SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 8/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Y l e i n e n t i e d o t u s 86 Nauvon Ernholmin asemakaavamuutos 87 Tarjous Lielahdessa sijaitsevasta tilasta Backas I 88 Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen ja kiinteistönluo vutuksen esisopimuksen hy väksyminen 89 Kaarinan ja Paraisten välisen syöttövesijohdon rakentaminen 90 Luottamustehtävistä vapauttaminen, Richard Siivonen 91 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Valtuutettu Nina Söderlundin ym. aloite mahdollisesta kaupungin kiinteis töasioita hoi tavan kiinteistölautakunnan tai jaoston asettamisesta vuo desta 2013 lukien Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Puheenjohtaja: Barbara Heinonen Tämä kokouskutsu on ollut julkipantuna kaupungintalolla Paraisilla sekä Nauvon, Korppoon, Houts karin ja Ini ön alue konttoreissa ajalla: Intygar/Todistaa:

2 8/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Heinonen Barbara puheenjohtaja Andersson Monica Autio Sanna Berglund Leif von Bergmann Andreas Bergqvist Sandra Broos Johan Bröckl Birgitta Colliander Cornelius Engman Stig Engström Sverker Eriksson Siv Filatoff Anna Fredriksson Merja Heinaro Ilkka (läsnä klo 15:20 lähtien 91) Henriksson Carita Jansén Tomas Johansson Andreas Johansson Bert Järvinen Hanna Järvinen Markku (läsnä klo 15:20 asti 91) Kaanela Soile Karlsson Inger Kronehag Kurt Lindberg Linda Lundqvist Kurt Markkula Mauno Mäkelä Märta Niemi Tapani Nyberg Widar Nyholm Tuula Orell Markku Peussa Mia (poistui klo 18:50 91) Ramstedt Mariella Salonen Markku Sandelin Gunilla Selin Carola Sjöstrand Martina Sjövall Edgar Stolzmann Marianna Söderholm Timo Söderlund Brita Söderlund Nina Viitala Marica

3 8/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Gerkman Ewa hoitotyön johtaja Hotanen Pia päivähoidon johtaja Ilmonen Otto sosiaali- ja terveysjohtaja Lindroos Peter henklöstöpäällikkö Nygrén Patrik talousjohtaja Nystén Svante talousjohtaja (läsnä klo 15:20 lähtien) Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö Sirén Gun vanhustyön johtaja Österman Carl-Sture ympäristönsuojelupäällikkö (läsnä klo 15:20 lähtien) Öhman Folke kaupunginjohtaja Avellan Monica kaupunginlakimies (kokouksen sihteeri) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Bergman Ted (varajäsen Jansén Tomas oli läsnä) Jokinen Arita (varajäsen Markkula Mauno oli läsnä) Karlsson Jan-Erik (varajäsen Selin Carola oli läsnä) Mattsson Jean-Erik (varajäsen Söderholm Timo oli läsnä) Heinaro Ilkka (varajäsen Järvinen Markku oli läsnä klo 15:20 asti 91) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Barbara Heinonen Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU (allekirjoitus) (allekirjoitus) Sverker Engström Soile Kaanela PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Väståboland / Länsi-Turunmaa PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr./ Johdon siht.

4 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuusto 84 Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta oli kuulutettu laillisessa järjestyksessä ja että läsnä oli 43 valtuu tettua, eli kokous oli myös päätösvaltainen.

5 8/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginvaltuusto 85 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sverker Engström ja Soile Kaanela.

6 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nauvon Ernholmin asemakaavamuutos 2822/ /2011 Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Nauvon kunta käynnisti Ernholmin asemakaavan muutostyöt syksyllä 2007 ja valitsi kaavoituksen toteuttavaksi konsultiksi Airix Oy:n. Kaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2008 ja kaavaehdotus oli asetettuna julkisesti nähtäville syksyllä Kaavamuutosta koskevat viranomaisneuvottelut ja työkokoukset oli pidetty ja lausuntoja oli pyydetty; lisäksi muilla osallisilla oli ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen kaavamuutoksesta nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot olivat osaksi sellaisia, että kaavaa oli pakko työstää edelleen ennen kaavan viemistä eteenpäin. Kaava oli pakko asettaa nähtäville uudelleen mm. viranomaisten vaatimien erilaisten muutosten ja kunnan aikoinaan kaavamuutosalueella toteuttamien aluevaihtojen tähden. Länsi-Turunmaan kaupunki on jatkanut kaavamuutostyön ohjaamista vuodenvaihteessa 2008/2009 toteutetun kuntaliitoksen jälkeen tavoitteenaan työn jatkaminen ja saattamien päätökseen. Kaavaa on työstetty edelleen, ja kaavaehdotus on nyt valmistunut ja se voidaan asettaa uudelleen julkisesti nähtäville. Kaavassa on otettu huomioon eri osapuolten esittämät lausunnot ja eritoten ympäristökeskuksen lausunto. Tilojen rakennusoikeutta on selvitetty uudelleen; kullekin tontille on nyt annettu oma kiinteistökohtainen rakennusoikeus tontin muodon, koon ja maaston mukaan. Useita kaavamerkintöjä on tarkennettu ja muutettu. Vesi- ja laiturialue on otettu kaavaehdotuksessa nyt huomioon. Viranomaisilta on pyydettävä uudet lausunnot kaavan ollessa nähtävillä uudelleen. Kaava ehdotetaan asetettavaksi nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n nojalla. Liite 5: Ehdotus: Kaavamuutosehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Nauvon Ernholmin asemakaavan muuttamiseksi asetettavaksi julkisesti nähtäville.

7 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisenä aikana. Samalla pyydettiin viranomaislausunnot. Viranomaislausuntoja pyydettiin ja saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta ja Varsinais-Suomen maakuntamuseolta. Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan että on huolestuttavaa että voimassa olevan rakennuskaavan mukainen puistoalue(pl) ehdotetaan yksityiskäyttöön venesatama-alueiksi. Tämä on ollut maanomistajien ja Nauvon kunnan tahto. ELY-keskus ihmettelee myös uimarannan varaamista ainoastaan kaupunginosan asukkaille. Alueen käytön rajauksen tarkoitus on välttää laajempaa mahdollisesti naapurien kokemaa haittaa tai häiriötekijöitä. Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausunnossaan että nyt on otettu rakennushistorialliset arvot huomioon ja kaavaehdotuksessa on myös esitetty kuinka uudisrakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöönsä. Edelleen lausunnossa todetaan että uudisrakentamisen rakennusluvan käsittelyn yhteydessä on syytä tarkkaan tutkia että kaavan määräyksiä noudatetaan ja että alueen ympäristön yhtenäinen kokonaisuus säilyy. Rivitalojen, asuin- ja liikehuoneistojen rakentamisalueilla on lausunnon mukaan oltava erityisen varovainen, ettei ylisuurilla rakennusmassoilla rikota alueen kokonaisilmettä. Varsinais-Suomen liitto toteaa, ettei sillä ole syytä lausua kaavaehdotuksesta koska sillä ei ole siitä huomautettavaa eikä se ole ristiriidassa maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa. Kaavasta jätettiin kuusi huomautusta. Huomautukset ja niiden vastineet on esitetty liitteessä. Korttelin 45 tonttien 1 ja 2(tilojen Björkkulla 1:42, Pehrstorp 1:41 ja Pehrstorp 1:15, omistajina äiti ja tytär) hankala tonttijako olisi parempi jättää kaavassa vahvistamatta ja sen sijaan esittää alue yhtenäisenä eril-

8 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto lispientalojen korttelialueena(ao/s-18) maanomistajien suostumuksella siten että toteuttamiskelpoinen rakennusoikeus pysyisi ennallaan. Keskustelua asiasta on käyty tilan Björkkulla 1:42 maanomistajan kanssa. Lisäksi saman maanomistajan osa tontista esitetään muutettavan yleiseksi virkistysalueeksi yksityisen satama-alueen sijaan. Lisäksi korttelin 42 tontin 2(Midgård1:186) sisäistä rakennusalarajaa ehdotetaan korjattavaksi. Yhteenvetona huomautuksista voidaan todeta, etteivät ne aiheuta kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamisen tarvetta jos vielä tarpeelliseksi katsotut pienehköt tarkistukset voidaan toteuttaa yhteisymmärryksessä osallisten maanomistajien kanssa. Liite 22: Ehdotus: alkuperäiset viranomaislausunnot, alkuperäiset huomautukset, tiivistelmä huomautuksista ja niiden vastineet Ympäristölautakunta päättää hyväksyä edellä mainitut tarkistukset ja esittää kaupunginhalli tukselle tarkistetun ehdotuksen Nauvon Ernholmin asema kaavan muuttamiseksi hyväksymistä. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta, huomatutuk sen tekijät Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 22: Oheismateriaali, liitteet 23-24: Ehdotus: Korjattu asemakaavan muutosehdotus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto hyväksyy Nauvon Ernholmin tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin.

9 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 86 Liite 1: Oheismateriaali, liitteet 2-3: Korjattu asemakaavan muutosehdotus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Nauvon Ernholmin tarkistetun asemakaa van muutosehdotuksen.

10 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarjous Lielahdessa sijaitsevasta tilasta Backas I 3248/ /2011 Ympäristölautakunta Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Lielahdessa sijaitseva tila Backas I lukeutuu niihin kiinteistöihin, joiden myyntiä tulee selvittää kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Tila sijaitsee kyläkeskuksessa ja rakennus on ollut vuokralla Lielahden kyläyhdistys ry:llä vuodesta Rakennuksen kunto on heikko ja se edellyttää välittömiä toimenpiteitä. Rakennuksesta puuttuvat mukavuudet ja yhdistys mm. kantaa kaiken veden ulkoa. Rakennuksen pinta-ala on noin 60 m 2. Kyläyhdistys on tarjoutunut ostamaan rakennuksen sekä sovittavan tonttialueen euron kauppahintaan. Rakennuksen sijainti on keskeinen ja se on ollut erinomainen kokoontumispaikka yhdistyksen toiminnan kannalta. Nilsbyn-Lielahden osayleiskaavassa tontin merkintä on Y-1, mikä merkitsee yleisten rakennusten korttelialuetta. Valmisteilla olevassa kylän eräitä keskeisiä osia koskevassa kaavantarkistuksessa rakennus ehdotetaan suojeltavaksi sen kulttuurihistoriallisen arvon takia. Myös tontin rajausta tarkistetaan. Jo nyt voimassa olevaan kaavaan on merkitty uusi ja turvallisempi liittymä Backasintieltä Kuitiantielle. Johtuen sijainnistaan maantiealueen välittömässä läheisyydessä rakennus ei sovellu kovin hyvin asunnoksi. Peter Peltonen omistaa yhdessä Anja Peltosen kanssa naapuritilan Solbacka 3:28. Peter Peltonen on aiemmin jättänyt anomuksen kiinteistön Backas I ostamisesta. Hänen tarkoituksenaan on purkaa rakennus ja muutoin hoitaa aluetta osana nykyistä tonttiaan. Hän on huolissaan rakennuksen rapistumisen jatkumisesta siinä tapauksessa, että rakennus myydään kyläyhdistykselle. Kyläyhdistyksen tarjoama hinta on suhteellisen alhainen, mutta kokonaisuuden kannalta on tärkeämpää, että rakennus säilytetään ja yhdistyksen resurssit kohdistetaan rakennuksen kunnostamiseen ja ylläpitoon. Omistajat ovat rakennuslain nojalla velvollisia pitämään rakennuksen kunnossa. Oheismateriaali: Ehdotus: Kartta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää myydä Lielahden kyläyhdistys ry:lle noin 750 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Backas I RN:o 3:27 ( ) alueella sijaitseva rakennus mukaan lukien. Alue käy ilmi liitteestä. Kauppahinta on euroa. Ehdotus hyväksyttiin.

11 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 21: Kartta Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää myydä Lielahden kyläyhdistys ry:lle noin 750 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Backas I RN:o 3:27 ( ) alueella sijaitseva rakennus mukaan lukien. Alue käy ilmi liitteenä olevasta kartasta. Kauppahinta on euroa. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 87 Liite 4: Kartta Kaupunginvaltuusto päätti myydä Lielahden kyläyhdistys ry:lle noin 750 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Backas I RN:o 3:27 ( ) alueella sijait seva rakennus mukaan lukien. Alue käy ilmi liitteenä olevasta kartasta. Kauppahinta on euroa.

12 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen ja kiinteistönluovutuksen esisopimuksen hyväksyminen 3295/ /2011 Ympäristölautakunta Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Ehdotus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavamuutokseksi on nähtävillä Alueen käyttötarkoitus muutetaan teollisuuskäytöstä asumis- ja liiketoimintakäyttöön. Rakennusoikeutta on samalla lisätty ja siihen sisältyy uusi nelikerroksinen asuinrakennus. Muutosta on perusteltu alueen keskeisellä sijainnilla. Samalla tontit yhdistetään, mikä on edellytyksenä suunnitellulle rakennusoikeudelle. Muutoksen on pannut vireille tontin nro 3 omistaja, Asunto Oy Malmiranta. Valmistelussa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on mainittu, että maanomistajan kanssa on tehtävä kaavoitussopimus. Siinä sovitaan myös arvonnousukorvauksesta ja kaupungin vastuulla olevasta kunnallistekniikasta. Maankäyttösopimus voidaan tehdä vasta asianomaisen asemakaavan (tai muutoksen) oltua nähtävillä. Oheismateriaali: Ehdotus: Maankäyttösopimus Kiinteistönluovutuksen esisopimus Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää tehdä Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa seuraavat liitteen mukaiset sopimukset: 1. Maankäyttösopimus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutosehdotuksen toteuttamisesta. 1. Esisopimus, jonka nojalla Länsi-Turunmaan kaupunki myy edellä mainitun asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi yhtiölle Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tontin 3 hintaan euroa. Ehdotus hyväksyttiin.

13 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liitteet 27-28: Ehdotus: Maankäyttösopimus Kiinteistönluovutuksen esisopimus Kaupunginvaltuusto päättää tehdä Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa seuraavat liitteen mukaiset sopimukset: 1. Maankäyttösopimus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutosehdotuksen toteuttamisesta. 2. Esisopimus, jonka nojalla Länsi-Turunmaan kaupunki myy edellä mainitun asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi yhtiölle Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tontin 3 hintaan euroa. 3. Kaupunginhallitus pyytää kulttuurilautakunnalta lausunnon kaupunginvaltuustolle. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 88 Liitteet 5-7: Maankäyttösopimus Kiinteistönluovutuksen esisopimus Kulttuurilautakunnan lausunto Kaupunginvaltuusto päätti tehdä Bostads Ab Väståbolands Malmstran den - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa seuraavat liitteen mukaiset sopimukset: 1. Maankäyttösopimus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutoseh dotuksen toteuttamisesta. 2. Esisopimus, jonka nojalla Länsi-Turunmaan kaupunki myy edel lä mainitun asemakaavamuutoksen tul tua lainvoimaiseksi yhtiölle Kalkholmenin kau punginosan korttelin 2 tontin 3 hintaan euroa.

14 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaarinan ja Paraisten välisen syöttövesijohdon rakentaminen Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh ELY-keskus rakentaa Kaarinan ja Paraisten välisen syöttövesijohdon valtion vesihuoltotyönä (laki vesihuollon tukemisesta 686/2004) yhteistyössä yhteistyöosapuolten Länsi-Turunmaan kaupungin ja Turun Seudun Vesi Oy:n kanssa. Suunnittelun ovat hoitaneet Ramboll Finland Oy ja Pöyry Finland Oy. ELY-keskus hoitaa syöttövesijohdon (joka itse asiassa koostuu kahdesta rinnakkaisesta johdosta) rakennuttamisen ja rakentamisen valvonnan. Hanke kilpailutetaan kahtena kokonaisurakkana materiaaleineen ja tarvikkeineen. ELY-keskuksen, Länsi-Turunmaan kaupungin ja Turun Seudun Vesi Oy:n on tehtävä tästä rakennustyöstä vesihuoltotyösopimus. Rakentamiskustannusten maksamisen suhteen on vielä epäselvää, kuinka suurella osuudella valtio osallistuu kustannuksiin. Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee ELY-keskus maa- ja metsätalousministeriön tarkoitusta varten myöntämien määrärahojen puitteissa. Valtio on myöntänyt hankkeelle vuoden 2011 talousarvioon euron aloitusrahan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 9,3 miljoonaa euroa, mikä on puhtaasti teoreettinen arvio. Vesihuoltoavustuksen osuutta kustannuksista koskevien määräysten (vesihuollon tukemisesta annetun lain 8 ) perusteella valtion osuus voi olla enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Vesihuoltotyösopimuksen mukaan kokonaisavustussumma on enintään 2,7 miljoonaa euroa, jos hanke saa valtiolta jatkorahoitusta. Näiden lukujen perusteella yhteistyöosapuolten maksuosuus on yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Hankkeen jatkorahoituksesta saadaan selvyys vasta, kun valtion vuoden 2012 talousarvio on hyväksytty. Länsi-Turunmaan kaupungin ja Turun Seudun Vesi Oy:n välisen siirtolinjan rakentamista koskevan sopimuksen mukaan valtion osuuden ylittävät kustannukset rahoittaa TSV. TSV laskuttaa kaupungilta nämä pääomakustannukset yhtiön poistosuunnitelman ja toteutuneiden vuosittaisten korkojen mukaisesti. Syöttövesijohdon kunnossapitokustannukset sisältyvät käyttömaksuihin, jotka TSV laskuttaa osakkailtaan osakassopimuksen 8. kohdan mukaisesti. Kaupungininsinööri Manne Carla on laatinut oheiset laskelmat pääomakustannusten vaikutuksesta veden kuutiohintaan. Paraisten kaupunginvaltuusto on :ssä 26 päättänyt, että kaupunki vastaa prosentista nettokustannuksista ja että tämä ei rasita veden kuluttajahintaa. Päätöksen mukaan Paraisten kaupungin tavoitteena on, että yhteiskunta osallistuu vesihuollon kustannuksiin niin, ettei veden hinta kuluttajille vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella eivätkä myöskään tähän liittyvät muut kustannukset Paraisilla poikkea enempää kuin 5 prosenttia Virttaanharjun tekopohjavesihankkeeseen osallistuvien kuntien

15 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kuluttajahinnoista. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että hanke toteutetaan osana Turun Seudun Vesi Oy:n hanketta. Kuntaliitoksen jälkeen on ensin syytä kartoittaa vedenhinta kaikilla kunta-alueilla ja se, miltä osin kuluttajat maksavat veden todellisen käyttöja pääomakustannuksen. Kaupungin mahdollisen vedenhinnan subventoinnin on noudatettava yhtenäistä linjaa koko Länsi-Turunmaan kaupungin alueella. Ennen vesijohdon rakennustyön aloittamista Länsi-Turunmaan kaupungin on myös sovittava Kaarinan kaupungin kanssa linjan vetämisestä Kaarinan kaupungin alueiden kautta, mittauskaivoista, johdon vedenpaineeseen liittyvistä vastuukysymyksistä jne. Liitteet 29-31: Oheismateriaali, liitteet 32-33: Ehdotus: Vesihuoltotyösopimus, sopimus siirtolinjan rakentamisesta Kaarinan ja Paraisten välille, laskelma siirtojohtojen pääomakustannusten ja kunnallisen subventoinnin vaikutuksista kuluttajien vedenhintaan Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaiden välinen osakassopimus, vesijohdon pääomakustannusten annuiteettilaskelma Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen vesihuoltotyösopimukseksi ja sopimuksen siirtolinjan rakentamisesta Kaarinan ja Paraisten välille. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen sopimaan Kaarinan kaupungin kanssa tarkemmista yksityiskohdista koskien syöttövesijohdon rakentamista Kaarinan kaupungin alueille ja muista kysymyksistä liittyen vedenjakeluun Littoisten ja Tennbyn vesitornin välillä. Kaupunginvaltuusto antaa vesihuoltolaitokselle tehtäväksi tehdä kartoituksen eri kunta-alueiden vedenhinnasta ja vedentuotannon kunnallisesta subventiosta. Kaupunginvaltuusto antaa vesihuoltolaitokselle tehtäväksi myös laatia periaate-ehdotuksen siitä, miten vedenhintaa voitaisiin Länsi-Turunmaan kaupungissa subventoida ja miten kuluttajien lopullinen vedenhinta vahvistetaan. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 89 Liitteet 8-10: Oheismateriaali, liitteet 11-12: Vesihuoltotyösopimus, sopimus siirtolinjan rakentamisesta Kaarinan ja Paraisten välille, laskelma siirtojohtojen pääomakustannusten ja kunnallisen subventoinnin vaikutuksista kuluttajien vedenhintaan Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaiden välinen osakassopimus, vesijohdon

16 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto pääomakustannusten annuiteettilaskelma Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen vesihuoltotyösopimukseksi ja so pimuksen siirtolinjan rakenta misesta Kaarinan ja Paraisten välille. Kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen sopimaan Kaarinan kaupungin kanssa tarkemmista yksityiskohdista koskien syöttövesijohdon rakentamista Kaarinan kaupungin alueille ja muista kysymyksistä liittyen vedenjakeluun Littoisten ja Tennbyn vesitornin välillä. Kaupunginvaltuusto päätti antaa vesihuoltolaitokselle tehtäväksi tehdä kartoi tuk sen eri kunta-alueiden vedenhinnasta ja vedentuotannon kunnallisesta subventiosta. Kaupunginvaltuusto antoi vesihuoltolaitokselle tehtäväksi myös laatia pe riaate-ehdotuksen siitä, miten vedenhintaa voitaisiin Länsi-Turunmaan kaupungissa subventoida ja miten kuluttajien lopullinen vedenhinta vahvistetaan.

17 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamustehtävistä vapauttaminen, Richard Siivonen 3360/ /2011 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Richard Siivonen on ilmoittanut, että hänen kotipaikkakuntansa on alkaen Helsinki. Tämä merkitsee sitä, että hän menettää vaalikelpoisuutensa Länsi-Turunmaan kaupungin luottamustehtäviin. Richard Siivonen on tämän vuoksi anonut vapautusta luottamustehtävistä Länsi-Turunmaan sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä ja kulttuurilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä. Ehdotus: Kaupunginvaltuusto toteaa, että Richard Siivosen luottamustehtävät sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä ja kulttuurilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä ovat päättyneet hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa. Kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon uuden jäsenen ja kulttuurilautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 90 Kaupunginvaltuusto totesi, että Richard Siivosen luottamustehtävät sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä ja kulttuurilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä ovat päättyneet hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa. Keskustelun kuluessa Andreas von Bergmann ehdotti Marcus Lepolan valitsemista sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston uudeksi jäseneksi ja Jan Erikssonin valitsemista kulttuurilautakunnan henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Puheenjohtaja kysyi, voiko kaupunginvaltuusto valita yksimielisesti Marcus Lepolan uudeksi jäseneksi sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon ja Jan Erikssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuurilautakuntaan. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Marcus Lepolan sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaos ton uudeksi jäseneksi ja Jan Erikssonin Sverker Engströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuurilautakuntaan.

18 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus Valmistelija: Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kuntalain 65 :n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet. Lautakunnat ovat laatineet talousarvioehdotuksensa näiden ohjeiden pohjalta. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginjohtajan ehdotus on nettomäärärahojen osalta -1,04 miljoonaa euroa lautakuntien ehdotusta pienempi. Talousarvioehdotuksen vuosikatteeksi muodostuu 3,8 miljoonaa euroa, tulokseksi euroa ja alijäämäksi euroa. Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Taloussuunnitelma osoittaa tasapainoa suunnittelukaudella. Koko taloussuunnitelmakauden ylijäämä kartuttaa nykyistä kertynyttä ylijäämää eurolla. Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2014 jälkeen olevan euroa. Kaupungin tulojen kehitys Länsi-Turunmaan veroennusteen lähtökohtana ovat Kuntaliiton ennusteet verotettavien tulojen kehityksestä, paitsi kiinteistöveron osalta, johon on tehty hienoinen tarkistus vuonna 2011 laskutettua kiinteistöveroa koskevien tietojen perusteella. Talousarviovuoden 2012 kunnallinen tuloveroprosentti on 19,25. Kiinteistöveron ns. yleinen prosentti on 1,3. Vakinaisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on 0,32.

19 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Verojen arvioidaan vuonna 2012 kokonaisuudessaan muodostuvan noin 2,8 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin vuoden 2011 talousarviossa ja euroa suuremmiksi kuin vuoden 2011 ennusteessa. Valtionosuuksien arvioidaan kokonaisuudessaan lisääntyvän 1,7 miljoonalla eurolla eli 5,85 %:lla suhteessa vuoden 2011 valtionosuuksiin. Vero- ja valtionosuusrahoituksen odotetaan tänä vuonna kokonaisuudessaan lisääntyvän kokonaiset 3,3 %, kun niiden vuonna 2012 odotetaan lisääntyvän 2,6 %:lla. Ehdotus käyttötalousarvioksi Kaupungin käyttötalouden nettomenoiksi arvioidaan 83,1 miljoonaa euroa vuonna Ne lisääntyvät 8,2 % vuonna 2012 suhteessa vuoden 2011 talousarvioon. Käyttötulojen arvioidaan yhdistymisavustuksen pois jäämisen vuoksi vähenevän 1,8 miljoonalla eurolla 25,7 miljoonaan euroon, mikä on -6,6 % vähemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Käyttömenoiksi arvioidaan 108,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 4,5 miljoonaa euroa eli 4,3 % enemmän kuin vuodelle 2011 budjetoidut määrärahat ja 3,2 miljoonaa euroa enemmän kuin elokuun 2011 ennusteessa. Lautakuntien talousarvioehdotusten nettomenoja vähennettiin kaupunginjohtajan ehdotukseen eurolla. Käyttötalouden kokonaisnettokustannukset ylittävät ehdotuksessa silti kaupunginhallituksen asettaman talousarviokehyksen yhteensä 1,58 miljoonalla eurolla. Ehdotus investointitalousarvioksi Kaupungilla on ekspansiivinen investointitalousarvio. Tällä tavoin kaupunki osallistuu kokonaiskysynnän lisäämiseen ja suhdannelaskun loiventamiseen alueellamme. Vuoden talousarviossa 2012 kokonaisinvestointikustannukset ovat euroa netto. Vuosikate ei riitä investointien omarahoitukseen, vaan syntyy 4,0 miljoonan euron rahoitustarve. Vuosikate kattaa investoinneista 48,5 %. Liitteet 37-38: Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Talousarvioperustelut Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisen ehdotuksen vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Inger Karlsson ehdotti, että terveydenhuollon kolmas tavoite kohdassa Tavoitteet 2012 muutetaan seuraavasti: Arviointi: Vuodeosastojen suuntautuminen eri hoitomuotoihin, akuuttiin ja kuntouttavaan hoitoon sekä pitkäaikaispotilaiden sairaanhoitoon ja intervallihoitoon, vastaa tavoitetta. Malmkullan osaston 3 suunnittelu ja uudelleenjärjestelyt toteutetaan Malmkullan palvelutarpeen antaessa tämän myöten. Uudelleenjärjestelyt toteutetaan hallitusti yksittäisten potilaiden toiveet huomioon ottaen.

20 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tavoitetaso: Hoitopaikkojen määrä ja henkilöstömitoitus vastaavat annettuja direktiivejä. Malmkullan uudelleenjärjestelyt toteutettu. Esittelijä yhtyi Inger Karlssonin ehdotukseen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Inger Karlssonin ehdotuksen, johon esittelijä oli yhtynyt. Cornelius Colliander ehdotti Widar Nybergin kannattamana, että terveydenhuollon kolmas tavoite poistetaan kokonaisuudessaan. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu vastaehdotus ja että kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän muutetusta ehdotuksesta ja Cornelius Collianderin ehdotuksesta siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Cornelius Collianderin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 9 kpl Ei-ääniä 2 kpl. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. Liite 39: Äänestyspöytäkirja liitteenä Denina Björklund ehdotti vanhustenhuoltoon lisäyksenä seuraavaa uutta tavoitetta: Tavoitteet Vanhustenhoitoon ja -huoltoon syntyy uusia yhteistyömuotoja ja tehostettua palveluasumista suunnitellaan. Kohdan Tavoitteet tavoitteisiin tehdään viimeisenä lauseena seuraava lisäys: Tehostettua palveluasumista laajennetaan. Esittelijä yhtyi Denina Björklundin ehdotukseen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Denina Björklundin ehdotuksen, johon esittelijä oli yhtynyt. Inger Karlsson ehdotti Widar Nybergin ja Andreas von Bergmannin kannattamana, että terveydenhuollon vuoden 2012 neljäs tavoite muutetaan seuraavasti: Tavoitetaso: Uusien tilaratkaisujen toteutus aloitettu. Andreas von Bergmann ehdotti Inger Karlssonin ehdotukseen seuraavaa lisäystä: Kaupunginvaltuusto hyväksyy kokonaissuunnittelun huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Esittelijä yhtyi Inger Karlssonin ehdotukseen Andreas von Bergmannin tekemällä lisäyksellä täydennettynä.

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa.

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 3250/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 250 Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh. 040

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI UTDRAG UR PROTOKOLL OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 29 27.02.2017 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Ympäristölautakunta 179 16.11.2016 Kaupunginhallitus 258 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 130 13.12.2016 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 3476/02.05.00.00/2016 Ympäristölautakunta 16.11.2016 179 Valmistelija

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Kaupunginhallitus 100 08.04.2008 Kaupunginvaltuusto 38 15.04.2008 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto 20 17.04.2008 Kaupunginhallitus 120 06.05.2008 LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella 973/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Brännskärin ranta-asemakaava osalle tilasta 1:0 Brännskär Brännskärin kylässä Nauvossa

Brännskärin ranta-asemakaava osalle tilasta 1:0 Brännskär Brännskärin kylässä Nauvossa Ympäristölautakunta 19 30.01.2013 Ympäristölautakunta 38 11.03.2015 Ympäristölautakunta 116 17.08.2016 Kaupunginhallitus 181 05.09.2016 Kaupunginvaltuusto 76 20.09.2016 Brännskärin ranta-asemakaava osalle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 427 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunnan suomenkielinen Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunnan suomenkielinen 14 13.03.2017 jaosto Sivistyslautakunta 29 11.04.2017 Kaupunginhallitus 96 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 38 09.05.2017 Storgårdin koulun ja Paraistenseudun koulun yhdistäminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunta 26 11.04.2017 Kaupunginhallitus 95 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 37 09.05.2017 Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksuperiaatteet 1.8.2017 alkaen 90/02.05.00.00/2017 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

9 Ilmoitusasiat Valtuusto- ja muut aloitteet 26

9 Ilmoitusasiat Valtuusto- ja muut aloitteet 26 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 25.11.2008 kl. 17:00-19:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 2 valitseminen 6 3 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 199 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 11.11.2014 kl./klo 17:00-21:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 202 82 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Khall. 22.10.2015 394 Khall. 23.10.2015 399 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

60 Kaupungin nimi 126

60 Kaupungin nimi 126 3/2008 119 Kaupunginhallitus TID - AIKA 16.12.2008 klo 16:30-16:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 122 57 valitseminen 123 58

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 3/2011 1 TID - AIKA 04.07.2011 klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 27 Pöytäkrijantarkastajien valitseminen 3 28 Ilmoitusasiat 4 29

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 06.08.2012 kl. 11:00 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 27 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 28

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vesihuoltolaitoksen johtokunta 11.06.2008 TID - AIKA 17:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo / Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17 16.02.2017 Kunnanhallitus 61 27.02.2017 Kunnanvaltuusto 12 13.03.2017 Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Lisätiedot

Alue sijoittuu Kirjaisten saaren pohjoisrantaan Pikku-Nauvon eteläpuolella.

Alue sijoittuu Kirjaisten saaren pohjoisrantaan Pikku-Nauvon eteläpuolella. MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko puh. 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 25.1.2015 PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS STRÖMAS NYTORP OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58 4/2015 55 TID - AIKA 13.08.2015 kl./klo 15:00-17:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6. JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE Kh 25.6.2012 306 Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.2012: Liite 306 Jakobstads skytteförening r.f. anoo, että kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5223/2015 14.05.00 18 Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2016 hyväksyminen (KH-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Vainio, puh. 050 590 8678 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen.

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Kaupunginhallitus 161 22.08.2016 Kaupunginhallitus 205 03.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 18.10.2016 Nordkalk Oy Ab:n omistuksen purkaminen Paraisten Vesi Oy:ssä 2185/00.01.00.03/2015 Kaupunginhallitus 22.08.2016

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille:

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille: Kaupunginhallitus 88 25.04.2016 Sosiaalitoimessa toteutettavat toimenpiteet 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 25.04.2016 88 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys Ohjausryhmä 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Kokousaika: Torstai 10. huhtikuuta 2014 klo 15.00 Kokouspaikka: Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kutsutut: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 7/2008 194 Kaupunginhallitus TID - AIKA 18.03.2008 klo 16:00-17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 197 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Nauvon lähipalvelulautakunta TID - AIKA 08.12.2010 klo 18:00-20:50 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Aika 09.03.2017, klo 16:30-17:18 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARAINEN HOUTSKARI, KIVIMO BENSTRAND HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 619/2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laaditaan asemakaavan muuttamisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan osallisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Kaavakartta nro 12459 Hankenro 5344_2 HEL 2016-013448 11.4.2017 1 (11) VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Wäinö Aaltosen tie 7 asemakaavan muutos (nro 12459) Vuorovaikutusraportin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 185. 88 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 186

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 185. 88 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 186 6/2015 182 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 10.11.2015 kl./klo 17:00-19:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 185 88 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 19.10.2015 317 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 96 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 10 TEKNLTK:249 /2010 TEKNLTK 52 Teknltk 14.9.2010 62 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite 1 Liitteenä on kokonaissuunnitelma (alustava) jonka mukaan alueelle tulee - asuntoja - tuotantorakennuksia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 28.01.2014 kl./klo 17:00-20:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 25.05.2012 kl. 16:00-16:50 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 20 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 1/2016 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 26.01.2016 kl./klo 17:00-19:09 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

liitteenä B-50. Alueelta on aikaisemman asemakaavoituksen yhteydessä laadittu

liitteenä B-50. Alueelta on aikaisemman asemakaavoituksen yhteydessä laadittu Ympäristölautakunta 89 05.06.2008 Kaupunginhallitus 129 16.06.2008 Ympäristölautakunta 134 06.11.2008 Ympäristölautakunta 156 04.12.2008 Ympäristölautakunta 17 19.02.2009 Ympäristölautakunta 49 07.05.2009

Lisätiedot