PAAVO Verkostokehittäjät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAAVO Verkostokehittäjät"

Transkriptio

1 KOULUTUSKOKONAISUUDET PAAVO Verkostokehittäjät Yhteystiedot Sari Timonen, projektipäällikkö Taina Hytönen, hankekoordinaattori

2 2 Sisältö sivu Taustaa Vaikeimmassa asemassa olevien asunnottomien tavoittaminen ja asuttaminen Kotiin saatava tuki Asunnottomien osallisuus ja kokemusasiantuntijuus palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa 7 4 Ympäristötyö Hajautettu asuntokanta ja jälleenvuokraus Yhteisöllisyys asumispalveluissa Turvallisuus Terveyden edistäminen asunnottomien palveluissa Itsemääräämisoikeuden toteutuminen asumispalveluissa Asunnottoman rikosseuraamusasiakkaan asumispolkujen turvaaminen Nuorten asunnottomuuden ehkäiseminen ja tuettu asuminen Uudistuva ammatillisuus asumispalveluissa Asunnottomien palveluiden hankinnat Maahanmuuttajien asunnottomuus Perheiden asunnottomuuden torjuminen...20

3 3 Taustaa Koulutuskokonaisuudet Koulutuskokonaisuudet on suunniteltu yhteistyössä PAAVO Verkostokehittäjät hankekumppanien, Y-Säätiön, Sininauhasäätiön, Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL), Rauman Seudun Katulähetyksen ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva ry), sekä laajan asiantuntijaverkostomme kanssa, mukaan lukien suurimpien asunnottomuuskaupunkien edustajat. Koulutuskokonaisuus toteutetaan osana Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa PAAVO Verkostokehittäjät hanketta , liittyen pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen periaatepäätökseen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaksi (PAAVO II). Y-Säätiön koordinoima PAAVO Verkostokehittäjät jatkaa jo PAAVO I:n aikana toteutettua asumissosiaalisen työn kehittämistä. Tavoitteena on löytää ja levittää sekä juurruttaa (yhteistyössä järjestöjen ja kaupunkien kanssa) asunto ensin periaatteen mukaisia asunnottomuutta pitkäkestoisesti vähentäviä ja ennaltaehkäiseviä työmuotoja. Samalla tuetaan asumissosiaalisen työn jatkuvaa kehittämistä. PAAVO Verkostokehittäjät hankkeessa järjestettävät koulutukset ovat avoimia asunnottomuuden torjumiseen liittyvän työn kehittämisen ja tiedon jakamisen, yhteisen oppimisen foorumeita. Koulutusten materiaalit löytyvät verkosta sivustolta. Samaan paikkaan on koottu kattavasti asunnottomuustietoa sekä muuta informaatiota asumissosiaalisesta työstä, esimerkiksi toimintamallikuvauksia. Kenelle koulutukset ovat tarkoitettu? Koulutukset ovat tarkoitettu asunnottomuustyötä tekeville ja kehittäville henkilöille. Kuinka koulutukset käytännössä järjestetään? Tästä koulutuksia esittelevästä koosteesta löytyy useiden teemojen alle koottuja koulutusaiheita. Koulutuksia voidaan järjestää esimerkiksi - päivän tai puolen päivän mittainen koulutus yhdestä teemasta. Teemat löytyvät sisällysluettelosta - muutaman tunnin mittainen koulutus jonkin tietyn teeman koulutusaiheesta. Kukin koulutusaihe sisältöineen on esitetty aina omassa laatikossaan (esim. teema 5: Hajautettu asuntokanta ja jälleenvuokraus sisältää useita koulutusaiheita, joista voi valita vaikkapa aiheen Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta) - erikseen sovitun mittainen koulutus (muutamasta tunnista kahteen päivään) useammasta teemasta ja aiheesta.

4 4 Koulutusten toteutusta ohjaavat periaatteet Tarvelähtöisyys: Suunnittelemme ja räätälöimme koulutuksen organisaation, alueen tai valtakunnan tason tarpeisiin. Mikäli on tarvetta, voimme yhteistyökumppaniemme kanssa järjestää myös aiheiden mukaista konsultaatiota ja ad hoc tyyppistä konsultaatiota. Vertaisoppiminen ja yhteinen kehittäminen: Koulutukset ovat yhteisen oppimisen foorumeita. Menetelminä ovat mm. perinteiset alustukset, keskustelut, paneelit, work-shopit, myös koulutukset yhdistettynä tutustumiskäynteihin ovat mahdollisia. Tavoitettavuus: Lähtökohtaisesti koulutukset ovat osallistujille maksuttomia ja toiveena onkin, että esim. koulutustila löytyy koulutuspaikkakunnalta kaupungin tai muun tahon järjestämänä. Jatkuva kehittäminen: Täydennämme tämän koosteen tietoja esimerkiksi koulutusmateriaalien ja sisältöjen osalta aina koulutusten järjestämisen myötä. Asiantuntijuuden tunnistaminen ja esille nostaminen: Kouluttajina toimivat pääosin verkostokumppanimme, tarpeen mukaan täydennettynä laajalla asiantuntijatiimillämme ja muulla yhteistyöverkostollamme. Jos olet kiinnostunut järjestämään koulutusta pienemmälle tai suuremmalle porukalle, ota yhteyttä hankekoordinaattori Taina Hytöseen niin jatketaan suunnittelua yhdessä. Seuraavilla sivuilla ovat koulutuskokonaisuuksien esittelyt teemoittain.

5 5 1 Vaikeimmassa asemassa olevien asunnottomien tavoittaminen ja asuttaminen Matala kynnys, tavoittaminen ja palvelujärjestelmän joustavuus Erityispäiväkeskusten toiminta (Musta lammas, Stoori, Vuoltsu, selviämisasema, ensiapu, putka, sosiaalipäivystys) Miten ohjataan eteenpäin: tilapäismajoituksesta, sairaalat, laitokset, vankilat? Lähityön käyttö Jalkautuminen kadulle ja metsiin Ennaltaehkäisevät käynnit kotona Helsingin lähityöhanke Asumispolut Vaihtoehdot tuen tarpeen muuttuessa ja asukkaan elämäntilanteiden muuttuessa Määritelmät ja ilmiöt Keitä ovat vaikeimmassa asemassa olevat asunnottomat? Alueelliset ja kuntaerot Palveluiden kartoittaminen EU-kansalaiset, vastaanottokeskusten rooli Erityisryhmät Asumisvaihtoehtojen, tukimallien esittely Miten kokonaisuus hallitaan kohderyhmälle tarkoitetuissa asumispalveluissa Pitkäaikaisasunnottomat Luottotietonsa menettäneet nuoret Päihdeongelmaiset Mielenterveysongelmaiset Vapautuvat vangit Asunnottomat naiset Keskitetyt, hajautetut ja muut mallit HDL:n, Sininauhasäätiön ja Pelastusarmeijan kokemukset ja toimintamallit käytännöt mitä osaamista, kokemuksia voi jakaa muille palveluntuottajille, jotta onnistuttaisi yhteisö, välittäminen, kohtaaminen miten asukas tehdään tärkeäksi (asukkaan kokemus) luottamuksen rakentaminen, miten päästään testausvaiheen yli (= työntekijän sisäistettävä mekanismi) työorientaation merkitys

6 6 2 Kotiin saatava tuki Asunto ensin -periaate päihteet salliva asuminen tukiasumisyksikön käytännöt vuokrasopimukset ja itsemääräämisoikeus Oma ohjaaja, työn sisältö oma ohjaaja tukityön koordinaattorina Muutosympyrä muutosympyrän käyttö työn tukena Tuen eri tasot Liikennevalomalli (Rauma) SAS (selvitä, arvioi, sijoita) SAS-työryhmä ja sen merkitys asumisen onnistumiselle Asiakkaan tuen tarpeen arviointi Asumiskyvyn vahvistaminen, asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja sen uusiutumisen ehkäisy Asiakkaan tuen tarpeen arviointi ja säännöllinen tarkistus, palvelusuunnitelma Asumisneuvonta Asumisvalmennus Tuen eri muodot Asiakkaan kohtaaminen Työntekijän tavoitettavuus Asumiskyvyn vahvistaminen Tuen tarpeen muutoksiin vastaaminen Jälkiseuranta Asumisneuvonta Yhteistyö kiinteistöyhtiöiden/vuokranantajatahojen kanssa Poikkihallinnollinen yhteistyö Arjen taidot Päihdekuntoutus, kotikatko Kotihoito Asiakas asunnon omistajataho Palvelun tilaaja Asumisvalmennus ja arjen taidot Palvelujen turvaaminen, jousto Nivelvaiheet Mallit Digitaalinen portfolio Helsingin malli

7 7 3 Asunnottomien osallisuus ja kokemusasiantuntijuus palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa Asiakkaan äänen kuuluminen Menetelmät ja työkäytännöt, esim. asiakaskysely (Oulun malli),as. raati, Bikva, palvelumuotoilu Kartoitus ensisuojassa oleville (Vva ry,astu) Vertaistoiminta, vapaaehtoistoiminta Asumispakki Osallisuus Vva ry:n Omat avaimet -hnake Työmenetelmiä Osallisuudessa tukeminen, rajaukset Kokemuksia neljästä kaupungista kokemusasiantuntijoiden osallistumisesta palveluiden suunnitteluun Vva:n asumispakki (vertais/vapaaehtoinen) Asiakaskysely: Ovi on malli (kartoitus ensisuojassa oleville) Vva:n Omat avaimet hankkeen kokemuksia ja toimintamalli

8 8 4 Ympäristötyö ympäristön kanssa tehtävä laajempi yhteistyö ja kontaktit naapurustoon Näkökulma, jossa saatetaan yksikön asukkaat, henkilökunta ja ympäristön muut asukkaat vuorovaikututukseen keskenään laajemminkin (ympäristötyö ei ole vain jotakin sellaista mitä tehdään ympäristön rauhoittamiseksi tai siistimiseksi), Välittömän puuttumisen keinot asumisen häiriöihin Toimintamallit Asumisen epäonnistuminen ja asukkaan siirto? Dokumentointi ja tilastointi Kokemusasiantuntijoiden näkemykset, ympäristötyö asukkaiden tekemänä Viestintä Sovittelu- ja neuvottelutaidot Hyväksytty ja häiritsevä käyttäytyminen Nimby ja ympäristötyön prosessin vaiheet Ympäristötyö laajemmin, ekologia syvällisempi integraatioajatus Työmenetelmät Vuorovaikutustaidot ja kohtaaminen HDL:n ympäristötyön malli Sininauhasäätiön Ruusulankadun malli Siltavalmennuksen Etuovesta hanke (lainrikkojataustaisen asumisen malli) Vaihtoehtoiset asumispolut Miksi, mitä ja miten? Käytännössä hyväksi havaittua Kokemukset ja käytännöt Sisäinen ja ulkoinen viestintä, ohjeet, käytännöt, vastuut Tiedotuskäytännöt Tavoitettavuus Media yhteistyökumppanina Miten sovitaan ja määritellään, mikä on häiritsevää, mikä hyväksyttävää, kriteeristö Case-esimerkit (esim. Hietaniemen palvelukeskus, Auroratalo, Kuninkaankallio, Ruusulankatu, Alppikatu 25) Yleinen ympäristön viihtyisyys ja siitä huolehtiminen yhteiseksi vastuuksi, siisteys Kierrätys Talkoot

9 9 5 Hajautettu asuntokanta ja jälleenvuokraus Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta Lain keskeinen sisältö Hyvä vuokraustapa: vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet (vastuu myös vieraistaan) Vuokrasopimus Sopimuksen sisältö Sopimuksen kesto Suhde muihin sopimuksiin (esim. tukisopimus) Vuokrasopimuksen päättäminen (irtisanominen, purkaminen, häätö) Asuntojen jälleenvuokraus Jälleenvuokra-asunto ja asunto-osakeyhtiö Asunto-osakeyhtiölain pääpiirteet vuokrauksen ja tukityön kannalta Omistajan ja vuokranantajan roolit Vastuunjako Huoneistojen remontointi Häiriönhoito: menettelytavat (varoitusmenettely, huoneiston ottaminen taloyhtiön hallintaan) Avainhallinta Käyttökorvaukset (vesimaksu, sauna, autopaikka) Vastuunjakotaulukko Lista: mitä on tavanomainen kuluminen Yhteistyösopimukset Vuokraustoiminta Asumisen tukitoiminnan järjestäminen Vuokranvalvonta Käytännön toimintatavat ja sujuva yhteistyö Vastuuhenkilöt Arviointi ja seuranta Toimintamalli vaihtoehtoisen asumismuodon järjestämiseksi asumisen mahdollisesti kriisiytyessä Muistilista: mistä on sovittava Tietosuoja, salassapito ja kotirauha Asumisturvallisuus Asiakasrekisterit ja tiedon keruu Välttämättömän tiedon vaihto Yhteistyö asunto-osakeyhtiön kanssa (isännöinti, taloyhtiön hallitus, naapurit) Paloturvallisuus Riskien ennakointi (palokuorma, omatoimiset sähkö- ja lvi-asennukset)

10 10 Vahingonkorvausvastuu Äkillinen vahinko Valvontavelvollisuus Vakuutusturva Asukasdemokratia integraation tukena Asuntojen rahoitusmuotojen merkitys Asukasvalintaprosessi Kiinteistövakuutus Kotivakuutus Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa Koy Y-Asuntojen toimintamalli asukastoiminnassa ARA: kunta valvova viranomainen RAY: avustusmuodosta johtuvat erityiskriteerit (esim. pitkäaikaisasunnottomuus) Hakemusmenettely Liitteet säilytettävä mahdollista valvontaa varten Yleishyödylliset vuokranantajat ja sosiaalinen vuokra-asuntotuotanto Nivelvaiheiden hallinta (asunnon vaihdot, tuen tarpeen muutokset, tiedonkulun sujuvuus, jatkuvuuden turvaaminen)

11 11 6 Yhteisöllisyys asumispalveluissa Kaapeli tavoitteet ja lähtökohdat yhteisövalmennusmenetelmä (HDL) Valmennus vaiheet ja sisältö Valmennuksen eri variaatiot henkilökunta asukkaat yhteinen valmennus Kehittämistehtävät osana valmennusta Uudistuva ammatillisuus Työntekijän ammatti-identiteetti Arvot ja unelmat työssä Dialogisuus Moniammatillisuus Käytännön kokemuksia yhteisövalmennuksesta Muu yhteisöllisyyttä tukeva toiminta asumisyksikössä Asuinyksikön yhteisöllisyys + naapuruston yhteisöllisyys Nuorten yhteisöllisyyden erikoispiirteet Yhteisöllisyydestä irtautuminen siirryttäessä itsenäiseen asumiseen Tarkastelu ympäristötyön näkökulmasta (talkoot, asukastilaisuudet luontevia kohtaamisia) Elämänvaiheeseen liittyvät asiat Esimerkkejä, toimintamalleja

12 12 7 Turvallisuus Johdanto teemaan: Turvallisuusprosessien johtaminen, Kokonaisuus, josta turvallisuus muodostuu ja mikä on eri toimijoiden rooli kokonaisuudessa Asukkaiden ja henkilökunnan turvallisuus Henkilökunnan turvallisuuskoulutus Paloturvallisuus Tekniset ratkaisut Väkivalta Turvallisuuden varmistaminen ja itsemääräämisoikeus Ennakointi, vaarojen arviointi ja riskianalyysi Apuvälineet Yleinen terveydentilan tuki ja seuranta (lääkitys, ravinto) Puheeksiottaminen Vuorovaikutustaidot ja menetelmät Turvallisuus ja työhyvinvointi Ympäristöturvallisuus (lähiöt, valaistus, yms.) Asumistekniset ratkaisut Automaattisuihku Vesikaivot Sähköliesijärjestelmä Tekstiviestihälytykset Muut ratkaisut, esimerkkejä Väkivaltainen asiakas Asukkaiden välinen tai ulkopuolelta tuleva väkivalta Väkivaltatilanteiden selvittäminen (asukkaat, henkilökunta sekä asukkaat ja henkilökunta yhdessä) Tilanteiden dokumentointi ja seuranta

13 13 8 Terveyden edistäminen asunnottomien palveluissa Infektiopäivä Loistaudit: täit, luteet (Rentokil) Kausiepidemiat: ripulitaudit, influenssa Tuberkuloosi: FILHA, kaupungin epidemiologi HIV, hepatiitit (interferonihoidot) Ennaltaehkäisy, tunnistaminen, hoito, erityisesti asumispalvelujen näkökulmasta Psyykkisten sairauksien päivä Miten pääsee vapaaehtoiseen hoitoon? Milloin täytyy ohjata tahdosta riippumattomaan hoitoon? Miten psyykkistä sairautta voidaan hoitaa asumispalveluissa ja miten voidaan viestiä psykiatriaan voinnin muutoksista? Huumepäivä Sosiaalinen näkökulma, käyttäytymismallit (jotka vaikuttavat asumiseen) Motivointi ja kohtaamisen taidot Matalan kynnyksen palvelut Kriistilanteiden hoitaminen Vaikeimmassa asemassa olevien auttaminen Vaikuttavuuden arviointi jonottamatta, ilman ajanvarausta sisään Palvelujärjestelmän kehittämisen tarpeet Paperittomien terveydenhoito Millaisia kriistilanteita voi olla, miten ennakoidaan, kuinka toimitaan? Luovat ratkaisut Itsemääräämisoikeus vastuu Uudistuva ammatillisuus Yhteistyö julkisen terveydenhuollon kanssa, polutus päihde- ja mt-palveluihin, terveydenhuollon työntekijöiden asennoituminen kohderyhmään, kuinka yhteistyötä rakennetaan Esimerkit: Tampereelta Case Härmälä ja A-kilta, Helsingistä Hietaniemen palvelukeskus

14 14 9 Itsemääräämisoikeuden toteutuminen asumispalveluissa Kotikäynti Raja kotirauhan rikkomisen ja kotiin tehtävän työn välillä? Itsemääräämisoikeus vs. vastuu Keinot ja työmenetelmät erityisryhmissä Asumisen tilan varmistaminen (vuokrasopimuksen liitteet, tukipalvelusopimukset) (esim. muistisairaat, Pakkohoidon kriteerit (esim. onko oikeus juoda päihde- ja mtongelmaiset) itsensä kuoliaaksi heitteilllejättö?) Asunnon huono hoito, terveysriskit: mitä voidaan tehdä, viranomaisvastuutahot? Tiedonkulku Akuutit tilanteet: miten edetä? Salassapito ja tiedonkulun varmistaminen?

15 15 10 Asunnottoman rikosseuraamusasiakkaan asumispolkujen turvaaminen Asunnon Asukasvalinnat, asuntotyöryhmän työskentely järjestyminen Asumispolkujen rakentaminen ja verkostotyö Tuomion vaikutus: milloin asumispolku katkeaa? Palvelumaksut ja vuokrat tuomion aikana? Polkujen rakentaminen vankeusaikana ennen vapautumista, vapautumisen valmistelu Porrasteisuus tukimuotojen välillä, joustavuus Asumisen taidot ja tuki Uudet seuraamukset ja asuminen Asumisen ongelmat Toimintamalleja Päihdeongelmaisen asumisen jatkumot Asumisohjauksen aloittaminen rangaistusaikana Asukkaan valmentaminen eri elämäntilanteisiin Vapautuneiden erityistarpeet asumisen tuessa Valvottu koevapaus Valvontarangaistus Kohderyhmän erityiskysymykset, kokemuksia ja ratkaisukeinoja VAPA, Silta-valmennus KRIS, vertaistuki VAT-verkosto (vapautuvien asumisen tuen verkoston hyödyntäminen), KRITS

16 16 11 Nuorten asunnottomuuden ehkäiseminen ja tuettu asuminen Asunnon hakeminen ja nuorten asumisneuvonta ja ohjaus Nuorten taloudenhallinta Nuorten sosiaalityö ja psykososiaalinen tuki, jälkihuolto ja asuminen Nuorten kohtaaminen Arjen hallinta Asunnon hakemisen ja siihen liittyvän paperiasioiden hoitamisen neuvonta Ensiasunnon saaneiden neuvonta ja ohjaus: säännöt, oikeudet, velvollisuudet, kodin hoito, oman talouden hallinta, asumisen tuet, arjen hallinta, vakuutukset) Interventiot asumisen häiriötilanteissa Ohjeet ja oppaat Kun luottotiedot ovat kunnossa Kun luottotiedot on menetetty Velkaantuminen ja interventiot Ohjeet ja oppaat Sosiaalityön mahdollisuudet Tuetun asumisen malleja (esim. NAL, Nuorisosäätiö, Setlementti Naapuri, S-Asunnot) Ylisukupolvisen ketjun katkaiseminen Pudonneiden nuorten kokonaisvaltainen auttaminen (esim. Vamos-malli) Nuorille ominaisen yhteisöllisyyden ymmärtäminen Nuorisokulttuurien tuntemus Nuoren kohtaamisen taito Päivärytmi, arkirytmi Opiskelu, työ, kuntoutus Polkujen rakentaminen koulutukseen, työelämään Nuorten asumisen ABC Nuorten asunto-opas

17 17 12 Uudistuva ammatillisuus asumispalveluissa Uudistuva ammatillisuus Työntekijän ammatti-identiteetti Arvot ja unelmat työssä Dialogisuus, vuorovaikutus, kohtaaminen Moniammatillisuus Puheeksiotto Muutosjohtaminen Työssä jaksaminen Koulutus Vertaistuki Kokemusasiantuntijuus Työnohjaus Työntekijän asenne, lähestymiskulma asiakkaaseen (työntekijän oman taustan vaikutus asiakastyöhön ja sen käsitteleminen, itsensä kohtaaminen, erilaisuuden hyväksyminen/sietäminen, miten toimia peilinä asiakkaalle, arvot) Sijaistraumatisoitumisen ehkäiseminen Työmenetelmät Asiakastyö Verkostotyö Kriisityö Ryhmässä tehtävä työ, ryhmän toiminta Esimiesten koulutus Työntekijöiden tukeminen arjen työssä ja erityistilanteissa Muutosjohtaminen Asiakkaiden osallisuus Kuinka ottaa asiakkaat mukaan määrittelemään tietoa, toimintaa ja palvelua Seuranta ja arviointi Miksi, mitä, miten seurantaa ja arviointia toteutetaan? Asiakaskohtainen palvelusuunnitelma uudistuvan ammatillisuuden näkökulmasta Strategiat

18 18 13 Asunnottomien palveluiden hankinnat Hankintaosaaminen Hankintaprosessi ja palveluiden SGEI kilpailuttaminen Tarvekartoitus Käsitteet ja määritelmät, asumismuodot, palvelut Seuranta ja arviointi Seurannan tarkoitus ja menetelmät Arviointikriteerien ja mittarien käyttö Asiakasnäkökulma Tavoitteiden asettaminen ja tuloksellisuus Vaikuttavuus, vaikutusten arviointi Palveluntuottajan osaaminen hankintaprosessissa Sopimuskunnat Tarjouspyyntöön vastaaminen Palvelukuvaukset ja kustannukset, hinta Jatkuvuus? Työorientaatio Kotikuntaisuus Maksaja silloin, kun palvelut toisessa kunnassa, ja muita erityiskysymyksiä

19 19 14 Maahanmuuttajien asunnottomuus Maahanmuuttajien asumisen ongelmat ja seuraukset EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus ja vaikutukset Prosessit ja käsitteet Työmenetelmät ja välineet Oikeudet, velvollisuudet Statuksen vaikutus Suvaitsevaisuuden tukeminen, rasismin vähentäminen Sääntöjen, toimintatapojen, viranomaisasioinnin ymmärtämättömyys/ymmärtäminen Vuokravelat Erilaiset asumiskulttuurit ja konfliktit Asunnon saaminen (isot perheasunnot) Taustalla olevien traumojen vaikutus ja kohtaaminen, vuorovaikutus arjen työssä Muutto pois kunnasta, jossa kuntapaikka Moniavioisuus ja palvelujärjestelmä Asuinalueiden segregoituminen Lastensuojelun näkökulma Maahanmuuttaja Pakolaisuus Turvapaikanhakija Vastaanottokeskus Kuntapaikka Kartoitus ym. Tulkin käyttö, mahdollisuudet, kustannukset, maksaja Asumiseen perehdyttäminen ja materiaali KOTILO-hankkeen materiaali (Suomen pakolaisapu) Naapuruussovittelu (KOTILO-hanke) Eri statuksen vaikutus esim. taloudelliseen tukeen, asunnon saamiseen Mistä tietoa? Kotoutumisen ja yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen (esim. suomen kielen opiskelu, muu koulutus ja työllistyminen)

20 20 15 Perheiden asunnottomuuden torjuminen Perheiden asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen Häädön ennaltaehkäiseminen Julkaisu Häätöuhasta pärjäävään Voimanpesähankkeen (Ejy) toimintamalli Prosessit ja käsitteet Työmenetelmät ja välineet Dialoginen malli: Häätöuhasta pärjääjäksi perheeksi Pärjäävä perhe Dialogipedagogiikka ja motivoiva työote perheeseen

PAAVO Verkostokehittäjät Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö

PAAVO Verkostokehittäjät Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö PAAVO Verkostokehittäjät 2013-2015 SEMINAARI 7.4.2016 HOTELLI ARTHUR, HELSINKI Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö Hankkeen tavoitteet: Päätavoite: Varmistaa pitkäaikaisasunnottomien asunto ensin periaatteen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

AJANKOHTAISTA. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma AJANKOHTAISTA Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 Paavo 2 Valtion, suurimpien kaupunkien, kirkon, järjestöjen ja yritysten hanke pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi Suomesta (hallitusohjelmassa)

Lisätiedot

PAAVO Verkostokehittäjät 2014 ja palautteita

PAAVO Verkostokehittäjät 2014 ja palautteita PAAVO Verkostokehittäjät 2014 ja palautteita Suppea PAAVO 11.11.2013 Sari Timonen Vaikeimmassa asemassa olevien asunnottomien asumispalvelut, johdantopäivä 17.9., koulutustarpeet jatkoon 0 2 4 6 8 10 12

Lisätiedot

Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö. Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi

Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö. Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi Verkostokehittäjien rooli yhteiskehittämisen alustana: Mukana kaikessa kehittämistyössä ohjelman strategiatasosta

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

AUNE SOPIMUS

AUNE SOPIMUS AUNE SOPIMUS 23.08.16 Sopimusprosessin eteneminen Teille lähetetty luonnos yhteistä keskustelua varten (ns. Espoon malli) Vantaa testaa seurantamittareita käytännössä Sopimusmalli täydennetään ja viimeistellään

Lisätiedot

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto Nimi ovessa - hanke Kehittämisverkosto 9.11.2011 Kohderyhmä: Päihdekuntoutujat/ -käyttäjät Jorma Uhtakari, NO hanke/ Hki Ohjelma: 12.00 Lyhyt kooste aikaisemmista kohderyhmän tapaamisista ja alustus keskusteluun

Lisätiedot

Nimi ovessa -hanke 2010-2012. Asunto ensin periaate kehittämisen kehikkona

Nimi ovessa -hanke 2010-2012. Asunto ensin periaate kehittämisen kehikkona Nimi ovessa -hanke 2010-2012 Asunto ensin periaate kehittämisen kehikkona Hankkeen yhteistyöverkosto kehittäjäverkosto tutkimusverkosto kokemusasiantuntijat kv-yhteistyö KOORDINOINTI (SOCCA) TUTKIMUS kehittäminen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

NOSTOJA VÄLIRAPORTISTA

NOSTOJA VÄLIRAPORTISTA NOSTOJA VÄLIRAPORTISTA Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 J. Karppinen Rahoitus 2012-2013 Avustuksia: - Rakentamiseen ja asuntojen hankintaan myönnetty noin 21 M - Palvelujen tuottamiseen

Lisätiedot

AUNE - UUSI SIVU KÄÄNTYY ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ

AUNE - UUSI SIVU KÄÄNTYY ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ AUNE - UUSI SIVU KÄÄNTYY ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ 26.11.2015 Jari Karppinen PAAVO 2008-2015 Asunto ensin periaate asunnottomuustyön johtavaksi periaatteeksi Asuntoloista asumisyksiköitä, joissa asuminen perustuu

Lisätiedot

ALUSTAVIA tietoja PAAVO-ohjelman seurantakyselystä ja tulevia haasteita

ALUSTAVIA tietoja PAAVO-ohjelman seurantakyselystä ja tulevia haasteita ALUSTAVIA tietoja PAAVO-ohjelman seurantakyselystä ja tulevia haasteita 24.1.2014 ympäristöministeriö Sari Timonen, projektipäällikkö PAAVO-Verkostokehittäjät (Y-Säätiö, Sinauhasäätiö, HDL, Vva, Rauman

Lisätiedot

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki VAT-verkosto 6.9.2017, Oulu Palveluesimies Katja Karppinen Oulun kaupunki, päihdeasumispalvelut Kenttätien palvelukeskus Kenttätien palvelukeskuksessa

Lisätiedot

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen PAAVOSTA AUNEEN Jyväskylä 16.10.2015 Jari Karppinen PAAVO 2008-2015 Asuntoloista asumisyksiköitä, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen ja AHVL:ään Noin 2 500 asuntoa tai asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISNEUVONTA 10.12.2013 Anne Kinni/Asumisneuvonta/Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISNEUVONTA 10.12.2013 Anne Kinni/Asumisneuvonta/Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISNEUVONTA 10.12.2013 Anne Kinni/Asumisneuvonta/Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto ASUMISNEUVONTA Asumisneuvonta vakiinnutettiin v. 2011 V. 2009-2012

Lisätiedot

Asunto ensin periaate arjessa

Asunto ensin periaate arjessa Asunto ensin periaate arjessa Pathways, housing first, Sam Tsemberis, 1992, New York Ei valita asukkaita. Asukkaaksi pääsee hakemisjärjestyksessä. Asuminen tapahtuu normaalin asuntokannan puitteissa. Asukkaat

Lisätiedot

Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen

Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen 2016 SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen AIMO-työ koostuu kolmesta osa-alueesta: Jalkautuva palveluohjaus ja starttikotiasuminen Asumisen tuen keskus

Lisätiedot

Asunto ensin Nuorten asuminen. Nimi ovessa hankkeen verkostotapaaminen 11.11.11 Mika Paasolainen Jukka Hampunen

Asunto ensin Nuorten asuminen. Nimi ovessa hankkeen verkostotapaaminen 11.11.11 Mika Paasolainen Jukka Hampunen Asunto ensin Nuorten asuminen Nimi ovessa hankkeen verkostotapaaminen 11.11.11 Mika Paasolainen Jukka Hampunen 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 Päihteidenkäytön aloittamisikä (Huuti asiakastietokanta

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) VAT verkosto

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) VAT verkosto ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016 2019 (AUNE) VAT verkosto 25.5.2016 Sisältö 1. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) eteneminen 2. Nostoja toimenpide-ehdotuksesta

Lisätiedot

KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT. Olli Kaarakka & Hanna Mäki-Tuuri 17.1.2014

KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT. Olli Kaarakka & Hanna Mäki-Tuuri 17.1.2014 KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT Olli Kaarakka & Hanna Mäki-Tuuri 17.1.2014 Toiminta 2014 KEHITTÄMISYKSIKKÖ Tutkimus- ja kehittämistoiminta Asiantuntijatyö Koulutusyhteistyö Järjestötyö VIESTINTÄ JA TIETOHALLINTOYKSIKKÖ

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

PAAVO II Starttiseminaari

PAAVO II Starttiseminaari PAAVO II Starttiseminaari Ympäristöministeriö 30.3.2012 Sari Timonen, suunnittelija Ympäristöministeriö sari.timonen@ymparisto.fi Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo Mika Paasolainen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen /poistaminen Valtioneuvoston periaatepäätössä vuosille 2008-2011 tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

SAATTAEN VAPAUTEEN ASUMISEN TUKEA UUSISSA SEURAAMUSMUODOISSA 2013-2015

SAATTAEN VAPAUTEEN ASUMISEN TUKEA UUSISSA SEURAAMUSMUODOISSA 2013-2015 ASUMISEN TUKEA UUSISSA SEURAAMUSMUODOISSA 2013-2015 KRITS TUKIASUMISPALVELUT ASUMISVALMENNUSYKSIKKÖ Tuettuja soluasuntoja 28 paikkaa. Saattaen vapauteen projektilla tällä hetkellä 7 paikkaa. TUKIASUNNOT

Lisätiedot

Asunto ensin -periaate

Asunto ensin -periaate Asunto ensin -periaate kotouttamisen ja integraation lähtökohtana? Marko Kettunen Maahanmuuttajat metropolissa seminaari 19.8.2010 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

POPUP- ASUMISNEUVONTA

POPUP- ASUMISNEUVONTA POPUP- ASUMISNEUVONTA - Asumisneuvontakioski ja asumistaitokurssit päihde- ja mielenterveysasiakkaille 03/2017 03/2017 SININAUHASÄÄTIÖ ON INNOSTAVA TIENNÄYTTÄJÄ JA PERIKSI ANTAMATON IHMISARVON PUOLUSTAJA

Lisätiedot

ASUNTO ENSIN-PERIAATTEEN JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TOTEUTUMINEN. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 (Paavo 2)

ASUNTO ENSIN-PERIAATTEEN JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TOTEUTUMINEN. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 (Paavo 2) ASUNTO ENSIN-PERIAATTEEN JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TOTEUTUMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 (Paavo 2) Asunnottomuudesta 7 850 yksinäistä asunnotonta ja 450 perhettä Asunnottomuus

Lisätiedot

Asunto ensin periaate Helsingin Diakonissalaitoksella. Verkostotapaaminen Marraskuu 2011

Asunto ensin periaate Helsingin Diakonissalaitoksella. Verkostotapaaminen Marraskuu 2011 Asunto ensin periaate Helsingin Diakonissalaitoksella Verkostotapaaminen Marraskuu 2011 Asumispalvelut lyhyesti Tällä hetkellä 7 asumisyksikköä, joissa 366 asukasta Vuonna 2012 uusi yksikkö Espooseen 474

Lisätiedot

Tekninen isännöinti Asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapito, remontit

Tekninen isännöinti Asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapito, remontit Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima, erilaisiin asumisen tarpeisiin keskittynyt tuetun olemisen, tekemisen ja asumisen ammattilainen. Tarjoamme ensisijaisesti erilaisten asumisen, tekemisen

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Asumispalvelut murroksessa. Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari

Asumispalvelut murroksessa. Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari Asumispalvelut murroksessa Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari Palveluasuminen (235), tuettu asuminen (199) ja tehostetusti tuettu asuminen (40) Asukkaita 474 Työntekijöitä 185 - Budjetti 14,1 milj. Auroratalo

Lisätiedot

AUNEN VALMISTELU SYKSY 2014

AUNEN VALMISTELU SYKSY 2014 AUNEN VALMISTELU SYKSY 2014 Työpaperi Laadittu taustamateriaaliksi tukemaan jatkotyön suunnittelua (ei siis ole valmis esitys) Rakentuu keväällä esitetyn alustavan ehdotuksen pohjalle Rakenne, teemojen

Lisätiedot

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asuminen, kuntouttava työote ja integraatio Jenni Mäki Sampo Järvelä 07.11.2011 Tampere AE-periaate ja lainrikkojat Asunnon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI TIKKURILAN SOSIAALIASEMA OMAT OVET VERKOSTOKOKOUS 16.5.2011 Marjatta Parviainen 17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 1 A. KOTIKATKO

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

ASUNTO ENSIN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019. Asunto ensin konseptit ja sovellukset. Yhteiskehittäminen

ASUNTO ENSIN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019. Asunto ensin konseptit ja sovellukset. Yhteiskehittäminen ASUNTO ENSIN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019 ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISY ASUNNOTTOMUUDEN UUSIUTUMISEN TORJUNTA Aune EDULLISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN TURVAAMINEN Vuokra-asuntojen

Lisätiedot

PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA

PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA Monialainen liikkuvatuki hajautettuun asumiseen 2.12.2014 jari.karppinen@avainvaki.fi Taustaa Paavo 1: Asumisyksikköjen rakentaminen, palvelurakenteen uudistuminen

Lisätiedot

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali - Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali Voimanpesä I Voimanpesähanke I oli tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli interventiomalli, jonka avulla ennalta

Lisätiedot

Asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalialan työtä

Asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalialan työtä Asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalialan työtä AIKUISSOSIAALITYÖN PÄIVÄT 22.- 23.1.2015 Riitta Granfelt Pitkäaikaissasunnottomuus ja asunto ensin mallin soveltaminen Suomessa asunto

Lisätiedot

Asunto ensin periaate ja asumissosiaalisen työn suuri murros

Asunto ensin periaate ja asumissosiaalisen työn suuri murros Asunto ensin periaate ja asumissosiaalisen työn suuri murros VALTAKUNNALLINEN ASUNNOTTOMUUSPÄIVÄ 17.10.2013 Tapio Tähtinen ja Heli Alkila Tapio Tähtinen Suomen suurin yhteiskunnallinen konserni Konserni,

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Uudistuva ammatillisuus Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluissa/ yksikönjohtaja Heli Alkila, Helsingin Diakonissalaitos

Uudistuva ammatillisuus Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluissa/ yksikönjohtaja Heli Alkila, Helsingin Diakonissalaitos Uudistuva ammatillisuus Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluissa/ yksikönjohtaja Heli Alkila, Helsingin Diakonissalaitos / Paavo verkostonkehittäjät Heli Alkila Palveluasuminen (235), tuettu asuminen

Lisätiedot

Tietoja perheiden asumisen ongelmasta

Tietoja perheiden asumisen ongelmasta Yleistä Voimanpesähanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena on luoda peruspalveluiden rinnalle interventiomalli, jonka avulla ennalta ehkäistään perheiden asunnottomuutta. Tätä nelivuotista

Lisätiedot

KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT ja VAT -VERKOSTO. Jukka Mäki 31.10.2012

KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT ja VAT -VERKOSTO. Jukka Mäki 31.10.2012 KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT ja VAT -VERKOSTO Jukka Mäki 31.10.2012 Toiminta 2012 Järjestötyö Palvelutoiminta KEHITTÄMISYKSIKKÖ Tutkimus- ja kehittämistoiminta Asiantuntijatyö Koulutusyhteistyö PROJEKTIT

Lisätiedot

Asunnottomina vankilasta. vapautuvat vantaalaiset

Asunnottomina vankilasta. vapautuvat vantaalaiset Asunnottomina vankilasta vapautuvat vantaalaiset ASIAKKUUSKRITEERIT -vantaalaisuus (viimeisin pysyvä osoite tulee olla Vantaalla, Poste Restante osoitetta ei hyväksytä viimeisimmäksi osoitteeksi) - asunnottomuus

Lisätiedot

Sosiaalinen vuokraasuttaminen

Sosiaalinen vuokraasuttaminen Sosiaalinen vuokraasuttaminen Tampereella Sosiaalityöntekijä Leena Helenius Päihde- ja mielenterveyspalveluiden Asiakasohjausyksikkö Loisto 1 TAVOITE Jokaisella on oikeus omaan kotiin ja asumista turvataan

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Asumissosiaalinen työ Jyväskylässä

Asumissosiaalinen työ Jyväskylässä Asumissosiaalinen työ Jyväskylässä Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut Ritva Anttonen palvelupäällikkö 30.5.2017 Asumissosiaalisen työn teemapäivä 1 AUNE Perusturvalautakunta 29.10.2015: Jyväskylän

Lisätiedot

Muurit ylittävä yhteistyö vapautuvien vankien asuttamisen edellytyksenä

Muurit ylittävä yhteistyö vapautuvien vankien asuttamisen edellytyksenä Muurit ylittävä yhteistyö vapautuvien vankien asuttamisen edellytyksenä Asumispalvelut murroksessa Nimi ovessa hankkeen päätösseminaari 25.5.2012 Jenni Mäki ja Sampo Järvelä T A M P E R E E N K A U P U

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-yhteistyöpäivät Rovaniemellä 30.11.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja Yhdessä tukien,

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA TILANNEKATSAUS

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA TILANNEKATSAUS ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA TILANNEKATSAUS 30.3.2017 Sipilän hallituksen asettama ohjelma Painopiste asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja uusiutumisen torjunnassa, Kustannusarvio

Lisätiedot

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 HANKKEEN TAUSTAA Jalkautuva talousohjaus on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n vuosina 2014-2016 toteuttama hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN SOVELTAMINEN HAJAUTETUSSA ASUNTOKANNASSA Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö

ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN SOVELTAMINEN HAJAUTETUSSA ASUNTOKANNASSA Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN SOVELTAMINEN HAJAUTETUSSA ASUNTOKANNASSA Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö 1 ESITYKSEN PERUSTEITA: juridiikkaa ja yhtä paljon käytännön kokemusta

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso 19.3.2013 Paavo 1 Espoo ylitti aiesopimuksessa asetetun määrällisen tavoitteen - 125 asuntoa - 105:llä asunnolla.

Lisätiedot

Asumissosiaalisen työn teemapäivä

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Asumissosiaalisen työn teemapäivä Keinoja ja vinkkejä asiakkaan asumisen turvaamiseksi! VÄLITÄ VARHAIN Katse asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn Vuonna 2008 käynnistyneen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Näkökulmia asunnottomuustyön kehittämiseen JARI KARPPINEN

Näkökulmia asunnottomuustyön kehittämiseen JARI KARPPINEN Näkökulmia asunnottomuustyön kehittämiseen JARI KARPPINEN 15.12.2017 Onnistuneen asumisen polku Yhteistyössä! Ennen vankeutta Vankeuden aikana Vankeuden jälkeen Yksinkertaistaen 1. Varmistamme yhdessä

Lisätiedot

Työpajapäivät 2011. Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry. 27.4.2011 Kaisa Tuuteri

Työpajapäivät 2011. Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry. 27.4.2011 Kaisa Tuuteri Työpajapäivät 2011 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry 27.4.2011 Kaisa Tuuteri Nuorisoasuntoliitto ry 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto 7 valtakunnallista

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN NUORTEN YSTÄVÄT Yli 100-vuotias oululainen kansalaisjärjestö Työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

Lisätiedot

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Valtakunnallinen asunnottomuuspäivä 17.10.2014 seminaari Espoo, Dipoli, 17.10.2014 klo 13-15.30 Nuorten asuminen v. 2025 Asumisympäristö

Lisätiedot

Häätöjen ennaltaehkäisy ja

Häätöjen ennaltaehkäisy ja Häätöjen ennaltaehkäisy ja asumisen sosiaaliohjaus Vantaalla 25.9.2015 Dimitri Hedman, Sari Heiskanen, Sara Juntunen, Tanja Turunen Asumisen sosiaaliohjaus on aloitettu Vantaalla syyskuussa 2009 osana

Lisätiedot

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tampereen A-kilta ry:n 22 asunnon asumisyksikkö pitkäaikaisasunnottomille päihde- tai/ja mielenterveysongelmaisille henkilöille

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 30.1.2015 Ympäristöministeriö PAAVO ohjausryhmän kokous Sari Timonen, projektipäällikkö PAAVO-Verkostokehittäjät / Y-Säätiö Taustaa Asiakaskohtaisia tulolomakkeita

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Tausta Kh hyväksyi valtion ja Espoon kaupungin välisen aiesopimuksen 2012-2015 pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi 18.6.2012.

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA. Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä. 30.5.2014 Tuula Määttä

ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA. Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä. 30.5.2014 Tuula Määttä ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä LOHJA asukkaita 47 703 (31.12.2013) ruotsinkielisiä 3,5 % maahanmuuttajia 2,6 % veroprosentti 20 pinta-ala 1109,72 km²

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-yhteistyöpäivät Oulussa 6.9.2017 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto & Yhdessä tukien, osaamista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 361. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 361. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.11.2016 Sivu 1 / 1 3850/2016 00.04.00.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 131 26.10.2016 361 Valtion ja Espoon kaupungin välinen sopimus asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman

Lisätiedot

PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa. Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio

PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa. Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio Helsingin Diakonissalaitos Heli Alkila Pohdittavaksi kuinka

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut

Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut Verkostokehittäjät Työkokous 12.12.2016 Haastavimpien asiakkaiden asumisen tukeminen Sanna Sunikka Kriminaalihuollon tukisäätiö Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

ASUMISNEUVONNAN ROOLI PALVELUN NIVELVAIHEESSA ARA. Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Asumisneuvonta

ASUMISNEUVONNAN ROOLI PALVELUN NIVELVAIHEESSA ARA. Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Asumisneuvonta ASUMISNEUVONNAN ROOLI PALVELUN NIVELVAIHEESSA 17.01.2014 ARA Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Asumisneuvonta ASUMISNEUVONTA Asumisneuvonta vakiinnutettiin v. 2011 V. 2009-2012 tilastoituja

Lisätiedot

LIIKKUVA TUKI KÖÖPENHAMINASSA kokemuksia Tanskan asunnottomuusstrategiasta. Lars Benjaminsen

LIIKKUVA TUKI KÖÖPENHAMINASSA kokemuksia Tanskan asunnottomuusstrategiasta. Lars Benjaminsen LIIKKUVA TUKI KÖÖPENHAMINASSA kokemuksia Tanskan asunnottomuusstrategiasta Lars Benjaminsen Esityksen teemat Yleiskatsaus Tanskan asunnottomuusohjelmaan Liikkuvan tuen malli Kokemuksia ACT-mallista Asunnottomuustilanteen

Lisätiedot

Asunnottomuus - Helsinki 2013

Asunnottomuus - Helsinki 2013 Asunnottomuus - Helsinki 2013 HELSINKI asunnottomia 2013 pitkäaikaisia Vuosimuutos (hlöä) ensisuojissa yms. 90 70-10 -5 Asuntoloissa, majoitusliikkeissä 210 90-60 -20 350 220 50 20 Vapautuvat vangit (ei

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-verkoston tapaaminen Seinäjoella 7.9.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

HELSINGIN ASUMISNEUVONTA Anne Kinni

HELSINGIN ASUMISNEUVONTA Anne Kinni HELSINGIN ASUMISNEUVONTA Anne Kinni HELSINGIN ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI Asumisneuvonta on Helsingin Sosiaaliviraston asunnottomuutta ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan erilaisiin

Lisätiedot

KOTILO-projekti - välineitä hyvään asumiseen. Oma koti kullan kallis - seminaari 30.5.2012 Helsinki

KOTILO-projekti - välineitä hyvään asumiseen. Oma koti kullan kallis - seminaari 30.5.2012 Helsinki - välineitä hyvään asumiseen Oma koti kullan kallis - seminaari 30.5.2012 Helsinki Suomen Pakolaisapu ry:n hallinnoima hanke (2006-2013). Hankerahoitus; v 2006-2008 RAY ja YM v 2009-2011 RAY ja Lähiöohjelma

Lisätiedot

HELSINGIN ASUMISNEUVONTA Paavo-ohjausryhmä 26.08.2013 Asumisneuvonta vakiinnutettiin v. 2011

HELSINGIN ASUMISNEUVONTA Paavo-ohjausryhmä 26.08.2013 Asumisneuvonta vakiinnutettiin v. 2011 HELSINGIN ASUMISNEUVONTA Paavo-ohjausryhmä 26.08.2013 Asumisneuvonta vakiinnutettiin v. 2011 V. 2009-2012 tilastoituja asiakaskontakteja yhteensä 16 088 kpl. 2013 1.3 alk. yhteensä 2705 kpl (uusia 982

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

Asunto ensin asumisyksikkö ja hajasijoitetut asunnot ratkaisuja asumisen pulmiin

Asunto ensin asumisyksikkö ja hajasijoitetut asunnot ratkaisuja asumisen pulmiin 17.11.2017 Asunto ensin asumisyksikkö ja hajasijoitetut asunnot ratkaisuja asumisen pulmiin Pinja Marjamäki RYHMÄTYÖT Työskentelyä ryhmässä annetun aiheen parissa n. 20-30min Yhteinen purku keskustellen,

Lisätiedot

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tampereen A-kilta ry:n 22 asunnon asumisyksikkö pitkäaikaisasunnottomille päihde- tai/ja mielenterveysongelmaisille henkilöille

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

HYVIEN VÄESTÖSUHTEIDEN EDISTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija

HYVIEN VÄESTÖSUHTEIDEN EDISTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija HYVIEN VÄESTÖSUHTEIDEN EDISTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Panu Artemjeff Erityisasiantuntija https://www.youtube.com/watch?v=t_aqusmq Eyw Hannah Arendt Poliitisen filosofian historiassa vain kaksi merkittävää kysymystä:

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot