KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN YHDISTYSJOHDON KOULUTUSPÄIVÄ Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) esittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN YHDISTYSJOHDON KOULUTUSPÄIVÄ 12.01.2013. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) esittely"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN YHDISTYSJOHDON KOULUTUSPÄIVÄ Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) esittely

2 KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKKÖ KSkotuyks Kotuyksikön päällikkö Kari Kilpeläinen PL Tikkakoski

3 Kari Kilpeläinen Everstiluutnantti evp Palomies-paloesimies Kadk 62/Viesti Opetusups-kpääll/ KSVP: - 87 Vtstopääll/SSSLE: Vpääll/SSSLE: Henk-ospääll/KESSLE: (Reskoul-, asev-, komento-, henk-ala, mp-työ) Koulpääll/KSmpp/MPK Piiripääll/KSmpp/MPK alk, Kskotuykspääll Yht MPK:n leivissä tullee täyteen n 6 vuotta, paikka vapautuu

4 Pro defencione patriae voluntaria, Isänmaan vapaaehtoisen puolustamisen hyväksi

5 ON KOULUTUSORGANISAATIO

6 MPK:n syntyhistoriaa: 1(2) Pariisin rauhansopimus mahdollisti keskustelun vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta perustettiin PE:n johdolla työryhmä; miten vap.eht, ei aseellista koulutusta voitaisiin järjestää mp-järjestöjen puitteissa Mp-järjestöt kutsuivat kenrm Seppo Räisäsen (SSSlkom evp) organisoimaan, käynnistämään, ohjeistamaan ja kehittämään koulutusta è muodostettiin KOULUTUSORGANISAATIO Koulutusta laajennettiin sotilaallisiin lisäkursseihin ja turvallisuuspolitiikan erikoiskursseihin. Maanpuolustuskoulutus ry perustettiin uusi laki puolustusvoimista määritteli pv:lle tehtäväksi tukea vap.eht mp-koulutusta esitettiin paikallisosastojen muodostaminen ja selonteossa mainittiin vap.eht mp paikallisosastojen muodostaminen aloitettiin, käynnistettiin reserviyksikkötoiminta selonteko: Vapaaehtoinen mp-koulutus tukee pv:n suorituskykyä

7 MPK:n syntyhistoriaa: 2 (2) : Kaikki vapaaehtoisen mp-koulutuksen kehittäminen yhteen yhdistykseen è nimiehdotus: Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry, jäseniksi mp-järjestöjen lisäksi PLM ja pv : PLM:n ohje vmp:sta. Mp-piirien päälliköt päätoimisiksi : Selonteko: Vmp:n merkityksen korostaminen. Pv:n tuki vmp:lle ohjataan pääsääntöisesti MPK:n kautta, joka johtaa vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta : Organisointia, koulutusta, kehittämistä, : Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta voimaan è MPK julkisoikeudelliseksi è PLM:n rahoitus, ohjaus, valvonta, pv:n tuki, : MPK:n strategia 2015 julkaistiin. Uudelleen organisointi; 19 mp-piiriä = 7 mp-piiriksi, ent.piirit itsenäisiä Koulutus- ja tukiyksiköitä (kotu) + Ilmapuolustuspiiri + Meripuolustuspiiri MPK JUHLII 20 VUOTISTAIVALTAAN JOULUUSSA 2013.

8 Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 556/2007: 1(2) Laissa säädetään viranomaisten valvonnassa ja ohjauksessa järjestettävästä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, jolla kehitetään kansalaisten ja viranomaisten valmiuksia osallistua yhteiskunnan tukemiseen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää maanpuolustuskykyä. 3 Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistyöjärjestönä.

9 Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 556/2007: 2 (2) MPK:n julkisena hallintotehtävänä on: järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa 1) sotilaallista koulutusta (=pv:n tilaamaa, veh-perusteisia) 2) sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta 3) vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta; kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta.

10 MPK:n jäsenjärjestöt Kadettikunta ry Lentopelastusseura ry Maanpuolustusnaisten Liitto ry Maanpuolustussoittokunnatyhdistys ry Naisten Valmiusliitto ry Nylands Brigads Gille rf Reserviläisliitto ry Reserviläisurheiluliitto ry Sininen Reservi ry Sotilaskotiliitto ry Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Suomen Metsästäjäliitto ry Suomen Radioamatööriliitto ry Suomen Reserviupseeriliitto ry Maanpuolustuskiltojen liitto ry

11 MPK:N KURSSIJAKO 1. Puolustusvoimien tilaama koulutus (veh) 2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus 2/3 ( näistä saa yleensä kh-vuorokausia) 3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU) ( sis myös muun siviilikoulutuksen) 4. Muu toiminta 1/3 (yo kurssien ulkopuolinen tapahtuma kuten erillinen luento, kunniavartiot, liikuntatapahtumat, messut, yritysvierailut, )

12 MPK:n organisaatio 2011 alkaen

13 Keski-Suomen Koulutus- ja tukiyksikön alue Kivijärven paikallispäällikkö + jory Viitasaaren paikallispäällikkö + jory Kivijärven paikallispäällikkö + jory Konneveden paikallispäällikkö + jory Keski-Suomen Kotuyksikön toimisto/tikkakoski Äänekosken paikallispäällikkö + jory yyy paikallispäällikkö + jory xxx paikallispäällikkö + jory Jyväskylän paikallispäällikkö + jory Keuruun paikallispäällikkö + jory Jämsän paikallispäällikkö + jory

14 KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN YLEISKOKOONPANO LUKIEN (organisatorinen) KSKOTUYKS:n PÄÄLLIKKÖ KOULUTUS- PÄÄLLIKKÖ KOULUTUKSEN SUUNNITTELUN JOHTORYHMÄ PAIKALLISPÄÄLLIKÖT KOULUTUSOSASTO 10 ryhmää TUKIOSASTO 2 ryhmää

15 KSKOTUYKSIKÖN RYHMÄKOHTAINEN KOKOONPANO LUKIEN KSKOTUYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ KOULUTUKSEN SUUNNITTELUN JOHTORYHMÄ VARAPÄÄLL Koulutuspäällikkö PAIKALLISPÄÄLLIKÖT 1. JOHTAMISTAIDON RYHMÄ 4. TAISTELUKOULUTUSRYHMÄ 4.1 MAAKUNTAJOUKOT 4.2 MUU SOTILAALLINEN KOULUTUS 2. KOULUTTAMISTAIDON RYHMÄ 5.VARAUTUMIS- JA TURVALLISUUS- KOULUTUSRYHMÄ Asiantuntijat ja paikallispäälliköt 3. LÄÄKINTÄ- JA ENSIAPU- KOULUTUSRYHMÄ 6. AMPUMAKOULUTUSRYHMÄ 6.1. PALVELUSAMMUNNAT 6.2 MUU AMPUMAKOULUTUS 8. TUKIOSASTO 7. KENTTÄKELPOISUUSRYHMÄ 8.1 KALUSTO- JA VARASTORYHMÄ 8.2 TUKIRYHMÄ 7.1 MAASTORYHMÄ 7.2 TESTAUSRYHMÄ

16 KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKKÖ MPK:N KOULUTTAMISEN KOULUTUSOHJELMA 1(2) Strategian mukaan MPK on luotettava ja arvostettu koulutusorganisaatio

17 MPK:N KOULUTTAMISEN KOULUTUSOHJELMA MPK:N KOULUTTAMISEN KOULUTUSOHJELMA 2(2) 3. TASO Harjoituksenjohtajakoulutus; Teorian kurssi + teorian hyväksytty koe + käytännön näyttökoe (?) 1. TASO Kouluttajakoulutus; Teorian kurssi tai käytäntö+ teorian hyväksytty koe + käytännön näyttökoe+ ea-kurssi/vast tiedot 2. TASO Kurssinjohtajakoulutus; Teorian kurssi + teorian hyväksytty koe + käytännön näyttökoe

18 Keski-Suomen maanpuolustuspiirin/koulutus- ja tukiyksikön kurssit

19 Keski-Suomen Maanpuolustuspiirin kurssit ja kurssilaiset , KSkotuyksikön tulokset ) ) NASTA-harj (n 600 vrk) Kurssilaiset Kurssi vrk

20 SOTILAALLISIA TAITOJA Sotilaallisia valmiuksia kehittävät harjoitukset Maakuntajoukon harjoitukset

21 MAANPUOLUSTUS YLEISTIETOA TURVALLISUUSPOLITIIKASTA TUTUKSI YLEISTIETOA PUOLUSTUSVOIMISTA YLEISTIETOA ASEVELVOLLISUUDESTA YLEISTIETOA VARUSMIESPALVELUKSESTA

22 VAATIVIA OLOSUHTEITA SELVIYTYMINEN MAASTO- OLOSUHTEISSA ENSIAPUTAIDOT MAASTOSSA EXTREME RYHMÄYTYMINEN

23 VESITURVATAITOJA Yhteistoiminta Järvipelastusseurat Pelastuslaitokset Puolustusvoimat Kohdennettuja kursseja Naiset Koululaiset kesämökkiläiset

24 TURVALLINEN ASEENKÄSITTELY ASE ON YKSI HARRASTEVÄLINE TURVALLISEN ASEENKÄSITTELYN HALLINTA EI RÄISKIMISTÄ

25 TURVALLINEN AMPUMAHARRASTUS Ase- ja ampumakoulutus Turvallinen aseenkäsittely Shooting Card?

26 POLIISI TUTUKSI POLIISIVIRANOMAISTEN TYÖ TUTUKSI POLIISIMIEHET TUTUIKSI POLIISIVIRANOMAISET LÄHEMMÄS KANSALAISTA

27 ALKUSAMMUTUSTAIDOT AMMATTILAISTEN OHJAAMINA PERUSOPPITUNNIT KODIN TURVAVÄLINEET TOIMINTA HÄTÄTILANTEISSA PERUSTAITOJEN HARJOITTELU SAMMUTUSPEITE SAMMUTTIMET HÄLYTTÄMINEN 112

28 ITSEPUOLUSTUSTA YHTEISTOIMINNASSA ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA EI RAMBOILUA POIS VAARATILANTEESTA

29 ENSIAPUTAIDOT PERUSTAITOJEN OPETUS AMMATTILAISET KOULUTTAA ARKISET TILANTEET KAIKKI HARJOITTELEVAT ROHKAISTAAN; EI PELOTELLA TOTEUTUS YKSINKERTAISIN MENETELMIN EI LIIKAA REKVISIITTAA JOKAKODIN EA-VÄLINEIN

30 RYHMÄYTYMISTÄ TUETAAN OPPILAIDEN RYHMÄYTYMISTÄ ELÄMYKSIÄ YHDESSÄOLOSTO OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN YHDESSÄOLOA

31 YMPÄRISTÖNSUOJELU ALAN ASIANTUNTIJOIDEN OHJAAMINA PERUSTIETOA YMPÄRISTÖASIOISTA NUORTEN HERÄTTELY YMPÄRISTÖASIOIHIN KÄYTÄNNÖNLÄHEISIÄ HARJOITUKSIA MITÄ MINÄ VOIN TEHDÄ YMPÄRISTÖSUOJELUN HYVÄKSI

32 MESSU- JA TOIMINNAN MPK:N TOIMIJOIDEN TOIMINTA MESSUILLA, MARKKINOILLA JA TAPAHTUMISSA ESITTELYTOIMINTA * MPK:N TOIMINNAN TUNNETTAVUUDEN PARANTAMINEN * KURSSILAISTEN REKRYTOINTI

33 YHTEISTOIMINTA MUIDEN MP- JÄRJESTÖJEN/VAST KANSSA MPK:N OSALLISTUMINEN YHTEISIIN TAPAHTUMIIN MUIDEN MP-JÄRJESTÖJEN JA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA * MM VETERAANIEN TUKEMINEN

34 POIMINTOJA PV:N NORMIOHJAUSASIKIRJOISTA: 1(2) 1.Pv:n aseiden ja a-tarvikkeiden käyttö pv:n tilaamilla kursseilla - pv:n asetettava valvoja, joka toimittaa aseet ja a-tarvikkeet ja valvoo ammunnat - ammunnanjohtajana voi toimia vain pv:n hyväksymä kouluammuntojen johtamisoikeudet omaava kouluttaja (res tai evp) 2. Kouluttajavalinnat - pv:n tilaamien kurssien kouluttajina voivat toimia vain pv:n (altsto) hyväksymät kouluttajat (arviot 3 v välein) 3. Johtamisjärjestelmät ja päätelaitteet - koulutus vain pv:n valvojan ollessa mukana (ei koske yksittäisiä viestilaitteita)

35 POIMINTOJA NORMIOHJAUSASIKIRJOISTA 2(2) 4.MPK:N TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ KOULUTUKSEEN LIITTYVÄN INFORMAATION JAKAMISESSA - pv:n tilaama koulutus hallinnoidaan AVT-OPJO:ssa. MPK:n tietojenhallintajärjestelmää (THJ) voidaan käyttää informaation jakamisessa - AVT-OPJO ja MPK:n THJ keskustelevat kaksi kertaa vuodessa = tiedot siirtyvät järjestelmästä toiseen (Ajoittain numerohässäkkää, kurssitiedot eivät ole siirtyneet yms) - pv:n valvoja toimittaa kurssin sijoitusluettelon MPK:n kurssin johtajalle - yli 60 vuotiaita henkilöitä voidaan käyttää kouluttajina è > 60 vuotiaista luotava AVT-OPJO:oon oma ilmoittautumisryhmä ( ei lähetetä VEHkutsua, ainoastaan tiedote)

36 V 2013 KURSSIPOIMINTOJA: 1(4) Seremoniakurssi ti ja ti klo /Tikkakoski Järjestyksenvalvojan kertauskurssi la 23.2./Tikkakoski EHAS 2016 käyttökoulutus (VEH) /Tikkakoski Kurssinjohtajakurssi (Koul 2) /Tikkakoski Hiihtomarssi 30 km maaliskuu/tikkakoski Taktinen pistooli I /Keuruu Komendantin Cup 1/2013/Tikkakoski Taktinen kivääri I/ /Keuruu

37 V 2013 KURSSIPOIMINTOJA: 2(4) KEVÄT-HALLI (yhteisharjoitus PIRKKotuyksikön kanssa) Perk-kurssi (VEH) Lkp-upseerikurssi (VEH) Kurssinjohtajan ja kurssivääpelin kurssi Ammunnan ja ammunnanjohtamisen peruskurssi Intti tutuksi naisille

38 V 2013 KURSSIPOIMINTOJA: 3(4) Ammunnan peruskurssi (Ampumakortti) /Tikkakoski Polkupyörämarssi 80 km toukokuussa/saarijärvi? Taktinen haulikko /Keuruu Taktinen pistooli III /Keuruu Perinnekiväärikurssi 8.6./Keuruu Taktinen kivääri III /Keuruu Keski-Suomen maanpuolustusjuhlan tukikurssi (9.-) 10.8./Keuruu Taktinen kivääri II /Keuruu

39 V 2013 KURSSIPOIMINTOJA: 4(4) Komendantin Cup 2/ /Tikkakoski Järjestyksenvalvojan kurssi /Tikkakoski Komendantin Cup 3/ /Tikkakoski TURVALLISUUSPOLITIIKAN ERIKOISKURSSI /Tikkakoski Piirin tuki kursseille? Ks kurssit:

40 KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKKÖ KESKEISET HAASTEET JA KEHITTÄMINEN: PV-UUDISTUS è KOTU osana paikallisjoukkoa (PAIKP)? è Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen merkityksen kasvu ja hyödyntäminen pv:n tarpeissa è Tukevien joukko-osastojen väheneminen è yhden luukun periaate VAPAAEHTOISTYÖN TULEVAISUUS?

41 YHTEYSTIETOJA Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Keski-Suomen Koulutus- ja tukiyksikkö (KSkotuyks) PL Tikkakoski * Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö * Koulutuspäällikkö Kari Kilpeläinen Riku Tenhunen Puh Puh