Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnalliset lastensuojelupäivät"

Transkriptio

1 Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Alaseminaari klo 9-11 LIIAN KALLIIT EROT Huoltoriitojen taloudelliset kustannukset -selvitys Ero lastensuojelullisena kysymyksenä Kommenttipuheenvuoro Marjatta Karhuvaara Espoon kaupungin Perheasioiden yksikön esimies

2 ESPOO Yksi Huoltoriitojen taloudelliset kustannukset selvityksen kohdekunnista Eroauttamisen ydinpalvelut keskitetty perheasioiden yksikköön prosessit, kustannukset ja suoritteet eriteltävissä, laskettavissa, tarkasteltavissa ja arvioitavissa Lastensuojelu toimii alueellisesti eroauttamisen ja lastensuojelun rajapintaa eletään ja kehitetään sosiaalityön arjessa

3 ELATUSTURVA TAPAAMISPAIKKA TOIMINTA TYÖ HUOLTO- JA TAPAAMISSELVITYKSET Vastaava ohjaaja Espoon Perheasioiden yksikkö Yksikön esimies PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISY (Koordinointi ja kehittäminen) PERHEASIOIDEN SOVITTELU (Koordinointi ja kehittäminen) LASTENVALVOJA- TÄYTÄNTÖÖNPANO- SOVITTELU (Koordinointi ja kehittäminen) EROAUTTAMISEN KEHITTÄMINEN (Koordinointi ja kehittäminen, uudet palvelut) + Selkeät roolirajat + Osaamisen jakaminen + Kehittäminen LASTENSUOJELUN LAKIMIES

4 I Ero lastensuojelullisena kysymyksenä

5 Ei kenenkään asia? Huoltoriita Lastensuojeluasia Rikosasia Terveydenhuollollinen asia

6 Lastensuojelun rooli Lapsen huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskeva asia voi olla yksinomaan riita-asia tai yhtä aikaa sekä riita- että lastensuojeluasia, jopa rikosasia Huoltoriidan vireillä olo ei sellaisenaan vaikuta lastensuojelun tarpeen arviointiin. Lastensuojeluilmoitus tutkitaan aina, ja viranomaisilla on velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, jos laissa asetetut edellytykset täyttyvät

7 Näkymiä eri toimintojenkautta Lastenvalvojatyö Tapaamispaikkatoiminta Olosuhdeselvitykset Täytäntöönpanosovittelu Eroauttaminen

8 Olosuhdeselvityspyynnöt ja lastensuojeluasiakkuudet 9 kk:n aikana valmistuneista olosuhdeselvityksistä yhteensä 52 kpl selvityksen vireilläollessa 7,6 %:ssa on ollut tehtynä lastensuojeluilmoitus, joka ei ole johtanut asiakkuuteen n. 52 %:ssa on ollut tehtynä lastensuojeluilmoitus, joka on johtanut asiakkuuteen tai jo ollut lastensuojeluasiakkuus (vahvoja asiakkuuksia) 9,6 %ssa selvityksentekijä on tehnyt lastensuojeluilmoituksen, näistä yhdessä ilmoitus oli ensimmäinen vireilläolon aikana Yhteensä = 69,2 %

9 Selittäviä tekijöitä Ls-asiakkuuksien huomattava määrä voi johtua useista syistä: - Espoossa lastenvalvojilla vahvasti sovitteleva työote (tapaamisia voi olla useita sopimukseen pääsemiseksi), joten tuomioistuimeen etenevät asiat saattavat olla erityisen hankalia - Espoossa ns. pikaselvitysten määrä keskimääräistä suurempi, otoksesta 13,4 %

10 Tapaamispaikkatoiminta ja lastensuojeluasiakkuudet 9 kk:n aikana 10, 8 %.ssa perheistä voimassa oleva lähestymiskielto Syitä tapaamispaikan käytölle ovat olleet pääasiassa lapsen toiseen vanhempaan ja mahdollisesti lapseen kohdistunut fyysinen tai henkinen väkivalta, eroon liittyvät ristiriidat, huoli tapaavan vanhemman kyvystä huolehtia lapsesta tai yleinen vanhempien välinen luottamuspula, tapaavan vanhemman mielenterveysongelmat, tapaavan vanhemman päihteiden käyttö sekä tilanne, jossa lapsi ja vanhempi vasta alkavat tutustua toisiinsa. Viime aikoina on korostunut perheiden osuus, joiden kohdalla perheessä on ollut toiseen vanhempaan ja mahdollisesti lapsiin kohdistunutta henkistä tai fyysistä väkivaltaa N. runsaalla kolmanneksella perheistä on myös lastensuojelun asiakkuus. Arviointia vaikeuttaa, ettei asia välttämättä tule ilmi asiakkuuden aikana

11 Kyse huoltajien toisistaan tekemistä ilmoituksista vai todellisesta lastensuojeluntarpeesta? Kiusanteko- ja mustamaalaamismielessä tehtyjen lastensuojeluilmoitusten määrä ei näy sosiaalitoimen eropalveluissa kovin suurena, vaikka niiden määrä TI:ssa näyttäytyy lisääntyvänä. Kysymys vaikuttaa siis olevan todellisista lastensuojeluasiakkuuksista.

12 II Huoltoriitojen taloudelliset kustannukset -selvitys

13 Kommentteja käsitteistä ja prosesseista Riita myös yksin voi riidellä, jolloin toinen osapuoli pakotettu prosessiin Sopimuspalvelun osuus merkittävä; suurin osa vanhemmista sopii lasten asioista lastenvalvojan luona Mahdollisuus erilaisten asiantuntijalausuntojen hankkimiseen vaihtelee suuresti; Espoossa perheneuvolan lausuntoja hankitaan korkeintaan muutama vuodessa, vanhempien psyykkisen tilan arviointeja ei tehdä lainkaan. Tarpeelisuus? Samanaikaisesti voi olla vireillä useita prosesseja ja selvityksiä

14 Olosuhdeselvitysvaiheessa jo asioitu eroon liittyen useiden eri toimijoiden luona, esim. Lastenvalvoja Perheasiain neuvottelukeskus, muu seurakunnan työntekijä Neuvola Perheneuvola Psykologi / psykiatrinen sairaanhoitaja Terveyskeskuslääkäri, työpaikkalääkäri, yksityinen lääkäri, julkiset sairaalat Turvakoti, Lyömätön Linja A-Klinikka Kalliolan settlementti Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Vaikuttavuus, varhaisemman moniammatillisen yhteistyön keinot?

15 Hintalappu eroriidan keskellä eläville lapsille? Vireille tulleet olosuhdeselvityspyynnöt 9 kk:n aikana Varsinaiset selvityspyynnöt 61 kpl Pikaselvityspyynnöt Lausumapyynnöt 9 kpl 5 kpl Yhteensä 75 kpl Lapsista n. puolet 0-7 vuotiaita

16 Lasten iät täytäntöönpanosovittelussa 1 v tai alle 9 kk:n otos 2 v 1 3 v 5 4 v 2 5 v 2 6 v 2 7 v 1 9 v 1 10 v 1 13 v 1 14 v 1 Ei ikämerkintää 1 alle kouluikäinen, 2 alle kouluikäistä alle 12 v

17 Perheitä tapaamispaikkatoiminnon piirissä 9 kk:n aikana Tammikuu 17 Helmikuu 19 Maaliskuu 17 Huhtikuu 19 Toukokuu 19 Kesäkuu 22 Heinäkuu 17 Elokuu Syyskuu 21 23

18 Tammikuu 6 Helmikuu 7 Maaliskuu 9 Huhtikuu 10 Toukokuu 14 Kesäkuu 13 Heinäkuu 11 Elokuu Syyskuu Perheitä, joilla toteutuneita/suunniteltuja tapaamisia/vaihtoja tapaamispaikassa 9 kk:n aikana 12 12

19 Suoritteet 9 kk:n aikana Valvotut tapaamiset 82 kpl Tuetut tapaamiset 45 kpl Varatut tapaamisajat 174 kpl, toteutuneet 127 kpl, peruuntuneet 47 kpl Valvotut vaihdot 74 kpl Varatut valvotut vaihdot 100 kpl, peruuntuneet vaihdot 26 kpl

20 Sosiaalitoimen kustannukset Mitä maksaa? Lastenvalvojan vahvistama sopimus Valvottu/tuettu tapaaminen, valvottu vaihto Olosuhdeselvitys Täytäntöönpanosovittelu Neuvontapuhelu per asiakas Eroneuvo-ilta per asiakas Vanhemman Neuvo ryhmä per asiakas

21 Erilaisia laskutapoja Kustannusten laskemista vaikeuttavat jatkuvat organisaatiomuutokset, tehtävien laaja-alaisuus, työvoimavajeet, laskennallisesti määritetyt suureet (vuokrat, tietotekniikka- ja puhelinkulut, siivouskulut, hallinnolliset kulut, materiaalikulut, koulutuskustannukset, työnohjauskustannukset jne. Tuotteistaminen? Mitä lopputuotteita yksikön kokonaiskustannuksilla pystytään tuottamaan? Työntekijäryhmän kokonaispalkkaustannukset/suoritteiden ( lopputuotteiden ) kokonaismäärä Yksittäiseen lopputuotteeseen käytetty aika X työntekijöiden palkkakustannukset/tuntihinta

22 Mitä selvityksessä mukanaolo tuotti? Työn näkyväksi tekeminen / tuleminen Oman työn ja työprosessien tarkasteleminen ja edelleen kehittäminen (Perheen tilanteen tunnistaminen? Näin tein ja tämän se tuotti, onnistuinko näillä keinoin?) Pohdintaa siitä, onko resurssit suunnattu oikeisiin toimintoihin / kohderyhmiin kustannusten / vaikuttavuuden kannalta. Olisiko voitu auttaa/puuttua aikaisemmin?

23 Mitä selvityksessä mukanaolo tuotti? Ennaltaehkäisevämmän työotteen ja varhaisemman vaiheen palvelujen järjestämisen tärkeyden korostuminen: - asennevaikuttaminen kummankin vanhemman aktiivisen roolin tärkeydestä perheen arjessa / erotilanteessa yhteistyövanhemmuuden puolesta syyttelyn, riitelyn ja kamppailun sijaan - varhaiset tukitoimet arjessa jaksamiseen, apua ajoissa päihde- ja mielenterveysongelmiin jne.) - oikean ja helposti saatavilla olevan tiedon jakaminen erosta juridisena, taloudellisena ja psykososiaalisena prosessina - helposti saatavilla oleva vertaistuki - toimiva sovittelupalvelu perhe-elämän kaikissa vaiheissa - päällekkäisyyksien välttäminen yhteistyöllä ja moniammatillisella tukemisella/puuttumisella

24 Eroauttamisen ehkäisevän ja korjaavan työn jatkumo Kumppanuudet K K K K Ennaltaehkäisy Täsmäapu Korjaaminen K K K K K K K

25 Mitä sosiaalitoimessakin voitaisiin tehdä toisin? Luovuus ja rohkeus ehkäisevän työn avaimiksi Tilasto ei ole lähtökohta, vaan entinen saavutus entisin edellytyksin (Lauri Viita) Kiitos!

Liian kallis ero. Suomen toinen Erofoorumi "Mitä lapsiperheiden ero maksaa?" Helsinki 10.11.2010. Prof. Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopisto

Liian kallis ero. Suomen toinen Erofoorumi Mitä lapsiperheiden ero maksaa? Helsinki 10.11.2010. Prof. Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopisto Liian kallis ero Suomen toinen Erofoorumi "Mitä lapsiperheiden ero maksaa?" Helsinki 10.11.2010 Prof. Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopisto 1 Selvityksen lähtökohtia Neuvokeskuksen toimeksianto Huoltoriidan

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

Heidi Hyppänen NARRATIIVINEN TUTKIMUS - vanhempien kokemuksia huoltoriidasta. Pro gradu-tutkielma Sosiaalityön e-osaamisen maisterikoulutus Kevät 2013

Heidi Hyppänen NARRATIIVINEN TUTKIMUS - vanhempien kokemuksia huoltoriidasta. Pro gradu-tutkielma Sosiaalityön e-osaamisen maisterikoulutus Kevät 2013 Heidi Hyppänen NARRATIIVINEN TUTKIMUS - vanhempien kokemuksia huoltoriidasta Pro gradu-tutkielma Sosiaalityön e-osaamisen maisterikoulutus Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen asema erotilanteessa - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen Päätöksenteko Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Lisätiedot

P E R H E S O V I T T E L U

P E R H E S O V I T T E L U P E R H E S O V I T T E L U Selvitys avioliittolaissa 1987 säädetystä perheasioiden sovittelusta lähtökohtana lapsen aseman turvaaminen vanhempien erossa Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projekti 31.1.2008

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004

PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004 LOPPURAPORTTI Arja Heittola Työryhmä 26.5.2005 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SOVELTAMIS- OHJEET 1.4.2015 ALKAEN

LASTENSUOJELUN SOVELTAMIS- OHJEET 1.4.2015 ALKAEN SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta LASTENSUOJELUN SOVELTAMIS- OHJEET 1.4.2015 ALKAEN Sodankylän perusturvalautakunta 18.3.2015 27 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014

Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014 Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014 1 Sisällys 1 Perhetyöstä yleisesti 1.1 Mitä perhetyöllä tarkoitetaan? 2 1.2 Ehkäisevä vs. lastensuojelun (korjaava) perhetyö 3 1.3 Suunnitellut lainsäädännön muutokset

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2. PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA TARKOITUS YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 5 3.

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Lasten kiireelliset huostaanotot

Lasten kiireelliset huostaanotot JULKAISUJA 4/2006 Lasten kiireelliset huostaanotot Turun ja Tampereen päätösasiakirjojen vertailu 1.3.2004 28.2.2005 Mirja Saarni TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201

Lisätiedot

Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut?

Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut? Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut? Sisällys Sivu Avioeron hakeminen Avoliitosta eroaminen Ero väkivaltaisesta suhteesta Auttajatahot Käräjäoikeus Oikeusaputoimisto Porvoon turvakoti Kela Lastenvalvoja

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Toimintamalli Raahen seutukunnassa

Toimintamalli Raahen seutukunnassa RAAHEN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Toimintamalli Raahen seutukunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn, puuttumiseen ja hoitoon Päivitetty 22.12.2008/Pauliina Tuomivaara/Perheneuvola 1 1

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve Karvinen-Niinikoski Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta Suomen sovittelufoorumi ry Perheasioiden

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 18.1.2013 3 2 (38) SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot