Asiantuntija-avusteinen huoltojen sovittelu osana eroperheiden palveluja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntija-avusteinen huoltojen sovittelu osana eroperheiden palveluja"

Transkriptio

1 Lasten suojelun kesäpäivät PORISSA ALASEMINAARI Ero ja vanhemmuus Asiantuntija-avusteinen huoltojen sovittelu osana eroperheiden palveluja Marjatta Karhuvaara OTK, Perheasioiden yksikön esimies Espoon kaupunki

2 Vanhempien vaihtoehdot ratkaista lapsen asemaa koskevat kysymykset erotilanteessa Sopimussovittelu lastenvalvojan luona Keskinäisen sopimuksen vahvistuttaminen tuomioistuimessa Huoltoriitaoikeudenkäynti tuomioistuimessa - Aktiivinen sovinnonedistäminen - Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu - Täysimittainen huoltoriitaoikeudenkäynti olosuhdeselvityksineen Avioliittolain mukainen perheasioiden sovittelu Erilaiset yksityisen sektorin, järjestöjen ja seurakuntien sovittelu- ja sovintomenettelypalvelut KOKO EROAUTTAMISEN KENTTÄÄ KEHITETTÄVÄ SAMANAIKAISESTI oikeat asiakkaat oikeassa paikassa

3 Mitä on asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu? Tapahtuu tuomioistuimessa. Sovittelijana toimii lapsiasioihin erikoistunut käräjätuomari, jota avustaa lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijana psykologi tai sosiaalityöntekijä Joustavaa ja epämuodollista. Ei voittajia / häviäjiä Samassa prosessissa voidaan käsitellä eroon liittyviä juridisia, taloudellisia, sosiaalisia ja psykologisia kysymyksiä Keskitytään vanhempien välisen konfliktin lieventämiseen ja purkamiseen sekä vuorovaikutuksen rakentamiseen Tuomari-sovittelija ja asiantuntija-avustaja neuvottelevat vanhempien kanssa, ja auttavat vanhempia itse löytämään asiassa sopuratkaisun, joka toimii lapsen ja vanhempien arjessa Sovitella voidaan lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita. Huomio kiinnitetään lapsen tilanteeseen Sovittelun voi laittaa vireille vapaamuotoisena kirjallisena hakemuksena tai se voidaan siirtää sovitteluun jo vireillä olevana asiana. Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja sovittelun voi myös keskeyttää missä vaiheessa tahansa Käräjäoikeus perii sovittelusta käsittelymaksun 113 euroa, mutta muutoin vanhemmat vastaavat vain omista kustannuksistaan. Kustannuksiin voidaan myöntää myös julkista oikeusapua

4 HUOLTORIITOJEN SOVITTELUA ASIANTUNTIJAN AVUSTAMANA projektissa saatuja kokemuksia ja tuloksia (Koonnut ohjausryhmän puheenjohtaja, projektipäällikkö Anna-Kaisa Aaltonen)

5 KOKEILU ASIANTUNTIJA-AVUSTAJAN KÄYTTÄMISESTÄ HUOLTORIITOJEN SOVITTELUSSA EU:n lapsiystävällinen oikeus toimintasuunnitelma vuodelta osa toimintasuunnitelmaa pyrkimys parantaa lapsen asemaa oikeusprosesseissa Suomessa sovittelukokeilu on osa oikeusministeriön lapsiystävällinen oikeus - hanketta

6 Kokeilun kulku 1. Kokeilu aloitettiin Helsingin, Espoon, Oulun ja Pohjois- Karjalan käräjäoikeudessa mukaan seitsemän uutta käräjäoikeutta (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Karjala, Lappi ja Kemi-Tornio) 2. Sovittelija-tuomarin apuna toimii asiantuntija-avustaja eli psykologi tai sosiaalityöntekijä. Avustajat saatu perheneuvoloista tai muualta kunnan sosiaalitoimesta. Oikeusministeriö on korvannut kokeiluun osoitetun työvoimapanoksen sosiaalitoimille 3. Kokeilu Kokeilua jatketaan lain voimaantuloon saakka ( ?)

7 4. Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata kokeilua, järjestää seuranta, kehittää menettelyä ja tehdä johtopäätökset kokeilusta 5. Väliraportti (selvityksiä ja ohjeita 2/2012) ja loppuraportti (mietintöjä ja lausuntoja 25/2013) 6. Oikeusministeriön järjestämä sovittelukoulutus edellytyksenä kokeiluun osallistumiselle. Koulutukseen osallistuneet sekä tuomarit että asiantuntija-avustajat 7. Kokeilun seuranta sähköinen seurantajärjestelmä - tuomareiden ja asiantuntija-avustajien kokemuksia kerättiin strukturoiduilla arviointilomakkeilla

8 - vanhemmille kirjallinen palautekysely - lakimiesavustajille keskustelutilaisuuksia + haastatteluja - paikkakuntakohtaiset yhteispalaverit - kokemusten kerääminen koulutuksissa - ohjausryhmän työ (15 kokousta) - työnohjaus Seuranta kohdistui pääasiassa neljään alusta asti mukana olleeseen käräjäoikeuteen

9 Nykytilanne huoltoriitojen käsittelyssä tuomioistuimissa Käräjäoikeuksissa käsitellään vuosittain 3600 huoltoasiaa, joista riitaisia on N. 56 % on uusintariitoja Patologisia riitoja käräjäoikeuksissa n. 25 %, hovioikeuksissa n. 34 % Oikeudenkäynti on monivaiheinen ja pitkäkestoinen, ca. 8 kk. Esim. Hgissä n. 11 kk, Oulussa n. 12,5 kk Sosiaalitoimen olosuhdeselvitys ca. 6 kk. Esim. Hgissä 8-9 kk, Oulussa 9-10 kk. Valitus hovioikeuteen 17 %:ssa juttuja. Käsittely HO:ssa n. 6,3 kk Oikeusavun saajia käräjäoikeudessa 57 %, HO:ssa 70 %

10 Kokeilun tuloksia Vireille tulleet sovittelujutut 1. Seuranta-aikana vireille tuli 654 sovitteluasiaa, joista 575 neljässä alkuperäisessä yksikössä ja 79 uusissa yksiköissä 2. Suurin osa (74 %) oli oikeudenkäynnistä siirrettyjä, 26 % suoria sovitteluhakemuksia 3. Sovittelussa vireille tulleiden asioiden osuus kaikista huoltoriidoista Hgissä 33 %, Espoossa 38 %, Oulussa 70 % ja Pohjois-Karjalassa 50 %.

11 Sovitteluun tulleiden asioiden laatu % uusintariitoja 2. Suuri osa vaikeita, syviä konflikteja (arviointilomakkeiden ja palautekyselyn tiedot) Sovittelun lopputulos 1. Seuranta-aikana päättyi 435 sovittelujuttua %:ssa (68) asia ei edennyt sovitteluun saakka 3. Sovitteluistunto järjestettiin 367 asiassa 4. Sovitteluun edenneissä jutuissa tehtiin kokonaissovinto 62 %:ssa juttuja (228) 5. Osasovinto tehtiin 15 %:ssa juttuja (54) 6. Sovittelu päättyi tuloksettomana 23 %:ssa juttuja (85)

12 Määräaikainen kokeilusopimus 1. Tavoitteena konfliktin purkaminen vähitellen. Luottamuksen rakentaminen vanhempien välille %:ssa juttuja kokeilusopimus 4. Yleensä yhden kerran, poikkeuksellisesti useampia 5. Vanhemmista valtaosa (86 %) koki määräaikaisen sopimuksen hyödylliseksi

13 Sovittelun joutuisuus 1. Ensimmäinen sovitteluistunto ca. 1,5 kk:ssa, mediaani 1kk 10 pv sovittelupäätöksestä tai vireille tulosta. Vaikeinta oli löytää aikaa asianajajien kalenterista 2. Suurin osa jutuista päättyi ensimmäisessä istunnossa. Istuntoja Istuntojen mediaanikesto 4 h 36 % 1-3 h 46 % 3-6 h Valtaosa (78 %) vanhemmista piti istunnon kestoa sopivana 4. Sovittelun kokonaiskesto oli 2,5 kk (mediaani)

14 Osapuolten lakimiesavustajat 51 %:ssa kummallakin osapuolella oli lakimiesavustaja 35 %:ssa kummallakaan ei ollut lakimiesavustajaa Uusien kokeiluyksiköiden tunnelmia Alkanut hyvin, sovittelujuttuja tullut paljon Jonkin verran vaihtelua yksiköiden välillä Innostuneisuutta, motivaatio korkealla Vanhempien antamaa palautetta 1. Kyselylomakkeita palautettiin 168 kpl % vastanneista oli tyytyväisiä sovitteluun

15 Tuomarin ja asiantuntija-avustajan yhteistyö 1. Kahdenlaista asiantuntijuutta: oikeudellisen tiedon ja oikeuskäytännön asiantuntijuus ja lapsen psykologisen edun ja vuorovaikutuksen asiantuntijuus. Kumpaakin tarvitaan 2. Tuomarilla ja asiantuntijalla oma roolinsa ja tehtävänsä sovittelussa. Roolin ja tehtävien määrittely tärkeää. Työskentely sovittelussa kuitenkin ennen muuta yhteistyötä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tuomari ja avustaja toimivat työparina. Yhteistyö sujunut hyvin 3. Moniammatillisuus ja työparityöskentely on tuonut lisäarvoa ja tehokkuutta sovitteluun - Tuomarit ovat oppineet muun muassa uusia työtapoja, uusia lähestymistapoja ja vuorovaikutustaitoja - Asiantuntija-avustajat ovat tuoneet mukanaan erilaista työkulttuuria: - työhön liittyvistä haasteista ja ongelmista keskustellaan ja niitä ratkotaan yhdessä auttaa kehittymään työntekijänä auttaa kehittämään menettelyä

16

17 Tuomarin ja asiantuntija-avustajan tehtävät sovittelussa TUOMARI-SOVITTELIJA Vastaa sovitteluprosessista ja johtaa sitä Pitää aloituspuheenvuoron, pohjustaa sovittelun ja johtaa sovintokeskustelua Määrittelee asiantuntijan tehtävät kussakin tapauksessa On juridiikan asiantuntija Vahvistaa sovinnon, vastaa sovinnon täsmällisyydesta ja täytäntöönpanokelpoisuudesta Vastaa siitä, että sovinto on lapsen edun mukainen

18 Tuomarin ja asiantuntija-avustajan tehtävät sovittelussa ASIANTUNTIJA-AVUSTAJA Voi pitää oman aloituspuheenvuoron tuomari-sovittelijan jälkeen Pyrkii havaitsemaan ja tuomaan esiin sovittelun esteet Tuo esiin lapsen edun sekä sovittelija-tuomarille että vanhemmille Voi tehdä vanhemmille kysymyksiä, osaltaan ohjata keskustelua ja auttaa lukkiutuneen tilanteen avaamisessa Suuntaa vanhempien ajatuksia lapseen ja tuo esiin lapsen näkökulmaa Sovittaessa voi vetää erillisneuvottelun tuomarin täydentäessä Voi keskustelle lapsen kanssa, jos vanhemmat hyväksyvät Voi vetää yhteispalaverin, jossa sekä lapsi että vanhemmat ovat mukana Mahdollisesti vastaa kokeilusopimusten seurannasta kotikäynnein toimien samalla tukena vanhemmille ja lapselle ja antaen palautetta havainnoistaan sovittelija-tuomarille ja vanhemmille

19 Asiantuntijan asiantuntijuuden sisällöstä tarkemmin Keskeisin tehtävä lisätä vanhempien ymmärrystä lapsen tilanteesta erossa ja suunnata vanhempien huomiota lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamiseen: antaa vanhemmille yleisellä tasolla tietoa lapsesta, esim. lapsen kokemuksista ja reaktioista vanhempien eroon, lapsen ikä- ja kehitysvaiheen vaikutuksista lapsen reaktioihin, ja lapsen normaaliin kehitykseen kuuluvasta käyttäytymisestä ohjata keskustelua konkreettisesti kulloinkin kyseessä olevaan lapseen tekemällä relevantteja kysymyksiä lapsesta ja hänen tilanteestaan, auttamalla vanhempia näkemään omaa lastaan ja ohjaamalla vanhempia pohtimaan yhdessä, mikä on heidän oman lapsensa paras

20 Erityyppisissä huoltoriidoissa tarvitaan erilaista asiantuntijuutta Vaikeissa huoltoriidoissa asiantuntijalta odotetaan kykyä tunnistaa vanhemmuuden häiriötekijöitä ja lapsen hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä riskejä sekä ymmärtää sopimisen rajat, jotta lapsen turvallisuus ei vaarannu Kokemusta työskentelystä lasten kanssa tarvitaan silloin, kun sovittelussa keskustellaan lapsen kanssa Hyvään vanhemmuuteen kykenevät vanhemmat odottavat ja pystyvät ottamaan vastaan asiantuntijan yleisellä tasolla antamaa asiantuntijatietoa lapsen tilanteesta erossa ja lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen edellytyksistä Asiantuntijalla on keskeinen panos myös vanhempien välisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen rakentamisessa Kokemus asiakastyöstä eroperheiden kanssa on välttämätöntä Konfliktissa olevien vanhempien kohtaamista ei voi opetella vasta sovittelutilanteessa Sosiaalityön asiantuntijuus on vahvimmillaan psykososiaalisissa riidoissa ja lastensuojelullisissa kysymyksissä

21 Kokeilussa mukana olleet asiantuntija-avustajat 16 peruskoulutukseltaan psykologia, 25 sosiaalityöntekijää Suurimmalla osalla lisäkoulutuksena psykoterapeutin, useinmiten perheterapeutin koulutus Kaikilla kokemusta asiakastyöstä eroperheiden kanssa esim. perheneuvolan psykologina tai sosiaalityöntekijänä, lastenvalvojana, olosuhdeselvityksiä laativana sosiaalityöntekijänä, täytäntöönpanosovittelijana

22 Lakimiesavustajan rooli sovittelussa 1. Lakimiesavustajan rooli keskeinen ennen sovittelua, sen aikana ja sen jälkeen 2. Sovitteluistunnossa lakimiesavustajan tehtävä erilainen kuin oikeudenkäynnissä - sovinnollisuuden tukeminen - asiakkaan juridinen neuvonantaja - aktiivinen kuuntelu - keskinäiset neuvottelut taukojen aikana 3. Kokemukset lakimiesavustajien toiminnasta pääosin myönteisiä

23 Sovittelun esteet 1. Kaikki riidat eivät sovi sovitteluun. Jokaiselle riidalle tulisi löytää oikea käsittelytapa 2. Sovittelu ei ole yleensä oikea käsittelytapa, jos riita on patologinen, vanhemmilla vakavia psykososiaalisia ongelmia tai perheessä on ollut vakavaa väkivaltaa 3. Kokeilun aikana on soviteltu onnistuneesti myös erittäin vaikeita riitoja 4. Asiantuntija-avustajalla tuomaria parempi kyky tunnistaa sovittelun esteet Etukäteismateriaaliin perehtyminen Lastensuojeluilmoituksen tekeminen Sovittelun keskeyttäminen

24 Sovittelun vaikutukset tuomioistuimen työmääriin ja kustannuksiin 1. Huoltoriitaoikeudenkäynnin edellyttämää työmäärää ja kustannuksia arvioitiin professori Juha Hämäläisen v tekemän selvityksen ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijan laskentatoimen lopputyönään tekemien laskelmien pohjalta 2. H. + K. arvioivat pääkäsittelyyn edenneen oikeudenkäynnin vaativan tuomarin työtä h ja sihteerin työtä h. Tällä perusteella he laskivat oikeudenkäynnin hinnaksi euroa

25 3. Hovioikeuskäsittelyn hinnaksi laskettiin euroa (Hämäläinen) 4. Sosiaalitoimen selvitystyön hinnaksi arvioitiin (Hämäläinen ja Kallio) euroa 5. Oikeusavun kustannuksiksi arvioitiin euroa/juttu (Hämäläinen + asianajajien haastattelut) 6. Sovittelussa - sihteerityötä tarvitaan hyvin vähän - tuomarin työvaiheista jäävät pois ainakin yhteenvedon laatiminen, väliaikaismääräyskäsittely, pääkäsittely ja perustellun päätöksen kirjoittaminen - sosiaalitoimen olosuhdeselvitys jää pois - hovioikeuskäsittely jää pois - oikeudenkäyntikulut yleensä pienemmät kuin oikeudenkäynnissä

26 7. Kokeilun johtopäätös on, että sovitteluilla voidaan säästää tuomioistuinten voimavaroja 8. Arvioinnin epävarmuustekijöitä - tuomioistuimen toiminnan laskeminen euromääräisesti vaikeaa. Laskelmat suuntaa antavia - tuomari- ja juttukohtainen vaihtelu suurta - myös oikeudenkäynneissä tehdään sovintoja - jos juttu palaa oikeudenkäyntiin, sovittelu ollut ylimääräinen työvaihe

27 Sovittelun vaikutukset lapsen etuun YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa ottamaan kaikessa lasta koskevassa viranomaistoiminnassa ensisijaisesti huomioon lapsen edun Vanhempien sovinto ja yhteistyö lapsen asioissa on lapsen edun mukaista Turvaa yleensä lapsen yhteydenpidon toiseen vanhempaan Ratkaisun nopeus tuo ennustettavuutta ja turvallisuutta lapsen elämään Vanhemmat ottavat itse vastuun vanhemmuudestaan Kun kumpikaan ei koe häviävänsä, sitoutuminen ratkaisuun kasvaa Vähentää vanhempien riitaisuutta. Kyselyssä 66 % vanhemmista katsoi sovittelun lieventäneen riitaisuutta

28 HE-luonnos, lausuntokierroksella Menettely vakinaistetaan koko maahan Asiantuntija-avustajien järjestäminen tulisi käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijaintikunnan velvoitteeksi Kaikille vanhemmille turvattaisiin asuinpaikasta riippumatta oikeus samantasoisiin asiantuntijapalveluihin Valtio maksaisi kunnille korvauksen asiantuntijapalveluiden järjestämisestä Palveluiden järjestäminen ei lisäisi järjestämisvastuussa olevien kuntien taloudellista rasitusta Sovittelun osapuolille avustajan käyttäminen olisi maksutonta, jotta palvelujen käyttömahdollisuuteen ei vaikuttaisi vanhempien taloudellinen asema Asiantuntijapalveluiden laadun turvaamiseksi asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista säädettäisiin laissa Sovittelun joutuisuuden varmistamiseksi sovitteluistunto tulisi pääsääntöisesti järjestää säädetyssä määräajassa Muutoksia HTL, Sovittelulaki, Sosiaalihuoltolaki, lisäksi A

29 HE-luonnoksessa ehdotettu asiantuntija-avustajan pätevyys Psykologin tai sosiaalityöntekijän peruskoulutus (lastenpsykiatri) Tehtävä poikkeaa sekä psykologien että sosiaalityöntekijöiden perustehtävistä Lisä- ja täydennyskoulutusta - esim. perheterapeutin koulutus - oikeusministeriön järjestämä huoltoriitojen sovittelukoulutus, jossa annetaan perustiedot lapsioikeudesta ja sovittelumenettelystä Tavoitteena konfliktin todellisten syiden löytyminen, vanhempien välisen vuorovaikutuksen rakentaminen ja vanhempien ymmärryksen lisääminen lapsen tilanteesta Kokemusta työskentelystä eroperheiden kanssa Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito

30 Psykologin koulutuksen antamat valmiudet Kehityspsykologian opinnot antavat tietoa lapsen kehityksen eri osaalueista ja kykyä tunnistaa kehitystä haittaavia riskitekijöitä ja häiriintynyttä kehitystä Psykologiseen asiantuntijuuteen kuuluu myös perhepsykologista tietoa esimerkiksi vanhemman ja lapsen välisestä kiintymyssuhteesta, sisarussuhteiden merkityksestä, lapsen yksilöllisestä asemasta perheessä ja eroperheen erityispiirteistä Psykologeilla on tietoa myös lasten erilaisista temperamenteista ja niiden vaikutuksesta lapsen käyttäytymiseen

31 Sosiaalityöntekijän koulutuksen antamat valmiudet Peruskoulutukseen ei kuulu psykologian opintoja Koulutuksen kautta saatavaan sosiaalityön asiantuntijuuteen kuuluu erilaisten sosiaalisten, psykososiaalisten ja yhteiskunnallissosiaalisten ilmiöiden ymmärtäminen Sosiaalityöntekijän asiantuntijuuteen kuuluu myös lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemus ja kyky tehdä kokonaisvaltainen arvio eroperheen tilanteesta Suuri osa sosiaalityön asiantuntijuudesta kehittyy käytännön kokemuksen kautta

SOVITTELU PERHE- JA LAPSIASIOISSA ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN HUOLTORIITOJEN SOVITTELU

SOVITTELU PERHE- JA LAPSIASIOISSA ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN HUOLTORIITOJEN SOVITTELU SOVITTELU PERHE- JA LAPSIASIOISSA ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN HUOLTORIITOJEN SOVITTELU 18.4.2013 Anna-Kaisa Aaltonen Kun vanhemmat eroavat, heidän joutuvat ratkaisemaan muun muassa -kuka on lapsen huoltaja?

Lisätiedot

Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 5.5.2014 OM 1/31/2010 STM 1/2014 ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN HUOLTORIITOJEN SOVITTELU VALTAKUNNALLI- SEKSI

Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 5.5.2014 OM 1/31/2010 STM 1/2014 ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN HUOLTORIITOJEN SOVITTELU VALTAKUNNALLI- SEKSI Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 5.5.2014 OM 1/31/2010 STM 1/2014 ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN HUOLTORIITOJEN SOVITTELU VALTAKUNNALLI- SEKSI Lakimuutokset voimaan 1.5.2014 Lait lapsen huollosta ja

Lisätiedot

EROAUTTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN ESPOOSSA. Marjatta Karhuvaara Perheasioiden yksikön esimies 15.8.2012

EROAUTTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN ESPOOSSA. Marjatta Karhuvaara Perheasioiden yksikön esimies 15.8.2012 EROAUTTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN ESPOOSSA Marjatta Karhuvaara Perheasioiden yksikön esimies 15.8.2012 Perheasioiden yksikön palvelut Lastenvalvojat palvelevat espoolaisia perheitä isyyden selvittämistä

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskeva kokeilu käräjäoikeuksissa 1.1.2011 31.12.2012

Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskeva kokeilu käräjäoikeuksissa 1.1.2011 31.12.2012 2/2012 Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskeva kokeilu käräjäoikeuksissa 1.1.2011 31.12.2012 Väliraportti 2/2012 Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskeva kokeilu käräjäoikeuksissa

Lisätiedot

Lapsen asuminen = lapsen tosiasiallinen asuinpaikka (ei aina sama kuin väestörekisteriin merkitty kotipaikka)

Lapsen asuminen = lapsen tosiasiallinen asuinpaikka (ei aina sama kuin väestörekisteriin merkitty kotipaikka) Anna-Kaisa Aaltonen PERHEOIKEUSSEMINAARI Kouvola 20.9.2011 Käsitteitä Lapsen huolto = 1) tosiasiallinen lapsesta huolehtiminen, arkihuolto 2) päätöksenteko lapsen asioissa 3) lapsen edustaminen viranomaisissa,

Lisätiedot

SUOMEN ASIANAJAJALIITON SOVINTOMENETTELYN SOVELTAMINEN PERHEASIOISSA. 1. Lainsäädäntö ja asianajaja perheasioiden sovittelijana

SUOMEN ASIANAJAJALIITON SOVINTOMENETTELYN SOVELTAMINEN PERHEASIOISSA. 1. Lainsäädäntö ja asianajaja perheasioiden sovittelijana SUOMEN ASIANAJAJALIITON SOVINTOMENETTELYN SOVELTAMINEN PERHEASIOISSA 1. Lainsäädäntö ja asianajaja perheasioiden sovittelijana Avioliittolain I osan 5 luvussa säädetään perheasioiden sovittelusta. AL 20

Lisätiedot

Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskeva kokeilu käräjäoikeuksissa 1.1.2011 31.12.2013

Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskeva kokeilu käräjäoikeuksissa 1.1.2011 31.12.2013 25/2013 Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskeva kokeilu käräjäoikeuksissa 1.1.2011 31.12.2013 Loppuraportti 25/2013 Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskeva kokeilu

Lisätiedot

LAPS/245/

LAPS/245/ LAUSUNTO LAPS/245/2013 20.6.2013 Oikeusministeriölle Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet: havaintoja ja kokemuksia Fasper-hankkeen pohjalta

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet: havaintoja ja kokemuksia Fasper-hankkeen pohjalta : Perheasioiden sovittelun uudet tuulet: havaintoja ja kokemuksia Fasper-hankkeen Perheasioiden sovittelu Aluehallintovirastojen koulutus FT, projektipäällikkö Vaula Haavisto Mistä lähdettiin liikkeelle

Lisätiedot

Ero konfliktina haaste palvelujärjestelmälle. Vaula Haavisto, FT, projektipäällikkö Fasper-hanke / Suomen sovittelufoorumi ry Erofoorumi 21.11.

Ero konfliktina haaste palvelujärjestelmälle. Vaula Haavisto, FT, projektipäällikkö Fasper-hanke / Suomen sovittelufoorumi ry Erofoorumi 21.11. Ero konfliktina haaste palvelujärjestelmälle Vaula Haavisto, FT, projektipäällikkö Fasper-hanke / Suomen sovittelufoorumi ry Erofoorumi 21.11.2012 Esityksen rakenne Miten palvelujärjestelmä toimii riitaisassa

Lisätiedot

36/2012. Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen

36/2012. Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen 36/2012 Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen 36/2012 Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2012 27.06.2012 Julkaisun nimi

Lisätiedot

17.4.2013. LA 27/2012 vp (Juho Eerola/ps ym.) Lakivaliokunnan asiantuntijakuuleminen 18.4.2013

17.4.2013. LA 27/2012 vp (Juho Eerola/ps ym.) Lakivaliokunnan asiantuntijakuuleminen 18.4.2013 1/3 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 MUISTIO 17.4.2013 Eduskunnan lakivaliokunnalle Viite: LA 27/2012 vp (Juho Eerola/ps ym.) Lakivaliokunnan asiantuntijakuuleminen 18.4.2013 Kuten oikeusministeriö 26.11.2012

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Ei niin suurta riitaa, ettei sopu sitä sovita

Ei niin suurta riitaa, ettei sopu sitä sovita SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 12 2016 Ei niin suurta riitaa, ettei sopu sitä sovita Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun seurantaryhmän loppuraportti Ei niin

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

Asia: Käräjäoikeuden lausunto lapsenhuoltolain uudistamista koskeneen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä 47/2017

Asia: Käräjäoikeuden lausunto lapsenhuoltolain uudistamista koskeneen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä 47/2017 Helsingin käräjäoikeus 7.12.2017 laamanni Lausunto Asia: Käräjäoikeuden lausunto lapsenhuoltolain uudistamista koskeneen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä 47/2017 Yleistä Käräjäoikeus pitää esityksen

Lisätiedot

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu käräjäoikeudessa eri osapuolten näkökulmasta

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu käräjäoikeudessa eri osapuolten näkökulmasta Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu käräjäoikeudessa eri osapuolten näkökulmasta Helino, Anne 2016 Laurea 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu käräjäoikeudessa

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

Huoltoriitaoikeudenkäynnin ja follo-sovittelun vertailua lapsen näkökulmasta. Liisa Sahlström

Huoltoriitaoikeudenkäynnin ja follo-sovittelun vertailua lapsen näkökulmasta. Liisa Sahlström Huoltoriitaoikeudenkäynnin ja follo-sovittelun vertailua lapsen näkökulmasta Liisa Sahlström Opinnäytetyö Johdon assistenttityö ja kielet 2014 Tiivistelmä 23.10.2014 Johdon assistenttityö ja kielet Tekijä

Lisätiedot

Milena Nurminen ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN TUOMIOISTUINSOVITTELU OULUN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA

Milena Nurminen ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN TUOMIOISTUINSOVITTELU OULUN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA Milena Nurminen ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN TUOMIOISTUINSOVITTELU OULUN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN TUOMIOISTUINSOVITTELU OULUN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA Milena Nurminen Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketalouden

Lisätiedot

Varjosta valoon seminaari 20-9-12

Varjosta valoon seminaari 20-9-12 Varjosta valoon seminaari 20-9-12 Mitä ovat perheneuvolapalvelut Sosiaalihuoltolain 17 :n mukaan kunnan on huolehdittava kasvatus-ja perheneuvonnan järjestämisestä. Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaan kasvatus-ja

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa 6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa Käräjäoikeuksien sovintomenettely Otettiin käyttöön 1993 alioikeusuudistuksen yhteydessä Ei pidä sekoittaa erilliseen tuomioistuinsovitteluun Tuomarin on valmistelussa

Lisätiedot

61/2010. Asiantuntija-avustajan käyttö huoltoriitojen sovittelussa

61/2010. Asiantuntija-avustajan käyttö huoltoriitojen sovittelussa 61/2010 Asiantuntija-avustajan käyttö huoltoriitojen sovittelussa 61/2010 Asiantuntija-avustajan käyttö huoltoriitojen sovittelussa Oikeusministeriö, Helsinki 2010 30.6.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN LASTEN HUOLTORIITOJEN TUOMIOISTUINSOVITTELU KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDESSA

ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN LASTEN HUOLTORIITOJEN TUOMIOISTUINSOVITTELU KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDESSA ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN LASTEN HUOLTORIITOJEN TUOMIOISTUINSOVITTELU KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDESSA Perheiden kokemukset sovittelun jälkeen Minna Leppänen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu 43/2013 Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu Lausuntotiivistelmä 43/2013 Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Perheasiain sovittelua koskeva kartoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kunnat / syksy 2014/ Mauri Ylinentalo, korkeakouluharjoittelija

Perheasiain sovittelua koskeva kartoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kunnat / syksy 2014/ Mauri Ylinentalo, korkeakouluharjoittelija Perheasiain sovittelua koskeva kartoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kunnat / syksy 2014/ Mauri Ylinentalo, korkeakouluharjoittelija Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 18.12.2014

Lisätiedot

Käytännön kokemukset tuomioistuinsovittelusta

Käytännön kokemukset tuomioistuinsovittelusta Riita-asioiden sovittelu, Suomen ja Venäjän kokemukset 17.4.2013 Helsingin käräjäoikeus Käräjätuomari Päivi Saukonoja Käytännön kokemukset tuomioistuinsovittelusta 1.Yleistä Tuomioistuinsovittelusta säädetään

Lisätiedot

Avioero ja lasten asioista sopiminen.

Avioero ja lasten asioista sopiminen. Avioero ja lasten asioista sopiminen. Anne Liakka Eron Keskellä eronkeskellä.fi Materiaalin Copyright 2015 eronkeskellä.fi / Palomacorento Oy ja Suomen Jurisit Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalissa

Lisätiedot

ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN TUOMIOISTUINSOVITTELU. Suomen Follo-kokeilu

ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN TUOMIOISTUINSOVITTELU. Suomen Follo-kokeilu ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN TUOMIOISTUINSOVITTELU Suomen Follo-kokeilu Anni Nippala Opinnäytetyö Maaliskuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2.

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. PohjoisKarjalan käräjäoikeus Lausunto 30.11.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? PohjoisKarjalan käräjäoikeus kiinnittää

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset Lapsenhuoltolain uudistus Työryhmän keskeiset ehdotukset Vahvistetaan lapsen oikeutta ilmaista näkemyksensä Lastenvalvojan tai tuomioistuimen olisi varmistettava riidattomissakin asioissa, että lapsi on

Lisätiedot

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Alaseminaari 13.10.2010 klo 9-11 LIIAN KALLIIT EROT Huoltoriitojen taloudelliset kustannukset -selvitys Ero lastensuojelullisena kysymyksenä Kommenttipuheenvuoro Marjatta

Lisätiedot

Asiantuntija-avustajien kokemuksia sovinnon saavuttamisesta Follo-sovittelussa

Asiantuntija-avustajien kokemuksia sovinnon saavuttamisesta Follo-sovittelussa Asiantuntija-avustajien kokemuksia sovinnon saavuttamisesta Follo-sovittelussa Sovintoa tukevat ja haastavat tekijät Monica Saarela Pro gradu -tutkielma 2015 Sosiaalityö Lapin yliopisto Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Paremmin puhumalla TYÖYHTEISÖSOVITTELU. - ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin

Paremmin puhumalla TYÖYHTEISÖSOVITTELU. - ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin Paremmin puhumalla TYÖYHTEISÖSOVITTELU - ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin TYÖYHTEISÖSOVITTELU Kun työyhteisössä on konflikti, se tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan perheoikeudellinen yksikkö

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan perheoikeudellinen yksikkö Järvenpään, Keravan ja Tuusulan perheoikeudellinen yksikkö Miia Kokko-Pekkola,perheoikeudellisen yksikön päällikkö miia.kokko-pekkola(at)jarvenpaa.fi Alueen eropalveluiden lähtötilanne Eropalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Eroauttamisen kehittäminen Vantaalla Erofoorumi 3.11.2015

Eroauttamisen kehittäminen Vantaalla Erofoorumi 3.11.2015 Eroauttamisen kehittäminen Vantaalla Erofoorumi 3.11.2015 Vantaan sosiaali- ja terveystoimi Perhepalvelut Perheneuvolatoiminnan päällikkö Mirja Varis Taustaa Vantaalla avioliittolain mukaista perheasioiden

Lisätiedot

Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta. Tavoitteet riidanratkaisussa

Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta. Tavoitteet riidanratkaisussa 3 Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta Tavoitteet riidanratkaisussa Yleensä kun puhutaan riidanratkaisusta, tarkoitetaan lähinnä osapuolten väliseen riitaan liittyvien juridisten kysymysten

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Isän ja äidin välissä. Lapsen kuulemisen psykologinen kehys huolto- ja

Lisätiedot

SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus

SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus PROJEKTISUUNNITELMA 7.12.2015 (hyväksytty projektiryhmän kokouksessa 1.12.2015) 1. TIIVISTELMÄ Käynnistetään Keski-Suomen käräjäoikeudessa "Sovitteluprojekti",

Lisätiedot

Lapsen elatuksen toteutuminen koulutus Avauspuheenvuoro. 9.10.2014 Helsingissä Maria Kaisa Aula Valtiot.lis., YTT (h.c) Väestöliiton hallituksen pj.

Lapsen elatuksen toteutuminen koulutus Avauspuheenvuoro. 9.10.2014 Helsingissä Maria Kaisa Aula Valtiot.lis., YTT (h.c) Väestöliiton hallituksen pj. Lapsen elatuksen toteutuminen koulutus Avauspuheenvuoro 9.10.2014 Helsingissä Maria Kaisa Aula Valtiot.lis., YTT (h.c) Väestöliiton hallituksen pj. Eropalveluiden kehittämisen perustana YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen

Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen 64/2012 Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen Lausuntotiivistelmä 64/2012 Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva Sosiaalityön dokumentointi hallinto- oikeuden näkökulmasta Anna-Kaisa Marski & Kaisa Post & Ulla-Maija Rantalaiho 144 14.4. 2011 Esityksen idea kaksi näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin kehittämisestä

Lisätiedot

Ympäristöasioiden sovittelu

Ympäristöasioiden sovittelu Ympäristöasioiden sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi konfliktien ja ihmissuhdeongelmien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Sovittelijan rooli Sovittelija

Lisätiedot

Mistä perheasioiden sovittelussa on kyse?

Mistä perheasioiden sovittelussa on kyse? Mistä perheasioiden sovittelussa on kyse? JARI KEKÄLE TT, PERHENEUVOJA, PERHETERAPEUT T I VET, PERHEASIOIDEN SOVIT TELIJA Mistä perheasiainsovittelussa on kyse? Jos sinun pitäisi kertoa jollekin, mitä

Lisätiedot

Yleistä Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. luku; 6-12 )

Yleistä Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. luku; 6-12 ) Yleistä Lapsen huoltoa koskeva lainsäädäntö on suhteellisen vanhaa. Työryhmän ehdotus käsittää osaksi jo tällä hetkellä vallitsevan käytännön kirjaamista, mutta myös joitakin uusia asioita. Työryhmän ehdotukset

Lisätiedot

Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu Case: Espoon käräjäoikeus

Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu Case: Espoon käräjäoikeus Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu Case: Espoon käräjäoikeus Kallatsa, Nora 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu Case: Espoon käräjäoikeus

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2010 vp. hallituksen esityksen riita-asioiden sovittelusta

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2010 vp. hallituksen esityksen riita-asioiden sovittelusta LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2010 vp Hallituksen esitys laiksi riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä laeiksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 :n ja velan

Lisätiedot

Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen

Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen YHTEISHUOLTO VAI YKSINHUOLTO? Huollon monet merkitykset - arkihuolto - oikeudellinen huolto - edunvalvonta Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen Huoltomuoto vanhempien asuessa erillään

Lisätiedot

Kehitetyt hyvät käytännöt: perhesovittelun prosessimalli ja perhesovittelijan työkalupakki

Kehitetyt hyvät käytännöt: perhesovittelun prosessimalli ja perhesovittelijan työkalupakki Kehitetyt hyvät käytännöt: perhesovittelun prosessimalli ja perhesovittelijan työkalupakki Perheasioiden sovittelun kehittäminen Etelä- Suomen aluehallintovirasto Tutkija, VTM marina.bergman-pyykkonen(at)sovittelu.com

Lisätiedot

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelumenettely kokeilusta valtakunnalliseksi menettelytavaksi

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelumenettely kokeilusta valtakunnalliseksi menettelytavaksi Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelumenettely kokeilusta valtakunnalliseksi menettelytavaksi Mutka, Anna-Stiina 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille ROVANIEMI 22.5. 2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Koulutuksen pohjana on käytetty opasta

Lisätiedot

PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO 1(6) Kelloportinkatu 5 A 15.2.2016 33100 Tampere

PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO 1(6) Kelloportinkatu 5 A 15.2.2016 33100 Tampere PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO 1(6) Kelloportinkatu 5 A 15.2.2016 33100 Tampere Oikeusministeriö / lainvalmisteluosasto Asia: Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamista

Lisätiedot

Marjaana Sorokin 17.11.2015

Marjaana Sorokin 17.11.2015 Marjaana Sorokin 17.11.2015 2005 2008 2011 2014 Elatusapusopimukset 34 559 35 693 44 385 52 173 Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, joissa sovittu: 40 124 42 792 44 933 47 614

Lisätiedot

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1 (5) SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1. Sopimuksen osapuolet Ostaja: Yhteyshenkilö: Tuottaja: Yhteyshenkilö: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raili Haaki

Lisätiedot

Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti. Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely

Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti. Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely Marjatta Karhuvaara Perheasioiden yksikön esimies Korin koordinaattori

Lisätiedot

Pohdittavaa apilaperheille

Pohdittavaa apilaperheille 14.2.2014 Pohdittavaa apilaperheille Pohdittavaa ja sovittavaa ennen lapsen syntymää Perheaikaa.fi luento 14.2.2014 Apilaperheitä, ystäväperheitä, vanhemmuuskumppaneita Kun vanhemmuutta jaetaan (muutenkin

Lisätiedot

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Helinä Häkkänen-Nyholm, PsT, dosentti, psykoterapeutti Psykologi- ja lakiasiaintoimisto PsyJuridica Oy Lapsen vieraannuttaminen

Lisätiedot

Lausunto Ehdotus on niin lapsen edun, kuin laadittujen sopimusten ja päätösten pitkäjänteisen toteutumisen kannalta ongelmallinen.

Lausunto Ehdotus on niin lapsen edun, kuin laadittujen sopimusten ja päätösten pitkäjänteisen toteutumisen kannalta ongelmallinen. Ida Pimenoff Lausunto 01.12.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 15 c ) Huoltajat

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

1. Millainen henkilö on asiantuntija?

1. Millainen henkilö on asiantuntija? Asiantuntijat YS-asioissa - käytännöistä ja mahdollisuuksista Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen seminaari 24.- 25.5.2011 Asianajaja, varatuomari Juhani Viilo 1 1. Millainen henkilö on asiantuntija?

Lisätiedot

13.5.2013 Antero Kupiainen

13.5.2013 Antero Kupiainen 30 000 Eronneisuus 1965-2012 Ensimmäisten avioliittojen osuus kaikista avioliitoista pysyi ennallaan 76 prosentissa. Pysynyt samalla tasolla koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen (Tilastokeskus 2013)

Lisätiedot

Liian kallis ero. Suomen toinen Erofoorumi "Mitä lapsiperheiden ero maksaa?" Helsinki 10.11.2010. Prof. Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopisto

Liian kallis ero. Suomen toinen Erofoorumi Mitä lapsiperheiden ero maksaa? Helsinki 10.11.2010. Prof. Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopisto Liian kallis ero Suomen toinen Erofoorumi "Mitä lapsiperheiden ero maksaa?" Helsinki 10.11.2010 Prof. Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopisto 1 Selvityksen lähtökohtia Neuvokeskuksen toimeksianto Huoltoriidan

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

Sopimisen mahdollisuuksista ja rajoituksista

Sopimisen mahdollisuuksista ja rajoituksista Sopimisen mahdollisuuksista ja rajoituksista Asianajajapäivä 13.1.2017 Antti Heikinheimo Konfliktipyramidi Intressipohjainen sovintoneuvottelu ja/tai sovittelu Korkein oikeus Hovioikeus Käräjäoikeus Kääntyminen

Lisätiedot

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VARHAISESTA TUESTA 28.9.2011 1 Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, lastenpsykoterapeutti ja theraplay-terapeutti kehittämispäällikkö, THL, lasten, nuorten ja perheiden osasto KEHITYKSEN

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun historia ja nykytila Suomessa

Perheasioiden sovittelun historia ja nykytila Suomessa Perheasioiden sovittelun historia ja nykytila Suomessa Perheasioiden sovittelun kehittäminen Etelä-Suomen aluehallintovirasto 11.6.2013 FT Vaula Haavisto vaula.haavisto(at)sovittelu.com Fasper-hanke (fasilitatiivinen

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Lausuntonne ehdotetuista säännöksistä?

Lapsenhuoltolain uudistaminen Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Lausuntonne ehdotetuista säännöksistä? Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry Lausunto 01.12.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Lakimiesliitto pitää

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja 1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja Aika ja paikka Keskiviikko 20.2.2013 videoneuvotteluna Oulun käräjäoikeus - Lapin käräjäoikeus - Kemi-Tornion

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa 25.1.2013 Ylituomari Heikki Jukarainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Asiakasnäkökulma Hallinto-oikeuksien olisi syytä kiinnittää

Lisätiedot

Ajankohtaista ISOssa: Haetaan uutta sosiaalityön osaajaa ja suunnitellaan ESR-hanketta

Ajankohtaista ISOssa: Haetaan uutta sosiaalityön osaajaa ja suunnitellaan ESR-hanketta Ajankohtaista ISOssa: Haetaan uutta sosiaalityön osaajaa ja suunnitellaan ESR-hanketta Tarja Kauppila, johtaja, ISO 14.9.2015 UEF/Opetussosiaalikeskusverkosto, yleiskokous Wanted: erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 Kristiina Harenko 2 Kristiina Harenko KÄSITTEISTÄ Vaihtoehtoisen riidanratkaisun käsite kattaa kaikki tuomioistuinkäsittelyn

Lisätiedot

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajapäivä 13.1.2017 Antti Pulkkinen 1. Olen Vastaajien määrä: 201 2. Minkä ikäinen olet? 29 39-vuotiaita yht. 43 40 49-vuotiaita

Lisätiedot

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä.

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. Sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Kaksi erilaista näkökulmaa Rikosoikeus

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen riita-asioiden määrä lisääntyi edelleen vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 273 748

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Uusi sovittelumenettely riita-asioissa. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanketyöryhmän raportti

Uusi sovittelumenettely riita-asioissa. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanketyöryhmän raportti 1 Uusi sovittelumenettely riita-asioissa Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanketyöryhmän raportti 2 1. JOHDANTO 1.1. Toimeksianto 1.2. Työryhmän työskentely 2. TUOMIOISTUINSOVITTELUN ORGANISOINTI JA KÄYTÄNNÖN

Lisätiedot

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1. Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.2011 Kati Närhi Kaksi kokemusta tilannearviotyöskentelystä Keski-Suomen aikuissosiaalityön

Lisätiedot

Lausunto lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lausunto lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriölle OM 31/41/2015 Lausunto lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta Ensi- ja turvakotien liitto ilmaisee hämmästyksensä siitä, että tästä lasten huoltoa

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä.

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. Sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2009 1 Restoratiivinen oikeus Restoratiivinen

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

TUOMIOISTUINSOVITTELUN JA ASIANTUNTIJA-AVUSTEISEN LAPSIASIAIN- SOVITTELUN TULOKSELLISUUS

TUOMIOISTUINSOVITTELUN JA ASIANTUNTIJA-AVUSTEISEN LAPSIASIAIN- SOVITTELUN TULOKSELLISUUS Mari Juvani TUOMIOISTUINSOVITTELUN JA ASIANTUNTIJA-AVUSTEISEN LAPSIASIAIN- SOVITTELUN TULOKSELLISUUS Espoon käräjäoikeus TUOMIOISTUINSOVITTELUN JA ASIANTUNTIJA-AVUSTEISEN LAPSIASIAIN- SOVITTELUN TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

Luennon sisältö. Millainen on hyvä ero? Ero psykologisena ja oikeudellisena prosessina. Hyvään eroon kannustaminen ja ohjaaminen

Luennon sisältö. Millainen on hyvä ero? Ero psykologisena ja oikeudellisena prosessina. Hyvään eroon kannustaminen ja ohjaaminen Nettiluento: Millainen on hyvä ero ja miten vältän huoltoriidan PsyJuridica & Väestöliitto Helinä Häkkänen-Nyholm, PsT, oikeuspsykologian dosentti, psykoterapeutti www.psyjuridica.com Luennon sisältö Millainen

Lisätiedot

Projektin perustelu ja tavoitteet

Projektin perustelu ja tavoitteet P A L V E L U T Projektin perustelu ja tavoitteet Hankkeen tavoite on lisätä sukupolvien välistä yhteenkuuluvuutta ja lisätä toisista huolehtimista tarjoamalla uudenlainen asumismuoto usean sukupolven

Lisätiedot

Yhteistyövanhemmuus. Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen?

Yhteistyövanhemmuus. Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen? Yhteistyövanhemmuus Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen? On tärkeää, että lapsi saa varmuuden siitä, että molemmat vanhemmat säilyvät hänen elämässään. Toisen vanhemman puuttuessa lapsen elämästä on

Lisätiedot

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut Perheneuvolat ja nuorisoneuvola turvaavat lasten, nuorten ja perheiden hyvää psykososiaalista kehitystä ja tulevaisuutta yhteistyössä perheiden ja eri toimijoiden kanssa. Palvelut ovat luottamuksellisia,

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

Tuomioistuin kehittämisen kohteena

Tuomioistuin kehittämisen kohteena Tuomioistuin kehittämisen kohteena Prosessi- ja insolvenssioikeuden teemaseminaari Tuomioistuin, lainsäätäjä ja asiakas Helsingin yliopisto 25.11.2014 Vaula Haavisto, FT Rakennusriita, rivitalon asukkaan

Lisätiedot

Konfliktit ja konfliktinratkaisu 5:Tuomioistuinsovittelu. Kaijus Ervasti

Konfliktit ja konfliktinratkaisu 5:Tuomioistuinsovittelu. Kaijus Ervasti Konfliktit ja konfliktinratkaisu 5:Tuomioistuinsovittelu Kaijus Ervasti Tuomioistuinsovittelun vaiheet Haastehakemus Haastehakemus & sovittelupyyntö Sovittelupyyntö Tuomioistuinmenettely (+ sovinnon edistäminen)

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Mies, ero ja käytännön asiat

Mies, ero ja käytännön asiat Mies, ero ja käytännön asiat Kari Vilkko Erosta Elossa toiminta 3.4.2014 Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Sisältö ennen eroa: mitä voin tehdä

Lisätiedot