HEVOSVOIMAA KYRÖNMAALLE Isokyrö, Laihia ja Vähäkyrö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEVOSVOIMAA KYRÖNMAALLE Isokyrö, Laihia ja Vähäkyrö"

Transkriptio

1 HEVOSVOIMAA KYRÖNMAALLE Isokyrö, Laihia ja Vähäkyrö Hevosvoimaa Kyrönmaalle -esiselvityshanke Kaisa Kiikka

2 1 Johdanto Hevostalous Suomessa... 4 Hevosalan kasvun mukana tulevat haasteet Hevostalous Kyrönmaalla... 6 Harrastajat... 6 Hevosen omistajat... 7 Ratsuhevosen omistaja ja vuokraaja...11 Ravihevosen omistaja ja vuokraaja...12 Ratsastusta harrastavat, jotka eivät omista hevosta...13 Raviurheilu harrastavat, jotka eivät omista hevosta...16 Hevosharrastajien kommentteja Kyrönmaan alueen hevostalouden kehittämisestä...16 Tallin pitäjät...18 Hevosalan yritykset Kyrönmaalla...24 Ratsastuskoulut...24 Ravitallit ja -valmennus...25 Täysihoitotallit...26 Kengittäjät...26 Hevoshierojat...26 Hevoslomittajat...26 Hevostarvikemyyjät...26 Rehumyyjät...27 Hevoskuljetuskaluston myyjät...27 Hevosten loppusijoitus...27 Kyrönmaan maaseutusihteerit ja neuvonta...28 Ratsastusseurat ja yhdistykset sekä 4 H-yhdistykset Tulevaisuuden näkymät ja hevosalan kehittämisen tarve Johtopäätökset

3 1 Johdanto Viime vuosien aikana hevostalous on kasvanut hurjasti. Tämä näkyy hevosmäärän kasvussa, jonka myötä tallien määrää lisääntyy. Myös harrastajamäärät kasvavat. Hevosalalle syntyy vuosittain paljon uusia yrityksiä. Hevostalouteen on sidoksissa useita erilaisia yrityksiä, kuten mm. hevosille rehuja tuottavat maanviljelijät. Tämän esiselvityshankkeen avulla kartoitettiin Kyrönmaan alueen hevostalouden tilaa. Hankkeessa selvitettiin hevostaloudesta kokonaan tai osittain saavien yrittäjien lukumäärää, harrastaja määriä ja erikokoisten tallien määrää. Lisäksi kyseltiin alueen hevostalouden kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia. Hankkeessa tehtiin kyselytutkimus, jonka perusteella saatiin ajankohtaista tietoa Kyrönmaan alueen hevostalouden tilasta, tämän hetkisestä toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Kysely lähetettiin kyrönmaalaisille hevosharrastajille ja -yrittäjille, tallien omistajille, ratsastuskouluille ja seuroille/yhdistyksille. Lisäksi käytiin erilaisilla ja -kokoisilla talleilla. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 275 kpl. Esiselvityshanketta hallinnoi Laihian kunta. Hanke rahoitettiin YHYRES kehittämisyhdistys ry:n myöntökiintiöstä. 3

4 2 Hevostalous Suomessa Tämän hetkinen hevosmäärä Suomessa on noin hevosta, ja hevosmäärä lisääntyy vuosittain noin tuhannella hevosella. Määrä oli vielä 1990-luvulla laman jälkeen Hevosmäärän ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan 20 vuoden aikana. Eniten kasvaa ratsuhevosten ja ponien määrä. Tällä hetkellä ratsuja ja ravureita on suunnilleen saman verran. Noin suomalaista omistaa hevosen. (Suomalaisen hevosalan katsaus 2010). Ratsastus harrastuksena kasvaa jatkuvasti. Suomen Ratsastajainliitto on arvioinut, että joka viides vuotias tyttö harrastaa ratsastusta. Ratsastusta harrastavien määräksi arvioidaan (Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet, Maataloustieteen Päivät 2010). Harrastajien määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta Kesä on hevostalouden sesonkiaikaa, jolloin ratsastuskouluissa pyörivät vakituisten iltatuntien lisäksi ratsastusleirit. Tällöin harrastajamäärä on jo noin Raviurheilu on myös yksi suosituimmista yleisölajeista. Raviurheilua seuraa säännöllisesti henkilöä (Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet, Maataloustieteen Päivät 2010). Suomi kuuluukin kansainvälisesti tarkasteltuna Euroopan viiden suurimman ravimaan joukkoon (http://freewebs.com/hevosiin/ravit.htm). Suomen noin hevostallista kolme neljästä tallista sijaitsee maatilan yhteydessä. Neljännes on yrityksiä, joilla ei ole maatilakytköstä. Suomessa on maatilaa, joissa harjoitetaan hevosiin liittyvää toimintaa. Vuonna 2010 hevostalous oli päätuotantosuuntana maatilalla. Hevosten myötä rehun tuottajien määrä kasvaa. Arvion mukaan yksi hevonen kuluttaa maatalouden tuotantoa noin 1,5 eurolla päivässä. Suomessa yksi hevonen tarvitsee rehuntuotantoon ja laiduntamiseen noin 1-1,5 ha peltoa, joka tarkoittaa noin hehtaaria peltoa, noin 5 prosenttia Suomen peltoalasta. Hevonen ei siis ole pelkkä maisemanhoitaja. Hevostalous on ainoa kotieläintuotannon ala, joka kasvaa tällä hetkellä. (Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet, Maataloustieteen Päivät 2010). Hevosalalle syntyy uusia yrityksiä yli sata vuosittain. Kaupunkien ympärille rakennetaan uusia ratsastuskouluja ja talleja. Suomen Ratsastajainliiton vuoden 2010 toimintakertomuksen mukaan Suomessa on SRL:n hyväksymiä ratsastuskouluja 225 kpl, harrastetalleja 51 kpl ja yksityistalleja 14 kpl. Hevostalous työllistää tällä hetkellä noin suomalaista. Sen vuosittainen rahavirta on noin 830 miljoonaa euroa, josta hevosten ja tallien hoito kattaa liki puolet. (Suomalaisen hevosalan katsaus 2010). Kasvava hevostalous eri toimintamuotoineen on merkittävä mahdollisuus maaseudun yritys- ja elinkeinotoiminnan monipuolistamisessa. Hevosrehujen tuotanto ja hevosharrastajille sekä hevosten omistajille tarjottavat palvelut ovat yksi esimerkki. (Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet, Maataloustieteen Päivät 2010). Hevosalalla toimii yhdistyksiä paikallisista valtakunnallisiin toimijoihin. Valtakunnallisista merkittävimpiä ovat Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry. Paikallisia ratsastusseuroja ja hevosyhdistyksiä löytyy paljon. Yhdistykset järjestävät kilpailuja, koulutuksia ja erilaisia tapahtumia mm. näyttelyitä ja avointen ovien päiviä. 4

5 Hevosalan kasvun mukana tulevat haasteet Hevosalan nopea kasvu tuo mukanaan haasteita. Yhtenä haasteena on yritysten kannattavuus. Moni lähtee alalle harrastuksen pohjalta sekä kovasta halusta toimia hevosten parissa, eikä kiinnitä tarpeeksi huomiota taloudelliseen kannattavuuteen. Hevosalan yritys on liian monelle pelkkä harrastus. Kunnissa asuinalueiden kaavoittaminen tulee tulevaisuudessa ottaa huomioon hevostalouden näkökulmasta. Kasvavan hevosalan myötä mukaan tulee jatkuvasti uusia ihmisiä, joiden kokemustausta sekä alasta että hevosista on entistä vähäisempi. On tärkeää pitää huoli sekä harrastajien että yrittäjien osaamisesta. Hevosten hyvinvointi ja ympäristöasiat puhuttavat paljon. Hevosten omistajilla ja harrastajilla ei aina ole riittävästi osaamista hevosen käsittelyyn eikä taitoa lukea hevosten tarpeita. Hevosalan neuvontapalveluiden käyttö on vielä vähäistä. Eri puolella Suomea järjestettäviin koulutuksiin osallistutaan melko hyvin, mutta kynnys neuvontapalveluun on suuri. Hevosalan kasvu lisää neuvonnan tarvetta, joiden aiheita ovat mm. eläinten hyvinvointi, rehuntuotanto, ympäristöasiat, rakentaminen ja kannattavuus. 5

6 3 Hevostalous Kyrönmaalla Kyselyjä lähetettiin 205 harrastajalle, 49 tallille, 2 ratsastuskoululle, 13 hevosalan yrittäjälle tai hevosalaan sidoksissa olevalle, kahdelle 4 H-yhdistykselle ja neljälle ratsastusyhdistykselle. Kyselyt lähetettiin helmikuun lopulla ja vastausaikaa oli kolme viikkoa. Lisäksi kumpaankin ratsastuskouluun vietiin parin viikon ajaksi kyselyitä ja palautuslaatikko. EU-tukikelpoisten hevostilojen yhteystiedot saatiin kuntien maaseutusihteereiltä. Muiden tallien ja harrastajien haku tapahtui lähinnä netin kautta. Harrastajat Harrastajien kyselyyn vastasi 69 hevosharrastajaa, vastausprosentti oli 34. Eniten vastauksia tuli Isostakyröstä. Suurin osa vastaajista, 82 prosenttia, oli naisia. Vastaajia oli jokaisesta ikäluokasta. Suurin osa vastaajista, 42 prosenttia, oli vuotiaita vuotiaita oli 28 prosenttia, alle 18- vuotiaita 22 prosenttia ja yli 50-vuotiaita 9 prosenttia. Vastaajista 48 prosenttia asui Isossakyrössä, 36 prosenttia Laihialla, 10 prosenttia Vähässäkyrössä ja 6 prosenttia lähialueella. Pääosa vastaajista, 73 prosenttia, harrasti ratsastusta. Raviurheilua harrastavien vastauksia tuli 19 kappaletta, joka oli 27 prosenttia vastauksista. 6

7 Hevosen omistajat Vastanneista hevosen omistajista 61 prosenttia omistaa vähintään yhden hevosen. Loput 39 prosenttia harrastavat hevosharrastusta joko ratsastuskouluissa, talleilla tuttujen hevosilla tai tällä hetkellä pitävät taukoa harrastuksesta eri syistä. Hevosen omistajista 45 prosenttia omistaa yhden hevosen ja 25 prosenttia kaksi hevosta. Vastaajista kolmasosan hevonen/hevoset asuvat kotitallissa ja 2/3 asuu vuokratallissa. Suurimmassa osassa talleista (76 prosenttia) ei ole yritystoiminta. 24 prosentissa talleista on yritystoimintaa, mm. ravivalmennusta, täysihoitopaikkojen vuokrausta, ratsastuskoulutoimintaa. Tallit ovat enimmäkseen pieniä, muutaman hevosen talleja. 7

8 Vastaajista 44 prosenttia kertoi hevosten täysihoitopaikan maksavan /kk Kyrönmaan alueella. 30 prosentilla tallipaikka maksaa vain alle 250 /kk, 4 prosentilla /kk ja 22 prosentilla yli 350 /kk. Yli 350 /kk vuokra on lähinnä hevosilla, jotka ovat ravitreenissä. 78 prosenttia vastaajista sanoi Kyrönmaan alueen täysihoitopaikkojen hintatason olevan sopiva. Vain 4 prosenttia sanoi hintatason olevan kallis ja 19 prosentin mielestä hintataso on liian halpa. Kuitenkin 70 prosenttia vastaajista olisi valmis maksamaan enemmän laadukkaasta palvelusta. Tämän hetkisen tallin hoitoon ja palveluihin 91 prosenttia vastaajista ovat tyytyväisiä. Vain 9 prosenttia vastaajista löytää jotain parannettavaa hevosensa tallista, mm. heikot ratsastusmahdollisuudet, täysihoitopaikkojen vähäisyys, lähialueen asukkaiden ahdasmielinen suhtautuminen hevosiin. Useammalla tallilla on käytössä oma ratsastuskenttä. Vastauksista huomaa ratsastusmaneesien vähäisyyden. Kyrönmaan alueella on vain kaksi maneesia, jotka ovat molemmat ratsastuskoulujen käytössä. Laihialta löytyy harjoitusrata ravihevosten treenaamiseen. Vastanneista 12 kappaletta kertoi tallilla olevan kuljetuskaluston, jota vuokrataan. Kahdella tallilla löytyy myös oma kävelytyskone hevosille. Vastaajat listasivat viisi tärkeintä asiaa, jotka he ottavat huomioon valitessaan hevoselleen tallia. Eniten kiinnitetään huomiota asiantuntevaan hoitoon, toiseksi eniten mietitään hevosten tarhausaikaa ja tarhojen kokoa. Myös tallin sijainti omaan asuntoon nähden sekä riittävät valmennusmahdollisuudet ovat merkittäviä asioita. 8

9 Hevosen omistajat käyttävät hevosalan palveluita mm. kengittäessään hevosensa, hevosten lihashuoltoon ja kouluttaakseen hevosiaan eteenpäin. Kyselyssä 51 prosenttia vastasi ostavansa kengityspalveluja. Osa vastaajista kengittää hevosensa itse ja osa hevosista pidetään ilman kenkiä. Hierontapalveluja käyttää 30 prosenttia vastaajista. Hevosten lihashuollosta huolehtiminen lisääntyy hiljalleen. Ratsuhevosten koulutukseen ratsutuspalveluja käyttää 7 prosenttia vastaajista ja ravihevosen valmennuspalveluja ostaa 3 prosenttia. Lisäksi eläinlääkäripalvelut kuuluvat jokaiselle hevoselle vähintään rokotusten ja hampaiden raspausten merkeissä. Lähes puolet (47 %) kyselyyn vastanneista kertoi palveluihin menevän alle 60 kuukaudessa. 40 prosentilla vastaajista palveluihin menee kuukaudessa ja 13 prosentilla yli 100. Kyrönmaan alueella hevosalan palveluiden hinnat vaihtelevat paljon. Hintaan vaikuttaa mm. palvelun tarjoajan koulutustaso ja sijainti. Kysymykseen Onko Kyrönmaan alueella saatavilla monipuolisesti hevosalan palveluita 62 prosenttia vastasi ei ja 38 prosenttia kyllä. Vastaajien mielestä Kyrönmaan alueella on eniten puutetta hevoseläinlääkäreistä (36 %), osaavista hierojista (20 %) ja kengittäjistä (19 %). Myös ratsuttajista, hevoslomittajista ja hevosklinikasta on puutetta. 9

10 Kyselyyn vastanneet ovat halukkaita ostamaan talliltaan lisäpalveluita, joita ovat mm. loimien pesu/pesukone, kuljetuskaluston vuokraus, yksityisopetus ja lastenhoito. Perusrehujen, kauran ja heinän, lisäksi lähes kaikki vastaajat (93 %) ostavat hevosilleen lisärehuja. Selvästi eniten lisärehuja ostetaan Agrimarketista (88 %). Kyselyn perusteella 51 prosentilla vastaajista menee alle 20 kuukaudessa lisärehuihin ja 46 prosentilla kuukaudessa. Vain 3 prosentilla vastaajista kuluu yli 100 kuukaudessa lisärehuihin. 10

11 Ratsuhevosen omistaja ja vuokraaja Ratsuhevosten omistajista ja vuokraajista 62 prosenttia valmentautuu säännöllisesti hevosellaan. Loput ratsastavat harrastusmielessä. Säännöllisesti valmentautuvista ratsukoista 55 prosenttia valmentautuu vähintään kerran viikossa, 15 prosenttia kerran kahdessa viikossa, 10 prosenttia kerran kuukaudessa ja 20 prosenttia harvemmin. Valmentautuvista ratsukoista enemmistö valmentautuu kouluratsastuksessa (64 %) ja loput 28 prosenttia vastaajista valmentautuu esteratsastuksessa. Myös kenttäratsastuksessa valmentautuu 8 prosenttia ja 4 prosenttia lännen ratsastuksessa sekä maasta käsin työskentelyssä. Lähes kaikki kyrönmaalaisia ratsastajia valmentavat valmentajat tai ratsastuksenopettajat ja - ohjaajat tulevat Kyrönmaan alueen ulkopuolelta. Kyselyssä kuitenkin kävi ilmi, että 60 prosentin mielestä alueelle ei tarvita kauempaa tulevia valmentajia. Loput 40 prosenttia on ulkopuolisten valmentajien oppien tarpeessa. Säännöllisesti valmentautuvista ratsukoista 62 prosenttia kilpailee jossakin lajissa. Yksi vastanneista kilpailee kaikissa kolmessa lajissa: este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa. Yksi vastanneista kilpailee vain kouluratsastuksessa ja loput kilpailevat sekä koulu- että esteratsastuksessa. Puolet kilpailevista kilpailee seuratasolla. Vain yksi vastanneista kilpailee kansallisella tasolla. Valmentautuvista ratsukoista 15 prosenttia vastasi, että heidän hevosellaan kilpailee jokin muu kuin hevosen omistaja itse. Hevosen omistajat ostavat ratsastusvarusteensa alan varusteliikkeistä tai Agrimarketista. Moni hevosharrastaja tilaa varusteita myös Internetin välityksellä. 11

12 Ravihevosen omistaja ja vuokraaja 64 prosenttia ravihevosten omistajista valmentaa itse hevostaan/hevosiaan. Loppujen 36 prosentin hevosia valmentaa ammattivalmentaja. Lähes jokaisen vastaajan (90 %) hevosella/hevosilla ajetaan kilpaa, mutta vain 17 prosenttia ajaa hevosellaan kilpaa itse. Muiden, (83 %) hevosilla ajaa kilpaa ammattivalmentaja/-ohjastaja. Pääosa raviharrastajista ostaa ravivarusteensa alan varusteliikkeistä. 12

13 Ratsastusta harrastav at, jotka eivät omista hevosta Suurin osa ratsastusta harrastavista, 68 prosenttia, käy ratsastamassa ratsastuskoulussa. 18 prosenttia kertoi käyvänsä ratsastamassa tutun hevosella. Muutama harrastaja käy harrastetallilla ja yksityistallilla. Vastanneista muutama kertoi käyvänsä kesäisin ratsastusleirillä. Kyselyyn vastanneista 67 prosenttia kertoi käyvänsä SRL:n hyväksymässä ratsastuskoulussa tai harrastetallilla. Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä talli lupautuu noudattaa laadittuja sääntöjä. Jäsentallit tarkastetaan vuosittain. SRL:n hyväksymällä tallilla opetuksesta vastaa koulutettu ratsastuksenopettaja tai -ohjaaja, harrastetallilla harrasteohjaaja. Lisäksi tallilla työskentelee ensiaputaitoinen henkilökunta. Kyselyyn vastanneista 73 prosenttia pitää SRL:n hyväksyntää tärkeänä. Kaikki vastanneista maksaa ratsastustunnistaan Kyrönmaan alueen ratsastustuntien hintataso on vastaajista 93 prosentin mielestä sopiva. Vain 4 prosenttia vastasi hintatason olevan kallis ja 4 prosenttia halpa. Kuitenkin 44 prosenttia vastanneista olisi valmis maksamaan laadukkaasta palvelusta enemmän kuin tällä hetkellä. 55 prosenttia vastanneista ei olisi valmis maksamaan enempää kuin tällä hetkellä ja 4 prosenttia voisi harkita maksavansa. Kyselyssä kysyttiin viittä tärkeintä asiaa valitessa ratsastustallia. Tärkeimmät kriteerit vastanneiden mielestä ovat hevosten soveltuvuus opetuskäyttöön (19 vastanneen mielestä) ja tallin ilmapiiri. Alla olevassa taulukossa ovat vastanneiden mielestä tärkeimmät kriteerit. 13

14 Tärkeimmät kriteerit ratsastuspaikkaa valitessa asiakaspalvelu lauantaituntien mahdollisuus tallin sijainti viihtyvyys monipuolinen hevoskanta monipuoliset tunnit hinta SRL:n hyväksyntä tallin siisteys mukava opettaja hyvinvoivat hevoset sopiva ryhmäkoko kenttä maneesi turvallisuus hyvä ilmapiiri tasokas opetus hevosten soveltuvuus opetuskäyttöön Vastanneiden mukaan lähes jokaiselta tallilta löytyvät ratsastuskenttä ja maneesi. Talleilta löytyy myös lainattavia turvakypäriä ja 12 vastannutta ilmoitti talleilta löytyvän myös lainattavia turvaliivejä. Kyselyssä kysyttiin löytyykö tämän hetkisestä ratsastuskoulusta/-tallista jotain parannettavaa. Tässä muutamia vastauksia kysymykseen: tallilta puuttuu ryhmähenki opetuksen taso on puutteellinen tallin kunto heikohko asiakaspalvelun ystävällisyydessä parannettavaa, varsinkin lasten kohdalla ratsastuskoulun mainonta jossain määrin niukkaa, harrastajat eivät tiedä tallin olemassa oloa tuntiratsastajat joutuvat jakamaan tuntinsa tallin henkilökunnan kanssa vakiotuntilaiset haluaisivat pitää oman vakioryhmänsä ilman eritasoisia vierailijoita tuntien ryhmäkoot joskus turhan suuret tallin siisteydessä sanottavaa Kyselyyn vastanneista hevosharrastajista 60 prosentin mielestä Kyrönmaan alueella ei ole monipuolisesti ratsastusharrastusmahdollisuuksia. 18 hevosharrastajan mielestä Kyrönmaan 14

15 alueelle kaivataan vaellustallia. Kyrönmaalle toivottiin myös valmennustyyppistä tallia, jossa pääsisi valmentautumaan ja kisaamaan ratsastajat, joilla ei ole mahdollisuutta omaan hevoseen. Kyrönmaan alueen talleilla on mahdollisuus käydä hoitamassa hevosia ja poneja. Myös omaan hoitohevoseen/poniin on mahdollisuus. Kyrönmaan alueen ratsastajat ostavat ratsastusvarusteensa suurimmaksi osaksi erikoistuneista tarvikeliikkeitä (30 %) ja Agrimarketista (33 %). Myös netistä tilataan varusteita. 15

16 Raviurheilu harrastavat, jotka eivät omista hevosta Vain kaksi kyselyyn vastanneista harrastaa raviurheilua. Molemmat vastaajat käyvät ajamassa tutun/kaverin hevosella. Kummaltakin tallilta löytyy harjoitusrata, joka mahdollistaa hyvät ja turvalliset ajoreitit. Vastaajat pitivät tärkeimpinä asioina harrastuspaikkaa valitessaan: tallin ja hevosen omistajaa tallin siisteyttä turvallisuutta hevosten soveltuvuutta ajokäyttöön turvallisia ajomaastoja ja -ympäristöä hyvää ilmapiiriä Kyrönmaan alueen raviharrastusmahdollisuudet ovat melko suppeat. Jos haluaa aloittaa raviharrastuksen, lähin raviopetuspaikka on Seinäjoella raviradan vieressä sijaitseva Seinäjoen poniravikoulu. Hevosharrastajien kommentteja Kyrönmaan alueen hevostalouden kehittämisestä Moni harrastaja kertoi tarvitsevansa ratsastusreitistöä turvalliseen maastoiluun. Liikenteessä ei kunnioiteta tarpeeksi hevosia ja ratsastajia, jonka seurauksena vaaratilanteet ovat lähellä. Hevonen on suuri eläin, joka säikähtäessään pakenee äkkipikaisesti johonkin suuntaan. Auton ja hevosen törmätessä vaarassa on myös ihmishenki. Hevosten omistajat kaipaavat yleisesti esillä olevaa listaa alueen hevospalveluista. Varsinkin alueelle muuttavien hevosten omistajien on vaikea löytää hevosalan yrittäjiä, koska yrittäjät eivät välttämättä mainosta palvelujaan. Tällä hetkellä Kyrönmaalla markkinoinnissa luotetaan puskaradion toimivuuteen. Usea vastanneista ehdotti palveluiden helposti löytymiseen Internetsivuja. Kyrönmaan alueelle kaivataan kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettuja ratsastusalueita (ratsastuskenttä ja/tai maneesi). Muutama vastaaja kertoi maneesien vähyydestä, mutta useampi hevosen omistaja on vailla kunnollista ratsastuskenttää. Ravi-ihmiset kaipaavat Kyrönmaan alueelle harjoitusrataa, jossa olisi hyvä pohja. Yleisessä käytössä oleva harjoitusrata mahdollistaisi hevosten treenaamisen ryhmässä. Alueella on puutetta erilaisista hevosalan yrittäjistä, lähinnä kengittäjistä. Kyrönmaan alueella ei ole hevosiin erikoistuvaa eläinlääkäriä, mikä näkyi kyselyn vastauksista. Myös hevosklinikkaa 16

17 toivotaan Kyrönmaan alueelle. Lähiseudulla kuitenkin on hevosklinikoita, mm. Seinäjoella ja Vöyrillä. Vöyrillä hevosklinikan yhteydessä toimii lisäksi oriasema. Hevosharrastajien toiveena on hevosille tarkoitettu uittopaikka Kyrönmaan alueelle. Laihialta löytyy Marttilan säätiön rakennuttama kahluupaikka hevosille. Myös lähialueella Ylistaron asemalla on kunnollinen uittosuora. Moni vastaaja toivoo Kyrönmaan alueelle täysihoitotallia, jossa ei olisi muuta toimintaa, esimerkiksi ratsastuskoulutoimintaa. 17

18 Tallin pitäjät Kysely lähetettiin 49 kyrönmaalaiselle hevostallin pitäjälle, joista 18 vastasi siihen. Vastausprosentti nousi 36,7 prosenttiin. Vastanneista talleista 39 prosenttia sijaitsi Isossakyrössä, 33 prosenttia Laihialla ja 28 prosenttia Vähässäkyrössä. Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet ikäänsä. Ikäjakauma oli melko tasainen. Vastaajista sekä vuotiaita että vuotiaita oli 42 prosenttia. Yli 50-vuotiaita tallin omistajia oli 17 prosenttia vastaajista. 18

19 Hevostalouden kehittyminen ja kasvaminen näkyy myös Kyrönmaan hevostallien perustamisessa. Vastanneiden talleista 45 prosenttia on perustettu vuoden 2000 jälkeen. Kyrönmaan alueen tallit ovat suurimmaksi osaksi pieniä muutaman hevosen talleja. Alla olevasta taulukosta näkee tallien jakautuman karsinamäärän mukaan. Vastausten perusteella alueella on eniten neljän hevosen talleja (35 prosenttia) sekä kahden ja kolmen hevosen talleja (18 prosenttia). Lähes kymmeneltä tallilta löytyy ratsastuskenttä ja neljältä tallilta harjoitusrata. Osa talleista vuokraa hevoskuljetuskalustoaan ulkopuolisille. Kyselyn perusteella tallin omistajat pitävät Kyrönmaan alueen hintatasoa sopivana tai halpana. 19

20 Osa talleista käyttää välillä lomitusapua, jonka saaminen ei ole helppoa. Yleisin käytössä oleva kuivike on turve, myös kutteria käytetään paljon. Moni käyttää muun kuivikkeen seassa olkea tai jossain vaiheessa vuodesta olkikuivitusta. Suurimmalla osalla vastaajista on maataloustoimintaa, joka helpottaa oljen saatavuutta. Olki saadaankin pääsääntöisesti omilta pelloilta, johon lanta-kuivike-seos kuljetetaan. Kutterin saatavuutta pidetään huonona. Turpeen saatavuus on kutteria parempi. Uudesta olkipelletistä kenelläkään vastanneella ei ole kokemusta, mutta muutama vastanneesta oli kiinnostunut kokeilemaan kyseistä kuiviketta. Lähes kaikki, 82 prosenttia vastanneista, tuottavat itse heinänsä. Vain muutama talli ostaa heinänsä maanviljelijältä/heinäntuottajalta. Puolet vastanneista tekee tai vaatii heinästä laatuanalyysin. Heinän saatavuus on suhteellisen hyvä, jos on valmis maksamaan laadukkaasta heinästä pyydetyn hinnan. Alueelta ei välttämättä löydy kuitenkaan paikkaa, josta saisi koko sisäruokintakaudeksi heinät vaan heiniä täytyy kysellä useammasta eri paikasta. Enemmistö, hieman yli puolet, vastaajista ostaa hevosilleen kaurat. Lähes kaikki ostavat kaurat maanviljelijältä. Muut lisärehut hankitaan pääasiassa maatalousliikkeitä, 61 prosenttia ostaa Agrimarketista ja 17 prosenttia K-maataloudesta. Lisärehuihin käytetään kuukaudessa. Myös ratsastus- ja ravivarusteiden hankinnassa käytetään eniten Agrimarketia. Hevostarvikeliikkeitä käytetään toiseksi eniten. Muita varusteiden hankintapaikkoja ovat raviradan raviautot ja tarvikeliikkeet sekä K-maatalous. Internetiä käytetään myös varusteiden hankintaan, mm. Hööks, Hevari, Horze. Tallin työvälineet hankitaan pääasiassa Agrimarketista. 20

21 Vastaajista puolet käyttää loppusijoituksena teurastusta ja toiset puolet hautaavat ruhon piikittämisen jälkeen. Suurin osa vastanneista piti tallin kannattavuutta heikkona. Tallin pitäjiltä kysyttiin, millaisena he näkevät tallin tulevaisuuden 5-10 vuoden kuluttua. Suurin osa kysymykseen vastanneista näkee tulevaisuuden valoisana ja aikoo kehittää tallin toimintaa, mm. keskittymällä asiakaspalveluun, lisäämällä täysihoitopaikkoja, lisäämällä omaa hevosmäärää ja monipuolistamalla toimintaansa. Muutama vastaajista kertoi hevostoimintansa loppuvan hiljalleen. 21

22 Suurimmat edut ja mahdollisuudet talleilla: rahallisesti heinän ja kauran tuottaminen itse mahdollisuus kouluttaa ja liikuttaa hevoset itse Vaasan läheisyys toisen hevosyrityksen läheisyys, jolloin mahdollisuus yhteistyöhön hyvä sijainti laajennusmahdollisuus täysihoitotalliksi omat heinät hevoskuljetuskalusto maatalouskoneet nuoret, kasvavat varsat Suurimmat ongelmat ja haasteet talleilla: vaihtelevat sääolot, lähinnä kevään ja syksyn kurakelit ajan puute hevosalan yleinen heikko kannattavuus varsojen alhainen hintataso vanhat rakennukset lomittajan saaminen Hevosalalla neuvonnan käyttö ei ole vielä kovin yleistä. Vastaajista lähes puolet ei käytä neuvontapalveluita. Muutama tallin pitäjä haluaa neuvoja hevosten ruokintaan liittyvissä asioissa. Neuvontaa käytetään myös yrityksen kannattavuuslaskennassa, investointisuunnitelmissa ja ympäristöön liittyvissä asioissa. 22

23 Ruokinta nousi suosituimmaksi aiheeksi kysymyksessä minkälaiset hevosalan kurssit ja luennot kiinnostavat. Lisäksi hevosen terveys ja hyvinvointi sekä hevosten kasvatus ovat kiinnostavia aiheita luennoille. Enemmistö kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Kyrönmaan alueella on monipuolisesti hevosalan palveluita tarjolla. Moni kertoi kaupunkien läheisyyden olevan positiivinen asia palveluiden saatavuudessa. Esille tulleita puutteita olivat: hevosreitistöt hevosiin erikoistunut eläinlääkäri hevoskuljetuspalvelu kokopäiväisesti työskentelevä kengittäjä hevosalan koulutukset o mm. hevosten sairauksista ja ruokinnasta o aiheita, joihin pystyvät osallistumaan sekä ravi- että ratsuväki yhteinen harjoitusrata ammattitaitoiset yrittäjät hevoslomittaja Kiinnostus yhteistyöhön jakoi mielipiteitä. Vastanneista 38 prosenttia kertoi, ettei ole kiinnostunut yhteistyöstä muiden tilojen tai toimijoiden kanssa. Loput 62 prosenttia on kiinnostunut yhteistyöstä. Muutamalla tallilla on ollut minimaalista yhteistyötä tai yhteistyö on aloitteilla. Kyselyyn vastanneilta tulleita yhteistyöideoita: yhteistyössä alan ammattilaisten luentoja 23

24 lomitusrengas tallien kanssa yhteiset harjoittelupaikat ryhmäajoja Yhteistyön heikkoutena nähdään hevosalaa kiusaava kateus toisia kohtaan. Hevosalan yritykset Kyrönmaalla Kyrönmaan alueella ei ole kovin montaa hevospalveluita tarjoavaa yritystä, mutta alueen ulkopuolelta Seinäjoen ja Vaasan alueilta löytyy tarvittaessa paljonkin yrityksiä. Ratsastuskoulut Kyrönmaalta löytyy kaksi ratsastuskoulua, joista toinen on Suomen ratsastajainliiton hyväksymä ratsastuskoulu. Ratsastuskoulut ovat tarkoitettu jokaiselle ratsastuksesta kiinnostuneelle kokoon, ikään tai sukupuoleen katsomatta. Ratsastustunnit pidetään pääasiassa arki-iltaisin, ja toisessa ratsastuskoulussa on myös mahdollisuus lauantaitunteihin. Ratsastustuntien määrää lisätään kysynnän mukaan. Kummassakin ratsastuskoulussa tuntitoiminnassa on käytössä noin 10 hevosta/ponia ja kokonaishevosmäärä on noin 15. Kummassakin ratsastuskoulussa on erinomaiset puitteet monipuoliseen ratsastusharrastukseen. Tallialueelta löytyvät ratsastuskenttä, maneesi ja jonkin verran maastoratsastusreittejä. Maneeseja vuokrataan myös eri käyttötarkoituksiin, mm. ulkopuolisille ratsastajille ja koiraharrastajille. Ratsastuskouluissa löytyy tuntiratsastajille lainattavia turvakypäriä, toisesta tallista löytyy myös turvaliivejä. Normaalien ratsastustuntien lisäksi kesällä järjestetään ratsastusleirejä. Ratsastusleirit ovat ratsastuskoulusta riippuen joko kurssimuotoisia, joissa yövytään kotona, tai leirejä, joissa yövytään tallilla. Kummankin ratsastuskoulun yhteydessä on maatila, josta saadaan hevosille rehut. Kummatkin ratsastuskouluyrittäjät tiedostavat vähäisen markkinointinsa. Internetistä löytyy molempien selkeät ja hyvät nettisivut, joissa on ratsastuskoulujen yhteystiedot, pientä esittelyä tallista sekä hevosista, tapahtumia jne. Ratsastuskouluyrittäjät näkevät tämän hetkisen toimintansa kannattavuuden olevan tyydyttävällä tasolla. Viime aikoina tehdyt investoinnit syövät vielä ratsastuskoulun tuloja. Kaikki uudet asiakkaat ovat tervetulleita. 24

25 Haasteena ratsastuskouluyrittäjät näkevät ratsastustuntien alhaisen hintatason, joka on Suomen hintatasoon nähden matala. Alla olevasta taulukosta näkee ratsastustuntien hintaerot ympäri Suomea. Taulukkoon on laskettu keskiarvo eri alueiden ratsastuskoulujen internet-sivuilla ilmoitetuista hinnoista. Selkeästi kalleimmat ratsastustunnit ovat Etelä-Suomessa, jossa hintahaitari oli euroon. Yli 20 euron keskiarvot on myös Pirkanmaalla ja Varsinais- Suomessa. Halvimmat alueet ovat Pohjanmaa (ka 18,5 ) ja Etelä-Pohjanmaa (ka 17 ). Lähde: Ratsastuskoulujen internet-sivuilla olevat hinnat. Kyrönmaan ratsastuskoulujen haasteena on pienen alueen vähäinen harrastajakunta. Alueen ratsastuskoulut eivät ole erikoistuneet mihinkään tiettyyn asiakasryhmään vaan ratsastamaan ovat tervetulleita kaikki innokkaat ratsastajat. Asiakasryhmästään on pidettävä huolta, koska sekä Vaasa että Seinäjoki ovat lähellä ja kaupungeissa on enemmän tarjontaa hevosharrastajille. Asiakaskuntaa kasvattaessa on keskityttävä monipuoliseen markkinointiin. Ratsastuskoulujen tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu jatkaa sekä kehittää ratsastuskoulutoimintaa. Ravitallit ja -valmennus Ravihevosten valmennusta tarjoavia ravitalleja löytyy lähinnä Laihialta. Lisäksi Kyrönmaan alueella on pienempiä talleja, joihin otetaan valmennettavia olosuhteiden salliessa. 25

26 Täysihoitotallit Täysihoitotalleista on pulaa. Kyrönmaan alueella on paljon pieniä, muutaman hevosen talleja. Alueelle kaivataan täysihoitotallia, jossa olisi valmennus-/harrastuspuitteet kunnossa, mm. ratsastuskenttä, maneesi ja harjoitusrata. Täysihoitotallilla tarkoitetaan tallia, jossa ei ole muuta toimintaa. Kengittäjät Kyrönmaan alueelta löytyy muutama kengittäjä. Pimeänä työskentelevät kengittäjät edistävät harmaata taloutta ja samalla heikentävät laillisesti työtä tekevien kengittäjien ansioita. Pimeiden kengittäjien takia alueen kengityshinnat ovat muuta Suomen hintatasoa alempana. Alueella on tarvetta kengittäjille, jotka tekevät työnsä verollisena. Hevoshierojat Kyrönmaan alueella ei ole hevoshierojia. Lähialueelta, Vaasan ja Seinäjoen alueilta, löytyy päätoimisesti työskenteleviä hevoshierojia ja paljon sivutoimisia hierojia. Kengittäjien vastausten perusteella alueella ei ole tarvetta uusille hevoshierojille. Erikoistumista puolestaan pidettiin hyvänä asiana. Hevoshierojat pitävät alueen hintatasoa kohtuullisena. Hevoslomittajat Hevoslomittajista on pulaa Kyrönmaan alueella. Alueelta ei löydy yhtään lomituspalvelua tarjoavaa yrittäjää. Hevostarvikemyyjät Tervajoella sijaitsevassa Kyrönmaan Agrimarketissa on laaja valikoima hevostarvikkeita hevosharrastajille ja hevosen omistajille. Liikkeestä löytyy tarvikkeita ratsastus- ja raviharrastajille sekä hevosille. Lisäksi liikkeestä saa hevosrehuja, kuivikkeita, kengitystarvikkeita ja tallitarvikkeita. Kyrönmaalaiset käyttävät myös jonkin verran Ylistaron Agrimarketia. 26

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria. HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.fi Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma

Lisätiedot

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hevosmäärän historia 375 000 31 500 75 000 130 000 Hevosmäärän jakautuminen Hevostalouden tunnuslukuja Suomessa n. 75 000

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Julkaistu 12.10.2012 Hevosalan yhteistyöseminaarissa Ypäjällä Hevostalouden tulevaisuuden näkymiä ja kehittämiskohteita Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on loistava, monipuolinen

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Monta houkuttelevaa hevosalan ammattia

Monta houkuttelevaa hevosalan ammattia Monta houkuttelevaa hevosalan ammattia Hevosharrastus on laadukas valinta. Se tarjoaa mahdollisuuden kilpailla, harrastaa, ylittää itsensä tai vain olla mukana kaikille kiinnostuneille. Hevosharrastuksen

Lisätiedot

Eläinlääkäri. Kengitys. Fysioterapia/ hieronta. Koulutus/ valmennus

Eläinlääkäri. Kengitys. Fysioterapia/ hieronta. Koulutus/ valmennus Palveluiden saatavuus (koko Satakunta) Yrittäjiltä kysyttiin, miten he kokevat palveluiden saatavuuden alueellansa. Paras saatavuus palveluilla eläinlääkäri, kengittäjä, fysioterapia/ hierta, ravirata

Lisätiedot

Hevosalan yrittäjyyskartoitus Satakunnassa

Hevosalan yrittäjyyskartoitus Satakunnassa Hevosalan yrittäjyyskartoitus Satakunnassa Nykytoiminnan ja kehittämistarpeiden kartoittaminen - kysely alan toimijoille Hevostaloutta harjoittavan nimi Tallin / Yrityksen nimi Lähiosoite Postinumero (

Lisätiedot

Tervetuloa. ratsastamaan!

Tervetuloa. ratsastamaan! Tervetuloa ratsastamaan! Miksi ratsastus? Hevoset ovat ihania. Siihen kiteytyy, miksi 170 000 suomalaista ratsastaa. Ratsastus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harrastaa monin eri tavoin. Hevosen kanssa

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 2012-2013. 1. vuosi 2. vuosi - 6 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 1 1,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 2012-2013. 1. vuosi 2. vuosi - 6 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 1 1,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 00 (hevoskasvatus), yopohjainen Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov (sisältyy työssäoppimista vähintään 0 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäytteen, jonka laajuus on

Lisätiedot

Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Ypäjällä

Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Ypäjällä Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Ypäjällä Työn aiheen valintaan johtivat omat kokemukseni sekä hevosurheilun harrastajana että hevosalan koulutettuna työntekijänä kuin myös pitkä kokemus vapaaehtoisella

Lisätiedot

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen MTK:n maatalous- ja maaseutupolitiikan AMK-konferenssi 19.3.2015 Maarit Hollmén, MTK Hevosmäärän historia 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000

Lisätiedot

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta projektipäällikkö Heini Iinatti Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma Laadittiin 2008, valmis 2009 Tunnistettiin kehittämistarpeet Määriteltiin

Lisätiedot

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov Hevostalouden perustutkinto 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä ja opinnäyte vähintään Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskus Luke Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen, Tampere 9.5.2015 Yhteiskunnan muutos hevostalouden

Lisätiedot

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastuksen kasvulukuja Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten perusteella. Tämä artikkeli päivitetään, kun uusi tutkimus valmistuu. Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastusharrastus

Lisätiedot

Ratsastus. - koko elämän harrastus

Ratsastus. - koko elämän harrastus Ratsastus - koko elämän harrastus Nouse ratsaille! Ratsastus on luonnonläheinen, tasa-arvoinen ja monipuolinen liikuntamuoto, joka sopii lähes kaikille ikään, kokoon ja sukupuoleen katsomatta. Ratsastusta

Lisätiedot

HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE KEVÄINEN OPINTOREISSU 16. - 17.5.2013 MATKARAPORTTI

HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE KEVÄINEN OPINTOREISSU 16. - 17.5.2013 MATKARAPORTTI HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE KEVÄINEN OPINTOREISSU 16. - 17.5.2013 MATKARAPORTTI Hevoosella vaan koulutushanke järjesti keväisen opintoretken 16. - 17.5.2013. Matkalle lähti hankevetäjien (Susanna Hakkarainen

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Hevonen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristössä seminaari. Lahti 15.4.2014 Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi

Hevonen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristössä seminaari. Lahti 15.4.2014 Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi Hevonen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristössä seminaari Lahti 15.4.2014 Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi SUOMESSA HEVOSTIHEYS ASUKASTA TAI 1000 /ha KOHDEN ON ERITTÄIN PIENI VERRATTUNA MONEEN

Lisätiedot

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hevostalouden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.2.7 Hevossiittolassa työskenteleminen 20 osp, valinnainen t.o. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2015 Rusko Riding Team ry.

TOIMINTALINJA 2015 Rusko Riding Team ry. TOIMINTALINJA 2015 Rusko Riding Team ry. - turvallisessa seurassa VISIO: Rusko Riding Team ry. (TeamRR) on aktiivinen ratsastusseura, joka palvelee niin yksityishevosten omistajia kuin ratsastuskoulun

Lisätiedot

SUOMALAINEN HEVOSYRITTÄJÄ

SUOMALAINEN HEVOSYRITTÄJÄ SUOMALAINEN HEVOSYRITTÄJÄ Uudistuva hevostalous, Hevosyrittäjyyskysely 2017 Hevosyrittäjäuutiset 12.5.2017 Mustiala Markku Saastamoinen, Luke Vastaajien jakautuminen 25 % 75 % 575 vastausta; 75 yrittäjiä

Lisätiedot

Seuratoiminnan yleiset edellytykset ja tavoitteet. Toimintaamme ohjaavat arvot

Seuratoiminnan yleiset edellytykset ja tavoitteet. Toimintaamme ohjaavat arvot Toimintasuunitelma 2015 Seuratoiminnan yleiset edellytykset ja tavoitteet Kouvolan Ratsastajat ry edustaa Kaakkois-Suomen alueen ratsastusurheilua. Seuran toiminnan tarkoituksena on tehdä seuran toimialueella

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

PIENI HEVOSTAITO-OPAS SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 3

PIENI HEVOSTAITO-OPAS SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 3 PIENI HEVOSTAITO-OPAS SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 3 TÄMÄN HEVOSTAITO-OPPAAN OMISTAA TALLI Hevoset asuvat tallissa. Jokaisella hevosella on tallissa oma karsinansa. Hevoset ovat päivisin ulkona tarhassa.

Lisätiedot

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA 1. YLEISTÄ TOIMINTALINJASTA 2. VISIO 3. ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET 6. ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO

Lisätiedot

HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE

HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE 13.04. 15.10.2010 1 Hevosvoimaa -esiselvityshanke Rahoittaja Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry., hallinnoija Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy Esiselvityshanke 13.4.

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA. Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvityshanke

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA. Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvityshanke HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvityshanke Projektipäällikkö Heini Iinatti, ProAgria Oulu p. 0443090869, heini.iinatti@kenttaratsastus.fi POHJOIS-POHJANMAAN HEVOSTALOUDEN

Lisätiedot

JOHDANTO. Suvi Nieminen / suvin.kuvat.fi

JOHDANTO. Suvi Nieminen / suvin.kuvat.fi 1 SISÄLTÖ JOHDANTO. 3 RATSASTUSSEURAN VISIO... 4 RATSASTUSSEURAN ARVOT... 4 RATSASTUSSEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET... 5 Vakiintunut vuosittainen toiminta... 5 Seuran

Lisätiedot

Hevosalan opintoja nuorille

Hevosalan opintoja nuorille Kaustisella ja Perhossa Hevosalan opintoja nuorille Toteuta unelmasi - kouluttaudu hevosalan ammattilaiseksi Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Hevostalous, Kaustinen & Perho kpedu Keski-Pohjanmaan ammattiopiston

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

PIENI HEVOSTAITO-OPAS

PIENI HEVOSTAITO-OPAS PIENI HEVOSTAITO-OPAS HEVONEN Hevosia on erikokoisia, erinäköisiä ja erivärisiä. TALLI Hevoset asuvat tallissa. Jokaisella hevosella on tallissa oma karsinansa. Hevoset ovat päivisin ulkona tarhassa. Tallialueeseen

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

SUOMENHEVONEN. Vauhtia. Voimaa. Tunnetta.

SUOMENHEVONEN. Vauhtia. Voimaa. Tunnetta. SUOMENHEVONEN Vauhtia. Voimaa. Tunnetta. Suomenhevonen Suomenhevonen on Suomen kansallishevonen ja ainoa alkuperäinen kotimainen hevosrotu. Suomenhevosia on Suomessa noin 20 000. Suomenhevosvarsoja syntyy

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

TUIKEN TALLIN. 320e LEIRI II. Veera Saarelan ESTELEIRI. 320e LEIRI III. Aikuisten ALKEISleiri. 320e LEIRI IV. Veera Saarelan ESTEVALKKULEIRI

TUIKEN TALLIN. 320e LEIRI II. Veera Saarelan ESTELEIRI. 320e LEIRI III. Aikuisten ALKEISleiri. 320e LEIRI IV. Veera Saarelan ESTEVALKKULEIRI TUIKEN TALLIN KESÄLOMALEIRIT 2014 LEIRI I 2.-6.6. YLEISLEIRI LEIRI II 9.-13.6 Veera Saarelan ESTELEIRI LEIRI III 16.-20.6 Aikuisten ALKEISleiri LEIRI IV 23.-27.6 Veera Saarelan ESTEVALKKULEIRI LEIRI V

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA (hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajaopiskelijat) Tervetuloa vastamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla

Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla Liite 9.6.2008 65. vuosikerta Numero 2 Sivut 8 9 Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla Hanna Lensu, Maaseudun Tulevaisuus Keijo Viertoman ja Tiina Tuomisen tilan 30 vuotta vanhan mullinavetan

Lisätiedot

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt Tunnusluvut 2015 Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt SUOMEN HIPPOS RY Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Pitää rekisteriä ja kantakirjaa kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista Johtaa

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

5.19.2 LIIKUNTA / ESTERATSASTUSVALMENNUS (LIE)

5.19.2 LIIKUNTA / ESTERATSASTUSVALMENNUS (LIE) Liite nro 30 76 11.12.2012 5.19.2 LIIKUNTA / ESTERATSASTUSVALMENNUS (LIE) Opetuksen tavoitteet Esteratsastusvalmennuksen tavoitteena on ohjata ratsastajia toimimaan määrätietoisesti ja monipuolisesti,

Lisätiedot

3 Hevosalan ammatit ja koulutus

3 Hevosalan ammatit ja koulutus 3 Hevosalan ammatit ja koulutus Päivi Laine Hevosala on tulevaisuuden ala myös paikallistasolla. Harrastus lisääntyy ja monipuolistuu sekä taajamissa että maaseudulla. Alan yritysten määrä kasvaa edelleen,

Lisätiedot

HEVOSALAN TULEVAISUUDEN MENESTYSTEKIJÖITÄ JA OSAAMISTA

HEVOSALAN TULEVAISUUDEN MENESTYSTEKIJÖITÄ JA OSAAMISTA HEVOSALAN TULEVAISUUDEN MENESTYSTEKIJÖITÄ JA OSAAMISTA Markku Saastamoinen MTT HEVOSTUTKIMUS Mahdollisuuksien hevonen, Tulevaisuuspäivä, Espoo 2.4.2014 Tulevaisuus? Hevosala tunnetusti suhdanneherkkä ja

Lisätiedot

Seuratoiminnan yleiset edellytykset ja tavoitteet. Toimintaamme ohjaavat arvot

Seuratoiminnan yleiset edellytykset ja tavoitteet. Toimintaamme ohjaavat arvot Toimintasuunitelma 2016 Seuratoiminnan yleiset edellytykset ja tavoitteet Kouvolan Ratsastajat ry edustaa Kaakkois-Suomen alueen ratsastusurheilua. Seuran toiminnan tarkoituksena on tehdä seuran toimialueella

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

www.hevosyrittaja.fi Kasvatustoiminnan näkökulma HEVOSYRITYS KYSELYN (2013) TULOKSIA Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Jalostuspäivät 2014

www.hevosyrittaja.fi Kasvatustoiminnan näkökulma HEVOSYRITYS KYSELYN (2013) TULOKSIA Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Jalostuspäivät 2014 Kuva Janina Suokas Kasvatustoiminnan näkökulma HEVOSYRITYS KYSELYN (2013) TULOKSIA Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Jalostuspäivät 2014 www.hevosyrittaja.fi Jalostuspäivien kasvatustoiminnan TULEVAISUUS

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen toiminta ja tavoitteet

Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen toiminta ja tavoitteet Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen toiminta ja tavoitteet Kaupunkimittausosasto, Helsinki Marja Kivenheimo Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen kehittämistoimikunta Ratsastuksen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Hevosalan yrittäjyyskartoitus Satakunta 2010

Hevosalan yrittäjyyskartoitus Satakunta 2010 Hevosalan yrittäjyyskartoitus Satakunta 2010 Pro Agria Satakunta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 1 Sisältö 1. Kyselyn tausta ja toteuttaminen... 4 2. Satakunta, koko aineisto... 5 Nykytoiminta...

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Tunnusluvut 2013. Massive Babe / Mika Forss, Solvalla 3-vuotiaiden tammojen ME 11,0 / 1609m

Tunnusluvut 2013. Massive Babe / Mika Forss, Solvalla 3-vuotiaiden tammojen ME 11,0 / 1609m Tunnusluvut 2013 Massive Babe / Mika Forss, Solvalla 3-vuotiaiden tammojen ME 11,0 / 1609m Suomen Hippos ry Vastaa ravikilpailutoiminnasta Rekisteröi kaikki kavioeläimet Tuottaa hevosalan jalostuspalveluja

Lisätiedot

Seuran kevätkokous pidettiin ja syyskokous Lisäksi hallitus piti ylimääräisen

Seuran kevätkokous pidettiin ja syyskokous Lisäksi hallitus piti ylimääräisen Myllyn Ratsukot ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 oli seuran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Seuran toiminnan tavoitteena on edistää ratsastusurheilua ja muuta siihen liittyvää toimintaa siten,

Lisätiedot

HEPOLAN RATSUTALLIN ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 25.11.2009. Malli by Anne-Mari Näsi

HEPOLAN RATSUTALLIN ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 25.11.2009. Malli by Anne-Mari Näsi HEPOLAN RATSUTALLIN ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 25.11.2009 Malli by Anne-Mari Näsi Hepolan Ratsutalli Sivu 2 / 7 YHTEYSTIEDOT Toiminimi Y-tunnus Hepolan Ratsutalli 2223366-0 Yhteyshenkilö/ yrittäjä:

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Tilin käyttöoikeus on Laatukimpan vetäjillä Katri Leskisellä ja Marika Tikkasella.

Tilin käyttöoikeus on Laatukimpan vetäjillä Katri Leskisellä ja Marika Tikkasella. KIMPAN YHTEISOMISTUSSÄÄNNÖT Yhtymän nimi ja kotipaikka Melekomonen -Talli, KAJAANI. Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat yhdessä omistamansa hevosen, Peggy Beat, 246001L00122296, omistuksesta ja käytöstä

Lisätiedot

Ratsastuksen 2000-luvun ilmiöt

Ratsastuksen 2000-luvun ilmiöt HEVOSALA WAU! Yhteiskunnan muutos o Väestö ikääntyy ja keskittyy alueellisesti o Yhteiskunta palvelullistuu ja hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa o Some ja digitaalisuus mullistavat vuorovaikutussuhteita

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

HINGUNNIEMESTÄ TYÖELÄMÄÄN

HINGUNNIEMESTÄ TYÖELÄMÄÄN HINGUNNIEMESTÄ TYÖELÄMÄÄN HINGUNNIEMEN OPISKELIJOIDEN TYÖLLISTYMINEN JA JATKOKOULUTTAUTUMINEN OPINTOJEN PÄÄTYTTYÄ Annu Puurunen Elina Kyrönviita Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat r.y. Jäsenkysely 2013

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat r.y. Jäsenkysely 2013 Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat r.y. Jäsenkysely 2013 Kaikkiaan vastauksia tuli 51 kpl. Vastaajista 30 kpl on harrastanut koirien kanssa 5 vuotta tai pidempään vastaajista 62% on vetänyt treenejä ryhmissä.

Lisätiedot

Hevosalan fiilisbarometri 2015

Hevosalan fiilisbarometri 2015 Hevosalan fiilisbarometri 2015 Yhteenveto tuloksista Sirpa Pussinen ja Terhi Thuneberg Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Kyselyprojektissa mukana HAMKin hevostalouden opiskelijat Riikka Alijoki, Marika

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Tuusulan Hevoskylä Yhteenveto Harava-kyselyn tuloksista

Tuusulan Hevoskylä Yhteenveto Harava-kyselyn tuloksista Tuusulan Hevoskylä Yhteenveto Harava-kyselyn tuloksista YRITTÄJÄT 26.9.2016 Pilvi Nummi (SomeCloud) Eija Hasu (Tutkimus- ja suunnittelupalvelu Kiila) Raportin sisältö Tuusulan hevoskylä -kyselyllä selvitettiin

Lisätiedot

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Tunnusluvut 2012 Brad de Veluwe ja Tuomas Korvenoja, UET GP, Gelsenkirchen 2012

Tunnusluvut 2012 Brad de Veluwe ja Tuomas Korvenoja, UET GP, Gelsenkirchen 2012 Tunnusluvut 2012 Brad de Veluwe ja Tuomas Korvenoja, UET GP, Gelsenkirchen 2012 Suomen Hippos ry Vastaa ravikilpailutoiminnasta Rekisteröi kaikki kavioeläimet Tuottaa hevosalan jalostuspalveluja Koordinoi

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010 HEVOSTENHOITO JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN, 10 ov 1.Työprosessin hallinta kokonaan oman työn suunnitteleminen ja töiden tekeminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

KYRÖ SJÄ RVEN RÄTSÄSTÄJÄT RY TÖIMINTÄLINJÄ

KYRÖ SJÄ RVEN RÄTSÄSTÄJÄT RY TÖIMINTÄLINJÄ KYRÖ SJÄ RVEN RÄTSÄSTÄJÄT RY TÖIMINTÄLINJÄ 5.2.2017 Sisältö JOHDANTO... 3 RATSASTUSSEURAN VISIO...4 RATSASTUSSEURAN ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET... 5 RATSASTUSSEURATOIMINNAN TAVOITTEET...6 Lyhyen aikavälin

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Katsaus hevosalan yritystoimintaan

Katsaus hevosalan yritystoimintaan Katsaus hevosalan yritystoimintaan raportti hevosyrittäjyys 2009 -kyselystä Sirpa Pussinen & Terhi Thuneberg Katsaus hevosalan yritystoimintaan raportti hevosyrittäjyys 2009 -kyselystä Sirpa Pussinen &

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Hyvä hevosalan yrittäjä. Kiinnostuitko?

Hyvä hevosalan yrittäjä. Kiinnostuitko? Hyvä hevosalan yrittäjä Tule mukaan Iitin Hevoskeskuksen uuteen hankkeeseen, niin saat yrityksellesi tai harrastuksellesi paikan, jossa voit kehittää hevosurheilutoimintaasi edelleen. Alue sijaitsee Ravilinnan

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille YTYÄ kylätoimintaan yhdistykset palveluiden tuottajina 3.11.2016 Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke 4.11.2016 1 Taustaa - Kyselyn tavoitteena oli

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 167 asukkaista. Tämä on 2,1 % kunnan

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja 1 Johdanto Seuramme valittiin Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennukseen syksyllä 2014. Tämän seurauksena teimme toimintalinjan luomaan selkeyttä seuran

Lisätiedot