ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя"

Transkriptio

1 ViewSonic NX1940w/NX2240w LCD TV - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Руководство пользователя - Guida dell utente - Käyttöopas - Användarhandbok - Brugervejledning - Brukerveiledning Model No. : VS E VS E

2 Sisältö Hyväksyntä... 1 Tärkeitä turvaohjeita....2 Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta....3 Tekijänoikeustietoja....4 Tuotteen rekisteröinti... 4 Antennin asentamisohjeet... 5 LCD-tv:n puhdistus... 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN Pakkauksen sisältö... 6 Valmistelu... 7 Kaukosäädin... 9 Teksti-TV Seinäkiinnitys Säätönupit Valmistelu OSD-TOIMINNOT Liite Valikkojen käyttö Päävalikko Vihjeitä Tuotetiedot Virkistystaajuudet Vianetsintä Termistö Asiakastuki Rajoitettu takuu 30 ViewSonic NX1940w/NX2240w

3 Hyväksyntä CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten Laite täyttää EEC-direktiivin 89/336/ETY laajennetuna 92/31/ETY:llä ja 93/68/ETY Art.5:llä vaatimukset koskien Sähkömagneettista yhteensopivuutta, ja 73/23/ETY:n vaatimukset laajennettuna 93/68/ETY Art.13:lla koskien Turvallisuutta. Seuraava koskee vain Euroopan Unionin (EU) jäsenmaita: Oikealla näkyvä tunnus vastaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltoa (WEEE) koskevaa direktiiviä 2002/96/EY. Tällä tunnuksella merkittyjä laitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana vaan ne on vietävä hävitettäväksi paikkakunnalla olevaan keräys- tai palautuspisteeseen paikallisten säädösten mukaisesti. ViewSonic 1 NX1940w/NX2240w

4 Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue nämä ohjeet lävitse ennen laitteen käyttöä. 2. Säilytä käyttöohjeet turvallisessa paikassa. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Seuraa kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä. Varoitus: Vähentääksenne palovaaraa tai sähköiskun mahdollisuutta älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. 6. Puhdista pehmeällä kuivalla tekstiilillä. Mikäli lisäpuhdistusta tarvitaan, katso LCD-television puhdistus tässä oppaassa saadaksesi lisätietoa. 7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna tämä laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä asenna laitetta lähelle mitään lämmönlähdettä kuten lämpövaraajia, uuneja tai muita laitteita (mukaan lukien vahvistimet) jotka tuottavat lämpöä. 9. Älä yritä ohittaa virtakoskettimeen tai maadoitukseen liittyviä turvallisuusohjeita. Kaksinapaisessa koskettimessa toinen napa on toista leveämpi. Maadoittavassa koskettimessa on kahden navan lisäksi maadoituspiikki. Leveämpi napa ja kolmas piikki ovat sinun turvallisuutesi vuoksi. Mikäli kosketin ei sovi seinäpistokkeeseen, ota yhteys sähkömieheen vaihdattaaksesi pistokkeen. 10. Suojaa virtajohto murtumista vastaan erityisesti koskettimen tyvestä sekä kohdasta, mistä johto tulee ulos laitteesta. Varmistu, että virtapistoke on laitteen läheisyydessä niin että se on helppo kytkeä. 11. Käytä ainoastaan lisälaitteita, jotka valmistaja on luokitellut. 12. Käytä ainoastaan kärryä, telinettä, kolmijalkaa, kiinnikettä tai pöytää, jotka valmistaja on luokitellut tai myynyt laitteen ohessa. Kärryä käytettäessä on sitä liikuteltava varoen jotta yhdistelmä ei kaadu. 13. Vapauta virtakosketin pistorasiasta, mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 14. Käyttäkää huollossa aina ammattitaitoista henkilökuntaa. Huoltoa tarvitaan kun laite on jollain tavoin vaurioitunut kuten esimerkiksi: virtajohto tai pistoke ovat vaurioituneet, mikäli nestemäistä ainetta on roiskunut laitteeseen tai esineitä on pudonnut laitteen päälle, tai laite on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle, tai mikäli laite ei toimi kunnolla tai on pudonnut. 15. Tämä tuote on tarkoitettu vain viihdekäyttöön ja niihin eivät kuulu kaupalliset esittelykäyttöön luettavat tehtävät. 16. Seinäpistokkeen tulee olla laitteen lähellä ja helposti käytettävissä. 17. Laitetta saa käyttää korkeintaan 40 C lämpötilassa. 18. Suojaa laitetta kosteudelta. 19. Hyväksyttyä virtajohtoa, joka on vähintään H05VV-F, 3G, 0,75mm2, on käytettävä. 20. Seinäpistoketta käytetään laitteen irrottamiseen ja sen on oltava helposti käytettävissä. ViewSonic 2 NX1940w/NX2240w

5 Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta Tämä tuote on suunniteltu sekä valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 2002/95/EY-direktiivin mukaan koskien tiettyjen myrkyllisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elktroniikkalaitteistossa (RoHS-direktiivi) ja se täyttää Euroopan Teknisen komission (TAC) asettamat enimmäipitoisuudet alla olevan kaavion mukaan: Aine Ehdotettu Todellinen pitoisuus enimmäispitoisuus Lyijy (Pb) 0.1% < 0.1% Elohope (Hg) 0.1% < 0.1% Kadmium (Cd) 0.01% < 0.01% Kuudenarvoinen kromi (Cr 6+ ) 0.1% < 0.1% Polybromibifenyyli (PBB) 0.1% < 0.1% Polybromidifenyylieetteri (PBDE) 0.1% < 0.1% Tietyt komponentit ovat vapautettuja yllä olevan listan pitoisuuksista RoHS-direktiivin liitten mukaisesti. Esimerkkejä tälläisistä vapautetuista komponenteista ovat: 1. Elohopea pienissä loistevalaisimissa ei ylitä 5 mg lamppua kohden ja muissa lampuissa, jotka eivat ole erikseen mainittu RoHS-direktiivin liittessä. 2. Lyijy kuvaputken lasissa, elektronisissa komponenteissa, loisteputkissa sekä keraamisissa elektroniikan osissa (esim. pietsoelektroniikkalaitteet). 3. Lyijy korkean lämpötilan juotoksissa (kuten lyijypohjaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä 85% painostaan tai enemmän). 4. Lyijy kohdentavana elementtinä teräksessä, joka voi sisältää painostaan jopa 0,35% lyijyä, alumiinissa joka voi sisältää painostaan jopa 0,4% lyijyä ja kupariseoksessa, joka voi sisältää painostaan jopa 4% lyijyä. ViewSonic 3 NX1940w/NX2240w

6 Tekijänoikeustietoja Tekijänoikeudet ViewSonic Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään.viewsonic, kolmen linnun logo, OnView, ViewMatch, ja ViewMeter ovat ViewSonic Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä. Huomautus:ViewSonic Corporation ei ole vastuussa teknisestä tai toimituksellisesta virheestä tai poisjäännistä, joka on mainitusti ei tarkoituksellisesti tai seuraumuksellisesti vahingoittava tämän materiaalin käytöstä tai esityksestä johtuen. Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi ViewSonic Corporation varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Tiedot tässä asiakirjassa voidaan muuttaa ilman ennakkohuomautusta.tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, laatia uudelleen tai lähettää millään tavoin mitään tarkoitusta varten ilman ViewSonic Corporationin erikseen myöntämää kirjallista lupaa. Tuotteen rekisteröinti Tulevia tarpeitasi varten ja saadaksesi uutta lisätietoa tuotteesta, rekisteröi laitteesi internetissä osoitteessa: Omat muistiinpanot: Tuotenimi: Mallinumero: Asiakirjanumero: arjanumero: Ostopäivämäärä: NX1940w/NX2240w ViewSonic LCD TV VS E /VS E NX1940w_NX2240w_UG_FIN Rev.1B Tuotteen hävittäminen käyttöiän päättyessä ViewSonic kantaa kortensa kekoon ympäristömme suojelussa. Hävittäkää tämä laite asianmukaisestii käyttöiän päättyessä. Paikallinen jätekeräysyhtiö tarjonnee lisätietoa asianmukaisesta hävittämisestä. Tuotteessa oleva lamppu sisältää elohopeaa. Hävittäkää se asianmukaisesti paikallisten ympäristösuositusten mukaisesti. ViewSonic 4 NX1940w/NX2240w

7 Antennin asennusohjeet 1. Ulkoantennin maadoitus Jos ulkoantenni tai kaapelijärjestelmä on yhdistetty laitteeseen, varmistu että antenni tai kaapelijärjestelmä on maadoitettu suojaamaan ylijännitteeltä ja staattisilta varauksilta. Artikla 810 (the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70):n mukaan tehtävä asennus määrittelee asianmukaisen maston ja tukirakenteiden maadoituksen ja maadoituselektrodien vaatimukset. 2. Salamaniskut Lisäsuojaukseksi tälle laitteelle ukkosmyrskyn ajaksi tai milloin se on jätetty pitkäksi aikaa käyttämättä, kytkekää seinäkoskettimet ja antenniliittimet irti laitteesta. Tämä ehkäisee laitteen vaurioitumisen salamaniskusta tai virtapiikistä. Älä kytke virtakosketinta tai antenniliittimiä kuitenkaan irti varsinaisen myrskyn aikana, sillä salama saattaa iskeä teidän pitäessänne kiinni kaapelista aiheuttaen vakavia vammoja. Sammuttakaa LCD-TV:nne ja odota sään parantumista. 3. Sähkölinjat Ulkoantennijärjestelmä ei saisi sijaita sähköjohtojen tai muiden virtapiirien läheisyydessa, missä on mahdollisuus, että putoavat johdot aiheuttaisivat oikosulun. Asennettaessa ulkoantennjärjestelmää, äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava, jottei voimalinjoja tai muuntajia kosketettaisi, sillä se saattaa koitua kohtalokkaaksi. Antenni Virtapiirit Maakosketin Antennimuuntaja Virtapiirit Maadoituskoskettimet Virtajohdon elektrodi LCD-tv:n puhdistus Varmistu, että laite on suljettu Älä koskaan suihkuta tai kaada nestettä suoraan ruudulle tai kotelolle. Ruudun puhdistus: 1. Pyyhi ruutu puhtaalla, pehmeällä ja nukattomalla liinalla. Tämä poistaa pölyn ja muut hiukkaset. 2. Mikäli ei tule puhdasta, annostele pieni määrä ei-ammoniakkia, ei-alkoholia sisältävää lasinpesunestettä puhtaaseen, pehmään ja nukattomaan liinaan ja pyyhi ruutu. Kotelon puhdistus: 1. Käytä pehmeää kuivaa liinaa. 2. Mikäli ei tule puhdasta, annostele pieni määrä ei-ammoniakkia, ei-alkoholia sisältävää mutta ei hankaavaa pesunestettä puhtaaseen, pehmeään, nukattomaan liinaan ja pyyhi pinta sillä. Vapautus vaatimuksista ViewSonic ei suosittele minkään ammonia- tai alkoholiperusteisen puhdistusaineen käyttöä LCD-TV:n ruudulle tai koteloon. Jotkut kemialliset puhdistusaineet ovat todistetusti vahingoittaneet ruutua ja / tai LCD-TV:n koteloa. ViewSonic ei vastaa minkään ammonia- tai alkoholiperusteisen puhdistusaineen käytöstä aiheutuneista vahingoista. ViewSonic 5 NX1940w/NX2240w

8 Näin pääset alkuun Onnittelut ViewSonic LCD-TV -ostoksestasi. Tärkeää! Säilytä alkuperäinen pakkaus tulevia toimitustapahtumia varten. Pakkauksen sisältö AV-kaapeli (Aasiaan) Virtajohto (Aasiaan) Virtajohto (Britannialaiseen käyttöön) QSG QSG CD Manual Asennus-CD Virtajohto (Yleiseurooppala iseen käyttöön) Kaukosäädin PC-audio-RL-ka apeli paristot (AAA x 2) VGA-komponentt i-kaapeli ViewSonic 6 NX1940w/NX2240w

9 VALMISTUS 1. Aseta TV vakaalle alustalle. Varmitsa, että TV on asetettu paikkaan, jossa ilmavirta ei tukkeudu. Älä tuki takasuojan tuuletusaukkoja. Välttääksesi vaaralliset tilanteet, laitteen lähelle ei saa tuoda avotulia, kuten sytytettyjä kynttilöitä. Vältä altistamasta laitetta kuumuudelle, suoralle auringonvalolle ja sateelle tai vedelle. Laitetta ei myöskään saa altistaa veden valumiselle tai sen räiskymiselle. 2. Aseta antennipistoke tiukasti TV: n takana olevaan antennipistokkeeseen ANT IN 75Ω ViewSonic 7 NX1940w/NX2240w

10 3. Kaukosäädin: Poista paristokotelon suoja. Aseta 2 pakkauksen mukana tulevaa paristoa (tyyppi AAA 1,5 V). 4. Teho: Aseta virtajohto vaihtovirtaa syöttävään sähköverkkoon. 5. Kytke TV päälle: Käynnistä TV painamalla sen virtanäppäintä. Kun TV on PÄÄLLÄ, indikaattori on vihreä. Mikäli TV ei ole päällä, TV:n etuosassa oleva indikaattori on keltainen. ViewSonic 8 NX1940w/NX2240w

11 Kaukosäädin POWER (Virta): Paina käynnistääksesi/sammuttaakse sitv:n. TV ei ole milloinkaan sammutettu, ellei sitä ole fyysisesti irrotettu sähköverkosta. SOURCE (LÄHDE) Valitse tulosignaalin lähde. 0~9-numeronäppäimet ja -/100 Syötä kanavanumero. RECALL (PALAA) Näytä viimeksi valittuna ollut tv-kanava. TV/DTV DTV ei ole käytettävissä tässä tilassa. Käytä tv-tilan valintaan. SCART Käytä SCART-tilan valintaan. HDMI/PC Vaihda PC- ja HDMI-lähteiden välillä. AV/COMP Vaihda AV-, S-VIDEO- ja YPbPr-lähteiden välillä. DISPLAY (Näytä) Paina tätä nähdäksesi: (1) Kanavan numero TV-ohjelmaa katsellessasi. (2) Tulolähde AV-kanavaa katsellessasi. WIDE (LAAJA) Vaihda kokotila painamalla,koko ei ole käytettävissä PC- ja HDMI-tilassa. PGM+/- Selaa kanavia +- tai --painikkeilla (tai MENU / -painikkeilla). VOL+/- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta +- tai --painikkeilla (tai MENU -painikkeilla). MENU (Valikko) Paina tätä nähdäksesi päävalikon. MUTE (Mykistys) Väliaikaisesti mykistä, tai palauta ääni. NICAM Valitse Mono/Stereo/Dual tv-rf-tulosta. POP, SWAP, Position ja Guide eivät ole käytössä tässä mallissa. ViewSonic 9 NX1940w/NX2240w

12 Teksti-TV Teksti-TV on lehden tapainen palvelu, jonka jotkin TV-asemat lisäävät lähetyksiinsä. TELETEXT (Teksti-TV) Painaessa TELETEXTTeksti-TV ilmestyy. Poistuaksesi painauudestaan TELETEXT. ENTER: Kun teksti-tv-tila on auki, voit näyttää teksti-tv-kuvan tavallisen läheskuvan päällä painamalla ENTER-painiketta. Press again to return to Teletext mode. INDEX (Sisällysluettelo) Paina INDEX nähdäksesi pääsisällysluettelon. SUBPAGE (ALISIVU) Tämä on alisivutoiminto. REVEAL (Paljasta) Paina REVEAL nähdäksesi joitan piilotettuja sanoja, kutenvisailusivun vastaukset. Paina uudestaan piilottaaksesi. PUNAINEN / VIHREÄ / KELTAINEN / SININEN Käytä VÄRITETTYJÄ PAINIKKEITA toimiaksesi Teksti-TV:nnäytössä. SIVUN VALINTA Sivu voidaan valita kahdella tavalla. a. Paina tai vaihtaaksesi sivun numeroa yhdellä. b. Syöttämällä sivun numero 0~9 numeronäppäimillä. ViewSonic 10 NX1940w/NX2240w

13 Seinäkiinnitys (19 ) (22 ) 1. Irrota neljä M4.0-ruuvia. 2. Irrota jalusta. 3. Kiinnitä seinäkiinnikkeeseen kiristämällä neljällä M4.0 x 10 mm -ruuvilla. Huomautus: Jos haluat televisiolla seinäkiinnityksen, käytä oikeita kiinnikkeitä sinun ja laitteen turvallisuuden vuoksi. (Seinäkiinnikkeet eivät sisälly television hintaan.) ViewSonic 11 NX1940w/NX2240w

14 SÄÄTÖNUPIT Vol( ): Kun kuvaruutunäytön valikko tulee näkyviin, näillä painikkeilla voit vahvistaa valitun kohdan. Kun kuvaruutunäyttö ei ole näkyvissä, voit säätää äänenvoimakkuutta. CH( ): Kun kuvaruutunäytön valikko tulee näkyviin, näillä painikkeilla voit valitahaluamasi kohdan. Kun kuvaruutunäyttö ei ole näkyvissä, voit vaihtaa kanavaa tv-tilassa. Menu(valikko): Tällä painikkeella voit tuoda kuvaruutunäytön valikon esiin tai piilottaa sen. Input(tulo): Tällä painikkeella voit vaihtaa tulolähdettä. Power(virta) : Tällä painikkeella voit kytkeä tv:n päälle tai valmiustilaan. Jos tv on valmiustilassa, etupaneelin merkkivalo palaa keltaisena. Virtalukitus tai lukituksen poistaminen INPUT-painikkeen painaminen yli 5 sekunnin ajan lukitsee POWER-painikkeen toiminnan tai poistaa lukituksen. OSD-lukitus tai lukituksen poistaminen MENU-painikkeen painaminen yli 5 sekunnin ajan lukitsee MENU-painikkeen toiminnan tai poistaa lukituksen. Televisioosi voi liittää lukuisia eri video- ja audiolaitteita. Seuraavissa liitäntädiagrammeissa neuvotaan kuinka ne tulee liittää televisioon. ViewSonic 12 NX1940w/NX2240w

15 VALMISTELU Aseta LCD TV kuvaruutu alaspäin pöydälle helpottaaksesi oheislaitteiden liittämistä televisioon. Pidä huoli ettet vahingoita näyttöä. (19 ) (22 ) 1: AV1-signaalitulo 2: Oikean audioraidan tulo 3: Kuulokepistoke 4: Tv-signaalin tulo 5: SCART-signaalin tulo 6: Vasemman audioraidan tulo 7: S-Videotulo 8: VGA-tulo tai YpbPr-signaalitulo 9: HDMI-tulo 10: VGA-audiotulo tai YpbPr-audiotulo 11: Virtapistoke ViewSonic 13 NX1940w/NX2240w

16 1> PC-tulo: Huomautus: Ohjeita PC:n ja TV:n liitännästä alla (kuva 1). (Kuva 1) (1)Keskusyksikköön yhdistäminen: VGA-liitäntä Liitä TV:n mukana tullut VGA-kaapeli TV:n takaosassa olevaan D-Sub-liittimeen. (Kuva 1) (2)Äänikaapelin yhdistäminen: Liitä TV:n mukana tullut PC:n äänikaapeli TV:n PC-äänen sisääntuloon (Kuva 1) Huomautus: Jos VGA-ruudulla ei ole signaalia, tv siirtyy valmiustilaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua. 2> HDMI-tulo: HDMI on johtava uusi standardi digitaalisen videon, sekä äänen yhdistämiseen. HDMI-liittimeen voit kytkeä laitteita kuten multimedialaitteita, HDMI-ulostulolla varustettuja DVD-soittimia tai DVI-liitännällä varustettuja laitteita kuten tietokoneita. Tällöin saat teräväpiirtokuvan TV:hen digitaalisessa muodossa. (1) HDMI:n käyttö: 1. Kytke HDMI HDMI-porttiin ja toinen HDMI-laite HDMI-lähtöön kuvan mukaisesti. 2.Valitse T-Line-painike, vaihda lähdepainikkeella HDMI-lähde. 3.HDMI-liittimet mahdollistavat seuraavat tv- ja näyttötilat. SDTV 720x576i, 50Hz /720x480i, 60Hz EDTV 720x576p 50Hz /640x480p 60Hz HDTV 1920x1080i 50/60Hz 1280x720p 50/60Hz VGA 720x480 60Hz Huomautus: 1. TV:si tukee (High-bandwidth Digital Content Protection) (Sisällön suojausta). Tämä on järjestelmä jota käytetään estämään DVD-sisällön kopiointi salaamalla TV:n sekä videolähteen (DVD, PC, jne.) välinen yhteys. Sisältö on salattu lähdelaitteessa estämään luvattomien kopioiden tekemisen. 2. Digitaaliset laitteet eri valmistajilta tarjoavat mahdollisesti eri ulostulomuotoja, jotka ViewSonic 14 NX1940w/NX2240w

17 saattavat aiheuttaa ongelmia TV:ssä kuvan toistossa. 3. Jos HDMI laitteen signaalia ei havaita, kokeile sammuttaa HDMI-laite ja käynnistää uudelleen. Saadaksesi parhaan mahdollisen kuvan on suositeltavaa asettaa DVD-soitin seuraavaan TV:n standardiin:1280x720p 50hz. 3> S-Videotulo; Kytke S-videokaapeli DVD-soittimeen, Laser Disc -soittimeen, videokameraan tai vastaavaan. 4> YpbPr-tulo: Kuinka DVD-soitin tai kotiteatterijärjestelmä liitetään käyttäen komponttivideoliitäntöjä : Liitä videokaapeli yksikön D-Sub-liitännän ja DVD-soittimella olevien Y, Pb, Pr -lähtöjakkien väliin. Liitä audiokaapeli yksikön Audiotulopistukan ja DVD-soittimella olevien Audiolähtöjakkien väliin. Huomautuksia: Y, Pb, Pr lähtö DVD-soittimellasi on joskus nimetty Y, Cb, Cr or Y, B-Y, R-Y. jos on näin, liitä kaapelit värien mukaan. 5> Audiotulo: Kytke audiosignaalin lähde. (PC, DVD-soitin, Laser Disc -soitin, videokamera tai vastaava) audiotuloporttiin. 6> Videotulo: Kytke videosignaalin lähde. (PC, DVD-soitin, Laser Disc -soitin, videokamera tai vastaava) (Audio on S-videota ja AV:ta varten) ViewSonic 15 NX1940w/NX2240w

18 OSD-TOIMINNOT Valikkojen käyttö 1. Näytä tai sulje päävalikko VALIKKO (MENU) näppäintä painamalla. 2. Käytä ylös/alas kursoria valikon kohdan valitsemiseen. 3. Käytä vasemmalle/oikealle kursoria alavalikkoon siirtymiseen tai toiminnon käyttöönottoon/käytöstä poistamiseen. 4. Poistu valikosta VALIKKO (MENU) näppäintä painamalla. PÄÄVALIKKO Siirry pääkuvaruutuvalikkoon (OSD, On Screen Display) painamalla MENU-painiketta. Säädä asetuksia, kuten Picture Setup (kuva-asetukset), Sound Setup (ääniasetukset), Function Setup (toimintoasetukset) ja TV Setup (tv-asetukset). Kun tulolähde on AV-/S-VIDEO-/SCART-/ YPbPr -/PC-/HDMI-tilassa, valittavissa ovat vain Sound Setup, Picture Setup ja Function Setup seuraavan kuvan mukaisesti: Kun tulolähde on tv-tilassa, valittavissa ovat Sound Setup, Picture Setup, Channel Select Setup (kanavan valinta-asetus), Function Setup ja TV Setup seuraavan kuvan mukaisesti: Ääniasetukset (sama kuin TV-/AV-/S-VIDEO-/SCART-/ YPbPr -/PC-/HDMI-tilassa) 1. Säätöjen Volume (äänenvoimakkuus), Bass (basso) ja Treble (diskantti) säätöala on Basso ja diskantti: Helppokäyttöinen taajuuskorjain. Basso säätää matalataajuuksisia ääniä ja diskantti korkeataajuuksisia ääniä. ViewSonic 16 NX1940w/NX2240w

19 3. Säädön Balance (balanssi) säätöalue on Säätöalalla 0-50 vasemman raidan äänet vaimenevat kunnes hiljenevät, säätöalalla oikean raidan äänet vaimenevat kunnes hiljenevät. 4. AVL: säätövalinnat ovat ON (päällä) tai OFF (pois). Toiminnolla voidaan säätää tuloääntä automaattisesti. Tämän toiminnon voi kytkeä päälle, jos huomaat että eri raitojen äänet poikkeavat paljon toisistaan, jotta suuri äänen vaihtelu ei aiheuttaisi huonoa ääntä. 5. Kytke Loudness (voimakkuus) päälle tai pois. voit vaihtaa tarvittaessa oletusasetusta. Seuraava valikko tulee näkyviin jos valitsemista jatketaan: 6. Preset (esiasetettu): Suunniteltu eri tyyppisille äänilähdöille. Tilat Voice (ääni), Music (musiikki), Personal (oma) ja Theatre (teatteri) ovat käytettävissä. Voit asettaa basson, diskantin ja taajuuskorjaimen äänen lähtötilassa haluamallasi tavalla. 7. Equalizer (taajuuskorjain): Voit valita ja säätää kohtia 100, 300, 1K, 3K ja 8K seuraavasti (luvut vastaavat äänen taajuutta). 8. Reset to default (palauta oletus): Nollaa ääniasetukset tehtaan oletusarvoihin. Kuva-asetukset Kun tulolähteenä on TV-/AV-/S-VIDEO-/SCART-/YpbPr-/HDMI-tulo, valittavissa ovat Brightness (kirkkaus), Contrast (kontrasti), Colour (väri), Sharpness (terävyys), Dyn. Colour Temp (dynaaminen värilämpötila), Preset (esiasetettu) ja Reset to default seuraavan kuvan mukaisesti: ViewSonic 17 NX1940w/NX2240w

20 Kun tulolähde on PC-tilassa, valittavissa ovat Brightness, Contrast, Position (sijainti), Video Noise (videohäiriö), Sharpness, Auto Adjust (autom. säätö), Info (tiedot), Colour Temp. (värilämpötila), Red (punainen), Green (vihreä), Blue (sininen) ja Reset to default. 1. Kirkkaus ja kontrasti: Säätöala on Position (sijainti): Molempien valintojen, Horizontal (vaakasijainti) ja Vertical (pystysijainti), säätöala on Videohäiriö: Molempien valintojen, Phase (vaihe) ja Clock (taajuus), säätöala on Terävyys: Valittavina on viisi vaihtoehtoa: Softest (pehmein), Soft (pehmeä), Auto (automaattinen), Sharp (terävä) ja Sharpest (terävin). Voit säätää mainittuja asetuksia haluamallasi tavalla. 5. Auto Adjust (autom. säätö): Säädä automaattisesti PC-tulo optimaaliseen ruutukokoon. 6. Information (tiedot): Kertoo nykyisen PC-tulon koon määrityksen (vain määritykset, joita tämä laite pystyy näyttämään). 7. Värilämpötila: Valittavissa on neljä värilämpötilavaihtoehtoa normal (tavallinen), warm (lämmin), cold (kylmä) ja User (oma). Voit valita tavallisen, lämpimän tai kylmän värilämpötilan tai säätää omasta asetuksesta punaista, vihreää ja sinistä (vain omasta asetuksesta voi säätää punaista, vihreää ja sinistä). 8. Palauta oletus: It is used to reset the picture settings to the factory default mode. Toimintoasetukset Kun tulolähde on tv-tilassa, valittavissa on Source OSD (lähde kuvaruutunäytöllä), Language (kieli), Country (maa), ACI, Timers (ajastimet), TT Language (teksti-tv-kieli), Teletext E/W (teksti-tv itä/länsi) ja Reset to default seuraavan kuvan mukaisesti: 1. Lähde kuvaruutunäytöllä: Kun kuvaruutunäyttö on päällä, vasemmassa yläkulmassa näkyy tulolähde tai tv-kanavan numero. Kun kuvaruutunäyttö on pois päältä, tulolähde tai tv-kanavan numero poistuu näkyvistä. ViewSonic 18 NX1940w/NX2240w

21 2. Kuvaruutunäytön kieli: Valittavissa on kymmenen kieltä englanti, ranska, saksa, espanja, portugali, puola, venäjä, italia, suomi ja ruotsi. 3. Country (Maa): Valitse lähetysten maa käyttämällä -painikkeita. 4. Ajastimet (1). Sleep Timer (uniajastin): Esiasetettu aika, jonka jälkeen laite menee valmiustilaan. Varoitustoiminto laskee alaspäin kun minuutti on jäljellä. (2). Reminder timer (muistutusajastin): asetetun ajan jälkeen varoitus muistuttaa käyttäjää. 5. Teksti-tv-kieli ja teksti-tv I/L: Käyttäjä voi valita teksti-tv:n kielen. 6. Asetusten palautus: Käytetään kuvaruutunäytön asetusten palauttamiseen. Kun tulolähde on AV-, S-Video- tai SCART-tilassa, valittavissa on Source OSD, Language, Timers, TT Language (teksti-tv-kieli)., Teletext E/W ja Reset to default. Kun tulolähde on PC- tai HDMI-tilassa, valittavissa on Source OSD, Language, Timers ja Reset to default. Tv-asetukset Seuraava valikko on käytössä vain tv-tilassa. A. Kanavan valinta Tämä näyttää kaikki vastaanotetut kanavat. B. Kanavan asetus 1. Auto.Tallen: Jos haluat etsiä kaikki kanavasignaalit, valitseauto.tallen. Kun haku on valmis, se näyttää ensimmäisen löydetyn signaalin ja muut tunnistetut kanavat tallennetaan. Jos haluat lopettaa automaattisen haun, paina vain toimintopainiketta. 2. Program nr (kanavanumero): Osoittaa nykyisen kanavanumeron. 3. Program name (kanavan nimi): 4. Colour System / Sound System (väri- / äänijärjestelmä): Valitse nykyisen kanavan väri- ja äänijärjestelmä. Voit valita "auto", jolloin laite tunnistaa sen itse. ViewSonic 19 NX1940w/NX2240w

22 5. Frequency (taajuus): näytä nykyinen taajuus. 6. AFC voidaan asettaa päälle tai pois. Kun se on päällä, tv tutkii tv-signaalia automaattisesti. Jos signaali ei ole aivan kohdallaan, se säätää kanavan automaattisesti oikeaan kohtaan. 7. Skip (ohitus) voidaan asettaa päälle tai pois. Kun se on päällä, kanava voidaan ohittaa painamalla CH-painiketta kaukosäätimestä tai etupaneelista. 8. Palauta oletus: Palauta oletusarvot. ViewSonic 20 NX1940w/NX2240w

23 Liite VIHJEITÄ Ruudusta huolehtiminen Älä hankaa tai lyö ruutua millään kovalla, koska se saattaa naarmuuntua, tärvellä tai vahingoittaa ruutua pysyvästi. Irrota seinäpistoke ennen ruudun puhdistamista. Pyyhi pölyt television ruudusta ja kotelosta pehmeällä, puhtaalla kankaalla. Jos ruutu vaatii enemmän puhdistusta, käytä puhdasta, kosteaa kangasta. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja. Matkapuhelinvaroitus Voit välttää kuvan ja äänen häiriöitä, television virhetoimintaa tai jopa television vahingoittumista pitämällä matkapuhelimen loitolla televisiosta. Hävitysdirektiivit Kiinnitämme paljon huomiota ympäristöystävälliseen tuotantoon. Uusi vastaanottimesi sisältää materiaaleja, joita voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Vastaanottimen käyttöiän jälkeen erikoistuneet yhtiöt voivat purkaa sen ja kerätä kierrätettävät materiaalit yhteen ja siten minimoida poisheitettävien materiaalien määrän. Varmista, että vanha laitteesi hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti. ViewSonic 21 NX1940w/NX2240w

24 Tuotetiedot Osat Tiedot Näytön koko LCD- TFT-LCD-paneeli paneeli Resoluutio 1440 x 900 pikseliä TV: n Analogin PAL/SECAM viritysjär en jestelmä TV- Äänijärj Analogin Nicam / A2 toiminto estelmä en Teksti-TV Kyllä (10 sivua) Värijärjestelmät PAL / SECAM Video sisääntulot PC-tila Audio-ulostu lo OSD: n kieli Virta Seinäkiinnik keen mitat SCART (RGB+CVBS) x1 AV1 RCA (komposiitti) x 1 Audio L/R x 1 S-Video S-Video x 1 (jaettu) Komponentti Komponentti x1 (Jaa D-subilla) HDMI HDMI x 1 Signaalin sisääntulo Plug and play DDC 2B -yhteensopiva Suositus Audio L/R 1 (Jaa PC-audiolla) Analoginen: D-Sub 15-pinninen (erillinen) Analoginen: 1440 x 900 (60 Hz) Audiotulo Käytetään ministereokuulokeliitäntänä (3,5 ø) Audio-ulostulo L / Kaiutin (sisäinen): 2*3 wattin kaiuttimet R Kuuloke: Ministereoliitäntä (3,5 ø) English/French/German/Spanish/Russian/Italian/Finnish/ Swedish/Danish/Norwegian Virtalähde V ~ 50/60Hz Virrankulutus Päällä <65W; Virransäästö/pois <2W VESA: 100*100 mm Koko Lisälaitteet L x K x S (jalustan 478mmx406mmx209mm kanssa) Kaukosäädin, paristot, asennus-cd, QSG, virtajohto, VGA-komponenttikaapeli, PC-audio-RL-kaapeli, AV-kaapeli (Aasiaan) ViewSonic 22 NX1940w/NX2240w

25 Tuotetiedot Osat Tiedot 22 Näytön koko LCD- TFT-LCD-paneeli paneeli Resoluutio 1680 x 1050 pikseliä TV: n Analogin PAL/SECAM viritysjärje en stelmä TV- Äänijärjes Analogin Nicam / A2 toiminto telmä en Teksti-TV Kyllä (10 sivua) Värijärjestelmät PAL / SECAM SCART (RGB+CVBS) x1 AV1 RCA (komposiitti) x 1 Video sisääntulot PC-tila Audio-ulostu lo OSD: n kieli Virta Seinäkiinnik keen mitat S-Video S-Video x 1 Component Component x1 (share with D-sub ) Audio L/R x 1 (jaettu) Audio L/R 1 (Share with PC Audio ) HDMI HDMI x 1 Signaalin sisääntulo Analoginen: D-Sub 15-pinninen (erillinen) Plug and play -yhteensopiva DDC 2B Suositus Analoginen: 1680 x 1050 (60 Hz) Audiotulo Käytetään ministereokuulokeliitäntänä (3,5 ø) Kaiutin (sisäinen): 2*3 wattin kaiuttimet Audio-ulostulo L / R Kuuloke: Ministereoliitäntä (3,5 ø) English/French/German/Spanish/Russian/Italian/Finnish/ Swedish/Danish/Norwegian Virtalähde V ~ 50/60Hz Virrankulutus Päällä <75W; Virransäästö/pois <2W VESA: 100*100 mm Koko Lisälaitteet L x K x S (jalustan 539mmx447mmx209mm kanssa) Kaukosäädin, paristot, asennus-cd, QSG, virtajohto, VGA-komponenttikaapeli, PC-audio-RL-kaapeli, AV-kaapeli (Aasiaan) ViewSonic 23 NX1940w/NX2240w

26 19 tuuman laajakuva, esiasetettu tila TILA KUVASUHTEEN VAKIO RESOLUUTIO AR-kuvasuhde 70Hz 1440x900 60Hz 1440x900 75Hz 1440x900 VESA 60Hz 1440x900 VESA 75Hz 1440x900 MAC 75Hz 1440x900 VESA 60Hz 1440x900 VESA 75Hz 1440x900 60Hz 1440x x900 VESA 60Hz 1440x900 NTSC 480I(60Hz) 1440x900 DVD 480p(60Hz) 1440x900 PAL 576I(50Hz) 1440x900 DVD 576p(50Hz) 1440x p(50/60Hz) 1440x i (50/60Hz) 1440x900 ViewSonic 24 NX1940w/NX2240w

27 22 tuuman laajakuva, esiasetettu tila TILA KUVASUHTEEN VAKIO RESOLUUTIO AR-kuvasuhde 70Hz 1680x Hz 1680x Hz 1680x1050 VESA 60Hz 1680x1050 VESA 75Hz 1680x1050 MAC 75Hz 1680x1050 VESA 60Hz 1680x1050 VESA 75Hz 1680x Hz 1680x x1050 VESA 60Hz 1680x1050 VESA 60Hz 1680x1050 NTSC 480I(60Hz) 1680x1050 DVD 480p(60Hz) 1680x1050 PAL 576I(50Hz) 1680x1050 DVD 576p(50Hz) 1680x p(50/60Hz) 1680x i (50/60Hz) 1680x1050 Varoitus: Älä aseta tietokoneesi näytönohjaimen virkistystaajuutta näiden taajuuksien yli. Liian suuri virkistystaajuus voi vahingoittaa pysyvästi LCD:tä. Huomautus: Tuoteseloste voi muuttua ilman erillistä huomautusta. ViewSonic 25 NX1940w/NX2240w

28 Vianetsintä Tee nämä yksinkertaiset tarkistukset enne huoltoon soittamista. Nämä vinkit voivat säästää aikaasi sekä rahaa, koska vastaanottimen säädöt ja hallinnat eivät ole takuusi alaisia. Oire Haamu tai kaksoiskuva Ei virtaa Ei kuvaa Heikko kuva Kuvassa lumisadetta ja kohinaa Ääntä ei kuulu Tarkistettavat asia ja toimintatapa *Tämä voi johtua antennin esteistä kuten korkeista rakennuksista tai rinteistä. Käyttämällä hyvin suunnattua antennia kuvan laatu voi parantua. Varmista, että virtajohto on oikein kiinnitetty LCD-tv:n virtaliittimeen. Varmista, että virtajohto on oikein kiinnitetty seinäpistokkeeseen. Varmista, että LCD-tv:n takana oleva virtakytkin on päällä (ON) ja virtapainike on päällä (vihreä merkkivalo). Kytke toinen sähkölaite (kuten radio) seinäpistokkeeseen varmistaaksesi, että se antaa virtaa. Tv-asemalla voi olla lähetysongelmia. Kokeile toista kanavaa. Kaapeli-tv:n signaali voi olla salattu. Ota yhteys paikalliseen kaapelioperaattoriin. Varmista käyttöohjeesta, että kytkentä muihin laitteisiin on oikein. Varmista, että asetukset on tehty oikein kytkentöjen jälkeen. Varmista, että oikea tulo on valittu ja että tulosignaali on yhteensopiva. *Joskus huono kuva voi ilmentyä kun S-VHS kamera tai videokamera on kytketty sekä toinen laite käytössä samaan aikaan. Tässä tapauksessa sammuta jokin laitteista. *Tarkista antennin liitäntä Tarkista käyttöohjeesta, että audiokytkennät.on tehty oikein. Joku on saattanut painaa MUTE-painiketta (mykistys), kokeile painaa tätä painiketta uudelleen. Tarkista audioasetukset, tv-audio voi olla minimissä. Paina kaukosäätimen Äänenvoimakkuus + (Ylös) -painiketta. Outo väri, vaalea Varmista, että videokaapeli on hyvin kiinnitetty. väri tai värin väärä Kuva voi näyttää himmeältä kirkkaassa huoneessa. sijainti Säädä kirkkautta, kontrastia, värikylläisyyttä ja sävyä ohjekirjan mukaisesti. Tarkista tulosignaalin asetukset. Kaukosäädin ei Varmista, että paristot on asetettu oikein päin käyttöohjeen toimi mukaisesti. Paristojen virta voi olla heikko tai loppunut. Vaihda uudet paristot. Onko loistevalo päällä lähellä kaukosäätimen anturia? Kaukosäätimen säteen tiellä voi olla jotain. Varmista, että reitti on selvä ja että kaukosäätimellä osoitetaan telvision anturiin. Paina kaukosäätimen POWER-painiketta (virta), jotta näet voitko ViewSonic 26 NX1940w/NX2240w

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän asiakirjan sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

ViewSonic. VA1947a-LED/VA1947ma-LED LCD Display. Model No. : VS13976

ViewSonic. VA1947a-LED/VA1947ma-LED LCD Display. Model No. : VS13976 ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED LCD Display Model No. : VS13976 Sisältö Hyväksyntä yhdysvalloissa... 1 Tärkeitä turvaohjeita... 2 Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta... 3 Copyright-tiedot... 4 Tuotteen

Lisätiedot

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Suomi Tab 2, 8, 14 Tab 1, 7, 13 Tiedot turvallisuudesta ja määräyksistä Lue tämä käyttöohje Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 15W:n A-luokan 2-kanavainen combovahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Kaikki kykennät on tehty point-topoint-periaatteella ilman piirilevyä. Puukotelo, 12"

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se.

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se. 20 TFT LCD TV+DVBT Käyttöohje PAL/SECAM B/G,D/K,I, AC 110-240V 50/60Hz YPbPr-sisääntulo,AV-sisääntulo, HDMI, VGA, SCART

Lisätiedot

Dell W1900 LCD TV Käyttöopas

Dell W1900 LCD TV Käyttöopas Dell W1900 LCD TV Käyttöopas Malli W1900 www.dell.com support.dell.com Huomautukset, laitteistovaroitukset ja varoitukset HUOMAUTUS: Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää televisiota

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

V3D231 LCD DISPLAY-NAYTON

V3D231 LCD DISPLAY-NAYTON V3D231 LCD DISPLAY-NAYTON Kayttoopas Model No. VS14136 Sisältö Hyväksyntä yhdysvalloissa... 1 Tärkeitä turvaohjeita... 2 Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta... 3 Copyright-tiedot... 4 Tuotteen rekisteröinti...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita signaalitiellä.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO

CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ, LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ OHJEET JA NOUDATA NIITÄ. Muista säilyttää vihkonen tulevia tarpeita varten. www.facebook.com/denverelectronics

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen.

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. On tärkeää että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

ViewSonic. VX2260wm LCD Display. Model No. : VS12264

ViewSonic. VX2260wm LCD Display. Model No. : VS12264 ViewSonic VX2260wm LCD Display Model No. : VS12264 Sisältö Hyväksyntä yhdysvalloissa... 1 Tärkeitä turvaohjeita... 2 Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta... 3 Copyright-tiedot... 4 Tuotteen rekisteröinti...

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Rikstone H30W Käyttöohje

Rikstone H30W Käyttöohje H30W Käyttöohje 1 H30W Yleistä: H30W on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje Modeemin asennus 4 Ohjekirjasta löydät ratkaisut yleisimpiin asioihin esim. WLAN-verkon asennukseen. 1 Kytke modeemi kuvassa näkyvällä tavalla (B + C).

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot