OpusCapitaTYVI asiakasjärjestelmäliittymä 2.2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OpusCapitaTYVI asiakasjärjestelmäliittymä 2.2"

Transkriptio

1 OpusCapita TYVI AJL 1 (24) OpusCapitaTYVI asiakasjärjestelmäliittymä 2.2 Tekninen kuvaus versio 1.5 OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 FI ESPOO, FINLAND Tel Fax VAT FI

2 OpusCapita TYVI AJL 2 (24) Sisällysluettelo 1 Yleistä Termien selitykset Palvelun kutsuminen Paluuviesti Sanoman lähettäminen Sisäänkirjautuminen Autentikoinnin vastausviestin lukeminen Ilmoitettavan yrityksen lisääminen Tiedoston lähetys Tiedonsiirron paluuviestin lukeminen Tiedoston noutaminen Hakukomennon paluuviestin lukeminen Saapuvan aineiston lataus Katso-kirjautuminen Katso-kirjautumisviestin lukeminen Katso- ja Raksi-välilehden listaaminen Katso- ja Raksi-välilehden listauksen vastauksen lukeminen Katso- ja Raksi-ilmoituksen lähettäminen Katso- ja Raksi-ilmoituksen lähetyksen vastauksen lukeminen Uloskirjautuminen palvelusta Vastausviesti ja yhteyden katkaisu Testaamiseen liittyviä huomioita Uudet ominaisuudet versiossa Viitteet Versiohistoria...22

3 OpusCapita TYVI AJL 3 (24) 1 YLEISTÄ Tämä dokumentti kuvaa OpusCapitan ohjelmistotaloille tarjoaman HTTPS-protokollaa [1] käyttävän yleisen rajapinnan ohjelmistojen integrointiin OpusCapitaTYVI-palveluun. Rajapinta tarjoaa sovellusohjelmoijalle käsitteellisen sanomaversiosta tai tyypistä riippumattoman tiedonsiirtorajapinnan OpusCapitaTYVI- palvelun kautta viranomaisille. Rajapinta tarjoaa turvallisen ja yksinkertaisen tavan siirtää aineistoa TYVI-palveluun suoraan sovelluksesta ilman että käyttäjä joutuu tekemään manuaalisia toimenpiteitä. 2 TERMIEN SELITYKSET Termi TYVI OpusCapitaTYVI Lähetyskerta Sanoma 3 PALVELUN KUTSUMINEN Selitys Tietovirrat Yritysten ja Viranomaisten Välillä OpusCapita toteuttama TYVI-palvelu Kaikki saman lähetyksen aikana yhdellä tunnuksella lähetettävät tiedot. Lähetyskerta voi sisältää 0 n sanomaa. Lähetyskerran osa. Yksi yksittäinen ilmoitus yhdelle vastaanottajalle. Esimerkiksi yksi ilmoittavan yrityksen työnantajasuoritus Verohallintoon. Kutsut palveluun tehdään käyttämällä tiettyjä ennalta määriteltyjä URL:a [2]. URL (Uniform Resource Locator) on nimensä mukaisesti osoitin resursseihin. Se on merkkijono, joka kuvaa yksiselitteisesti palvelun (järjestelmä, palvelun nimi sekä palvelun versio) johon sanoma liittyy sekä komennon, joka määrittelee millaista kutsua palveluun ollaan tekemässä. Suurin osa URL:n tiedoista on kiinteitä eri lähetyskertojen välillä samaa palvelua käytettäessä, mutta komento riippuu siitä mitä kyseisellä hetkellä tehdään. Lähetettävään sanomaan liittyvä URL on muotoa: https://konteksti/iea/palvelu/versio/komento Konteksti sisältää palvelun sijainnin (koneen nimi tai osoite sekä portti). Palvelun looginen sijainti määrää myös käytetyn järjestelmän. URL:n osa iea on kiinteä merkkijono, joka kertoo vastaanottavalle järjestelmälle, että kyseessä on ohjelmistotaloliittymä (iea tulee sanoista Interface for External Applications). Palvelu ja versio kertovat käytetyn palvelun ja sen halutun version. Komento määrittelee mitä kyseisen kutsun halutaan tekevän. Mahdolliset komennot on lueteltu allaolevassa taulukossa:

4 OpusCapita TYVI AJL 4 (24) Komento auth transmit terminate query add_company katso/login katso/list katso/send Kirjaudutaan sisään palveluun, paluuviestissä saadaan session tunniste, jota käytetään siirrettäessä aineistoa ja kirjauduttaessa ulos palvelusta. Siirretään aineisto palveluun, paluuviestissä saadaan sanomakohtainen tieto siirron onnistumisesta. Kirjaudutaan ulos palvelusta. Noudetaan erityyppistä aineistoa palvelusta (ei toteutettu draftversiossa) Lisätään ilmoitettava yritys Aktivoidaan Katso-tiedot nykyiseen istuntoon. Mahdollistaa Katso- ja Raksi-välilehdillä olevien ilmoitusten lähettämisen 10 minuutin aikaikkunan aikana. Tämän jälkeen tunnistautuminen Katsoon on tehtävä uudestaan. Listaa Katso-ja Raksi-välilehtien sisältämät ilmoitukset (ilmoitukset, joiden lähettämiseen vaaditaan Katso-tunnus) Lähettää halutun ilmoituksen eteenpäin Katso-tunnuksella Esimerkki: Tehdään kutsu OpusCapita TYVI-.palveluun rajapintaversiolla 2.1. Kyseessä tunnistautuminen. Itse autentikointitiedot lähetetään HTTPS:n POST-datassa eivätkä ne näy URL:ssa https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/auth/ 4 PALUUVIESTI Lähetykseen liittyvä paluuviesti on XML-sanoma [3], jossa kerrotaan tilakoodin avulla lähetyksen onnistumisesta, viitataan lähetyksen sessiotunnisteeseen ja kerrotaan tarvittaessa sanomakohtaisesti vastaanottokuittaus tai mahdollinen virheilmoitus lähetetyistä tiedoista. Paluuviestin merkistö on UTF-8. Paluuviestin XML Schema [4] on esitetty liitteessä 1. Esimerkkejä erilaisista paluuviesteistä on kappaleessa 5. Oheisessa taulukossa on käytössä olevat tilakoodit ja niiden mukana palautuvat selitteet. Tilakoodi teksti Tarkennus 0 OK Pyyntö palveluun on onnistunut. 100 Authentication failure Annettu käyttäjätunnus tai salasana on väärä. Tarkista käyttäjätunnus ja salasana. Ota tarvittaessa yhteys helpdeskiin. 101 No active session Session tunniste ei ole oikea tai sessio on jo vanhentunut. 102 No command verb in url Palvelimelle on lähetetty pyyntö, jossa ei ole komentoosaa. 103 Internal Server Error Määrittelemätön virhetilanne palvelussa. Tilanne on luonteeltaan sellainen, että palvelu ei ole osannut käsitellä virhettä. 104 Transfer format error Lähetyssä aineiston esitystavassa on virhe ts. tiedon esitysmuoto on epävalidi. Virhe tulee myös silloin jos

5 OpusCapita TYVI AJL 5 (24) kyseisellä tunnuksella ei ole sallittua lähettää tällaista aineistoa. 105 Transfer content error Aineiston tietosisältö on virheellinen. 106 No data transmitted Varsinainen tietosisältö puuttuu kokonaan. 107 Transmitted data contained extraneous Ylimääräisiä rivejä sanoman lopussa lines No rights to send forms of this type Unknown or unsupported query type Invalid parameters for query 111 Duplicate file transferred 112 Unsupported protocol version 113 Authentication redirected 114 Katso ID is needed Kirjautuneella asiakkaalla ei ole oikeutta lähettää kyseistä aineistotyyppiä. Parametrin type arvo on joko tuntematon tai käyttäjällä ei ole oikeutta noutaa tyypin mukaista aineistoa Joku query-komennon parametreista on väärä tai vaihtoehtoisesti joku pakollinen parametri puuttuu. Tiedostosiirrossa on havaittu identtisen tiedoston aikaisempi siirtäminen. Asiakasohjelmiston ehdottamaa protokollaversiota ei tueta (uusi 2.1:ssä.) Sisäänkirjautuminen ei ole mahdollista tässä osoitteessa. Asiakasohjelmiston tulee käyttää kentässä <use-base> olevaa järjestelmän URL:a ja yrittää uudelleen. (uusi 2.1:ssä) Katso/send-käskyllä lähetetty ilmoitus vaatii Katsoistunnon. Istunto oli joko vanhentunut tai Katsotunnuksella ei ole riittäviä oikeuksia ilmoituksen lähettämiseen. 5 SANOMAN LÄHETTÄMINEN Lähetys tapahtuu käyttämällä HTTPS-protokollaa lomakepohjaiseen lähetykseen. Lähetys on luonteeltaan hyvin yksinkertainen. Lähetykseen liittyy tietty URL, jonka perusosa (https://fqdn) kertoo suoraan käytetyn protokollan, autentikointitiedot, palvelimen sekä portin. URL:n absoluuttinen polkuosa (perusosan jälkeinen osa mukaan lukien ensimmäinen kauttamerkki sekä kaikki parametrit) kuvaa lähetyksen palvelimen sisällä. Lähetys voidaan jakaa seuraaviin osiin: 1. Sisäänkirjautuminen palveluun. Kirjautumiseen tarvittavat tiedot välitetään HTTPS:n POST-metodilla. 2. Sisäänkirjautumisen vastausviestin lukeminen. Luetaan ja tarkastetaan palvelimen lähettämä tilakoodi, session tunniste ja muu mahdollinen informaatio. Jos vastausviestissä ilmoitetaan, että sisäänkirjautuminen tulee tehdä toisessa osoitteessa, hypätään takaisin kohtaan 1 käyttäen annettua osoitetta. 3. Tiedoston lähetys. Lähetetään tiedosto HTTPS:n POST-metodilla 4. Tiedonsiirron vastausviestin lukeminen. Luetaan ja tarkastetaan HTTP-palvelimen lähettämä siirron tilakoodi ja mahdollinen muu viestissä tuleva informaatio.

6 OpusCapita TYVI AJL 6 (24) 5. Mahdollisten palvelussa olevien tiedostojen noutaminen. Kerrotaan HTTPS-POSTkomennolla mitä halutaan noutaa ja samalla voidaan antaa joitain rajaavia hakuehtoja nuodettaville tiedostoille. 6. Tiedoston noutoon tarkoitettuun pyyntöön palautetaan paluuviesti, jossa on osoitin itse noudettavaan tiedostoon. Luetaan paluuviesti ja siellä oleva osoitin itse noudettavaan tiedostoon. 7. Noudetaan itse tiedosto käyttämällä paluuviestissä saatua osoitinta. Kyse on normaalista tiedostonlatauksesta HTTPS-palvelimelta. 8. Uloskirjautuminen palvelusta. Kirjaudutaan ulos ja suljetaan sessio eksplisiittisesti ennen yhteyden sulkemista. 9. Vastausviestin lukeminen. Luetaan palvelimen lähettämä tilakoodi ja tarkastetaan, että uloskirjautuminen onnistui. 5.1 Sisäänkirjautuminen Pyyntö lähetetään URL:n, jossa komento on auth, esimerkiksi https://www.tyvi.fi/ec/tyvir5/p/iea/auth/ Kutsulle voi antaa parametreina seuraavat tiedot: Pakolliset parametrit: username password software Vapaaehtoiset parametrit: protocol-version käyttäjätunnus OpusCapita TYVIpalveluun salasana OpusCapita TYVI-palveluun kirjautuvan ohjelmiston nimi ja versio Pyytää palvelinta käyttämään annettua protokollaversiota (2.0, 2.1 tai 2.2) force-redirect Ei-nolla arvo (esim 1 tai "yes") pyytää palvelinta antamaan vastauskoodin 113 "Authentication redirected" kirjautumiseen, joko asiakasohjelmiston testausta tai järjestelmän URL:n verifiointia varten. Parametrilla software on tarkoitus kertoa mikä ohjelmisto ja sen versio on kyseessä samaan tyyliin kuin www-selain lähettää www-palvelimelle user-agent parametrilla tiedon siitä mikä selain ja sen versio on kyseessä. Suositeltava muoto software parametrin arvoksi on <ohjelmisto> <versiotieto>. Esimerkiksi OpusCapitan testiohjelman tapauksessa: ElmaIEA C# DEMO $Revision: 1.6 $

7 OpusCapita TYVI AJL 7 (24) Esimerkki: autentikointi palvelimelle https://www.tyvi.fi käyttäjänä user123 POST /ec/tyvi-r5/p/iea/auth HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 366 Content-Disposition: form-data; name="username" user123 Content-Disposition: form-data; name="password" passwd1234 Content-Disposition: form-data; name="software" ElmaIEA C# DEMO $Revision: 1.6 $ - Huomaa, että merkkijono Boundary-string-should-not-appear-in-data on ainoastaan esimerkinomainen MIME Multipart-sanoman erotin [5] [6]. Merkkijonon tulisi olla satunnainen generoitu merkkijono, jonka sisältö on sellainen ettei sitä esiinny itse sanomalla. Esimerkkiohjelmistossa on tämä osuus toteutettu lisäämällä kiinteä merkkijono, jota ei esiinny itse sanomalla. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota erottimen yhteydessä oleviin aloitus- ja lopetusmerkkeihin. Jokainen erotinmerkki alkaa kahdella viivalla -- ja viimeinen erotin päättyy lopetusmerkkiin, joka on myöskin kaksi viivaa --. Välissä olevien erottimien lopussa ei ole viivoja. 5.2 Autentikoinnin vastausviestin lukeminen Palvelu palauttaa paluuviestissä paluukoodin <status>-elementin id-attribuutin arvona, ja sessiotunnisteen <session>-elementissä. Paluukoodi on joko 0 kirjautumisen onnistuessa, 100 kirjautumisen epäonnistuessa tai 103 (Internal Server Error) jos kirjautumisen yhteydessä on tapahtunut virhetilanne, jota palvelu ei ole osannut käsitellä oikein. Kun käytetään protokollaversiota 2.1 tai suurempaa, vastaussanomassa voi olla elementti <usebase>. Tämän sisältö on järjestelmän URL:n perusosa, jota asiakasohjelmiston pitää käyttää istunnon seuraavissa pyynnöissä. <use-base> voi esiintyä kaikissa järjestelmän tuottamissa vastaussanomissa, myös muissa toiminteissa kuin sisäänkirjautumisessa. Esimerkki: paluuviestin sisältö onnistuneen kirjautumisen jälkeen: HTTPS/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/xml b4 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="0">ok</status> <session>aqsyoakgkljpxn3</session>

8 OpusCapita TYVI AJL 8 (24) <use-base>https://www.tyvi.fi/c/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> </iea-response> 0 Esimerkki: epäonnistunut kirjautuminen palveluun: HTTP/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/xml b4 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="100">authentication failure</status> </iea-response> Ilmoitettavan yrityksen lisääminen Jotta yritykselle voidaan tehdä ilmoitus, on kyseinen yritys lisättä ilmoitettavien listaan. Pakolliset parametrit s company_name company_id sessiotunniste lisättävän ilmoitettavan yrityksen/henkilön nimi lisättävän ilmoitettavan yrityksen y-tunnus tai henkilön henkilötunnus POST /ec/tyvi-r5/p/iea/add_company HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 373 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn3 Content-Disposition: form-data; name="company_name" Testi Asiakas Content-Disposition: form-data; name="company_id"

9 OpusCapita TYVI AJL 9 (24) Vastausviesti on yksinkertaisesti ok tai virhe (ei kerättäviä tietoja varsinaisesti). Mikäli ilmoitettava yritys löytyy jo listalta, annetaan virhe Duplicate file transferred. Mikäli annettu company_id ei ole hetu tai y-tunnus, annetaan virhe Invalid parameters for query. Mikäli käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä ilmoitettavaa, annetaan virhe No rights to send forms of this type. 5.4 Tiedoston lähetys Pyyntö lähetetään URL:n, jossa komento on transmit. esimerkiksi https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/transmit Kutsulle voi antaa parametreina seuraavat tiedot: Pakolliset parametrit: s records Vapaaehtoiset parametrit: test sessiotunniste itse lähetettävä lähetyskerta ts. lähetettävät sanomat saa aina arvon 1, tätä parametria ei anneta ollenkaan jos kyseessä on tuotantolähetys. Huomatkaa, että testiparametria käytettäessä, aineistoa ei tallenneta kantaan ollenkaan. Esimerkki: Tiedonsiirto. Verohallinnolle menevä vuosi-ilmoitus. Palkansaajakohtainen erittely. Kirjautumisen yhteydessä on saatu URL: https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/. POST /a/iea/transmit HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 577 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn3 -- Content-Disposition: form-data; name="test" 1 Content-Disposition: form-data; name="records"; filename="tyvi-data.txt" Content-Type: application/octet-stream 000:VSPSERIE 101:0

10 OpusCapita TYVI AJL 10 (24) 110:P 109: : :1 111: XX1X 115: : : : : : :1 146:1 150: :1 999:1 -- Huomiotavaa on, että lähetettävän sanoman tyyppiä ei kerrota lähetyksessä. Se päätellään lähetettävästä sanomasta. Jos sanomaa ei tunnisteta, palautetaan virheilmoitus. Aineistoa lähetettäessä kannattaa kirjautuneen käyttäjän koko lähetyskerta lähettää yhdellä transmit-kutsulla. Palvelu pystyy erottelemaan ja käsittelemään sanomalajista ja vastaanottajasta riippumatta kaikki samassa lähetyskerrassa tulleet sanomat, joten lähettävässä päässä ei ole tarvetta pilkkoa niitä useiksi lähetyksiksi. 5.5 Tiedonsiirron paluuviestin lukeminen Paluuviesti pitää sisällään vähintään paluukoodin <status>- elementin id-attribuutin arvona, session <session>-elementissä ja sanomakohtaisen kuittauksen siirretyistä sanomista <transfer>-elementin alla <record>-elementeissä. Esimerkki: Paluuviesti onnistuneesta tiedonsiirrosta testimoodissa versiossa 2.1 tai aiempi: HTTP/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml 110 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="0">ok</status> <session>aqsyoakgkljpxn3</session> <use-base>https://www.tyvi.fi/c/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <transfer mode="test"> <record num="1"> <type id= vheritp >Palkansaajakohtainen erittely</type> </record> </transfer> </iea-response> 0

11 OpusCapita TYVI AJL 11 (24) Esimerkki: Paluuviesti onnistuneesta tiedonsiirrosta testimoodissa versiossa 2.2: HTTP/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml 110 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/201408/iea"> <status id="0">ok</status> <session>aqsyoakgkljpxn3</session> <use-base>https://www.tyvi.fi/c/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <transfer mode="test"> <record num="1"> <type id= vheritp >Palkansaajakohtainen erittely</type> <message_id> </message_id> </record> </transfer> </iea-response> Erona aiempiin versioihin, on paluusanomassa message_id -tieto, jonka avulla voidaan kohdentaa lähetetty ilmoitus välittömästi Tyvin oikeaan ilmoitusnumeroon katso/sendkäskyä varten. Jos sanomalla on ollut virheitä, tulee <record>-elementin sisällä myös sanomakohtainen virheilmoitus. Virheilmoitus palautetaan <error>-elementissä. Elementin <record> numattribuutti kertoo kyseisen sanoman järjestysnumeron siirtovaiheessa. Esimerkki: Paluuviesti virheellisestä tiedonsiirrosta testimoodissa TYVI-VAHTI-palveluun: HTTP/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml 110 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea/"> <status id="105">transfer content error</status> <session>kq2ivnllejtou7x</session> <use-base>https://www.tyvi.fi/c/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <transfer mode="test"> <record num="1"> <type id= ym_tuotanto >Tuotanto</type> </record> <record num="2"> <type id= ym_jatevesi >Veteen johdetut paastot</type> <error id="105">no customer number</error> </record> <record num="3"> <type id= ym_ilmaanjohd > Ilmaan johdetut jatteet</type> <error id="105">invalid parameter: 369</error> </record> <record num="4"> <type id= ym_ilmaanjohd >Ilmaan johdetut jatteet</type> <error id="105">invalid parameter: 369</error>

12 OpusCapita TYVI AJL 12 (24) </record> <record num="5"> <type id= ym_perustied >Perustiedot</type> </record> </transfer> </iea-response> Tiedoston noutaminen Tiedoston nouto on kaksiosainen tapahtuma. Ensin tehdään palveluun pyyntö, jolla määritellään mitä halutaan noutaa. Sen jälkeen paluuviestissä olleen viitteen avulla noudetaan itse aineisto toisella pyynnöllä. Aineisto merkitään noudetuksi vasta kun se on todellisuudessa haettu. Tiedoston nouto aloitetaan tekemällä pyyntö URL:n, jonka komento osa on query, esimerkiksi https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/query Kutsulle voi antaa parametreina seuraavat tiedot: Pakolliset parametrit: S Type Year Vapaaehtoiset parametrit: Bid New Sessiotunniste Tyyppi määrittelee mitä aineistoa halutaan hakea. Esimerkiksi VK_VAST määrittelee, että haetaan verokorttien suorasiirtopyyntöjen vastauksia. Määrittelee minkä vuoden aineistoa haetaan (pakollinen jos type = VK_VAST). Y-tunnus. Määrittelee minkä yrityksen tietoja ollaan hakemassa. Jos tätä ei anneta, haetaan kaikkien yritysten tiedot, joihin hakijalla on oikeus. Saa aina arvon 0. Määritellään haetaanko myös jo kerran haetuksi merkityt aineistot. Oletus on, että haetaan vain uudet ja tällöin koko parametri kuuluu jättää pois. Esimerkki: Query-komento, jolla haetaan vuoden 2004 verokortteja. Kirjautumisen yhteydessä on saatu URL: https://tyvi.elma.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/. POST /ec/tyvi-r5/p/iea/query HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 345

13 OpusCapita TYVI AJL 13 (24) Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn3 Content-Disposition: form-data; name="type" vk_vast Content-Disposition: form-data; name="year" 2004 Content-Disposition: form-data; name="bid" Hakukomennon paluuviestin lukeminen Paluuviesti pitää sisällään paluukoodin <status>- elementin id-attribuutin arvona ja viitteen ladattavaan aineistoon <query>-elementin alla <download-token>-elementeissä. Lisäksi sanomalla tulee tieto ladattavien sanomien määrästä <query> -elementin results - attribuutin arvona. Esimerkki: Paluuviesti, jossa kerrotaan, että Verokortin suorasiirron vastauksia 12 kappaletta noudettavana. HTTPS/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml 110 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="0">ok</status> <use-base>https://www.tyvi.fi/c/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <query results="12"> <type id="vk_vast" count="12">verokortin vastaus</type> <download-token>7</download-token> </query> </iea-response> Saapuvan aineiston lataus Kun aineistoon on saatu viite query -komennolla voidaan aineisto lopuksi noutaa laittamalla pyyntö URL:n, jonka komento-osa on download, esimerkiksi https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/download Kutsulle voi antaa parametreina seuraavat tiedot:

14 OpusCapita TYVI AJL 14 (24) Pakolliset parametrit: s token Sessiotunniste Query-komennon vastauksena saatu tiedostoviite ts. <download-token> - elementin sisältö. Esimerkki: Download -komento POST /ec/tyvi-r5/p/iea/download HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 123 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn3 Content-Disposition: form-data; name="token" 7 Kutsun vastaus pitää sisällään aina kaikki vastaussanomat ja noudattaa kulloisenkin sanoman määrityksiä. Esimerkiksi verokorttien vastaussanomat ovat Verohallinnon määrittelemää rivipohjaista dataa, jossa rivierottimena on merkki #10 ns. unix-rivinvaihto. 5.9 Katso-kirjautuminen Jotta Katso-välilehdellä olevia ilmoituksia (TVR, Vero, Tulli) voi lähettää, tulee sessiossa olla tieto hyväksytystä Katso-kirjautumisesta. Tyvin ilmoituksista OTP-tunnistautumisen vaativia ilmoituksia ovat kausiveroilmoituikset sekä tuloveroilmoitukset. Näistä Katsovälilehden kautta voi lähettää vain kausiveroilmoituksia. Muille Katsoa vaativille ilmoituksille PWD on riittävä tunnistautumistaso. Pakolliset parametrit: s Sessiotunniste username Katso-kirjautumistunnus, normaalisti 6 merkkiä, esim. d27ri2. password logintype Katso-tunnuksen salasana. Joko PWD tai OTP. Jos OTP, pitää myös parametri otp antaa. Vapaaehtoiset parametrit:

15 OpusCapita TYVI AJL 15 (24) otp logintype ollessa OTP, seuraava käyttämättömän OTP-salasana OTPlistalta. Vaaditaan Veron kausiveroilmoituksien lähettämiseen. Esimerkki: Katso-kirjautumiskomento POST /ec/tyvi-r5/p/iea/katso/login HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 521 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn3 Content-Disposition: form-data; name="username" d27ri2 Content-Disposition: form-data; name="password" katsosalasana Content-Disposition: form-data; name="logintype" OTP Content-Disposition: form-data; name="otp" Katso-kirjautumisviestin lukeminen Vastaus kertoo, kuka on kirjautunut Katsolla sovellukseen sekä milloin tunnistautuminen menee vanhaksi (deadline). Deadline ilmoitetaan GMT-aikana ja on voimassa 10 minuuttia kerrallaan. Esimerkkivastaus: HTTPS/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="0">ok</status> <session> aqsyoakgkljpxn3</session> <use-base>https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <deadline> t05:04:32.740z</deadline> <kid>d27ri2</kid> <version>katso-1.1</version> <personname>test Person </personname> <accountexpiring>false</accountexpiring>

16 OpusCapita TYVI AJL 16 (24) <nextotpcode>null</nextotpcode> </iea-response> 5.11 Katso- ja Raksi-välilehden listaaminen Vastaavantyylinen komento kuin query, mutta hakee kaikki Katso- ja Raksi-välilehdellä olevat ilmoitukset. Pakolliset parametrit: s sessiotunniste Esimerkki: Katso-välilehden listaaminen: POST /ec/tyvi-r5/p/iea/katso/list HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 149 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn Katso- ja Raksi-välilehden listauksen vastauksen lukeminen Vastaus kertoo lomakkeen tunnisteen (message_id), itse lomakkeen tyypin (form), ilmoitettavan yrityksen y-tunnuksen (identifier) sekä nimen (common_name) ja mille ajalle ilmoitus kohdistuu (period). Esimerkkivastaus: HTTPS/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="0">ok</status> <session> aqsyoakgkljpxn3</session> <use-base>https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <forms> <form> <message_id>12345</message_id> <form>veroraksi.vsurakka</form> <identifier> </identifier> <common_name>test Company</common_name> <period> </period>

17 OpusCapita TYVI AJL 17 (24) </form> </forms> </iea-response> 5.13 Katso- ja Raksi-ilmoituksen lähettäminen Tapahtuu ilmoittamalla message_id parametri katso/send-toiminnolle. Pakolliset parametrit: s message_id sessiotunniste Lähetettävän viestin tunniste, saatu katso/list-toiminnosta. Esimerkki: Raksi-ilmoituksen lähettäminen POST /ec/tyvi-r5/p/iea/katso/send HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 253 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn3 Content-Disposition: form-data; name="message_id Katso- ja Raksi-ilmoituksen lähetyksen vastauksen lukeminen Onnistunut lähetys tuottaa paluuviestin, jossa status_id=0 (OK). Raksi-ilmoituksissa tulee vielä ilmoituksen Veron puolen tunniste kentässä s807. Kyseistä tunnistetta tulee käyttää mm. kyseisen lomakkeen korjausilmoituksissa. Katso-välilehteä käyttävät ilmoitukset (ei Raksi-ilmoitukset) eivät sisällä tätä kenttää. Esimerkkivastaus: HTTPS/ OK Transfer-Encoding: chunked Content-type: text/xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <iea-response xmlns="http://tyvi.elma.fi/schema/200710/iea"> <status id="0">ok</status> <session> aqsyoakgkljpxn3</session> <use-base> https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/iea/</use-base> <message_id>12345</message_id> <s087>v </s087> </iea-response>

18 OpusCapita TYVI AJL 18 (24) 5.15 Uloskirjautuminen palvelusta Sessio tulee sulkea tiedonsiirron lopuksi. Sulkeminen tapahtuu tekemällä pyyntö URL:n, jonka komento-osa on terminate, esimerkiksi https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/terminate Kutsulle voi antaa parametreina seuraavat tiedot: Pakolliset parametrit: s sessiotunniste Esimerkki: Uloskirjautuminen palvelusta POST /ec/tyvi-r5/p/iea/terminate HTTPS/1.1 Host: Content-type: multipart/form-data; boundary=boundary-string-should-not-appear-in-data Content-length: 157 Content-Disposition: form-data; name="s" aqsyoakgkljpxn Vastausviesti ja yhteyden katkaisu Tämän jälkeen vastausviesti voidaan lukea ulkoskirjautumisesta. 6 TESTAAMISEEN LIITTYVIÄ HUOMIOITA Lähdettäessä kehittämään ja testaamaan integrointikoodia OpusCapita TYVI-palvelua vasten, seuraavat asiat tulisi huomioida. 1. Testaamiseen tarvitsette OpusCapita TYVI-testitunnuksen ja salasanan. Jos teillä ei ole tunnuksia, ottakaa yhteys OpusCapitan Service Deskiin 2. Palvelua testataan OpusCapita TYVI-tuotantopalvelimella testitunnuksin. Vaikka palvelu on tuotanto-palvelu, mikään aineisto ei siirry oikeasti eteenpäin, koska tunnukset ovat palvelussa testistatuksella. 3. Itse lähetettävän aineiston oikeellisuus kannattaa testata ennen kuin aineistoa yrittää lähettää ohjelmistointegraatiokoodilla. Hyvin usein ongelmana on joko se, että data on epävalidia tai sitä ei voi lähettää kyseiselle testitunnuksella ollenkaan. Nämä asiat on syytä tarkastaa ennen kuin testaus oman koodin kanssa aloitetaan. 4. Tyypillisesti ohjelmistotalolle annetulla testitunnuksella voi ilmoittaa ainoastaan yhden yrityksen tietoja. Tämä yritys on testaava yritys ts. ohjelmistotalo itse. Y- tunnus testiaineistossa tulisi siis olla testitunnuksen omaavan yrityksen oma y- tunnus.

19 OpusCapita TYVI AJL 19 (24) 5. Kun testiaineisto on oikeanlaista, kannattaa sen lähettämistä testata seuraavaksi curl-ohjelman avulla esim. curl --insecure -d "username=testitunnus&password=salasana&software=test" https://www.tyvi.fi/ec/tyvi-r5/p/iea/auth/. 6. Tämän jälkeen kannattaa aloittaa testaaminen omalla sovelluksella. Jos kehityksen ja testauksen aikana tulee ongelmia, niistä kannattaa ilmoittaa OpusCapitan Service Deskiin. Mukaan tulisi liittää mieluusti lyhyt ongelman kuvaus, testattava aineisto sekä tuloste tehdystä pyynnöstä ja palvelun antamasta vastauksesta sekä testausajankohdasta. Testauksen tukipalvelu on maksullista ja siitä veloitetaan tuntityöperusteisesti voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

20 OpusCapita TYVI AJL 20 (24) 7 UUDET OMINAISUUDET VERSIOSSA Version 2.2 muutokset o Vastaussanoman XML-nimiavaruus riippuu käytetystä seuraavasti: protokollaversiosta = = = o Transmit-käskyn paluusanomaan lisätty message_id -elementti ilmoitukselle versiomuutokset (ei uutta protokollaversiota) o Katso/logi, katso/list ja katso/send käskyt lisätty. Käskyjen myötä täysi tuki Katso-lähetykselle integraatiorajapinnan läpi. Käskyt dokumentoitu kappaleessa 5. o Katso-id parametri poistettu vanhentuneena auth-käskyn parametrilistalta. o Virhekoodia 114 muutettu vastaamaan nykyistä tarkoitusta. o Lisätty add_company käsky. o Päivitetty schema-kuvaus Edeltävät 2.1 muutokset o Sisäänkirjautumisessa on kaksi uutta vapaaehtoista parametriä force-redirect ja protocol-version, jotka on dokumentoitu kappaleessa 5. o Sisäänkirjautuminen voi johtaa redirektiin o Kaksi uuttaa virhekoodia 112 ja 113 on dokumentoitu kappaleessa 4. o Vastaussanomat voivat aina sisältää tagin <use-base> o Vastaussanoman XML-nimiavaruus riippuu käytetystä seuraavasti: protokollaversiosta = = o Versiossa 1.2 lisätty KATSO- tunnistautumiseen liittyvät osat. 1. Sisäänkirjautumisessa uusi vapaaehtoinen parametri katso-id, joka on dokumentoitu kappaleessa 5.

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6)

K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6) K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6) Messto HTTP API Messto HTTP API on sovelluskehittäjiä varten kehitetty helppo tapa toteuttaa tekstiviesti- ja multimediaviestisovelluksia. Rajapinnan avulla

Lisätiedot

Tekninen dokumentti. TEKNINEN DOKUMENTTI Versio 4.4-1 29.9.2011 1 (24) Versio ja pvm Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt.

Tekninen dokumentti. TEKNINEN DOKUMENTTI Versio 4.4-1 29.9.2011 1 (24) Versio ja pvm Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt. 29.9.2011 1 (24) Tekninen dokumentti Metsäkeskusten sähköisten viestien (siirtotiedostojen) lähettäminen automaattisesti metsäkeskusten tiedonsiirtopalveluun ja palvelun palauteviestit Versio ja pvm Laatinut

Lisätiedot

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.2 Interaktiivinen FTP-yhteystapa... 3 1.3 Linkki aineistosiirtopalveluun liittyvät dokumentit...

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen TEKNINEN MÄÄRITTELY Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta Ismo Koskinen Versio 2.2 Päiväys 12.05.2014 Tekijä Ismo Koskinen MUUTOSHISTORIA Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 / 07.07.2009 Ismo

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Tilaajavastuu.fi. Muutoshistoria. Suomen Tilaajavastuu Oy. Raporttinoutaja Rajapinta yritysten tilaajavastuutietojen tarkistamiseen

Tilaajavastuu.fi. Muutoshistoria. Suomen Tilaajavastuu Oy. Raporttinoutaja Rajapinta yritysten tilaajavastuutietojen tarkistamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Tilaajavastuu.fi Raporttinoutaja Rajapinta yritysten tilaajavastuutietojen tarkistamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Versio 21.11.2013 Sami Sinisalo

Lisätiedot

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 Versio 1.2 OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 VAT FI14655702 www.opuscapita.com Sisältö 1 OpusCapita TYVI palvelu...

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Onecapital Invoicer XML API

Onecapital Invoicer XML API 1(8) Onecapital Invoicer XML API Invoicerin XML-rajapinnan avulla voidaan tuoda laskuja Invoiceriin muista järjestelmistä. Rajapinta ottaa vastaan laskun tiedot XML-muodossa, ja palauttaa vastauksena tiedot

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

SAMLINK VARMENNEPALVELU PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE

SAMLINK VARMENNEPALVELU PALVELUKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE SAMLINK VARMENNEPALVELU Sisällysluettelo 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Asiakasohjelmiston varmennehaun käyttötapaukset... 3 3 getcertificate-operaatio... 3 3.1 SenderId... 4 3.2 RequestId...

Lisätiedot

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Versio 1.4 INTEGROINTIOHJE 2(9) Sisältö 1 INTEGROINTIMAHDOLLISUUDET... 3 2 INTEGROINTIRAJAPINNAT... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 MAKSUTURVA/EMAKSUT-TAPAHTUMAN

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

NELLI-Tunnis. Käyttäjän tunnistus NELLI-tiedonhakuportaalissa yleisissä kirjastoissa. Versio 1.0. 16.5.2006 Ere Maijala Kansalliskirjasto

NELLI-Tunnis. Käyttäjän tunnistus NELLI-tiedonhakuportaalissa yleisissä kirjastoissa. Versio 1.0. 16.5.2006 Ere Maijala Kansalliskirjasto NELLI-Tunnis Käyttäjän tunnistus NELLI-tiedonhakuportaalissa yleisissä kirjastoissa Versio 1.0 16.5.2006 Ere Maijala Kansalliskirjasto Sisällysluettelo Johdanto...3 Tekniikka...3 Esimerkit...4 XML-Skeema...5

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0 Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.11.2011 Versio 1.0 1 Sisältö Yleistä...... 2 Käyttäjät...... 3 Näkymät...... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Pääkäyttäjä -näkymä... 5 Luo lasku

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40 Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40 Oppaan päiväys: 22.12.2010. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset SG550 Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset Tuupakantie 3, 01740 1 FSM Tekninen tuki 0600 16160 Ensimmäiseksi: Valitse riistakameraan liittymä operaattorilta MMS ja/tai GPRS(data) ominaisuuksilla. Muistathan,

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

AXXION OY. Hosting-palvelut Asiakasohjeistus Versio 1.0

AXXION OY. Hosting-palvelut Asiakasohjeistus Versio 1.0 AXXION OY Hosting-palvelut Asiakasohjeistus Versio 1.0 27.09.2007 1 Yleistä Tämä dokumentti on asiakkaille tarkoitettu ohjeistus Axxion Oy:n toimittamien hosting-palveluiden myymiseksi. Dokumentin aihepiiriin

Lisätiedot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullihallitus Ulkomaankauppaosasto 17.8.2007 OHJE 1(7) Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullin nettipassitus-ohjelmasta otetaan elokuun lopussa 2007 käyttöön uusi versio, jossa aiempia ilmoituksia

Lisätiedot

Solve ja Nordean verkkopankki

Solve ja Nordean verkkopankki Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Nordean verkkopankki Alustavat toimenpiteet (nämä tarvitsee tehdä vain kerran): Hakemiston muodostaminen siirrettäville aineistoille Muodostetaan siirtohakemisto tiedostoille:

Lisätiedot

Ohjeet vastaamiseen SFTP:llä. Yleistä Kirjautuminen Varmistus/sormenjälki Tiedostojen kopiointi Yhteystietojen antaminen

Ohjeet vastaamiseen SFTP:llä. Yleistä Kirjautuminen Varmistus/sormenjälki Tiedostojen kopiointi Yhteystietojen antaminen Ohjeet vastaamiseen SFTP:llä Yleistä Kirjautuminen Varmistus/sormenjälki Tiedostojen kopiointi Yhteystietojen antaminen Yleistä SFTP-vastaamista suositellaan käytettäväksi vain yli 5000 rivin aineistoille.

Lisätiedot

EasyGO Hunter Käyttäjän opas

EasyGO Hunter Käyttäjän opas EasyGO Hunter Käyttäjän opas JOHDANTO Onnittelut EasyGO Hunter laajennuspaketin valinnasta! Hunter tarjoaa metsästäjien toivomia lisäominaisuuksia laajentaen EasyGO Personalin käyttävyyttä. Hunter mahdollistaa

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014

OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014 OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014 SISÄLTÖ 1. O365 AVAAMINEN 3 2. KIRJAUTUMINEN 3 3. SALASANAN VAIHTAMINEN 5 4. SÄHKÖPOSTIN KANSIO RAKENNE 6 5. POISSAOLOVIESTI 7 6. SÄHKÖPOSTIN ALLEKIRJOITUS 8 7. YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponoinnin testitapaukset Opponoinnin testitapaukset on pääosin suoritettu loggautumalla sisään käyttäjällä Minna Reino, joka on I -käyttäjä After Sales-projektissa.

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje 3.12.2013 Kuva: Sanna Waris SoleMOVE lähtevän ERASMUS- harjoittelijan ohje 1 SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje... 1 1. Kirjautuminen... 3 2. Uuden lähtevän Erasmus-harjoittelijan

Lisätiedot

Integraatio-ohje. TVV LMJ Liikennöintitietojen Hallinta 2.2.2015. Liikennöintitietojen hallinta integraatio-ohje V1.11.

Integraatio-ohje. TVV LMJ Liikennöintitietojen Hallinta 2.2.2015. Liikennöintitietojen hallinta integraatio-ohje V1.11. Integraatio-ohje TVV LMJ Liikennöintitietojen Hallinta Copyright @ 2014 TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy MUUTOSHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1 24.10.2013 Pekka Kaarela/MTS Ensimmäinen

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

PANKKILINJAN FTP - KUVAUS

PANKKILINJAN FTP - KUVAUS PANKKILINJAN FTP - KUVAUS 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 YLEISTÄ...3 YHTEYSKÄYTÄNTÖ...4 YHTEYDEN AVAAMINEN JA FTP-SISÄÄNKIRJAUS...4 ASIAKKAAN JA PANKIN TODENNUS...5 PALVELUN PYYNTÖ...5 AINEISTON

Lisätiedot

Visma Monipankki Versioseloste Versio 6.60-004

Visma Monipankki Versioseloste Versio 6.60-004 Versioseloste Versio 6.60-004 Oppaan päiväys: 20.9.2011. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi/helpdesk Tukipuhelin: 0600-397 261 (2,53 /min + pvm) Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 TESTAUS...3 TESTIYMPÄRISTÖT...3 TESTITILIT...3 TESTITUNNUKSET JA AVAIMET...3 AINEISTOJEN TESTAUS...4 TILIOTTEEN TESTAUS...5 SALDO- JA

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1)

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1) LIITTEIDEN lisääminen laskulle Pikaohje (1.1) 2 Yleistä :n kehittämä liitejärjestelmä Terminaali mahdollistaa liitteiden lisäämisen kaikille laskuille vaikka laskutusjärjestelmässä ei olisi tukea liitteille.

Lisätiedot

Solve laskutus Sivu 1

Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Osuuspankkien Kultalinkki versio 6 ohjelman asetukset Ennen asetusten tekoa tulee koneelle olla asennettuna sekä Solve että Kultalinkki -ohjelmat. Perusta ensin Kultalinkkiin

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Versio 4.0 2(5) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Maksun peruutuksen tiedot... 3 2.1 Kenttien selitteet Maksun peruutuksen tiedot... 4 3.

Lisätiedot

Aktia verkkomaksu Käyttöohje ja tietuekuvaukset

Aktia verkkomaksu Käyttöohje ja tietuekuvaukset Käyttöohje ja tietuekuvaukset 8.10.2014, versio 1.71 11.05.2004 versio 1.0 Sisällysluettelo 1.Aktia verkkomaksu... 1 2. Sopimus... 1 2.1 Palvelun nimi ja logo... 1 3.Turvallisuus... 2 3.1 Tarkisteavaimen

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 SÄHKÖPOSTITILIN LUONTI Tilin luonti pääkäyttäjän hallintaportaalissa 3 Sähköpostitilin luonti Outlook 2010 ohjelmaan 8 Tämä ohje on lyhennetty versio sähköpostilin Hallintaportaalin

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Tekninen rajapintakuvaus

Tekninen rajapintakuvaus Tekninen rajapintakuvaus Checkout toiminta Testaus Maksurajapinta 3. Maksurajapinta 3.1 FORM-tiedot 3.2 Kenttien määritykset 3.3 Maksun MD5-turvatarkiste 3.4 aluutiedot 3.5 aluukentän turvatarkiste 3.6

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Asio Notification sovelluksen esittely ja testausohjeet Oppilaitoksille

Asio Notification sovelluksen esittely ja testausohjeet Oppilaitoksille Asio-Data 2015 Asio Notification sovelluksen esittely ja testausohjeet Oppilaitoksille Mikä Asio Notification on? Asio Notification on Asio -ohjelmistoperheeseen kehitetty, edistyksellinen ja aivan uudenlainen

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Jani Heikkinen Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Sisään- ja uloskirjautuminen 3 1.1 Testitapaus F1-TC1................................

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje alihankkijoille Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Rekisteröityminen... 2 3. Kirjautuminen... 2 4. Web-liittymä... 3 4.1 Yrityksen tiedot... 3 4.2 Omat suomalaiset työntekijät...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC)

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) Toimintaympäristön kuvaus 21 toukokuu, 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentin tavoite... 3 1.2 Dokumentin yleiskuvaus... 3 2 Järjestelmälle asetetut vaatimukset... 3

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Maksupääte

Palvelukuvaus. Maksupääte Palvelukuvaus Maksupääte 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Käsittely...3 2.1 Aineiston muodostaminen...3 2.2 Aineiston lähetys pankkiin...3 2.3 Aineiston tarkistus pankissa...3 2.4 Lähetyksen

Lisätiedot

Visma Monipankki Versioseloste Versio 6.80-010

Visma Monipankki Versioseloste Versio 6.80-010 Versioseloste Versio 6.80-010 Oppaan päiväys: 25.5.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi/helpdesk Puhelintuki (arkisin 9-16) 0207 560 609 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

Pika-asennusohjeet Suomeksi

Pika-asennusohjeet Suomeksi Pika-asennusohjeet Suomeksi (Virallinen ohje löytyy asennuslevyltä Englanninkielisenä) Tulosta tämä ohje asennuksen avuksi. Ensiksi asennetaan itse ohjelma, sitten rekisteröidytään testerin käyttäjäksi

Lisätiedot

Solve laskutus Sivu 1

Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Osuuspankkien Kultalinkki ohjelman asetukset Ennen asetusten tekoa tulee koneelle olla asennettuna sekä Solve että Kultalinkki -ohjelmat. Perusta ensin Kultalinkkiin yritykset

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Opera Hotel Edition Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010 Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Sivu / Page: 1 / 15 Document revision history Version Revision Author

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen -Ohjelmointi Peruskäsitys www-ohjelmoinnin kentästä Tekniikat interaktiivisuuden toteuttamiseen tekniikat tekniikat Tietokannat Juha Laitinen TKK/TML juha.laitinen@hut.fi

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 Copyright Yleiskuvaus 1. Perusasioita kirjautumisesta 2. Kirjautuminen 3. Sivut 4. Yläpalkki 5. Sivujen kuvaukset 5.1 Versiotiedot 5.2 Pääsivu 5.3 Valikon

Lisätiedot

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.fi Kirjaudu sisään saamillasi käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjätunnus: xxxxxxx Salasana: xxxxxxxx Asiakas: esim. VITALA

Lisätiedot

Maali Esiehdot Toimijat Testitapauksen suoritus ja hyväksytyt lopputilat. Käyttäjä. Käyttäjä. Käyttäjä

Maali Esiehdot Toimijat Testitapauksen suoritus ja hyväksytyt lopputilat. Käyttäjä. Käyttäjä. Käyttäjä Testitapaus ) Sisäänkirjautuminen ) Uloskirjautuminen J V # Maali Esiehdot Toimijat Testitapauksen suoritus ja hyväksytyt lopputilat voi kirjautua än syöttämällä validin käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Lisätiedot

Vaalikone.fi API Presidentinvaalit 2012

Vaalikone.fi API Presidentinvaalit 2012 Vaalikone.fi API Presidentinvaalit 2012 7.12.2011 Johdanto... 2 Vaalikoneen arkistointi...2 Toiminnallisuudet...3 Kysymysten ja vastausvaihtoehtojen hakeminen...3 Ehdokkaiden ja heidän vastaustensa hakeminen...5

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot