OSAVUOSIKATSAUS I / 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS I / 2014"

Transkriptio

1 1 LUUMÄEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS I / Kh Kv

2 2 Sisällysluettelo: Yleistä...3 Tuloslaskelma..4 Käyttötalousosa Kunnanhallitus 8 Perusturvalautakunta 15 Koululautakunta.17 Vapaa-aikalautakunta 22 Tekninen lautakunta.. 27 Ympäristölautakunta.. 34 Käyttötalouteen liittyvät yhteenvedot 38 Investointiosa 40

3 3 YLEISTÄ Voimassaolevan taloussäännön mukaan (1 ) valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Yleisohje sisäisestä valvonnasta puolestaan määrittää (kohta 1.2), että talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle tilanteesta 30.4 ja sekä tarvittaessa muulloinkin. Talousarvion toteutumisvertailun tulee sisältää vahvistettujen toimintalukuarvioiden ja määräraha- ja tuloarvioiden toteutuminen. Raportoinnista vastaavat hallintojohtaja ja toimialajohtajat. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio. Hallintokuntia sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään valtuuston vuosittain hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa tulee myös osoittaa, miten kunnan rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi katetaan. Talousarvion ja taloussuunnitelman tarkoituksena on antaa kunnan päätöksentekijöille ja sidosryhmille kattavat tiedot kunnan toiminnasta ja talouden tilasta. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa tulee noudattaa talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat vuosittain huhti- ja elokuun lopun tilanteesta annettavassa osavuosikatsauksessa talousarvion toteutumisesta. Osavuosikatsaus sisältää kunnanvaltuuston vahvistamien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisen. Lisäksi kunnanvaltuusto arvioi toiminnan tuloksellisuutta. Tämä tarkoittaa talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa asetettujen toimintatavoitteiden toteutumisen seurantaa. Kunnanhallituksen ja valtuuston sitovuustaso talousarviossa käyttötalouden osalta on tulosaluetaso ja investointiosassa hanketaso.

4 4 1 TULOSLASKELMAOSA Huhtikuun lopun ulkoisen toteutumavertailun mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet 25,94 % ja toimintakulut 33,12 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Vuosikate osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää ,42. Poistojen jälkeinen tilikauden tulos osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää ,96 ja poistoerojen muutosten jälkeinen tilikauden yli/alijäämä on huhtikuun lopussa ,52 alijäämäinen. Toteutumavertailua, mikä sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot osoittaa, että toimintatulot ovat toteutuneet 30,02 % ja toimintakulut 33,31 %. Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä (34,20 %). Yksilöityinä verotulot ovat kertyneet seuraavasti: kunnallisveron toteutuma 37,30%, kiinteistöveron toteutuma 1,14 % ja yhteisöveron toteutuma 35,58 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Valtinosuuksia on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 32,49 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on huhtikuun lopussa 6,17 %. Investointimenojen toteutuma on huhtikuun lopussa 7,89 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Kokonaisuutta tarkasteltaessa ensimmäisen kolmanneksen tulo- ja menokehitys on jotakuinkin normaalisti. Tasaisen vauhdin taulukon mukaan huhtikuun lopun tulo- ja menokertymän tulisi olla 33,33 %. Kuten tuloslaskelmasta on havaittavissa, menot ovat kertyneet tasaisen vauhdin taulukon mukaisesti mutta tulot että menot ovat kertyneet keskimääräiskehitystä hitaammin. Ulkoinen tulokehitys huhtikuun loppuun mennessä on ollut - 7,39 % ja menokehitys -0,21 % keskimääräiskehitystä hitaampaa ULKOINEN TULOSLASKELMA Ed.v toteutuma (vertailutieto) Vuoden alun toteutuma TA 2014 Toteutu ma % ** Myyntituotot , , ,00 32,38 ** Maksutuotot , , ,00 31,19 ** Tuet ja avustukset , , ,00 17,00 ** Vuokratuotot , , ,00 31,55 ** Muut toimintatuotot , , ,00 1,42 **** , , ,00 25,94 ** Palkat ja palkkiot , , ,00 31,36 ** Eläkekulut , , ,00 32,29 ** Muut henkilösivukulut , , ,00 24,64 ** Henkilöstökorvaukset , , ,00 127,29 *** yht , , ,00 30,96

5 Ed.v toteutuma Vuoden alun Toteutu ULKOINEN toteutuma TA 2014 ma % TULOSLASKELMA (vertailutieto) Asiakaspalvelujen * ostot , , ,00 33,30 * Muiden palvelujen ostot , , ,00 38,53 ** Palvelujen ostot yht , , ,00 33,93 ** Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,00 38,70 * Avustukset , , ,00 18,93 * Vuokrakulut , , ,00 27,08 * Muut toimintakulut , , ,00 21,98 **** YHT , , ,00 33,12 TOIMINTAKATE , , ,00 34,42 5 ** Verotulot , , ,00 34,20 ** Valtionosuudet , , ,00 32,49 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 0, , ,00 11,76 * Muut rahoitustuotot 5 184,43 699, ,00 0,25 * Muut rahoituskulut -12,37-77,03-200,00 38,52 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht 5 172, , ,00 6,17 VUOSIKATE , , ,00-6,41 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , , ,00 36,25 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , ,00 108,83 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , ,44 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ) , , ,00

6 6 SISÄINEN + ULKOINEN TULOSLASKELMA TA 2014 sisäinen ja ulkoinen Toteutuma sis + ulk Ylitys/alitus Toteutuma ulkoinen Toteutuma sisäinen Kokonai s- tot. % ** Myyntituotot , , , , ,51 34,16 ** Maksutuotot , , , ,05 0,00 31,19 ** Tuet ja avustukset , , , ,76 0,00 17,00 ** Muut toimintatuotot , , , , ,50 26,55 **** , , , , ,01 30,02 ** Palkat ja palkkiot , , , ,86 0,00 31,36 ** Eläkekulut , , , ,41 0,00 32,29 ** Muut henkilösivukulut , , , ,53 0,00 24,64 ** Henkilöstökorvaukset , , , ,10 0,00 127,29 *** yht , , , ,70 0,00 30,96 * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,88 0,00 33,30 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,51 36,05 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,51 33,77 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,00 38,99 * Avustukset , , , ,91 0,00 18,93 * Vuokrakulut , , , , ,50 32,83 * Muut toimintakulut , , , ,28 0,00 21,98 **** YHT , , , , ,01 33,31 TOIMINTAKATE , , , ,78 0,00 34,42 ** Verotulot , , , ,95 0,00 34,20 ** Valtionosuudet , , , ,00 0,00 32,49 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , , , ,88 0,00 11,76 * Muut rahoitustuotot ,00-699, ,44-699,56 0,00 0,18 * Muut rahoituskulut ,00 77, ,97 77,03 0,00 0,07 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , ,41 0,00 6,17 VUOSIKATE , , , ,42 0,00-6,41 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , , , ,54 0,00 36,25 Satunnaiset erät

7 7 TILIKAUDEN TULOS , , , ,96 0,00 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 0, , , ,44 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , ,52 0,00.

8 8 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 100 Kunnanhallitus 110 Vaalit Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 110 Vaalit 120 Tilintarkastus 130 Yleishallinto 140 Työllistäminen 160 Elinkeinotoimi 170 Maataloustoimi 110 VAALIT koko vuosi ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot 6 500,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 ** Muut henkilösivukulut 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 *** yht ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 2 800, , ,50 994,50 22,00 ** Palvelujen ostot yht , , ,50 994,50 22,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 400, ,00-759, ,00 0,00 * Vuokrakulut 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 **** YHT , , , ,50 22,00 Europarlamenttivaalit ovat parhaillaan meneillään ja vaalijärjestelyjen kokonaiskustannukset ovat selvillä elokuun osavuosikatsauksessa. Arvioidaan määrärahojen riittävän.

9 9 120 Tilintarkastus 120 TILINTARKASTUS koko vuosi ** Palkat ja palkkiot 1 800,00 407, ,00 407,00 0,00 ** Eläkekulut 0,00 29,67-29,67 29,67 0,00 ** Muut henkilösivukulut 100,00 13,00 87,00 13,00 0,00 *** yht ,00 449, ,33 449,67 0,00 * Muiden palvelujen ostot 9 900,00 472, ,37 125,63 347,00 ** Palvelujen ostot yht ,00 472, ,37 125,63 347,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100,00 7,74 92,26 7,74 0,00 * Muut toimintakulut 200,00 22,72 177,28 22,72 0,00 **** YHT ,00 952, ,24 605,76 347,00 Tarkastuslautakunta on kokoontunut normaalisti. Tarkastuslautakunta on edellyttänyt sähköisten lukulaitteiden hankintaa lautakunnan jäsenille. Hankinnan määrärahat tullaan varaamaan kuluvan vuoden lisätalousarviossa.

10 Kunnanhallitus 130 YLEISHALLINTO koko vuosi ** Myyntituotot , , , , ,00 ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Muut toimintatuotot -300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 **** , , , , ,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,01 0,00 ** Eläkekulut , , , ,01 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,17 0,00 *** yht , , , ,19 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot ,00 574, ,37 574,63 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,60 0,00 * Avustukset ,00 895, ,14 895,86 0,00 * Vuokrakulut , , , ,68 0,00 * Muut toimintakulut , , , ,04 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Yleishallinto toimii normaalisti. Määrärahojen arvioidaan riittävän.

11 Työllistäminen 140 TYÖLLISTÄMINEN koko vuosi ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 191,00 0, ,00 0,00 0,00 *** yht ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 ** Palvelujen ostot yht. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 **** YHT ,00 0, ,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE ,00 0, ,00 0,00 0,00 Kuluvana vuonna on erityisesti panostettu pitkäaikaistyöttömien aktivointiin (mm. Helmisen tupa). Tämän hetken tiedon perusteella menokehitys on suunnitelman mukainen. Tulosalueelle on varattu erityismääräraha nuorten työllistämiseen ja tällä määrärahalla kunta työllistää tulevana kesänä nuoria eripituisiin työsuhteisiin. Pitkäaikaistyöttömien aktivointimahdollisuuksista riippuen tarvitsemme mahdollisesti lisää määrärahoja harkinnanvaraiseen työllistämiseen. Tänä vuonna yli 500 päivää työttömänä olevien henkilöiden työllistämiseen on mahdollista saada 90 % palkkatuki. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää, jotta sakkomaksut vähenevät myös tulevina vuosina ja henkilön hyvinvointi paranee. Lisämääräraha tarkentuu kesän aikana ja mahdollinen varsinainen lisämääräraha-anomus tehdään lisätalousarvion yhteydessä.

12 Elinkeinotoimi 160 ELINKEINOTOIMI koko vuosi ** Myyntituotot -400,00-60,49-339,51-60,49 0,00 ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00-60, ,51-60,49 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , ,93 425,00 ** Palvelujen ostot yht , , , ,93 425,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 700,00 344, ,58 344,42 0,00 * Avustukset 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut , , , ,97 0,00 **** YHT , , , ,32 425,00 TOIMINTAKATE , , , ,83 425,00 Elinkeinotoimessa palvelusopimus peruspalveluista Wirma Lappeenrannan kanssa voimassa saakka. Kustannuspaikka 1605 Joukkoliikenne: Toteutunut suunnitellusti. Kustannuspaikka1605 Joukkoliikenne: Määrärahat riittävät tämän hetkisten tietojen pohjalta arvioituna. Seutulippujen valtionavustus maksetaan puolivuosittain, alkuvuosi kesäkuun seurantatietojen perusteella.

13 Maataloustoimi 170 MAATALOUSTOIMI koko vuosi ** Muut toimintatuotot 0,00-600,00 600,00-600,00 0,00 **** 0,00-600,00 600,00-600,00 0,00 ** Eläkekulut 5 300, , , ,28 0,00 ** Muut henkilösivukulut 0,00-4,40 4,40-4,40 0,00 *** yht , , , ,88 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , ,68 708,00 ** Palvelujen ostot yht , , , ,68 708,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 * Avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut 1 100,00 0, ,00 0,00 0,00 **** YHT , , , ,56 708,00 TOIMINTAKATE , , , ,56 708,00 Talousarviossa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Maataloustoimen määrärahojen arvioidaan riittävän.

14 Kunnanhallitus yhteensä YHTEENSÄ 100 Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis Myyntituotot , , ,40 27, , ,00 Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintatuotot -300,00-600,00 300,00 200,00-600,00 0, , , ,40 21, , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,99 23, ,01 0,00 Eläkekulut , , ,04 28, ,96 0,00 Muut henkilösivukulut , , ,23 18, ,77 0,00 Henkilöstökorvaukset yht , , ,26 24, ,74 0,00 Asiakaspalvelujen ostot ,00 574, ,37 0,80 574,63 0,00 Muiden palvelujen ostot , , ,19 39, , ,00 Palvelujen ostot yht , , ,56 36, , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,24 41, ,76 0,00 Avustukset ,00 895, ,14 1,16 895,86 0,00 Vuokrakulut , , ,32 28, ,68 0,00 Muut toimintakulut , , ,27 15, ,73 0,00 YHT , , ,79 28, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,39 31, , ,00

15 Perusturva Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 200 Perusturvalautakunta 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA koko vuosi ** Myyntituotot , , , ,85 0,00 ** Tuet ja avustukset , , , ,99 0,00 ** Muut toimintatuotot , , , ,00 0,00 **** , , , ,84 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,49 0,00 ** Eläkekulut , , , ,87 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 000, , , ,87 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0, , , ,68 0,00 *** yht , , , ,55 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 800, , , ,14 0,00 * Avustukset , , , ,56 0,00 * Muut toimintakulut 3 000,00-39, ,41-39,41 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Tämän hetken tiedon mukaan ei poikkeamia. Eksote: Terveysasemalle hoitoon pääsy on erityisen seurannan ja yhteistyön kohteena. Tämän hetken tiedon perusteella menokehitys on suunnitelman mukainen.

16 Perusturva yhteensä 200 Yhteensä Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis ** Myyntituotot , , ,15 34, ,85 0,00 ** Tuet ja avustukset , , ,01 23, ,99 0,00 ** Muut toimintatuotot , , ,00 33, ,00 0,00 **** , , ,16 24, ,84 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , ,51 35, ,49 0,00 ** Eläkekulut , , ,13 39, ,87 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 000, , ,13 25, ,87 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0, , , ,68 0,00 *** yht , , ,45 30, ,55 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot , , ,00 33, ,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , ,19 14, , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , ,19 33, , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 800, , ,86 22, ,14 0,00 * Avustukset , , ,44 26, ,56 0,00 * Muut toimintakulut 3 000,00-39, ,41-1,31-39,41 0,00 **** YHT , , ,35 33, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,19 33, , ,00

17 Koululautakunta Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 320 Lasten päivähoito 400 Perusopetus 420 Keskiasteen koulutus 430 Ammatillinen koulutus 440 Aikuiskoulutus 320 Lasten päivähoito 320 LASTEN PÄIVÄHOITO koko vuosi ** Myyntituotot ,00-629, ,72-629,28 0,00 ** Maksutuotot , , , ,20 0,00 ** Tuet ja avustukset , ,82-52, ,82 0,00 **** , , , ,30 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,33 0,00 ** Eläkekulut , , , ,10 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,44 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0, , , ,50 0,00 *** yht , , , ,37 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot ,00 390, ,00 390,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,31 0,00 * Avustukset , , , ,49 0,00 * Vuokrakulut , , , , ,50 * Muut toimintakulut 5 400, , , ,24 0,00 **** YHT , , , , ,50 TOIMINTAKATE , , , , ,50 Tulosalue Toteutuma/ Talousarvio Toteutuma/ Toteutuma Lasten Päivähoito % Toimintatuotot ,54 Toimintakulut ,48 Toimintakate ,73

18 Toteutunut suunnitellusti. Päivähoitomaksuja on kertynyt hieman 4 kk:n keskiarvoa enemmän. Maksujen lisäys näkyy Jurvalan ja Taavetin päiväkodissa, joiden lapsimäärä on lisääntynyt. Lapsia päivähoidossa ja esiopetuksessa yht Lapsien määrässä on tapahtunut pientä nousua syksystä 2013 (16 lasta lisää). Koko kunnan lapsimäärästä oli huhtikuun 2014 lopussa 67,3 % hoidossa ja esiopetuksessa. Kaikille on pystytty järjestämään päivähoitopaikka talousarvion puitteissa. 18 Toteutuma on suunnitelman mukainen huhtikuun 2014 perusteella. Tarkempi arvio voidaan tehdä vasta syksyllä. Päivähoitomaksujen kertymä tasaantuu kesäkuukausien aikana. Toimintakuluissa ei vielä näy varhaiskasvatuksen erityisopettajan kulut ( ). Kesäkuukausien lomajärjestelyillä pyritään siihen, että varhaiskasvatus pysyy talousarviossa kulujen osalta. 400 Perusopetus 400 PERUSOPETUS koko vuosi ** Myyntituotot 3 100, , , ,16 0,00 ** Maksutuotot , , , ,00 0,00 ** Tuet ja avustukset , , , ,95 0,00 ** Muut toimintatuotot ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** , , , ,11 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,11 0,00 ** Eläkekulut , , , ,71 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,42 0,00 ** Henkilöstökorvaukset , , , ,93 0,00 *** yht , , , ,31 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,11 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,45 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,45 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,21 0,00 * Vuokrakulut , , , , ,00 * Muut toimintakulut 7 600, , , ,31 0,00 **** YHT , , , , ,45 TOIMINTAKATE , , , , ,45

19 19 Toteutunut suunnitellusti. Tämän hetkisten tietojen pohjalta arvioituna määrärahat riittävät. Tarkempi arvio voidaan tehdä syksyllä. 420 Keskiasteen koulutus 420 KESKIASTEEN KOULUTUS koko vuosi ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,14 0,00 ** Eläkekulut , , , ,25 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,03 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0,00-761,68 761,68-761,68 0,00 *** yht , , , ,74 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,32 0,00 * Vuokrakulut , , ,66 682, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 193,30-193,30 193,30 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät, ellei ennakoimattomia kuluja, esim. sijaiskuluja tule.

20 Aikuiskoulutus 440 AIKUISKOULUTUS koko vuosi * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,14 0,00 * Muiden palvelujen ostot 400,00 52,27 347,73 0,27 52,00 ** Palvelujen ostot yht , , , ,41 52,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 10,67-10,67 10,67 0,00 **** YHT , , , ,08 52,00 TOIMINTAKATE , , , ,08 52,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät tämän hetkisen tilanteen pohjalta arvioituna.

21 Koululautakunta yhteensä 400 Yhteensä Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis Myyntituotot 900, , ,44-407, ,44 0,00 Maksutuotot , , ,80 34, ,20 0,00 Tuet ja avustukset , , ,23 21, ,77 0,00 Muut toimintatuotot ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,59 33, ,41 0,00 Palkat ja palkkiot , , ,42 32, ,58 0,00 Eläkekulut , , ,94 33, ,06 0,00 Muut henkilösivukulut , , ,11 25, ,89 0,00 Henkilöstökorvaukset , , ,89 43, ,11 0,00 yht , , ,58 32, ,42 0,00 Asiakaspalvelujen ostot , , ,75 19, ,25 0,00 Muiden palvelujen ostot , , ,86 31, , ,45 Palvelujen ostot yht , , ,61 29, , ,45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,49 31, ,51 0,00 Avustukset , , ,51 26, ,49 0,00 Vuokrakulut , , ,72 32, , ,50 Muut toimintakulut , , ,15 25, ,85 0,00 YHT , , ,06 31, , ,95 TOIMINTAKATE , , ,47 31, , ,95

22 Vapaa-aikalautakunta Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 510 Kirjasto 520 Kulttuuritoimi 600 Nuorisotoimi 630 Liikuntatoimi 510 Kirjasto 510 KIRJASTO koko vuosi ** Muut toimintatuotot , , , ,32 0,00 **** , , , ,32 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,22 0,00 ** Eläkekulut , , , ,64 0,00 ** Muut henkilösivukulut 9 500, , , ,11 0,00 *** yht , , , ,97 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,78 0,00 * Vuokrakulut , , ,00 380, ,00 * Muut toimintakulut 500,00 210,53 289,47 210,53 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Toteutunut suunnitellusti. Lainausmäärä on noussut 8,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. ( ) Määrärahojen arvioidaan riittävän.

23 Kulttuuritoimi 520 KULTTUURITOIMI koko vuosi ** Myyntituotot -800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 ** Maksutuotot -500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Muut toimintatuotot 0,00-50,00 50,00-50,00 0,00 **** ,00-50, ,00-50,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut 100,00 22,60 77,40 22,60 0,00 *** yht. 700,00 22,60 677,40 22,60 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , ,84 183,06 ** Palvelujen ostot yht , , , ,84 183,06 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 800,00 133,22 666,78 133,22 0,00 * Avustukset 2 500,00 0, ,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut , , ,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00-179,55 179,55-179,55 0,00 **** YHT , , , , ,06 TOIMINTAKATE , , , , ,06 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät tämän hetkisen tilanteen pohjalta arvioituna

24 Nuorisotoimi 600 NUORISOTOIMI koko vuosi ** Muut toimintatuotot 0, , , ,00 0,00 **** 0, , , ,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,37 0,00 ** Eläkekulut , , , ,40 0,00 ** Muut henkilösivukulut 6 100,00 994, ,84 994,16 0,00 *** yht , , , ,93 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 500, , , ,98 0,00 * Avustukset 5 400,00 0, ,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut , , ,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat tulevat riittämään.

25 Liikuntatoimi 630 LIIKUNTATOIMI koko vuosi ** Myyntituotot , , , ,66 0,00 **** , , , ,66 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,72 0,00 ** Eläkekulut 5 000, ,80 892, ,80 0,00 ** Muut henkilösivukulut 1 800,00 508, ,68 508,32 0,00 *** yht , , , ,84 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , ,67 633, ,10 ** Palvelujen ostot yht , , ,67 633, ,10 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 500, , , ,58 196,00 * Avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut 100,00 67,28 32,72 67,28 0,00 * Muut toimintakulut 2 000,00 433, ,18 433,82 0,00 **** YHT , , , , ,10 TOIMINTAKATE , , , , ,10 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahojen arvioidaan riittävän.

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot