PAAVO Verkostokehittäjät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAAVO Verkostokehittäjät"

Transkriptio

1 KOULUTUSKOKONAISUUDET PAAVO Verkostokehittäjät Yhteystiedot Sari Timonen, projektipäällikkö Taina Hytönen, hankekoordinaattori

2 2 Sisältö sivu Taustaa Vaikeimmassa asemassa olevien asunnottomien tavoittaminen ja asuttaminen Kotiin saatava tuki Asunnottomien osallisuus ja kokemusasiantuntijuus palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa 7 4 Ympäristötyö Hajautettu asuntokanta ja jälleenvuokraus Yhteisöllisyys asumispalveluissa Turvallisuus Terveyden edistäminen asunnottomien palveluissa Itsemääräämisoikeuden toteutuminen asumispalveluissa Asunnottoman rikosseuraamusasiakkaan asumispolkujen turvaaminen Nuorten asunnottomuuden ehkäiseminen ja tuettu asuminen Uudistuva ammatillisuus asumispalveluissa Asunnottomien palveluiden hankinnat Maahanmuuttajien asunnottomuus Perheiden asunnottomuuden torjuminen...20

3 3 Taustaa Koulutuskokonaisuudet Koulutuskokonaisuudet on suunniteltu yhteistyössä PAAVO Verkostokehittäjät hankekumppanien, Y-Säätiön, Sininauhasäätiön, Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL), Rauman Seudun Katulähetyksen ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva ry), sekä laajan asiantuntijaverkostomme kanssa, mukaan lukien suurimpien asunnottomuuskaupunkien edustajat. Koulutuskokonaisuus toteutetaan osana Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa PAAVO Verkostokehittäjät hanketta , liittyen pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen periaatepäätökseen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaksi (PAAVO II). Y-Säätiön koordinoima PAAVO Verkostokehittäjät jatkaa jo PAAVO I:n aikana toteutettua asumissosiaalisen työn kehittämistä. Tavoitteena on löytää ja levittää sekä juurruttaa (yhteistyössä järjestöjen ja kaupunkien kanssa) asunto ensin periaatteen mukaisia asunnottomuutta pitkäkestoisesti vähentäviä ja ennaltaehkäiseviä työmuotoja. Samalla tuetaan asumissosiaalisen työn jatkuvaa kehittämistä. PAAVO Verkostokehittäjät hankkeessa järjestettävät koulutukset ovat avoimia asunnottomuuden torjumiseen liittyvän työn kehittämisen ja tiedon jakamisen, yhteisen oppimisen foorumeita. Koulutusten materiaalit löytyvät verkosta sivustolta. Samaan paikkaan on koottu kattavasti asunnottomuustietoa sekä muuta informaatiota asumissosiaalisesta työstä, esimerkiksi toimintamallikuvauksia. Kenelle koulutukset ovat tarkoitettu? Koulutukset ovat tarkoitettu asunnottomuustyötä tekeville ja kehittäville henkilöille. Kuinka koulutukset käytännössä järjestetään? Tästä koulutuksia esittelevästä koosteesta löytyy useiden teemojen alle koottuja koulutusaiheita. Koulutuksia voidaan järjestää esimerkiksi - päivän tai puolen päivän mittainen koulutus yhdestä teemasta. Teemat löytyvät sisällysluettelosta - muutaman tunnin mittainen koulutus jonkin tietyn teeman koulutusaiheesta. Kukin koulutusaihe sisältöineen on esitetty aina omassa laatikossaan (esim. teema 5: Hajautettu asuntokanta ja jälleenvuokraus sisältää useita koulutusaiheita, joista voi valita vaikkapa aiheen Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta) - erikseen sovitun mittainen koulutus (muutamasta tunnista kahteen päivään) useammasta teemasta ja aiheesta.

4 4 Koulutusten toteutusta ohjaavat periaatteet Tarvelähtöisyys: Suunnittelemme ja räätälöimme koulutuksen organisaation, alueen tai valtakunnan tason tarpeisiin. Mikäli on tarvetta, voimme yhteistyökumppaniemme kanssa järjestää myös aiheiden mukaista konsultaatiota ja ad hoc tyyppistä konsultaatiota. Vertaisoppiminen ja yhteinen kehittäminen: Koulutukset ovat yhteisen oppimisen foorumeita. Menetelminä ovat mm. perinteiset alustukset, keskustelut, paneelit, work-shopit, myös koulutukset yhdistettynä tutustumiskäynteihin ovat mahdollisia. Tavoitettavuus: Lähtökohtaisesti koulutukset ovat osallistujille maksuttomia ja toiveena onkin, että esim. koulutustila löytyy koulutuspaikkakunnalta kaupungin tai muun tahon järjestämänä. Jatkuva kehittäminen: Täydennämme tämän koosteen tietoja esimerkiksi koulutusmateriaalien ja sisältöjen osalta aina koulutusten järjestämisen myötä. Asiantuntijuuden tunnistaminen ja esille nostaminen: Kouluttajina toimivat pääosin verkostokumppanimme, tarpeen mukaan täydennettynä laajalla asiantuntijatiimillämme ja muulla yhteistyöverkostollamme. Jos olet kiinnostunut järjestämään koulutusta pienemmälle tai suuremmalle porukalle, ota yhteyttä hankekoordinaattori Taina Hytöseen niin jatketaan suunnittelua yhdessä. Seuraavilla sivuilla ovat koulutuskokonaisuuksien esittelyt teemoittain.

5 5 1 Vaikeimmassa asemassa olevien asunnottomien tavoittaminen ja asuttaminen Matala kynnys, tavoittaminen ja palvelujärjestelmän joustavuus Erityispäiväkeskusten toiminta (Musta lammas, Stoori, Vuoltsu, selviämisasema, ensiapu, putka, sosiaalipäivystys) Miten ohjataan eteenpäin: tilapäismajoituksesta, sairaalat, laitokset, vankilat? Lähityön käyttö Jalkautuminen kadulle ja metsiin Ennaltaehkäisevät käynnit kotona Helsingin lähityöhanke Asumispolut Vaihtoehdot tuen tarpeen muuttuessa ja asukkaan elämäntilanteiden muuttuessa Määritelmät ja ilmiöt Keitä ovat vaikeimmassa asemassa olevat asunnottomat? Alueelliset ja kuntaerot Palveluiden kartoittaminen EU-kansalaiset, vastaanottokeskusten rooli Erityisryhmät Asumisvaihtoehtojen, tukimallien esittely Miten kokonaisuus hallitaan kohderyhmälle tarkoitetuissa asumispalveluissa Pitkäaikaisasunnottomat Luottotietonsa menettäneet nuoret Päihdeongelmaiset Mielenterveysongelmaiset Vapautuvat vangit Asunnottomat naiset Keskitetyt, hajautetut ja muut mallit HDL:n, Sininauhasäätiön ja Pelastusarmeijan kokemukset ja toimintamallit käytännöt mitä osaamista, kokemuksia voi jakaa muille palveluntuottajille, jotta onnistuttaisi yhteisö, välittäminen, kohtaaminen miten asukas tehdään tärkeäksi (asukkaan kokemus) luottamuksen rakentaminen, miten päästään testausvaiheen yli (= työntekijän sisäistettävä mekanismi) työorientaation merkitys

6 6 2 Kotiin saatava tuki Asunto ensin -periaate päihteet salliva asuminen tukiasumisyksikön käytännöt vuokrasopimukset ja itsemääräämisoikeus Oma ohjaaja, työn sisältö oma ohjaaja tukityön koordinaattorina Muutosympyrä muutosympyrän käyttö työn tukena Tuen eri tasot Liikennevalomalli (Rauma) SAS (selvitä, arvioi, sijoita) SAS-työryhmä ja sen merkitys asumisen onnistumiselle Asiakkaan tuen tarpeen arviointi Asumiskyvyn vahvistaminen, asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja sen uusiutumisen ehkäisy Asiakkaan tuen tarpeen arviointi ja säännöllinen tarkistus, palvelusuunnitelma Asumisneuvonta Asumisvalmennus Tuen eri muodot Asiakkaan kohtaaminen Työntekijän tavoitettavuus Asumiskyvyn vahvistaminen Tuen tarpeen muutoksiin vastaaminen Jälkiseuranta Asumisneuvonta Yhteistyö kiinteistöyhtiöiden/vuokranantajatahojen kanssa Poikkihallinnollinen yhteistyö Arjen taidot Päihdekuntoutus, kotikatko Kotihoito Asiakas asunnon omistajataho Palvelun tilaaja Asumisvalmennus ja arjen taidot Palvelujen turvaaminen, jousto Nivelvaiheet Mallit Digitaalinen portfolio Helsingin malli

7 7 3 Asunnottomien osallisuus ja kokemusasiantuntijuus palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa Asiakkaan äänen kuuluminen Menetelmät ja työkäytännöt, esim. asiakaskysely (Oulun malli),as. raati, Bikva, palvelumuotoilu Kartoitus ensisuojassa oleville (Vva ry,astu) Vertaistoiminta, vapaaehtoistoiminta Asumispakki Osallisuus Vva ry:n Omat avaimet -hnake Työmenetelmiä Osallisuudessa tukeminen, rajaukset Kokemuksia neljästä kaupungista kokemusasiantuntijoiden osallistumisesta palveluiden suunnitteluun Vva:n asumispakki (vertais/vapaaehtoinen) Asiakaskysely: Ovi on malli (kartoitus ensisuojassa oleville) Vva:n Omat avaimet hankkeen kokemuksia ja toimintamalli

8 8 4 Ympäristötyö ympäristön kanssa tehtävä laajempi yhteistyö ja kontaktit naapurustoon Näkökulma, jossa saatetaan yksikön asukkaat, henkilökunta ja ympäristön muut asukkaat vuorovaikututukseen keskenään laajemminkin (ympäristötyö ei ole vain jotakin sellaista mitä tehdään ympäristön rauhoittamiseksi tai siistimiseksi), Välittömän puuttumisen keinot asumisen häiriöihin Toimintamallit Asumisen epäonnistuminen ja asukkaan siirto? Dokumentointi ja tilastointi Kokemusasiantuntijoiden näkemykset, ympäristötyö asukkaiden tekemänä Viestintä Sovittelu- ja neuvottelutaidot Hyväksytty ja häiritsevä käyttäytyminen Nimby ja ympäristötyön prosessin vaiheet Ympäristötyö laajemmin, ekologia syvällisempi integraatioajatus Työmenetelmät Vuorovaikutustaidot ja kohtaaminen HDL:n ympäristötyön malli Sininauhasäätiön Ruusulankadun malli Siltavalmennuksen Etuovesta hanke (lainrikkojataustaisen asumisen malli) Vaihtoehtoiset asumispolut Miksi, mitä ja miten? Käytännössä hyväksi havaittua Kokemukset ja käytännöt Sisäinen ja ulkoinen viestintä, ohjeet, käytännöt, vastuut Tiedotuskäytännöt Tavoitettavuus Media yhteistyökumppanina Miten sovitaan ja määritellään, mikä on häiritsevää, mikä hyväksyttävää, kriteeristö Case-esimerkit (esim. Hietaniemen palvelukeskus, Auroratalo, Kuninkaankallio, Ruusulankatu, Alppikatu 25) Yleinen ympäristön viihtyisyys ja siitä huolehtiminen yhteiseksi vastuuksi, siisteys Kierrätys Talkoot

9 9 5 Hajautettu asuntokanta ja jälleenvuokraus Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta Lain keskeinen sisältö Hyvä vuokraustapa: vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet (vastuu myös vieraistaan) Vuokrasopimus Sopimuksen sisältö Sopimuksen kesto Suhde muihin sopimuksiin (esim. tukisopimus) Vuokrasopimuksen päättäminen (irtisanominen, purkaminen, häätö) Asuntojen jälleenvuokraus Jälleenvuokra-asunto ja asunto-osakeyhtiö Asunto-osakeyhtiölain pääpiirteet vuokrauksen ja tukityön kannalta Omistajan ja vuokranantajan roolit Vastuunjako Huoneistojen remontointi Häiriönhoito: menettelytavat (varoitusmenettely, huoneiston ottaminen taloyhtiön hallintaan) Avainhallinta Käyttökorvaukset (vesimaksu, sauna, autopaikka) Vastuunjakotaulukko Lista: mitä on tavanomainen kuluminen Yhteistyösopimukset Vuokraustoiminta Asumisen tukitoiminnan järjestäminen Vuokranvalvonta Käytännön toimintatavat ja sujuva yhteistyö Vastuuhenkilöt Arviointi ja seuranta Toimintamalli vaihtoehtoisen asumismuodon järjestämiseksi asumisen mahdollisesti kriisiytyessä Muistilista: mistä on sovittava Tietosuoja, salassapito ja kotirauha Asumisturvallisuus Asiakasrekisterit ja tiedon keruu Välttämättömän tiedon vaihto Yhteistyö asunto-osakeyhtiön kanssa (isännöinti, taloyhtiön hallitus, naapurit) Paloturvallisuus Riskien ennakointi (palokuorma, omatoimiset sähkö- ja lvi-asennukset)

10 10 Vahingonkorvausvastuu Äkillinen vahinko Valvontavelvollisuus Vakuutusturva Asukasdemokratia integraation tukena Asuntojen rahoitusmuotojen merkitys Asukasvalintaprosessi Kiinteistövakuutus Kotivakuutus Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa Koy Y-Asuntojen toimintamalli asukastoiminnassa ARA: kunta valvova viranomainen RAY: avustusmuodosta johtuvat erityiskriteerit (esim. pitkäaikaisasunnottomuus) Hakemusmenettely Liitteet säilytettävä mahdollista valvontaa varten Yleishyödylliset vuokranantajat ja sosiaalinen vuokra-asuntotuotanto Nivelvaiheiden hallinta (asunnon vaihdot, tuen tarpeen muutokset, tiedonkulun sujuvuus, jatkuvuuden turvaaminen)

11 11 6 Yhteisöllisyys asumispalveluissa Kaapeli tavoitteet ja lähtökohdat yhteisövalmennusmenetelmä (HDL) Valmennus vaiheet ja sisältö Valmennuksen eri variaatiot henkilökunta asukkaat yhteinen valmennus Kehittämistehtävät osana valmennusta Uudistuva ammatillisuus Työntekijän ammatti-identiteetti Arvot ja unelmat työssä Dialogisuus Moniammatillisuus Käytännön kokemuksia yhteisövalmennuksesta Muu yhteisöllisyyttä tukeva toiminta asumisyksikössä Asuinyksikön yhteisöllisyys + naapuruston yhteisöllisyys Nuorten yhteisöllisyyden erikoispiirteet Yhteisöllisyydestä irtautuminen siirryttäessä itsenäiseen asumiseen Tarkastelu ympäristötyön näkökulmasta (talkoot, asukastilaisuudet luontevia kohtaamisia) Elämänvaiheeseen liittyvät asiat Esimerkkejä, toimintamalleja

12 12 7 Turvallisuus Johdanto teemaan: Turvallisuusprosessien johtaminen, Kokonaisuus, josta turvallisuus muodostuu ja mikä on eri toimijoiden rooli kokonaisuudessa Asukkaiden ja henkilökunnan turvallisuus Henkilökunnan turvallisuuskoulutus Paloturvallisuus Tekniset ratkaisut Väkivalta Turvallisuuden varmistaminen ja itsemääräämisoikeus Ennakointi, vaarojen arviointi ja riskianalyysi Apuvälineet Yleinen terveydentilan tuki ja seuranta (lääkitys, ravinto) Puheeksiottaminen Vuorovaikutustaidot ja menetelmät Turvallisuus ja työhyvinvointi Ympäristöturvallisuus (lähiöt, valaistus, yms.) Asumistekniset ratkaisut Automaattisuihku Vesikaivot Sähköliesijärjestelmä Tekstiviestihälytykset Muut ratkaisut, esimerkkejä Väkivaltainen asiakas Asukkaiden välinen tai ulkopuolelta tuleva väkivalta Väkivaltatilanteiden selvittäminen (asukkaat, henkilökunta sekä asukkaat ja henkilökunta yhdessä) Tilanteiden dokumentointi ja seuranta

13 13 8 Terveyden edistäminen asunnottomien palveluissa Infektiopäivä Loistaudit: täit, luteet (Rentokil) Kausiepidemiat: ripulitaudit, influenssa Tuberkuloosi: FILHA, kaupungin epidemiologi HIV, hepatiitit (interferonihoidot) Ennaltaehkäisy, tunnistaminen, hoito, erityisesti asumispalvelujen näkökulmasta Psyykkisten sairauksien päivä Miten pääsee vapaaehtoiseen hoitoon? Milloin täytyy ohjata tahdosta riippumattomaan hoitoon? Miten psyykkistä sairautta voidaan hoitaa asumispalveluissa ja miten voidaan viestiä psykiatriaan voinnin muutoksista? Huumepäivä Sosiaalinen näkökulma, käyttäytymismallit (jotka vaikuttavat asumiseen) Motivointi ja kohtaamisen taidot Matalan kynnyksen palvelut Kriistilanteiden hoitaminen Vaikeimmassa asemassa olevien auttaminen Vaikuttavuuden arviointi jonottamatta, ilman ajanvarausta sisään Palvelujärjestelmän kehittämisen tarpeet Paperittomien terveydenhoito Millaisia kriistilanteita voi olla, miten ennakoidaan, kuinka toimitaan? Luovat ratkaisut Itsemääräämisoikeus vastuu Uudistuva ammatillisuus Yhteistyö julkisen terveydenhuollon kanssa, polutus päihde- ja mt-palveluihin, terveydenhuollon työntekijöiden asennoituminen kohderyhmään, kuinka yhteistyötä rakennetaan Esimerkit: Tampereelta Case Härmälä ja A-kilta, Helsingistä Hietaniemen palvelukeskus

14 14 9 Itsemääräämisoikeuden toteutuminen asumispalveluissa Kotikäynti Raja kotirauhan rikkomisen ja kotiin tehtävän työn välillä? Itsemääräämisoikeus vs. vastuu Keinot ja työmenetelmät erityisryhmissä Asumisen tilan varmistaminen (vuokrasopimuksen liitteet, tukipalvelusopimukset) (esim. muistisairaat, Pakkohoidon kriteerit (esim. onko oikeus juoda päihde- ja mtongelmaiset) itsensä kuoliaaksi heitteilllejättö?) Asunnon huono hoito, terveysriskit: mitä voidaan tehdä, viranomaisvastuutahot? Tiedonkulku Akuutit tilanteet: miten edetä? Salassapito ja tiedonkulun varmistaminen?

15 15 10 Asunnottoman rikosseuraamusasiakkaan asumispolkujen turvaaminen Asunnon Asukasvalinnat, asuntotyöryhmän työskentely järjestyminen Asumispolkujen rakentaminen ja verkostotyö Tuomion vaikutus: milloin asumispolku katkeaa? Palvelumaksut ja vuokrat tuomion aikana? Polkujen rakentaminen vankeusaikana ennen vapautumista, vapautumisen valmistelu Porrasteisuus tukimuotojen välillä, joustavuus Asumisen taidot ja tuki Uudet seuraamukset ja asuminen Asumisen ongelmat Toimintamalleja Päihdeongelmaisen asumisen jatkumot Asumisohjauksen aloittaminen rangaistusaikana Asukkaan valmentaminen eri elämäntilanteisiin Vapautuneiden erityistarpeet asumisen tuessa Valvottu koevapaus Valvontarangaistus Kohderyhmän erityiskysymykset, kokemuksia ja ratkaisukeinoja VAPA, Silta-valmennus KRIS, vertaistuki VAT-verkosto (vapautuvien asumisen tuen verkoston hyödyntäminen), KRITS

16 16 11 Nuorten asunnottomuuden ehkäiseminen ja tuettu asuminen Asunnon hakeminen ja nuorten asumisneuvonta ja ohjaus Nuorten taloudenhallinta Nuorten sosiaalityö ja psykososiaalinen tuki, jälkihuolto ja asuminen Nuorten kohtaaminen Arjen hallinta Asunnon hakemisen ja siihen liittyvän paperiasioiden hoitamisen neuvonta Ensiasunnon saaneiden neuvonta ja ohjaus: säännöt, oikeudet, velvollisuudet, kodin hoito, oman talouden hallinta, asumisen tuet, arjen hallinta, vakuutukset) Interventiot asumisen häiriötilanteissa Ohjeet ja oppaat Kun luottotiedot ovat kunnossa Kun luottotiedot on menetetty Velkaantuminen ja interventiot Ohjeet ja oppaat Sosiaalityön mahdollisuudet Tuetun asumisen malleja (esim. NAL, Nuorisosäätiö, Setlementti Naapuri, S-Asunnot) Ylisukupolvisen ketjun katkaiseminen Pudonneiden nuorten kokonaisvaltainen auttaminen (esim. Vamos-malli) Nuorille ominaisen yhteisöllisyyden ymmärtäminen Nuorisokulttuurien tuntemus Nuoren kohtaamisen taito Päivärytmi, arkirytmi Opiskelu, työ, kuntoutus Polkujen rakentaminen koulutukseen, työelämään Nuorten asumisen ABC Nuorten asunto-opas

17 17 12 Uudistuva ammatillisuus asumispalveluissa Uudistuva ammatillisuus Työntekijän ammatti-identiteetti Arvot ja unelmat työssä Dialogisuus, vuorovaikutus, kohtaaminen Moniammatillisuus Puheeksiotto Muutosjohtaminen Työssä jaksaminen Koulutus Vertaistuki Kokemusasiantuntijuus Työnohjaus Työntekijän asenne, lähestymiskulma asiakkaaseen (työntekijän oman taustan vaikutus asiakastyöhön ja sen käsitteleminen, itsensä kohtaaminen, erilaisuuden hyväksyminen/sietäminen, miten toimia peilinä asiakkaalle, arvot) Sijaistraumatisoitumisen ehkäiseminen Työmenetelmät Asiakastyö Verkostotyö Kriisityö Ryhmässä tehtävä työ, ryhmän toiminta Esimiesten koulutus Työntekijöiden tukeminen arjen työssä ja erityistilanteissa Muutosjohtaminen Asiakkaiden osallisuus Kuinka ottaa asiakkaat mukaan määrittelemään tietoa, toimintaa ja palvelua Seuranta ja arviointi Miksi, mitä, miten seurantaa ja arviointia toteutetaan? Asiakaskohtainen palvelusuunnitelma uudistuvan ammatillisuuden näkökulmasta Strategiat

18 18 13 Asunnottomien palveluiden hankinnat Hankintaosaaminen Hankintaprosessi ja palveluiden SGEI kilpailuttaminen Tarvekartoitus Käsitteet ja määritelmät, asumismuodot, palvelut Seuranta ja arviointi Seurannan tarkoitus ja menetelmät Arviointikriteerien ja mittarien käyttö Asiakasnäkökulma Tavoitteiden asettaminen ja tuloksellisuus Vaikuttavuus, vaikutusten arviointi Palveluntuottajan osaaminen hankintaprosessissa Sopimuskunnat Tarjouspyyntöön vastaaminen Palvelukuvaukset ja kustannukset, hinta Jatkuvuus? Työorientaatio Kotikuntaisuus Maksaja silloin, kun palvelut toisessa kunnassa, ja muita erityiskysymyksiä

19 19 14 Maahanmuuttajien asunnottomuus Maahanmuuttajien asumisen ongelmat ja seuraukset EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus ja vaikutukset Prosessit ja käsitteet Työmenetelmät ja välineet Oikeudet, velvollisuudet Statuksen vaikutus Suvaitsevaisuuden tukeminen, rasismin vähentäminen Sääntöjen, toimintatapojen, viranomaisasioinnin ymmärtämättömyys/ymmärtäminen Vuokravelat Erilaiset asumiskulttuurit ja konfliktit Asunnon saaminen (isot perheasunnot) Taustalla olevien traumojen vaikutus ja kohtaaminen, vuorovaikutus arjen työssä Muutto pois kunnasta, jossa kuntapaikka Moniavioisuus ja palvelujärjestelmä Asuinalueiden segregoituminen Lastensuojelun näkökulma Maahanmuuttaja Pakolaisuus Turvapaikanhakija Vastaanottokeskus Kuntapaikka Kartoitus ym. Tulkin käyttö, mahdollisuudet, kustannukset, maksaja Asumiseen perehdyttäminen ja materiaali KOTILO-hankkeen materiaali (Suomen pakolaisapu) Naapuruussovittelu (KOTILO-hanke) Eri statuksen vaikutus esim. taloudelliseen tukeen, asunnon saamiseen Mistä tietoa? Kotoutumisen ja yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen (esim. suomen kielen opiskelu, muu koulutus ja työllistyminen)

20 20 15 Perheiden asunnottomuuden torjuminen Perheiden asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen Häädön ennaltaehkäiseminen Julkaisu Häätöuhasta pärjäävään Voimanpesähankkeen (Ejy) toimintamalli Prosessit ja käsitteet Työmenetelmät ja välineet Dialoginen malli: Häätöuhasta pärjääjäksi perheeksi Pärjäävä perhe Dialogipedagogiikka ja motivoiva työote perheeseen

PAAVO Verkostokehittäjät Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö

PAAVO Verkostokehittäjät Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö PAAVO Verkostokehittäjät 2013-2015 SEMINAARI 7.4.2016 HOTELLI ARTHUR, HELSINKI Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö Hankkeen tavoitteet: Päätavoite: Varmistaa pitkäaikaisasunnottomien asunto ensin periaatteen

Lisätiedot

Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö. Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi

Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö. Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi Verkostokehittäjien rooli yhteiskehittämisen alustana: Mukana kaikessa kehittämistyössä ohjelman strategiatasosta

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

AUNE SOPIMUS

AUNE SOPIMUS AUNE SOPIMUS 23.08.16 Sopimusprosessin eteneminen Teille lähetetty luonnos yhteistä keskustelua varten (ns. Espoon malli) Vantaa testaa seurantamittareita käytännössä Sopimusmalli täydennetään ja viimeistellään

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto Nimi ovessa - hanke Kehittämisverkosto 9.11.2011 Kohderyhmä: Päihdekuntoutujat/ -käyttäjät Jorma Uhtakari, NO hanke/ Hki Ohjelma: 12.00 Lyhyt kooste aikaisemmista kohderyhmän tapaamisista ja alustus keskusteluun

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Asunto ensin periaate arjessa

Asunto ensin periaate arjessa Asunto ensin periaate arjessa Pathways, housing first, Sam Tsemberis, 1992, New York Ei valita asukkaita. Asukkaaksi pääsee hakemisjärjestyksessä. Asuminen tapahtuu normaalin asuntokannan puitteissa. Asukkaat

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen

Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen 2016 SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen AIMO-työ koostuu kolmesta osa-alueesta: Jalkautuva palveluohjaus ja starttikotiasuminen Asumisen tuen keskus

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Tekninen isännöinti Asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapito, remontit

Tekninen isännöinti Asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapito, remontit Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima, erilaisiin asumisen tarpeisiin keskittynyt tuetun olemisen, tekemisen ja asumisen ammattilainen. Tarjoamme ensisijaisesti erilaisten asumisen, tekemisen

Lisätiedot

PAAVO II Starttiseminaari

PAAVO II Starttiseminaari PAAVO II Starttiseminaari Ympäristöministeriö 30.3.2012 Sari Timonen, suunnittelija Ympäristöministeriö sari.timonen@ymparisto.fi Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) VAT verkosto

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) VAT verkosto ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016 2019 (AUNE) VAT verkosto 25.5.2016 Sisältö 1. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) eteneminen 2. Nostoja toimenpide-ehdotuksesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asuminen, kuntouttava työote ja integraatio Jenni Mäki Sampo Järvelä 07.11.2011 Tampere AE-periaate ja lainrikkojat Asunnon

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Asumispalvelut murroksessa. Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari

Asumispalvelut murroksessa. Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari Asumispalvelut murroksessa Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari Palveluasuminen (235), tuettu asuminen (199) ja tehostetusti tuettu asuminen (40) Asukkaita 474 Työntekijöitä 185 - Budjetti 14,1 milj. Auroratalo

Lisätiedot

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 HANKKEEN TAUSTAA Jalkautuva talousohjaus on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n vuosina 2014-2016 toteuttama hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA

PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA Monialainen liikkuvatuki hajautettuun asumiseen 2.12.2014 jari.karppinen@avainvaki.fi Taustaa Paavo 1: Asumisyksikköjen rakentaminen, palvelurakenteen uudistuminen

Lisätiedot

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali - Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali Voimanpesä I Voimanpesähanke I oli tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli interventiomalli, jonka avulla ennalta

Lisätiedot

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN NUORTEN YSTÄVÄT Yli 100-vuotias oululainen kansalaisjärjestö Työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

Lisätiedot

Asunto ensin periaate ja asumissosiaalisen työn suuri murros

Asunto ensin periaate ja asumissosiaalisen työn suuri murros Asunto ensin periaate ja asumissosiaalisen työn suuri murros VALTAKUNNALLINEN ASUNNOTTOMUUSPÄIVÄ 17.10.2013 Tapio Tähtinen ja Heli Alkila Tapio Tähtinen Suomen suurin yhteiskunnallinen konserni Konserni,

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-yhteistyöpäivät Rovaniemellä 30.11.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja Yhdessä tukien,

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 361. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 361. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.11.2016 Sivu 1 / 1 3850/2016 00.04.00.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 131 26.10.2016 361 Valtion ja Espoon kaupungin välinen sopimus asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 30.1.2015 Ympäristöministeriö PAAVO ohjausryhmän kokous Sari Timonen, projektipäällikkö PAAVO-Verkostokehittäjät / Y-Säätiö Taustaa Asiakaskohtaisia tulolomakkeita

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso 19.3.2013 Paavo 1 Espoo ylitti aiesopimuksessa asetetun määrällisen tavoitteen - 125 asuntoa - 105:llä asunnolla.

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut

Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut Verkostokehittäjät Työkokous 12.12.2016 Haastavimpien asiakkaiden asumisen tukeminen Sanna Sunikka Kriminaalihuollon tukisäätiö Toimitusjohtaja

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Asumisen ABC - kouluttajan opas

Asumisen ABC - kouluttajan opas Asumisen ABC - kouluttajan opas Nuorisoasuntoliitto ry 16.2.2015 0 Sisällys JOHDANTO... 3 ASUMISEN ABC -MATERIAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ... 3 Kohti omaa kotia -yleisdiat... 3 Teemadiat... 4 Opetusvideot...

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

ASUMISNEUVONNAN ROOLI PALVELUN NIVELVAIHEESSA ARA. Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Asumisneuvonta

ASUMISNEUVONNAN ROOLI PALVELUN NIVELVAIHEESSA ARA. Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Asumisneuvonta ASUMISNEUVONNAN ROOLI PALVELUN NIVELVAIHEESSA 17.01.2014 ARA Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Asumisneuvonta ASUMISNEUVONTA Asumisneuvonta vakiinnutettiin v. 2011 V. 2009-2012 tilastoituja

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

yöote Vamoksen näkökulmia

yöote Vamoksen näkökulmia Nuorten onialainen hyvinvointia matalan kynnyksen tukemassa yöote Vamoksen näkökulmia Ulla Nord Palvelualuejohtaja 4.3.2014 ASUNNOTTOMAAN NUOREEN LIITETTYJÄ ILMIÖITÄ PÄIHDEONGELMAT LAISKUUS MIELENTERVEYS

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa Löytävä vanhustyö 2014-2017, Turussa Palvelukatveet

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-verkoston tapaaminen Seinäjoella 7.9.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Asunnottomuus - Helsinki 2013

Asunnottomuus - Helsinki 2013 Asunnottomuus - Helsinki 2013 HELSINKI asunnottomia 2013 pitkäaikaisia Vuosimuutos (hlöä) ensisuojissa yms. 90 70-10 -5 Asuntoloissa, majoitusliikkeissä 210 90-60 -20 350 220 50 20 Vapautuvat vangit (ei

Lisätiedot

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Lastensuojelun ja perhetyön kehittäminen Kokkolassa Mistä lähdettiin liikkeelle, mikä tarve? Yhteistyön puuttuminen Lastensuojelun vetäytyminen Laki Tutkimuksia

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Uudet asunto- ja palveluratkaisut projekti /Pakolaisten asumisselvitys/ ympäristöministeriö Y-Säätiö/verkostokehittäjät

Uudet asunto- ja palveluratkaisut projekti /Pakolaisten asumisselvitys/ ympäristöministeriö Y-Säätiö/verkostokehittäjät Uudet asunto- ja palveluratkaisut projekti /Pakolaisten asumisselvitys/ ympäristöministeriö Y-Säätiö/verkostokehittäjät ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019 Aune EDULLISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN

Lisätiedot

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA 1 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA Ryhmätyöt Teema 1: Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyön

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 20.9.2016 ilkka.jokinen@vaalijala.fi 1 Teemat 1. Kohderyhmä 2. Liikkuvat kuntoutuspalvelut 3. Kokonaiskuntoutus 4. Osaamis- ja tukikeskukset 5. Vaalijalan

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi klo MONATTA-hanke

Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi klo MONATTA-hanke Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi 22.1.2014 klo 12.00 15.45 MONATTA-hanke 2011-2014 Työnantajat Kulttuurisesti moniarvoinen työyhteisö -tutkimus Työharjoittelu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT 22.6.2016 Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja YHDESSÄ TOIMIEN, YHDESSÄ TEHDEN Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä

Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä Kehittämispäällikkö Helena Ewalds 5.9.2013 28.5.2013 Systemaattinen kartoitus / Ewalds 1 Paras tapa ehkäistä väkivaltaa on puhua

Lisätiedot

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi Hankefoorumi 16.1.2016 Haussa syksylle 2017 OPH:n rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Hakuaika päättyy 31.1.2017 Hakuvaiheessa määritellään toteutettavan koulutushankkeen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

VOI HYVIN yleisöluento

VOI HYVIN yleisöluento Omatila lähisuhdeväkivaltaa kokeneen tai sitä pelkäävän tukena VOI HYVIN yleisöluento 23.9.2013 Omatilan palvelut ovat saatavissa yhdestä puhelinnumerosta 043 825 0535 ympäri vuorokauden. Palveluun voi

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

HAJAUTETUN ASUMISEN TUKITYÖN PILOTTI

HAJAUTETUN ASUMISEN TUKITYÖN PILOTTI HAJAUTETUN ASUMISEN TUKITYÖN PILOTTI Itse- ja vertaisarvioinnin välineitä 3.2.2016 Taustaa Paavo 1 (2008 2011): Asumisyksikköjen rakentaminen, palvelurakenteen uudistuminen ja uudistuva ammatillisuus Paavo

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Oulu 26.1.2016 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvontaprosessin

Lisätiedot

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen Tukiasuminen ja korvaushoito Opioidiriippuvaisten verkostopäivät 25. 26.9.2014 Aikuissosiaalityön päihdetukiasumisen palvelu l on tarkoitettu tt päihdeongelman vuoksi erityistä tukea asumisessaan tarvitsevalle

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) HANKKEIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) HANKKEIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016 2019 (AUNE) HANKKEIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 7.6.2016 Sisältö 1. Ohjelman pääkohdat ja valmisteluprosessi 2. Hankkeiden kirjo - arjessa tapahtuu paljon 3.

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi -seminaari Helsinki 17.11.2016 Johanna Moilanen & Taina Era SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke. KIOM, HDO ja Aspal

Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke. KIOM, HDO ja Aspal Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke KIOM, HDO ja Aspal Heli Alkila 25.05.2016 Istutuksia Vapaaehtoiset Omaiset Läheiset Aikapankki: minä autan leipomisessa ja sinä matonpesussa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot