OSAVUOSIKATSAUS I / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS I / 2014"

Transkriptio

1 1 LUUMÄEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS I / Kh Kv

2 2 Sisällysluettelo: Yleistä...3 Tuloslaskelma..4 Käyttötalousosa Kunnanhallitus 8 Perusturvalautakunta 15 Koululautakunta.17 Vapaa-aikalautakunta 22 Tekninen lautakunta.. 27 Ympäristölautakunta.. 34 Käyttötalouteen liittyvät yhteenvedot 38 Investointiosa 40

3 3 YLEISTÄ Voimassaolevan taloussäännön mukaan (1 ) valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Yleisohje sisäisestä valvonnasta puolestaan määrittää (kohta 1.2), että talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle tilanteesta 30.4 ja sekä tarvittaessa muulloinkin. Talousarvion toteutumisvertailun tulee sisältää vahvistettujen toimintalukuarvioiden ja määräraha- ja tuloarvioiden toteutuminen. Raportoinnista vastaavat hallintojohtaja ja toimialajohtajat. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio. Hallintokuntia sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään valtuuston vuosittain hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa tulee myös osoittaa, miten kunnan rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi katetaan. Talousarvion ja taloussuunnitelman tarkoituksena on antaa kunnan päätöksentekijöille ja sidosryhmille kattavat tiedot kunnan toiminnasta ja talouden tilasta. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa tulee noudattaa talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat vuosittain huhti- ja elokuun lopun tilanteesta annettavassa osavuosikatsauksessa talousarvion toteutumisesta. Osavuosikatsaus sisältää kunnanvaltuuston vahvistamien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisen. Lisäksi kunnanvaltuusto arvioi toiminnan tuloksellisuutta. Tämä tarkoittaa talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa asetettujen toimintatavoitteiden toteutumisen seurantaa. Kunnanhallituksen ja valtuuston sitovuustaso talousarviossa käyttötalouden osalta on tulosaluetaso ja investointiosassa hanketaso.

4 4 1 TULOSLASKELMAOSA Huhtikuun lopun ulkoisen toteutumavertailun mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet 25,94 % ja toimintakulut 33,12 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Vuosikate osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää ,42. Poistojen jälkeinen tilikauden tulos osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää ,96 ja poistoerojen muutosten jälkeinen tilikauden yli/alijäämä on huhtikuun lopussa ,52 alijäämäinen. Toteutumavertailua, mikä sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot osoittaa, että toimintatulot ovat toteutuneet 30,02 % ja toimintakulut 33,31 %. Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä (34,20 %). Yksilöityinä verotulot ovat kertyneet seuraavasti: kunnallisveron toteutuma 37,30%, kiinteistöveron toteutuma 1,14 % ja yhteisöveron toteutuma 35,58 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Valtinosuuksia on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 32,49 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on huhtikuun lopussa 6,17 %. Investointimenojen toteutuma on huhtikuun lopussa 7,89 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Kokonaisuutta tarkasteltaessa ensimmäisen kolmanneksen tulo- ja menokehitys on jotakuinkin normaalisti. Tasaisen vauhdin taulukon mukaan huhtikuun lopun tulo- ja menokertymän tulisi olla 33,33 %. Kuten tuloslaskelmasta on havaittavissa, menot ovat kertyneet tasaisen vauhdin taulukon mukaisesti mutta tulot että menot ovat kertyneet keskimääräiskehitystä hitaammin. Ulkoinen tulokehitys huhtikuun loppuun mennessä on ollut - 7,39 % ja menokehitys -0,21 % keskimääräiskehitystä hitaampaa ULKOINEN TULOSLASKELMA Ed.v toteutuma (vertailutieto) Vuoden alun toteutuma TA 2014 Toteutu ma % ** Myyntituotot , , ,00 32,38 ** Maksutuotot , , ,00 31,19 ** Tuet ja avustukset , , ,00 17,00 ** Vuokratuotot , , ,00 31,55 ** Muut toimintatuotot , , ,00 1,42 **** , , ,00 25,94 ** Palkat ja palkkiot , , ,00 31,36 ** Eläkekulut , , ,00 32,29 ** Muut henkilösivukulut , , ,00 24,64 ** Henkilöstökorvaukset , , ,00 127,29 *** yht , , ,00 30,96

5 Ed.v toteutuma Vuoden alun Toteutu ULKOINEN toteutuma TA 2014 ma % TULOSLASKELMA (vertailutieto) Asiakaspalvelujen * ostot , , ,00 33,30 * Muiden palvelujen ostot , , ,00 38,53 ** Palvelujen ostot yht , , ,00 33,93 ** Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,00 38,70 * Avustukset , , ,00 18,93 * Vuokrakulut , , ,00 27,08 * Muut toimintakulut , , ,00 21,98 **** YHT , , ,00 33,12 TOIMINTAKATE , , ,00 34,42 5 ** Verotulot , , ,00 34,20 ** Valtionosuudet , , ,00 32,49 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 0, , ,00 11,76 * Muut rahoitustuotot 5 184,43 699, ,00 0,25 * Muut rahoituskulut -12,37-77,03-200,00 38,52 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht 5 172, , ,00 6,17 VUOSIKATE , , ,00-6,41 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , , ,00 36,25 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , ,00 108,83 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , ,44 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ) , , ,00

6 6 SISÄINEN + ULKOINEN TULOSLASKELMA TA 2014 sisäinen ja ulkoinen Toteutuma sis + ulk Ylitys/alitus Toteutuma ulkoinen Toteutuma sisäinen Kokonai s- tot. % ** Myyntituotot , , , , ,51 34,16 ** Maksutuotot , , , ,05 0,00 31,19 ** Tuet ja avustukset , , , ,76 0,00 17,00 ** Muut toimintatuotot , , , , ,50 26,55 **** , , , , ,01 30,02 ** Palkat ja palkkiot , , , ,86 0,00 31,36 ** Eläkekulut , , , ,41 0,00 32,29 ** Muut henkilösivukulut , , , ,53 0,00 24,64 ** Henkilöstökorvaukset , , , ,10 0,00 127,29 *** yht , , , ,70 0,00 30,96 * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,88 0,00 33,30 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,51 36,05 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,51 33,77 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,00 38,99 * Avustukset , , , ,91 0,00 18,93 * Vuokrakulut , , , , ,50 32,83 * Muut toimintakulut , , , ,28 0,00 21,98 **** YHT , , , , ,01 33,31 TOIMINTAKATE , , , ,78 0,00 34,42 ** Verotulot , , , ,95 0,00 34,20 ** Valtionosuudet , , , ,00 0,00 32,49 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , , , ,88 0,00 11,76 * Muut rahoitustuotot ,00-699, ,44-699,56 0,00 0,18 * Muut rahoituskulut ,00 77, ,97 77,03 0,00 0,07 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , ,41 0,00 6,17 VUOSIKATE , , , ,42 0,00-6,41 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , , , ,54 0,00 36,25 Satunnaiset erät

7 7 TILIKAUDEN TULOS , , , ,96 0,00 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 0, , , ,44 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , ,52 0,00.

8 8 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 100 Kunnanhallitus 110 Vaalit Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 110 Vaalit 120 Tilintarkastus 130 Yleishallinto 140 Työllistäminen 160 Elinkeinotoimi 170 Maataloustoimi 110 VAALIT koko vuosi ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot 6 500,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 ** Muut henkilösivukulut 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 *** yht ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 2 800, , ,50 994,50 22,00 ** Palvelujen ostot yht , , ,50 994,50 22,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 400, ,00-759, ,00 0,00 * Vuokrakulut 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 **** YHT , , , ,50 22,00 Europarlamenttivaalit ovat parhaillaan meneillään ja vaalijärjestelyjen kokonaiskustannukset ovat selvillä elokuun osavuosikatsauksessa. Arvioidaan määrärahojen riittävän.

9 9 120 Tilintarkastus 120 TILINTARKASTUS koko vuosi ** Palkat ja palkkiot 1 800,00 407, ,00 407,00 0,00 ** Eläkekulut 0,00 29,67-29,67 29,67 0,00 ** Muut henkilösivukulut 100,00 13,00 87,00 13,00 0,00 *** yht ,00 449, ,33 449,67 0,00 * Muiden palvelujen ostot 9 900,00 472, ,37 125,63 347,00 ** Palvelujen ostot yht ,00 472, ,37 125,63 347,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100,00 7,74 92,26 7,74 0,00 * Muut toimintakulut 200,00 22,72 177,28 22,72 0,00 **** YHT ,00 952, ,24 605,76 347,00 Tarkastuslautakunta on kokoontunut normaalisti. Tarkastuslautakunta on edellyttänyt sähköisten lukulaitteiden hankintaa lautakunnan jäsenille. Hankinnan määrärahat tullaan varaamaan kuluvan vuoden lisätalousarviossa.

10 Kunnanhallitus 130 YLEISHALLINTO koko vuosi ** Myyntituotot , , , , ,00 ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Muut toimintatuotot -300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 **** , , , , ,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,01 0,00 ** Eläkekulut , , , ,01 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,17 0,00 *** yht , , , ,19 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot ,00 574, ,37 574,63 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,60 0,00 * Avustukset ,00 895, ,14 895,86 0,00 * Vuokrakulut , , , ,68 0,00 * Muut toimintakulut , , , ,04 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Yleishallinto toimii normaalisti. Määrärahojen arvioidaan riittävän.

11 Työllistäminen 140 TYÖLLISTÄMINEN koko vuosi ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 191,00 0, ,00 0,00 0,00 *** yht ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 ** Palvelujen ostot yht. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 **** YHT ,00 0, ,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE ,00 0, ,00 0,00 0,00 Kuluvana vuonna on erityisesti panostettu pitkäaikaistyöttömien aktivointiin (mm. Helmisen tupa). Tämän hetken tiedon perusteella menokehitys on suunnitelman mukainen. Tulosalueelle on varattu erityismääräraha nuorten työllistämiseen ja tällä määrärahalla kunta työllistää tulevana kesänä nuoria eripituisiin työsuhteisiin. Pitkäaikaistyöttömien aktivointimahdollisuuksista riippuen tarvitsemme mahdollisesti lisää määrärahoja harkinnanvaraiseen työllistämiseen. Tänä vuonna yli 500 päivää työttömänä olevien henkilöiden työllistämiseen on mahdollista saada 90 % palkkatuki. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää, jotta sakkomaksut vähenevät myös tulevina vuosina ja henkilön hyvinvointi paranee. Lisämääräraha tarkentuu kesän aikana ja mahdollinen varsinainen lisämääräraha-anomus tehdään lisätalousarvion yhteydessä.

12 Elinkeinotoimi 160 ELINKEINOTOIMI koko vuosi ** Myyntituotot -400,00-60,49-339,51-60,49 0,00 ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00-60, ,51-60,49 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , ,93 425,00 ** Palvelujen ostot yht , , , ,93 425,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 700,00 344, ,58 344,42 0,00 * Avustukset 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut , , , ,97 0,00 **** YHT , , , ,32 425,00 TOIMINTAKATE , , , ,83 425,00 Elinkeinotoimessa palvelusopimus peruspalveluista Wirma Lappeenrannan kanssa voimassa saakka. Kustannuspaikka 1605 Joukkoliikenne: Toteutunut suunnitellusti. Kustannuspaikka1605 Joukkoliikenne: Määrärahat riittävät tämän hetkisten tietojen pohjalta arvioituna. Seutulippujen valtionavustus maksetaan puolivuosittain, alkuvuosi kesäkuun seurantatietojen perusteella.

13 Maataloustoimi 170 MAATALOUSTOIMI koko vuosi ** Muut toimintatuotot 0,00-600,00 600,00-600,00 0,00 **** 0,00-600,00 600,00-600,00 0,00 ** Eläkekulut 5 300, , , ,28 0,00 ** Muut henkilösivukulut 0,00-4,40 4,40-4,40 0,00 *** yht , , , ,88 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , ,68 708,00 ** Palvelujen ostot yht , , , ,68 708,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 * Avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut 1 100,00 0, ,00 0,00 0,00 **** YHT , , , ,56 708,00 TOIMINTAKATE , , , ,56 708,00 Talousarviossa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Maataloustoimen määrärahojen arvioidaan riittävän.

14 Kunnanhallitus yhteensä YHTEENSÄ 100 Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis Myyntituotot , , ,40 27, , ,00 Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintatuotot -300,00-600,00 300,00 200,00-600,00 0, , , ,40 21, , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,99 23, ,01 0,00 Eläkekulut , , ,04 28, ,96 0,00 Muut henkilösivukulut , , ,23 18, ,77 0,00 Henkilöstökorvaukset yht , , ,26 24, ,74 0,00 Asiakaspalvelujen ostot ,00 574, ,37 0,80 574,63 0,00 Muiden palvelujen ostot , , ,19 39, , ,00 Palvelujen ostot yht , , ,56 36, , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,24 41, ,76 0,00 Avustukset ,00 895, ,14 1,16 895,86 0,00 Vuokrakulut , , ,32 28, ,68 0,00 Muut toimintakulut , , ,27 15, ,73 0,00 YHT , , ,79 28, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,39 31, , ,00

15 Perusturva Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 200 Perusturvalautakunta 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA koko vuosi ** Myyntituotot , , , ,85 0,00 ** Tuet ja avustukset , , , ,99 0,00 ** Muut toimintatuotot , , , ,00 0,00 **** , , , ,84 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,49 0,00 ** Eläkekulut , , , ,87 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 000, , , ,87 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0, , , ,68 0,00 *** yht , , , ,55 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 800, , , ,14 0,00 * Avustukset , , , ,56 0,00 * Muut toimintakulut 3 000,00-39, ,41-39,41 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Tämän hetken tiedon mukaan ei poikkeamia. Eksote: Terveysasemalle hoitoon pääsy on erityisen seurannan ja yhteistyön kohteena. Tämän hetken tiedon perusteella menokehitys on suunnitelman mukainen.

16 Perusturva yhteensä 200 Yhteensä Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis ** Myyntituotot , , ,15 34, ,85 0,00 ** Tuet ja avustukset , , ,01 23, ,99 0,00 ** Muut toimintatuotot , , ,00 33, ,00 0,00 **** , , ,16 24, ,84 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , ,51 35, ,49 0,00 ** Eläkekulut , , ,13 39, ,87 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 000, , ,13 25, ,87 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0, , , ,68 0,00 *** yht , , ,45 30, ,55 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot , , ,00 33, ,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , ,19 14, , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , ,19 33, , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 800, , ,86 22, ,14 0,00 * Avustukset , , ,44 26, ,56 0,00 * Muut toimintakulut 3 000,00-39, ,41-1,31-39,41 0,00 **** YHT , , ,35 33, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,19 33, , ,00

17 Koululautakunta Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 320 Lasten päivähoito 400 Perusopetus 420 Keskiasteen koulutus 430 Ammatillinen koulutus 440 Aikuiskoulutus 320 Lasten päivähoito 320 LASTEN PÄIVÄHOITO koko vuosi ** Myyntituotot ,00-629, ,72-629,28 0,00 ** Maksutuotot , , , ,20 0,00 ** Tuet ja avustukset , ,82-52, ,82 0,00 **** , , , ,30 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,33 0,00 ** Eläkekulut , , , ,10 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,44 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0, , , ,50 0,00 *** yht , , , ,37 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot ,00 390, ,00 390,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,31 0,00 * Avustukset , , , ,49 0,00 * Vuokrakulut , , , , ,50 * Muut toimintakulut 5 400, , , ,24 0,00 **** YHT , , , , ,50 TOIMINTAKATE , , , , ,50 Tulosalue Toteutuma/ Talousarvio Toteutuma/ Toteutuma Lasten Päivähoito % Toimintatuotot ,54 Toimintakulut ,48 Toimintakate ,73

18 Toteutunut suunnitellusti. Päivähoitomaksuja on kertynyt hieman 4 kk:n keskiarvoa enemmän. Maksujen lisäys näkyy Jurvalan ja Taavetin päiväkodissa, joiden lapsimäärä on lisääntynyt. Lapsia päivähoidossa ja esiopetuksessa yht Lapsien määrässä on tapahtunut pientä nousua syksystä 2013 (16 lasta lisää). Koko kunnan lapsimäärästä oli huhtikuun 2014 lopussa 67,3 % hoidossa ja esiopetuksessa. Kaikille on pystytty järjestämään päivähoitopaikka talousarvion puitteissa. 18 Toteutuma on suunnitelman mukainen huhtikuun 2014 perusteella. Tarkempi arvio voidaan tehdä vasta syksyllä. Päivähoitomaksujen kertymä tasaantuu kesäkuukausien aikana. Toimintakuluissa ei vielä näy varhaiskasvatuksen erityisopettajan kulut ( ). Kesäkuukausien lomajärjestelyillä pyritään siihen, että varhaiskasvatus pysyy talousarviossa kulujen osalta. 400 Perusopetus 400 PERUSOPETUS koko vuosi ** Myyntituotot 3 100, , , ,16 0,00 ** Maksutuotot , , , ,00 0,00 ** Tuet ja avustukset , , , ,95 0,00 ** Muut toimintatuotot ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** , , , ,11 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,11 0,00 ** Eläkekulut , , , ,71 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,42 0,00 ** Henkilöstökorvaukset , , , ,93 0,00 *** yht , , , ,31 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,11 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,45 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,45 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,21 0,00 * Vuokrakulut , , , , ,00 * Muut toimintakulut 7 600, , , ,31 0,00 **** YHT , , , , ,45 TOIMINTAKATE , , , , ,45

19 19 Toteutunut suunnitellusti. Tämän hetkisten tietojen pohjalta arvioituna määrärahat riittävät. Tarkempi arvio voidaan tehdä syksyllä. 420 Keskiasteen koulutus 420 KESKIASTEEN KOULUTUS koko vuosi ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,14 0,00 ** Eläkekulut , , , ,25 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,03 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0,00-761,68 761,68-761,68 0,00 *** yht , , , ,74 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,32 0,00 * Vuokrakulut , , ,66 682, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 193,30-193,30 193,30 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät, ellei ennakoimattomia kuluja, esim. sijaiskuluja tule.

20 Aikuiskoulutus 440 AIKUISKOULUTUS koko vuosi * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,14 0,00 * Muiden palvelujen ostot 400,00 52,27 347,73 0,27 52,00 ** Palvelujen ostot yht , , , ,41 52,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 10,67-10,67 10,67 0,00 **** YHT , , , ,08 52,00 TOIMINTAKATE , , , ,08 52,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät tämän hetkisen tilanteen pohjalta arvioituna.

21 Koululautakunta yhteensä 400 Yhteensä Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis Myyntituotot 900, , ,44-407, ,44 0,00 Maksutuotot , , ,80 34, ,20 0,00 Tuet ja avustukset , , ,23 21, ,77 0,00 Muut toimintatuotot ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,59 33, ,41 0,00 Palkat ja palkkiot , , ,42 32, ,58 0,00 Eläkekulut , , ,94 33, ,06 0,00 Muut henkilösivukulut , , ,11 25, ,89 0,00 Henkilöstökorvaukset , , ,89 43, ,11 0,00 yht , , ,58 32, ,42 0,00 Asiakaspalvelujen ostot , , ,75 19, ,25 0,00 Muiden palvelujen ostot , , ,86 31, , ,45 Palvelujen ostot yht , , ,61 29, , ,45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,49 31, ,51 0,00 Avustukset , , ,51 26, ,49 0,00 Vuokrakulut , , ,72 32, , ,50 Muut toimintakulut , , ,15 25, ,85 0,00 YHT , , ,06 31, , ,95 TOIMINTAKATE , , ,47 31, , ,95

22 Vapaa-aikalautakunta Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 510 Kirjasto 520 Kulttuuritoimi 600 Nuorisotoimi 630 Liikuntatoimi 510 Kirjasto 510 KIRJASTO koko vuosi ** Muut toimintatuotot , , , ,32 0,00 **** , , , ,32 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,22 0,00 ** Eläkekulut , , , ,64 0,00 ** Muut henkilösivukulut 9 500, , , ,11 0,00 *** yht , , , ,97 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,78 0,00 * Vuokrakulut , , ,00 380, ,00 * Muut toimintakulut 500,00 210,53 289,47 210,53 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Toteutunut suunnitellusti. Lainausmäärä on noussut 8,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. ( ) Määrärahojen arvioidaan riittävän.

23 Kulttuuritoimi 520 KULTTUURITOIMI koko vuosi ** Myyntituotot -800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 ** Maksutuotot -500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Muut toimintatuotot 0,00-50,00 50,00-50,00 0,00 **** ,00-50, ,00-50,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut 100,00 22,60 77,40 22,60 0,00 *** yht. 700,00 22,60 677,40 22,60 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , ,84 183,06 ** Palvelujen ostot yht , , , ,84 183,06 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 800,00 133,22 666,78 133,22 0,00 * Avustukset 2 500,00 0, ,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut , , ,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00-179,55 179,55-179,55 0,00 **** YHT , , , , ,06 TOIMINTAKATE , , , , ,06 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät tämän hetkisen tilanteen pohjalta arvioituna

24 Nuorisotoimi 600 NUORISOTOIMI koko vuosi ** Muut toimintatuotot 0, , , ,00 0,00 **** 0, , , ,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,37 0,00 ** Eläkekulut , , , ,40 0,00 ** Muut henkilösivukulut 6 100,00 994, ,84 994,16 0,00 *** yht , , , ,93 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 500, , , ,98 0,00 * Avustukset 5 400,00 0, ,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut , , ,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat tulevat riittämään.

25 Liikuntatoimi 630 LIIKUNTATOIMI koko vuosi ** Myyntituotot , , , ,66 0,00 **** , , , ,66 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,72 0,00 ** Eläkekulut 5 000, ,80 892, ,80 0,00 ** Muut henkilösivukulut 1 800,00 508, ,68 508,32 0,00 *** yht , , , ,84 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , ,67 633, ,10 ** Palvelujen ostot yht , , ,67 633, ,10 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 500, , , ,58 196,00 * Avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut 100,00 67,28 32,72 67,28 0,00 * Muut toimintakulut 2 000,00 433, ,18 433,82 0,00 **** YHT , , , , ,10 TOIMINTAKATE , , , , ,10 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahojen arvioidaan riittävän.

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot