1/ vsk JALKAVÄEN KEHITTÄMINEN PUNKAHARJUN RESERVILÄISYHDISTYKSET 50 V TALVI- JA JATKOSODAN TAISTELUTANTEREILLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2015 55. vsk JALKAVÄEN KEHITTÄMINEN PUNKAHARJUN RESERVILÄISYHDISTYKSET 50 V TALVI- JA JATKOSODAN TAISTELUTANTEREILLA"

Transkriptio

1 1/ vsk JALKAVÄEN KEHITTÄMINEN PUNKAHARJUN RESERVILÄISYHDISTYKSET 50 V TALVI- JA JATKOSODAN TAISTELUTANTEREILLA

2 Osaavan henkilöstömme kanssa löydät parhaat ratkaisut mm. seuraaviin ongelmiin: Huoltotyöt:...ja paljon muuta! Joensuu: Mikkeli: Savonlinna: 2

3 55. vuosikerta, huhtikuu 2015 JULKAISIJA Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry Suur-Savon Reserviläispiiri ry Porrassalmenkatu MIKKELI Toiminnanjohtaja Mauri Parantala puh. (050) JAKELU Jäsenetuna piirien kerhojen ja yhdistysten jäsenille sekä sidosryhmille. Painosmäärä 2500 kpl. TOIMITUS Porrasalmenkatu MIKKELI sähköposti: suursavonreservilaispiiri PÄÄTOIMITTAJA Pentti Nuutilainen TOIMITTAJAT Mauri Parantala Raimo Mikkonen TAITTO Marko Hokkanen Teroprint PAINOPAIKKA Teroprint Oy, Mikkeli Seuraava Vasama ilmestyy syksyllä 2015 ILMOITUSHINNAT 1/1 sivu 3 x 210 mm 270 1/2 sivua 3 x 105 mm 160 1/4 sivua 2 x 75 mm 95 1/8 sivua (rivi-ilmoitus) 1 x 40 mm 50 Värilisä 10 Yhden palstan leveys 50 mm Kahden palstan leveys 100 mm Kolmen palstan leveys 150 mm Sivun korkeus 210 mm KANNEN KUVA: Jesse Hiltunen PUOLUSTUKSEMME MATERIAALIASIAT OJENNUKSEEN Voidaksemme ylläpitää vahvaa maanpuolustusta koko Suomen puolustamisen, yleisen asevelvollisuuden ja sotilaallisen liittoutumattomuuden pohjalta tarvitsemme hyvän maanpuolustustahdon ja joukkojen koulutuksen lisäksi asejärjestelmät ja kaiken muun sotamateriaalin. Myös reserviläisten piirissä on aiheellista seurata tiiviisti näitä asioita, keskustella niistä ja tietenkin pyrkiä vaikuttamaan päättäjiin erityisesti nyt kesän korvalla muodostettavan uuden hallituksen linjatessa lähivuosien puolustusbudjettia. Yhteiskunnan yleinen huoltovarmuus, joka on eri syistä heikentynyt, muodostaa tärkeän pohjan myös puolustuksen kriisiaikojen materiaaliselle valmiudelle. Laajaa kannatusta reservin piirissä saa puolustushaarojen varustamisen aikataulutus, jonka mukaan merivoimien alushankinnat ajoittuvat tulevan vuosikymmenen alkupuolelle ja ilmavoimien torjuntahävittäjien uusinta sen jälkeen vuosikymmenen lopulle. Ennen niitä on toteutettava maavoimauudistuksen vaatimat suuret hankinnat, joiden onnistumisesta paljolti riippuu, voidaanko miehen vahvuuteen supistettuja maavoimia uusine taistelutapoineen pitää uskottavina koko maan puolustusta ajatellen. Operatiivisten joukkojen taisteluajoneuvot, kaikkien joukkotyyppien panssarin- ja ilmatorjunta vaativat miljardien eurojen panostusta lähivuosina. Johtamisja viestivälineidenkin modernisointi olisi tarpeen, vaikkei niiden käyttövarmuutta voida elektronisen sodankäynnin kehittyneisyyden vuoksi taata. Jalkaväkimiinojen palauttaminen arsenaaliin olisi toivottavaa. Yksittäisen reserviläisen kannalta tulee ensinnä esiin henkilökohtaisten aseiden ja kaiken muun yksilövarustuksen riittävyys myös talvivarusteiden osalta. Koko koulutetulle reserville tulisi olla jaettavissa tämä materiaali. Jo siviiliyhteiskunnan kriisivalmiuskin edellyttää, että varastoissa olisi ainakin vastaava määrä majoitusvarustusta. Suomen geostrateginen asema, siitä johtuva tarve varautua miltä suunnalta ja minkä valtion taholta tapahtuviin hyökkäyksiin tahansa sekä luonnonolosuhteet Pohjolan maana painottavat omavaraisuuden merkitystä materiaalikysymyksissä eikä vähiten kevytase- ja ampumatarvikkeiden osalta. Kotimainen teollisuus täyttää parhaiten nämä vaatimuksemme. Jos sotavarustusta ei saada täältä, lähinaapuriemme tuotteet varmaan ovat lähinnä meitä. Ulkomailta tapahtuviin hankintoihin tulisi huoltovarmuussyistä sisällyttää varaosat sekä käyttö- ja huoltokoulutus, mikä takaisi käyttöönoton jälkeisen riippumattomuuden valmistajavaltiosta. Valtiontalouden synkkien näkymien vuoksi meidän on turha haaveilla sotavarustukseemme suurvaltojen uusinta huipputekniikkaa. Voimme korvata sen suurelta osin olosuhteidemme mukaisella taktiikalla ja hyvin koulutetuilla, maanpuolustustahtoisilla joukoilla, jolloin hieman vanhempi ja käytettykin materiaali riittää. Yhteishankinnoista on nykyisin muodikasta puhua, mutta kuljetushelikopterihankkeen tapaisiin farsseihin maallamme ei pitäisi olla enää varaa, mikäli yhteishankintoja tehtäisiin. Takavuosien panssarivaunujen laajamittainen romuttaminen herätti hämmästystä reservin keskuudessa. Onneksi linjaa oikaistiin hankkimalla viime vuonna käytettyjä panssareita Hollannista. Nähtiin ettei köyhällä valtiolla ole varaa virhearviointeihin materiaalipolitiikassa ja kynnyksen toimintakelpoisen materiaalin romuttamisessa pitää olla korkea. Kenttätykistön ja muissa raskaan aseistuksen uudistushankkeissa aiemmat opetukset tulisi pitää mielessä. Aktiivisuutta kaikille reserviläisille, yhteistyökumppaneillemme ja maanpuolustuksen saralla toimiville! Pentti Nuutilainen Suur-Savon Reserviupseeripiirin puheenjohtaja 3

4 SUUR-SAVON RESERVILÄISET Toimintakauden 2015 alkupuoli on tapahtumien osalta ollut perinteisen vilkas. Suur-Savon reserviläistoiminnan tavoitteena on ollut tarjota jäsenistölleen mielekästä ja kiinnostavaa toimintaa. Monissa paikallisyhdistyksissä on onnistuttu kehittämään myös uusia tapahtumia. Veteraanien tukeminen eri tavoin on jokaisen tärkeäksi kokema asia. Toimintamme tukemisen kannalta paikalliset yhteistyökumppanit ovat olleet tärkeässä asemassa. Etelä-Savon aluetoimisto on ollut merkittävä ja toimiva linkki Puolustusvoimiin, ei ainoastaan paikallisesti vaan koko Suur- Savon alueella. Suur-Savon reserviläispiirin jäsenmäärä on pysynyt kutakuinkin vakiona. Suurimmat haasteet ovat alueemme pienimpien yhdistysten kohdalla. Reserviläisjärjestöjen katseet suuntautuvat tuleviin tapahtumiin, joihin toivotaankin runsaasti osallistujia. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, MPK:n sivuilta löytyy jokaiselle asiasta kiinnostuneelle koulutustarjontaa. Kesän ja syksyn tapahtumien suunnittelussa on hyvä huomioida Reserviläisliiton 60 v juhlavuosi. Reserviläisliitto on jäsenmäärältään Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Reserviläistoiminta ja liittomme tunnettavuuden lisääminen ovat asioita, joita kannattaa korostaa tapahtumien yhteydessä. Reserviläistoiminnalle on tyypillistä vahva yhteishenki ja maanpuolustustahdon ylläpito. Monia tapahtumia järjestetään yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, näin saadaan näkyvyyttä tapahtumille. Kevään aikana olemme saaneet seurata osittain vilkkaaksikin muodostunutta keskustelua ja kirjoittelua maamme puolustukseen käytettävissä olevista määrärahoista. Rahoituksen turvaaminen on saanut vahvaa kannatusta. On mielenkiintoista seurata mihin suuntaan jatkossa mennään. Todellinen päätöksenteko onkin sitten haasteellisempaa, tarvetta on suuntaan jos toiseen. Maanpuolustuksen resurssit on turvattava myös jatkossa. Tulossa olevat kalustohankinnat ja koulutukseen satsaaminen vievät rahaa, mutta päätökset on tehtävä ja rahoitus niihin varmistettava. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille! Maanpuolustusterveisin Raimo Mikkonen Suur-Savon reserviläispiirin puheenjohtaja 4

5 TOIMISTOSTA TÄHYSTETTYÄ Puolustusvoimat on normiohjannut reserviläisten ylennysperusteita. Ylennysprosessi on muutettu vastaamaan nykyistä puolustusvoimien sodan ajan organisaatiota. Yleisenä ylennysperusteena on, että ylennettäväksi esitetty on edellisen ylentämisen jälkeen osallistunut joko puolustusvoimien tai sen MPK:lta tilaamaan koulutukseen tai osallistunut sotilaalliseen kriisinhallintatehtävään. Normissa on ylennysperusteena huomioitu näkyvästi myös muu kuin puolustusvoimien antama sotilaallinen koulutus. Tällaista muuta koulutusta on mm. MPK:n tarjoama koulutus sekä omaehtoinen kouluttautuminen. Niin ikään aiemmin keskeisenä ylennysperusteena ollut sijoitus sodan ajan joukkoon on väljentynyt niin, että ylennysperusteeksi riittää sijoituskelpoisuus ja muu kuin sotilaallinen poikkeusolojen tehtävä. Erityisissä tapauksissa reserviläinen voidaan yhden kerran ylentää maanpuolustusta edistävin ansioiden perusteella. Ylennysvälit alemmissa sotilasarvoissa, kersantti - ylikersantti, vänrikki luutnantti, ovat lyhentyneet aiemmasta viidestä vuodesta neljään vuoteen. Niin ikään muutoksena aiempaan on, että ylivääpeliltä ei enää vaadita sodan ajan sijoitusta. Aliupseerikoulua käymätöntä alikersanttia ei edelleenkään voida ylentää kersantiksi ja alikersantiksi ylennettävän on oltava johtajaksi kelpaava hänen on oltava toiminut johtajatehtävässä. Lähetän kevään kuluessa yhdistyksille kyseisen normin ja lomakkeet, joita voidaan jatkossa käyttää ylennysesitysten tekemiseen. Hyvä Savon Vasaman lukija. Piirilehtemme ilmestymisaikataulua on ainakin kokeellisesti viilattu niin, että kevään numero ilmestyy huhti-toukokuun vaihteessa ja syysnumero loka-marraskuun vaihteessa. Aikataulun muutostoive on lähtenyt mainostajiltamme, jotka toivoivat nimenomaan syksyn lehden myöhentämistä joulun ajan myyntiä silmällä pitäen. Eräät reservipiirit ovat kustannussyistä siirtyneet jo kokonaan sähköiseen lehteen mutta meillä asiaa ei ole edes harkittu. Toisaalta, lehden ilmestymiskertojen määräkin pysyy nykyisellään. Lehden tämän numeron kärkijuttu on Jalkaväen kehittäminen. Se aloittaa maavoimien aselajeja käsittelevän sarjan, johon pyydän kirjoituksia aselajitarkastajilta. Toivottavasti saamme mielenkiintoisia näkökulmia maavoimiemme kehittämiseen. Lehden ilmestyessä kevään eduskuntavaalit ovat takana. Nähtäväksi jää, mitä tuleva hallitus ja eduskunta päättävät Suomen puolustusratkaisusta ja sen resurssoinnista seuraavalla hallituskaudella. Menneen talven aikana puolueet ovat olleet varsin yksimielisiä puolustusvoimien lisäresurssien tarpeesta. Sotilaallinen liittoutumisen mahdollisuus sen sijaan jakaa puolueita - ja jakolinjoja löytyy puolueiden sisältäkin. Toivottavasti tuleva hallituskausi tuo mukanaan jos ei muuta niin puolueettoman ja objektiivisen selvityksen liittoutumisen eduista ja haitoista. Sen ei pitäisi aiheuttaa kulmakarvojen kohottelua missään suunnassa. Selvää on, että maamme turvallisuuspoliittinen ympäristö on viimeisen vuoden aikana muuttunut ennakoimattomasti: Venäjä on toimillaan Krimillä ja Ukrainassa (sekin lienee kiistatonta) herättänyt arvailuja sen tavoitteista. Toisaalta NATO on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Baltiassa, erityisesti Virossa, mikä on ollut omiaan ärsyttämään Venäjää, joka puolestaan on lisännyt sotilaallista voimaansa pohjoisilla alueilla mm. herättämällä henkiin aiemmin lakkautetun Alakurtin varuskunnan Sallan vastaisella rajalla. Suomi on lisännyt ja lisäämässä puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa. Puhe on ollut meri- ja ilmavoimien suorituskykyjen, jos ei ihan yhdistämisestä mutta ainakin yhteiskäyttöisyydestä. Käytännön yhteistyökohteina on luonnollisesti puolustusmateriaalihankinnat, joita yhdistämällä on mahdollisuus saada paljousalennusta. Lopuksi vielä asiaa kuntokortista. Reserviläisurheiluliitto on tehnyt vuosia töitä sähköisen kuntokortin eteen ja kehittänyt sen toiminnallisuuksia. Hanke on ollut taloudellisestikin varsin mittava. Valitettavasti jäsenistö ei ole ottanut asiaa omakseen ja vaarana on, että järjestelmä ajetaan alas kustannustehottomana. Suur-Savossa käyttäjiä on 39, pari prosenttia jäsenmäärästä. Tässä olisi kehitettävää. Aurinkoista kevättä Mauri Parantala Suur-Savon reservipiirit Toiminnanjohtaja Viralliset PASSIKUVAT helposti ja nopeasti odottaessa 5

6 HYVÄ SAVON VASAMAN LUKIJA Etelä-Savon aluetoimisto on vuoden vaihteesta toiminut Karjalan Prikaatin johdossa. Rintamavastuu lakkautetulta Itä- Suomen sotilasläänin esikunnalta Karjalan Prikaatille tapahtui viime joulukuussa tärkeimmille yhteistyökumppaneille Mikaelissa järjestetyssä tilaisuudessa. Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Veli-Pekka Parkatti ilmoitti samassa yhteydessä jäävänsä vuoden vaihteessa reserviin. Puolustusvoimauudistus ei vaikuttanut juurikaan Etelä-Savon aluetoimiston tehtäväkenttään. Hallinnossa ja suunnitteluprosessissa on luonnollisesti ollut muutoksia ylemmän johtoportaan vaihtumisen myötä. Opiskelua on lisäksi vaatinut yhä useampien hallinnollisten tehtävien siirtyminen Puolustusvoimien SAP -tietojärjestelmään. Asevelvollisuusasioissa aluetoimistot siirtyivät suoraan Maavoimien esikunnan ohjaukseen. Kokoonpanoamme tarkastettiin siten, nykyinen vahvuutemme on 16 henkilöä. Näistä viisi vastaa varuskunnallisista tehtävistä Mikkelin varuskunnan komendantin toimistossa. Karjalan prikaatiin kuuluvat Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon aluetoimistot ovat prikaatin apulaiskomentajan johdossa. Tähän tehtävään valittiin lakkautetun sotilasläänin esikuntapäällikkö eversti Lehtisalo, jolle aluetoimistojen tehtäväkenttä oli entuudestaan tuttu. Vastuunvaihto sujui ongelmitta. Eversti Lehtisalo siirtyy Sodankylään Jääkäriprikaatin komentajaksi. Kriisinhallintatehtävissä on tällä hetkellä kaksi henkilöä. Alueupseerin tehtäviä hoitaa kapteeni Rytkölän siirryttyä Maavoimien esikuntaan kapteeni Tonteri oman toimensa ohella. Operaatioupseeri kapteeni Orava siirtyy myöskin maavoimien esikuntaan. Rivit saadaan syksyllä täytettyä, kun alueupseeriksi siirtyy Maasotakoulusta kapteeni Vartiainen ja operatiiviselle sektorille kapteeni Syrjäläinen Karjalan Prikaatin esikunnasta. Asevelvollisuussektorin pitkäaikainen johtaja ja kokenut kutsuntamies majuri Ruokoski on ilmoittanut jäävänsä reserviin ensi vuoden vaihteessa. Suuria muutoksia ei siis puolustusvoimauudistuksen rakenteellisten muutosten puolesta. Sen sijaan uudistuksen mukanaan tuoma toiminnan tason palauttaminen on näkynyt selkeästi tehtäväkentässämme. Vuonna 2013 kertausharjoitusvuorokautemme olivat käytännössä nolla. Kun vuonna 2014 koulutimme n. 150 reserviläistä paikallispataljoonan esikunnan ja perustamiskeskusten harjoituksissa, kuluvana vuonna koulutettavien määrä on noin 500. Viime numerossa lupaamani siirtyminen joukkojen harjoituksiin toteutuu suunnitellulla tavalla. Vuoden tärkein harjoitus on toukokuussa Vuosangan ampuma-alueella toteutettava Maakuntakomppanian taisteluammuntaharjoitus. Ohjelmassa on vahvennetun joukkueen puolustus-, hyökkäys- ja ylläkköammunnat, käsikranaatin heitto ja partioammunta. Ammunnat toteutetaan yhteistoiminnassa Maasotakoulun kanssa. Ne noudattavat uusimpia ampumaohjelmistoja ja taktisesti maavoimien taistelutapaa Maasotakoulun kurssilaiset suunnittelevat ja johtavat ammunnat ammuntatyöryhmien johtajien johdossa ja valvonnassa. Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut harjoitusalueelta maastontiedustelusta. Ensi viikonloppuna järjestämme Maakuntakomppanian reserviläisjohtajille valmistavan harjoituksen, jossa he tiedustelevat toiminta-alueen ja laativat taistelusuunnitelmansa annetun kehystilanteen perusteella. Tätä seuraa perustamiskeskuksen järjestelmä- ja suunnitteluharjoitus, jossa valmistaudutaan maakuntakomppanian perustamiseen taisteluampumaharjoitusta varten. Samaan aikaan taisteluammuntojen kanssa asevelvollisuussektorimme toimeenpanee aluetoimistomme osalta puolustusvoimien Reserviläiskirje operaatiota. Puolustusvoimat lähettää toukokuussa kaikille reserviläisille kirjeen, jonka tarkoituksena on päivittää reserviläisten henkilökohtaisia tietoja, kertoa kunkin rooli reservissä sekä testata asevelvollisrekisterin toimivuutta. Puolustusvoimat lähettää yhteensä kirjettä reserviläisille. Ensimmäisen kirje-erän postitus alkaa vapun jälkeen. Viimeisten kirjeiden pitäisi olla vastaanottajilla toukokuun aikana. Suomalaista asevelvollisuutta selvittänyt Siilasmaan työryhmä suositti vuonna 2010 yhteydenpidon parantamista reserviin. Kirjeestä on päätetty ja kerrottu jo vuonna Puolustusvoimauudistuksen muutosten takia yhteydenotto toteutetaan nyt, kun uudistetun organisaation toimintaa vakiinnutetaan. Etelä-Savon aluetoimisto valmistautuu toukokuusta alkaen tehostettuun asiakaspalveluun reserviläiskirjeeseen liittyvien yhteydenottojen vuoksi. Maanpuolustusterveisin, Heikki Saarento Everstiluutnantti Etelä-Savon aluetoimiston ja Mikkelin varuskunnan päällikkö 6

7 ALUEUPSEERIN TERVEHDYS LUKIJOILLE Etelä-Savon aluetoimiston maanpuolustusvuosi 2015 on alkanut organisaatiouudistuksen myötä osana Karjalan prikaatia. Karjalan prikaati tukee ja koordinoi maanpuolustustyötä ja vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kolmessa maakunnassa; Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa. Koska yhdellä joukko-osastolla on iso alue johdettavana, on entistä tärkeämpää tehdä suunnitelmat yhdessä eri maakuntien kesken. Tämä onnistuu parhaiten, kun aluksi oman maakunnan toimijat suunnittelevat maanpuolustustapahtumat ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen. Maakunnallisten suunnitelmien jälkeen kolmen eri maakunnan suunnitelmat yhdistetään Karjalan prikaatin esikunnan johdolla yhdeksi vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemisen ja maanpuolustuskoulutuksen suunnitelmiksi. Vuoden 2016 suunnitelmat on esitelty Karjalan prikaatissa ja suunnitelmat muotoutuvat Karjalan prikaatin tulevan vuoden toimintakäskyksi tämän vuoden loppupuolella. Yhtenä suurena osana maanpuolustustyötä on sotilassoittotoiminta, jonka koordinoinnin Kaakkois-Suomen alueella tekee Lappeenrannassa toimiva Rakuunasoittokunta. Sotilassoittotapahtumien mahdollistamiseksi onkin tärkeää, että eri järjestöt ja yhdistykset pyrkivät yhteistoiminnassa ajalliseen ja alueelliseen keskittämiseen. Vuoden 2015 suunnitellut maakunnalliset maanpuolustustapahtumat esiteltiin Etelä-Savon suunnitteluryhmän kokouksessa Karkialammella maaliskuun lopussa. Kokoukseen oli kutsuttu myös edustajat kaikista Etelä-Savon reserviläisjärjestöjen paikallisyhdistyksistä. Paikalla olikin runsaasti osallistujia ja tilaisuudessa saatiin tarkennettua Etelä-Savon vuoden 2015 maanpuolustustapahtumien ajankohtia. Suurimpana maanpuolustustapahtumana Etelä-Savossa on tänä vuonna Mäntyharjun pesäpallokentällä 4.7. järjestettävä Etelä-Savon maanpuolustusjuhla. Kaikille avoimen tilaisuuden tavoitteena on esitellä yleisölle puolustusvoimia, sotilaskoulutusta ja tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä sekä lujittaa maanpuolustustahtoa. Karjalan prikaati järjestää tapahtuman kalustonäyttelyn ja toimintanäytöksiä. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta soittaa tilaisuudessa sotilas-, mutta myös kevyempää musiikkia. Etelä-Savon pelastuslaitos ja Itä-Suomen poliisilaitoksen Mikkelin poliisiasema osallistuvat maanpuolustusjuhlaan omilla osastoillaan kalustonäyttelyn yhteydessä. Myös Etelä-Savon maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöt ovat tapahtumassa mukana esittelemässä toimintaansa. Kyrönpellon ampumaratojen alueella tehdään kevään ja alkukesän aikana ampumavallien perusparannustöitä, joten ampumaradat ovat toistaiseksi käyttökiellossa. Heinäkuun alkuun mennessä radat ovat kuitenkin taas käytössä ja heinäkuun 4. päivä radoilla järjestetään Reserviläisurheiluliiton palvelusammunnan Suomen mestaruuskilpailut sekä Falling Plates -ammunnan mestaruuskilpailut. Ammuntojen lajikohtaiset säännöt ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Reserviläisurheiluliiton internet-sivuilta re- Reserviläisten ampumakilpailu (entinen Itä-Suomen sotilasläänin komentajan rynnäkkökivääriampumakilpailu) järjestetään Kyrönpellossa 5.9. Kaikki varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet yli 18-vuotiaat henkilöt, jotka ovat jäsenenä jossakin reserviläisyhdistyksessä, ovat vakuutettuja ja tervetulleita osallistumaan kilpailuun. Savonlinnan kirkkopuistossa ja torin ympäristössä järjestetään elokuun 22. päivä maanpuolustustapahtuma, jossa Savonlinnan alueen reserviläisyhdistykset sekä maanpuolustusjärjestöt esittelevät toimintaansa. Mukana tapahtumassa esittelemässä omaa toimintaansa ja kalustoaan ovat myös puolustusvoimat ja muut viranomaiset sekä Savonlinnan kaupunki. Tapahtuman pääjärjestelijöinä toimivat Savonlinnan reserviläiset ry ja Savonlinnan reserviupseerikerho ry, joka viettää tapahtuman yhteydessä 85-vuotisjuhlaa. Maanpuolustustapahtumista sekä vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta saat tietoa oman yhdistyksesi johtohenkilöiltä sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä, joten kaikki aktiivisesti mukaan tekemään yhteistä maanpuolustustyötä sekä kouluttautumaan. Toivotan kaikille mukavaa kesän odotusta. Alueupseeri Heikki Tonteri Kapteeni 7

8 MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS POIKKEUSOLOISSA Otsikon aihetta on käsitelty vähän, eikä siitä tiettävästi ole tiedotuslehteemme aikaisemmin kirjoitettu. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminta poikkeusoloissa perustuu lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, jossa todetaan kiteyttäen, että MPK jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa. Laissa ei ole tarkasti määritelty miten toiminta jatkuu ja mitkä toimintamuodot ovat. MPK:n rooli, kokoonpano ja poikkeusolojen toiminta on ollut sisäisen suunnittelun osalta pitkän aikavälin projekti. Kokonaisuus on hakenut tarkoituksenmukaisia muotojaan ja lopputuloksena on, että jokainen koulutus- ja tukiyksikkö muodostetaan yhteneväiselle pohjalle, mutta jokainen yksikkö on hiukan erilainen kuin muut. Toimivuuden kannalta on tärkeää, että paikalliset ja alueelliset tekijät otetaan huomioon. Pääperiaatteena on että MPK on ja pysyy koulutusorganisaationa eikä sen rooli muutu, tarve kouluttaa jatkuu ja osin kasvaa. Koulutuskorit säilyvät vakiintuneina eli puolustusvoimien tilaama, reserviläisille suunnattu sotilaallisia valmiuksia palveleva ja kaikille avoin varautumis- ja turvallisuuskoulutus. Kukin kori on noin kolmasosa koko volyymista, mutta poikkeusoloissa korien painoarvot voivat muuttua tilanteen mukaan. Koulutuksen keskeiset kulmakivet ovat aiheet, kouluttajat ja koulutettavat. Puolustusvoimat määrittää normaali- ja poikkeusoloissa tilaamansa koulutuksen aiheet ja muut toteuttamiseen liittyvät tekijät. Sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen aiheet suunnitellaan yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa niin, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla sotilaallista suorituskykyä. Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksesta neuvotellaan viranomaisten kanssa ja tavoitteena on yhteiskunnan kriisinsietokyvyn parantaminen niin yksilökuin yhteiskunnan tasolla. MPK toimintaedellytykset muuttuvat kouluttajien osalta merkittävästi, koska puolustusvoimien henkilöstötarpeet menevät muiden tarpeiden edelle. Siitä huolimatta kotu-yksiköille jää riittävät henkilöstöresurssit kunhan vaan kouluttajapohja on riittävän laaja. Reserviläinen on reservissä sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta. MPK:lla ei ole yläikärajaa ja toimintaan voi osallistua niin kauan kuin itse tuntee siihen kykenevänsä. Vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa keskeinen kouluttajavaatimus on että osaa kouluttaa. Usein käy niin, että taidot ovat parhaimmillaan silloin kun puolustusvoimat ei voi niitä enää hyödyntää. Kotu-yksikkö tarvitsee laajapohjaisen kouluttajajoukon, joka ei koostu ainoastaan reserviläisistä vaan miehistä ja naisista, varusmiespalveluksen suorittaneista ja suorittamattomista. Puolustusvoimien tilatessa koulutusta se määrittää myös ketä se haluaa koulutettavan. Sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen osalta kohdejoukot jakaantuvat kahteen pääryhmään. Koulutus suunnataan niin sanotusti korvamerkityille henkilöille tai ryhmille ja toisena on kaikille reserviläisille tarkoitettu koulutus. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus toteutetaan vastaavalla periaatteella eli kohderyhmille ja toisaalta kaikille avoimesti. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus voi olla myös tilattua, jolloin tilaaja määrittää aiheet, kohdejoukon ja muut tapahtuman reunaehdot suurin piirtein samalla tavalla kuin puolustusvoimat omalta osaltaan. Aktiiviset maanpuolustajat omaavat melkoisesti tietotaitoa ja suorituskykyä, jota voidaan hyödyntää yhteiskunnan tarpeisiin poikkeusoloissa ja arkipäivän poikkeavissa tilanteissa. Kouluttamisen ohella MPK:lla voi olla myös rooli kriisinsietokyvyn ylläpidossa ja tukitehtävissä, mutta kouluttaminen on selkeästi päätehtävä. Jos ja kun kotu-yksikkö osallistuu muihin kuin koulutustehtäviin, tehtävät eivät ole sotilaallisia vaan lähinnä varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä vartu-tehtäviä. Esimerkkinä voisi olla vaikka öljyntorjunta ja sen tukeminen. Etelä-Savon koulutus- ja tukiyksikön kokoonpano uudistetaan siten, että se on mahdollisimman samanlainen normaalioloissa ja poikkeusoloissa. Muutokset johtuvat lähinnä käytettävissä olevasta henkilöstöstä. Organisaatiota voidaan joutua muokkaamaan sen mukaan mitä henkilöstöä puolustusvoimat kulloinkin tarvitsee. Kotu-yksikön organisaatio on seuraava: Johto, johtoryhmä, sotilaskoulutusosasto, varautumis- ja turvallisuuskoulutusosasto ja tukiosasto. Lisäksi organisaatioon kuuluvat paikallispäälliköt, joita on ainakin Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Paikallispäälliköitä voi olla myös muilla paikkakunnilla. Johtoon kuuluvat koulutus- ja tukiyksikön päällikkö ja koulutuspäällikkö, joka on varapäällikkö. Johdon apuna on johtoryhmä. Sotilaskoulutusosastoon kuuluu vaihteleva määrä koulutusryhmiä. Ne muodostetaan kaksijakoisella periaatteella, henkilöstön osaamisen mukaan 8

9 HEIKKILÄN YRTTTILA Kotimaisia yrttejä Heikkilän Yrttitila Oy Kuivatut kotimaiset ja sen mukaan mitä koulutusta kotuyksiköltä tilataan tai mitä aiheita sen odotetaan kouluttavan. Sotilaskoulutusosaston kokoonpano on joustava ja siinä korostuu toiminnallisuus. Varautumis- ja turvallisuuskoulutusosaston kokoonpanoon kuuluu eri ryhmiä vastaavalla periaatteella, jolla sotilaskoulutusosasto muodostetaan. Vartu-koulutusosaston kokoonpano on myös joustava. Tukiosaston tehtävänä on mahdollistaa kotu-yksikön toiminta. Tukiosasto huolehtii ylläpitävästä huollosta. Kotu-yksikön henkilöstövahvuus on noin 100 henkilöä. Tarkkaa vahvuutta ei ole, koska organisaatio on joustava ja henkilöstö koostuu vapaaehtoisista, sitoutuneista ja aktiivisista maanpuolustajista. Sijoituksia eri osastoihin voidaan muuttaa tilanteen, halukkuuden ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on että kotu-yksikön poikkeusolojen kokoonpano on toimiva vuoden loppuun mennessä. Tähän liittyy sitoumusten päivittäminen ja henkilöstön halukkuusilmoitukset eri tehtäviin. Pelkkä organisaatio ei saa aikaiseksi mitään, koska tuloksen tekevät organisaatioon sitoutuneet ihmiset. Muihin uudistuksiin liittyen uudistetaan myös johtoryhmätyöskentely. Tavoitteena on että normaalioloissa ja poikkeusoloissa johtoryhmän rooli on sama eli johtamisen tukeminen ja toiminnan koordinointi sekä yhteydenpito jäsenjärjestöihin piiri- ja paikallistasolla. Johtoryhmä muodostetaan naiset ja miehet kattavaksi sekä siten, että maakunnan eri alueet tulevat edustetuiksi. Tavoitteena on että johtoryhmä on muodostettu uudessa kokoonpanossa ennen kesäkautta. Vuoden loppuun mennessä Etelä- Savon koulutus- ja tukiyksikkö on loikannut aimo harppauksen kohti organisoidumpaa valmiutta toimeenpanna laadukasta koulutusta. Samoin johtoryhmätyöskentely tulee kokemaan uudelleensyntymisen, mikä edesauttaa merkittävästi kotu-yksikön toimintaa kaikissa oloissa. Kotu-yksikön kyky tukea yhteiskunnan selviytymistä poikkeavista tilanteista ja poikkeusoloista tulee myös paranemaan. Jotta kaikki edellä kirjoitettu toteutuu, henkilöstön sitoumukset on syytä tarkistaa ja päivittää. Samoin tulee päivittää tiedot halukkuuksista eri tehtäviin sekä osaamisalueet. Tyhjä organisaatio ei toimi. Osaamispuutteita voi paikata helposti osallistumalla tapahtumiin. Edellisessä Savon Vasaman numerossa oli allekirjoittaneen tietoisku kouluttautumismahdollisuuksista, mutta lopputulos oli halukkuuden ja hakeutumisen osalta varsin laiha. Kouluttautuminen ei mene koskaan hukkaan. Toiveista ja kiinnostuksesta kannattaa ilmoittaa allekirjoittaneelle tai koulutuspäällikölle. Kotu-yksikön uudistuvassa kokoonpanossa pitäisi olla väkeä yli tavoitevahvuuden, koska osalle on varattu poikkeusolojen tehtävä puolustusvoimissa. Uutta sitoutuvaa henkilöstöä siis kaivataan ja kaikista rekrytointimenetelmistä paras on henkilökohtainen rekrytointi. Vanha tuttu kerro kaverille periaate toimii. Kertokaahan tutuille, että vapaaehtoinen maanpuolustus ja osallistuminen MPK:n toimintaan on kehittävä, halpa ja hyödyllinen harrastus hyvässä seurassa. Kurssien ja eri tapahtumien toimeenpanijoiden kannalta on mukavaa kun osallistujia on paljon. Lopuksi pari sanaa niin sanotusta ylennys-pakista. Se on muuttunut ja nyt toiminta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä otetaan aikaisempaan verrattuna paljon paremmin huomioon reserviläisten ylennysperusteissa. Muutoksista saa helpoimmin tarkempaa tietoa harjoituksissa. Käykääpä ilmoittautumassa. Hyvää ja turvallista kesän odotusta kaikille Savon Vasaman lukijoille. Ari Kuikka Etelä-Savon koulutus- ja tukiyksikön päällikkö, Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin päällikkö 9

10 Maavoimat on aloittanut taistelutapansa uudistamisen, jonka tavoitteena on nykyaikaiseen sodankäyntiin soveltuvat iskukykyiset maavoimien joukot. Uudistustyö koskee jalkaväessä kaikkia joukkoja operatiivisesta suunnittelusta ja organisaatioista aina taktiikan, toimintatapojen, käyttöperiaatteiden, kaluston ja koulutuksen uudistamiseen. Jalkaväen kehittäminen Jalkaväkitaistelijan taistelukykyä kehitetään hankkimalla rynnäkkökivääreihin optisiaja pimeätähtäimiä. Jääkäripataljoonan tilannekuvaa ja -tietosuutta parannetaan sisäisen kenttäviestiverkon avulla ja lisäämällä radioiden määrää ryhmä/partiotasolle. Maavoimien uuden taistelutavan, Maavoimien taistelu 2015, keskeisin muutos on jalkaväkijoukkojen taistelu aselajien tukemana. Se kulminoituu jääkäripataljoonien taisteluosastojen ja jääkäripataljoonien taisteluun, jonka päämääränä on aiheuttaa viholliselle kumulatiiviset tappiot syvällä taistelualueella. Toiminnassa hyödynnetään omien yksiköiden parantunutta johtamiskykyä ja tilannekuvaa, jotka mahdollistavat eri taistelulajien entistä joustavamman käytön. Ennen taistelua taisteluosaston taistelutila muokataan hyödyntäen eri yksikkötyyppien erilaiset tehtävät ja organisaatiot. Taistelutilan muokkaamisessa korostuvat joukon taisteluajatukseen perustuva suluttaminen ja epäsuoran tulen sekä panssarintorjunnan keskittäminen erikseen määritetyille tuhoamisalueille. Riittävät tappiot tuotetaan tuhoamalla vihollisen panssaroidut ajoneuvot ja jalkaväki paikallisesti - pelkkä ajoneuvojen pysäyttäminen ei riitä. Kaikessa toiminnassa korostuvat oma aktiivisuus ja yllätyksellisyys, joilla vihollinen pakotetaan epäedullisiin taistelutilanteisiin. Hyökkääjän taistelujärjestys rikotaan ja se joutuu muuttamaan toimintaansa tavalla, joka mahdollistaa kumulatiivisten tappioiden tuottamisen. Tappioiden tuottamisen lisäksi sivusta alueet valvotaan ja tärkeät kohteet suojataan. Valvontaan käytetään erillisiä jalkaväkiyksiköitä, lennokeita sekä erilaisia sensoreita. Painopistealueilla vihollinen pysäytetään ja lyödään. Uutena sodan ajan joukkotyyppinä ovat paikallispataljoonat. Patal- Leapard 2 A 6 taistelupanssarivaunut muodostavat maavoimien operatiivisten joukkojen keihäänkärjen. Vaunut saapuvat maahan keväästä 2015 alkaen. 10

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa , Järvenpään maanpuolustustalo

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa , Järvenpään maanpuolustustalo Julkaisuvapaa 7.10.2017 kello 15.00 Julkaisuvapaa 7.10.2017 klo 15.00 Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa 7.10.2017, Järvenpään maanpuolustustalo

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot j~~îçáã~í= Maavoimien muutos ja paikallisjoukot Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi Maavoimien SA-joukkojen määrän muutos 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja Kaiken varalta harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja taitojen hyödyntäminen suunnitelmallisesti normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tukee yhteiskunnan

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan Puolustusvoimauudistuksen vaikutus reserviläistoimintaan AMPUMARADAT RAKENNEMUUTOKSESSA- seminaari, 8.3.2013 Helsingin Messukeskuksessa Everstiluutnantti Tuomo Repo Koulutussektorin johtaja / Pääesikunnan

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON LAUSUNTO KOSKIEN PVHSM HENKILÖSTÖALA 034 - RE- SERVIIN JA VARARESERVIIN KUULUVAN ASEVELVOLLISEN YLENTÄMINEN NOR- MILUONNOSTA 2015

RESERVILÄISLIITON LAUSUNTO KOSKIEN PVHSM HENKILÖSTÖALA 034 - RE- SERVIIN JA VARARESERVIIN KUULUVAN ASEVELVOLLISEN YLENTÄMINEN NOR- MILUONNOSTA 2015 Helsinki, 14.1.2015 Pääesikunnan henkilöstöosasto Viite: Lausuntopyyntö 27.11.2014, asia nro 3585/50.07/2014 RESERVILÄISLIITON LAUSUNTO KOSKIEN PVHSM HENKILÖSTÖALA 034 - RE- SERVIIN JA VARARESERVIIN KUULUVAN

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma

Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma Reserviläisen velvollisuus ylläpitää kuntoa Noin 85 % jokaisesta ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen, joten valtaosa 20-60 vuotiaista

Lisätiedot

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta AJOLUPAKURSSI 10.2.2014 Ajolupakursseille haluaa moni. Nyt se on taas mahdollista. Seuraava B-ajolupakurssi järjestetään maanantaina 10.2.2014. Kurssi on henkilökunnan

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet Julkaisuvapaa 26.4.2015 kello 13.00 Muutosvarauksin. Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan tervehdys Seinäjoen Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 26.4.2015, Seinäjoen kaupungintalo

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN YHDISTYSJOHDON KOULUTUSPÄIVÄ 12.01.2013. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) esittely

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN YHDISTYSJOHDON KOULUTUSPÄIVÄ 12.01.2013. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) esittely KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN YHDISTYSJOHDON KOULUTUSPÄIVÄ 12.01.2013 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) esittely KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKKÖ KSkotuyks Kotuyksikön päällikkö Kari Kilpeläinen

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Henkilöstöosasto HELSINKI AH22100 20.10.2011 3563/55.99/2011

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Henkilöstöosasto HELSINKI AH22100 20.10.2011 3563/55.99/2011 Pääesikunta Lausunto 1 (6) HELSINKI 20.10.2011 3563/55.99/2011 Poliisihallituksen asiakirja numero 2020/2011/3470 PÄÄESIKUNNAN HENKILÖSTÖOSASTON LAUSUNTO ASIASSA: VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUS- JA RESERVILÄISTOIMINNAN

Lisätiedot

MAAKUNTAJOUKOT KÄSITTEESTÄ

MAAKUNTAJOUKOT KÄSITTEESTÄ MAAKUNTAJOUKOT KÄSITTEESTÄ MAAKUNTAJOUKKO on puolustusvoimien sodan ajan vahvuuteen kuuluva joukko. ESIMERKIKSI vartiokomppania sissikomppania sotilaspoliisikomppania Ilmavalvontakomppania Ilma-/merivoimien

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

RESERVIN JA VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN ROOLI SUOMEN PUOLUSTAMISESSA

RESERVIN JA VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN ROOLI SUOMEN PUOLUSTAMISESSA RESERVIN JA VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN ROOLI SUOMEN PUOLUSTAMISESSA Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhteinen puolustuspoliittinen julkilausuma 19.11.2010 Sisällysluettelo Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan tervehdys Salpavaelluksen päätösjuhlassa 28.6.2015, Salpalinja-museo

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan tervehdys Salpavaelluksen päätösjuhlassa 28.6.2015, Salpalinja-museo Julkaisuvapaa 28.6.2015 kello 13.00 Muutosvarauksin. Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan tervehdys Salpavaelluksen päätösjuhlassa 28.6.2015, Salpalinja-museo Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

Sivistystoimen johdon varautumisja valmiuspäivä Puolen Suomen vapaaehtoiskouluttaja.

Sivistystoimen johdon varautumisja valmiuspäivä Puolen Suomen vapaaehtoiskouluttaja. Sivistystoimen johdon varautumisja valmiuspäivä 9.11.2017 Puolen Suomen vapaaehtoiskouluttaja 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tehtävät Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö Puhe Reserviläisliiton valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa Joensuussa 16.11.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö Puhe Reserviläisliiton valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa Joensuussa 16.11. 1 Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö Puhe Reserviläisliiton valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa Joensuussa 16.11.2014 klo 13 Arvoisat sotiemme veteraanit reserviläiset hyvä juhlayleisö!

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen II vaihe,

Puolustusvoimauudistuksen II vaihe, Puolustusvoimauudistuksen II vaihe, toimeenpano ja henkilöstövaikutukset Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen Tiedotustilaisuus, Helsinki 6.6.2014 Puolustusvoimauudistuksen syyt ja tavoite

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

Pariisin rauha ja Neuvostoliiton valvontakomission poistuminen maasta 1947, kesän 1948

Pariisin rauha ja Neuvostoliiton valvontakomission poistuminen maasta 1947, kesän 1948 Julkaisuvapaa 17.5.2014 kello 14.00 Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savolan juhlapuhe Rauman Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 17.4.2014, kulttuuritalo Poselli (muutosvarauksin) Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot

RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA. Vahvaa puolustusta ylläpidettävä

RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA. Vahvaa puolustusta ylläpidettävä RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Vahvaa puolustusta ylläpidettävä Reserviläisliiton vaaliohjelma 2015 VAHVAA PUOLUSTUSTA YLLÄPIDETTÄVÄ Reserviläisliitto vaatii itsenäisen, uskottavan ja koko valtakunnan

Lisätiedot

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1(6) Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 58. toimintavuosi on Reserviläisliitto

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Turvallisuuspoliittinen seminaari käsitteli ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä

Turvallisuuspoliittinen seminaari käsitteli ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä Turvallisuuspoliittinen seminaari käsitteli ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä Kuopiossa järjestettiin turvallisuuspoliittinen seminaari 21.11.2015 Best Western Hotel Savonialla. Seminaarin järjestivät

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet Julkaisuvapaa 28.3.2015 kello 13.00 Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Mikko Savolan juhlapuhe Ilmajoen Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 28.3.2015, Ilmajoen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 C. Toiminta vuonna 2018 1. Päätapahtumat ja toiminta vuonna

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

PRUK ry:n sähköpostitiedotteen sisältö:

PRUK ry:n sähköpostitiedotteen sisältö: PORVOON RESERVIUPSEERIKERHO - BORGÅ RESERVOFFICERSKLUBB r.y. 14.2.2013 Piilojakeluna 147/212 jäsentä / Sidosryhmät 30 Sp-tiedote 2/2014 PRUK ry Kerhon puheenjohtaja: Sihteeri: Erkki Naumanen Juha Liukkonen

Lisätiedot

RES 2020 -strategia. Syyskokous 14.11.2015 Pori. www.reservilaisliitto.fi

RES 2020 -strategia. Syyskokous 14.11.2015 Pori. www.reservilaisliitto.fi RES 2020 -strategia Syyskokous 14.11.2015 Pori 2 Strategia 2016 2020 Sisältö Reserviläisliiton strategia 2016-2020.................6 Toiminnan arvot............................6 Toiminta-ajatus............................

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma 2018 Vuoden painopistealueet ovat Reserviläisliiton linjausten mukaisesti: 1.

Lisätiedot

Naisten Valmiusliitto ry

Naisten Valmiusliitto ry Naisten Valmiusliitto ry Valtakunnallinen yhteistyöjärjestö perustettu vuonna 1997 yhdistää naisten maanpuolustustyötä tekevät ja tukevat järjestöt 11 jäsenjärjestöä, joissa 200 000 naisjäsentä kehittää

Lisätiedot

Puolustusvoimat kohti 2020-lukua. Katse eteenpäin Suomen puolustuksen näkymät MTS-seminaari 18.9.2012

Puolustusvoimat kohti 2020-lukua. Katse eteenpäin Suomen puolustuksen näkymät MTS-seminaari 18.9.2012 Puolustusvoimat kohti 2020-lukua Katse eteenpäin Suomen puolustuksen näkymät MTS-seminaari 18.9.2012 Puolustusvoimien nykytilanne Suunnittelupäällikkö 1 Puolustusratkaisun suuntalinjat 2010-luvulla Kansallinen

Lisätiedot

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet 1 n vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet käyttää pääsääntöisesti Kassunkurun ampuma-aluetta Kajaanissa, Vuosangan ampuma-aluetta Kuhmossa, Sotinpuron ampuma-aluetta Nurmeksessa ja Hiukkavaaran ampuma-aluetta

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa EK Puolustusvoimauudistuksen aikataulu

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlassa 12.4.2015, M/S Baltic Queen

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlassa 12.4.2015, M/S Baltic Queen Julkaisuvapaa 12.4.2015 kello 15.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlassa 12.4.2015, M/S Baltic Queen Kunnioitetut sotiemme veteraanit,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit. www.ksrespiirit.fi 1 (5) 1.11.2011 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI TIEDOTTAA Arvoisat reserviupseerit Syksy on käynnistynyt erikoisissa merkeissä. Koskaan ei valtakunnassamme ole käyty näin lyhyessä ajassa

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016 Suomen Reserviupseeriliitto ry. KOLMIVUOTISSUUNNITELMA Liittokokous 23.11.2013 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016 TOIMINNAN ARVOT Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN (MPK) STRATEGIA 2020

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN (MPK) STRATEGIA 2020 5STRATEGIA LUONNOS 22.5.2015 MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN (MPK) STRATEGIA 2020 Toiminnan tarkoitus, yhdistyksen tehtävät ja yleistavoite Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on valtakunnallinen vapaaehtoisen

Lisätiedot

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM Pääesikunta Ohje 1 (5) 28.12.2016 1. PELOGOS:n päätös AM15434/6.9.2016 2. PELOGOS:n päätös AM18359/7.10.2016 3. PELOGOS:n päätös AK5290/14.3.2014 4. JÄRJK:n ohje BM18006/7.12.2016 OMIEN MAASTOPUKUJEN M05

Lisätiedot

PAIKALLISPUOLUSTUS JA YHTEISKUNTA

PAIKALLISPUOLUSTUS JA YHTEISKUNTA PAIKALLISPUOLUSTUS JA YHTEISKUNTA Eversti Risto Kolstela Apulaiskomentaja Paikallispuolustuksen organisointi Vuorovaikutus yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa Henkilöstön rekrytointi Osasto 29.4.2015

Lisätiedot

Puolustusteollisuuden näkemykset selonteosta

Puolustusteollisuuden näkemykset selonteosta Puolustusteollisuuden näkemykset selonteosta Eduskunta, Puolustusvaliokunta 10.5.2017 Olli Isotalo, Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry, hallituksen puheenjohtaja Keskeistä 1. Puolustusteollisuutta

Lisätiedot

1/2014 54. vsk MAASOTAKOULU UUDISTUU VIRO-YHTEISTYÖN URANUURTAJA NUORTEN RESERVIUPSEERIEN KOKOONTUMINEN

1/2014 54. vsk MAASOTAKOULU UUDISTUU VIRO-YHTEISTYÖN URANUURTAJA NUORTEN RESERVIUPSEERIEN KOKOONTUMINEN 1/2014 54. vsk MAASOTAKOULU UUDISTUU VIRO-YHTEISTYÖN URANUURTAJA NUORTEN RESERVIUPSEERIEN KOKOONTUMINEN 12 19 22 Osaavan henkilöstömme kanssa löydät parhaat ratkaisut mm. seuraaviin ongelmiin: Huoltotyöt:...ja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Sotilasläänin EsikuntaLausunto 1 (5) Henkilöstöosasto OULU 1232/73/2009 3.11.2009 MF36863

Pohjois-Suomen Sotilasläänin EsikuntaLausunto 1 (5) Henkilöstöosasto OULU 1232/73/2009 3.11.2009 MF36863 Pohjois-Suomen Sotilasläänin EsikuntaLausunto 1 (5) Henkilöstöosasto 1232/73/2009 3.11.2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Kainuun maakunta -kuntayhtymän lausuntopyyntö, asiakirja Dnro

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimien henkilöstöjohtamisen päämääränä on turvata puolustusvoimille

Lisätiedot

Reserviläisliiton tervehdys Pohjois-Savon Reserviläispiiri ry:n 60-vuotisjuhlassa , Kuopion kaupungintalo

Reserviläisliiton tervehdys Pohjois-Savon Reserviläispiiri ry:n 60-vuotisjuhlassa , Kuopion kaupungintalo Julkaisuvapaa 10.2.2017 kello 18.00 Reserviläisliiton tervehdys Pohjois-Savon Reserviläispiiri ry:n 60-vuotisjuhlassa 10.2.2017, Kuopion kaupungintalo Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, herra puolustusministeri,

Lisätiedot

Reserviläisliitto - Tunnettuusseuranta 2016

Reserviläisliitto - Tunnettuusseuranta 2016 Reserviläisliitto - Tunnettuusseuranta 2016 INNOLINK RESEARCH OY 2016 Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen 1. YLEISKUVAUS TUTKIMUKSEN KUVAUS Tutkimuksessa kartoitettiin eri maanpuolustusliittojen (Reserviläisliitto,

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja kotirintamalla palvelleet, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja kotirintamalla palvelleet, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet Julkaisuvapaa 5.3.2016 kello 11.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan juhlapuhe Alajärven Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 5.3.2016, Punaisentuvan viinitila. MUUTOSVARAUKSIN.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Reserviläisliiton puheenjohtajan Ilpo Pohjolan juhlapuhe Parikkalan Reserviläiset ry:n 80- vuotisjuhlassa, Särkisalmen Kisapirtti

Reserviläisliiton puheenjohtajan Ilpo Pohjolan juhlapuhe Parikkalan Reserviläiset ry:n 80- vuotisjuhlassa, Särkisalmen Kisapirtti Julkaisuvapaa 29.10.2017 kello 13.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan Ilpo Pohjolan juhlapuhe Parikkalan Reserviläiset ry:n 80- vuotisjuhlassa, 29.10.2017 Särkisalmen Kisapirtti Kunnioitetut sotiemme veteraanit,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki On todennäköistä, että jotain epätodennäköistä tulee tapahtumaan. -Aristoteles

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

Sotilassosiologinen Seura

Sotilassosiologinen Seura Sotilassosiologinen Seura Paikallispuolustus ja yhteiskunta 23.4.2015 Helsinki 1 2 Reserviläinen Reserviläinen on PV:n tuote PV vastuussa omasta tuotteesta Korkea MP-tahto -> johtuu monesta asiasta, mutta

Lisätiedot

KARJALAN PRIKAATI. Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus Karjalan prikaatissa

KARJALAN PRIKAATI. Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus Karjalan prikaatissa KARJALAN PRIKAATI Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus ssa Työ SUOMI Osasto100 TAPATURMIA 0 n tehtävät 1.1.2015 alkaen Operatiivisen valmiuden ylläpito Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

2/2012 52. vsk J.Z.DUNCKERIN MUISTOMERKKI MAAVOIMIEN TAISTELU UUDISTUU RESERVIUPSEERIPIIRI 60 VUOTTA

2/2012 52. vsk J.Z.DUNCKERIN MUISTOMERKKI MAAVOIMIEN TAISTELU UUDISTUU RESERVIUPSEERIPIIRI 60 VUOTTA c 2/2012 52. vsk d J.Z.DUNCKERIN MUISTOMERKKI MAAVOIMIEN TAISTELU UUDISTUU RESERVIUPSEERIPIIRI 60 VUOTTA 11 14 26 2 SAVON VASAMA 2 2012 52. vuosikerta, lokakuu 2012 JULKAISIJA Suur-Savon Reserviupseeripiiri

Lisätiedot

1/2014 54. vsk MAASOTAKOULU UUDISTUU VIRO-YHTEISTYÖN URANUURTAJA NUORTEN RESERVIUPSEERIEN KOKOONTUMINEN

1/2014 54. vsk MAASOTAKOULU UUDISTUU VIRO-YHTEISTYÖN URANUURTAJA NUORTEN RESERVIUPSEERIEN KOKOONTUMINEN c 1/2014 54. vsk d MAASOTAKOULU UUDISTUU VIRO-YHTEISTYÖN URANUURTAJA NUORTEN RESERVIUPSEERIEN KOKOONTUMINEN 12 19 22 Paikallinen työrauhanturvaaja. Osaavan henkilöstömme kanssa löydät parhaat ratkaisut

Lisätiedot

Eräitä kehityssuuntia

Eräitä kehityssuuntia Eräitä kehityssuuntia Tietohallintokustannukset Sotaharjoitusvuorokaudet Kiinteistökustannukset Lentotunnit Henkilötyövuoden hinta Alusvuorokaudet Kv-toiminnan kustannukset Koulutetut reserviläiset / KH

Lisätiedot

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta Majuri Jyri Hollmén Henkilöstö osasto Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus Kuva 1 Henkilöstöosasto AMPUMARATOJEN TULEVAISUUS SEMINAARI: MAAVOIMIEN KOULUAMPUMARADAT Kuva 2 Esityksen sisältö 1. Maavoimien

Lisätiedot

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta Majuri Jyri Hollmén Henkilöstö osasto Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus Kuva 1 Henkilöstöosasto AMPUMARATOJEN TULEVAISUUS SEMINAARI: MAAVOIMIEN KOULUAMPUMARADAT Kuva 2 Esityksen sisältö 1. Maavoimien

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä. Tulokset sukupuolittain

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä. Tulokset sukupuolittain Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset sukupuolittain Taustatiedot Ensisijainen jäsenjärjestösi Maanpuolustuskiltojen liitto 12,0 % 11,7 % 17,9

Lisätiedot

Reserviläisliiton puheenjohtajan Ilpo Pohjolan juhlapuhe Lapin Reserviläispiiri ry:n 60- vuotisjuhlassa , Lapin yliopisto

Reserviläisliiton puheenjohtajan Ilpo Pohjolan juhlapuhe Lapin Reserviläispiiri ry:n 60- vuotisjuhlassa , Lapin yliopisto Julkaisuvapaa 7.5.2017 kello 13.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan Ilpo Pohjolan juhlapuhe Lapin Reserviläispiiri ry:n 60- vuotisjuhlassa 7.5.2017, Lapin yliopisto Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan

Lisätiedot

Puolustusministeriö toimitti selvityksen valiokunnalle

Puolustusministeriö toimitti selvityksen valiokunnalle Puolustusvaliokunnan lausunto 4/2010 vp Puolustusministeriölle JOHDANTO Vireilletulo Puolustusministeriö on 18 päivänä marraskuuta 2009 toimittanut puolustusvaliokunnalle selvityksen "Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet Tavoitteena : 1. Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen 2. Pysyvät kustannussäästöt Kiinteistömenot Henkilöstökulut Materiaalihankinnat

Lisätiedot

Suorituskykyjen kehittäminen 2015+

Suorituskykyjen kehittäminen 2015+ PE Suorituskykyjen kehittäminen 2015+ Puolustusvoimien hankepäivä 25.9.2012 1 Suorituskykyperusteisuus Suomen sotilaallisen puolustamisen toteuttaminen edellyttää turvallisuus-ympäristön sotilaalliseen

Lisätiedot

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS c 1/2013 53. vsk d POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS 14 20 22 2 SAVON VASAMA 1 2013 53. vuosikerta, maaliskuu 2013 JULKAISIJA Suur-Savon

Lisätiedot

Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Ylihärmän Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa 28.4.2012, Pakan kylätalo, Ylihärmä

Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Ylihärmän Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa 28.4.2012, Pakan kylätalo, Ylihärmä Julkaisuvapaa 28.4.2012 kello 19.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Ylihärmän Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa 28.4.2012, Pakan kylätalo, Ylihärmä Kunnioitetut sotiemme veteraanit,

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Isonkyrön Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa , Pohjankyrösali

Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Isonkyrön Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa , Pohjankyrösali Julkaisuvapaa 20.2.2011 kello 13.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Isonkyrön Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa 20.2.2011, Pohjankyrösali Kunnioitetut sotiemme veteraanit,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus johtamisjärjestelmäalan näkökulmasta

Puolustusvoimauudistus johtamisjärjestelmäalan näkökulmasta 8 TEKSTI: MIKKO HEISKANEN KUVAT : PUOLUSTUSVOIMAT JA MIKKO HEISKANEN Eversti Mikko Heiskanen palvelee pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston apulaisosastopäällikkönä. Puolustusvoimauudistus johtamisjärjestelmäalan

Lisätiedot

2/2014 54. vsk MAAVOIMIEN ORGANISAATIO UUDISTUU ARJEN TURVAA PIEKSÄMÄELLÄ RISTIINALAISET RESERVIUPSEERIT RUOTSISSA

2/2014 54. vsk MAAVOIMIEN ORGANISAATIO UUDISTUU ARJEN TURVAA PIEKSÄMÄELLÄ RISTIINALAISET RESERVIUPSEERIT RUOTSISSA c 2/2014 54. vsk d MAAVOIMIEN ORGANISAATIO UUDISTUU ARJEN TURVAA PIEKSÄMÄELLÄ RISTIINALAISET RESERVIUPSEERIT RUOTSISSA 10 16 21 Paikallinen työrauhanturvaaja. Osaavan henkilöstömme kanssa löydät parhaat

Lisätiedot

Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa. SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3.2011

Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa. SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3.2011 Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3. Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa Suojelu- ja pelastus toimiala PV:ssa Koulutuksen päämäärä Historia

Lisätiedot

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat,

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat, 1 MTS:n 40-vuotisjuhlaseminaari 22.11.2016 Kansallismuseon auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät,

Lisätiedot

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta - missio ja kyky - Kansainvälisen toiminnan perusmotiivit - missio - Ennaltaehkäistä ja rajoittaa kriisejä sekä estää niiden vaikutusten ulottuminen Suomeen. Parantaa

Lisätiedot

HF951 9.2.2010. Pv.n henkilöstöpäällikkö. Koulutuspäällikkö Pertti Laatikainen

HF951 9.2.2010. Pv.n henkilöstöpäällikkö. Koulutuspäällikkö Pertti Laatikainen Henkilöstöosasto HELSINKI 1 (2) 9.2.2010 RESERVILÄISTEN JA EI ASEVELVOLLISTEN OSALLISTUMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN AMPUMAKILPAILUIHIN SEKÄ MUUN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILUTOIMINNAN TUKEMINEN: PVHSMK KOULUTUSALA

Lisätiedot

1/2012 52. vsk KARJALAN PRIKAATI SYVÄRILTÄ NIETJÄRVELLE JUVAN RESERVINALIUPSEERIT 50 V

1/2012 52. vsk KARJALAN PRIKAATI SYVÄRILTÄ NIETJÄRVELLE JUVAN RESERVINALIUPSEERIT 50 V c 1/2012 52. vsk d KARJALAN PRIKAATI SYVÄRILTÄ NIETJÄRVELLE JUVAN RESERVINALIUPSEERIT 50 V 10 16 18 2 SAVON VASAMA 1 2012 52. vuosikerta, malliskuu 2012 JULKAISIJA Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry Suur-Savon

Lisätiedot

Toimintalomake-ohje. Kirjautuminen: Toimintalomake:

Toimintalomake-ohje. Kirjautuminen: Toimintalomake: Toimintalomake Kirjautuminen: Liiton nettisivun www.rul.fi oikeasta alalaidasta. Tunnukset ovat samat, kuin uuteen WordPress nettisivupohjaan. (Uudet tunnukset saa järjestösihteeriltä jarjesto@rul.fi).

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet Julkaisuvapaa 27.2.2016 kello 14.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan juhlapuhe Kuopion Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa 27.2.2016, Savon Ammatti- ja aikuisopisto Kunnioitetut

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön edustajat, hyvät naiset ja herrat.

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön edustajat, hyvät naiset ja herrat. 1 (12) Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön 25-vuotisjuhla 20.10.2015 Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön edustajat, hyvät naiset ja herrat. Kiitän kutsusta Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön

Lisätiedot

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki Julkaisuvapaa 29.10.2016 kello 16.00 Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa 29.10.2016, Ravintola Paviljonki Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot