OSAVUOSIKATSAUS I / 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS I / 2014"

Transkriptio

1 1 LUUMÄEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS I / Kh Kv

2 2 Sisällysluettelo: Yleistä...3 Tuloslaskelma..4 Käyttötalousosa Kunnanhallitus 8 Perusturvalautakunta 15 Koululautakunta.17 Vapaa-aikalautakunta 22 Tekninen lautakunta.. 27 Ympäristölautakunta.. 34 Käyttötalouteen liittyvät yhteenvedot 38 Investointiosa 40

3 3 YLEISTÄ Voimassaolevan taloussäännön mukaan (1 ) valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Yleisohje sisäisestä valvonnasta puolestaan määrittää (kohta 1.2), että talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle tilanteesta 30.4 ja sekä tarvittaessa muulloinkin. Talousarvion toteutumisvertailun tulee sisältää vahvistettujen toimintalukuarvioiden ja määräraha- ja tuloarvioiden toteutuminen. Raportoinnista vastaavat hallintojohtaja ja toimialajohtajat. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio. Hallintokuntia sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään valtuuston vuosittain hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa tulee myös osoittaa, miten kunnan rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi katetaan. Talousarvion ja taloussuunnitelman tarkoituksena on antaa kunnan päätöksentekijöille ja sidosryhmille kattavat tiedot kunnan toiminnasta ja talouden tilasta. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa tulee noudattaa talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat vuosittain huhti- ja elokuun lopun tilanteesta annettavassa osavuosikatsauksessa talousarvion toteutumisesta. Osavuosikatsaus sisältää kunnanvaltuuston vahvistamien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisen. Lisäksi kunnanvaltuusto arvioi toiminnan tuloksellisuutta. Tämä tarkoittaa talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa asetettujen toimintatavoitteiden toteutumisen seurantaa. Kunnanhallituksen ja valtuuston sitovuustaso talousarviossa käyttötalouden osalta on tulosaluetaso ja investointiosassa hanketaso.

4 4 1 TULOSLASKELMAOSA Huhtikuun lopun ulkoisen toteutumavertailun mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet 25,94 % ja toimintakulut 33,12 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Vuosikate osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää ,42. Poistojen jälkeinen tilikauden tulos osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää ,96 ja poistoerojen muutosten jälkeinen tilikauden yli/alijäämä on huhtikuun lopussa ,52 alijäämäinen. Toteutumavertailua, mikä sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot osoittaa, että toimintatulot ovat toteutuneet 30,02 % ja toimintakulut 33,31 %. Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä (34,20 %). Yksilöityinä verotulot ovat kertyneet seuraavasti: kunnallisveron toteutuma 37,30%, kiinteistöveron toteutuma 1,14 % ja yhteisöveron toteutuma 35,58 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Valtinosuuksia on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 32,49 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on huhtikuun lopussa 6,17 %. Investointimenojen toteutuma on huhtikuun lopussa 7,89 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Kokonaisuutta tarkasteltaessa ensimmäisen kolmanneksen tulo- ja menokehitys on jotakuinkin normaalisti. Tasaisen vauhdin taulukon mukaan huhtikuun lopun tulo- ja menokertymän tulisi olla 33,33 %. Kuten tuloslaskelmasta on havaittavissa, menot ovat kertyneet tasaisen vauhdin taulukon mukaisesti mutta tulot että menot ovat kertyneet keskimääräiskehitystä hitaammin. Ulkoinen tulokehitys huhtikuun loppuun mennessä on ollut - 7,39 % ja menokehitys -0,21 % keskimääräiskehitystä hitaampaa ULKOINEN TULOSLASKELMA Ed.v toteutuma (vertailutieto) Vuoden alun toteutuma TA 2014 Toteutu ma % ** Myyntituotot , , ,00 32,38 ** Maksutuotot , , ,00 31,19 ** Tuet ja avustukset , , ,00 17,00 ** Vuokratuotot , , ,00 31,55 ** Muut toimintatuotot , , ,00 1,42 **** , , ,00 25,94 ** Palkat ja palkkiot , , ,00 31,36 ** Eläkekulut , , ,00 32,29 ** Muut henkilösivukulut , , ,00 24,64 ** Henkilöstökorvaukset , , ,00 127,29 *** yht , , ,00 30,96

5 Ed.v toteutuma Vuoden alun Toteutu ULKOINEN toteutuma TA 2014 ma % TULOSLASKELMA (vertailutieto) Asiakaspalvelujen * ostot , , ,00 33,30 * Muiden palvelujen ostot , , ,00 38,53 ** Palvelujen ostot yht , , ,00 33,93 ** Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,00 38,70 * Avustukset , , ,00 18,93 * Vuokrakulut , , ,00 27,08 * Muut toimintakulut , , ,00 21,98 **** YHT , , ,00 33,12 TOIMINTAKATE , , ,00 34,42 5 ** Verotulot , , ,00 34,20 ** Valtionosuudet , , ,00 32,49 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 0, , ,00 11,76 * Muut rahoitustuotot 5 184,43 699, ,00 0,25 * Muut rahoituskulut -12,37-77,03-200,00 38,52 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht 5 172, , ,00 6,17 VUOSIKATE , , ,00-6,41 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , , ,00 36,25 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , ,00 108,83 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , ,44 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ) , , ,00

6 6 SISÄINEN + ULKOINEN TULOSLASKELMA TA 2014 sisäinen ja ulkoinen Toteutuma sis + ulk Ylitys/alitus Toteutuma ulkoinen Toteutuma sisäinen Kokonai s- tot. % ** Myyntituotot , , , , ,51 34,16 ** Maksutuotot , , , ,05 0,00 31,19 ** Tuet ja avustukset , , , ,76 0,00 17,00 ** Muut toimintatuotot , , , , ,50 26,55 **** , , , , ,01 30,02 ** Palkat ja palkkiot , , , ,86 0,00 31,36 ** Eläkekulut , , , ,41 0,00 32,29 ** Muut henkilösivukulut , , , ,53 0,00 24,64 ** Henkilöstökorvaukset , , , ,10 0,00 127,29 *** yht , , , ,70 0,00 30,96 * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,88 0,00 33,30 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,51 36,05 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,51 33,77 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,00 38,99 * Avustukset , , , ,91 0,00 18,93 * Vuokrakulut , , , , ,50 32,83 * Muut toimintakulut , , , ,28 0,00 21,98 **** YHT , , , , ,01 33,31 TOIMINTAKATE , , , ,78 0,00 34,42 ** Verotulot , , , ,95 0,00 34,20 ** Valtionosuudet , , , ,00 0,00 32,49 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , , , ,88 0,00 11,76 * Muut rahoitustuotot ,00-699, ,44-699,56 0,00 0,18 * Muut rahoituskulut ,00 77, ,97 77,03 0,00 0,07 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , ,41 0,00 6,17 VUOSIKATE , , , ,42 0,00-6,41 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , , , ,54 0,00 36,25 Satunnaiset erät

7 7 TILIKAUDEN TULOS , , , ,96 0,00 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 0, , , ,44 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , ,52 0,00.

8 8 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 100 Kunnanhallitus 110 Vaalit Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 110 Vaalit 120 Tilintarkastus 130 Yleishallinto 140 Työllistäminen 160 Elinkeinotoimi 170 Maataloustoimi 110 VAALIT koko vuosi ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot 6 500,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 ** Muut henkilösivukulut 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 *** yht ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 2 800, , ,50 994,50 22,00 ** Palvelujen ostot yht , , ,50 994,50 22,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 400, ,00-759, ,00 0,00 * Vuokrakulut 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 **** YHT , , , ,50 22,00 Europarlamenttivaalit ovat parhaillaan meneillään ja vaalijärjestelyjen kokonaiskustannukset ovat selvillä elokuun osavuosikatsauksessa. Arvioidaan määrärahojen riittävän.

9 9 120 Tilintarkastus 120 TILINTARKASTUS koko vuosi ** Palkat ja palkkiot 1 800,00 407, ,00 407,00 0,00 ** Eläkekulut 0,00 29,67-29,67 29,67 0,00 ** Muut henkilösivukulut 100,00 13,00 87,00 13,00 0,00 *** yht ,00 449, ,33 449,67 0,00 * Muiden palvelujen ostot 9 900,00 472, ,37 125,63 347,00 ** Palvelujen ostot yht ,00 472, ,37 125,63 347,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100,00 7,74 92,26 7,74 0,00 * Muut toimintakulut 200,00 22,72 177,28 22,72 0,00 **** YHT ,00 952, ,24 605,76 347,00 Tarkastuslautakunta on kokoontunut normaalisti. Tarkastuslautakunta on edellyttänyt sähköisten lukulaitteiden hankintaa lautakunnan jäsenille. Hankinnan määrärahat tullaan varaamaan kuluvan vuoden lisätalousarviossa.

10 Kunnanhallitus 130 YLEISHALLINTO koko vuosi ** Myyntituotot , , , , ,00 ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Muut toimintatuotot -300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 **** , , , , ,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,01 0,00 ** Eläkekulut , , , ,01 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,17 0,00 *** yht , , , ,19 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot ,00 574, ,37 574,63 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,60 0,00 * Avustukset ,00 895, ,14 895,86 0,00 * Vuokrakulut , , , ,68 0,00 * Muut toimintakulut , , , ,04 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Yleishallinto toimii normaalisti. Määrärahojen arvioidaan riittävän.

11 Työllistäminen 140 TYÖLLISTÄMINEN koko vuosi ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 191,00 0, ,00 0,00 0,00 *** yht ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 ** Palvelujen ostot yht. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 **** YHT ,00 0, ,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE ,00 0, ,00 0,00 0,00 Kuluvana vuonna on erityisesti panostettu pitkäaikaistyöttömien aktivointiin (mm. Helmisen tupa). Tämän hetken tiedon perusteella menokehitys on suunnitelman mukainen. Tulosalueelle on varattu erityismääräraha nuorten työllistämiseen ja tällä määrärahalla kunta työllistää tulevana kesänä nuoria eripituisiin työsuhteisiin. Pitkäaikaistyöttömien aktivointimahdollisuuksista riippuen tarvitsemme mahdollisesti lisää määrärahoja harkinnanvaraiseen työllistämiseen. Tänä vuonna yli 500 päivää työttömänä olevien henkilöiden työllistämiseen on mahdollista saada 90 % palkkatuki. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää, jotta sakkomaksut vähenevät myös tulevina vuosina ja henkilön hyvinvointi paranee. Lisämääräraha tarkentuu kesän aikana ja mahdollinen varsinainen lisämääräraha-anomus tehdään lisätalousarvion yhteydessä.

12 Elinkeinotoimi 160 ELINKEINOTOIMI koko vuosi ** Myyntituotot -400,00-60,49-339,51-60,49 0,00 ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00-60, ,51-60,49 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , ,93 425,00 ** Palvelujen ostot yht , , , ,93 425,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 700,00 344, ,58 344,42 0,00 * Avustukset 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut , , , ,97 0,00 **** YHT , , , ,32 425,00 TOIMINTAKATE , , , ,83 425,00 Elinkeinotoimessa palvelusopimus peruspalveluista Wirma Lappeenrannan kanssa voimassa saakka. Kustannuspaikka 1605 Joukkoliikenne: Toteutunut suunnitellusti. Kustannuspaikka1605 Joukkoliikenne: Määrärahat riittävät tämän hetkisten tietojen pohjalta arvioituna. Seutulippujen valtionavustus maksetaan puolivuosittain, alkuvuosi kesäkuun seurantatietojen perusteella.

13 Maataloustoimi 170 MAATALOUSTOIMI koko vuosi ** Muut toimintatuotot 0,00-600,00 600,00-600,00 0,00 **** 0,00-600,00 600,00-600,00 0,00 ** Eläkekulut 5 300, , , ,28 0,00 ** Muut henkilösivukulut 0,00-4,40 4,40-4,40 0,00 *** yht , , , ,88 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , ,68 708,00 ** Palvelujen ostot yht , , , ,68 708,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 * Avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut 1 100,00 0, ,00 0,00 0,00 **** YHT , , , ,56 708,00 TOIMINTAKATE , , , ,56 708,00 Talousarviossa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Maataloustoimen määrärahojen arvioidaan riittävän.

14 Kunnanhallitus yhteensä YHTEENSÄ 100 Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis Myyntituotot , , ,40 27, , ,00 Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintatuotot -300,00-600,00 300,00 200,00-600,00 0, , , ,40 21, , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,99 23, ,01 0,00 Eläkekulut , , ,04 28, ,96 0,00 Muut henkilösivukulut , , ,23 18, ,77 0,00 Henkilöstökorvaukset yht , , ,26 24, ,74 0,00 Asiakaspalvelujen ostot ,00 574, ,37 0,80 574,63 0,00 Muiden palvelujen ostot , , ,19 39, , ,00 Palvelujen ostot yht , , ,56 36, , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,24 41, ,76 0,00 Avustukset ,00 895, ,14 1,16 895,86 0,00 Vuokrakulut , , ,32 28, ,68 0,00 Muut toimintakulut , , ,27 15, ,73 0,00 YHT , , ,79 28, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,39 31, , ,00

15 Perusturva Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 200 Perusturvalautakunta 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA koko vuosi ** Myyntituotot , , , ,85 0,00 ** Tuet ja avustukset , , , ,99 0,00 ** Muut toimintatuotot , , , ,00 0,00 **** , , , ,84 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,49 0,00 ** Eläkekulut , , , ,87 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 000, , , ,87 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0, , , ,68 0,00 *** yht , , , ,55 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 800, , , ,14 0,00 * Avustukset , , , ,56 0,00 * Muut toimintakulut 3 000,00-39, ,41-39,41 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Tämän hetken tiedon mukaan ei poikkeamia. Eksote: Terveysasemalle hoitoon pääsy on erityisen seurannan ja yhteistyön kohteena. Tämän hetken tiedon perusteella menokehitys on suunnitelman mukainen.

16 Perusturva yhteensä 200 Yhteensä Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis ** Myyntituotot , , ,15 34, ,85 0,00 ** Tuet ja avustukset , , ,01 23, ,99 0,00 ** Muut toimintatuotot , , ,00 33, ,00 0,00 **** , , ,16 24, ,84 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , ,51 35, ,49 0,00 ** Eläkekulut , , ,13 39, ,87 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 000, , ,13 25, ,87 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0, , , ,68 0,00 *** yht , , ,45 30, ,55 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot , , ,00 33, ,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , ,19 14, , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , ,19 33, , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 800, , ,86 22, ,14 0,00 * Avustukset , , ,44 26, ,56 0,00 * Muut toimintakulut 3 000,00-39, ,41-1,31-39,41 0,00 **** YHT , , ,35 33, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,19 33, , ,00

17 Koululautakunta Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 320 Lasten päivähoito 400 Perusopetus 420 Keskiasteen koulutus 430 Ammatillinen koulutus 440 Aikuiskoulutus 320 Lasten päivähoito 320 LASTEN PÄIVÄHOITO koko vuosi ** Myyntituotot ,00-629, ,72-629,28 0,00 ** Maksutuotot , , , ,20 0,00 ** Tuet ja avustukset , ,82-52, ,82 0,00 **** , , , ,30 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,33 0,00 ** Eläkekulut , , , ,10 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,44 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0, , , ,50 0,00 *** yht , , , ,37 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot ,00 390, ,00 390,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,31 0,00 * Avustukset , , , ,49 0,00 * Vuokrakulut , , , , ,50 * Muut toimintakulut 5 400, , , ,24 0,00 **** YHT , , , , ,50 TOIMINTAKATE , , , , ,50 Tulosalue Toteutuma/ Talousarvio Toteutuma/ Toteutuma Lasten Päivähoito % Toimintatuotot ,54 Toimintakulut ,48 Toimintakate ,73

18 Toteutunut suunnitellusti. Päivähoitomaksuja on kertynyt hieman 4 kk:n keskiarvoa enemmän. Maksujen lisäys näkyy Jurvalan ja Taavetin päiväkodissa, joiden lapsimäärä on lisääntynyt. Lapsia päivähoidossa ja esiopetuksessa yht Lapsien määrässä on tapahtunut pientä nousua syksystä 2013 (16 lasta lisää). Koko kunnan lapsimäärästä oli huhtikuun 2014 lopussa 67,3 % hoidossa ja esiopetuksessa. Kaikille on pystytty järjestämään päivähoitopaikka talousarvion puitteissa. 18 Toteutuma on suunnitelman mukainen huhtikuun 2014 perusteella. Tarkempi arvio voidaan tehdä vasta syksyllä. Päivähoitomaksujen kertymä tasaantuu kesäkuukausien aikana. Toimintakuluissa ei vielä näy varhaiskasvatuksen erityisopettajan kulut ( ). Kesäkuukausien lomajärjestelyillä pyritään siihen, että varhaiskasvatus pysyy talousarviossa kulujen osalta. 400 Perusopetus 400 PERUSOPETUS koko vuosi ** Myyntituotot 3 100, , , ,16 0,00 ** Maksutuotot , , , ,00 0,00 ** Tuet ja avustukset , , , ,95 0,00 ** Muut toimintatuotot ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** , , , ,11 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,11 0,00 ** Eläkekulut , , , ,71 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,42 0,00 ** Henkilöstökorvaukset , , , ,93 0,00 *** yht , , , ,31 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,11 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,45 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,45 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,21 0,00 * Vuokrakulut , , , , ,00 * Muut toimintakulut 7 600, , , ,31 0,00 **** YHT , , , , ,45 TOIMINTAKATE , , , , ,45

19 19 Toteutunut suunnitellusti. Tämän hetkisten tietojen pohjalta arvioituna määrärahat riittävät. Tarkempi arvio voidaan tehdä syksyllä. 420 Keskiasteen koulutus 420 KESKIASTEEN KOULUTUS koko vuosi ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,14 0,00 ** Eläkekulut , , , ,25 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,03 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0,00-761,68 761,68-761,68 0,00 *** yht , , , ,74 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,32 0,00 * Vuokrakulut , , ,66 682, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 193,30-193,30 193,30 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät, ellei ennakoimattomia kuluja, esim. sijaiskuluja tule.

20 Aikuiskoulutus 440 AIKUISKOULUTUS koko vuosi * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,14 0,00 * Muiden palvelujen ostot 400,00 52,27 347,73 0,27 52,00 ** Palvelujen ostot yht , , , ,41 52,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 10,67-10,67 10,67 0,00 **** YHT , , , ,08 52,00 TOIMINTAKATE , , , ,08 52,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät tämän hetkisen tilanteen pohjalta arvioituna.

21 Koululautakunta yhteensä 400 Yhteensä Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis Myyntituotot 900, , ,44-407, ,44 0,00 Maksutuotot , , ,80 34, ,20 0,00 Tuet ja avustukset , , ,23 21, ,77 0,00 Muut toimintatuotot ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,59 33, ,41 0,00 Palkat ja palkkiot , , ,42 32, ,58 0,00 Eläkekulut , , ,94 33, ,06 0,00 Muut henkilösivukulut , , ,11 25, ,89 0,00 Henkilöstökorvaukset , , ,89 43, ,11 0,00 yht , , ,58 32, ,42 0,00 Asiakaspalvelujen ostot , , ,75 19, ,25 0,00 Muiden palvelujen ostot , , ,86 31, , ,45 Palvelujen ostot yht , , ,61 29, , ,45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,49 31, ,51 0,00 Avustukset , , ,51 26, ,49 0,00 Vuokrakulut , , ,72 32, , ,50 Muut toimintakulut , , ,15 25, ,85 0,00 YHT , , ,06 31, , ,95 TOIMINTAKATE , , ,47 31, , ,95

22 Vapaa-aikalautakunta Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 510 Kirjasto 520 Kulttuuritoimi 600 Nuorisotoimi 630 Liikuntatoimi 510 Kirjasto 510 KIRJASTO koko vuosi ** Muut toimintatuotot , , , ,32 0,00 **** , , , ,32 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,22 0,00 ** Eläkekulut , , , ,64 0,00 ** Muut henkilösivukulut 9 500, , , ,11 0,00 *** yht , , , ,97 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,78 0,00 * Vuokrakulut , , ,00 380, ,00 * Muut toimintakulut 500,00 210,53 289,47 210,53 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Toteutunut suunnitellusti. Lainausmäärä on noussut 8,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. ( ) Määrärahojen arvioidaan riittävän.

23 Kulttuuritoimi 520 KULTTUURITOIMI koko vuosi ** Myyntituotot -800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 ** Maksutuotot -500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Muut toimintatuotot 0,00-50,00 50,00-50,00 0,00 **** ,00-50, ,00-50,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut 100,00 22,60 77,40 22,60 0,00 *** yht. 700,00 22,60 677,40 22,60 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , ,84 183,06 ** Palvelujen ostot yht , , , ,84 183,06 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 800,00 133,22 666,78 133,22 0,00 * Avustukset 2 500,00 0, ,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut , , ,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00-179,55 179,55-179,55 0,00 **** YHT , , , , ,06 TOIMINTAKATE , , , , ,06 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät tämän hetkisen tilanteen pohjalta arvioituna

24 Nuorisotoimi 600 NUORISOTOIMI koko vuosi ** Muut toimintatuotot 0, , , ,00 0,00 **** 0, , , ,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,37 0,00 ** Eläkekulut , , , ,40 0,00 ** Muut henkilösivukulut 6 100,00 994, ,84 994,16 0,00 *** yht , , , ,93 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 500, , , ,98 0,00 * Avustukset 5 400,00 0, ,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut , , ,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat tulevat riittämään.

25 Liikuntatoimi 630 LIIKUNTATOIMI koko vuosi ** Myyntituotot , , , ,66 0,00 **** , , , ,66 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,72 0,00 ** Eläkekulut 5 000, ,80 892, ,80 0,00 ** Muut henkilösivukulut 1 800,00 508, ,68 508,32 0,00 *** yht , , , ,84 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , ,67 633, ,10 ** Palvelujen ostot yht , , ,67 633, ,10 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 500, , , ,58 196,00 * Avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut 100,00 67,28 32,72 67,28 0,00 * Muut toimintakulut 2 000,00 433, ,18 433,82 0,00 **** YHT , , , , ,10 TOIMINTAKATE , , , , ,10 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahojen arvioidaan riittävän.

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot