Ekosysteemipalvelut - käsite ja käytäntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekosysteemipalvelut - käsite ja käytäntö"

Transkriptio

1 Ekosysteemipalvelut - käsite ja käytäntö HyvAMO-palaveri Eeva Furman SYKE Ympäristöpolitiikan tutkimusohjelma

2 Esityksen runko Historia Käsitteet Käyttö Mitä uutta? Tulkinnasta Suomen metsissä Suomessa tutkitaan AMOt ja ekosysteemipalvelu-käsite

3 Mistä termi juontaa juurensa?

4 Se ensimmäinen Extinction, Substitution, and Ecosystem Services By Paul R. Ehrlich and Harold A. Mooney BioScience, Vol. 33, No. 4 (Apr., 1983), pp

5 Ekosysteemipalvelut - Web of Science siteerauksia yhteensä

6 Siteerauksia (Google Scholar) 2892 kpl The value of the world's ecosystem services and natural capital, Robert Costanza et al. Ecological economics 1998

7 Ecosystem services in urban areas, Per Bolunda and Sven Hunhammar, Ecological economics 1999 Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services - ukzn.ac.za [PDF], B Worm, EB Barbier, N Beaumont, JE Duffy, C Folke, - Science, 2006 FRESHWATER ECOSYSTEM SERVICES S Postcl, S Carpenter - Nature's Services: Societal Dependence On Natural Ecosystems, 1997 Ecosystem Services Supplied by Soil, GC Daily, PA Matson, P Vitousek - Nature's Services, Societal Dependence on Natural Ecosystems, 1997 Valuing ecosystem services: Philosophical bases and empirical methods, LH Goulder, D Kennedy - Nature s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems, 1997 Valuing ecosystem services with efficiency, fairness and sustainability as goals, R Costanza, C Folke - Nature s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems, 1997 Managing ecosystem services: what do we need to know about their ecology? C Kremen - Ecology Letters, 2005 Ecosystem functions, services and their values a case study in Xingshan County of China, Z Guo, X Xiao, Y Gan, Y Zheng - Ecological Economics, 2001 Social Goals and the Valuation of Ecosystem Services, R Costanza - Ecosystems, 2000 Ecosystem services value, research needs, and policy relevance: a commentary RK Turner, WN Adger, R Brouwer - Ecological Economics, 1998

8 Perusideat

9 Ekosysteemeillä itseisarvon lisäksi välineellinen arvo ihmiselle Ekosysteemitoiminnot tarjoavat tavaroita ja palveluja Tarjontaa ei voi olla ilman toimivia ekosysteemejä

10 Ekosysteemipalveluiden neljä hyötyluokkaa, joiden välillä on vaihto- ja riippuvuussuhteita TUOTANTO PALVELUT Ravinto Rakennusaineet lääkeaineet KULTTUURIPALVELUT Tiedonlähteenä Estetiikka virkistäytyminen YLLÄPITÄVÄT PALVELUT Yhteyttäminen Ravinteiden kierto SÄÄTELEVÄT PALVELUT Eroosion estäminen Veden puhdistuminen Ilman puhdistuminen Kasvihuonekaasujen sitominen

11 Ekosysteemipalveluiden edellytyksiä On turvattava toimivien, heterogeenisten ekosysteemien olemassaolo <- Ekosysteemit ovat sosio-ekologisia kokonaisuuksia <- Mukautuvat lähestymistavat luonnonhoidossa lisäävät sosiaalista oppimista ja kykyä käsitellä sosiaalisekologisia muutoksia (mukautumiskapasiteetti)

12 Politiikka astuu kuvaan

13 YK/biodiversiteettisopimus CBD (1992) Ekosysteemilähestymistapa Biodiversiteetin kestävän käytön periaatteet

14 Ekosysteemilähestymistapa Lauri Saaristo

15 YK/Vuosituhannen ekosysteemiarvio (Millenium Assessment) 2005 Kuinka ihmisen aiheuttamat muutokset ekosysteemeihin vaikuttavat hyvinvointiin Tieteellinen perusta toimenpiteille, joilla edistetään ekosysteemien suojelua ja kestävää käyttöä Biodiversiteetin suojelun perusteiden uudelleenarvio Itseisarvo ja välinearvo (ihmiskunnan hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa)

16 1. The Millennium Ecosystem Assessment (cont.) Ecosystem services and human well being

17 Biodiversiteetin häviämisen taloudelliset seuraukset, TEEB ( ) G8 ympäristöministereiden kokous 2007: Potsdam Initiative

18 The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB) Service flow Ekosysteemipalvelu on palvelu vasta kun joku sitä käyttää / siitä hyötyy Ekosysteemipalvelun tuottajat ja nauttijat lähellä ja/tai kaukana Kuva: M. Kettunen

19 Palveluiden virta

20 Elinkaaritarkastelujen myötä ekosysteemipalvelut yhdistyvät kauas metsästä

21 Ekosysteemipalvelut ja lainsäädäntö Hildén 2008

22 Mitä uuttaa ekosysteemipalvelutkäsite tuo tullessaan?

23 Lajeista ekosysteemien toiminnallisiin piirteisiin Taloudellisesta hyödystä ihmisen hyvinvointiin ja elinoloihin liittyviin arvoihin Suojelusta ja käytöstä siihen miten ihmisyhteisöt palveluita hyödyntävät ja kykenevät näitä käytäntöjään tarpeen mukaan muuttamaan Luonnonvaroista ja varannoista siihen, milloin, missä ja kenelle hyödyt ja haitat kohdentuvat

24 Mitä siirtyminen ekosysteemipalveluiden ajatteluun edellyttää? Päätöksenteossa tarvittavan tietopohjan muutokset Kustannusten ja hyötyjen tuntemus Ekosysteemien ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien parempi tuntemus

25 Mitä ekosysteemipalvelut ovat ja voivat olla?

26 Esimerkkejä metsän ekosysteemipalveluista Tuotteita puu (eri puutavaralajit ja käyttötarkoitukset), sienet, marjat, riista, muita mahdollisia Aineetonta hyötyä Matkailu Sääntelyä, joka mahdollistaa ja edesauttaa luonnonprosessien toimintaa Elinympäristö: kaikille metsälajeille: taloudellisesti hyödynnetyille, yleisille, harvinaisille, uhanalaisille Vesitalous, maaperä, ilmasto ja pienilmasto Kulttuuria ja henkistä hyvinvointia Metsätyöt, virkistys, retkeily, marjastus, sienestys, mökkeily, maisema, haja-asutuksen elinympäristö.

27 Miten ekosysteemipalveluita voidaan vaalia? Eriyttämällä alueita eri käyttötarkoituksiin Suojelualueet, energiapuuntuotanto, muu teollinen puuntuotanto, matkailu ja retkeilyreitit Konflikti (tai neuvottelu) alueista Vai yhdentämällä käyttötarkoituksia samalle alueelle? Kestävän metsätalouden ja ekosysteemilähestymistavan ihanteita: laajojen alueiden yhdennetty suunnittelu, mosaiikkimainen maisema varovainen metsätalous, elinympäristöjen suojelu, säästöpuut, sopeutuva suunnittelu (ragoidaan kestämättömyyden signaaleihin) osallistava suunnittelu Neuvottelu (tai konflikti) tavoitteista

28 Esim. 1. Tällä hetkellä ekosysteemipalveluiden tuottaminen on pitkälti alueellisesti eriytettyä Hakuut, % puuston tilavuudesta Suojelualueet, % metsä- ja kitumaasta Lähteet: Metsätilastollinen vuosikirja 2007, Primmer E & Wolf S (2008) Analysis of institutional and technical adaptation: biodiversity conservation capabilities of forestry organisations responding to socialecological challenges Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change

29 Esim. 2. Tällä hetkellä biodiversiteetin turvaaminen vie vähän metsäammattilaisten työaikaa Toissijaisia tehtäviä vai sisällytetty kaikkeen toimintaan? Moodi: 0% työajasta Vastaajia Biodiversiteetin turvaamistehtävien osuus työajasta Lähde: Primmer Eeva and Wolf, Steven. Organizational competencies and biodiversity conservation in Finnish forest management: Empirical accounting of adaptation to environmental change. Manuscript in review at Ecology and Society.

30 Kättä pidempää harkintaan

31 Tekijöitä läheltä ja kaukaa Arto Naskali Metla, talous Leila Suvantola Joensuun yliopisto, juridiikka Jukka Similä SYKE, juridiikka Juha Hiedanpää Metla, politiikka Eeva Primmer SYKE, politiikka SYKEn Joensuun toimipaikka (Taru Peltola, Pekka Jokinen, Pekka Leskinen, Raimo Heikkilä) monitieteinen lähestyminen Jukka-Pekka Jäppinen SYKE ja Lauri Saaristo, Tapio, ekosysteemilähestymistapahankeklusteri

32 SYKEn käynnistyviä hankkeita Herkkyysarviointi siitä, miten ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen vaikuttavat ekosysteemipalveluihin Mittakaavan merkitys ekosysteemien hallinnassa Kaupunkiekosysteemien palvelut ja haitat Ekosysteemilähestymistapaan pohjautuvan Euroopan Meristrategian toimeenpanon tietotarpeet Itämeren ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen (Itämeri-Stern) Pölyttäjät ekosysteemipalveluiden tuottajina

33 Ekosysteemipalvelut ja AMOt

34 Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen Verkosto FinLTSER

35 LTER-Europe ILTER Ecosystem Services Assessment project International LTER (ILTER)

36 Ekosysteemipalvelut metaforana

37 Ekosysteemipalvelun määrittäminen omaan tarpeeseen Kysymykseen vastaaminen tyhjältä pöydältä: ei poliittisesti määriteltyä käsitettä ei tutkijoiden määrittelemää käsitettä Sisältö ekosysteemipalvelu-metaforalle määritellään HyvAMOn hengessä toimijoiden yhteistyönä Mitä metsäekosysteemi tarjoaa paikallisille ihmisille, suomalaiselle yhteiskunnalle, globaalille ihmiskunnalle?

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Esityksen sisältö 1) Mitä metsien ekosysteemipalvelut ovat? 2) Mikä ekosysteemipalveluiden arvo

Lisätiedot

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Olli Saastamoinen, Matleena Kniivilä, Janne Alahuhta, Kyösti Arovuori, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne, Antti Otsamo & Matti Vaara Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Publications of the University

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod 2014 Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner & Anniina Haatanen European Forest Institute, Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut

Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut Syyskuu 2009 Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut FI Ekosysteemi Tukipalvelut Kuinka monimuotoisia ja odottamattomia ovatkaan suhteet niiden eliöiden välillä, jotka joutuvat taistelemaan keskenään. Charles

Lisätiedot

Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan

Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan Policy Brief: No. 8/2014 Ekosysteemit Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan Mitä uutta ekosysteemin käsitteellä ja liiketoimintaekosysteemeihin perustuvalla tarkastelutavalla on tarjota suomalaiselle

Lisätiedot

Ekologisen tiedon visualisointi ja rajatyö kaupunkiluonnon hallinnassa

Ekologisen tiedon visualisointi ja rajatyö kaupunkiluonnon hallinnassa Ekologisen tiedon visualisointi ja rajatyö kaupunkiluonnon hallinnassa Ari Jokinen, Eveliina Asikainen, Pertti Ranta ja Ville Viljanen Luontotiedon keruu kattavasti ja systemaattisesti tuottaa laajoja

Lisätiedot

Katsaus tiedon etnografioihin Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu

Katsaus tiedon etnografioihin Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu Katsauksia Johanna Tuomisaari ja Taru Peltola Katsaus tiedon etnografioihin Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu Johdanto Modernin yhteiskunnan yhtenä leimallisena piirteenä pidetään tieteellisen

Lisätiedot

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Saija Kuusela, Mirja Rantala ja Riikka Paloniemi Saija Kuusela Mirja Rantala Riikka Paloniemi METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Kuusela, S., Rantala,

Lisätiedot

Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleis sopimus

Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleis sopimus Maa- ja elintarviketalous 135 Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleis sopimus Katriina Soini, Eija Pouta, Tapani Kivinen, Marja Uusitalo (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos VTT TIEDOTTEITA 2593 Mika Nieminen, Ville Valovirta & Antti Pelkonen Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos Kirjallisuuskatsaus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2593 Systeemiset innovaatiot ja

Lisätiedot

- luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan

- luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan ELÄMÄÄ METSÄSSÄ - luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan Diplomityö Maiju Suomi 2013 Valvoja: Pekka Heikkinen Ohjaaja: Kimmo Lylykangas Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 341 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA Lapsiperheiden varhaisen tukemisen

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ 11 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ Tapio Litmanen, Jaakko Kuustonen, Kari Jokela SISÄLLYSLUETTELO 11.1 Riskien hahmottaminen... 502 11.2 Riskiajattelun yleistyminen... 503 11.3 Riskianalyysi päätöksenteon

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Numeroiden harhaa vai toteutuksen työkaluja? - indikaattorien käyttö maatalouden ympäristöpoliittisessa suunnittelussa

Numeroiden harhaa vai toteutuksen työkaluja? - indikaattorien käyttö maatalouden ympäristöpoliittisessa suunnittelussa 16 Numeroiden harhaa vai toteutuksen työkaluja? - indikaattorien käyttö maatalouden ympäristöpoliittisessa suunnittelussa Väitöskirja Anja Yli-Viikari 100 90 80 70 kg/ha 60 50 40 30 20 10 0 1985 19861987198819891990

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.)

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.) K IRJA VEDESTÄ ANJA PORTIN (toim.) Tekstit: kirjoittajat Kuvat: valokuvaajat Suomennokset: englannista Olli-Pekka Haavisto (s. 29, 49, 65 ja 87), portugalista Anne Johansson (s. 81), indonesiasta Anu

Lisätiedot

Metsänomistajat ja virallinen luonnonsuojelu

Metsänomistajat ja virallinen luonnonsuojelu Metsänomistajat ja virallinen luonnonsuojelu Riikka Paloniemi Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden laitos Ilmo Massa Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden laitos ja yhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja mahdollisuudet muutokseen sopeutumiseksi

Ilmastonmuutoksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja mahdollisuudet muutokseen sopeutumiseksi Ilmastonmuutoksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja mahdollisuudet muutokseen sopeutumiseksi Juha Pöyry Syke / Luontoympäristökeskus Ympäristöhyödyt työryhmän kokous 03.09.2012 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141 Maa- ja elintarviketalous 141 Green Care terveyttä ja hyvinvointia maatilalta Anja Yli-Viikari, Taina Lilja, Katariina Heikkilä, Anna Kirveennummi, Tapani Kivinen, Ulla Partanen, Leena Rantamäki-Lahtinen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot