Viitasaaren kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNI- TELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA"

Transkriptio

1 Viitasaaren kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNI- TELMA

2 2 1. Johdanto 5 2. Viitasaaren kaupungin strategia VIITASAAREN VISIO TOIMINTA- AJATUS KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT TALOUS TASAPAINOON ELINVOIMAINEN JA KEHITTYVÄ KAUPUNKI HYVINVOIVA KUNTALAINEN Seuranta Kaupunkikonserni Kaupungin yleiset konsernitavoitteet Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy Wiitaseudun Energia Oy Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy Keskitien Kauppakiinteistö Oy Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy Witas Oy Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille Sitovuus Tuloslaskelma Yleishallinnon toimielimet Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Yleishallinnon talousarvio Tukipalvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio Yleishallinto yhteensä - talousarvio Perusturvan toimiala 32

3 3 8.1 Perusturvan toimialan visio: Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Perhepalvelut Vanhuspalvelut Sairaanhoitopalvelut Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Perusturvalautakunnan palvelusopimus Perhepalvelut talousarvio Vanhuspalvelut talousarvio Sairaanhoitopalvelut talousarvio Perusturvan toimiala - talousarvio Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatus Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit Varhaiskasvatus talousarvio Koulut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit Aluelukion strategian mukaiset mittarit Koulut talousarvio Opistot Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Opistojen strategian mukaiset mittarit Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Opistot talousarvio Kirjasto Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kirjaston strategian mukaiset mittarit Kirjasto talousarvio Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio

4 Sivistystoimen toimiala - talousarvio Tekninen toimiala Yhdyskuntatekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio Tilapalvelu Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tilapalvelu talousarvio Maankäyttö Toiminnalliset muutokset vuonna Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Maankäyttö talousarvio Muut tekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Muut tekniset palvelut talousarvio Tekninen toimiala talousarvio Ympäristö Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Ympäristölautakunta talousarvio Investoinnit Rahoituslaskelma Allekirjoitukset 108

5 5 1. Johdanto Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot: - kuntastrategia, kohta 2 - konsernitavoitteet, kohta 3 - palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-12) - investoinnit, kohta 13 - rahoituslaskelma, kohta 14

6 6 2. Viitasaaren kaupungin strategia VIITASAAREN VISIO 2020 Viitasaari on pohjoisen Keski-Suomen elinvoimainen ja viihtyisä seutukaupunki. Visio perustuu seuraaviin arvoihin: * Rohkeus * Reiluus * Vastuullisuus * Yhteisöllisyys 2.2 TOIMINTA- AJATUS Kaupunki järjestää ydinpalvelut asukaslähtöisesti Wiitaunionin yhteistoimintaa hyödyntäen ja tekee aktiivista, kasvuun tähtäävää elinkeinopolitiikkaa. Kaupunki kehittää hyvää kuntakuvaansa sekä seudullista ja kansainvälistä yhteistyötä. 2.3 KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄ- RÄT 2.4 TALOUS TASAPAINOON Kaupungin talous on haasteellinen. Nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen ovat vaikuttaneet mm. isot suuret heikosta sisäilmasta johtuvat investointitarpeet, valtionosuusleikkaukset sekä sosiaali- ja terveysmenojen kasvu. Tavoitteena on säilyttää vuosikate positiivisena 100 % poistoista, vaikka vielä 2012 toiminnallinen tulos oli 1,5 M alijäämäinen. Kaupunki tasapainottaa taloutensa. Toimintoja tehostetaan menojen hillitsemiseksi. Investointeja tarkastellaan kriittisesti velkaantumisen kasvun taittamiseksi. Talous tervehdytetään vuoteen 2016 mennessä. 2.5 ELINVOIMAINEN JA KEHITTYVÄ KAUPUNKI Viitasaaren kaupunki toimii aktiivisena elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittäjänä. Elinkeinopolitiikan toteuttajana Wiitaseudun yrityspalveluiden ja Witas Oy:n panos on merkittävä. Yhtiöt laativat oman toimintansa suunnitelmat, jotka tukevat elinvoimaisen ja kehittyvän kaupungin painopistettä. Kaupunkikeskustaa kehitetään vetovoimaiseksi yritys- ja asuinympäristöksi. Kaupunki huolehtii omalta osaltaan myös teollisuuden tontti- ja toimintaympäristöön liittyvistä tarpeista kaavoituksen kautta. Kaupunki panostaa myös ajanmukaiseen kuntamarkkinointiin.

7 7 2.6 HYVINVOIVA KUNTALAINEN Kaupunkiin on laadittu Wiitaunionin yhteinen palvelustrategia ja alueellinen turvallisuussuunnitelma. Kaupunki huolehtii omien ja tarvittaessa valtiolta jäävien palveluiden laadukkaasta tarjonnasta kaupunkilaisille omien toimipisteidensä ja yhteispalvelupisteen kautta. Seudun väestön vähäisyys ja pitkät etäisyydet edellyttävät palveluiden kehittämisessä laajaa yhteistyötä. Ikääntyminen aiheuttaa haasteita palvelutuotannon sopeuttamiselle. Talous tasapainoon Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuttaja Vuosikate pidetään positiivisena Palveluiden tuottavuuden kehittäminen Peruspalveluiden investoinnit alle poistojen Uusia verotuloja tuottavia investointeja haetaan aktiivisesti Talouden tasapainottaminen valtuustokauden aikana Uusien innovatiivisten palveluntuottamistapojen käyttöönotto osana kuntarakenneselvitystä haetaan uusia kuntien yhteistyömalleja ja rakenteellisia ratkaisuja palvelujen tuottamiseen Tilinpäätös Talouden vakauttamisohjelma kuntarakenneselvitys Tuottavien investointien lukumäärä 2/ vuosi Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, WYP, WITAS OY Velkaantuminen pysäytetään - suhteellisen velkaantumisen tavoite alle 50%) Viitasaarelaisten yritysten kasvuun kannustaminen Uusien yritysten paikkakunnalle saanti Talouden raporttien määrä ja sisältö Kaupunginhallitus Talousjohtaja Johtoryhmä Tytäryhtiöt Kaupunki toimii osaavana ostajana ja terveiden markkinoiden kehittäjänä Kaupunki asettaa omistuksilleen selkeät ja mitattavat tavoitteet ja valvoo niiden toteutumista Raportoinnin ja seurannan parantaminen Hankintaosaamisen keskittäminen, hankintojen vuosikello Ajankohtaiset konsernitavoitteet ja konserniohjeistus Päivitetty tavoitteisto ja ohjeistus Wiitaunionin johtoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja

8 8 Elinvoimainen ja kehittyvä kaupunki Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuttaja Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen - nyt 96 %->100 % ; + 25 työpaikkaa/ vuosi Witaksen elinkeinoohjelman toteuttaminen Nettotyöpaikkojen määrän kehitys Witas Oy Palveluliiketoiminnan kehittäminen kaikkia koskevasti - matkailu, viitasaarelaiset, lähiseudun asukkaat, vapaaajan asukkaat jne. Viitaseudun elinvoimaselvitys - toimenpideohjelma Vuosittainen raportointi tilinpäätöksen yhteydessä Kaupunginhallitus, Witas Oy, WYP Kaupunkikeskustan kehittäminen ostosmatkailu, asuminen, rakentaminen Keskustan kehittämissuunnitelma Keskustan strateginen yleiskaava Kaavoituskatsaus Kaupungin kaavoitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja WYP Vapaa-ajan asumisen ja kylien kehittäminen Kyläkaavat Kylien turvallisuussuunnitelmat Kylien avustukset ja kylätoimikuntien aktivoiminen Kylien investoinnit kylien hälytysryhmät toiminnassa Kaupungin kaavoitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Positiivinen muuttoliike Vetovoimaiset asuinalueet Riittävä, monipuolinen ja hyväkuntoinen asuntokanta Toimintakertomus vuotuinen tulomuuton määrä asukasvaihtuvuus Kaupunginhallitus Vuokra-asunnot Oy

9 9 Hyvinvoiva kuntalainen Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuttaja Yhteisöllisyyden lisääminen Hyvinvointistrategian täytäntöönpano Seura- ja järjestötoiminnan tukeminen viestintäyhteistyö paikallislehden kanssa Asiakastyytyväisyyskyselyt Kylien kehittämishankkeiden lukumäärä demokratia- ja kyläiltojen määrä Viitasaari-osion käyttäjämäärän kehitys Kaupunginhallitus Kaupunkilaiset Asiakaspalvelun kehittäminen Toimivat lähipalvelut ja infra Turvallinen arki Oman elämänhallinnan tukeminen Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen Työllisyyden edistäminen Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelupiste Palvelustrategian seuranta ja päivittäminen - suunnittelukaudella vuosittain talousarvion pohjaksi Turvallisuussuunnitelman päivittäminen toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön uusi organisaatio Strategioiden tiivistäminen Asiakaspalvelupisteen käyntimäärät Työllisyystilastot Kaupunki/ keskushallinto Valtion aluehallintoviranomaiset Palvelutuotannon toimialajohtajat Kohti parempaa työllisyyttä Viitasaarella -projektiryhmä Ammattikoulutus Kaupungin uusi työllistämismalli

10 Seuranta Päätösten yhteydessä esittelijän ja päättäjän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista. Merkittävämmissä asioissa päätösten yritysvaikutukset on otettava aina huomioon. Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti. Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä sekä päivittää tarvittaessa strategiaa. Hallituksen rooli valtuustolle valmistelussa korostuu strategian seurannassa ja tytäryhtiöiden konsernihallinnon kehittämisessä. Elinvoimaisuuden kehittymisestä kehittämisjohtaja valmistelee raportoinnit (kaksi kertaa vuodessa valtuustolle)

11 11 3. Kaupunkikonserni Kuntalain 13 :n 1 kohdan mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. VIITASAARI-KONSERNI TYTÄRYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT OSAKKUUSYHTEISÖT VIITASAAREN VUOKRA-ASUNNOT OY 100 % KESKI-SUOMEN LIITTO 2,80 % WITAS OY 49,65 % WIITASEUDUN ENERGIA OY 100 % K-S SAIRAAN- HOITOPIIRIN KY 3,71 % AS OY PIHKURINSUU 21,69 % VIITASAAREN KOULUTUS- KIINTEISTÖ 76 % ÄÄNEKOSKEN AMM. KOULUTUKSEN KY 12,36 % POHJOISEN K-S VERKKO- PALVELUT OY 20 % WIITASEUDUN YRITYSPALVELU OY 100 % SAMMAKKOKANGAS OY 22,37 % KESKITIEN KAUPPAKIINTEISTÖ OY 100 % VIITASAAREN LIIKENNEKIINTEISTÖ OY 27,65 % 3.1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan. 2. Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan edistää kaupungin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

12 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa, myydä ja vuokrata alueita, rakennuksia, huoneistoja ja osakkeita, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti- ja huoltotoimintaa. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Vuokra-asuntokannan sopeuttaminen kaupungin väestökehitykseen ja muuttoliikkeen aiheuttamaan tarpeeseen. 2. Yhtiön omistuksessa pidettävän asuntokannan peruskorjaaminen vaiheittain. 3.3 Wiitaseudun Energia Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on energian tuotanto ja jakelu ja vesihuoltopalvelujen tuottaminen. Yhtiö hoitaa ja ylläpitää vedenhankinta- ja viemäröintilaitosta. Yhtiö hankkii ja jakaa vesijohtovettä sekä johtaa ja puhdistaa viemärivettä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Kaukolämmön ja veden sekä jätevedenpuhdistuksen tarjoaminen kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan. 2. Nykyisen kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen laajentaminen. 3. Vesiosuuskuntien yhteistyömallien kehittäminen vesiosuuskuntien tulevan toiminnan turvaamiseksi. 4. Uuden energialaitosinvestoinnin selvittäminen mahdollisena yhteisomistushankkeena. Nykyisen lämpökattilan lisäksi selvitetään sähköntuotannon kannattavuus euron tuloutus vuosittain kaupungille.

13 Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollista tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi myös rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöön luovutettavaksi vuokraoikeuden tai myynnin kautta sekä omistaa kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Yhtiön kannattavuuden parantaminen ja taseen vahvistaminen 2. Kilpailukykyisten toimitilojen turvaaminen yrityksille 3.5 Keskitien Kauppakiinteistö Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kunnan Haapaniemen kylässä kortteliin N:o 67 ja rakennuspaikalle N:o 2 rakennettavaa liiketaloa sekä kauppakirjalla Harhala RN:o 5:49 nimisestä tilasta ostettua n. 700 m²:n suuruista määräalaa ja kahden tehdyn vuokrasopimuksen siirron mukaista tonttia samassa korttelissa. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Tilojen käyttöä tehostamalla lisää vuokratuloja 2. Kiinteistön tuleva omistus konsernissa selvitetään 3. Kaupungin tilapalvelu laatii kiinteistölle kunnostamissuunnitelman 3.6 Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kaupungin omistamasta Viitapelto RN:o 1:439 -nimisestä tilasta erotetulla rakennuskaavan tontin mukaisella määräalalla (1,57 ha) olevaa koulutus- ja opetustarkoitukseen rakennettua rakennusta. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Kaupungin yhtiölle myöntämän pääomalainan takaisinmaksu v. 2015, yht euroa 2. Kiinteistöä ylläpidetään nykykunnossa; tavoitteena on tilojen kunnossapitäminen ja terveellisten sekä turvallisten tilojen tarjoaminen nykyisille vuokralaisille

14 Witas Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollisia tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Yritystoiminnan tukeminen kannattavaan kasvuun 2. Onnistuneiden omistajavaihdosten tukeminen 3. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien aktiivinen hakeminen 4. Markkinointiosaamisen ja myyntityön tehostaminen 5. Uuden yrityskannan synnyttäminen 6. Viitasaaren elinvoimaohjelman elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tukeminen 7. Aluekehitysvarojen hyödyntäminen elinkeinoelämän kehittämisessä 8. Aktiivinen rooli työllisyyden edistämisessä mm. ÄRM2014+-hankkeen tuloksilla 3.8 Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ja hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista. Sisäisen ja ulkoisen konsernin toiminnan ohjauksen tehostamisella pyritään tehokkaaseen ja vaikuttavaan omistajapolitiikkaan.

15 15 4. Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. kustannukset laitoshoidosta ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen siirtyessä avopalveluihin koko perusturvan toimialalla, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä palvelua jonottavien kuntalaisten määrä (esim. asumispalvelut) sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen potilaskanteluiden ja valitusten määrä ryhmätapahtumiin osallistuvien määrä 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta terve kuntalainen hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti vuosittain osana ryhmätapahtumaa (esim. Seniorimessuja) kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty ja ajan tasalla hoivatakuu toteutuu kansansairauksien esiintyvyystilastot lähetemäärä erikoissairaanhoitoon 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti toisessa kunnassa hoidettavien kuntalaisten määrä 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi henkilöstömitoitus lain edellyttämällä tasolla koulutussuunnitelma / täydennyskoulutus toteutuu kehityskeskustelut käyty yksiköissä sairauspoissaolojen määrä 4.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille Putaanvirran ja Haapaniemen yhtenäiskoulut (luokat 0-9) aloittavat toimintansa Viitasaaren kaupungin keskustaan rakentuvan päivähoitokeskuksen suunnitelma valmistuu vuonna Wiitaunionin liikuntapalveluiden kehittämissuunnitelma jalkautuu käytäntöön vuoden 2015 aikana. 4. Lukioiden järjestämislupien haku tapahtuu vuonna 2015.

16 Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille Toteuttaa kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet aikataulun mukaisesti 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti ja kehittää investointiohjelman seurantaa 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon 6. Hankintasäännön noudattamisen selkeyttäminen 4.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille Sähköisen toiminnan edelleen kehittäminen - videoneuvottelujen lisääminen - lautakunnan kokoukset järjestetään niin, että osa jäsenistä voi olla mukana kokouksissa etäyhteyden kautta -laskutusohjelman hankkiminen TerveKuu-ohjelmaan 2. Eläinlääkinnän ja Tarvaalan luonnonvara-alan eläinhoitajakoulutuksen yhteistyön kehittämi 5. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty. Alle euron suuruisten investointimäärärahojen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää kaupunginhallitus.

17 17 6. Tuloslaskelma 2015 VIITASAAREN KAUPUNKI Budj. Muut Bu+mu Budjetti Ero Tasu Tasu % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset , Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot , Maksutuotot Terveydenhuollon maksut , Sosiaalitoimen maksut , Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , Yhdyskuntapalvelujen maksut , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Avustukset kotitalouksille ,

18 Avustukset yhteisöille , Avustukset , Muut toimintakulut Vuokrat , Muut toimintakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

19 19 7. Yleishallinnon toimielimet 7.1 Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Vaalit Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit ja v kunnallisvaalit, mikäli kunnallisvaaleja ei siirretä keväälle 2017 uuden kuntalain mahdollisen muutoksen myötä. V eduskuntavaaleissa jatketaan kirjastoauton käyttöä kiertävänä äänestysautona ennakkoäänestyksessä. Tilintarkastus Tilintarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Kaupungin lakisääteisen tarkastuspalvelun hankinta on kilpailutettu kuluvalle valtuustokaudelle ja tarkastuspalvelut toimittaa tilintarkastusyhtiö BDO Audiator Oy. Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Mittarit ja tunnusluvut: Mittari Toteuma 2013 Arvio 2014 Tavoite 2015 Strat.tavoitteet TALOUS Vuosikate euroa / as Lainamäärä euroa /as ELINVOIMA Uusien yritysten määrä Nettomuutto kuntaan HYVINVOIVA KUNTAL. Työmarkkintatuen mak suosuus Työttömyys % 16, Toimintaympäristö Viitasaaren kaupungin toimintaympäristö muuttuu nopeasti peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistuksen ja meneillään olevien lukuisten lainsäädäntöhankkeiden johdosta. Sote-järjestämislain lausuntokierros päättyi 14. lokakuuta Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminnan on tarkoitus alkaa Keski-Suomessa valmistellaan maakunnallista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajamallia sekä uuden sairaalahankkeen toteuttamista. Toisen asteen koulutuksen järjestämislupa ja rahoituslakiluonnokset olivat lausunnolla loppuvuodesta Tavoitteissa luvattiin, että järjestäjäkentän rakenteellisessa kehittämisessä otetaan huomioon koulutuksen alueellinen saatavuus siten, että tavoite koko ikäluokan koulu-

20 tuksesta toteutuu ja samoin mahdollisuus lähialueella laadukkaaseen koulutukseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan Taloussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon vuonna 2017 tapahtuvan sote-uudistuksen, mahdollisen kuntien yhdistymisen tai muiden vielä vaikeasti ennakoitavien muutosten vaikutusta. Nämä voivat hyvinkin merkittävästi vaikuttaa kaupungin toimintaan ja talouteen lähivuosina sekä edellyttää uudelleenarviointia. Henkilöstön kanssa yhteistyössä toteutettua tuottavuuden parantamista ja kustannusten karsintaa jatketaan edelleen suunnitelmavuosina, sillä tämän kautta saaduilla tuloksilla vuosina on pystytty vähentämään kaupungin menoja. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen keskeiset tehtävät Kaupunkistrategia ja sen toteuttamisohjelmien jalkauttaminen talousarvioprosessin yhteydessä ovat valtuuston keskeisimmät ohjausvälineet. Kaupunkistrategia ohjaa koko kaupunkikonsernia ja sen toteuttamisohjelmat tarkentavat strategiaa. Viranhaltijajohto ja lautakunnat sisällyttävät strategiaa toteuttavat tavoitteet ja toimenpiteet talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sekä tarkemmalla tasolla talousarvion käyttösuunnitelmiin. Toimenpiteet aikataulutetaan ja niitä seurataan ja arvioidaan kaikilla päätöksentekotasoilla. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen kehittämistavoitteiden toteuttamista. Tavoitteiden ja tulosten vaikutusten arviointiin kehitetään mittareita. Kaupunginvaltuusto vastaa niistä päätöksistä, joita kaupungin organisaatio- ja henkilöstörakenteeseen on suunnitelmakaudella tehtävä. Kaupungin hallinto ja palvelut sopeutetaan muuttuneisiin taloudellisiin olosuhteisiin. Kaupunginhallituksen keskeisiä tehtäviä ovat Viitasaaren vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen, talouden sopeuttaminen muuttuneisiin olosuhteisiin ja tasapainoisen kuntatalouden turvaaminen sekä palvelu- ja ohjausrakenteiden uudistaminen. Kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunkikonsernin kokonaisohjaus ja sidosryhmäyhteyksistä huolehtiminen. Toiminnan painopisteet ja hankkeet talousarviovuonna 2015 Kaupunkiorganisaatiossa on jatkuvasti käynnissä poikkihallinnollista strategiatyötä koko kaupunkia koskevalla tasolla. Nämä strategian toteuttamisohjelmat täydentävät ja tarkentavat kaupunkistrategiaa. Keväällä 2014 valmistuneen sähköisen hyvinvointikertomuksen jasuunnitelman avulla seurataan kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2015 alussa valmistuu erillinen elinvoimaselvitys ja toimenpideohjelma Viitasaaren elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. Vuoden 2014 loppuun mennessä päivitetään Witas-alueen turvallisuussuunnitelma ja Wiitaunionin palvelustrategia. Pohjoisen Keski-Suomen viiden kunnan yhteinen kuntarakenneselvitys aloitettiin marraskuussa 2014 ja selvitystyö jatkuu kuntien yhteisen ohjausryhmän ja kuntajakoselvittäjän vetämänä keväällä Selvitysavustus Valtiovarainministeriöltä haetaan v Kuntarakenneselvityksen ja yhteistyövaihtoehtojen tavoitteet ja sisältö on määritelty Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien sekä selvitystyötä hallinnoivan Viitasaaren kaupungin kesken. Viitasaaren kaupunki on liittynyt maamme seutukaupunkiverkostoon, jonka tuella kehitetään paikallista elinvoimaa ja palvelurakennetta. Viitasaaren kaupunki jatkaa seutukaupunkiverkoston jäsenenä, mutta jättäytyy pois Älykkäät ja vihreät kaupungit seutupilotti-hankkeesta. Myös Elinvoiman eväät hanke päättyi vuoden 2014 loppuun. Strategiset kehittämismäärärahat on vähennetty eurosta euroon ja ne suunnataan kokonaan Äkillisen rakennemuutoksen jatkohankkeeseen. 20

21 Kuntaliiton ja Audiapro Oy:n yhteistyönä toteuttamaan Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen jatkohankkeeseen tuleville vuosille kaupunki ei enää osallistu. 21 Kaupunginvaltuuston hyväksyessä kaupungin pääomasijoituksen Keski- Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takauksen sen vastuista sekä välillisen osallistumisen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä valtuusto asetti ehdoksi, että mikäli Viitasaaren kaupunginvaltuuston päätös ei saa lainvoimaa siten, että verkkorakentaminen on mahdollista tukipäätöksen mukaisesti vuoden 2014 aikana, Viitasaaren kaupunki ei ole mukana hankkeessa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä jätettiin valitus hallinto-oikeuteen ja loppusyksystä 2014 kävi ilmeiseksi, ettei hanketta pystytty toteuttamaan valtuuston päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitus asetti marraskuussa 2014 työryhmän valmistelemaan kaupungin laajakaistarakentamista uudelta pohjalta. Tavoitteena on saada laajakaistarakentaminen vauhtiin vuoden 2015 aikana niin, että rakentamisen EU-tuet kyettäisiin vielä hyödyntämään. Uutena työllisyyshankkeena on v aloitettu Kohti parempaa työllisyyttä Viitasaarella projekti, jonka tavoitteena on kehittää Viitasaaren kaupungille toimiva työllistämisen toimintamalli. Hankkeen tavoitteena on edelleen työllistää pitkäaikaistyöttömiä kaupungin toimipaikkoihin sekä etsiä alueen yrityksistä työpaikkoja työllistettäville. Kohti parempaa työllisyyttä - projekti vastaa keskitettyjen työllisyysmäärärahojen käytöstä. Työllistämishankkeessa keskitytään vuonna 2015, 300 pv ja sitä pidemmän aikaa työttömänä olleiden henkilöiden työllistämiseen ja sitä kautta kaupungin maksettavaksi koituvien työmarkkinatukimenojen maksuosuuksien hillitsemiseen. Kaupungin uusi työllistämismalli otetaan käyttöön v lopussa. Kaupunki työllistää pitkäaikaistyöttömiä kuudeksi kuukaudeksi jolloin henkilön työssäoloehto täyttyy. Edelleen sijoitus hankkeen kautta tapahtuu yrityksiin ja yksityisille henkilöille maksimissaan kolmeksi kuukaudeksi. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua lisätään kaupungin toimipisteisiin. Vuonna 2015 ei ole enää varattu määrärahaa unionilisän maksamiseen yrityksille ja yhdistyksille niiden työllistäessä tai ottaessa oppisopimukseen pitkäaikaistyöttömiä tai alle 30 vuotiaita viitasaarelaisia. Sen sijaan nuorten kesätyöllistämiseen on edelleen varauduttu. Nuorten oppisopimuskoulutuksen, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyöllä voidaan turvata nuorten työllistyminen myös yksityisille työmarkkinoille aikaisempaa paremmin. Lape-projekti päättyy ja sen työllistettävien palkat on siirretty työllistettyjen kustannuspaikkaan ja ohjaajan palkkakustannukset Kohti parempaa työllisyyttä Viitasaarella hankeen talousarvioon. Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus yli 300 päivää työttömänä olleista tulisi nousemaan vuoden 2013 työmarkkinatukimenoista yht eurosta arviolta euroon vuonna 2015, mutta aktiivisilla työllistämistoimenpiteillä pyritään siihen, että kaupungin maksuosuus olisi vain euroa. Vuonna 2015 Viitasaaren palkkatukien määrä putoaa vuodesta 2014 arviolta johtuen palkkatukeen tulevista muutoksista. Keskusta-alueen strategisen maankäytön selkeytymisen myötä on tavoitteena täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta mm. uudella keskustan liiketila- ja asuinkerrostalo - rakentamisella. Tilaa vievän kaupan keskuksena kehitetään edelleen Mustaniemen aluetta. Asuntotuotannolle luodaan valmiuksia elinkaariasumisen ja erityisryhmien asumisen periaatteiden pohjalta. Vuonna 2014 suoritettavilla maakaupoilla turvataan omakotirakentamisen mahdollisuudet omarantaisille tonteille keskustaajamassa.

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA 1 2 1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet 6 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 6 2.2. Viitasaaren

Lisätiedot

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet...4 2.3. Toteutus ja seuranta...6

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto 5 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 21.6.2010 35 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...3 1.2 Kaupungin hallinto...4

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA

VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA 2005 2008...2 2.1. Arvot...2 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopisteet...2 2.3. Toteutus ja seuranta...5 3. WIITAUNIONIN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Khall 18.11.2013 Kvalt 25.11.2013 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, 39501 Ikaalinen p. (03) 45011 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO VUODELLE SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 3 Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kuntatalous 4 Kaupungin taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...2 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO...3 1.3. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS...5 1.4. KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT...7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 Kunnanhallitus 24.11.2014 TALOUSARVIO 2015 1 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2015 ja suunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kunnanhallitus 2.12.2013 389 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 84 2 SISÄLLYS Kunnan visio ja strategia... 3 Ulkoinen toimintaympäristö... 7 Yleinen

Lisätiedot