Asiantuntija-avusteinen huoltojen sovittelu osana eroperheiden palveluja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntija-avusteinen huoltojen sovittelu osana eroperheiden palveluja"

Transkriptio

1 Lasten suojelun kesäpäivät PORISSA ALASEMINAARI Ero ja vanhemmuus Asiantuntija-avusteinen huoltojen sovittelu osana eroperheiden palveluja Marjatta Karhuvaara OTK, Perheasioiden yksikön esimies Espoon kaupunki

2 Vanhempien vaihtoehdot ratkaista lapsen asemaa koskevat kysymykset erotilanteessa Sopimussovittelu lastenvalvojan luona Keskinäisen sopimuksen vahvistuttaminen tuomioistuimessa Huoltoriitaoikeudenkäynti tuomioistuimessa - Aktiivinen sovinnonedistäminen - Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu - Täysimittainen huoltoriitaoikeudenkäynti olosuhdeselvityksineen Avioliittolain mukainen perheasioiden sovittelu Erilaiset yksityisen sektorin, järjestöjen ja seurakuntien sovittelu- ja sovintomenettelypalvelut KOKO EROAUTTAMISEN KENTTÄÄ KEHITETTÄVÄ SAMANAIKAISESTI oikeat asiakkaat oikeassa paikassa

3 Mitä on asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu? Tapahtuu tuomioistuimessa. Sovittelijana toimii lapsiasioihin erikoistunut käräjätuomari, jota avustaa lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijana psykologi tai sosiaalityöntekijä Joustavaa ja epämuodollista. Ei voittajia / häviäjiä Samassa prosessissa voidaan käsitellä eroon liittyviä juridisia, taloudellisia, sosiaalisia ja psykologisia kysymyksiä Keskitytään vanhempien välisen konfliktin lieventämiseen ja purkamiseen sekä vuorovaikutuksen rakentamiseen Tuomari-sovittelija ja asiantuntija-avustaja neuvottelevat vanhempien kanssa, ja auttavat vanhempia itse löytämään asiassa sopuratkaisun, joka toimii lapsen ja vanhempien arjessa Sovitella voidaan lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita. Huomio kiinnitetään lapsen tilanteeseen Sovittelun voi laittaa vireille vapaamuotoisena kirjallisena hakemuksena tai se voidaan siirtää sovitteluun jo vireillä olevana asiana. Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja sovittelun voi myös keskeyttää missä vaiheessa tahansa Käräjäoikeus perii sovittelusta käsittelymaksun 113 euroa, mutta muutoin vanhemmat vastaavat vain omista kustannuksistaan. Kustannuksiin voidaan myöntää myös julkista oikeusapua

4 HUOLTORIITOJEN SOVITTELUA ASIANTUNTIJAN AVUSTAMANA projektissa saatuja kokemuksia ja tuloksia (Koonnut ohjausryhmän puheenjohtaja, projektipäällikkö Anna-Kaisa Aaltonen)

5 KOKEILU ASIANTUNTIJA-AVUSTAJAN KÄYTTÄMISESTÄ HUOLTORIITOJEN SOVITTELUSSA EU:n lapsiystävällinen oikeus toimintasuunnitelma vuodelta osa toimintasuunnitelmaa pyrkimys parantaa lapsen asemaa oikeusprosesseissa Suomessa sovittelukokeilu on osa oikeusministeriön lapsiystävällinen oikeus - hanketta

6 Kokeilun kulku 1. Kokeilu aloitettiin Helsingin, Espoon, Oulun ja Pohjois- Karjalan käräjäoikeudessa mukaan seitsemän uutta käräjäoikeutta (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Karjala, Lappi ja Kemi-Tornio) 2. Sovittelija-tuomarin apuna toimii asiantuntija-avustaja eli psykologi tai sosiaalityöntekijä. Avustajat saatu perheneuvoloista tai muualta kunnan sosiaalitoimesta. Oikeusministeriö on korvannut kokeiluun osoitetun työvoimapanoksen sosiaalitoimille 3. Kokeilu Kokeilua jatketaan lain voimaantuloon saakka ( ?)

7 4. Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata kokeilua, järjestää seuranta, kehittää menettelyä ja tehdä johtopäätökset kokeilusta 5. Väliraportti (selvityksiä ja ohjeita 2/2012) ja loppuraportti (mietintöjä ja lausuntoja 25/2013) 6. Oikeusministeriön järjestämä sovittelukoulutus edellytyksenä kokeiluun osallistumiselle. Koulutukseen osallistuneet sekä tuomarit että asiantuntija-avustajat 7. Kokeilun seuranta sähköinen seurantajärjestelmä - tuomareiden ja asiantuntija-avustajien kokemuksia kerättiin strukturoiduilla arviointilomakkeilla

8 - vanhemmille kirjallinen palautekysely - lakimiesavustajille keskustelutilaisuuksia + haastatteluja - paikkakuntakohtaiset yhteispalaverit - kokemusten kerääminen koulutuksissa - ohjausryhmän työ (15 kokousta) - työnohjaus Seuranta kohdistui pääasiassa neljään alusta asti mukana olleeseen käräjäoikeuteen

9 Nykytilanne huoltoriitojen käsittelyssä tuomioistuimissa Käräjäoikeuksissa käsitellään vuosittain 3600 huoltoasiaa, joista riitaisia on N. 56 % on uusintariitoja Patologisia riitoja käräjäoikeuksissa n. 25 %, hovioikeuksissa n. 34 % Oikeudenkäynti on monivaiheinen ja pitkäkestoinen, ca. 8 kk. Esim. Hgissä n. 11 kk, Oulussa n. 12,5 kk Sosiaalitoimen olosuhdeselvitys ca. 6 kk. Esim. Hgissä 8-9 kk, Oulussa 9-10 kk. Valitus hovioikeuteen 17 %:ssa juttuja. Käsittely HO:ssa n. 6,3 kk Oikeusavun saajia käräjäoikeudessa 57 %, HO:ssa 70 %

10 Kokeilun tuloksia Vireille tulleet sovittelujutut 1. Seuranta-aikana vireille tuli 654 sovitteluasiaa, joista 575 neljässä alkuperäisessä yksikössä ja 79 uusissa yksiköissä 2. Suurin osa (74 %) oli oikeudenkäynnistä siirrettyjä, 26 % suoria sovitteluhakemuksia 3. Sovittelussa vireille tulleiden asioiden osuus kaikista huoltoriidoista Hgissä 33 %, Espoossa 38 %, Oulussa 70 % ja Pohjois-Karjalassa 50 %.

11 Sovitteluun tulleiden asioiden laatu % uusintariitoja 2. Suuri osa vaikeita, syviä konflikteja (arviointilomakkeiden ja palautekyselyn tiedot) Sovittelun lopputulos 1. Seuranta-aikana päättyi 435 sovittelujuttua %:ssa (68) asia ei edennyt sovitteluun saakka 3. Sovitteluistunto järjestettiin 367 asiassa 4. Sovitteluun edenneissä jutuissa tehtiin kokonaissovinto 62 %:ssa juttuja (228) 5. Osasovinto tehtiin 15 %:ssa juttuja (54) 6. Sovittelu päättyi tuloksettomana 23 %:ssa juttuja (85)

12 Määräaikainen kokeilusopimus 1. Tavoitteena konfliktin purkaminen vähitellen. Luottamuksen rakentaminen vanhempien välille %:ssa juttuja kokeilusopimus 4. Yleensä yhden kerran, poikkeuksellisesti useampia 5. Vanhemmista valtaosa (86 %) koki määräaikaisen sopimuksen hyödylliseksi

13 Sovittelun joutuisuus 1. Ensimmäinen sovitteluistunto ca. 1,5 kk:ssa, mediaani 1kk 10 pv sovittelupäätöksestä tai vireille tulosta. Vaikeinta oli löytää aikaa asianajajien kalenterista 2. Suurin osa jutuista päättyi ensimmäisessä istunnossa. Istuntoja Istuntojen mediaanikesto 4 h 36 % 1-3 h 46 % 3-6 h Valtaosa (78 %) vanhemmista piti istunnon kestoa sopivana 4. Sovittelun kokonaiskesto oli 2,5 kk (mediaani)

14 Osapuolten lakimiesavustajat 51 %:ssa kummallakin osapuolella oli lakimiesavustaja 35 %:ssa kummallakaan ei ollut lakimiesavustajaa Uusien kokeiluyksiköiden tunnelmia Alkanut hyvin, sovittelujuttuja tullut paljon Jonkin verran vaihtelua yksiköiden välillä Innostuneisuutta, motivaatio korkealla Vanhempien antamaa palautetta 1. Kyselylomakkeita palautettiin 168 kpl % vastanneista oli tyytyväisiä sovitteluun

15 Tuomarin ja asiantuntija-avustajan yhteistyö 1. Kahdenlaista asiantuntijuutta: oikeudellisen tiedon ja oikeuskäytännön asiantuntijuus ja lapsen psykologisen edun ja vuorovaikutuksen asiantuntijuus. Kumpaakin tarvitaan 2. Tuomarilla ja asiantuntijalla oma roolinsa ja tehtävänsä sovittelussa. Roolin ja tehtävien määrittely tärkeää. Työskentely sovittelussa kuitenkin ennen muuta yhteistyötä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tuomari ja avustaja toimivat työparina. Yhteistyö sujunut hyvin 3. Moniammatillisuus ja työparityöskentely on tuonut lisäarvoa ja tehokkuutta sovitteluun - Tuomarit ovat oppineet muun muassa uusia työtapoja, uusia lähestymistapoja ja vuorovaikutustaitoja - Asiantuntija-avustajat ovat tuoneet mukanaan erilaista työkulttuuria: - työhön liittyvistä haasteista ja ongelmista keskustellaan ja niitä ratkotaan yhdessä auttaa kehittymään työntekijänä auttaa kehittämään menettelyä

16

17 Tuomarin ja asiantuntija-avustajan tehtävät sovittelussa TUOMARI-SOVITTELIJA Vastaa sovitteluprosessista ja johtaa sitä Pitää aloituspuheenvuoron, pohjustaa sovittelun ja johtaa sovintokeskustelua Määrittelee asiantuntijan tehtävät kussakin tapauksessa On juridiikan asiantuntija Vahvistaa sovinnon, vastaa sovinnon täsmällisyydesta ja täytäntöönpanokelpoisuudesta Vastaa siitä, että sovinto on lapsen edun mukainen

18 Tuomarin ja asiantuntija-avustajan tehtävät sovittelussa ASIANTUNTIJA-AVUSTAJA Voi pitää oman aloituspuheenvuoron tuomari-sovittelijan jälkeen Pyrkii havaitsemaan ja tuomaan esiin sovittelun esteet Tuo esiin lapsen edun sekä sovittelija-tuomarille että vanhemmille Voi tehdä vanhemmille kysymyksiä, osaltaan ohjata keskustelua ja auttaa lukkiutuneen tilanteen avaamisessa Suuntaa vanhempien ajatuksia lapseen ja tuo esiin lapsen näkökulmaa Sovittaessa voi vetää erillisneuvottelun tuomarin täydentäessä Voi keskustelle lapsen kanssa, jos vanhemmat hyväksyvät Voi vetää yhteispalaverin, jossa sekä lapsi että vanhemmat ovat mukana Mahdollisesti vastaa kokeilusopimusten seurannasta kotikäynnein toimien samalla tukena vanhemmille ja lapselle ja antaen palautetta havainnoistaan sovittelija-tuomarille ja vanhemmille

19 Asiantuntijan asiantuntijuuden sisällöstä tarkemmin Keskeisin tehtävä lisätä vanhempien ymmärrystä lapsen tilanteesta erossa ja suunnata vanhempien huomiota lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamiseen: antaa vanhemmille yleisellä tasolla tietoa lapsesta, esim. lapsen kokemuksista ja reaktioista vanhempien eroon, lapsen ikä- ja kehitysvaiheen vaikutuksista lapsen reaktioihin, ja lapsen normaaliin kehitykseen kuuluvasta käyttäytymisestä ohjata keskustelua konkreettisesti kulloinkin kyseessä olevaan lapseen tekemällä relevantteja kysymyksiä lapsesta ja hänen tilanteestaan, auttamalla vanhempia näkemään omaa lastaan ja ohjaamalla vanhempia pohtimaan yhdessä, mikä on heidän oman lapsensa paras

20 Erityyppisissä huoltoriidoissa tarvitaan erilaista asiantuntijuutta Vaikeissa huoltoriidoissa asiantuntijalta odotetaan kykyä tunnistaa vanhemmuuden häiriötekijöitä ja lapsen hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä riskejä sekä ymmärtää sopimisen rajat, jotta lapsen turvallisuus ei vaarannu Kokemusta työskentelystä lasten kanssa tarvitaan silloin, kun sovittelussa keskustellaan lapsen kanssa Hyvään vanhemmuuteen kykenevät vanhemmat odottavat ja pystyvät ottamaan vastaan asiantuntijan yleisellä tasolla antamaa asiantuntijatietoa lapsen tilanteesta erossa ja lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen edellytyksistä Asiantuntijalla on keskeinen panos myös vanhempien välisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen rakentamisessa Kokemus asiakastyöstä eroperheiden kanssa on välttämätöntä Konfliktissa olevien vanhempien kohtaamista ei voi opetella vasta sovittelutilanteessa Sosiaalityön asiantuntijuus on vahvimmillaan psykososiaalisissa riidoissa ja lastensuojelullisissa kysymyksissä

21 Kokeilussa mukana olleet asiantuntija-avustajat 16 peruskoulutukseltaan psykologia, 25 sosiaalityöntekijää Suurimmalla osalla lisäkoulutuksena psykoterapeutin, useinmiten perheterapeutin koulutus Kaikilla kokemusta asiakastyöstä eroperheiden kanssa esim. perheneuvolan psykologina tai sosiaalityöntekijänä, lastenvalvojana, olosuhdeselvityksiä laativana sosiaalityöntekijänä, täytäntöönpanosovittelijana

22 Lakimiesavustajan rooli sovittelussa 1. Lakimiesavustajan rooli keskeinen ennen sovittelua, sen aikana ja sen jälkeen 2. Sovitteluistunnossa lakimiesavustajan tehtävä erilainen kuin oikeudenkäynnissä - sovinnollisuuden tukeminen - asiakkaan juridinen neuvonantaja - aktiivinen kuuntelu - keskinäiset neuvottelut taukojen aikana 3. Kokemukset lakimiesavustajien toiminnasta pääosin myönteisiä

23 Sovittelun esteet 1. Kaikki riidat eivät sovi sovitteluun. Jokaiselle riidalle tulisi löytää oikea käsittelytapa 2. Sovittelu ei ole yleensä oikea käsittelytapa, jos riita on patologinen, vanhemmilla vakavia psykososiaalisia ongelmia tai perheessä on ollut vakavaa väkivaltaa 3. Kokeilun aikana on soviteltu onnistuneesti myös erittäin vaikeita riitoja 4. Asiantuntija-avustajalla tuomaria parempi kyky tunnistaa sovittelun esteet Etukäteismateriaaliin perehtyminen Lastensuojeluilmoituksen tekeminen Sovittelun keskeyttäminen

24 Sovittelun vaikutukset tuomioistuimen työmääriin ja kustannuksiin 1. Huoltoriitaoikeudenkäynnin edellyttämää työmäärää ja kustannuksia arvioitiin professori Juha Hämäläisen v tekemän selvityksen ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijan laskentatoimen lopputyönään tekemien laskelmien pohjalta 2. H. + K. arvioivat pääkäsittelyyn edenneen oikeudenkäynnin vaativan tuomarin työtä h ja sihteerin työtä h. Tällä perusteella he laskivat oikeudenkäynnin hinnaksi euroa

25 3. Hovioikeuskäsittelyn hinnaksi laskettiin euroa (Hämäläinen) 4. Sosiaalitoimen selvitystyön hinnaksi arvioitiin (Hämäläinen ja Kallio) euroa 5. Oikeusavun kustannuksiksi arvioitiin euroa/juttu (Hämäläinen + asianajajien haastattelut) 6. Sovittelussa - sihteerityötä tarvitaan hyvin vähän - tuomarin työvaiheista jäävät pois ainakin yhteenvedon laatiminen, väliaikaismääräyskäsittely, pääkäsittely ja perustellun päätöksen kirjoittaminen - sosiaalitoimen olosuhdeselvitys jää pois - hovioikeuskäsittely jää pois - oikeudenkäyntikulut yleensä pienemmät kuin oikeudenkäynnissä

26 7. Kokeilun johtopäätös on, että sovitteluilla voidaan säästää tuomioistuinten voimavaroja 8. Arvioinnin epävarmuustekijöitä - tuomioistuimen toiminnan laskeminen euromääräisesti vaikeaa. Laskelmat suuntaa antavia - tuomari- ja juttukohtainen vaihtelu suurta - myös oikeudenkäynneissä tehdään sovintoja - jos juttu palaa oikeudenkäyntiin, sovittelu ollut ylimääräinen työvaihe

27 Sovittelun vaikutukset lapsen etuun YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa ottamaan kaikessa lasta koskevassa viranomaistoiminnassa ensisijaisesti huomioon lapsen edun Vanhempien sovinto ja yhteistyö lapsen asioissa on lapsen edun mukaista Turvaa yleensä lapsen yhteydenpidon toiseen vanhempaan Ratkaisun nopeus tuo ennustettavuutta ja turvallisuutta lapsen elämään Vanhemmat ottavat itse vastuun vanhemmuudestaan Kun kumpikaan ei koe häviävänsä, sitoutuminen ratkaisuun kasvaa Vähentää vanhempien riitaisuutta. Kyselyssä 66 % vanhemmista katsoi sovittelun lieventäneen riitaisuutta

28 HE-luonnos, lausuntokierroksella Menettely vakinaistetaan koko maahan Asiantuntija-avustajien järjestäminen tulisi käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijaintikunnan velvoitteeksi Kaikille vanhemmille turvattaisiin asuinpaikasta riippumatta oikeus samantasoisiin asiantuntijapalveluihin Valtio maksaisi kunnille korvauksen asiantuntijapalveluiden järjestämisestä Palveluiden järjestäminen ei lisäisi järjestämisvastuussa olevien kuntien taloudellista rasitusta Sovittelun osapuolille avustajan käyttäminen olisi maksutonta, jotta palvelujen käyttömahdollisuuteen ei vaikuttaisi vanhempien taloudellinen asema Asiantuntijapalveluiden laadun turvaamiseksi asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista säädettäisiin laissa Sovittelun joutuisuuden varmistamiseksi sovitteluistunto tulisi pääsääntöisesti järjestää säädetyssä määräajassa Muutoksia HTL, Sovittelulaki, Sosiaalihuoltolaki, lisäksi A

29 HE-luonnoksessa ehdotettu asiantuntija-avustajan pätevyys Psykologin tai sosiaalityöntekijän peruskoulutus (lastenpsykiatri) Tehtävä poikkeaa sekä psykologien että sosiaalityöntekijöiden perustehtävistä Lisä- ja täydennyskoulutusta - esim. perheterapeutin koulutus - oikeusministeriön järjestämä huoltoriitojen sovittelukoulutus, jossa annetaan perustiedot lapsioikeudesta ja sovittelumenettelystä Tavoitteena konfliktin todellisten syiden löytyminen, vanhempien välisen vuorovaikutuksen rakentaminen ja vanhempien ymmärryksen lisääminen lapsen tilanteesta Kokemusta työskentelystä eroperheiden kanssa Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito

30 Psykologin koulutuksen antamat valmiudet Kehityspsykologian opinnot antavat tietoa lapsen kehityksen eri osaalueista ja kykyä tunnistaa kehitystä haittaavia riskitekijöitä ja häiriintynyttä kehitystä Psykologiseen asiantuntijuuteen kuuluu myös perhepsykologista tietoa esimerkiksi vanhemman ja lapsen välisestä kiintymyssuhteesta, sisarussuhteiden merkityksestä, lapsen yksilöllisestä asemasta perheessä ja eroperheen erityispiirteistä Psykologeilla on tietoa myös lasten erilaisista temperamenteista ja niiden vaikutuksesta lapsen käyttäytymiseen

31 Sosiaalityöntekijän koulutuksen antamat valmiudet Peruskoulutukseen ei kuulu psykologian opintoja Koulutuksen kautta saatavaan sosiaalityön asiantuntijuuteen kuuluu erilaisten sosiaalisten, psykososiaalisten ja yhteiskunnallissosiaalisten ilmiöiden ymmärtäminen Sosiaalityöntekijän asiantuntijuuteen kuuluu myös lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemus ja kyky tehdä kokonaisvaltainen arvio eroperheen tilanteesta Suuri osa sosiaalityön asiantuntijuudesta kehittyy käytännön kokemuksen kautta

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet: havaintoja ja kokemuksia Fasper-hankkeen pohjalta

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet: havaintoja ja kokemuksia Fasper-hankkeen pohjalta : Perheasioiden sovittelun uudet tuulet: havaintoja ja kokemuksia Fasper-hankkeen Perheasioiden sovittelu Aluehallintovirastojen koulutus FT, projektipäällikkö Vaula Haavisto Mistä lähdettiin liikkeelle

Lisätiedot

36/2012. Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen

36/2012. Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen 36/2012 Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen 36/2012 Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2012 27.06.2012 Julkaisun nimi

Lisätiedot

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa 6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa Käräjäoikeuksien sovintomenettely Otettiin käyttöön 1993 alioikeusuudistuksen yhteydessä Ei pidä sekoittaa erilliseen tuomioistuinsovitteluun Tuomarin on valmistelussa

Lisätiedot

Perheasiain sovittelua koskeva kartoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kunnat / syksy 2014/ Mauri Ylinentalo, korkeakouluharjoittelija

Perheasiain sovittelua koskeva kartoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kunnat / syksy 2014/ Mauri Ylinentalo, korkeakouluharjoittelija Perheasiain sovittelua koskeva kartoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kunnat / syksy 2014/ Mauri Ylinentalo, korkeakouluharjoittelija Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 18.12.2014

Lisätiedot

Ei niin suurta riitaa, ettei sopu sitä sovita

Ei niin suurta riitaa, ettei sopu sitä sovita SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 12 2016 Ei niin suurta riitaa, ettei sopu sitä sovita Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun seurantaryhmän loppuraportti Ei niin

Lisätiedot

Avioero ja lasten asioista sopiminen.

Avioero ja lasten asioista sopiminen. Avioero ja lasten asioista sopiminen. Anne Liakka Eron Keskellä eronkeskellä.fi Materiaalin Copyright 2015 eronkeskellä.fi / Palomacorento Oy ja Suomen Jurisit Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalissa

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Huoltoriitaoikeudenkäynnin ja follo-sovittelun vertailua lapsen näkökulmasta. Liisa Sahlström

Huoltoriitaoikeudenkäynnin ja follo-sovittelun vertailua lapsen näkökulmasta. Liisa Sahlström Huoltoriitaoikeudenkäynnin ja follo-sovittelun vertailua lapsen näkökulmasta Liisa Sahlström Opinnäytetyö Johdon assistenttityö ja kielet 2014 Tiivistelmä 23.10.2014 Johdon assistenttityö ja kielet Tekijä

Lisätiedot

ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN TUOMIOISTUINSOVITTELU. Suomen Follo-kokeilu

ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN TUOMIOISTUINSOVITTELU. Suomen Follo-kokeilu ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN TUOMIOISTUINSOVITTELU Suomen Follo-kokeilu Anni Nippala Opinnäytetyö Maaliskuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pohdittavaa apilaperheille

Pohdittavaa apilaperheille 14.2.2014 Pohdittavaa apilaperheille Pohdittavaa ja sovittavaa ennen lapsen syntymää Perheaikaa.fi luento 14.2.2014 Apilaperheitä, ystäväperheitä, vanhemmuuskumppaneita Kun vanhemmuutta jaetaan (muutenkin

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille ROVANIEMI 22.5. 2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Koulutuksen pohjana on käytetty opasta

Lisätiedot

Kehitetyt hyvät käytännöt: perhesovittelun prosessimalli ja perhesovittelijan työkalupakki

Kehitetyt hyvät käytännöt: perhesovittelun prosessimalli ja perhesovittelijan työkalupakki Kehitetyt hyvät käytännöt: perhesovittelun prosessimalli ja perhesovittelijan työkalupakki Perheasioiden sovittelun kehittäminen Etelä- Suomen aluehallintovirasto Tutkija, VTM marina.bergman-pyykkonen(at)sovittelu.com

Lisätiedot

SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus

SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus PROJEKTISUUNNITELMA 7.12.2015 (hyväksytty projektiryhmän kokouksessa 1.12.2015) 1. TIIVISTELMÄ Käynnistetään Keski-Suomen käräjäoikeudessa "Sovitteluprojekti",

Lisätiedot

Käytännön kokemukset tuomioistuinsovittelusta

Käytännön kokemukset tuomioistuinsovittelusta Riita-asioiden sovittelu, Suomen ja Venäjän kokemukset 17.4.2013 Helsingin käräjäoikeus Käräjätuomari Päivi Saukonoja Käytännön kokemukset tuomioistuinsovittelusta 1.Yleistä Tuomioistuinsovittelusta säädetään

Lisätiedot

ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN LASTEN HUOLTORIITOJEN TUOMIOISTUINSOVITTELU KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDESSA

ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN LASTEN HUOLTORIITOJEN TUOMIOISTUINSOVITTELU KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDESSA ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN LASTEN HUOLTORIITOJEN TUOMIOISTUINSOVITTELU KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDESSA Perheiden kokemukset sovittelun jälkeen Minna Leppänen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Isän ja äidin välissä. Lapsen kuulemisen psykologinen kehys huolto- ja

Lisätiedot

Marjaana Sorokin 17.11.2015

Marjaana Sorokin 17.11.2015 Marjaana Sorokin 17.11.2015 2005 2008 2011 2014 Elatusapusopimukset 34 559 35 693 44 385 52 173 Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, joissa sovittu: 40 124 42 792 44 933 47 614

Lisätiedot

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajapäivä 13.1.2017 Antti Pulkkinen 1. Olen Vastaajien määrä: 201 2. Minkä ikäinen olet? 29 39-vuotiaita yht. 43 40 49-vuotiaita

Lisätiedot

PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO 1(6) Kelloportinkatu 5 A 15.2.2016 33100 Tampere

PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO 1(6) Kelloportinkatu 5 A 15.2.2016 33100 Tampere PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO 1(6) Kelloportinkatu 5 A 15.2.2016 33100 Tampere Oikeusministeriö / lainvalmisteluosasto Asia: Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamista

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Lapsuus tässä ja nyt. Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 7.-8.10.08 Jyväskylässä Alaseminaari Lasten osallisuus ja toimijuus tutkimuksen näkökulmasta LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Tiina

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun historia ja nykytila Suomessa

Perheasioiden sovittelun historia ja nykytila Suomessa Perheasioiden sovittelun historia ja nykytila Suomessa Perheasioiden sovittelun kehittäminen Etelä-Suomen aluehallintovirasto 11.6.2013 FT Vaula Haavisto vaula.haavisto(at)sovittelu.com Fasper-hanke (fasilitatiivinen

Lisätiedot

Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu Case: Espoon käräjäoikeus

Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu Case: Espoon käräjäoikeus Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu Case: Espoon käräjäoikeus Kallatsa, Nora 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu Case: Espoon käräjäoikeus

Lisätiedot

Lausunto lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lausunto lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriölle OM 31/41/2015 Lausunto lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta Ensi- ja turvakotien liitto ilmaisee hämmästyksensä siitä, että tästä lasten huoltoa

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA Jonna Kylli Terhi Manninen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustoja

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus Tausta Perheen kriisitilanteessa - esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen riita-asioiden määrä lisääntyi edelleen vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 273 748

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

Asumiseen liittyvät oikeusongelmat asianajaja-haastatteluiden valossa. Kaijus Ervasti

Asumiseen liittyvät oikeusongelmat asianajaja-haastatteluiden valossa. Kaijus Ervasti Asumiseen liittyvät oikeusongelmat asianajaja-haastatteluiden valossa Kaijus Ervasti 1. Tutkimushanke Tutkimushanke Tavoitteena selvittää konfliktien syitä, niiden muuntumista oikeudellisiksi riidoiksi

Lisätiedot

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa?

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa? Väestöliiton järjestämä seminaari 6.6.2008 Vertaistoiminnan kehittäjä, psykologi Virpi Lahtiharju: Miten lapsi voisi näkyä perheasioiden sovittelussa? Lapsi on sovittelussa mukana puheen ja mielikuvien

Lisätiedot

Sosiaalityön ESR-hankesuunnittelu: tule mukaan! Tarja Kauppila, johtaja, ISO /Lync-neuvottelu/Itä-Suomi

Sosiaalityön ESR-hankesuunnittelu: tule mukaan! Tarja Kauppila, johtaja, ISO /Lync-neuvottelu/Itä-Suomi Sosiaalityön ESR-hankesuunnittelu: tule mukaan! Tarja Kauppila, johtaja, ISO 8.9.2015/Lync-neuvottelu/Itä-Suomi Missä vaiheessa ollaan OSKEJEN VALTAKUNNALLINEN HANKE VALMISTEILLA 2 Ohjausvelvollisuus 35

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain Päätös

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain 45-1505-14 HEL 2015-002037 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti kumota päätöksen 8

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely

Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely Reijo Eskola tekniikan lisensiaatti Reijo Eskola 1 Riitoja aiheuttaa Sopimus puutteellinen Suunnitelmissa epäkohtia/ovat puutteellisia Lisä ja muutostöitä

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet

Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari Keminmaa 29.03.2011 Kaisi Peltoniemi Lastensuojelun edunvalvojahanke Lapsen osallisuus lastensuojeluprosessissa Kaikissa

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

miestyön osaamiskeskus

miestyön osaamiskeskus miestyön osaamiskeskus 1 Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä sekä vahvistaa eri toimijoiden osaamista

Lisätiedot

SOVITTELU PALAPELIN KOKOAMISENA?

SOVITTELU PALAPELIN KOKOAMISENA? MISTÄ PERHEASIOIDENSOVITTELUSSA ON KYSE? Jari Kekäle, TT, perheasioiden sovittelija ja kouluttaja, työnohjaaja, perheterapeutti VET SOVITTELU PALAPELIN KOKOAMISENA? - Mitä tekemistä palapelin kokoamisella

Lisätiedot

TUOMIOISTUINSOVITTELUN JA ASIANTUNTIJA-AVUSTEISEN LAPSIASIAIN- SOVITTELUN TULOKSELLISUUS

TUOMIOISTUINSOVITTELUN JA ASIANTUNTIJA-AVUSTEISEN LAPSIASIAIN- SOVITTELUN TULOKSELLISUUS Mari Juvani TUOMIOISTUINSOVITTELUN JA ASIANTUNTIJA-AVUSTEISEN LAPSIASIAIN- SOVITTELUN TULOKSELLISUUS Espoon käräjäoikeus TUOMIOISTUINSOVITTELUN JA ASIANTUNTIJA-AVUSTEISEN LAPSIASIAIN- SOVITTELUN TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa

Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa Susanna Hoikkala & Hanna Heinonen Valtakunnalliset Sijaishuollon päivät Tampere L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö -kokemuksia moniammatillisesta klinikkaopetuksesta

Monialainen yhteistyö -kokemuksia moniammatillisesta klinikkaopetuksesta Monialainen yhteistyö -kokemuksia moniammatillisesta klinikkaopetuksesta Aikuissosiaalityön päivät 2017_Lahti Anne-Mari Jaakola yliopisto-opettaja VTM, kasvatus- ja perheneuvonnan erikoissosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LASTEN ASIOISTA SOPIMINEN

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LASTEN ASIOISTA SOPIMINEN LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LASTEN ASIOISTA SOPIMINEN ROVANIEMI 22.5.2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Vanhempien vaihtoehdot

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

MUISTIO LAPSEN HUOLTOA JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN. Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Faksi Sähköpostiosoite

MUISTIO LAPSEN HUOLTOA JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN. Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Faksi Sähköpostiosoite MUISTIO Lainvalmisteluosasto Yksityisoikeuden yksikkö 25.1.2016 OM 31/41/2015 LAPSEN HUOLTOA JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 1. Muistion tarkoitus Tähän muistioon on koottu lapsen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Sovittelu Venäjällä: lainsäädäntö ja käytäntö

Sovittelu Venäjällä: lainsäädäntö ja käytäntö Sovittelu Venäjällä: lainsäädäntö ja käytäntö Svetlana Konstantinovna Zagainova, Uralin oikeusakatemian sovittelukeskuksen johtaja, oikeustieteen tohtori, professori Uralin oikeusakatemian sovittelukeskuksen

Lisätiedot

3. Konfliktinratkaisun vaihtoehdot vaihtoehtoinen konfliktinratkaisu

3. Konfliktinratkaisun vaihtoehdot vaihtoehtoinen konfliktinratkaisu 3. Konfliktinratkaisun vaihtoehdot vaihtoehtoinen konfliktinratkaisu Terminologia Konfliktinratkaisu riidanratkaisu Vaihtoehtoinen konfliktinratkaisu vaihtoehtoinen riidanratkaisu Vaihtoehtoinen konfliktinratkaisu

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Sukulaissijaisvanhempien valmennus. Vahvuudet ja kehittämistarpeet YHTEISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI

Sukulaissijaisvanhempien valmennus. Vahvuudet ja kehittämistarpeet YHTEISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI 1 Sukulaissijaisvanhemmuus sosiaalityöntekijän käsikirja Loppuraportti Sukulaissijaisvanhempien valmennus Vahvuudet ja kehittämistarpeet YHTEISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI 2 Sukulaissijaisvanhemmuus sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Preventiivinen oikeuskäytäntö Euroopassa (www.prejus.eu)

Preventiivinen oikeuskäytäntö Euroopassa (www.prejus.eu) Preventiivinen oikeuskäytäntö Euroopassa (www.prejus.eu) - K y s e l y l o m a k e - A. Preventiivisen oikeuskäytännön organisaatio maassasi Täytä liitteenä oleva taulukko ohjeiden mukaan. B. Harkinnassa

Lisätiedot

Perhevalmennuksen kehittämisarviointi Rovaniemen Napero hankkeessa. Kristiina Tirroniemi

Perhevalmennuksen kehittämisarviointi Rovaniemen Napero hankkeessa. Kristiina Tirroniemi Perhevalmennuksen kehittämisarviointi Rovaniemen Napero hankkeessa Kristiina Tirroniemi Lähtökohdat Perhevalmennuksen kehittäminen Napero hankkeessa Sairaanhoitaja (YAMK) tutkinto, terveyden edistämisen

Lisätiedot

Konfliktit ja konfliktinratkaisu 2: Sovittelu. Kaijus Ervasti

Konfliktit ja konfliktinratkaisu 2: Sovittelu. Kaijus Ervasti Konfliktit ja konfliktinratkaisu 2: Sovittelu Kaijus Ervasti Sovittelun piirteet Kolmannen osapuolen väliintulo Vapaaehtoisuus Neutraalisuus/puolueettomuus Luottamuksellisuus Neutraalisuuden suhteellisuus

Lisätiedot

KUINKA AUTTAA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄÄ ÄITIÄ?

KUINKA AUTTAA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄÄ ÄITIÄ? KUINKA AUTTAA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄÄ ÄITIÄ? 14.3.16 Th Hanne Immonen ja Aija Kauppinen, JYTE Päihdeongelmaisen äidin kiintymistä lapseensa voidaan vahvistaa hoitamalla suhdetta jo raskausaikana. HAL-HOITOKETJU.

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus.

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus. ASKELMERKKI Intensiivinen avoperhekuntoutus www.askelmerkki.fi Avoperhekuntoutus kannattaa aina Suomi on johtavia maita Euroopassa sijoitusten määrässä. Me haluamme auttaa ehkäisemään ja lyhentämään sijoituksia,

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Esa Iivonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI Paula Loukkola Oulun yliopisto Varhaiskasvatus Yhdessä lapsen parhaaksi - seminaari 3.2.2011 Haapajärvi PUHEENVUORON SUUNTAVIIVOJA varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö

Lisätiedot

Lasten huoltoriidat käräjäoikeuksissa

Lasten huoltoriidat käräjäoikeuksissa OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS 1 Helsinki 28.11.2006 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 30.11.2006 klo 10.00 Lasten huoltoriidat käräjäoikeuksissa Kysymys lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Lisätiedot

Mielenterveys ja päihdetyön neuvottelupäivä Oulu ARI TERÄVÄ. Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua

Mielenterveys ja päihdetyön neuvottelupäivä Oulu ARI TERÄVÄ. Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua Mielenterveys ja päihdetyön neuvottelupäivä 14.2.2014 - Oulu ARI TERÄVÄ Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua Verkottaja 2013-2016 keskeiset päämäärät Päihde- ja mielenterveystyön

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot