Viitasaaren kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNI- TELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA"

Transkriptio

1 Viitasaaren kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNI- TELMA

2 2 1. Johdanto 5 2. Viitasaaren kaupungin strategia VIITASAAREN VISIO TOIMINTA- AJATUS KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT TALOUS TASAPAINOON ELINVOIMAINEN JA KEHITTYVÄ KAUPUNKI HYVINVOIVA KUNTALAINEN Seuranta Kaupunkikonserni Kaupungin yleiset konsernitavoitteet Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy Wiitaseudun Energia Oy Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy Keskitien Kauppakiinteistö Oy Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy Witas Oy Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille Sitovuus Tuloslaskelma Yleishallinnon toimielimet Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Yleishallinnon talousarvio Tukipalvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio Yleishallinto yhteensä - talousarvio Perusturvan toimiala 32

3 3 8.1 Perusturvan toimialan visio: Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Perhepalvelut Vanhuspalvelut Sairaanhoitopalvelut Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Perusturvalautakunnan palvelusopimus Perhepalvelut talousarvio Vanhuspalvelut talousarvio Sairaanhoitopalvelut talousarvio Perusturvan toimiala - talousarvio Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatus Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit Varhaiskasvatus talousarvio Koulut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit Aluelukion strategian mukaiset mittarit Koulut talousarvio Opistot Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Opistojen strategian mukaiset mittarit Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Opistot talousarvio Kirjasto Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kirjaston strategian mukaiset mittarit Kirjasto talousarvio Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio

4 Sivistystoimen toimiala - talousarvio Tekninen toimiala Yhdyskuntatekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio Tilapalvelu Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tilapalvelu talousarvio Maankäyttö Toiminnalliset muutokset vuonna Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Maankäyttö talousarvio Muut tekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Muut tekniset palvelut talousarvio Tekninen toimiala talousarvio Ympäristö Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Ympäristölautakunta talousarvio Investoinnit Rahoituslaskelma Allekirjoitukset 108

5 5 1. Johdanto Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot: - kuntastrategia, kohta 2 - konsernitavoitteet, kohta 3 - palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-12) - investoinnit, kohta 13 - rahoituslaskelma, kohta 14

6 6 2. Viitasaaren kaupungin strategia VIITASAAREN VISIO 2020 Viitasaari on pohjoisen Keski-Suomen elinvoimainen ja viihtyisä seutukaupunki. Visio perustuu seuraaviin arvoihin: * Rohkeus * Reiluus * Vastuullisuus * Yhteisöllisyys 2.2 TOIMINTA- AJATUS Kaupunki järjestää ydinpalvelut asukaslähtöisesti Wiitaunionin yhteistoimintaa hyödyntäen ja tekee aktiivista, kasvuun tähtäävää elinkeinopolitiikkaa. Kaupunki kehittää hyvää kuntakuvaansa sekä seudullista ja kansainvälistä yhteistyötä. 2.3 KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄ- RÄT 2.4 TALOUS TASAPAINOON Kaupungin talous on haasteellinen. Nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen ovat vaikuttaneet mm. isot suuret heikosta sisäilmasta johtuvat investointitarpeet, valtionosuusleikkaukset sekä sosiaali- ja terveysmenojen kasvu. Tavoitteena on säilyttää vuosikate positiivisena 100 % poistoista, vaikka vielä 2012 toiminnallinen tulos oli 1,5 M alijäämäinen. Kaupunki tasapainottaa taloutensa. Toimintoja tehostetaan menojen hillitsemiseksi. Investointeja tarkastellaan kriittisesti velkaantumisen kasvun taittamiseksi. Talous tervehdytetään vuoteen 2016 mennessä. 2.5 ELINVOIMAINEN JA KEHITTYVÄ KAUPUNKI Viitasaaren kaupunki toimii aktiivisena elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittäjänä. Elinkeinopolitiikan toteuttajana Wiitaseudun yrityspalveluiden ja Witas Oy:n panos on merkittävä. Yhtiöt laativat oman toimintansa suunnitelmat, jotka tukevat elinvoimaisen ja kehittyvän kaupungin painopistettä. Kaupunkikeskustaa kehitetään vetovoimaiseksi yritys- ja asuinympäristöksi. Kaupunki huolehtii omalta osaltaan myös teollisuuden tontti- ja toimintaympäristöön liittyvistä tarpeista kaavoituksen kautta. Kaupunki panostaa myös ajanmukaiseen kuntamarkkinointiin.

7 7 2.6 HYVINVOIVA KUNTALAINEN Kaupunkiin on laadittu Wiitaunionin yhteinen palvelustrategia ja alueellinen turvallisuussuunnitelma. Kaupunki huolehtii omien ja tarvittaessa valtiolta jäävien palveluiden laadukkaasta tarjonnasta kaupunkilaisille omien toimipisteidensä ja yhteispalvelupisteen kautta. Seudun väestön vähäisyys ja pitkät etäisyydet edellyttävät palveluiden kehittämisessä laajaa yhteistyötä. Ikääntyminen aiheuttaa haasteita palvelutuotannon sopeuttamiselle. Talous tasapainoon Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuttaja Vuosikate pidetään positiivisena Palveluiden tuottavuuden kehittäminen Peruspalveluiden investoinnit alle poistojen Uusia verotuloja tuottavia investointeja haetaan aktiivisesti Talouden tasapainottaminen valtuustokauden aikana Uusien innovatiivisten palveluntuottamistapojen käyttöönotto osana kuntarakenneselvitystä haetaan uusia kuntien yhteistyömalleja ja rakenteellisia ratkaisuja palvelujen tuottamiseen Tilinpäätös Talouden vakauttamisohjelma kuntarakenneselvitys Tuottavien investointien lukumäärä 2/ vuosi Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, WYP, WITAS OY Velkaantuminen pysäytetään - suhteellisen velkaantumisen tavoite alle 50%) Viitasaarelaisten yritysten kasvuun kannustaminen Uusien yritysten paikkakunnalle saanti Talouden raporttien määrä ja sisältö Kaupunginhallitus Talousjohtaja Johtoryhmä Tytäryhtiöt Kaupunki toimii osaavana ostajana ja terveiden markkinoiden kehittäjänä Kaupunki asettaa omistuksilleen selkeät ja mitattavat tavoitteet ja valvoo niiden toteutumista Raportoinnin ja seurannan parantaminen Hankintaosaamisen keskittäminen, hankintojen vuosikello Ajankohtaiset konsernitavoitteet ja konserniohjeistus Päivitetty tavoitteisto ja ohjeistus Wiitaunionin johtoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja

8 8 Elinvoimainen ja kehittyvä kaupunki Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuttaja Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen - nyt 96 %->100 % ; + 25 työpaikkaa/ vuosi Witaksen elinkeinoohjelman toteuttaminen Nettotyöpaikkojen määrän kehitys Witas Oy Palveluliiketoiminnan kehittäminen kaikkia koskevasti - matkailu, viitasaarelaiset, lähiseudun asukkaat, vapaaajan asukkaat jne. Viitaseudun elinvoimaselvitys - toimenpideohjelma Vuosittainen raportointi tilinpäätöksen yhteydessä Kaupunginhallitus, Witas Oy, WYP Kaupunkikeskustan kehittäminen ostosmatkailu, asuminen, rakentaminen Keskustan kehittämissuunnitelma Keskustan strateginen yleiskaava Kaavoituskatsaus Kaupungin kaavoitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja WYP Vapaa-ajan asumisen ja kylien kehittäminen Kyläkaavat Kylien turvallisuussuunnitelmat Kylien avustukset ja kylätoimikuntien aktivoiminen Kylien investoinnit kylien hälytysryhmät toiminnassa Kaupungin kaavoitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Positiivinen muuttoliike Vetovoimaiset asuinalueet Riittävä, monipuolinen ja hyväkuntoinen asuntokanta Toimintakertomus vuotuinen tulomuuton määrä asukasvaihtuvuus Kaupunginhallitus Vuokra-asunnot Oy

9 9 Hyvinvoiva kuntalainen Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuttaja Yhteisöllisyyden lisääminen Hyvinvointistrategian täytäntöönpano Seura- ja järjestötoiminnan tukeminen viestintäyhteistyö paikallislehden kanssa Asiakastyytyväisyyskyselyt Kylien kehittämishankkeiden lukumäärä demokratia- ja kyläiltojen määrä Viitasaari-osion käyttäjämäärän kehitys Kaupunginhallitus Kaupunkilaiset Asiakaspalvelun kehittäminen Toimivat lähipalvelut ja infra Turvallinen arki Oman elämänhallinnan tukeminen Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen Työllisyyden edistäminen Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelupiste Palvelustrategian seuranta ja päivittäminen - suunnittelukaudella vuosittain talousarvion pohjaksi Turvallisuussuunnitelman päivittäminen toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön uusi organisaatio Strategioiden tiivistäminen Asiakaspalvelupisteen käyntimäärät Työllisyystilastot Kaupunki/ keskushallinto Valtion aluehallintoviranomaiset Palvelutuotannon toimialajohtajat Kohti parempaa työllisyyttä Viitasaarella -projektiryhmä Ammattikoulutus Kaupungin uusi työllistämismalli

10 Seuranta Päätösten yhteydessä esittelijän ja päättäjän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista. Merkittävämmissä asioissa päätösten yritysvaikutukset on otettava aina huomioon. Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti. Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä sekä päivittää tarvittaessa strategiaa. Hallituksen rooli valtuustolle valmistelussa korostuu strategian seurannassa ja tytäryhtiöiden konsernihallinnon kehittämisessä. Elinvoimaisuuden kehittymisestä kehittämisjohtaja valmistelee raportoinnit (kaksi kertaa vuodessa valtuustolle)

11 11 3. Kaupunkikonserni Kuntalain 13 :n 1 kohdan mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. VIITASAARI-KONSERNI TYTÄRYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT OSAKKUUSYHTEISÖT VIITASAAREN VUOKRA-ASUNNOT OY 100 % KESKI-SUOMEN LIITTO 2,80 % WITAS OY 49,65 % WIITASEUDUN ENERGIA OY 100 % K-S SAIRAAN- HOITOPIIRIN KY 3,71 % AS OY PIHKURINSUU 21,69 % VIITASAAREN KOULUTUS- KIINTEISTÖ 76 % ÄÄNEKOSKEN AMM. KOULUTUKSEN KY 12,36 % POHJOISEN K-S VERKKO- PALVELUT OY 20 % WIITASEUDUN YRITYSPALVELU OY 100 % SAMMAKKOKANGAS OY 22,37 % KESKITIEN KAUPPAKIINTEISTÖ OY 100 % VIITASAAREN LIIKENNEKIINTEISTÖ OY 27,65 % 3.1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan. 2. Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan edistää kaupungin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

12 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa, myydä ja vuokrata alueita, rakennuksia, huoneistoja ja osakkeita, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti- ja huoltotoimintaa. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Vuokra-asuntokannan sopeuttaminen kaupungin väestökehitykseen ja muuttoliikkeen aiheuttamaan tarpeeseen. 2. Yhtiön omistuksessa pidettävän asuntokannan peruskorjaaminen vaiheittain. 3.3 Wiitaseudun Energia Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on energian tuotanto ja jakelu ja vesihuoltopalvelujen tuottaminen. Yhtiö hoitaa ja ylläpitää vedenhankinta- ja viemäröintilaitosta. Yhtiö hankkii ja jakaa vesijohtovettä sekä johtaa ja puhdistaa viemärivettä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Kaukolämmön ja veden sekä jätevedenpuhdistuksen tarjoaminen kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan. 2. Nykyisen kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen laajentaminen. 3. Vesiosuuskuntien yhteistyömallien kehittäminen vesiosuuskuntien tulevan toiminnan turvaamiseksi. 4. Uuden energialaitosinvestoinnin selvittäminen mahdollisena yhteisomistushankkeena. Nykyisen lämpökattilan lisäksi selvitetään sähköntuotannon kannattavuus euron tuloutus vuosittain kaupungille.

13 Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollista tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi myös rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöön luovutettavaksi vuokraoikeuden tai myynnin kautta sekä omistaa kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Yhtiön kannattavuuden parantaminen ja taseen vahvistaminen 2. Kilpailukykyisten toimitilojen turvaaminen yrityksille 3.5 Keskitien Kauppakiinteistö Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kunnan Haapaniemen kylässä kortteliin N:o 67 ja rakennuspaikalle N:o 2 rakennettavaa liiketaloa sekä kauppakirjalla Harhala RN:o 5:49 nimisestä tilasta ostettua n. 700 m²:n suuruista määräalaa ja kahden tehdyn vuokrasopimuksen siirron mukaista tonttia samassa korttelissa. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Tilojen käyttöä tehostamalla lisää vuokratuloja 2. Kiinteistön tuleva omistus konsernissa selvitetään 3. Kaupungin tilapalvelu laatii kiinteistölle kunnostamissuunnitelman 3.6 Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kaupungin omistamasta Viitapelto RN:o 1:439 -nimisestä tilasta erotetulla rakennuskaavan tontin mukaisella määräalalla (1,57 ha) olevaa koulutus- ja opetustarkoitukseen rakennettua rakennusta. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Kaupungin yhtiölle myöntämän pääomalainan takaisinmaksu v. 2015, yht euroa 2. Kiinteistöä ylläpidetään nykykunnossa; tavoitteena on tilojen kunnossapitäminen ja terveellisten sekä turvallisten tilojen tarjoaminen nykyisille vuokralaisille

14 Witas Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollisia tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Yritystoiminnan tukeminen kannattavaan kasvuun 2. Onnistuneiden omistajavaihdosten tukeminen 3. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien aktiivinen hakeminen 4. Markkinointiosaamisen ja myyntityön tehostaminen 5. Uuden yrityskannan synnyttäminen 6. Viitasaaren elinvoimaohjelman elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tukeminen 7. Aluekehitysvarojen hyödyntäminen elinkeinoelämän kehittämisessä 8. Aktiivinen rooli työllisyyden edistämisessä mm. ÄRM2014+-hankkeen tuloksilla 3.8 Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ja hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista. Sisäisen ja ulkoisen konsernin toiminnan ohjauksen tehostamisella pyritään tehokkaaseen ja vaikuttavaan omistajapolitiikkaan.

15 15 4. Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. kustannukset laitoshoidosta ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen siirtyessä avopalveluihin koko perusturvan toimialalla, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä palvelua jonottavien kuntalaisten määrä (esim. asumispalvelut) sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen potilaskanteluiden ja valitusten määrä ryhmätapahtumiin osallistuvien määrä 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta terve kuntalainen hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti vuosittain osana ryhmätapahtumaa (esim. Seniorimessuja) kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty ja ajan tasalla hoivatakuu toteutuu kansansairauksien esiintyvyystilastot lähetemäärä erikoissairaanhoitoon 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti toisessa kunnassa hoidettavien kuntalaisten määrä 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi henkilöstömitoitus lain edellyttämällä tasolla koulutussuunnitelma / täydennyskoulutus toteutuu kehityskeskustelut käyty yksiköissä sairauspoissaolojen määrä 4.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille Putaanvirran ja Haapaniemen yhtenäiskoulut (luokat 0-9) aloittavat toimintansa Viitasaaren kaupungin keskustaan rakentuvan päivähoitokeskuksen suunnitelma valmistuu vuonna Wiitaunionin liikuntapalveluiden kehittämissuunnitelma jalkautuu käytäntöön vuoden 2015 aikana. 4. Lukioiden järjestämislupien haku tapahtuu vuonna 2015.

16 Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille Toteuttaa kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet aikataulun mukaisesti 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti ja kehittää investointiohjelman seurantaa 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon 6. Hankintasäännön noudattamisen selkeyttäminen 4.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille Sähköisen toiminnan edelleen kehittäminen - videoneuvottelujen lisääminen - lautakunnan kokoukset järjestetään niin, että osa jäsenistä voi olla mukana kokouksissa etäyhteyden kautta -laskutusohjelman hankkiminen TerveKuu-ohjelmaan 2. Eläinlääkinnän ja Tarvaalan luonnonvara-alan eläinhoitajakoulutuksen yhteistyön kehittämi 5. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty. Alle euron suuruisten investointimäärärahojen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää kaupunginhallitus.

17 17 6. Tuloslaskelma 2015 VIITASAAREN KAUPUNKI Budj. Muut Bu+mu Budjetti Ero Tasu Tasu % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset , Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot , Maksutuotot Terveydenhuollon maksut , Sosiaalitoimen maksut , Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , Yhdyskuntapalvelujen maksut , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Avustukset kotitalouksille ,

18 Avustukset yhteisöille , Avustukset , Muut toimintakulut Vuokrat , Muut toimintakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

19 19 7. Yleishallinnon toimielimet 7.1 Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Vaalit Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit ja v kunnallisvaalit, mikäli kunnallisvaaleja ei siirretä keväälle 2017 uuden kuntalain mahdollisen muutoksen myötä. V eduskuntavaaleissa jatketaan kirjastoauton käyttöä kiertävänä äänestysautona ennakkoäänestyksessä. Tilintarkastus Tilintarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Kaupungin lakisääteisen tarkastuspalvelun hankinta on kilpailutettu kuluvalle valtuustokaudelle ja tarkastuspalvelut toimittaa tilintarkastusyhtiö BDO Audiator Oy. Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Mittarit ja tunnusluvut: Mittari Toteuma 2013 Arvio 2014 Tavoite 2015 Strat.tavoitteet TALOUS Vuosikate euroa / as Lainamäärä euroa /as ELINVOIMA Uusien yritysten määrä Nettomuutto kuntaan HYVINVOIVA KUNTAL. Työmarkkintatuen mak suosuus Työttömyys % 16, Toimintaympäristö Viitasaaren kaupungin toimintaympäristö muuttuu nopeasti peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistuksen ja meneillään olevien lukuisten lainsäädäntöhankkeiden johdosta. Sote-järjestämislain lausuntokierros päättyi 14. lokakuuta Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminnan on tarkoitus alkaa Keski-Suomessa valmistellaan maakunnallista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajamallia sekä uuden sairaalahankkeen toteuttamista. Toisen asteen koulutuksen järjestämislupa ja rahoituslakiluonnokset olivat lausunnolla loppuvuodesta Tavoitteissa luvattiin, että järjestäjäkentän rakenteellisessa kehittämisessä otetaan huomioon koulutuksen alueellinen saatavuus siten, että tavoite koko ikäluokan koulu-

20 tuksesta toteutuu ja samoin mahdollisuus lähialueella laadukkaaseen koulutukseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan Taloussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon vuonna 2017 tapahtuvan sote-uudistuksen, mahdollisen kuntien yhdistymisen tai muiden vielä vaikeasti ennakoitavien muutosten vaikutusta. Nämä voivat hyvinkin merkittävästi vaikuttaa kaupungin toimintaan ja talouteen lähivuosina sekä edellyttää uudelleenarviointia. Henkilöstön kanssa yhteistyössä toteutettua tuottavuuden parantamista ja kustannusten karsintaa jatketaan edelleen suunnitelmavuosina, sillä tämän kautta saaduilla tuloksilla vuosina on pystytty vähentämään kaupungin menoja. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen keskeiset tehtävät Kaupunkistrategia ja sen toteuttamisohjelmien jalkauttaminen talousarvioprosessin yhteydessä ovat valtuuston keskeisimmät ohjausvälineet. Kaupunkistrategia ohjaa koko kaupunkikonsernia ja sen toteuttamisohjelmat tarkentavat strategiaa. Viranhaltijajohto ja lautakunnat sisällyttävät strategiaa toteuttavat tavoitteet ja toimenpiteet talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sekä tarkemmalla tasolla talousarvion käyttösuunnitelmiin. Toimenpiteet aikataulutetaan ja niitä seurataan ja arvioidaan kaikilla päätöksentekotasoilla. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen kehittämistavoitteiden toteuttamista. Tavoitteiden ja tulosten vaikutusten arviointiin kehitetään mittareita. Kaupunginvaltuusto vastaa niistä päätöksistä, joita kaupungin organisaatio- ja henkilöstörakenteeseen on suunnitelmakaudella tehtävä. Kaupungin hallinto ja palvelut sopeutetaan muuttuneisiin taloudellisiin olosuhteisiin. Kaupunginhallituksen keskeisiä tehtäviä ovat Viitasaaren vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen, talouden sopeuttaminen muuttuneisiin olosuhteisiin ja tasapainoisen kuntatalouden turvaaminen sekä palvelu- ja ohjausrakenteiden uudistaminen. Kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunkikonsernin kokonaisohjaus ja sidosryhmäyhteyksistä huolehtiminen. Toiminnan painopisteet ja hankkeet talousarviovuonna 2015 Kaupunkiorganisaatiossa on jatkuvasti käynnissä poikkihallinnollista strategiatyötä koko kaupunkia koskevalla tasolla. Nämä strategian toteuttamisohjelmat täydentävät ja tarkentavat kaupunkistrategiaa. Keväällä 2014 valmistuneen sähköisen hyvinvointikertomuksen jasuunnitelman avulla seurataan kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2015 alussa valmistuu erillinen elinvoimaselvitys ja toimenpideohjelma Viitasaaren elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. Vuoden 2014 loppuun mennessä päivitetään Witas-alueen turvallisuussuunnitelma ja Wiitaunionin palvelustrategia. Pohjoisen Keski-Suomen viiden kunnan yhteinen kuntarakenneselvitys aloitettiin marraskuussa 2014 ja selvitystyö jatkuu kuntien yhteisen ohjausryhmän ja kuntajakoselvittäjän vetämänä keväällä Selvitysavustus Valtiovarainministeriöltä haetaan v Kuntarakenneselvityksen ja yhteistyövaihtoehtojen tavoitteet ja sisältö on määritelty Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien sekä selvitystyötä hallinnoivan Viitasaaren kaupungin kesken. Viitasaaren kaupunki on liittynyt maamme seutukaupunkiverkostoon, jonka tuella kehitetään paikallista elinvoimaa ja palvelurakennetta. Viitasaaren kaupunki jatkaa seutukaupunkiverkoston jäsenenä, mutta jättäytyy pois Älykkäät ja vihreät kaupungit seutupilotti-hankkeesta. Myös Elinvoiman eväät hanke päättyi vuoden 2014 loppuun. Strategiset kehittämismäärärahat on vähennetty eurosta euroon ja ne suunnataan kokonaan Äkillisen rakennemuutoksen jatkohankkeeseen. 20

21 Kuntaliiton ja Audiapro Oy:n yhteistyönä toteuttamaan Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen jatkohankkeeseen tuleville vuosille kaupunki ei enää osallistu. 21 Kaupunginvaltuuston hyväksyessä kaupungin pääomasijoituksen Keski- Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takauksen sen vastuista sekä välillisen osallistumisen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä valtuusto asetti ehdoksi, että mikäli Viitasaaren kaupunginvaltuuston päätös ei saa lainvoimaa siten, että verkkorakentaminen on mahdollista tukipäätöksen mukaisesti vuoden 2014 aikana, Viitasaaren kaupunki ei ole mukana hankkeessa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä jätettiin valitus hallinto-oikeuteen ja loppusyksystä 2014 kävi ilmeiseksi, ettei hanketta pystytty toteuttamaan valtuuston päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitus asetti marraskuussa 2014 työryhmän valmistelemaan kaupungin laajakaistarakentamista uudelta pohjalta. Tavoitteena on saada laajakaistarakentaminen vauhtiin vuoden 2015 aikana niin, että rakentamisen EU-tuet kyettäisiin vielä hyödyntämään. Uutena työllisyyshankkeena on v aloitettu Kohti parempaa työllisyyttä Viitasaarella projekti, jonka tavoitteena on kehittää Viitasaaren kaupungille toimiva työllistämisen toimintamalli. Hankkeen tavoitteena on edelleen työllistää pitkäaikaistyöttömiä kaupungin toimipaikkoihin sekä etsiä alueen yrityksistä työpaikkoja työllistettäville. Kohti parempaa työllisyyttä - projekti vastaa keskitettyjen työllisyysmäärärahojen käytöstä. Työllistämishankkeessa keskitytään vuonna 2015, 300 pv ja sitä pidemmän aikaa työttömänä olleiden henkilöiden työllistämiseen ja sitä kautta kaupungin maksettavaksi koituvien työmarkkinatukimenojen maksuosuuksien hillitsemiseen. Kaupungin uusi työllistämismalli otetaan käyttöön v lopussa. Kaupunki työllistää pitkäaikaistyöttömiä kuudeksi kuukaudeksi jolloin henkilön työssäoloehto täyttyy. Edelleen sijoitus hankkeen kautta tapahtuu yrityksiin ja yksityisille henkilöille maksimissaan kolmeksi kuukaudeksi. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua lisätään kaupungin toimipisteisiin. Vuonna 2015 ei ole enää varattu määrärahaa unionilisän maksamiseen yrityksille ja yhdistyksille niiden työllistäessä tai ottaessa oppisopimukseen pitkäaikaistyöttömiä tai alle 30 vuotiaita viitasaarelaisia. Sen sijaan nuorten kesätyöllistämiseen on edelleen varauduttu. Nuorten oppisopimuskoulutuksen, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyöllä voidaan turvata nuorten työllistyminen myös yksityisille työmarkkinoille aikaisempaa paremmin. Lape-projekti päättyy ja sen työllistettävien palkat on siirretty työllistettyjen kustannuspaikkaan ja ohjaajan palkkakustannukset Kohti parempaa työllisyyttä Viitasaarella hankeen talousarvioon. Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus yli 300 päivää työttömänä olleista tulisi nousemaan vuoden 2013 työmarkkinatukimenoista yht eurosta arviolta euroon vuonna 2015, mutta aktiivisilla työllistämistoimenpiteillä pyritään siihen, että kaupungin maksuosuus olisi vain euroa. Vuonna 2015 Viitasaaren palkkatukien määrä putoaa vuodesta 2014 arviolta johtuen palkkatukeen tulevista muutoksista. Keskusta-alueen strategisen maankäytön selkeytymisen myötä on tavoitteena täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta mm. uudella keskustan liiketila- ja asuinkerrostalo - rakentamisella. Tilaa vievän kaupan keskuksena kehitetään edelleen Mustaniemen aluetta. Asuntotuotannolle luodaan valmiuksia elinkaariasumisen ja erityisryhmien asumisen periaatteiden pohjalta. Vuonna 2014 suoritettavilla maakaupoilla turvataan omakotirakentamisen mahdollisuudet omarantaisille tonteille keskustaajamassa.

Kaupungin yleiset konsernitavoitteet. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy. Wiitaseudun Energia Oy

Kaupungin yleiset konsernitavoitteet. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy. Wiitaseudun Energia Oy Kaupungin yleiset konsernitavoitteet Viitasaaren kaupunki toteuttaa elinkeinopolitiikkaansa omistamansa tytäryhtiön Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n sekä osakkuusyhteisönsä Witas Oy:n kautta. WYP Oy tarjoaa

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA 1 2 1. Johdanto 5 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2014 2016 6 2.1 VIITASAAREN VISIO 2020 6 2.2 TOIMINTA-

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

381/200/2015 Kunnanvaltuusto 21.12.2015 86 PIHTIPUTAAN KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA

381/200/2015 Kunnanvaltuusto 21.12.2015 86 PIHTIPUTAAN KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA 381/200/2015 Kunnanvaltuusto 21.12.2015 86 PIHTIPUTAAN KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2 1. Johdanto... 4 2. Pihtiputaan strategia... 5 3. Konsernitavoitteet...

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA

PIHTIPUTAAN KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA PIHTIPUTAAN KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2 1. Johdanto 4 2. Pihtiputaan strategia 5 3. Konsernitavoitteet 11 3.1. Kunnan yleiset konsernitavoitteet

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Pohjoisen Keski- Suomen kuntarakenneselvitys

Pohjoisen Keski- Suomen kuntarakenneselvitys Pohjoisen Keski- Suomen kuntarakenneselvitys Kuntaliitosverkoston seminaari 4.6.2015 Helsinki johtava konsultti Anni Antila FCG Konsultointi Oy Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalueesta Anni Antila 4.6.2015

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2009 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2010 2011 TALOUSSUUNNITELMA

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2009 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2010 2011 TALOUSSUUNNITELMA VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2009 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2010 2011 TALOUSSUUNNITELMA 1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet 6 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 6 2.2. Viitasaaren Vuokra-asunnot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2013 2014 TALOUSSUUNNI- TELMA

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2013 2014 TALOUSSUUNNI- TELMA VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2013 2014 TALOUSSUUNNI- TELMA 1 2 1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet 6 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 6 2.2. Viitasaaren

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

WIITAUNIONIN KUNTAPARI 27.11.2006. Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg

WIITAUNIONIN KUNTAPARI 27.11.2006. Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg WIITAUNIONIN KUNTAPARI 27.11.2006 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg TAUSTAA Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntapari 1.1.2005 alkaen valmistelu alkoi keväällä 2002 Viitaseudun strategia valmistui loppuvuodesta

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA 1 2 1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet 6 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 6 2.2. Viitasaaren

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 80 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2011 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2012 2013 TALOUSSUUNNI- TELMA

Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 80 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2011 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2012 2013 TALOUSSUUNNI- TELMA Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 80 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2011 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2012 2013 TALOUSSUUNNI- TELMA 2 1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet 6 2.1. Kaupungin yleiset

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA Tulosyksikkö / Vastuualue / Tiliryhmä / Tuotot / kulut / Kate TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 400 20 400 T O I M I N T A

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus 22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016

Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016 Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus - Elinvoimainen Imatra 3 Imatra 2030 visio - Hyvinvoinnin ja yrittämisen rajakaupunki 3 Imatra 2030

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot