ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя"

Transkriptio

1 ViewSonic NX1940w/NX2240w LCD TV - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Руководство пользователя - Guida dell utente - Käyttöopas - Användarhandbok - Brugervejledning - Brukerveiledning Model No. : VS E VS E

2 Sisältö Hyväksyntä... 1 Tärkeitä turvaohjeita....2 Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta....3 Tekijänoikeustietoja....4 Tuotteen rekisteröinti... 4 Antennin asentamisohjeet... 5 LCD-tv:n puhdistus... 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN Pakkauksen sisältö... 6 Valmistelu... 7 Kaukosäädin... 9 Teksti-TV Seinäkiinnitys Säätönupit Valmistelu OSD-TOIMINNOT Liite Valikkojen käyttö Päävalikko Vihjeitä Tuotetiedot Virkistystaajuudet Vianetsintä Termistö Asiakastuki Rajoitettu takuu 30 ViewSonic NX1940w/NX2240w

3 Hyväksyntä CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten Laite täyttää EEC-direktiivin 89/336/ETY laajennetuna 92/31/ETY:llä ja 93/68/ETY Art.5:llä vaatimukset koskien Sähkömagneettista yhteensopivuutta, ja 73/23/ETY:n vaatimukset laajennettuna 93/68/ETY Art.13:lla koskien Turvallisuutta. Seuraava koskee vain Euroopan Unionin (EU) jäsenmaita: Oikealla näkyvä tunnus vastaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltoa (WEEE) koskevaa direktiiviä 2002/96/EY. Tällä tunnuksella merkittyjä laitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana vaan ne on vietävä hävitettäväksi paikkakunnalla olevaan keräys- tai palautuspisteeseen paikallisten säädösten mukaisesti. ViewSonic 1 NX1940w/NX2240w

4 Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue nämä ohjeet lävitse ennen laitteen käyttöä. 2. Säilytä käyttöohjeet turvallisessa paikassa. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Seuraa kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä. Varoitus: Vähentääksenne palovaaraa tai sähköiskun mahdollisuutta älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. 6. Puhdista pehmeällä kuivalla tekstiilillä. Mikäli lisäpuhdistusta tarvitaan, katso LCD-television puhdistus tässä oppaassa saadaksesi lisätietoa. 7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna tämä laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä asenna laitetta lähelle mitään lämmönlähdettä kuten lämpövaraajia, uuneja tai muita laitteita (mukaan lukien vahvistimet) jotka tuottavat lämpöä. 9. Älä yritä ohittaa virtakoskettimeen tai maadoitukseen liittyviä turvallisuusohjeita. Kaksinapaisessa koskettimessa toinen napa on toista leveämpi. Maadoittavassa koskettimessa on kahden navan lisäksi maadoituspiikki. Leveämpi napa ja kolmas piikki ovat sinun turvallisuutesi vuoksi. Mikäli kosketin ei sovi seinäpistokkeeseen, ota yhteys sähkömieheen vaihdattaaksesi pistokkeen. 10. Suojaa virtajohto murtumista vastaan erityisesti koskettimen tyvestä sekä kohdasta, mistä johto tulee ulos laitteesta. Varmistu, että virtapistoke on laitteen läheisyydessä niin että se on helppo kytkeä. 11. Käytä ainoastaan lisälaitteita, jotka valmistaja on luokitellut. 12. Käytä ainoastaan kärryä, telinettä, kolmijalkaa, kiinnikettä tai pöytää, jotka valmistaja on luokitellut tai myynyt laitteen ohessa. Kärryä käytettäessä on sitä liikuteltava varoen jotta yhdistelmä ei kaadu. 13. Vapauta virtakosketin pistorasiasta, mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 14. Käyttäkää huollossa aina ammattitaitoista henkilökuntaa. Huoltoa tarvitaan kun laite on jollain tavoin vaurioitunut kuten esimerkiksi: virtajohto tai pistoke ovat vaurioituneet, mikäli nestemäistä ainetta on roiskunut laitteeseen tai esineitä on pudonnut laitteen päälle, tai laite on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle, tai mikäli laite ei toimi kunnolla tai on pudonnut. 15. Tämä tuote on tarkoitettu vain viihdekäyttöön ja niihin eivät kuulu kaupalliset esittelykäyttöön luettavat tehtävät. 16. Seinäpistokkeen tulee olla laitteen lähellä ja helposti käytettävissä. 17. Laitetta saa käyttää korkeintaan 40 C lämpötilassa. 18. Suojaa laitetta kosteudelta. 19. Hyväksyttyä virtajohtoa, joka on vähintään H05VV-F, 3G, 0,75mm2, on käytettävä. 20. Seinäpistoketta käytetään laitteen irrottamiseen ja sen on oltava helposti käytettävissä. ViewSonic 2 NX1940w/NX2240w

5 Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta Tämä tuote on suunniteltu sekä valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 2002/95/EY-direktiivin mukaan koskien tiettyjen myrkyllisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elktroniikkalaitteistossa (RoHS-direktiivi) ja se täyttää Euroopan Teknisen komission (TAC) asettamat enimmäipitoisuudet alla olevan kaavion mukaan: Aine Ehdotettu Todellinen pitoisuus enimmäispitoisuus Lyijy (Pb) 0.1% < 0.1% Elohope (Hg) 0.1% < 0.1% Kadmium (Cd) 0.01% < 0.01% Kuudenarvoinen kromi (Cr 6+ ) 0.1% < 0.1% Polybromibifenyyli (PBB) 0.1% < 0.1% Polybromidifenyylieetteri (PBDE) 0.1% < 0.1% Tietyt komponentit ovat vapautettuja yllä olevan listan pitoisuuksista RoHS-direktiivin liitten mukaisesti. Esimerkkejä tälläisistä vapautetuista komponenteista ovat: 1. Elohopea pienissä loistevalaisimissa ei ylitä 5 mg lamppua kohden ja muissa lampuissa, jotka eivat ole erikseen mainittu RoHS-direktiivin liittessä. 2. Lyijy kuvaputken lasissa, elektronisissa komponenteissa, loisteputkissa sekä keraamisissa elektroniikan osissa (esim. pietsoelektroniikkalaitteet). 3. Lyijy korkean lämpötilan juotoksissa (kuten lyijypohjaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä 85% painostaan tai enemmän). 4. Lyijy kohdentavana elementtinä teräksessä, joka voi sisältää painostaan jopa 0,35% lyijyä, alumiinissa joka voi sisältää painostaan jopa 0,4% lyijyä ja kupariseoksessa, joka voi sisältää painostaan jopa 4% lyijyä. ViewSonic 3 NX1940w/NX2240w

6 Tekijänoikeustietoja Tekijänoikeudet ViewSonic Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään.viewsonic, kolmen linnun logo, OnView, ViewMatch, ja ViewMeter ovat ViewSonic Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä. Huomautus:ViewSonic Corporation ei ole vastuussa teknisestä tai toimituksellisesta virheestä tai poisjäännistä, joka on mainitusti ei tarkoituksellisesti tai seuraumuksellisesti vahingoittava tämän materiaalin käytöstä tai esityksestä johtuen. Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi ViewSonic Corporation varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Tiedot tässä asiakirjassa voidaan muuttaa ilman ennakkohuomautusta.tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, laatia uudelleen tai lähettää millään tavoin mitään tarkoitusta varten ilman ViewSonic Corporationin erikseen myöntämää kirjallista lupaa. Tuotteen rekisteröinti Tulevia tarpeitasi varten ja saadaksesi uutta lisätietoa tuotteesta, rekisteröi laitteesi internetissä osoitteessa: Omat muistiinpanot: Tuotenimi: Mallinumero: Asiakirjanumero: arjanumero: Ostopäivämäärä: NX1940w/NX2240w ViewSonic LCD TV VS E /VS E NX1940w_NX2240w_UG_FIN Rev.1B Tuotteen hävittäminen käyttöiän päättyessä ViewSonic kantaa kortensa kekoon ympäristömme suojelussa. Hävittäkää tämä laite asianmukaisestii käyttöiän päättyessä. Paikallinen jätekeräysyhtiö tarjonnee lisätietoa asianmukaisesta hävittämisestä. Tuotteessa oleva lamppu sisältää elohopeaa. Hävittäkää se asianmukaisesti paikallisten ympäristösuositusten mukaisesti. ViewSonic 4 NX1940w/NX2240w

7 Antennin asennusohjeet 1. Ulkoantennin maadoitus Jos ulkoantenni tai kaapelijärjestelmä on yhdistetty laitteeseen, varmistu että antenni tai kaapelijärjestelmä on maadoitettu suojaamaan ylijännitteeltä ja staattisilta varauksilta. Artikla 810 (the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70):n mukaan tehtävä asennus määrittelee asianmukaisen maston ja tukirakenteiden maadoituksen ja maadoituselektrodien vaatimukset. 2. Salamaniskut Lisäsuojaukseksi tälle laitteelle ukkosmyrskyn ajaksi tai milloin se on jätetty pitkäksi aikaa käyttämättä, kytkekää seinäkoskettimet ja antenniliittimet irti laitteesta. Tämä ehkäisee laitteen vaurioitumisen salamaniskusta tai virtapiikistä. Älä kytke virtakosketinta tai antenniliittimiä kuitenkaan irti varsinaisen myrskyn aikana, sillä salama saattaa iskeä teidän pitäessänne kiinni kaapelista aiheuttaen vakavia vammoja. Sammuttakaa LCD-TV:nne ja odota sään parantumista. 3. Sähkölinjat Ulkoantennijärjestelmä ei saisi sijaita sähköjohtojen tai muiden virtapiirien läheisyydessa, missä on mahdollisuus, että putoavat johdot aiheuttaisivat oikosulun. Asennettaessa ulkoantennjärjestelmää, äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava, jottei voimalinjoja tai muuntajia kosketettaisi, sillä se saattaa koitua kohtalokkaaksi. Antenni Virtapiirit Maakosketin Antennimuuntaja Virtapiirit Maadoituskoskettimet Virtajohdon elektrodi LCD-tv:n puhdistus Varmistu, että laite on suljettu Älä koskaan suihkuta tai kaada nestettä suoraan ruudulle tai kotelolle. Ruudun puhdistus: 1. Pyyhi ruutu puhtaalla, pehmeällä ja nukattomalla liinalla. Tämä poistaa pölyn ja muut hiukkaset. 2. Mikäli ei tule puhdasta, annostele pieni määrä ei-ammoniakkia, ei-alkoholia sisältävää lasinpesunestettä puhtaaseen, pehmään ja nukattomaan liinaan ja pyyhi ruutu. Kotelon puhdistus: 1. Käytä pehmeää kuivaa liinaa. 2. Mikäli ei tule puhdasta, annostele pieni määrä ei-ammoniakkia, ei-alkoholia sisältävää mutta ei hankaavaa pesunestettä puhtaaseen, pehmeään, nukattomaan liinaan ja pyyhi pinta sillä. Vapautus vaatimuksista ViewSonic ei suosittele minkään ammonia- tai alkoholiperusteisen puhdistusaineen käyttöä LCD-TV:n ruudulle tai koteloon. Jotkut kemialliset puhdistusaineet ovat todistetusti vahingoittaneet ruutua ja / tai LCD-TV:n koteloa. ViewSonic ei vastaa minkään ammonia- tai alkoholiperusteisen puhdistusaineen käytöstä aiheutuneista vahingoista. ViewSonic 5 NX1940w/NX2240w

8 Näin pääset alkuun Onnittelut ViewSonic LCD-TV -ostoksestasi. Tärkeää! Säilytä alkuperäinen pakkaus tulevia toimitustapahtumia varten. Pakkauksen sisältö AV-kaapeli (Aasiaan) Virtajohto (Aasiaan) Virtajohto (Britannialaiseen käyttöön) QSG QSG CD Manual Asennus-CD Virtajohto (Yleiseurooppala iseen käyttöön) Kaukosäädin PC-audio-RL-ka apeli paristot (AAA x 2) VGA-komponentt i-kaapeli ViewSonic 6 NX1940w/NX2240w

9 VALMISTUS 1. Aseta TV vakaalle alustalle. Varmitsa, että TV on asetettu paikkaan, jossa ilmavirta ei tukkeudu. Älä tuki takasuojan tuuletusaukkoja. Välttääksesi vaaralliset tilanteet, laitteen lähelle ei saa tuoda avotulia, kuten sytytettyjä kynttilöitä. Vältä altistamasta laitetta kuumuudelle, suoralle auringonvalolle ja sateelle tai vedelle. Laitetta ei myöskään saa altistaa veden valumiselle tai sen räiskymiselle. 2. Aseta antennipistoke tiukasti TV: n takana olevaan antennipistokkeeseen ANT IN 75Ω ViewSonic 7 NX1940w/NX2240w

10 3. Kaukosäädin: Poista paristokotelon suoja. Aseta 2 pakkauksen mukana tulevaa paristoa (tyyppi AAA 1,5 V). 4. Teho: Aseta virtajohto vaihtovirtaa syöttävään sähköverkkoon. 5. Kytke TV päälle: Käynnistä TV painamalla sen virtanäppäintä. Kun TV on PÄÄLLÄ, indikaattori on vihreä. Mikäli TV ei ole päällä, TV:n etuosassa oleva indikaattori on keltainen. ViewSonic 8 NX1940w/NX2240w

11 Kaukosäädin POWER (Virta): Paina käynnistääksesi/sammuttaakse sitv:n. TV ei ole milloinkaan sammutettu, ellei sitä ole fyysisesti irrotettu sähköverkosta. SOURCE (LÄHDE) Valitse tulosignaalin lähde. 0~9-numeronäppäimet ja -/100 Syötä kanavanumero. RECALL (PALAA) Näytä viimeksi valittuna ollut tv-kanava. TV/DTV DTV ei ole käytettävissä tässä tilassa. Käytä tv-tilan valintaan. SCART Käytä SCART-tilan valintaan. HDMI/PC Vaihda PC- ja HDMI-lähteiden välillä. AV/COMP Vaihda AV-, S-VIDEO- ja YPbPr-lähteiden välillä. DISPLAY (Näytä) Paina tätä nähdäksesi: (1) Kanavan numero TV-ohjelmaa katsellessasi. (2) Tulolähde AV-kanavaa katsellessasi. WIDE (LAAJA) Vaihda kokotila painamalla,koko ei ole käytettävissä PC- ja HDMI-tilassa. PGM+/- Selaa kanavia +- tai --painikkeilla (tai MENU / -painikkeilla). VOL+/- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta +- tai --painikkeilla (tai MENU -painikkeilla). MENU (Valikko) Paina tätä nähdäksesi päävalikon. MUTE (Mykistys) Väliaikaisesti mykistä, tai palauta ääni. NICAM Valitse Mono/Stereo/Dual tv-rf-tulosta. POP, SWAP, Position ja Guide eivät ole käytössä tässä mallissa. ViewSonic 9 NX1940w/NX2240w

12 Teksti-TV Teksti-TV on lehden tapainen palvelu, jonka jotkin TV-asemat lisäävät lähetyksiinsä. TELETEXT (Teksti-TV) Painaessa TELETEXTTeksti-TV ilmestyy. Poistuaksesi painauudestaan TELETEXT. ENTER: Kun teksti-tv-tila on auki, voit näyttää teksti-tv-kuvan tavallisen läheskuvan päällä painamalla ENTER-painiketta. Press again to return to Teletext mode. INDEX (Sisällysluettelo) Paina INDEX nähdäksesi pääsisällysluettelon. SUBPAGE (ALISIVU) Tämä on alisivutoiminto. REVEAL (Paljasta) Paina REVEAL nähdäksesi joitan piilotettuja sanoja, kutenvisailusivun vastaukset. Paina uudestaan piilottaaksesi. PUNAINEN / VIHREÄ / KELTAINEN / SININEN Käytä VÄRITETTYJÄ PAINIKKEITA toimiaksesi Teksti-TV:nnäytössä. SIVUN VALINTA Sivu voidaan valita kahdella tavalla. a. Paina tai vaihtaaksesi sivun numeroa yhdellä. b. Syöttämällä sivun numero 0~9 numeronäppäimillä. ViewSonic 10 NX1940w/NX2240w

13 Seinäkiinnitys (19 ) (22 ) 1. Irrota neljä M4.0-ruuvia. 2. Irrota jalusta. 3. Kiinnitä seinäkiinnikkeeseen kiristämällä neljällä M4.0 x 10 mm -ruuvilla. Huomautus: Jos haluat televisiolla seinäkiinnityksen, käytä oikeita kiinnikkeitä sinun ja laitteen turvallisuuden vuoksi. (Seinäkiinnikkeet eivät sisälly television hintaan.) ViewSonic 11 NX1940w/NX2240w

14 SÄÄTÖNUPIT Vol( ): Kun kuvaruutunäytön valikko tulee näkyviin, näillä painikkeilla voit vahvistaa valitun kohdan. Kun kuvaruutunäyttö ei ole näkyvissä, voit säätää äänenvoimakkuutta. CH( ): Kun kuvaruutunäytön valikko tulee näkyviin, näillä painikkeilla voit valitahaluamasi kohdan. Kun kuvaruutunäyttö ei ole näkyvissä, voit vaihtaa kanavaa tv-tilassa. Menu(valikko): Tällä painikkeella voit tuoda kuvaruutunäytön valikon esiin tai piilottaa sen. Input(tulo): Tällä painikkeella voit vaihtaa tulolähdettä. Power(virta) : Tällä painikkeella voit kytkeä tv:n päälle tai valmiustilaan. Jos tv on valmiustilassa, etupaneelin merkkivalo palaa keltaisena. Virtalukitus tai lukituksen poistaminen INPUT-painikkeen painaminen yli 5 sekunnin ajan lukitsee POWER-painikkeen toiminnan tai poistaa lukituksen. OSD-lukitus tai lukituksen poistaminen MENU-painikkeen painaminen yli 5 sekunnin ajan lukitsee MENU-painikkeen toiminnan tai poistaa lukituksen. Televisioosi voi liittää lukuisia eri video- ja audiolaitteita. Seuraavissa liitäntädiagrammeissa neuvotaan kuinka ne tulee liittää televisioon. ViewSonic 12 NX1940w/NX2240w

15 VALMISTELU Aseta LCD TV kuvaruutu alaspäin pöydälle helpottaaksesi oheislaitteiden liittämistä televisioon. Pidä huoli ettet vahingoita näyttöä. (19 ) (22 ) 1: AV1-signaalitulo 2: Oikean audioraidan tulo 3: Kuulokepistoke 4: Tv-signaalin tulo 5: SCART-signaalin tulo 6: Vasemman audioraidan tulo 7: S-Videotulo 8: VGA-tulo tai YpbPr-signaalitulo 9: HDMI-tulo 10: VGA-audiotulo tai YpbPr-audiotulo 11: Virtapistoke ViewSonic 13 NX1940w/NX2240w

16 1> PC-tulo: Huomautus: Ohjeita PC:n ja TV:n liitännästä alla (kuva 1). (Kuva 1) (1)Keskusyksikköön yhdistäminen: VGA-liitäntä Liitä TV:n mukana tullut VGA-kaapeli TV:n takaosassa olevaan D-Sub-liittimeen. (Kuva 1) (2)Äänikaapelin yhdistäminen: Liitä TV:n mukana tullut PC:n äänikaapeli TV:n PC-äänen sisääntuloon (Kuva 1) Huomautus: Jos VGA-ruudulla ei ole signaalia, tv siirtyy valmiustilaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua. 2> HDMI-tulo: HDMI on johtava uusi standardi digitaalisen videon, sekä äänen yhdistämiseen. HDMI-liittimeen voit kytkeä laitteita kuten multimedialaitteita, HDMI-ulostulolla varustettuja DVD-soittimia tai DVI-liitännällä varustettuja laitteita kuten tietokoneita. Tällöin saat teräväpiirtokuvan TV:hen digitaalisessa muodossa. (1) HDMI:n käyttö: 1. Kytke HDMI HDMI-porttiin ja toinen HDMI-laite HDMI-lähtöön kuvan mukaisesti. 2.Valitse T-Line-painike, vaihda lähdepainikkeella HDMI-lähde. 3.HDMI-liittimet mahdollistavat seuraavat tv- ja näyttötilat. SDTV 720x576i, 50Hz /720x480i, 60Hz EDTV 720x576p 50Hz /640x480p 60Hz HDTV 1920x1080i 50/60Hz 1280x720p 50/60Hz VGA 720x480 60Hz Huomautus: 1. TV:si tukee (High-bandwidth Digital Content Protection) (Sisällön suojausta). Tämä on järjestelmä jota käytetään estämään DVD-sisällön kopiointi salaamalla TV:n sekä videolähteen (DVD, PC, jne.) välinen yhteys. Sisältö on salattu lähdelaitteessa estämään luvattomien kopioiden tekemisen. 2. Digitaaliset laitteet eri valmistajilta tarjoavat mahdollisesti eri ulostulomuotoja, jotka ViewSonic 14 NX1940w/NX2240w

17 saattavat aiheuttaa ongelmia TV:ssä kuvan toistossa. 3. Jos HDMI laitteen signaalia ei havaita, kokeile sammuttaa HDMI-laite ja käynnistää uudelleen. Saadaksesi parhaan mahdollisen kuvan on suositeltavaa asettaa DVD-soitin seuraavaan TV:n standardiin:1280x720p 50hz. 3> S-Videotulo; Kytke S-videokaapeli DVD-soittimeen, Laser Disc -soittimeen, videokameraan tai vastaavaan. 4> YpbPr-tulo: Kuinka DVD-soitin tai kotiteatterijärjestelmä liitetään käyttäen komponttivideoliitäntöjä : Liitä videokaapeli yksikön D-Sub-liitännän ja DVD-soittimella olevien Y, Pb, Pr -lähtöjakkien väliin. Liitä audiokaapeli yksikön Audiotulopistukan ja DVD-soittimella olevien Audiolähtöjakkien väliin. Huomautuksia: Y, Pb, Pr lähtö DVD-soittimellasi on joskus nimetty Y, Cb, Cr or Y, B-Y, R-Y. jos on näin, liitä kaapelit värien mukaan. 5> Audiotulo: Kytke audiosignaalin lähde. (PC, DVD-soitin, Laser Disc -soitin, videokamera tai vastaava) audiotuloporttiin. 6> Videotulo: Kytke videosignaalin lähde. (PC, DVD-soitin, Laser Disc -soitin, videokamera tai vastaava) (Audio on S-videota ja AV:ta varten) ViewSonic 15 NX1940w/NX2240w

18 OSD-TOIMINNOT Valikkojen käyttö 1. Näytä tai sulje päävalikko VALIKKO (MENU) näppäintä painamalla. 2. Käytä ylös/alas kursoria valikon kohdan valitsemiseen. 3. Käytä vasemmalle/oikealle kursoria alavalikkoon siirtymiseen tai toiminnon käyttöönottoon/käytöstä poistamiseen. 4. Poistu valikosta VALIKKO (MENU) näppäintä painamalla. PÄÄVALIKKO Siirry pääkuvaruutuvalikkoon (OSD, On Screen Display) painamalla MENU-painiketta. Säädä asetuksia, kuten Picture Setup (kuva-asetukset), Sound Setup (ääniasetukset), Function Setup (toimintoasetukset) ja TV Setup (tv-asetukset). Kun tulolähde on AV-/S-VIDEO-/SCART-/ YPbPr -/PC-/HDMI-tilassa, valittavissa ovat vain Sound Setup, Picture Setup ja Function Setup seuraavan kuvan mukaisesti: Kun tulolähde on tv-tilassa, valittavissa ovat Sound Setup, Picture Setup, Channel Select Setup (kanavan valinta-asetus), Function Setup ja TV Setup seuraavan kuvan mukaisesti: Ääniasetukset (sama kuin TV-/AV-/S-VIDEO-/SCART-/ YPbPr -/PC-/HDMI-tilassa) 1. Säätöjen Volume (äänenvoimakkuus), Bass (basso) ja Treble (diskantti) säätöala on Basso ja diskantti: Helppokäyttöinen taajuuskorjain. Basso säätää matalataajuuksisia ääniä ja diskantti korkeataajuuksisia ääniä. ViewSonic 16 NX1940w/NX2240w

19 3. Säädön Balance (balanssi) säätöalue on Säätöalalla 0-50 vasemman raidan äänet vaimenevat kunnes hiljenevät, säätöalalla oikean raidan äänet vaimenevat kunnes hiljenevät. 4. AVL: säätövalinnat ovat ON (päällä) tai OFF (pois). Toiminnolla voidaan säätää tuloääntä automaattisesti. Tämän toiminnon voi kytkeä päälle, jos huomaat että eri raitojen äänet poikkeavat paljon toisistaan, jotta suuri äänen vaihtelu ei aiheuttaisi huonoa ääntä. 5. Kytke Loudness (voimakkuus) päälle tai pois. voit vaihtaa tarvittaessa oletusasetusta. Seuraava valikko tulee näkyviin jos valitsemista jatketaan: 6. Preset (esiasetettu): Suunniteltu eri tyyppisille äänilähdöille. Tilat Voice (ääni), Music (musiikki), Personal (oma) ja Theatre (teatteri) ovat käytettävissä. Voit asettaa basson, diskantin ja taajuuskorjaimen äänen lähtötilassa haluamallasi tavalla. 7. Equalizer (taajuuskorjain): Voit valita ja säätää kohtia 100, 300, 1K, 3K ja 8K seuraavasti (luvut vastaavat äänen taajuutta). 8. Reset to default (palauta oletus): Nollaa ääniasetukset tehtaan oletusarvoihin. Kuva-asetukset Kun tulolähteenä on TV-/AV-/S-VIDEO-/SCART-/YpbPr-/HDMI-tulo, valittavissa ovat Brightness (kirkkaus), Contrast (kontrasti), Colour (väri), Sharpness (terävyys), Dyn. Colour Temp (dynaaminen värilämpötila), Preset (esiasetettu) ja Reset to default seuraavan kuvan mukaisesti: ViewSonic 17 NX1940w/NX2240w

20 Kun tulolähde on PC-tilassa, valittavissa ovat Brightness, Contrast, Position (sijainti), Video Noise (videohäiriö), Sharpness, Auto Adjust (autom. säätö), Info (tiedot), Colour Temp. (värilämpötila), Red (punainen), Green (vihreä), Blue (sininen) ja Reset to default. 1. Kirkkaus ja kontrasti: Säätöala on Position (sijainti): Molempien valintojen, Horizontal (vaakasijainti) ja Vertical (pystysijainti), säätöala on Videohäiriö: Molempien valintojen, Phase (vaihe) ja Clock (taajuus), säätöala on Terävyys: Valittavina on viisi vaihtoehtoa: Softest (pehmein), Soft (pehmeä), Auto (automaattinen), Sharp (terävä) ja Sharpest (terävin). Voit säätää mainittuja asetuksia haluamallasi tavalla. 5. Auto Adjust (autom. säätö): Säädä automaattisesti PC-tulo optimaaliseen ruutukokoon. 6. Information (tiedot): Kertoo nykyisen PC-tulon koon määrityksen (vain määritykset, joita tämä laite pystyy näyttämään). 7. Värilämpötila: Valittavissa on neljä värilämpötilavaihtoehtoa normal (tavallinen), warm (lämmin), cold (kylmä) ja User (oma). Voit valita tavallisen, lämpimän tai kylmän värilämpötilan tai säätää omasta asetuksesta punaista, vihreää ja sinistä (vain omasta asetuksesta voi säätää punaista, vihreää ja sinistä). 8. Palauta oletus: It is used to reset the picture settings to the factory default mode. Toimintoasetukset Kun tulolähde on tv-tilassa, valittavissa on Source OSD (lähde kuvaruutunäytöllä), Language (kieli), Country (maa), ACI, Timers (ajastimet), TT Language (teksti-tv-kieli), Teletext E/W (teksti-tv itä/länsi) ja Reset to default seuraavan kuvan mukaisesti: 1. Lähde kuvaruutunäytöllä: Kun kuvaruutunäyttö on päällä, vasemmassa yläkulmassa näkyy tulolähde tai tv-kanavan numero. Kun kuvaruutunäyttö on pois päältä, tulolähde tai tv-kanavan numero poistuu näkyvistä. ViewSonic 18 NX1940w/NX2240w

21 2. Kuvaruutunäytön kieli: Valittavissa on kymmenen kieltä englanti, ranska, saksa, espanja, portugali, puola, venäjä, italia, suomi ja ruotsi. 3. Country (Maa): Valitse lähetysten maa käyttämällä -painikkeita. 4. Ajastimet (1). Sleep Timer (uniajastin): Esiasetettu aika, jonka jälkeen laite menee valmiustilaan. Varoitustoiminto laskee alaspäin kun minuutti on jäljellä. (2). Reminder timer (muistutusajastin): asetetun ajan jälkeen varoitus muistuttaa käyttäjää. 5. Teksti-tv-kieli ja teksti-tv I/L: Käyttäjä voi valita teksti-tv:n kielen. 6. Asetusten palautus: Käytetään kuvaruutunäytön asetusten palauttamiseen. Kun tulolähde on AV-, S-Video- tai SCART-tilassa, valittavissa on Source OSD, Language, Timers, TT Language (teksti-tv-kieli)., Teletext E/W ja Reset to default. Kun tulolähde on PC- tai HDMI-tilassa, valittavissa on Source OSD, Language, Timers ja Reset to default. Tv-asetukset Seuraava valikko on käytössä vain tv-tilassa. A. Kanavan valinta Tämä näyttää kaikki vastaanotetut kanavat. B. Kanavan asetus 1. Auto.Tallen: Jos haluat etsiä kaikki kanavasignaalit, valitseauto.tallen. Kun haku on valmis, se näyttää ensimmäisen löydetyn signaalin ja muut tunnistetut kanavat tallennetaan. Jos haluat lopettaa automaattisen haun, paina vain toimintopainiketta. 2. Program nr (kanavanumero): Osoittaa nykyisen kanavanumeron. 3. Program name (kanavan nimi): 4. Colour System / Sound System (väri- / äänijärjestelmä): Valitse nykyisen kanavan väri- ja äänijärjestelmä. Voit valita "auto", jolloin laite tunnistaa sen itse. ViewSonic 19 NX1940w/NX2240w

22 5. Frequency (taajuus): näytä nykyinen taajuus. 6. AFC voidaan asettaa päälle tai pois. Kun se on päällä, tv tutkii tv-signaalia automaattisesti. Jos signaali ei ole aivan kohdallaan, se säätää kanavan automaattisesti oikeaan kohtaan. 7. Skip (ohitus) voidaan asettaa päälle tai pois. Kun se on päällä, kanava voidaan ohittaa painamalla CH-painiketta kaukosäätimestä tai etupaneelista. 8. Palauta oletus: Palauta oletusarvot. ViewSonic 20 NX1940w/NX2240w

23 Liite VIHJEITÄ Ruudusta huolehtiminen Älä hankaa tai lyö ruutua millään kovalla, koska se saattaa naarmuuntua, tärvellä tai vahingoittaa ruutua pysyvästi. Irrota seinäpistoke ennen ruudun puhdistamista. Pyyhi pölyt television ruudusta ja kotelosta pehmeällä, puhtaalla kankaalla. Jos ruutu vaatii enemmän puhdistusta, käytä puhdasta, kosteaa kangasta. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja. Matkapuhelinvaroitus Voit välttää kuvan ja äänen häiriöitä, television virhetoimintaa tai jopa television vahingoittumista pitämällä matkapuhelimen loitolla televisiosta. Hävitysdirektiivit Kiinnitämme paljon huomiota ympäristöystävälliseen tuotantoon. Uusi vastaanottimesi sisältää materiaaleja, joita voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Vastaanottimen käyttöiän jälkeen erikoistuneet yhtiöt voivat purkaa sen ja kerätä kierrätettävät materiaalit yhteen ja siten minimoida poisheitettävien materiaalien määrän. Varmista, että vanha laitteesi hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti. ViewSonic 21 NX1940w/NX2240w

24 Tuotetiedot Osat Tiedot Näytön koko LCD- TFT-LCD-paneeli paneeli Resoluutio 1440 x 900 pikseliä TV: n Analogin PAL/SECAM viritysjär en jestelmä TV- Äänijärj Analogin Nicam / A2 toiminto estelmä en Teksti-TV Kyllä (10 sivua) Värijärjestelmät PAL / SECAM Video sisääntulot PC-tila Audio-ulostu lo OSD: n kieli Virta Seinäkiinnik keen mitat SCART (RGB+CVBS) x1 AV1 RCA (komposiitti) x 1 Audio L/R x 1 S-Video S-Video x 1 (jaettu) Komponentti Komponentti x1 (Jaa D-subilla) HDMI HDMI x 1 Signaalin sisääntulo Plug and play DDC 2B -yhteensopiva Suositus Audio L/R 1 (Jaa PC-audiolla) Analoginen: D-Sub 15-pinninen (erillinen) Analoginen: 1440 x 900 (60 Hz) Audiotulo Käytetään ministereokuulokeliitäntänä (3,5 ø) Audio-ulostulo L / Kaiutin (sisäinen): 2*3 wattin kaiuttimet R Kuuloke: Ministereoliitäntä (3,5 ø) English/French/German/Spanish/Russian/Italian/Finnish/ Swedish/Danish/Norwegian Virtalähde V ~ 50/60Hz Virrankulutus Päällä <65W; Virransäästö/pois <2W VESA: 100*100 mm Koko Lisälaitteet L x K x S (jalustan 478mmx406mmx209mm kanssa) Kaukosäädin, paristot, asennus-cd, QSG, virtajohto, VGA-komponenttikaapeli, PC-audio-RL-kaapeli, AV-kaapeli (Aasiaan) ViewSonic 22 NX1940w/NX2240w

25 Tuotetiedot Osat Tiedot 22 Näytön koko LCD- TFT-LCD-paneeli paneeli Resoluutio 1680 x 1050 pikseliä TV: n Analogin PAL/SECAM viritysjärje en stelmä TV- Äänijärjes Analogin Nicam / A2 toiminto telmä en Teksti-TV Kyllä (10 sivua) Värijärjestelmät PAL / SECAM SCART (RGB+CVBS) x1 AV1 RCA (komposiitti) x 1 Video sisääntulot PC-tila Audio-ulostu lo OSD: n kieli Virta Seinäkiinnik keen mitat S-Video S-Video x 1 Component Component x1 (share with D-sub ) Audio L/R x 1 (jaettu) Audio L/R 1 (Share with PC Audio ) HDMI HDMI x 1 Signaalin sisääntulo Analoginen: D-Sub 15-pinninen (erillinen) Plug and play -yhteensopiva DDC 2B Suositus Analoginen: 1680 x 1050 (60 Hz) Audiotulo Käytetään ministereokuulokeliitäntänä (3,5 ø) Kaiutin (sisäinen): 2*3 wattin kaiuttimet Audio-ulostulo L / R Kuuloke: Ministereoliitäntä (3,5 ø) English/French/German/Spanish/Russian/Italian/Finnish/ Swedish/Danish/Norwegian Virtalähde V ~ 50/60Hz Virrankulutus Päällä <75W; Virransäästö/pois <2W VESA: 100*100 mm Koko Lisälaitteet L x K x S (jalustan 539mmx447mmx209mm kanssa) Kaukosäädin, paristot, asennus-cd, QSG, virtajohto, VGA-komponenttikaapeli, PC-audio-RL-kaapeli, AV-kaapeli (Aasiaan) ViewSonic 23 NX1940w/NX2240w

26 19 tuuman laajakuva, esiasetettu tila TILA KUVASUHTEEN VAKIO RESOLUUTIO AR-kuvasuhde 70Hz 1440x900 60Hz 1440x900 75Hz 1440x900 VESA 60Hz 1440x900 VESA 75Hz 1440x900 MAC 75Hz 1440x900 VESA 60Hz 1440x900 VESA 75Hz 1440x900 60Hz 1440x x900 VESA 60Hz 1440x900 NTSC 480I(60Hz) 1440x900 DVD 480p(60Hz) 1440x900 PAL 576I(50Hz) 1440x900 DVD 576p(50Hz) 1440x p(50/60Hz) 1440x i (50/60Hz) 1440x900 ViewSonic 24 NX1940w/NX2240w

27 22 tuuman laajakuva, esiasetettu tila TILA KUVASUHTEEN VAKIO RESOLUUTIO AR-kuvasuhde 70Hz 1680x Hz 1680x Hz 1680x1050 VESA 60Hz 1680x1050 VESA 75Hz 1680x1050 MAC 75Hz 1680x1050 VESA 60Hz 1680x1050 VESA 75Hz 1680x Hz 1680x x1050 VESA 60Hz 1680x1050 VESA 60Hz 1680x1050 NTSC 480I(60Hz) 1680x1050 DVD 480p(60Hz) 1680x1050 PAL 576I(50Hz) 1680x1050 DVD 576p(50Hz) 1680x p(50/60Hz) 1680x i (50/60Hz) 1680x1050 Varoitus: Älä aseta tietokoneesi näytönohjaimen virkistystaajuutta näiden taajuuksien yli. Liian suuri virkistystaajuus voi vahingoittaa pysyvästi LCD:tä. Huomautus: Tuoteseloste voi muuttua ilman erillistä huomautusta. ViewSonic 25 NX1940w/NX2240w

28 Vianetsintä Tee nämä yksinkertaiset tarkistukset enne huoltoon soittamista. Nämä vinkit voivat säästää aikaasi sekä rahaa, koska vastaanottimen säädöt ja hallinnat eivät ole takuusi alaisia. Oire Haamu tai kaksoiskuva Ei virtaa Ei kuvaa Heikko kuva Kuvassa lumisadetta ja kohinaa Ääntä ei kuulu Tarkistettavat asia ja toimintatapa *Tämä voi johtua antennin esteistä kuten korkeista rakennuksista tai rinteistä. Käyttämällä hyvin suunnattua antennia kuvan laatu voi parantua. Varmista, että virtajohto on oikein kiinnitetty LCD-tv:n virtaliittimeen. Varmista, että virtajohto on oikein kiinnitetty seinäpistokkeeseen. Varmista, että LCD-tv:n takana oleva virtakytkin on päällä (ON) ja virtapainike on päällä (vihreä merkkivalo). Kytke toinen sähkölaite (kuten radio) seinäpistokkeeseen varmistaaksesi, että se antaa virtaa. Tv-asemalla voi olla lähetysongelmia. Kokeile toista kanavaa. Kaapeli-tv:n signaali voi olla salattu. Ota yhteys paikalliseen kaapelioperaattoriin. Varmista käyttöohjeesta, että kytkentä muihin laitteisiin on oikein. Varmista, että asetukset on tehty oikein kytkentöjen jälkeen. Varmista, että oikea tulo on valittu ja että tulosignaali on yhteensopiva. *Joskus huono kuva voi ilmentyä kun S-VHS kamera tai videokamera on kytketty sekä toinen laite käytössä samaan aikaan. Tässä tapauksessa sammuta jokin laitteista. *Tarkista antennin liitäntä Tarkista käyttöohjeesta, että audiokytkennät.on tehty oikein. Joku on saattanut painaa MUTE-painiketta (mykistys), kokeile painaa tätä painiketta uudelleen. Tarkista audioasetukset, tv-audio voi olla minimissä. Paina kaukosäätimen Äänenvoimakkuus + (Ylös) -painiketta. Outo väri, vaalea Varmista, että videokaapeli on hyvin kiinnitetty. väri tai värin väärä Kuva voi näyttää himmeältä kirkkaassa huoneessa. sijainti Säädä kirkkautta, kontrastia, värikylläisyyttä ja sävyä ohjekirjan mukaisesti. Tarkista tulosignaalin asetukset. Kaukosäädin ei Varmista, että paristot on asetettu oikein päin käyttöohjeen toimi mukaisesti. Paristojen virta voi olla heikko tai loppunut. Vaihda uudet paristot. Onko loistevalo päällä lähellä kaukosäätimen anturia? Kaukosäätimen säteen tiellä voi olla jotain. Varmista, että reitti on selvä ja että kaukosäätimellä osoitetaan telvision anturiin. Paina kaukosäätimen POWER-painiketta (virta), jotta näet voitko ViewSonic 26 NX1940w/NX2240w

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

VFA770W-10 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöopas

VFA770W-10 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöopas VFA770W-10 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöopas Model No. VS14400 1 Hyväksyntä CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten Tämä laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

PGD-150 3D Glasses. Model No. : VS13345. - User Guide. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guide de l utilisateu.

PGD-150 3D Glasses. Model No. : VS13345. - User Guide. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guide de l utilisateu. 3D Glasses - User Guide - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guide de l utilisateu - Käyttöopas - Pyководство пользователя - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) - 使 用 手 冊 ( 簡 中 ) Model No. : VS13345 Hyväksyntä FCC-lausunto

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. VIEWSONIC VA2223WM-LED http://fi.yourpdfguides.com/dref/4225622

Käyttöoppaasi. VIEWSONIC VA2223WM-LED http://fi.yourpdfguides.com/dref/4225622 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

VFD870 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöopas

VFD870 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöopas VFD870 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöopas Model No. VS14894 Hyväksyntä CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten Tämä laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin 2004/108/EC

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän asiakirjan sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Kytke Asenna Nauti Mitä laatikko sisältää? CD140-tukiasema TAI CD140/CD145 luuri CD145-tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto CD140 2 ladattavaa AAA akkua Pikaopas CD140

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VFA724W / VFD824 Digital Photo Frame

VFA724W / VFD824 Digital Photo Frame VFA724W / VFD824 Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστών Model No.:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Käyttöopas DOOME BTS2021

Käyttöopas DOOME BTS2021 Käyttöopas DOOME BTS2021 Turvallisuus Turvallisuusohjeet 02 Sisältö 03Turvallisuusohjeet 04 Info 05 Etu- ja takapuoli 06 Kaukosäädin 07 Bluetooth 08 Käyttö ipod/mp3-soittimen kanssa 09 Käyttö TV, DVD-soittimen,

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

ViewSonic. VA1947a-LED/VA1947ma-LED LCD Display. Model No. : VS13976

ViewSonic. VA1947a-LED/VA1947ma-LED LCD Display. Model No. : VS13976 ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED LCD Display Model No. : VS13976 Sisältö Hyväksyntä yhdysvalloissa... 1 Tärkeitä turvaohjeita... 2 Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta... 3 Copyright-tiedot... 4 Tuotteen

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del

User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del R2 User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Sisältö 02SISÄLTÖ 03TIEDOT

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje DPF-427 1 Ohjeita luonnon suojelulle Älä hävitä tätä tuotetta normaalien talon roskien

Lisätiedot

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA WR-1 Käyttöohjeet FI VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! TÄMÄ MERKKI VAROITTAA SINUA VAARALLISESTA KORKEAJÄNNIT- TEESTÄ LAITTEEN SISÄLLÄ. VAROITUS

Lisätiedot

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 70G 书 纸 105*148mm Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Kytkee äänen päälle/pois. 2. : Palautuu edelliselle valitulle kanavalle 3. TV MODE: Vaihtaa PAL/NTSC

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX CL760 HD LED-projektori

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX CL760 HD LED-projektori KÄYTTÖOHJE CHEERLUX CL760 HD LED-projektori Kiitos kun ostit Cheerlux CL760 HD LED-projektorin. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Perusominaisuudet...3 Etupaneelin irrotus laitteesta...4 Etupaneelin liittäminen laitteeseen...5 1. Perustoiminnot...7

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöohje KANNETTAVA 7 TFT LCD VÄRITELEVISIO

Käyttöohje KANNETTAVA 7 TFT LCD VÄRITELEVISIO Käyttöohje KANNETTAVA 7 TFT LCD VÄRITELEVISIO Hyvä asiakas: - Kiitos tämän tuotteen valinnasta. - Jotta saisit laitteesta parhaan mahdollisen hyödyn, lue käyttöohjeet ennen kytkentöjä, käyttöä ja säätämistä.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

VFM670W Digitaalinen valokuvakehys Käyttöopas

VFM670W Digitaalinen valokuvakehys Käyttöopas VFM670W Digitaalinen valokuvakehys Käyttöopas Model No. VS14713 Hyväksyntä CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten Tämä laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin 2004/108/EC

Lisätiedot

Suomi 1 DENVER DFT 506. 5 tuuman (12,7 cm) TFT-LCD väri TV-monitori 255 muistipaikalla ja kaukosäätimellä

Suomi 1 DENVER DFT 506. 5 tuuman (12,7 cm) TFT-LCD väri TV-monitori 255 muistipaikalla ja kaukosäätimellä Suomi 1 DENVER DFT 506 5 tuuman (12,7 cm) TFT-LCD väri TV-monitori 255 muistipaikalla ja kaukosäätimellä Suomi 2 TOIMINNOT JA SÄÄTIMET 1. KAUKOSÄÄTIMEN SIGNAALIN SENSORI 2. A/V IN JAKKI 3. VIRTA MERKKIVALO

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Dell W1900 LCD TV Käyttöopas

Dell W1900 LCD TV Käyttöopas Dell W1900 LCD TV Käyttöopas Malli W1900 www.dell.com support.dell.com Huomautukset, laitteistovaroitukset ja varoitukset HUOMAUTUS: Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää televisiota

Lisätiedot

SmashBass. Langattomat kuulokkeet

SmashBass. Langattomat kuulokkeet SmashBass Langattomat kuulokkeet FI Käyttöohje- SmashBass beta Langattomat kuulokkeet Tuotteen turvallinen käsittely Lue nämä ohjeet ennen käyttöä! 1. Pidä kuulokkeet ja niiden mukana tulevat varusteet

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen.

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen. MP3-soitin korttilukijalla KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. SOITIN KUVA YLHÄÄLTÄ Korttipaikka TUETUT MUISTIKORTTITYYPIT Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se.

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se. 20 TFT LCD TV+DVBT Käyttöohje PAL/SECAM B/G,D/K,I, AC 110-240V 50/60Hz YPbPr-sisääntulo,AV-sisääntulo, HDMI, VGA, SCART

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Suomi Tab 2, 8, 14 Tab 1, 7, 13 Tiedot turvallisuudesta ja määräyksistä Lue tämä käyttöohje Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

ViewSonic. VFD873 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Guía del usuario. - Käyttöopas. - Bedienungsanleitung

ViewSonic. VFD873 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Guía del usuario. - Käyttöopas. - Bedienungsanleitung Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Guía del usuario - Käyttöopas - Bedienungsanleitung - Οδηγός χρηστών - Guia do usuário - Pyководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu Model

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 32PFL3008T

Käyttöoppaasi. PHILIPS 32PFL3008T Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS 32PFL3008T. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS 32PFL3008T käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

VFD1078w Digitaalinen valokuvakehys Käyttöopas

VFD1078w Digitaalinen valokuvakehys Käyttöopas VFD1078w Digitaalinen valokuvakehys Käyttöopas Model No. VS14962 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle ehdolle: (1) tämä

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

V3D231 LCD DISPLAY-NAYTON

V3D231 LCD DISPLAY-NAYTON V3D231 LCD DISPLAY-NAYTON Kayttoopas Model No. VS14136 Sisältö Hyväksyntä yhdysvalloissa... 1 Tärkeitä turvaohjeita... 2 Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta... 3 Copyright-tiedot... 4 Tuotteen rekisteröinti...

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa SRP3011. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  SRP3011. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/support Kysy Philipsiltä SRP3011 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Yleiskaukosäädin 2 Johdanto 2 Kaukosäätimen yleiskuvaus

Lisätiedot

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan monistaminen tai siirtäminen sähköisesti tai mekaanisesti valokuvaamalla tai nauhoittamalla tieto- tai hakujärjestelmiin

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Säätimet Päälaite 8

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

19 HD-YHTEENSOPIVA LCD-TELEVISIO. Käyttöohje ART MITO LD-1910

19 HD-YHTEENSOPIVA LCD-TELEVISIO. Käyttöohje ART MITO LD-1910 19 HD-YHTEENSOPIVA LCD-TELEVISIO Käyttöohje ART MITO LD-1910 Turvallisuusohjeita Laitteen luotettavan toiminnan ja turvallisen käytön varmistamiseksi pyydämme sinua lukemaan kaikki käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot