OpusCapitaTYVI asiakasjärjestelmäliittymä 2.2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OpusCapitaTYVI asiakasjärjestelmäliittymä 2.2"

Transkriptio

1 OpusCapita TYVI AJL 1 (24) OpusCapitaTYVI asiakasjärjestelmäliittymä 2.2 Tekninen kuvaus versio 1.5 OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 FI ESPOO, FINLAND Tel Fax VAT FI

2 OpusCapita TYVI AJL 2 (24) Sisällysluettelo 1 Yleistä Termien selitykset Palvelun kutsuminen Paluuviesti Sanoman lähettäminen Sisäänkirjautuminen Autentikoinnin vastausviestin lukeminen Ilmoitettavan yrityksen lisääminen Tiedoston lähetys Tiedonsiirron paluuviestin lukeminen Tiedoston noutaminen Hakukomennon paluuviestin lukeminen Saapuvan aineiston lataus Katso-kirjautuminen Katso-kirjautumisviestin lukeminen Katso- ja Raksi-välilehden listaaminen Katso- ja Raksi-välilehden listauksen vastauksen lukeminen Katso- ja Raksi-ilmoituksen lähettäminen Katso- ja Raksi-ilmoituksen lähetyksen vastauksen lukeminen Uloskirjautuminen palvelusta Vastausviesti ja yhteyden katkaisu Testaamiseen liittyviä huomioita Uudet ominaisuudet versiossa Viitteet Versiohistoria...22

3 OpusCapita TYVI AJL 3 (24) 1 YLEISTÄ Tämä dokumentti kuvaa OpusCapitan ohjelmistotaloille tarjoaman HTTPS-protokollaa [1] käyttävän yleisen rajapinnan ohjelmistojen integrointiin OpusCapitaTYVI-palveluun. Rajapinta tarjoaa sovellusohjelmoijalle käsitteellisen sanomaversiosta tai tyypistä riippumattoman tiedonsiirtorajapinnan OpusCapitaTYVI- palvelun kautta viranomaisille. Rajapinta tarjoaa turvallisen ja yksinkertaisen tavan siirtää aineistoa TYVI-palveluun suoraan sovelluksesta ilman että käyttäjä joutuu tekemään manuaalisia toimenpiteitä. 2 TERMIEN SELITYKSET Termi TYVI OpusCapitaTYVI Lähetyskerta Sanoma 3 PALVELUN KUTSUMINEN Selitys Tietovirrat Yritysten ja Viranomaisten Välillä OpusCapita toteuttama TYVI-palvelu Kaikki saman lähetyksen aikana yhdellä tunnuksella lähetettävät tiedot. Lähetyskerta voi sisältää 0 n sanomaa. Lähetyskerran osa. Yksi yksittäinen ilmoitus yhdelle vastaanottajalle. Esimerkiksi yksi ilmoittavan yrityksen työnantajasuoritus Verohallintoon. Kutsut palveluun tehdään käyttämällä tiettyjä ennalta määriteltyjä URL:a [2]. URL (Uniform Resource Locator) on nimensä mukaisesti osoitin resursseihin. Se on merkkijono, joka kuvaa yksiselitteisesti palvelun (järjestelmä, palvelun nimi sekä palvelun versio) johon sanoma liittyy sekä komennon, joka määrittelee millaista kutsua palveluun ollaan tekemässä. Suurin osa URL:n tiedoista on kiinteitä eri lähetyskertojen välillä samaa palvelua käytettäessä, mutta komento riippuu siitä mitä kyseisellä hetkellä tehdään. Lähetettävään sanomaan liittyvä URL on muotoa: https://konteksti/iea/palvelu/versio/komento Konteksti sisältää palvelun sijainnin (koneen nimi tai osoite sekä portti). Palvelun looginen sijainti määrää myös käytetyn järjestelmän. URL:n osa iea on kiinteä merkkijono, joka kertoo vastaanottavalle järjestelmälle, että kyseessä on ohjelmistotaloliittymä (iea tulee sanoista Interface for External Applications). Palvelu ja versio kertovat käytetyn palvelun ja sen halutun version. Komento määrittelee mitä kyseisen kutsun halutaan tekevän. Mahdolliset komennot on lueteltu allaolevassa taulukossa:

4 OpusCapita TYVI AJL 4 (24) Komento auth transmit terminate query add_company katso/login katso/list katso/send Kirjaudutaan sisään palveluun, paluuviestissä saadaan session tunniste, jota käytetään siirrettäessä aineistoa ja kirjauduttaessa ulos palvelusta. Siirretään aineisto palveluun, paluuviestissä saadaan sanomakohtainen tieto siirron onnistumisesta. Kirjaudutaan ulos palvelusta. Noudetaan erityyppistä aineistoa palvelusta (ei toteutettu draftversiossa) Lisätään ilmoitettava yritys Aktivoidaan Katso-tiedot nykyiseen istuntoon. Mahdollistaa Katso- ja Raksi-välilehdillä olevien ilmoitusten lähettämisen 10 minuutin aikaikkunan aikana. Tämän jälkeen tunnistautuminen Katsoon on tehtävä uudestaan. Listaa Katso-ja Raksi-välilehtien sisältämät ilmoitukset (ilmoitukset, joiden lähettämiseen vaaditaan Katso-tunnus) Lähettää halutun ilmoituksen eteenpäin Katso-tunnuksella Esimerkki: Tehdään kutsu OpusCapita TYVI-.palveluun rajapintaversiolla 2.1. Kyseessä tunnistautuminen. Itse autentikointitiedot lähetetään HTTPS:n POST-datassa eivätkä ne näy URL:ssa https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/auth/ 4 PALUUVIESTI Lähetykseen liittyvä paluuviesti on XML-sanoma [3], jossa kerrotaan tilakoodin avulla lähetyksen onnistumisesta, viitataan lähetyksen sessiotunnisteeseen ja kerrotaan tarvittaessa sanomakohtaisesti vastaanottokuittaus tai mahdollinen virheilmoitus lähetetyistä tiedoista. Paluuviestin merkistö on UTF-8. Paluuviestin XML Schema [4] on esitetty liitteessä 1. Esimerkkejä erilaisista paluuviesteistä on kappaleessa 5. Oheisessa taulukossa on käytössä olevat tilakoodit ja niiden mukana palautuvat selitteet. Tilakoodi teksti Tarkennus 0 OK Pyyntö palveluun on onnistunut. 100 Authentication failure Annettu käyttäjätunnus tai salasana on väärä. Tarkista käyttäjätunnus ja salasana. Ota tarvittaessa yhteys helpdeskiin. 101 No active session Session tunniste ei ole oikea tai sessio on jo vanhentunut. 102 No command verb in url Palvelimelle on lähetetty pyyntö, jossa ei ole komentoosaa. 103 Internal Server Error Määrittelemätön virhetilanne palvelussa. Tilanne on luonteeltaan sellainen, että palvelu ei ole osannut käsitellä virhettä. 104 Transfer format error Lähetyssä aineiston esitystavassa on virhe ts. tiedon esitysmuoto on epävalidi. Virhe tulee myös silloin jos

5 OpusCapita TYVI AJL 5 (24) kyseisellä tunnuksella ei ole sallittua lähettää tällaista aineistoa. 105 Transfer content error Aineiston tietosisältö on virheellinen. 106 No data transmitted Varsinainen tietosisältö puuttuu kokonaan. 107 Transmitted data contained extraneous Ylimääräisiä rivejä sanoman lopussa lines No rights to send forms of this type Unknown or unsupported query type Invalid parameters for query 111 Duplicate file transferred 112 Unsupported protocol version 113 Authentication redirected 114 Katso ID is needed Kirjautuneella asiakkaalla ei ole oikeutta lähettää kyseistä aineistotyyppiä. Parametrin type arvo on joko tuntematon tai käyttäjällä ei ole oikeutta noutaa tyypin mukaista aineistoa Joku query-komennon parametreista on väärä tai vaihtoehtoisesti joku pakollinen parametri puuttuu. Tiedostosiirrossa on havaittu identtisen tiedoston aikaisempi siirtäminen. Asiakasohjelmiston ehdottamaa protokollaversiota ei tueta (uusi 2.1:ssä.) Sisäänkirjautuminen ei ole mahdollista tässä osoitteessa. Asiakasohjelmiston tulee käyttää kentässä <use-base> olevaa järjestelmän URL:a ja yrittää uudelleen. (uusi 2.1:ssä) Katso/send-käskyllä lähetetty ilmoitus vaatii Katsoistunnon. Istunto oli joko vanhentunut tai Katsotunnuksella ei ole riittäviä oikeuksia ilmoituksen lähettämiseen. 5 SANOMAN LÄHETTÄMINEN Lähetys tapahtuu käyttämällä HTTPS-protokollaa lomakepohjaiseen lähetykseen. Lähetys on luonteeltaan hyvin yksinkertainen. Lähetykseen liittyy tietty URL, jonka perusosa (https://fqdn) kertoo suoraan käytetyn protokollan, autentikointitiedot, palvelimen sekä portin. URL:n absoluuttinen polkuosa (perusosan jälkeinen osa mukaan lukien ensimmäinen kauttamerkki sekä kaikki parametrit) kuvaa lähetyksen palvelimen sisällä. Lähetys voidaan jakaa seuraaviin osiin: 1. Sisäänkirjautuminen palveluun. Kirjautumiseen tarvittavat tiedot välitetään HTTPS:n POST-metodilla. 2. Sisäänkirjautumisen vastausviestin lukeminen. Luetaan ja tarkastetaan palvelimen lähettämä tilakoodi, session tunniste ja muu mahdollinen informaatio. Jos vastausviestissä ilmoitetaan, että sisäänkirjautuminen tulee tehdä toisessa osoitteessa, hypätään takaisin kohtaan 1 käyttäen annettua osoitetta. 3. Tiedoston lähetys. Lähetetään tiedosto HTTPS:n POST-metodilla 4. Tiedonsiirron vastausviestin lukeminen. Luetaan ja tarkastetaan HTTP-palvelimen lähettämä siirron tilakoodi ja mahdollinen muu viestissä tuleva informaatio.

6 OpusCapita TYVI AJL 6 (24) 5. Mahdollisten palvelussa olevien tiedostojen noutaminen. Kerrotaan HTTPS-POSTkomennolla mitä halutaan noutaa ja samalla voidaan antaa joitain rajaavia hakuehtoja nuodettaville tiedostoille. 6. Tiedoston noutoon tarkoitettuun pyyntöön palautetaan paluuviesti, jossa on osoitin itse noudettavaan tiedostoon. Luetaan paluuviesti ja siellä oleva osoitin itse noudettavaan tiedostoon. 7. Noudetaan itse tiedosto käyttämällä paluuviestissä saatua osoitinta. Kyse on normaalista tiedostonlatauksesta HTTPS-palvelimelta. 8. Uloskirjautuminen palvelusta. Kirjaudutaan ulos ja suljetaan sessio eksplisiittisesti ennen yhteyden sulkemista. 9. Vastausviestin lukeminen. Luetaan palvelimen lähettämä tilakoodi ja tarkastetaan, että uloskirjautuminen onnistui. 5.1 Sisäänkirjautuminen Pyyntö lähetetään URL:n, jossa komento on auth, esimerkiksi https://www.tyvi.fi/ec/tyvir5/p/iea/auth/ Kutsulle voi antaa parametreina seuraavat tiedot: Pakolliset parametrit: username password software Vapaaehtoiset parametrit: protocol-version käyttäjätunnus OpusCapita TYVIpalveluun salasana OpusCapita TYVI-palveluun kirjautuvan ohjelmiston nimi ja versio Pyytää palvelinta käyttämään annettua protokollaversiota (2.0, 2.1 tai 2.2) force-redirect Ei-nolla arvo (esim 1 tai "yes") pyytää palvelinta antamaan vastauskoodin 113 "Authentication redirected" kirjautumiseen, joko asiakasohjelmiston testausta tai järjestelmän URL:n verifiointia varten. Parametrilla software on tarkoitus kertoa mikä ohjelmisto ja sen versio on kyseessä samaan tyyliin kuin www-selain lähettää www-palvelimelle user-agent parametrilla tiedon siitä mikä selain ja sen versio on kyseessä. Suositeltava muoto software parametrin arvoksi on <ohjelmisto> <versiotieto>. Esimerkiksi OpusCapitan testiohjelman tapauksessa: ElmaIEA C# DEMO $Revision: 1.6 $

7 OpusCapita TYVI AJL 7 (24) Esimerkki: autentikointi palvelimelle https://www.tyvi.fi käyttäjänä user123 POST /ec/tyvi-r5/p/iea/auth HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 366 Content-Disposition: form-data; name="username" user123 Content-Disposition: form-data; name="password" passwd1234 Content-Disposition: form-data; name="software" ElmaIEA C# DEMO $Revision: 1.6 $ - Huomaa, että merkkijono Boundary-string-should-not-appear-in-data on ainoastaan esimerkinomainen MIME Multipart-sanoman erotin [5] [6]. Merkkijonon tulisi olla satunnainen generoitu merkkijono, jonka sisältö on sellainen ettei sitä esiinny itse sanomalla. Esimerkkiohjelmistossa on tämä osuus toteutettu lisäämällä kiinteä merkkijono, jota ei esiinny itse sanomalla. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota erottimen yhteydessä oleviin aloitus- ja lopetusmerkkeihin. Jokainen erotinmerkki alkaa kahdella viivalla -- ja viimeinen erotin päättyy lopetusmerkkiin, joka on myöskin kaksi viivaa --. Välissä olevien erottimien lopussa ei ole viivoja. 5.2 Autentikoinnin vastausviestin lukeminen Palvelu palauttaa paluuviestissä paluukoodin <status>-elementin id-attribuutin arvona, ja sessiotunnisteen <session>-elementissä. Paluukoodi on joko 0 kirjautumisen onnistuessa, 100 kirjautumisen epäonnistuessa tai 103 (Internal Server Error) jos kirjautumisen yhteydessä on tapahtunut virhetilanne, jota palvelu ei ole osannut käsitellä oikein. Kun käytetään protokollaversiota 2.1 tai suurempaa, vastaussanomassa voi olla elementti <usebase>. Tämän sisältö on järjestelmän URL:n perusosa, jota asiakasohjelmiston pitää käyttää istunnon seuraavissa pyynnöissä. <use-base> voi esiintyä kaikissa järjestelmän tuottamissa vastaussanomissa, myös muissa toiminteissa kuin sisäänkirjautumisessa. Esimerkki: paluuviestin sisältö onnistuneen kirjautumisen jälkeen: HTTPS/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/xml b4 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="0">ok</status> <session>aqsyoakgkljpxn3</session>

8 OpusCapita TYVI AJL 8 (24) <use-base>https://www.tyvi.fi/c/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> </iea-response> 0 Esimerkki: epäonnistunut kirjautuminen palveluun: HTTP/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/xml b4 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="100">authentication failure</status> </iea-response> Ilmoitettavan yrityksen lisääminen Jotta yritykselle voidaan tehdä ilmoitus, on kyseinen yritys lisättä ilmoitettavien listaan. Pakolliset parametrit s company_name company_id sessiotunniste lisättävän ilmoitettavan yrityksen/henkilön nimi lisättävän ilmoitettavan yrityksen y-tunnus tai henkilön henkilötunnus POST /ec/tyvi-r5/p/iea/add_company HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 373 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn3 Content-Disposition: form-data; name="company_name" Testi Asiakas Content-Disposition: form-data; name="company_id"

9 OpusCapita TYVI AJL 9 (24) Vastausviesti on yksinkertaisesti ok tai virhe (ei kerättäviä tietoja varsinaisesti). Mikäli ilmoitettava yritys löytyy jo listalta, annetaan virhe Duplicate file transferred. Mikäli annettu company_id ei ole hetu tai y-tunnus, annetaan virhe Invalid parameters for query. Mikäli käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä ilmoitettavaa, annetaan virhe No rights to send forms of this type. 5.4 Tiedoston lähetys Pyyntö lähetetään URL:n, jossa komento on transmit. esimerkiksi https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/transmit Kutsulle voi antaa parametreina seuraavat tiedot: Pakolliset parametrit: s records Vapaaehtoiset parametrit: test sessiotunniste itse lähetettävä lähetyskerta ts. lähetettävät sanomat saa aina arvon 1, tätä parametria ei anneta ollenkaan jos kyseessä on tuotantolähetys. Huomatkaa, että testiparametria käytettäessä, aineistoa ei tallenneta kantaan ollenkaan. Esimerkki: Tiedonsiirto. Verohallinnolle menevä vuosi-ilmoitus. Palkansaajakohtainen erittely. Kirjautumisen yhteydessä on saatu URL: https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/. POST /a/iea/transmit HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 577 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn3 -- Content-Disposition: form-data; name="test" 1 Content-Disposition: form-data; name="records"; filename="tyvi-data.txt" Content-Type: application/octet-stream 000:VSPSERIE 101:0

10 OpusCapita TYVI AJL 10 (24) 110:P 109: : :1 111: XX1X 115: : : : : : :1 146:1 150: :1 999:1 -- Huomiotavaa on, että lähetettävän sanoman tyyppiä ei kerrota lähetyksessä. Se päätellään lähetettävästä sanomasta. Jos sanomaa ei tunnisteta, palautetaan virheilmoitus. Aineistoa lähetettäessä kannattaa kirjautuneen käyttäjän koko lähetyskerta lähettää yhdellä transmit-kutsulla. Palvelu pystyy erottelemaan ja käsittelemään sanomalajista ja vastaanottajasta riippumatta kaikki samassa lähetyskerrassa tulleet sanomat, joten lähettävässä päässä ei ole tarvetta pilkkoa niitä useiksi lähetyksiksi. 5.5 Tiedonsiirron paluuviestin lukeminen Paluuviesti pitää sisällään vähintään paluukoodin <status>- elementin id-attribuutin arvona, session <session>-elementissä ja sanomakohtaisen kuittauksen siirretyistä sanomista <transfer>-elementin alla <record>-elementeissä. Esimerkki: Paluuviesti onnistuneesta tiedonsiirrosta testimoodissa versiossa 2.1 tai aiempi: HTTP/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml 110 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="0">ok</status> <session>aqsyoakgkljpxn3</session> <use-base>https://www.tyvi.fi/c/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <transfer mode="test"> <record num="1"> <type id= vheritp >Palkansaajakohtainen erittely</type> </record> </transfer> </iea-response> 0

11 OpusCapita TYVI AJL 11 (24) Esimerkki: Paluuviesti onnistuneesta tiedonsiirrosta testimoodissa versiossa 2.2: HTTP/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml 110 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/201408/iea"> <status id="0">ok</status> <session>aqsyoakgkljpxn3</session> <use-base>https://www.tyvi.fi/c/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <transfer mode="test"> <record num="1"> <type id= vheritp >Palkansaajakohtainen erittely</type> <message_id> </message_id> </record> </transfer> </iea-response> Erona aiempiin versioihin, on paluusanomassa message_id -tieto, jonka avulla voidaan kohdentaa lähetetty ilmoitus välittömästi Tyvin oikeaan ilmoitusnumeroon katso/sendkäskyä varten. Jos sanomalla on ollut virheitä, tulee <record>-elementin sisällä myös sanomakohtainen virheilmoitus. Virheilmoitus palautetaan <error>-elementissä. Elementin <record> numattribuutti kertoo kyseisen sanoman järjestysnumeron siirtovaiheessa. Esimerkki: Paluuviesti virheellisestä tiedonsiirrosta testimoodissa TYVI-VAHTI-palveluun: HTTP/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml 110 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea/"> <status id="105">transfer content error</status> <session>kq2ivnllejtou7x</session> <use-base>https://www.tyvi.fi/c/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <transfer mode="test"> <record num="1"> <type id= ym_tuotanto >Tuotanto</type> </record> <record num="2"> <type id= ym_jatevesi >Veteen johdetut paastot</type> <error id="105">no customer number</error> </record> <record num="3"> <type id= ym_ilmaanjohd > Ilmaan johdetut jatteet</type> <error id="105">invalid parameter: 369</error> </record> <record num="4"> <type id= ym_ilmaanjohd >Ilmaan johdetut jatteet</type> <error id="105">invalid parameter: 369</error>

12 OpusCapita TYVI AJL 12 (24) </record> <record num="5"> <type id= ym_perustied >Perustiedot</type> </record> </transfer> </iea-response> Tiedoston noutaminen Tiedoston nouto on kaksiosainen tapahtuma. Ensin tehdään palveluun pyyntö, jolla määritellään mitä halutaan noutaa. Sen jälkeen paluuviestissä olleen viitteen avulla noudetaan itse aineisto toisella pyynnöllä. Aineisto merkitään noudetuksi vasta kun se on todellisuudessa haettu. Tiedoston nouto aloitetaan tekemällä pyyntö URL:n, jonka komento osa on query, esimerkiksi https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/query Kutsulle voi antaa parametreina seuraavat tiedot: Pakolliset parametrit: S Type Year Vapaaehtoiset parametrit: Bid New Sessiotunniste Tyyppi määrittelee mitä aineistoa halutaan hakea. Esimerkiksi VK_VAST määrittelee, että haetaan verokorttien suorasiirtopyyntöjen vastauksia. Määrittelee minkä vuoden aineistoa haetaan (pakollinen jos type = VK_VAST). Y-tunnus. Määrittelee minkä yrityksen tietoja ollaan hakemassa. Jos tätä ei anneta, haetaan kaikkien yritysten tiedot, joihin hakijalla on oikeus. Saa aina arvon 0. Määritellään haetaanko myös jo kerran haetuksi merkityt aineistot. Oletus on, että haetaan vain uudet ja tällöin koko parametri kuuluu jättää pois. Esimerkki: Query-komento, jolla haetaan vuoden 2004 verokortteja. Kirjautumisen yhteydessä on saatu URL: https://tyvi.elma.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/. POST /ec/tyvi-r5/p/iea/query HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 345

13 OpusCapita TYVI AJL 13 (24) Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn3 Content-Disposition: form-data; name="type" vk_vast Content-Disposition: form-data; name="year" 2004 Content-Disposition: form-data; name="bid" Hakukomennon paluuviestin lukeminen Paluuviesti pitää sisällään paluukoodin <status>- elementin id-attribuutin arvona ja viitteen ladattavaan aineistoon <query>-elementin alla <download-token>-elementeissä. Lisäksi sanomalla tulee tieto ladattavien sanomien määrästä <query> -elementin results - attribuutin arvona. Esimerkki: Paluuviesti, jossa kerrotaan, että Verokortin suorasiirron vastauksia 12 kappaletta noudettavana. HTTPS/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml 110 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="0">ok</status> <use-base>https://www.tyvi.fi/c/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <query results="12"> <type id="vk_vast" count="12">verokortin vastaus</type> <download-token>7</download-token> </query> </iea-response> Saapuvan aineiston lataus Kun aineistoon on saatu viite query -komennolla voidaan aineisto lopuksi noutaa laittamalla pyyntö URL:n, jonka komento-osa on download, esimerkiksi https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/download Kutsulle voi antaa parametreina seuraavat tiedot:

14 OpusCapita TYVI AJL 14 (24) Pakolliset parametrit: s token Sessiotunniste Query-komennon vastauksena saatu tiedostoviite ts. <download-token> - elementin sisältö. Esimerkki: Download -komento POST /ec/tyvi-r5/p/iea/download HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 123 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn3 Content-Disposition: form-data; name="token" 7 Kutsun vastaus pitää sisällään aina kaikki vastaussanomat ja noudattaa kulloisenkin sanoman määrityksiä. Esimerkiksi verokorttien vastaussanomat ovat Verohallinnon määrittelemää rivipohjaista dataa, jossa rivierottimena on merkki #10 ns. unix-rivinvaihto. 5.9 Katso-kirjautuminen Jotta Katso-välilehdellä olevia ilmoituksia (TVR, Vero, Tulli) voi lähettää, tulee sessiossa olla tieto hyväksytystä Katso-kirjautumisesta. Tyvin ilmoituksista OTP-tunnistautumisen vaativia ilmoituksia ovat kausiveroilmoituikset sekä tuloveroilmoitukset. Näistä Katsovälilehden kautta voi lähettää vain kausiveroilmoituksia. Muille Katsoa vaativille ilmoituksille PWD on riittävä tunnistautumistaso. Pakolliset parametrit: s Sessiotunniste username Katso-kirjautumistunnus, normaalisti 6 merkkiä, esim. d27ri2. password logintype Katso-tunnuksen salasana. Joko PWD tai OTP. Jos OTP, pitää myös parametri otp antaa. Vapaaehtoiset parametrit:

15 OpusCapita TYVI AJL 15 (24) otp logintype ollessa OTP, seuraava käyttämättömän OTP-salasana OTPlistalta. Vaaditaan Veron kausiveroilmoituksien lähettämiseen. Esimerkki: Katso-kirjautumiskomento POST /ec/tyvi-r5/p/iea/katso/login HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 521 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn3 Content-Disposition: form-data; name="username" d27ri2 Content-Disposition: form-data; name="password" katsosalasana Content-Disposition: form-data; name="logintype" OTP Content-Disposition: form-data; name="otp" Katso-kirjautumisviestin lukeminen Vastaus kertoo, kuka on kirjautunut Katsolla sovellukseen sekä milloin tunnistautuminen menee vanhaksi (deadline). Deadline ilmoitetaan GMT-aikana ja on voimassa 10 minuuttia kerrallaan. Esimerkkivastaus: HTTPS/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="0">ok</status> <session> aqsyoakgkljpxn3</session> <use-base>https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <deadline> t05:04:32.740z</deadline> <kid>d27ri2</kid> <version>katso-1.1</version> <personname>test Person </personname> <accountexpiring>false</accountexpiring>

16 OpusCapita TYVI AJL 16 (24) <nextotpcode>null</nextotpcode> </iea-response> 5.11 Katso- ja Raksi-välilehden listaaminen Vastaavantyylinen komento kuin query, mutta hakee kaikki Katso- ja Raksi-välilehdellä olevat ilmoitukset. Pakolliset parametrit: s sessiotunniste Esimerkki: Katso-välilehden listaaminen: POST /ec/tyvi-r5/p/iea/katso/list HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 149 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn Katso- ja Raksi-välilehden listauksen vastauksen lukeminen Vastaus kertoo lomakkeen tunnisteen (message_id), itse lomakkeen tyypin (form), ilmoitettavan yrityksen y-tunnuksen (identifier) sekä nimen (common_name) ja mille ajalle ilmoitus kohdistuu (period). Esimerkkivastaus: HTTPS/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="0">ok</status> <session> aqsyoakgkljpxn3</session> <use-base>https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <forms> <form> <message_id>12345</message_id> <form>veroraksi.vsurakka</form> <identifier> </identifier> <common_name>test Company</common_name> <period> </period>

17 OpusCapita TYVI AJL 17 (24) </form> </forms> </iea-response> 5.13 Katso- ja Raksi-ilmoituksen lähettäminen Tapahtuu ilmoittamalla message_id parametri katso/send-toiminnolle. Pakolliset parametrit: s message_id sessiotunniste Lähetettävän viestin tunniste, saatu katso/list-toiminnosta. Esimerkki: Raksi-ilmoituksen lähettäminen POST /ec/tyvi-r5/p/iea/katso/send HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 253 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn3 Content-Disposition: form-data; name="message_id Katso- ja Raksi-ilmoituksen lähetyksen vastauksen lukeminen Onnistunut lähetys tuottaa paluuviestin, jossa status_id=0 (OK). Raksi-ilmoituksissa tulee vielä ilmoituksen Veron puolen tunniste kentässä s807. Kyseistä tunnistetta tulee käyttää mm. kyseisen lomakkeen korjausilmoituksissa. Katso-välilehteä käyttävät ilmoitukset (ei Raksi-ilmoitukset) eivät sisällä tätä kenttää. Esimerkkivastaus: HTTPS/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="0">ok</status> <session> aqsyoakgkljpxn3</session> <use-base> https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <message_id>12345</message_id> <s087>v </s087> </iea-response>

18 OpusCapita TYVI AJL 18 (24) 5.15 Uloskirjautuminen palvelusta Sessio tulee sulkea tiedonsiirron lopuksi. Sulkeminen tapahtuu tekemällä pyyntö URL:n, jonka komento-osa on terminate, esimerkiksi https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/terminate Kutsulle voi antaa parametreina seuraavat tiedot: Pakolliset parametrit: s sessiotunniste Esimerkki: Uloskirjautuminen palvelusta POST /ec/tyvi-r5/p/iea/terminate HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 157 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn Vastausviesti ja yhteyden katkaisu Tämän jälkeen vastausviesti voidaan lukea ulkoskirjautumisesta. 6 TESTAAMISEEN LIITTYVIÄ HUOMIOITA Lähdettäessä kehittämään ja testaamaan integrointikoodia OpusCapita TYVI-palvelua vasten, seuraavat asiat tulisi huomioida. 1. Testaamiseen tarvitsette OpusCapita TYVI-testitunnuksen ja salasanan. Jos teillä ei ole tunnuksia, ottakaa yhteys OpusCapitan Service Deskiin 2. Palvelua testataan OpusCapita TYVI-tuotantopalvelimella testitunnuksin. Vaikka palvelu on tuotanto-palvelu, mikään aineisto ei siirry oikeasti eteenpäin, koska tunnukset ovat palvelussa testistatuksella. 3. Itse lähetettävän aineiston oikeellisuus kannattaa testata ennen kuin aineistoa yrittää lähettää ohjelmistointegraatiokoodilla. Hyvin usein ongelmana on joko se, että data on epävalidia tai sitä ei voi lähettää kyseiselle testitunnuksella ollenkaan. Nämä asiat on syytä tarkastaa ennen kuin testaus oman koodin kanssa aloitetaan. 4. Tyypillisesti ohjelmistotalolle annetulla testitunnuksella voi ilmoittaa ainoastaan yhden yrityksen tietoja. Tämä yritys on testaava yritys ts. ohjelmistotalo itse. Y- tunnus testiaineistossa tulisi siis olla testitunnuksen omaavan yrityksen oma y- tunnus.

19 OpusCapita TYVI AJL 19 (24) 5. Kun testiaineisto on oikeanlaista, kannattaa sen lähettämistä testata seuraavaksi curl-ohjelman avulla esim. curl --insecure -d "username=testitunnus&password=salasana&software=test" https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/auth/. 6. Tämän jälkeen kannattaa aloittaa testaaminen omalla sovelluksella. Jos kehityksen ja testauksen aikana tulee ongelmia, niistä kannattaa ilmoittaa OpusCapitan Service Deskiin. Mukaan tulisi liittää mieluusti lyhyt ongelman kuvaus, testattava aineisto sekä tuloste tehdystä pyynnöstä ja palvelun antamasta vastauksesta sekä testausajankohdasta. Testauksen tukipalvelu on maksullista ja siitä veloitetaan tuntityöperusteisesti voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

20 OpusCapita TYVI AJL 20 (24) 7 UUDET OMINAISUUDET VERSIOSSA Version 2.2 muutokset o Vastaussanoman XML-nimiavaruus riippuu käytetystä seuraavasti: protokollaversiosta = = = o Transmit-käskyn paluusanomaan lisätty message_id -elementti ilmoitukselle versiomuutokset (ei uutta protokollaversiota) o Katso/logi, katso/list ja katso/send käskyt lisätty. Käskyjen myötä täysi tuki Katso-lähetykselle integraatiorajapinnan läpi. Käskyt dokumentoitu kappaleessa 5. o Katso-id parametri poistettu vanhentuneena auth-käskyn parametrilistalta. o Virhekoodia 114 muutettu vastaamaan nykyistä tarkoitusta. o Lisätty add_company käsky. o Päivitetty schema-kuvaus Edeltävät 2.1 muutokset o Sisäänkirjautumisessa on kaksi uutta vapaaehtoista parametriä force-redirect ja protocol-version, jotka on dokumentoitu kappaleessa 5. o Sisäänkirjautuminen voi johtaa redirektiin o Kaksi uuttaa virhekoodia 112 ja 113 on dokumentoitu kappaleessa 4. o Vastaussanomat voivat aina sisältää tagin <use-base> o Vastaussanoman XML-nimiavaruus riippuu käytetystä seuraavasti: protokollaversiosta = = o Versiossa 1.2 lisätty KATSO- tunnistautumiseen liittyvät osat. 1. Sisäänkirjautumisessa uusi vapaaehtoinen parametri katso-id, joka on dokumentoitu kappaleessa 5.

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/tekninen-aineisto/konfigurointiohjeita/uuden-palvelun-lisaaminen-liityntapalvelimelle/ Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Versio Päivämäärä Muutoshistoria 1.0 5.9.2011 1.1 2.3.2012 Päivitetty metadataosoite 1.2. 24.2.2015 Päivitetty testipalvelinohjeen osoite 1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Virtuun liitettävää IdP- palvelinta

Lisätiedot

RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection

RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection RAJAPINTAKUVAUS 1 (5) 11.9.2009 RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection MBS2010 Itella Information Oy Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1465570-2, ALV rek. RAJAPINTAKUVAUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Sisältö: sivu Käyttäjäroolit Edico-istunnoissa 1 Istuntoon kutsutun kirjautuminen 1 Edico Lite, istunnon avausnäkymä 2 Edico S, istunnon avausnäkymä

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET... 5 Muutoshistoria

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun SANOMALIIKENNE Tullihallitus Suora sanoma-asiointi 16.6.2012 Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.8 muutos 16.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje

Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje Sisällysluettelo emaileri-integraation edellyttämät objektimuutokset... 3 Jakelulista-objektin muutokset... 3 Jakelulista-objekti / Näytä emailerissa -valinnan

Lisätiedot

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Opera Hotel Edition Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010 Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Sivu / Page: 1 / 15 Document revision history Version Revision Author

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

WEB SERVICES RAJAPINTA SAMLINKIN TEKNINEN RAJAPINTAKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE

WEB SERVICES RAJAPINTA SAMLINKIN TEKNINEN RAJAPINTAKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE WEB SERVICES RAJAPINTA 02.05.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 02.05.2014 2 (13) 1 SOAP-kehys... 4 2 Aineiston pakkaus... 4 3 Aineiston salaus... 4 4 Tuetut operaatiot... 4 5 Application Request Header...

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Ilmoitin.fi rajapinnat, liittyminen, testaaminen. Ohjelmistotalopäivä Matti Rounamo VH/TIHA

Ilmoitin.fi rajapinnat, liittyminen, testaaminen. Ohjelmistotalopäivä Matti Rounamo VH/TIHA Ilmoitin.fi rajapinnat, liittyminen, testaaminen Ohjelmistotalopäivä 23.5.2014 Matti Rounamo VH/TIHA Palvelusta yleensä Ilmoitin.fi on Verohallinnon omistama sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta voi

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun 1(6) Sanomaliikenne Suora sanoma-asiointi Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.5 muutos 4.12.2010 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä 7.5.2002 Annemari Auvinen Anu Niemi Sisällysluettelo 1 Perustana olevat käyttötapaukset... 1 1.1 Käyttäjäryhmät... 1 1.2 Järjestelmään sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC)

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) Toimintaympäristön kuvaus 21 toukokuu, 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentin tavoite... 3 1.2 Dokumentin yleiskuvaus... 3 2 Järjestelmälle asetetut vaatimukset... 3

Lisätiedot

Integraatio-ohje. TVV LMJ Liikennöintitietojen Hallinta 2.2.2015. Liikennöintitietojen hallinta integraatio-ohje V1.11.

Integraatio-ohje. TVV LMJ Liikennöintitietojen Hallinta 2.2.2015. Liikennöintitietojen hallinta integraatio-ohje V1.11. Integraatio-ohje TVV LMJ Liikennöintitietojen Hallinta Copyright @ 2014 TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy MUUTOSHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1 24.10.2013 Pekka Kaarela/MTS Ensimmäinen

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A11/200/2016. versio 1.2 PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE... 4 3 TIETUEKUVAUS...

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

CRS ja DAC2 Tekniset asiat. Verohallinto

CRS ja DAC2 Tekniset asiat. Verohallinto CRS ja DAC2 Tekniset asiat Verohallinto 31.05.2016 Esityksen sisältö DAC2 ja CRS-tietojen ilmoituskanava Ilmoitin.fi-palvelu DAC2 ja CRS-vuosi-ilmoitus tiedonkeruuskeema ja tarkistukset kansalliset piirteet

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Tietojen syöttäminen PSOP-järjestelmään. Ohjeet palveluntuottajille

Tietojen syöttäminen PSOP-järjestelmään. Ohjeet palveluntuottajille Tietojen syöttäminen PSOP-järjestelmään Ohjeet palveluntuottajille https://parastapalvelua.fi Kirjaudu sisään Ensimmäisellä kerralla kirjaudutaan Katso-tunnuksilla tämän linkin kautta Jatkossa sitten kirjaudutaan

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

XHTML - harjoitus. Tehtävä1: Tee xhtml tiedosto käyttäen notepad (muistio) ohjelmaa. Tiedoston tallennus notepad (muistio) ohjelmassa:

XHTML - harjoitus. Tehtävä1: Tee xhtml tiedosto käyttäen notepad (muistio) ohjelmaa. Tiedoston tallennus notepad (muistio) ohjelmassa: XHTML - harjoitus Tehtävä1: Tee xhtml tiedosto käyttäen notepad (muistio) ohjelmaa Tiedoston tallennus notepad (muistio) ohjelmassa: Jokaisen XHTML-dokumentin tulisi alkaa XML-määrittelyllä(engl.XML-prologue),

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTOJEN NOUTO

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTOJEN NOUTO BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTOJEN NOUTO Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Maali Esiehdot Toimijat Testitapauksen suoritus ja hyväksytyt lopputilat. Käyttäjä. Käyttäjä. Käyttäjä

Maali Esiehdot Toimijat Testitapauksen suoritus ja hyväksytyt lopputilat. Käyttäjä. Käyttäjä. Käyttäjä Testitapaus ) Sisäänkirjautuminen ) Uloskirjautuminen J V # Maali Esiehdot Toimijat Testitapauksen suoritus ja hyväksytyt lopputilat voi kirjautua än syöttämällä validin käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Millosemeni

Harjoitustyö 3 - Millosemeni Harjoitustyö 3 - Millosemeni Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuillaan Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen reaaliaikaiseen seurantaan. Näinpä erilaisille

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 1 (13) 3.1.2017 Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 2 (12) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä Muutoshistoria 0.1

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Liite 6 Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Asiakas - välityspalvelu tiedostojen kuvaus Versio 2.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto MUUTOSHISTORIA Versio

Lisätiedot

HUBLET. Palvelukuvaus DOKUMENTINHALLINTA: Kai-Jussi Ruuskanen Dokumentti: Palvelukuvaus Versio: 0.3 Hyväksyjä: Saila Laitinen Tila: Draft

HUBLET. Palvelukuvaus DOKUMENTINHALLINTA: Kai-Jussi Ruuskanen Dokumentti: Palvelukuvaus Versio: 0.3 Hyväksyjä: Saila Laitinen Tila: Draft HUBLET Palvelukuvaus DOKUMENTINHALLINTA: Omistaja: Koodi: HS00001 Dokumentti: Palvelukuvaus Versio: 0.3 Hyväksyjä: Saila Laitinen Tila: Draft Vattuniemenkuja 4 kai.ruuskanen@hublet.fi www.thehublet.com

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot