KÄYTTÖOHJEET. Kiinteä nosto-orsi TTS-E /1-10 t Säädettävä nosto-orsi TTS / 1-25t. Alkuperäisestä käyttöohjeesta suomennettu 09/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJEET. Kiinteä nosto-orsi TTS-E /1-10 t Säädettävä nosto-orsi TTS / 1-25t. Alkuperäisestä käyttöohjeesta suomennettu 09/2015"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEET Kiinteä nosto-orsi TTS-E /1-10 t Säädettävä nosto-orsi TTS / 1-25t Alkuperäisestä käyttöohjeesta suomennettu 09/2015 Valmistaja: COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH Yale-Allee 30 D Wuppertal, Germany www. yale.de Maahantuoja: Oy Machine Tool Co Teerikukonkuja Helsinki Copyright Oy Machine Tool Co 2015

2 1 JOHDANTO Työnantajan vastuulla on työntekijöiden riittävä ja asianmukainen koulutus. Käyttäjien on luettava ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Ohjeiden tarkoituksena on perehdyttää laitteen käyttöön, jotta sen kaikki ominaisuudet tulisi hyödynnettyä. Käyttöohjeet sisältävät tärkeää tietoa siitä, miten laitetta käsitellään turvallisesti, oikein ja taloudellisesti. Ohjeita noudattamalla voidaan välttää vaaratilanteita, pienentää korjauskustannuksia sekä lisätä laitteen luotettavuutta ja pidentää käyttöikää. Käyttöohjeen on oltava saatavilla laitteen käyttöpaikan välittömässä läheisyydessä. Käyttöohjeiden lisäksi on huomioitava maa- ja aluekohtaiset turvallisuutta lisäävät lait ja asetukset sekä yleiset periaatteet turvallisesta, ammattimaisesta käytöstä. Laitteen käyttäjän, sitä huoltavan tai korjaavan henkilön on luettava ja ymmärrettävä oikein sekä noudatettava käyttöohjetta. OIKEA KÄYTTÖ - Nosto-orsi on tarkoitettu pitkien ja raskaiden kuormien nostamiseen ja siirtämiseen. Useamman kiinnityspisteen ansioista taakan paino jakautuu tasaisesti ja sen käsittely on turvallisempaa. - Vakiomallinen nosto-orsi kiinteä malli (kuva 3) on tarkoitettu sellaisten kappaleiden käsittelyyn, jotka voidaan kiinnittää niin, että painopiste on kohtisuoraan nosto-orren ripustuspisteen alapuolella. Vakiomallista nosto-ortta ei voida säätää kappaleiden pituuden mukaan. Mikäli taakan painopiste ei ole kohtisuoraan ripustuspisteen alapuolella, nostoorsi voi kallistua liikaa (kuva 2). - Vakiomallinen nosto-orsi säädettävä malli (kuva 4) on säädettävissä pitkittäissuunnassa kappaleen pituuden mukaan. Nosto-ortta voidaan käyttää myös sellaisten kappaleiden käsittelyssä, joiden painopiste ei ole kohtisuorassa orren ripustuspisteen alapuolella. Nosto-orren kallistuminen (kuva 2) kompensoidaan kuorman kiinnityspisteitä säätämällä. - Nosto-orsi, jossa on sivukoukut kiinteä malli (kuva 5) soveltuu sellaisten kappaleiden käsittelyyn, jotka voidaan kiinnittää niin, että painopiste on kohtisuoraan orren ripustuspisteen alapuolella. Ortta ei voida säätää kappaleen pituuden mukaan. Mikäli taakan painopiste ei ole kohtisuoraan ripustuspisteen alapuolella, nosto-orsi voi kallistua liikaa (kuva 2). Kappaletta kiinnitettäessä on tärkeää, että nosto-orren kiinnityspisteistä vähintään kolme on tasasisesti kuormitettuja. - Nosto-orsi, jossa on sivukoukut säädettävä malli (kuva 6) on säädettävissä pitkittäis- ja poikittaissuunnassa kappaleen mittojen mukaan. Nosto-ortta voidaan käyttää myös sellaisten kappaleiden käsittelyssä, joiden painopiste ei ole kohtisuorassa orren ripustuspisteen alapuolella pitkittäis- eikä vaakasuunnassa. Nosto-orren kallistuminen (kuva 2) kompensoidaan kuorman kiinnityspisteitä säätämällä. Kappaletta kiinnitettäessä on tärkeää, että nosto-orren kiinnityspisteistä vähintään kolme on tasasisesti kuormitettuja. Mikä tahansa oikeasta käyttötavasta poikkeava käyttö tai nosto-orren ylikuormitus on kielletty. Valmistaja eikä maahantuoja vastaa mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamista vahingoista. Riski väärinkäyttötilanteissa on täysin käyttäjän ja yrityksen vastuulla.

3 2 - Laitteeseen on merkitty suurin sallittu turvallinen kuormitus (SSK / WWL), jota ei saa ylittää. Käsiteltävän kappaleen painon lisäksi huomioi myös kiinnityksessä käytettävien nostoapuvälineiden paino (ketjut, nostovyöt jne.). Nosturin kapasiteetin on oltava riittävän suuri kantamaan nosto-orren, kappaleen sekä tarvittavien nostoapuvälineiden painon. (taulukko 1 ja 2) - Käsittele vain yhtä kappaletta tai toisiinsa turvallisesti kiinnitettyä kappaleita kerrallaan - Nosto-orressa olevien liikkuvien koukkujen, jotka eivät ole säädettävissä pitkittäissuunnassa, suurin sallittu sivukuorituskulma on 10 (kuva 9). Koukuilla, joissa on säädettävä kiinnitys, suurin sallittu sivukuormituskulma on 2 (kuva 10). Yleisesti: sivukuormitusta on pyrittävä välttämään - Käytä nosto-ortta mahdollisimman lähellä lattiaa - Älä nosta tai siirrä kuomaa, jos henkilöitä on vaara-alueella - Älä anna kenenkään kulkea riippuvan taakan alta - Älä koskaan jätä nostettua tai kiristettyä taakkaa valvomatta - Aloita nostaminen vasta, kun kuorma on kiinnitetty oikein eikä ketään ole vaara-alueella - Käyttäjän tulee varmistua, että taakka on kiinnitetty niin, ettei kiinnitys (koukku, sakkeli tms.) tai taakka aiheuta vaaraa hänelle tai muille henkilöille - Käytettäessä laitetta erityisolosuhteissa (erityisen kostea, suolainen, syövyttävä tai emäksinen ympäristö) tai käsiteltäessä vaarallisia taakkoja (sulavia kappaleita, radioaktiivisia materiaaleja jne), kysy lisätietoja maahantuojalta - Sallittu käyttöympäristön lämpötila 40 C +100 C. Näistä poikkeavissa lämpötiloissa, kysy lisätietoja maahantuojalta - Siirrä taakkaa aina pehmeästi, turvallisesti ja lähellä maan pintaa - Nostaessa ja laskiessa taakkaa, varmista aina, että se on vakaa. Heiluva tai epätasapainossa oleva taakka saattaa aiheuttaa onnettomuuden kallistumalla, putoamalla tai pyörähtämällä. - Käyttäjän on oltava turvallisen välimatkan päässä käsiteltävästä kappaleesta noston, siirron ja laskun aikana - Kun nosto-orsi ei ole käytössä, säilytä se niin, ettei se pääse kaatumaan. Käytä telinettä tai tukia. - Käytä ainoastaan salvallisia nosturin koukkuja - Käytä riittävän isoa nosturin koukkua. Nosto-orren silmukan on mahduttava koukun pohjalle ja päästää liikkumaan vapaasti. - Mikäli nosto-orressa havaitaan jotain vikaa, on se poistettava käytöstä välittömästi KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA - Älä koskaan ylitä suurinta sallittua kapasiteettia (SSK / WLL). Nosto-orren, käsiteltävän kappaleen ja kiinnityksessä käytettyjen nostoapuvälineiden yhteenlaskettu paino ei saa koskaan ylittää nosturin kapasiteettia. - Kaikki nosto-orteen tehtävät muutokset on kielletty. - Henkilöiden nostaminen ja siirtäminen on kielletty - Taakkaa nostettaessa, siirrettäessä ja laskettaessa, varmista ettei se pääse heilumaan (kuva 1) tai osu mihinkään

4 3 - Käsittele vain yhtä kappaletta tai turvallisesti ja varmasti toisiinsa kiinnitettyä kappaleita yhtä aikaa. Huonosti toisissaan kiinni olevien kappaleiden yhtäaikainen käsittely on ehdottomasi kielletty: putoamisvaara! - Älä kiinnitä taakkaa tai nosta sitä sen sitomisessa käytetyillä materiaaleilla - Vältä kaikkea sivukuormitusta - Nosto-orressa olevien koukkujen salpojen on oltava aina kiinni, kun niihin on kiinnitetty nostovyö, ketjuyhdistelmä tai muu nostoapuväline (kuvat 7 ja 8). - Älä koskaan pudota nosto-ortta - Nosto-ortta ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa TARKASTUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA / ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA Kansallisen ja kansainvälisten turvallisuutta lisäävien säädösten mukaisesti laite on tarkastettava: - yrityksen riskianalyysin mukaisesti - ennen ensimmäistä käyttökertaa - kun laite käyttöönotetaan huoltotauon jälkeen - mikäli laitteeseen on tehty huomattavia korjauksia - näiden lisäksi tai vaikka yllä olevia ei olisi tehty, pätevän henkilön toimesta vähintään kerran vuodessa HUOM! Käytettäessä laitetta kovissa olosuhteissa (esim. kuumasinkityslaitokset), säännöllinen tarkastusväli voi olla lyhempi kuin yksi vuosi Laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu huoltopiste, jossa käytetään alkuperäisiä valmistajan varaosia. Tarkastuksessa, joka koostuu visuaalisesta ja toiminnallisesta tarkastuksesta, varmistetaan, että kaikki turvalaitteet ovat ehjät ja toimivat. Nosto-orren kiinnityspisteiden on oltava ehjät. Runko tarkastetaan: korroosio, kuluminen, mahdolliset muut muutokset. Käyttöönottotarkastuksesta ja vuositarkastuksista tehdään tarkastuspöytäkirja. Myös mahdolliset korjaukset on kirjattava. Maalipinnassa olevat vauriot on korjattava korroosion estämiseksi. Kaikki liitokset ja liikkuvat osat voidellaan kevyesti. Laite on putsattava. TARKASTUS ENNEN KÄYTÖN ALOITTAMISTA - Varmista, että kuorman ripustuspisteet ovat rasvattomat ja puhtaat. - Tarkasta, ettei nosto-orressa ole vaurioita, halkeamia, epämuodostumia tai huomattavaa kulumista - Tarkasta, että nosto-orren koukut ja koukkujen salvat ovat ehjät NOSTO-ORREN KÄYTTÖ - Kiinnitä käsiteltävä kappale nosto-orren kiinnityspisteisiin niin, että se on tasapainossa eikä heilu nostettaessa - Mikäli nosto-orressa ei ole säädettäviä kiinnityspisteitä, on taakka kiinnitettävä niin, että sen painopiste on kohtisuoraan nosto-orren ripustuspisteen alla tai suoraan nosturin koukun alla, mikäli kyseessä on useampi haarainen ripustus. - Nosto-orsissa, joissa on säätömahdollisuus, kuorman painopiste arvioidaan etukäteen ja säädettävät kiinnityspisteet kiinnitetään kuormaan sen mukaisesti. - Kappale kiinnitetään nosto-orren koukkuihin sopivalla nostoapuvälineellä (ketjut, vaijeriraksi, nostovyöt tms.) ja sitä nostetaan vähän irti maasta. Mikäli kappale kallistuu

5 4 eikä ole tasapainossa, on se laskettava takaisin maahan, kiinnityspisteitä on säädettävä ja taakka on kiinnitettävä uudestaan - Nostoa ja siirtoa saa jatkaa vasta, kun nosto-orsi pysyy vaakatasossa ja tasapainossa. Suurin sallittu kallistus on 6 eikä sitä saa koskaan ylittää TARKASTUKSET / HUOTO Kansallisen ja kansainvälisten turvallisuutta lisäävien säädösten mukaisesti laite on tarkastettava: - yrityksen riskianalyysin mukaisesti - ennen ensimmäistä käyttökertaa - kun laite käyttöönotetaan huoltotauon jälkeen - mikäli laitteeseen on tehty huomattavia korjauksia - näiden lisäksi tai vaikka yllä olevia ei olisi tehty, pätevän henkilön toimesta vähintään kerran vuodessa HUOM! Käytettäessä laitetta kovissa olosuhteissa (esim. kuumasinkityslaitokset), säännöllinen tarkastusväli voi olla lyhempi kuin yksi vuosi Laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu huoltopiste, jossa käytetään alkuperäisiä valmistajan varaosia. Tarkastuksessa, joka koostuu visuaalisesta ja toiminnallisesta tarkastuksesta, varmistetaan, että kaikki turvalaitteet ovat ehjät ja toimivat. Nosto-orren kiinnityspisteiden on oltava ehjät. Runko tarkastetaan: korroosio, kuluminen, mahdolliset muut muutokset. Käyttöönottotarkastuksesta ja vuositarkastuksista tehdään tarkastuspöytäkirja. Myös mahdolliset korjaukset on kirjattava. Maalipinnassa olevat vauriot on korjattava korroosion estämiseksi. Kaikki liitokset ja liikkuvat osat voidellaan kevyesti. Laite on putsattava. Korjaukset saa tehdä vain valtuutettu huoltopiste, joka käyttää valmistajan alkuperäisiä TIGRIP varaosia. Korjausten jälkeen tai jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, on se tarkastettava ennen uudelleen käyttöönottoa. Tarkastukset ovat laitetta käyttävän yrityksen vastuulla KULJETUS, VARASTOINTI, KÄYTÖSTÄ POISTO JA HÄVITYS - Älä koskaan pudota laitetta ja säilytä se huolellisesti - Käytä tarkoitukseen sopivia kuljetusmuotoja Laitetta säilytettäessä tai väliaikaisesti poistettaessa käytöstä: - säilytä laite puhtaassa ja kuivassa paikassa, niin ettei se jäädy - suojaa laite likaantumiselta, kosteudelta ja vaurioilta peittämällä se sopivalla suojalla - kun otat laitteen uudelleen käyttöön tauon jälkeen, on se tarkastettava Hävittäminen Kun laite poistetaan käytöstä, kierrätä tai hävitä osat kansallista lainsäädäntöä noudattaen

6 5

7 6

8 7

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2005 7. painos ISBN 952-479-018-1

Lisätiedot

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Päällekkäissaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E2 Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A. 29027

Lisätiedot

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Yksisaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E1 / Ergolift Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Terrier-tarraimet

KÄYTTÖOHJE Terrier-tarraimet KÄYTTÖOHJE Terrier-tarraimet Tuotekoodi Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä. Epäselvissä tapauksissa käänny toimittajan puoleen. Käyttöohje on tarkoitettu tietolähteeksi tuotteen koko

Lisätiedot

Langasta köydeksi 1:68

Langasta köydeksi 1:68 Langasta köydeksi 1:68 Teräsköyden valinta Teräsköyden tilauksen yhteydessä tulee varmistaa oikea köysityyppi, köyden rakenne, halkaisija ja pituus. Noudata konevalmistajan suosituksia ja varmista, että

Lisätiedot

KITO KÄSIKETJUTALJA CX Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

KITO KÄSIKETJUTALJA CX Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja KITO KÄSIKETJUTALJA CX Sarja Käyttö- ja huolto-ohjekirja 2 Turvallisuusohjeita Tämän käsikäyttöisen taljan väärinkäyttö voi johtaa vaaratilanteisiin, kuten nostetun taakan putoamiseen. Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Betonielementtien nostot

Betonielementtien nostot Betonielementtien nostot Tuomas Palolahti, DI Tutkija, Mittaviiva Oy tuomas.palolahti@mittaviiva.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight

Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight Maahantuonti ja myynti: Respecta Oy Tenholantie 12, 00280 Helsinki p.0207 649 748, myynti@respecta.fi www.respecta.fi Valmistaja: NV VERMEIREN BELGIUM Vermeirenplein

Lisätiedot

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 08.04- Käyttöohjeet s 52025648 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

EFG 535/540/545/550. Käyttöohjeet 01.04 - 52016510 07.08

EFG 535/540/545/550. Käyttöohjeet 01.04 - 52016510 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Käyttöohjeet s 52016510 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Mastotyön työturvallisuusohje 2013

Mastotyön työturvallisuusohje 2013 Mastotyön työturvallisuusohje 2013 Mastotyön työturvallisuusohje 2013 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, sähköalojen työalatoimikunta Taitto: Innocorp Oy Paino: Nykypaino Oy 1. painos 2013 ISBN 978-951-810-495-0

Lisätiedot

Reunakaide ja kaidetarvikkeet Turvallisen käsittelyn ja asennuksen suositukset työmaalle

Reunakaide ja kaidetarvikkeet Turvallisen käsittelyn ja asennuksen suositukset työmaalle Reunakaide ja kaidetarvikkeet Turvallisen käsittelyn ja asennuksen suositukset työmaalle Sisältö: 1. Yleistä 2. Toimituksen vastaanotto ja tarkastus 3. Kuorman purkaminen ja siirrot 4. Varastointi 5. Kaiteiden

Lisätiedot

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08 EME 112 05.00- Käyttöohjeet s 77800702 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! 04 77 29 24 24 - Fax 04 77 31 28 11 EMail : Haulotte @ haulotte.com

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KITO KETJUVIPUTALJA LB - Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

KITO KETJUVIPUTALJA LB - Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja KITO KETJUVIPUTALJA LB - Sarja Käyttö- ja huolto-ohjekirja 2 HUOMAUTUKSET VAROITUS! -MERKINTÄ TARKOITTAA HENGENVAARALLISTA TILANNETTA, JOLLEI SEN EHKAISYYN VARAUDUTA. HUOM! -MERKINTÄ TARKOITTAA MAHDOLLISTA

Lisätiedot

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! 04 77 29 24 24 - Fax 04 77 31 28 11 EMail : Haulotte @ haulotte.com

Lisätiedot

HYDRAULINEN KAIVURI TARMO Käyttöohje - Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös. HYDRAULIC BACKHOE TARMO Instruction manual Original manual

HYDRAULINEN KAIVURI TARMO Käyttöohje - Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös. HYDRAULIC BACKHOE TARMO Instruction manual Original manual Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Nostotyöt. Versio 1.0 1 (18) Sisäinen

Nostotyöt. Versio 1.0 1 (18) Sisäinen Nostotyöt 1. Yleistä... 2 2. Määritelmät ja termit... 2 3. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi... 3 3.1. Suunnittelu... 3 3.2. Maapohja ja muut alustat... 4 3.3. Työmaa-alue... 4 4. Nostolaitteet

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

Käyttötiedot. Teräsköysiraksi

Käyttötiedot. Teräsköysiraksi FI Käyttötiedot Teräsköysiraksi Seuraavat tiedot eivät ole tyhjentäviä. Lisätietoja nostoapuvälineiden ja nostolaitteiden käsittelystä on asiaankuuluvissa ammattiliittojen ja maakohtaisissa määräyksissä.

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3 2.1 Henkilökohtaiset suojavarusteet...3

SISÄLLYSLUETTELO. 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3 2.1 Henkilökohtaiset suojavarusteet...3 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA 2 1.1 Vastuu turvallisuudesta kuuluu jokaiselle...2 1.2 Henkilölupa, kulkulupa, työturvallisuus- ja tulityökortti...2 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3

Lisätiedot