Liian kallis ero. Suomen toinen Erofoorumi "Mitä lapsiperheiden ero maksaa?" Helsinki Prof. Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liian kallis ero. Suomen toinen Erofoorumi "Mitä lapsiperheiden ero maksaa?" Helsinki 10.11.2010. Prof. Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopisto"

Transkriptio

1 Liian kallis ero Suomen toinen Erofoorumi "Mitä lapsiperheiden ero maksaa?" Helsinki Prof. Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopisto 1

2 Selvityksen lähtökohtia Neuvokeskuksen toimeksianto Huoltoriidan prosessianalyysi Kustannusten erittely kustannusryhmittäin Huoltoriitoja koskevan palvelujärjestelmän kehittäminen 2

3 Esityksen rakenne 1. Selvityksen toteutus 2. Keskeisiä tuloksia - laskennalliset ja arvioidut kustannukset keskeisillä "kustannuspaikoilla" - kaksi tapausesimerkkiä 3. Johtopäätökset 3

4 Selvityksen tavoitteet 1. Kartoittaa huoltoriitaprosessi kaikilta niiltä osin, mistä aiheutuu kustannuksia a) yhteiskunnalle b) asianosaisille 2. Eritellä huoltoriidan kustannukset eri osatekijöissä 3. Tehdä kustannusvertailua erityisesti varhaisten toimenpiteiden kehittämisen näkökulmasta 4

5 Huoltoriidan käsite Hallinnollisesti huoltoriidalla tarkoitetaan tuomioistuimessa vireille tullutta lapsen huoltoa ja tapaamista koskevaa riitaa, jossa osapuolet, yleensä lapsen vanhemmat, ovat erimielisiä siitä, miten lapsen huolto ja tapaaminen tulisi järjestää Oikeudellisesti kyse on oikeusprosessista, joka koskee osapuolten erimielisyyttä lapsen huollon ja tapaamisen järjestämisestä 5

6 Selvitykseen osallistuneet tahot Kunnat: Espoo, Keitele, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli perheoikeudelliset yksiköt lastensuojeluyksiköt perheneuvolat Tuomioistuimet: Kuopion käräjäoikeus, Päijät- Hämeen käräjäoikeus, Itä-Suomen hovioikeus Muut: Kuopion poliisilaitos, Tampereen ja Oulun kaupungit (tilaaja-tuottaja -malli), muita toimijoita viranomais- ja palveluverkostossa 6

7 Huoltoriitaprosessin päävaiheet Tukitoimet Perheasiain sovittelu Perheasiain sovittelu Perheasiain sovittelu Perheasiain sovittelu Varhainen tuki Lastensuojelu Oikeusapu Terveyspalvelut Taloudellinen tuki Asiantuntijalausunnot Tapaamispalvelutoiminta (valvotut ja tuetut tapaamiset, valvotut vaihdot) Erimielisyys lapsen huollosta ja tapaamisesta Vireillepano tuomioistuimessa Sosiaalitoimen olosuhdeselvitys Tuomioistuimen päätös Erimielisyys täytäntöönpanosta Täytäntöönpanosovittelu Pitkittynyt huoltoriita 1 Sopimuspalvelu Sopimus, ei vireillepanoa Sovinnollinen täytäntöönpano Sopimus Ydintoiminnot - Käytetty työaika - Lausuntopyynnöt + viranomaisyhteistyö

8 Pitkittynyt huoltoriita Tulkintaneuvottelu 4 Pitkittynyt huoltoriita Täytäntöönpanoprosessi käräjäoikeudessa - kaappaus - omavaltainen huostaanotto - lähestymiskiellot Vireillepano hovioikeudessa Uusi vireillepano käräjäoikeudessa Rekisterimerkintä- ja lokitietojen pyytäminen useita vaihtoehtoisia etenemisväyliä paljon vaihtelua useita toimijoita 8

9 Esimerkkejä toimintolaskennallisista henkilötuntityön hinnoista Vaativa asiantuntijatehtävä sosiaalitoimessa (sosiaalityöntekijä, psykologi) 75 e/h Käräjäoikeuden tuomari Psykiatrian erikoislääkäri Sihteeri 95 e/h 105 e/h 60 e/h > Hinnoissa on huomioitu kaikkien niiden resurssien arvo, jotka määrä ja laatu huomioon ottaen tarvitaan palvelun tuottamiseen 9

10 Kustannusten muodostuminen 1. Suoritekustannukset - tuomioistuimet - kuntien sosiaalitoimet (erityisesti perheoikeudellinen työ) - viranomaisyhteistyön muut organisaatiot 2. Seurausvaikutusten kustannukset - lapsiin liittyvien seurausvaikutusten kustannukset - työnantajan kustannukset - asianosaisten henkilökohtaiset taloudelliset menetykset 3. Oikeudenkäyntikulut - asiamiesten kustannukset - todistajien kustannukset 10

11 Huoltoriitaprosessin "kustannuspaikat": laskennalliset ja arvioidut vuosikustannukset Sopimuspalvelu 4-7 M Käräjäoikeuden työskentely 8-11 M Sosiaalitoimen olosuhdeselvitys 4 M Täytäntöönpanosovittelu 0,3 M Vanhemmuuden arviointi 0,4 M Vanhemman psyykkisen tilan arviointi? Oikeuspsykiatrinen tutkimus? Lastensuojelun asiakkuus 2-3 M Hovioikeuden työskentely 1-2 M Poliisi? Viranomaisyhteistyö? Oikeudenkäyntien asiamieskulut 7-12 M 11

12 Poliisin rooli huoltoriidoissa 1 Huoltoriidan osapuoli soittaa poliisille kertoakseen tilanteestaan 2 Tapaava vanhempi jättää palauttamatta lapsen 3 Vanhempi tekee rikosilmoituksen toisesta vanhemmasta 4 Sosiaalitoimi pyytää poliisilta virka-apua kiireelliseen sijoitukseen 5 Sosiaalitoimi pyytää poliisilta lausuntoa huoltoriidan osapuolten rikostaustasta 6 Poliisi käy hälytyskeikalla 7 Poliisi neuvoo lähestymiskieltoasiassa 12

13 Huoltoriidan mahdollisia seurausvaikutuksia Vanhempien terveysongelmat, poissaolot työstä, ansionmenetykset, elämän järjestelyt Lasten erityisavun tarve Työnantajan menetykset > Kustannusten muodostumisessa paljon vaihtelua, tunnistaminen vaikeaa > Pitkän aikavälin seurausvaikutusten kustannukset vähimmillään useita miljoonia euroja 13

14 Kustannusten kohdentuminen "kustannuspaikoilla" Viranomaistyö: tuomioistuimet, sosiaalitoimet (erityisesti perheoikeudellinen työ), muut toimijat Oikeudellinen apu (jakautuu maksettavaksi: asianosainen itse, oikeusturvavakuutuksesta tai julkisista varoista) Asianosaisten henkilökohtaiset seurausvaikutukset: terveydenhoitokulut, poissaolot työstä ja niihin liittyvät ansionmenetykset, lapsiin liittyvät kulut (asuminen, matkat, hoidot, hankinnat) Lapsiin liittyvät seurausvaikutukset: terveydenhoitokulut, lastensuojelun asiakkuus, pitkän aikavälin vaikutukset elämänkulussa Työnantajaa koskevat seurausvaikutukset: poissaolot, työn laatu 14

15 Tapausesimerkki 1 Isä lapsi 5v Äiti Arvioidut kustannukset avoliitto/ ero muutto eri kuntaan tapaamisia lastenvalvojan kanssa/ ei sopimuksia huoltoriita käräjäoikeuteen isän olosuhdeselvitys rikosepäily äitiä kohtaan lapsen pahoinpitelystä mielenterveyspalvelujen asiakkuus 1xvk toimeentuloturvan asiakkuus 0,5 v asuminen äidin kanssa lapsi oireilee käytöshäiriöillä lastensuojelun perhetyö 2xvk lasta käytetään useaan otteeseen terveyskeskuksessa lapsen oikeuspsykiatriset tutkimukset yliopistollisessa sairaalassa koskien kumpaakin rikosepäilyä huoltajuudesta ei vielä ratkaisua avoliitto ero muutto eri kuntaan tapaamisia lastenvalvojan kanssa/ei sopimuksia huoltoriita käräjäoikeuteen äidin olosuhdeselvitys rikosepäily isää kohtaan lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä äidillä ja lapsella perheneuvolapalvelut ja lastensuojelun asiakkuus - lastenvalvojan tapaamiset lapsen kotikunta perhetyö 0.5v lapsen tk-käynnit olosuhdeselvitykset poliisintyö oikeuspsykiatriset tutkimukset isän käynnit mielenterveyshoitajalla 1v äidin ja lapsen käynnit perheneuvola 1v 4.000, - toimeentulotukea 0.5 v hälytykset käräjäoikeuskäsittelyn hinta asianajopalkkiot (oikeusavustaja?) lasta koskevia hätäkeskushälytyksiä YHTEENSÄ: n

16 Tapausesimerkki 2 Alku Eroprosessi käynnistyi keväällä 2006, laukaisevana tekijänä lähisuhdeväkivalta Lapset: poika 10 v., tytär 6 v. Äiti sai maksutonta apua kolmannen sektorin toimijalta (n ) Ensimmäinen yhteydenotto kunnan lastensuojeluun syksyllä 2006 Ensimmäinen lasten asumista koskeva oikeudenkäynti syksyllä 2006 Oikeudenkäynnit lapsen huoltoa ja tapaamista koskevia käräjäoikeuden istuntoa 1 lähisuhdeväkivaltaa koskeva käräjäoikeuden istunto 3 yhteiselämän lopettamista ja pesänjakoa koskevaa käräjäoikeuden istuntoa 2 lapsen huoltajuutta koskevaa hovioikeuden istuntoa 5 lähestymiskieltoa koskevaa käräjäoikeuden istuntoa 1 hovioikeuden istunto 4 täytäntöönpanokannetta koskevaa käräjäoikeuden istuntoa Äidin oikeudenkäyntikulut 4 vuodessa noin , jakautuivat ei maksajille Asiakkuudet ja yhteydenotot käyntiä perheneuvolassa 7 olosuhdeselvityksiin liittyvää sosiaaliviranomaisten tapaamista 12 oikeudellista apua koskevaa neuvontapalaveria, 1 käynti seurakunnan työntekijän luona 3 isän tekemiin lastensuojeluilmoituksiin liittyvää neuvottelua lastensuojeluviranomaisten kanssa 20 lastensuojelun avohuollon tukitoimiin liittyvää käyntiä (ajoittuvat vuodelle 2009) vanhemman lapsen koulussa viranomaispalaveri (rehtori, koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, luokanvalvoja ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä sekä lasten äiti) perheneuvolassa viranomaispalaveri (2 lastensuojelun työntekijää, koulupsykologi, perheneuvolan psykologi ja psykiatri, lasten äiti) nuorisopsykiatrian klinikalla viranomaispalaveri (poika, molemmat vanhemmat, 2 lastensuojelun työntekijää, koulukuraattori, nuorten lääkäri, klinikan sosiaalityöntekijä) vanhemman lapsen asiakkuus nuorisopsykiatrian klinikalla alkoi nuorempi lapsi alkoi saada erityistukea koulunkäyntivaikeuksiin 16

17 Johtopäätöksiä I Palvelujärjestelmässä on perusteltua kehittää palveluja, joilla estetään huoltoriitojen syntyä ja pitkittymistä Oikeusjärjestelmän väärinkäyttöä tulisi torjua Osallistuminen sovitteluun voisi olla huoltoriidan vireillepanon edellytyksenä 17

18 Johtopäätöksiä II Huoltoriidan pitkittyminen lisää tuntuvasti kustannuksia (samoin kuin lasten oireilua ja alttiutta traumatisoitua psyykkisesti) On lapsen etu, että vanhemmat ratkaisevat erimielisyytensä mahdollisimman varhain On yhteiskunnan etu, etteivät huoltoriidat pitkity On myös vanhempien etu, ettei riita pääse pitkittymään 18

19 Johtopäätöksiä III Tarvitaan huoltoriidan varhaista sovittelua ja matalan kynnyksen palveluita, kun riita ei ole vielä vireillä tuomioistuimessa Tarvitaan uudenlaista eroamiskulttuuria, jossa osataan kiinnittää huomiota lasten tarpeisiin, katsoa asioita lapsen kannalta erimielisyydet käsitellään aikuismaisesti Tarvitaan ammattitaitoisia sovittelijoita erityisesti prosessin alkuvaiheeseen mutta myös prosessin kaikkiin vaiheisiin ja erityistä sovittelukoulutusta 19

20 Kiitos mukanaolosta! 20

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen asema erotilanteessa - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen Päätöksenteko Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Lisätiedot

Asiantuntija-avusteinen huoltojen sovittelu osana eroperheiden palveluja

Asiantuntija-avusteinen huoltojen sovittelu osana eroperheiden palveluja Lasten suojelun kesäpäivät PORISSA 11. 12.6.2013 ALASEMINAARI Ero ja vanhemmuus Asiantuntija-avusteinen huoltojen sovittelu osana eroperheiden palveluja Marjatta Karhuvaara OTK, Perheasioiden yksikön esimies

Lisätiedot

KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE

KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 2007 SISÄLLYS LUKIJALLE...4 OSA 1. TOIMINTAMALLI...6 1. TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA...6 1.1. Vuokaavio toimintamallista...10

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 234 LASTEN HUOLTORIIDAT HOVIOIKEUKSISSA

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 234 LASTEN HUOLTORIIDAT HOVIOIKEUKSISSA OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 234 Elisa Valkama & Marjukka Lasola LASTEN HUOLTORIIDAT HOVIOIKEUKSISSA ENGLISH SUMMARY CHILD CUSTODY DISPUTES IN COURTS OF APPEAL Helsinki 2008 ESIPUHE Käsillä

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve Karvinen-Niinikoski Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta Suomen sovittelufoorumi ry Perheasioiden

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

P E R H E S O V I T T E L U

P E R H E S O V I T T E L U P E R H E S O V I T T E L U Selvitys avioliittolaissa 1987 säädetystä perheasioiden sovittelusta lähtökohtana lapsen aseman turvaaminen vanhempien erossa Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projekti 31.1.2008

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

Toimintamalli Raahen seutukunnassa

Toimintamalli Raahen seutukunnassa RAAHEN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Toimintamalli Raahen seutukunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn, puuttumiseen ja hoitoon Päivitetty 22.12.2008/Pauliina Tuomivaara/Perheneuvola 1 1

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 18.1.2013 3 2 (38) SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LAPSEN SEKSUAALINEN RIISTO JA PAHOINPITELY TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA LAPPEENRANNAN PERHEVÄKIVALTATYÖRYHMÄ KOJO RAIJA, LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 0 JUVAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 Perusturvalautakunta 12.3.2015 23 Kunnanhallitus 23.3.2015 76 Kunnanvaltuusto 30.3.2015 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

Sisältö. 1. Taloudellinen väkivalta ennen eroa s. 3 Monenlaista väkivaltaa Lapsiin kohdistuva väkivalta

Sisältö. 1. Taloudellinen väkivalta ennen eroa s. 3 Monenlaista väkivaltaa Lapsiin kohdistuva väkivalta 2 Sisältö 1. Taloudellinen väkivalta ennen eroa s. 3 Monenlaista väkivaltaa Lapsiin kohdistuva väkivalta 2. Ero tulossa, mitä tehdä? s. 5 Tarvitsetko oikeudellista apua? Uuden kodin perustaminen Lapsen

Lisätiedot

KALTOINKOHDELTU LAPSI

KALTOINKOHDELTU LAPSI KALTOINKOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOINKOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 27.3.2015 Sisällys LUKIJALLE... 1 OSA 1: TOIMINTAMALLI... 2 1 TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA... 2 1.1 Vuokaavio

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

m u u t t u v a 2/2011 Seija Lamminpää on kasvattanut lapsia 33 vuotta s. 8 Huoltoriidan väkivaltaväitteitä ei dokumentoida s. 3

m u u t t u v a 2/2011 Seija Lamminpää on kasvattanut lapsia 33 vuotta s. 8 Huoltoriidan väkivaltaväitteitä ei dokumentoida s. 3 perhe m u u t t u v a 2/2011 Seija Lamminpää on kasvattanut lapsia 33 vuotta s. 8 Huoltoriidan väkivaltaväitteitä ei dokumentoida s. 3 Y h d e n V a n h e m m a n P e r h e i d e n L i i t t o r y Yksinhuoltajat

Lisätiedot

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu 43/2013 Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu Lausuntotiivistelmä 43/2013 Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020 Säkylän kunta 2012 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit... 3 3.0 Lastensuojelun tarve... 7 3.1 Lastensuojelun

Lisätiedot

LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJELMA 3 2. LAPSIIN KOHDISTUVA KALTOINKOHTELU 3 2.1. Pahoinpitelyn

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot