Ekokem-Konserni tilinpäätös 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekokem-Konserni tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Ekokem-Konserni tilinpäätös 2013

2 hallituksen toimintakertomus 1 9 ekokem-konsernin sisältö Hallituksen toiminta kertomus vuodelta 2013 tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 10 Tase 12 Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Laadintaperiaatteet 14 Liitetiedot ekokem oy ab:n tilinpäätös 19 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma 23 Tilinpäätöksen liitetiedot 23 Laadintaperiaatteet 23 Liitetiedot Ekokem-konsernin avainluvut 28 Laskentakaavat 29 tilintarkastuskertomus 30 Hallinto 34 Riskienhallinta 36 Hallitus 38 Johtoryhmä 39 osakkeet ja Osakkeenomistajat Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Konsernin vuoden 2013 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 196,0 miljoonaa euroa (164,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 19,4 prosenttia (31,9 %). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat muun muassa Sakab AB:n osto kesäkuun 2012 alussa, voimala 2:n valmistuminen lokakuussa 2012 sekä käsittelykeskusverkoston laajentaminen vuosina 2012 ja Suomen toiminnoissa sekä energialiiketoiminta, ympäristö- ja jätepalveluliiketoiminta että käsittelykeskusliiketoiminta kasvoivat. Ympäristörakentamisen liiketoiminnan liikevaihto pieneni ulkomaanprojektien alasajon myötä. Ruotsin toimintojen liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia, ja kasvu tuli lähinnä ympäristö- ja jätepalveluliiketoiminnasta. Ekokem-konsernin liikevoitto oli 28,1 miljoonaa euroa (24,9 milj. e). Liikevoitto kasvoi 12,6 prosenttia (29,7 %). Kasvu tuli lähinnä voimala 2:n energian lisätuotannosta sekä käsittelykeskuksien ja ympäristö- ja jätepalveluliiketoiminnan volyymikasvusta. Ruotsissa suhdanteiden heikkeneminen ja teollisuuden volyymin aleneminen vaikuttivat Sakabin liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen. Kesällä käynnistettiin Ruotsin toiminnoissa ohjelma tuottavuuden parantamiseksi. Kokonaissäästöjen arvioidaan olevan vuositasolla noin 4 miljoonaa euroa, ja henkilökunnan määrän arvioidaan vähenevän noin 25:llä. Myös aluetoimipisteitä tultaneen vähentämään osana tuottavuuden parannusohjelmaa. Ekokem-konserni Liikevaihto, milj. e 196,0 164,2 124,5 Liikevoitto, milj. e 28,1 24,9 19,2 Osuus liikevaihdosta, % 14,3 15,2 15,4 Voitto ennen veroja, milj. e 25,6 23,4 18,8 Osuus liikevaihdosta, % 13,1 14,3 15,1 Tilikauden tulos, milj. e 21,1 18,7 14,6 Tulos/osake, e 5,99 5,32 4,14 Oman pääoman tuotto, % 14,9 14,4 12,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,2 14,4 14,3 Omavaraisuusaste, % 53,5 49,2 71,0 Velkaantumisaste, % 32,3 38,2-1,6 Investoinnit, milj. e 16,0 92,7 37,2 Osuus liikevaihdosta, % 8,2 56,5 29,9 Poistot, milj. e 22,7 19,5 16,3 Tutkimus ja kehittämismenot, milj. e 3,5 2,6 2,5 Osuus liikevaihdosta, % 1,8 1,6 2,0 Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/henkilö/tuhatta euroa 409,2 412,2 390,5 Tilikauden palkat ja palkkiot, e 27,0 22,5 17,0 Liikevaihto Milj. e Liikevoitto Milj. e, %

3 hallituksen toimintakertomus hallituksen toimintakertomus Investoinnit Milj. e, % Ympäristö- ja jätepalvelut -liiketoiminta kasvoi vuonna Kasvun perustana olivat keskittyminen avainasiakkuuksiin ja laajojen palveluratkaisujen tarjoaminen. Ruotsissa myyntiprosessin kehittäminen jatkui, ja vuoden aikana solmittiin ensimmäiset kokonaispalvelusopimukset. Valkeakoskelle avattiin uusi teollisuusjätekeskus. Avilon Fibres Oy:n konkurssipesältä ostetulle Mahlianmaan loppusijoitusalueelle perustettu pilaantuneiden maa-ainesten ja teollisuusjätteen käsittelykeskus vahvistaa asemaamme Pirkanmaalla. Omavaraisuusaste % Oman pääoman tuotto % 16,0 Ympäristörakentamisen liikevaihto laski ulkomaan projektitoiminnan alasajon myötä. Suomessa ympäristörakentamisprojektit kompensoivat osittain ulkomaan projektien liikevaihtojättämää, ja myös purkuliiketoiminta lähti hyvin käyntiin. Ruotsissa projektiliiketoiminta ei kehittynyt suunnitelmien mukaan. Ekokem-Palvelu Oy:llä on paikallista projektia varten Norjassa sivuliike Ekokem-Palvelu NUF. Käsittelykeskusliiketoiminta on kasvanut tasaisesti, ja Suomessa on onnistuttu solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia muun muassa voimalatuhkien ja kuonien käsittelystä. Investoinnit uusiin käsittelykeskuksiin monipuolistivat ja kasvattivat toimintaa. Energialiiketoiminnan volyymi kasvoi ja tuottavuus parani. Voimalat toimivat suunnitellusti, kaukolämpötoimitukset Riihimäelle ja Hyvinkäälle sekä Ruotsissa EON:lle kasvoivat 27 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa valmistunut Jepuan hyötyvoimala otettiin tuotantokäyttöön. rahavirta, investoinnit ja rahoitus Ekokem-konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2013 oli 33,6 miljoonaa euroa (37,4 milj. e). Muutos aiheutuu lähinnä maksettujen verojen ja käyttöpääoman kasvusta. Vuonna 2013 investoinnit olivat yhteensä 16,0 miljoonaa euroa (92,7 milj. e). Vuoden isoimmat investoinnit olivat Jepuan hyötyvoimala, jota rahoitettiin leasing-sopimuksella ja Riihimäelle asennetut lämpöpumput. Lisäksi tehtiin pienempiä liiketoimintainvestointeja, muun muassa muovinkierrätys- ja -jalostusliiketoiminnan hankinta Muovix Oy:ltä ja Espoossa sijaitsevan hiekanerotusliiketoiminnan hankinta Lehile Oy:ltä. Konsernin korolliset velat vuoden 2013 lopussa olivat 61,0 miljoonaa euroa (67,7 milj. e). Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaan. Rahoituskulut olivat 2,7 miljoonaa euroa (1,7 milj. e). Lainoista 24 prosenttia on Ruotsin kruunumääräisiä. Lainojen keskikorko oli 2,5 prosenttia ja suojausaste 95 prosenttia käynnistettiin hiomatuotteita valmistavan KWH Mirkan Jepuan tuotantolaitoksen yhteydessä hyötyvoimala, joka tuottaa aiemmin kaatopaikalle sijoitetusta hiomatuotteiden valmistusjätteestä energiaa Mirkan prosessiin. Voimala on Suomen ensimmäinen jäteperäistä polttoainetta hyödyntävä pienen kokoluokan kattilalaitos. Ekokemin energialiiketoiminnassa Jepuan laitos on ensimmäinen merkittävä investointi Riihimäen ulkopuolella. Strategia Ekokemin vuonna 2010 hyväksytyn strategian tavoitteet vuoteen 2014 olivat liikevaihdon kasvattaminen 150 miljoonaan euroon, liikevoittoprosentin nosto 15 prosenttiin, oman pääoman tuottoprosentin nostaminen 11 prosenttiin sekä omavaraisuusasteen pitäminen prosentin haarukassa. Strategian tavoitteet on pääosin saavutettu. Vuonna 2014 käynnistyy uuden strategian laadinta, Ekokem Toimintaympäristö Euroopan unionin 7. ympäristöohjelma Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa hyväksyttiin viime vuoden marraskuussa. Yksi ohjelman teemakohtaisista ensisijaisista tavoitteista on muuttaa unioni resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi taloudeksi. Ohjelmassa todetaan, että jätelainsäädäntö on luonut hyvät puitteet jätehuollon tavoitteiden saavuttamiseen, mutta säädösten täytäntöönpano ja valvonta ovat jääneet jäsenmaissa puutteellisiksi. Ohjelma tuo esille myös julkishallinnon vihreiden hankintojen edistämisen ja vesiresurssien entistä tarkemman hallinnan. Jätelainsäädännön uudistuminen jatkuu edelleen sekä Suomessa että Ruotsissa. Suomessa jätelaki ja jäteverolaki ohjaavat jätteitä yhä enemmän kierrätettäväksi ja muutoin hyödynnettäväksi, pois kaatopaikkasijoituksesta. Suomessa vuonna 2016 voimaanastuva orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoittava säädös toimii jäteveron ohella jätehuollon tavoitteita tukevana ohjauskeinona. Kaatopaikoille ei tulevaisuudessa enää voi loppusijoittaa esimerkiksi muoveja, tekstiilejä, puupohjaisia tuotteita tai biojätteitä. Ruotsissa vastaava säädös on ollut voimassa jo pitkään. Velkaantumisaste % Sijoitetun pääoman tuotto % Omavaraisuusaste oli 53,5 prosenttia (49,2 %). Omavaraisuus on yrityksen tavoitteen (40 50 %) mukainen. Velkaantumisaste oli 32,3 prosenttia (38,2 %). Konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden 2013 lopussa 12,9 miljoonaa euroa (15,6 milj. e). Yrityksellä on käyttämätön 7,6 miljoonan euron shekkitililimiitti. Tilikauden tärkeimmät tapahtumat Suomen toimintojen hiekka- ja rasvakaivojätepalvelujen tarjontaa laajennettiin kesäkuussa myös pääkaupunkiseudulle, jolloin yhtiö osti rasvanerotuskaivojätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn liittyvän liiketoiminnan Eerola-Yhtiöihin kuuluvalta Lehile Oy:ltä. Kaupan myötä Espoon Juvanmalmilla sijaitseva Lehilen yksikkö siirtyi Ekokemille. Hallitus hyväksyi kesällä investoinnin Riihimäen laitoksen kaukolämmöntuotannon tehostamiseksi kahdella uudella lämpöpumpulla. Pumput otettiin käyttöön talven lämmityskaudeksi. Pumpuilla Ekokem tuottaa noin 27 GWh enemmän kaukolämpöä kuin aikaisemmin samalla jätemäärällä. Muovinkierrätystoimintaa laajennettiin syyskuussa, kun yhtiö osti riihimäkeläisen muovinkierrätyksen edelläkävijäyrityksen Muovix Oy:n liiketoiminnan. Muoviliiketoiminnan kehittämisessä hyödynnetään Ekokemin muovinkierrätykseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Materiaalikiertojen sulkeutuminen edellyttää jätteiden laadun tuntemista ja myrkyllisten aineiden poistamista kierrätyksestä. Yhteisön lainsäädäntö edellyttää terveydelle ja ympäristölle haitallisten pysyvien orgaanisten aineiden (ns. POP-aineet) käytöstä poistamista ja hävittämistä. Myös vastaavat jätteet pitää hävittää. Näiden jätteiden erottelu ja loppukäsittely vaatii erityisosaamista. Ruotsissa jätteiden tuottajien, tuotteiden tuottajien ja kuntien jätehuoltovastuiden jakoon liittyvä lainsäädäntöuudistus on siirtynyt. Suomessa pakkausten tuottajavastuun laajentamisen toimeenpano siirtyi vuoteen Lainsäädännön uudistuksen lykkääminen ja sen sisällön muuttamisesta aiheutuva epävarmuus toimintaympäristön kehityksestä vähentää ympäristöhuoltoyritysten investointihalukkuutta. Tämän vuoksi alalle ei kehity tarvittavaa käsittelykapasiteettia. Tiukkeneva ympäristölainsäädäntö, jätehuollon osaamisvaatimusten lisääntyminen, materiaali- ja energiatehokkuuden tavoitteet sekä ympäristöimagon merkityksen kasvu vahvistavat edelleen Ekokem-konsernin palvelujen kysyntää ja asemaa markkinoilla. Osakkeet ja osakkeenomistajat Ekokemin osakekanta muodostuu A- ja B-osakesarjoista, joita molempia on osaketta, eli osakkeiden kokonaismäärä on A-osakkeilla on yhtiöjärjestyksen mukaan 20 ääntä, ja näitä osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 9 pykälässä oleva suostumuslauseke. B-osakkeilla on kullakin yksi ääni. A-osakkeen voi 2 3

4 hallituksen toimintakertomus hallituksen toimintakertomus muuttaa halutessaan B-osakkeeksi. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusrekisterissä, jota ylläpitää Euroclear Finland Oy. Yhtiön osakkeet ovat noteerattuja Privanet Pankkiriilike Oy:ssä. Vuoden 2013 aikana Ekokemin osakkeiden vaihto oli yhteensä kappaletta ja ,50 euroa. A-osakkeen viimeinen kauppahinta vuonna 2013 oli 56,00 euroa ja B-osakkeen 55,00 euroa. Yhtiön markkinaarvo oli vuoden 2013 lopussa 195,4 miljoonaa euroa. Ekokemin omistus jakaantui seuraavasti: Suomen valtio 34,1 prosenttia (34,1 %), kunnat ja kuntien omistamat yhteisöt 32,1 prosenttia (32,1 %) ja elinkeinoelämä sekä yksityiset sijoittajat 33,8 prosenttia (33,8 %). Vuoden 2013 lopussa Ekokemin hallituksen ja johdon omistukset olivat 0,1 prosenttia koko osakekannasta. Osakkeesta ja osakkeenomistajista kerrotaan laajemmin sivuilla Hallinto Yhtiön hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous nimittää nimitystoimikunnan esityksen pohjalta hallituksen, jonka toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Ekokemin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä osaketta ja 87,18 prosenttia äänimäärästä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta. Osinkoa maksettiin 2,40 euroa kutakin A- ja B-osaketta kohden Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen loppuun asti nykyisistä hallituksen jäsenistä seuraavat: Maija-Liisa Friman, Pia Björk, Jorma Haavisto, Leena Karessuo ja Timo Kärkkäinen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Raimo Inkinen ja Jukka Ohtola. Puheenjohtajaksi valittiin Maija-Liisa Friman ja varapuheenjohtajaksi Leena Karessuo. Yhtiökokous valitsi hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. PwC:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tarkastajana toimii Markku Launis KHT. Suomen valtion tekemän ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan valmistelemaan seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintoja ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset. Nimitystoimikuntaan kuuluvat syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä. Yhtiökokous vahvisti myös nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Jorma Haaviston (puheenjohtaja), Leena Karessuon ja Maija-Liisa Frimanin. Timo Piekkari toimi valiokunnan sihteerinä. Hallitus perusti myös tarkastusvaliokunnan. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pia Björk, jäseniksi Timo Kärkkäinen, Jukka Ohtola ja Raimo Inkinen. Talousjohtaja Yvonne Malin-Hult toimii valiokunnan sihteerinä ja toimitusjohtaja Timo Piekkari osallistuu kokouksiin tarvittaessa. Hallitus vahvisti tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen Ekokemin hallinnosta on tarkempi kuvaus sivuilla Ekokem-konsernin johtoryhmä muutokset Suomen maajohtajan Juha Väyrilän työsuhde päättyi DI Jani Lösönen aloitti Suomen maajohtajana DI Mari Puoskari aloitti yhteiskuntasuhteiden ja strategisen suunnittelun johtajana. Muutokset konsernirakenteessa Ekokemin Suomen yhtiöissä uudistettiin liiketoiminta-aluejako vuoden 2013 elokuussa. Uusia liiketoimintaalueita ovat: Käsittelykeskukset, Ympäristörakentaminen, Ympäristö- ja jätepalvelut sekä Energia ja vesi. Ekokem Oy Ab:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Ekovoima Oy fuusioitiin Ekokem Oy Ab:hen Henkilöstö Ekokem-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2013 oli 479 (398). Henkilöstöstä työskenteli Suomessa 321 (309) ja Ruotsissa 158 (89). Vuoden 2013 lopussa henkilöstömäärä oli 484 (457). Ekokem-konsernin vuonna 2013 maksamat palkat ja palkkiot olivat yhteensä 27,0 miljoonaa euroa (22,5 milj. e). Ekokemin henkilöstöstrategia vahvistettiin vuoden 2013 aikana. Työhyvinvoinnin kehittämisessä painotetaan laadukasta, ennakoivaa ja kattavaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista sekä jokaisen ekokemiläisen vastuuta hyvän työilmapiirin luomisessa ja työtovereiden jaksamisessa. Alkuvuodesta toteutettiin koko henkilöstön kattava ilmapiiritutkimus, jonka tulosten perusteella laadittiin osasto- ja esimieskohtaiset toimenpidesuunnitelmat. Suunnitelmien toteutumista seurataan säännöllisesti. Vuoden aikana käytyjen kehityskeskustelujen yhteydessä tehtiin jokaiselle ekokemiläiselle henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. Esimiesten kehittämisen perustana ovat kolme kertaa vuodessa toteutettavat esimiespäivät. Vuoden 2013 kehittämisalueita olivat uuden toimintakulttuurin rakentaminen ja muutostilanteiden hallinta sekä fyysinen ja henkinen työsuojelu. Ekokemille esimieheksi tulleet ja ensimmäistä kertaa esimieheksi siirtyneet saivat yksilöllistä perehdytystä ja tukea esimiestehtävän hoitamiseen. Ekokem arvioitiin ympäristö- ja jätehuoltoalan yrityskuvatutkimuksessa parhaimmaksi toimintavarmuudessa, tuotteiden ja palvelun laadussa sekä henkilöstön ammattitaidossa ja asiantuntemuksessa. Nämä ovat tekijöitä, joita päättäjät pitivät myös tärkeimpinä yhteistyössä ympäristöhuoltoalan yritysten kanssa. Tutkimuksessa saadun yleisarvosanan mukaan Ekokem sijoittui toimialan kolmen parhaan yrityksen joukkoon. Henkilöstöasioita käsitellään tarkemmin yhteiskuntavastuuraportissa sivuilla Turvallisuus ja työterveys Ekokem-konserni on asettanut nolla tapaturmaa -tavoitteen yhteiseksi kaikille Ekokemissä ja Ekokemille töitä tekeville. Tavoitteen saavuttamista seurataan toimenpide- ja tapaturmakohtaisesti sekä vuositasolla Ekokemin ja yhteistyökumppaneiden yhteisellä tapaturmataajuudella. Ekokemin henkilöstölle ei Suomessa sattunut vuonna 2013 yhtään poissaolon aiheuttavaa työtapaturmaa (5 tapaturmaa 2012). Yhteistyökumppaneille niitä sattui 10 (6 tapaturmaa 2012). Vuonna 2013 yhteinen tapaturmataajuus (LTI1) oli 9,1 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (9,7 vuonna 2012). Vuoden 2013 tavoitteena oli tapaturmataajuuden laskeminen alle puoleen vuoden 2012 toteutuneesta, eli 4,9:ään. Vuonna 2013 Ruotsin toiminnoissa tapaturmataajuus oli 5,0 (10,1). Omalle henkilökunnalle sattui 2 poissaolon aiheuttanutta tapaturmaa. Yhteistyökumppaneille ei sattunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Suomen toiminnoissa työturvallisuuden parantamiseksi kiinnitettiin entistä enemmän huomiota työturvallisuustekijöihin uusien yhteistyökumppaneiden valinnassa. Henkilöstön turvallisuuskoulutusta toteutettiin teemalla 4 5

5 hallituksen toimintakertomus hallituksen toimintakertomus välittäminen. Koko henkilöstöä aktivoitiin oman turvallisen toiminnan lisäksi kiinnittämään huomioita myös muiden työntekijöiden turvallisuuteen. Esimiesten roolia turvallisuuden edistäjänä vahvistettiin kehittämällä heidän valmiuksiaan havaita ja puuttua työturvallisuusohjeiden laiminlyönti- ja poikkeamatilanteisiin. Työturvallisuutta yhteistyökumppaneiden kanssa kehitettiin Suomessa Yhdessä turvallisesti -ohjelmalla. Ruotsissa toteutettiin oman henkilöstön työturvallisuuskampanja. Ulkopuolista asiantuntemusta hyödyntäen toteutettiin laaja turvallisuus- ja toimintatapaselvitys Suomen yhtiöiden ja eräiden asiakkaiden toimipaikoissa. Selvityksessä tarkasteltiin prosessiturvallisuuden toteutumista käytännössä sekä logistiikkaketjun ja projektitoiminnan turvallisuutta. Selvityksen tuloksena tunnistettiin joukko työ- ja prosessiturvallisuuden kehityskohteita. Vuoden 2014 tavoitteena on tehdä korjaustoimenpiteet, joilla korjataan 70 prosenttia tunnistetuista kehityskohteista. Työterveys Sairauspoissaolot vähenivät Suomen toiminnoissa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2013 poissaoloprosentti oli 2,5 (3,7 %). Ruotsin toiminnoissa sairauspoissaolot vähenivät myös edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2013 poissaoloprosentti oli 2,4 (2,7 %). Ympäristö Ekokemin tavoitteena on toimia ilman ympäristölupien päästöraja-arvojen ylityksiä tai ympäristövahinkoja. Vuonna 2013 päästöissä ilmaan ei tapahtunut yhtään lupa-arvojen vuorokausiylitystä. Myös vuosikeskiarvot olivat lupaehtojen mukaiset. Vuoden aikana ei tapahtunut myöskään yhtään merkittävää ympäristövahinkoa. Jätevesipäästöissä lupaehtojen pitoisuus- ja kuormaylityksiä oli Suomessa kahdeksan. Määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Ympäristötoiminnan toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Lupaehtoylitysten ja ympäristötiedustelujen raportointi kehitettiin yhdenmukaiseksi kaikissa Suomen toimipaikoissa. Ekokemin yhtenäistä materiaalitehokkuuden seurantaa kehitettiin. Suomessa jätemateriaalien hyödyntämisestä kerätään yhtenäiset tiedot teollisuusjätekeskuksista. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja purkutyömaiden materiaalitehokkuuden seurantaa kehitetään edelleen. Jätteenpolton kuonan hyötykäyttöaste parantui merkittävästi vuoden aikana. Vuoden 2013 tavoitteena oli vähentää varastoidun jätteen määrä. Tavoitetta ei saavutettu, vaan jätettä oli vuoden lopussa varastoituna 14 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Lupaehtojen mukaisesti jätteiden varastointia parannettiin lisäämällä bunkkerikapasiteettia. Vuonna 2013 otettiin käyttöön Ekokemin kolmas bunkkeri, voimala 2:n bunkkeri. Ruotsissa päästöissä ilmaan ja veteen ei tapahtunut yhtään lupa-arvojen vuorokausiylitystä. Länsstyrelsen, joka Ruotsissa valvoo ympäristöasioita, teki kaksi tarkastuskäyntiä Sakabille vuoden 2013 aikana. Tarkastuksissa ei havaittu mainittavia poikkeamia. Kesällä 2013 tehtiin tutkimus tehdasalueen ilman PCB-pitoisuudesta. Tutkimustuloksen mukaan PCB-pitoisuus oli edellisten vuosien tasolla tai pienempi. Keväällä 2013 perustettiin Kumlaan pilaantuneiden maamassojen käsittelyalue, jonka toiminnan ansiosta maanrakennusprojekteissa on voitu käyttää uudelleen tonnia maa- ja kiviainesta. Neitseellisiä raakaaineita on säästetty myös käyttämällä käsittelyprosessista saatua tuhkaa ja pestyä TV-lasia tehtaan omaan käyttöön tarkoitetuissa rakennuselementeissä. Kyseiset materiaalit olisi muuten jouduttu loppusijoittamaan kaatopaikalle. Rakennuselementit parantavat tehdasalueen järjestystä ja jätteiden varastointia. Toiminnan ympäristövaikutuksia ja materiaali- ja energiatehokkuuden kehittymistä esitellään tarkemmin yhteiskuntavastuuraportissa sivuilla Tutkimus ja tuotekehitys Ekokem-konsernin tutkimus- ja tuotekehityspanostukset olivat 1,8 prosenttia (1,6 %) liikevaihdosta, yhteensä 3,5 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa). Vuoden 2013 merkittävimmät tutkimusprojektit olivat KWH Mirkan kanssa suunniteltu Jepuan energiantuotantoyksikkö, TEKESin osarahoituksella toteutettu Ekojalostamo-hanke, muovien kierrätyksen kehittäminen sekä tuhkan ja kuonankäsittelyn kehittäminen ja metallien talteenoton tehostaminen. Vuonna 1994 perustettu Ekokemin ympäristöstipendirahasto on jakanut stipendejä vuosina yhteensä euroa. Vuonna 2013 jaettiin stipendejä julkisiin, koko ympäristöalaa kehittäviin tutkimushankkeisiin yhteensä euroa. Vuodelle 2014 julistettiin haettavaksi stipendejä yhteensä euron arvosta. Riskit ja riskien hallinta Strategiset riskit Yhtiön merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät jätteiden käsittelyn suuriin investointeihin ja kysynnän mahdollisiin siirtymiin muun muassa lainsäädännön ja kilpailutilanteen muuttuessa. Ekokem seuraa ja ennakoi liiketoimintaympäristöään, kilpailutilannetta ja asiakastyytyväisyyttä systemaattisesti. Operatiivisen toiminnan riskit Liikevaihdon suhdanneherkkyys ei ole kovin suuri. Asiakaskunta jakautuu useille elinkeinosektoreille, joista rakentamisen suhdanteita noudattava ympäristörakentaminen ja tuotantomääristä riippuvainen teollisuusjätteiden käsittely ovat suhdanneherkimpiä. Alueellinen yhdyskuntajätekertymä ja kaukolämmön kysyntä ovat vakaita. Ympäristörakentamisen projektitoiminnan kustannusrakenne joustaa liikevaihdon mukaan. Tutkimus- ja kehittämismenot Milj. e, % 6 Oman seurannan ja raportoinnin lisäksi Riihimäen laitosalueen ja käsittelykeskusten ympäristön tilaa seurataan vuosittain jokaisen toimipaikan ympäristölupaan liittyvien riippumattomien tarkkailijoiden toteuttamien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Riihimäen laitosten mitatut savukaasupitoisuudet alittivat lupaehtojen päästörajat. Ympäristön PCB-tutkimusten perusteella laitosten ympäristö vastaa likimain normaalia kaupunkiympäristöä. Jäkälä- ja sammalnäytteiden pitoisuudet ovat osin alentuneet tai edellisvuosien tasolla. Riihimäen laitosalueen pohja- ja pintaveden laatu on ennallaan. TUKESin määräaikaistarkastuksessa ei todettu vakavia puutteita. Todetut puutteet liittyivät muun muassa laitosalueen merkintöihin ja ennakoivaan kunnossapitoon. Rahoitusriskit Ekokem-konsernin yhtiöt toimivat pääosin kotimaisilla markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Ulkomaankaupassa sovelletaan lähes yksinomaan euro- ja kruunumääräistä laskutusta ja turvaavia vakuuksia. Hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaan sovelletaan vain pääomasuojattuja sijoitusmuotoja. Liikevaihto kertyy ilman merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Konsernin omavaraisuusaste on 53,5 prosenttia (49,2 %), ja jäljellä olevien pitkäaikaisten lainojen maturiteetti on 3,4 (4,3) vuotta. Vahinkoriskit Vaarallisten jätteiden käsittelylaitokset Riihimäellä ja Kumlassa kuuluvat teollisuuskemikaaliasetuksen turvallisuusselvityslaitos-luokkaan. Käsittelyprosessissa kerralla oleva ainemäärä ei ole suuri, mutta laitosalueen varastot saattavat ajoittain olla verrattain isot. Ekokem käsittelee ja varastoi vaarallisia aineita useilla paikkakunnilla, varastoissa kerralla olevat määrät ovat Riihimäen ulkopuolella melko vähäiset. Toiminnan lupaehdot ovat tiukat, ja käsittelytoiminta on ympäristöviranomaisten jatkuvassa valvonnassa. 7

6 hallituksen toimintakertomus ekokem-konsernin tilinpäätös Ekokem-konserni TULOSLASKELMA Riskien vähentäminen ja toimintajärjestelmä Riskienhallinta on keskeinen osa yhtiön toimintajärjestelmää. Toiminta riskien tunnistamiseksi ja tunnistettujen riskien hallitsemiseksi on määrätietoista ja jatkuvaa. Yhtiön liiketoiminta-alueilla on omia riskienhallintakäytäntöjä ja -menettelyjä, jotka hyväksyy yhtiön toimitusjohtaja. Riskienhallinnan tavoitteena on riskien tunnistaminen, jatkuva arviointi ja ennakoiva riskienhallinta. Vuonna 2013 päätettiin perustaa sisäinen tarkastustoiminta, jonka toiminta alkoi vuoden 2013 lopussa. Turvallisuuskoulutusjärjestelmä kattaa koko henkilöstön, ja koulutus uusitaan määrävälein. Järjestelmän toimivuus varmistetaan koulutusrekisterin avulla. Joulukuun alussa 2013 aloitti Ekokem-konsernin palveluksessa lakiasiainjohtajana OTK, VT Hilppa Rautpalo, jonka vastuualueeseen kuuluvat kaikki yhtiöoikeudelliset sopimusasiat sekä kokonaisvaltainen riskien hallinta. Suomen toiminnoissa käynnistettiin toimitusketjun hallintaa parantava Ekoflow-projekti. Tavoitteena on, että projektin tulokset näkyvät laadukkaana palveluna asiakkaille sekä parantuneina sisäisinä toimintatapoina. Nimetön palautejärjestelmä (whistleblow) otettiin käyttöön turvallisuuspalautteiden osalta ja muiden palautteiden osalta Järjestelmä edesauttaa yrityksen arvojen, hyvän hallintotavan ja paikallisen lainsäädännön noudattamista päivittäisessä toiminnassa sekä tarkkailemaan mahdollisia taloudellisia väärinkäytöksiä tai vilpillistä toimintaa. Ekokemin toimintajärjestelmä kattaa konsernin kaikki yhtiöt. Järjestelmä on sertifioitu laatustandardin ISO 9001 ja ympäristöstandardin ISO sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardin OHSAS mukaisesti. Turvallisuusasiat on integroitu toimintajärjestelmään, ja TUKES tarkastaa emoyhtiön Riihimäen toiminnot säännöllisesti. Ruotsin LRQA tarkastaa vastaavasti Sakab Ab:n toiminnot. Arvio riskien toteutumisen vaikuttavuudesta Arvioitavissa olevat riskit eivät mahdollisesti toteutuessaan horjuta olennaisesti yhtiön vahvaa taloudellista perustaa. Yhtiön vakuutukset ovat kattavat. Tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristö on edelleen haastava ja asiakasyritysten tuottavuuden parantaminen on entistäkin tärkeämpää. Tämän vuoksi voidaan ennakoida että kiinnostus Ekokemin tarjoamiin ympäristö- ja jätehuollon palvelukokonaisuuksiin kasvaa edelleen. Vuoden 2013 aikana toteutettujen investointien arvioidaan kasvattavan vuoden 2014 liikevaihtoa ja tulosta. Sakabin tuottavuus- ja parannusohjelman ennakoidaan parantavan kannattavuutta. Strategian mukaisesti Ekokem hakee kasvua asiakkaiden energia- ja materiaalitehokkuutta parantavilla ratkaisuilla. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut yhtiön asemaan vaikuttavia merkittäviä tapahtumia. Hallituksen esitys voitonjaoksi Ekokem-konsernin tilikauden voitto oli 21,1 miljoonaa euroa, ja jakokelpoiset varat 139,5 miljoonaa euroa. Ekokem Oy Ab:n tilikauden voitto oli 18,8 miljoonaa euroa, voitto edellisiltä tilikausilta oli 64,7 miljoonaa euroa ja jakokelpoiset varat 93,4 miljoonaa euroa. Hallitus esittää, että kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa euroa eli 2,80 euroa kutakin A-osaketta kohti ja 2,80 euroa kutakin B-osaketta kohti osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n pitämässä osakasluettelossa täsmäytyspäivänä oleville osakkeille ja osingon maksupäivä on Kertyneistä voittovaroista siirretään euroa Ekokem Oy Ab:n ympäristöstipendirahastoon stipendien myöntämistä varten ja tilikauden voitto siirretään voittovaroihin EUR Liitetieto Liikevaihto (1) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot (2) Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut (3) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot (4) Liiketoiminnan muut kulut (5) Käsittelyvelan muutos (6) Jälkihoitovarauksen muutos (7) Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot (8) Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet Tilikauden voitto Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 9

7 ekokem-konsernin tilinpäätös ekokem-konsernin tilinpäätös Ekokem-konserni TASE Ekokem-konserni TASE vastaavaa EUR Liitetieto pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet (9) Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet (9) Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset (10) Muut sijoitukset vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset (11) vastattavaa EUR Liitetieto oma pääoma (12) Osakepääoma Vararahasto Muut rahastot Ympäristöstipendirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto vähemmistöosuudet pakolliset varaukset (7) Jälkihoitovaraus Muut pakolliset varaukset vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat (14) Käsittelyvelka (6) vastattavaa yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä

8 ekokem-konsernin tilinpäätös ekokem-konsernin tilinpäätös Ekokem-konserni rahoituslaskelma Ekokem-konserni liitetiedot EUR Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja maksut Saadut osingot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Lainasaamisten takaisinmaksut Ostetut tytäryhtiöosakkeet Luovutustulot osakkeista 930 Investointien rahavirta rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Maksetut stipendit Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Valuuttakurssimuutosten vaikutus Rahavarat LAADINTAPERIAATTEET Tilinpäätös on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) sääntöjä noudattaen. Konsernitilinpäätös Ekokem-konsernin konsernitilinpäätösten jäljennökset ovat saatavissa Ekokem Oy Ab:n verkkosivuilta, osavuosikatsaus-ja-tilinpaatos, sekä konttorista Kuulojankatu 1, Riihimäki. Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n, Ekovoima Oy:n, Ekokem-Palvelu Oy:n sivuliikkeineen, Puhosvoima Oy:n, Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy:n (omistus 51%) sekä alkaen Sakab Sellbergs Ab:n ja sen tytäryhtiön Sakab Ab:n. Ekovoima Oy on sulautettu emoyhtiöön Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Tuloslaskelman erät on muunnettu euroiksi kunkin kuukauden keskikurssilla. Liikearvo Liikearvo poistetaan 5 10 vuodessa. Sakab Sellbergs AB:n hankinnasta muodostunut liikearvo poistetaan 10 vuodessa, koska sen arvioidaan tuottavan tuloa vähintään 10 vuotta. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on esitetty taseessa hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneiden muuttuvien kustannusten määräisenä tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan tai jälleenhankintahintaan. Tuloutusperiaate Jätteenkäsittelypalveluiden kate tuloutuu kun jäte on käsitelty. Laskutushetkellä tuloutetaan keskimääräinen myyntikulua vastaava osuus liikevaihdosta ja loppuosa kirjataan käsittelyvelaksi. Julkiset avustukset Aineellisen käyttöomaisuuden hankintaan liittyvät julkiset avustukset vähennetään hyödykkeen hankintamenosta, jolloin ne pienentävät hyödykkeestä tehtäviä poistoja. Muut julkiset avustukset jaksotetaan tuloksi niille kausille, joilla avustuksia vastaavat kulut syntyvät. Laskennallinen verovelka ja -saaminen Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka ja -saaminen kokonaisuudessaan. Tutkimus- ja kehitysmenot Tutkimus- ja kehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Projektien valmistusasteen mukainen tuloutus Konsernissa sovelletaan valmistusasteen mukaista tuloutusta Ekokem- Palvelu Oy:n olennaisimpiin ympäristörakentamisprojekteihin. Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi ja meno kuluksi valmistusasteen perusteella. Pitkän valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden valmistusaika kestää yli vuodenvaihteen ja joiden määrä tulee ylittämään 0,5 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten hankkeiden valmistusaste on määritetty pääsääntöisesti työmaiden toteutuneiden kustannusten mukaan tai vaihtoehtoisesti projektin luonteen niin vaatiessa mitattujen toteutuneiden määrämittaisten suoritteiden mukaan. Tappiollisiksi arvioitujen projektien koko tappio on kirjattu syntymishetkellä. Takuuvaraus Ympäristörakentamisprojekteissa annetaan 0 2 vuoden takuu. Takuuvaraus on laskettu %-osuutena takuunalaisten projektien liikevaihdosta käyttäen hyväksi kokemusperäistä tietoa toteutuneista jälki- ja takuutöistä. Johdannaisten kirjausperiaatteet Johdannaiset kirjataan tulosvaikutteisesti ja arvostetaan käypään arvoon tilinpäätöshetkellä. Koronvaihtosopimuksen ja lainan suojaamiseen käytetyn korkoswapin käyvän arvon muutokset kirjataan korkokuluihin samanaikaisesti kohde-etuuden arvostuksen kanssa. Termiinisopimusten, jotka on hankittu konsernin valuuttamääräisten rahavarojen ja kassanhallinnan sijoitusten kurssiriskien tasaamiseen, käyvän arvon muutokset kirjataan rahoitustuottoihin- ja kuluihin

9 ekokem-konsernin tilinpäätös ekokem-konsernin tilinpäätös Ekokem-konserni Ekokem-konserni 1. liikevaihdon jakautuminen Markkina-alueittain Kotimaan myynti Vientimyynti yhteensä Valmistusasteen mukainen Valmistusasteen mukainen liikevaihto Muu liikevaihto yhteensä Pitkäaikaishankkeiden tilikaudelle ja aiemmin tuotoksi kirjattu määrä on (16 072) tuhatta euroa. Pitkäaikaishankkeiden tuotoksi kirjaamaton määrä on (11 251) tuhatta euroa. 2. liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vakuutuskorvaukset vahingoista Tekes-tuki Vuokratuotot Leasing-maksujen palautukset 0 97 Muut yhteensä HENKILÖKUNta Konsernin henkilöstön lukumäärä keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Hallitus ja toimitusjohtaja Hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot poistoperiaatteet Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty konsernissa yhdenmukaisin periaattein laskettua ennalta laadittua tasapoistosuunnitelmaa. Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin, ovat seuraavat: Poistoaika, vuotta Aineettomat oikeudet 10 Liikearvo 5 10 Muut pitkävaikutteiset menot 5 10 Rakennukset ja rakennelmat 7 30 Koneet ja kalusto Tuotannolliset koneet ja kalusto 7 25 Muut koneet ja kalustot 5 7 Muut aineelliset hyödykkeet 5 10 Muihin aineellisiin hyödykkeisiin sisältyvien tytäryhtiön kaatopaikkojen pohjarakenteista on tehty täyttöasteen mukainen poisto. suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet 10 7 Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä liiketoiminnan muut kulut Leasing- ja muut vuokrat Luottotappiot Henkilöstökulut Toimisto- ja hallintokulut Kiinteistökulut Ostetut palvelut Matkakulut Markkinointi-ja edustuskulut Takuuvarauksen muutos Tappiovarauksen muutos TILINTARKASTAJAN PALKKIOT KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastus Lausunnot 10 Veroneuvonta 5 Muut palvelut yhteensä KÄSITTELYVELAN MUUTOS/SIIRTOVELAT Käsittelyvelka sisältää tilikauden päättymishetkellä käsittelemättömien jätteiden myyntihinnan vähennettynä keskimääräisellä myynnin kululla. Käsittelyvelka Yritysjärjestelyissä siirtynyt Tilikauden muutos Kurssiero Käsittelyvelka PAKOLLISET VARAUKSET Jälkihoitovaraus Yritysjärjestelyissä siirtynyt Tilikauden lisäys Kurssiero JÄLKIHOITOVARAUS Jälkihoitovarauksella konsernin yhtiöt varautuvat kaatopaikkojen käytön aikana sulkemisen jälkeisiin peitto- ja maisemointikustannuksiin sekä jälkitarkkailukustannuksiin. Muut pakolliset varaukset Tilikauden lisäys Muut pakolliset varaukset Tytäryhtiöllä on varauduttu keskeneräisten rakentamisprojektien todennäköiseen tappioon 1129 (270) tuhatta euroa. Tytäryhtiö on antanut 0 2 vuoden takuun osalle ympäristörakentamisprojekteista. Takuuvarauksen määrä yhteensä on 250 (283) tuhatta euroa. Muu varaus muodostuu Varkauden kierrätyspuukasan tulipalon arvioiduista kustannuksista. 8. verot Laskennallinen verovelka Yritysjärjestelyissä siirtynyt Verovelan muutos tilikauden tulokseen Kurssiero LASKENNALLINEN VEROVELKA Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen veron muutos tilikauden tulokseen TILIKAUDEN VEROT AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo liikearvo Hankintameno Lisäykset 250 Vähennykset -239 Hankintameno Kertyneet sumupoistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 239 Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo yhteensä

10 ekokem-konsernin tilinpäätös ekokem-konsernin tilinpäätös Ekokem-konserni Ekokem-konserni 12. oma pääoma konserniliikearvo Hankintameno Lisäykset Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo maa-alueet Hankintameno Yritysjäjestelyistä tulleet lisäykset 365 Lisäykset Kurssierot Vähennykset -72 Hankintameno Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Yritysjärjestelyssä siirtyneet hankintamenot Lisäykset Kurssierot Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot koneet ja kalusto Hankintameno Yritysjärjestelyssä siirtyneet hankintamenot Lisäykset Vähennykset Kurssierot Hankintameno Kertyneet sumupoistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kurssierot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Yritysjärjestelyssä siirtyneet hankintamenot Lisäykset Vähennykset -286 Kurssierot Hankintameno Kertyneet sumupoistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 286 Tilikauden poisto Kurssierot 296 Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Kirjanpitoarvo Yritysjärjestelyissä siirtyneet hankintamenot Lisäykset Vähennykset Kurssierot Kirjanpitoarvo sijoitukset Osakkeet muut Hankintameno 1.1. ja KONSERNIYRITYKSET Ekovoima Oy, Riihimäki, fuusioitu emoyhtiöön % 100 % Ekokem-Palvelu Oy, Riihimäki 100 % 100 % Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy, Turku 51 % 51 % Puhosvoima Oy, Kitee 100 % 100 % Sakab Sellbergs Ab, Ruotsi 100 % 100 % Sakab Ab, Ruotsi 100 % 100 % 11. SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT TEM Energiatuki Verosaaminen 817 Projektien osatuloutukset 855 Tyel-maksusaatava 370 Laskuttamaton myynti Ennakkolaskujen arvonlisäverot 737 Muut yhteensä Osakepääoma 1.1. ja Vararahasto 1.1. ja Ympäristöstipendirahasto Siirto voittovaroista Myönnetyt stipendit Palautus rahastoon 20 Ympäristöstipendirahasto Voittovarat Osingonjakopäätös Voittovarojen siirto ympäristöstipendirahastoon Valuuttakurssierot Muuntoero Tilikauden voitto/tappio Voittovarat Oma pääoma Sidottu oma pääoma Vapaa oma pääoma Oma pääoma Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio yhteensä Tilikauden poisto Kurssierot 480 Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo

11 ekokem-konsernin tilinpäätös EKOKEM OY AB:N tilinpäätös Ekokem-konserni Ekokem Oy Ab TULOSLASKELMA 13. POISTOERON JA VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN JAKAuma Vapaaehtoisista varauksista ja poistoeroista omaan pääomaan siirretty osuus Yritysjärjestelyissä siirtynyt Kurssiero Tilikauden voittoon merkitty osa poistoeron ja vapaaehtoisten varausten muutoksesta Vapaaehtoisista varauksista ja poistoeroista omaan pääomaan siirretty osuus Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirroista Laskennallinen verosaaminen jaksotuseroista Laskennallinen verosaaminen yhdistelytoimenpiteistä Poistoerot ja varaukset yhteensä SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT Lomapalkka- ja muut palkkavelat henkilösivukuluineen Verovelat Projektien osatuloutukset Tuloennakot Muut yhteensä MUUT LIITETIEDOT ANNETUT PANTIT JA VASTUUSITOUMUKSET Omasta puolesta annetut vakuudet Muut omat vastuut Leasing-vastuut Maksut seuraavana vuonna Maksut myöhemmin Yhteensä Vuokravastuut Maksut seuraavana vuonna Maksut myöhemmin Yhteensä Alv-vastuut Rakennuksiin liittyvä AVL 33 :n mukainen palautusvelvollisuus Yhteensä YMPÄRISTÖNSUOJELUKUSTANNUKSET Käyttö- ja kunnossapitokustannukset Ilmansuojelu Jätehuolto Vesien käsittely Yhteensä käyttökustannukset Kustannukset sisältyvät tuloslaskelman eriin aineet ja tarvikkeet sekä muut kulut. Pakolliset varaukset Loppusijoituspaikkojen jälkihoitovaraus Esitetty tarkemmin liitetietojen kohdassa Investoinnit Yhteensä EUR Liitetieto Liikevaihto (1) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot (2) Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut (3) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot (4) Liiketoiminnan muut kulut (5) Käsittelyvelan muutos (6) Jälkihoitovarauksen muutos (7) Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä Osinkotuotot muilta Korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Korko- ja muut rahoituskulut muille Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Konserniavustus Fuusiovoitto voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (8) Tuloverot (9) Tilikauden voitto

12 EKOKEM OY AB:N tilinpäätös EKOKEM OY AB:N tilinpäätös Ekokem Oy Ab TASE vastaavaa EUR Liitetieto pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet (10) Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet (10) Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset (11) Osuudet konserniyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset konserni Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Konserniavustussaaminen Siirtosaamiset konserni taavaa yhteensä Muut saamiset Siirtosaamiset (12) Ekokem Oy Ab TASE vastattavaa EUR Liitetieto oma pääoma (13) Osakepääoma Vararahasto Muut rahastot Ympäristöstipendirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET (7) Jälkihoitovaraus Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat Muut velat Muut velat Siirtovelat (14) Käsittelyvelka (6) vastattavaa yhteensä Rahat ja pankkisaamiset vastaavaa yhteensä

13 EKOKEM OY AB:N tilinpäätös EKOKEM OY AB:N TILINPÄÄTÖS Ekokem Oy Ab rahoituslaskelma Ekokem Oy Ab LIITETIEDOT EUR Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja maksut Saadut osingot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Lainasaamisten takaisin maksut Sijoitukset osakkeisiin Investointien rahavirta rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten saamisten lisäys Lyhytaikaisten saamisten vähennys Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Maksetut stipendit Saatu konserniavustus Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Ekovoimalta fuusiossa siirtyneet rahavarat 36 Rahavarat LAADINTAPERIAATTEET Ekokem Oy Ab on Ekokem-konsernin emoyhtiö. Ekokem-konsernin konsernitilinpäätösten jäljennökset ovat saatavissa Ekokem Oy Ab:n konttorista Kuulojankatu 1, Riihimäki. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Liikearvo poistetaan 5 10 vuodessa. Sakabin hankinnasta muodostunut liikearvo poistetaan 10 vuodessa, koska sen tuloa tuottavan vaikutuksen arvioidaan olevan vähintään 10 vuotta. Vaihto-omaisuus on esitetty taseessa hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneiden muuttuvien kustannusten määräisenä tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan tai jälleenhankintahintaan. Käsittelyvelka sisältää tilikauden päättymishetkellä käsittelemättömien jätteiden myyntihinnan vähennettynä keskimääräisellä myynnin kululla. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. 1. liikevaihdon jakautuminen Markkina-alueittain Kotimaan myynti Vientimyynti Liikevaihto yhteensä liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Kuluveloitukset konserniyhtiöille Vakuutuskorvaukset vahingoista 117 Tekes Vuokratuotot 43 6 Leasing-maksujen palautukset 51 Muut yhteensä HENKILÖKUNta Emoyhtiön henkilöstön lukumäärä keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä hallitus ja toimitusjohtaja Hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot POISTOPERIAATTEET Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty konsernissa yhdenmukaisin periaattein laskettua ennalta laadittua tasapoistosuunnitelmaa. Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin, ovat seuraavat: Poistoaika, vuotta Aineettomat oikeudet 10 Liikearvo 5 10 Muut pitkävaikutteiset menot 5 10 Rakennukset ja rakennelmat 7 30 Koneet ja kalusto Tuotannolliset koneet ja kalusto 7 25 Muut koneet ja kalustot 5 7 Muut aineelliset hyödykkeet 5 10 Suunnitelman mukaiset poistot Liikearvo 25 Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä

14 EKOKEM OY AB:N TILINPÄÄTÖS EKOKEM OY AB:N TILINPÄÄTÖS Ekokem Oy Ab Ekokem Oy Ab 5. liiketoiminnan muut kulut 7. PAKOLLISET VARAUKSET 10. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET koneet ja kalusto Leasing- ja muut vuokrat Jälkihoitovaraus Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Luottotappiot 30 7 Henkilöstökulut Toimisto- ja hallintokulut Kiinteistökulut Ostetut palvelut Matkakulut Markkinointi- ja edustuskulut yhteensä TILINTARKASTAJAN PALKKIOT KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastus Lausunnot 6 Veroneuvonta 3 Muut palvelut yhteensä KÄSITTELYVELAN MUUTOS/SIIRTOVELAT Käsittelyvelka Ekovoima Oy:ltä fuusiosta 291 Tilikauden muutos Käsittelyvelka Tilikauden vähennys Jälkihoitovaraus Jälkihoitovarauksella yhtiö varautuu hallitsemansa kaatopaikan jälkihoito- ja jälkivalvontakustannuksiin. Muut pakolliset varaukset Tilikauden lisäys Muut pakolliset varaukset Pakollinen varaus muodostuu Varkauden kierrätyspuukasan tulipalon arvioiduista kustannuksista. 8. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Poistoeron siirto Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy:lle -22 Poistoero Ekovoima Oy:n fuusiosta Poistoeron lisäys/vähennys tilikaudella Kertynyt poistoero verot Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden verot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo MAA-ALUEET 0 Hankintameno Yritysjärjestelyistä tulleet lisäykset Lisäykset 4 Vähennykset -72 Hankintameno Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Yritysjärjestelyssä siirtyneet hankintamenot Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Yritysjärjestelyssä siirtyneet kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Yritysjärjestelyssä siirtyneet hankintamenot Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Yritysjärjestelyssä siirtyneet kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset -526 Hankintameno Kertyneet sumupoistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 358 Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Kirjanpitoarvo Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo

15 EKOKEM OY AB:N TILINPÄÄTÖS EKOKEM OY AB:N TILINPÄÄTÖS Ekokem Oy Ab Ekokem Oy Ab 11. sijoitukset 13. oma pääoma 15. MUUT LIITETIEDOT Osakkeet konserniyritykset Hankintameno 1.1. ja Lisäykset Vähennykset Hankintameno Osakkeet MUUt Hankintameno 1.1. ja KONSERNIYRITYKSET Ekovoima Oy, Riihimäki, fuusioitu emoyhtiöön % 100 % Ekokem-Palvelu Oy, Riihimäki 100 % 100 % Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy, Turku 51 % 51 % Puhosvoima Oy, Kitee 100 % 100 % Sakab Sellbergs Ab, Ruotsi 100 % 100 % Sakab Ab, Ruotsi 100 % 100 % 12. SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Verosaaminen 817 TEM energiatuki Tyel-maksusaatava 356 Ennakkolaskujen arvonlisäverot 631 Muut Osakepääoma 1.1. ja Vararahasto 1.1. ja Ympäristöstipendirahasto Siirto voittovaroista Myönnetyt stipendit Palautus rahastoon 20 Ympäristöstipendirahasto Sijoitetun oman pääoman rahasto Voittovarat Osingonjakopäätös Voittovarojen siirto ympäristöstipendirahastoon Tilikauden voitto/tappio Voittovarat Oma pääoma Sidottu oma pääoma Vapaa oma pääoma Oma pääoma Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto yhteensä ANNETUT PANTIT JA VASTUUSITOUMUKSET Omasta puolesta annetut vakuudet Muut omat vastuut Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset Leasing-vastuut Maksut seuraavana vuonna Maksut myöhemmin Yhteensä Vuokravastuut Maksut seuraavana vuonna Maksut myöhemmin Yhteensä Alv-vastuut Rakennuksiin liittyvä AVL 33 :n mukainen palautusvelvollisuus Yhteensä YMPÄRISTÖNSUOJELU- KUSTANNUKSET Käyttö- ja kunnossapitokustannukset Ilmansuojelu Jätehuolto Vesien käsittely Yhteensä Kustannukset sisältyvät tuloslaskelman eriin aineet ja tarvikkeet sekä muut kulut. Pakolliset varaukset Loppusijoituspaikkojen jälkihoitovaraus Esitetty tarkemmin liitetietojen kohdassa Investoinnit Ympäristönsuojelupanostus yhteensä yhteensä SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT Lomapalkka- ja muut palkkavelat henkilösivukuluineen Verovelat Muut yhteensä

16 EKOKEM-KONSERNIN AVAINLUVUT TILINTARKASTUSKERTOMUS ekokem-konsernin avainluvut tilintarkastuskertomus Liikevaihto, milj. e 196,0 164,2 124,5 109,4 94,3 Liikevoitto, milj. e 28,1 24,9 19,2 15,7 7,1 Osuus liikevaihdosta, % 14,3 15,2 15,4 14,4 7,5 Voitto ennen veroja, milj. e 25,6 23,4 18,8 15,3 6,5 Osuus liikevaihdosta, % 13,1 14,3 15,1 13,9 6,9 Tilikauden tulos, milj. e 21,1 18,7 14,6 12,5 4,2 Tulos/osake, e (*) 5,99 5,32 4,14 3,54 1,18 Oman pääoman tuotto, % 14,9 14,4 12,1 11,1 4,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,2 14,4 14,3 12,3 5,5 Omavaraisuusaste, % 53,5 49,2 71,0 69,1 67,5 Velkaantumisaste, % 32,3 38,2-1,6-0,2 2,5 Poistot, milj. e 22,7 19,5 16,3 14,5 12,6 Investoinnit, milj. e (**) 16,0 92,7 37,2 10,4 9,0 Osuus liikevaihdosta, % 8,2 56,5 29,9 9,5 9,6 Tutkimus- ja kehittämismenot, milj. e 3,5 2,6 2,5 2,0 1,6 Osuus liikevaihdosta, % 1,8 1,6 2,0 1,8 1,7 Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/henkilö/tuhatta euroa 409,2 412,2 390,5 354,0 289,3 * Osakemäärää kpl. ** Luvut eivät sisällä leasingrahoitettuja investointeja. laskentakaavat Oman pääoman tuotto (%) Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - verot Oma pääoma keskimäärin x 100 Ekokem Oy Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Ekokem Oy Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä 1. päivänä huhtikuuta 2014 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Markku Launis KHT Sijoitetun pääoman tuotto (%) Omavaraisuusaste (%) Velkaantumisaste (%) Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma - korottomat velat keskimäärin Oma pääoma + poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä Taseen loppusumma - sadut ennakot Korolliset nettovelat Oma pääoma x 100 x

17 hallinto hallinto hallinnointiperiaatteet Ekokem-konsernin toimielinten vastuut, valtuudet ja toiminta määräytyvät Suomen ja soveltuvin osin Ruotsin lain, yhtiöjärjestyksen ja emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n hallituksen hyväksymässä hallinnointiohjeessa (Corporate Governance) määriteltyjen hallinnointiperiaatteiden mukaisesti. Hallinnointiohje sisältää myös eettiset ohjeet (Code of conduct) toiminnalle. Lakisääteisten vaatimusten lisäksi konsernin toiminnoissa noudatetaan Keskuskauppakamarin julkaisemaa Corporate Governance -ohjetta Listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittäminen. Suosituksen mukaiset toimintaperiaatteet on kuvattu hallituksen työjärjestyksessä sekä hallituksen hyväksymissä toimintapolitiikoissa. Ekokem Oy Ab ja sen tytäryhtiöt toteuttavat Ekokem Oy Ab:n hallituksen vahvistamaa strategiaa. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuun 15. päivään mennessä joko Helsingissä tai Riihimäellä hallituksen päätöksen mukaan. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain mukaiset asiat ja hallituksen sekä tilintarkastajan valinnasta yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Vuoden 2013 yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa oli edustettuna osakkaita, joiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 87,18 prosenttia koko äänimäärästä. Nimitystoimikunta Suomen valtion tekemän ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan valmistelemaan yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintoja ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset. Nimitystoimikuntaan kuuluu syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä. Yhtiökokous vahvisti myös nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Eero Heliövaara valtioneuvoston kansliasta, ja jäseninä ovat Timo Leivo Suomen kuntaliitosta, Matti Hilli Helsingin seudun ympäristöpalveluista, Timo Ritakallio Ilmariselta ja sihteerinä Arto Honkaniemi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta. Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2013 aikana viisi kertaa suurimman osakkaan kutsumana. Vuoden 2013 yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioita valmisteli tammikuussa 2013 kokoontunut kuuden suurimman omistajan edustajista muodostettu nimitystoimikunta. Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallitus laatii itselleen vuosittain toimintasuunnitelman varsinaisten yhtiökokousten väliselle ajalle. Suunnitelmaan sisältyy kokousaikataulu ja kussakin kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan ja huomioi havaitut kehittämiskohteet tulevassa toiminnassaan. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän: puheenjohtaja, DI Maija-Liisa Friman, varapuheenjohtaja, johtaja Leena Karessuo, CFO Pia Björk, riskienhallintajohtaja Jorma Haavisto, toimitusjohtaja Raimo Inkinen, seniorisalkunhoitaja Timo Kärkkäinen ja neuvotteleva virkamies Jukka Ohtola. Hallituksen jäsenten palkkiot ja osallistuminen kokouksiin Hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2013 palkkiota yhteensä euroa ( e). nimi Yhteensä euroa Osallistumisprosentti Friman Maija-Liisa, pj Karessuo Leena, varapj Björk Pia Haavisto Jorma Hilli Matti ( saakka) Inkinen Raimo ( alkaen) Kärkkäinen Timo Ohtola Jukka ( alkaen) Säteri Helena ( saakka) Yhteensä Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 11 (11) kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 100 (97,4). Vuoden aikana hallitus teki investointipäätökset muovinkierrätysliiketoiminnan ostamisesta, lämpöpumpusta kaukolämpölinjaan, Kouvolan käsittelykeskuksen laajennuksesta, rasvanerotuskaivojätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn liittyvän liiketoiminnan ostamisesta Espoon Juvanmalmilta, ja Valkeakoskella sijaitsevan, Mahlianmaan loppusijoitusalueelle perustetun pilaantuneiden maa-ainesten ja teollisuusjätteen käsittelykeskuksen avaamisesta. Hallitus vahvisti uuden pitkän aikavälin palkkiojärjestelmän tavoitteet vuosille sekä hallinnointiohjeen, sisäpiiriohjeen ja hallituksen ja valiokuntien työjärjestykset. Hallitus päätti sulauttaa Ekokem Oy Ab:n 100-prosenttisesti omistaman tytäryhtiön Ekovoima Oy:n emoyhtiöön. Hallitus piti erillisen strategiatyökokouksen elokuussa ja hyväksyi päivitetyn strategian lokakuussa. Voimassa oleva strategiakausi päättyy Toukokuun kokouksen hallitus piti matkakokouksena Ruotsiin. Kokouksen yhteydessä tutustuttiin vuonna 2012 hankitun Sakabin toimintaan. Hallitus seurasi kokouksissaan myös Sakabin haltuunotto- ja integraatioprojektin etenemistä. Hallitus päätti myös käynnistää Johdon talent -kehitysohjelman. Hallituksen jäsenten esittely sivuilla Hallituksen valiokunnat Hallitus perusti kokouksessaan kaksi valiokuntaa, joiden tehtävänä on valmistella asioita hallitukselle. Hallitus päätti laajentaa palkitsemisvaliokunnan tehtäväalueen kattamaan myös henkilöstön kehittämisen. Valiokunnan jäseniksi valittiin Jorma Haavisto (puheenjohtaja), Leena Karessuo ja Maija-Liisa Friman. Toimitusjohtaja Timo Piekkari toimi valiokunnan sihteerinä. Valiokunta kokoontui 5 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pia Björk, jäseniksi Timo Kärkkäinen, Jukka Ohtola ja Raimo Inkinen. Talousjohtaja Yvonne Malin-Hult toimii valiokunnan sihteerinä ja toimitusjohtaja Timo Piekkari osallistuu kokouksiin tarvittaessa. Hallitus vahvisti tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat: - taloudellisten raportointijärjestelmien ja -prosessien sekä taloudellisen raportoinnin kattavuuden ja oikeellisuuden valvominen - tilintarkastajien työn ja riippumattomuuden arviointi - yhtiön sisäisen tarkastuksen tehokkuuden ja laajuuden arviointi - yhtiön riskienhallinnan ja keskeisten riskialueiden arviointi - lakien ja määräysten noudattamisen seuraaminen. Tarkastusvaliokunta kokoontui 3 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Tärkeimmät johtoryhmät ja ohjausryhmät Toimitusjohtaja kokoaa tarvitsemansa johtoryhmät hallituksen nimittämistä johtajista ja johtoryhmätyöskentelyn kannalta tarpeellisista asiantuntijoista hoitamaan operatiivista toimintaa. Johtoryhmien tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena strategisten kysymysten valmistelussa, yrityksen toiminnan koordinoinnissa, merkittävien ja luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa sekä sisäisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun varmistamisessa. Konsernin johtoryhmä (Group Management Team, GMT) Konsernin johtoryhmän (GMT) tehtävänä on konsernin strateginen ja operatiivinen suunnittelu ja toimeenpano, liiketoiminnan kehittäminen ja seuranta. Konsernin johtoryhmällä on vastuu konsernin tuloksesta. Johtoryhmän esittely sivulla 38. Myynnin ja tuotannon operatiiviset johtoryhmät, Suomi ja Ruotsi (Business management team Finland/Sweden, BMT) Myynnin ja tuotannon operatiiviset johtoryhmät vastaavat sekä kotimaan että vientimyyntibudjetista, myyntistrategian implementoinnista ja myyntiprosessista. He vastaavat myös hinnoittelusta ja asiakassegmentoinnista sekä myynnin, tuotannon ja logistiikan välisestä kehittämisestä ja koordinoinnista. Maaohjausryhmät, Suomi ja Ruotsi Ohjausryhmä toimii maajohtajan tukena, ja sen tehtävänä on konsernin strategian toimeenpano maakohtaisesti sekä operatiivisen ja taloudellisen tuloksen seuranta. Maajohtoryhmät, Suomi ja Ruotsi Maajohtoryhmä vastaa maakohtaisesti budjetista ja operatiivisista tavoitteista sekä strategisten projektien toimeenpanosta ja raportoinnista sekä liiketoimintaprosessien kehittämisestä. Maajohtoryhmä seuraa myös työ- ja ympäristöturvallisuutta sekä osaamisen kehittämistä. Ekofoorumi, Suomi Ekofoorumi kattaa konsernin Suomen toiminnot. Siihen kuuluvat hallintoedustuslain mukaisesti henkilöstöryhmien edustajat sekä muiden toimipaikkojen edustus ja eri toimintojen vastuuhenkilöt. Sen tehtävänä on konsernin tavoitteiden toteutumisen ja tiedonkulun varmistaminen sekä yhteisiin tavoitteisiin sitouttaminen. Yrityskomitea, Ruotsi Ruotsissa yrityskomitea toimii työnantajan ja työntekijöiden välisenä yhteistyöfoorumina. Komitea kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään neljä kertaa vuodessa. Komiteaan kuuluvat henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä toimitusjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja talouspäällikkö. Ruotsin Medbestämmandelagen (MBL) määrittelee tarkasti työnantajan velvollisuudet käsitellä ja tiedottaa työpaikan tuotannollisista, taloudellisista ja henkilöstöpolitiikkaan liittyvistä asioista

18 hallinto hallinto Yhteistyöraati, Suomi Ekokemin perustamisvaiheessa oli Riihimäelle sijoittumisen yhteydessä sovittu perustettavaksi tiedottamista koskeva neuvottelukunta, jossa on edustettuna alueen eri intressitahoja. Yhteistyöraati kokoontuu vähintään kerran vuodessa, ja sen puheenjohtajan nimittää Ekokem Oy Ab:n hallitus. Palkitseminen Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa. Toimitusjohtaja Timo Piekkarin eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajan eläketurva on TyELin mukainen. Toimisopimuksen irtisanomisen enimmäiskorvaus on irtisanomisajan palkka ja kuuden kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin enimmäispalkkio on kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen 60 prosenttia vuoden kiinteästä kokonaispalkasta. Lisäksi hän on oikeutettu lyhyen aikavälin palkkioon, jonka enimmäismäärä on 40 prosenttia vuoden kiinteästä kokonaispalkasta ja Sakab-integraation erillispalkkioon, jonka enimmäismäärä 2013 oli 3 kuukauden palkkaa vastaava summa, kuitenkin niin, että lyhyen aikavälin ja erillispalkkion yhteismäärä ei voi ylittää 50:tä prosenttia kiinteästä kokonaispalkasta. Lyhyen ja pitkän aikavälin vuosikertymä ei voi ylittää 100:aa prosenttia vuotuisesta kiinteästä kokonaispalkasta. Konsernin johtoryhmän palkat ja luontaisedut olivat yhteensä euroa. Vuonna 2013 toimitusjohtajalle maksettiin euroa ( e). Euroa Palkka Luontaisedut Lyhyen aikavälin tavoitepalkkio Pitkän aikavälin tavoitepalkkio vuosilta Yhteensä Toimitusjohtajan osakkeenomistus Ekokemin osakkeista on kpl A- ja kpl B-osaketta. Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä Pitkän aikavälin kannustusjärjestelmän tavoitteena on sitouttaa avainhenkilöt, palkita omistaja-arvon kasvattamisesta, motivoida ylintä johtoa ja parantaa Ekokemin kilpailukykyä. Hallitus asettaa ohjelman avainmittareiden tavoitearvot kullekin kolmivuotiskaudelle ohjelman alussa. Palkkio on rahaperusteinen ja maksimipalkkio on kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen 60 prosenttia vuoden kiinteästä kokonaispalkasta, joka muodostuu peruspalkasta ja luontaisetujen verotusarvosta. Ohjelmassa on ylimenokauden jälkeen kolmen vuoden rullaava ansaitsemisjakso ja kolmen vuoden rullaava sitouttamisjakso. Vuosien tavoitteet ovat: taloudellinen lisäarvo (EVA) sekä turvallisuus ja ympäristö. Tavoitteet on EVA:n osalta asetettu kumulatiivisesti koko kolmevuotiskaudelle, turvallisuus- ja ympäristötavoitteet ovat vuosikohtaisia. Ympäristötavoite toteutui 2013 maksimitasolla ja turvallisuustavoite tasolla normi. Järjestelmän kustannusvaikutus on 2013 noin 0,1 miljoonaa euroa. Järjestelmän piirissä oli konsernin johtoryhmä, yhteensä 7 henkilöä. Enimmäispalkkio oli 20 prosenttia kiinteästä kokonaispalkasta. Palkkioon liittyy siirtymäsäännön mukaan vuoden mittainen sitouttamisjakso, palkkio maksetaan joulukuussa Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä Konsernissa on käytössä maakohtaiset, koko henkilöstöä koskevat lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät, jotka perustuivat maakohtaisiin turvallisuus- ja tulostavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Mikäli maksimitavoitteet toteutuvat, palkkio voi olla henkilöstölle enintään 10 prosenttia vuosiansiosta ja Ekokem Oy Ab:n toimitusjohtajalle 40 prosenttia vuosipalkasta, muille konsernijohtoryhmän jäsenille ja avainhenkilöille 2 3 kuukauden palkka. Vuoden 2013 yhteiset tulostavoitteet saavutettiin Suomessa keskimäärin 52-prosenttisesti ja Ruotsissa noin 16-prosenttisesti. Vuodelta 2013 kertyneet lyhyen aikavälin palkkiot olivat 1,4 miljoonaa euroa ja projektipalkkioista kertyi 0,1 miljoonaa euroa. Sakab-erillispalkkio Lisäksi hallitus päätti vuonna 2012 erillispalkkiosta Sakab-integraation onnistumisen tukemiseksi. Integrointi ja synergioiden hyödyntäminen ovat yrityksen lähivuosien menestyksen kannalta keskeisiä. Erillispalkkioohjelman piirissä on 12 henkilöä, ja sen maksimipalkkio oli vuonna 2013 kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Maksimipalkkiosta saavutettiin 17 prosenttia, ja kuluvaikutus 2013 oli 0,05 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 palkkio on maksimissaan kahden kuukauden palkkaa vastaava summa. Erillispalkkio maksetaan kokonaisuudessaan keväällä Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus Riskienhallinta Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttaminen ja toiminnan jatkuvuus sekä ympäristön turvaaminen. Konserni ei toiminnassaan ota terveyteen tai ympäristöön liittyviä riskejä. Hallitus hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja politiikan ja arvioi riskienhallintaa hallinnointiperiaatteiden näkökulmasta. Toimitusjohtaja johtaa riskien hallintaa ja sen prosessien toimivuutta johtoryhmän avustuksella. Linjaorganisaatio vastaa riskienhallintamenetelmien toimivuudesta ja valvoo operatiivista toteutusta. Riskienhallinnasta kerrotaan laajemmin sivuilla Sisäinen tarkastus Hallitus päätti kokouksessaan valita sisäisen tarkastuksen toimittajaksi EY:n. Päävastuullisena partnerina toimii Antti Hakkarainen ja projektipäällikkönä Jussi Sovasto. Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma valmistuu tammi-maaliskuussa 2014 tehdyn laajan riskikartoituksen perusteella. Tilintarkastus Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain Ekokem-konsernille Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Ekokem-konsernin tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Markku Launis. Tilintarkastuspalkkiot vuodelta 2013 olivat euroa ( e). Muita palveluja tilintarkastusyhteisöltä tilattiin euron ( e) arvosta. Muita palveluita olivat siirtohinnoitteludokumentaation luonti sekä muuta verokonsultointia ja erilaisten tukihakemusten varmennuksia. Tiedottaminen Ekokemin viestintäpolitiikka on kirjattu hallituksen hyväksymään hallinnointiohjeeseen. Ekokemin avoin, täsmällinen, ajantasainen ja ennakoiva viestintä tukee konsernin toimintaa ja strategiaa. Viestinnän ensisijaisena tavoitteena on kertoa mitä lisäarvoa Ekokem tuottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen. Viestintä perustuu konsernin strategiaan ja arvoihin sekä tukee konsernin yrityskuvatavoitteita. Ympäristöalan ja jätteiden käsittelyyn liittyvä koulutus ja tiedotus tukevat konsernin viestintästrategiaa. Ekokem osallistuu myös alan kehitystä koskevaan yhteiskunnallisen päätöksenteon vaikuttamiseen

19 hallinto hallinto riskienhallinta Tavoite Riskienhallinta on osa Ekokemin liiketoiminnan suunnittelua ja toiminnanohjausta. Sen tarkoituksena on tukea yritystä strategian tavoitteiden toteuttamisessa sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa, edistää turvallista työympäristöä ja minimoida ei-toivotut tapahtumat, kuten haitalliset ympäristövaikutukset ja työtapaturmat. Ekokem ei ota toiminnassaan turvallisuuteen, terveyteen tai ympäristöön liittyviä riskejä. Organisaatio, vastuut ja valvonta toimintaperiaatteet Ekokemin hallitus hyväksyy vuosittain riskienhallinnan periaatteet ja politiikan toimitusjohtajan esityksestä ja arvioi riskienhallintaa hallinnointiperiaatteiden näkökulmasta. Toimitusjohtaja johtaa riskienhallintaa ja sen prosessien toimivuutta johtoryhmän avustuksella. Lakiasiainjohtaja vastaa konsernin vakuutustoiminnosta ja riskienhallinnan koordinoinnista. Linjaorganisaatio vastaa riskienhallinnan menetelmien toimivuudesta ja valvoo operatiivista toteutusta. Riskienhallinta 2013 MERKITTÄVIMMÄT RISKIT 1. Liiketoimintaympäristö 1.1 Lainsäädäntöön liittyvät riskit Eduskunta hyväksyi jätelain muutoksen, jolla tuottajien velvoite järjestää kotitalouksien pakkausjätteen keräysverkosto siirtyy vuoden 2016 alkuun. Suomessa kotitalouksien pakkausjätteen keräystä ja käsittelyä koskevan asetuksen valmistelu ja täytäntöönpano on osittain kesken. Lainsäädännön uudistusten viivästyminen ja epävarmuus sisällöstä vähentävät ympäristönhuoltoyritysten investointihalukkuutta. Suomessa astuu vuonna 2016 voimaan orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoittava säädös, joka on ollut jo pitkään voimassa Ruotsissa. EU:n ja Suomen tavoitteet resurssitehokkuudelle ja jätehuollolle kiristyvät. 2. Strategia 2.2 Jätteen määrä Jätteestä syntyy Suomessa pulaa. Toteutus ja menetelmät Riskit kartoitetaan ja arvioidaan systemaattisesti osana johtamista ja päätöksentekoa. Tunnistettuja riskejä hallitaan toimenpideohjelmilla. Operatiiviseen toimintaan kuuluvat säännölliset riskitarkastelut ja muutoksenhallintamekanismit. Säännöllisesti ja vuosittain toteutetaan seuraavat tarkastukset ja katselmukset: vakuutusyhtiön katselmukset, turvallisuus- ja kemikaaliviranomaisten tarkastukset, työterveyshuollon työpaikkakartoitukset sekä työhygieeniset mittaukset ja biomonitorinäytteet, joilla selvitetään altistumismahdollisuuksia ja varmistetaan, ettei altistumisia vaarallisille aineille ole tapahtunut. Hallitus käynnisti syyskuussa 2013 riskienhallintaan ja sisäiseen tarkastustoimintoon liittyvän projektin, jonka tavoitteena on laatia yhtiölle vuonna 2014 kattava riskienhallintapolitiikka ja sisäisen tarkastuksen toiminto. Marraskuussa 2013 osana projektia käynnistettiin konsernin laajuinen riskienarviointikartoitus. Tilikaudella 2013 konsernin yhtiöt olivat asianosaisina eräissä konsernin liiketoimintaan liittyvissä pienemmissä riita-asioissa. Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden lopputuloksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. MUUTOS 2012/2013 TOIMENPITEET RISKIN VÄHENTÄMISEKSI - + Ekokem seuraa aktiivisesti lainsäädäntöä ja tuo näkemyksiään esille suoraan sekä etujärjestöjensä kautta. Ekokem pyrkii varautumaan tuottajien tulevaan kierrätysvelvoitteeseen. Edunvalvonta Suomessa tehostuu, kun Ekokem on mukana teollisuuden ja yritysjätteiden jätehuollon edunvalvontaan keskittyvässä YTP ry:ssä. EU:n ja Suomen tavoitteet luovat pitkällä aikavälillä kysyntää Ekokemin palveluille. Suomen jätelaki ja jäteverolaki ohjaavat jätteitä yhä enemmän kierrätettäväksi ja hyödynnettäväksi. +- Omien selvitysten perusteella Suomessa ei synny jätteestä pulaa lähitulevaisuudessa. Sakab toimii Ruotsissa, jossa on jätteenhankinnassa kilpaillut markkinat. +- Konsernin jätevirtoja ohjataan käsittelykapasiteetin mukaisesti. Konsernin myyntipalveluita on kehitetty siten, että asiakkaille tarjotaan kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja. - Riski on lisääntynyt vuoden 2013 aikana. +- Riski on pysynyt samana vuoden 2013 aikana. + Riski on vähentynyt vuoden 2013 aikana. MERKITTÄVIMMÄT RISKIT 3. Operatiivinen toiminta ja ympäristö 3.1 Ympäristön pilaantumisen ja Ekokemin hyvän ympäristömaineen huononemisen riski Vuonna 2013 ei tapahtunut yhtään ilmapäästöylitystä. Riihimäen kaikkien polttolaitosten mitatut savukaasupitoisuudet alittivat lupaehtojen päästörajat. Jätteenpolton vuorokausikeskiarvojen päästöylityksiä ei tapahtunut. Jätevesipäästöjen lupaehtojen pitoisuus- ja kuormitusylityksiä todettiin yhteensä kahdeksan (edellisenä vuonna 17). Muovijätteen vastaanoton luparaja ylitettiin 2 kertaa Varkaudessa. Varastoidun jätteen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 14 prosenttia. MUUTOS 2012/2013 TOIMENPITEET RISKIN VÄHENTÄMISEKSI Ulkopuolisilta tuli vuonna 2013 yhdeksän lupaehtoihin, pääasiassa hajuhaittoihin, liittyvää tiedustelua. Vuonna 2013 Ekokemille ei määrätty sakkoja ympäristö- tai muiden lakien rikkomisista. + Tiedustelujen vaatimat toimenpiteet on suoritettu. 3.2 Sakab-yritysosto Sakabin liiketoiminnan integrointi konsernin muihin liiketoimintoihin. +- Sakabin liiketoiminnan integrointia konsernin liiketoimintoihin jatkettiin ja kytkettiin Sakab mukaan prosesseihin. Vuonna 2013 aloitettiin muun muassa konsernin hankintatoiminnon uudistaminen ja strategiaprosessi, joissa Sakab on mukana. Lisäksi Sakabin myynnin kehittämistä jatkettiin ja aloitettiin kokonaispalvelusopimusten käyttöönotto. Sakabilla aloitettiin lisäksi kustannusten tehostamisohjelma, jolla parannetaan kannattavuutta. 3.3 Jepuan voimalaitosinvestointi ja voimalaitoksen käyttöönotto Lokakuussa 2013 otettiin käyttöön KWH Mirkan tuotantolaitokselle rakennettu Jepuan hyötyvoimala. Voimalan käyttöönotossa on esiintynyt teknisiä ongelmia, jotka ovat hidastaneet jonkin verran tuotantokäyttöön siirtymistä. - Henkilöstön osaamista on kehitetty järjestelmällisesti. Raportointi ja sisäinen seurantamenettely on yhdenmukaistettu. Johtoryhmässä käsitellään kuukausittain ympäristölupatilanne ja mahdolliset poikkeamat. Voimaloiden kunnossapitoon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Juurisyytutkinta paransi lupaehtojen syiden selvittämistä. Selvitysten perusteella toteutettiin parannusratkaisuja. Muoviliiketoiminnan ostaminen syyskuussa 2013 parantaa yhtiön muovijätteen käsittelykapasiteettia. Varastointia parannettiin lisäämällä bunkkerikapasiteettia ja vuonna 2013 otettiin käyttöön Ekokemin kolmas voimala 2:n bunkkeri Suomessa. +- Käyttöönotto-projektia seurataan johtoryhmässä ja yhteistyöpalavereissa ja poikkeamiin puututaan. Käyttöönoton henkilöresursseja on lisätty. 3.4 Vientiprojektit Vientiprojektien loppuunsaattaminen on kesken. +- Yhtiö pysyi aiemmassa päätöksessään keskittää projektiliiketoiminta toistaiseksi kotimarkkinoille (Suomi ja Ruotsi). Vuonna 2013 jatkettiin ulkomaisten vientiprojektien loppuunsaattamista hallitusti. 4. Henkilöstö- ja resurssiriskit 4.1 Henkilöstön ja alihankkijoiden työtapaturmat ja läheltä piti -tapahtumat Oman henkilöstön poissaoloon johtavien tapaturmien määrä konsernissa väheni merkittävästi yhdeksästä kahteen. Suomessa ei ollut yhtään henkilöstön poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden poissaloon johtavien työtapaturmien määrä nousi kuudesta kymmeneen. Ruotsissa ei ollut yhtään yhteisteistyökumppaneiden poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Riihimäen laitosalueella entisessä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyhallissa tapahtui räjähdys. Tapahtumasta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä vaaraa ympäristölle, mutta henkilövahinkojen syntyminen oli lähellä. 4.2 Henkilöstön osaaminen ei vastaa muuttuvia tarpeita. Yritys on riippuvainen keskeisten avainhenkilöiden osaamisesta. Henkilöstön osaamisen tulisi pystyä vastaamaan kasvaneen ja kansainvälistyneen liiketoiminnan tarpeita Tapaturmaseuranta ja tapana turvallisuus -ohjelma ovat käytössä työturvallisuuden parantamiseksi. Yhdessä turvallisesti -ohjelma on käytössä yhteistyökumppaneiden turvallisuuden parantamiseksi. Osana riskienarviointiprojektia käynnistettiin vuonna 2013 sisäisen prosessiturvallisuuden parantamisen ja mittaamisen projekti ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella +- Henkilöstön osaamiskartoitus ja kehittämis- ja koulutussuunnitelmat laadittiin kehityskeskustelujen pohjalta. Aloitettiin Johdon talent -kehitysohjelman suunnittelu. Kannustettiin sisäiseen urakehitykseen, päivitettiin tavoitepalkkiojärjestelmiä sekä rekrytoitiin uusia henkilöitä

20 hallinto Hallitus MAiJA-liisA FriMAn hallituksen puheenjohtaja leena KAressuo hallituksen varapuheenjohtaja JorMA HAAvisto timo KärKKäinen s. 1952, diplomi-insinööri ekokemin hallituksen puheenjohtaja 2008 ekokemin hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen työkokemus Aspocomp group oyj:n toimitusjohtaja vattenfall oy:n toimitusjohtaja gyproc oy:n toimitusjohtaja muut hallitusjäsenyydet neste oil oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Finnair oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja talvivaara oyj, hallituksen jäsen lkab, hallituksen jäsen Helsingin diakonissalaitoksen hallituksen puheenjohtaja Boardman oy, partneri s. 1950, oikeustieteen lisensiaatti suomen Kuntaliitto ry, johtaja, alueet ja yhdyskunnat ekokemin hallituksen varapuheenjohtaja 2012 ekokemin hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen työkokemus suomen Kuntaliitto ry, johtava lakimies, yhdyskuntapolitiikan päällikkö, yhdyskunta, tekniikka- ja ympäristöyksikön päällikkö, yhdyskunta-, tekniikka- ja ympäristöasioiden johtaja muut hallitusjäsenyydet Asuntomessujen hallituksen jäsen ekokemin hallituksen jäsen s. 1954, diplomi-insinööri ekokemin hallituksen jäsen 2008 ekokemin hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja työkokemus neste oil, riskienhallintajohtaja, öljynjalostuksen toimialajohtaja, porvoon jalostamon johtaja, operatiivisen ohjauksen johtaja ja esikuntajohtaja s. 1963, kauppatieteiden maisteri ilmarinen, seniorisalkunhoitaja, vastuualueena ilmarisen suorat listaamattomat osakesijoitukset ekokemin hallituksen jäsen 2012 ekokemin hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen työkokemus neste oyj, rahoitusjohtaja ja muita rahoitustehtäviä Fortum oyj, rahoitustehtävät imatran voima oy, huolinta-, sähkönhinnoittelu- ja rahoitustehtävät muut hallitusjäsenyydet enfo oyj (tietotekniikkapalvelut), hallituksen jäsen Mustavaaran Kaivos oy, hallituksen jäsen tieyhtiö valtatie 7 oy, hallituksen jäsen pia BJörK raimo inkinen JuKKA ohtola s. 1957, kauppatieteiden maisteri Bright group oy, CFo ekokemin hallituksen jäsen 2008 ekokemin hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja työkokemus etteplan oyj, yrityssuunnittelu- ja talousjohtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja uponor oyj, strateginen suunnittelu- ja yhteiskuntavastuujohtaja uponor-konserni, business controller, talousjohtaja uponor oy ecopipe, talouspäällikkö s. 1963, diplomi-insinööri HsY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, toimitusjohtaja ekokemin hallituksen jäsen 2013 ekokemin hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen työkokemus Ytv (pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta), yhteistyöjohtaja 2009 polstop oy, toimitusjohtaja muut hallitusjäsenyydet ely-neuvottelukunnan jäsen Metropolipolitiikan neuvottelukunnan jäsen s. 1967, kauppatieteiden maisteri, CeFA valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, neuvotteleva virkamies ekokemin hallituksen jäsen 2013 ekokemin hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen työkokemus Kauppa- ja teollisuusministeriö, omistajapolitiikan yksikkö, ylitarkastaja Kauppa- ja teollisuusministeriö, valtioyhtiöiden ryhmä, ylitarkastaja rahoitusalan tehtäviä muut hallitusjäsenyydet raskone oy, hallituksen varapuheenjohtaja 36 ekokem-konsernin tilinpäätös 2013 ekokem-konsernin tilinpäätös

Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208

Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (6) (Y-tunnus: 0350017-4) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika 25.4.2014 klo 11.00 Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 Kokouksessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Ekokem-Konserni tilinpäätös 2013

Ekokem-Konserni tilinpäätös 2013 Ekokem-Konserni tilinpäätös 2013 hallituksen toimintakertomus 1 9 ekokem-konsernin sisältö Hallituksen toiminta kertomus vuodelta 2013 tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 10 Tase 12 Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2017

Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2017 Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2017 Liikevaihto oli 23 552 T (23 447 T ) Liiketulos oli 447 T ( 299 T ) Tulos oli 540 T (212 T ) Tulos per osake 0,036 Oma pääoma per osake 0,428 Toimitusjohtaja kommentoi

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot