1/ vsk JALKAVÄEN KEHITTÄMINEN PUNKAHARJUN RESERVILÄISYHDISTYKSET 50 V TALVI- JA JATKOSODAN TAISTELUTANTEREILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2015 55. vsk JALKAVÄEN KEHITTÄMINEN PUNKAHARJUN RESERVILÄISYHDISTYKSET 50 V TALVI- JA JATKOSODAN TAISTELUTANTEREILLA"

Transkriptio

1 1/ vsk JALKAVÄEN KEHITTÄMINEN PUNKAHARJUN RESERVILÄISYHDISTYKSET 50 V TALVI- JA JATKOSODAN TAISTELUTANTEREILLA

2 Osaavan henkilöstömme kanssa löydät parhaat ratkaisut mm. seuraaviin ongelmiin: Huoltotyöt:...ja paljon muuta! Joensuu: Mikkeli: Savonlinna: 2

3 55. vuosikerta, huhtikuu 2015 JULKAISIJA Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry Suur-Savon Reserviläispiiri ry Porrassalmenkatu MIKKELI Toiminnanjohtaja Mauri Parantala puh. (050) JAKELU Jäsenetuna piirien kerhojen ja yhdistysten jäsenille sekä sidosryhmille. Painosmäärä 2500 kpl. TOIMITUS Porrasalmenkatu MIKKELI sähköposti: suursavonreservilaispiiri PÄÄTOIMITTAJA Pentti Nuutilainen TOIMITTAJAT Mauri Parantala Raimo Mikkonen TAITTO Marko Hokkanen Teroprint PAINOPAIKKA Teroprint Oy, Mikkeli Seuraava Vasama ilmestyy syksyllä 2015 ILMOITUSHINNAT 1/1 sivu 3 x 210 mm 270 1/2 sivua 3 x 105 mm 160 1/4 sivua 2 x 75 mm 95 1/8 sivua (rivi-ilmoitus) 1 x 40 mm 50 Värilisä 10 Yhden palstan leveys 50 mm Kahden palstan leveys 100 mm Kolmen palstan leveys 150 mm Sivun korkeus 210 mm KANNEN KUVA: Jesse Hiltunen PUOLUSTUKSEMME MATERIAALIASIAT OJENNUKSEEN Voidaksemme ylläpitää vahvaa maanpuolustusta koko Suomen puolustamisen, yleisen asevelvollisuuden ja sotilaallisen liittoutumattomuuden pohjalta tarvitsemme hyvän maanpuolustustahdon ja joukkojen koulutuksen lisäksi asejärjestelmät ja kaiken muun sotamateriaalin. Myös reserviläisten piirissä on aiheellista seurata tiiviisti näitä asioita, keskustella niistä ja tietenkin pyrkiä vaikuttamaan päättäjiin erityisesti nyt kesän korvalla muodostettavan uuden hallituksen linjatessa lähivuosien puolustusbudjettia. Yhteiskunnan yleinen huoltovarmuus, joka on eri syistä heikentynyt, muodostaa tärkeän pohjan myös puolustuksen kriisiaikojen materiaaliselle valmiudelle. Laajaa kannatusta reservin piirissä saa puolustushaarojen varustamisen aikataulutus, jonka mukaan merivoimien alushankinnat ajoittuvat tulevan vuosikymmenen alkupuolelle ja ilmavoimien torjuntahävittäjien uusinta sen jälkeen vuosikymmenen lopulle. Ennen niitä on toteutettava maavoimauudistuksen vaatimat suuret hankinnat, joiden onnistumisesta paljolti riippuu, voidaanko miehen vahvuuteen supistettuja maavoimia uusine taistelutapoineen pitää uskottavina koko maan puolustusta ajatellen. Operatiivisten joukkojen taisteluajoneuvot, kaikkien joukkotyyppien panssarin- ja ilmatorjunta vaativat miljardien eurojen panostusta lähivuosina. Johtamisja viestivälineidenkin modernisointi olisi tarpeen, vaikkei niiden käyttövarmuutta voida elektronisen sodankäynnin kehittyneisyyden vuoksi taata. Jalkaväkimiinojen palauttaminen arsenaaliin olisi toivottavaa. Yksittäisen reserviläisen kannalta tulee ensinnä esiin henkilökohtaisten aseiden ja kaiken muun yksilövarustuksen riittävyys myös talvivarusteiden osalta. Koko koulutetulle reserville tulisi olla jaettavissa tämä materiaali. Jo siviiliyhteiskunnan kriisivalmiuskin edellyttää, että varastoissa olisi ainakin vastaava määrä majoitusvarustusta. Suomen geostrateginen asema, siitä johtuva tarve varautua miltä suunnalta ja minkä valtion taholta tapahtuviin hyökkäyksiin tahansa sekä luonnonolosuhteet Pohjolan maana painottavat omavaraisuuden merkitystä materiaalikysymyksissä eikä vähiten kevytase- ja ampumatarvikkeiden osalta. Kotimainen teollisuus täyttää parhaiten nämä vaatimuksemme. Jos sotavarustusta ei saada täältä, lähinaapuriemme tuotteet varmaan ovat lähinnä meitä. Ulkomailta tapahtuviin hankintoihin tulisi huoltovarmuussyistä sisällyttää varaosat sekä käyttö- ja huoltokoulutus, mikä takaisi käyttöönoton jälkeisen riippumattomuuden valmistajavaltiosta. Valtiontalouden synkkien näkymien vuoksi meidän on turha haaveilla sotavarustukseemme suurvaltojen uusinta huipputekniikkaa. Voimme korvata sen suurelta osin olosuhteidemme mukaisella taktiikalla ja hyvin koulutetuilla, maanpuolustustahtoisilla joukoilla, jolloin hieman vanhempi ja käytettykin materiaali riittää. Yhteishankinnoista on nykyisin muodikasta puhua, mutta kuljetushelikopterihankkeen tapaisiin farsseihin maallamme ei pitäisi olla enää varaa, mikäli yhteishankintoja tehtäisiin. Takavuosien panssarivaunujen laajamittainen romuttaminen herätti hämmästystä reservin keskuudessa. Onneksi linjaa oikaistiin hankkimalla viime vuonna käytettyjä panssareita Hollannista. Nähtiin ettei köyhällä valtiolla ole varaa virhearviointeihin materiaalipolitiikassa ja kynnyksen toimintakelpoisen materiaalin romuttamisessa pitää olla korkea. Kenttätykistön ja muissa raskaan aseistuksen uudistushankkeissa aiemmat opetukset tulisi pitää mielessä. Aktiivisuutta kaikille reserviläisille, yhteistyökumppaneillemme ja maanpuolustuksen saralla toimiville! Pentti Nuutilainen Suur-Savon Reserviupseeripiirin puheenjohtaja 3

4 SUUR-SAVON RESERVILÄISET Toimintakauden 2015 alkupuoli on tapahtumien osalta ollut perinteisen vilkas. Suur-Savon reserviläistoiminnan tavoitteena on ollut tarjota jäsenistölleen mielekästä ja kiinnostavaa toimintaa. Monissa paikallisyhdistyksissä on onnistuttu kehittämään myös uusia tapahtumia. Veteraanien tukeminen eri tavoin on jokaisen tärkeäksi kokema asia. Toimintamme tukemisen kannalta paikalliset yhteistyökumppanit ovat olleet tärkeässä asemassa. Etelä-Savon aluetoimisto on ollut merkittävä ja toimiva linkki Puolustusvoimiin, ei ainoastaan paikallisesti vaan koko Suur- Savon alueella. Suur-Savon reserviläispiirin jäsenmäärä on pysynyt kutakuinkin vakiona. Suurimmat haasteet ovat alueemme pienimpien yhdistysten kohdalla. Reserviläisjärjestöjen katseet suuntautuvat tuleviin tapahtumiin, joihin toivotaankin runsaasti osallistujia. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, MPK:n sivuilta löytyy jokaiselle asiasta kiinnostuneelle koulutustarjontaa. Kesän ja syksyn tapahtumien suunnittelussa on hyvä huomioida Reserviläisliiton 60 v juhlavuosi. Reserviläisliitto on jäsenmäärältään Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Reserviläistoiminta ja liittomme tunnettavuuden lisääminen ovat asioita, joita kannattaa korostaa tapahtumien yhteydessä. Reserviläistoiminnalle on tyypillistä vahva yhteishenki ja maanpuolustustahdon ylläpito. Monia tapahtumia järjestetään yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, näin saadaan näkyvyyttä tapahtumille. Kevään aikana olemme saaneet seurata osittain vilkkaaksikin muodostunutta keskustelua ja kirjoittelua maamme puolustukseen käytettävissä olevista määrärahoista. Rahoituksen turvaaminen on saanut vahvaa kannatusta. On mielenkiintoista seurata mihin suuntaan jatkossa mennään. Todellinen päätöksenteko onkin sitten haasteellisempaa, tarvetta on suuntaan jos toiseen. Maanpuolustuksen resurssit on turvattava myös jatkossa. Tulossa olevat kalustohankinnat ja koulutukseen satsaaminen vievät rahaa, mutta päätökset on tehtävä ja rahoitus niihin varmistettava. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille! Maanpuolustusterveisin Raimo Mikkonen Suur-Savon reserviläispiirin puheenjohtaja 4

5 TOIMISTOSTA TÄHYSTETTYÄ Puolustusvoimat on normiohjannut reserviläisten ylennysperusteita. Ylennysprosessi on muutettu vastaamaan nykyistä puolustusvoimien sodan ajan organisaatiota. Yleisenä ylennysperusteena on, että ylennettäväksi esitetty on edellisen ylentämisen jälkeen osallistunut joko puolustusvoimien tai sen MPK:lta tilaamaan koulutukseen tai osallistunut sotilaalliseen kriisinhallintatehtävään. Normissa on ylennysperusteena huomioitu näkyvästi myös muu kuin puolustusvoimien antama sotilaallinen koulutus. Tällaista muuta koulutusta on mm. MPK:n tarjoama koulutus sekä omaehtoinen kouluttautuminen. Niin ikään aiemmin keskeisenä ylennysperusteena ollut sijoitus sodan ajan joukkoon on väljentynyt niin, että ylennysperusteeksi riittää sijoituskelpoisuus ja muu kuin sotilaallinen poikkeusolojen tehtävä. Erityisissä tapauksissa reserviläinen voidaan yhden kerran ylentää maanpuolustusta edistävin ansioiden perusteella. Ylennysvälit alemmissa sotilasarvoissa, kersantti - ylikersantti, vänrikki luutnantti, ovat lyhentyneet aiemmasta viidestä vuodesta neljään vuoteen. Niin ikään muutoksena aiempaan on, että ylivääpeliltä ei enää vaadita sodan ajan sijoitusta. Aliupseerikoulua käymätöntä alikersanttia ei edelleenkään voida ylentää kersantiksi ja alikersantiksi ylennettävän on oltava johtajaksi kelpaava hänen on oltava toiminut johtajatehtävässä. Lähetän kevään kuluessa yhdistyksille kyseisen normin ja lomakkeet, joita voidaan jatkossa käyttää ylennysesitysten tekemiseen. Hyvä Savon Vasaman lukija. Piirilehtemme ilmestymisaikataulua on ainakin kokeellisesti viilattu niin, että kevään numero ilmestyy huhti-toukokuun vaihteessa ja syysnumero loka-marraskuun vaihteessa. Aikataulun muutostoive on lähtenyt mainostajiltamme, jotka toivoivat nimenomaan syksyn lehden myöhentämistä joulun ajan myyntiä silmällä pitäen. Eräät reservipiirit ovat kustannussyistä siirtyneet jo kokonaan sähköiseen lehteen mutta meillä asiaa ei ole edes harkittu. Toisaalta, lehden ilmestymiskertojen määräkin pysyy nykyisellään. Lehden tämän numeron kärkijuttu on Jalkaväen kehittäminen. Se aloittaa maavoimien aselajeja käsittelevän sarjan, johon pyydän kirjoituksia aselajitarkastajilta. Toivottavasti saamme mielenkiintoisia näkökulmia maavoimiemme kehittämiseen. Lehden ilmestyessä kevään eduskuntavaalit ovat takana. Nähtäväksi jää, mitä tuleva hallitus ja eduskunta päättävät Suomen puolustusratkaisusta ja sen resurssoinnista seuraavalla hallituskaudella. Menneen talven aikana puolueet ovat olleet varsin yksimielisiä puolustusvoimien lisäresurssien tarpeesta. Sotilaallinen liittoutumisen mahdollisuus sen sijaan jakaa puolueita - ja jakolinjoja löytyy puolueiden sisältäkin. Toivottavasti tuleva hallituskausi tuo mukanaan jos ei muuta niin puolueettoman ja objektiivisen selvityksen liittoutumisen eduista ja haitoista. Sen ei pitäisi aiheuttaa kulmakarvojen kohottelua missään suunnassa. Selvää on, että maamme turvallisuuspoliittinen ympäristö on viimeisen vuoden aikana muuttunut ennakoimattomasti: Venäjä on toimillaan Krimillä ja Ukrainassa (sekin lienee kiistatonta) herättänyt arvailuja sen tavoitteista. Toisaalta NATO on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Baltiassa, erityisesti Virossa, mikä on ollut omiaan ärsyttämään Venäjää, joka puolestaan on lisännyt sotilaallista voimaansa pohjoisilla alueilla mm. herättämällä henkiin aiemmin lakkautetun Alakurtin varuskunnan Sallan vastaisella rajalla. Suomi on lisännyt ja lisäämässä puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa. Puhe on ollut meri- ja ilmavoimien suorituskykyjen, jos ei ihan yhdistämisestä mutta ainakin yhteiskäyttöisyydestä. Käytännön yhteistyökohteina on luonnollisesti puolustusmateriaalihankinnat, joita yhdistämällä on mahdollisuus saada paljousalennusta. Lopuksi vielä asiaa kuntokortista. Reserviläisurheiluliitto on tehnyt vuosia töitä sähköisen kuntokortin eteen ja kehittänyt sen toiminnallisuuksia. Hanke on ollut taloudellisestikin varsin mittava. Valitettavasti jäsenistö ei ole ottanut asiaa omakseen ja vaarana on, että järjestelmä ajetaan alas kustannustehottomana. Suur-Savossa käyttäjiä on 39, pari prosenttia jäsenmäärästä. Tässä olisi kehitettävää. Aurinkoista kevättä Mauri Parantala Suur-Savon reservipiirit Toiminnanjohtaja Viralliset PASSIKUVAT helposti ja nopeasti odottaessa 5

6 HYVÄ SAVON VASAMAN LUKIJA Etelä-Savon aluetoimisto on vuoden vaihteesta toiminut Karjalan Prikaatin johdossa. Rintamavastuu lakkautetulta Itä- Suomen sotilasläänin esikunnalta Karjalan Prikaatille tapahtui viime joulukuussa tärkeimmille yhteistyökumppaneille Mikaelissa järjestetyssä tilaisuudessa. Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Veli-Pekka Parkatti ilmoitti samassa yhteydessä jäävänsä vuoden vaihteessa reserviin. Puolustusvoimauudistus ei vaikuttanut juurikaan Etelä-Savon aluetoimiston tehtäväkenttään. Hallinnossa ja suunnitteluprosessissa on luonnollisesti ollut muutoksia ylemmän johtoportaan vaihtumisen myötä. Opiskelua on lisäksi vaatinut yhä useampien hallinnollisten tehtävien siirtyminen Puolustusvoimien SAP -tietojärjestelmään. Asevelvollisuusasioissa aluetoimistot siirtyivät suoraan Maavoimien esikunnan ohjaukseen. Kokoonpanoamme tarkastettiin siten, nykyinen vahvuutemme on 16 henkilöä. Näistä viisi vastaa varuskunnallisista tehtävistä Mikkelin varuskunnan komendantin toimistossa. Karjalan prikaatiin kuuluvat Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon aluetoimistot ovat prikaatin apulaiskomentajan johdossa. Tähän tehtävään valittiin lakkautetun sotilasläänin esikuntapäällikkö eversti Lehtisalo, jolle aluetoimistojen tehtäväkenttä oli entuudestaan tuttu. Vastuunvaihto sujui ongelmitta. Eversti Lehtisalo siirtyy Sodankylään Jääkäriprikaatin komentajaksi. Kriisinhallintatehtävissä on tällä hetkellä kaksi henkilöä. Alueupseerin tehtäviä hoitaa kapteeni Rytkölän siirryttyä Maavoimien esikuntaan kapteeni Tonteri oman toimensa ohella. Operaatioupseeri kapteeni Orava siirtyy myöskin maavoimien esikuntaan. Rivit saadaan syksyllä täytettyä, kun alueupseeriksi siirtyy Maasotakoulusta kapteeni Vartiainen ja operatiiviselle sektorille kapteeni Syrjäläinen Karjalan Prikaatin esikunnasta. Asevelvollisuussektorin pitkäaikainen johtaja ja kokenut kutsuntamies majuri Ruokoski on ilmoittanut jäävänsä reserviin ensi vuoden vaihteessa. Suuria muutoksia ei siis puolustusvoimauudistuksen rakenteellisten muutosten puolesta. Sen sijaan uudistuksen mukanaan tuoma toiminnan tason palauttaminen on näkynyt selkeästi tehtäväkentässämme. Vuonna 2013 kertausharjoitusvuorokautemme olivat käytännössä nolla. Kun vuonna 2014 koulutimme n. 150 reserviläistä paikallispataljoonan esikunnan ja perustamiskeskusten harjoituksissa, kuluvana vuonna koulutettavien määrä on noin 500. Viime numerossa lupaamani siirtyminen joukkojen harjoituksiin toteutuu suunnitellulla tavalla. Vuoden tärkein harjoitus on toukokuussa Vuosangan ampuma-alueella toteutettava Maakuntakomppanian taisteluammuntaharjoitus. Ohjelmassa on vahvennetun joukkueen puolustus-, hyökkäys- ja ylläkköammunnat, käsikranaatin heitto ja partioammunta. Ammunnat toteutetaan yhteistoiminnassa Maasotakoulun kanssa. Ne noudattavat uusimpia ampumaohjelmistoja ja taktisesti maavoimien taistelutapaa Maasotakoulun kurssilaiset suunnittelevat ja johtavat ammunnat ammuntatyöryhmien johtajien johdossa ja valvonnassa. Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut harjoitusalueelta maastontiedustelusta. Ensi viikonloppuna järjestämme Maakuntakomppanian reserviläisjohtajille valmistavan harjoituksen, jossa he tiedustelevat toiminta-alueen ja laativat taistelusuunnitelmansa annetun kehystilanteen perusteella. Tätä seuraa perustamiskeskuksen järjestelmä- ja suunnitteluharjoitus, jossa valmistaudutaan maakuntakomppanian perustamiseen taisteluampumaharjoitusta varten. Samaan aikaan taisteluammuntojen kanssa asevelvollisuussektorimme toimeenpanee aluetoimistomme osalta puolustusvoimien Reserviläiskirje operaatiota. Puolustusvoimat lähettää toukokuussa kaikille reserviläisille kirjeen, jonka tarkoituksena on päivittää reserviläisten henkilökohtaisia tietoja, kertoa kunkin rooli reservissä sekä testata asevelvollisrekisterin toimivuutta. Puolustusvoimat lähettää yhteensä kirjettä reserviläisille. Ensimmäisen kirje-erän postitus alkaa vapun jälkeen. Viimeisten kirjeiden pitäisi olla vastaanottajilla toukokuun aikana. Suomalaista asevelvollisuutta selvittänyt Siilasmaan työryhmä suositti vuonna 2010 yhteydenpidon parantamista reserviin. Kirjeestä on päätetty ja kerrottu jo vuonna Puolustusvoimauudistuksen muutosten takia yhteydenotto toteutetaan nyt, kun uudistetun organisaation toimintaa vakiinnutetaan. Etelä-Savon aluetoimisto valmistautuu toukokuusta alkaen tehostettuun asiakaspalveluun reserviläiskirjeeseen liittyvien yhteydenottojen vuoksi. Maanpuolustusterveisin, Heikki Saarento Everstiluutnantti Etelä-Savon aluetoimiston ja Mikkelin varuskunnan päällikkö 6

7 ALUEUPSEERIN TERVEHDYS LUKIJOILLE Etelä-Savon aluetoimiston maanpuolustusvuosi 2015 on alkanut organisaatiouudistuksen myötä osana Karjalan prikaatia. Karjalan prikaati tukee ja koordinoi maanpuolustustyötä ja vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kolmessa maakunnassa; Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa. Koska yhdellä joukko-osastolla on iso alue johdettavana, on entistä tärkeämpää tehdä suunnitelmat yhdessä eri maakuntien kesken. Tämä onnistuu parhaiten, kun aluksi oman maakunnan toimijat suunnittelevat maanpuolustustapahtumat ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen. Maakunnallisten suunnitelmien jälkeen kolmen eri maakunnan suunnitelmat yhdistetään Karjalan prikaatin esikunnan johdolla yhdeksi vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemisen ja maanpuolustuskoulutuksen suunnitelmiksi. Vuoden 2016 suunnitelmat on esitelty Karjalan prikaatissa ja suunnitelmat muotoutuvat Karjalan prikaatin tulevan vuoden toimintakäskyksi tämän vuoden loppupuolella. Yhtenä suurena osana maanpuolustustyötä on sotilassoittotoiminta, jonka koordinoinnin Kaakkois-Suomen alueella tekee Lappeenrannassa toimiva Rakuunasoittokunta. Sotilassoittotapahtumien mahdollistamiseksi onkin tärkeää, että eri järjestöt ja yhdistykset pyrkivät yhteistoiminnassa ajalliseen ja alueelliseen keskittämiseen. Vuoden 2015 suunnitellut maakunnalliset maanpuolustustapahtumat esiteltiin Etelä-Savon suunnitteluryhmän kokouksessa Karkialammella maaliskuun lopussa. Kokoukseen oli kutsuttu myös edustajat kaikista Etelä-Savon reserviläisjärjestöjen paikallisyhdistyksistä. Paikalla olikin runsaasti osallistujia ja tilaisuudessa saatiin tarkennettua Etelä-Savon vuoden 2015 maanpuolustustapahtumien ajankohtia. Suurimpana maanpuolustustapahtumana Etelä-Savossa on tänä vuonna Mäntyharjun pesäpallokentällä 4.7. järjestettävä Etelä-Savon maanpuolustusjuhla. Kaikille avoimen tilaisuuden tavoitteena on esitellä yleisölle puolustusvoimia, sotilaskoulutusta ja tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä sekä lujittaa maanpuolustustahtoa. Karjalan prikaati järjestää tapahtuman kalustonäyttelyn ja toimintanäytöksiä. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta soittaa tilaisuudessa sotilas-, mutta myös kevyempää musiikkia. Etelä-Savon pelastuslaitos ja Itä-Suomen poliisilaitoksen Mikkelin poliisiasema osallistuvat maanpuolustusjuhlaan omilla osastoillaan kalustonäyttelyn yhteydessä. Myös Etelä-Savon maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöt ovat tapahtumassa mukana esittelemässä toimintaansa. Kyrönpellon ampumaratojen alueella tehdään kevään ja alkukesän aikana ampumavallien perusparannustöitä, joten ampumaradat ovat toistaiseksi käyttökiellossa. Heinäkuun alkuun mennessä radat ovat kuitenkin taas käytössä ja heinäkuun 4. päivä radoilla järjestetään Reserviläisurheiluliiton palvelusammunnan Suomen mestaruuskilpailut sekä Falling Plates -ammunnan mestaruuskilpailut. Ammuntojen lajikohtaiset säännöt ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Reserviläisurheiluliiton internet-sivuilta re- Reserviläisten ampumakilpailu (entinen Itä-Suomen sotilasläänin komentajan rynnäkkökivääriampumakilpailu) järjestetään Kyrönpellossa 5.9. Kaikki varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet yli 18-vuotiaat henkilöt, jotka ovat jäsenenä jossakin reserviläisyhdistyksessä, ovat vakuutettuja ja tervetulleita osallistumaan kilpailuun. Savonlinnan kirkkopuistossa ja torin ympäristössä järjestetään elokuun 22. päivä maanpuolustustapahtuma, jossa Savonlinnan alueen reserviläisyhdistykset sekä maanpuolustusjärjestöt esittelevät toimintaansa. Mukana tapahtumassa esittelemässä omaa toimintaansa ja kalustoaan ovat myös puolustusvoimat ja muut viranomaiset sekä Savonlinnan kaupunki. Tapahtuman pääjärjestelijöinä toimivat Savonlinnan reserviläiset ry ja Savonlinnan reserviupseerikerho ry, joka viettää tapahtuman yhteydessä 85-vuotisjuhlaa. Maanpuolustustapahtumista sekä vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta saat tietoa oman yhdistyksesi johtohenkilöiltä sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä, joten kaikki aktiivisesti mukaan tekemään yhteistä maanpuolustustyötä sekä kouluttautumaan. Toivotan kaikille mukavaa kesän odotusta. Alueupseeri Heikki Tonteri Kapteeni 7

8 MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS POIKKEUSOLOISSA Otsikon aihetta on käsitelty vähän, eikä siitä tiettävästi ole tiedotuslehteemme aikaisemmin kirjoitettu. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminta poikkeusoloissa perustuu lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, jossa todetaan kiteyttäen, että MPK jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa. Laissa ei ole tarkasti määritelty miten toiminta jatkuu ja mitkä toimintamuodot ovat. MPK:n rooli, kokoonpano ja poikkeusolojen toiminta on ollut sisäisen suunnittelun osalta pitkän aikavälin projekti. Kokonaisuus on hakenut tarkoituksenmukaisia muotojaan ja lopputuloksena on, että jokainen koulutus- ja tukiyksikkö muodostetaan yhteneväiselle pohjalle, mutta jokainen yksikkö on hiukan erilainen kuin muut. Toimivuuden kannalta on tärkeää, että paikalliset ja alueelliset tekijät otetaan huomioon. Pääperiaatteena on että MPK on ja pysyy koulutusorganisaationa eikä sen rooli muutu, tarve kouluttaa jatkuu ja osin kasvaa. Koulutuskorit säilyvät vakiintuneina eli puolustusvoimien tilaama, reserviläisille suunnattu sotilaallisia valmiuksia palveleva ja kaikille avoin varautumis- ja turvallisuuskoulutus. Kukin kori on noin kolmasosa koko volyymista, mutta poikkeusoloissa korien painoarvot voivat muuttua tilanteen mukaan. Koulutuksen keskeiset kulmakivet ovat aiheet, kouluttajat ja koulutettavat. Puolustusvoimat määrittää normaali- ja poikkeusoloissa tilaamansa koulutuksen aiheet ja muut toteuttamiseen liittyvät tekijät. Sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen aiheet suunnitellaan yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa niin, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla sotilaallista suorituskykyä. Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksesta neuvotellaan viranomaisten kanssa ja tavoitteena on yhteiskunnan kriisinsietokyvyn parantaminen niin yksilökuin yhteiskunnan tasolla. MPK toimintaedellytykset muuttuvat kouluttajien osalta merkittävästi, koska puolustusvoimien henkilöstötarpeet menevät muiden tarpeiden edelle. Siitä huolimatta kotu-yksiköille jää riittävät henkilöstöresurssit kunhan vaan kouluttajapohja on riittävän laaja. Reserviläinen on reservissä sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta. MPK:lla ei ole yläikärajaa ja toimintaan voi osallistua niin kauan kuin itse tuntee siihen kykenevänsä. Vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa keskeinen kouluttajavaatimus on että osaa kouluttaa. Usein käy niin, että taidot ovat parhaimmillaan silloin kun puolustusvoimat ei voi niitä enää hyödyntää. Kotu-yksikkö tarvitsee laajapohjaisen kouluttajajoukon, joka ei koostu ainoastaan reserviläisistä vaan miehistä ja naisista, varusmiespalveluksen suorittaneista ja suorittamattomista. Puolustusvoimien tilatessa koulutusta se määrittää myös ketä se haluaa koulutettavan. Sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen osalta kohdejoukot jakaantuvat kahteen pääryhmään. Koulutus suunnataan niin sanotusti korvamerkityille henkilöille tai ryhmille ja toisena on kaikille reserviläisille tarkoitettu koulutus. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus toteutetaan vastaavalla periaatteella eli kohderyhmille ja toisaalta kaikille avoimesti. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus voi olla myös tilattua, jolloin tilaaja määrittää aiheet, kohdejoukon ja muut tapahtuman reunaehdot suurin piirtein samalla tavalla kuin puolustusvoimat omalta osaltaan. Aktiiviset maanpuolustajat omaavat melkoisesti tietotaitoa ja suorituskykyä, jota voidaan hyödyntää yhteiskunnan tarpeisiin poikkeusoloissa ja arkipäivän poikkeavissa tilanteissa. Kouluttamisen ohella MPK:lla voi olla myös rooli kriisinsietokyvyn ylläpidossa ja tukitehtävissä, mutta kouluttaminen on selkeästi päätehtävä. Jos ja kun kotu-yksikkö osallistuu muihin kuin koulutustehtäviin, tehtävät eivät ole sotilaallisia vaan lähinnä varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä vartu-tehtäviä. Esimerkkinä voisi olla vaikka öljyntorjunta ja sen tukeminen. Etelä-Savon koulutus- ja tukiyksikön kokoonpano uudistetaan siten, että se on mahdollisimman samanlainen normaalioloissa ja poikkeusoloissa. Muutokset johtuvat lähinnä käytettävissä olevasta henkilöstöstä. Organisaatiota voidaan joutua muokkaamaan sen mukaan mitä henkilöstöä puolustusvoimat kulloinkin tarvitsee. Kotu-yksikön organisaatio on seuraava: Johto, johtoryhmä, sotilaskoulutusosasto, varautumis- ja turvallisuuskoulutusosasto ja tukiosasto. Lisäksi organisaatioon kuuluvat paikallispäälliköt, joita on ainakin Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Paikallispäälliköitä voi olla myös muilla paikkakunnilla. Johtoon kuuluvat koulutus- ja tukiyksikön päällikkö ja koulutuspäällikkö, joka on varapäällikkö. Johdon apuna on johtoryhmä. Sotilaskoulutusosastoon kuuluu vaihteleva määrä koulutusryhmiä. Ne muodostetaan kaksijakoisella periaatteella, henkilöstön osaamisen mukaan 8

9 HEIKKILÄN YRTTTILA Kotimaisia yrttejä Heikkilän Yrttitila Oy Kuivatut kotimaiset ja sen mukaan mitä koulutusta kotuyksiköltä tilataan tai mitä aiheita sen odotetaan kouluttavan. Sotilaskoulutusosaston kokoonpano on joustava ja siinä korostuu toiminnallisuus. Varautumis- ja turvallisuuskoulutusosaston kokoonpanoon kuuluu eri ryhmiä vastaavalla periaatteella, jolla sotilaskoulutusosasto muodostetaan. Vartu-koulutusosaston kokoonpano on myös joustava. Tukiosaston tehtävänä on mahdollistaa kotu-yksikön toiminta. Tukiosasto huolehtii ylläpitävästä huollosta. Kotu-yksikön henkilöstövahvuus on noin 100 henkilöä. Tarkkaa vahvuutta ei ole, koska organisaatio on joustava ja henkilöstö koostuu vapaaehtoisista, sitoutuneista ja aktiivisista maanpuolustajista. Sijoituksia eri osastoihin voidaan muuttaa tilanteen, halukkuuden ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on että kotu-yksikön poikkeusolojen kokoonpano on toimiva vuoden loppuun mennessä. Tähän liittyy sitoumusten päivittäminen ja henkilöstön halukkuusilmoitukset eri tehtäviin. Pelkkä organisaatio ei saa aikaiseksi mitään, koska tuloksen tekevät organisaatioon sitoutuneet ihmiset. Muihin uudistuksiin liittyen uudistetaan myös johtoryhmätyöskentely. Tavoitteena on että normaalioloissa ja poikkeusoloissa johtoryhmän rooli on sama eli johtamisen tukeminen ja toiminnan koordinointi sekä yhteydenpito jäsenjärjestöihin piiri- ja paikallistasolla. Johtoryhmä muodostetaan naiset ja miehet kattavaksi sekä siten, että maakunnan eri alueet tulevat edustetuiksi. Tavoitteena on että johtoryhmä on muodostettu uudessa kokoonpanossa ennen kesäkautta. Vuoden loppuun mennessä Etelä- Savon koulutus- ja tukiyksikkö on loikannut aimo harppauksen kohti organisoidumpaa valmiutta toimeenpanna laadukasta koulutusta. Samoin johtoryhmätyöskentely tulee kokemaan uudelleensyntymisen, mikä edesauttaa merkittävästi kotu-yksikön toimintaa kaikissa oloissa. Kotu-yksikön kyky tukea yhteiskunnan selviytymistä poikkeavista tilanteista ja poikkeusoloista tulee myös paranemaan. Jotta kaikki edellä kirjoitettu toteutuu, henkilöstön sitoumukset on syytä tarkistaa ja päivittää. Samoin tulee päivittää tiedot halukkuuksista eri tehtäviin sekä osaamisalueet. Tyhjä organisaatio ei toimi. Osaamispuutteita voi paikata helposti osallistumalla tapahtumiin. Edellisessä Savon Vasaman numerossa oli allekirjoittaneen tietoisku kouluttautumismahdollisuuksista, mutta lopputulos oli halukkuuden ja hakeutumisen osalta varsin laiha. Kouluttautuminen ei mene koskaan hukkaan. Toiveista ja kiinnostuksesta kannattaa ilmoittaa allekirjoittaneelle tai koulutuspäällikölle. Kotu-yksikön uudistuvassa kokoonpanossa pitäisi olla väkeä yli tavoitevahvuuden, koska osalle on varattu poikkeusolojen tehtävä puolustusvoimissa. Uutta sitoutuvaa henkilöstöä siis kaivataan ja kaikista rekrytointimenetelmistä paras on henkilökohtainen rekrytointi. Vanha tuttu kerro kaverille periaate toimii. Kertokaahan tutuille, että vapaaehtoinen maanpuolustus ja osallistuminen MPK:n toimintaan on kehittävä, halpa ja hyödyllinen harrastus hyvässä seurassa. Kurssien ja eri tapahtumien toimeenpanijoiden kannalta on mukavaa kun osallistujia on paljon. Lopuksi pari sanaa niin sanotusta ylennys-pakista. Se on muuttunut ja nyt toiminta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä otetaan aikaisempaan verrattuna paljon paremmin huomioon reserviläisten ylennysperusteissa. Muutoksista saa helpoimmin tarkempaa tietoa harjoituksissa. Käykääpä ilmoittautumassa. Hyvää ja turvallista kesän odotusta kaikille Savon Vasaman lukijoille. Ari Kuikka Etelä-Savon koulutus- ja tukiyksikön päällikkö, Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin päällikkö 9

10 Maavoimat on aloittanut taistelutapansa uudistamisen, jonka tavoitteena on nykyaikaiseen sodankäyntiin soveltuvat iskukykyiset maavoimien joukot. Uudistustyö koskee jalkaväessä kaikkia joukkoja operatiivisesta suunnittelusta ja organisaatioista aina taktiikan, toimintatapojen, käyttöperiaatteiden, kaluston ja koulutuksen uudistamiseen. Jalkaväen kehittäminen Jalkaväkitaistelijan taistelukykyä kehitetään hankkimalla rynnäkkökivääreihin optisiaja pimeätähtäimiä. Jääkäripataljoonan tilannekuvaa ja -tietosuutta parannetaan sisäisen kenttäviestiverkon avulla ja lisäämällä radioiden määrää ryhmä/partiotasolle. Maavoimien uuden taistelutavan, Maavoimien taistelu 2015, keskeisin muutos on jalkaväkijoukkojen taistelu aselajien tukemana. Se kulminoituu jääkäripataljoonien taisteluosastojen ja jääkäripataljoonien taisteluun, jonka päämääränä on aiheuttaa viholliselle kumulatiiviset tappiot syvällä taistelualueella. Toiminnassa hyödynnetään omien yksiköiden parantunutta johtamiskykyä ja tilannekuvaa, jotka mahdollistavat eri taistelulajien entistä joustavamman käytön. Ennen taistelua taisteluosaston taistelutila muokataan hyödyntäen eri yksikkötyyppien erilaiset tehtävät ja organisaatiot. Taistelutilan muokkaamisessa korostuvat joukon taisteluajatukseen perustuva suluttaminen ja epäsuoran tulen sekä panssarintorjunnan keskittäminen erikseen määritetyille tuhoamisalueille. Riittävät tappiot tuotetaan tuhoamalla vihollisen panssaroidut ajoneuvot ja jalkaväki paikallisesti - pelkkä ajoneuvojen pysäyttäminen ei riitä. Kaikessa toiminnassa korostuvat oma aktiivisuus ja yllätyksellisyys, joilla vihollinen pakotetaan epäedullisiin taistelutilanteisiin. Hyökkääjän taistelujärjestys rikotaan ja se joutuu muuttamaan toimintaansa tavalla, joka mahdollistaa kumulatiivisten tappioiden tuottamisen. Tappioiden tuottamisen lisäksi sivusta alueet valvotaan ja tärkeät kohteet suojataan. Valvontaan käytetään erillisiä jalkaväkiyksiköitä, lennokeita sekä erilaisia sensoreita. Painopistealueilla vihollinen pysäytetään ja lyödään. Uutena sodan ajan joukkotyyppinä ovat paikallispataljoonat. Patal- Leapard 2 A 6 taistelupanssarivaunut muodostavat maavoimien operatiivisten joukkojen keihäänkärjen. Vaunut saapuvat maahan keväästä 2015 alkaen. 10

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan Puolustusvoimauudistuksen vaikutus reserviläistoimintaan AMPUMARADAT RAKENNEMUUTOKSESSA- seminaari, 8.3.2013 Helsingin Messukeskuksessa Everstiluutnantti Tuomo Repo Koulutussektorin johtaja / Pääesikunnan

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet Julkaisuvapaa 26.4.2015 kello 13.00 Muutosvarauksin. Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan tervehdys Seinäjoen Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 26.4.2015, Seinäjoen kaupungintalo

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Henkilöstöosasto HELSINKI AH22100 20.10.2011 3563/55.99/2011

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Henkilöstöosasto HELSINKI AH22100 20.10.2011 3563/55.99/2011 Pääesikunta Lausunto 1 (6) HELSINKI 20.10.2011 3563/55.99/2011 Poliisihallituksen asiakirja numero 2020/2011/3470 PÄÄESIKUNNAN HENKILÖSTÖOSASTON LAUSUNTO ASIASSA: VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUS- JA RESERVILÄISTOIMINNAN

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlassa 12.4.2015, M/S Baltic Queen

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlassa 12.4.2015, M/S Baltic Queen Julkaisuvapaa 12.4.2015 kello 15.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlassa 12.4.2015, M/S Baltic Queen Kunnioitetut sotiemme veteraanit,

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Pariisin rauha ja Neuvostoliiton valvontakomission poistuminen maasta 1947, kesän 1948

Pariisin rauha ja Neuvostoliiton valvontakomission poistuminen maasta 1947, kesän 1948 Julkaisuvapaa 17.5.2014 kello 14.00 Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savolan juhlapuhe Rauman Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 17.4.2014, kulttuuritalo Poselli (muutosvarauksin) Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit. www.ksrespiirit.fi 1 (5) 1.11.2011 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI TIEDOTTAA Arvoisat reserviupseerit Syksy on käynnistynyt erikoisissa merkeissä. Koskaan ei valtakunnassamme ole käyty näin lyhyessä ajassa

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimien henkilöstöjohtamisen päämääränä on turvata puolustusvoimille

Lisätiedot

Reserviläisliitto - Tunnettuusseuranta 2016

Reserviläisliitto - Tunnettuusseuranta 2016 Reserviläisliitto - Tunnettuusseuranta 2016 INNOLINK RESEARCH OY 2016 Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen 1. YLEISKUVAUS TUTKIMUKSEN KUVAUS Tutkimuksessa kartoitettiin eri maanpuolustusliittojen (Reserviläisliitto,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki On todennäköistä, että jotain epätodennäköistä tulee tapahtumaan. -Aristoteles

Lisätiedot

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet 1 n vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet käyttää pääsääntöisesti Kassunkurun ampuma-aluetta Kajaanissa, Vuosangan ampuma-aluetta Kuhmossa, Sotinpuron ampuma-aluetta Nurmeksessa ja Hiukkavaaran ampuma-aluetta

Lisätiedot

Reserviläisliiton tervehdys Pohjois-Savon Reserviläispiiri ry:n 60-vuotisjuhlassa , Kuopion kaupungintalo

Reserviläisliiton tervehdys Pohjois-Savon Reserviläispiiri ry:n 60-vuotisjuhlassa , Kuopion kaupungintalo Julkaisuvapaa 10.2.2017 kello 18.00 Reserviläisliiton tervehdys Pohjois-Savon Reserviläispiiri ry:n 60-vuotisjuhlassa 10.2.2017, Kuopion kaupungintalo Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, herra puolustusministeri,

Lisätiedot

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM Pääesikunta Ohje 1 (5) 28.12.2016 1. PELOGOS:n päätös AM15434/6.9.2016 2. PELOGOS:n päätös AM18359/7.10.2016 3. PELOGOS:n päätös AK5290/14.3.2014 4. JÄRJK:n ohje BM18006/7.12.2016 OMIEN MAASTOPUKUJEN M05

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Sotilassosiologinen Seura

Sotilassosiologinen Seura Sotilassosiologinen Seura Paikallispuolustus ja yhteiskunta 23.4.2015 Helsinki 1 2 Reserviläinen Reserviläinen on PV:n tuote PV vastuussa omasta tuotteesta Korkea MP-tahto -> johtuu monesta asiasta, mutta

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä. Tulokset sukupuolittain

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä. Tulokset sukupuolittain Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset sukupuolittain Taustatiedot Ensisijainen jäsenjärjestösi Maanpuolustuskiltojen liitto 12,0 % 11,7 % 17,9

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja kotirintamalla palvelleet, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja kotirintamalla palvelleet, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet Julkaisuvapaa 5.3.2016 kello 11.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan juhlapuhe Alajärven Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 5.3.2016, Punaisentuvan viinitila. MUUTOSVARAUKSIN.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Ylihärmän Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa 28.4.2012, Pakan kylätalo, Ylihärmä

Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Ylihärmän Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa 28.4.2012, Pakan kylätalo, Ylihärmä Julkaisuvapaa 28.4.2012 kello 19.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Ylihärmän Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa 28.4.2012, Pakan kylätalo, Ylihärmä Kunnioitetut sotiemme veteraanit,

Lisätiedot

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta Majuri Jyri Hollmén Henkilöstö osasto Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus Kuva 1 Henkilöstöosasto AMPUMARATOJEN TULEVAISUUS SEMINAARI: MAAVOIMIEN KOULUAMPUMARADAT Kuva 2 Esityksen sisältö 1. Maavoimien

Lisätiedot

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta Majuri Jyri Hollmén Henkilöstö osasto Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus Kuva 1 Henkilöstöosasto AMPUMARATOJEN TULEVAISUUS SEMINAARI: MAAVOIMIEN KOULUAMPUMARADAT Kuva 2 Esityksen sisältö 1. Maavoimien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa. SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3.2011

Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa. SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3.2011 Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3. Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa Suojelu- ja pelastus toimiala PV:ssa Koulutuksen päämäärä Historia

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet Julkaisuvapaa 27.2.2016 kello 14.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan juhlapuhe Kuopion Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa 27.2.2016, Savon Ammatti- ja aikuisopisto Kunnioitetut

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki Julkaisuvapaa 29.10.2016 kello 16.00 Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa 29.10.2016, Ravintola Paviljonki Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön edustajat, hyvät naiset ja herrat.

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön edustajat, hyvät naiset ja herrat. 1 (12) Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön 25-vuotisjuhla 20.10.2015 Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön edustajat, hyvät naiset ja herrat. Kiitän kutsusta Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Puolustusministeriö toimitti selvityksen valiokunnalle

Puolustusministeriö toimitti selvityksen valiokunnalle Puolustusvaliokunnan lausunto 4/2010 vp Puolustusministeriölle JOHDANTO Vireilletulo Puolustusministeriö on 18 päivänä marraskuuta 2009 toimittanut puolustusvaliokunnalle selvityksen "Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Taustatiedot Ensisijainen jäsenjärjestösi Sähköinen jäsenkysely toteutettiin 20.10. 5.11.2016 välisenä aikana ja

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Reserviläisliiton kunniajäsenen, kansanedustaja Markku Pakkasen juhlapuhe Porvoon Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 30.4.2016, Café Cabriole

Reserviläisliiton kunniajäsenen, kansanedustaja Markku Pakkasen juhlapuhe Porvoon Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 30.4.2016, Café Cabriole Julkaisuvapaa 30.4.2016 kello 18.00 Reserviläisliiton kunniajäsenen, kansanedustaja Markku Pakkasen juhlapuhe Porvoon Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 30.4.2016, Café Cabriole Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus johtamisjärjestelmäalan näkökulmasta

Puolustusvoimauudistus johtamisjärjestelmäalan näkökulmasta 8 TEKSTI: MIKKO HEISKANEN KUVAT : PUOLUSTUSVOIMAT JA MIKKO HEISKANEN Eversti Mikko Heiskanen palvelee pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston apulaisosastopäällikkönä. Puolustusvoimauudistus johtamisjärjestelmäalan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT 2020 Työeläkekuntoutus Työntekijän eläkelain mukaan vakuutetulla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, jos sairaus aiheuttaa hänelle uhkan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

MAAVOIMIEN TAISTELUTAVAN UUDISTUKSEN JOHTAMINEN

MAAVOIMIEN TAISTELUTAVAN UUDISTUKSEN JOHTAMINEN MAAVOIMIEN TAISTELUTAVAN UUDISTUKSEN JOHTAMINEN http://www.youtube.com/watch?v=2crax8kibis 1 PUOLUSTUSTAISTELUPERIAATTEEN KEHITYS Muutoksen idea Maapuolustuksen tavoitteena on tuottaa vähemmillä, mutta

Lisätiedot

Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Isonkyrön Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa , Pohjankyrösali

Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Isonkyrön Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa , Pohjankyrösali Julkaisuvapaa 20.2.2011 kello 13.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Isonkyrön Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa 20.2.2011, Pohjankyrösali Kunnioitetut sotiemme veteraanit,

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

HE 106/2009. Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto

HE 106/2009. Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto HE 106/2009 Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto RUL vastuullista johtajuutta Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry Suomen Lentopelastusseura SLPS ry MIKÄ - MITÄ Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on vuonna 2006 perustettu valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu vapaaehtoislentotoiminnan kattojärjestö SLPS on yksi

Lisätiedot

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 ETTA PARTANEN MEIJU AHOMÄKI SAMU HÄMÄLÄINEN INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Reserviläisliiton 2013 tutkimusraportti. Tutkimuksella selvitettiin

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Kaikki vastaajat maakunnan mukaan 1

Kaikki vastaajat maakunnan mukaan 1 3,05 3,07 3,14 3,02 2,94 3,35 3,21 3,27 3,29 3,18 3,33 3,14 3,49 3,49 3,61 3,57 3,59 3,57 3,27 3,39 3,27 3,14 3,32 3,06 3,26 3,18 3,25 3,18 3,09 3,17 3,11 3,07 3,15 3,44 3,61 3,58 3,58 3,51 3,59 3,43 3,32

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 ETTA PARTANEN MEIJU AHOMÄKI SAMU HÄMÄLÄINEN INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Reserviläisliiton 2013 tutkimusraportti. Tutkimuksella selvitettiin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Karjalan prikaati Käsky 1 (5) Esikunta VEKARANJÄRVI ML

Karjalan prikaati Käsky 1 (5) Esikunta VEKARANJÄRVI ML Karjalan prikaati Käsky 1 (5) 4.5.2015 1. PVLOGLE määräys BL161/10.2.2015 2. PVLOGLE määräys BL 542/30.36.2015 KARJALAN PRIKAATIN AMPUMARATOJEN KÄYTÖNSEURANTA JA AMPUMATARVIKKEIDEN JA RÄJÄHTEIDEN KÄYTÖNSEURANTA

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Vahvaa puolustusta ylläpidettävä

Vahvaa puolustusta ylläpidettävä Kuva: Puolustusvoimat Vahvaa puolustusta ylläpidettävä Reserviläisliitto vaatii itsenäisen, uskottavan ja koko valtakunnan kattavan puolustuksen ylläpitämistä myös tulevaisuudessa. Hallitusohjelmaan 2015-2019

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Suomen meripelastusseuran strategia

Suomen meripelastusseuran strategia Suomen meripelastusseuran strategia 2008-2014 Esitys 1 Seuran historian 3. strategiakierros a e Voimassa oleva 2004 2010 strategia vahvistettiin yleiskokouksessa 27.2.2004 Kierros oli laaja ja lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä 11.11.2016 / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto 1. Lainsäädäntö 2. Kahdeksan maakuntaa kolme suunnitelmaa 3. Organisoituminen

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen. SuPer

Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen. SuPer Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen SuPer 27.2.2016 Perustuslakivaliokunnan antamat vaihtoehdot soten etenemiseen 1/3 JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTAA SUUREMMILLE ALUEILLE Maakuntamallissa

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat

Puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat Asevelvollisuusjärjestelmän säilyttäminen nykyisellään Puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat Asevelvollisuusjärjestelmä Valikoivuuden lisääminen varusmieskoulutuksessa Vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016 Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry Työvaliokunnan kokous 26.8.2015 Käsitelty piirihallituksen kokouksessa 16.9.2015 Piirin syyskokouksen hyväksymä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot