiola... 43 Toimintakertomus...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2013

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2013 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-17 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 18 Konsernin tase 19-20 Konsernin tuloslaskelman liitteet 21-23

Lisätiedot

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase 12 Emoyhtiön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Sivut VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut FENNIA-RYHMÄ 2000 Sisällys 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut Yrittäjäin Fennia 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Hallinto 08 Tilinpäätös 31 Tulosanalyysi 32 Henkilöstö Henki-Fennia 34 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2014

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2014 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-14 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16-17 Konsernin tuloslaskelman liitteet 18-20

Lisätiedot

S ISÄLTÖ. Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4. Vahinko-Tapiola... 9. Eläke-Tapiola... 45. Henki-Tapiola... 81

S ISÄLTÖ. Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4. Vahinko-Tapiola... 9. Eläke-Tapiola... 45. Henki-Tapiola... 81 K ESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TAPIOLA S ISÄLTÖ Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Vahinko-Tapiola... 9 Eläke-Tapiola... 45 Henki-Tapiola... 81 Yritysten Henki-Tapiola... 115 Henkilöstöraportti...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

FENNIA HENKI-FENNIA ELÄKE-FENNIA FENNIA-RYHMÄN YHTIÖT 4 AVAINLUVUT 2001 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLINTO 9 TILINPÄÄTÖS 11 YRITYSANALYYSI 36

FENNIA HENKI-FENNIA ELÄKE-FENNIA FENNIA-RYHMÄN YHTIÖT 4 AVAINLUVUT 2001 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLINTO 9 TILINPÄÄTÖS 11 YRITYSANALYYSI 36 FENNIA-RYHMÄ 2001 S I S Ä L T Ö FENNIA-RYHMÄN YHTIÖT 4 AVAINLUVUT 2001 5 FENNIA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLINTO 9 TILINPÄÄTÖS 11 YRITYSANALYYSI 36 HENKILÖSTÖ 37 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 40 HENKI-FENNIA

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Vuosi 2011 oli yhtiön 92. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot