LUKU 16: ÄLÄ USKO PEILIKUVAASI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKU 16: ÄLÄ USKO PEILIKUVAASI"

Transkriptio

1 LUKU 16: ÄLÄ USKO PEILIKUVAASI Tutkimuksissa, jotka koskevat ihmisten uskomuksia omiin kykyihinsä, on saatu varsin hämmentäviä tuloksia. On todettu muun muassa, että 90 prosenttia autonkuljettajista uskoo olevansa keskivertoa parempia kuljettajia. 1 Samanlaisia tilastollisesti mahdottomia tuloksia on saatu eri puolilla maailmaa muun muassa arvioinneissa omasta oikeudenmukaisuudesta, rehellisyydestä, joustavuudesta, mahdollisuuksista hyvään työpaikkaan ja keskivertoa parempaan palkkaan. 2 Ihmiset myös uskovat mahdollisuuksiensa synnyttää lahjakas lapsi tai päätyä lehden sivuille suuren saavutuksen seurauksena olevan keskivertoa suurempi. Tämän lisäksi keskiverto ihminen uskoo, että hänellä on keskivertoa pienempi todennäköisyys erota puolisostaan, päätyä alkoholistiksi, saada potkut töistä, sairastua masennukseen tai kärsiä erilaisista fyysiseen terveyteen liittyvistä ongelmista. Yhdysvalloissa on havaittu, että 94 prosenttia yliopistojen professoreista pitää omaa työtään korkeatasoisempana kuin muiden professorien työtä. 3 Noin miljoonalla opiskelijalla tehty tutkimus osoitti, että 70 prosenttia koki olevansa keskimääräistä parempaa johtaja-ainesta. 25 prosenttia vastanneista koki tulevansa paremmin toimeen muiden ihmisten kanssa kuin 99 prosenttia muista ihmisistä. 4 Yhdysvalloissa aloittelevista yrityksistä vain 35 prosenttia selviää ensimmäisestä viidestä vuodesta. 5 Kysyttäessä tätä aloittelevilta yrittäjiltä, yrittäjät arvioivat aivan oikein, että uusista yrityksistä reilusti yli puolet on konkurssissa ensimmäisten viiden vuoden jälkeen. Kysyttäessä mikä on juuri heidän yrityksensä mahdollisuus selvitä, yli 80 prosenttia arvioi sen olevan enemmän kuin 70 prosenttia ja 33 prosenttia sanoi yrityksensä menestymisen olevan 100-prosenttisen varmaa. 6 Lista ihmisen uskosta itseensä on loputon. Ihmiset arvioivat järjestelmällisesti itsensä keskivertoa paremmaksi ja paremmaksi kuin mitä muut ihmiset arvioivat heidän olevan. 7 Harva ilmiö psykologiassa on yhtä moneen kertaan toistettu eri tutkimuksissa kuin länsimaisen ihmisen positiiviset harhakuvitelmat omasta paremmuudesta verrattuna keskivertoihmiseen. 147

2 Positiivisten harhakuvitelmien ilmiötä kutsutaan psykologiassa myös Lake Wobegon-ilmiöksi, radiopersoona Garrison Keillorin luoman fiktiivisen kommuunin mukaan. 8 Kommuunissa asuvista kaikki naiset ovat vahvoja, miehet hyvännäköisiä ja lapset keskivertoa lahjakkaampia. Positiiviset illuusiot selittävät myös osaltaan ilmiötä, jossa suuressa organisaatiossa jokainen osasto pitää itseään organisaation kannalta keskeisenä. Jos eri osastoilta kysyttäisiin, mikä osastoista on yrityksen menestymisen kannalta tärkein, todennäköisesti markkinointiosaston mukaan ilman markkinointia kukaan ei edes tietäisi, että yhtiö on olemassa. Sen sijaan myyntiosaston mukaan ilman heitä yhtään kauppaa ei tapahtuisi eikä yhtiöön virtaisi rahaa. Kirjanpidon puolella oltaisiin todennäköisesti sitä mieltä, että ilman tilien tunnollista seuraamista, muiden osastojen ylenpalttinen tuhlailu olisi vienyt firman jo kauan sitten konkurssiin. Henkilöstöosastolta muistutettaisiin, että ennen kaikkea muuta organisaatiot koostuvat ihmisistä. Talonmies todennäköisesti toteaisi, että ilman vaihdettuja lamppuja ja tasaista patterien ilmausta koko joukko istuisi pimeässä, liian kylmissään keskittyäkseen työhönsä. Suunnilleen tällaisia tuloksia on saatu kun on pyydetty eri osastoja arvioimaan omaa merkitystään yrityksen menestymiselle. Esimerkiksi kun pyydettiin eri osastojen vuoropäälliköitä arvioimaan eri osastojen tärkeyttä, 83 prosenttia myyntipäälliköistä merkitsi myynnin tärkeäksi, kun vain 23 prosenttia muista teki niin. 9 Positiivisten harhakuvitelmien hyödyt Lukuisissa tutkimuksissa on todettu positiivisten harhakuvitelmien vaikuttavan positiivisesti ihmisen hyvinvointiin. Yleinen tulos on, että mitä vähemmän yksilöllä on positiivisia harhakuvitelmia, sitä huonommin hän voi. 10 Positiiviset harhakuvitelmat edistävät mielenterveyttä, hyvinvointia, onnellisuutta, luovuutta, tuotteliaisuutta ja muista ihmisistä välittämistä. 11 Kuvaavaa on, että masennuspotilailla ei yleensä ole positiivisia illuusioita. 12 Itsensä näkeminen realistisessa valossa liitetään subjektiiviseen kärsimykseen. Itse asiassa ainoa länsimaissa tehdyissä tutkimuksissa 148

3 löydetty ihmisryhmä, joka arvioi omia kykyjään johdonmukaisen realistisesti, olivat ihmiset, joilla oli kliinisesti todettu masennus. Henkisen hyvinvoinnin lisäksi positiivisista harhakuvitelmista on hyötyä myös oppimisessa. Attribuutio on psykologiassa käsite, jossa on kyse ihmisen toiminnan syiden tai jonkun tapahtuman syiden selittämisestä. 13 Attribuutioiksi lasketaan ne selitykset, joita annetaan esimerkiksi onnistumisille ja epäonnistumisille, kuten onnistumiselle tai epäonnistumiselle matematiikan kokeessa. Attribuutioteoria on erottanut ihmisillä kaksi tapaa selittää epäonnistumisiaan. Osa ihmisistä on taipuvaisia selittämään epäonnistumisiaan taidolla, osa ulkoisilla tekijöillä, kuten huonolla onnella. Kun yksilö selittää epäonnistumisiaan huonolla onnella, hän säilyttää positiivisen kuvan omista kyvyistään. Taipumusta selittää omia epäonnistumisiaan siten, että tulkinnat auttavat säilyttämään positiivisen kuvan omasta itsestä, kutsutaan itseä palvelevaksi tavaksi tulkita maailmaa. 14 Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset, jotka ovat enemmän taipuvaisia selittämään epäonnistumisiaan ulkoisilla tekijöillä, menestyivät tietyissä elämän tehtävissä paremmin. 15 Lapset, jotka käyttivät enemmän itseä palvelevia tulkintoja opiskelivat ahkerammin, asettivat tavoitteensa korkeammalle ja saavuttivat ne tehokkaammin. Nämä lapset myös kysyivät neuvoa herkemmin, keskittyivät ongelman ratkaisemiseen ongelman kiertelyn sijasta ja menestyivät koulussa kaiken kaikkiaan paremmin. Tutkimuksissa epäonnistumisiaan omilla kyvyillään selittävillä lapsilla oli negatiivisempi kuva omasta itsestään. He myös kokivat suuremmassa määrin, etteivät voineet vaikuttaa maailmaan ympärillään ja näin ollen omaan kohtaloonsa elämässä. Tunne kyvystä vaikuttaa omaan kohtaloonsa on havaittu olevan tärkeä tekijä ihmisen ja eläimen motivoitumisessa toimintaan. Kuuluisassa 60-luvulla tehdyssä tutkimuksessa koirille annettiin sähköshokkeja, joihin ne joko pystyivät tai eivät pystyneet vaikuttamaan. 16 Koirat, jotka pystyivät vaikuttamaan shokkeihin, pysyivät aktiivisina. Ne estivät vipua painamalla shokkeja tulemasta. Sen sijaan koirat, jotka eivät pystyneet vaikuttamaan shokkeihin, heittäytyivät maahan tekemättä mitään. Niiden asennetta heijasti täy- 149

4 dellinen lamaantuminen ja niin sanottu opittu avuttomuus 17, jossa ihminen tai eläin ei pyri vaikuttamaan siihen mitä itselle tapahtuu, vaan ottaa kaiken vastaan sellaisena kuin se tulee. Tutkimuksissa kävi ilmi, että myös negatiivisen kuvan omaavat lapset kokivat vaikutusmahdollisuuksiensa olevan rajalliset. Ja jos ei voi vaikuttaa, miksi edes yrittää? Tutkijoiden mukaan näyttää siltä, että vaikka itseä palvelevat tulkinnat antavat vääristyneen kuvan yksilön kyvyistä ja liioittelevat yksilön vaikutusmahdollisuuksia, ne toimivat eräänlaisina itseään toteuttavina ennusteina kannustaen yksilöä tarttumaan haasteisiin ja säilyttämään motivaationsa epäonnistumisten edessä. Myös liian vähäinen usko omiin kykyihinsä toimii itseään toteuttavana ennusteena saaden yksilön karttamaan haasteita ja luovuttamaan epäonnistumisten edessä. Positiivisten harhakuvitelmien tuoma etu oppimisessa ja tunne tapahtumien hallinnasta on niin tärkeä, että niiden luomilla vääristyneillä arvioinneilla omasta itsestä ei ole niin väliä. Positiiviset harhakuvitelmat mahdollistavat monet tieteelliset ja taiteelliset läpimurrot, maailmaa muuttavat keksinnöt sekä yritykset, jotka epäuskottavista alkuasetelmista huolimatta nousevat markkinajohtajiksi. Positiivisten harhakuvitelmien haitat Positiivisten harhakuvitelmien hyödyt on todennettu lukuisissa tutkimuksissa. Ikävä kyllä, harva ilmiö psykologiassa pitää sisällään samanaikaisesti myös yhtä suuren mahdollisuuden katastrofiin kuin ihmisen taipumus pitää itseään erikoisena ja olla tunnustamatta silmien edessä näkyviä tosiasioita. Positiivisista harhakuvitelmista on kaikkein eniten haittaa silloin, kun ne ovat huomattavassa ristiriidassa todellisuuden kanssa. Niistä on ainakin kaksi pääasiallista haittaa yksilön elämän laadun kannalta. Ensinnäkin ne usein saavat yksilön suhtautumaan yliolkaisesti myöhemmän elämänlaatunsa kannalta kriittisiin asioihin, kuten säästämiseen tai tupakoinnin lopettamiseen, koska ne saavat yksilön kuvittelemaan, että juuri hänen kohtalonsa pitää kyllä itsestään huolen. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa 75 prosenttia vanhemmista, joilla oli alle 18-vuotiaita lapsia, ilmaisi luottamuksen omaan pitkä- 150

5 aikaiseen taloudelliseen hyvinvointiinsa. 18 Kuitenkin vain alle 10 prosenttia oli ottanut taloussuunnitelmassaan huomioon sellaisia perustavanlaatuisia asioita kuin budjetointi, vakuutukset, osakesijoittaminen, testamentit ja sijoitusasunnot. Yli puolet ei säästänyt lanttiakaan tuloistaan. Sen lisäksi, että positiiviset harhakuvitelmat saattavat saada yksilön kuvittelemaan, että juuri hän on jostain syystä universumin suosiossa, ne estävät yksilöä oppimasta virheistään. Itse positiiviset harhakuvitelmat eivät kuitenkaan ole se varsinainen ongelma, vaan ongelmana on kyvyttömyys muuttaa niitä ristiriitaisen todistusaineiston edessä. Esimerkiksi uhkapelaaja on suuria tappioita kohdatessaan usein motivoitunut säilyttämään positiiviset harhakuvitelmat kyvystään veikata oikea tulos. Illuusio omista kyvyistä ja unelma tulevista rahoista on liian rakas, jotta siitä oltaisiin valmiita luopumaan. Oman kyvykkyyden uskottelu itselle ja muille on myös monesti tärkeämpää, kuin puolueeton arvio voitoista ja tappioista. Tilannetta kuvaa hyvin tutkimus, jossa 90 prosenttia sijoituspeliä pelanneista koehenkilöistä ilmoitti tuottojensa olleen vähintään markkinoiden keskiarvojen mukaiset, vaikka tosiasiassa koko ryhmän keskiarvo oli 8 prosenttia alle markkinoiden keskiarvon. 19 Positiivisten harhakuvitelmien hyötyjen lisäksi niistä on havaittu olevan myös haittaa oppimisessa. Harhakuvitelmien liiallinen puolustaminen omien kykyjen kehittämisen sijasta saattaa heikentää oppimista. Ajattele kahta kyvyiltään tasavertaista tenniksen pelaajaa. Toinen pelaajista myöntää olevansa amatööri ja keskittyy löytämään virheitä tekniikastaan. Toinen uskoo olevansa syntyjään ammattilainen ja syyttelee mailoja epäonnistumisistaan. Kumman arvioisit olevan parempi pelaaja vuoden päästä? Tähän kysymykseen antaa vastauksen Stanfordin yliopiston psykologian professori Carol Dweckin mullistavat tutkimukset lasten erilaisista tavoista suhtautua oppimiseen. 20 Dweckin tulokset tuovat positiivisten illuusioiden tutkimukseen mielenkiintoisen lisän. Hänen tutkimuksissaan kävi ilmi, etteivät kaikki ihmiset, joilla on positiivisia harhakuvitelmia, välttämättä ota kernaasti haasteita vastaan. Dweck tunnisti lapsilla kaksi erilaista tapaa tulkita omia kykyjään ja valita oppimistilanteita. Osa lapsista uskoi, että kyvyt elämässä ovat synnynnäisiä. Näin ollen lapset uskoivat, että harjoittelulla ei voitu vaikuttaa paljoakaan kykyihin. Lapset, jotka uskoivat esimerkiksi, että älykkyys on synnynnäinen kyky, pyrkivät jatkuvasti tarkastamaan oman 151

6 älykkyytensä tasoa mittaamalla omaa suoriutumistaan edessä olevasta tehtävästä. Nämä lapset olivat taipuvaisia valitsemaan ainoastaan sellaisia tehtäviä, joissa olivat alun perin hyviä. Näin he säilyttivät positiivisen kuvan omista kyvyistään ja korkeasta älykkyydestään. Nämä lapset suojelivat positiivisia harhakuvitelmiaan välttämällä haasteita, joiden ottaminen olisi aluksi saattanut saada heidät näyttämään huonolta, mutta joiden ottamisesta olisi myöhemmin ollut oppimisen kannalta hyötyä. He laittoivat itsensä peliin ainoastaan helpoissa tehtävissä, eivätkä pyrkineet venyttämään kykyjensä rajoja. Heillä oli myös taipumus menettää uskonsa tappioiden edessä ja luovuttaa. Koska kyvyt oli määritetty jo syntyessä ja kyvyt määrittelivät lapsen arvon hänelle itselleen, lapsi keskittyi ylläpitämään harhakuvitelmaa kyvyistään, sen sijaan, että olisi kehittänyt kykyjään. Nämä lapset olivat myös taipuvaisia selittämään, eivät yrittämään. Näin ollen lasten oppiminen rampautui. Toinen osa lapsista uskoi, että kyvyt elämässä ovat tulosta harjoittelusta. He uskoivat esimerkiksi, että älykkyys oli seurausta tekemisestä ja suoriutuminen jossain tehtävässä mittasi ainoastaan suoriutumista kyseisessä tehtävässä, ei mitään yleisempää kykyä. He uskoivat, että suoriutuminen kertoi kuinka paljon yksilö oli harjoitellut kyseistä tehtävää ja että suoriutumista voidaan parantaa harjoittelemalla. Näin ollen harjoittelemalla oli mahdollista oppia mikä tahansa taito. Nämä lapset olivat taipuvaisia valitsemaan tehtäviä, jotka olivat haastavia. Koska mikä tahansa kyky oli mahdollista oppia, lapset keskittyivät oppimaan uusia asioita sen sijaan, että olisivat keskittyneet pitämään yllä illuusioita kyvyistään muille ja itselleen. Nämä lapset keskittyivät yrittämään, eivät selittämään. He myös jatkoivat todennäköisemmin yrittämistä epäonnistumisista huolimatta. Tutkimuksissa on havaittu, että 85 prosenttia ihmisistä osoittaa selvää taipumusta suhtautua omiin kykyihinsä ja oppimistilanteisin jommallakummalla tavalla. Taipumusten välillä on myös havaittu selkeä ero lasten menestymisessä koulussa, myöhemmässä kouluttautumisessa, työssä menestymisessä ja tyytyväisyydessä elämään. Näyttää siltä, että eroa yksilöiden välille eivät tee niinkään yksilöiden alkuperäiset kyvyt kuin uskomukset siitä mitä kykyjä yksilöt uskovat voivansa hankkia. 152

7 Dweckin tulokset on toistettu lukuisissa tutkimuksissa ja hänen teoriansa yksilöiden kahdesta tavasta suhtautua omiin kykyihinsä ja oppimistilanteisiin edustavat modernin oppimistutkimuksen terävintä kärkeä. Teoriaa soveltamalla on saatu positiivisia tuloksia niin lasten kuin aikuisten oppimisen kehittämisessä. Dweckin tutkimusten opetus on, että yksilön kykyjen kehitys rampautuu, jos hän keskittyy liiaksi ylläpitämään kuvaa, että hänen kykynsä ovat jo ylivertaiset. Positiiviset harhakuvitelmat ovat hyvästä monella tapaa, mutta ne myös estävät yksilöä näkemästä heikkouksiaan. Ne näyttävät yksilölle kuvan omasta itsestä ja maailmasta ympärillä sellaisena kuin yksilö haluaa ne nähdä. Elämässä on kuitenkin lukuisia tilanteita, joissa on ensisijaisen tärkeää nähdä itsensä ja maailma juuri sellaisena kuin ne ovat. 153

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 MIKÄ AJAA IHMISIÄ YRITTÄJYYTEEN... 4 3 YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ETELÄPOHJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN VENÄJÄN KAUPAN ESTEET JA MOTIIVIT

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ETELÄPOHJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN VENÄJÄN KAUPAN ESTEET JA MOTIIVIT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ETELÄPOHJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN VENÄJÄN KAUPAN ESTEET JA MOTIIVIT Yrittäjyys, Pro gradu seminaarin tutkimustyö Joulukuu 2012 Laatija:

Lisätiedot

KULUTTAJIEN ITSEKONTROLLIONGELMAT JA NIIDEN VAIKUTUS YRITYKSEN HINNOITTELUUN

KULUTTAJIEN ITSEKONTROLLIONGELMAT JA NIIDEN VAIKUTUS YRITYKSEN HINNOITTELUUN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KULUTTAJIEN ITSEKONTROLLIONGELMAT JA NIIDEN VAIKUTUS YRITYKSEN HINNOITTELUUN Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2012 Ohjaaja: Matti Tuomala Saila Salonen

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Asiakaspalvelu kilpailuetuna pankissa

Asiakaspalvelu kilpailuetuna pankissa Lappeenrannan teknillinen yliopisto 30.11.2006 Kauppatieteiden osasto 90672K Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielmaseminaari Asiakaspalvelu kilpailuetuna pankissa Suvi Matikainen 0264065 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA

EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Tampereen yliopisto Marraskuu 2011 Ohjaaja: Hannu Laurila Helena

Lisätiedot

TERAPIAN PERIAATTEIDEN SELITTÄMINEN POTILAALLE¹. Aaron T. Beck, A. John Rush, Brian F. Shaw & Gary Emery

TERAPIAN PERIAATTEIDEN SELITTÄMINEN POTILAALLE¹. Aaron T. Beck, A. John Rush, Brian F. Shaw & Gary Emery TERAPIAN PERIAATTEIDEN SELITTÄMINEN POTILAALLE¹ Aaron T. Beck, A. John Rush, Brian F. Shaw & Gary Emery Johdanto Perusajatus, joka terapeutin tulee välittää potilaalle on, että potilas ja terapeutti ovat

Lisätiedot

Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen

Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Teemu Peltokallio 2013 Johtamisen

Lisätiedot

Kehittyvä ihmiskunta

Kehittyvä ihmiskunta Kehittyvä ihmiskunta Kaj Sotala Kehittyvä ihmiskunta Kaj Sotala Kehittyvä ihmiskunta Uuden teknologian uhkaavat mahdollisuudet Finn Lectura ISBN 978-951-792-434-4 Copyright Kaj Sotala Finn Lectura Ulkoasu

Lisätiedot

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN Tapaus Protein Pudding / Manninen

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Tomi Nokelainen (toim.) Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö

Tomi Nokelainen (toim.) Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 3 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 3 Tomi Nokelainen (toim.)

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Kira Topp 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA.

Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA. Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA Jonna Korhonen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Aiheen valinta ja tutkimuksen

Lisätiedot

E-learning Nordic 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön

E-learning Nordic 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön 2006 2006 2006 on Suomen Opetushallituksen, Ruotsin koulunkehittämisviraston (Myndigheten för skolutvecklingen), Norjan opetus- ja tutkimusministeriön ja

Lisätiedot

Markku Ojanen: Positiivisen psykologian ohjelmien tuloksellisuus

Markku Ojanen: Positiivisen psykologian ohjelmien tuloksellisuus 1 Markku Ojanen: Positiivisen psykologian ohjelmien tuloksellisuus Terveyspsykologiseen tutkimusnäyttöön perustuva vaikuttaminen hyvinvoinnin edistämisessä -symposiumissa pidetty luento. Helsinki, Siltavuorenpenger

Lisätiedot

Kouluikäisten neuropsykologista ryhmäkuntoutusta saavien lasten käsityksiä ADHD:sta, tarkkaavuuden vaikeuksista ja ylivilkkaudesta

Kouluikäisten neuropsykologista ryhmäkuntoutusta saavien lasten käsityksiä ADHD:sta, tarkkaavuuden vaikeuksista ja ylivilkkaudesta Kouluikäisten neuropsykologista ryhmäkuntoutusta saavien lasten käsityksiä ADHD:sta, tarkkaavuuden vaikeuksista ja ylivilkkaudesta Eeva Yli-Peltola Psykologian pro gradu -tutkielma Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Sisällys. - eli kehotuksen sana passivoitumiseksi ja rahan säästämiseksi

Sisällys. - eli kehotuksen sana passivoitumiseksi ja rahan säästämiseksi Kannattaako olla aktiivinen verkostomarkkinoija? - eli kehotuksen sana passivoitumiseksi ja rahan säästämiseksi Sisällys Tulot miinus menot on toiminnan tulos: voitto tai tappio Voitokkaan liiketoiminnan

Lisätiedot

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Petriina Piuhola Yhteiskuntaopin tutkimus Ressun lukio 29.11.2010 Ohjaaja: Antti Kohi TIIVISTELMÄ Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Puhelintyön kiinnostavuus. Kaupallisen alan opiskelijoiden suhtautumisesta asiakaspalvelutyöhön

Puhelintyön kiinnostavuus. Kaupallisen alan opiskelijoiden suhtautumisesta asiakaspalvelutyöhön Puhelintyön kiinnostavuus Kaupallisen alan opiskelijoiden suhtautumisesta asiakaspalvelutyöhön Petri Tervevuori Tampereen yliopisto Porin yksikkö Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tieteenalayksikkö Sosiologia

Lisätiedot

Innovatiivisuus johtaminen, kehittäminen ja esteet Innovativeness leading, improving and obstacles 1.12.2010

Innovatiivisuus johtaminen, kehittäminen ja esteet Innovativeness leading, improving and obstacles 1.12.2010 Kauppatieteellinen tiedekunta AC30A8000 Kandidaatin tutkielma Johtaminen ja organisaatiot Pasi Tuominen, Heidi Olander & Helena Sjögrén Innovatiivisuus johtaminen, kehittäminen ja esteet Innovativeness

Lisätiedot

7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT

7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT 7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT Ota oppia, Vältä karikot ja Menesty. YRITTÄJÄ.NET ESIPUHE ESIPUHE YRITTÄJÄ.net SISÄLLYSLUETTELO Aluksi haluamme kertoa hyvin lyhyesti tämän ilmaisen oppaan 1. taustalla

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot