HEVOSVOIMAA KYRÖNMAALLE Isokyrö, Laihia ja Vähäkyrö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEVOSVOIMAA KYRÖNMAALLE Isokyrö, Laihia ja Vähäkyrö"

Transkriptio

1 HEVOSVOIMAA KYRÖNMAALLE Isokyrö, Laihia ja Vähäkyrö Hevosvoimaa Kyrönmaalle -esiselvityshanke Kaisa Kiikka

2 1 Johdanto Hevostalous Suomessa... 4 Hevosalan kasvun mukana tulevat haasteet Hevostalous Kyrönmaalla... 6 Harrastajat... 6 Hevosen omistajat... 7 Ratsuhevosen omistaja ja vuokraaja...11 Ravihevosen omistaja ja vuokraaja...12 Ratsastusta harrastavat, jotka eivät omista hevosta...13 Raviurheilu harrastavat, jotka eivät omista hevosta...16 Hevosharrastajien kommentteja Kyrönmaan alueen hevostalouden kehittämisestä...16 Tallin pitäjät...18 Hevosalan yritykset Kyrönmaalla...24 Ratsastuskoulut...24 Ravitallit ja -valmennus...25 Täysihoitotallit...26 Kengittäjät...26 Hevoshierojat...26 Hevoslomittajat...26 Hevostarvikemyyjät...26 Rehumyyjät...27 Hevoskuljetuskaluston myyjät...27 Hevosten loppusijoitus...27 Kyrönmaan maaseutusihteerit ja neuvonta...28 Ratsastusseurat ja yhdistykset sekä 4 H-yhdistykset Tulevaisuuden näkymät ja hevosalan kehittämisen tarve Johtopäätökset

3 1 Johdanto Viime vuosien aikana hevostalous on kasvanut hurjasti. Tämä näkyy hevosmäärän kasvussa, jonka myötä tallien määrää lisääntyy. Myös harrastajamäärät kasvavat. Hevosalalle syntyy vuosittain paljon uusia yrityksiä. Hevostalouteen on sidoksissa useita erilaisia yrityksiä, kuten mm. hevosille rehuja tuottavat maanviljelijät. Tämän esiselvityshankkeen avulla kartoitettiin Kyrönmaan alueen hevostalouden tilaa. Hankkeessa selvitettiin hevostaloudesta kokonaan tai osittain saavien yrittäjien lukumäärää, harrastaja määriä ja erikokoisten tallien määrää. Lisäksi kyseltiin alueen hevostalouden kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia. Hankkeessa tehtiin kyselytutkimus, jonka perusteella saatiin ajankohtaista tietoa Kyrönmaan alueen hevostalouden tilasta, tämän hetkisestä toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Kysely lähetettiin kyrönmaalaisille hevosharrastajille ja -yrittäjille, tallien omistajille, ratsastuskouluille ja seuroille/yhdistyksille. Lisäksi käytiin erilaisilla ja -kokoisilla talleilla. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 275 kpl. Esiselvityshanketta hallinnoi Laihian kunta. Hanke rahoitettiin YHYRES kehittämisyhdistys ry:n myöntökiintiöstä. 3

4 2 Hevostalous Suomessa Tämän hetkinen hevosmäärä Suomessa on noin hevosta, ja hevosmäärä lisääntyy vuosittain noin tuhannella hevosella. Määrä oli vielä 1990-luvulla laman jälkeen Hevosmäärän ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan 20 vuoden aikana. Eniten kasvaa ratsuhevosten ja ponien määrä. Tällä hetkellä ratsuja ja ravureita on suunnilleen saman verran. Noin suomalaista omistaa hevosen. (Suomalaisen hevosalan katsaus 2010). Ratsastus harrastuksena kasvaa jatkuvasti. Suomen Ratsastajainliitto on arvioinut, että joka viides vuotias tyttö harrastaa ratsastusta. Ratsastusta harrastavien määräksi arvioidaan (Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet, Maataloustieteen Päivät 2010). Harrastajien määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta Kesä on hevostalouden sesonkiaikaa, jolloin ratsastuskouluissa pyörivät vakituisten iltatuntien lisäksi ratsastusleirit. Tällöin harrastajamäärä on jo noin Raviurheilu on myös yksi suosituimmista yleisölajeista. Raviurheilua seuraa säännöllisesti henkilöä (Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet, Maataloustieteen Päivät 2010). Suomi kuuluukin kansainvälisesti tarkasteltuna Euroopan viiden suurimman ravimaan joukkoon (http://freewebs.com/hevosiin/ravit.htm). Suomen noin hevostallista kolme neljästä tallista sijaitsee maatilan yhteydessä. Neljännes on yrityksiä, joilla ei ole maatilakytköstä. Suomessa on maatilaa, joissa harjoitetaan hevosiin liittyvää toimintaa. Vuonna 2010 hevostalous oli päätuotantosuuntana maatilalla. Hevosten myötä rehun tuottajien määrä kasvaa. Arvion mukaan yksi hevonen kuluttaa maatalouden tuotantoa noin 1,5 eurolla päivässä. Suomessa yksi hevonen tarvitsee rehuntuotantoon ja laiduntamiseen noin 1-1,5 ha peltoa, joka tarkoittaa noin hehtaaria peltoa, noin 5 prosenttia Suomen peltoalasta. Hevonen ei siis ole pelkkä maisemanhoitaja. Hevostalous on ainoa kotieläintuotannon ala, joka kasvaa tällä hetkellä. (Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet, Maataloustieteen Päivät 2010). Hevosalalle syntyy uusia yrityksiä yli sata vuosittain. Kaupunkien ympärille rakennetaan uusia ratsastuskouluja ja talleja. Suomen Ratsastajainliiton vuoden 2010 toimintakertomuksen mukaan Suomessa on SRL:n hyväksymiä ratsastuskouluja 225 kpl, harrastetalleja 51 kpl ja yksityistalleja 14 kpl. Hevostalous työllistää tällä hetkellä noin suomalaista. Sen vuosittainen rahavirta on noin 830 miljoonaa euroa, josta hevosten ja tallien hoito kattaa liki puolet. (Suomalaisen hevosalan katsaus 2010). Kasvava hevostalous eri toimintamuotoineen on merkittävä mahdollisuus maaseudun yritys- ja elinkeinotoiminnan monipuolistamisessa. Hevosrehujen tuotanto ja hevosharrastajille sekä hevosten omistajille tarjottavat palvelut ovat yksi esimerkki. (Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet, Maataloustieteen Päivät 2010). Hevosalalla toimii yhdistyksiä paikallisista valtakunnallisiin toimijoihin. Valtakunnallisista merkittävimpiä ovat Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry. Paikallisia ratsastusseuroja ja hevosyhdistyksiä löytyy paljon. Yhdistykset järjestävät kilpailuja, koulutuksia ja erilaisia tapahtumia mm. näyttelyitä ja avointen ovien päiviä. 4

5 Hevosalan kasvun mukana tulevat haasteet Hevosalan nopea kasvu tuo mukanaan haasteita. Yhtenä haasteena on yritysten kannattavuus. Moni lähtee alalle harrastuksen pohjalta sekä kovasta halusta toimia hevosten parissa, eikä kiinnitä tarpeeksi huomiota taloudelliseen kannattavuuteen. Hevosalan yritys on liian monelle pelkkä harrastus. Kunnissa asuinalueiden kaavoittaminen tulee tulevaisuudessa ottaa huomioon hevostalouden näkökulmasta. Kasvavan hevosalan myötä mukaan tulee jatkuvasti uusia ihmisiä, joiden kokemustausta sekä alasta että hevosista on entistä vähäisempi. On tärkeää pitää huoli sekä harrastajien että yrittäjien osaamisesta. Hevosten hyvinvointi ja ympäristöasiat puhuttavat paljon. Hevosten omistajilla ja harrastajilla ei aina ole riittävästi osaamista hevosen käsittelyyn eikä taitoa lukea hevosten tarpeita. Hevosalan neuvontapalveluiden käyttö on vielä vähäistä. Eri puolella Suomea järjestettäviin koulutuksiin osallistutaan melko hyvin, mutta kynnys neuvontapalveluun on suuri. Hevosalan kasvu lisää neuvonnan tarvetta, joiden aiheita ovat mm. eläinten hyvinvointi, rehuntuotanto, ympäristöasiat, rakentaminen ja kannattavuus. 5

6 3 Hevostalous Kyrönmaalla Kyselyjä lähetettiin 205 harrastajalle, 49 tallille, 2 ratsastuskoululle, 13 hevosalan yrittäjälle tai hevosalaan sidoksissa olevalle, kahdelle 4 H-yhdistykselle ja neljälle ratsastusyhdistykselle. Kyselyt lähetettiin helmikuun lopulla ja vastausaikaa oli kolme viikkoa. Lisäksi kumpaankin ratsastuskouluun vietiin parin viikon ajaksi kyselyitä ja palautuslaatikko. EU-tukikelpoisten hevostilojen yhteystiedot saatiin kuntien maaseutusihteereiltä. Muiden tallien ja harrastajien haku tapahtui lähinnä netin kautta. Harrastajat Harrastajien kyselyyn vastasi 69 hevosharrastajaa, vastausprosentti oli 34. Eniten vastauksia tuli Isostakyröstä. Suurin osa vastaajista, 82 prosenttia, oli naisia. Vastaajia oli jokaisesta ikäluokasta. Suurin osa vastaajista, 42 prosenttia, oli vuotiaita vuotiaita oli 28 prosenttia, alle 18- vuotiaita 22 prosenttia ja yli 50-vuotiaita 9 prosenttia. Vastaajista 48 prosenttia asui Isossakyrössä, 36 prosenttia Laihialla, 10 prosenttia Vähässäkyrössä ja 6 prosenttia lähialueella. Pääosa vastaajista, 73 prosenttia, harrasti ratsastusta. Raviurheilua harrastavien vastauksia tuli 19 kappaletta, joka oli 27 prosenttia vastauksista. 6

7 Hevosen omistajat Vastanneista hevosen omistajista 61 prosenttia omistaa vähintään yhden hevosen. Loput 39 prosenttia harrastavat hevosharrastusta joko ratsastuskouluissa, talleilla tuttujen hevosilla tai tällä hetkellä pitävät taukoa harrastuksesta eri syistä. Hevosen omistajista 45 prosenttia omistaa yhden hevosen ja 25 prosenttia kaksi hevosta. Vastaajista kolmasosan hevonen/hevoset asuvat kotitallissa ja 2/3 asuu vuokratallissa. Suurimmassa osassa talleista (76 prosenttia) ei ole yritystoiminta. 24 prosentissa talleista on yritystoimintaa, mm. ravivalmennusta, täysihoitopaikkojen vuokrausta, ratsastuskoulutoimintaa. Tallit ovat enimmäkseen pieniä, muutaman hevosen talleja. 7

8 Vastaajista 44 prosenttia kertoi hevosten täysihoitopaikan maksavan /kk Kyrönmaan alueella. 30 prosentilla tallipaikka maksaa vain alle 250 /kk, 4 prosentilla /kk ja 22 prosentilla yli 350 /kk. Yli 350 /kk vuokra on lähinnä hevosilla, jotka ovat ravitreenissä. 78 prosenttia vastaajista sanoi Kyrönmaan alueen täysihoitopaikkojen hintatason olevan sopiva. Vain 4 prosenttia sanoi hintatason olevan kallis ja 19 prosentin mielestä hintataso on liian halpa. Kuitenkin 70 prosenttia vastaajista olisi valmis maksamaan enemmän laadukkaasta palvelusta. Tämän hetkisen tallin hoitoon ja palveluihin 91 prosenttia vastaajista ovat tyytyväisiä. Vain 9 prosenttia vastaajista löytää jotain parannettavaa hevosensa tallista, mm. heikot ratsastusmahdollisuudet, täysihoitopaikkojen vähäisyys, lähialueen asukkaiden ahdasmielinen suhtautuminen hevosiin. Useammalla tallilla on käytössä oma ratsastuskenttä. Vastauksista huomaa ratsastusmaneesien vähäisyyden. Kyrönmaan alueella on vain kaksi maneesia, jotka ovat molemmat ratsastuskoulujen käytössä. Laihialta löytyy harjoitusrata ravihevosten treenaamiseen. Vastanneista 12 kappaletta kertoi tallilla olevan kuljetuskaluston, jota vuokrataan. Kahdella tallilla löytyy myös oma kävelytyskone hevosille. Vastaajat listasivat viisi tärkeintä asiaa, jotka he ottavat huomioon valitessaan hevoselleen tallia. Eniten kiinnitetään huomiota asiantuntevaan hoitoon, toiseksi eniten mietitään hevosten tarhausaikaa ja tarhojen kokoa. Myös tallin sijainti omaan asuntoon nähden sekä riittävät valmennusmahdollisuudet ovat merkittäviä asioita. 8

9 Hevosen omistajat käyttävät hevosalan palveluita mm. kengittäessään hevosensa, hevosten lihashuoltoon ja kouluttaakseen hevosiaan eteenpäin. Kyselyssä 51 prosenttia vastasi ostavansa kengityspalveluja. Osa vastaajista kengittää hevosensa itse ja osa hevosista pidetään ilman kenkiä. Hierontapalveluja käyttää 30 prosenttia vastaajista. Hevosten lihashuollosta huolehtiminen lisääntyy hiljalleen. Ratsuhevosten koulutukseen ratsutuspalveluja käyttää 7 prosenttia vastaajista ja ravihevosen valmennuspalveluja ostaa 3 prosenttia. Lisäksi eläinlääkäripalvelut kuuluvat jokaiselle hevoselle vähintään rokotusten ja hampaiden raspausten merkeissä. Lähes puolet (47 %) kyselyyn vastanneista kertoi palveluihin menevän alle 60 kuukaudessa. 40 prosentilla vastaajista palveluihin menee kuukaudessa ja 13 prosentilla yli 100. Kyrönmaan alueella hevosalan palveluiden hinnat vaihtelevat paljon. Hintaan vaikuttaa mm. palvelun tarjoajan koulutustaso ja sijainti. Kysymykseen Onko Kyrönmaan alueella saatavilla monipuolisesti hevosalan palveluita 62 prosenttia vastasi ei ja 38 prosenttia kyllä. Vastaajien mielestä Kyrönmaan alueella on eniten puutetta hevoseläinlääkäreistä (36 %), osaavista hierojista (20 %) ja kengittäjistä (19 %). Myös ratsuttajista, hevoslomittajista ja hevosklinikasta on puutetta. 9

10 Kyselyyn vastanneet ovat halukkaita ostamaan talliltaan lisäpalveluita, joita ovat mm. loimien pesu/pesukone, kuljetuskaluston vuokraus, yksityisopetus ja lastenhoito. Perusrehujen, kauran ja heinän, lisäksi lähes kaikki vastaajat (93 %) ostavat hevosilleen lisärehuja. Selvästi eniten lisärehuja ostetaan Agrimarketista (88 %). Kyselyn perusteella 51 prosentilla vastaajista menee alle 20 kuukaudessa lisärehuihin ja 46 prosentilla kuukaudessa. Vain 3 prosentilla vastaajista kuluu yli 100 kuukaudessa lisärehuihin. 10

11 Ratsuhevosen omistaja ja vuokraaja Ratsuhevosten omistajista ja vuokraajista 62 prosenttia valmentautuu säännöllisesti hevosellaan. Loput ratsastavat harrastusmielessä. Säännöllisesti valmentautuvista ratsukoista 55 prosenttia valmentautuu vähintään kerran viikossa, 15 prosenttia kerran kahdessa viikossa, 10 prosenttia kerran kuukaudessa ja 20 prosenttia harvemmin. Valmentautuvista ratsukoista enemmistö valmentautuu kouluratsastuksessa (64 %) ja loput 28 prosenttia vastaajista valmentautuu esteratsastuksessa. Myös kenttäratsastuksessa valmentautuu 8 prosenttia ja 4 prosenttia lännen ratsastuksessa sekä maasta käsin työskentelyssä. Lähes kaikki kyrönmaalaisia ratsastajia valmentavat valmentajat tai ratsastuksenopettajat ja - ohjaajat tulevat Kyrönmaan alueen ulkopuolelta. Kyselyssä kuitenkin kävi ilmi, että 60 prosentin mielestä alueelle ei tarvita kauempaa tulevia valmentajia. Loput 40 prosenttia on ulkopuolisten valmentajien oppien tarpeessa. Säännöllisesti valmentautuvista ratsukoista 62 prosenttia kilpailee jossakin lajissa. Yksi vastanneista kilpailee kaikissa kolmessa lajissa: este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa. Yksi vastanneista kilpailee vain kouluratsastuksessa ja loput kilpailevat sekä koulu- että esteratsastuksessa. Puolet kilpailevista kilpailee seuratasolla. Vain yksi vastanneista kilpailee kansallisella tasolla. Valmentautuvista ratsukoista 15 prosenttia vastasi, että heidän hevosellaan kilpailee jokin muu kuin hevosen omistaja itse. Hevosen omistajat ostavat ratsastusvarusteensa alan varusteliikkeistä tai Agrimarketista. Moni hevosharrastaja tilaa varusteita myös Internetin välityksellä. 11

12 Ravihevosen omistaja ja vuokraaja 64 prosenttia ravihevosten omistajista valmentaa itse hevostaan/hevosiaan. Loppujen 36 prosentin hevosia valmentaa ammattivalmentaja. Lähes jokaisen vastaajan (90 %) hevosella/hevosilla ajetaan kilpaa, mutta vain 17 prosenttia ajaa hevosellaan kilpaa itse. Muiden, (83 %) hevosilla ajaa kilpaa ammattivalmentaja/-ohjastaja. Pääosa raviharrastajista ostaa ravivarusteensa alan varusteliikkeistä. 12

13 Ratsastusta harrastav at, jotka eivät omista hevosta Suurin osa ratsastusta harrastavista, 68 prosenttia, käy ratsastamassa ratsastuskoulussa. 18 prosenttia kertoi käyvänsä ratsastamassa tutun hevosella. Muutama harrastaja käy harrastetallilla ja yksityistallilla. Vastanneista muutama kertoi käyvänsä kesäisin ratsastusleirillä. Kyselyyn vastanneista 67 prosenttia kertoi käyvänsä SRL:n hyväksymässä ratsastuskoulussa tai harrastetallilla. Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä talli lupautuu noudattaa laadittuja sääntöjä. Jäsentallit tarkastetaan vuosittain. SRL:n hyväksymällä tallilla opetuksesta vastaa koulutettu ratsastuksenopettaja tai -ohjaaja, harrastetallilla harrasteohjaaja. Lisäksi tallilla työskentelee ensiaputaitoinen henkilökunta. Kyselyyn vastanneista 73 prosenttia pitää SRL:n hyväksyntää tärkeänä. Kaikki vastanneista maksaa ratsastustunnistaan Kyrönmaan alueen ratsastustuntien hintataso on vastaajista 93 prosentin mielestä sopiva. Vain 4 prosenttia vastasi hintatason olevan kallis ja 4 prosenttia halpa. Kuitenkin 44 prosenttia vastanneista olisi valmis maksamaan laadukkaasta palvelusta enemmän kuin tällä hetkellä. 55 prosenttia vastanneista ei olisi valmis maksamaan enempää kuin tällä hetkellä ja 4 prosenttia voisi harkita maksavansa. Kyselyssä kysyttiin viittä tärkeintä asiaa valitessa ratsastustallia. Tärkeimmät kriteerit vastanneiden mielestä ovat hevosten soveltuvuus opetuskäyttöön (19 vastanneen mielestä) ja tallin ilmapiiri. Alla olevassa taulukossa ovat vastanneiden mielestä tärkeimmät kriteerit. 13

14 Tärkeimmät kriteerit ratsastuspaikkaa valitessa asiakaspalvelu lauantaituntien mahdollisuus tallin sijainti viihtyvyys monipuolinen hevoskanta monipuoliset tunnit hinta SRL:n hyväksyntä tallin siisteys mukava opettaja hyvinvoivat hevoset sopiva ryhmäkoko kenttä maneesi turvallisuus hyvä ilmapiiri tasokas opetus hevosten soveltuvuus opetuskäyttöön Vastanneiden mukaan lähes jokaiselta tallilta löytyvät ratsastuskenttä ja maneesi. Talleilta löytyy myös lainattavia turvakypäriä ja 12 vastannutta ilmoitti talleilta löytyvän myös lainattavia turvaliivejä. Kyselyssä kysyttiin löytyykö tämän hetkisestä ratsastuskoulusta/-tallista jotain parannettavaa. Tässä muutamia vastauksia kysymykseen: tallilta puuttuu ryhmähenki opetuksen taso on puutteellinen tallin kunto heikohko asiakaspalvelun ystävällisyydessä parannettavaa, varsinkin lasten kohdalla ratsastuskoulun mainonta jossain määrin niukkaa, harrastajat eivät tiedä tallin olemassa oloa tuntiratsastajat joutuvat jakamaan tuntinsa tallin henkilökunnan kanssa vakiotuntilaiset haluaisivat pitää oman vakioryhmänsä ilman eritasoisia vierailijoita tuntien ryhmäkoot joskus turhan suuret tallin siisteydessä sanottavaa Kyselyyn vastanneista hevosharrastajista 60 prosentin mielestä Kyrönmaan alueella ei ole monipuolisesti ratsastusharrastusmahdollisuuksia. 18 hevosharrastajan mielestä Kyrönmaan 14

15 alueelle kaivataan vaellustallia. Kyrönmaalle toivottiin myös valmennustyyppistä tallia, jossa pääsisi valmentautumaan ja kisaamaan ratsastajat, joilla ei ole mahdollisuutta omaan hevoseen. Kyrönmaan alueen talleilla on mahdollisuus käydä hoitamassa hevosia ja poneja. Myös omaan hoitohevoseen/poniin on mahdollisuus. Kyrönmaan alueen ratsastajat ostavat ratsastusvarusteensa suurimmaksi osaksi erikoistuneista tarvikeliikkeitä (30 %) ja Agrimarketista (33 %). Myös netistä tilataan varusteita. 15

16 Raviurheilu harrastavat, jotka eivät omista hevosta Vain kaksi kyselyyn vastanneista harrastaa raviurheilua. Molemmat vastaajat käyvät ajamassa tutun/kaverin hevosella. Kummaltakin tallilta löytyy harjoitusrata, joka mahdollistaa hyvät ja turvalliset ajoreitit. Vastaajat pitivät tärkeimpinä asioina harrastuspaikkaa valitessaan: tallin ja hevosen omistajaa tallin siisteyttä turvallisuutta hevosten soveltuvuutta ajokäyttöön turvallisia ajomaastoja ja -ympäristöä hyvää ilmapiiriä Kyrönmaan alueen raviharrastusmahdollisuudet ovat melko suppeat. Jos haluaa aloittaa raviharrastuksen, lähin raviopetuspaikka on Seinäjoella raviradan vieressä sijaitseva Seinäjoen poniravikoulu. Hevosharrastajien kommentteja Kyrönmaan alueen hevostalouden kehittämisestä Moni harrastaja kertoi tarvitsevansa ratsastusreitistöä turvalliseen maastoiluun. Liikenteessä ei kunnioiteta tarpeeksi hevosia ja ratsastajia, jonka seurauksena vaaratilanteet ovat lähellä. Hevonen on suuri eläin, joka säikähtäessään pakenee äkkipikaisesti johonkin suuntaan. Auton ja hevosen törmätessä vaarassa on myös ihmishenki. Hevosten omistajat kaipaavat yleisesti esillä olevaa listaa alueen hevospalveluista. Varsinkin alueelle muuttavien hevosten omistajien on vaikea löytää hevosalan yrittäjiä, koska yrittäjät eivät välttämättä mainosta palvelujaan. Tällä hetkellä Kyrönmaalla markkinoinnissa luotetaan puskaradion toimivuuteen. Usea vastanneista ehdotti palveluiden helposti löytymiseen Internetsivuja. Kyrönmaan alueelle kaivataan kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettuja ratsastusalueita (ratsastuskenttä ja/tai maneesi). Muutama vastaaja kertoi maneesien vähyydestä, mutta useampi hevosen omistaja on vailla kunnollista ratsastuskenttää. Ravi-ihmiset kaipaavat Kyrönmaan alueelle harjoitusrataa, jossa olisi hyvä pohja. Yleisessä käytössä oleva harjoitusrata mahdollistaisi hevosten treenaamisen ryhmässä. Alueella on puutetta erilaisista hevosalan yrittäjistä, lähinnä kengittäjistä. Kyrönmaan alueella ei ole hevosiin erikoistuvaa eläinlääkäriä, mikä näkyi kyselyn vastauksista. Myös hevosklinikkaa 16

17 toivotaan Kyrönmaan alueelle. Lähiseudulla kuitenkin on hevosklinikoita, mm. Seinäjoella ja Vöyrillä. Vöyrillä hevosklinikan yhteydessä toimii lisäksi oriasema. Hevosharrastajien toiveena on hevosille tarkoitettu uittopaikka Kyrönmaan alueelle. Laihialta löytyy Marttilan säätiön rakennuttama kahluupaikka hevosille. Myös lähialueella Ylistaron asemalla on kunnollinen uittosuora. Moni vastaaja toivoo Kyrönmaan alueelle täysihoitotallia, jossa ei olisi muuta toimintaa, esimerkiksi ratsastuskoulutoimintaa. 17

18 Tallin pitäjät Kysely lähetettiin 49 kyrönmaalaiselle hevostallin pitäjälle, joista 18 vastasi siihen. Vastausprosentti nousi 36,7 prosenttiin. Vastanneista talleista 39 prosenttia sijaitsi Isossakyrössä, 33 prosenttia Laihialla ja 28 prosenttia Vähässäkyrössä. Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet ikäänsä. Ikäjakauma oli melko tasainen. Vastaajista sekä vuotiaita että vuotiaita oli 42 prosenttia. Yli 50-vuotiaita tallin omistajia oli 17 prosenttia vastaajista. 18

19 Hevostalouden kehittyminen ja kasvaminen näkyy myös Kyrönmaan hevostallien perustamisessa. Vastanneiden talleista 45 prosenttia on perustettu vuoden 2000 jälkeen. Kyrönmaan alueen tallit ovat suurimmaksi osaksi pieniä muutaman hevosen talleja. Alla olevasta taulukosta näkee tallien jakautuman karsinamäärän mukaan. Vastausten perusteella alueella on eniten neljän hevosen talleja (35 prosenttia) sekä kahden ja kolmen hevosen talleja (18 prosenttia). Lähes kymmeneltä tallilta löytyy ratsastuskenttä ja neljältä tallilta harjoitusrata. Osa talleista vuokraa hevoskuljetuskalustoaan ulkopuolisille. Kyselyn perusteella tallin omistajat pitävät Kyrönmaan alueen hintatasoa sopivana tai halpana. 19

20 Osa talleista käyttää välillä lomitusapua, jonka saaminen ei ole helppoa. Yleisin käytössä oleva kuivike on turve, myös kutteria käytetään paljon. Moni käyttää muun kuivikkeen seassa olkea tai jossain vaiheessa vuodesta olkikuivitusta. Suurimmalla osalla vastaajista on maataloustoimintaa, joka helpottaa oljen saatavuutta. Olki saadaankin pääsääntöisesti omilta pelloilta, johon lanta-kuivike-seos kuljetetaan. Kutterin saatavuutta pidetään huonona. Turpeen saatavuus on kutteria parempi. Uudesta olkipelletistä kenelläkään vastanneella ei ole kokemusta, mutta muutama vastanneesta oli kiinnostunut kokeilemaan kyseistä kuiviketta. Lähes kaikki, 82 prosenttia vastanneista, tuottavat itse heinänsä. Vain muutama talli ostaa heinänsä maanviljelijältä/heinäntuottajalta. Puolet vastanneista tekee tai vaatii heinästä laatuanalyysin. Heinän saatavuus on suhteellisen hyvä, jos on valmis maksamaan laadukkaasta heinästä pyydetyn hinnan. Alueelta ei välttämättä löydy kuitenkaan paikkaa, josta saisi koko sisäruokintakaudeksi heinät vaan heiniä täytyy kysellä useammasta eri paikasta. Enemmistö, hieman yli puolet, vastaajista ostaa hevosilleen kaurat. Lähes kaikki ostavat kaurat maanviljelijältä. Muut lisärehut hankitaan pääasiassa maatalousliikkeitä, 61 prosenttia ostaa Agrimarketista ja 17 prosenttia K-maataloudesta. Lisärehuihin käytetään kuukaudessa. Myös ratsastus- ja ravivarusteiden hankinnassa käytetään eniten Agrimarketia. Hevostarvikeliikkeitä käytetään toiseksi eniten. Muita varusteiden hankintapaikkoja ovat raviradan raviautot ja tarvikeliikkeet sekä K-maatalous. Internetiä käytetään myös varusteiden hankintaan, mm. Hööks, Hevari, Horze. Tallin työvälineet hankitaan pääasiassa Agrimarketista. 20

21 Vastaajista puolet käyttää loppusijoituksena teurastusta ja toiset puolet hautaavat ruhon piikittämisen jälkeen. Suurin osa vastanneista piti tallin kannattavuutta heikkona. Tallin pitäjiltä kysyttiin, millaisena he näkevät tallin tulevaisuuden 5-10 vuoden kuluttua. Suurin osa kysymykseen vastanneista näkee tulevaisuuden valoisana ja aikoo kehittää tallin toimintaa, mm. keskittymällä asiakaspalveluun, lisäämällä täysihoitopaikkoja, lisäämällä omaa hevosmäärää ja monipuolistamalla toimintaansa. Muutama vastaajista kertoi hevostoimintansa loppuvan hiljalleen. 21

22 Suurimmat edut ja mahdollisuudet talleilla: rahallisesti heinän ja kauran tuottaminen itse mahdollisuus kouluttaa ja liikuttaa hevoset itse Vaasan läheisyys toisen hevosyrityksen läheisyys, jolloin mahdollisuus yhteistyöhön hyvä sijainti laajennusmahdollisuus täysihoitotalliksi omat heinät hevoskuljetuskalusto maatalouskoneet nuoret, kasvavat varsat Suurimmat ongelmat ja haasteet talleilla: vaihtelevat sääolot, lähinnä kevään ja syksyn kurakelit ajan puute hevosalan yleinen heikko kannattavuus varsojen alhainen hintataso vanhat rakennukset lomittajan saaminen Hevosalalla neuvonnan käyttö ei ole vielä kovin yleistä. Vastaajista lähes puolet ei käytä neuvontapalveluita. Muutama tallin pitäjä haluaa neuvoja hevosten ruokintaan liittyvissä asioissa. Neuvontaa käytetään myös yrityksen kannattavuuslaskennassa, investointisuunnitelmissa ja ympäristöön liittyvissä asioissa. 22

23 Ruokinta nousi suosituimmaksi aiheeksi kysymyksessä minkälaiset hevosalan kurssit ja luennot kiinnostavat. Lisäksi hevosen terveys ja hyvinvointi sekä hevosten kasvatus ovat kiinnostavia aiheita luennoille. Enemmistö kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Kyrönmaan alueella on monipuolisesti hevosalan palveluita tarjolla. Moni kertoi kaupunkien läheisyyden olevan positiivinen asia palveluiden saatavuudessa. Esille tulleita puutteita olivat: hevosreitistöt hevosiin erikoistunut eläinlääkäri hevoskuljetuspalvelu kokopäiväisesti työskentelevä kengittäjä hevosalan koulutukset o mm. hevosten sairauksista ja ruokinnasta o aiheita, joihin pystyvät osallistumaan sekä ravi- että ratsuväki yhteinen harjoitusrata ammattitaitoiset yrittäjät hevoslomittaja Kiinnostus yhteistyöhön jakoi mielipiteitä. Vastanneista 38 prosenttia kertoi, ettei ole kiinnostunut yhteistyöstä muiden tilojen tai toimijoiden kanssa. Loput 62 prosenttia on kiinnostunut yhteistyöstä. Muutamalla tallilla on ollut minimaalista yhteistyötä tai yhteistyö on aloitteilla. Kyselyyn vastanneilta tulleita yhteistyöideoita: yhteistyössä alan ammattilaisten luentoja 23

24 lomitusrengas tallien kanssa yhteiset harjoittelupaikat ryhmäajoja Yhteistyön heikkoutena nähdään hevosalaa kiusaava kateus toisia kohtaan. Hevosalan yritykset Kyrönmaalla Kyrönmaan alueella ei ole kovin montaa hevospalveluita tarjoavaa yritystä, mutta alueen ulkopuolelta Seinäjoen ja Vaasan alueilta löytyy tarvittaessa paljonkin yrityksiä. Ratsastuskoulut Kyrönmaalta löytyy kaksi ratsastuskoulua, joista toinen on Suomen ratsastajainliiton hyväksymä ratsastuskoulu. Ratsastuskoulut ovat tarkoitettu jokaiselle ratsastuksesta kiinnostuneelle kokoon, ikään tai sukupuoleen katsomatta. Ratsastustunnit pidetään pääasiassa arki-iltaisin, ja toisessa ratsastuskoulussa on myös mahdollisuus lauantaitunteihin. Ratsastustuntien määrää lisätään kysynnän mukaan. Kummassakin ratsastuskoulussa tuntitoiminnassa on käytössä noin 10 hevosta/ponia ja kokonaishevosmäärä on noin 15. Kummassakin ratsastuskoulussa on erinomaiset puitteet monipuoliseen ratsastusharrastukseen. Tallialueelta löytyvät ratsastuskenttä, maneesi ja jonkin verran maastoratsastusreittejä. Maneeseja vuokrataan myös eri käyttötarkoituksiin, mm. ulkopuolisille ratsastajille ja koiraharrastajille. Ratsastuskouluissa löytyy tuntiratsastajille lainattavia turvakypäriä, toisesta tallista löytyy myös turvaliivejä. Normaalien ratsastustuntien lisäksi kesällä järjestetään ratsastusleirejä. Ratsastusleirit ovat ratsastuskoulusta riippuen joko kurssimuotoisia, joissa yövytään kotona, tai leirejä, joissa yövytään tallilla. Kummankin ratsastuskoulun yhteydessä on maatila, josta saadaan hevosille rehut. Kummatkin ratsastuskouluyrittäjät tiedostavat vähäisen markkinointinsa. Internetistä löytyy molempien selkeät ja hyvät nettisivut, joissa on ratsastuskoulujen yhteystiedot, pientä esittelyä tallista sekä hevosista, tapahtumia jne. Ratsastuskouluyrittäjät näkevät tämän hetkisen toimintansa kannattavuuden olevan tyydyttävällä tasolla. Viime aikoina tehdyt investoinnit syövät vielä ratsastuskoulun tuloja. Kaikki uudet asiakkaat ovat tervetulleita. 24

25 Haasteena ratsastuskouluyrittäjät näkevät ratsastustuntien alhaisen hintatason, joka on Suomen hintatasoon nähden matala. Alla olevasta taulukosta näkee ratsastustuntien hintaerot ympäri Suomea. Taulukkoon on laskettu keskiarvo eri alueiden ratsastuskoulujen internet-sivuilla ilmoitetuista hinnoista. Selkeästi kalleimmat ratsastustunnit ovat Etelä-Suomessa, jossa hintahaitari oli euroon. Yli 20 euron keskiarvot on myös Pirkanmaalla ja Varsinais- Suomessa. Halvimmat alueet ovat Pohjanmaa (ka 18,5 ) ja Etelä-Pohjanmaa (ka 17 ). Lähde: Ratsastuskoulujen internet-sivuilla olevat hinnat. Kyrönmaan ratsastuskoulujen haasteena on pienen alueen vähäinen harrastajakunta. Alueen ratsastuskoulut eivät ole erikoistuneet mihinkään tiettyyn asiakasryhmään vaan ratsastamaan ovat tervetulleita kaikki innokkaat ratsastajat. Asiakasryhmästään on pidettävä huolta, koska sekä Vaasa että Seinäjoki ovat lähellä ja kaupungeissa on enemmän tarjontaa hevosharrastajille. Asiakaskuntaa kasvattaessa on keskityttävä monipuoliseen markkinointiin. Ratsastuskoulujen tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu jatkaa sekä kehittää ratsastuskoulutoimintaa. Ravitallit ja -valmennus Ravihevosten valmennusta tarjoavia ravitalleja löytyy lähinnä Laihialta. Lisäksi Kyrönmaan alueella on pienempiä talleja, joihin otetaan valmennettavia olosuhteiden salliessa. 25

26 Täysihoitotallit Täysihoitotalleista on pulaa. Kyrönmaan alueella on paljon pieniä, muutaman hevosen talleja. Alueelle kaivataan täysihoitotallia, jossa olisi valmennus-/harrastuspuitteet kunnossa, mm. ratsastuskenttä, maneesi ja harjoitusrata. Täysihoitotallilla tarkoitetaan tallia, jossa ei ole muuta toimintaa. Kengittäjät Kyrönmaan alueelta löytyy muutama kengittäjä. Pimeänä työskentelevät kengittäjät edistävät harmaata taloutta ja samalla heikentävät laillisesti työtä tekevien kengittäjien ansioita. Pimeiden kengittäjien takia alueen kengityshinnat ovat muuta Suomen hintatasoa alempana. Alueella on tarvetta kengittäjille, jotka tekevät työnsä verollisena. Hevoshierojat Kyrönmaan alueella ei ole hevoshierojia. Lähialueelta, Vaasan ja Seinäjoen alueilta, löytyy päätoimisesti työskenteleviä hevoshierojia ja paljon sivutoimisia hierojia. Kengittäjien vastausten perusteella alueella ei ole tarvetta uusille hevoshierojille. Erikoistumista puolestaan pidettiin hyvänä asiana. Hevoshierojat pitävät alueen hintatasoa kohtuullisena. Hevoslomittajat Hevoslomittajista on pulaa Kyrönmaan alueella. Alueelta ei löydy yhtään lomituspalvelua tarjoavaa yrittäjää. Hevostarvikemyyjät Tervajoella sijaitsevassa Kyrönmaan Agrimarketissa on laaja valikoima hevostarvikkeita hevosharrastajille ja hevosen omistajille. Liikkeestä löytyy tarvikkeita ratsastus- ja raviharrastajille sekä hevosille. Lisäksi liikkeestä saa hevosrehuja, kuivikkeita, kengitystarvikkeita ja tallitarvikkeita. Kyrönmaalaiset käyttävät myös jonkin verran Ylistaron Agrimarketia. 26

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria. HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.fi Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Julkaistu 12.10.2012 Hevosalan yhteistyöseminaarissa Ypäjällä Hevostalouden tulevaisuuden näkymiä ja kehittämiskohteita Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Tervetuloa. ratsastamaan!

Tervetuloa. ratsastamaan! Tervetuloa ratsastamaan! Miksi ratsastus? Hevoset ovat ihania. Siihen kiteytyy, miksi 170 000 suomalaista ratsastaa. Ratsastus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harrastaa monin eri tavoin. Hevosen kanssa

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskus Luke Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen, Tampere 9.5.2015 Yhteiskunnan muutos hevostalouden

Lisätiedot

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen MTK:n maatalous- ja maaseutupolitiikan AMK-konferenssi 19.3.2015 Maarit Hollmén, MTK Hevosmäärän historia 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov Hevostalouden perustutkinto 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä ja opinnäyte vähintään Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla

Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla Liite 9.6.2008 65. vuosikerta Numero 2 Sivut 8 9 Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla Hanna Lensu, Maaseudun Tulevaisuus Keijo Viertoman ja Tiina Tuomisen tilan 30 vuotta vanhan mullinavetan

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Seuran kevätkokous pidettiin ja syyskokous Lisäksi hallitus piti ylimääräisen

Seuran kevätkokous pidettiin ja syyskokous Lisäksi hallitus piti ylimääräisen Myllyn Ratsukot ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 oli seuran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Seuran toiminnan tavoitteena on edistää ratsastusurheilua ja muuta siihen liittyvää toimintaa siten,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt Tunnusluvut 2015 Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt SUOMEN HIPPOS RY Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Pitää rekisteriä ja kantakirjaa kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista Johtaa

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

PIENI HEVOSTAITO-OPAS

PIENI HEVOSTAITO-OPAS PIENI HEVOSTAITO-OPAS HEVONEN Hevosia on erikokoisia, erinäköisiä ja erivärisiä. TALLI Hevoset asuvat tallissa. Jokaisella hevosella on tallissa oma karsinansa. Hevoset ovat päivisin ulkona tarhassa. Tallialueeseen

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Seuratoiminnan yleiset edellytykset ja tavoitteet. Toimintaamme ohjaavat arvot

Seuratoiminnan yleiset edellytykset ja tavoitteet. Toimintaamme ohjaavat arvot Toimintasuunitelma 2016 Seuratoiminnan yleiset edellytykset ja tavoitteet Kouvolan Ratsastajat ry edustaa Kaakkois-Suomen alueen ratsastusurheilua. Seuran toiminnan tarkoituksena on tehdä seuran toimialueella

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme TOIMIALUEENA Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Lahden, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat

Lisätiedot

Tilin käyttöoikeus on Laatukimpan vetäjillä Katri Leskisellä ja Marika Tikkasella.

Tilin käyttöoikeus on Laatukimpan vetäjillä Katri Leskisellä ja Marika Tikkasella. KIMPAN YHTEISOMISTUSSÄÄNNÖT Yhtymän nimi ja kotipaikka Melekomonen -Talli, KAJAANI. Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat yhdessä omistamansa hevosen, Peggy Beat, 246001L00122296, omistuksesta ja käytöstä

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 24.10.2016 Pendelöinti Vaasaan ja Vaasasta vuosina 1995 2014 *) Vaasasta pendelöivien lukumäärän

Lisätiedot

Henna Halme Kouvola 28.3.2015 Young Power -ravigaala

Henna Halme Kouvola 28.3.2015 Young Power -ravigaala Henna Halme Kouvola 28.3.2015 Young Power -ravigaala RaviPonin valmennus varsasta kilpaponiksi Raviponin hyvinvointi Raikas vesi, hyvät ja laadukkaat rehut, riittävä määrä ruokaa ja juotavaa suhteessa

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Nykytilanteesta tulevaisuuteen: Maatilojen Kehitysnäkymät vuoteen 2022 Suomen Gallup

Lisätiedot

Ratsastuksen 2000-luvun ilmiöt

Ratsastuksen 2000-luvun ilmiöt HEVOSALA WAU! Yhteiskunnan muutos o Väestö ikääntyy ja keskittyy alueellisesti o Yhteiskunta palvelullistuu ja hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa o Some ja digitaalisuus mullistavat vuorovaikutussuhteita

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

M-Ridersin jäsenkysely 2012 TULOKSET

M-Ridersin jäsenkysely 2012 TULOKSET M-Ridersin jäsenkysely 2012 TULOKSET 1. Olen ollut tyytyväinen M-Ridersin toimintaan vuonna 2011 1-0 0% 2 1 3% 3 25 74% 4-8 24% Lähes kaikki kyselyyn vastanneet olivat lähet tyytyväisiä seuran toimintaan

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Tuusulan Hevoskylä Yhteenveto Harava-kyselyn tuloksista

Tuusulan Hevoskylä Yhteenveto Harava-kyselyn tuloksista Tuusulan Hevoskylä Yhteenveto Harava-kyselyn tuloksista YRITTÄJÄT 26.9.2016 Pilvi Nummi (SomeCloud) Eija Hasu (Tutkimus- ja suunnittelupalvelu Kiila) Raportin sisältö Tuusulan hevoskylä -kyselyllä selvitettiin

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

SUOMENHEVONEN. Vauhtia. Voimaa. Tunnetta.

SUOMENHEVONEN. Vauhtia. Voimaa. Tunnetta. SUOMENHEVONEN Vauhtia. Voimaa. Tunnetta. Suomenhevonen Suomenhevonen on Suomen kansallishevonen ja ainoa alkuperäinen kotimainen hevosrotu. Suomenhevosia on Suomessa noin 20 000. Suomenhevosvarsoja syntyy

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Asiakasarvoa kyllä! - mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Minna-Maarit Jaskari, Vaasan yliopisto

Asiakasarvoa kyllä! - mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Minna-Maarit Jaskari, Vaasan yliopisto Asiakasarvoa kyllä! - mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Minna-Maarit Jaskari, Vaasan yliopisto Asiakasarvon ymmärtää aina omalta kohdaltaan - Miksi käytän joitain tuotteita? - Tai miksi olen käyttämättä

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Kainuun Maatilakysely Suomussalmi

Kainuun Maatilakysely Suomussalmi Kainuun Maatilakysely 2012 - Suomussalmi Maatilan perustietoja: Tilalla on peltoa Vastaajien määrä: 54 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 alle 10 ha 10-30 ha 31-50 ha 51-80 ha

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

RUOKINNAN AUTOMATISOINTI

RUOKINNAN AUTOMATISOINTI Suomen Hippos Oy JALOSTUSPÄIVÄT 12.2.2009 RUOKINNAN AUTOMATISOINTI Mty Aktiivitalli Maiju Paukku ja Fredrika Nyberg Lappeenranta 12.2.2009 1 Mty Aktiivitalli Perustettu syksyllä 2005 Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014 20 Katsauksia tuloksiin 30.10.20 Sisältö 1 Laskettelijasegmentit ja harrastajamäärät 2 Mielipiteet lajista ja hiihtokeskusten toiminnasta 3 Hiihtokeskusten palvelut ja niiden käyttö 4 Tiedotus 5 Toiveita

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Anjala 6.10.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

N UORTEN ÄÄN ELLÄ 2020

N UORTEN ÄÄN ELLÄ 2020 Suomen Ratsastajainliitto ry N UORTEN ÄÄN ELLÄ 2020 Ratsastuksen nuorisotoiminnan strategia N uorten ään ellä Strateginen tahtotila/visio Ratsastuksen ytimessä on hevonen, joka innostaa ja yhdistää. Ratsastusyhteisössä

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

HINGUNNIEMESTÄ TYÖELÄMÄÄN

HINGUNNIEMESTÄ TYÖELÄMÄÄN HINGUNNIEMESTÄ TYÖELÄMÄÄN HINGUNNIEMEN OPISKELIJOIDEN TYÖLLISTYMINEN JA JATKOKOULUTTAUTUMINEN OPINTOJEN PÄÄTYTTYÄ Annu Puurunen Elina Kyrönviita Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien aikana

Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien aikana Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien 2009-2014 aikana OPINNÄYTETYÖ, KEVÄT 2016 JENNA HÄMÄLÄINEN 1. Taustaa opinnäytetyölle 2. Tarkoitus ja tavoitteet

Lisätiedot

Killerin hevosurheilukeskuksen hevosenlannan loppusijoitus Haastattelun tulokset Marianne Niinikoski JAMK

Killerin hevosurheilukeskuksen hevosenlannan loppusijoitus Haastattelun tulokset Marianne Niinikoski JAMK Killerin hevosurheilukeskuksen hevosenlannan loppusijoitus 2016 Haastattelun tulokset Marianne Niinikoski JAMK Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kokevatko alueen tallinpitäjät

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot