FANUC Series 30+-MODEL B FANUC Series 31+-MODEL B FANUC Series 32+-MODEL B. Työstökeskusjärjestelmälle KÄYTTÖOPAS B-64484FI-2/03

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FANUC Series 30+-MODEL B FANUC Series 31+-MODEL B FANUC Series 32+-MODEL B. Työstökeskusjärjestelmälle KÄYTTÖOPAS B-64484FI-2/03"

Transkriptio

1 FANUC Series 30+-MODEL B FANUC Series 31+-MODEL B FANUC Series 32+-MODEL B Työstökeskusjärjestelmälle KÄYTTÖOPAS B-64484FI-2/03

2 Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida missään muodossa. Kaikki tiedot ja mallit voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tässä oppaassa mainittuja tuotteita valvotaan perustuen Japanin valuuttamarkkinoita ja ulkomaankauppaa koskevaan lainsäädäntöön (Foreign Exchange and Foreign Trade Law). Mallien Series 30i-B, Series 31i-B5 Japanista edellyttää Japanissa hallituksen vientilupaa. Myös muut mallit tässä oppaassa voivat olla vientivalvonnan kohteina. Jälleenviennille toiseen maahan voidaan myös tarvita sen maan hallituksen antamaa lisenssiä, josta tuote viedään edelleen. Tuotteen jälleenvientiä voidaan myös valvoa Yhdysvaltain hallituksen jälleenvientisääntöjen nojalla. Ota yhteyttä FANUC:iin saadaksesi neuvoja, jos haluat viedä tai jälleenviedä näitä tuotteita. Tässä oppaassa mainitut tuotteet valmistetaan tiukan laadunvalvonnan alaisuudessa. Turvallisuuteen tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota, jos tuoteviasta johtuen on olemassa vakavan onnettomuuden tai menetyksen vaara. Olemme yrittäneet kuvata tässä käyttöoppaassa mahdollisuuksien mukaan monia erilaisia asioita. Emme kuitenkaan pysty kuvaamaan asioita, joita ei saa tehdä tai joita ei voida tehdä, koska niin monia eri mahdollisuuksia on olemassa. Siksi sellaisia asioita, joita ei ole erityisesti kuvattu mahdollisiksi tässä oppaassa, tulee pitää "mahdottomina".

3 B-64484FI-2/03 TURVALLISUUSOHJEET TURVALLISUUSOHJEET Tässä osassa kuvataan varotoimenpiteet, jotka liittyvät CNC-yksiköiden käyttöön. Käyttäjien on tärkeää noudattaa näitä varotoimenpiteitä, jotta CNC-yksiköllä varustettujen koneiden turvallinen käyttö voidaan varmistaa (kaikki kuvaukset tässä osiossa koskevat tätä kokoonpanoa). Huomaa, että jotkin varotoimenpiteet liittyvät ainoastaan määrättyihin toimintoihin, joten ne eivät ehkä sovellu tiettyihin CNC-yksiköihin. Käyttäjien on myös noudatettava koneeseen liittyviä varotoimenpiteitä, jotka on kuvattu työstökoneen valmistajan käyttöoppaassa. Koneen käyttäjän on perehdyttävä täysin sekä tämän käyttöoppaan että työstökoneen valmistajan varaaman käyttöoppaan sisältöön ennen kuin konetta yritetään käyttää tai laatia sen toimintaa ohjaavaa ohjelmaa. SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT VAROITUS, MUISTUTUS JA HUOMAUTUS...s-1 YLEISET VAROITUKSET JA MUISTUTUKSET...s-2 OHJELMOINTIA KOSKEVAT VAROITUKSET JA MUISTUTUKSET...s-3 KÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAROITUKSET JA MUISTUTUKSET...s-5 PÄIVITTÄISTÄ HUOLTOA KOSKEVAT VAROITUKSET...s-7 MÄÄRITELMÄT VAROITUS, MUISTUTUS JA HUOMAUTUS Tämä käyttöopas sisältää varotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojata käyttäjää ja estää koneen vaurioituminen. Varotoimenpiteet luokitellaan varoituksiin ja muistutuksiin niiden turvallisuusvaikutusten perusteella. Lisätietoja kuvataan myös nimityksellä huomautus. Lue varoitukset, muistutukset ja huomautukset huolellisesti ennen kuin alat käyttää konetta. VAROITUS Varoitusta käytetään, jos käyttäjä on vaarassa loukkaantua tai jos sen lisäksi myös laitteisto voi vaurioitua, ellei hyväksyttyä menettelyä noudateta. MUISTUTUS Muistutusta käytetään, kun on olemassa vaara, että laite vaurioituisi, jos hyväksyttyä menettelyä ei noudateta. HUOMAUTUS Huomautusta käytetään muista lisätiedoista kuin varoitus ja muistutus. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä sitä turvallisessa paikassa. s-1

4 TURVALLISUUSOHJEET B-64484FI-2/03 YLEISET VAROITUKSET JA MUISTUTUKSET VAROITUS 1 Älä yritä koskaan työstää työkappaletta tarkistamatta ensin koneen toimintaa. Varmista ennen tuotantoajon aloittamista koneen oikea toiminta. Tee se suorittamalla koeajo käyttäen esimerkiksi lauseittaista ajoa, syötön säätöä, koneen lukitustoimintoa tai konetta ilman työkalua ja työkappaletta. Jos koneen oikea toiminta jätetään varmistamatta, kone voi käyttäytyä odottamattomasti ja aiheuttaa vahinkoa työkappaleelle ja/tai itse koneelle sekä vamman sen käyttäjälle. 2 Tarkista perusteellisesti syötetyt tiedot ennen koneen käyttämistä. Jos konetta käytetään väärin määritetyillä tiedoilla, kone voi käyttäytyä odottamattomasti ja aiheuttaa vahinkoa työkappaleelle ja/tai itse koneelle sekä vamman sen käyttäjälle. 3 Varmista, että määritetty syöttönopeus sopii aiottuun toimintaan. Kullekin koneelle on yleensä olemassa suurin sallittu syöttönopeus. Sopiva syöttönopeus vaihtelee aiotun toiminnan mukaan. Katso koneen suurin sallittu syöttönopeus sen mukana toimitetusta käyttöoppaasta. Jos konetta käytetään väärällä nopeudella, se voi käyttäytyä odottamattomasti ja aiheuttaa vahinkoa työkappaleelle ja/tai itse koneelle sekä vamman sen käyttäjälle. 4 Kun käytät työkalua kompensointitoiminnolla, tarkista sen suunta ja kompensoinnin määrä huolellisesti. Jos konetta käytetään väärin määritetyillä tiedoilla, kone voi käyttäytyä odottamattomasti ja aiheuttaa vahinkoa työkappaleelle ja/tai itse koneelle sekä vamman sen käyttäjälle. 5 CNC:n ja PMC:n parametrit ovat tehdasasetettuja. Yleensä niitä ei tarvitse muuttaa. Varmista, että ymmärrät parametrin toiminnon ennen sen muuttamista, jos muuta vaihtoehtoa ei ole kuin muuttaa sitä. Jos parametria ei määritetä oikein, kone voi käyttäytyä odottamattomasti ja aiheuttaa vahinkoa työkappaleelle ja/tai itse koneelle sekä vamman sen käyttäjälle. 6 Älä kosketa mihinkään MDI-yksikön näppäimistä heti virran kytkemisen jälkeen, ennen kuin CNC-yksikön aseman näyttö tai hälytysnäyttö tulee näkyviin. Jotkut MDI-yksikön näppäimet on varattu huoltoa tai muita erityisiä toimenpiteitä varten. CNC-yksikkö voi siirtyä normaalista poikkeavaan tilaan, jos jotain näistä näppäimistä painetaan. Kone voi käyttäytyä odottamattomasti, jos se käynnistetään tässä tilassa. 7 KÄYTTÖOPAS ja ohjelmointiopas, jotka on toimitettu CNC-yksikön mukana, antavat yleiskuvauksen laitteen toiminnoista, mukaan lukien valinnaiset toiminnot. Huomaa, että valinnaiset toiminnot vaihtelevat konemallista toiseen. Jotkin käyttöoppaassa kuvatut toiminnot eivät siksi ole välttämättä käytettävissä jollekin tietylle mallille. Tarkista koneen spesifikaatiosta, jos olet epävarma. 8 Jotkut toiminnot on toteutettu työstökoneen valmistajan pyynnöstä. Katso tällaisia toimintoja käyttäessäsi lisätietoja niiden käytöstä ja niitä koskevista varotoimenpiteistä työstökoneen valmistajan toimittamasta käyttöoppaasta. s-2

5 B-64484FI-2/03 TURVALLISUUSOHJEET MUISTUTUS Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin tarkalla valmistustekniikalla. Muutamat pikselit voivat jäädä syttymättä tai ne voivat jäädä palamaan. Tämä ilmiö on LCD:n yleinen ominaisuus, eikä se ole vika. HUOMAUTUS Ohjelmat, parametrit, ja makro-muuttujat tallennetaan CNC-yksikön pysyväismuistiin. Yleensä ne säilyvät muistissa, vaikka virta katkaistaan. Tällaisia tietoja voidaan kuitenkin poistaa epähuomiossa. Kaikki tiedot voidaan joutua myös poistamaan pysyväismuistista osana virheenkorjausta. Varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedot ja pidä varmuuskopiota turvallisessa paikassa, jotta edellä mainitut tilanteet voidaan välttää ja varmistaa poistettujen tietojen nopea palautus. Työstöohjelmien tallennuskertojen määrä pysyväismuistiin on rajallinen. "Ohjelmien nopeaa hallintaa" tulee käyttää, jos työstöohjelmien rekisteröinti ja poisto toistuu usein ja ne ladataan automaattisesti tietokoneeseen jokaisen koneistuksen yhteydessä. "Ohjelmien nopeassa hallinnassa" ohjelmaa ei tallenneta pysyväismuistiin niitä rekisteröitäessä, muutettaessa tai poistettaessa. OHJELMOINTIA KOSKEVAT VAROITUKSET JA MUISTUTUKSET Tämä osio kattaa tärkeimmät ohjelmointia koskevat turvallisuusohjeet. Lue toimitettu KÄYTTÖOPAS huolellisesti ennen kuin yrität suorittaa ohjelmointia, jotta olet täysin perehtynyt sen sisältöön. VAROITUS 1 Koordinaatiston asetus Jos koordinaatisto on asetettu väärin, kone voi käyttäytyä odottamattomasti, kun ohjelma antaa sinänsä kelvollisen siirtokäskyn. Tällainen odottamaton käyttö voi vahingoittaa työkalua, konetta itseään, työkappaletta tai aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle. 2 Paikoitus epälineaarisella interpoloinnilla Työkalun rata tulee varmistaa huolellisesti ennen ohjelmoinnin suorittamista, kun paikoitusta suoritetaan epälineaarisella interpoloinnilla (paikoitus epälineaarisella liikkeellä alku- ja loppupisteiden välillä). Paikoitus tapahtuu pikaliikkeellä. Jos työkalu törmää työkappaleeseen, se voi vahingoittaa työkalua, konetta itseään, työkappaletta tai aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle. 3 Toiminto, jossa käytetään pyörivää akselia Pyörivän akselin nopeuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun ohjelmoidaan napakoordinaatiston interpolointia tai normaalisuuntaista (kohtisuoraa) ohjausta. Virheellisen ohjelmoinnin seurauksena pyörivä akseli pyörii liian nopeasti. Tällöin keskipakoisvoima irrottaa työkappaleen istukasta, ellei sitä ei ole kiinnitetty kunnolla. Tällainen onnettomuus voi vahingoittaa työkalua, konetta itseään, työkappaletta tai aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle. s-3

6 TURVALLISUUSOHJEET B-64484FI-2/03 VAROITUS 4 Tuumamittojen muuntaminen metrisiksi mitoiksi Syöttötietojen vaihtaminen tuumamitoista metrisiksi ei muunna tietojen mittayksiköitä, kuten työkappaleen nollapisteen siirtoa, parametreja ja nykyistä asemaa. Käytettävät mittayksiköt on siksi päätettävä ennen koneen käynnistystä. Jos operaatiota yritetään suorittaa virheellisillä tiedoilla, se voi vahingoittaa työkalua, konetta itseään, työkappaletta tai aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle. 5 Vakiolastuamisnopeuden ohjaus Karanopeus voi kasvaa liian suureksi, kun vakiolastuamisnopeudella ohjattu akseli lähestyy työkappaleen koordinaatiston nollapistettä. Siksi on tarpeen määritellä suurin sallittu karanopeus. Jos suurin sallittu nopeus määritellään väärin, se voi vahingoittaa työkalua, konetta itseään, työkappaletta tai aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle. 6 Liikealueen tarkistus Suorita tarvittaessa virran päällekytkennän jälkeen manuaalinen referenssipisteeseen paluu. Liikealueen tarkistus ei ole mahdollista ennen manuaalista referenssipisteeseen paluuta Huomaa, että hälytystä ei anneta liikealueen tarkistuksen ollessa pois päältä, vaikka liikealueen raja ylittyy, mikä voi aiheuttaa vahinkoa työkappaleelle ja/tai itse koneelle sekä vamman sen käyttäjälle. 7 Työkaluaseman törmäystarkistus Työkaluaseman törmäystarkistus suoritetaan perustuen työkalutietoihin, jotka on määritetty automaattisen käytön aikana. Jos työkalumääritys ei vastaa todellisuudessa käytettävää työkalua, törmäystarkistusta ei voida tehdä oikein, mikä aiheuttaa mahdollisesti vahinkoa työkappaleelle ja/tai itse koneelle sekä vamman sen käyttäjälle. Aloita automaattinen käyttö ja määritä käytettävän työkalun numero manuaalisesti aina, kun virta on kytketty päälle tai työkaluasema on valittu manuaalisesti. 8 Absoluuttinen / inkrementaalinen tila Jos ohjelmaa, joka on luotu absoluuttisilla arvoilla, ajetaan inkrementaalisessa tilassa tai päinvastoin, kone voi käyttäytyä odottamattomasti. 9 Tason valinta Kone voi käyttäytyä odottamattomasti, jos ympyräkaari-interpolointia, kierteistä interpolointia tai kiinteää työkiertoa varten on määritetty väärä taso. Katso lisätietoja asianomaisten toimintojen kuvauksista. 10 Vääntömomentin rajoituksen ohitus Ota vääntömomentin rajoitus käyttöön ennen sen säätöä. Jos vääntömomentin rajoitus on määritelty ilman että se on otettu käyttöön, siirtokäsky suoritetaan ilman ohitusta. 11 Ohjelmoitava peilaus Huomaa, että ohjelmoidut operaatiot vaihtelevat huomattavasti, kun ohjelmoitava peilaus on käytössä. 12 Kompensointitoiminto Jos käsky perustuu koneen koordinaatiston tai paluukäsky referenssipisteeseen annetaan kompensointitoiminnon tilassa, kompensointi peruutetaan tilapäisesti, jolloin kone voi käyttäytyä odottamattomasti. Peruuta kompensoinnin toimintatila siksi aina ennen edellä mainittujen käskyjen antamista. s-4

7 B-64484FI-2/03 TURVALLISUUSOHJEET KÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAROITUKSET JA MUISTUTUKSET Tässä osassa kuvataan turvallisuusohjeet, jotka liittyvät työstökoneiden käyttöön. Lue toimitettu KÄYTTÖOPAS huolellisesti ennen kuin yrität käyttää konetta, jotta olet täysin perehtynyt sen sisältöön. VAROITUS 1 Käsikäyttö Kun konetta käytetään manuaalisesti, määritä työkalun ja työkappaleen nykyinen asema ja varmista, että akseli, liikkumissuunta ja syöttönopeus on määritetty oikein. Koneen väärä käyttö voi vahingoittaa työkalua, konetta itseään, työkappaletta tai aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle. 2 Manuaalinen referenssipisteeseen paluu Suorita virran päällekytkennän jälkeen tarvittaessa manuaalinen referenssipisteeseen paluu. Jos konetta käytetään suorittamatta ensin manuaalista referenssipisteeseen paluuta, kone voi käyttäytyä odottamattomasti. Liikealueen tarkistus ei ole mahdollista ennen kuin manuaalinen referenssipisteeseen paluu on suoritettu. Tällainen koneen odottamaton käyttö voi vahingoittaa työkalua, konetta itseään, työkappaletta tai aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle. 3 Manuaalinen numerokäsky Kun numerokäsky annetaan manuaalisesti, määritä työkalun ja työkappaleen nykyinen asema ja varmista, että akseli, liikkumissuunta ja syöttönopeus on määritetty oikein. Jos konetta yritetään käyttää virheellisellä käskyllä, se voi vahingoittaa työkalua, konetta itseään, työkappaletta tai aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle. 4 Käsipyöräsyöttö Työkalu ja pöytä liikkuvat nopeasti, kun käytetetään käsipyöräsyöttöä suurella skaalauskertoimella (kuten 100). Huolimaton käsittely voi vahingoittaa työkalua ja/tai konetta tai aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle. 5 Säädön poisto Jos säätö on poistettu käytöstä (makromuuttujan määrityksen mukaan) kierteityksen, kiinteän tai muun kierteen porauksen aikana, nopeutta ei voida ennustaa, mikä voi aiheuttaa vahinkoa työkappaleelle ja/tai itse koneelle sekä vamman sen käyttäjälle. 6 Nollapiste/esiasetusoperaatio Älä yritä periaatteessa koskaan käyttää nollapiste/esiasetusoperaatiota, kun kone toimii ohjelman valvomana. Kone voi käyttäytyä silloin odottamattomasti ja vahingoittaa työkalua, konetta itseään, työkappaletta tai aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle. 7 Työkappaleen koordinaatiston muutos Manuaalinen väliintulo, koneen lukko tai peilaus voi siirtää työkappaleen koordinaatistoa. Tarkista koordinaatistossa huolellisesti ennen kuin yrität käyttää konetta ohjelman valvomana. Jos konetta käytetään ohjelman valvomana määrittämättä toleransseja muutoksille työkappaleen koordinaatistossa, kone voi käyttäytyä odottamattomasti ja aiheuttaa vahinkoa työkappaleelle ja/tai itse koneelle sekä vamman sen käyttäjälle. s-5

8 TURVALLISUUSOHJEET B-64484FI-2/03 VAROITUS 8 Ohjelmistopaneeli ja valikkokytkimet Käyttämällä ohjelmistopaneelia sekä valikkokytkimiä MDI-yksikön kanssa on mahdollista määrittää operaatioita, joita koneen käyttöpaneeli ei tue, kuten käyttötilan vaihtamista, säätöarvon muutosta ja jatkuvaa käsisyöttöä (jog) koskevia käskyjä. Huomaa kuitenkin, että jos MDI-yksikön näppäimiä käytetään epähuomiossa, kone voi käyttäytyä odottamattomasti ja aiheuttaa vahinkoa työkappaleelle ja/tai itse koneelle sekä vamman sen käyttäjälle. 9 RESET-näppäin RESET (PALAUTUS) -näppäimen painallus pysäyttää käynnissä olevan ohjelman. Tämän seurauksena servoakselit pysähtyvät. RESET-näppäin ei ehkä kuitenkaan toimi johtuen esimerkiksi MDI-yksikön ongelmasta. Jos siis moottorit on pysäytettävä, käytä turvallisuuden varmistamiseksi hätäpysäytyspainiketta RESET-näppäimen sijaan. 10 Manuaalinen väliintulo Jos manuaalinen väliintulo suoritetaan koneen ohjelmoidun toiminnan aikana, työkalun rata voi muuttua, kun kone käynnistetään uudelleen. Tarkista ennen koneen uudelleen käynnistämistä manuaalisen väliintulon jälkeen manuaali-absoluuttikytkinten asetukset, parametrit ja absoluuttinen / inkrementaalinen käskytila. 11 Syötön pidätys, säätö ja lauseittainen ajo Syötön pidätystä, syöttönopeuden säätöä ja yksittäistä lausetta koskevat toiminnot voidaan poistaa käytöstä käyttäjämakrojärjestelmän muuttujalla # Ole varovainen käyttäessäsi konetta tässä tapauksessa. 12 Testiajo Testikäyttöä käytetään yleensä varmistamaan, että kone toimii oikein. Testikäytön aikana kone toimii tyhjäkäyntinopeudella, joka eroaa vastaavasta ohjelmoidusta syöttönopeudesta. Huomaa, että testikäytön nopeus voi olla joskus suurempi kuin ohjelmoitu syöttönopeus. 13 Jyrsimen ja nirkonsäteen kompensointi MDI-tilassa Kiinnitä huomiota työkalun rataan, joka on määritetty käskyllä MDI-tilassa, koska jyrsimen tai nirkonsäteen kompensointia ei käytetä. Kun käsky on syötetty MDI-näppäimillä automaattisen toiminnan keskeyttämiseksi jyrsimen tai nirkonsäteen kompensointitilassa, kiinnitä silloin erityistä huomiota työkalun rataan, kun automaattinen käyttö aloitetaan uudelleen. Katso lisätietoja vastaavien toimintojen kuvauksista. 14 Ohjelman muokkaus Jos kone pysäytetään, minkä jälkeen koneistusohjelmaa on muokattu (muutos, lisäys tai poisto), kone voi käyttäytyä odottamattomasti, jos työstö jatkuu kyseisen ohjelman valvonnassa. Älä periaatteessa muuta, lisää tai poista käskyjä koneistusohjelmassa sen ollessa käytössä. s-6

9 B-64484FI-2/03 TURVALLISUUSOHJEET PÄIVITTÄISTÄ HUOLTOA KOSKEVAT VAROITUKSET VAROITUS 1 Muistin varmuuskopioinnin akun vaihto Vaihdettaessa muistin varmuuskopioinnin akkuja koneen (CNC) virtran tulee olla kytkettynä ja koneen hätäpysäytyksen käytössä. Vain hyväksytyn turvallisuus- ja huoltokoulutuksen saanut henkilö voi tehdä tämän työn, koska se suoritetaan virta kytkettynä ja kaappi auki. Varo akkuja vaihdettaessa, etteivät ne kosketa suurjännitepiireihin (merkitty symbolilla ja varustettu eristävällä kannella). Suojattomiin korkeajännitepiireihin koskettaminen aiheuttaa erittäin suuren sähköiskun vaaran. HUOMAUTUS CNC käyttää akkuja säilyttääkseen muistin sisällön, koska sen on säilytettävä tiedot esimerkiksi ohjelmista, korjaimista ja parametreista, kun ulkoinen virtalähde ei ole kytkettynä. Jos akun jännite laskee, alhaisen akkujännitteen hälytys näkyy koneen käyttäjän paneelissa tai näytössä. Vaihda akut viikon kuluessa akkujännitteen hälytyksen näytöstä. Muussa tapauksessa CNC:n muistin sisältö menetetään. Katso lisätietoja akun vaihtomenettelystä KÄYTTÖOPPAAN jaksosta "Akun vaihtomenetelmä" (Yhteinen poraus-/ työstökeskusjärjestelmälle). VAROITUS 2 Absoluuttisen pulssikooderin akun vaihto Vaihdettaessa muistin varmuuskopioinnin akkuja koneen (CNC) virtran tulee olla kytkettynä ja koneen hätäpysäytyksen käytössä. Vain hyväksytyn turvallisuus- ja huoltokoulutuksen saanut henkilö voi tehdä tämän työn, koska se suoritetaan virta kytkettynä ja kaappi auki. Varo akkuja vaihdettaessa, etteivät ne kosketa suurjännitepiireihin (merkitty symbolilla ja varustettu eristävällä kannella). Suojattomiin korkeajännitepiireihin koskettaminen aiheuttaa erittäin suuren sähköiskun vaaran. HUOMAUTUS Absoluuttinen pulssikooderi käyttää paristoja säilyttääkseen absoluuttisen asemansa. Jos akun jännite laskee, alhaisen akkujännitteen hälytys näkyy koneen käyttäjän paneelissa tai näytössä. Vaihda akut viikon kuluessa siitä, kun akkujännitteen hälytys näytetään. Muutoin pulssikooderissa olevat absoluuttiset asematiedot menetetään. Katso FANUCIN SERVOMOOTTORI αi -sarjan huolto-oppaasta tietoja akunvaihtomenettelystä. s-7

10 TURVALLISUUSOHJEET B-64484FI-2/03 VAROITUS 3 Sulakkeen vaihto Ennen palaneen sulakkeen vaihtamista täytyy kuitenkin syy sulakkeen palamiselle paikantaa ja sitten poistaa se. Siksi vain hyväksytyn turvallisuus- ja huoltokoulutuksen saanut henkilöstö voi suorittaa tämän työn. Kun vaihdat sulakkeen kaapin ollessa auki, varo koskemasta suurjännitepiireihin (merkitty symbolilla ja varustettu eristävällä kannella). Suojattomaan korkeajännitepiiriin koskettaminen aiheuttaa erittäin suuren sähköiskun vaaran. s-8

11 B-64484FI-2/03 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET...s-1 MÄÄRITELMÄT VAROITUS, MUISTUTUS JA HUOMAUTUS... s-1 YLEISET VAROITUKSET JA MUISTUTUKSET... s-2 OHJELMOINTIA KOSKEVAT VAROITUKSET JA MUISTUTUKSET... s-3 KÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAROITUKSET JA MUISTUTUKSET... s-5 PÄIVITTÄISTÄ HUOLTOA KOSKEVAT VAROITUKSET... s-7 I. YLEISTÄ 1 YLEISTÄ TÄMÄN OHJEKIRJAN LUKEMISTA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET ERILAISIA TIETOJA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET... 6 II. OHJELMOINTI 1 YLEISTÄ MUODON TYÖSTÄMISOHJELMA TYÖKALULLA JA SEN LIIKKEELLÄ VALMISTELEVA TOIMINTO (G-TOIMINTO) INTERPOLOINTITOIMINTO EVOLVENTTI-INTERPOLOINTI (G02.2, G03.2) Evolventti-interpoloinnin automaattinen nopeuden ohjaus Evolventti-kierukkainterpolointi (G02.2, G03.2) Evolventti-interpolointi lineaarisella ja pyörivällä akselilla (G02.2, G03.2) KIERTEITYS (G33) JATKUVA KIERTEITYS MONILASTUKIERTEITYS YMPYRÄMÄINEN KIERTEITYS B (G2.1,G3.1) URITUS JATKUVALLA KIERTOLIIKKEELLÄ (G12.4, G13.4) KOORDINAATTIARVO JA MITTA NAPAKOORDINAATISTOKÄSKY (G15, G16) OHJELMOINTIA HELPOTTAVAT TOIMINNOT KIINTEÄ PORAUSTYÖKIERTO Nopea askelporaustyökierto (G73) Vasenkätinen tappikierteitystyökierto (G74) Hienoavarrustyökierto (G76) Poraustyökierto, keskiöporaus (G81) Poraustyökierto, upotusporaustyökierto (G82) Askelporaustyökierto (G83) Pienen reiän askelporaustyökierto (G83) Tappikierteitystyökierto (G84) Avarrustyökierto (G85) Avarrustyökierto (G86) Taka-avarrustyökierto (G87)...66 c-1

12 SISÄLLYSLUETTELO B-64484FI-2/ Avarrustyökierto (G88) Avarrustyökierto (G89) Kiinteän poraustyökierron peruutus (G80) Esimerkki kiinteiden poraustyökiertojen käytöstä TYÖSTÖKOHDAN TARKISTUS KIINTEÄSSÄ PORAUSTYÖKIERROSSA KIINTEÄ TAPPIKIERTEITYS Synkronoitu tappikierteitys (G84) Vasenkätinen synkronoitu tappikierteitystyökierto (G74) Kiinteä askelkierteitystyökierto (G84 tai G74) Kiinteän työkierron peruutus (G80) Syötön säätö kiinteässä tappikierteityksessä Ulosvedon säätö Syötön säätösignaali VALINNAINEN VIISTEYTYS JA NURKAN PYÖRISTYS JAKOPÖYDÄN INDEKSOINTITOIMINTO SISÄÄNSYÖTÖN OHJAUS (HIOMAKONEELLE) KIINTEÄ HIONTATYÖKIERTO (HIOMAKONEELLE) Pistohiontatyökierto (G75) Suora pistohiontatyökierto vakiomitalla (G77) Pinnan hiontatyökierto jatkuvalla työstösyötöllä (G78) Pinnan hiontatyökierto jaksottaisella työstösyötöllä (G79) MONILASTUTYÖKIERTO (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7,G76.7) Ulkohalkaisijan rouhintatyökierto (G71.7) Otsapinnan rouhinta (G72.7) Muodon toistaminen (G73.7) Viimeistelytyökierto (G70.7) Päädyn askelporaustyökierto (G74.7) Ulkohalkaisijan / sisähalkaisijan poraustyökierto (G75.7) Monikierteityksen työkierto (G76.7) Monilastutyökierron rajoitukset (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7 ja G76.7) KOMPENSOINTITOIMINTO TYÖKALUN PITUUDEN KOMPENSOINNIN SIIRTOTYYPIT TYÖKALUN PITUUDEN AUTOMAATTINEN MITTAUS (G37) TYÖKALUKORJAIN (G45 G48) KATSAUS JYRSIMEN KOMPENSOINTIIN (G40 G42) KATSAUS NIRKONSÄTEEN KOMPENSOINTIIN (G40 G42) Kuvitteellinen työkalun nirkko Kuvitteellisen työkalun nirkon suunta Korjainnumero ja korjainarvo Työkappaleen asema ja siirtokäsky Huomautukset koskien nirkonsäteen kompensointia LISÄTIETOJA JYRSIMEN TAI NIRKONSÄTEEN KOMPENSOINNISTA Yleiskatsaus Työkalun liike käynnistyksessä Työkalun liike korjaintilassa Työkalun liike korjaintilan peruutuksessa Työkalun tai nirkonsäteen kompensoinnista aiheutuvan liikatyöstön esto Törmäystarkistus c-2

13 B-64484FI-2/03 SISÄLLYSLUETTELO Operaatio suoritetaan, jos törmäyksen päätellään esiintyvän Törmäystarkistuksen hälytystoiminto Törmäystarkistuksen välttämistoiminto Työkalun säde / manuaalisesti näppäimistöllä syötettävä työkalun tai nirkonsäteen kompensointi VEKTORIN SÄILYTTÄMINEN (G38) KULMAN YMPYRÄKAARI-INTERPOLOINTI (G39) KOLMILULOTTEINEN TYÖKALUN KOMPENSOINTI (G40, G41) TYÖKALUN KOMPENSOINTIARVOT, KOMPENSOINTIARVOJEN MÄÄRÄT JA ARVOJEN SYÖTTÖ OHJELMASTA (G10) KOORDINAATISTON KIERTO (G68, G69) HIOMALAIKAN KULUMISEN KOMPENSOINTI AKTIIVINEN KORJAINARVON MUUTOS PERUSTUEN MANUAALISEEN SYÖTTÖÖN PYÖRÖPÖYDÄN DYNAAMINEN NOLLAPISTEKORJAIN TYÖKALUN PITUUDEN KOMPENSOINTI TYÖKALUN AKSELIN SUUNNASSA Kompensoinnin ohjauspiste työkalun pituuden kompensointia varten työkalun akselin suunnassa KARAYKSIKÖN KOMPENSOINTI, NUTAATIOJYRSINPÄÄN TYÖKALUN PITUUDEN KOMPENSOINTI MUISTITOIMINTO KÄYTTÄEN sarjan 15 OHJELMAFORMAATTIA MONILASTUTYÖKIERTO Ulkohalkaisijan rouhintatyökierto (G71.7) Otsapinnan rouhinta (G72.7) Muodon toistaminen (G73.7) Viimeistelytyökierto (G70.7) Päädyn askelporaustyökierto (G74.7) Ulkohalkaisijan / sisähalkaisijan poraustyökierto (G75.7) Monikierteityksen työkierto (G76.7) Monilastutyökierron rajoitukset AKSELIN OHJAUSTOIMINNOT RINNAKKAISAKSELIN OHJAUS POLTTOLEIKKAUSKONE TYÖKALUKORJAIN B KULMAN TARKASTUS SYÖTTÖNOPEUDELLA AUTOMAATTISEN TARKKUUSPYSÄYTYKSEN TARKISTUS AKSELIN VAIHTAMINEN PEHMEÄ KAAREN TYÖSTÖ PEHMEÄ NORMAALIN SUUNTAINEN OHJAUS Lineaarisen etäisyyden asetus III. KÄYTTÖ 1 TIETOJEN ASETUS JA NÄYTTÖ TOIMINTONÄPPÄIMELLÄ KÄYTETTÄVÄT NÄYTÖT c-3

14 SISÄLLYSLUETTELO B-64484FI-2/ Työkalun kompensointiarvon asetus ja näyttö Työkalun pituuden mittaus Työkalun pituuden / työkappaleen nollapisteen mittaus Pyöröpöydän dynaamisen nollapistekorjaimen asetus ja näyttö Mitatun työkalukorjainarvon syöttö B Karayksikön kompensointi, nutaatiojyrsinpään työkalun pituuden kompensointi LIITE A PARAMETRIT A.1 PARAMETRIEN KUVAUS A.2 TIETOTYYPPI A.3 VAKIOPARAMETRIEN ASETUSTAULUKOT c-4

15 I. YLEISTÄ

16

17 B-64484FI-2/03 YLEISTÄ 1.YLEISTÄ 1 YLEISTÄ Tämä käyttöopas koostuu seuraavista osista: Tietoja tästä käyttöoppaasta I. YLEISTÄ Luku kuvaa tämän käyttöoppaan organisointia, käytettyjä malleja, siihen liittyviä ohjekirjoja sekä II. sen lukuohjeita. OHJELMOINTI Luku kuvaa kunkin toiminnon: Toimintojen ohjelmoinnissa käytetyn NC-kielen formaatti, ominaisuudet ja rajoitukset. III. KÄYTTÖ Kuvaa koneen manuaalista ja automaattista käyttöä sekä menettelyjä, joilla tiedot syötetään ja tulostetaan sekä ohjelmia muokataan. LIITE Luettelee parametrit. HUOMAUTUS 1 Tässä käyttöoppaassa kuvataan toimintoja rataohjausta käyttävässä työstökeskusjärjestelmässä. Muista kuin tässä sorvijärjestelmässä käytetyistä toiminnoista löytyy tietoja käyttöoppaasta (Yhteinen poraus-/ työstökeskusjärjestelmälle) (B-64484FI). 2 Jotkin tässä käyttöoppaassa kuvatut toiminnot eivät ehkä sovellu joillekin tuotteille. Lisätietoja löytyy KUVAUKSET-käsikirjasta (B-64482EN). 3 Tämä käsikirja ei kuvaa parametreja, joita ei mainita tekstissä. Lisätietoja näistä parametreista löytyy Parametrikäsikirjasta (B-64490EN). Parametreilla määritetään etukäteen CNC-työstökoneiden toiminnoissa ja toimintaehdoissa usein käytettyjä arvoja. Koneen valmistaja määrittää parametrit tehtaalla helpottaakseen koneen käyttöä. 4 Tämä käyttöopas kuvaa perustoimintojen lisäksi myös valinnaisia toimintoja. Tietoja järjestelmään sisältyvistä valinnaisista toiminnoista löytyy koneen valmistajan laatimasta käsikirjasta. Soveltuvat mallit Tässä oppaassa kuvataan mallit, jotka mainitaan alla olevassa taulukossa. Tekstissä voidaan käyttää alla mainittuja lyhenteitä. Mallin nimi Lyhenne FANUC Series 30i-B 30i B Series 30i FANUC Series 31i-B 31i B FANUC Series 31i-B5 31i B5 Series 31i FANUC Series 32i-B 32i B Series 32i HUOMAUTUS 1 Ellei toisin mainita mallinimiin 31i-B, 31i-B5 ja 32i-B viitataan yhteisesti termillä 30i. Tämä periaatetta ei välttämättä noudateta, kun alla olevan kohteen 3 suhteen

18 1.YLEISTÄ YLEISTÄ B-64484FI-2/03 HUOMAUTUS 2 Jotkin tässä käyttöoppaassa kuvatut toiminnot eivät ehkä sovellu joillekin tuotteille. Lisätietoja löytyy Kuvaukset-käsikirjasta (B-64482EN). Erikoissymbolit Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja: - IP Kuvaa akseleiden yhdistelmää, kuten X_ Y_ Z_ Osoitteen jälkeiseen alleviivattuun kohtaan asetetaan numeerinen arvo, kuten koordinaatin arvo (käytetään OHJELMOINNISSA). - ; Osoittaa lauseen lopun. Se vastaa todellisuudessa ISO-koodia LF tai EIA-koodia CR. Käsikirjat, jotka koskevat sarjaa 30i- MALLI B sarjaa 31i- MALLI B sarjaa 32i- MALLI B Seuraavassa taulukossa luetellaan käsikirjat, jota koskevat sarjoja 30i-B, 31i-B, ja 32i-B. Tähän käyttöoppaaseen viitataan tähtimerkillä (*). Taulukko 1 Asianomaiset käsikirjat Käsikirjan nimi Käsikirjan numero DESCRIPTIONS <KUVAUKSET> B-64482EN CONNECTION MANUAL (HARDWARE) <LIITÄNTÄKÄSIKIRJA (laitteisto)> B-64483EN CONNECTION MANUAL (FUNCTION) <LIITÄNTÄKÄSIKIRJA (TOIMINTO)> B-64483EN-1 KÄYTTÖOPAS (Yhteinen poraus-/ työstökeskusjärjestelmälle) B-64484FI KÄYTTÖOPAS (Sorvijärjestelmälle) B-64484FI-1 KÄYTTÖOPAS (Työstökeskusjärjestelmälle) B-64484FI-2 * MAINTENANCE MANUAL <HUOLTOKÄSIKIRJA> B-64485EN PARAMETER MANUAL <PARAMETRIKÄSIKIRJA> B-64490EN Ohjelmointi Macro Executor PROGRAMMING MANUAL <Makrosuoritin OHJELMOINTIOPAS> B-63943EN-2 Macro Compiler PROGRAMMING MANUAL <Makrokääntäjä OHJELMOINTIOPAS> B-66263EN C Language Executor PROGRAMMING MANUAL <C Language Executor B-63943EN-3 PROGRAMMING MANUAL C-kielen suoritin> PMC PMC PROGRAMMING MANUAL <PMC-OHJELMOINTIOPAS> B-64513EN Verkko PROFIBUS-DP Board CONNECTION MANUAL <PROFIBUS-DP-kortti B-63993EN LIITÄNTÄKÄSIKIRJA> Fast Ethernet / Fast Data Server OPERATOR S MANUAL <Fast Ethernet / nopea B-64014EN tietopalvelin KÄYTTÖOPAS> DeviceNet Board CONNECTION MANUAL <DeviceNet-kortti LIITÄNTÄKÄSIKIRJA> B-64043EN FL-net Board CONNECTION MANUAL <FL-net-kortti LIITÄNTÄKÄSIKIRJA> B-64163EN CC-Link Board CONNECTION MANUAL <CC-Link-kortti LIITÄNTÄKÄSIKIRJA> B-64463EN Käytönohjaustoiminto MANUAL GUIDE i (Common to Lathe System/Machining Center System) B-63874EN OPERATOR S MANUAL <MANUAALINEN OPAS i (Yhteinen poraus-/ työstökeskusjärjestelmälle) KÄYTTÖOPAS> MANUAL GUIDE i (For Machining Center System) OPERATOR S MANUAL <MANUAALINEN OPAS i (Työstökeskusjärjestelmälle) KÄYTTÖOPAS> B-63874EN-2-4 -

19 B-64484FI-2/03 YLEISTÄ 1.YLEISTÄ Käsikirjan nimi MANUAL GUIDE i (Set-up Guidance Functions) OPERATOR S MANUAL <MANUAALINEN OPAS i (Asetusten opastoiminnot) KÄYTTÖOPAS> Turvallisuuden kaksoistarkistus Dual Check Safety CONNECTION MANUAL <Turvallisuuden kaksoistarkistus LIITÄNTÄKÄSIKIRJA> Käsikirjan numero B-63874EN-1 B-64483EN-2 SERVOMOOTTORIN αi/βi-sarjan käsikirjat Seuraavassa taulukossa luetellaan SERVOMOOTTORIN αi/βi-sarjoja koskevat käsikirjat Taulukko 2 Asianomaiset käsikirjat Käsikirjan nimi FANUC AC SERVO MOTOR αi series DESCRIPTIONS <FANUC AC SERVOMOOTTORIN αi-sarjan KUVAUKSET> FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series DESCRIPTIONS <FANUC AC KARAMOOTTORIN αi-sarjan KUVAUKSET> FANUC AC SERVO MOTOR βi series DESCRIPTIONS <FANUC AC SERVOMOOTTORIN βi-sarjan KUVAUKSET> FANUC AC SPINDLE MOTOR βi series DESCRIPTIONS <FANUC AC KARAMOOTTORIN βi-sarjan KUVAUKSET> FANUC SERVO AMPLIFIER αi series DESCRIPTIONS <FANUC AC SERVOVAHVISTIN αi-sarjan KUVAUKSET> FANUC SERVO AMPLIFIER βi series DESCRIPTIONS <FANUC AC SERVOVAHVISTIN βi-sarjan KUVAUKSET> FANUC SERVO MOTOR αis series, FANUC SERVO MOTOR αi series, FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series, FANUC SERVO AMPLIFIER αi series MAINTENANCE MANUAL <FANUC SERVOMOOTTORIN αis-sarja, FANUC SERVOMOOTTORIN αi-sarja, FANUC AC KARAMOOTTORI αi-sarja, FANUC AC SERVOVAHVISTIN αi-sarja HUOLTOKÄSIKIRJA> FANUC SERVO MOTOR βis series, FANUC AC SPINDLE MOTOR βi series, FANUC SERVO AMPLIFIER βi series MAINTENANCE MANUAL <FANUC SERVOMOOTTORIN βis-sarja, FANUC SERVOMOOTTORIN βi-sarja, FANUC AC SERVOVAHVISTIN βi-sarja HUOLTOKÄSIKIRJA> FANUC AC SERVO MOTOR αi series, FANUC AC SERVO MOTOR βi series, FANUC LINEAR MOTOR LiS series, FANUC SYNCHRONOUS BUILT-IN SERVO MOTOR DiS series PARAMETER MANUAL <FANUC AC SERVOMOOTTORI αi-sarja, FANUC AC SERVOMOOTTORI βi-sarja, FANUC LINEAARINEN MOOTTORI LiS-sarja, FANUC SYNKRONINEN SISÄÄNRAKENNETTU SERVOMOOTTORIiS-sarja PARAMETRIKÄSIKIRJA> FANUC AC SPINDLE MOTOR αi/βi series, BUILT-IN SPINDLE MOTOR Bi series PARAMETER MANUAL <FANUC AC KARAMOOTTORI αi/βi-sarjat, SISÄÄNRAKENNETTU KARAMOOTTORI Bi-sarja PARAMETRIKÄSIKIRJA> Käsikirjan numero B-65262EN B-65272EN B-65302EN B-65312EN B-65282EN B-65322EN B-65285EN B-65325EN B-65270EN B-65280EN Edellä mainitut servomoottorit ja vastaavat karat voidaan kytkeä tässä käyttöoppaassa mainittuihin CNC-koneisiin. Sarjoissa αi SV, αi SP, αi PS ja βi SV ne voidaan kuitenkin kytkeä vain 30 i-yhteensopiviin versioihin. Sarjassa βi SVSP niitä ei voida kytkeä. Tässä käyttöoppaassa oletetaan ensisijaisesti käytettävän FANUC SERVOMOOTTORIN αi-sarjaa. Servomoottorista ja karasta tiedot löytyvät sen servomoottorin ja karan käsikirjoista, jotka on todella kytketty

20 1.YLEISTÄ YLEISTÄ B-64484FI-2/ TÄMÄN OHJEKIRJAN LUKEMISTA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET MUISTUTUS 1 CNC-työstökonejärjestelmän toiminta ei riipu pelkästään CNC-koneesta vaan yhdistelmästä, joka koostuu työstökoneesta, sen magneettipöydästä, servojärjestelmästä, CNC-koneesta, käyttäjän paneeleista, jne. Kaikkien mahdollisten yhdistelmien toimintoja, ohjelmointia ja toimintaa on liian vaikeaa kuvailla. Tässä käyttöoppaassa nämä asiat kuvataan yleisesti CNC-koneen näkökulmasta. Siksi lisätietoja tulee katsoa asianomaisesta CNC-työstökoneen käsikirjasta, jonka koneen valmistaja on laatinut ja jota tulee pitää etusijalla tähän käyttöoppaaseen verrattuna. 2 Tämän käyttöoppaan sivun otsikkokentässä esitetään luvun otsikko, jotta lukija voi etsiä helposti tarvitsemiaan tietoja. Halutun otsikon löydettyään lukija voi hakea vain tarvitsemansa kohdat. 3 Tässä käyttöoppaassa kuvataan niin monta vaihtoehtoa laitteiston käytölle, kuin on kohtuudella mahdollista. Siinä ei voida kuvata kaikkia mahdollisia toimintojen, vaihtoehtojen ja käskyjen yhdistelmiä, joita ei pidä käyttää. Jos jotain tiettyä toimintojen yhdistelmää ei ole kuvattu, sitä ei tulisi yrittää. 1.2 ERILAISIA TIETOJA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET MUISTUTUS Koneistusohjelmat, parametrit, korjaintiedot, jne. on tallennettu CNC-yksikön sisäiseen pysyväismuistiin. Nämä sisällöt eivät yleensä häviä virran päälle-/poiskytkemisellä. Joskus on kuitenkin tarpeen poistaa pysyväismuistissa tallennettuja arvokkaita tietoja johtuen virheellisestä käytöstä tai epäonnistuneesta palauttamisesta. On suositeltavaa, että luot kopion erilaisista tiedoista etukäteen, jotta tiedot voidaan palauttaa nopeasti tällaisen vahingon sattuessa. Työstöohjelmien tallennuskertojen määrä pysyväismuistiin on rajallinen. "Ohjelmien nopeaa hallintaa" tulee käyttää, jos työstöohjelmien rekisteröinti ja poisto toistuu usein ja jos ne ladataan automaattisesti tietokoneeseen jokaisen koneistuksen yhteydessä. "Ohjelmien nopeassa hallinnassa" ohjelmaa ei tallenneta pysyväismuistiin niitä rekisteröitäessä, muutettaessa tai poistettaessa

21 II. OHJELMOINTI

22

23 B-64484FI-2/03 OHJELMOINTI 1.YLEISTÄ 1 YLEISTÄ Luku 1 "YLEISTÄ" koostuu seuraavista osista: 1.1 MUODON TYÖSTÄMISOHJELMA TYÖKALULLA JA SEN LIIKKEELLÄ MUODON TYÖSTÄMISOHJELMA TYÖKALULLA JA SEN LIIKKEELLÄ Selitys - Koneistus käyttämällä loppuun leikkuri - Työkalun pituuden kompensointi toiminto Yleensä yhden työkappaleen työstöön käytetään useita työkaluja. Työkalujen pituudet vaihtelevat. Ohjelmaa on erittäin hankala muuttaa työkalujen mukaiseksi. Jokaisen työkalun pituus tulisi siksi mitata etukäteen. Määrittämällä eron vakiotyökalun ja CNC-koneessa käytettävien työkalujen välillä (ks. KÄYTTÖOPPAAN lukua "Tietojen asetus ja näyttö" (yhteinen poraus-/ työstökeskusjärjestelmälle)), työstö voidaan suorittaa muuttamatta ohjelmaa, vaikka työkalua vaihdetaan. Tätä toimintoa kutsutaan työkalun pituuden kompensoinniksi (katso kohtaa "Työkalun pituuden kompensointi" KÄYTTÖOPPAASSA (Yhteinen poraus-/ työstökeskusjärjestelmälle)). Vakiotyökalu H1 H2 H3 H4 Työkappale - Koneistus jyrsimen sivua käyttäen jyrsimen kompensointitoiminto Leikkausrata jyrsinkorjainta käyttäen Työstettävän osan muoto Työkappale Työkalu Koska jyrsimellä on säde, jyrsimen radan keskipiste kulkee työkappaleen ympäri jyrsimen säteen etäisyydellä. Jos jyrsinten säteet tallennetaan CNC-koneeseen (ks. KÄYTTÖOPPAAN lukua "Tietojen asetus ja näyttö" (yhteinen poraus-/ työstökeskusjärjestelmälle)), työkalua voidaan siirtää jyrsimen säteen verran erilleen työstettävän osan muodosta. Tätä toimintoa kutsutaan jyrsimen kompensoinniksi (katso lukua "Kompensointitoiminto")

24 2. VALMISTELEVA TOIMINTO (G-TOIMINTO) OHJELMOINTI B-64484FI-2/03 2 VALMISTELEVA TOIMINTO (G-TOIMINTO) G-osoitteen jälkeinen numero määrittää käskyn merkityksen kyseiselle lauseelle. G-koodit jaetaan seuraaviin kahteen tyyppiin. Tyyppi Kertakäyttöinen G-koodi Modaalinen G-koodi Merkitys G-koodi on voimassa vain siinä lauseessa, jossa se on määritetty. G-koodi on voimassa, kunnes samaan ryhmään kuuluva toinen G-koodin on määritetty. (Esimerkki) G01 ja G00 ovat modaalisia G-koodeja (ryhmässä 01) G01 X_ ; Z_ ; G01 on tehokas tällä alueella X_ ; G00 Z_ ; G00 on tehokas tällä alueella X_ ; G01 X_ ; : Selitys 1. Kun tyhjennystila (parametrin nro 3402 bitti 6 (CLR)) on asetettu virran kytkennän tai alkutilan palautukset (reset) yhteydessä, modaaliset G-koodit asetetaan alla kuvattuihin tiloihin. (1) Modaaliset G-koodit asetetaan symbolilla merkittyihin tiloihin, kuten taulukossa Taulukko 2 (a) esitetään. (2) G20 ja G21 pysyvät muuttumattomina, kun tyhjennystila asetetaan virran kytkennän tai alkutilan palautukset yhteydessä. (3) Parametrin nro 3402 bitti 7 (G23) asettaa G22:n tai G23:n tilan virran kytkennän yhteydessä. G22 ja G23 eivät kuitenkaan muutu, kun tyhjennystila asetetaan alkutilan palautukset yhteydessä. (4) Käyttäjä voi valita G00:n tai G01:n asettamalla parametrin nro 3402 bitin 0 (G01). (5) Käyttäjä voi valita G90:n tai G91:n asettamalla parametrin nro 3402 bitin 3 (G91). Parametrin nro 3402 bitti 3 (G91) määrittää käytettävän koodin, joko G90 tai G91, kun sorvijärjestelmässä käytetään G-koodijärjestelmää B tai C. (6) Työstökeskusjärjestelmässä käyttäjä voi valita käskyt G17, G18 tai G19 asettamalla parametrin nro 3402 bitit 1 (G18) ja 2 (G19). 2. Muut kuin G-koodit G10 ja G11 ovat kertakäyttöisiä G-koodeja. 3. Hälytys PS0010 annetaan, kun käytetään G-koodia, jota ei ole määritetty G-koodiluettelossa tai G-koodia, jolle ei ole määritetty vastaavaa vaihtoehtoa. 4. Samassa lauseessa voidaan määrittää useita G-koodeja, jos kukin G-koodi kuuluu eri ryhmään. Vain viimeksi määritetty G-koodi on voimassa, jos useita samaan ryhmään kuuluvia G-koodeja määritetään samassa lauseessa. 5. Kiinteä poraustyökierto peruutetaan, jos ryhmään 01 kuuluva G-koodi määritetään porauksen kiinteässä työkierrossa. Tämä tarkoittaa, että tilaksi tulee sama tila, joka asetetaan määrittämällä G80. Huomaa, että kiinteän poraustyökierron määrittävä G-koodi ei vaikuta ryhmän 01 G-koodeihin. 6. G-koodit esitetään ryhmittäin. 7. G60-koodin ryhmä vaihdetaan parametrin nro 5431 bitin 0 asetuksen mukaisesti (MDL). (Asettamalla MDL-bitin arvoksi 0 valitaan ryhmä 00. Asettamalla MDL-bitin arvoksi 1 valitaan ryhmä 01.)

25 B-64484FI-2/03 OHJELMOINTI 2. VALMISTELEVA TOIMINTO (G-TOIMINTO) Taulukko 2 (a) G-koodiluettelo G-koodi Ryhmä Toiminto G00 Paikoitus (pikaliike) G01 Lineaarinen interpolointi (syöttöliike) G02 Ympyräkaari-interpolointi tai kierukkainterpolointi myötäpäivään G03 Ympyräkaari-interpolointi tai kierukkainterpolointi vastapäivään 01 G02.1, G03.1 Ympyrämäinen kierteitys B myötä-/vastapäivään G02.2, G03.2 Evolventti-interpolointi myötä-/vastapäivään G02.3, G03.3 Eksponentiaalinen interpolointi myötä-/vastapäivään G02.4, G03.4 Kolmiulotteisen koordinaatiston muuntaminen myötä-/vastapäivään G04 Viive G05 AI-suurnopeustyöstö (tarkan suurnopeustyöstön kanssa yhteensopiva käsky), 00 nopea työkiertotyöstö, nopea binääriohjelman toiminta G05.1 AI-muodonohjaus / nanotasoitus / tasainen interpolointi G05.4 HRV3, 4 päälle-/poiskytkentä G NURBS-interpolointi G07 Kuvitteellisen akselin interpolointi G07.1 (G107) Sylinteri-interpolointi G08 AI-suurnopeustyöstö (kehittyneen ennakointiohjauksen kanssa yhteensopiva käsky) G09 Tarkka pysäytys 00 G10 Ohjelmoitava tietojen syöttö G10.6 Työkalun palautus G10.9 Ohjelmoitava halkaisijan/säteen määrityksen vaihdon määritys G11 Ohjelmoitavien tietojen syöttötilan peruutus G12.1 Napakoordinaatiston interpolointitila 21 G13.1 Napakoordinaatiston interpoloinnin peruutustila G12.4 Uritus jatkuvalla ympyränkaariliikkeellä (myötäpäivään) 00 G13.4 Uritus jatkuvalla ympyränkaariliikkeellä (vastapäivään) G15 Napakoordinaatistokäskyn peruutus 17 G16 Napakoordinaatistokäsky G17 XpYp-tason valinta Xp : X-akseli tai sen rinnakkainen G17.1 Tason muunnostoiminto akseli G18 02 ZpXp-tason valinta Yp : Y-akseli tai sen rinnakkainen G19 YpZp-tason valinta akseli Zp : Z-akseli tai sen rinnakkainen akseli G20 (G70) Syöttö tuumina 06 G21 (G71) Syöttö millimetreinä G22 Liikealueen tarkistustoiminnon päällekytkentä 04 G23 Liikealueen tarkistustoiminnon poiskytkentä G25 Karanopeuden vaihtelun tunnistuksen poiskytkentä 19 G26 Karanopeuden vaihtelun tunnistuksen päällekytkentä G27 Referenssipisteeseen paluun tarkistus G28 Automaattinen referenssipisteeseen paluu G28.2 Työstökohdan tarkistus estää referenssipisteeseen paluun G29 Siirto referenssipisteestä G30 00 Paluu 2., 3. ja 4. referenssipisteeseen G30.1 Paluu liukuvaan referenssipisteeseen G30.2 Työstökohdan tarkistus, palautuksen esto 2., 3. ja 4. referenssipisteeseen G31 Ohitustoiminto G31.8 EGB-akselin ohitus G33 Kierteitys G34 Muuttuvanousuinen kierteitys 01 G35 Ympyrämäinen kierteitys myötäpäivään G36 Ympyrämäinen kierteitys vastapäivään

26 2. VALMISTELEVA TOIMINTO (G-TOIMINTO) OHJELMOINTI B-64484FI-2/03 Taulukko 2 (a) G-koodiluettelo G-koodi Ryhmä Toiminto G37 Työkalun pituuden automaattinen mittaus G38 00 Työkalun säteen/nirkonsäteen kompensointi: vektorin säilytys G39 Työkalun säteen/nirkonsäteen kompensointi: kulman ympyräkaari-interpolointi G40 Työkalun säteen/nirkonsäteen kompensointi: peruutus Kolmiulotteinen jyrsimen kompensointi: peruutus G41 Työkalun säteen/nirkonsäteen kompensointi: vasen Kolmiulotteinen jyrsimen kompensointi: vasen G42 Työkalun säteen/nirkonsäteen kompensointi: oikea Kolmiulotteinen jyrsimen kompensointi: oikea G41.2 Kolmiulotteinen jyrsimen kompensointi: vasen (tyyppi 1) G Kolmiulotteinen jyrsimen kompensointi: etusärmän korjain G41.4 Kolmiulotteinen jyrsimen kompensointi: vasen (tyyppi 1) (FS16i-yhteensopiva käsky) G41.5 Kolmiulotteinen jyrsimen kompensointi: vasen (tyyppi 1) (FS16i-yhteensopiva käsky) G41.6 Kolmiulotteinen jyrsimen kompensointi: vasen (tyyppi 2) G42.2 Kolmiulotteinen jyrsimen kompensointi: oikea (tyyppi 1) G42.4 Kolmiulotteinen jyrsimen kompensointi: oikea (tyyppi 1) (FS16i-yhteensopiva käsky) G42.5 Kolmiulotteinen jyrsimen kompensointi: oikea (tyyppi 1) (FS16i-yhteensopiva käsky) G42.6 Kolmiulotteinen jyrsimen kompensointi: oikea (tyyppi 2) G40.1 Normaalin suunnanohjauksen peruutustila G Normaalin suuntainen ohjaus päällä: vasen G42.1 Normaalin suuntainen ohjaus päällä: oikea G43 Työkalun pituuden kompensointi + G44 Työkalun pituuden kompensointi - G43.1 Työkalun pituuden kompensointi työkalun akselin suunnassa G43.3 Nutaatiojyrsinpään työkalun pituuden kompensointi 08 G43.4 Työkalun keskipisteen ohjaus (tyyppi 1) G43.5 Työkalun keskipisteen ohjaus (tyyppi 2) G43.7 Työkalukorjain G44.1 Työkalukorjaimen muuntaminen G45 Työkalukorjain: lisäys G46 Työkalukorjain: vähennys 00 G47 Työkalukorjain: kaksinkertainen lisäys G48 Työkalukorjain: kaksinkertainen vähennys G49 (G49.1) 08 Työkalun pituuden kompensoinnin peruutus G44.9 Karayksikön kompensointi 27 G49.9 Karayksikön kompensoinnin peruutus G50 Skaalauksen peruutus 11 G51 Skaalaus G50.1 Ohjelmoitavan peilauksen peruutus 22 G51.1 Ohjelmoitava peilaus G50.2 Monikulmiosorvauksen peruutus 31 G51.2 Monikulmiosorvaus G50.4 Peruuta synkroninen ohjaus G50.5 Peruuta yhdistetty ohjaus G50.6 Peruuta päällekkäinen ohjaus G51.4 Aloita synkroninen ohjaus G51.5 Aloita yhdistetty ohjaus 00 G51.6 Aloita päällekkäinen ohjaus G52 Paikallisen koordinaatiston asetus G53 Koneen koordinaatiston asetus G53.1 Työkalun akselin ohjaus G53.6 Työkalun keskipisteen säilyttämistyyppinen työkalun akselin ohjaus

27 B-64484FI-2/03 OHJELMOINTI 2. VALMISTELEVA TOIMINTO (G-TOIMINTO) Taulukko 2 (a) G-koodiluettelo G-koodi Ryhmä Toiminto G54 (G54.1) Työkappaleen koordinaatiston 1 valinta G55 Työkappaleen koordinaatiston 2 valinta G56 Työkappaleen koordinaatiston 3 valinta 14 G57 Työkappaleen koordinaatiston 4 valinta G58 Työkappaleen koordinaatiston 5 valinta G59 Työkappaleen koordinaatiston 6 valinta G Pyöröpöydän dynaaminen nollapistekorjain G Työkappaleen asetusvirheen kompensointi G60 00 Yksisuuntainen paikoitus G61 Tarkka pysäytystila G62 Automaattinen nurkan säätö 15 G63 Tappikierteitystila G64 Työstötila G65 00 Makrokäsky G66 Modaalinen makrokäsky A G Modaalinen makrokäsky B G67 Modaalisen makrokäskyn A/B peruutus G68 Koordinaatiston kierron aloitus tai kolmiulotteisen koordinaatiston muunnostilan päällekytkentä G69 16 Koordinaatiston kierron peruutus tai kolmiulotteisen koordinaatiston muunnoksen tilan poiskytkentä G68.2 Kallistetun työstötason indeksointi G68.3 Kallistetun työstötason indeksointi työkaluakselin suuntaan G68.4 Kallistetun työstötason indeksointi (inkrementaalinen monikäsky) G70.7 Viimeistelytyökierto G71.7 Ulkopinnan rouhintatyökierto G72.7 Päädyn rouhintatyökierto G73.7 Työstökierto suljetulla silmukalla G Päädyn askelporaustyökierto G75.7 Ulko- tai sisähalkaisijan askelpistotyökierto G76.7 Monilastukierteitystyökierto G72.1 Muodon kopiointi (pyörivä kopio) G72.2 Muodon kopiointi (lineaarinen kopio) G73 Askelporaustyökierto 09 G74 Vasenkätinen tappikierteitystyökierto G75 01 Pistohiontatyökierto G76 09 Hienoavarrustyökierto G77 Pistotyökierto suoramitoituksella/ hiontatyökierto G78 01 Pinnan hiontatyökierto jatkuvalla työstösyötöllä G79 Pinnan hiontatyökierto jaksottaisella työstösyötöllä G80 09 Kiinteän työkierron peruutus Sähköinen vaihteisto: synkronoinnin peruutus G80.4 Sähköinen vaihteisto: synkronoinnin peruutus 34 G81.4 Sähköinen vaihteisto: synkronoinnin aloitus G80.5 Sähköinen vaihteisto 2-pari: synkronoinnin peruutus 24 G81.5 Sähköinen vaihteisto 2-pari: synkronoinnin aloitus G81 09 Poraustyökierto tai keskiöavarrustyökierto Sähköinen vaihteisto: synkronoinnin aloitus G Nokkimistoiminto / korkeatarkkuuksinen oskillointitoiminto

28 2. VALMISTELEVA TOIMINTO (G-TOIMINTO) OHJELMOINTI B-64484FI-2/03 Taulukko 2 (a) G-koodiluettelo G-koodi Ryhmä Toiminto G82 Poraustyökierto tai upotusporaustyökierto G83 Askelporaustyökierto G84 Tappikierteitystyökierto G84.2 Synkronoitu tappikierteitystyökierto (FS15-formaatti) G84.3 Vasenkätinen synkronoitu tappikierteitystyökierto (FS15-formaatti) 09 G85 Avarrustyökierto G86 Avarrustyökierto G87 Taka-avarrustyökierto G88 Avarrustyökierto G89 Avarrustyökierto G90 Absoluuttinen ohjelmointi 03 G91 Inkrementaalinen ohjelmointi G91.1 Tarkistaa suurimman inkrementaalisen määrän, joka on määritetty G92 00 Työkappaleen koordinaatiston asetus tai suurimman karanopeuden rajoittaminen G92.1 Työkappaleen koordinaatiston esisäätö G93 Käänteisajan syöttö G94 05 Syöttö minuuttia kohden G95 Syöttö kierrosta kohden G96 Vakiolastuamisnopeuden ohjaus 13 G97 Vakiolastuamisnopeuden ohjauksen peruutus G96.1 Karan indeksoinnin suorittaminen (odottaa lopetusta) G96.2 Karan indeksoinnin suorittaminen (ei odota lopetusta) 00 G96.3 Karan indeksoinnin tarkistus G96.4 SV-nopeuden säätötila päällekytkentä G98 Kiinteä työkierto: paluu lähtötasoon 10 G99 Kiinteä työkierto: paluu R-pistetasoon G Sylinteri-interpolointi G112 Napakoordinaatiston interpolointitila 21 G113 Napakoordinaatiston interpolointitilan peruutus G160 Sisäänsyötön ohjauksen peruutus 20 G161 Sisäänsyötön ohjaus

29 B-64484FI-2/03 OHJELMOINTI 3.INTERPOLOINTITOIMINTO 3 INTERPOLOINTITOIMINTO Luku 3 "INTERPOLOINTITOIMINTO" koostuu seuraavista osista: 3.1 EVOLVENTTI-INTERPOLOINTI (G02.2, G03.2) KIERTEITYS (G33) JATKUVA KIERTEITYS MONILASTUKIERTEITYS YMPYRÄMÄINEN KIERTEITYS B (G2.1,G3.1) URITUS JATKUVALLA KIERTOLIIKKEELLÄ (G12.4, G13.4) EVOLVENTTI-INTERPOLOINTI (G02.2, G03.2) Yleiskatsaus Evolventtikäyrän työstö voidaan suorittaa käyttämällä evolventti-interpolointia. Jyrsimen kompensointi voidaan suorittaa. Evolventti-interpolointi eliminoi tarpeen approksimoida evolventtikäyrää pienillä segmenteillä tai kaarilla ja jatkuva pulssisyöttö varmistetaan myös pienten lauseiden nopealla ajolla. Nopea operaatio voidaan suorittaa siksi joustavasti. Työstöohjelmat voidaan lisäksi laatia helpommin ja työstöohjelmien kokoa voidaan pienentää. Evolventti-interpoloinnissa seuraavat kaksi syöttönopeuden säätötoimintoa suoritetaan automaattisesti ja haluttu työstöpinta voidaan saavuttaa suurella tarkkuudella. (Evolventti-interpoloinnin automaattinen nopeuden ohjaus) Säätö jyrsimen kompensointitilassa Säätö perusympyrän läheisyydessä Formaatti Evolventti-interpolointi Xp-Yp-tasossa G17 G02.2 Xp_ Yp_ I_ J_ R_ F_ ; G17 G03.2 Xp_ Yp_ I_ J_ R_ F_ ; Evolventti-interpolointi Zp-Xp-tasossa G18 G02.2 Zp_ Xp_ K_ I_ R_ F_ ; G18 G03.2 Zp_ Xp_ K_ I_ R_ F_ ; Evolventti-interpolointi Yp-Zp-tasossa G19 G02.2 Yp_ Zp_ J_ K_ R_ F_ ; G19 G03.2 Yp_ Zp_ J_ K_ R_ F_ ; Jossa, G02.2 : Evolventti-interpolointi (myötäpäivään) G03.2 : Evolventti-interpolointi (vastapäivään) G17/G18/G19 : Xp-Yp/Zp-Xp/Yp-Zp-tason valinta Xp_ : X-akseli tai akseli, joka on rinnakkainen X-akselille (määritelty parametrissa) Yp_ : Y-akseli tai akseli, joka on rinnakkainen Y-akselille (määritelty parametrissa) Zp_ : Z-akseli tai akseli, joka on rinnakkainen Z-akselille (määritelty parametrissa) I_, J_, K_ : Evolventtikäyrän perusympyrän keskipiste alkupisteestä tarkasteltuna. R_ : Perusympyrän säde F_ : syöttönopeus

KESKEISET NC-KOODIT TOIMINNAN MUKAAN RYHMITELLEN

KESKEISET NC-KOODIT TOIMINNAN MUKAAN RYHMITELLEN KESKEISET NC-KOODIT TOIMINNAN MUKAAN RYHMITELLEN Tämän dokumentin lopussa on teollisuudessa hyvin yleisen Fanucohjauksen NC-koodia oppilaitoksen laboratoriossa olevalle kolmiakseliselle Robodrill-työstökoneelle.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä P/N 797 - Finnish - Päävalikko Tässä käyttöohjeessa selostetaan yleiset tehtävät, jotka liittyvät tuotteen varmennustehtäviin ja painesäädön asettamiseen. Täydellinen

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

C1000D-lukon käyttöohje

C1000D-lukon käyttöohje 2016 Prosella Scandinavian Oy 010 2311 270 www.prosella.com info@prosella.com C1000D-lukon käyttöohje Sisällyslue elo Lukon rakenne ibutton-avaimet Lukkojen käyttöönotto 3 4 4 Omistaja-avaimen rekisteröinti

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmä 9-2

Ohjausjärjestelmä 9-2 KÄYTTÖOHJE Ohjausjärjestelmä 9-2 Versio 201602 Tuotenro 9000042 Alkuperäinen käyttöohje Ohjausjärjestelmä 9-2 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Ympäristö... 4 2 Turvallisuusmääräykset...4

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 20.1.2015

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

Prosella Scandinavian Oy ELEKTRONISET LUKOT

Prosella Scandinavian Oy ELEKTRONISET LUKOT 2016 Prosella Scandinavian Oy 010 2311 270 www.prosella.com info@prosella.com ELEKTRONISET LUKOT C1100 RFID-LUKKO Betech C1100 RFID-lukko tarjoaa huippuluokan turvallisuutta kalustelukitukseen. Lukko toimii

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

KK-Quad X setup ohje Muutama sana ennen aloitusta: Yleisiä multikopteri vinkkejä:

KK-Quad X setup ohje Muutama sana ennen aloitusta: Yleisiä multikopteri vinkkejä: KK-Quad X setup ohje Muutama sana ennen aloitusta: Saadaksesi parhaan tasapainon ja suorituskyvyn KK-controlleristasi kiinnitä se käyttäen esim. gyro-teippiä tai paksua kaksipuolista teippiä vähentääksesi

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla Ohjelmointia Arduinolla Kyösti Blinnikka, Olarin koulu ja lukio LUMA-keskus Aalto Mikä on Arduino? Open Source Electronics Prototyping Platform Arduino on avoimeen laitteistoon ja ohjelmistoon perustuva

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

KODU. Lumijoen peruskoulu

KODU. Lumijoen peruskoulu KODU Lumijoen peruskoulu Sisällysluettelo 1. Aloitus... 2 1.1 Pelin tallennuspaikka... 2 1.2 Kodu Game lab... 3 2 Maan luominen... 4 2.1. Seinän tekeminen... 5 2.2. Vesialueen tekeminen peliin... 6 2.3.

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus NWE 2014 Satelliittiseminaari 4.11.2014 Jyrki Latokartano TTY Kone- ja Tuotantotekniikan laitos Suomen Robotiikkayhdistys ry Robottiturvallisuus? Kohti ihmisen ja

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012 Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan..202 Tarkoitus on saada jokainen karavaanari kiinnostumaan ajotaitonsa kehittämisestä oman ajoneuvonsa käsittelyssä. On tärkeää, että mahdollisimman moni kokee

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo VER CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo 1) Parannettu muistinhallinta 32 ja 64 bitin järjestelmissä 3 2) Konesimulointi Optio

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Motion PX micon kuulokojeista sivu 3 Motion PX micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Motion PX micon kuulokojeen

Lisätiedot

Käsikirjat voivat muuttua. Jokaisen käsikirjan uusin versio on aina saatavissa verkosta. Painettu: 27. lokakuuta 2015

Käsikirjat voivat muuttua. Jokaisen käsikirjan uusin versio on aina saatavissa verkosta. Painettu: 27. lokakuuta 2015 Sähköiset KÄTTÖOHJEET Käsikirjat voivat muuttua. Jokaisen käsikirjan uusin versio on aina saatavissa verkosta. Painettu: 27. lokakuuta 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457 WasenBern www.pbswisstools.com

Lisätiedot