OSAVUOSIKATSAUS I / 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS I / 2014"

Transkriptio

1 1 LUUMÄEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS I / Kh Kv

2 2 Sisällysluettelo: Yleistä...3 Tuloslaskelma..4 Käyttötalousosa Kunnanhallitus 8 Perusturvalautakunta 15 Koululautakunta.17 Vapaa-aikalautakunta 22 Tekninen lautakunta.. 27 Ympäristölautakunta.. 34 Käyttötalouteen liittyvät yhteenvedot 38 Investointiosa 40

3 3 YLEISTÄ Voimassaolevan taloussäännön mukaan (1 ) valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Yleisohje sisäisestä valvonnasta puolestaan määrittää (kohta 1.2), että talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle tilanteesta 30.4 ja sekä tarvittaessa muulloinkin. Talousarvion toteutumisvertailun tulee sisältää vahvistettujen toimintalukuarvioiden ja määräraha- ja tuloarvioiden toteutuminen. Raportoinnista vastaavat hallintojohtaja ja toimialajohtajat. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio. Hallintokuntia sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään valtuuston vuosittain hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa tulee myös osoittaa, miten kunnan rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi katetaan. Talousarvion ja taloussuunnitelman tarkoituksena on antaa kunnan päätöksentekijöille ja sidosryhmille kattavat tiedot kunnan toiminnasta ja talouden tilasta. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa tulee noudattaa talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat vuosittain huhti- ja elokuun lopun tilanteesta annettavassa osavuosikatsauksessa talousarvion toteutumisesta. Osavuosikatsaus sisältää kunnanvaltuuston vahvistamien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisen. Lisäksi kunnanvaltuusto arvioi toiminnan tuloksellisuutta. Tämä tarkoittaa talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa asetettujen toimintatavoitteiden toteutumisen seurantaa. Kunnanhallituksen ja valtuuston sitovuustaso talousarviossa käyttötalouden osalta on tulosaluetaso ja investointiosassa hanketaso.

4 4 1 TULOSLASKELMAOSA Huhtikuun lopun ulkoisen toteutumavertailun mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet 25,94 % ja toimintakulut 33,12 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Vuosikate osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää ,42. Poistojen jälkeinen tilikauden tulos osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää ,96 ja poistoerojen muutosten jälkeinen tilikauden yli/alijäämä on huhtikuun lopussa ,52 alijäämäinen. Toteutumavertailua, mikä sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot osoittaa, että toimintatulot ovat toteutuneet 30,02 % ja toimintakulut 33,31 %. Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä (34,20 %). Yksilöityinä verotulot ovat kertyneet seuraavasti: kunnallisveron toteutuma 37,30%, kiinteistöveron toteutuma 1,14 % ja yhteisöveron toteutuma 35,58 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Valtinosuuksia on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 32,49 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on huhtikuun lopussa 6,17 %. Investointimenojen toteutuma on huhtikuun lopussa 7,89 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Kokonaisuutta tarkasteltaessa ensimmäisen kolmanneksen tulo- ja menokehitys on jotakuinkin normaalisti. Tasaisen vauhdin taulukon mukaan huhtikuun lopun tulo- ja menokertymän tulisi olla 33,33 %. Kuten tuloslaskelmasta on havaittavissa, menot ovat kertyneet tasaisen vauhdin taulukon mukaisesti mutta tulot että menot ovat kertyneet keskimääräiskehitystä hitaammin. Ulkoinen tulokehitys huhtikuun loppuun mennessä on ollut - 7,39 % ja menokehitys -0,21 % keskimääräiskehitystä hitaampaa ULKOINEN TULOSLASKELMA Ed.v toteutuma (vertailutieto) Vuoden alun toteutuma TA 2014 Toteutu ma % ** Myyntituotot , , ,00 32,38 ** Maksutuotot , , ,00 31,19 ** Tuet ja avustukset , , ,00 17,00 ** Vuokratuotot , , ,00 31,55 ** Muut toimintatuotot , , ,00 1,42 **** , , ,00 25,94 ** Palkat ja palkkiot , , ,00 31,36 ** Eläkekulut , , ,00 32,29 ** Muut henkilösivukulut , , ,00 24,64 ** Henkilöstökorvaukset , , ,00 127,29 *** yht , , ,00 30,96

5 Ed.v toteutuma Vuoden alun Toteutu ULKOINEN toteutuma TA 2014 ma % TULOSLASKELMA (vertailutieto) Asiakaspalvelujen * ostot , , ,00 33,30 * Muiden palvelujen ostot , , ,00 38,53 ** Palvelujen ostot yht , , ,00 33,93 ** Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,00 38,70 * Avustukset , , ,00 18,93 * Vuokrakulut , , ,00 27,08 * Muut toimintakulut , , ,00 21,98 **** YHT , , ,00 33,12 TOIMINTAKATE , , ,00 34,42 5 ** Verotulot , , ,00 34,20 ** Valtionosuudet , , ,00 32,49 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 0, , ,00 11,76 * Muut rahoitustuotot 5 184,43 699, ,00 0,25 * Muut rahoituskulut -12,37-77,03-200,00 38,52 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht 5 172, , ,00 6,17 VUOSIKATE , , ,00-6,41 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , , ,00 36,25 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , ,00 108,83 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , ,44 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ) , , ,00

6 6 SISÄINEN + ULKOINEN TULOSLASKELMA TA 2014 sisäinen ja ulkoinen Toteutuma sis + ulk Ylitys/alitus Toteutuma ulkoinen Toteutuma sisäinen Kokonai s- tot. % ** Myyntituotot , , , , ,51 34,16 ** Maksutuotot , , , ,05 0,00 31,19 ** Tuet ja avustukset , , , ,76 0,00 17,00 ** Muut toimintatuotot , , , , ,50 26,55 **** , , , , ,01 30,02 ** Palkat ja palkkiot , , , ,86 0,00 31,36 ** Eläkekulut , , , ,41 0,00 32,29 ** Muut henkilösivukulut , , , ,53 0,00 24,64 ** Henkilöstökorvaukset , , , ,10 0,00 127,29 *** yht , , , ,70 0,00 30,96 * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,88 0,00 33,30 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,51 36,05 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,51 33,77 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,00 38,99 * Avustukset , , , ,91 0,00 18,93 * Vuokrakulut , , , , ,50 32,83 * Muut toimintakulut , , , ,28 0,00 21,98 **** YHT , , , , ,01 33,31 TOIMINTAKATE , , , ,78 0,00 34,42 ** Verotulot , , , ,95 0,00 34,20 ** Valtionosuudet , , , ,00 0,00 32,49 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , , , ,88 0,00 11,76 * Muut rahoitustuotot ,00-699, ,44-699,56 0,00 0,18 * Muut rahoituskulut ,00 77, ,97 77,03 0,00 0,07 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , ,41 0,00 6,17 VUOSIKATE , , , ,42 0,00-6,41 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , , , ,54 0,00 36,25 Satunnaiset erät

7 7 TILIKAUDEN TULOS , , , ,96 0,00 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 0, , , ,44 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , ,52 0,00.

8 8 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 100 Kunnanhallitus 110 Vaalit Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 110 Vaalit 120 Tilintarkastus 130 Yleishallinto 140 Työllistäminen 160 Elinkeinotoimi 170 Maataloustoimi 110 VAALIT koko vuosi ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot 6 500,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 ** Muut henkilösivukulut 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 *** yht ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 2 800, , ,50 994,50 22,00 ** Palvelujen ostot yht , , ,50 994,50 22,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 400, ,00-759, ,00 0,00 * Vuokrakulut 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 **** YHT , , , ,50 22,00 Europarlamenttivaalit ovat parhaillaan meneillään ja vaalijärjestelyjen kokonaiskustannukset ovat selvillä elokuun osavuosikatsauksessa. Arvioidaan määrärahojen riittävän.

9 9 120 Tilintarkastus 120 TILINTARKASTUS koko vuosi ** Palkat ja palkkiot 1 800,00 407, ,00 407,00 0,00 ** Eläkekulut 0,00 29,67-29,67 29,67 0,00 ** Muut henkilösivukulut 100,00 13,00 87,00 13,00 0,00 *** yht ,00 449, ,33 449,67 0,00 * Muiden palvelujen ostot 9 900,00 472, ,37 125,63 347,00 ** Palvelujen ostot yht ,00 472, ,37 125,63 347,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100,00 7,74 92,26 7,74 0,00 * Muut toimintakulut 200,00 22,72 177,28 22,72 0,00 **** YHT ,00 952, ,24 605,76 347,00 Tarkastuslautakunta on kokoontunut normaalisti. Tarkastuslautakunta on edellyttänyt sähköisten lukulaitteiden hankintaa lautakunnan jäsenille. Hankinnan määrärahat tullaan varaamaan kuluvan vuoden lisätalousarviossa.

10 Kunnanhallitus 130 YLEISHALLINTO koko vuosi ** Myyntituotot , , , , ,00 ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Muut toimintatuotot -300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 **** , , , , ,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,01 0,00 ** Eläkekulut , , , ,01 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,17 0,00 *** yht , , , ,19 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot ,00 574, ,37 574,63 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,60 0,00 * Avustukset ,00 895, ,14 895,86 0,00 * Vuokrakulut , , , ,68 0,00 * Muut toimintakulut , , , ,04 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Yleishallinto toimii normaalisti. Määrärahojen arvioidaan riittävän.

11 Työllistäminen 140 TYÖLLISTÄMINEN koko vuosi ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 191,00 0, ,00 0,00 0,00 *** yht ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 ** Palvelujen ostot yht. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 **** YHT ,00 0, ,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE ,00 0, ,00 0,00 0,00 Kuluvana vuonna on erityisesti panostettu pitkäaikaistyöttömien aktivointiin (mm. Helmisen tupa). Tämän hetken tiedon perusteella menokehitys on suunnitelman mukainen. Tulosalueelle on varattu erityismääräraha nuorten työllistämiseen ja tällä määrärahalla kunta työllistää tulevana kesänä nuoria eripituisiin työsuhteisiin. Pitkäaikaistyöttömien aktivointimahdollisuuksista riippuen tarvitsemme mahdollisesti lisää määrärahoja harkinnanvaraiseen työllistämiseen. Tänä vuonna yli 500 päivää työttömänä olevien henkilöiden työllistämiseen on mahdollista saada 90 % palkkatuki. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää, jotta sakkomaksut vähenevät myös tulevina vuosina ja henkilön hyvinvointi paranee. Lisämääräraha tarkentuu kesän aikana ja mahdollinen varsinainen lisämääräraha-anomus tehdään lisätalousarvion yhteydessä.

12 Elinkeinotoimi 160 ELINKEINOTOIMI koko vuosi ** Myyntituotot -400,00-60,49-339,51-60,49 0,00 ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00-60, ,51-60,49 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , ,93 425,00 ** Palvelujen ostot yht , , , ,93 425,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 700,00 344, ,58 344,42 0,00 * Avustukset 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut , , , ,97 0,00 **** YHT , , , ,32 425,00 TOIMINTAKATE , , , ,83 425,00 Elinkeinotoimessa palvelusopimus peruspalveluista Wirma Lappeenrannan kanssa voimassa saakka. Kustannuspaikka 1605 Joukkoliikenne: Toteutunut suunnitellusti. Kustannuspaikka1605 Joukkoliikenne: Määrärahat riittävät tämän hetkisten tietojen pohjalta arvioituna. Seutulippujen valtionavustus maksetaan puolivuosittain, alkuvuosi kesäkuun seurantatietojen perusteella.

13 Maataloustoimi 170 MAATALOUSTOIMI koko vuosi ** Muut toimintatuotot 0,00-600,00 600,00-600,00 0,00 **** 0,00-600,00 600,00-600,00 0,00 ** Eläkekulut 5 300, , , ,28 0,00 ** Muut henkilösivukulut 0,00-4,40 4,40-4,40 0,00 *** yht , , , ,88 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , ,68 708,00 ** Palvelujen ostot yht , , , ,68 708,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 * Avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut 1 100,00 0, ,00 0,00 0,00 **** YHT , , , ,56 708,00 TOIMINTAKATE , , , ,56 708,00 Talousarviossa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Maataloustoimen määrärahojen arvioidaan riittävän.

14 Kunnanhallitus yhteensä YHTEENSÄ 100 Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis Myyntituotot , , ,40 27, , ,00 Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintatuotot -300,00-600,00 300,00 200,00-600,00 0, , , ,40 21, , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,99 23, ,01 0,00 Eläkekulut , , ,04 28, ,96 0,00 Muut henkilösivukulut , , ,23 18, ,77 0,00 Henkilöstökorvaukset yht , , ,26 24, ,74 0,00 Asiakaspalvelujen ostot ,00 574, ,37 0,80 574,63 0,00 Muiden palvelujen ostot , , ,19 39, , ,00 Palvelujen ostot yht , , ,56 36, , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,24 41, ,76 0,00 Avustukset ,00 895, ,14 1,16 895,86 0,00 Vuokrakulut , , ,32 28, ,68 0,00 Muut toimintakulut , , ,27 15, ,73 0,00 YHT , , ,79 28, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,39 31, , ,00

15 Perusturva Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 200 Perusturvalautakunta 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA koko vuosi ** Myyntituotot , , , ,85 0,00 ** Tuet ja avustukset , , , ,99 0,00 ** Muut toimintatuotot , , , ,00 0,00 **** , , , ,84 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,49 0,00 ** Eläkekulut , , , ,87 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 000, , , ,87 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0, , , ,68 0,00 *** yht , , , ,55 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 800, , , ,14 0,00 * Avustukset , , , ,56 0,00 * Muut toimintakulut 3 000,00-39, ,41-39,41 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Tämän hetken tiedon mukaan ei poikkeamia. Eksote: Terveysasemalle hoitoon pääsy on erityisen seurannan ja yhteistyön kohteena. Tämän hetken tiedon perusteella menokehitys on suunnitelman mukainen.

16 Perusturva yhteensä 200 Yhteensä Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis ** Myyntituotot , , ,15 34, ,85 0,00 ** Tuet ja avustukset , , ,01 23, ,99 0,00 ** Muut toimintatuotot , , ,00 33, ,00 0,00 **** , , ,16 24, ,84 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , ,51 35, ,49 0,00 ** Eläkekulut , , ,13 39, ,87 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 000, , ,13 25, ,87 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0, , , ,68 0,00 *** yht , , ,45 30, ,55 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot , , ,00 33, ,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , ,19 14, , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , ,19 33, , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 800, , ,86 22, ,14 0,00 * Avustukset , , ,44 26, ,56 0,00 * Muut toimintakulut 3 000,00-39, ,41-1,31-39,41 0,00 **** YHT , , ,35 33, , ,00 TOIMINTAKATE , , ,19 33, , ,00

17 Koululautakunta Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 320 Lasten päivähoito 400 Perusopetus 420 Keskiasteen koulutus 430 Ammatillinen koulutus 440 Aikuiskoulutus 320 Lasten päivähoito 320 LASTEN PÄIVÄHOITO koko vuosi ** Myyntituotot ,00-629, ,72-629,28 0,00 ** Maksutuotot , , , ,20 0,00 ** Tuet ja avustukset , ,82-52, ,82 0,00 **** , , , ,30 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,33 0,00 ** Eläkekulut , , , ,10 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,44 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0, , , ,50 0,00 *** yht , , , ,37 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot ,00 390, ,00 390,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,31 0,00 * Avustukset , , , ,49 0,00 * Vuokrakulut , , , , ,50 * Muut toimintakulut 5 400, , , ,24 0,00 **** YHT , , , , ,50 TOIMINTAKATE , , , , ,50 Tulosalue Toteutuma/ Talousarvio Toteutuma/ Toteutuma Lasten Päivähoito % Toimintatuotot ,54 Toimintakulut ,48 Toimintakate ,73

18 Toteutunut suunnitellusti. Päivähoitomaksuja on kertynyt hieman 4 kk:n keskiarvoa enemmän. Maksujen lisäys näkyy Jurvalan ja Taavetin päiväkodissa, joiden lapsimäärä on lisääntynyt. Lapsia päivähoidossa ja esiopetuksessa yht Lapsien määrässä on tapahtunut pientä nousua syksystä 2013 (16 lasta lisää). Koko kunnan lapsimäärästä oli huhtikuun 2014 lopussa 67,3 % hoidossa ja esiopetuksessa. Kaikille on pystytty järjestämään päivähoitopaikka talousarvion puitteissa. 18 Toteutuma on suunnitelman mukainen huhtikuun 2014 perusteella. Tarkempi arvio voidaan tehdä vasta syksyllä. Päivähoitomaksujen kertymä tasaantuu kesäkuukausien aikana. Toimintakuluissa ei vielä näy varhaiskasvatuksen erityisopettajan kulut ( ). Kesäkuukausien lomajärjestelyillä pyritään siihen, että varhaiskasvatus pysyy talousarviossa kulujen osalta. 400 Perusopetus 400 PERUSOPETUS koko vuosi ** Myyntituotot 3 100, , , ,16 0,00 ** Maksutuotot , , , ,00 0,00 ** Tuet ja avustukset , , , ,95 0,00 ** Muut toimintatuotot ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** , , , ,11 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,11 0,00 ** Eläkekulut , , , ,71 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,42 0,00 ** Henkilöstökorvaukset , , , ,93 0,00 *** yht , , , ,31 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,11 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,45 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,45 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,21 0,00 * Vuokrakulut , , , , ,00 * Muut toimintakulut 7 600, , , ,31 0,00 **** YHT , , , , ,45 TOIMINTAKATE , , , , ,45

19 19 Toteutunut suunnitellusti. Tämän hetkisten tietojen pohjalta arvioituna määrärahat riittävät. Tarkempi arvio voidaan tehdä syksyllä. 420 Keskiasteen koulutus 420 KESKIASTEEN KOULUTUS koko vuosi ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 **** ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,14 0,00 ** Eläkekulut , , , ,25 0,00 ** Muut henkilösivukulut , , , ,03 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0,00-761,68 761,68-761,68 0,00 *** yht , , , ,74 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,32 0,00 * Vuokrakulut , , ,66 682, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 193,30-193,30 193,30 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät, ellei ennakoimattomia kuluja, esim. sijaiskuluja tule.

20 Aikuiskoulutus 440 AIKUISKOULUTUS koko vuosi * Asiakaspalvelujen ostot , , , ,14 0,00 * Muiden palvelujen ostot 400,00 52,27 347,73 0,27 52,00 ** Palvelujen ostot yht , , , ,41 52,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 10,67-10,67 10,67 0,00 **** YHT , , , ,08 52,00 TOIMINTAKATE , , , ,08 52,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät tämän hetkisen tilanteen pohjalta arvioituna.

21 Koululautakunta yhteensä 400 Yhteensä Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis Myyntituotot 900, , ,44-407, ,44 0,00 Maksutuotot , , ,80 34, ,20 0,00 Tuet ja avustukset , , ,23 21, ,77 0,00 Muut toimintatuotot ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,59 33, ,41 0,00 Palkat ja palkkiot , , ,42 32, ,58 0,00 Eläkekulut , , ,94 33, ,06 0,00 Muut henkilösivukulut , , ,11 25, ,89 0,00 Henkilöstökorvaukset , , ,89 43, ,11 0,00 yht , , ,58 32, ,42 0,00 Asiakaspalvelujen ostot , , ,75 19, ,25 0,00 Muiden palvelujen ostot , , ,86 31, , ,45 Palvelujen ostot yht , , ,61 29, , ,45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,49 31, ,51 0,00 Avustukset , , ,51 26, ,49 0,00 Vuokrakulut , , ,72 32, , ,50 Muut toimintakulut , , ,15 25, ,85 0,00 YHT , , ,06 31, , ,95 TOIMINTAKATE , , ,47 31, , ,95

22 Vapaa-aikalautakunta Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 510 Kirjasto 520 Kulttuuritoimi 600 Nuorisotoimi 630 Liikuntatoimi 510 Kirjasto 510 KIRJASTO koko vuosi ** Muut toimintatuotot , , , ,32 0,00 **** , , , ,32 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,22 0,00 ** Eläkekulut , , , ,64 0,00 ** Muut henkilösivukulut 9 500, , , ,11 0,00 *** yht , , , ,97 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,78 0,00 * Vuokrakulut , , ,00 380, ,00 * Muut toimintakulut 500,00 210,53 289,47 210,53 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Toteutunut suunnitellusti. Lainausmäärä on noussut 8,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. ( ) Määrärahojen arvioidaan riittävän.

23 Kulttuuritoimi 520 KULTTUURITOIMI koko vuosi ** Myyntituotot -800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 ** Maksutuotot -500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 ** Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Muut toimintatuotot 0,00-50,00 50,00-50,00 0,00 **** ,00-50, ,00-50,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut 100,00 22,60 77,40 22,60 0,00 *** yht. 700,00 22,60 677,40 22,60 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , ,84 183,06 ** Palvelujen ostot yht , , , ,84 183,06 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 800,00 133,22 666,78 133,22 0,00 * Avustukset 2 500,00 0, ,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut , , ,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00-179,55 179,55-179,55 0,00 **** YHT , , , , ,06 TOIMINTAKATE , , , , ,06 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät tämän hetkisen tilanteen pohjalta arvioituna

24 Nuorisotoimi 600 NUORISOTOIMI koko vuosi ** Muut toimintatuotot 0, , , ,00 0,00 **** 0, , , ,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,37 0,00 ** Eläkekulut , , , ,40 0,00 ** Muut henkilösivukulut 6 100,00 994, ,84 994,16 0,00 *** yht , , , ,93 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , , , ,00 ** Palvelujen ostot yht , , , , ,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 500, , , ,98 0,00 * Avustukset 5 400,00 0, ,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut , , ,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 **** YHT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat tulevat riittämään.

25 Liikuntatoimi 630 LIIKUNTATOIMI koko vuosi ** Myyntituotot , , , ,66 0,00 **** , , , ,66 0,00 ** Palkat ja palkkiot , , , ,72 0,00 ** Eläkekulut 5 000, ,80 892, ,80 0,00 ** Muut henkilösivukulut 1 800,00 508, ,68 508,32 0,00 *** yht , , , ,84 0,00 * Muiden palvelujen ostot , , ,67 633, ,10 ** Palvelujen ostot yht , , ,67 633, ,10 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 500, , , ,58 196,00 * Avustukset ,00 0, ,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut 100,00 67,28 32,72 67,28 0,00 * Muut toimintakulut 2 000,00 433, ,18 433,82 0,00 **** YHT , , , , ,10 TOIMINTAKATE , , , , ,10 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahojen arvioidaan riittävän.

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. LANULA, 28.4.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo. LANULA, 28.4.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo LANULA, 28.4.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 44 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 45 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta

Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta Tarkastuslautakunnan lausunto perustuu arviointikokouksiin ja toiminnan ja talouden seurantaraportteihin.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. TA 2015 1.000 euroa 3.842.778

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. TA 2015 1.000 euroa 3.842.778 KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 Talous TA 2014 1.000 euroa TA 2015 1.000 euroa TS 2016 1.000 euroa 3.972.198 333.420 3.638.778 TS 2017 1.000 euroa 3.972.198 333.420 3.638.778 Toimintamenot Toimintatulot

Lisätiedot

Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä

Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 16/2014 PALVELUVALIOKUNTA Aika ke 29.10.2014 klo 16:30 19:33 Paikka Kokoushuone Köykkyri, Asemantie 1 Läsnä Kutsutut asiantuntijat Ilpo Hettula, pj Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot