KIRKKONUMMI, MUNKINNIITYN ASEMAKAAVOJEN LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENTAMISTAPAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMI, MUNKINNIITYN ASEMAKAAVOJEN LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENTAMISTAPAOHJE"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMI, MUNKINNIITYN ASEMAKAAVOJEN LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENTAMISTAPAOHJE MUNKINNIITTY ASEMAKAAVOJEN MUUTOS Munkinmäen itäosan asemakaavanmuutos koskee kortteleita 207 ja 215 sekä katualueita. Kirkkolaakson asemakaavanmuutos koskee katu- ja rautatiealueita.

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT YLEISTÄ Suunnitteluperusteista ja ohjeen tarkoituksesta Ohjeen hyväksyminen LÄHIYMPÄRISTÖOHJE Katualueet ja kevyen liikenteen väylät Rautatiealue RAKENTAMISTAPAOHJE Rakennukset Julkisivut Mainoslaitteet RAKENNUKSET KORTTELISSA Hypermarketin laajennus ja pysäköintikansi Maanalainen huolto- ja lastauspiha PIHA-ALUEET KORTTELISSA Korttelin sisäiset jalankulku-, pysäköinti- ja liikennealueet Jolkbyn joen reuna-alueen käsittely Jolkbyn joen ylittävä silta Valaistus

3 1 ALKUSANAT Munkinniityn asemakaavan lähiympäristö- ja rakentamistapaohje koskee vähittäiskaupan suuryksikön (Prisma-tavaratalo) korttelia 215 ja katualueita Kirkkonummen liikealueella matkakeskuksen lähituntumassa. Kirkkonummen kunta edellyttää lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeen laatimista: Laadukkaan ympäristön luomiseksi rakennussuunnittelussa ja alueen toteutuksessa on noudatettava asemakaavaa ja asemakaavamääräyksiä ohjeistavaa rakentamisohjetta, joka koskee kortteleita ja julkista ulkotilaa. Munkinniityn kaavamuutoksen toteuttamisella on laaja vaikutus koko kuntakeskukseen: hypermarket (Prisma-tavaratalo) ja uusi liikerakentaminen houkuttelevat suuria asiakasvirtoja alueelle, jolloin hankkeen liikenteelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Samaan aikaan Kirkkonummen kuntakeskuksen liikealueen rakentaminen etenee ja kaava-aluetta ympäröivien alueiden asukasmäärän ennustetaan kasvavan verraten nopeasti. Tällöin kaavamuutosalueelle johtavien kevyen liikenteen yhteyksien tulee olla toimivia, turvallisia ja lisätä alueen viihtyisyyttä. Suunnitteluhanke on valmisteltu yhteistyössä Osuuskauppa Varuboden-Oslan Handelslag ja konsulttien sekä Liikenneviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Kirkkonummen kunnan asiantuntijoiden kanssa. Teboil Oy:n edustajia on erikseen tiedotettu asemakaavan laatimisen aikana. Lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeen laatimiseen on osallistunut työryhmä, johon kuuluvat: Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, Kirkkonummen kunta Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, Kirkkonummen kunta Kehitysjohtaja Jukka Pöyhönen, Osuuskauppa Varuboden- Osla Handelslag Arkkitehti Elli Maalismaa, Optiplan Oy Arkkitehti Helena Rantala-Stewart, Innovarch Oy Arkkitehti Minja Mero, Innovarch Oy Maisema-arkkitehti Marika Bremer, Sito Oy Osastopäällikkö Tommi Eskelinen, Sito Oy Helsingin ja Upinniementien suunnalta saavuttaessa vähittäiskaupan suuryksikkö on ensimmäinen maamerkki, joka luo mielikuvaa Kirkkonummen keskustasta ja keskustaan saapumisesta. Myös näkymät junasta ovat tärkeitä. Siksi kaupunkikuvallisena päätavoitteena on taajamakuvan ja Länsiväylän (kantatie 51) varren näkymän parantaminen yhtenäisellä rakentamisella. Asemakaavamerkinnät ja -määräykset ovat sitovia. Lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeella täydennetään asemakaavakartan merkintöjä ja määräyksiä kuvien ja tekstin avulla. Niiden tarkoituksena on ohjata rakennussuunnittelua ja koko alueen toteutusta niin, että ohjeen avulla saavutetaan asemakaavan tavoitteena oleva arkkitehtoninen ilme sekä luodaan viihtyisää ja laadukasta liikerakentamisen ympäristöä. Kuva 1. Hypermarketin (Prisma-tavaratalo) tuleva rakentamispaikka. 3

4 2 YLEISTÄ 2.1 Suunnitteluperusteista ja ohjeen tarkoituksesta Upea kuntakeskuksen ja Heikkilän kulttuuripainotteinen maisema on hieno lähtökohta hypermarketin (Prisma-tavaratalo) täydennysrakentamiselle ja kuntakeskuksen sisääntulon suunnittelulle. Paikkaa täytyy korostaa sopivalla ja maisemaa kunnioittavalla tavalla. Munkinniityn asemakaava-alue on Jolkbyn joen laaksoa, joka on osin peltoa, osin rakentuvaa keskustaa ja Kirkkolaakson puistoaluetta. Idässä jokilaaksoa rajaavat Heikkilän korkeat avokalliot. Kirkkolaaksonpuiston pitkät näkymät katkeavat rantarataan. Jolkbyn joki jatkuu hypermarketin tontilla, jota hyödynnetään ympäristön rakentamisessa. Munkinniityn alue on Kirkkonummen keskustan liikealueen kehittyvää kaupallista aluetta. Alueen yleisilme on näkymänä merkittävä sekä Turun ja Helsingin väliselle rautatielle että Kirkkonummen kuntakeskukseen johtavalle eteläiselle sisääntulotielle. Suunnittelun tavoitteena on korkeatasoinen kokonaisuus, joka luodaan seuraavin periaattein: Prisman laajennuksen massoittelu ja julkisivut ovat nykyisen tavaratalon muotokieltä. Lisärakennuksen ja jakeluaseman yhtenäisellä räystäslinjalla pyritään rauhalliseen vaikutelmaan ja rakennuksen silhuettiin. Lisärakennuksen massoittelu ja julkisivut ovat yksinkertaisia ja pelkistettyjä. Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen ohjaa rakennussuunnittelua ja rakentamista sitovin määräyksin. Kaavassa osoitetaan mm. rakennusten paikat, korkeus ja rakentamisen määrä. Lisäksi julkisivujen ja pihojen rakentamisen pääperiaatteet on määritelty kaavassa. Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje selventää kaavamääräyksiä tarkemmin mm. materiaalien käyttötapoja ja ohjaa yksityiskohtien suunnittelua. 2.2 Ohjeen hyväksyminen Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje on laadittu kunnanhallituksen hyväksymän Munkinniityn asemakaavan toteuttamisen ohjaamiseksi ja siinä on asemakaavaa yksityiskohtaisemmin kuvattu alueen laadullista toteuttamista. Kuva 2. Kirkkolaakso, Jolkbyn joki ja taustalla olevat kalliot luovat Munkinniityn asemakaavoitukselle hyvät lähtökohdat. Lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeen hyväksyy Kirkkonummen kunnanvaltuusto osana asemakaavahanketta. 4

5 3 LÄHIYMPÄRISTÖOHJE 3.1 Katualueet ja kevyen liikenteen väylät Kaavamääräys Katualueet toteutetaan Kirkkonummen kuntakeskuksen laatu- ja ympäristösuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Katualueiden portaat ja luiskat sekä muut rakenteet on toteutettava muotoilultaan ja materiaaleiltaan korkealuokkaisina. Katurakentamisen yhteydessä myös radan vierustaa voidaan kehittää laadukkaalla ympäristörakentamisella. Kirkkonummentien rautatiesillan rakentaminen avartaa Munkinmäentien varren näkymiä. On myös tärkeää, miten rautatiesilta bussipysäkkeineen, portaineen ja hisseineen liittyy kuntakeskuksen sisääntulon muuhun rakentamiseen. Asemakaavan laatimisen aikana on laadittu suunnittelualueelle katujen yleissuunnitelma (Luostarinmäen alueen katujen yleissuunnitelma, Sito Oy 2014), josta ilmenevät liikennejärjestelyt mm. Munkinmäentien ja Paadistenkaaren risteysalueella. Katualueiden ja kevyen liikenteen väylien pääasiallisena pintamateriaalina käytetään asvalttia. Ajoradat rajataan graniittireunakivellä. Välikaistoille istutetaan matalia pensaita, jotka eivät muodosta näkemäestettä. Maanpeitepensaiden maksimikorkeus näkemäalueilla on 0,3 m. Lajivalinnoissa on pyrittävä kestävyyteen ja helppohoitoisuuteen. Kapeille välikaistoille (leveys 1 m tai vähemmän) ei istuteta pensaita eikä nurmea vaan ne kivetään betonikiveyksellä. Munkinmäentien ja Paadistenkaaren risteysalueella suojatiet toteutetaan nupukivistä korostamaan katualueella jalankulkijan ja pyöräilijän turvallisuutta kadun ylityskohdissa. Kevyen liikenteen raitti erotetaan kiertoliittymän kohdalla korttelista 207 esim. korkealla reunakivellä ja pollareilla. Tämän tarkoituksena on estää polkupyörällä ajo huoltoaseman (Teboil) pihan kautta. Luiskat, joiden kaltevuus on 1:2 tai loivempi, voidaan istuttaa tai nurmettaa ja kattaa kuorikatteella. Luiskat, joiden jyrkkyys on 1:1,5-1:2. Katteena tulee käyttää sepeliä. Tätä jyrkemmät luiskat kivetään. Kuva 3. Jyrkissä istutetuissa luiskissa käytetään katteena soraa. Katujen ja kevyen liikenteen väylien valaistus suunnitellaan katusuunnittelun yhteydessä. Kaduilla tulee käyttää Kirkkonummen kuntakeskuksen laatu- ja ympäristösuunnitelman laatukäsikirjassa mainittuja tai niitä laatutasoltaan vastaavia valaisinmalleja. Katualueiden valaisinpylväiden tulee olla sävyltään tummanharmaita Kuntakeskuksen laatu- ja ympäristösuunnitelman mukaisesti. Rautatiealue tullaan aitaamaan Liikenneviraston käyttämällä aitamallilla tai samalla aitamallilla, jota on käytetty Kirkkonummen matkakeskuksessa linja-autoaseman kohdalla. 5

6 Yksityiskohtaiset katusuunnitelmat laaditaan kunnan toimesta asemakaavan periaatteita noudattaen. Sopiviin kohtiin katujen varsille suunnitellaan levähdyspaikkoja penkkeineen. Penkkien tulee sopia materiaaleiltaan, muotoilultaan ja väriltään muihin kadunkalusteisiin. 3.2 Rautatiealue Kirkkonummen kunta ja Liikennevirasto toteuttavat yhteistyössä rautatie- ja katualueiden muutoksiin liittyvät ympäristötyöt. Liikennevirasto aitaa rautatiealueen pääsääntöisesti omien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Rautatien äärellä oleva puusto pyritään säilyttämään. Koska rautatiealueen rakentamista ei ole syytä ohjata, ei lähiympäristöohje koske rautatiealuetta. Asemakaavassa rautatiealue on mitoitettu siten, että se mahdollistaa kaupunkiradan toteuttamisen Kirkkonummen asemalle. 3.3 Rautatiesilta ja pysäköinti sillan alla Kaavamääräys Kuva 4. Kapeat välikaistat kivetään betonikiveyksellä. Pääväylän (Kirkkonummentie) katualueelle, jota koskee maanalainen pysäköimispaikka (ma-p), on sallittua sijoittaa erillisen suunnitelman mukaisesti pysäköintilaitos, jonka autopaikat on osoitettava lähialueen kortteleiden ja/tai liityntäpysäköinnin käyttöön. Kirkkonummen kunta on laatinut Munkinniityn asemakaavan hankkeeseen liittyen suunnitelman uudesta rautatiesillasta (Kirkkonummentien risteys ja ylikulkusilta, Sito Oy 2014). Siinä on tutkittu mm. Munkinmäentien eteläpuolella uuden siltakannen alapuolen käyttöä pysäköintilaitoksena. Kirkkonummentien uudistettavan rautatiesillan alle on mahdollista sijoittaa noin sata autopaikkaa maantasoon. Jos sillan alle rakennetaan pysäköintilaitos kahteen tasoon, sinne voitaisiin enimmillään sijoittaa autoa. Laitos palvelisi mm. Munkinmäelle mahdollisesti rakennettavien asuinkerrostalojen asukkaita. Kuva 5. Kirkkonummen keskustan osana Kirkkonummentien sillan alusta ja mahdollinen pysäköintilaitos tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena. Esimerkkikuva on Vantaan Valkoisenlähteentieltä. Uuden rautatiesillan bussipysäkit katoksineen sekä hissitornit, portaat, mahdollinen pysäköintilaitos ja valaistus toteutetaan yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Tämä kokonaisuus on tärkeä osa Kirkkonummen liikealueen visuaalista si- 6

7 sääntuloa. Se liittyy matkakeskukseen ja viereisiin hypermarketeihin (Citymarket- ja Prisma-tavaratalot). Kokonaisuuden rooli on tärkeä myös pimeällä valaistun maiseman täydentäjänä. Valaistuksen tulee tukea turvallisuuden tunnetta ja viihtyisyyttä. Valaistus suunnitellaan yhdessä katuvalaistuksen kanssa. Uuden rautatiesillan hissitorneja tulee jatkosuunnittelussa hyödyntää esim. valaistuina liikealueen maamerkkeinä. Niiden yksityiskohtainen muotoilu ja muu suunnittelu tehdään sillan rakentamissuunnittelun yhteydessä. Uuden rautatiesillan rakentaminen ajoittuu 2020-luvulle. Jos pysäköintipaikat rakennetaan rautatiesillan alle maantasoon, alueen pysäköintialueen viherrakentaminen, ulkovalaistus, kulkuyhteydet ja materiaalit toteutetaan rakentajan toimesta laadittavan suunnitelman mukaisesti. 4 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee korttelin 215 täydennysrakentamista ja piha-alueita. Koska huoltoasemakortteli 207 (Teboil) on rakennettu, tämä lähiympäristö- ja rakentamisohje ei koske sitä muutoin kuin siihen rajoittuvan katurakentamisen osalta. Munkinniityn lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeen sitovin osa koskee asemakaavassa määrättyjä rakennusten julkisivuvärejä ja -materiaaleja sekä kattomuotoja. Kaupunkikuvallisen ilmeen ja laatutason saavuttamiseksi rakennustapaohjetta ja sen suosituksia tulee noudattaa myös rakenteiden yksityiskohdissa sekä piha- ja vihersuunnittelussa. 4.1 Rakennukset Täydennysrakentamisen kokonaisilme on tärkeä saapumisnäkymien kannalta etenkin Helsingin suunnasta Länsiväylää ja etelästä Upinniementietä pitkin ajettaessa. Hypermarketin (Prismatavaratalo) täydennysrakentamisella kuntakeskuksen sisääntuloteiden risteykseen luodaan paikka, joka luo vahvan mielikuvan ja tunnelman keskustaan saapumisesta. Koko risteysalueen rakentaminen edellyttää tällöin riittävän yhtenäistä rakentamistapaa, joka koskee myös tulevan rautatiesillan yksityiskohtia. Olemassa oleva huoltoasema (Teboil) säilyy nykyisellään. Hypermarket (Prisma-tavaratalo) ja sen uudisrakennus luovat uutta kaupunkimaisemaa nykyiselle rakennetulle alueelle. Ideana on, että liikerakentaminen alkaa idästä autopesulan, jakeluaseman ja siihen liittyvän katoksen rakentamisella. Katos liittää sen myöhemmin uuteen liikerakennukseen, joka laajenee myös hypermarketin nykyisen sisäänkäynnin puolella nykyiselle pysäköintialueelle. Hypermarketin (Prisma-tavaratalo) yhteyteen tulevat uudet liiketilat, polttoaineen jakeluasema ja autopesula olemassa olevan rakennuksen jatkeena muodostavat yhtenäisen rakentamisen linjan Länsiväylän (kantatie 51) varrelle. Tämä julkisivu on käsiteltävä siten, että se toimii ohi vilahtavana näkymänä ja ilahduttaa myös kuntakeskuksen ohikulkijoita. Korttelin rakennusten kerrosluvut vaihtelevat yhden ja kolmen kerroksen välillä. Toteutuksessa on pyrittävä rakennusten mittakaavalliseen jaotteluun ja materiaalien käyttöön jäsentämällä rakennusten julkisivut kaupunkikuvaa vahvistavina elementteinä. 4.2 Julkisivut Kaavamääräyksiä Rakennuksen julkisivukäsittelyn on oltava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen. Rakennuksen julkisivuvärityksen on oltava pääosin vaaleasävyinen. Julkisivumateriaalina on sallittua käyttää lasin lisäksi enintään kahta eri materiaalia, jotka jäsentävät rakennuksen pienempiin osiin. Rakennuksen laajennus on julkisivumateriaaleiltaan sovitettava nykyiseen rakennukseen. 7

8 4.3 Katot Rakennuksen asiakaspihan ja pääväylän (Länsiväylä) puolen liiketilojen laajennusosan (yht k-m2) maantasokerroksen julkisivut eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa. Rakennuksen liiketilojen sisäänkäynnit on järjestettävä asiakaspihan kautta. Sisäänkäynneiltä on järjestettävä esteettömät ja turvalliset yhteydet pysäköintialueille ja yleisille kevytliikenneväylille. Rakennuksen pääsisäänkäyntiä on korostettava julkisivussa. Korttelin 215 toimintaa täydentävien liikerakennusten julkisivujen suunnittelussa tavoitteena on rauhallinen ja selkeä yleisilme. Julkisivuissa on isoja umpi- ja lasipintoja. Etenkin Länsiväylän (kantatie 51) suuntaan julkisivussa tulee olla riittävän suuret pinnat, jotka ovat luettavissa myös ohikulkevista autoista. Julkisivua Länsiväylälle (kantatie 51) elävöitetään valaistuksen keinoin. Valaistuksella viestitetään paikan kaupunkimaisesta luonteesta ja keskustaan saapumisesta. Lisärakennuksen julkisivuissa vertikaaliaiheisten erkkereiden värilliset sivuseinät valaistaan Länsiväylän (kantatie 51) suuntaan. Valaistut värilliset vertikaaliaukotukset ( erkkerit ) tuovat pimeällä elävyyttä julkisivuun. Valaisemalla pystyaiheiset aukotukset saadaan myös Länsiväylän (kantatie 51) julkisivulle julkisen rakennuksen ilmettä. Pimeällä värilliset valaistut pinnat toimivat Länsiväylää ohiajaville autoilijoille maamerkkinä. Sisäänkäynnit liiketiloihin asiakaspihan puolelta suunnitellaan esteettöminä rakennussuunnittelun yhteydessä. Kaavamääräyksiä Kattomuoto on tasakatto. Rakennuksen kattotasanteen pysäköintilaitos (a4300) on toteutettava rakentamistavaltaan ja muodoltaan sekä julkisivukäsittelyltään ja -materiaaleiltaan rakennuksen arkkitehtuuria vahvistavina aiheina. Rakennuksen pääväylän (Länsiväylä) puolen liiketilojen laajennusosa (yht k-m2) on toteutettava yhtenäisellä kattorakenteella polttoaineen jakeluaseman (pj) ja autopesulan kanssa. Korttelin 215 toimintaa täydentävien liikerakennusten ja polttoaineen jakeluaseman katos toteutetaan tasakattona. Korttelin kattomuotojen on oltava yhtenäisiä. Katolle sijoitettavat tekniset tilat ja laitteet tulee ryhmitellä siten, että katoista tulee yleisilmeeltään rauhallisia ja kattojen rauhallinen yleisilme säilyy. Räystäiden ja katosten tulee olla korkeudeltaan yhteneviä. 4.4 Mainoslaitteet Kaavamääräyksiä: Korttelikohtaisesti on laadittava ulkomainossuunnitelma rakennusluvan yhteydessä rakennusten arkkitehtuuria vahvistavina aiheina. Kortteli 207 Korttelialueelle on sallittua sijoittaa enintään yksi 6 m korkea mainospylväs. Toinen mainospylväs voidaan sijoittaa katualueelle Kirkkonummentien ja Paadistenkaaren liittymään. Kortteli 215 Korttelialueelle on sallittua sijoittaa yksi enintään 12 m korkea mainospylväs. Mikäli pylväs kytkeytyy rakennukseen ja vahvistaa rakennuksen arkkitehtuuria, voi sen korkeus olla em. korkeampi. 8

9 5 RAKENNUKSET KORTTELISSA Hypermarketin laajennus ja pysäköintikansi Hypermarketin (Prisma tavaratalo) julkisivut ovat väriltään vaaleaa betonia olemassa olevan rakennuksen julkisivukäsittelyn mukaisesti. Rakennuksen pääsisäänkäyntiä korostetaan korkealla katoksella, joka nostetaan päämassan räystäslinjan yläpuolelle, korostamaan sen toiminnallista merkitystä. Hypermarketin laajennus tehdään nykyisen myymälän pääsisäänkäynnin itäpuolelle ja toteutetaan samankorkuisena kuin nykyinen myymälärakennus. Laajennusosan kattotaso toteutetaan pysäköintialueena, jonka päälle on mahdollista rakentaa toinen pysäköintikansi. Jatkossa tätä kaksikerroksista rakennelmaa kutsutaan pysäköintilaitokseksi. Rakennuksen laajennuksen ja olemassa olevan pysäköintikannen korotusosan julkisivuissa noudatetaan nykyisten rakennuksen julkisivujen muotokieltä ja käytetään samoja julkisivumateriaaleja. Tällöin rakentamiskokonaisuus säilyy yhtenäisenä. 5.2 Lisärakennus, polttoaineen jakelukatos ja autopesula Korttelin 215 uuteen yksikerroksiseen lisärakennukseen liittyvä polttoaineen jakeluaseman katos ja autopesula muodostavat Länsiväylän (kantatie 51) varrelle yhtenäisen, mutta samalla julkisivukäsittelyltään vaihtelevan kokonaisuuden. Länsiväylän (kantatie 51) suuntaisille liiketiloille on varattu huoltokäytävä rakennuksen eteläsivulle. Huolto hoidetaan kattopysäköintialueelta laskeutuvan ajorampin alitse. Huoltotoiminta ei saa näkyä Länsiväylän (kantatien 51) puolelle. Kattopysäköinnin asiakasliikenne on ohjattu jakeluaseman katoksen alitse hypermarketin (Prisma-tavaratalo) katolle johtavalle rampille. Huoltoliikenne kulkee samaa reittiä jakeluaseman katoksen alitse liikerakennuksen eteläsivulle ja edelleen maanalaiseen huoltotilaan. Katoksen alla asiakas- ja huoltoliikenteen ajoreitti on erillään tankkauspisteistä. Lisärakennus Pysäköintikannelle toteutettavan pysäköintilaitoksen julkisivuissa käytetään materiaalina säleikköä, joka on värisävyltään vaalea. Säleikköpinnat suunnitellaan yhtenäisinä pintoina ja ne jäsennellään pienillä detaljeilla päärakennuksen moduulimitoitusta noudattaen. Säleikköjen käyttö julkisivussa mahdollistaa katolla sijaitsevan pysäköintilaitoksen toteuttamisen ns. itsetuulettuvana. Myös laitoksen valaistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota: valaistus on järjestettävä siten, etteivät valolähteet näy liiaksi ympäristöön eivätkä ne saa aiheuttaa liikaa häikäisyä laitoksen ulkopuolelle. Pysäköintilaitoksen julkisivusäleikön sijaan julkisivukäsittely voidaan toteuttaa myös muusta materiaalista, mikäli se vahvistaa rakennuksen arkkitehtuuria. Kuva 6. Ideakuvassa näkyvät Länsiväylän (kantatie 51) puoleinen kahvilan lasiseinä ja liikkeiden pystyaiheiset erkkerit. 9

10 Lisärakennuksessa julkisivujen umpipinnat ovat vaaleaa betonia. Mielikuvaa umpinaisista julkisivuista on vältettävä. Sen julkisivuihin on suunniteltu isoja lasipintoja, jotka avautuvat Länsiväylälle (kantatie 51) päin kuten nykyisen Prisman liukuportaiden lasiseinä. Lasin käsittely julkisivussa on kutsuva ja hengittävä elementti, joihin väreillä tuodaan lisää näyttävyyttä. Lisäksi lasipintojen syvennyksien sivuseinissä käytetään värejä elävöittämään julkisivun valkoisia umpipintoja. Lisärakennuksen jakeluaseman puoleiseen päätyyn suunniteltu kahvila aukeaa suurien lasipintojen kautta Länsiväylälle (kantatie 51) ja Heikkilän kallioille. Mikäli kahvilatoimintaa ei tulisikaan em. paikalle, liiketila täytyy siitä huolimatta toteuttaa lasiseinäisenä Länsiväylän (kantatien 51) suuntaan. Polttoaineen jakeluaseman katos ja autopesula Ensimmäisenä lisärakennuksesta toteutetaan polttoaineen jakeluasema ja autopesula. Jakeluaseman katoksen ja autopesulan julkisivujen umpipinnat ovat betonia ja väriltään vaaleat. Betonin sijaan julkisivukäsittely voidaan toteuttaa myös muusta materiaalista, mikäli se vahvistaa rakennuksen arkkitehtuuria. Näin turvataan julkisivukäsittelyn yhtenäisyys, kun lisärakennuksen muut liiketilat toteutetaan. Jakeluaseman katos liittyy samankorkuisena myöhemmin toteutettavaan lisärakennukseen ja täydentää omalta osaltaan moottoritien suuntaista näkymää. Kuva 7. Autopesula ja polttoaineen jakeluasema muodostavat liikerakentamisen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden. Kuva 8. Yläkuvassa näkyy autopesula, polttoaineen jakeluasema, kahvila ja uusia liiketiloja Länsiväylän (Kantatie 51) suuntaan. Alakuvassa uudisosien lisäksi näkyy Jolkbyn joen ja hypermarketin (Prisma-tavaratalo) välinen pysäköintialue. Kuvat Innovarch Oy

11 5.3 Maanalainen huolto- ja lastauspiha Kaavamääräyksiä Rakennuksen huolto- ja lastauspihan (ma-h) katto toteutetaan viherkatolla viimeistään alueen pääväylän (Kirkkonummentie) lisäkaistojen rakentamisvaiheessa. Viherkaton kautta on järjestettävä sisäänkäynti rakennukseen ja sen yhteyteen on varattava riittävästi polkupyöräpaikkoja. Rakennuksen huolto- ja lastauspihan (ma-h) julkisivut on toteutettava viherseininä. Länsiväylän (kantatie 51) Kirkkonummelle nousevan rampin ja Kirkkonummentien risteyksessä olevan hypermarketin (Prisma-tavaratalo) nykyinen huolto- ja lastauspiha katetaan. Huolto- ja lastauspihan katon kautta rakennetaan kävelijöitä ja pyöräilijöitä palveleva kevyen liikenteen yhteys Kirkkonummentieltä hypermarkettiin. Huolto- ja lastauspihan katolta varataan riittävästi polkupyöräpysäköintipaikkoja. Kulkuväylät ja polkupyörille varatut alueet laatoitetaan betonilaatoin. Huolto- ja lastauspihan julkisivut tulee rakentaa yhteensopivaksi liikerakennuksen laatutasoon. Osa rakennettavista julkivisuista voi peittyä maamassojen alle läheisen risteysalueen maarakentamisen johdosta. Mikäli näin tapahtuu, syntyy lastauspihasta todellinen maanalainen tila. Huoltopihan julkisivujen säleikköseinä nostetaan huoltotason kaiteen korkeuteen, jolloin saadaan yhtenäinen seinäpinta. Julkisivujen materiaalina käytetään säleikköä. Säleikköseiniä pehmennetään kasvillisuudella ja siinä suositellaan käytettäväksi useampaa eri köynnöslajia. Istutuksille on tehtävä kunnolliset kasvualustat. 6 PIHA-ALUEET KORTTELISSA Korttelin sisäiset jalankulku-, pysäköinti- ja liikennealueet Kaavamääräyksiä Autopaikkojen vähimmäismäärä: KM -kortteli: 1 ap. / 40 k-m2. Elintarvikkeiden myymälätila: 1 ap. / 20 k-m2. Korttelialueen viherrakentaminen ja ulkovalaistus, kulkuyhteydet, pysäköintialueet sekä huolto- ja lastauspihaksi varatun alueen käsittely toteutetaan rakentajan toimesta laadittavan pihasuunnitelman mukaisesti. Rakennuksen pysäköintialueelle ja sisäänkäyntien yhteyteen on varattava riittävästi polkupyöräpaikkoja ja liikuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja. Korttelialueelle on varattava sähköautojen lataamispaikkoja, jotka on sijoitettava rakennuksen kattotasanteen ja maantason pysäköintialueille. Korttelialueella vesi-, katu-, rautatie- ja liikennealueisiin rajoittuvat lähiympäristöt on toteutettava istutuksiltaan ja muilta rakenteiltaan korkealuokkaisesti. Ekopiste. Jätteiden keräilyä varten varattu alueen osa, joka on aidalla tai istutuksin erotettava muusta alueesta. Nykyisen hypermarketin (Prisma-tavaratalo) pysäköintialue on suunniteltu siten, että se on jäsennelty jalankulkuyhteyksin ja istutuksin pienempiin osiin. Samaa periaatetta noudatetaan laajentuvan piha-alueen suunnittelussa. Suunnittelussa on tärkeää myös, että liikkuminen on mahdollisimman turvallista ja esteetöntä eritoten jalankulkijan ja pyöräilijän näkökulmasta. Myös alueen riittävä valaiseminen on turvallisuuden kannalta tärkeää. Hypermarketin (Prisma- 11

12 tavaratalo) edustalle varataan penkkejä. Niiden tulee sopia materiaaleiltaan, muotoilultaan ja väriltään muihin kadunkalusteisiin. Ajoyhteydet kortteliin 215 Munkinmäentieltä sijoittuvat seuraavasti: kaksi liittymää sijaitsee Jolkbyn joen länsipuolella ja yksi on järjestetty Munkinmäentien kääntöpaikalta joen itäpuolella. Jolkbyn joen reunasta kehitetään vihreä vyöhyke, joka jakaa laajan pysäköintialueen kahdeksi erilliseksi osaksi. Polkupyöräpysäköinti järjestetään asiakaspihalla siten, että heti Munkinmäentieltä saavuttaessa polkupyöräpaikat löytyvät helposti pääsisäänkäynnin läheltä. Myös huoltotilan katolle varataan pyöräpysäköintipaikkoja, kuten kohdassa 5.3 on kuvattu. Katso myös asemakaavan havainnekuva. Pintamateriaalit Korttelin 215 asiakaspihan jalankulku-, pysäköinti- ja liikennealueet jäsennellään erilaisilla päällysteillä toimintojen mukaan. Jotta alueet olisivat mielenkiintoisen näköisiä, käytetään eri tekstuurisia ja värisiä pintamateriaaleja. Asiakaspihan pysäköinti- ja liikennealueet ovat asvalttia samoin kuin polttoaineen jakeluaseman ja siihen liittyvän autopesulan alue. Jalankulkureitillä ajoväylien yli menevät suojatiet merkitään maalaamalla. Sähköautojen lataamispaikat osoitetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Ennen Munkinmäentien ja Paadistenkaaren risteysalueen rakentamisen aloittamista, tulee korttelissa 215 Munkinmäentien varressa oleva kausiluonteinen ulkomyymälä purkaa. Sille ei myöskään asemakaavakartassa ole osoitettu rakennusalaa. Rakentamisen ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa ekopiste sijoitetaan polttoaineen jakeluaseman tuntumaan Länsiväylän (kantatie 51) äärelle ja sen suojaksi istutetaan matalia pensaita. Viimeisessä rakentamisvaiheessa ekopiste siirretään Jolkbyn joen itäpuoliselle pysäköintialueelle Munkinmäentien kääntöpaikan läheisyyteen. Myös siellä ekopiste tulee aidata ja rajata istutuksin asemakaavan edellyttämällä tavalla. Talviolosuhteet on otettava huomioon eritoten pysäköintialueiden suunnittelussa ja varattava tarpeelliset lumenkeräyspaikat. Kaavaselostuksen liitteenä on havainnekuva, jossa on esitetty pysäköintialueiden lumenkeräyspaikat. Kuva 9. Jalankulku- ja pyöräpysäköintialueita korostetaan betonikiveyksellä tai betonilaatoituksella. Jalankulkualueilla käytetään betonikiveystä tai -laatoitusta, joka väreiltään soveltuu rakennusten arkkitehtuuriin. Jalankulkualueiden betonikiveysten tulee olla suhteellisen sileitä, jotta niillä on helppo liikkua myös pyörätuolin ja lastenvaunujen kanssa. Pääsisäänkäynnin kohtaa voidaan korostaa tavanomaisesta poikkeavalla käsittelyllä. Jalankulkualueita ja pyöräpysäköintipaikkoja korostetaan betonikiveyksellä tai -laatoituksella. Kunnassa käytetään nykyisin reunakivenä (esim. City Market-tavaratalo) graniittista reunakiveä, joka on elinkaarikustannuksiltaan betonireunakiveä edullisempi. 12

13 Kasvillisuuden käyttö 6.2 Jolkbyn joen reuna-alueen käsittely Kaavamääräyksiä Yli 25 autopaikan pysäköintirivit on jaettava pensasistutuksin pienempiin yksiköihin. Maantasopysäköintialueelle on istutettava vähintään yksi puu jokaista kymmentä autopaikkaa kohti (1 puu / 10 ap.). Jolkbyn joen itäpuolen rakentamaton alue on säilytettävä avoimena. Asiakaspihan pysäköintialueita jäsennellään puuistutuksin ja pensain täydentäen samalla pysäköintialueen nykyistä ilmettä. Istutusten tulee olla kestäviä ja savimaalla viihtyviä. Pensaiden kasvualustan syvyyden tulee olla 50 cm. Pensasistutuksissa voidaan käyttää mm. kanukoita (Cornus), kääpiöpunapajua (Salix purpurea Nana ) ja lamoherukkaa (Ribes glandulosum). Puuistutuksille rakennetaan kunnolliset kasvualustat, jotta puilla on hyvät kasvun edellytykset. Laajemmilla istutusalueilla puiden kasvualustan koko on halk.1,80 m x syv.0,8 m. Pysäköintialueen keskellä olevissa saarekkeissa puille tehdään kantavat kasvualusta siten, että kasvu alustaa on > 25 m / iso puu ja > 15 m / pienpuu. Jolkbyn joen reunoja myötäilemään istutetaan pienpuurivit. Lajiksi soveltuu esimerkiksi salava (Salix fragilis). Jolkbyn joen itäpuolen istutettavat alueet jätetään niittypintaiseksi. Radan varren puustoa ja vesakkoa voidaan raivata ja harventaa tarvittaessa, jotta ne eivät peitä näkymiä taustalla näkyvälle kallioseinälle. Kuva 10. Puromaisen Jolkbyn joen reunat ovat jo joen siirron jälkeen kasvittuneet hyvin. Joesta tulee vehreä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden ylläpitäjä. Jolkbyn joen reunoja korostetaan joen muotoa seuraavalla istutetulla alueella. Syntyvän kaaren muotoa tehostetaan pienpuuistutuksilla. Tällöin kaareva vihervyöhyke tuo joen uoman näkyväksi luonnonelementiksi tontille. Joenvarren pienpuuksi soveltuu esimerkiksi salava (Salix fragilis). Joki on siirretty joitain vuosia sitten ja sen reunat ovat jo hyvin kasvittuneet. Puuistutusta lukuun ottamatta joen törmän kasvillisuus jätetään luonnontilaiseksi. 13

14 6.3 Jolkbyn joen ylittävä silta Jolkybyn joen yli rakennetaan silta, joka yhdistää joen itäpuolella olevan pysäköintialueen muuhun hypermarketin (Prisma-tavaratalo) piha-alueeseen. Asiakasliikennettä palveleva silta on osa täydennysrakentamisen kokonaisuutta: Sen arkkitehtuurin, muotojen ja materiaalien tulee sopia yhteen muun rakentamisen kanssa. Ensisijaisesti on suosittava Kirkkolaaksonpuiston ylittävien siltojen toteuttamistapaa. Jolkbyn joen herkkä kulttuurimaisema on myös otettava huomioon sillan suunnittelun lähtökohtana. 6.4 Valaistus Korttelin 215 rakennuksen ja sen lisärakennuksen ulkovalaistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Asiaa on käsitelty yksityiskohtaisesti kohdassa 4.2. Korttelin 215 rakennuksen julkisivut on valaistava kaupunkikuvaan ja arkkitehtuuriin sopivalla tavalla siten, että hypermarket (Prisma-tavaratalo) ja siihen liittyvät muut liiketilat sekä Länsiväylän (kantatie 51) ja Kirkkonummentien risteysalue näkyvät ympäristöönsä näyttävänä kokonaisuutena. Korttelin 215 piha-alueen valaisintyypin tulee olla yhdenmukainen koko alueella ja sen tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus katualueen valaisimien kanssa. Kuntakeskuksen laatukäsikirjassa ei ole annettu määräyksiä pysäköintialueilla käytettävästä valaisinmallista. Kun kyse on olevan ympäristön täydennysrakentamisesta, korttelissa 215 käytetään pihalla olevaa nykyistä valaisinmallia. Valaisimien tulee olla kuitenkin hierarkisesti pienempiä ja matalampia kuin katualueilla käytettävien valaisimien. Mikäli kevyen liikenteen yhteys toteutetaan rautatien eteläpuolella Tolsan suuntaan, tulee sen valaisintyypin olla Kirkkonummen laatu- ja ympäristösuunnitelman mukainen. 7 HULEVEDET KORTTELISSA 215 Kaavamääräyksiä Ohjeellinen alueelliselle hulevesien järjestämiselle varattu alueen osa (hule). Hulevesien viivytys on järjestettävä korttelissa 215 ennen niiden johtamista vesistöön. Korttelissa 215 hulevesien viivytystilavuuden tulee olla sellainen, että alueelta syntyvä purkuvirtaama vastaa luontaista purkuvirtaamaa. Korttelissa 215 hulevesien viivytysrakenteiden on tyhjennyttävä vuorokauden (24 h) kuluessa. Hulevesien hallintaan käytettävät rakenteet tulee rakentaa tason + 3,56 N yläpuolelle. Korttelissa 215 on toteutettava hulevesien virtaushidasteet kiintoaineiden laskeuttamiseksi. Hulevesien hallintamenetelmät mitoitetaan ja suunnitellaan tarkemmin rakennusluvan yhteydessä. Järjestelmät mitoitetaan niin, että viivytysaltaan tyhjentyminen tapahtuu vuorokauden kuluessa. Huleveden rakenteiden korkeuden määrittämisen perusteena on, ettei suunnittelijoilla ole välttämättä käytössä aiemmin tehtyjä selvityksiä. Jos tarvittavaa tilavuutta ei saada järjestettyä tontin viheralueilla altaissa ja kosteikoissa, voidaan käyttää myös maanalaisia viivytysrakenteita kuten hulevesikasetteja. Hulevesikaseteilla voidaan järjestää viivytystilavuutta maan alle, jolloin ne eivät vie tilaa tontin muilta toiminnoilta. Kasetit voidaan asentaa ajoradan, pysäköintialueiden ja viheralueiden alle. Kasettien varastointikapasiteetti on noin 95 % eli moninkertainen verrattuna sepelipesään. Kasettien minimi peitesyvyys on 0,8 m ja ne tulee asentaa 1 m pohjaveden pinnan yläpuolelle. Etäisyyden rakennuksista tulee olla vähintään 5 metriä. 14

15 Hulevedet viivytetään ennen niin johtamista vastaanottavaan vesistöön eli Jolkbyn jokeen. Hulevedet kuljettavat mukanaan kiintoaineisiin sitoutuneita haitta-aineita. Kun veden virtaus hidastuu, kiintoaine ehtii laskeutua mm. altaan pohjalle tai hulevesipainanteen pintaan. Kiintoaineen laskeuttamisestettä koskevan hulevesimääräyksen tarkoituksena on varmistaa, ettei kiintoainetta pääse hulevesien mukana vastaanottavaan vesistöön. 7.1 Hulevesien hallinta Pintavalunnan muodostumisen kannalta merkittävimpiä ovat vettä läpäisemättömät pinnat kuten katot ja kestopäällystetyt alueet esim. asfaltoidut pysäköintialueet. Näiden pintojen määrä tulee muutosten toteutuessa kasvamaan 2,6 hehtaarista noin 4 hehtaariin. Valunta tulee mitoitussateella, ilman toimenpiteitä, kasvamaan noin 135 l/s. 70 % pysäköintialueen pinta-alasta. Prisman pysäköintialueen pinta laskee rakennuksen edustan +5.8 metristä noin +4.3 metriin. 30 mm sateen tulvatilanteen lisäksi tarkastellaan tulvatilanne 50 mm, 50 min kestävällä sateella, jolloin 30 mm sademäärän ylittävä vesimäärä saa kasvattaa tontilta poistuvaa virtaamaa. Hallittu tulviminen vaatii huolellista tasaussuunnittelua. Tulviminen voidaan järjestää pysäköintialueilla. Jolkbyn joen itäpuolelle on mahdollista rakentaa asfaltoitu pysäköintialue. Tältä tontin itäiseltä osalta muodostuva hulevesivirtaama on mitoitussateella 194 l/s ja syntyvä vesimäärä 58 m 3. Viivytystilavuuden tulee olla noin 30 m 3. Liikennealueiden ja pysäköintitilojen öljynerotus tehdään rakennusmääräyskokoelman osan D1 mukaan. Huleveden laadun parantamiseksi suositellaan kasvillisuuspintaisia käsittelyrakenteita. Kattovesille ei tarvita erityistä laadullista käsittelyä. Hulevesiä varten rakennettavia kosteikkoja ja altaita voidaan hyödyntää myös lumenkasausalueina. Valunta tulee mitoitussateella, ilman toimenpiteitä, kasvamaan noin 300 l/s. Valuma-aluetarkastelussa on laskettu tontin pinnat niiden laadun mukaan sekä niiltä kertyvä valuma. Luonnontilaan verrattuna muutos on noin 640 l/s. Valuma-aluetarkastelussa on laskettu tontin pinnat niiden laadun mukaan sekä niiltä kertyvä valuma. Luonnontilaan verrattuna muutos on noin 530 l/s. Asemakaavan mukaisessa lopputilanteessa mitoitussateen aikaansaama hulevesivirtaama on 711 l/s ja vesimäärä 213 m 3. Viivytystilavuuden tulee olla noin 160 m 3. Tämän lisäksi tulee rakennuslupavaiheessa ottaa huomioon tulvatarkastelu. Tulvatarkastelu tehdään siten, että 30 min kestävällä 30 mm sateella suunnittelualueelta saa poistua alueen luonnontilainen virtaama 180 l/s. Näiden erotuksena saadaan tilapäisesti varastoitava vesimäärä noin 850 m 3, joka tavallisilla liiketonteilla sallitaan nousevan esim. pysäköintialueille. 15 cm:n vesipatja veisi noin Kuva 11. Suodatuspainanteen periaateluonnos, Sito Oy

16 Kuva 12. Yläkuvassa hulevesien hallinnan periaatteet ja alakuvassa hulevesikosteikon periaateluonnos, Sito Oy

17 17

18 18

19 19

20 20

KIRKKONUMMI, MUNKINNIITYN ASEMAKAAVOJEN LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENTAMISTAPAOHJE

KIRKKONUMMI, MUNKINNIITYN ASEMAKAAVOJEN LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENTAMISTAPAOHJE KIRKKONUMMI, MUNKINNIITYN ASEMAKAAVOJEN LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENTAMISTAPAOHJE LUONNOS 12.6.2014 MUNKINNIITTY ASEMAKAAVOJEN MUUTOS Munkinmäen itäosan asemakaavanmuutos koskee kortteleita 207 ja 215 sekä

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE 2.2.2017 RAKENTAMISTAPAOHJE Järvenpään Kaupunki, Perhelän kortteli 131-126-14 Asemakaava 1. YLEISTÄ RAKENTAMISTAPAOHJEISTA Tämä rakennustapaohje koskee Järvenpään 1. kaupunginosan

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja Ark Oy, Punavuorenkatu, 000 Helsinki / 0.0.0 JUHOLANKATU, JÄRVENPÄÄ Kortteli, tontit ja R A K E N N U S T A P A O H J E YLEISTÄ Rakentamisohje koskee Järvenpään. kaupunginosan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja / 9 Ark Oy 0..0 ,9 m, m, m, m yr -990- -990-0. 0 0 0... 0 ap +9.9 +0.0 +0.... +. +9. 9. -990-0. 0.0 Sibeliuksenväylä 0. 0 0 pergola / melusuoja 0. pergola / melusuoja ap

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE METSÄRINNE (Muutos kohta 6. Katot )

RAKENTAMISTAPAOHJE METSÄRINNE (Muutos kohta 6. Katot ) RAKENTAMISTAPAOHJE METSÄRINNE (Muutos kohta 6. Katot 24.7.2012) Haapamaan osa-alue 105017 Korttelit 17200-17202, 17255 ja17256 tontit 1-4 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977,

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, Asemakaava nro 8568 Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, 1270-1273 Rakentamistapaohje on asemakaavan liiteasiakirja, jossa annetaan kaavamääräyksiä täydentäviä ohjeita, ehtoja ja suosituksia. Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE Rakentamistapaohje, joka ohjaa uudisrakentamista Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan AKkorttelialueilla kortteleissa 80 ja 81. Rakentamistapaohjeet liittyvät asemakaavaan AK 358 (KV hyv. 8.6.2015 46).

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

Viheralan hulevesipäivä Lahti 6.11.2012

Viheralan hulevesipäivä Lahti 6.11.2012 TALOYHTIÖN HULEVESIEN KÄSITTELY Viheralan hulevesipäivä Lahti 6.11.2012 Dipl.ins. Hannes Björninen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Taloyhtiön hulevesien oikeaoppinen käsittely 1. Hallinnan tavoitteet 2.

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS 20.09.2016 KUVIA MAISEMARAKENNE - KIVEYS SUONENJOEN TORI SKISSEJÄ kiveys katos elemen ejä suunnitelma kartalla RAUTALAMMINTIE MERKINNÄT suunnittelualueen raja LUONNOSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti Aika klo 8.30 10.32 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

MUNKINNIITTY. Asemakaavojen muutos. Asemakaavaehdotuksen selostus. Kaavan nimi

MUNKINNIITTY. Asemakaavojen muutos. Asemakaavaehdotuksen selostus. Kaavan nimi Asemakaavaehdotuksen selostus Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi MUNKINNIITTY Asemakaavojen muutos Munkinmäen itäosan asemakaavanmuutos koskee kortteleita 207 ja 215 sekä katualueita. Kirkkolaakson asemakaavanmuutos

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: AK AKR P-3 P-4 Y VL LT LV LP LPA EV W Asuinkerrostalojen korttelialue. Pysäköintipaikat sijoitetaan pihakannen alle ja/tai

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä JYVÄSKYLÄ Kärrynpyörä Tori muuntuu "kärrynpyöräksi" Sata vuotta sitten nykyisen kauppatorin paikalla oli hevostori, jonne kokoontui hevoskulkuneuvoillaan liikkuvaa väkeä ympäröivästä maakunnasta. Nykyisin

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET hule-1 Alueelle rakennettava hulevesien viivytykseen ja puhdistamiseen varattava alue. Alueelle tulee johtaa Särkijärven valuma-alueelle sijoittuvilta rakennettaviksi tarkoitetuilta

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA HÄMEENKOSKI VALKINRANTA RAKENTAMISTAPAOHJE Pertti Hartikainen Kellosilta 10, 00520 Helsinki p. 09-1481943 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Valkinrannan asemakaava on joustava toteuttamisen turvaamiseksi laadittu

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT Ympa 27.5.2004 Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48,

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 26 Asianro 733/10.03.01.00/2015 Katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävilläoloa varten Hiltulanlahdenkatu, Oravanmarja ja Vitostien kiertoliittymä Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

MUNKINNIITTY. Asemakaavojen muutos. Asemakaavan muutoksen selostus. Kaavan nimi

MUNKINNIITTY. Asemakaavojen muutos. Asemakaavan muutoksen selostus. Kaavan nimi Asemakaavan muutoksen selostus Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi MUNKINNIITTY Asemakaavojen muutos Munkinmäen itäosan asemakaavanmuutos koskee kortteleita 207 ja 215 sekä katualueita. Kirkkolaakson asemakaavanmuutos

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III 1 3 4 13 14 4 tuutusritilat 3 kpl V 2 2 1 1 1 1 3 2 1 24 3 20 14 2 13 1 13 1 1 1 13 14 2 2 1 23 0 30 40 0 20 0 KOULUKATU NSKAKATU KRKKOKATU 20 30 00 00 p-4 400 3 dba p-4 3 dba 00 ik py- ik-1 al ik-1 440

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Asemakaavan Lavanko 340400 Katriinantien länsipuolinen alue Suunnittelualueen sijainti maisemassa Lähtökohdat Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan

Lisätiedot