PAAVO Verkostokehittäjät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAAVO Verkostokehittäjät"

Transkriptio

1 KOULUTUSKOKONAISUUDET PAAVO Verkostokehittäjät Yhteystiedot Sari Timonen, projektipäällikkö Taina Hytönen, hankekoordinaattori

2 2 Sisältö sivu Taustaa Vaikeimmassa asemassa olevien asunnottomien tavoittaminen ja asuttaminen Kotiin saatava tuki Asunnottomien osallisuus ja kokemusasiantuntijuus palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa 7 4 Ympäristötyö Hajautettu asuntokanta ja jälleenvuokraus Yhteisöllisyys asumispalveluissa Turvallisuus Terveyden edistäminen asunnottomien palveluissa Itsemääräämisoikeuden toteutuminen asumispalveluissa Asunnottoman rikosseuraamusasiakkaan asumispolkujen turvaaminen Nuorten asunnottomuuden ehkäiseminen ja tuettu asuminen Uudistuva ammatillisuus asumispalveluissa Asunnottomien palveluiden hankinnat Maahanmuuttajien asunnottomuus Perheiden asunnottomuuden torjuminen...20

3 3 Taustaa Koulutuskokonaisuudet Koulutuskokonaisuudet on suunniteltu yhteistyössä PAAVO Verkostokehittäjät hankekumppanien, Y-Säätiön, Sininauhasäätiön, Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL), Rauman Seudun Katulähetyksen ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva ry), sekä laajan asiantuntijaverkostomme kanssa, mukaan lukien suurimpien asunnottomuuskaupunkien edustajat. Koulutuskokonaisuus toteutetaan osana Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa PAAVO Verkostokehittäjät hanketta , liittyen pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen periaatepäätökseen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaksi (PAAVO II). Y-Säätiön koordinoima PAAVO Verkostokehittäjät jatkaa jo PAAVO I:n aikana toteutettua asumissosiaalisen työn kehittämistä. Tavoitteena on löytää ja levittää sekä juurruttaa (yhteistyössä järjestöjen ja kaupunkien kanssa) asunto ensin periaatteen mukaisia asunnottomuutta pitkäkestoisesti vähentäviä ja ennaltaehkäiseviä työmuotoja. Samalla tuetaan asumissosiaalisen työn jatkuvaa kehittämistä. PAAVO Verkostokehittäjät hankkeessa järjestettävät koulutukset ovat avoimia asunnottomuuden torjumiseen liittyvän työn kehittämisen ja tiedon jakamisen, yhteisen oppimisen foorumeita. Koulutusten materiaalit löytyvät verkosta sivustolta. Samaan paikkaan on koottu kattavasti asunnottomuustietoa sekä muuta informaatiota asumissosiaalisesta työstä, esimerkiksi toimintamallikuvauksia. Kenelle koulutukset ovat tarkoitettu? Koulutukset ovat tarkoitettu asunnottomuustyötä tekeville ja kehittäville henkilöille. Kuinka koulutukset käytännössä järjestetään? Tästä koulutuksia esittelevästä koosteesta löytyy useiden teemojen alle koottuja koulutusaiheita. Koulutuksia voidaan järjestää esimerkiksi - päivän tai puolen päivän mittainen koulutus yhdestä teemasta. Teemat löytyvät sisällysluettelosta - muutaman tunnin mittainen koulutus jonkin tietyn teeman koulutusaiheesta. Kukin koulutusaihe sisältöineen on esitetty aina omassa laatikossaan (esim. teema 5: Hajautettu asuntokanta ja jälleenvuokraus sisältää useita koulutusaiheita, joista voi valita vaikkapa aiheen Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta) - erikseen sovitun mittainen koulutus (muutamasta tunnista kahteen päivään) useammasta teemasta ja aiheesta.

4 4 Koulutusten toteutusta ohjaavat periaatteet Tarvelähtöisyys: Suunnittelemme ja räätälöimme koulutuksen organisaation, alueen tai valtakunnan tason tarpeisiin. Mikäli on tarvetta, voimme yhteistyökumppaniemme kanssa järjestää myös aiheiden mukaista konsultaatiota ja ad hoc tyyppistä konsultaatiota. Vertaisoppiminen ja yhteinen kehittäminen: Koulutukset ovat yhteisen oppimisen foorumeita. Menetelminä ovat mm. perinteiset alustukset, keskustelut, paneelit, work-shopit, myös koulutukset yhdistettynä tutustumiskäynteihin ovat mahdollisia. Tavoitettavuus: Lähtökohtaisesti koulutukset ovat osallistujille maksuttomia ja toiveena onkin, että esim. koulutustila löytyy koulutuspaikkakunnalta kaupungin tai muun tahon järjestämänä. Jatkuva kehittäminen: Täydennämme tämän koosteen tietoja esimerkiksi koulutusmateriaalien ja sisältöjen osalta aina koulutusten järjestämisen myötä. Asiantuntijuuden tunnistaminen ja esille nostaminen: Kouluttajina toimivat pääosin verkostokumppanimme, tarpeen mukaan täydennettynä laajalla asiantuntijatiimillämme ja muulla yhteistyöverkostollamme. Jos olet kiinnostunut järjestämään koulutusta pienemmälle tai suuremmalle porukalle, ota yhteyttä hankekoordinaattori Taina Hytöseen niin jatketaan suunnittelua yhdessä. Seuraavilla sivuilla ovat koulutuskokonaisuuksien esittelyt teemoittain.

5 5 1 Vaikeimmassa asemassa olevien asunnottomien tavoittaminen ja asuttaminen Matala kynnys, tavoittaminen ja palvelujärjestelmän joustavuus Erityispäiväkeskusten toiminta (Musta lammas, Stoori, Vuoltsu, selviämisasema, ensiapu, putka, sosiaalipäivystys) Miten ohjataan eteenpäin: tilapäismajoituksesta, sairaalat, laitokset, vankilat? Lähityön käyttö Jalkautuminen kadulle ja metsiin Ennaltaehkäisevät käynnit kotona Helsingin lähityöhanke Asumispolut Vaihtoehdot tuen tarpeen muuttuessa ja asukkaan elämäntilanteiden muuttuessa Määritelmät ja ilmiöt Keitä ovat vaikeimmassa asemassa olevat asunnottomat? Alueelliset ja kuntaerot Palveluiden kartoittaminen EU-kansalaiset, vastaanottokeskusten rooli Erityisryhmät Asumisvaihtoehtojen, tukimallien esittely Miten kokonaisuus hallitaan kohderyhmälle tarkoitetuissa asumispalveluissa Pitkäaikaisasunnottomat Luottotietonsa menettäneet nuoret Päihdeongelmaiset Mielenterveysongelmaiset Vapautuvat vangit Asunnottomat naiset Keskitetyt, hajautetut ja muut mallit HDL:n, Sininauhasäätiön ja Pelastusarmeijan kokemukset ja toimintamallit käytännöt mitä osaamista, kokemuksia voi jakaa muille palveluntuottajille, jotta onnistuttaisi yhteisö, välittäminen, kohtaaminen miten asukas tehdään tärkeäksi (asukkaan kokemus) luottamuksen rakentaminen, miten päästään testausvaiheen yli (= työntekijän sisäistettävä mekanismi) työorientaation merkitys

6 6 2 Kotiin saatava tuki Asunto ensin -periaate päihteet salliva asuminen tukiasumisyksikön käytännöt vuokrasopimukset ja itsemääräämisoikeus Oma ohjaaja, työn sisältö oma ohjaaja tukityön koordinaattorina Muutosympyrä muutosympyrän käyttö työn tukena Tuen eri tasot Liikennevalomalli (Rauma) SAS (selvitä, arvioi, sijoita) SAS-työryhmä ja sen merkitys asumisen onnistumiselle Asiakkaan tuen tarpeen arviointi Asumiskyvyn vahvistaminen, asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja sen uusiutumisen ehkäisy Asiakkaan tuen tarpeen arviointi ja säännöllinen tarkistus, palvelusuunnitelma Asumisneuvonta Asumisvalmennus Tuen eri muodot Asiakkaan kohtaaminen Työntekijän tavoitettavuus Asumiskyvyn vahvistaminen Tuen tarpeen muutoksiin vastaaminen Jälkiseuranta Asumisneuvonta Yhteistyö kiinteistöyhtiöiden/vuokranantajatahojen kanssa Poikkihallinnollinen yhteistyö Arjen taidot Päihdekuntoutus, kotikatko Kotihoito Asiakas asunnon omistajataho Palvelun tilaaja Asumisvalmennus ja arjen taidot Palvelujen turvaaminen, jousto Nivelvaiheet Mallit Digitaalinen portfolio Helsingin malli

7 7 3 Asunnottomien osallisuus ja kokemusasiantuntijuus palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa Asiakkaan äänen kuuluminen Menetelmät ja työkäytännöt, esim. asiakaskysely (Oulun malli),as. raati, Bikva, palvelumuotoilu Kartoitus ensisuojassa oleville (Vva ry,astu) Vertaistoiminta, vapaaehtoistoiminta Asumispakki Osallisuus Vva ry:n Omat avaimet -hnake Työmenetelmiä Osallisuudessa tukeminen, rajaukset Kokemuksia neljästä kaupungista kokemusasiantuntijoiden osallistumisesta palveluiden suunnitteluun Vva:n asumispakki (vertais/vapaaehtoinen) Asiakaskysely: Ovi on malli (kartoitus ensisuojassa oleville) Vva:n Omat avaimet hankkeen kokemuksia ja toimintamalli

8 8 4 Ympäristötyö ympäristön kanssa tehtävä laajempi yhteistyö ja kontaktit naapurustoon Näkökulma, jossa saatetaan yksikön asukkaat, henkilökunta ja ympäristön muut asukkaat vuorovaikututukseen keskenään laajemminkin (ympäristötyö ei ole vain jotakin sellaista mitä tehdään ympäristön rauhoittamiseksi tai siistimiseksi), Välittömän puuttumisen keinot asumisen häiriöihin Toimintamallit Asumisen epäonnistuminen ja asukkaan siirto? Dokumentointi ja tilastointi Kokemusasiantuntijoiden näkemykset, ympäristötyö asukkaiden tekemänä Viestintä Sovittelu- ja neuvottelutaidot Hyväksytty ja häiritsevä käyttäytyminen Nimby ja ympäristötyön prosessin vaiheet Ympäristötyö laajemmin, ekologia syvällisempi integraatioajatus Työmenetelmät Vuorovaikutustaidot ja kohtaaminen HDL:n ympäristötyön malli Sininauhasäätiön Ruusulankadun malli Siltavalmennuksen Etuovesta hanke (lainrikkojataustaisen asumisen malli) Vaihtoehtoiset asumispolut Miksi, mitä ja miten? Käytännössä hyväksi havaittua Kokemukset ja käytännöt Sisäinen ja ulkoinen viestintä, ohjeet, käytännöt, vastuut Tiedotuskäytännöt Tavoitettavuus Media yhteistyökumppanina Miten sovitaan ja määritellään, mikä on häiritsevää, mikä hyväksyttävää, kriteeristö Case-esimerkit (esim. Hietaniemen palvelukeskus, Auroratalo, Kuninkaankallio, Ruusulankatu, Alppikatu 25) Yleinen ympäristön viihtyisyys ja siitä huolehtiminen yhteiseksi vastuuksi, siisteys Kierrätys Talkoot

9 9 5 Hajautettu asuntokanta ja jälleenvuokraus Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta Lain keskeinen sisältö Hyvä vuokraustapa: vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet (vastuu myös vieraistaan) Vuokrasopimus Sopimuksen sisältö Sopimuksen kesto Suhde muihin sopimuksiin (esim. tukisopimus) Vuokrasopimuksen päättäminen (irtisanominen, purkaminen, häätö) Asuntojen jälleenvuokraus Jälleenvuokra-asunto ja asunto-osakeyhtiö Asunto-osakeyhtiölain pääpiirteet vuokrauksen ja tukityön kannalta Omistajan ja vuokranantajan roolit Vastuunjako Huoneistojen remontointi Häiriönhoito: menettelytavat (varoitusmenettely, huoneiston ottaminen taloyhtiön hallintaan) Avainhallinta Käyttökorvaukset (vesimaksu, sauna, autopaikka) Vastuunjakotaulukko Lista: mitä on tavanomainen kuluminen Yhteistyösopimukset Vuokraustoiminta Asumisen tukitoiminnan järjestäminen Vuokranvalvonta Käytännön toimintatavat ja sujuva yhteistyö Vastuuhenkilöt Arviointi ja seuranta Toimintamalli vaihtoehtoisen asumismuodon järjestämiseksi asumisen mahdollisesti kriisiytyessä Muistilista: mistä on sovittava Tietosuoja, salassapito ja kotirauha Asumisturvallisuus Asiakasrekisterit ja tiedon keruu Välttämättömän tiedon vaihto Yhteistyö asunto-osakeyhtiön kanssa (isännöinti, taloyhtiön hallitus, naapurit) Paloturvallisuus Riskien ennakointi (palokuorma, omatoimiset sähkö- ja lvi-asennukset)

10 10 Vahingonkorvausvastuu Äkillinen vahinko Valvontavelvollisuus Vakuutusturva Asukasdemokratia integraation tukena Asuntojen rahoitusmuotojen merkitys Asukasvalintaprosessi Kiinteistövakuutus Kotivakuutus Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa Koy Y-Asuntojen toimintamalli asukastoiminnassa ARA: kunta valvova viranomainen RAY: avustusmuodosta johtuvat erityiskriteerit (esim. pitkäaikaisasunnottomuus) Hakemusmenettely Liitteet säilytettävä mahdollista valvontaa varten Yleishyödylliset vuokranantajat ja sosiaalinen vuokra-asuntotuotanto Nivelvaiheiden hallinta (asunnon vaihdot, tuen tarpeen muutokset, tiedonkulun sujuvuus, jatkuvuuden turvaaminen)

11 11 6 Yhteisöllisyys asumispalveluissa Kaapeli tavoitteet ja lähtökohdat yhteisövalmennusmenetelmä (HDL) Valmennus vaiheet ja sisältö Valmennuksen eri variaatiot henkilökunta asukkaat yhteinen valmennus Kehittämistehtävät osana valmennusta Uudistuva ammatillisuus Työntekijän ammatti-identiteetti Arvot ja unelmat työssä Dialogisuus Moniammatillisuus Käytännön kokemuksia yhteisövalmennuksesta Muu yhteisöllisyyttä tukeva toiminta asumisyksikössä Asuinyksikön yhteisöllisyys + naapuruston yhteisöllisyys Nuorten yhteisöllisyyden erikoispiirteet Yhteisöllisyydestä irtautuminen siirryttäessä itsenäiseen asumiseen Tarkastelu ympäristötyön näkökulmasta (talkoot, asukastilaisuudet luontevia kohtaamisia) Elämänvaiheeseen liittyvät asiat Esimerkkejä, toimintamalleja

12 12 7 Turvallisuus Johdanto teemaan: Turvallisuusprosessien johtaminen, Kokonaisuus, josta turvallisuus muodostuu ja mikä on eri toimijoiden rooli kokonaisuudessa Asukkaiden ja henkilökunnan turvallisuus Henkilökunnan turvallisuuskoulutus Paloturvallisuus Tekniset ratkaisut Väkivalta Turvallisuuden varmistaminen ja itsemääräämisoikeus Ennakointi, vaarojen arviointi ja riskianalyysi Apuvälineet Yleinen terveydentilan tuki ja seuranta (lääkitys, ravinto) Puheeksiottaminen Vuorovaikutustaidot ja menetelmät Turvallisuus ja työhyvinvointi Ympäristöturvallisuus (lähiöt, valaistus, yms.) Asumistekniset ratkaisut Automaattisuihku Vesikaivot Sähköliesijärjestelmä Tekstiviestihälytykset Muut ratkaisut, esimerkkejä Väkivaltainen asiakas Asukkaiden välinen tai ulkopuolelta tuleva väkivalta Väkivaltatilanteiden selvittäminen (asukkaat, henkilökunta sekä asukkaat ja henkilökunta yhdessä) Tilanteiden dokumentointi ja seuranta

13 13 8 Terveyden edistäminen asunnottomien palveluissa Infektiopäivä Loistaudit: täit, luteet (Rentokil) Kausiepidemiat: ripulitaudit, influenssa Tuberkuloosi: FILHA, kaupungin epidemiologi HIV, hepatiitit (interferonihoidot) Ennaltaehkäisy, tunnistaminen, hoito, erityisesti asumispalvelujen näkökulmasta Psyykkisten sairauksien päivä Miten pääsee vapaaehtoiseen hoitoon? Milloin täytyy ohjata tahdosta riippumattomaan hoitoon? Miten psyykkistä sairautta voidaan hoitaa asumispalveluissa ja miten voidaan viestiä psykiatriaan voinnin muutoksista? Huumepäivä Sosiaalinen näkökulma, käyttäytymismallit (jotka vaikuttavat asumiseen) Motivointi ja kohtaamisen taidot Matalan kynnyksen palvelut Kriistilanteiden hoitaminen Vaikeimmassa asemassa olevien auttaminen Vaikuttavuuden arviointi jonottamatta, ilman ajanvarausta sisään Palvelujärjestelmän kehittämisen tarpeet Paperittomien terveydenhoito Millaisia kriistilanteita voi olla, miten ennakoidaan, kuinka toimitaan? Luovat ratkaisut Itsemääräämisoikeus vastuu Uudistuva ammatillisuus Yhteistyö julkisen terveydenhuollon kanssa, polutus päihde- ja mt-palveluihin, terveydenhuollon työntekijöiden asennoituminen kohderyhmään, kuinka yhteistyötä rakennetaan Esimerkit: Tampereelta Case Härmälä ja A-kilta, Helsingistä Hietaniemen palvelukeskus

14 14 9 Itsemääräämisoikeuden toteutuminen asumispalveluissa Kotikäynti Raja kotirauhan rikkomisen ja kotiin tehtävän työn välillä? Itsemääräämisoikeus vs. vastuu Keinot ja työmenetelmät erityisryhmissä Asumisen tilan varmistaminen (vuokrasopimuksen liitteet, tukipalvelusopimukset) (esim. muistisairaat, Pakkohoidon kriteerit (esim. onko oikeus juoda päihde- ja mtongelmaiset) itsensä kuoliaaksi heitteilllejättö?) Asunnon huono hoito, terveysriskit: mitä voidaan tehdä, viranomaisvastuutahot? Tiedonkulku Akuutit tilanteet: miten edetä? Salassapito ja tiedonkulun varmistaminen?

15 15 10 Asunnottoman rikosseuraamusasiakkaan asumispolkujen turvaaminen Asunnon Asukasvalinnat, asuntotyöryhmän työskentely järjestyminen Asumispolkujen rakentaminen ja verkostotyö Tuomion vaikutus: milloin asumispolku katkeaa? Palvelumaksut ja vuokrat tuomion aikana? Polkujen rakentaminen vankeusaikana ennen vapautumista, vapautumisen valmistelu Porrasteisuus tukimuotojen välillä, joustavuus Asumisen taidot ja tuki Uudet seuraamukset ja asuminen Asumisen ongelmat Toimintamalleja Päihdeongelmaisen asumisen jatkumot Asumisohjauksen aloittaminen rangaistusaikana Asukkaan valmentaminen eri elämäntilanteisiin Vapautuneiden erityistarpeet asumisen tuessa Valvottu koevapaus Valvontarangaistus Kohderyhmän erityiskysymykset, kokemuksia ja ratkaisukeinoja VAPA, Silta-valmennus KRIS, vertaistuki VAT-verkosto (vapautuvien asumisen tuen verkoston hyödyntäminen), KRITS

16 16 11 Nuorten asunnottomuuden ehkäiseminen ja tuettu asuminen Asunnon hakeminen ja nuorten asumisneuvonta ja ohjaus Nuorten taloudenhallinta Nuorten sosiaalityö ja psykososiaalinen tuki, jälkihuolto ja asuminen Nuorten kohtaaminen Arjen hallinta Asunnon hakemisen ja siihen liittyvän paperiasioiden hoitamisen neuvonta Ensiasunnon saaneiden neuvonta ja ohjaus: säännöt, oikeudet, velvollisuudet, kodin hoito, oman talouden hallinta, asumisen tuet, arjen hallinta, vakuutukset) Interventiot asumisen häiriötilanteissa Ohjeet ja oppaat Kun luottotiedot ovat kunnossa Kun luottotiedot on menetetty Velkaantuminen ja interventiot Ohjeet ja oppaat Sosiaalityön mahdollisuudet Tuetun asumisen malleja (esim. NAL, Nuorisosäätiö, Setlementti Naapuri, S-Asunnot) Ylisukupolvisen ketjun katkaiseminen Pudonneiden nuorten kokonaisvaltainen auttaminen (esim. Vamos-malli) Nuorille ominaisen yhteisöllisyyden ymmärtäminen Nuorisokulttuurien tuntemus Nuoren kohtaamisen taito Päivärytmi, arkirytmi Opiskelu, työ, kuntoutus Polkujen rakentaminen koulutukseen, työelämään Nuorten asumisen ABC Nuorten asunto-opas

17 17 12 Uudistuva ammatillisuus asumispalveluissa Uudistuva ammatillisuus Työntekijän ammatti-identiteetti Arvot ja unelmat työssä Dialogisuus, vuorovaikutus, kohtaaminen Moniammatillisuus Puheeksiotto Muutosjohtaminen Työssä jaksaminen Koulutus Vertaistuki Kokemusasiantuntijuus Työnohjaus Työntekijän asenne, lähestymiskulma asiakkaaseen (työntekijän oman taustan vaikutus asiakastyöhön ja sen käsitteleminen, itsensä kohtaaminen, erilaisuuden hyväksyminen/sietäminen, miten toimia peilinä asiakkaalle, arvot) Sijaistraumatisoitumisen ehkäiseminen Työmenetelmät Asiakastyö Verkostotyö Kriisityö Ryhmässä tehtävä työ, ryhmän toiminta Esimiesten koulutus Työntekijöiden tukeminen arjen työssä ja erityistilanteissa Muutosjohtaminen Asiakkaiden osallisuus Kuinka ottaa asiakkaat mukaan määrittelemään tietoa, toimintaa ja palvelua Seuranta ja arviointi Miksi, mitä, miten seurantaa ja arviointia toteutetaan? Asiakaskohtainen palvelusuunnitelma uudistuvan ammatillisuuden näkökulmasta Strategiat

18 18 13 Asunnottomien palveluiden hankinnat Hankintaosaaminen Hankintaprosessi ja palveluiden SGEI kilpailuttaminen Tarvekartoitus Käsitteet ja määritelmät, asumismuodot, palvelut Seuranta ja arviointi Seurannan tarkoitus ja menetelmät Arviointikriteerien ja mittarien käyttö Asiakasnäkökulma Tavoitteiden asettaminen ja tuloksellisuus Vaikuttavuus, vaikutusten arviointi Palveluntuottajan osaaminen hankintaprosessissa Sopimuskunnat Tarjouspyyntöön vastaaminen Palvelukuvaukset ja kustannukset, hinta Jatkuvuus? Työorientaatio Kotikuntaisuus Maksaja silloin, kun palvelut toisessa kunnassa, ja muita erityiskysymyksiä

19 19 14 Maahanmuuttajien asunnottomuus Maahanmuuttajien asumisen ongelmat ja seuraukset EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus ja vaikutukset Prosessit ja käsitteet Työmenetelmät ja välineet Oikeudet, velvollisuudet Statuksen vaikutus Suvaitsevaisuuden tukeminen, rasismin vähentäminen Sääntöjen, toimintatapojen, viranomaisasioinnin ymmärtämättömyys/ymmärtäminen Vuokravelat Erilaiset asumiskulttuurit ja konfliktit Asunnon saaminen (isot perheasunnot) Taustalla olevien traumojen vaikutus ja kohtaaminen, vuorovaikutus arjen työssä Muutto pois kunnasta, jossa kuntapaikka Moniavioisuus ja palvelujärjestelmä Asuinalueiden segregoituminen Lastensuojelun näkökulma Maahanmuuttaja Pakolaisuus Turvapaikanhakija Vastaanottokeskus Kuntapaikka Kartoitus ym. Tulkin käyttö, mahdollisuudet, kustannukset, maksaja Asumiseen perehdyttäminen ja materiaali KOTILO-hankkeen materiaali (Suomen pakolaisapu) Naapuruussovittelu (KOTILO-hanke) Eri statuksen vaikutus esim. taloudelliseen tukeen, asunnon saamiseen Mistä tietoa? Kotoutumisen ja yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen (esim. suomen kielen opiskelu, muu koulutus ja työllistyminen)

20 20 15 Perheiden asunnottomuuden torjuminen Perheiden asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen Häädön ennaltaehkäiseminen Julkaisu Häätöuhasta pärjäävään Voimanpesähankkeen (Ejy) toimintamalli Prosessit ja käsitteet Työmenetelmät ja välineet Dialoginen malli: Häätöuhasta pärjääjäksi perheeksi Pärjäävä perhe Dialogipedagogiikka ja motivoiva työote perheeseen

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti YMPÄRISTÖHALLINTO Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja 3.10.2012 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Ohjelman tausta... 4 2 Ohjelman seuranta ja arviointi...

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

AUNE 2016 2019. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014. Jari Karppinen, Peter Fredriksson

AUNE 2016 2019. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014. Jari Karppinen, Peter Fredriksson AUNE 2016 2019 Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014 Jari Karppinen, Peter Fredriksson 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 2 1. Lähtökohta... 3 2. Periaatteet... 5 3. Päämäärä

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Markku Rautiainen YTM, HTK, Rikosseuraamuslaitos SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Edilex 2010/7 Artikkeli, versio

Lisätiedot

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry 30.4.2010 1 Nuttu-projektin raportti 2006 2009 2 Prologi Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty sitkeäksi yhteiskunnalliseksi

Lisätiedot

Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016 2019 (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi

Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016 2019 (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016 2019 (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi 3.6.2015 Ympäristöministeriö Jari Karppinen, ohjelmajohtaja Peter Fredriksson,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma 2015 Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Alppikadun asumispalveluyksikkö Omavalvontasuunnitelma 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi

Lisätiedot

Nuorten itsenäistyminen

Nuorten itsenäistyminen Terve-Sos 2013 Nuorten itsenäistyminen Anssi Kemppi, järjestöpäällikkö Invalidiliitto ry Invalidiliitto 16.5.2013 Anssi Kemppi 2 Suomessa on tällä hetkellä noin 110 000 20 29-vuotiasta nuorta, jolla ei

Lisätiedot

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014 Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Sijaintikunta Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan

Lisätiedot

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN Nuorten asunnottomuusilmiö Lahdessa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Ajelehtimisesta sitoutumiseen

Ajelehtimisesta sitoutumiseen 1 Ajelehtimisesta sitoutumiseen - toimintamalli nuorten tuettuun asumiseen EHJÄ ry:n jälkihuoltoprojektin työtavan kuvaus Niina Lyijynen - Pirkko Kokko 2 Sisällys OSA 1 Johdanto...3 Organisaatiokaavio...4

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

Romanien asumisen yhdenvertaisuus Seminaariraportti ja toimenpide-ehdotuksia

Romanien asumisen yhdenvertaisuus Seminaariraportti ja toimenpide-ehdotuksia Romanien asumisen yhdenvertaisuus Seminaariraportti ja toimenpide-ehdotuksia YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanke Syyskuu 2012 Liisa Männistö Sisältö 1. Oma koti kullan kallis tavoitteena avoin keskustelu...

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

Turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset

Turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset OHJAUS Turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 11 2013 Ohjaus 11/2013 Turvakotipalvelujen

Lisätiedot

Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset vaikutukset

Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset vaikutukset Ympäristöministeriön raportteja 7 2011 Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset vaikutukset Jyväskylän yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Kaupunkitutkimus ta Oy YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 1 Vaikuta Vantaalla! Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 18.4.2013 Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa, Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

1 Rikosseuraamuslaitoksen käsikirjoja /2012 HALLITTU VAPAUTTAMINEN. Luonnos 20.7.2012

1 Rikosseuraamuslaitoksen käsikirjoja /2012 HALLITTU VAPAUTTAMINEN. Luonnos 20.7.2012 1 Rikosseuraamuslaitoksen käsikirjoja /2012 HALLITTU VAPAUTTAMINEN Luonnos 20.7.2012 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ...6 3. VANKILASTA VAPAUTUMINEN...6 3.1

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot