Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Sivu 1/13 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE toteutui osittain. Koulun tiedot Koulu: Jokipuiston koulu Koulumuoto: Peruskoulu (1.-6.lk) Opetuskieli: suomi Koulupiiri: toteutui. Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Jokipuiston koulu Osoite: Pilvilinnantie 7 Puhelin: Rehtorin yhteystiedot: Nimi: Anna-Leena Saari Puhelin: Sähköposti: toteutui. Oppilasmäärä Opiskelijamäärä: 247 toteutui. Oppilasmäärä vaihteli lukuvuoden kuluessa siten, että se oli toukokuun lopussa 236.

2 Sivu 2/13 Koulun tuntikehys Yleisopetus: 296 Luokkakohtainen erityisopetus: 68 Osa-aikainen erityisopetus: 46 Tukiopetus: sisältyy yleisopetuksen tuntikehykseen 5 Muut erityistehtävät: 5 (huojennukset+luokanvalvonta) Yhteensä: 415 (10 tuntia ohjaajaresurssista siirretty) toteutui. Koulun henkilökunta Rehtori: Anna-Leena Saari Opettajat: luokanopettajat: 1A Anssi Liljeström 1B Pirkko Arveli 1C Taru Koskenniemi 2A Jyri Lamberg 2B Raili Kreander 3.lk Marianne Aho lk Tiina Tapio 4 Anna Mannonen 5. Minna Asumalahti ( alkaen Riikka Strandström) Hanna Granqvist 6. Erja Laurila resurssiopettaja Tiina Blistanov erityisluokanopettajat:

3 Sivu 3/13 pls Sirkku Järvenpää plam Antti-Mikko Honkaniemi erityisopettajat: Anu Nygren Ella-Katariina Rantala S2-opettaja Miisa Hyvärinen Muu henkilöstö: Niina Uschanoff, koulunkäynninohjaaja- iltapäivätoiminnanohjaaja-tuntiopettaja Tarja Nevalainen, koulunkäynninohjaaja -iltapäivätoiminnanohjaaja Tanja Sällström, koulunkäynninohjaaja - iltapäivätoiminnnaohjaaja Saija Skogster, koulunkäynninohjaaja -tuntiopettaja Teemu Savukoski, koulunkäynninohjaaja-tuntiopettaja Liisa Yrjölä, koulusihteeri- koulunkäynninohjaaja Maarit Fabritius, koulunkäynninohjaaja-iltapäivätoiminnanohjaaja Theodor Sannemann, koulunkäynninohjaaja Tuula Laaksonen, vastaava ruoanjakaja, siivooja Irja Gerissimova, siivooja Monika Öhberg, siivooja Robin Alhonen, kiinteistönhoitaja toteutui osittain alkaen luokan opettajaksi tuli Minna Asumalahti Tiina Tapion jäätyä virkavapaalle alkaen Ella Rantala virkavapaalla. Muilta osin suunnitelma toteutui. Koulun työajat Syyslukukausi: Lauantaikoulupäivä

4 Sivu 4/13 Syysloma: Kevätlukukausi: Talviloma: (viikko 8) Lauantaityöpäivää vastaava vapaapäivä Koulupäiviä yhteensä 188. toteutui. Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Syyslukukausi: Lauantaikoulupäivä Syysloma: Kevätlukukausi: Talviloma: (viikko 8) Lauantaityöpäivää vastaava vapaapäivä Koulupäiviä yhteensä 188. toteutui. Koulun päivittäiset työajat Aamutoiminta Aamuodotus eli kuljetusoppilaitten odotusaika ennen koulun alkua: välisenä aikana. Oppitunnit klo Oppituntien ajankohdat: välitunti välitunti ja ruokailu, luokilla omat ajat välitunti

5 Sivu 5/ välitunti ja 4. tunnin välissä ruokailu siten, että jokaisella ryhmällä oma ruokailuaikansa toteutui. Poikkeavat työpäivät Ensimmäinen koulupäivä: kaikilla klo Lauantaikoulupäivä klo Lukeminen ja kirjaston käyttö -teema. Päivä jatkuu vanhempainyhdistyksen tempauksen merkeissä. Henkilökunnan virkistysiltapäivä: pe päättyy klo Itsenäisyysjuhlapäivä: pe päättyy klo Joulujuhlapäivä 1. pe päättyy Koulupäivän aikana oppilaitten joulujuhla. Joulujuhlapäivä 2. la Joulujuhla oppilaitten vanhemmille klo esiintyvät luokat 1,3,5. Juhlan jälkeen puuro ja todistusten jako. Muilla oppilailla joulupuuro ja todistusten jako, koulupäivä Pääsiäisjuhla/-kirkko to päättyy Vappujuhla+Unicef-kävely: to , päättyy klo Kevätjuhlapäivä 1. pe päättyy klo Koulupäivän aikana juhla oppilaille Kevätjuhlapäivä 2. la klo esiintyy luokat 2,4,6 Juhlan jälkeen todistusten jako luokissa. Muut oppilaat, todistusten jako. toteutui.

6 Sivu 6/13 Koulun painopisteet ja tavoitteet toteutui. Koulun omat painopistealueet ja niiden toteutus LUKUVUOSI Asiakaslähtöisyys Huomion kohteena on erityisesti sähköisten palvelujen tehostaminen. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään laajasti ja oppilastöitä tuotetaan verkkoon, jolloin oppilaat ja huoltajat pääsevät helpommin käyttämään niitä ja seuraamaan oppimista(an) ja oppimisprosesseja. Wilman käyttöä tehostetaan ja palautetta kerätään. Viesteihin pyritään vastaamaan pikaisesti ja viestintää harjoitetaan myös uusia kanavia hyväksikäyttäen esimerkiksi Jokipuiston koulun ystävätfacebooksivun kautta. Huoltajien asiantuntemusta käytetään hyväksi viestinnän suunnittelussa. Toiminnan tehokkuus Koulun toimintakulttuuria kehitetään turvallisen ja hyvinvoivan yhteisön tunnusmerkkien suuntaan. Oppilashuoltolain sekä Kurinpitolain muutokset otetaan huomioon toimintatavoissa ja säännöissä ja muuttuneet toimintatavat kirjataan POL 29 suunnitelmaan. Käytänteitä kokeillaan ja arvioidaan ja tarvittaessa toimintakulttuuria muutetaan. Suunnitelmien avoimuudesta tiedotetaan. Oppilaiden ja huoltajien osallisuudesta huolehditaan Koulun oppilashuoltoryhmän kautta, jonne pyydetään toimintakulttuurin suunnitteluvaiheeseen edustajat sekä oppilaista että huoltajista. Koulun arjessa käytetään lukuisia erilaisia ryhmittelytapoja opetuksen tehostamiseksi. Opettajat kannustetaan omaa opetusryhmää laajemmin käyttämään omia vahvuuksiaan koko koulun hyväksi. Tuntiopettajiksi on palkattu myös omia koulunkäynninohjaajia erityisosaamisen mukaisesti. Tällä tavalla halutaan varmistaa paras mahdollinen osaaminen ja motivaatio sekä opettajalle että oppilaille. Koko kylä kasvattaa Osallisuutta ja viihtymistä parannetaan yhteistyötapoja arvioiden ja uusia kehittäen. Kodin ja koulun päivänä työskennellään yhdessä Kirjasto/ tiedonhakuteeman parissa. Perheet lukemaan hankkeeseen kutsutaan kaikki mukaan. Lähiliikuntapaikkojen kehittämistyötä tehdään yhteisöllisesti ja toiveet huomioiden. Koulun juhliin kutsutaan perheet mukaan ja koulun suuresta oppilasmäärästä huolimatta järjestetään kaikille mahdollisuus osallistua.

7 Sivu 7/13 sähköisten viestintätapojen kautta järjestetään kyselyjä arkisiin asioihin liittyen ja kotien asiantuntemusta käytetään hyväksi mm. ryhmäjakoja suunniteltaessa (esimerkiksi uintiin). toteutui. Koulun omat tavoitteet ja niiden toteutus Koulun tavoitteet ja niiden toteutus on johdettavissa koulutoimen painopistealueista johdetuista koulun painopistealueista. Laajempia kokonaisuuksia sekä yksittäisiä juhlia/tapahtumia hoitamaan valitaan koululta työtiimit, jotka vastaavat toiminnan koordinoinnista tavoitteiden suuntaiseksi. 1. Koko kylä kasvattaa - Vanhempien kutsuminen koulupäiviin mukaan, avoimien ovien periaatteen esillä pitäminen - Vanhempainiltojen sisältöjen kehittäminen vastaamaan paremmin tarpeita - Arviointikeskustelujen kehittäminen vastaamaan paremmin tarpeita, puhelinpalaverit ym. vaihtoehtoiset tavat myös käyttöön. -"Ikkunoita koulun arkeen"- Vanhempainyhdistyksen facebook-sivun hyväksikäyttö. - Vanhempien edustajat mukaan suunnittelemaan koulun tason hyvinvointiasioita: kiusaamisenvastainen työ, oppilashuolto, kurinpito. - Vanhemmat mukaan Kirjallisuus-painopistealueen toteuttamiseen. Siinä myös kirjasto mukana Perheiden lukuprojektin kautta. 2. Toiminnan tehokkuus - Toimintakulttuurin kehittäminen valmisteilla olevan opetussuunnitelman hengen mukaisesti. - Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa. - Uuden oppilashuoltolain mukaisesti oppilashuoltoryhmien työskentelyn suunnittelu ja linjaaminen. Koulun oman oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen ja toteutuksen arviointi. - Työhyvinvointiin huomion kiinnittäminen. 3. Asiakaslähtöisyys - Turvallisuuteen ja hyvinvointiin satsataan.

8 Sivu 8/13 - Oppilaiden osallisuutta lisätään oppilaskuntatoiminnan kautta koko koulua koskien ja luokkapalverien kautta luokkien työskenteleyyn liittyen. Uusia osallistavia työmuotoja kehitetään. - Tiedottamiseen panostetaan. Tässä mukana oppilaita sekä vanhempia (vrt. vanhempainyhdistyksen facebook-sivu). - Kasvatuksen tueksi järjestetään monipuolista kerhotoimintaa opetushallituksen tuen turvin. -Kaikkien koululla työskentelevien turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota. Yhteistyötä tehdään oppilashuollon, työterveyden ja työsuojelun ja ympäristönsuojelun kanssa. toteutui. Yhteistyökumppaneina on ollut lukuvuoden aikana myös oppilaiden isovanhempia, alueen asukkaita sekä erilaisia asiantuntijoita, joita on värvätty yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa. Koulun ulkopuolella annettava opetus Koulun ulkopuolella annettavaan opetukseen kuuluu: - Luokat järjestävät retkiä ja yökouluja sekä koululla, koulun lähiympäristössä, muualla Sipoossa sekä lähikunnissa. - Osallistuminen kunnan urheilukilpailuihin edustusryhmillä. - Osallistuminen kunnan järjestämään uintiopetukseen Söderkullassa. - Vierailut toisilla kunnan kouluilla. - Kolmas- ja neljäsluokkalaiset ovat mukana Södra ja Norra Paipis -koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä ja vierailuja järjestetään tämän yhteistyön tiimoilta molemminpuolisesti. - Kuudennet luokat (6. ja luokka) menevät leirikouluun Vierumäelle syksyllä 2014, vk 47. Tarkempi suunnitelma jätetään rehtorille. toteutui osittain. Retkiä ja koulun lähialueelle sijoittuvaa toimintaa on järjestetty monipuolisesti. Yhteistyö Södra- ja Norra Paipis -koulujen kanssa ei ole toteutunut. Aamu- ja iltapäivätoiminta

9 Sivu 9/13 Yleistä Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Toiminnan lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamu- iltapäivätoiminta yhdessä oppilashuollon palveluita tuottavan henkilöstön kanssa tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Yhteisen päämäärän tulee näkyä myös yksittäistä lasta koskevien asioiden hoidossa, tiedonsiirrossa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön osallistumisessa tarpeen mukaan lasta koskeviin neuvotteluihin, kuten ohr:n kokousiin huoltajien luvalla. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus luo pohjan hyvälle yhteistyölle ja tiedottamiselle. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsella voi olla huoltajan, opettajan ja ohjaajan kesken sovittavalla tavalla mahdollisuus läksyjen tekoon. Tavoitteena on, että syrjäytymistä aiheuttavat tekijät havaitaan mahdollisimman varhain ja järjestetään tarvittavaa tukea. Tässä onnistuminen edellyttää monialaista yhteistyötä aamu- ja iltapäivätoiminnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusope-tuksen ja kodin kesken. Aamu- ja iltapäivätoiminta kootaan seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista: eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus leikki ja vuorovaikutus liikunta ja ulkoilu ruokailu ja lepo kulttuuri ja perinteet käden taidot ja askartelu kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu mediataidot arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja hakemaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. Mikäli mahdollista, erityistä tukea saavien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään muun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Jos oppilaiden tarpeet sitä edellyttävät, voidaan toiminta järjestää myös omissa ryhmissä. Ohjaajien ammatillista osaamista työskentelyssä tukea tarvitsevien lasten kanssa vahvistetaan mm. perehdytyksen avulla. Ohjaajien työtä voidaan tukea myös erityisopettajien tai oppilashuoltohenkilöstön antaman konsultaation avulla. Yhteistyö opettajien kanssa lisää oppilaantuntemusta ja täydennyskoulutus varmistaa osaamista.

10 Sivu 10/13 Tilojen ja välineiden tulee olla myös tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin sopivia. Huomiota kiinnitetään muun muassa tilojen kokoon, muunneltavuuteen ja esteettömyyteen sekä kulkureittien toimivuuteen. huolehditaan aina lasten psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Tehostetun tuen aikana käytettävä oppimissuunnitelma sekä erityiseen tukeen kuuluva henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) voivat tarvittaessa sisältää kuvaukset oppilaan osallistumisesta aamuja iltapäivätoimintaan sekä yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa. Iltapäivätoiminnan ohjaaja voi osallistua oppilaan tehostettuun tukeen kuuluvan oppimissuunnitelman tai erityiseen tukeen kuuluvan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan huoltajan luvalla. Toiminnan järjestäjänä Sipoon kunnan tulee huolehtia siitä, että aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävissä toimivat henkilöt perehdytetään henkilötietojen käsittelyyn, salassapitoon ja vaitiolovelvollisuuteen liittyviin säädöksiin sekä lastensuojelulain velvoitteisiin. Toiminta-ajat Aamutoimintaa järjestetään klo Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä klo , poislukien lauantaikoulupäivät. Lyhennettyinä koulupäivinä iltapäivätoimintaa järjestetään klo asti. Koulun ja kerhon loma-ajat ovat samat. Kesäkerhoa järjestetään Kesäkerho on avoin muidenkin koulujen oppilaille. Kerhomaksu määräytyy suhteessa osallistujien määrään. Kesäkerhoa pitävät koulun omat aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajat. Kerhon ulkopuoliset tapahtumat Aamu- ja iltapäiväkerhon tavoitteena on tarjota uusia kokemuksia ja näkemyksiä erilaisten toimintojen puitteissa. Mahdollisimman monipuolisen toiminnan tarjoamiseen käytämme Jokipuiston historiallisesti merkittäviä puisto ja lähialueita ulkoiluun. Retkiä järjestetään lähiympäristöön. Käytössämme on myös Jokipuiston koulun lisärakennus, jossa sijaitsevat musiikki-, käsityö- ja liikuntatilat. Sisäliikuntapäivä on iltapäiväkerholaisilla kaksi kertaa viikossa. Yhteistyö Aamu- ja iltapäiväkerhon tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen. Kerhon ja kodin sekä muun tukiverkoston yhteistyö edellyttää keskinäiseen kunnioitukseen ja tasaarvoisuuteen perustuvaan yhteistyötä, jossa korostuu yhteinen vastuu ja mielenkiinto lapsen kehitystä kohtaan. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus luo myös pohjan kohdata mahdollisia ongelmatilanteita. Vanhempiin ollaan yhteydessä päivittäin, kun he hakevat lapsensa iltapäivällä. Erinäisistä tapahtumista ilmoitetaan tiedotteilla, wilmassa tai Jokipuiston postin välityksellä. Teema kuukaudet Tammikuussa painotamme toimintaa ulkoiluun ja liikuntaan. Helmikuussa painotamme sisällöissä ystävyyttä (ystävänpäivä) sekä Suomen kulttuuria ja perinteitä mm. Kalevalan päivän merkeissä. Maaliskuussa painotamme toimintaa talviurheiluun, leikkeihin ja kisaillen vuorovaikutustaitoja harjoitellen. Huhtikuussa painotamme toiminta-aiheita pääsiäisaskarteluun ja kädentaitoihin.

11 Sivu 11/13 Toukokuussa painotamme toimintaa vapun viettoon ja kevätretkiin. Elokuussa tutustumme toisiimme ja painotamme toimintasisällöissä eettistä kasvua ja yhdenvertaisuuden tärkeyttä. Syyskuussa painotamme arkiaskareisiin, elinympäristöön ja kestävään elämäntapaan esim. luonto, kasvit ja ravinto. Lokakuussa tarkastelemme tuulen voimaa mm. mediataitoja apuna käyttäen. Marraskuussa painotamme toimintaa Hallowen- askarteluun sekä Hallowen-juhlaan, jossa toteutetaan kuvallista, musiikillista sekä kehollista ilmaisua. Joulukuussa painotamme toimintaa kädentaitoihin sekä korostamme myös levon tarpeellisuutta osana terveellisiä elämäntapoja. AP/IP KERHOJEN 10V. JUHLAVUOSI AP/IP täyttää tänä vuonna 10-vuotta ja kaikki Sipoon AP/IP kerhot viettävät, joka kuukauden viimeisellä viikolla toiminta iltapäivän. Kertoja on 10, joista yksi on suuri tapahtuma, jolloin kaikki Sipoon ap/ip kerhot kokoontuvat yhteiseen tapahtumaan Sipoon monitoimihallille. Arviointi Huoltajien kanssa pyritään avoimeen, arvostavaan ja idearikkaaseen yhteistyöhön. Huoltajien ehdotuksia toiminnan sisällöiksi otetaan vastaan ja yhteistyötä pyritään kehittäämään myös toiminnan tasolle. Arviointia tapahtuu myös Sipoon kunnan arviointijärjestelmän, eli laatukorttien kautta. Yksikkötasolla arviointia suoritetaan myös kehityskeskusteluissa. Lisäksi arviointia tapahtuu jatkuvasti vanhempien kanssa keskusteltaessa. toteutui osittain. Lämpöisen talven takia emme päässeet toteuttamaan talviurheilu lajeja, joita olimme suunnitelleet maaliskuulle. Muuten toimintasuunnitelma toteutui. AP/IP juhlavuoden suuri yhteistapahtuma siirrettiin loppujen lopuksi Söderkullaan. Kerhotoiminta Koulu järjestää kerhoja OPH:n rahoituksella. Kerhonohjaajia ei ole vielä syyskuussa ilmoittautunut, mutta halukkaita rekrytoidaan. Esimerkkejä toivotuista kerhoista: Toimintakerho Liikuntakerho Näytelmäkerho Askartelukerho Arkkitehtuurikerho Luontokerho

12 Sivu 12/13 Ompelukerho Taidekerho Läksykerho Frisbeegolf-kerho toteutui osittain. Kerhoja toteutui: bändikerho tytöille ja pojille diabolo-kerho ilmaisukerho frisbeekerho oppilaiden pitämä cheerleader-kerho (koulun aikuinen valvomassa ja vastuullisena, oppilaat suunnittelivat ja ohjasivat toimintaa) oppilaiden pitämä sählykerho (koulun aikuinen valvomassa ja vastuullisena, oppilaat suunnittelivat ja ohjasivat toimintaa) Koulun projektit ja hankkeet Yhteistyö muiden koulujen kanssa: Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö: Ella Rantala, Anssi Liljeström, Pirkko Arveli, Taru Koskenniemi, Raili Kreander, Jyri Lamberg Yhteistyö Norra ja Södra Paipis-koulujen kanssa: Marianne Aho, Tiina Tapio, Anna Mannonen Yhteistyö Sipoonjoen koulun kanssa: Minna Asumalahti, Hanna Granberg, Erja Laurila, Tiina Blistanov Erityisopettajien yhteistyö: Anu Nygren, Sirkku Järvenpää, Antti-Mikko Honkaniemi, Miisa Hyvärinen Kirjastoprojekti - Kaikki lukemaan! Koulun kirjasto on liitetty kunnan kirjastoon. Koulun jokainen aikuinen pystyy lainaamaan ja paluttamaan oppilaitten kirjoja järjestelmään. Koululla valitaan vastuuhenkilö hoitamaan yhteistyötä kirjaston kanssa. Kirjaston puolesta koululla käy kerran kahdessa viikossa kirjastonhoitaja. Koululla on vastuuhenkilö sekä hoitamaan kirjojen palautusta (Tarja Nevalainen) ja hyllyjen kunnossapitoa, että erikseen pedagoginen vastuuhenkilö kirjastoyhteistyötä ja -kasvatusta koordinoimaan. Ko vastuuhenkilö Taru Koskenniemi osallistuu myös koulun suunnitteluryhmään Tieto- ja viestintätekniikan käyttö pedagogisena kehittämisalueena Opetuksen järjestelyissä otetaan huomioon mahdollisuus opettajien yhteistyöhön siten, että kaikilla koulun oppilailla on mahdollisuus päästä osallistumaan tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksikäyttäviin oppimisprojekteihin. Samanaikaisopettajana luokanopettajien kanssa toimii Anssi Liljeström. Frisbeegolf-rata/ Lähiliikuntapaikkoja lisää- hanke

13 Sivu 13/13 Koululla on jo viime lukuvuoden puolella aloitettu suunnittelu ja tunnustelu oman Frisbeegolfradan saamiseksi alueelle. Hanketta viedään eteenpäin oppilaat, huoltajat ja alueen asukkaat osallistaen ja huomioon ottaen. Nikkilän sairaala 100v. Alueen historia antaa aihetta lähes joka vuosi painopistealueelle. Onervan huone koulun yläkerrassa on kalustettu museoksi sairaalan juhlien kunniaksi. Tätä ja alueen historiaa tuntevia henkilöitä haastatellaan ja videoidaan. Oppilaita tutustutetaan alueen ja oman koulurakennuksen historiaan. Samalla taltioidaan oman koulun käyttöön arvokasta tietoa lähiympäristön historiasta ja tarinoista. toteutui osittain. Yhteistyö Norra ja Södra Paipis koulujen kanssa ei toteutunut tänä lukuvuonna. Muilta osin suunnitelmat toteutuivat hyvin ja samojen teemojen parissa jatketaan seuraavanakin lukuvuotena, nyt jo toimintakulttuuriin pysyvämmin sidottuina. Koulun saavutukset Koulun oppilaita osallistuu koulujen välisiin urheilukisoihin halukkaita osallistujia ilmoittautuessa seuraavasti: - Yleisurheilukisat - Suunnistuskisat - Koripallokisat - Hiihtokisat - Salibandykisat - Jalkapallokisat - Viestijuoksukisat toteutui osittain. toteutui osittain. Kunnan koulujen väliset hiihtokilpailut oli peruttu lumen puutteen vuoksi. Koulu päätti olla osallistumatta viestijuoksukilpailuihin, siksi että keväällä koululla on paljon omaa arkisesta työjärjestyksestä poikkeavaa toimintaa. Jalkapallokilpailusta Jokipuiston koulun poikien joukkue sai kultaa!

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.4.2015 2 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Sivu 1/17 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Koulun tiedot Koulu: Sipoonlahden koulu Koulumuoto: Yhtenäiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: 01 Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Sipoonlahden koulu Osoite:

Lisätiedot

Sivu 1/7 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2012-2013 Koulun tiedot Koulu: Talman koulu Koulumuoto: peruskoulun luokat 1-6 Opetuskieli: suomi Koulupiiri: Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Talman koulu Osoite:

Lisätiedot

Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma

Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan Toimintasuunnitelma Hollolan kunta Sivistyslautakunta 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto.2 2. Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta..2

Lisätiedot

Urjalan kunnan. AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA

Urjalan kunnan. AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA Urjalan kunnan AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA 2011 SISÄLTÖ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 1. TOIMNTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2. SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lasten ja nuorten palvelut - 2011 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 Johdanto... 4 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 4 3 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma Piirustuskilpailun voittaja Eero 0A 2015-2016 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminta 2015-2016 Inkoon kunta tarjoaa aamu-ja iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

1. Koulun perustiedot

1. Koulun perustiedot Vuorentaustan koulun opetushenkilöstö on käsitellyt alustavasti lukuvuosisuunnitelmaan liittyviä asioita kevätlukukauden veso-päivänään 25.5.2012. Suunnittelua on jatkettu syyslukukauden alussa veso-päivinä

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 PÄIVITETTY 2011 SISÄLLYS 1. Esipuhe......5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 2.2 Perusopetuksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9

OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 4.9.2007 Sisällys 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 4 1.2 Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 1.3 Perusopetuksen rakenne...

Lisätiedot