HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA. Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvityshanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA. Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvityshanke"

Transkriptio

1 HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvityshanke Projektipäällikkö Heini Iinatti, ProAgria Oulu p ,

2 POHJOIS-POHJANMAAN HEVOSTALOUDEN ESISELVITYSHANKE Suomen kasvava hevosala Hankkeen tausta ja tarve Työn toteutus ja organisointi Nykytilanne Hevostalouden kehittämistarpeet Visio ja päämäärät Ohjelman toimeenpano ja seuranta

3 SUOMEN KASVAVA HEVOSALA Suomessa n hevosta, noin hevosenomistajaa ja noin tallia. Kasvu noin 2000 hevosella vuodessa, uusia yrityksiä vuodessa Ala työllistää yhteensä koko- tai osa-aikaisesti: 8 hevosta / yksi ihminen Rahavirrat n. 830 miljoona /vuosi Hevosten ja tallien hoito n.375 milj. Hevospelitoiminta n.260 milj. Hevostapahtumissa käynti n.195 milj. Investoinnit toimintaympäristöön arvio 23 milj /vuosi n. 7 milj. hevosiin n. 16 milj. infrastruktuuriin

4 HEVOSTALOUS TÄNÄÄN Hevostalous hyödyttää myös muita toimialoja hyödynsaajina mm. rehuntuotanto, eläinlääkintäpalvelut, kengityspalvelut sekä varuste- ja rehukauppa -> hevostaloudella on merkittävä aluetaloudellinen merkitys Esim. perusrehun tuotantoon sitoutuu ha peltoa Hevostaloudella on yhteiskunnallista merkittävyyttä elinkeinojen virkistys ja liikuntapalveluiden maaseudun monimuotoisuuden näkökulmista Hevostalous on linkki maaseudun ja kaupungin välillä

5 VALTAKUNNALLISET HAASTEET EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön vaikuttaminen Kasvatus- ja jalostustoiminta laadukas kotimainen kasvatus Hevosten hyvinvointi kaiken toiminnan perustana Rahoitusmahdollisuudet julkisen rahoituksen hyödyntäminen ja hevospeleihin liittyvän toimintaympäristön kehittäminen Tukipolitiikka maatalouden ja pienyritysten investointituet, yhteiskunnan urheilupaikkarakentaminen Olemassa olevan ja kehittyvän hevostalouden ottaminen huomioon kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa, ympäristövaatimuksiin vastaaminen Hevosyrittäjien sosiaaliturva, hevoslomittajien määrän kasvu Hevosalaan liittyvän tulo- ja arvonlisäverotuksen selkiinnyttäminen Hevostalouden tutkimus, koulutus ja neuvonta Hevosalalla tehtävä arvokas nuorisotyö

6 HANKKEEN TARVE Alaa on kehitetty yksittäisten hankkeiden ja projektien puitteissa Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin ohjelmakaudella yhteensä 21 puhtaasti hevostalouteen liittyvää hanketta, joiden yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio oli ajantasaista tietoa toimialan kokonaistilanteesta toiminnan kehittämisen ja suunnittelun pohjaksi aiemmin toteutettujen hankkeiden tulokset maakunnallisesti hyödynnettäviksi kehittämisohjelma, johon on kirjattu alan kehittämisen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehittämistoimien kohdentamiseksi toimijoiden verkostoituminen Hevostalouden nykytilanteen ja tulevaisuuden näkymien kartoittamiselle Pohjois-Pohjanmaalla on ollut ilmeinen tarve

7 TYÖN ORGANISOINTI Hankeaika: Hallinnoija: ProAgria Oulu Resurssit: Projektityöntekijä (50 %) Ohjausryhmä Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan liiton alueiden kehittämisrahasto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan hevostalousoppilaitokset: Ruukin maaseutuopisto sekä Pudasjärven ammattiopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu sekä valtakunnallinen hevosalan osaamiskeskus Hippolis ry

8 POHJOIS-POHJANMAAN HEVOSTALOUS TÄNÄÄN Pohjois-Pohjanmaalla hevosta lämminverisiä ravihevosia noin 2300, suomenhevosia noin 2000, poneja noin 500 ja ratsuhevosia noin 500 Noin hevosen omistajaa Noin 1200 tallia Noin 45 ratsastuskoulua tai harrastetallia 12 SRL:n hyväksymää Yli 100 ravitallia (yli 6 hevosta) Yli 50 hoitotallia 21 raviseuraa 34 ratsastusseuraa

9 Tuntitoimintaa SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu tai harrastetalli

10 POHJOIS-POHJANMAAN HEVOSTALOUS TÄNÄÄN Lähes 100 ratsastuskenttää Noin 30 maneesia, joista 18 Oulun seudulla ja Oulussa 9 10 kansallista kilpailua 17 aluetason kilpailua 22 ravirataa 2 maakuntatason ravirataa, ravipäivää 2 kesärataa, ravipäivää 18 paikallistason rataa, 1-2 paikallis/harjoitusravit

11 Maakuntarata Kesärata Harjoitusrata

12 POHJOIS-POHJANMAAN HEVOSTALOUS TÄNÄÄN Hevosurheilukeskukset Oulu Äimärautio Oulu Kuivasjärvi Haukipudas Virpiniemi Ylivieska Keskinen Ruukki Pohjois-Suomen hevosurheilukeskus Pudasjärvi Ammattioppilaitos (2009 Oulun seudun ammattiopisto Pudasjärven yksikkö) Raahe, Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Nivala

13 Äimärautio Oulu Kuivajärvi, Oulu Virpiniemi, Haukipudas Ruukin maaseutuoppilaitos Keskinen Ylivieska Pudasjärvi, ammattioppilaitos

14 POHJOIS-POHJANMAAN HEVOSTALOUS TÄNÄÄN 2 hevosklinikkaa 2 oriasemaa vajaa 250 varsaa Hevosalan koulutusta 4 oppilaitosta: hevosenhoitaja, ravivalmennus, ratsastuksen ohjaaja, matkailupalvelut

15 KEHITTÄMISTARPEET Alan imagon kohentaminen Toimitilojen ja toimintaympäristöjen parantaminen Eläinsuojelu- ja ympäristövaatimuksiin vastaaminen Hevoselinkeinotoiminnan kehittäminen Hevostalouden palvelutuotannon kehittäminen Yhteistyön lisääminen Koulutuksen ja neuvonnan tehostaminen

16 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Hevosia, harrastajia, hevosyrittäjiä ja ihmisiä Vetovoimaisuus ja tunnettuus kasvussa Perinteet, historia, vanha hevosmiestaito Hevosharrastus luonnonläheistä, yhteisöllistä ja nuorten hyvinvointia tukevaa toimintaa Tila, luonto, ympäristö, maisema ja väljyys Kasvukeskuksissa etäisyydet ja kulkuyhteydet Yrittäjien ja harrastajien innostuneisuus Yhteistyön rakenteet kunnossa Monipuoliset mahdollisuudet, valinnan vara Hyvät hevosurheilukeskukset Hevosalan koulutus Alueen vahvat matkailupitäjät Käytössä hyvät ohjeet mm. tallirakentamiseen hyvät lähtökohdat kehittämistyölle Heikkoudet Reitistöjen puute Yleishyödyllisten ratsastusalueiden puute Maneesien puute Epäsiisteys, ympäristökysymykset, rakenteet Tiedotuksen, (yhteis)markkinoinnin puute Koulutuksen, kurssitoiminnan puute Yhteistyön ja vastuuhenkilöiden puute Yrittäjäosaamisen puute Hevostalouden huono imago Alan arvostus ja palkkaus Ei valmiuksia maksaa laadusta Ammattilaisten puute Hevosmatkailu kehittymätöntä Yhteisön heikko tuki, eriarvoisuus Rahoituksen puute Välimatkat Ilmasto

17 SWOT-ANALYYSI Mahdollisuudet Alan imagon kohentaminen Kasvavan asiakaspotentiaalin hyödyntäminen Uudet hevostalousyritysmuodot Lomituspalvelut, lomitusringit Matkailu- ja ohjelmapalvelut Erikoistuminen Luonnon, tilan, maaseutu-kaupunki vuorovaikutuksen hyödyntäminen Ympäristövastuullisuuden hyödyntäminen Olevien hyvien rakenteiden kehittäminen Reitistöjen kehittäminen Yhteisön tuki, rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen Laaja-alainen yhteistyö, verkostoituminen Tiedonkulku (internet) Koulutus Teknologiaosaamisen hyödyntäminen Uhat Taajamien läheisyydessä jääminen ahtaalle Tallien siirtäminen pois maksavien asiakkaiden ulottuvilta Asiakkaiden ja osaavan henkilöstön siirtyminen taajamiin Suunnittelematon rakentaminen Epäsopu naapurustossa, ilkivalta Yhteistyön kariutuminen ristiriitoihin Ympäristön pilaantuminen Rakenteiden rapistuminen Taloudellinen taantuma, kustannusten nousu Rahoituksen / rahan puute Turvallisuus puutteet Imago vaarallisesta harrastuksesta Maanomistajien vastustus Talkoohengen katoaminen, uupuminen Yrittäjien ja työntekijöiden uupuminen Taudit

18 VISIO Pohjois-Pohjanmaa on Suomen hevosmyönteisin maakunta, missä hevonen on merkittävä elinkeinon lähde ja vetovoimainen harrastus. Hevostaloutta ja -harrastusta harjoitetaan laadukkaissa ja turvallisissa toimintaympäristöissä toimijoiden aktiivisessa yhteistyössä. Pohjoispohjanmaalainen hevonen on hyvinvoiva, elää hyvässä ympäristössä ja on yhä useammin myös maakunnassa kasvatettu.

19 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 1. Hevostalouden ja -harrastuksen julkisuuskuva on myönteinen 2. Maakunnassa on kattava verkosto laadukkaita ja turvallisia hevosurheilukeskuksia ja -harrastuspaikkoja. 3. Hevostilojen ja yritysten ympäristöt ovat siistit ja toimivat, hevoset hyvinvoivia ja lainsäädännön vaatimukset täytetty. 4. Hevostalousyritysten toiminta on kannattavaa, uusia yrityksiä on syntynyt ja vanhojen toiminta kehittynyttä. 5. Paikallinen hevostalouden palvelutuotanto on laadukasta ja palvelujen saatavuus on taattu. 6. Alan harrastajien, yritysten, koulutuksen, neuvonnan sekä viranomaisten yhteistyö on aktiivista ja hedelmällistä.

20 OHJELMAN TOIMEENPANO Tavoitteet ja toimenpide-esitykset kullekin strategiselle päämäärälle. Tarvittavilta panostuksiltaan ja vaikuttavuudeltaan erisuuruisia. Osa osana yritysten, järjestöjen, oppilaitosten ja muiden toimijoiden normaalia toimintaa. Osa paikallisin voimavaroin esimerkiksi yhteisinä projekteina. Laajempia kehittämistoimia varten on tarpeen käynnistää paikallisia tai maakunnallisia hankkeita Edellyttää aktiivista ja kehittämismyönteistä otetta kaikilta hevosalan yrittäjiltä, harrastajilta ja seuroilta

21 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Lisätään totuuden mukaista ja positiivista tiedotusta alasta Vahvistetaan alan ammattimaisuutta, omaa arvostusta ja imagoa Tiedotus, positiiviset esimerkit, ammattiylpeys Vahvistetaan paikallisten hevosurheilualueiden merkitystä yhteisinä alueina Kohdennetaan rakenteiden ja ympäristön perusparannustoimenpiteitä alueellisten ja paikallisten hevosurheilukeskusten ja harrastuspaikkojen kehittämiseen Lisätään ympäristö- ja eläinsuojeluvaatimuksiin ja hevosten hyvinvointiin liittyvää tietoisuutta Saatetaan maakunnan tallit ja toimintaympäristöt vaatimuksia vastaavalle tasolle Paikalliset kehittämishankkeet ja investoinnit, yhteistyö, reitistöt, tiedotus, neuvonta ja valvonta, maankäytön suunnittelu

22 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Vahvistetaan hevosmatkailu elinvoimaiseksi elinkeinoksi Pohjois-Pohjanmaalla. Panostetaan hevostalouden elinkeinotoiminnan uusien muotojen, kuten mm. sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja terapiaratsastus, kehittymiseen. Vahvistetaan maakunnan omaa hevoskasvatus- ja jalostustoimintaa. Lisätään olemassa olevien ja alalle pyrkivien hevostalousyrittäjien osaamista, erityisesti liiketoimintaosaamista. Matkailupalveluiden kehittäminen, uudet tuotteet, koulutus, yrittäjäosaaminen, työssäjaksaminen, lomitus

23 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET turvataan laadukkaan paikallisen rehun tuotanto ja saatavuus parannetaan hevostalouden palveluntarjoajien näkyvyyttä ja palveluiden saatavuutta Laaturehut, laidunpalvelut, palveluiden markkinointi Lisätään paikallista, alueellista ja seudullista yhteistyötä hevostalousyrittäjien ja harrastajien välillä. Lisätään yhteistyötä kuntien, muiden yritysten ja yhdistysten kanssa. Käynnistetään yhteisiä kehittämishankkeita. Yhteistyöverkostot, tapaamiset, järjestötoiminta, nuorisotoiminta

24 MAAKUNNALLISET KÄRKIHANKE-ESITYKSET Hevostietoa toiminnan tueksi sekä kehittämistoiminnan koordinoimiseksi Hevosmatka hevosmatkailun kehittämishanke Hevosalan yritystoiminnan ja palvelutuotannon kehittäminen Oulun Äimäraution maakuntaradan ja hevosurheilukeskuksen kehittäminen

25 OHJELMAN SEURANTA Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden yhteistyöryhmä Hippoksen jäsenyhdistysten edustajia 2-4 kpl SRL:n jäsenyhdistysten edustaja 2-4 kpl Pohjois-Suomen ratsastusjaos Pohjanmaan hevosjalostusliitto Hevostalousoppilaitosten edustajat 2-4 kpl Hevostalous yritysten edustajia eri puolilta maakuntaa noin 4 kpl

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma 2 Hevosalan kehittämisohjelma Hevosala Suomessa merkityksellisempää kuin ehkä tiedätkään. Hevosala vaikuttaa Suomen 75 500 hevosta tarvitsevat rehuntuotantoa

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE 2012-2014 LOPPURAPORTTI

HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE 2012-2014 LOPPURAPORTTI HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE 2012-2014 LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttajat 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 3. Yhteenveto hankkeesta 4. Hankkeen tavoitteet 5. Hankkeen toteutus Toimenpiteet

Lisätiedot

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN HEVOSALAN TIETOPAKETIT 1/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN Hevosyrityksen johtamisen liiketoiminnan käynnistämisen, ja hevosyrityksen kehittämisen perusteita yrityksen

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 3 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 1 RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen ja viihtyisän asuinympäristön maaseutu RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region POHJOISEN LUONNONVARA-ALAN KEHITTÄMISOHJELMA vuosille 2007-2013 Luonnonvara-alan kehittämisohjelman laatimista ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Lisätiedot

HEVOSTALOUS LUKUInA 2013

HEVOSTALOUS LUKUInA 2013 HEVOSTALOUS LUKUInA 2013 2 Hevostalous lukuina Hevonen on viime vuosikymmenten aikana vahvistanut rooliaan osana suomalaisten harrastusta ja elinkeinoa. Hevosia on Suomessa 75 000. Hevostaloutta harjoitetaan

Lisätiedot

Forssan seudun elinkeinopainotteinen

Forssan seudun elinkeinopainotteinen Forssan seudun elinkeinopainotteinen strategia 2007 Forssan seutu kasvua keskellä Päivitys 25.8.2008 Oy Tero Maksimainen & Kaj Työppönen Lisäykset 2007 ja päivitys 25.8.2008 FSKK, Kirsi Sippola Sisällysluettelo

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 19. Sirpa Pussinen, Jukka Korhonen, Ilpo Pölönen, Rauni Varkia KASVAVA HEVOSALA

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 19. Sirpa Pussinen, Jukka Korhonen, Ilpo Pölönen, Rauni Varkia KASVAVA HEVOSALA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 19 Sirpa Pussinen, Jukka Korhonen, Ilpo Pölönen, Rauni Varkia KASVAVA HEVOSALA Hevosalan kehitysnäkymiä Suomessa Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 19

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Itä-Uusimaa matkailualueena 4 2.1. Eteläsuomalainen maakunta 4 2.2. Yleistä matkailusta 4 2.3. Tilastojen

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Ely:n kokemuksia käynnissä olevista hankkeista Uusien hankkeiden suunnitteluun näkemyksiä Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Ypäjä 24.5.2011 Hevosalan

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot