HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html"

Transkriptio

1 kirjoittaja: DI Aarre Viljanen, MetSta ry otsikko: Koneiden yhdenmukaistettujen standardien ilmoitustapa remontin tarpeessa julkaisupäivä: HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: Artikkelin sisällysluettelo: 1 Taustaa Ongelma 1: Mistä ajantasainen tieto löytyy? Ongelma 2: Miten tunnistaa uusimmassa luettelossa tapahtuneet muutokset? Ongelma 3: Miksi luetteloita ei päivitetä säännöllisin määräajoin?... 5 Viiteluettelo... 5 Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry PL 10, Helsinki Koneturvallisuuden verkkojulkaisu: 1 (5)

2 1 Taustaa Yhdenmukaistetut standardit ovat keskeinen EU:n uuden lähestymistavan tuotedirektiiveissä käytettävä instrumentti direktiiveissä esitettävien olennaisten vaatimusten mukaisuuden saavuttamiseksi. Konedirektiiviin liittyvät yhdenmukaistetut standardin ovat vapaaehtoisia, mutta yhdenmukaistetun standardin mukaisuus takaa automaattisen olettamuksen vaatimustenmukaisuudesta tämä takaa koneen valmistajalle häiriöttömän markkinoille pääsyn kaikissa ETA-alueen valtioissa siltä osin kun kyseessä ovat standardin käsittelemät tuotteen ominaisuudet. Jos valmistaja ei sovella yhdenmukaistettuja standardeja, kansalliset viranomaiset voivat tarpeen mukaan suhteellisen helposti kyseenalaistaa valmistajan itse tekemien olennaisten vaatimusten tulkinnan. Säännönmukaisesti viranomaiset eivät tätä luonnollisesti tee, mutta viranomaisten herkkyydessä tuotteen vaatimustenmukaisuuden "haastamiseksi" on erittäin suuria maakohtaisia eroja. Yhdenmukaistetut standardit ovat siten koneiden vapaan liikkuvuuden perimmäinen tae tae sille että konedirektiivin olennaiset vaatimukset on toimeenpantu hyväksyttävällä tavalla. Perimmiltään yhdenmukaistetut standardi ovat CENin ja CENELECin laatimia tavanomaisia ENstandardeja, jotka kansallisten standardisoimisjärjestöjen on vahvistettava kansallisiksi standardeiksi. Ainoa olennainen ero on siinä, että Euroopan komission tehtävänä ja konedirektiivin asettamana velvoitteena on ylläpitää, päivittää ja julkaista yhdenmukaistettujen standardien luetteloa. Komissio on siten yhdenmukaistettujen standardien luettelon ylin vaalija. Ottaen huomioon yhdenmukaistettujen standardien tärkeys niin tuotteiden vapaan liikkuvuuden kuin tuotteiden korkean turvallisuustason varmistajina voisi olettaa, että komissiolla, joka tässä tapauksessa "istuu tiedon päällä", olisi erittäin suuri mielenkiinto: ylläpitää luetteloa säännöllisesti ja täsmällisesti, jotta standardisointiprosessista valmistuvat uudet EN-standardit voitaisiin mahdollisimman nopeasti hyödyntää yhdenmukaistettuina standardeina, ja tiedottaa näkyvästi ja tehokkaasti kulloinkin voimassa olevasta yhdenmukaistettujen standardien luettelosta. Valitettavasti on todettava, että näin ei (edelleenkään) tunnu tapahtuvan. Viimeisin tieto yhdenmukaistetuista standardeista on edelleenkin erittäin vaikeasti tavallisen standardin soveltajan löydettävissä. Jopa standardisoinnin asiantuntijoille tämän tiedon metsästäminen on toisinaan hankalaa. 2 Ongelma 1: Mistä ajantasainen tieto löytyy? Konedirektiivin mukaan Euroopan komission on julkaistava yhdenmukaistettujen standardien viiteluettelo EU:n virallisessa lehdessä (ks. esim. 2006/42/EY Art 7(3)). Muodollisesti asia siis on varsin helposti kunnossa - tavallisen standardin soveltajan on kuitenkin täysin mahdotonta seurata lähes päivittäin julkaistavan EUVL:n sisältöä ja yrittää tunnistaa tuhansien sivujen joukosta yhdenmukaistettujen standardien luetteloita. Komissiolla onkin erillinen verkkosivusto, johon on koottuna tietoa kaikkiin eri direktiiveihin liittyvien yhdenmukaistettujen standardien luetteloista: Harmonised standards (Enterprise and Industry): Ongelma tällä sivustolla kuitenkin on, että sen päivitys on ajoittain ja pahimmillaan jopa kuukausia jäljessä EUVL:ssa julkaistuun viralliseen lutteloon verrattuna. Sivusto ei myöskään tarjoa esim. postituslistaa, jonka avulla kuka tahansa voisi saada direktiivikohtaisesti ja nopeasti tiedon uuden luettelon ilmestymisestä - tosin tällainen palvelu ei voisi kai muutenkaan nykytilanteessa toimia, jos sivuston tiedot ovat muutenkin jopa kuukausia jäljessä. 2 (5)

3 Esimerkki 1: Tätä artikkelia kirjoitettaessa ( ) on edellä mainitun sivuston mukaan viimeisin konedirektiiviin 98/37/EY liittyvä yhdenmukaistettujen standardien luettelo julkaistu (ja korjattu). Uusin luettelo on kuitenkin julkaistu EUVL:ssä Tällä hetkellä ajan tasalla oleva tieto löytyy (EUVL:n lisäksi) ainakin komission mekaanisten laitteiden omalta sivulta, joka on päivitetty ajan tasalle vain kaksi päivää uusimman luettelon julkaisemisen jälkeen : Mechanical Equipment - Machinery >> Machinery standardization (Enterprise and Industry): Tosin tämän mekaanisten laitteiden sivuston kotisivulla: oikean palstan "News" osuudessa on tätä artikkelia kirjoitettaessa ( ) "uutislinkki", jossa viitataan julkaistuun "uuteen" koneita koskevaan yhdenmukaistettujen standardien luetteloon! Vastuu ajantasaisen tiedon löytymiseen on siten täysin tiedon etsijällä - esiin kirpoaa kysymys: halutaanko tämän tiedon ylipäätään edes löytyvät? 3 Ongelma 2: Miten tunnistaa uusimmassa luettelossa tapahtuneet muutokset? Kun uusimman yhdenmukaistettujen standardin luettelon on sitten vihdoin löytänyt, on edessä siinä olevan tiedon tulkinta ja etsiminen. Sekään ei ole aivan yksinkertaista, koska kaikkia edelliseen luetteloon nähden tehtyjä muutoksia ei luettelossa välttämättä osoiteta. Jos koneiden valmistajien halutaan tosiasiallisesti soveltan (vapaan liikkuvuuden ja korkean turvallisuuden tason takaavia) yhdenmukaistettuja standardeja ja tekevän niihin enenevässä määrin viittauksia mm. koneiden käyttöohjeissa ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa, pitäisi KAIKKI edelliseen luetteloon nähden tehdyt muutokset olla erittäin selkeästi näkyvissä nämähän ovat muutoksia, jotka koneiden valmistajien on mahdollisesti hyvinkin nopeasti päivitettävä koneen suunnitteluun ja tuotantoon sekä tämän jälkeen koneen mukana toimitettaviin asiakirjoihin. Ensimmäistä kertaa yhdenmukaistetun standardin aseman saaneet standardit osoitetaan merkinnällä "Tämä on ensimmäinen julkaisu" ja jos tällainen uusi yhdenmukaistettu standardi korvaa aikaiseman yhdenmukaistetun standardin, mainitaan tämän korvattavan standardin tunnus ja päivämäärä, jolloin tämän asema yhdenmukaistettuna standardina päättyy jos mitään päivämäärää ei mainita, päättyy aikaisemman standardin asema yhdenmukaistettuna välittömästi luettelon julkaisupäivänä. Erittäin usein aikaisemman standardin asema yhdenmukaistettuna standardina päättyy välittömästi uuden luettelon julkaisupäivämääränä ja juuri tämän vuoksi onkin suuri ongelma, jos tieto uudesta yhdenmukaistettujen standardien luettelosta ei ole nopeasti, helposti, avoimesti ja luotettavasti saatavilla. Esimerkki 2: Uusin konedirektiiviin 98/37/EY [1] liittyvien yhdenmukaistettujen standardien luettelo ( ) paljastaa aivan uuden "huomaamattomasti" tehdyn, mutta merkittävän muutoksen, joka selviää vain vertailemalla uutta ja aikaisempaa luetteloa: luettelo sisältää useiden koneturvallisuuden perusstandardien (mahdollisesti myös muutamien C-tyypin standardien) aikaisempien painosten "kunnian palautuksen"; ts. usea aikaisempi jo kumottu EN-standardi, joka on jo aikaisemmin menettänyt yhdenmukaistetun standardin aseman vuoden 2008 aikana, uuden painoksen tieltä, on palautettu takaisin yhdenmukaistetuksi; tätä tietoa ei erityisesti mainita uudessa luettelossa vaan se on osattava huomata vertaamalla uusinta ja aikaisempia luetteloita. Aikaisempien painosten yhdenmukaistamisen jatkaminen (katkoksen jälkeen) liittyy tässä tapauksessa tulossa olevaan siirtymiseen vanhasta konedirektiivistä 98/37/EY uuteen direktiiviin 2006/42/EY [2], joka tapahtuu alkaen. 3 (5)

4 CEN on jo aikaisemmin päättänyt, että koneturvallisuuden standardien käytännössä kaikki vanhat painokset voivat olla voimassa kansallisesti asti rinnalla uusien painosten kanssa. Komissio ei sen sijaan ole kaikilta osin pysynyt aikaisemmin siinä linjauksessa, että tällaisten standardien asema myös yhdenmukaistettuina standardeina vastaavasti säilyisi asti. Uusimmassa luettelossa ( ) näitä päivämääriä on nyt korjattu (myöhäisemmiksi) kuitenkaan erikseen ilmoittamatta, että päivämäärä on muuttunut. Pääosalle tällaisia tapauksia päivämäärän muutos on sinänsä harmiton ja jopa merkityksetön tieto, koska standardin uusi painos on useimmissa tapauksissa teknisiltä vaatimuksiltaan samansisältöinen. Vanhaa painosta käyttämällä voi samalla täyttänyt uuden painoksen vaatimukset ja päinvastoin. Näin ei kuitenkaan ole aivan kaikkien standardien osalta. Taulukossa 1 esitettävä yhteenveto havaituista A/B-standardien aikaisempien painosten palauttamisista takaisin yhdenmukaistetuiksi osoittaa, että komission aikaisemmin julkaisemat yhdenmukaistettujen standardien luettelot ovat johtaneet tilanteeseen, joissa luetteloja tunnollisesti seuraava valmistaja on mahdollisesti siirtynyt turvaetäisyyksien, riskin arvioinnin ja räjähdyssuojauksen osalta uudemmen painoksen soveltajaksi käytännössä aikaisemmin kuin lopulta olisi ollut todellinen tarve (jos valmistaja on valinnut vakiotoimintatavakseen yhdenmukaistettujen standardien soveltamisen). Vähemmän aktiivisesti yhdenmukaistettujen standardien luetteloja seuraava taas voi huomata, että vanhoilla standardeilla edelleen tulee toimeen asti. Taulukko 1 Kumottuja koneturvallisuuden A/B-standardeja 1, jotka on palautettu yhdenmukaistetuiksi standardeiksi Standardin tunnus (kumottu ENstandardi) Standardin aihe Aikaisempi päivämäärä, jolloin yhdenmukaistamisen asema päättyi (vuonna 2008 julkaistuissa luetteloissa) Uusi päivämäärä, johon asti yhdenmukaistamista on jatkettu ( luettelossa) Onko uuden painoksen tekninen sisältö identtinen? EN 294:1992 Turvaetäisyydet (yläraajat) EI (uusi EN ISO 13857:2008) EN 811:1996 Turvaetäisyyden (alaraajat) EI (uusi EN ISO 13857:2008) EN 349:1993 Puristumissuojavälit EN 574:1996 Kaksinkäsin hallintalaitteet EN 626-2:1996 Päästöjen vähentäminen (todennus) EN 1037:1995 Odottamattoman käynnistymisen estäminen EN 1050:1996 Riskin arviointi EI (uusi EN ISO :2007) EN :2006 Päästöjen mittaus EN :2006 Päästöjen mittaus EN :1996 Päästöjen mittaus EN :1997 Koneiden räjähdyssuojaus EI (uusi painos EN :2007) EN :2002 Koneiden räjähdyssuojaus (hiilikaivokset) EN ISO 7731:2005 Kuuloon perustuvat vaarasignaalit EN 13478:2001 Palontorjunta EN ISO 14159:2004 Hygienia On 1 Tarkemman tiedot voimassa olevista SFS- ja EN- ja ISO-standardeista löytyy SFS-luettelosta: 4 (5)

5 4 Ongelma 3: Miksi luetteloita ei päivitetä säännöllisin määräajoin? Yhdenmukaistettujen standardien viiteluettelojen julkaisemisen säännöllisyys on ollut jo vuosia puheenaiheena. Toistaiseksi säännölliseen luettelojen päivittämiseen ei kuitenkaan ole jostain syystä päästy. Aikaisemmin, joitain vuosia sitten, luettelon päivitysväli saattoi olla jopa yli vuosi ja onneksi tästä on kuitenkin edistytty. Viiteluettelojen julkaisemisen epäsäänöllisyys ja sattumanvaraisuus merkitsee erityisesti sitä, että aktiivisesti standardien valmistelussa olevat valmistajat, jotka soveltavat ja sopeutuvat uusiin standardeihin lähes välittömättömästi niiden ilmestyessä, eivät saa välitöntä yhdenmukaistamisen hyötyä - esim. joissakin tapauksissa vapautusta tyyppitarkastuksesta liitteen 4 koneiden osalta. Viiteluettelo [1] 98/37/EY EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [2] 2006/42/EY EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) 5 (5)

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 25.11.2009 DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: 27.5.2009 (päivitetty 22.6.2009) HUOM: Voit kommentoida uusimpia

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2007 ISBN 978-952-479-068-0 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2007 LUKIJALLE

Lisätiedot

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 22.6.2009 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät HUOM: Voit kommentoida

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, L 374/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.12.2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 09/2010» 12.4.2010» Matti Sundquist, Sundcon Oy

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 09/2010» 12.4.2010» Matti Sundquist, Sundcon Oy kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Ohjelmistotyökalun Sistema käyttö koneiden turvatoimintojen suunnittelussa julkaisupäivä: 12.4.2010 Artikkelin sisällysluettelo: 1 Johdanto...

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2005 ISBN 952-479-022-X ISSN 1456-257X PK-paino Oy Tampere 2005 LUKIJALLE K oneita

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

MUISTELMIA HISSIEN STANDARDISOINNISTA JA HISSIMÄÄRÄYSTEN KEHITYKSESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA. Ilkka Mäntyvaara

MUISTELMIA HISSIEN STANDARDISOINNISTA JA HISSIMÄÄRÄYSTEN KEHITYKSESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA. Ilkka Mäntyvaara MUISTELMIA HISSIEN STANDARDISOINNISTA JA HISSIMÄÄRÄYSTEN KEHITYKSESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA Ilkka Mäntyvaara Tampere 2008 - 1 - SISÄLLYS Esipuhe. 3 1. KANSAINVÄLINEN STANDARDISOINTI... 4 2. CEN/TC10:N

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI 2013 Standardien ja käsikirjojen ajan tasalla olevat viitetiedot voi tarkistaa SFS:n internet-sivuilta www.sfs.fi. Copyright SFS Osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

PRIZZTECH. Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi. Vesi-Instituutin raportteja 3. Vesi-Instituutti WANDER

PRIZZTECH. Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi. Vesi-Instituutin raportteja 3. Vesi-Instituutti WANDER PRIZZTECH Lahti Heidi, Vieno Niina ja Kaunisto Tuija Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi Vesi-Instituutin raportteja 3 Tekijät: Heidi Lahti, Niina Vieno ja Tuija Kaunisto Raportin nimi:

Lisätiedot

Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa

Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa J2/2010 Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa Loppuraportti Sari Saxholm, Björn Hemming, Veli-Pekka Esala, Ilkka Palosuo Mittatekniikan keskus Espoo 2010 Julkaisu J2/2010 Standardien hyödyntäminen

Lisätiedot

Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa

Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa J2/2010 Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa Loppuraportti Sari Saxholm, Björn Hemming, Veli-Pekka Esala, Ilkka Palosuo Mittatekniikan keskus Espoo 2010 Julkaisu J2/2010 Standardien hyödyntäminen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot