Jakautumisesite ORION OYJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jakautumisesite 9.12.2005 ORION OYJ"

Transkriptio

1 Jakautumisesite ORION OYJ Orion Oyj:n ( Orion, Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Orion jakautuu siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle ( Vastaanottavat Yhtiöt ) ja Orion purkautuu ( Jakautuminen ). Jakautumissuunnitelma esitetään pidettävän Orionin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Jakautuminen tulee voimaan, kun Orionin yhtiökokous on hyväksynyt Jakautumissuunnitelman, Jakautumisen täytäntöönpanoon on saatu kaupparekisteriviranomaisen lupa ja Jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu ajankohta on ( Jakautumisen Voimaantulopäivä ). Jakautumisen Voimaantulopäivänä Vastaanottavien Yhtiöiden perustamiset tulevat voimaan ja Orion purkautuu. Vastaanottaville Yhtiöille ehdotetaan toiminimiksi Orion Oyj:tä ( Uusi Orion ) ja Oriola-KD Oyj:tä ( Oriola- KD ). Jakautumissuunnitelman mukaan Oriola-KD:lle siirtyvät lääkkeiden ja muiden terveydenhuollon tuotteiden tukkukauppaliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakkeet, liiketoimintaan liittyvää kiinteistöomaisuutta sekä eräitä muita kyseiseen liiketoimintaan liittyviä varoja ja velkoja. Kaikki muut Orionin varat, velat ja vastuut siirtyvät Uudelle Orionille. Katso tarkemmin Jakautumissuunnitelma. Orionin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena Vastaanottavien Yhtiöiden osakkeita osakeomistuksensa suhteessa siten, että kutakin Orionin A-sarjan osaketta vastaan annetaan yksi (1) Uuden Orionin A-sarjan osake ja yksi (1) Oriola-KD:n A-sarjan osake sekä kutakin Orionin B-sarjan osaketta vastaan annetaan yksi (1) Uuden Orionin B-sarjan osake ja yksi (1) Oriola-KD:n B-sarjan osake ( Jakautumisvastike ). Vastaanottavien Yhtiöiden omistusrakenne Jakautumisen jälkeen vastaa Orionin omistusrakennetta Jakautumisen Voimaantulopäivänä. Jakautumisvastiketta ei anneta Orionin vuonna 2001 liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien ( Optio-oikeudet 2001 ) nojalla vaan Optio-oikeuksien 2001 omistajille annetaan optioehtojen mukaisesti oikeus merkitä Orionin osakkeita hallituksen asettamana määräaikana ennen Jakautumista. Orionin hallitus on päättänyt Optio-oikeuksien 2001 ehtojen mukaisesti, että osakkeiden merkintäaika D-sarjan optio-oikeuksilla, joiden osalta ehtojen mukainen osakemerkintäaika ei ole vielä alkanut, alkaa Jakautumisen johdosta Hallituksen päätös on ehdollinen sille, että Orionin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Jakautumissuunnitelman. Orion tulee hakemaan D-sarjan optio-oikeuksien ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi siten, että kaupankäynti Helsingin Pörssissä alkaisi arviolta A-, B- ja C-sarjan optio-oikeudet ovat jo julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Hallitus on Optio-oikeuksien 2001 ehtojen mukaisesti lisäksi päättänyt, että osakemerkintäaika kaikilla Optio-oikeuksilla 2001 päättyy Jakautumisen johdosta Päätös on ehdollinen sille, että Orionin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Jakautumissuunnitelman. Julkinen kaupankäynti Optiooikeuksilla 2001 päättyy tällöin Julkinen kaupankäynti Orionin A- ja B-sarjan osakkeilla jatkuu Jakautumisen Voimaantulopäivään asti. Vastaanottavat Yhtiöt tulevat hakemaan A- ja B-sarjan osakkeidensa ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä siten, että ne tulisivat kaupankäynnin kohteeksi Jakautumisen Voimaantulopäivää seuraavasta pörssipäivästä lukien, eli ensimmäisen kerran arviolta Järjestäjä ja taloudellinen neuvonantaja Mandatum & Co Oy

2 I TIETOJA JAKAUTUMISESITTEESTÄ Tämä jakautumisesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain ( /495), valtiovarainministeriön arvopaperimarkkinalain 2 luvun mukaisesta esitteestä antaman asetuksen ( /452), komission Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta antaman asetuksen (EY) N:o 809/2004 sekä Rahoitustarkastuksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Esite on myös Helsingin Pörssin listayhtiöitä koskevien sääntöjen kohdassa tarkoitettu jakautumisesite. Jakautumisesite on laadittu suomenkielisenä ja se on käännetty englannin kielelle. Suomenkielinen versio on ratkaiseva, mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia. Osakkeenomistajien ja sijoittajien tulee luottaa ainoastaan tämän jakautumisesitteen sisältämiin tietoihin sekä Orionin julkistamiin pörssitiedotteisiin. Orion ei ole valtuuttanut ketään antamaan mitään muita kuin tähän jakautumisesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Tämän jakautumisesitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että jakautumisesitteessä esitetyt tiedot pitävät paikkansa minään muuna kuin jakautumisesitteen päivämääränä, tai että Orion-konsernin ( Konserni tai Orion-konserni ) liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia jakautumisesitteen päivämäärän jälkeen. Jakautumisesitteessä esitetyt tiedot eivät ole Orionin tai järjestäjän vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule sellaisina pitää. Tähän jakautumisesitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on esitteessä toistettu asianmukaisesti ja siltä osin kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt kyseisen kolmannen julkistamien tietojen perusteella vahvistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän jakautumisesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 162/250/2005 ja poikkeuslupapäätöksen diaarinumero on 170/250/2005. Jakautumiseen ja Vastaanottavien Yhtiöiden arvopaperien listalleottoon sovelletaan Suomen lakia ja niitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Jakautumisesitteen jakelurajoitukset Tätä jakautumisesitettä ei saa luovuttaa tai jakaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin. Jakautumisesitteen tällainen levittäminen Yhdysvalloissa voi olla vastoin Yhdysvaltain lakeja. Jakautumisvastikkeena annettavia Uuden Orionin ja Oriola-KD:n osakkeita ei ole rekisteröity, eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti. Tätä jakautumisesitettä ei saa luovuttaa tai jakaa Kanadaan, Australiaan tai Japaniin. Myös tiettyjen muiden valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän jakautumisesitteen levittämiselle tai julkaisemiselle, eikä sitä saa levittää tai julkaista missään valtiossa tai yhteyksissä, joissa jakautumisesitteen levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun lain kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämän jakautumisesitteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot edellä tarkoitetuista rajoituksista ja noudattavan niitä. Asiakirjojen nähtävilläpito Jakautumiseen liittyvät osakeyhtiölain 14 a luvun 3 :n ja 14 luvun 9 :n mukaiset asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ja tilattavissa alkaen Orionista osoitteesta Orionintie 1 A, Espoo, sekä Yhtiön Internet-sivuilta osoitteessa Nämä asiakirjat sisältyvät osittain myös tähän jakautumisesitteeseen, joka on saatavilla ja tilattavissa alkaen Orionista ja Sampo Pankin konttoreista sekä saatavilla OMX way:stä osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki sekä Internetistä osoitteissa ja Orionin yhtiöjärjestys, Uuden Orionin ja Oriola-KD:n ehdotetut yhtiöjärjestykset, tähän jakautumisesitteeseen sisältyvät tilintarkastajan ja riippumattoman asiantuntijan antamat lausunnot, Orionin tilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta sekä tässä jakautumisesitteessä viitatut asiakirjat (katso Liitteet ) ovat osakkeenomistajien nähtävillä alkaen Orionissa. Tärkeitä päivämääriä Orionin hallitus hyväksyi Jakautumissuunnitelman Viimeinen ilmoittautumispäivä Orionin yhtiökokoukseen Orionin ylimääräinen yhtiökokous Orionin varsinainen yhtiökokous (arvio) Optio-oikeuksien 2001 viimeinen noteerauspäivä Helsingin Pörssissä Viimeinen osakemerkintäpäivä Optio-oikeuksilla (arvio) Orionin osakkeiden viimeinen noteerauspäivä Helsingin Pörssissä (arvio) Jakautuminen rekisteröidään kaupparekisteriin (Jakautumisen Voimaantulopäivä), Vastaanottavien Yhtiöiden osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille (arvio) Julkinen kaupankäynti Uuden Orionin ja Oriola-KD:n osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa Mikäli Jakautumisen rekisteröinti tapahtuu myöhemmin kuin , kaikki tässä jakautumisesitteessä mainitut rekisteröinnistä riippuvat toimenpiteet siirtyvät vastaavasti myöhemmäksi. Menettelyohjeet osakkeenomistajille Jakautumisen johdosta Jakautumisen johdosta Jakautumisvastikkeena annettavat Vastaanottavien Yhtiöiden osakkeet annetaan arvo-osuusjärjestelmässä. Jakautumisvastikkeen jako arvo-osuusjärjestelmään siirrettyjen osakkeiden osalta ei vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Tarkempia menettelyohjeita sekä ohjeita osakkeenomistajille, joiden osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on esitetty kohdassa Jakautuminen pääpiirteittäin Jakautumisvastike ja sen suorittaminen Orionin osakkeenomistajille. Tarkempi selvitys Jakautumisvastikkeen jaosta on esitetty Jakautumissuunnitelmassa.

3 SISÄLLYSLUETTELO I II TIETOJA JAKAUTUMISESITTEESTÄ...2 TIIVISTELMÄ...5 III RISKITEKIJÄT ORION-KONSERNIIN JA SEN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT UUDEN ORION -KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT ORIOLA-KD -KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JAKAUTUMISEEN LIITTYVÄT RISKIT...16 IV TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT...19 V YHTIÖ, JÄRJESTÄJÄ JA MUUT NEUVONANTAJAT...20 VI VII JAKAUTUMINEN PÄÄPIIRTEITTÄIN...21 YHTIÖKOKOUS...26 VIII JAKAUTUMISSUUNNITELMA...27 IX JAKAUTUVA ORION OYJ YLEISET TIEDOT ORIONIN HISTORIA LIIKETOIMINTA LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT HALLINTO OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT KONSERNIRAKENNE KONSERNIN TUNNUSLUKUJA X ERÄITÄ JAKAUTUVAN ORIONIN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ ERIYTETTYJÄ TILINPÄÄTÖSTIETOJA YLEISTÄ UUSI ORION -KONSERNI ORIOLA-KD -KONSERNI TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET...74 XI UUSI ORION OYJ YLEISET TIEDOT KONSERNIRAKENNE UUDEN ORIONIN LIIKETOIMINTA LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT HALLINTO OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT...98 XII ORIOLA-KD OYJ YLEISET TIEDOT KONSERNIRAKENNE ORIOLA-KD:N LIIKETOIMINTA LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT HALLINTO OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT XIII VEROTUS

4 1. YLEISTÄ TULOVEROTUS LUOVUTUSVOITTOVEROTUS OSINKOVEROTUS VARAINSIIRTOVEROTUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS VARALLISUUSVEROTUS XIV SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT XV 1. YLEISTÄ KAUPANKÄYNTI JA SELVITYS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTO LIITTEET

5 II TIIVISTELMÄ Seuraavassa on esitetty tiivistelmä tämän jakautumisesitteen sisältämistä tiedoista. Tiivistelmää on pidettävä jakautumisesitteen johdantona ja sijoittajan tulee perustaa sijoituspäätöksensä jakautumisesitteeseen kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille kanne jakautumisesitteen tiedoista, kantaja voi Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan jakautumisesitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta tiivistelmästä sovelletaan henkilöihin, jotka ovat laatineet tiivistelmän ja pyytäneet sen ilmoittamista, ainoastaan silloin, kun tiivistelmä on ollut harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen jakautumisesitteen muihin osiin nähden. 1. Jakautuminen, Uusi Orion ja Oriola-KD Orionin hallitus on hyväksynyt Jakautumissuunnitelman, jonka mukaan Orion jakautuu siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle, Uudelle Orionille ja Oriola-KD:lle. Jakautumissuunnitelma esitetään pidettävän Orionin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Jakautuminen tulee voimaan, kun Orionin yhtiökokous on hyväksynyt Jakautumissuunnitelman, Jakautumisen täytäntöönpanoon on saatu kaupparekisteriviranomaisen lupa ja Jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu ajankohta on , jolloin Uuden Orionin ja Oriola-KD:n perustamiset tulevat voimaan ja Orion purkautuu. Osakkeenomistajien tulee ilmoittaa Orionille osallistumisestaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään ylimääräisen yhtiökokouksen kutsussa mainittuna päivänä eli ennen kello pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan myös Orionin ylikurssirahaston alentamista tämän jakautumisesitteen liitteenä 11 olevan ehdotuksen mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan Oriola-KD:lle siirtyvät lääkkeiden ja muiden terveydenhuollon tuotteiden tukkukauppaliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakkeet, liiketoimintaan liittyvää kiinteistöomaisuutta sekä eräitä muita kyseiseen liiketoimintaan liittyviä varoja ja velkoja. Kaikki muut Orionin varat, velat ja vastuut siirtyvät Uudelle Orionille. Jakautumisen tarkoituksena on eriyttää Orion-konsernin eri liiketoiminta-alat siten, että lääkkeiden kehittäminen, valmistus ja myynti (Orion Pharma) ja diagnostisten testien kehittäminen, valmistus ja myynti (Orion Diagnostica) muodostetaan omaksi konsernikseen ja lääkkeiden jakelu ja kauppa sekä terveydenhuollon tuotteiden markkinointi ja myynti (Oriola Oy ja Kronans Droghandel AB) omaksi konsernikseen. Uuden Orion -konsernin liiketoiminta tulee muodostumaan nykyisen Orion-konsernin tulosyksiköistä Orion Pharma ja Orion Diagnostica. Orion Pharma kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita. Lisäksi Orion Pharma tekee intensiivistä tutkimusta tavoitteenaan aikaansaada omia uusia alkuperälääkkeitä kansainvälisille markkinoille. Kasvava osa sen liikevaihdosta muodostuu omista, patenttien suojaamista lääkekeksinnöistä. Tuote- ja tutkimusstrategian ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, sydänsairaudet ja tehohoito sekä hormonaaliset ja urologiset hoidot. Orion Diagnostica kehittää ja valmistaa In vitro - diagnostisia testimenetelmiä ja -järjestelmiä. Painotus on niin sanotuissa point-of-care- eli lähitesteissä, joita lääkärit ja terveydenhoitajat käyttävät potilasvastaanotoilla ja pienimuotoisissa laboratorioissa. Tuotteistossa johtava merkki on QuikRead. Oriola-KD -konserni tulee muodostumaan nykyisen Orion-konsernin Tukkukaupparyhmän yhtiöistä Oriola Oy ( Oriola ) ja Kronans Droghandel AB ( KD ) tytäryhtiöineen. Oriola harjoittaa lääkkeiden kauppaa ja jakelua Suomessa ja Baltian maissa sekä terveydenhuollon tuotteiden markkinointia, myyntiä ja jakelua Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Baltian maissa. KD harjoittaa lähinnä lääkkeiden jakelua ja kauppaa Ruotsissa. Orionin hallitus uskoo, että Konsernin Jakautuminen mahdollistaa osakkeenomistajien sijoitusten arvonnousun selkeyttämällä liiketoimintarakenteita ja parantamalla toiminnan läpinäkyvyyttä. Orionin hallitus uskoo, että eriyttämällä Tukkukaupparyhmä itsenäiseksi yhtiöksi syntyisi kaksi taseeltaan vahvaa uutta, toimialoilleen selkeästi erikoistunutta yhtiötä, jotka kehittäisivät toimintojaan omista strategisista lähtökohdistaan. Itsenäisenä pörssiyhtiönä Oriola-KD saisi myös paremmat operatiiviset toimintavapaudet ja kehittymismahdollisuudet kuin nykyisessä asemassaan Orion-konsernin osana. Orionin hallitus ehdottaa kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Uuden Orionin ja Oriola-KD:n hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajat ja tilintarkastajat valitaan Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä Orionin nimitysvaliokunta valmistelee normaalin työjärjestyksensä mukaisessa 5

6 aikataulussa suosituksen hallitusten kokoonpanoiksi, jonka jälkeen Orionin hallitus tekee ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle. Uuden Orionin tulevalle hallitukselle ehdotetaan annettavan ohje nimittää nykyisen Orionkonsernin pääjohtaja Jukka Viinanen Uuden Orionin toimitusjohtajaksi Jakautumisen Voimaantulopäivästä lukien. Oriola-KD:n tulevalle hallitukselle ehdotetaan annettavan ohje nimittää Orion-konsernin Tukkukaupparyhmän toimitusjohtajaksi nimitetty Eero Hautaniemi Oriola-KD:n toimitusjohtajaksi Jakautumisen Voimaantulopäivästä lukien. Oriola-KD:n osakepääomaksi ehdotetaan ,14 euroa. Osakepääoman määrä ei riipu Jakautumisvastikkeena annettavien Oriola-KD:n osakkeiden kokonaismäärästä. Uuden Orionin osakepääomaksi ehdotetaan vähintään ja enintään euroa. Osakepääoman tarkka määrä määräytyy Jakautumisen Voimaantulopäivänä Orionin osakepääoman ja ylikurssirahaston perusteella vähentämällä siitä Oriola-KD:n osakepääoma. Orionin välitilinpäätöksen per mukaisen Orionin osakepääoman ja ylikurssirahaston perusteella Uuden Orionin osakepääomaksi muodostuisi ,46 euroa ottaen huomioon ehdotettu Orionin ylikurssirahaston alentaminen. Uuden Orionin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo määräytyy Jakautumisen Voimaantulohetkellä jakamalla sille Jakautumissuunnitelman mukaan tuleva osakepääoma Jakautumisessa annettavien osakkeiden lukumäärällä. Oriola-KD:n osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo määräytyy vastaavasti. Jakautumisvastikkeena annettavien osakkeiden lopulliseen kokonaismäärään voi vaikuttaa muun muassa Optiooikeuksien 2001 käyttäminen osakemerkintään ennen Jakautumisen voimaantuloa tai muu Orionin osakkeita koskeva muutos Jakautumissuunnitelman mukaisesti. Orionin osakkeenomistajat saavat Jakautumisvastikkeena Uuden Orionin ja Oriola-KD:n osakkeita osakkeenomistuksensa suhteessa siten, että kutakin Orionin A-sarjan osaketta vastaan annetaan yksi (1) Uuden Orionin A- sarjan osake ja yksi (1) Oriola-KD:n A-sarjan osake sekä kutakin Orionin B-sarjan osaketta vastaan annetaan yksi (1) Uuden Orionin B-sarjan osake ja yksi (1) Oriola-KD:n B-sarjan osake. Jakautumisvastikkeena saadut Uuden Orionin ja Oriola-KD:n osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet Jakautumisen Voimaantulopäivästä lukien. Uuden Orionin ja Oriola-KD:n osakkeisiin liittyvät oikeudet vastaavat Orionin osakkeisiin liittyviä oikeuksia. Uuden Orionin ja Oriola-KD:n A- ja B-sarjan osakkeet poikkeavat äänioikeudeltaan toisistaan siten, että kukin A-sarjan osake oikeuttaa 20 ääneen ja jokainen B-sarjan osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa, kuitenkin siten, että osakkeenomistaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Julkinen kaupankäynti Orionin A- ja B-sarjan osakkeilla jatkuu Jakautumisen Voimaantulopäivään asti. Uusi Orion ja Oriola-KD tulevat hakemaan A- ja B-sarjan osakkeidensa ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä siten, että ne tulisivat kaupankäynnin kohteeksi Jakautumisen Voimaantulopäivää seuraavasta pörssipäivästä lukien, eli ensimmäisen kerran arviolta Jakautumisvastiketta ei anneta Orionin vuonna 2001 liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien nojalla vaan optiooikeuksien omistajille annetaan Optio-oikeuksien 2001 ehtojen mukaisesti oikeus merkitä Orionin osakkeita hallituksen asettamana määräaikana ennen Jakautumista. Orionin hallitus on päättänyt, että osakkeiden merkintäaika D-sarjan optio-oikeuksilla, joiden osalta ehtojen mukainen osakemerkintäaika ei ole vielä alkanut, alkaa Jakautumisen johdosta ja että osakemerkintäaika kaikilla Optio-oikeuksilla 2001 päättyy Jakautumisen johdosta Hallituksen päätös on ehdollinen sille, että Orionin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Jakautumissuunnitelman. 2. Riskitekijät Orion-konserniin ja sen liiketoimintaan, Uuteen Orion -konsernin ja sen liiketoimintaan, Oriola-KD -konserniin ja sen liiketoimintaan sekä Jakautumiseen liittyviä riskejä on kuvattu seikkaperäisesti tämän esitteen kohdassa Riskitekijät. Riskien hallinta on merkittävä osa Orion-konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmäkokonaisuutta (Corporate Governance) ja liittyy olennaisesti Yhtiön vastuurakenteisiin sekä toiminnan valvonnan periaatteisiin. Kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessien ja käytännön toimenpiteiden sekä vastuiden määrittelyä kehitetään säännöllisesti toteutettavilla riskikartoituksilla. Vaikka Orionin tavoitteena on tunnistaa, mitata ja hallita käytettävissä olevin keinoin ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Yhtiön ja Konsernin toimintaa sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ei ole takeita siitä, ettei jonkin riskin toteutuminen voisi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön ja Konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. 6

7 Orion-konsernin eri liiketoiminta-alueisiin liittyviä riskejä on lueteltu alla kohdissa Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit ja Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit, joissa esitetyt riskit perustuvat nykyiseen Orion-konserniin ja sen liiketoimintaan mahdollisesti liittyviin riskeihin. Lisäksi alla kohdassa Jakautumiseen liittyvät riskit on lueteltu eräitä Jakautumiseen liittyviä riskejä. Kaikkia näitä riskejä on kuvattu seikkaperäisesti kohdassa Riskitekijät. Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit Uuden Orion -konsernin strategisiin riskeihin voidaan lukea seuraavat tekijät: - Liiketoiminnan pitkän aikavälin kehitysriskit - Hallintomallin ja raportointiperiaatteiden kestävyys - Tutkimus- ja tuotekehitysriskit - Kilpaileviin ns. geneerisiin lääkevalmisteisiin liittyvät riskit - Lääkkeiden hintojen laskupaine Uuden Orion -konsernin operatiivisiin riskeihin voidaan lukea seuraavat tekijät: - Myynti- ja liikeriskit - Luottotappioriskit - Lääketuotantoriskit - Juridiset, immateriaalioikeudelliset ja viranomaissäännöksiin liittyvät riskit - Tuotevastuuriskit - Riippuvuus avainhenkilöistä - Vahinkoriskit - Yritysturvallisuusriskit - Ympäristöriskit - Tuotehankinta- ja yritysostoriskit Uuden Orion -konsernin rahoituksen riskeihin voidaan lukea seuraavat tekijät: - Valuuttakurssiriskit - Rahoitusriskit Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit Oriola-KD -konsernin strategisiin riskeihin voidaan lukea seuraavat tekijät: - Markkinoiden rakenteen muutokset - Markkinaosapuolten toimintatapojen muutokset - Hallintomallin ja raportointiperiaatteiden kestävyys - Lääkkeiden hintojen laskupaine - Kiristynyt kilpailu päämiehistä ja lääkealan voimakas konsolidoituminen Oriola-KD -konsernin operatiivisiin riskeihin voidaan lukea seuraavat tekijät: - Myynti- ja liikeriskit - Tietojärjestelmiin liittyvät riskit - Tuotevastuuseen ja laitetoimituksiin liittyvät riskit - Vahinkoriskit - Vaihto-omaisuuteen liittyvät riskit - Luottotappioriskit - Juridiset ja viranomaissäännöksiin liittyvät riskit - Riippuvuus avainhenkilöistä - Yritysturvallisuusriskit - Ympäristöriskit - Yritysosto- ja yritysjärjestelyriskit 7

8 Oriola-KD -konsernin rahoituksen riskeihin voidaan lukea seuraavat tekijät: - Likviditeettiriskit - Valuuttakurssiriskit - Rahoitusriskit Jakautumiseen liittyvät riskit Jakautumiseen liittyviksi riskeiksi voidaan lukea seuraavat tekijät: - Jakautumisen toteutumisen epävarmuus - Jakautumisen vaikutus Yhtiön ja Konsernin sopimuksiin - Uuden Orionin ja Oriola-KD:n yhteisvastuu tietyistä velvoitteista Jakautumisen jälkeen - Orionin Eläkesäätiön jakautumiseen liittyvät seikat - Vastaanottavien Yhtiöiden osakkeiden listaaminen Helsingin Pörssiin - Hallintoon ja valvontaan liittyvät riskit erityisesti Oriola-KD:n osalta - Uuden Orionin ja Oriola-KD:n puuttuva historia itsenäisinä yhtiöinä - Aikaisempien jälkimarkkinoiden puute ja volatiliteetti - Osakemerkintäajan päättyminen Optio-oikeuksilla Osingonmaksukyvyn riippuvuus tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääoman tarpeesta, investoinneista ja muista tekijöistä 8

9 III RISKITEKIJÄT Osakkeenomistajia ja optio-oikeuksien haltijoita kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin tässä jakautumisesitteessä oleviin tietoihin, mukaan lukien alla esitettäviin riskitekijöihin. Eräitä Orionin, Uuden Orionin ja Oriola-KD:n liiketoimintoihin liittyviä riskitekijöitä käsitellään muun muassa kohdissa Jakautuva Orion Oyj Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät, Uusi Orion Oyj Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät ja Oriola-KD Oyj Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät. Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista mahdollisista riskitekijöistä toteutuu, sillä saattaa olla epäedullinen vaikutus Orionin, Uuden Orionin tai Oriola-KD:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan tulokseen ja/tai niiden osakkeiden arvoon. 1. Orion-konserniin ja sen liiketoimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta on merkittävä osa Orion-konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmäkokonaisuutta (Corporate Governance) ja liittyy olennaisesti Yhtiön vastuurakenteisiin sekä toiminnan valvonnan periaatteisiin. Kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessien ja käytännön toimenpiteiden sekä vastuiden määrittelyä kehitetään säännöllisesti toteutettavilla riskikartoituksilla, jotka kattavat seuraavat alueet: - Strategiset riskit - Tutkimus- ja tuotekehitysriskit - Operatiiviset riskit kuten myynti- ja liikeriskit, tuotantoriskit, vahinkoriskit, turvallisuusriskit ja ympäristöriskit - Rahoituksen riskit. Vaikka Orionin tavoitteena on tunnistaa, mitata ja hallita käytettävissä olevin keinoin ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Yhtiön ja Konsernin toimintaa sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ei ole takeita siitä, ettei jonkin riskin toteutuminen voisi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön ja Konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Orion-konsernin eri liiketoiminta-alueisiin liittyviä riskejä on kuvattu alla kohdissa Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit ja Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit. Kuvatut riskit perustuvat nykyiseen Orion-konserniin ja sen liiketoimintaan mahdollisesti liittyviin riskeihin ja kuvatut riskienhallintaperiaatteet perustuvat nykyisen Orion-konsernin noudattamiin riskienhallintaperiaatteisiin. 2. Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit Strategiset riskit Liiketoiminnan pitkän aikavälin kehitysriskit. Uusien lääkkeiden kehittämiseen liittyy merkittäviä riskejä, jotka johtuvat kehitystyön vaatimasta pitkästä ajasta sekä lopputulokseen liittyvästä epävarmuudesta. Tätä strategista riskiä pyritään hallitsemaan seuraavin keinoin: - Uudessa Orion -konsernissa on muitakin liiketoiminta-alueita kuin omien alkuperälääkkeiden kehittämiseen perustuvaa liiketoimintaa, kuten geneeriset lääkkeet, eläinlääkkeet ja diagnostiset testit - Lääkkeiden tuotevalikoima pyritään pitämään riittävän laajana. Siihen sisältyvät itse kehitettyjen tuotteiden lisäksi myös geneeriset ihmislääkkeet, käsikauppalääkkeet, eläinlääkkeet, sisään lisensioitavat lääkkeet sekä lääkkeiden vaikuttavat aineet - Tuotekehitys- ja markkinointiriskiä jaetaan työskentelemällä läheisessä yhteistyössä partnerien kanssa. Alkuperälääkkeiden osuus Uuden Orion -konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta on huomattava ja Uusi Orion tekee intensiivistä tutkimusta tavoitteenaan aikaansaada omia uusia alkuperälääkkeitä kansainvälisille markkinoille. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että uusia tuotteita saadaan odotetusti markkinoille. Myös yhteistyössä keskeisten tuotteiden partnereiden kanssa voi tapahtua muutoksia esimerkiksi toimialan konsolidoinnista johtuen. Huolimatta lääkekehitysriskien hallintakeinoista ei ole takeita siitä, ettei näihin liittyvän riskin toteutuminen voisi vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. 9

10 Hallintomallin ja raportointiperiaatteiden kestävyys. Strategisten riskien kenttään voidaan lukea myös yhtiön hallintomallin ja raportointiperiaatteiden kestävyys. Jakautumisen voimaantullessa Uusi Orion noudattaa Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa suositusta (ns. Corporate Governance -suositus). Yhtiö uskoo, että Corporate Governance -suosituksen mukainen selkeä hallinnointimalli, jossa johtamisjärjestelmä sekä henkilöiden vastuut, oikeudet, velvollisuudet ja raportointisuhteet on määritelty selkeästi ja jonka olennaisimmat piirteet ja periaatteet on selostettu myös julkisesti, on omiaan luomaan luottamusta Uuteen Orion -konserniin ja sen johtamiseen. Uusi Orion pyrkii lujittamaan ympäröivän yhteiskunnan, sidosryhmiensä, pääomamarkkinoiden ja omistajiensa luottamusta myös tiedottamalla toiminnastaan, tapahtumistaan ja taloudellisesta tilanteestaan avoimesti, totuudenmukaisesti ja johdonmukaisesti. Uuden Orion -konsernin taloudellinen raportointi järjestetään tavalla, joka vastaa pörssiyhtiölle asetettavia vaatimuksia. On kuitenkin syytä huomata, että Uuden Orionin edeltäjäyhtiö Orion on siirtynyt kansainvälisen tilinpäätöskäytännön, IFRS:n, mukaiseen raportointiin alkaen. Tästä johtuen Orionin vuodelta 2004 esitetyt IFRS-laskelmat eivät ole tilintarkastettuja. IFRS-standardit ja niiden tulkinnat ovat myös jatkuvasti kehittymässä. Huolimatta siitä, että Orion ja Uusi Orion ovat pyrkineet ja pyrkivät noudattamaan IFRS-standardeja mahdollisimman huolellisesti, ei voida sulkea pois sitä, että vuoden 2005 tai myöhempiä tilinpäätöksiä laadittaessa jouduttaisiin korjaamaan joitain vuodelta 2004 tai vuoden 2005 osavuosikausilta esitettyjä IFRS-standardien mukaisia lukuja. Hallinnolle ja raportoinnille vahvistetuista periaatteista huolimatta ei ole takeita siitä, ettei näihin liittyvän riskin toteutuminen voisi vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Tutkimus- ja tuotekehitysriskit. Alkuperälääkkeiden kehittämiseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Tärkeimmät syyt kehitysprojektien epäonnistumiseen liittyvät tutkittavana olevan lääkeaihion tehoon ja turvallisuuteen. Lääkkeen farmakologisia ominaisuuksia, tehoa ja turvallisuutta kartoitetaan vaiheittain etenevissä tutkimuksissa, ja vain lääkeviranomaisen luvalla voidaan siirtyä kliinisiin, ihmisillä tehtäviin tutkimusvaiheisiin. Lääkkeen farmakologiaa ja turvallisuutta testataan laajasti prekliinisin laboratoriomallein ja seuraamalla siedettävyyttä ja haittavaikutuksia kaikissa kliinisten tutkimusten vaiheissa. Lääketutkimukseen liittyviä riskejä hallinnoidaan tutkimushankkeiden seurannalla ja niihin liittyvällä päätöksenteolla. Uudessa Orionissa päätökset siirtyä tutkimuksen vaiheesta seuraavaan tekee laajoissa hankkeissa yhtiön hallitus ja pienemmissä ylin johto. Päätökset perustuvat laajaan analyysiin siihen mennessä saavutetuista tutkimustuloksista sekä markkinatilanteesta. Myyntilupahakemusta ja valmisteyhteenvetoa varten lääketutkimuksen eri vaiheet ja tulokset dokumentoidaan huolellisesti lääkeviranomaisten arvioitaviksi. Lääkkeen aiheuttamat haittavaikutukset ovat viranomaisten edellyttämässä seurannassa myös markkinoille tulon jälkeen. Taloudelliset riskit kasvavat tutkimusten edetessä kliinisiin ihmistutkimuksiin. Suurimmat kustannukset aiheutuvat viimeisestä, niin sanotusta kolmannesta kliinisestä tutkimusvaiheesta, jossa useita satoja, jopa tuhansia potilaita käsittävillä monikansallisilla kaksoissokkotutkimuksilla pyritään saamaan mahdollisimman luotettava kuva lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta. Uuden Orionin tarkoituksena on jatkaa tulosyksikkö Orion Pharmalle vahvistettua strategiaa, jonka mukaan Uusi Orion jakaa kolmannen vaiheen tutkimuksiin liittyvää suurta taloudellista riskiä tekemällä nämä tutkimukset pääsääntöisesti yhteistyössä toisen, myös tuotteen markkinointiin osallistuvan lääkeyhtiön kanssa. Yllä esitetyistä varotoimenpiteistä huolimatta ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että jokin kehitysprojekti voisi epäonnistua ja siten vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Kilpaileviin ns. geneerisiin lääkevalmisteisiin liittyvät riskit. Lääkealalle on tyypillistä, että ns. geneeristen lääkkeiden valmistajat yrittävät saada omat, yleensä alkuperäisvalmistajan tuotteita halvemmat lääkkeensä myyntiin mahdollisimman aikaisin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi pyrkimällä murtamaan oikeusteitse alkuperäisvalmistajan patentit tai muut immateriaalioikeudet jo ennen näiden raukeamista. Tästä toiminnasta voi aiheutua alkuperäisvalmistajalle, kuten Uudelle Orionille, korkeita oikeudenkäynti- ja muita kuluja sekä mahdollisesti merkittäviä myynnin menetyksiä, mikäli geneeristen lääkkeiden valmistaja saa luvan myydä omaa tuotettaan. Uusi Orion pyrkii tuotteitaan kehittäessään suojaamaan ne mahdollisimman hyvin ja laaja-alaisesti sekä puolustamaan tehokkaasti tuotteidensa oikeuksia sekä yksin että yhdessä markkinointipartnereidensa kanssa. Näistä toimenpiteistä huolimatta ei ole takeita siitä, etteivät kilpailevien geneeristen lääkkeiden valmistajien toimintaan liittyvät 10

11 tekijät voisi vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Lääkkeiden hintojen laskupaine. Lääkkeiden hintoihin aiheuttavat laskupainetta normaalin hintakilpailun lisäksi monet pääsääntöisesti valtiovallan ja viranomaisten päätösten aikaansaamat tekijät valtioiden pyrkiessä hillitsemään lääkekustannusten nousua. Näitä ovat esimerkiksi geneerinen substituutio ja sitä koskevissa säännöksissä tapahtuvat muutokset sekä lääkkeiden hintojen ja korvattavuuden leikkaukset. Hintojen laskupainetta lisää myös EU:n alueella tapahtuva rinnakkaistuonti. Uudessa Orionissa näihin seikkoihin pyritään reagoimaan pitämällä tuotevalikoima riittävän monipuolisena, lisäämällä jatkuvasti kustannustehokkuutta sekä kohdistamalla niin kehitys- kuin myyntiresurssit oikein. Näistä toimenpiteistä huolimatta ei ole takeita siitä, etteivät lääkkeiden hinnoissa tai korvattavuudessa tapahtuvat muutokset voisi vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Operatiiviset riskit Myynti- ja liikeriskit. Lääkkeiden myynti ja markkinointi vaatii yleensä varsin laajan myyntiedustajien verkoston, jonka ylläpitäminen aiheuttaa paljon kiinteitä kustannuksia. Uuden Orionin liiketoiminta perustuu toisaalta omaan myyntiverkostoon Pohjois- ja Itä-Euroopassa, erityisesti Suomessa, ja toisaalta yhteistyökumppaneiden avulla tapahtuvaan myyntiin muualla maailmassa. Niillä alueilla, joilla Uudella Orionilla on omaa toimintaa, on myynnin jatkuvasti oltava riittävän korkealla tasolla kannattavuuden ylläpitämiseksi. Tämä edellyttää yleensä riittävän laajaa tuotevalikoimaa. Uuden, itse kehitetyn tuotteen tuominen markkinoille on erityisen kallista suhteellisen pienelle yhtiölle kuten Uusi Orion varsinkin, jos yhtiöllä ei vielä ole toimintaa maassa, jossa lanseeraus on tarkoitus tehdä. Rakenteella, jossa liiketoiminta perustuu toisaalta omaan myyntiverkostoon ja toisaalta yhteistyökumppanien avulla tapahtuvaan myyntiin pyritään löytämään tasapaino käytettävissä olevien resurssien ja riskinkantokyvyn sekä itse kehitettyjen uusien tuotteiden maailmanlaajuisen markkinoinnin vaatimien panostusten välillä. Vaikka huomiota kiinnitetään myynnistä ja liiketoiminnasta johtuvien riskien hallintaan, ei ole takeita siitä, ettei jokin näihin liittyvä epävarmuustekijä voisi toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Luottotappioriskit. Uusi Orion myy tuotteitaan maailmanlaajuisesti, joten luotettavan tiedon saaminen asiakkaiden maksukyvystä saattaa joskus olla vaikeaa. Luottotappioriskiä kuitenkin pienentää se, että tuotteita toimitetaan suhteellisen pienelle määrälle asiakkaita, joista monet ovat suuria ja vakavaraisia lääke- tai jakeluyhtiöitä. Uudella Orionilla on yksityiskohtaisesti kuvatut menettelyohjeet siitä, miten asiakasluottoja ja saatavien seurantaa sekä niiden perintää hoidetaan. Vaikka asiakaskunnan luonteesta johtuen luottotappioriski on historiallisesti ollut hyvin pieni, ei ole takeita siitä, ettei mahdollisen luottotappion toteutumisella voisi olla haitallinen vaikutus Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Lääketuotantoriskit. Lääkkeiden valmistus on säännöllisten viranomaistarkastusten kohteena. Lääkkeiden tulee olla turvallisia, tehokkaita ja laatuvaatimukset täyttäviä. Lääketuotannossa joudutaan jo näiden lakisääteisten vaatimusten johdosta kiinnittämään huomiota erilaisiin lääkkeen turvallisuutta ja laatua uhkaaviin riskeihin. Lääkkeiden asianmukainen laatu varmistetaan systemaattisella toiminnan kokonaishallinnalla, joka kattaa kaikki lääkkeiden laatuun välittömästi tai välillisesti vaikuttavat asiat. Toimintaa ohjataan kattavalla ohjeistuksella sekä riittävällä materiaaleihin ja valmisteisiin kohdistuvalla ennakko- ja jälkivalvonnalla. Vaikka Uusi Orion ohjaa toimintaansa kattavalla ohjeistuksella sekä riittävällä materiaaleihin ja valmisteisiin kohdistuvalla ennakko- ja jälkivalvonnalla, ei ole takeita siitä, etteivät lääketuotantoon liittyvät riskit voisi toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Juridiset, immateriaalioikeudelliset ja viranomaissäännöksiin liittyvät riskit. Lääkealaa koskevat useat viranomaismääräykset ja se on viranomaisten tarkassa valvonnassa. Lääkkeiden valmistus, jakelu ja lääketutkimus edellyttävät viranomaisten toimilupia. Myös kilpailuviranomaiset valvovat lääkealaa. Kilpailuvirasto on joulukuussa 2005 pyytänyt lääkeyhtiöiltä selvitystä koskien lääkeyhtiöiden ja apteekkien välisiä sopimuksia ja niihin sisältyviä alennuksia. Myös nykyinen Orion on vastaanottanut Kilpailuviraston selvityspyynnön ja tulee antamaan virastolle vastauksensa määräpäivään mennessä. Orion selvittää asiaa ja tulee tarvittaessa keskustelemaan Kilpailuviraston kanssa siitä, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin asia antaa aihetta. Lääkealalle on myös tyypillistä immateriaalioikeuksien erittäin keskeinen asema. Uuden Orionin aseman varmistamiseksi niin myynnissä olevien kuin kehitettävien tuotteiden patenttitilannetta seurataan koko ajan maailman- 11

12 laajuisesti. Näin huolehditaan siitä, että Uuden Orionin kehittämien tuotteiden oikeuksia ei päästä loukkaamaan, ja vältetään tilanteet, joissa Uusi Orion itse loukkaisi muiden patentteja tai muita immateriaalioikeuksia. Patenttisuoja on kuitenkin ajallisesti rajoitettu ja merkittävän tuotteen patenttisuojan umpeutuminen voi vaikuttaa negatiivisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Ei ole myöskään takeita siitä, että kehitettäville uusille tuotteille saadaan patenttisuoja halutussa laajuudessa ja/tai että viranomaiset myöntävät tuotteille vaadittavat myyntiluvat. Vaikka Uudella Orionilla on selkeät toimintasäännöt ja periaatteet, joilla pyritään varmistamaan viranomaissääntelyn noudattaminen ja vaikka immateriaalioikeuksien suojaamiseen kiinnitetään huomiota, ei ole takeita siitä, etteivät lainsäädäntöön, viranomaissääntelyyn tai immateriaalioikeuksiin liittyvät riskit voisi toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Tuotevastuuriskit. Uuden lääkkeen tuloa markkinoille edeltävät laajat, vaiheittain etenevät tutkimukset, joissa kartoitetaan lääkkeen farmakologisia ominaisuuksia, tehoa ja turvallisuutta. Lääkkeen myynnin ja markkinoinnin aloittaminen edellyttää lääkeviranomaisten myöntämää myyntilupaa. Lääkkeen aiheuttamat haittavaikutukset ovat viranomaisten edellyttämässä seurannassa myös markkinoille tulon jälkeen. Uusi Orion pyrkii edellä kuvatuilla tutkimukseen ja lääketuotantoon liittyvillä tavoilla ennalta varmistamaan, ettei tuotteisiin liity sellaisia haittavaikutuksia, jotka saattaisivat johtaa tuotteisiin liittyvään korvausvastuuseen tai siihen, että merkittävä tuote jouduttaisiin vetämään pois markkinoilta. Tuotevastuuriskin taloudellisia vaikutuksia rajoitetaan myös vastuuvakuutuksilla. Näistä toimenpiteistä huolimatta ei ole takeita siitä, ettei tuotevastuuriski voisi toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Riippuvuus avainhenkilöistä. Uuden Orionin menestys on riippuvainen sen johdosta sekä tuotekehitys- ja muusta henkilöstöstä. Uuden Orionin henkilöstöjohtamisen tavoitteena on työhyvinvoinnin edistäminen sekä osaamisen ja työyhteisön jatkuva kehittäminen. Lisäksi Uuden Orionin menestys on riippuvainen yhtiön kyvystä palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoista henkilöstöä sekä pitää heidät Uuden Orion -konsernin palveluksessa. Vaikka huomiota kiinnitetään henkilöstön hyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen, on mahdollista että ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kannalta avainasemassa olevan henkilön työsuhteen päättyminen voisi vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan ja sen mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaansa. Vahinkoriskit. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi yhtiöllä on omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutukset kattamassa oleellisiksi arvioituja ja vakuutusten avulla rajattavia vahinkoriskejä. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että Uuden Orionin vakuutusturva kaikissa tilanteissa kattaisi aiheutuneet vahingot täysimääräisesti ja etteivät vahinkoihin tai vastuisiin liittyvät riskit toteutuessaan voisi vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Yritysturvallisuusriskit. Uudella Orionilla on yritysturvallisuusohjeet, joiden päämääränä on varmistaa toiminnan häiriötön jatkuvuus, henkilöiden turvallisuus, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen vahingoilta sekä tietoturvallisuustoimenpiteiden riittävyys. Yritysturvallisuusohjeet sisältävät turvallisuustoiminnan periaatteet ja kattavat myös kriisien hallinnan. Tietoturvapolitiikka sisältää tietoturvan tavoitteet, keskeiset periaatteet ja vastuut. Vaikka Uudessa Orionissa noudatetaan yritysturvallisuusohjeita ja turvallisuuspolitiikkaa, ei ole takeita siitä, etteivät yritysturvallisuuteen liittyvät riskit voisi toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Ympäristöriskit. Uudella Orionilla on ympäristöturvallisuuteen liittyvät ohjeet, jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja toimintatavoista ja vastuista. Ympäristöasioiden kehittämistä ja valvomista varten on Uuden Orionin jokaiseen yksikköön nimetty vastuuhenkilöt. Ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia seurataan päästöjä mittaamalla, jätteiden määriä tarkkailemalla ja aineiden käyttömääriä tilastoimalla. Ympäristönsuojelun toteutumista valvotaan vuotuisilla sisäisillä tarkastuksilla. Yhtiöllä on sen toiminnan vaatimat, voimassa olevat ympäristöluvat. Vaikka Uusi Orion seuraa ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia päästöjä mittaamalla, jätteiden määriä tarkkailemalla ja aineiden käyttömääriä tilastoimalla ja valvoo ympäristönsuojelun toteutumista vuotuisilla sisäisillä tarkastuksilla, ei ole takeita siitä, ettei mahdollisen ympäristöriskin toteutuminen voisi vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Tuotehankinta- ja yritysostoriskit. Uusi Orion pyrkii kehittämään yhtiön liiketoimintaa ostamalla tai sisäänlisensoimalla käyttöönsä kehitteillä olevia tai jo valmiita markkinoilla olevia tuotteita muilta lääkeyhtiöiltä tai mahdollisesti ostamalla muita lääke- ja bioalan yrityksiä. Tällaisia hankkeita toteutettaessa pyritään noudattamaan 12

13 asianmukaista huolellisuutta sekä hyödyntämään yhtiön sisäistä ja ulkoista osaamista suunnitteluvaiheessa, toteutusvaiheessa sekä sulautettaessa ostettuja toimintoja muuhun toimintaan. Tuotehankintoihin ja mahdollisiin yritysostoihin voi liittyä tavanomaisia yrityskauppavastuita tai -riskejä sekä muita niiden luonteeseen ja arvoon liittyviä vastuita tai riskejä. Mikäli merkittävä määrä näitä vastuita tai riskejä toteutuisi, se saattaisi vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Rahoituksen riskit Valuuttakurssiriskit. Uuden Orionin kansainvälisen liiketoiminnan ja erityisesti USA:n kaupan suhteellisen osuuden jatkuvasti kasvaessa on varsinkin US-dollarin ja euron välisen valuuttakurssin vaihtelun merkitys kasvanut. US-dollareissa laskutettava myynti on selvästi ostoja suurempaa. Valuuttasuojauksen periaatteiden mukaisesti myyntisaamiset ja ostovelat pyritään suojaamaan täysimääräisesti, konserniyhtiöiden omat pääomat suojataan tilanteesta riippuen ja ennakoitu valuuttavirta suojataan välillä 0-50 %. Suojaamistoimenpiteistä huolimatta valuuttakurssien vaihteluilla voi olla haitallinen vaikutus Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Rahoitusriskit. Uuden Orionin rahoituspolitiikan tavoitteina ovat rahoituksen riittävyyden ja likviditeetin turvaaminen, konsernin taserakenteen optimointi, rahoitusriskien hallinta ja kustannustehokas toiminta. Rahoituksen hoito keskitetään konsernin rahoitusosastolle. Uuden Orionin hallitus hyväksyy rahoituspolitiikan pääperiaatteet ja muutokset niihin. Rahoituksen johtoryhmä vastaa rahoituspolitiikan toteuttamisesta. Näistä toimenpiteistä huolimatta ei ole takeita siitä, etteivät rahoitukseen liittyvät riskit toteutuessaan voisi vaikuttaa haitallisesti Uuden Orion -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. 3. Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit Strategiset riskit Markkinoiden rakenteen muutokset. Markkinoiden rakenteessa tapahtuvat esimerkiksi lainsäädännön muutoksista aiheutuvat tekijät saattavat muuttaa nopeasti Oriola-KD -konsernin toiminnan edellytyksiä. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi apteekkimonopolin purkautuminen Ruotsissa kokonaan tai osittain, apteekkien ketjuomistuksen salliminen Ruotsissa ja/tai Suomessa, itsehoitolääkkeiden jakelukanavan vapauttaminen Ruotsissa, Suomessa ja/tai Baltiassa sekä siirtyminen ns. yksikanavajakelujärjestelmästä monikanavajärjestelmään Suomessa ja/tai Ruotsissa. Baltiassa on nähtävissä apteekkien voimakas ketjuuntuminen ja siirtyminen lääketukkukauppojen omistukseen ja/tai ohjaukseen. Oriola-KD pyrkii varautumaan tämän tyyppisiin muutoksiin muun muassa kehittämällä jatkuvasti palveluitaan sekä asiakkaille että päämiehille sekä olemalla taloudellisesti ja taseeltaan riittävän vahva pystyäkseen osallistumaan ja reagoimaan joustavasti toimialan rakennemuutoksiin. Itsenäisenä pörssiyhtiönä Oriola-KD on myös operatiivisesti vapaampi toimimaan kuin osana nykyistä Orion-konsernia. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, ettei markkinoilla tapahtuviin muutoksiin liittyvien riskien toteutuminen voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Markkinaosapuolten toimintatapojen muutokset. On mahdollista, että Oriola-KD:n päämiehet, asiakkaat tai muut markkinoilla toimijat muuttavat toimintamallejaan tavalla, jolla on vaikutusta yhtiön liiketoimintaan. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi päämiesten päätös ottaa tuotteen myynti ja jakelu itselleen tai asiakkaiden, kuten kuntien ja sairaaloiden, entistä laajempi yhteistyö tai yhdistyminen ja sen vaikutukset ostokäyttäytymiseen sekä laite- ja tarvikevalmistajien jälleenmyyjiltä edellyttämät uudet yhteistyömallit, joissa valmistajan oma läsnäolo markkinoilla voimistuu. Mahdollista on myös nykyisten asiakkaiden integroituminen toimitusketjussa taaksepäin. Markkinoille, erityisesti Suomeen tai Ruotsiin, saattaa tulla myös uusia kilpailijoita. Näitä riskejä Oriola-KD pyrkii hallitsemaan tehostamalla jatkuvasti toimintaansa sekä kehittämällä asiakkaille ja päämiehille tarjottavia palveluita. Tästä huolimatta ei ole takeita siitä, etteivät markkinoilla toimivien osapuolien toimintatapojen muutokset voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Hallintomallin ja raportointiperiaatteiden kestävyys. Strategisten riskien kenttään voidaan lukea myös yhtiön hallintomallin ja raportointiperiaatteiden kestävyys. Oriola-KD:n hallintoa kehitetään määrätietoisesti siten, että Jakautumisen tullessa voimaan sen hallinto, raportointi, tiedottaminen ja riskienhallinta vastaavat pörssiyhtiölle asetettuja vaatimuksia. Jakautumisen voimaantullessa Oriola-KD noudattaa Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa suositusta (ns. Corporate Governance -suositus). Yhtiö uskoo, että Corporate Governance -suosituksen mukainen selkeä hallinnointi- 13

14 malli, jossa johtamisjärjestelmä sekä henkilöiden vastuut, oikeudet, velvollisuudet ja raportointisuhteet on määritelty selkeästi ja jonka olennaisimmat piirteet ja periaatteet on selostettu myös julkisesti, on omiaan luomaan luottamusta Oriola-KD -konserniin ja sen johtamiseen. Oriola-KD pyrkii lujittamaan ympäröivän yhteiskunnan, sidosryhmiensä, pääomamarkkinoiden ja omistajiensa luottamusta myös tiedottamalla toiminnastaan, tapahtumistaan ja taloudellisesta tilanteestaan avoimesti, totuudenmukaisesti ja johdonmukaisesti. Oriola-KD:n taloudellinen raportointi järjestetään tavalla, joka vastaa pörssiyhtiölle asetettuja vaatimuksia. On kuitenkin syytä huomata, että Oriola-KD:n edeltäjäyhtiö Orion on siirtynyt kansainvälisen tilinpäätöskäytännön, IFRS:n, mukaiseen raportointiin alkaen. Tästä johtuen Orionin vuodelta 2004 esitetyt IFRS-laskelmat eivät ole tilintarkastettuja. IFRS-standardit ja niiden tulkinnat ovat myös jatkuvasti kehittymässä. Huolimatta siitä, että Orion ja Oriola-KD ovat pyrkineet ja pyrkivät noudattamaan IFRS-standardeja mahdollisimman huolellisesti, ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että vuoden 2005 tai myöhempiä tilinpäätöksiä laadittaessa jouduttaisiin korjaamaan joitain vuodelta 2004 tai vuoden 2005 osavuosikausilta esitettyjä IFRS-standardien mukaisia lukuja. Hallinnolle ja raportoinnille vahvistetuista tavoitteista ja periaatteista huolimatta ei ole takeita siitä, ettei näihin liittyvän riskin toteutuminen voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Lääkkeiden hintojen laskupaine. Lääkkeiden hintoihin aiheuttavat laskupainetta normaalin hintakilpailun lisäksi monet valtiovallan ja viranomaisten päätösten aikaansaamat tekijät valtioiden pyrkiessä hillitsemään lääkekustannusten nousua. Näitä ovat esimerkiksi geneerinen substituutio ja sitä koskevissa säännöksissä tapahtuvat muutokset sekä lääkkeiden hintojen ja korvattavuuden leikkaukset. Hintojen laskupainetta lisää myös EU:n alueella tapahtuva rinnakkaistuonti. Koska lääkejakelussa jakelupalkkio yleensä määräytyy osuutena lääkkeen tukkumyyntihinnasta, on lääkkeiden hintojen laskulla vaikutusta lääkejakelijan kannattavuuteen. Oriola-KD:ssä tilanteeseen pyritään reagoimaan kehittämällä päämiehille ja asiakkaille tarjottavia palveluita sekä lisäämällä jatkuvasti kustannustehokkuutta. Näistä toimenpiteistä huolimatta ei ole takeita siitä, ettei hintojen laskun toteutuminen voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Kiristynyt kilpailu päämiehistä ja lääkealan voimakas konsolidoituminen. Lääketeollisuus on viimeisten vuosien kuluessa konsolidoitunut voimakkaasti ja suurimpien yhtiöiden osuus koko markkinasta on kasvanut. Tällä on vaikutusta lääkejakelijoiden toimintaan ja kilpailuun päämiehistä erityisesti Suomessa ja Ruotsissa, joissa on käytäntönä yksikanavajakelu. Lääketeollisuuden konsolidoituminen lisää lääkejakelijoiden riippuvuutta yksittäisistä päämiehistä, minkä lisäksi kiristynyt kilpailu päämiehistä on johtanut lääkejakelun palkkioiden pienenemiseen. Oriola-KD:ssä tilanteeseen pyritään reagoimaan kehittämällä päämiehille ja asiakkaille tarjottavia palveluita sekä lisäämällä jatkuvasti kustannustehokkuutta. Myös terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden alalla konsolidoituminen on ollut merkittävää. Vahvoilla kumppanuuksilla toimittajien kanssa ja paikallisia toimintakonsepteja kehittämällä voidaan ennaltaehkäistä tähän liittyviä riskejä. Näistä toimenpiteistä huolimatta ei ole takeita siitä, ettei konsolidoituminen ja sen seurauksena koventuva kilpailu päämiehistä voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Operatiiviset riskit Myynti- ja liikeriskit. Oriola-KD:n toiminta on keskittynyt Itämeren ympäristön maihin ja erityisesti Suomeen ja Ruotsiin. Lääketukkukauppa on liiketoimintaa, joka perustuu käytännössä kokonaisuudessaan sopimussuhteisiin päämiesten kanssa. Lääketukkukaupan sekä terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupan sopimuskaudet ovat yleensä lyhyitä, vain noin kalenterivuoden kerrallaan, vaikka liikesuhteet monien päämiesten kanssa ovat tosiasiassa olleet pitkiä. Terveydenhuollon tuotteiden asiakassopimuksiin liittyy erityisesti kulutustavaratuotteiden osalta riskitekijöitä johtuen siitä, että sopimuskaudet asiakkaiden kanssa ovat tyypillisesti pitempiä kuin vastaavat sopimuskaudet tavarantoimittajien kanssa, minkä lisäksi asiakassopimuksiin voi sisältyä muun muassa hinnoittelun muutoksiin liittyviä ehtoja, jotka saattavat poiketa vastaavista ehdoista tavarantoimittajien kanssa tehdyissä sopimuksissa. Tätä riskiä pyritään jakamaan tavarantoimittajien kanssa asiakassopimuskohtaisesti. Liiketoiminnan riskiä yleisesti pyritään hallitsemaan toimintaa jatkuvasti tehostamalla sekä kehittämällä asiakkaille ja päämiehille tarjottavia palveluita. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, etteivät liiketoimintaan liittyvät epävarmuustekijät kuten riippuvuus päämiehistä, kiristynyt kilpailu ja alhaiset marginaalit voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD - konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. 14

15 Tietojärjestelmiin liittyvät riskit. Tietojärjestelmät ovat keskeinen osa Oriola-KD:n liiketoimintaa ja sen tarjoamia jakelu- ja logistiikkapalveluita. Oriola-KD pyrkii sekä toimintatapoihin että tekniikkaan liittyvin keinoin varmistamaan, että sen järjestelmät toimivat ilman häiriöitä, niiden sisältämät tiedot säilyvät tallessa ja että niihin pääsevät käsiksi vain tahot, joilla on oikeus järjestelmien käyttöön. Yhtiöllä on myös suunnitelmat toimenpiteistä, joiden avulla toimintaa voidaan jatkaa tilanteessa, jossa tietojärjestelmät eivät toimi. Varotoimista huolimatta ei ole takeita siitä, etteivät tietojärjestelmien toimintaan liittyvät riskit toteutuessaan voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Tuotevastuuseen ja laitetoimituksiin liittyvät riskit. Oriola-KD:n toimintaan liittyy jossain määrin tuotevastuuta, kun Oriola-KD markkinoi toiminta-alueellaan useita tuotteita omilla tavaramerkeillään ja/tai toimii näiden tuotteiden osalta valmistuttajana. Lisäksi Oriola-KD maahantuo tuotteita EU-alueen ulkopuolelta. Laitetoimituksissa laite toimitetaan asiakkaalle toimintakuntoon asennettuna ja asennustyön suorittaminen on pääsääntöisesti Oriola-KD:n vastuulla. Yhteistyöllä asiakkaiden ja toimittajien kanssa pyritään välttämään tähän liittyvät riskit. Oriola-KD:n toimittaman tavaravirran volyymiin verrattuna riskiä on johdon arvion mukaan pidettävä verrattain vähäisenä. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, etteivät tuotevastuuseen ja laitetoimituksiin liittyvät riskit toteutuessaan voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Vahinkoriskit. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi Oriola-KD:llä on omaisuus- ja vastuuvakuutukset kattamassa oleellisiksi arvioituja ja vakuutusten avulla rajattavia vahinkoriskejä. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että Oriola- KD:n vakuutusturva kaikissa tilanteissa kattaisi aiheutuneet vahingot täysimääräisesti ja etteivät vahinkoihin tai vastuisiin liittyvät riskit toteutuessaan voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Vaihto-omaisuuteen liittyvät riskit. Varastojen kuranttius lääkejakelussa on tyypillisesti päämiesten vastuulla, kun taas terveydenhuollon tuotteissa vastuu on pääsääntöisesti jälleenmyyjällä. Oriola-KD:llä on kattavat ohjeet epäkuranttiuteen varautumisesta, mutta koska Oriola-KD maahantuo ja varastoi huomattavan suurta määrää tuotenimikkeitä, joihin sisältyy muun muassa lyhyen säilyvyysajan omaavia tuotteita sekä teknisiä laitteita ja tarvikkeita, voi päämiehen menettäminen, yllättävä teknologinen läpimurto, markkinahintojen äkillinen muutos tai asiakaskunnassa tapahtuva muutos aiheuttaa sen, että osasta varastoa joudutaan tekemään alaskirjaus. Toteutuessaan tällainen vaihto-omaisuuteen liittyvä riski voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Luottotappioriskit. Oriola-KD:llä on yksityiskohtaisesti kuvatut menettelyohjeet siitä, miten asiakasluottoja ja saamisten seurantaa sekä perimistä hoidetaan. Asiakaskunnan luonteesta johtuen luottotappioriski päätoimintaalueilla Suomessa ja Ruotsissa on historiallisesti ollut hyvin pieni, esimerkiksi Ruotsissa lääkejakelussa on paikallisen apteekkimonopolin takia lähes ainoa asiakas valtion omistama Apoteket AB. Historiallisesti vähäisistä luottotappioista huolimatta ei voida sulkea pois sitä, että luottotappioriskit voisivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Juridiset ja viranomaissäännöksiin liittyvät riskit. Terveydenhuoltoala ja lääkeala erityisesti ovat viranomaisten tarkassa valvonnassa ja lääkkeiden tukkukauppa edellyttää toimilupaa. Myös kilpailuviranomaiset valvovat alaa. Kilpailuvirasto on joulukuussa 2005 pyytänyt lääkeyhtiöiltä selvitystä koskien lääkeyhtiöiden ja apteekkien välisiä sopimuksia ja niihin sisältyviä alennuksia. Myös Oriola Oy on vastaanottanut Kilpailuviraston selvityspyynnön ja tulee antamaan virastolle vastauksensa määräpäivään mennessä. Oriola selvittää asiaa ja tulee tarvittaessa keskustelemaan Kilpailuviraston kanssa siitä, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin asia antaa aihetta. Vaikka Oriola-KD:llä on selkeät toimintasäännöt ja periaatteet, joilla huolehditaan siitä, että viranomaismääräyksiä noudatetaan, ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että lainsäädäntöön tai viranomaissääntelyyn liittyvät riskit toteutuessaan voisivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Riippuvuus avainhenkilöistä. Oriola-KD:n menestys on riippuvainen sen johdosta ja muusta henkilöstöstä sekä yhtiön kyvystä palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoista henkilöstöä sekä pitää heidän Oriola- KD -konsernin palveluksessa. Oriola-KD:n henkilöstöjohtamisen tavoitteena on työhyvinvoinnin edistäminen sekä osaamisen ja työyhteisön jatkuva kehittäminen. Vaikka huomiota kiinnitetään henkilöstön hyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen, on mahdollista, että ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön 15

16 työsuhteen päättyminen voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan ja sen mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaansa. Yritysturvallisuusriskit. Oriola-KD:llä on yritysturvallisuusohjeet, joiden päämääränä on varmistaa toiminnan häiriötön jatkuvuus, henkilöiden turvallisuus, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen vahingoilta sekä tietoturvallisuustoimenpiteiden riittävyys. Yritysturvallisuusohjeet sisältävät turvallisuustoiminnan periaatteet ja kattavat myös kriisien hallinnan. Tietoturvapolitiikka sisältää tietoturvan tavoitteet, keskeiset periaatteet ja vastuut. Vaikka Oriola-KD:ssä noudatetaan yritysturvallisuusohjeita ja turvallisuuspolitiikkaa, ei ole takeita siitä, etteivät yritysturvallisuuteen liittyvät riskit voisi toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Ympäristöriskit. Oriola-KD:llä on ympäristöturvallisuuteen liittyvät ohjeet, jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja toimintatavoista ja vastuista. Tukkuliiketoiminnan luonteesta johtuen ympäristöriskit ovat melko pieniä. Yhtiö ei harjoita tuotantotoimintaa. Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että ympäristötekijöihin liittyvien riskien toteutuminen voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Yritysosto- ja yritysjärjestelyriskit. Oriola-KD voi pyrkiä kehittämään yhtiön liiketoimintaa myös yritysostoin tai osallistumalla muihin yritysjärjestelyihin. Tällaisia hankkeita toteutettaessa pyritään noudattamaan asianmukaista huolellisuutta sekä hyödyntämään yhtiön sisäistä ja ulkoista osaamista suunnitteluvaiheessa, toteutusvaiheessa sekä sulautettaessa ostettuja toimintoja muuhun toimintaan. Yritysostoihin ja -järjestelyihin voi liittyä tavanomaisia yrityskauppavastuita tai -riskejä sekä muita niiden luonteeseen ja arvoon liittyviä vastuita tai riskejä. Mikäli merkittävä määrä näitä vastuita tai riskejä toteutuisi, se saattaisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD - konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Rahoituksen riskit Likviditeettiriskit. Oriola-KD:n tavoitteena on säilyttää hyvä likviditeettiasema kaikissa tilanteissa riittävillä tilija luottolimiiteillä sekä likvideillä rahavaroilla. Ylimääräinen likviditeetti käytetään joko korollisten luottojen takaisinmaksuun tai sijoitetaan lyhytaikaisiin ja likvideihin rahamarkkinainstrumentteihin vastapuolilistan mukaisesti. Oriola-KD -konsernin muodostavat yhtiöt ovat tällä hetkellä käytännössä nettovelattomia, mutta Oriola- KD tarvitsee likviditeetin hallintaa likviditeettiaseman lyhytaikaisten vaihteluiden takia. Huolimatta toimenpiteistä hyvän likviditeettiaseman säilyttämiseksi, ei kaikissa tilanteissa voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että likviditeettiin liittyvät riskit toteutuessaan voisivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Valuuttakurssiriskit. Oriola-KD:n asiakkaita ovat pääasiassa paikalliset apteekit, sairaalat, terveyskeskukset sekä muut terveydenhuollon toimijat. Myynti tapahtuu kussakin maassa lähes yksinomaan paikallisessa valuutassa. Ostoja sen sijaan tehdään muussakin kuin paikallisessa valuutassa. Oriola-KD -konsernin liikevaihdosta yli puolet on Ruotsin kruunuissa. Valuuttasuojauksen periaatteiden mukaisesti myyntisaamiset ja ostovelat suojataan valuuttakohtaisen nettoposition osalta täysimääräisesti. Konserniyhtiöiden omat pääomat suojataan tilanteesta riippuen ja ennakoitu valuuttavirta suojataan välillä 0-50 %. Suojaamistoimenpiteistä huolimatta valuuttakurssien vaihteluilla voi olla haitallinen vaikutus Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Rahoitusriskit. Oriola-KD:n rahoituspolitiikan tavoitteina ovat rahoituksen riittävyyden ja likviditeetin turvaaminen, konsernin taserakenteen optimointi, rahoitusriskien hallinta ja kustannustehokas toiminta. Oriola-KD:n hallitus hyväksyy rahoituspolitiikan pääperiaatteet ja muutokset niihin. Vaikka Oriola-KD:llä ei tällä hetkellä ole juuri lainkaan korollista vierasta pääomaa, ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että rahoitukseen liittyvät riskit toteutuessaan voisivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. 4. Jakautumiseen liittyvät riskit Jakautumisen toteutumisen epävarmuus. Orionin hallitus esittää Jakautumissuunnitelman kokoontuvan ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Jakautumissuunnitelman hyväksyminen edellyttää, että tätä puoltaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja osakelajikohtaisesti kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Osakeyhtiölain mukaan jakautumista ei saada panna täytäntöön ennen kuin se on 16

17 ilmoitettu rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ja kaupparekisteriviranomainen on antanut luvan jakautumisen täytäntöönpanoon. Kun lupaa Jakautumiselle on haettu, mikä tapahtuu Orionin yhtiökokouksen jälkeen (edellyttäen, että yhtiökokous on hyväksynyt Jakautumissuunnitelman), kaupparekisteriviranomainen määrää luvan myöntämisen määräpäivän ja antaa kuulutuksen Jakautuvan Yhtiön velkojille. Kuulutuksen antamisesta alkaa kulua määräaika, jonka kuluessa velkojilla on oikeus vastustaa Jakautumista. Velkojilla on myös oikeus saada täysi maksu tai vakuus saatavastaan ennen kuin täytäntöönpanolupa myönnetään. Vastustamiselle varatun määräajan päätyttyä Jakautuvalla Yhtiöllä on noin kuukausi aikaa ennen määrättyä luvan myöntämisen määräpäivää neuvotella Jakautumista vastustaneiden velkojien kanssa. Jos kuitenkin määräpäivänä Jakautumista vastustaneilla velkojilla on maksamattomia saatavia Jakautuvalta Yhtiöltä, kaupparekisteriviranomainen voi lykätä määräpäivää. Edellä sanotun vuoksi ei voida antaa takeita siitä, että Orionin velkojat eivät vastusta Jakautumista tai että mahdollinen vastustus ei lykkää Jakautumisen täytäntöönpanoa. Jakautumisen vaikutus Yhtiön ja Konsernin sopimuksiin. Orionin ja Orion-konsernin yhtiöiden sopimuksiin sisältyy tyypillisesti lausekkeita, jotka kieltävät sopimuksen siirtämisen ilman sopimuskumppanin suostumusta ja saattavat antaa sopimuskumppanille erityisen irtisanomisoikeuden erilaisissa toiminnan uudelleenorganisointija/tai omistajanvaihdostilanteissa. Näiden lausekkeiden soveltuminen jakautumistilanteessa on osin tulkinnanvaraista. Ei kuitenkaan voida antaa takeita siitä, ettei joitakin Orionin ja Orion-konsernin yhtiöiden sopimuksia voitaisi irtisanoa päättymään ennenaikaisesti Jakautumisen johdosta. Jakautumiseen liittyvä riski sopimusten ennenaikaisesta päättämisestä sopimuskumppanin toimesta on merkittävin Oriola-KD:n kannalta, koska sen liiketoiminta perustuu merkittävässä määrin sopimussuhteisiin päämiesten, tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa. Oriola-KD pyrkii jatkuvasti kehittämään ja tehostamaan tarjoamiaan palveluja tavoitteenaan olla päämiestensä, tavarantoimittajiensa ja asiakkaidensa ensisijainen yhteistyökumppani sekä lääkkeiden tukkukauppana että terveydenhuollon tuotteiden markkinoijana ja myyjänä. Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että sopimusten ennenaikaiseen irtisanomiseen liittyvät riskit toteutuessaan voisivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD - konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Uuden Orionin ja Oriola-KD:n yhteisvastuu tietyistä velvoitteista Jakautumisen jälkeen. Jakautumisen seurauksena Orionin varat ja vastuut jaetaan Uuden Orionin ja Oriola-KD:n välillä Jakautumissuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaisesti lääkkeiden ja muiden terveydenhuollon tuotteiden tukkukauppaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirretään Oriola-KD:lle ja kaikki muut varat ja velat Uudelle Orionille. Katso Jakautumissuunnitelma Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi vastaanottaville Yhtiöille. Mikäli joko Uusi Orion tai Oriola-KD joutuisi Jakautumissuunnitelman nojalla vastuuseen ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa syntyneestä velvoitteesta eikä kykenisi täyttämään tällaista velvoitetta, osakeyhtiölain mukaan myös Jakautumisen toinen osapuoli olisi yhteisvastuussa kyseisen velvoitteen täyttämisestä. Tällä lakisääteisellä vastuulla ei ole aikarajaa, mutta sen kokonaismäärä on enintään Jakautumisen osapuolelle siirtyneen nettoomaisuuden arvo, mikäli toinen osapuoli vastaa velvoitteesta Jakautumissuunnitelman mukaan. Orionin Eläkesäätiön jakautumiseen liittyvät seikat. Orionin Jakautumisen yhteydessä myös Orionin Eläkesäätiö on tarkoitus jakaa kahdeksi uudeksi eläkesäätiöksi siten, että Oriola Oy:n työntekijöiden eläkevastuut siirtyvät toiseen ja nykyisen Orionin, Orion Diagnostica Oy:n ja Fermion Oy:n työntekijöiden eläkevastuut toiseen uuteen eläkesäätiöön. Orionin käsityksen mukaan Orionin Eläkesäätiön jakautuminen suunnitellulla tavalla on veroneutraali eikä jakautumisesta siten pitäisi aiheutua eläkesäätiölle tuloveroseuraamuksia. Orionin Eläkesäätiö on hakenut verottajalta ennakkotietoa jakautumisen verokohtelun varmistamiseksi. Jos jakautumisesta kuitenkin aiheutuisi tuloveroseuraamuksia Orionin Eläkesäätiölle, on mahdollista, että eläkevastuiden järjestely toteutettaisiin muulla tavalla. Orionin Eläkesäätiön jakautumisen on tarkoitus toteutua vain, jos Orionin Jakautuminen toteutuu. Vastaanottavien Yhtiöiden osakkeiden listaaminen Helsingin Pörssiin. Jakautumisessa syntyvät Uusi Orion ja Oriola-KD tulevat hakemaan A- ja B-sarjan osakkeidensa ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä siten, että ne tulisivat kaupankäynnin kohteeksi Jakautumisen Voimaantulopäivää seuraavasta pörssipäivästä lukien, eli ensimmäisen kerran arviolta Orionin johto uskoo, että Jakautumisessa syntyvät yhtiöt täyttävät pörssiyhtiölle asetettavat vaatimukset ja tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi suunnitellulla tavalla. Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että jommankumman tai molempien Jakautumisessa syntyvien yhtiöiden listaaminen Helsingin Pörssiin viivästyisi Jakautumisen täytäntöönpanoon liittyvistä syistä, viranomaisten tai Helsingin Pörssin asettamista vaatimuksista tai muista syistä johtuen. Hallintoon ja valvontaan liittyvät riskit erityisesti Oriola-KD:n osalta. Uusi Orion ja Oriola-KD muodostuvat Jakautumisen tullessa voimaan ja siihen asti niiden sisäiset hallinto-, talous- ja raportointijärjestelmät ovat integ- 17

18 roituna Orion-konsernin vastaaviin järjestelmiin. Jakautumisessa pääosa nykyisen Orion-konsernin konsernihallinnon palveluista siirtyy Uuteen Orioniin ja Uuden Orionin sisäiset hallinto-, talous- ja raportointijärjestelmät tulevat pitkälti vastaamaan nykyisiä Orionin järjestelmiä. Vaikka Oriola-KD:llä on ollut merkittäviä sisäisiä valvonta- ja riskinhallintakäytäntöjä tulosyksikkötasolla, ei Oriola-KD:llä ole keskitettyjä ja integroituja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä. Oriola-KD tulee jatkamaan omien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien muodostamista ja dokumentointia määrätietoisesti siten, että Jakautumisen tullessa voimaan sen hallinto-, talous- ja raportointijärjestelmät vastaavat pörssiyhtiölle asetettuja vaatimuksia. On kuitenkin huomattava, että integroitujen hallinto-, valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien periaatteiden loppuunsaattamiseksi jatkuva työ saattaa aiheuttaa lisäkuluja, ja siihen saakka kunnes integroitu järjestelmä on otettu käyttöön, Oriola-KD saattaa tavanomaista enemmän altistua sen sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyville riskeille. Uuden Orionin ja Oriola-KD:n puuttuva historia itsenäisinä yhtiöinä. Uusi Orion ja Oriola-KD muodostuvat Jakautumisen tullessa voimaan, johon asti yhtiöiden liiketoimintaa harjoitetaan osana nykyistä Orion-konsernia ja niiden taloudellinen tulos esitetään yhdessä Orionin muiden tulosyksiköiden tuloksen, varojen ja kassavirran yhteydessä. Uuden Orionin ja Oriola-KD:n rajoitettu historia vaikeuttaa liiketoiminnan aikaisemman tuloksen ja tulevaisuudennäkymien sekä tulevan toiminnan arviointia. Tässä jakautumisesitteessä esitettävät Orionin konsernitilinpäätöksistä eriytetyt tilinpäätöstiedot Uudesta Orion -konsernista ja Oriola-KD -konsernista eivät välttämättä vastaa yhtiöiden ja konsernien liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa ja kassavirtaa, jotka olisivat toteutuneet, mikäli Uusi Orion ja Oriola-KD olisivat olleet erillisiä pörssiyhtiöitä tarkastelujaksojen aikana. Vastaavasti niillä ei välttämättä ole yhteyttä Uuden Orionin ja Oriola-KD:n tuleviin liiketoiminnan tuloksiin ja tulevaan taloudelliseen asemaan. Lisätietoja Orionin konsernitilinpäätöksistä eriytettyjen tilinpäätöstietojen laadintaperiaatteista on liitteessä 9. Aikaisempien jälkimarkkinoiden puute ja volatiliteetti. Uuden Orionin ja Oriola-KD:n osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Jakautumisen voimaantuloa, eikä aktiivisten jälkimarkkinoiden syntymisestä tai jatkumisesta Jakautumisen voimaantulon jälkeen ole varmuutta. Näin ollen likvidien markkinoiden kehittymisestä Uuden Orionin ja Oriola-KD:n osakkeille ei ole varmuutta. Sijoittajien sijoituskäyttäytymiseen saattavat vaikuttaa myös yhtiöiden uudet toimialat, markkina-arvot ja muut muutokset verrattaessa nykyiseen Orioniin sijoituskohteena. Uuden Orionin ja Oriola-KD:n osakkeiden markkinahinta voi Jakautumisen voimaantulon jälkeen vaihdella useiden tekijöiden, kuten yhtiöiden liiketoiminnan toteutuneiden tai odotettavien tulosvaihtelujen, uusien tuotteiden markkinoille tuomisen tai kilpailijoiden innovaatioita koskevien tiedotteiden, markkina-analyytikkojen ennusteiden tai suosituksien muutosten, valuuttakurssien, lainsäädännön, yleisten markkinaolosuhteiden ja muiden tekijöiden muutosten vuoksi. Lisäksi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla on ajoittain esiintynyt yksittäisten yritysten liiketoiminnan tuloksesta tai tulosennusteista riippumattomia hinnan ja vaihdon määrän heilahteluja. Näin ollen markkinoiden yleinen laskusuuntaus tai vastaavien arvopapereiden laskusuuntaus markkinoilla voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Uuden Orionin ja Oriola-KD:n osakkeilla käytävään kauppaan ja niiden likviditeettiin. Osakemerkintäajan päättyminen Optio-oikeuksilla Orionin Optio-oikeuksien 2001 nojalla ei anneta Jakautumisvastiketta vaan optio-oikeuksien omistajille annetaan optioehtojen mukaisesti oikeus merkitä Orionin osakkeita hallituksen asettamana määräaikana ennen Jakautumista. Orionin hallitus on optioehtojen mukaisesti päättänyt, että osakkeiden merkintäaika D-sarjan optio-oikeuksilla alkaa Jakautumisen johdosta ja että osakemerkintäaika kaikilla Optio-oikeuksilla 2001 päättyy Jakautumisen johdosta Päätös on ehdollinen sille, että Orionin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Jakautumissuunnitelman. Julkinen kaupankäynti Optio-oikeuksilla 2001 päättyy tällöin Osakemerkintäajan päättyessä kaikki käyttämättömät Optiooikeudet 2001 raukeavat arvottomina. Osingonmaksukyvyn riippuvuus tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääoman tarpeesta, investoinneista ja muista tekijöistä. Mahdollisten osinkojen maksaminen ja niiden määrä riippuvat Uuden Orionin ja Oriola-KD:n tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääoman tarpeesta, investoinneista ja muista tekijöistä. Suhdanteet vaikuttavat Uuden Orionin ja Oriola-KD:n liiketoimintaan, eikä ole varmuutta siitä, että uusilla yhtiöllä on tulevaisuudessa jakokelpoisia varoja. Osakeyhtiölain ja Suomessa vallitsevan käytännön mukaan Uusi Orion ja Oriola-KD maksavat osinkoa pääsääntöisesti vain kerran vuodessa ja osinkoa voidaan maksaa vasta, kun varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen ja mahdollisen osingonjaon yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Uusi Orion ja Oriola-KD tulevat määrittämään osingonjakoperiaatteensa Jakautumisen voimaantulon jälkeen. Nykyisen Orionin osalta katso Jakautuva Orion Oyj Osakepääoma ja osakkeenomistajat Osingonjakoperiaatteet. 18

19 IV TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Eräät tässä jakautumisesitteessä esitetyt lausumat, mukaan lukien kohdissa Tiivistelmä, Riskitekijät, Jakautuva Orion Oyj Liiketoiminta, Jakautuva Orion Oyj Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät, Uusi Orion Oyj Uuden Orionin liiketoiminta, Uusi Orion Oyj Liiketoiminnan tulos taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät, Oriola-KD Oyj Oriola-KD:n liiketoiminta ja Oriola-KD Oyj Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät esitetyt lausumat perustuvat Jakautuvan Yhtiön johdon näkemyksiin ja käsitykseen sekä tällä hetkellä sen tiedossa oleviin seikkoihin ja ne voivat siten olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Erityisesti Orionin, Uuden Orionin ja Oriola-KD:n tulevaa liiketoiminnan tulosta, tulevaa taloudellista asemaa, tulevia kassavirtoja, tulevaa liiketoimintastrategiaa sekä johdon tulevan toiminnan tavoitteita ja suunnitelmia koskevat lausumat (muut kuin menneitä tosiasioita koskevat lausumat) tai mitkä tahansa muut lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja tähtää, uskoo, käsityksen mukaan, odottaa, pyrkii, aikoo, suunnittelee, voi, saattaa, olettaa, voisi, tulisi, jatkuu tai muita vastaavia ilmauksia taikka niiden kieltomuotoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena Orionin, Uuden Orionin ja/tai Oriola-KD:n todellinen tulos, toiminta ja saavutukset voivat poiketa olennaisesti verrattuna tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitettyihin tuloksiin, toimintaan ja saavutuksiin. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä seikkoja ovat muun muassa: markkinoiden rakenteen muutokset, lainsäädännön muutokset, markkinaosapuolten toimintatapojen muutokset, kilpaileviin ns. geneerisiin lääkkeisiin liittyvät tekijät ja lääkkeiden hintoihin kohdistuvat paineet, lääkealan konsolidoituminen, kiristynyt kilpailu, lääketukkukaupan pienentyneet marginaalit, merkittävien tuotteiden patenttisuojan umpeutuminen, tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvät huomattavat epävarmuustekijät ja riskit, merkittävien sopimusten päättymisen aiheuttamat mahdolliset taloudelliset menetykset, hallintoon, valvontaan ja taloudelliseen raportointiin liittyvät tekijät, tietojärjestelmiin liittyvät riskit, Uuden Orionin ja Oriola-KD:n yhteisvastuu tietyistä velvoitteista Jakautumisen jälkeen, valuuttakurssien vaihtelut, vakuutusturvan ylittävät vastuut tai mahdolliset vakuuttamattomat menetykset, tuotevastuuseen liittyvät tekijät, ympäristölainsäädännön muutokset tai epäonnistuminen ympäristölainsäädännön määräysten noudattamisessa, katastrofit, tahallinen sabotaasi tai muut operatiiviseen liiketoimintaan liittyvät epävarmuustekijät tai muut tekijät, joihin tässä jakautumisesitteessä on viitattu. Orionin taloudellinen asema tai liiketoiminnan tulos ja Uuden Orionin ja Oriola-KD:n taloudellinen asema tai liiketoiminnan tulos Jakautumisen jälkeen voivat poiketa huomattavasti tulevaa kehitystä koskevissa arvioissa esitetystä. Monet tulokseen ja omistuksen arvoon vaikuttavat tekijät ovat sellaisia, etteivät Orion, Uusi Orion tai Oriola-KD voi niihin vaikuttaa. Tulevaisuutta koskevat arviot eivät ole takuita Orionin, Uuden Orionin tai Oriola-KD:n tulevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Lisäksi tämän jakautumisesitteen kohdassa Riskitekijät selvitetyt tekijät saattavat muiden jakautumisesitteessä selvitettyjen tekijöiden ohella johtaa siihen, että Orionin, Uuden Orionin tai Oriola-KD:n taloudellinen asema ja/tai liiketoiminnan tulos on olennaisesti erilainen kuin tulevaisuuden tapahtumia koskevissa arvioissa on kerrottu. 19

20 V YHTIÖ, JÄRJESTÄJÄ JA MUUT NEUVONANTAJAT Yhtiö Orion Oyj Orionintie 1 A (PL 65) Espoo Orionin taloudellinen neuvonantaja ja järjestäjä Mandatum & Co Oy Fabianinkatu Helsinki Orionin ja järjestäjän oikeudellinen neuvonantaja Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A Helsinki Tilintarkastajat Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B Helsinki Päävastuullinen tilintarkastaja: KHT Pekka Luoma Varatilintarkastaja: KHT Päivi Virtanen Riippumaton asiantuntija Joakim Rehn Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27 (PL 18) Helsinki Orion Oyj:n hallituksena vastaamme tästä jakautumisesitteestä. Vakuutamme, että olemme varmistaneet riittävän huolellisesti, että parhaan ymmärryksemme mukaan tässä jakautumisesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Espoossa Orion Oyj:n hallitus 20

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (22) 4.2.2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1. YLEISET PERIAATTEET... 2 2. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 2 2.1 KONSERNITASO... 2 2.2 TULOSYKSIKÖT JA LINJATOIMINNOT... 3 2.3. JURIDISTEN YKSIKÖIDEN

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Listalleottoesite ORIOLA-KD OYJ

Listalleottoesite ORIOLA-KD OYJ Listalleottoesite 16.6.2006 ORIOLA-KD OYJ Orion Oyj ( Jakautuva Orion ) jakautuu arviolta 1.7.2006 siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle perustettavalle julkiselle

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (27) 2.2.2016 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1. YLEISET PERIAATTEET... 2 2. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 2 2.1 KONSERNITASO... 2 2.2 TULOSYKSIKÖT JA LINJATOIMINNOT... 3 2.3. JURIDISTEN YKSIKÖIDEN

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä Yleiset periaatteet Orion Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden (Orion konserni) toiminta perustuu voimassaolevien lakien ja niiden nojalla annettujen normien sekä eettisesti

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Selvitys 6.3.2017 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Selvitys Sisältö 1 Palkitsemisen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Hallituksen selostus osavuosikatsauksen 1.1.2012-30.6.2012 laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Hallituksen selostus osavuosikatsauksen 1.1.2012-30.6.2012 laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista Julkaistu 8.10.2012 HALLITUKSEN SELOSTUS Hallituksen selostus osavuosikatsauksen 1.1.2012-30.6.2012 laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista Osavuosikatsauksen 1.1.2012-30.6.2012

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot