ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя"

Transkriptio

1 ViewSonic NX1940w/NX2240w LCD TV - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Руководство пользователя - Guida dell utente - Käyttöopas - Användarhandbok - Brugervejledning - Brukerveiledning Model No. : VS E VS E

2 Sisältö Hyväksyntä... 1 Tärkeitä turvaohjeita....2 Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta....3 Tekijänoikeustietoja....4 Tuotteen rekisteröinti... 4 Antennin asentamisohjeet... 5 LCD-tv:n puhdistus... 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN Pakkauksen sisältö... 6 Valmistelu... 7 Kaukosäädin... 9 Teksti-TV Seinäkiinnitys Säätönupit Valmistelu OSD-TOIMINNOT Liite Valikkojen käyttö Päävalikko Vihjeitä Tuotetiedot Virkistystaajuudet Vianetsintä Termistö Asiakastuki Rajoitettu takuu 30 ViewSonic NX1940w/NX2240w

3 Hyväksyntä CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten Laite täyttää EEC-direktiivin 89/336/ETY laajennetuna 92/31/ETY:llä ja 93/68/ETY Art.5:llä vaatimukset koskien Sähkömagneettista yhteensopivuutta, ja 73/23/ETY:n vaatimukset laajennettuna 93/68/ETY Art.13:lla koskien Turvallisuutta. Seuraava koskee vain Euroopan Unionin (EU) jäsenmaita: Oikealla näkyvä tunnus vastaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltoa (WEEE) koskevaa direktiiviä 2002/96/EY. Tällä tunnuksella merkittyjä laitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana vaan ne on vietävä hävitettäväksi paikkakunnalla olevaan keräys- tai palautuspisteeseen paikallisten säädösten mukaisesti. ViewSonic 1 NX1940w/NX2240w

4 Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue nämä ohjeet lävitse ennen laitteen käyttöä. 2. Säilytä käyttöohjeet turvallisessa paikassa. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Seuraa kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä. Varoitus: Vähentääksenne palovaaraa tai sähköiskun mahdollisuutta älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. 6. Puhdista pehmeällä kuivalla tekstiilillä. Mikäli lisäpuhdistusta tarvitaan, katso LCD-television puhdistus tässä oppaassa saadaksesi lisätietoa. 7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna tämä laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä asenna laitetta lähelle mitään lämmönlähdettä kuten lämpövaraajia, uuneja tai muita laitteita (mukaan lukien vahvistimet) jotka tuottavat lämpöä. 9. Älä yritä ohittaa virtakoskettimeen tai maadoitukseen liittyviä turvallisuusohjeita. Kaksinapaisessa koskettimessa toinen napa on toista leveämpi. Maadoittavassa koskettimessa on kahden navan lisäksi maadoituspiikki. Leveämpi napa ja kolmas piikki ovat sinun turvallisuutesi vuoksi. Mikäli kosketin ei sovi seinäpistokkeeseen, ota yhteys sähkömieheen vaihdattaaksesi pistokkeen. 10. Suojaa virtajohto murtumista vastaan erityisesti koskettimen tyvestä sekä kohdasta, mistä johto tulee ulos laitteesta. Varmistu, että virtapistoke on laitteen läheisyydessä niin että se on helppo kytkeä. 11. Käytä ainoastaan lisälaitteita, jotka valmistaja on luokitellut. 12. Käytä ainoastaan kärryä, telinettä, kolmijalkaa, kiinnikettä tai pöytää, jotka valmistaja on luokitellut tai myynyt laitteen ohessa. Kärryä käytettäessä on sitä liikuteltava varoen jotta yhdistelmä ei kaadu. 13. Vapauta virtakosketin pistorasiasta, mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 14. Käyttäkää huollossa aina ammattitaitoista henkilökuntaa. Huoltoa tarvitaan kun laite on jollain tavoin vaurioitunut kuten esimerkiksi: virtajohto tai pistoke ovat vaurioituneet, mikäli nestemäistä ainetta on roiskunut laitteeseen tai esineitä on pudonnut laitteen päälle, tai laite on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle, tai mikäli laite ei toimi kunnolla tai on pudonnut. 15. Tämä tuote on tarkoitettu vain viihdekäyttöön ja niihin eivät kuulu kaupalliset esittelykäyttöön luettavat tehtävät. 16. Seinäpistokkeen tulee olla laitteen lähellä ja helposti käytettävissä. 17. Laitetta saa käyttää korkeintaan 40 C lämpötilassa. 18. Suojaa laitetta kosteudelta. 19. Hyväksyttyä virtajohtoa, joka on vähintään H05VV-F, 3G, 0,75mm2, on käytettävä. 20. Seinäpistoketta käytetään laitteen irrottamiseen ja sen on oltava helposti käytettävissä. ViewSonic 2 NX1940w/NX2240w

5 Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta Tämä tuote on suunniteltu sekä valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 2002/95/EY-direktiivin mukaan koskien tiettyjen myrkyllisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elktroniikkalaitteistossa (RoHS-direktiivi) ja se täyttää Euroopan Teknisen komission (TAC) asettamat enimmäipitoisuudet alla olevan kaavion mukaan: Aine Ehdotettu Todellinen pitoisuus enimmäispitoisuus Lyijy (Pb) 0.1% < 0.1% Elohope (Hg) 0.1% < 0.1% Kadmium (Cd) 0.01% < 0.01% Kuudenarvoinen kromi (Cr 6+ ) 0.1% < 0.1% Polybromibifenyyli (PBB) 0.1% < 0.1% Polybromidifenyylieetteri (PBDE) 0.1% < 0.1% Tietyt komponentit ovat vapautettuja yllä olevan listan pitoisuuksista RoHS-direktiivin liitten mukaisesti. Esimerkkejä tälläisistä vapautetuista komponenteista ovat: 1. Elohopea pienissä loistevalaisimissa ei ylitä 5 mg lamppua kohden ja muissa lampuissa, jotka eivat ole erikseen mainittu RoHS-direktiivin liittessä. 2. Lyijy kuvaputken lasissa, elektronisissa komponenteissa, loisteputkissa sekä keraamisissa elektroniikan osissa (esim. pietsoelektroniikkalaitteet). 3. Lyijy korkean lämpötilan juotoksissa (kuten lyijypohjaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä 85% painostaan tai enemmän). 4. Lyijy kohdentavana elementtinä teräksessä, joka voi sisältää painostaan jopa 0,35% lyijyä, alumiinissa joka voi sisältää painostaan jopa 0,4% lyijyä ja kupariseoksessa, joka voi sisältää painostaan jopa 4% lyijyä. ViewSonic 3 NX1940w/NX2240w

6 Tekijänoikeustietoja Tekijänoikeudet ViewSonic Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään.viewsonic, kolmen linnun logo, OnView, ViewMatch, ja ViewMeter ovat ViewSonic Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä. Huomautus:ViewSonic Corporation ei ole vastuussa teknisestä tai toimituksellisesta virheestä tai poisjäännistä, joka on mainitusti ei tarkoituksellisesti tai seuraumuksellisesti vahingoittava tämän materiaalin käytöstä tai esityksestä johtuen. Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi ViewSonic Corporation varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Tiedot tässä asiakirjassa voidaan muuttaa ilman ennakkohuomautusta.tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, laatia uudelleen tai lähettää millään tavoin mitään tarkoitusta varten ilman ViewSonic Corporationin erikseen myöntämää kirjallista lupaa. Tuotteen rekisteröinti Tulevia tarpeitasi varten ja saadaksesi uutta lisätietoa tuotteesta, rekisteröi laitteesi internetissä osoitteessa: Omat muistiinpanot: Tuotenimi: Mallinumero: Asiakirjanumero: arjanumero: Ostopäivämäärä: NX1940w/NX2240w ViewSonic LCD TV VS E /VS E NX1940w_NX2240w_UG_FIN Rev.1B Tuotteen hävittäminen käyttöiän päättyessä ViewSonic kantaa kortensa kekoon ympäristömme suojelussa. Hävittäkää tämä laite asianmukaisestii käyttöiän päättyessä. Paikallinen jätekeräysyhtiö tarjonnee lisätietoa asianmukaisesta hävittämisestä. Tuotteessa oleva lamppu sisältää elohopeaa. Hävittäkää se asianmukaisesti paikallisten ympäristösuositusten mukaisesti. ViewSonic 4 NX1940w/NX2240w

7 Antennin asennusohjeet 1. Ulkoantennin maadoitus Jos ulkoantenni tai kaapelijärjestelmä on yhdistetty laitteeseen, varmistu että antenni tai kaapelijärjestelmä on maadoitettu suojaamaan ylijännitteeltä ja staattisilta varauksilta. Artikla 810 (the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70):n mukaan tehtävä asennus määrittelee asianmukaisen maston ja tukirakenteiden maadoituksen ja maadoituselektrodien vaatimukset. 2. Salamaniskut Lisäsuojaukseksi tälle laitteelle ukkosmyrskyn ajaksi tai milloin se on jätetty pitkäksi aikaa käyttämättä, kytkekää seinäkoskettimet ja antenniliittimet irti laitteesta. Tämä ehkäisee laitteen vaurioitumisen salamaniskusta tai virtapiikistä. Älä kytke virtakosketinta tai antenniliittimiä kuitenkaan irti varsinaisen myrskyn aikana, sillä salama saattaa iskeä teidän pitäessänne kiinni kaapelista aiheuttaen vakavia vammoja. Sammuttakaa LCD-TV:nne ja odota sään parantumista. 3. Sähkölinjat Ulkoantennijärjestelmä ei saisi sijaita sähköjohtojen tai muiden virtapiirien läheisyydessa, missä on mahdollisuus, että putoavat johdot aiheuttaisivat oikosulun. Asennettaessa ulkoantennjärjestelmää, äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava, jottei voimalinjoja tai muuntajia kosketettaisi, sillä se saattaa koitua kohtalokkaaksi. Antenni Virtapiirit Maakosketin Antennimuuntaja Virtapiirit Maadoituskoskettimet Virtajohdon elektrodi LCD-tv:n puhdistus Varmistu, että laite on suljettu Älä koskaan suihkuta tai kaada nestettä suoraan ruudulle tai kotelolle. Ruudun puhdistus: 1. Pyyhi ruutu puhtaalla, pehmeällä ja nukattomalla liinalla. Tämä poistaa pölyn ja muut hiukkaset. 2. Mikäli ei tule puhdasta, annostele pieni määrä ei-ammoniakkia, ei-alkoholia sisältävää lasinpesunestettä puhtaaseen, pehmään ja nukattomaan liinaan ja pyyhi ruutu. Kotelon puhdistus: 1. Käytä pehmeää kuivaa liinaa. 2. Mikäli ei tule puhdasta, annostele pieni määrä ei-ammoniakkia, ei-alkoholia sisältävää mutta ei hankaavaa pesunestettä puhtaaseen, pehmeään, nukattomaan liinaan ja pyyhi pinta sillä. Vapautus vaatimuksista ViewSonic ei suosittele minkään ammonia- tai alkoholiperusteisen puhdistusaineen käyttöä LCD-TV:n ruudulle tai koteloon. Jotkut kemialliset puhdistusaineet ovat todistetusti vahingoittaneet ruutua ja / tai LCD-TV:n koteloa. ViewSonic ei vastaa minkään ammonia- tai alkoholiperusteisen puhdistusaineen käytöstä aiheutuneista vahingoista. ViewSonic 5 NX1940w/NX2240w

8 Näin pääset alkuun Onnittelut ViewSonic LCD-TV -ostoksestasi. Tärkeää! Säilytä alkuperäinen pakkaus tulevia toimitustapahtumia varten. Pakkauksen sisältö AV-kaapeli (Aasiaan) Virtajohto (Aasiaan) Virtajohto (Britannialaiseen käyttöön) QSG QSG CD Manual Asennus-CD Virtajohto (Yleiseurooppala iseen käyttöön) Kaukosäädin PC-audio-RL-ka apeli paristot (AAA x 2) VGA-komponentt i-kaapeli ViewSonic 6 NX1940w/NX2240w

9 VALMISTUS 1. Aseta TV vakaalle alustalle. Varmitsa, että TV on asetettu paikkaan, jossa ilmavirta ei tukkeudu. Älä tuki takasuojan tuuletusaukkoja. Välttääksesi vaaralliset tilanteet, laitteen lähelle ei saa tuoda avotulia, kuten sytytettyjä kynttilöitä. Vältä altistamasta laitetta kuumuudelle, suoralle auringonvalolle ja sateelle tai vedelle. Laitetta ei myöskään saa altistaa veden valumiselle tai sen räiskymiselle. 2. Aseta antennipistoke tiukasti TV: n takana olevaan antennipistokkeeseen ANT IN 75Ω ViewSonic 7 NX1940w/NX2240w

10 3. Kaukosäädin: Poista paristokotelon suoja. Aseta 2 pakkauksen mukana tulevaa paristoa (tyyppi AAA 1,5 V). 4. Teho: Aseta virtajohto vaihtovirtaa syöttävään sähköverkkoon. 5. Kytke TV päälle: Käynnistä TV painamalla sen virtanäppäintä. Kun TV on PÄÄLLÄ, indikaattori on vihreä. Mikäli TV ei ole päällä, TV:n etuosassa oleva indikaattori on keltainen. ViewSonic 8 NX1940w/NX2240w

11 Kaukosäädin POWER (Virta): Paina käynnistääksesi/sammuttaakse sitv:n. TV ei ole milloinkaan sammutettu, ellei sitä ole fyysisesti irrotettu sähköverkosta. SOURCE (LÄHDE) Valitse tulosignaalin lähde. 0~9-numeronäppäimet ja -/100 Syötä kanavanumero. RECALL (PALAA) Näytä viimeksi valittuna ollut tv-kanava. TV/DTV DTV ei ole käytettävissä tässä tilassa. Käytä tv-tilan valintaan. SCART Käytä SCART-tilan valintaan. HDMI/PC Vaihda PC- ja HDMI-lähteiden välillä. AV/COMP Vaihda AV-, S-VIDEO- ja YPbPr-lähteiden välillä. DISPLAY (Näytä) Paina tätä nähdäksesi: (1) Kanavan numero TV-ohjelmaa katsellessasi. (2) Tulolähde AV-kanavaa katsellessasi. WIDE (LAAJA) Vaihda kokotila painamalla,koko ei ole käytettävissä PC- ja HDMI-tilassa. PGM+/- Selaa kanavia +- tai --painikkeilla (tai MENU / -painikkeilla). VOL+/- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta +- tai --painikkeilla (tai MENU -painikkeilla). MENU (Valikko) Paina tätä nähdäksesi päävalikon. MUTE (Mykistys) Väliaikaisesti mykistä, tai palauta ääni. NICAM Valitse Mono/Stereo/Dual tv-rf-tulosta. POP, SWAP, Position ja Guide eivät ole käytössä tässä mallissa. ViewSonic 9 NX1940w/NX2240w

12 Teksti-TV Teksti-TV on lehden tapainen palvelu, jonka jotkin TV-asemat lisäävät lähetyksiinsä. TELETEXT (Teksti-TV) Painaessa TELETEXTTeksti-TV ilmestyy. Poistuaksesi painauudestaan TELETEXT. ENTER: Kun teksti-tv-tila on auki, voit näyttää teksti-tv-kuvan tavallisen läheskuvan päällä painamalla ENTER-painiketta. Press again to return to Teletext mode. INDEX (Sisällysluettelo) Paina INDEX nähdäksesi pääsisällysluettelon. SUBPAGE (ALISIVU) Tämä on alisivutoiminto. REVEAL (Paljasta) Paina REVEAL nähdäksesi joitan piilotettuja sanoja, kutenvisailusivun vastaukset. Paina uudestaan piilottaaksesi. PUNAINEN / VIHREÄ / KELTAINEN / SININEN Käytä VÄRITETTYJÄ PAINIKKEITA toimiaksesi Teksti-TV:nnäytössä. SIVUN VALINTA Sivu voidaan valita kahdella tavalla. a. Paina tai vaihtaaksesi sivun numeroa yhdellä. b. Syöttämällä sivun numero 0~9 numeronäppäimillä. ViewSonic 10 NX1940w/NX2240w

13 Seinäkiinnitys (19 ) (22 ) 1. Irrota neljä M4.0-ruuvia. 2. Irrota jalusta. 3. Kiinnitä seinäkiinnikkeeseen kiristämällä neljällä M4.0 x 10 mm -ruuvilla. Huomautus: Jos haluat televisiolla seinäkiinnityksen, käytä oikeita kiinnikkeitä sinun ja laitteen turvallisuuden vuoksi. (Seinäkiinnikkeet eivät sisälly television hintaan.) ViewSonic 11 NX1940w/NX2240w

14 SÄÄTÖNUPIT Vol( ): Kun kuvaruutunäytön valikko tulee näkyviin, näillä painikkeilla voit vahvistaa valitun kohdan. Kun kuvaruutunäyttö ei ole näkyvissä, voit säätää äänenvoimakkuutta. CH( ): Kun kuvaruutunäytön valikko tulee näkyviin, näillä painikkeilla voit valitahaluamasi kohdan. Kun kuvaruutunäyttö ei ole näkyvissä, voit vaihtaa kanavaa tv-tilassa. Menu(valikko): Tällä painikkeella voit tuoda kuvaruutunäytön valikon esiin tai piilottaa sen. Input(tulo): Tällä painikkeella voit vaihtaa tulolähdettä. Power(virta) : Tällä painikkeella voit kytkeä tv:n päälle tai valmiustilaan. Jos tv on valmiustilassa, etupaneelin merkkivalo palaa keltaisena. Virtalukitus tai lukituksen poistaminen INPUT-painikkeen painaminen yli 5 sekunnin ajan lukitsee POWER-painikkeen toiminnan tai poistaa lukituksen. OSD-lukitus tai lukituksen poistaminen MENU-painikkeen painaminen yli 5 sekunnin ajan lukitsee MENU-painikkeen toiminnan tai poistaa lukituksen. Televisioosi voi liittää lukuisia eri video- ja audiolaitteita. Seuraavissa liitäntädiagrammeissa neuvotaan kuinka ne tulee liittää televisioon. ViewSonic 12 NX1940w/NX2240w

15 VALMISTELU Aseta LCD TV kuvaruutu alaspäin pöydälle helpottaaksesi oheislaitteiden liittämistä televisioon. Pidä huoli ettet vahingoita näyttöä. (19 ) (22 ) 1: AV1-signaalitulo 2: Oikean audioraidan tulo 3: Kuulokepistoke 4: Tv-signaalin tulo 5: SCART-signaalin tulo 6: Vasemman audioraidan tulo 7: S-Videotulo 8: VGA-tulo tai YpbPr-signaalitulo 9: HDMI-tulo 10: VGA-audiotulo tai YpbPr-audiotulo 11: Virtapistoke ViewSonic 13 NX1940w/NX2240w

16 1> PC-tulo: Huomautus: Ohjeita PC:n ja TV:n liitännästä alla (kuva 1). (Kuva 1) (1)Keskusyksikköön yhdistäminen: VGA-liitäntä Liitä TV:n mukana tullut VGA-kaapeli TV:n takaosassa olevaan D-Sub-liittimeen. (Kuva 1) (2)Äänikaapelin yhdistäminen: Liitä TV:n mukana tullut PC:n äänikaapeli TV:n PC-äänen sisääntuloon (Kuva 1) Huomautus: Jos VGA-ruudulla ei ole signaalia, tv siirtyy valmiustilaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua. 2> HDMI-tulo: HDMI on johtava uusi standardi digitaalisen videon, sekä äänen yhdistämiseen. HDMI-liittimeen voit kytkeä laitteita kuten multimedialaitteita, HDMI-ulostulolla varustettuja DVD-soittimia tai DVI-liitännällä varustettuja laitteita kuten tietokoneita. Tällöin saat teräväpiirtokuvan TV:hen digitaalisessa muodossa. (1) HDMI:n käyttö: 1. Kytke HDMI HDMI-porttiin ja toinen HDMI-laite HDMI-lähtöön kuvan mukaisesti. 2.Valitse T-Line-painike, vaihda lähdepainikkeella HDMI-lähde. 3.HDMI-liittimet mahdollistavat seuraavat tv- ja näyttötilat. SDTV 720x576i, 50Hz /720x480i, 60Hz EDTV 720x576p 50Hz /640x480p 60Hz HDTV 1920x1080i 50/60Hz 1280x720p 50/60Hz VGA 720x480 60Hz Huomautus: 1. TV:si tukee (High-bandwidth Digital Content Protection) (Sisällön suojausta). Tämä on järjestelmä jota käytetään estämään DVD-sisällön kopiointi salaamalla TV:n sekä videolähteen (DVD, PC, jne.) välinen yhteys. Sisältö on salattu lähdelaitteessa estämään luvattomien kopioiden tekemisen. 2. Digitaaliset laitteet eri valmistajilta tarjoavat mahdollisesti eri ulostulomuotoja, jotka ViewSonic 14 NX1940w/NX2240w

17 saattavat aiheuttaa ongelmia TV:ssä kuvan toistossa. 3. Jos HDMI laitteen signaalia ei havaita, kokeile sammuttaa HDMI-laite ja käynnistää uudelleen. Saadaksesi parhaan mahdollisen kuvan on suositeltavaa asettaa DVD-soitin seuraavaan TV:n standardiin:1280x720p 50hz. 3> S-Videotulo; Kytke S-videokaapeli DVD-soittimeen, Laser Disc -soittimeen, videokameraan tai vastaavaan. 4> YpbPr-tulo: Kuinka DVD-soitin tai kotiteatterijärjestelmä liitetään käyttäen komponttivideoliitäntöjä : Liitä videokaapeli yksikön D-Sub-liitännän ja DVD-soittimella olevien Y, Pb, Pr -lähtöjakkien väliin. Liitä audiokaapeli yksikön Audiotulopistukan ja DVD-soittimella olevien Audiolähtöjakkien väliin. Huomautuksia: Y, Pb, Pr lähtö DVD-soittimellasi on joskus nimetty Y, Cb, Cr or Y, B-Y, R-Y. jos on näin, liitä kaapelit värien mukaan. 5> Audiotulo: Kytke audiosignaalin lähde. (PC, DVD-soitin, Laser Disc -soitin, videokamera tai vastaava) audiotuloporttiin. 6> Videotulo: Kytke videosignaalin lähde. (PC, DVD-soitin, Laser Disc -soitin, videokamera tai vastaava) (Audio on S-videota ja AV:ta varten) ViewSonic 15 NX1940w/NX2240w

18 OSD-TOIMINNOT Valikkojen käyttö 1. Näytä tai sulje päävalikko VALIKKO (MENU) näppäintä painamalla. 2. Käytä ylös/alas kursoria valikon kohdan valitsemiseen. 3. Käytä vasemmalle/oikealle kursoria alavalikkoon siirtymiseen tai toiminnon käyttöönottoon/käytöstä poistamiseen. 4. Poistu valikosta VALIKKO (MENU) näppäintä painamalla. PÄÄVALIKKO Siirry pääkuvaruutuvalikkoon (OSD, On Screen Display) painamalla MENU-painiketta. Säädä asetuksia, kuten Picture Setup (kuva-asetukset), Sound Setup (ääniasetukset), Function Setup (toimintoasetukset) ja TV Setup (tv-asetukset). Kun tulolähde on AV-/S-VIDEO-/SCART-/ YPbPr -/PC-/HDMI-tilassa, valittavissa ovat vain Sound Setup, Picture Setup ja Function Setup seuraavan kuvan mukaisesti: Kun tulolähde on tv-tilassa, valittavissa ovat Sound Setup, Picture Setup, Channel Select Setup (kanavan valinta-asetus), Function Setup ja TV Setup seuraavan kuvan mukaisesti: Ääniasetukset (sama kuin TV-/AV-/S-VIDEO-/SCART-/ YPbPr -/PC-/HDMI-tilassa) 1. Säätöjen Volume (äänenvoimakkuus), Bass (basso) ja Treble (diskantti) säätöala on Basso ja diskantti: Helppokäyttöinen taajuuskorjain. Basso säätää matalataajuuksisia ääniä ja diskantti korkeataajuuksisia ääniä. ViewSonic 16 NX1940w/NX2240w

19 3. Säädön Balance (balanssi) säätöalue on Säätöalalla 0-50 vasemman raidan äänet vaimenevat kunnes hiljenevät, säätöalalla oikean raidan äänet vaimenevat kunnes hiljenevät. 4. AVL: säätövalinnat ovat ON (päällä) tai OFF (pois). Toiminnolla voidaan säätää tuloääntä automaattisesti. Tämän toiminnon voi kytkeä päälle, jos huomaat että eri raitojen äänet poikkeavat paljon toisistaan, jotta suuri äänen vaihtelu ei aiheuttaisi huonoa ääntä. 5. Kytke Loudness (voimakkuus) päälle tai pois. voit vaihtaa tarvittaessa oletusasetusta. Seuraava valikko tulee näkyviin jos valitsemista jatketaan: 6. Preset (esiasetettu): Suunniteltu eri tyyppisille äänilähdöille. Tilat Voice (ääni), Music (musiikki), Personal (oma) ja Theatre (teatteri) ovat käytettävissä. Voit asettaa basson, diskantin ja taajuuskorjaimen äänen lähtötilassa haluamallasi tavalla. 7. Equalizer (taajuuskorjain): Voit valita ja säätää kohtia 100, 300, 1K, 3K ja 8K seuraavasti (luvut vastaavat äänen taajuutta). 8. Reset to default (palauta oletus): Nollaa ääniasetukset tehtaan oletusarvoihin. Kuva-asetukset Kun tulolähteenä on TV-/AV-/S-VIDEO-/SCART-/YpbPr-/HDMI-tulo, valittavissa ovat Brightness (kirkkaus), Contrast (kontrasti), Colour (väri), Sharpness (terävyys), Dyn. Colour Temp (dynaaminen värilämpötila), Preset (esiasetettu) ja Reset to default seuraavan kuvan mukaisesti: ViewSonic 17 NX1940w/NX2240w

20 Kun tulolähde on PC-tilassa, valittavissa ovat Brightness, Contrast, Position (sijainti), Video Noise (videohäiriö), Sharpness, Auto Adjust (autom. säätö), Info (tiedot), Colour Temp. (värilämpötila), Red (punainen), Green (vihreä), Blue (sininen) ja Reset to default. 1. Kirkkaus ja kontrasti: Säätöala on Position (sijainti): Molempien valintojen, Horizontal (vaakasijainti) ja Vertical (pystysijainti), säätöala on Videohäiriö: Molempien valintojen, Phase (vaihe) ja Clock (taajuus), säätöala on Terävyys: Valittavina on viisi vaihtoehtoa: Softest (pehmein), Soft (pehmeä), Auto (automaattinen), Sharp (terävä) ja Sharpest (terävin). Voit säätää mainittuja asetuksia haluamallasi tavalla. 5. Auto Adjust (autom. säätö): Säädä automaattisesti PC-tulo optimaaliseen ruutukokoon. 6. Information (tiedot): Kertoo nykyisen PC-tulon koon määrityksen (vain määritykset, joita tämä laite pystyy näyttämään). 7. Värilämpötila: Valittavissa on neljä värilämpötilavaihtoehtoa normal (tavallinen), warm (lämmin), cold (kylmä) ja User (oma). Voit valita tavallisen, lämpimän tai kylmän värilämpötilan tai säätää omasta asetuksesta punaista, vihreää ja sinistä (vain omasta asetuksesta voi säätää punaista, vihreää ja sinistä). 8. Palauta oletus: It is used to reset the picture settings to the factory default mode. Toimintoasetukset Kun tulolähde on tv-tilassa, valittavissa on Source OSD (lähde kuvaruutunäytöllä), Language (kieli), Country (maa), ACI, Timers (ajastimet), TT Language (teksti-tv-kieli), Teletext E/W (teksti-tv itä/länsi) ja Reset to default seuraavan kuvan mukaisesti: 1. Lähde kuvaruutunäytöllä: Kun kuvaruutunäyttö on päällä, vasemmassa yläkulmassa näkyy tulolähde tai tv-kanavan numero. Kun kuvaruutunäyttö on pois päältä, tulolähde tai tv-kanavan numero poistuu näkyvistä. ViewSonic 18 NX1940w/NX2240w

21 2. Kuvaruutunäytön kieli: Valittavissa on kymmenen kieltä englanti, ranska, saksa, espanja, portugali, puola, venäjä, italia, suomi ja ruotsi. 3. Country (Maa): Valitse lähetysten maa käyttämällä -painikkeita. 4. Ajastimet (1). Sleep Timer (uniajastin): Esiasetettu aika, jonka jälkeen laite menee valmiustilaan. Varoitustoiminto laskee alaspäin kun minuutti on jäljellä. (2). Reminder timer (muistutusajastin): asetetun ajan jälkeen varoitus muistuttaa käyttäjää. 5. Teksti-tv-kieli ja teksti-tv I/L: Käyttäjä voi valita teksti-tv:n kielen. 6. Asetusten palautus: Käytetään kuvaruutunäytön asetusten palauttamiseen. Kun tulolähde on AV-, S-Video- tai SCART-tilassa, valittavissa on Source OSD, Language, Timers, TT Language (teksti-tv-kieli)., Teletext E/W ja Reset to default. Kun tulolähde on PC- tai HDMI-tilassa, valittavissa on Source OSD, Language, Timers ja Reset to default. Tv-asetukset Seuraava valikko on käytössä vain tv-tilassa. A. Kanavan valinta Tämä näyttää kaikki vastaanotetut kanavat. B. Kanavan asetus 1. Auto.Tallen: Jos haluat etsiä kaikki kanavasignaalit, valitseauto.tallen. Kun haku on valmis, se näyttää ensimmäisen löydetyn signaalin ja muut tunnistetut kanavat tallennetaan. Jos haluat lopettaa automaattisen haun, paina vain toimintopainiketta. 2. Program nr (kanavanumero): Osoittaa nykyisen kanavanumeron. 3. Program name (kanavan nimi): 4. Colour System / Sound System (väri- / äänijärjestelmä): Valitse nykyisen kanavan väri- ja äänijärjestelmä. Voit valita "auto", jolloin laite tunnistaa sen itse. ViewSonic 19 NX1940w/NX2240w

22 5. Frequency (taajuus): näytä nykyinen taajuus. 6. AFC voidaan asettaa päälle tai pois. Kun se on päällä, tv tutkii tv-signaalia automaattisesti. Jos signaali ei ole aivan kohdallaan, se säätää kanavan automaattisesti oikeaan kohtaan. 7. Skip (ohitus) voidaan asettaa päälle tai pois. Kun se on päällä, kanava voidaan ohittaa painamalla CH-painiketta kaukosäätimestä tai etupaneelista. 8. Palauta oletus: Palauta oletusarvot. ViewSonic 20 NX1940w/NX2240w

23 Liite VIHJEITÄ Ruudusta huolehtiminen Älä hankaa tai lyö ruutua millään kovalla, koska se saattaa naarmuuntua, tärvellä tai vahingoittaa ruutua pysyvästi. Irrota seinäpistoke ennen ruudun puhdistamista. Pyyhi pölyt television ruudusta ja kotelosta pehmeällä, puhtaalla kankaalla. Jos ruutu vaatii enemmän puhdistusta, käytä puhdasta, kosteaa kangasta. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja. Matkapuhelinvaroitus Voit välttää kuvan ja äänen häiriöitä, television virhetoimintaa tai jopa television vahingoittumista pitämällä matkapuhelimen loitolla televisiosta. Hävitysdirektiivit Kiinnitämme paljon huomiota ympäristöystävälliseen tuotantoon. Uusi vastaanottimesi sisältää materiaaleja, joita voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Vastaanottimen käyttöiän jälkeen erikoistuneet yhtiöt voivat purkaa sen ja kerätä kierrätettävät materiaalit yhteen ja siten minimoida poisheitettävien materiaalien määrän. Varmista, että vanha laitteesi hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti. ViewSonic 21 NX1940w/NX2240w

24 Tuotetiedot Osat Tiedot Näytön koko LCD- TFT-LCD-paneeli paneeli Resoluutio 1440 x 900 pikseliä TV: n Analogin PAL/SECAM viritysjär en jestelmä TV- Äänijärj Analogin Nicam / A2 toiminto estelmä en Teksti-TV Kyllä (10 sivua) Värijärjestelmät PAL / SECAM Video sisääntulot PC-tila Audio-ulostu lo OSD: n kieli Virta Seinäkiinnik keen mitat SCART (RGB+CVBS) x1 AV1 RCA (komposiitti) x 1 Audio L/R x 1 S-Video S-Video x 1 (jaettu) Komponentti Komponentti x1 (Jaa D-subilla) HDMI HDMI x 1 Signaalin sisääntulo Plug and play DDC 2B -yhteensopiva Suositus Audio L/R 1 (Jaa PC-audiolla) Analoginen: D-Sub 15-pinninen (erillinen) Analoginen: 1440 x 900 (60 Hz) Audiotulo Käytetään ministereokuulokeliitäntänä (3,5 ø) Audio-ulostulo L / Kaiutin (sisäinen): 2*3 wattin kaiuttimet R Kuuloke: Ministereoliitäntä (3,5 ø) English/French/German/Spanish/Russian/Italian/Finnish/ Swedish/Danish/Norwegian Virtalähde V ~ 50/60Hz Virrankulutus Päällä <65W; Virransäästö/pois <2W VESA: 100*100 mm Koko Lisälaitteet L x K x S (jalustan 478mmx406mmx209mm kanssa) Kaukosäädin, paristot, asennus-cd, QSG, virtajohto, VGA-komponenttikaapeli, PC-audio-RL-kaapeli, AV-kaapeli (Aasiaan) ViewSonic 22 NX1940w/NX2240w

25 Tuotetiedot Osat Tiedot 22 Näytön koko LCD- TFT-LCD-paneeli paneeli Resoluutio 1680 x 1050 pikseliä TV: n Analogin PAL/SECAM viritysjärje en stelmä TV- Äänijärjes Analogin Nicam / A2 toiminto telmä en Teksti-TV Kyllä (10 sivua) Värijärjestelmät PAL / SECAM SCART (RGB+CVBS) x1 AV1 RCA (komposiitti) x 1 Video sisääntulot PC-tila Audio-ulostu lo OSD: n kieli Virta Seinäkiinnik keen mitat S-Video S-Video x 1 Component Component x1 (share with D-sub ) Audio L/R x 1 (jaettu) Audio L/R 1 (Share with PC Audio ) HDMI HDMI x 1 Signaalin sisääntulo Analoginen: D-Sub 15-pinninen (erillinen) Plug and play -yhteensopiva DDC 2B Suositus Analoginen: 1680 x 1050 (60 Hz) Audiotulo Käytetään ministereokuulokeliitäntänä (3,5 ø) Kaiutin (sisäinen): 2*3 wattin kaiuttimet Audio-ulostulo L / R Kuuloke: Ministereoliitäntä (3,5 ø) English/French/German/Spanish/Russian/Italian/Finnish/ Swedish/Danish/Norwegian Virtalähde V ~ 50/60Hz Virrankulutus Päällä <75W; Virransäästö/pois <2W VESA: 100*100 mm Koko Lisälaitteet L x K x S (jalustan 539mmx447mmx209mm kanssa) Kaukosäädin, paristot, asennus-cd, QSG, virtajohto, VGA-komponenttikaapeli, PC-audio-RL-kaapeli, AV-kaapeli (Aasiaan) ViewSonic 23 NX1940w/NX2240w

26 19 tuuman laajakuva, esiasetettu tila TILA KUVASUHTEEN VAKIO RESOLUUTIO AR-kuvasuhde 70Hz 1440x900 60Hz 1440x900 75Hz 1440x900 VESA 60Hz 1440x900 VESA 75Hz 1440x900 MAC 75Hz 1440x900 VESA 60Hz 1440x900 VESA 75Hz 1440x900 60Hz 1440x x900 VESA 60Hz 1440x900 NTSC 480I(60Hz) 1440x900 DVD 480p(60Hz) 1440x900 PAL 576I(50Hz) 1440x900 DVD 576p(50Hz) 1440x p(50/60Hz) 1440x i (50/60Hz) 1440x900 ViewSonic 24 NX1940w/NX2240w

27 22 tuuman laajakuva, esiasetettu tila TILA KUVASUHTEEN VAKIO RESOLUUTIO AR-kuvasuhde 70Hz 1680x Hz 1680x Hz 1680x1050 VESA 60Hz 1680x1050 VESA 75Hz 1680x1050 MAC 75Hz 1680x1050 VESA 60Hz 1680x1050 VESA 75Hz 1680x Hz 1680x x1050 VESA 60Hz 1680x1050 VESA 60Hz 1680x1050 NTSC 480I(60Hz) 1680x1050 DVD 480p(60Hz) 1680x1050 PAL 576I(50Hz) 1680x1050 DVD 576p(50Hz) 1680x p(50/60Hz) 1680x i (50/60Hz) 1680x1050 Varoitus: Älä aseta tietokoneesi näytönohjaimen virkistystaajuutta näiden taajuuksien yli. Liian suuri virkistystaajuus voi vahingoittaa pysyvästi LCD:tä. Huomautus: Tuoteseloste voi muuttua ilman erillistä huomautusta. ViewSonic 25 NX1940w/NX2240w

28 Vianetsintä Tee nämä yksinkertaiset tarkistukset enne huoltoon soittamista. Nämä vinkit voivat säästää aikaasi sekä rahaa, koska vastaanottimen säädöt ja hallinnat eivät ole takuusi alaisia. Oire Haamu tai kaksoiskuva Ei virtaa Ei kuvaa Heikko kuva Kuvassa lumisadetta ja kohinaa Ääntä ei kuulu Tarkistettavat asia ja toimintatapa *Tämä voi johtua antennin esteistä kuten korkeista rakennuksista tai rinteistä. Käyttämällä hyvin suunnattua antennia kuvan laatu voi parantua. Varmista, että virtajohto on oikein kiinnitetty LCD-tv:n virtaliittimeen. Varmista, että virtajohto on oikein kiinnitetty seinäpistokkeeseen. Varmista, että LCD-tv:n takana oleva virtakytkin on päällä (ON) ja virtapainike on päällä (vihreä merkkivalo). Kytke toinen sähkölaite (kuten radio) seinäpistokkeeseen varmistaaksesi, että se antaa virtaa. Tv-asemalla voi olla lähetysongelmia. Kokeile toista kanavaa. Kaapeli-tv:n signaali voi olla salattu. Ota yhteys paikalliseen kaapelioperaattoriin. Varmista käyttöohjeesta, että kytkentä muihin laitteisiin on oikein. Varmista, että asetukset on tehty oikein kytkentöjen jälkeen. Varmista, että oikea tulo on valittu ja että tulosignaali on yhteensopiva. *Joskus huono kuva voi ilmentyä kun S-VHS kamera tai videokamera on kytketty sekä toinen laite käytössä samaan aikaan. Tässä tapauksessa sammuta jokin laitteista. *Tarkista antennin liitäntä Tarkista käyttöohjeesta, että audiokytkennät.on tehty oikein. Joku on saattanut painaa MUTE-painiketta (mykistys), kokeile painaa tätä painiketta uudelleen. Tarkista audioasetukset, tv-audio voi olla minimissä. Paina kaukosäätimen Äänenvoimakkuus + (Ylös) -painiketta. Outo väri, vaalea Varmista, että videokaapeli on hyvin kiinnitetty. väri tai värin väärä Kuva voi näyttää himmeältä kirkkaassa huoneessa. sijainti Säädä kirkkautta, kontrastia, värikylläisyyttä ja sävyä ohjekirjan mukaisesti. Tarkista tulosignaalin asetukset. Kaukosäädin ei Varmista, että paristot on asetettu oikein päin käyttöohjeen toimi mukaisesti. Paristojen virta voi olla heikko tai loppunut. Vaihda uudet paristot. Onko loistevalo päällä lähellä kaukosäätimen anturia? Kaukosäätimen säteen tiellä voi olla jotain. Varmista, että reitti on selvä ja että kaukosäätimellä osoitetaan telvision anturiin. Paina kaukosäätimen POWER-painiketta (virta), jotta näet voitko ViewSonic 26 NX1940w/NX2240w

ViewSonic. E90fSB CRT Monitor. ViewSonic. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. E90fSB CRT Monitor. ViewSonic. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic E90fSB CRT Monitor - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot

ViewSonic. G90f/G90fB CRT Monitor. ViewSonic. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. G90f/G90fB CRT Monitor. ViewSonic. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente CRT Monitor - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika - Руководство пользователя

Lisätiedot

ViewPad 10pro Käyttöopas

ViewPad 10pro Käyttöopas ViewPad 10pro Käyttöopas Model No. VS14140 Hyväksyntä CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten Tämä laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin 2004/108/EC ja matalajännitedirektiivin

Lisätiedot

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14931/VS14933/VS14934 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13645

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. :

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Käyttöopas 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut on esitetty tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavassa takuuilmoituksessa. Mitän tämän oppaan sisällöstä ei

Lisätiedot

LCD TV-näyttö Käyttöopas

LCD TV-näyttö Käyttöopas SyncMaster P2470HD / P2770HD LCD TV-näyttö Käyttöopas Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 2. TV:n ottaminen käyttöön...11. 3. Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...12

Sisältö SUOMI. 2. TV:n ottaminen käyttöön...11. 3. Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...12 Sisältö Säädöstietoja... Varoitussymbolien kuvaus... Turvallisuutta koskevia huomautuksia... Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

Acer LCD-TV. Contents. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Käyttäjän opeas. Tärkeät turvallisuusohjeet 3 Hävitysohjeet 4

Acer LCD-TV. Contents. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Käyttäjän opeas. Tärkeät turvallisuusohjeet 3 Hävitysohjeet 4 Acer LCD-TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Käyttäjän opeas Contents Tärkeät turvallisuusohjeet 3 Hävitysohjeet 4 LCD-TV:n yleiskatsaus 5 Etupaneelinäkymä 5 Takapaneelinäkymä 6 Kauko-ohjain 7 Yleiset näppäimet

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual FLD845H Sisältö Lisävarusteet... 2 Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virtalähde... 3 Virtajohto... 3 Kosteus ja vesi... 3 Puhdistaminen... 3 Kuumuus ja liekit... 3

Lisätiedot

A-E7Z-100-21(1) LCD TV. Aloitusopas. Käyttöohje. Television katselu. Lisälaitteiden käyttö. MENU-toimintojen käyttö. Lisätietoja KDL-40BX440 / 32BX340

A-E7Z-100-21(1) LCD TV. Aloitusopas. Käyttöohje. Television katselu. Lisälaitteiden käyttö. MENU-toimintojen käyttö. Lisätietoja KDL-40BX440 / 32BX340 A-E7Z-100-21(1) LCD TV Käyttöohje Aloitusopas Television katselu Lisälaitteiden käyttö MENU-toimintojen käyttö Lisätietoja KDL-40BX440 / 32BX340 Johdanto Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen. Lue

Lisätiedot

Dell W2600 26:n tuuman LCD TV Käyttöopas

Dell W2600 26:n tuuman LCD TV Käyttöopas Dell W2600 26:n tuuman LCD TV Käyttöopas Malli W2600 www.dell.com support.dell.com Huomautukset, varoitukset ja laitteistovaroitukset HUOMAUTUS: Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää

Lisätiedot

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E Panasonic Nordic Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten. Ohjeessa olevat kuvat ovat suuntaa antavia esimerkkejä. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin

Lisätiedot

PGD-150 3D Glasses. Model No. : VS13345. - User Guide. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guide de l utilisateu.

PGD-150 3D Glasses. Model No. : VS13345. - User Guide. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guide de l utilisateu. 3D Glasses - User Guide - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guide de l utilisateu - Käyttöopas - Pyководство пользователя - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) - 使 用 手 冊 ( 簡 中 ) Model No. : VS13345 Hyväksyntä FCC-lausunto

Lisätiedot

Lue tämä opas huolellisesti ja varmista, että ymmärrät annetut ohjeet. Tarkista turvallisuutesi vuoksi kunkin toimenpiteen vaikutukset.

Lue tämä opas huolellisesti ja varmista, että ymmärrät annetut ohjeet. Tarkista turvallisuutesi vuoksi kunkin toimenpiteen vaikutukset. Suomi-1 Huomautus Huomautus Lue tämä opas huolellisesti ja varmista, että ymmärrät annetut ohjeet. Tarkista turvallisuutesi vuoksi kunkin toimenpiteen vaikutukset. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä

Lisätiedot

LED-TELEVISIO (MFM TV) käyttöohje

LED-TELEVISIO (MFM TV) käyttöohje TB300 TB350 LED-TELEVISIO (MFM TV) käyttöohje Kiitos, että hankit tämän Samsung-tuotteen. Kattavampaa palvelua varten rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.samsung.com/register Tässä käyttöoppaassa olevat

Lisätiedot

LC-32FH500E LC-32FH500S LC-32FB500E LC-32FB500S LC-32FH510E LC-32FH510S LC-32FB510E LC-32FB510S LC-32FS510E LC-32FS510S

LC-32FH500E LC-32FH500S LC-32FB500E LC-32FB500S LC-32FH510E LC-32FH510S LC-32FB510E LC-32FB510S LC-32FS510E LC-32FS510S LC-32FH500E LC-32FH500S LC-32FB500E LC-32FB500S LC-32FH510E LC-32FH510S LC-32FB510E LC-32FB510S LC-32FS510E LC-32FS510S SVENSKA SUOMI DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN

Lisätiedot

Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä.

Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet Heijastusasetukset ennen projektorin käyttöä. Käyttöopas Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä. Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Varotoimet...2 Tämän laitteen turvatarrat...6 Säädös-

Lisätiedot

Käyttöohjeet LCD-televisio

Käyttöohjeet LCD-televisio Mallinro TX-L32E30E TX-L37E30E TX-L42E30E Käyttöohjeet LCD-televisio Kiitos tämän Panasonic-tuotteen ostamisesta. Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttämistä ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Tässä

Lisätiedot

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7 Sisältö TV - Toiminnot... 2 Yhteyden muodostaminen mobiililaitteeseen Wi- Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Fi -yhteyden kautta... 19 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 MIRACASTIN käyttö... 19 Ympäristötietoa...

Lisätiedot

LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas

LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas TA350 TA550 LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen. Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.samsung.com/register Tämän

Lisätiedot

PB258-sarja Nestekidenäyttö. Käyttöopas

PB258-sarja Nestekidenäyttö. Käyttöopas PB258-sarja Nestekidenäyttö Käyttöopas Sisällysluettelo Tiedoksiantoja... iii Turvallisuustietoja... iv Huolto ja puhdistus... v 1.1 Tervetuloa!... 1-1 1.2 Pakkauksen sisältö... 1-1 1.3 Monitorin kokoaminen...

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti.

Turvallisuusohjeet Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti. Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Pakkauksen sisältö... 4 Ympäristötiedot... 5 Korjaus... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 7 Takaosan

Lisätiedot

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc Käyttöopas w2228h w2448h/hc w2558hc HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä mainittu

Lisätiedot