2 Vuosikertomus Tuloslaskelma 22 Tase 23 Rahoituslaskelma 24 Tilinpäätöksen liitetiedot 25

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Vuosikertomus 2004. Tuloslaskelma 22 Tase 23 Rahoituslaskelma 24 Tilinpäätöksen liitetiedot 25"

Transkriptio

1 1

2 2 Vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo Vuosi 2005 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Energiavuosi Strategiset valinnat 10 Täyden palvelun energiatalo 14 Hallinto 18 Henkilöstö 19 Hallituksen toimintakertomus 20 Taloudelliset luvut Tuloslaskelma 22 Tase 23 Rahoituslaskelma 24 Tilinpäätöksen liitetiedot 25 Päiväykset ja allekirjoitukset 37 Tilintarkastus 37 Henkilöstö ja yhteystiedot 38

3 Vuosi 2005 lyhyesti 3 Vuosi 2005 lyhyesti Haminan Energia on alueellinen energia-alan palvelutuotantoon keskittyvä yritys, jonka toimintaalue on eteläinen Kymenlaakso. Palvelutuotantoon kuuluvat sähkö-, maakaasu-, kaukolämpö- ja tiedonsiirtopalvelut. HAMINAN KAUPUNKI OMISTAA KOKO HAMI- NAN ENERGIAN OSAKE- KANNAN. AVAINLUVUT Liikevaihto, milj 14,9 15,5 20,0 18,9 18,9 Liikevoitto, milj. 0,4 0,6 0,9 1,0 1,5 Voitto ennen satunnaisia eriä, milj. 0,2 0,5 0,7 0,8 1,1 Taseen loppusumma 20,2 20,5 21,3 25,4 26,9 Henkilöstö keskimäärin LIIKEVAIHTO, milj. VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, milj. LIIKEVAIHDON JAKAUMA 2005, milj. Maakaasu Sähkö Muu 3,1 8,7 7,1

4 4 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön tulos oli jälleen kerran historian paras. Tulokseen tulee olla erityisen tyytyväinen kun muistetaan, että yhtiön toimintapolitiikkana on toimia valtakunnallisesti edullisilla asiakashinnoilla. Tässä tavoitteessa onnistuimme myös erittäin hyvin: yhtiö on pysytellyt valtakunnallisesti halvimmassa kolmanneksessa niin sähköenergian kuin sähkönsiirronkin osalta. Maakaasun hinta on pysynyt huomattavasti polttoöljyjä halvempana ja laajakaistapalvelut ovat erittäin kilpailukykyisiä. Perustan hyvään tulokseen on luonut kaupungin periaate yhtiön tuloksen käyttämisestä: yksi kolmannes ohjataan osinkona kaupungille, yksi kolmannes asiakkaille edullisina hintoina ja yksi kolmannes yhtiön kehittämiseen. Kaupungin omistajapolitiikka on ollut pitkäjänteistä ja mahdollistanut yhtiön kehittämisen. Samalla Haminan kaupungin aktiivinen panostus satamaan sekä asunto- ja teollisuusalueisiin on luonut alueelle vahvan kasvun, mikä on myös heijastunut kasvaneena energiankäyttönä. Haminan Energian pitkäjänteinen toimintapolitiikka on omalta osaltaan luonut kestävät ja pysyvät asiakassuhteet, joiden avulla taloudellinen kehittyminen on ollut vakaata. Yhtiö on määrätietoisesti panostanut strategisiin investointeihin ja samalla myös henkilöstön sekä toimintajärjestelmän kehittämiseen. Investointien onnistumista osoittaa jatkuvasti parantunut toiminnallinen tulos vaikka tulosta rasittavat poistot ja rahoituskulut ovat kaksinkertaistuneet viidessä vuodessa. Yhtiön menestymisen avaimia ovat päätöksenteon joustavuus, nopeus, innovatiivisuus sekä itsenäisyys. Hyvinä esimerkkeinä tästä olivat tuulivoimalainvestoinnin sijoittaminen Kemiin ja Energiavertikaali-tietojärjestelmäkokonaisuuden hankkiminen ensimmäisenä energiayhtiönä Suomessa. Molemmissa ratkaisuissa Haminan Energia halusi myös tukea suomalaista osaamista. Kemin voimalainvestointi on herättänyt laajaa mielenkiintoa alalla. Perinteisesti ajatteleva yritys yrittäisi sijoittaa voimalan jääräpäisesti lähialueille kustannuksista ja ympäristön vastustuksesta huolimatta. Sen sijaan asioita laajemmin tutkimalla ja avoimin silmin eri vaihtoehtoja punnitsemalla kaikkien osapuolien kannalta todella hyvä ratkaisu saattaa syntyä yllättävästä paikasta. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Panostukset maakaasuliiketoimintaan, laajakaistaan ja oman tuotannon lisäämiseen ovat olleet onnistuneita ja oikein

5 Toimitusjohtajan katsaus 5 RAATIHUONE Kellon alle on voinut mennä hyvässä ja pahassa. Tästä Kadettikoulun puolelta jyrkkiä portaita ylös. Siellä olivat viskaalit. Siellä kokoontui valtuusto. Ja kokoontuu taas. Toiselta puolelta joutui putkaan. Silloin ei tarvinnut itse aina edes kävellä. Ovesta on mennyt kuningas. Ja monta äänikuningasta. Keskemmällä Haminaa et voi olla. ajoitettuja. Haminan varuskuntaalueen verkostojen siirto Haminan Energian hallintaan on ollut yhtiön strategiana jo useamman vuoden. Toteutettu järjestely mahdollistaa sähkö- ja kaukolämpöverkostojen tehokkaamman ja keskitetymmän kehittämisen ja rakentamisen Haminan kaupungin ydinalueella, johon varuskunta-alue keskeisesti kuuluu. Keskusta-alueen kehittäminen nousee tärkeimmäksi hankkeeksi lähitulevaisuudessa kauppatorin alueen suunnitelmien valmistuessa ja Tervasaaren alueen vapautuessa rakentamiselle. Haluan tässä yhteydessä esittää parhaimmat kiitokset asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja etenkin omalle henkilöstöllemme. Ilman Teidän aktiivista panosta ei Haminan Energia pysty kehittymään. Timo Toikka toimitusjohtaja Haminan Energian strategiaan kuuluu myös yhteistyö ja liittoutuminen kilpailuilla alueilla. Yhtiö on tiivistänyt kumppanuutta Kymen Puhelimen kanssa ja yhteistyö tulee parantamaan molempien yritysten laajakaistaliiketoimintojen kilpailukykyä. YKSI YHTIÖN MENES- TYMISEN AVAIMISTA ON PÄÄTÖKSENTEON JOUSTAVUUS, NOPEUS, INNOVATIIVISUUS SEKÄ ITSENÄISYYS.

6 6 Energiavuosi 2005 Energiavuosi 2005 Energiavuonna 2005 alkanut päästökauppa ja korkealla pysynyt öljyn maailmanmarkkinahinta pitivät energian markkinahintojen kehityksen hyvin nousujohteisena. Vastaavasti energiankäyttö taantui edellisvuosista työmarkkinaselkkauksesta johtuen. Viranomaiset ovat isojen haasteiden edessä Suomen energiastrategiaa miettiessä - myrskyvaroitus alalle on annettu. Suomen energiavuosi 2005 oli hyvin mielenkiintoinen. Päästöoikeuksien huima hinnannousu ja raaka-aineiden kohonneet maailmanmarkkinahinnat saivat kaikki energiahinnat nousu-uralle. Energioiden markkinahinnat nousivat voimakkaasti kertomusvuonna. Raakaöljyn hinta kohosi vuonna 2005 noin 65 %, sähkön noin 50 %, päästöoikeuksien hinta kolminkertaistui ja maakaasun tukkuhinta nousi noin 40 %. Myös valtiovalta oli yllättynyt päästöoikeuksien hinnannoususta ja vaikutuksesta sähkön hintaan. Sähkömarkkinoiden toimintaa ei taideta täysin ymmärtää joka taholla. Tämän osoittavat lausunnot, joissa puhutaan energiayhtiöiden tarkoituksellisesta vaikutuksesta sähkön Nord Pool -hintaan ja kaavailut ansiottoman arvonnousun leikkaamisesta esimerkiksi verotuksella, joka jollain merkillisellä mekanismilla alentaisi sähkön kuluttajahintaa. ENERGIOIDEN MARK- KINAHINNAT NOUSIVAT VOIMAKKAASTI ENER- GIAVUONNA.

7 Energiavuosi Sähkökatsaus Maakaasukatsaus Kaukolämpökatsaus Sähkön käyttö taantui edellisvuosista Suomen sähkön käyttö supistui viime vuonna 2,5 %. Supistuminen johtui paperiteollisuuden kuusiviikkoisesta työselkkauksesta ja poikkeuksellisen lämpimistä säistä. Suomi käytti sähköä viime vuonna 84,9 TWh (miljardia kilowattituntia), mikä oli vähemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Vähennys edelliseen vuoteen oli 2,2 TWh. Suomessa sähkön käyttö on vähentynyt edellisvuodesta hyvin harvoin. Pieniä vähennyksiä oli vuosina 1991 ja 1975, suurempia vähennyksiä yleislakkovuonna 1956 sekä toisen maailmansodan aikana ja heti sen jälkeen. Jos kuluva vuosi on työmarkkinoilla rauhallinen ja lämpötilat ovat normaalit, sähkön käyttö kasvaa tänä vuonna. Pidemmällä aikajänteellä sähkön käyttö kasvaa lähes kaksi prosenttia vuodessa. Viime vuonna teollisuus ja rakentaminen käyttivät sähköstä 52 %, koti- ja maataloudet 25,3 % sekä palvelut ja julkinen kulutus yhteensä 19,1 %. Siirto- ja jakeluhäviöihin meni viime vuonna sähköstä 3,6 %. Kaikkiin käyttäjäryhmiin sisältyvä sähkölämmitys on noin kymmenen prosenttia sähkön käytöstä. Vuonna 2005 sähkölämmitykseen liitettiin noin uutta asuntoa. Sähkö lämmitti vuodenvaihteessa noin asuntoa, joissa asuu noin 1,6 miljoonaa suomalaista. Sähkön tuonti lännestä ennätystasolla Viime vuonna Pohjoismaiden vesitilanne palasi pitkän laskukauden jälkeen hyväksi. Samalla sähkön tuonti lännestä nousi lähes ennätystasolle. Venäläissähkö mukaanlukien Suomeen tuotiin viime vuonna sähköä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Viidesosa Suomen sähköstä katettiin vuonna 2005 sähkön nettotuonnilla. Kaksi kolmasosaa sähkön nettotuonnista tuli Venäjältä. Pidemmällä tähtäimellä näin korkea tuontiriippuvuus ei tule olemaan järkevää. Sähkön tuonnin kasvu ja viennin tyrehtyminen merkitsivät, että lauhdevoimantuotanto putosi kolmasosaan edellisvuotisesta. Myös vuoden 2005 alussa alkanut päästökauppa on vaikuttanut lauhdevoimantuotantoon. Suurimmat vaikutukset lauhdevoimatuotannon vähenemisellä on hiilen käyttöön. SUOMEN SÄHKÖNHANKINTA 2005 Yhteistuotanto (CHP) Ydinvoima Vesivoima Hiili ja muu lauhdevoima Tuulivoima Nettotuonti Vuonna 2005 Suomen maakaasun käyttö oli noin yhdeksän prosenttia pienempi kuin vuonna Kaasun käyttöä vähensivät keskimääräistä lämpimämpi sää ja metsäteollisuuden seisokki keväällä. Maakaasun käyttö sähkön erillistuotannossa jäi myös suhteellisen vähäiseksi etenkin ennätysvuoteen 2003 verrattuna. Suomessa käytettiin kaasua vuonna 2005 yhteensä 41,9 TWh (4,195 miljardia kuutiota). Kesäkuun kaasun käyttö oli yli 40 % pienempi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Lämpimistä säistä johtunut vähentynyt kaukolämmön tarve näkyi kaasun käytössä, joka maaliskuuta ja joulukuuta lukuun ottamatta oli koko ajan pienempi kuin edellisenä vuonna. Maaliskuu oli ilmatieteen laitoksen mukaan poikkeuksellisesti talven kylmin kuukausi. Maakaasun tuonti Venäjältä ja siirtotoiminta Suomessa sujuivat häiriöittä koko vuoden ajan. Vuonna 2006 maakaasun käyttö palautunee vuosien 2003 ja 2004 tasolle. Merkittävää lisäkäyttöä maakaasulle tulee Porvoon öljynjalostamolla, jossa maakaasusta tehdään vetyä. Sitä tarvitaan uudessa city-dieselin tuotantoprosessissa. Kaukolämpöä myytiin Suomessa viime vuonna 28,8 TWh. Myynti pieneni edellisvuoteen verrattuna 2 %. Myynnin lasku johtui huomattavasti keskimääräistä leudommasta vuodesta. Myynnin rahallinen arvo oli 1,2 miljardia euroa. Vuoden myynti jäi peräti 8 % vertailukauden keskiarvosta. Asuntojen osuus kaukolämmön myynnistä oli 53 %. Kaukolämpöä myytiin näille 636 miljoonalla eurolla. Kaukolämmitettyjä asuntoja oli vuoden lopussa 1,2 miljoonaa. Kaukolämpötaloissa asuu noin 2,5 miljoonaa ihmistä. Lähes puolet maamme rakennuskannasta on liitetty kaukolämmitykseen. Suurimmissa kaupungeissa osuus on yli 90 %. Valtaosa maamme julkisista rakennuksista on kaukolämmitettyjä. Kaukolämpöä tuotettiin viime vuonna 31,2 TWh. Määrä oli prosentin edellisvuotta vähemmän. Kaukolämmöstä 74 % saatiin lämmön ja sähkön yhteistuotannosta. Maakaasu oli tärkein kaukolämmön tuotantopolttoaine. Maakaasulla tuotettiin 40 % kaukolämmöstä ja yhteistuotantosähköstä. Osuus kasvoi yhden prosenttiyksikön edellisvuodesta. Kivihiilen osuus oli 25 %. Sen käyttö pieneni vajaalla prosenttiyksiköllä. Turpeen osuus oli noin 18 %. Käyttö väheni hieman edellisvuodesta. Puun ja puutähteen sekä muiden kotimaisten polttoaineiden, kuten biokaasun ja teollisuuden sekundaarilämmön osuus oli 12 %. Kasvua oli vajaan prosenttiyksikön verran. Öljyllä tuotettiin noin neljä prosenttia kaukolämmöstä.

8 8 Energiavuosi 2005 SÄHKÖN MARKKINAHINNAN HEI- LAHDUKSET SIIRTYIVÄT LOPPU- ASIAKASHINTOIHIN MALTILLISESTI. JOHANNEKSEN KIRKKO Koko elämä oven takana. Kastettava vauva kapaloissaan. Joulukirkon väkevä veisuu. Hermostunut morsian. Vielä hermostuneempi sulhanen alttarilla jo odottamassa. Rippijuhlien aikuistumisriitti. Myös viimeinen tervehdys. Lähtö vielä isommille oville. Energian hinnat Sähkön hintaheilahtelun vaikutukset maltillisia Sähkön verollinen kokonaishinta kotitalouksille nousi vuonna 2005 keskimäärin runsaan prosentin. Energiahinta nousi noin 3 %, mutta siirtohinnat laskivat keskimäärin noin prosentin. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla energian hinta vielä laski, mutta toisella puoliskolla kohonneiden päästöoikeushintojen vaikutus alkoi näkyä loppuasiakashinnoissa. Sähköenergian hintamuutokset loppuasiakkaille ovat pysyneet keskimäärin hyvin maltillisina, kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna hinnat ovat keskimäärin jopa hieman alhaisempia. Loppuasiakashintojen maltillinen nousu on sikäli merkittävää, että sähköpörssin Suomen aluehinta on kahden viimeisen vuoden aikana noussut 2,8 sentistä kilowattitunti 3,7 senttiin kilowattitunti eli noin kolmanneksen. Suomessa sähköyhtiöiden reagointi markkinahinnan heilahduksiin ei vieläkään ole muuttunut samantapaiseksi kuin Ruotsissa ja Norjassa, joissa markkinahintojen muutokset siirtyvät nopeasti loppuasiakashintoihin. Kun EU:n sisäisen päästökaupan käynnistyttyä vuoden 2005 alusta päästöoikeuksien hintataso hilautui varsin nopeasti yli 20 euron hiilidioksiditonnilta, syntyi helposti mielikuva sähkön ripeästä kallistumisesta. Tätä kuvaa ruokki vielä se, että keskikesästä lähtien sähköyhtiöiltä alkoi tulla ilmoituksia hinnan korotuksista kun tulevaa kehitystä ennakoivat termiinit nousivat selvästi. Vesivarastot olivat alkaneet täyttyä syksyllä 2004 ja alkuvuonna 2005 oltiin pitkän ajan normaalitilanteessa, mikä mahdollisti hintojen laskun. Vesitilanne pysyi koko vuoden 2005 hyvänä ja loppuvuodesta varastot olivat jopa hieman pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Hyvä vesitilanne on helpottanut päästökaupan aiheuttamia sähkön loppuasiakashintojen korotuspaineita, joten korotukset on voitu pitää maltillisina. Loppuvuonna 2005 sähkön markkinahinta oli varsin selvässä nousussa. Tällä hetkellä pörssin termiinihinnat näyttäisivät arvioivan, että sähkön markkinahinnan kehitys jatkuu nousupainotteisena. Kuten viime vuonna, myös tämän vuoden sähkön hintakehitykseen vaikuttavat monet tekijät. Polttoaineiden hintakehitys vaikuttaa paitsi suoraan myös välillisesti päästökaupan kautta sähkön markkinahintaan. Päästöoikeusmarkkinoiden toimintaan vaikuttaisi taas se, että kaikki EU-maat saisivat päästöoikeusjärjestelmänsä kuntoon ja tarjonta markkinoilla lisääntyisi sen myötä. Hintakehitykseen vaikuttava merkittävä tekijä on edelleen pohjoismainen vesitilanne, joka on nyt suhteellisen hyvä. Tilanteen säilyminen samanlaisena helpottaisi toki myös loppuasiakashintoihin kohdistuvia hintapaineita. Maakaasun hintataso korkealla Maakaasun keskihinta Suomessa nousi n. 40 % vuoden 2005 aikana. Hinnan nousuun vaikutti vahvasti raakaöljyn kallistuminen. Vastaavasti maakaasun kanssa kilpailevat polttoöljyt kallistuivat %. Vuoden 2006 hinnan kokonaisnousuksi arvioidaan keskimäärin 30 % vuoden 2005 maakaasun keskihintaan nähden. Leuto sää vaimensi kaukolämmön hinnankorotukset Suomessa kaukolämmön verollinen keskihinta, sisältäen energia- ja tehomaksun, oli 4,1 senttiä kilowattitunnilta. Keskihinta nousi 6 % edellisestä vuodesta. Korotus lisäsi lämmityskustannuksia kerrostalokolmiossa 2,20 euroa/kk ja omakotitalossa 4,10 euroa/kk. Lämpimät säät kompensoivat kuitenkin korotuksen. Noin 25 % kaukolämmön hinnasta on veroja. Kaukolämmön hintatasoon vaikuttaa yleisesti entinen kaukolämmityksen infrastruktuurin koko. Suurilla paikkakunnilla kaukolämpö tuotetaan edullisesti yhteistuotannossa sähkön kanssa. Muita kaukolämmön hintatasoon vaikuttavia

9 Energiavuosi tekijöitä ovat käytettyjen polttoaineiden lisäksi tuotantolaitoksen ikä, taajaman rakenne, investointien tehokkuus ja omistajan tuottovaatimukset. Maakaasun tilanne Maakaasun tukkumyyjä yllätti alan toimijat syksyllä 2005 julkaisemalla uuden hinnoittelujärjestelmän M2006. Maakaasun hintaan osattiin odottaa indeksien, lähinnä öljyn, kallistumisen seurauksena tuntuvaa korotusta. Alan yllätykseksi uudessa hinnoittelussa myös kohennetaan tuntuvasti myyjän tuottotasoa. Korotus tuntuu kohtuuttomalta nykyisessä taloudellisessa tilanteessa missä päästökauppa ja kohonneet energiakustannukset ovat muutenkin nostaneet teollisuuden ja voimantuotannon kustannukset kestämättömiksi. Asiakkaat ovat todella haasteellisen tilanteen edessä sillä maakaasun käytön korvaaminen teollisuusprosesseissa ja voimantuotannossa ei onnistu lyhyellä aikavälillä. Alan toimijat ovatkin valittaneet kohtuuttomaksi katsomastaan korotuksesta Energiamarkkinavirastolle jonka päätöstä odotetaan maaliskuussa Mikäli Energiamarkkinavirastolla ei ole mahdollisuutta puuttua olemassa olevan lainsäädännön puitteissa hinnoitteluun, tulee viranomaisten ryhtyä välittömästi lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin monopoliaseman väärinkäytön estämiseksi tulevaisuudessa. Haminan Energian toimintaan tai maakaasun kilpailukykyyn Haminassa tukkumyyjän toiminnalla ei onneksi ole vaikutuksia, sillä olemme onnistuneet alentamaan kustannuksia ja tehostamaan toimintaa maakaasun verkkotoiminnassa. Tulevaisuuden näkymät energiaalalla Vuosi 2006 tulee asettamaan suuret haasteet energia-alalle ja varsinkin alaa ohjaaville viranomaisille. Vuoden 2005 aikana saatu myrskyvaroitus päästöoikeuksien hinnoista ja niiden vaikutuksesta sähkön hintaan on varmaan mielessä mietittäessä uuden päästökauppajakson pelisääntöjä. Samoin alkuvuosi 2006 osoitti, miten haavoittuvainen nykyinen sähkömarkkinajärjestelmämme on sekä hinnan että toimitusvarmuuden osalta kun olemme ajautuneet tilanteeseen missä viidennes sähköstä tuodaan Suomen ulkopuolelta. Mikä olisi ollut tilanne jos myös Ruotsissa olisi ollut kovat pakkaset? Sähkön jakeluverkkojen toimitusvarmuus on myös herättänyt paljon kysymyksiä ja tyytymättömyyttä. Viranomaiset vaativat toisella kädellä markkinoiden avaamista ja toisella kustannuksien karsimista. Sitten kun sääntelyn seurauksena pyrstö tarttuu tervaan, kyseenalaistetaan korkeat markkinahinnat ja vaaditaan lisää toimitusvarmuutta! Ongelmaa kerrakseen on myös Suomen energiastrategiassa, jonka mukaan Suomi tullaan pelastamaan tukeutumalla ja panostamalla uusiutuviin energioihin. Muiden energiamuotojen tukeminen ja kehittäminen tuntuu täysin unohtuneen. Mikä on lopputulos panostettaessa vain yhteen vaihtoehtoon ja onko meillä siihen varaa? Tulemme valitettavasti elämään korkeiden energianhintojen jakson tulevaisuudessa. Suomen lähiaikojen energiastrategia ja päästökauppaohjaus ratkaisee, miten paljon voimme siihen itse vaikuttaa. Vaikutetaan yhdessä päätöksiin! Timo Toikka toimitusjohtaja VUOSI 2006 TULEE ASETTAMAAN SUURET HAASTEET ENERGIA- ALALLE JA VARSINKIN ALAA OHJAA- VILLE VIRANOMAISILLE. RAUHANKATU 3 Biblioteekki täytyy järjestää kaupunkilaisille. Lainasto. Että saavat hengellensä rakennuspuita. Pihan puolelle vielä neuvola, niin jo on asiat mallillaan. Raatimiehet ne osaavat. Vielä taittuu hinkuyskä. Vielä voitetaan poolio eli lapsihalvaus. Puntari sinne on saatava. Että huomataan varoa. Jos on jonkun lapsella riisitaudin vaara.

10 10 Strategiset valinnat Strategiset valinnat Haminan Energian pitkäjänteinen toimintapolitiikka luo omalta osaltaan kestävät ja pysyvät asiakassuhteet joiden avulla taloudellinen kehittyminen on vakaata. Haminan Energia panostaa määrätietoisesti strategisiin investointeihin ja samalla myös henkilöstön sekä toimintajärjestelmän kehittämiseen. Haminan Energia on alueellinen energiaalan palvelutuotantoon keskittyvä yritys. Toiminta-alueeksi olemme määrittäneet eteläisen Kymenlaakson; Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Kotka ja Pyhtää. Yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa maksimaalista voittoa omistajalleen vaan oman toiminnan tehokkuudella ja toimintaa ohjaavilla valinnoilla turvata toimintaalueensa asiakkaille edullisten ja monipuolisten energiavaihtoehtojen saatavuus ja siten edesauttaa uuden yritystoiminnan sijoittumista Haminaan sekä lisätä jo olemassa olevan yrityskannan kilpailukykyä ja näin omalta osaltaan huolehtia alueen työllisyydestä ja hyvinvoinnista. Yhtiömme toimintapolitiikan mukaisesti toimintaa ei määritellä yksittäisen tuotteen, sähkön, maakaasun, lämmön tai tiedonsiirron yksittäisten ominaisuuksien mukaisesti vaan toiminta käsittää tuotteeseen liittyvän palveluketjun, energiapalvelun. Energiapalvelut ovat asiakkaidemme tärkeä strateginen kilpailutekijä. Olemme sitoutuneet toimintapolitiikassamme näiden palveluiden tuottamisen jatkuvaan parantamiseen. Tuotteidemme ja palvelujemme tulee pyrkiä täyttämään asiakkaiden sekä energiamarkkinoiden asettamat vaatimukset, jotka pohjautuvat asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kartoitettuihin tarpeisiin ja odotuksiin tänään, huomenna ja tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on taata mahdollisimman vakaa ja edullinen energian hinta oman toiminta-alueemme asiakkaille. Tärkein tehtävämme on verkosto- ja tuotanto-omaisuuden hallinta ja operointi. Tärkeimmät liiketoiminta-alueet toiminnassamme ovat maakaasu ja sähköliiketoiminnat, jotka jakautuvat edelleen verkosto- ja myyntiliiketoimintaan. Energianhankinta ja riskipolitiikka Sähkönmyynnissä on tällä hetkellä energiamarkkinoiden ainoa aito kilpailutilanne. Nord Poolin vaikutus sähkön

11 Strategiset valinnat 11 BASTIONIN OVET Jykevät ovet. Jo olemukselleen kertovat. Kutsumattoman on turha tulla. Ovien takana, vuosien saatossa, salaisuuksia, ammuksia. Nyt julkisempaa; markkinaa, murkinaa ja ammusten tilalle paukkuja. Historian haamut kulkevat holveissa yhtä jalkaa nykypäivän tekniikan kanssa. Agentsin kitaristi Pulliainen sanoi muurarin poikana tiedän, että holvirakenne on vahvin rakenne. Tuskin koskaan, tuskin missään, on vangeista ollut niin paljon iloa kuin Bastionia korjatessa. Pahat teot muuttuivat hyviksi teoiksi, jotka kestävät taas vuosisatoja. Se on sovitettu. hinnoitteluun ja markkinahintoihin on tänä päivänä vahva, eikä selkeitä eroja hinnoitteluun pääse eri myyjien välille syntymään. Sähkön hankinnassa on useita vaihtoehtoisia hankintalähteitä, joten tärkeimmäksi menestystekijäksi markkinoilla nousee aktiivinen suojautuminen markkinahinnan vaihteluja vastaan. Haminan Energialle on laadittu riskienhallintapolitiikka, joka ohjaa yhtiön energian hankintaa. Riskipolitiikan mukainen toiminta johtaa aktiiviseen suojauskäytäntöön, jonka avulla pystytään turvaamaan edullisen energian tarjoaminen asiakkaille energian markkinahinnan vaihdellessa voimakkaasti. Markkinahinnan voimakkaat vaihtelut ovat kuitenkin osa toimivia energiamarkkinoita. Tänä päivänä energiamarkkinat eivät enää ole pohjoismaiset vaan eurooppalaiset; markkinahinnan vaihteluun vaikuttaa pohjolan vesitilanteen lisäksi myös Euroopan säätila ja päästökaupassa olevan hiilidioksiditonnin markkinahinta. Markkinahintavaikutuksen lisäksi hiilidioksiditonnin markkinahinta osaltaan ohjaa kulloinkin käytössä olevaa tuotantotapaa. Vuonna 1999 yhtiöllä ei ollut omaa tuotantoa eikä tuotanto-osuuksia. Valitun strategian mukaisesti vuoden 2005 lopussa omaa tuulivoimatuotantoa oli 3,0 MW ja omaa CHP -kaasumoottorituotantoa 2,3 MW. Vuoden 2009 loppupuolella tulee tuotantokäyttöön 1 MW:n ydinvoima-osuus Olkiluoto kolmesta. Energianhankinnan hajauttamisella eri lähteisiin on onnistuttu suojauksien ohella vaimentamaan markkinahintojen vaihtelun vaikutuksia myyntihintoihin. Tuulivoimainvestointi Kemin Ajokseen on osa hankintasalkun hajauttamista ja samalla myös suojautumista päästökaupan aiheuttamiin hinnanvaihteluihin. Päästökaupan alkaminen vuoden 2005 alussa toi yllätyksen alalle ja myös poliitikoille, sillä päättäjät eivät olleet uskoneet päästökaupan näin voimakkaaseen markkinahintavaikutukseen. Yhtiömme sijoitus viidenteen ydinvoimalaan on ollut oikein ajoitettu ja harkittu. Voimalan valmistuessa 2009 on päästökaupassa jo käynnissä toinen jakso. Toisen jakson päästöjen vähentämisvelvoite ei ole vielä tiedossa, mutta kuitenkin on jo selvää, että Kioton sopimusta jatketaan myös toisen jakson jälkeen vuonna 2012 ja että päästökauppa tulee vaikuttamaan entistä voimakkaammin energian markkinahintaan. Oman tuotannon lisääminen ja tuotanto-osuuksien hankkiminen tuotantolaitoksista, joiden tuotantotekniikka perustuu pienipäästöisiin polttoaineisiin, on selkeä strateginen valinta, jolla osaltaan turvataan

12 12 Strategiset valinnat LIIKETOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN TEHDÄÄN HARKITUSTI JA PIENIN ASKELIN. KAUPPIAANTALON MUSEO Poika, menepä hakemaan Wetusenkolta nappeja! Piika, riennäpä katsomaan onko Paavolassa sitruunia. Tuo Nikkiseltä sikuria tullessasi. Muistapa toppa Kerho-savukkeita iskälle. edullisen energian hankinta asiakkaidemme tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Harkittua tuotekehitystä Tavoitteemme on olla alueellinen energiapalveluiden tuottaja. Tavoite edellyttää aktiivista panostusta tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Tarjottavien palveluiden monipuolisuus on osa liiketoiminnan riskien hajauttamista ja helpottaa liiketoiminnan riskien hallintaa. Lämpöliiketoiminnan mukaantulo liiketoimintoihimme avasi mahdollisuuden lämmön ja sähkön yhteistuotannon kehittämiselle. Kehitystyön tuloksena olemme onnistuneet jo ottamaan käyttöön hajautetun tuotannon optimointijärjestelmän ja siihen liitetyn toimivan kaukokäyttöjärjestelmän. Kyseinen kehitystyö on ollut välttämätön pienten yhteistuotantolaitoksien kannattavalle käytölle. Työssä on onnistuttu erinomaisesti ja panostuksemme on jatkunut osallistumisena erinäisiin tutkimusprojekteihin. Polttokennotutkimustyö jatkuu edelleen ja aikanaan mahdollistavat myös käytännön sovellukset pienkuluttajille. Tuotekehitykseen sijoitettavat panokset ovat pieniä yhtiön liiketoiminnan laajuus huomiin ottaen, mutta ne ovat tarkkaan harkittuja ja liiketoimintojen kehittäminen tehdään harkiten ja pienillä askelilla. Maakaasun liikennekäytön lisääminen on Euroopan Unionin strateginen tavoite; maakaasun käyttöä liikennepolttoaineena pyritään lisäämään siten, että vuoteen 2020 mennessä kaikesta käytetystä liikennepolttoaineesta maakaasua on 10 %. Haminan Energia tulee panostamaan omalla toiminta-alueellaan maakaasun liikennekäyttöön. Kuluvan vuoden aikana tulemme investoimaan ensimmäisen julkisen maakaasun jakeluaseman. Maakaasun käyttö soveltuu erinomaisesti paikallisen palvelutuotannon liikkuvan ajoneuvokaluston polttoaineeksi. Haminan teknisetja terveyspalvelut, postin ja tavaran jakelutoiminta, taksipalvelut ja miksei myös satamien liikkuva nostokalusto voisivat hyvin olla maakaasun käyttäjiä. Tiedonsiirtopalvelut - laajeneva liiketoiminta-alue Tiedonsiirtopalvelut on nopeasti kehittyvä liiketoiminta-alue ja alan seuraaminen vaatii jatkuvasti panostusta uusien tekniikoiden testaamiseen ja käyttöönottoon. Tällä hetkellä operaattoreiden aggressiivinen hintakilpailu markkinaosuuksista on laskenut alan kannattavuutta merkittävästi. Langattomien verkkojen käyttö on saanut liikkeelle myös suuret alan toimijat. Viestintävirasto ei ole saanut lupauksista huolimatta luvanvaraisten taajuuksien lupakäsittelyä Suomessa tehdyksi johtuen runsaasti lisääntyneestä kiinnostuksesta luvanvaraisten taajuuksien käyttöön langattoman laajakaistaverkon ratkaisuissa. Tiedonsiirtopalveluiden markkinat kasvavat räjähdysmäisesti. Alalle tulee uusia toimijoita sekä liikeideoita ja tekniikoita nopealla syklillä. Kilpailu markkinoista on kova ja muutosvauhti on suuri joten reagointinopeus muutoksiin on elintärkeätä. Tiedonsiirtopalvelut tukevat niin vahvasti yhtiön muita liiketoimintoja, että tiedonsiirtopalvelut on Haminan Energialle strategisesti erittäin tärkeä liiketoiminta. Olemme koekäyttäneet menneen vuoden aikana luvanvaraisia taajuuksia käyttävää Wimax-verkkoa Haminassa erinomaisin tuloksin. Tekniikka mahdollistaa laajojen haja-asutusalueiden liittämisen palvelun piiriin ja tarjoaa laajemman alueen lisäksi myös nopeammat yhteydet sellaisia tarvitseville asiakkaille. Se mahdollistaa kohtuullisin kustannuksin esimerkiksi asuttujen saarten liittämisen laajakaistaverkkoomme. Toimitaloomme on käyttöönotettu sisäja ulkoalueiden kameravalvontajärjestelmä. Järjestelmään lisätään kuluvan vuoden aikana myös tuotantolaitokset. Järjestelmä lisää henkilöstömme työturvallisuutta ja parantaa tuotantolaitosten kaukovalvontaa. Tulemme jatkossa kehittämään valvontajärjestelmään myös palvelutuotantoa asiakkaiden tarpeita varten.

13 Strategiset valinnat 13 Verkostot Haminan Energian verkkoalue on pieni verrattuna moneen muuhun alalla toimivaan verkkoyhtiöön, mutta ei suinkaan pienimmästä päästä. Kuitenkin liikevaihto ja toiminnan laajuus nostaa yhtiön keskikokoiseksi alan vertailussa. Strategiamme asettaa selkeän tavoitteen verkko-omaisuuden hyvälle hoidolle. Liiketoiminta on monopoliasemassa ja energiamarkkinalaki ohjaa voimakkaasti niin sähkön kuin maakaasunkin jakelutoimintaa. Verkosto-omaisuus sitoo runsaasti pääomaa ja sen tuottotaso on pieni, mutta samalla liiketoiminnan riskit ovat pienet. Sen vuoksi olemmekin asettaneet toimintamme tavoitteeksi organisaation pitämisen pienenä ja organisaation toiminnan tehokkuuden korkealla. Toimintaamme ohjaa määrätietoinen ja pitkäjänteinen suunnitelmallisuus sekä laadukas kunnossapito ja rakennuttaminen. Toiminta perustuu aktiiviseen kilpailuttamiseen ja toimittajien työn laadun seurantaan. Henkilöstö Tehokkaan toiminnan takaa löytyvät aina hyvä käytännöllinen työympäristö, osaava henkilöstö ja kunnossa olevat, ajanmukaiset työkalut. Henkilöstön osaamiseen panostetaan kouluttamalla henkilöstöä säännöllisesti lainsäännön ja energiamarkkinoiden muutoksia vastaavasti. Henkilöstön tulee kyetä tulevaisuudessa käsittelemään yhä laajempia tietovirtoja ja tekemään nopeita ja itsenäisiä päätöksiä ja toiminnan on oltava järjestelmällistä. Palvelutason, toiminnan tehokkuuden ja laadun merkitys yhtiön toiminnassa kasvaa. Kuluvan vuoden aikana uudistamme toimintamme kaikki tietojärjestelmät verkkotietojärjestelmää lukuunottamatta. Järjestelmiemme uudistamisen myötä saamme modernit työkalut myös oman toimintamme seurantaan ja luomme paremmat edellytykset toimintamme kehittämiseen. Lisäksi tulemme tarjoamaan asiakkaille mahdollisuuden seurata extranetpalvelun kautta omaa energiankäyttöä tarkemmin. Työympäristö on viihtyisä ja ajanmukainen. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota kartoittamalla vuosittain työtehtäviin ja työvaiheisiin liittyvät riskit. Yhtiössä toimii TYKY-työryhmä, joka samalla toimii työsuojelulain edellyttämänä yhteistoimintaorganisaationa. Työryhmä ylläpitää työsuojelun vuosittaista toimintasuunnitelmaa ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Jokaisen henkilön kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelut sekä tehdään kerran vuodessa työtyytyväisyyskysely henkilöstölle. Kehityskeskustelut ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset ohjaavat toiminnan ja työympäristön kehitystä. Toimintamme kehittäminen on osa jokapäiväistä työtämme, missä pyrimme aina hyvään ja edulliseen lopputulokseen asiakkaidemme eduksi. Haluan tässä yhteydessä lausua kiitokset menneestä vuodesta yhtiön henkilökunnalle sekä yhteistyökumppaneillemme ja erityisesti asiakkaille. Pekka Raukko varatoimitusjohtaja TUOTTEIDEMME JA PALVELUJEMME TULEE PYRKIÄ TÄYTTÄMÄÄN ASIAKKAIDEN SEKÄ ENERGIAMARKKINOIDEN ASETTAMAT VAATIMUK- SET, JOTKA POHJAUTU- VAT ASIAKKAITTEMME JA SIDOSRYHMIEMME KARTOITETTUIHIN TAR- PEISIIN JA ODOTUKSIIN TÄNÄÄN, HUOMENNA JA TULEVAISUUDESSA.

Sisällys. Avainluvut vuodelta 2006. Toimitusjohtajan katsaus. Energiavuosi 2006. Toimitusjohtajan artikkeli. Varatoimitusjohtajan katsaus

Sisällys. Avainluvut vuodelta 2006. Toimitusjohtajan katsaus. Energiavuosi 2006. Toimitusjohtajan artikkeli. Varatoimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2006 Sisällys Avainluvut vuodelta 2006 Toimitusjohtajan katsaus Energiavuosi 2006 Toimitusjohtajan artikkeli Varatoimitusjohtajan katsaus Verkostoliiketoiminta Energiakauppa Tiedonsiirtopalvelut

Lisätiedot

OOLANNIN SOTA HAMINASSA

OOLANNIN SOTA HAMINASSA 1 2 Vuosikertomus 2004 OOLANNIN SOTA HAMINASSA Elokuussa 2004 Hamina juhlisti Oolannin sodan 150 vuotta sitten alkanutta tarinaa kertomalla sen uudelleen viihteellisin keinoin. Tervasaaressa nähtiinkin

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

sata vuotta positiivista energiaa KANSIKUVA: LAPPEENRANNAN PORTTI, v.1774

sata vuotta positiivista energiaa KANSIKUVA: LAPPEENRANNAN PORTTI, v.1774 VUOSIKERTOMUS 2001 sata vuotta positiivista energiaa ORTODOKSINEN KIRKKO, v.1837 KANSIKUVA: LAPPEENRANNAN PORTTI, v.1774 VUOSIKERTOMUS 2001 SISÄLTÖ 4 8 10 12 13 26 28 30 33 34 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009 Haminan rauha 189Vuosikertomus 29 89 Sisällys 3 Haminan Energian vuosi 29 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 29 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu 18

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus Mäntsälän Sähkö Oy 2011 Viimeaikaisten myrskyjen jälkeen moni on oivaltanut, millainen merkitys on sähkön saannin luotettavuudella. Infrastruktuurin rapautuminen on iso riski suomalaiselle

Lisätiedot

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9 Vuosikertomus 1999 Sisällys 1...Toiminta-ajatus ja visio 2...Espoon Sähkö vuonna 1999 3...Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4...Toimitusjohtajan katsaus 6...Energiatoimialan kehitys 10...Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Liikevoitto 1000 * Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 *

Liikevoitto 1000 * Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 * Vuosikatsaus 2007 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1000 * 200 000 150 000 100 000 50 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Liikevoitto/henkilö 1000

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO Keskeiset tapahtumat 2007 etulieve Vuosi 2007 lyhyesti 3 Turku

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

>> www.savonvoima.fi. Savon Voima Oyj VUOSIKERTOMUS

>> www.savonvoima.fi. Savon Voima Oyj VUOSIKERTOMUS >> www.savonvoima.fi Savon Voima Oyj 0 9 VUOSIKERTOMUS KUVA: SAVON VOIMA OYJ KARI VESTERINEN SISÄLTÖ VASTUULLISUUS, ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS JA TOIMINTAMME LUOTETTAVUUS OVAT SYDÄMENASIOITA MEILLE SAVONVOIMALAISILLE.

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö, joka monipuolisilla palveluillaan tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Vuosikatsaus 2010 Vuosi sujui menestyksekkäästi 6 Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 1 VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. SAVON VOIMA OYJ on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö,

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

GASUM LYHYESTI. Tuomme maakaasun ylivoimaiset ominaisuudet asiakkaidemme hyväksi. TALOUDEN TUNNUSLUVUT 2007 GASUM-KONSERNI TÄNÄÄN LUPAUKSEMME

GASUM LYHYESTI. Tuomme maakaasun ylivoimaiset ominaisuudet asiakkaidemme hyväksi. TALOUDEN TUNNUSLUVUT 2007 GASUM-KONSERNI TÄNÄÄN LUPAUKSEMME VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 Toimitus: Minna Ojala ja OSG Viestintä Taitto: OSG Viestintä/Elina Tähtinen ja Mikko Koistinen Kansi ja sivun 1 osarajaus: Kain Tapper: Piirustus, 2000, lyijykynä,

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen.

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen. VUOSIKERTOMUS 2008 Avoimena huomiseen. Sisältö 1. Tunnusluvut, sivu 3 2. Tärkeät tapahtumat vuonna 2008, sivu 4 3. Toimitusjohtajan katsaus, sivut 5 6 4. Kotkan Energia Oy, sivu 7 5. Hallinto, sivu 8 6.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia.

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia. 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 26 lyhyesti 3 Turku Energia tänään 4 Turku Energian tulevaisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja sen kehitysnäkymät 8 Kaukolämpö 1 Sähkönmyynti 12 Sähköverkot

Lisätiedot