Kesätyöt ovat jokaiselle medisiinarille jännitystä täynnä. Neljännen vuoden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kesätyöt ovat jokaiselle medisiinarille jännitystä täynnä. Neljännen vuoden"

Transkriptio

1 Mini-VES 2015

2

3

4 Suomen Medisiinariliiton puheenjohtajan tervehdys Kesätyöt ovat jokaiselle medisiinarille jännitystä täynnä. Neljännen vuoden jälkeen medisiinarit saavat ensimmäisen hands on -kokemuksensa oikeasta lääkärin työstä sairaalassa. Vuosi koulunpenkillä ennen viidennen vuoden terveyskeskustöitä ei myöskään muuta työtä lainkaan vähemmän haastavaksi. Kliinisen työn lisäksi vastaan tulevat uuden työpaikan ja työympäristön haasteet, joihin koulutus ei ole valmistanut. Myös työn tekemiseen, palkkaukseen ja opiskelijan asemaan työyhteisössä liittyy huomionarvoisia seikkoja, joista on syytä keskustella ja sopia etukäteen työnantajan kanssa. Suomen Medisiinariliitto haluaa auttaa lääketieteen kandidaattia siirtymään jouhevasti työelämään. Kädessäsi oleva Mini-VES-opas on tarkoitettu helpottamaan kandidaatin siirtymää opiskeluista työelämään erityisesti selventämällä työn tekemisen juridiikkaa, palkkausta ja työntekijän asemaa. Opas kokoaa tiiviiksi kokoelmaksi erityisesti lääketieteen kandidaatille keskeiset virkaehtosopimuksen kohdat palkkaukseen liittyen. Toivonkin Sinun löytävän oppaasta helposti vastaukset useimmin esitettyihin kysymyksiin. Suomen Medisiinariliitto pyrkii tekemään kandidaatin ensikosketuksesta työelämään helpompaa yhteistyössä niin työnantajien, kandiseurojen kuin tiedekuntienkin kanssa. Viime vuonna lanseeratun Vuoden työpaikka palkinnon kautta olemmekin alkaneet kartoittaa tekijöitä, joita nuori aloitteleva lääkäri työskennellessään tarvitsee. Tältä pohjalta laadimme työpaikoille hyvien käytänteiden ohjeistuksen. Toivonkin, että ilmiannat Medisiinariliitolle tulevana syksynä työpaikan, jossa koit kaiken menneen nappiin. Välillä kuitenkin tulee tilanteita, joissa tuntuu, ettei sovitusta pidetä kiinni. Jos uskot, että kaikki ei mene aivan reilun pelin sääntöjen mukaan tai sopimuksen tulkinnassa on muuten epäselvyyttä, muista olla yhteydessä Suomen Medisiinariliittoon. Kandidaatin ei tarvitse lähteä yksin työelämään, vaan Medisiinariliitto ja kollegasi kulkevat mukanasi. Työn iloa toivottaen, Otso Arponen Suomen Medisiinariliiton puheenjohtaja 4 Suomen Medisiinariliitto - Finlands Medicinarförbund

5 Mini-VES

6 Tervehdys, kollegat! Kevätlukukausi on sujunut varmasti itse kunkin mielestä ennätysvauhtia, ja pian on aika laittaa koulukirjat syrjään ja aloittaa työt kesäkandina. Monelle kesätöiden alkaminen tietää myös muuttoa väliaikaisesti toiselle paikkakunnalle kaikkine käytännön järjestelyineen, aivan kuin uuden työn aloitus ja työpaikan käytäntöjen oppimisessa ei olisi tarpeeksi muistamista ja jännitettävää. Omien velvollisuuksien lisäksi on myös hyvä pitää mielessä oikeutensa, minkä vuoksi tämä opas on hyvä löytyä jokaisen kandin taskusta. Mini-VES-opas eli Mini-Virkaehtosopimusopas on niin sanottu lääkärisopimus, eli kunnallinen virkaehtosopimus (LS) tiivistetyssä muodossa. Kuntatyönantajan palveluksessa olevia, lääkäreiden lisäksi muitakin kunnan työntekijöitä, koskevat sopimuskohdat löytyvät KV-TES:tä eli kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta. Tiukan paikan tai kysymysten ilmaantuessa monisatasivuisen sopimusoppaan selaaminen ei varmastikaan ole mieluisinta puuhaa, joten tärkeimmät nuorta lääkäriä koskevat kohdat on koottu tähän oppaaseen. Kokonaisuudessaan sopimukset löydät KT Kuntatyönantajien sivulta. Kandidaatin on hyvä olla tietoinen omista oikeuksistaan työntekijänä. On hyvä tietää itse jo ennen töiden alkua esimerkiksi miten paljon ja millä ehdoilla voit tehdä päivystyksiä. Samoin ylitöiden kanssa kannattaa olla tarkkana, ja mieluiten sopia työpaikkansa kanssa näistä etukäteen. Muuten voi pahimmassa tapauksessa käydä niin, että kandidaattina joudut tekemään vasten tahtoasi ja ilman korvausta ylitöitä tai päivystystä. Omista oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi kiinni pitäminen ei tee sinusta yhtään huonompaa työntekijää päinvastoin, pidät tällöin itsesi lisäksi myös koko lääketieteen opiskelijakunnan puolta. Työnantajaa voi ja pitää epäselvissä tilanteissa kyseenalaistaa, ja lainmukaiset käytännöt voit aina tarkistaa sopimuksesta. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi toimenpidemaksut kuuluvat myös kandidaateille, vaikka muuta tietoa voisitkin kuulla. Jokainen meistä on oikeutettu oikeudenmukaiseen kohteluun. Astuessasi kandidaattina tai vastavalmistuneena lääkärin suuriin saappaisiin kannattaa pitää muutamasta asiasta huolta. Sinä ansaitset hyvät työolot, kunnollisen perehdytyksen ja riittävän seniorituen. Ota etukäteen selvää työpaikkasi konsultaatiomahdollisuuksista. Lisäksi sinun ja 6 Suomen Medisiinariliitto - Finlands Medicinarförbund

7 työnantajasi on hyvä sopia ennen töiden alkua ylityökäytännöistä, jotta et joudu joustamaan loputtomiin. Muista oikeuksista sopiessasi kuitenkin myös oma velvollisuutesi, eli työtehtäviesi hoitaminen parhaasi mukaan. Kesäkandin ei tarvitse suorittaa minuuttiaikataululla, vaan määritä omat rajasi ja ole realistinen esimerkiksi vastaanottoaikojen suhteen, mikäli voit neuvotella niistä työpaikkasi kanssa. Luotettavuus, rehellisyys ja hyvä perustyösuoritus luovat loistavat edellytykset kesätöiden tekemiselle. Antoisaa ja opettavaista kesää! Kiitokset Lääkäriliiton lakimiehelle Laura Lindholmille oppaan oikolukemisesta ja Laura Liikamaalle sen taittamisesta. Toimittajat Henni Hiltunen, Juho Aaltio, Inari Natri ja Laura Uimonen Mini-VES

8 Sisällysluettelo 1. AMANUENSSIT SAIRAALALÄÄKÄRIT Peruspalkka Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot Kliininen lisätyö ja ylityö Päivystys Työpaikkapäivystys Poikkeava työpaikkapäivystys ja vapaamuotoinen päivystys TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT Ei-omalääkäri Peruspalkka Toimenpidepalkkiot, todistus- ja lausuntopalkkiot Kliininen lisätyö ja ylityö Omalääkäri Väestöosa Käyntipalkkiot ja toimenpidepalkkiot Päivystys Työpaikkapäivystys Poikkeava työpaikkapäivystys Vapaamuotoinen päivystys Omalääkäri vai ei-omalääkäri? Terveyskeskustyötä - firman kautta vai suoralla sopimuksella? Vastaanottotyö Työpaikkapäivystys TOIMENPIDELUOKITUKSET JA PALKKIOT TK:SSA LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAN TOIMIMINEN LAILLISTETUN AMMATTIHENKILÖN TEHTÄVÄSSÄ ASETUSMUUTOS Suomen Medisiinariliitto - Finlands Medicinarförbund

9 1. AMANUENSSIT Amanuenssi on harjoittelija eikä häneen sovelleta Lääkärisopimuksen määräyksiä. Amanuenssin työehdot perustuvat KVTES:een. Amanuenssin työaika on 38,25 tuntia viikossa, ja esimerkiksi ruokatunti ei kuulu amanuenssin työaikaan, ellei paikallisesti ole muuta sovittu. Amanuenssin palkka on alkaen 1553,57. Peruspalkan lisäksi amanuenssuurista maksetaan lomakorvaus ja lomaraha KVTES:n mukaisesti. 2. SAIRAALALÄÄKÄRIT 2.1. Peruspalkka Sairaalalääkärin työaika on 38,25 tuntia viikossa alkaen Kandidaatti 2453,42 Laillistettu lääkäri 3289,50 Laillistettu lääkäri, väh.3 vuotta laillistetun lääkärin tehtävässä/virassa 3768,29 Palvelusaika lasketaan KVTES:n työkokemuslisämääräysten mukaan. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna lääkärinä työskentely. Jo suoritetuista palveluista on esitettävä työtodistukset työnantajalle. Sairaalalääkäreille maksetaan lomakorvaus ja lomaraha KVTES:n mukaisesti Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot Lääkärille maksetaan palkkio sellaisista lääkärintodistuksista ja -lausunnoista, jotka eivät liity potilaan hoitoon. Todistus tai lausunto on potilaan hoitoon liittyvä (ei siis palkkioon oikeuttava), kun se annetaan hoidettavana tai tutkittavana olevalle potilaalle 1. työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten, 2. toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten, tai 3. sairauden hoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista varten. Palkkion suuruus on 14,19 24,33 riippuen todistuksen tai lausunnon luonteesta. Alan erikoislääkärille maksetaan palkkio 50 %:lla Mini-VES

10 korotettuna. Kandeille ei makseta todistus- ja lausuntopalkkioita sairaalassa - tosin poikkeukset ovat mahdollisia! 2.3. Kliininen lisätyö ja ylityö Lisäksi sairaalassa on muita lisäpalkkausjärjestelmiä kuten kliininen lisätyö, mutta niitä ei kandeihin sovelleta. Jos haluat niistä lisätietoa, suosittelemme tutustumaan Lääkärisopimukseen tai ottamaan yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen. Jos joudut tekemään ylitöitä, kannattaa etukäteen selvittää, miten ylitöistä kyseisessä työpaikassa maksetaan. Lääkärisopimuksen mukaan korvattavaa ylityötä on työnantajan aloitteesta tehtävä normaalin työajan ylittävä työ, joka ei ole päivystystyötä eikä kliinistä lisätyötä. Ylityökorvauksena maksetaan kultakin ylityötunnilta 50 %:lla korotettu tuntipalkka tai annetaan vastaava vapaa-aika. Käytännössä ylitöiden maksaminen ei ole aina näin yksinkertaista vaan epäselvyyttä voi olla esimerkiksi siitä, mikä määritellään työnantajan aloitteesta tehtäväksi työksi. Kannattaakin etukäteen selvittää, onko tehtävä työ ylityötä. Lähtökohtaisesti ylityön edellytys on kirjallinen, etukäteen annettu määräys. Vaasaan töihin? Kom och jobba med oss! Vaasa on täynnä mahdollisuuksia - ja hyviä tyyppejä! Tule sinäkin meille töihin. Vasa är fullt av möjligheter - och bra typer! Kom hit och jobba du också. 10 Suomen Medisiinariliitto - Finlands Medicinarförbund

11 2.4. Päivystys Selvitä, kuuluuko sinulle päivystysvelvollisuutta. Sairaalapäivystys jaetaan kolmeen eri tyyppiin: työpaikkapäivystykseen, poikkeavaan työpaikkapäivystykseen ja vapaamuotoiseen päivystykseen. Seuraavassa kuvataan kunkin ominaispiirteitä ja palkkausta. Lääkäriä ei pitäisi ilman suostumustaan velvoittaa päivystämään työpaikkapäivystyksenä yli 85 tuntia eikä yli viittä kertaa kuukaudessa eikä vapaamuotoisena päivystyksenä yli kuutta kertaa kuukaudessa (ellei tähän ole toimintojen ylläpitämisen edellyttämää välttämätöntä syytä). Lääkärisopimuksessa on määräys siitä, miten päivystysvuorokausi lasketaan. Lähtökohtana on se, että sama lääkäri päivystää enintään vuorokauden putkeen Työpaikkapäivystys Työpaikkapäivystyksellä tarkoitetaan ympärivuorokautista tai osavuorokautista päivystystä, jota lääkäri on kummassakin tapauksessa määrätty suorittamaan työpaikalla. Yleensä suurin osa keskussairaaloiden päivystyksistä on työpaikkapäivystystä. Työpaikkapäivystyksestä maksetaan alla olevan taulukon mukaisella kertoimella korotettu tuntipalkka tai annetaan vastaava vapaa-aika. Klo 0-8 Klo 8-15 Klo Klo Klo Maanantai 3-1,75 1,75 2,5 Tiistai-torstai 2,5-1,75 1,75 2,5 Perjantai 2,5-1,75 2,25 3 Lauantai-sunnuntai* 3 2,25 2,25 2,25 3 *sekä juhlapyhät, niiden aatot klo 18 alkaen, juhannusaatto ja muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi sattuva jouluaatto Sairaalassa päivystyskorvaukset maksetaan käytännössä automaattisesti kaikki rahana seuravan kuukauden palkanmaksun yhteydessä. Lääkärisopimuksen työaikakorvaukset voidaan antaa myös vapaa-aikakorvauksena, mutta silloin pidetty päivystysvapaa vähennetään palkasta jälkeenpäin. Mini-VES

12 Työpaikkapäivystystä seuraava työpäivä on vapaata joko kokonaan tai osittain siten, että työpäivän pituus on enintään työtehtävien vaihtoon mahdollisesti kuluva aika (1/2-2 h). Tältä työpäivältä vähennetään vajaaksi jäävien tuntien palkka korottamattomana tuntipalkkana. Esimerkki Kaisa Kandin työpaikalla maksetaan kandeille LS:n määrittämää vähimmäispalkkaa eli 2453,42 euroa. Tästä laskettuna perustuntipalkka on 2453,42 / 163 = 15,05. Kaisa päivystää työpaikkapäivystystä tiistaikeskiviikkoyönä klo Hän saa siis klo (7 tuntia) päivystetyistä tunneista kertoimella 1,75 korotettua palkkaa, ja klo (10 tuntia) päivystetyistä tunneista kertoimella 2,5 korotettua palkkaa. Näin ollen Kaisalle maksetaan 7 h * 1,75 * 15,05 /h + 10 h * 2,5 * 15,05 /h = 560, Poikkeava työpaikkapäivystys ja vapaamuotoinen päivystys Poikkeava työpaikkapäivystys tarkoittaa työpaikalla tehtävää päivystystä, jossa aktiivityön määrä on vähäinen (noin 20 % 40 %). Tällaisten päivystystehtävien määrä on vähenemään päin. Sairaaloissa poikkeava työpaikkapäivystys tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun työpaikan ulkopuolella tapahtuvaa vapaamuotoista päivystystä ei lainsäädännössä tai potilasturvallisuuden vuoksi katsota riittäväksi. Vapaamuotoisella päivystyksellä tarkoitetaan päivystystä, jota ei suoriteta työpaikalla, eli toisin sanottuna päivystetään puhelimen päässä. Lääkäri on tällöin velvollinen tulemaan kutsuttuna työpaikalle työnantajan määrittelemän enimmäisajan kuluessa. Tätä käytetään esimerkiksi monien pienten erikoisalojen päivystyksissä. Peruskorvaus Poikkeavasta työpaikkapäivystyksestä ja vapaamuotoisesta päivystyksestä peruskorvauksen voi saada rahana ja/tai vapaa-aikana. Rahakorvauksen muodostuminen on esitetty alla olevassa taulukossa, ja se määräytyy varoajan ja päivystysajankohdan mukaan. Rahakorvaus lasketaan perustuntipalkasta. Peruskorvausprosentit eivät ole kiinteitä vaan vähimmäismääräyksiä. Lääkärisopimus ohjaa paikallisesti nostamaan prosenttia mm. varallaolon sitovuuden ja toistuvuuden perusteella. Käytännössä muussa työpaikkapäivystyksessä lääkärille määrätty valmiusaika on aina selvästi 12 Suomen Medisiinariliitto - Finlands Medicinarförbund

13 30 minuuttia lyhyempi, mikä otetaan korottavana huomioon peruskorvauksen prosenttia määritettäessä. Viikonloppukorvaus maksetaan perjantaista/arkipyhää tai joulu- ja juhannusaattoa edeltävästä arkipäivästä klo 18 maanantaihin/ensiksi seuraavaan arkipäivään klo 8. Lisäksi vapaamuotoista päivystystä tekevälle lääkärille, joka joutuu saapumaan sairaalaan, korvataan matkakulut kotiosoitteesta sairaalaan (oma auto tai taksi). Lääkärille määrätty valmiusaika Enintään 30 minuuttia Yli 30 minuuttia Arkipäivä > 25 % > 19 % Viikonloppu > 36 % > 26 % Aktiivityökorvaus Poikkeavan työpaikkapäivystyksen ja vapaamuotoisen päivystyksen aktiivityötunneilta maksetaan ajankohtaa vastaavan tavanomaisen työpaikkapäivystyksen tuntipalkka tai annetaan vastaavasti korotettu vapaa-aika. Mikäli vapaamuotoisen päivystyksen aktiivityö kestää alle tunnin, suoritetaan aktiivityöstä aktiivityökorvaus yhdeltä tunnilta. Jos saman tunnin aikana on useampia aktiivityöpätkiä, maksetaan yhden tunnin korvaus. Saman tunnin tarkastelu tehdään kronologisessa järjestyksessä aktiivityörupeaman alkamisesta eteenpäin. Poikkeavan työpaikkapäivystyksen aktiivipäivystysaika alkaa siitä, kun päivystäjä kutsun saatuaan lähtee välittömästi työhön. Vapaamuotoisen päivystyksen aktiivipäivystysaika alkaa hetkestä, kun lääkäri saapuu päivystyspisteeseen. Aktiivipäivystysaika päättyy, kun työ on suoritettu. Puhelinkonsultaatiot ja päivystykseen sisältyvä etäkonsultaatio Puhelinkonsultaatioon ja päivystykseen liittyvään etäkonsultaatioon käytetty aika katsotaan aktiivityöajaksi todellisen keston mukaan. Korvaus siitä maksetaan työpaikkapäivystyksen taulukon mukaan. Puhelinkonsultaatiokorvausta ei erikseen makseta, mikäli saman tunnin aikana on aktiivityötä. Mini-VES

14 14 Suomen Medisiinariliitto - Finlands Medicinarförbund

15 3. TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT 3.1. Ei-omalääkäri Useimmissa terveyskeskuksissa kandien palkkaus määräytyy ei-omalääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Puhutaan ns. tavallisesta tai vanhasta virkaehtosopimuksesta. Omalääkäreillä on oma virkaehtosopimuksensa, joka poikkeaa edellä mainitusta monella tavalla (ks. 3.2). Kohdassa 3.4 vertaillaan ei-oma- ja omalääkäreiden palkkausta. Huomioithan, että missään ei kielletä maksamasta myös kandille väestövastuun mukaista palkkaa. Muista kysyä tästä mahdollisuudesta! Peruspalkka Terveyskeskuslääkärin työaika on 37 h /vko. Minimikuukausipalkka on kaikkialla sama Ns. kaksoislaillistuksen poistumisen vuoksi terveyskeskuslääkärien palkkahinnoittelu uudistettiin uudessa voimaan tulleessa virkaehtosopimuksessa. Muutoksen jälkeen laillistetulla lääkärillä on kaksi hinnoitteluporrasta: laillistettu lääkäri ja laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus tai joka on toiminut vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin tehtävässä/virassa alkaen Kandidaatti 2494,92 Laillistettu lääkäri 3178,01 Laillistettu lääkäri; YEK tai väh. 3 vuotta laillistetun lääkärin tehtävässä/virassa 3648,22 Palvelusaika lasketaan KVTES:n työkokemuslisämääräysten mukaan ja palvelusaikaan lasketaan myös toimiminen ns. osalaillistettuna (eurolääkärinä) ennen Palvelusajasta on toimitettava todistus työnantajalle Toimenpidepalkkiot, todistus- ja lausuntopalkkiot Peruspalkan lisäksi terveyskeskuksessa maksetaan tietyistä toimenpideluettelon toimenpiteistä niiden vaikeusasteesta riippuen taulukon 2 mukaan. Toimenpidepalkkiot maksetaan LS:n mukaisesti täysimääräisinä kaikille lääkäreille, myös kandeille! Mini-VES

16 Lisäksi terveyskeskuksessa sovelletaan toimenpidepalkkiojärjestelmää: ks. luku 4 R II 201, 202, 203, 224 ja 225 TÄRKEÄÄ! Tutustu toimenpideluetteloon etukäteen huolella (ks. oppaan luku 4). Esimerkiksi potilaan neurologisen statuksen selvittäminen on toimenpide, kun se tehdään epäiltäessä neurologista sairautta. Huomaa myös, että puhelinkonsultaatioon täytyy liittyä hoito-ohje pelkkä potilaan vastaanotolle pyytäminen tai seuraavan ajan varaaminen eivät riitä. Selvitä työpaikkasi paikallinen käytäntö toimenpidepalkkioiden suhteen. Merkitse jokainen tekemäsi toimenpide itse ylös talon tavalla. Merkitse vastaavat tiedot myös omiin muistiinpanoihisi niin voit myöhemmin tarkistaa palkkakuittisi oikeellisuuden. Taulukko 2. Toimenpidepalkkiot alkaen (päivystysmuotojen kuvaus jäljempänä) Toimenpideryhmä Toimenpidekuvaus Säännöllinen työaika Kliininen lisätyö Työpaikkapäivystys Poikkeava työpaikkapäivystys ja vapaamuotoinen päivystys R 0 R I R II R III Esim. puhelinkonsultaatio Esim. poskiontelopunktio/ huuhtelu Esim. resuskitaatio Esim. infarktin liuotushoito 2,65 3,00 2,65 3,00 7,19 8,13 7,19 8,13 10,85 13,44 10,85 13,44 26,53 30,46 26,53 30, Kliininen lisätyö ja ylityö Kliininen lisätyö on muun kuin omalääkärin täyden työajan ulkopuolella tapahtuvaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa työtä. Ei siis perustyötä, ei päivystystyötä, ei ylityötä. Kliinisen lisätyön pitää olla työnantajan kanssa etukäteen sovittua. Potilaan käynnistä lääkärin luona kliinisen lisätyön aikana maksetaan 10,41, toimenpidepalkkiot taulukon 2 mukaan. Palkkiot 16 Suomen Medisiinariliitto - Finlands Medicinarförbund

17 maksetaan täysimääräisinä myös lääketieteen kandidaateille. Jos joudut tekemään ylitöitä, kannattaa etukäteen selvittää, miten ylitöistä kyseisessä työpaikassa maksetaan. LS:n mukaan korvattavaa ylityötä on työnantajan aloitteesta tehtävä normaalin työajan ylittävä työ, joka ei ole päivystystyötä eikä kliinistä lisätyötä. Ylityökorvauksena maksetaan kultakin ylityötunnilta 50 %:lla korotettu tuntipalkka tai annetaan vastaava vapaa-aika. Käytännössä ylitöiden maksaminen ei ole aina näin yksinkertaista vaan epäselvyyttä voi olla esimerkiksi siitä, mikä määritellään työnantajan aloitteesta tehtäväksi työksi Omalääkäri Omalääkäreillä on omat määräyksensä ns. omalääkärijärjestelmä. Se eroaa vanhasta sopimuksesta monella tavalla. Varsinaista työaikaa ei ole tunneissa määritelty ja palkka koostuu monista osista. Lisätietoa sopimusten eroista on kohdassa 3.4. Kandin palvelussuhteet määräytyvät yleisesti eiomalääkärivirkaehtosopimuksen mukaan. Huomaa, että tällöin työaika on 37 h. Missään ei kielletä maksamasta myös kandille väestövastuupalkkaa. Muista kysyä! Omalääkärien palkkahinnoitteluun tehtiin vastaava hinnoittelurakenteen muutos kuin ei-omalääkärien palkkahinnoitteluun lukien ns. osalaillistuksen poistumisen vuoksi. Vuoden 2013 palkantarkistus toi palkkoihin 1,3 prosentin yleiskorotuksen. Lisäksi viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa/siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 2 prosenttia, jolloin korotusta tuli yhteensä 3,3 %. Omalääkärin tehtäväkohtainen palkka lukien on vähintään: Laillistettu lääkäri: YEK tai väh. 3 vuotta laillistetun lääkärin tehtävässä/virassa 2896,60 Laillistettu lääkäri 2777,06 Mini-VES

18 Väestöosa Jokaiselle lääkärille on osoitettu kaupungista oma alueensa, jonka asukkaat muodostavat vastuuväestön. Ne vastuuväestöön kuuluvat potilaat, jotka käyvät vastaanotolla vähintään 3 kertaa vuodessa, muodostavat perusvastuuväestön. Jokaista perusvastuuväestön potilasta kohden maksetaan alkaen joka kuukausi 1,88 2,22, riippuen mitä paikallisesti on työnantajan kanssa sovittu. Jos perusvastuuväestöön kuuluvan potilaan omalääkäri on vuosilomalla, päivystysvapaalla, virkavapaalla tai koulutukseen määrättynä, saa potilaan vastaanottava väestövastuulääkäri normaalin käyntipalkkion. Muuna aikana, eli jos potilaan omalääkäri ei ole poissa edellä mainituista syistä, vaan virantoimituksessa esim. virkamatkalla, ei vastaanottava väestövastuulääkäri saa käynnistä palkkiota Käyntipalkkiot ja toimenpidepalkkiot Niistä ihmisistä, jotka käyvät vastaanotolla vuodessa alle kolme kertaa, maksetaan lääkärille kertaluontoinen käyntipalkkio käynnistä. Summa vaihtelee välillä 5,26 6,24. Lisäksi maksetaan toimenpidepalkkiot taulukon 2 mukaan Päivystys Selvitä, kuuluuko sinulle päivystysvelvollisuutta. Terveyskeskuspäivystys jaetaan kolmeen eri tyyppiin: työpaikkapäivystykseen, poikkeavaan työpaikkapäivystykseen ja vapaamuotoiseen päivystykseen. Alla olevissa kohdissa kuvataan niiden ominaispiirteitä ja palkkausta. Niin sanottua keikkapäivystystä ei enää ole olemassa, mutta vieläkin voi työnantajan kanssa sopia ns. könttäsummista. Työnantajan kanssa voidaan sopia peruskorvauksen rahakorvaus ja aktiviteetin korvaus. Lääkäriä ei tule ilman suostumustaan velvoittaa päivystämään yli kuutta, tai jos päivystys on yksinomaan aktiivipäivystystä, yli viittä päivystysvuorokautta kuukaudessa (ellei tähän ole toimintojen ylläpitämisen edellyttämää välttämätöntä syytä). Lääkärisopimuksessa on määräys siitä, miten päivystysvuorokausi lasketaan. Lähtökohtana on se, että sama lääkäri päivystää enintään vuorokauden putkeen Työpaikkapäivystys Työpaikkapäivystyksellä tarkoitetaan päivystystä, jota lääkäri on määrätty suorittamaan päivystyspaikasta riippuen ympärivuorokautisena (päivystys 18 Suomen Medisiinariliitto - Finlands Medicinarförbund

19 järjestetty illasta aamuun) tai yleisimmin osavuorokautisena (illasta yöhön, kuitenkin vähintään klo 22 saakka). Katso luku Työpaikkapäivystyksen päivystyskorvaukset Päivystyksen peruskorvaus voidaan antaa joko rahana tai vapaa-ajan muodossa. Rahakorvaus kultakin päivystystunnilta riippuu viikonpäivästä ja vuorokaudenajasta. Rahakorvaus on varsinaisesta palkasta laskettu tuntipalkka korotettuna alla olevan taulukon mukaan. Päivystyskorvaus voidaan ottaa myös vapaa-aikakorvauksena. Päivystysvuorosta kertyneitä vapaa-aikakorvauksia hyväksi käyttämällä suunnitellaan päivystystä seuraava työpäivä vapaaksi. Klo 0-8 Klo 8-15 Klo Klo Klo Maanantai 3-1,75 1,75 2,5 Tiistai-torstai 2,5-1,75 1,75 2,5 Perjantai 2,5-1,75 2,25 3 Lauantai-sunnuntai* 3 2,25 2,25 2,25 3 *sekä juhlapyhät, niiden aatot klo 18 alkaen, juhannusaatto ja muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi sattuva jouluaatto Esimerkki Kalle Kandin työpaikalla maksetaan kandeille LS:n määrittämää minimipalkkaa eli 2487,46. Tästä laskettuna perustuntipalkka on 2487,46 /160 = 15,55. Kalle päivystää arkena klo Kalle päivystää siis 17 tunnin putken, joten päivystyskorvausta tulee 9 x 1,75 x 15, x 2,5 x 15,55 = 555,91 tai vastaavasti 17 tuntia vapaata Poikkeava työpaikkapäivystys Poikkeavalla työpaikkapäivystyksellä tarkoitetaan työpaikalla (päivystyspisteessä) suoritettavaksi määrättyä päivystystä ja jossa aktiivityön määrä on vähäinen n %. Muu työpaikkapäivystys on yleisintä pienemmissä kunnissa sijaitsevissa terveyskeskuksissa. Mikäli lääkäri saa itse va- Mini-VES

20

21 lita suorittaako päivystyksen työpaikkapäivystyksenä tai vapaamuotoisena päivystyksenä, päivystyskorvaukset maksetaan vapaamuotoista päivystystä koskevien määräysten mukaan. Tällainen tilanne voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun päivystys on määrätty vapaamuotoiseksi, mutta lääkäri asuu niin kaukana päivystyspisteestä, ettei vapaamuotoinen päivystys tosiasiassa ole mahdollista. Peruskorvaus Kultakin poikkeavan työpaikkapäivystyksen ja vapaamuotoisen päivystyksen päivystystunnilta maksetaan vähintään alla olevan taulukon mukainen peruskorvaus. Korvaus lasketaan lääkärin korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-aika Viikonloppukorvaus maksetaan perjantaista/arkipyhää tai joulu- ja juhannusaattoa edeltävästä arkipäivästä klo maanantaihin/ensiksi seuraavaan arkipäivään klo Viranhaltijalle määrätty valmiusaika Enintään 30 minuuttia Yli 30 minuuttia Arkipäivä > 25 % > 19 % Viikonloppu > 36 % > 26 % Aktiivityöstä maksetaan työpaikkapäivystyksen peruskorvauksen mukainen palkka tai annetaan vastaava vapaa-aika (ks ). Toimenpidepalkkio Toimenpidepalkkiot maksetaan korotettuina kuten taulukossa 2 sarakkeessa poikkeava työpaikkapäivystys Vapaamuotoinen päivystys Vapaamuotoisessa päivystyksessä lääkäri on päivystyspisteessä vain tarvittaessa. Lääkäri voi päivystää vaikka kotonaan, mutta on velvollinen olemaan tavoitettavissa esim. puhelimitse. Vapaamuotoista päivystystä on etenkin pienissä terveyskeskuksissa, joissa käyntimäärät ovat vähäiset etenkin öisin. Mini-VES

22 Peruskorvaus Peruskorvaus on sama kuin poikkeavassa työpaikkapäivystyksessä, (ks ) Toimenpidepalkkio Toimenpiteet kuten edellä kohdassa poikkeava työpaikkapäivystys Omalääkäri vai ei-omalääkäri? Terveyskeskuspuolen kaksi virkaehtosopimusta eroavat toisistaan huomattavasti. Molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Omalääkärisopimus eli vanhalta nimeltään väestövastuusopimus on kehitetty luomaan kannustava palkkausjärjestelmä, jossa lääkäri sitoutuu tiettyyn väestöön. Pysyvä väestö ja sillä pysyvä lääkäri helpottavat sekä lääkärin työtä, kun potilaat ovat entuudestaan tuttuja, että potilaan yhteydenottoa, kun ei tarvitse selittää joka lääkärille sairaushistoriaansa uudelleen. Järjestelmä toimii hyvin silloin, kun väestöt ovat kyllin pieniä ja hoitamassa ovat pidempään samat lääkärit. Jos taas virkoja on liian vähän tai ne eivät ole täytettynä tai jostain muusta syystä väestöt ovat kasvaneet liian isoiksi, järjestelmä voi olla hyvinkin kuormittava niin lääkärille kuin potilaallekin. Perinteiseen terveyskeskuksen virkaehtosopimukseen verrattuna palkka on yleensä parempi. Omalääkärisopimus on tavallaan urakkasopimus: saat hyvän palkan sitoutumalla tiettyyn urakkaan (tiettyyn väestöön), mutta työaikaa ei ole määritelty. Perinteisen eli ei-omalääkärisopimuksen tärkein etu on ehdottomasti säännöllinen työaika (tosin hyvin toimivassa omalääkärijärjestelmässäkin työpäivät voivat olla hyvin säännöllisen pituisia). Virkaehtosopimuksen mukainen minimipalkka häviää huomattavasti omalääkärisopimuksen minimipalkalle, mutta neuvotteluvaraa on ainakin vielä toistaiseksi ollut paljon. Kandille perinteinen virkaehtosopimus on yleensä turvallisempi, koska työtahti ei välttämättä ole vielä kovin ripeä ja toisaalta työsopimukset ovat tavallisesti kovin lyhyitä, jolloin omalääkärisopimuksen edut eivät vielä oikein ehdi tulla näkyviin. Uusia palkkausmalleja kehitellään ja otetaan käyttöön paraikaa innolla etenkin monen suuremman kaupungin terveyskeskuksissa. Näistä saat tarkempaa tietoa oman työpaikkasi luottamusmieheltä ja myös liitosta. 22 Suomen Medisiinariliitto - Finlands Medicinarförbund

23

24 3.5. Terveyskeskustyötä - firman kautta vai suoralla sopimuksella? Viisi vuotta opiskelleelle kandidaatille satelee työtarjouksia tk-työstä kiihtyvällä tahdilla. Ensimmäinen valinta tulee vastaan päätettäessä, työskennelläkö yrityksen kautta vai suoralla sopimuksella kuntaan. Vastaus on paitsi periaatteellinen, myös mitä suurimmassa määrin edunvalvonnallinen, sillä vertailu on vaikeaa. Seuraavassa sitä on yritetty tehdä hieman helpommaksi. Terveyskeskuslääkärin viransijaisen peruspalkka kandidaatille on LS:n mukaan 2494,92 euroa kesällä Käytännössä LS:n minimipalkalla työhön voi kandia tavoitella edelleen melko harva terveyskeskus, sillä reaalinen palkkataso on yleensä reilusti korkeampi. Työsopimuslakia muutettiin siten, että vuokratyöntekijöihin, jotka työskentelevät kuntasektorilla, tulee soveltaa vähintään samoja palvelussuhteen ehtoja kuin mitä esim. terveyskeskus soveltaa palveluksessaan oleviin lääkäreihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kunnallinen lääkärisopimus määrittää myös vuokralääkärien palvelussuhteiden vähimmäisehdot. Muutos ei vaikuta palkkaukseen, sillä käytännössä maksetaan korkeampia palkkoja kuin mitä lääkärisopimuksen vähimmäispalkat ovat. Muutoksen myötä tulee maksuun lomakorvauksen lisäksi lomaraha, jonka suuruus lyhyissä työsuhteissa on 4 %:a. Myös palkalliset poissaolo-oikeudet paranevat. Yrityksen kanssa sopiessasi palkkasi määräytyy ainoastaan keskinäisellä sopimuksellanne, joten etuasi valvot sinä itse. Valitsetpa kumman työnantajan hyvänsä, olet aina neuvotteluasemissa. Käytä tämä mahdollisuus hyväksesi! Peruspalkka Kunnan palveluksessa työskennellessäsi palkka määräytyy omalääkärisopimuksen tai ei-omalääkärivirkaehtospimuksen mukaan. Palkka koostuu siis tehtäväkohtaisesta palkasta ja omalääkärijärjestelmässä lisäksi ns. väestöosasta. Nämä järjestelmät on kuvattu tarkemmin sivulla ja 63-67, tutustu niiden määräytymiseen. Yritykset tarjoavat useimmiten tuntiperusteista korvausta, mutta myös kuukausipalkkaus tai ns. könttäkorvaus on mahdollinen. Pääsääntönä on, että yrityksen palkka sisältää kaikki lääkärin palkkaan muutoin lisättävät korvaukset, kuten toimenpiteet, käyntipalkkiot ja lomakorvaukset. 24 Suomen Medisiinariliitto - Finlands Medicinarförbund

25 Mini-VES

26 Lomakorvaus Lomaa kertyy kaksi vuorokautta työssäolokuukautta kohti, mikä jää kandilta pitämättä ja näin ollen maksetaan työsuhteen päätyttyä. Vuosilomalain mukainen lomakorvaus on 9 % maksetuista palkoista, kun työsuhde on kestänyt alle vuoden. Työsopimuslakiin tulleen muutoksen jälkeen pitää lomakorvauksen lisäksi maksaa myös lomaraha, joka lyhyissä työsuhteissa on 4 %:a. Yrityksillä on tapana sisällyttää myös lomakorvaus tuntipalkkaan. Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloa ei tule vähentää palkasta, vaan sairausajan palkka tulee työsuhteessakin maksaa suunnitellun työn mukaisesti Vastaanottotyö Työaika LS:n mukainen työaika terveyskeskuksessa on 37 h/vko. Omalääkärijärjestelmässä työaikaa ei ole, mutta käytännössä väestöt on mitoitettu niin, että normaalityöaikana niistä selviää. Yrityksen kautta työaika on yleensä sovittavissa, mutta yleisimmin edellytetään kahdeksantuntista työpäivää, millä on merkitystä lähinnä kuukausipalkkalaiselle. Ota aina huomioon työskentelyjaksolta kertyvien työpäivien lukumäärä. Käyntipalkkiot Omalääkärijärjestelmässä olet avosairaanhoidon vastaanottokäynneillä (sekä neuvolan ja kouluterveydenhuollon sairaskäynnit) oikeutettu käyntipalkkioon jokaisesta potilaasta, joka ei kuulu perusvastuuväestöösi (s. 66). Käyntipalkkio on 5,26 6,24 / potilas. Jos katsot kollegan perusvastuuväestöön kuuluvia potilaita, saat tietyin edellytyksin palkkion (loma, koulutus, päivystysvapaa, virkavapaa). Yritykset eivät maksa yleensä käyntipalkkioita vastaanottotyössä. Toimenpidepalkkiot Julkisen työnantajan palveluksessa olet oikeutettu toimenpidepalkkioihin. Näiden kokonaissumma kuukaudessa nousee yleensä usein satoihin euroihin. Työpäivää kohden jo kolmekin ryhmän RI toimenpidettä (esim. sydänpotilas, neurologinen potilas, patin poisto) tekee kuukaudessa jo 475 (7,19 /toimenpide). Palkkiot ja tilastoinnin oppii nopeasti osana 26 Suomen Medisiinariliitto - Finlands Medicinarförbund

Työtä tarjolla. Haluatko päivystää vai kiinnostaako kotisairaanhoito? Vai oletko sisimmässäsi perhelääkäri?

Työtä tarjolla. Haluatko päivystää vai kiinnostaako kotisairaanhoito? Vai oletko sisimmässäsi perhelääkäri? Työtä tarjolla Haluatko päivystää vai kiinnostaako kotisairaanhoito? Kirra tai sisätaudit? Vai oletko sisimmässäsi perhelääkäri? Kaikkea löytyy, tule ottamaan paikkasi osaajien joukossa. Kouvolan terveyspalvelut

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 1 (19) Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset Yhteenveto palkankorotuksista ja keskeisistä sopimusmuutoksista 1 Palkantarkistukset vuonna

Lisätiedot

LS 2010 2011. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus

LS 2010 2011. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS 2010 2011 Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS 2010 2011 Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Yleinen osa Yleisen osan soveltamisohjeliitteet 1 2 LIITE 1 Terveyskeskusten

Lisätiedot

LS 2014 2016 3. painoksen tekstimuutokset

LS 2014 2016 3. painoksen tekstimuutokset KT Yleiskirjeen 9/2015 liite 3 1(39) LS 2014 2016 3. painoksen tekstimuutokset tummennettu teksti = tekstimuutos yliviivattu teksti = teksti on poistettu normaali teksti = teksti ennallaan YLEINEN OSA

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Yksityissektori. tutuksi

Yksityissektori. tutuksi Yksityissektori tutuksi Tämä opas on tarkoitettu sinulle superilainen, joka työskentelet yksityisellä sektorilla. Toivomme, että siitä on apua keskeisimmissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Tervetuloa työelämään! Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. krs

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstöhallinto 1 YLEISTÄ 2 (17) Tämä toimintaohje koskee koko kaupungin henkilöstöä. Ensisijaisesti henkilöstöhallinnon päätökset perustuvat asianomaiseen

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 PAIKALLINEN VIRKAEHTO HELSINGIN TERVEYSKESKUKSEN TERVEYSASEMAOSASTON AVOSAIRAANHOIDON YKSIKÖISSÄ TYÖSKENTELEVIEN LÄÄKÄRIEN PALKKAUKSESTA 1 Sopimuksen soveltaminen Tätä

Lisätiedot

SuPer. koulunkäynninohjaajan asialla

SuPer. koulunkäynninohjaajan asialla SuPer koulunkäynninohjaajan asialla Koulunkäynninohjaajien työryhmä 2011 Sari Erkkilä, suunnittelija, SuPer, kehittämisyksikkö Eila Koponen, edunvalvonta-asiamies, SuPer, edunvalvontayksikkö Sanna Hietala,

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus

Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus 1.1.2012 31.1.2014 Terveyspalvelualan Liitto ry Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Terveys-

Lisätiedot

Apteekkien Työaikaopas 2015

Apteekkien Työaikaopas 2015 12 9 3 6 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien työaikaopas 2015 1 Ensimmäinen painos, tammikuu 2015 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy 2 Apteekkien työaikaopas 2015 APTEEKKIEN

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS

NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2010 2013 Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton/ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 SOVELTAMISOHJEINEEN Sopimus on voimassa 30.9.2014 saakka VIESTINNÄN

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Lähihoitaja. vahvuutena monialaisuus. JHL:n opas työpaikoille

Lähihoitaja. vahvuutena monialaisuus. JHL:n opas työpaikoille Lähihoitaja vahvuutena monialaisuus JHL:n opas työpaikoille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisällysluettelo Lukijalle. 5 1. Ammattina lähihoito......................................6 Lähihoitajan

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan oma opas

Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Koulunkäyntiavustajan oma opas Niin kuin aalto uittaa aallon

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON TYÖEHTOSOPIMUS... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Voimassaolo... 3 3 Työnjohto-oikeus, työsuhteen alkaminen ja päättyminen... 3 4 Palkkaus... 4 5 Osa-ajan

Lisätiedot

KEMIAN ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

KEMIAN ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 KEMIAN ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen soveltamisala 2 2 Liitesopimukset 3 3 Työsuhde ja työsuhteesta johtuvat yleiset velvollisuudet 3 4 Palkka 5 5 Sijaisuuskorvaus

Lisätiedot

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Suomen Näyttelijäliitto

Lisätiedot