Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty"

Transkriptio

1 Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Päällekkäissaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E2 Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A CASONI DI PODENZANO- PIACENZA OY MACHINE TOOL CO

2 1 YLEISTIETOA Käyttöohjeen tarkoitus ja sisältö Käyttöohjeen kohderyhmä Valmistajan vastuut Takuu Valmistajan tunniste Laitteen tunnisteet Laitevaatimukset ja standardit KÄYTTÖ, KÄYTTÖKOHTEET JA MELUTASO Kierrätysohjeet VAKIOMALLIEN TEKNISET TIEDOT Kuorman jakautuminen TURVALLLISUUSOHJEET TARKASTUKSET VASTAANOTETTAESSA PÖYTÄ NOSTOPÖYDÄN KILVET JA TARRAT Kilpien ja tarrojen sijainti NOSTOPÖYDÄN KÄYTTÖ ASENNUS Tarkastukset ennen asennusta Sähköliitännät Nimellisvirta Turvatukien käyttö Asennusmonttu Nostopöydän asennus monttuun KOMPONENTIT Hydrauliikkajärjestelmä Sähköjärjestelmä Hydrauliventtiilit Mekaaniset komponentit Toimenpiteet käytön jälkeen HUOLTO-OHJEET Turvallinen huolto Huoltotoimenpiteet Hydraulijärjestelmä Sähköjärjestelmä Mekaaniset komponentit Voitelukohdat (jos pöydässä on rasvanipat) VIANHAKU Vianhakutaulukko NOSTOPÖYDÄN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT Riskit ja niiden ehkäisy VARAOSAT Varaosakyselyt Varaosien tilaaminen HÄVITTÄMINEN JA ROMUTUS... 17

3 1. YLEISTIETOA 1.1 Käyttöohjeen tarkoitus ja sisältö Käyttöohjeessa on nostopöydän kuvaus, sen tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet sekä käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet. Käyttöohjeen lisäksi nostopöydän mukana toimitetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus tai valmistajan vakuutus (Konedirektiivin 2006/42/EU liitteen VII B mukaan). Alkuperäiset asiakirjat löytyvät pöytään kiinnitetystä muovitaskusta. 1.2 Käyttöohjeen kohderyhmä Käyttöohje on tarkoitettu: - tehtaasta, työpajasta tai työmaasta vastaavalle henkilölle - asennuksesta vastaavalle henkilölle - käyttäjälle - huollosta vastaavalle henkilölle Käyttöohje on säilytettävä laitteen läheisyydessä käyttäjien saatavilla. Mikäli käyttöohje häviää tai vahingoittuu, uuden ohjeen voi tilata laitteen valmistajalta tai maahantuojalta ilmoittamalla pöydän sarjanumeron. Kaikkien pöytää käyttävien on luettava käyttöohje ennen käyttöä ja ymmärrettävä se oikein. Käyttöohjeeseen ei saa tehdä mitään muutoksia ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa. Käyttöohje, vaatimustenmukaisuusvakuutus (tai valmistajan vakuutus) on säilytettävä koko laitteen käyttöiän. Mikäli laite myydään edelleen, ko. asiakirjat on toimitettava laitteen mukana. 1.3 Valmistajan vastuut Käyttöohjeen lisäksi on noudatettava kaikkia voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä sekä kansallisia turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisemistä koskevia lakeja. Laitteen valmistaja ei vastaa käyttöohjeen sisällöstä, mikäli: - pöydän asennuksessa ei ole noudatettu kaikkia voimassa olevia turvallisuutta koskevia kansallisia lakeja, jotka liittyvät pöydän käyttötarkoitukseen - pöydän käyttö ei ole ollut kansallisten turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisemistä koskevien lakien mukaista - käyttöohjeessa olevia ohjeita ei ole noudatettu - verkkojännitteessä tai virransyötössä on vikaa - laitteeseen on tehty muutoksia ilman valmistajan hyväksyntää - laitteen käyttäjä ei ole saanut tarvittavaa käyttökoulutusta Jotta käyttöohjeen kohdassa 1.4 kuvattu valmistajan takuu on voimassa, käyttäjän on noudatettava käyttöohjeessa annettuja ohjeita sekä erityisesti: 1.4 Takuu - noudatettava aina laitteen käyttörajoituksia - tehtävä ohjeen mukaiset huollot säännöllisesti ja huolellisesti - annettava pöytä vain riittävän pätevän ja pöydän käyttöön koulutetun henkilön käyttöön - käytettävä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia BOLZONI S.P.A. myöntää kaikille nostopöydille 12 kuukauden takuun lukien toimituksesta, kun pöytää käytetään kahdeksan tuntia työpäivässä (sekä mahdollisesti erikseen tarjouksessa mainittujen työsykliä / tunti rajoitusten

4 mukaan). Mikäli pöytää käytetään enemmän kuin kahdeksan tuntia työpäivässä, takuuaika vähenee samassa suhteessa. Takuu rajoittuu osiin, joissa on ollut valmistusvirhe tai joiden materiaalissa on ollut vikaa. Takuu ei kata työ- tai kuljetuskustannuksia. Valmistaja ei korvaa vikoja, jotka - johtuvat tuotteen väärästä käytöstä - aiheutuvat nostopöydän väärästä asennuksesta - aiheutuvat muiden kuin alkuperäisvaraosien käytöstä Valmistajan takuu raukeaa myös, jos käyttöohjekilvissä tai nostopöydän mukana toimitetussa dokumentaatiossa mainitut käyttöarvot on ylitetty tai mahdollisia käyttörajoituksia ei ole noudatettu. Kaikki Bolzoni S.p.A:n valmistamat tuotteet on vakuutettu kolmannelle osapuolelle tapahtuvan vahingon varalta, mikäli vahinko johtuu viallisesta komponentista tai laiteviasta. Vakuutus ei kata pöytien virheellisestä tai väärästä käytöstä johtuvia vahinkoja. 1.5 Valmistajan tunniste Käännetty käyttöohje sekä alkuperäinen käyttöohje INSTRUCTION MANUAL FOR THE INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE OF LIFT TABLES koskee ainoastaan nostopöytiä, joiden valmistaja on: BOLZONI S.P.A CASONI DI PODENZANO- PIACENZA (ITALY) 1.6 Laitteen tunnisteet Jokaisessa pöydässä on tunnistelaatta, jossa on: - valmistajan logo - valmistajan nimi ja osoite - pöydän malli - suurin sallittu kapasiteetti (kg) - valmistusvuosi - sarjanumero - CE -merkki - käyttöpaine - laitteen omapaino (kg) - IP -suojausluokka 1.7 Laitevaatimukset ja standardit BOLZONI nostopöydät on suunniteltu ja valmistettu mahdollisimman turvallisiksi, luotettaviksi ja kestäviksi. Nostopöydät täyttävät nostopöytästandardin EN1570, jossa määritellään turvallisuusvaatimukset nostopöydille, jotka on tarkoitettu tuotteiden/ihmisten nostoon ja laskuun ja joiden nostoliike on enintään 3m. Nostopöydät voivat olla käsikäyttöisiä tai niissä voi olla sähkömoottori. Lisävarusteita voidaan asentaa turvallisuuden parantamiseksi. 2. KÄYTTÖ, KÄYTTÖKOHTEET JA MELUTASO Nostopöydät on tarkoitettu käytettäväksi kuivassa, huoneen lämpöisessä tilassa ellei valmistajan kanssa ole sovittu muuta. Pöydässä olevien turvalaitteiden lisäksi voi olla tarpeen parantaa pöydän sekä työympäristön turvallisuutta muillakin keinoin. Ennen käytön aloittamista suositellaan tehtäväksi Konedirektiivin mukainen riskianalyysi. Katso myös kappale käyttöön liittyvät riskit. Käyttöohjeen on oltava aina käyttäjien saatavilla ja se on säilytettävä kunnes nostopöytä on poistettu käytöstä.

5 BOLZONI nostopöydät soveltuvat moniin käyttökohteisiin. Niitä käytetään yleensä kuormien nostamiseen ja laskemiseen. Nostopöydät on suunniteltu käytettäväksi tasaisella ja vakaalla alustalla tai lattialla. Ne voidaan asentaa joko lattiaan tai asennusmonttuun. Alustan on kestettävä nostopöydän ja käsiteltävän kuorman yhteispaino. Tarpeelliset tiedot käytöstä sekä taakoista löytyvät käyttöohjeesta (yhteneväiset EN 1570 kanssa) Normaalin käytön aikana melutaso ei saa ylittää 70dB mitattuna 1 metrin etäisyydeltä ja 1,6 m korkeudelta kovimmasta melulähteestä. 2.1 Kierrätysohjeet Nostopöydän valmistuksessa on käytetty uudelleen käytettäviä tai kierrätettäviä materiaaleja. Käytöstä poistettavat nostopöydät on purettava ja materiaalit on lajiteltava ja kierrätettävä asianmukaisesti. 3. VAKIOMALLISTEN NOSTOPÖYTIEN TEKNISET TIEDOT: ERGOLIFT 3.1 Kuorman jakautuminen Pöydän suurin sallittu kapasiteetti on ilmoitettu laitekilvessä sekä suurin numeroin pöydän sivuun kiinnitetyssä tarrassa. Suurin sallittu kapasiteetti tarkoittaa tasaisesti koko pöytälevyn alueelle jakautunutta kuormaa. Perustuen standardiin EN 11570, sallitut kuormitukset ovat: 100 % suurimmasta sallitusta kuormasta jakautuneena tasaisesti koko pöydän pintaalalle 50 % suurimmasta sallitusta kuormasta jakautuneena tasaisesti puolelle pöydän pituudesta 33 % suurimmasta sallitusta kuormasta jakautuneena tasaisesti puolelle pöydän leveydestä Kunkin pöydän tekninen erittely on pöydän mukana toimitettavassa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

6 4. TURVALLISUUSOHJEET Bolzoni nostopöytiä saavat käyttää vain käyttöön valtuutetut ja asianmukaisesti koulutetut henkilöt. Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksien ennaltaehkäisystä. Nostopöytiä saa käyttää vain sille suunniteltuihin tarkoituksiin ja täysin turvallisissa olosuhteissa. - Älä koskaan ylikuormita pöytää - Aseta taakka mahdollisimman keskelle pöytää, jotta tasapaino säilyy. - Tarkasta laitteen kunto aina ennen työvuoron aloittamista - Ainoastaan pätevät henkilöt saavat huoltaa ja korjata pöytää - Mikäli pöytä ei toimi oikein, se on poistettava käytöstä, kunnes vika on korjattu - Noston ja laskun aikana käyttäjällä on oltava esteetön näkyvyys sekä pöydän liikkuviin osiin että käsiteltävään kuormaan - Älä koskaan laita käsiä, jalkoja tai muita vartalon osia tai mitään esineitä nostopöydän sisään tai liikkuvien osien väliin - Laske pöytä vasta, kun olet tarkastanut, ettei pöydän alla ole henkilöitä tai esineitä - Älä koskaan siirrä pöytää paikasta toiseen kuorman kanssa, koska se saattaa kaatua - Varmista, ettei liikkuvien osien edessä ole vieraita esineitä - Tarkasta, että pöytää käytetään vaakasuoralla ja tasaisella alustalla - Nostopöydät, joissa on kallistus, on aina kiinnitettävä alustaan - Älä käytä nostopöytää hitsausalustana ellei sitä ole erityisesti suunniteltu tähän tarkoitukseen - Älä käytä pöytää räjähdysvaarallisessa tilassa - Bolzoni nostopöytiä ei ole sähköeristetty: ne eivät tarjoa mitään suojaa mikäli käyttäjä joutuu kosketuksiin jännitteisten johtojen tai esineiden kanssa - Pysy turvallisella etäisyydellä jännitteisistä johdoista ja esineistä - Älä poista tai muuta mitään pöydän turvallisuuteen tai vakauteen vaikuttavia osia - Pöydän pitää olla kuormaamaton tarkastusten, huoltojen ja korjaustöiden aikana. Lukitse nostomekanismi turvatukien varaan huolto- ja korjaustöiden ajaksi. 5. TARKASTUKSET VASTAANOTETTAESSA PÖYTÄ Pöytä toimitetaan alas laskettuna ja siihen on kiinnitetty nostosilmukat kuljetusta ja asennusta varten. Nostosilmukoiden paikat ovat selvästi näkyvillä ja merkitty tarroilla. Varmista, että käyttämäsi nostolaitteen trukin, nosturin tai siltanosturin kapasiteetti riittää pöydän nostamiseen. Säilytä nostosilmukat, jos pöytää tarvitsee siirtää myöhemmin. Varmista, että valmistaja on tarkastanut kaikki pöydän osat (tämä käy ilmi pöydän mukana tulleesta tarkastusraportista). Tarkasta, että hydrauliikkaöljy on sisältynyt toimitukseen ja että se vastaa standardin ISO 32 vaatimusta. Tarkasta, että mukana on sähköliitäntä (3-vaihe 380/400 V, 50 Hz). Varmista, että pöydän ohjausjärjestelmän (turvareunat, magneettiventtiili, rajakytkin jne) jännite on 24 V DC. 6. NOSTOPÖYDÄN KILVET JA TARRAT Pöytä on suunniteltu ja valmistettu noudattaen voimassa olevia olennaisia turvallisuus ja terveys vaatimuksia sekä huolellista riskianalyysia. Pöydän tarrat osoittavat mahdolliset pöydän käyttöön liittyvät riskit ja vaarat. Varmista toimituksen yhteydessä, että tarrat ovat ehjät ja luettavissa sekä oikealla kielellä (englanniksi). Vialliset tarrat on vaihdettava. Seuraavalla sivulla näytetään tarrojen mallit sekä sijainnit.

7 6.1 Kilpien ja tarrojen sijainnit

8 7. NOSTOPÖYDÄN KÄYTTÖ Nostopöytä liitetään sähköverkkoon. Tarkasta, että jännite on yhteensopiva sähköverkon jännitteen kanssa. Nostopöydän ohjain tulee sijoittaa niin, että käyttäjällä on esteetön näkyvyys pöytään ja nostettavaan taakkaan. Nostopöytää saa käyttää ainoastaan täysin turvallisissa olosuhteissa. Käytön aikana on noudatettava varovaisuutta. Ohjaimessa on painonapit seuraaville toiminnoille: ylös, alas ja hätäpysäytys. Pöytä pysähtyy määritellylle nostokorkeudelle, mikäli pöydässä on rajakatkaisin; muutoin pöydän liike pysähtyy mekaanisesti sylinterin saavuttaessa liikematkan ääriasennon. Tarkasta turvareunuksen toiminta. Mikäli turvareunus aktivoituu ja pöytä pysähtyy, on selvitettävä pysähdyksen aiheuttaja ja poistettava se. Laskuliikkeen jatkamiseksi paina ensin ohjaimesta ylöspäin, jotta turvareunus vapautuu. Bolzoni nostopöytien sylintereissä on sähköisesti toimiva (yleensä suljettu) takaiskuventtiili. Standardin EN 1570 mukaan nostopöydän nosto- ja laskunopeus eivät saa ylittää 150 mm / s. Nostopöydissä on virtauksen säätöventtiili, joka rajoittaa laskunopeutta. Ohjausyksikössä on hätäseis-painike, joka jää ala-asentoon, kun sitä on painettu ja kaikki sähköllä toimivat liikkeet estyvät. Kun hätäseis-painiketta on käytetty, laske pöytä ala-asentoon ja kytke virta pois. Ennen pöydän laskua varmistu, ettei henkilöille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa eikä mikään estä laskuliikettä. Ohjain, jossa toiminnot ylös, alas ja hätäseis nostosilmukka 8. ASENNUS Huom! Ennen asennusta poista nostosilmukat Pöydän saa asentaa vain ammattilainen / pätevä henkilö ja asennuksessa on noudatettava voimassa olevia turvallisuutta ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä koskevia määräyksiä pöydän käyttötarkoitus huomioiden. Pöydän kunto ja toimituksen kokonaisuus on tarkastettava ennen asennusta. Asennuksen aikana pöydän on oltava täysin kuormaamaton. Virransyöttöön on asennettava katkaisin, johon käyttäjällä on oltava esteetön pääsy käytön aikana. Pöydän ohjausyksikössä on oltava hätäpysäytys. Tarkasta, että alusta, johon pöytä asennetaan, on täysin tasainen. 8.1 Tarkastukset ennen asennusta Varmista, että pöydässä ei ole kuljetusvaurioita. Älä nosta pöytää turvareunoista. Varmista, että turvareuna toimii kunnolla ja sen nostaminen aktivoi mikrokytkimen.

9 mikrokytkin ja turvareuna 8.2 Sähköliitännät Nostopöydän liittämiseksi sähköverkkoon, asenna pistoke, johon tulee neljä kaapelia: kolme vaihetta ja maadoitus. Toimitukseen ei sisälly tarvittavia liittimiä. Jos moottori käynnistyy, mutta pöytä ei nouse, vaihda kahden vaiheen paikkaa. On tärkeää, ettei moottoria käytetä liian kauan väärin kytkettynä, jottei pumppu vahingoitu. 8.3 Nimellisvirta Tarkista virtalähteen tyyppi, jännite ja moottorin nimellisteho. KW= moottorin teho In= nimellisvirta A= verkon sulake Jos virtalähde on yksivaiheinen, moottorissa voi olla enemmän tehoa 8.4 Turvatukien käyttö Mekaanisia turvatukia on käytettävä aina työskenneltäessä pöydän alla tai lähellä. Tämä koskee myös asennusta, huoltoa, tarkastusta ja korjauksia. Turvatukia on käytettävä molemmilla puolilla

10 8.5 Asennusmonttu Bolzoni toimittaa asennusmontun piirustukset. Kuvassa esitetyt mitat ovat suuntaa-antavia ja pöytään mahdollisesti asennettavat lisävarusteet saattavat vaikuttaa mittoihin. Lattian on oltava tasainen ja vakaa. Asennusmontussa tai asennusalustalla ei saa olla esteitä. montun pituus = A+30 montun leveys = B+30 montun syvyys = ala-asennossa olevan pöydän korkeus (Huom! Jotkut lisävarusteet saattavat muuttaa asennusmontun kokoa)

11 8.6 Pöydän asennus monttuun (sisäinen tai ulkoinen ohjausyksikkö) Tarkasta, että asennusmontun lävistäjät ovat samanpituiset, montun sivut ovat suorat ja 30 mm pöydän sivuja pidemmät. On tärkeää, että asennusmontun pohja on täysin samansuuntainen kuin lattian taso, jotta pöytä toimii oikein. Käytä pienten erojen tasaamiseen mekaanisia pidikkeitä tai kiiloja. Tarkasta syöttöputki ja kaapelikanava sekä vesiallas. Ennen asennusta on tarkastettava, ettei asennusmontun lähellä ole ihmisiä tai eläimiä. Kytke väliaikaisesti ohjausyksikkö virtaverkkoon ja aseta kaapeli niin, ettei se ole tiellä, kun pöytä lasketaan monttuun. Poista nostosilmukat, nosta ja laske turvapalkkeja. Vie kaapelit putken läpi ja tee liitäntä verkkovirtaan. Koekäytä pöytää ja tarkasta sen toiminnot. Älä ylitä sallittua suurinta laskunopeutta täydellä kuormalla. Tarkasta kaikkien turvereunojen toiminta. Painonappiohjain tai ohjausyksikkö (mikäli ulkoinen) on sijoitettava niin, että käyttäjällä on aina pöytää nostettaessa ja laskettaessa esteetön näkyvyys sekä pöytään että käsiteltävään kuormaan. 9. KOMPONENTIT 9.1 Hydraulijärjestelmä Bolzonin nostopöydissä on joko sisäänrakennettu tai ulkoinen hydrauliikkayksikkö. Yksitoiminen hydrauliikkajärjestelmä vastaa normaalisti sitä, mikä on alkuperäisen käyttöohjeen liitteenä olevassa hydrauliikkadiagrammissa. Sylintereihin on asennettu sähköisesti toimiva takaiskuventtiili. Pöydän oikean toiminnan takaamiseksi varmista, että käytetty öljy vastaa standardia ISO 32 ja että koko järjestelmä on puhdas. Huom! Pöytiä on erilaisia, usein hydarulijärjestelmä on räätälöity. hydarulijärjestelmä moottori pumppuyksikkö säiliö 9.2 Sähköjärjestelmä Nostopöydissä on joko yksivaihe- tai kolmivaiheliitäntä määritellyllä jännitteellä. Bolozoni ei toimita pääkatkaisinta, joka on asennettava nostopöydän asennuksen yhteydessä. Virransyöttökaapeli tulee liittää pääkatkaisimen liittimiin. Sähkökaavio on alkuperäisen käyttöohjeen liitteenä. Huom! Nostopöytiä on erilaisia, sähköjärjestelmä on usein räätälöity.

12 9.3 Hydrauliventtiilit Sähköisesti toimiva sylinterin takaiskuventtiili Turvaventtiili on asennettu suoraan sylinterin päähän. 9.4 Mekaaniset komponentit Bolzoni nostopöydät koostuvat seuraavista osista: - pöytälevy turvareunalla: pöydän laskuliike pysähtyy automaattisesti, mikäli väliin jää esim. käsi - saksipari toisistaan erillään, ei leikkautumisvaaraa liikkeen aikana - yksi tai useampi yksitoiminen hydaraulisylinteri, jossa takaiskuventtiili (yleensä kiinni). Estää pöydän laskeutumisen mikäli hydaruliputki rikkoutuu - alakehikko pöydän asentamiseksi alustalle - mekaaniset tuet turvallisia huoltoja ym varten - nostosilmukat pöydän siirtämistä varten Nosto tapahtuu saksien välissä sijaitsevilla yksitoimisilla sylintereillä. Nosto- ja laskuliikkeet on synkronoitu mekaanisesti pöytälevyn, saksien ja kehikon välissä olevilla liitoksilla. Vakiomallisten nostopöytien liitoksissa on itsevoitelevat liukulaakerit. Usein toistuvaan käyttöön ja nopeille nostoille tarkoitetuissa nostopöydissä liitoksissa on rasvanipat ja voideltavat liukulaakerit.

13 1. pöytätaso 2. turvareuna 3. sylinterit 4. liukurullat 5. alakehikko 6. turvatuet 7. sarana-akseli 8. ulompi saksi 9. sisempi saksi 10. hydrauliikkayksikkö 11. nostosilmukka 9.5 Toimenpiteet käytön jälkeen Käytön jälkeen suositellaan, että pöytä lasketaan ala-asentoon. Mikäli pöytä jätetään yläasentoon, tason korkeus saattaa muuttua erilaisista syistä johtuen: - lämpötilan vaihtelut vaikuttavat öljyn tilavuuteen - mahdollisesti vuotoja venttiileissä, putkissa tai liitoksissa - mahdollisesti vuoto sylinterissä 10. HUOLTO-OHJEET 10.1 Turvallinen huolto Ennen huoltoöiden aloittamista, varmista että - liukuvien saksivarsien juuressa olevat turvatuet on laskettu - pöytä on kuormaamaton - pääkytkin on kytketty pois päältä Merkittävien korjausten jälkeen, pöytä on tarkastettava standardin EN 1570, liitteen C mukaisesti 10.2 Huoltotoimenpiteet Huollot on tehtävä 500 käyttötunnin välein. Mikäli pöytää käytetään normaalia vaativammissa olosuhteissa, huoltoväliä pitää lyhentää. Oikea huoltoväli tulee määrittää valmistajan edustajan kanssa. Tarkastukset ja huollot saa suorittaa vain pätevä henkilö pöydän ollessa kuormaamaton Hydrauliikkajärjestelmä Tarkasta öljyn määrä öljysäiliössä ja lisää öljyä tarvittaessa SHELL TELLUS OIL 46 tai vastaava (ohjetarra lähellä korkkia). Tarkasta, ettei öljysäiliö vuoda ja ettei hydrauliputkissa eikä liitoksissa ole vuotoja tai vaurioita. Tarkasta sylinterit; mikäli on havaittavissa öljyvuotoa, tiivisteet pitää vaihtaa ja sylinterin runko tarkastaa huolellisesti. Tarkasta tiivisteen venttiilit ja sylinterit. Pöytä saa laskea maksimissaan 5 mm 10 minuutin aikana pöytätason ollessa nostettuna yläasentoon ja täydellä kuormalla (EN 1570).

14 10.4 Sähköjärjestelmä Tarkasta ja testaa sähköliitännät. Tarkasta, että kaapelit ja johdot ovat ehjät. Vaihda tarvittaessa. Tarkasta turvareunojen mikrokytkinten toiminta ja vaihda ne tarvittaessa Mekaaniset komponentit Tarkasta: - että kaikki liukupyörät ja sarana-akselit on oikein asennettu. - että pyörien kulku-urat ovat puhtaina, älä rasvaa uria - akseleiden ja pyörien holkkien kuluminen ja liikkumavara - ettei hitsaussaumoissa ole halkeamia tai murtumia - että kaikki turvareunat ovat kunnossa - että pöytä on vakaa - että kakki tarrat ovat kunnolla kiinni pöydässä ja selvästi luettavissa 10.6 Voitelukohdat Mikäli pöydän laakeripesissä on rasvanipat voitele ne käyttämällä korkealaatuista rasvaa (SHELL ALVANIA GREASER 3 tai vastaava) Voitele pöytä kuormaamattomana ja turvatuet ala-asennossa 1 sarana-akseli 2 sylinterin kiinnitystappi (nostoliikkeelle)

15 11. VIANHAKU Pätevän henkilön tulee tehdä vianhaku. Ota yhteyttä maahantuojaan tai valmistajaan, mikäli ongelmia ilmenee tai jos pöydässä ilmennyt vika ei ole alla olevassa listassa. Pöydän alla työskenneltäessä on aina käytettävä turvatukitankoja Vianhakutaulukko ongelma syy korjaava toimenpide nostosilmukat kiinni pöydässä irrota nostosilmukat pöytä ei nouse; moottori pyörii normaalisti pöytä ei nouse; moottori ei pyöri pöytä ei laske pöytä laskee ollessaan pysäytettynä (huom! Standardin EN 1570 mukaan pöytä saa laskea 5 mm / 10 min ollessaan yläasennossa ja täydellä kuormalla) nostoliikkeen loputtua pöydän asento ei ole oikea solenoidiventtiili jumiutunut auki - asentoon pöytä ylikuormitettu moottori pyörii väärään suuntaan noston rajakatkaisin (mikäli asennettu) tai turvareunan mikrokytkin on viallinen laskun rajakatkaisin (mikäli asennettu) tai turvareunan mikrokytkin on viallinen pidätysventtiili on jumittunut tai vioittunut turvareuna on aktivoitunut pidätysventtiilin läpi tihkuu öljyä nostosylintereiden tiivisteet ovat kuluneet noston ylärajakatkaisin (mikäli asennettu) on vioittunut tai sen kalibrointi ei ole oikea ja pöytä nousee sylinterin mekaaniseen pysähtymiseen saakka tarkasta solenoidiventtiilin toiminta; vaihda vialliset osat poista ylikuormitus vaihda kaksi vaihetta keskenään vaihda uuteen anna moottorin jäähtyä, tarkasta virransyöttö ja jännite vaihda uuteen irrota venttiili ja puhdista se huolellisesti. Mikäli osa on viallinen, vaihda se uuteen käynnistä toiminto painamalla ohjausyksikön YLÖS - painiketta irrota venttiili ja puhdista se huolellisesti. Mikäli osa on viallinen, vaihda se uuteen tarkasta tiivisteet ja vaihda tarvittaessa puhdista ja kalibroi uudelleen mikrokytkin; vaihda tarvittaessa 12. NOSTOPÖYDÄN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Alla on lueteltu tavallisia nostopöydän käyttötilanteita ja niihin liittyviä riskejä sekä riskeihin liittyviä onnettomuuksia ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä.

16 12.1 Riskit ja niiden ehkäisy Käyttötilanne Käyttöön liittyvä riski Riskin hallinta yleinen ympäristötekijät luvaton käyttö luvaton pääsy pöydän alle ylikuormitus hallinta standardit kylmä kuuma tuli räjähdysvaarallinen tila ympäristöriski tuotteet kosteus pöly käyttö ulkona merkinnät koulutus ja ohjeet ohjainyksikkö lukittu koulutus ja ohjeet merkinnät suojaverkot suojatyynyt aidat merkinnät ohjeet ja koulutus annettujen kuormien ja kuorman jakautumisen noudattaminen merkinnät ohjeet ja koulutus ohjainlaitteet hätäpysäytys pakolliset tarkastukset turvallisuutta ja terveyttä koskevat standardit rakennustyömaita ja rakennuksia koskevat standardit paloturvallisuus riskien arviointi oikean öljytyypin valinta käyttölämpötilan rajoitukset tiivisteiden ja putkien materiaalit oikean hydraulinesteen valinta käyttölämpötilan rajoitukset tiivisteiden ja putkien materiaalit hydraulinesteen tyyppi (vesi, glygoli tai non flame propagating oil) käyttölämpötilan rajoitukset EX komponentit ATEX direktiivi biohajoava öljy elintarvikeluokitellut hydraulinesteet pintakäsittely pesuaineita kestävä sähköosien suojausluokka (IP) ruostesuojaus (pintakäsittely, laakerit, sylinterit) sähköosien suojausluokka (IP) mekaanisten osien suojaus, ohjausyksikkö ja sähkömoottori sääolosuhteet tuuli

17 13. VARAOSAT 13.1 Varaosakyselyt Pöydät on suunniteltu ja valmistettu niin, että oikeassa käytössä ja käyttöohjeen ohjeiden mukaan huollettuna, ne eivät tarvitse varaosia osien rikkoontumisen takia. Osa pöydän osista on kuluvia ja ne on lueteltu käyttöohjeen liitteenä olevassa varaosalistassa. Muiden kuin tehtaan alkuperäisten varaosien käyttö on ehdottomasti kielletty. Tilaa varaosat maahantuojalta. Muiden kuin alkuperäisten tehtaan varaosien käyttö johtaa takuun raukeamiseen sekä saattaa vaarantaa pöydän oikean toiminnan Varaosien tilaaminen Varaosia tilatessa ilmoita aina laitekilven tiedot. 14. HÄVITTÄMINEN JA ROMUTUS Mikäli pöytä romutetaan, on sen osat lajiteltava valmistusmateriaalien mukaan (metalli, öljyt ja voiteluaineet, muovi, kumi, jne.). Tarvittaessa tulee käyttää apuna kierrätykseen erikoistunutta yritystä. Hävittämisen ja romutuksen on tapahduttava kansallisten jätteenkäsittelylakien mukaisesti.

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöydät epätasaisesti jakautuneelle kuormalle Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A. 29027 CASONI DI PODENZANO- PIACENZA

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Sisällys. JOPRO 2200TV Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks kg.

Sisällys. JOPRO 2200TV Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks kg. SUOMI JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks. 2200 kg. Sisällys Toimintojen yleiskatsaus...4 Ohjauspaneeli...6

Lisätiedot

SUOMI JOPRO 2200TV-2

SUOMI JOPRO 2200TV-2 SUOMI JOPRO 2200TV-2 JOPRO 2200TV-2 Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks. 2200 kg. Sisällys Toimintojen yleiskatsaus...4 Ohjauspaneeli...6

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V VENTTIILI CRV 80S 2V+ VENTTIILI TÄRKEÄÄ Tämä ohjekirja koskee tuotteita CRV 80S monivipu, 2-vipu ja 2-vipu+. Ohjausjärjestys, liikkeiden suunnat

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline

Ohjekirja Palax Log rankateline Ohjekirja Palax Log rankateline Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358 6 4740790 www.palax.fi

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot