Paula Horne. Ekosysteemipalvelut ja niiden tuotteistaminen. Metsien ekosysteemipalvelut ja niiden kaupallinen merkitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paula Horne. Ekosysteemipalvelut ja niiden tuotteistaminen. Metsien ekosysteemipalvelut ja niiden kaupallinen merkitys"

Transkriptio

1 Ekosysteemipalvelut ja niiden tuotteistaminen Metsien ekosysteemipalvelut ja niiden kaupallinen merkitys Metsäekosysteemipalveluista elinkeinoiksi hankkeen loppuseminaari Paula Horne Pellervon taloustutkimus PTT

2 Esityksen sisältö Tarve ekosysteemipalveluille - Kysyntä Ekosysteemit osana biotaloutta Miksi ekosysteemipalveluita pitäisi tuotteistaa, yhteiskunnan näkökulma? Miksi yritysten kannattaisi ottaa ES-palvelut huomioon? Mitä on ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen? Mitkä ovat tuotteistamisen edellytykset? Metsäelinkeino maanomistajan näkökulmasta - Tarjonta Tunnistavatko metsänomistajat ekosysteemipalvelut? Miten he näkevät ES-palveluiden merkityksen? Ovatko he kiinnostuneita tuotteistamisesta ja millä ehdoin? Löytyykö metsien ES-palveluille markkinoita? Tuotteistamisen mekanismeja ja markkinoita Säätely ja markkinalähtöiset mekanismit Esimerkit Luonnonarvopankit

3 Biodiversiteetin, ekosysteemipalveluiden ja biotalouden kytkentä Biodiversiteetti ja ylläpitävät palvelut tuottavat ekosysteemipalvelut Ekosysteemipalvelut ovat luonnon tuottamia hyötyjä ihmisille Biotaloudessa ihminen käyttää ja jalostaa ekosysteemipalveluita Horne, 2011

4 Ekosysteemipalveluiden potentiaali on tunnistettu Luonnonarvoilla ja luonnonvaroja ylläpitävillä prosesseilla on suuri merkitys biotaloudelle. Nämä ekosysteemipalvelut tarjoavat meille mahdollisuuksia monenlaiseen liiketoimintaan. Samalla luonto ja luonnon kokemus ovat meille tärkeä hyvinvoinnin lähde. Luonnonarvoihin perustuvat, terveyttä edistävät hyvinvointipalvelut ovat kasvava toimiala. Luontomatkailu- ja hyvinvointipalveluilla voidaan lisätä sekä kotimaisten että ulkomaalaisten tuomia tuloja merkittävästi. Uutta liiketoimintaa voidaan rakentaa ekosysteemipalveluiden varaan myös rakentamisessa sekä vesien- ja maisemanhoidossa. Energian talteenotto sekä vedenkierron. pienilmaston ja kasvillisuuden hyödyntäminen ovat osa kestävää rakentamista ja yhdyskuntasuunnittelua. Toukokuu 2014

5 Miksi ekosysteemipalveluita pitäisi tuotteistaa, yhteiskunnan näkökulma? Monilla aineettomilla ja hinnattomilla hyödyillä on merkittävää arvoa ja niiden olemassaolo vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin yhteiskunnan kannalta palveluiden turvaaminen tärkeää Julkinen ohjaus yksi keinoista, joilla palvelut turvataan Joidenkin markkinattomien ekosysteemipalveluiden tapauksessa markkinoiden luominen täydentäisi julkista ohjausta kannustaa esimerkiksi maanomistajia ylläpitämään myös sellaisia palveluita, joista he eivät itse muuten hyötyisi Vaihdanta markkinoilla mahdollista kuitenkin vain joidenkin ekosysteemipalveluiden kohdalla Useilla ekosysteemipalveluilla on jo markkinat ja joillekin ne on kysynnän muuttuessa luontaisesti kehittymässä

6 Miksi yritysten kannattaisi ottaa ES-palvelut huomioon? Liikeidea Tuotanto Sääntely Maine Markkinat Rahoitus 5 riskiä tai mahdollisuutta yrityksille

7 Miksi yritysten kannattaisi ottaa ES-palvelut huomioon? Tuotanto Säätely Maine Millaisia ovat yrityksesi päivittäiset toiminnat, kulut ja prosessit? Onko tuotantokustannukset korkeampia tai matalampia ES-palveluiden takia? Mitä ES-palveluita käytetään raaka-aineissa ja prosesseissa? Onko ES-sääntelymekanismeja/taloudellisia instrumentteja, jotka rajoittavat/edesauttavat yrityksen toimintaa? Millaisia vaikutuksia ES-palveluilla on yrityksen brändiin, imagoon, työntekijöiden saatavuuteen ja vuorovaikutuksen sidosryhmien kanssa? Markkinat ja tuotteet Ovatko ES-palvelut osa yrityksesi tuotetta/tuotteita tai prosesseja? Kiinnittävätkö asiakkaat ES-palveluihin huomiota? Vaikuttaako ES-palvelut tuotteen hintaan tai markkinaosuuksiin? Rahoitus ja talous Onko vaikutuksia kustannuksiin ja rahoituksen saatavuuteen?

8 ES-palvelut ja tuotannon arvoketju Arvoketju: kaikki ylä- ja alavirran toiminnat, jotka liittyvät yrityksen toimintaan Tarjontaketju: toimijoiden verkosto (esim. raaka-aineiden tuottajat, osavalmistus, tuotanto, kokoonpano, varastointi, jakelu, tukkukaupat ja vähittäiskauppa) joka hoitaa tuotannon, jakelun ja myynnin kuluttajalle. Kaikilla toimijoilla on oma vaikutuksensa ja riippuvuutensa ekosysteemipalveluihin. Toimittaja 1 Alihankkija 2 Yrityksen toiminta Alavirran arvoketju Ekosysteemipalvelut

9 Mitä on ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen? Uuden, kilpailukykyisen, asiakkaan tarpeet tyydyttävän tuotteen tai palvelun kehittämistä ja markkinoille tuomista Palvelun paketointia: tarkempaa määrittelyä, profilointia, palvelun asiakaslähtöistä kehittämistä Arvoketju Parempi tuote/palvelu Arvoketju Ekosysteemipalvelu Jalostusprosessi Tuote Ekosysteemipalvelu

10 Mihin tuoteominaisuuksiin voidaan vaikuttaa?

11 Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen ja markkinoiden luominen 1. Ekosysteemipalveluiden tunnistaminen yritysidea: hankinta ja jalostaminen tuotantopanos Puuntuotanto Metsäteollisuus Puuaines Maanomistajat Ekosysteemi: metsä Vesitalous Vedenottamo Juomavesi Riista Metsästysseura Liha, virkistys Maksu 2. Tuotteistaminen: jalostaminen, arvoketju, lopputuotemarkkinat 3. Ekosysteemipalvelun haltijan halukkuus tarjota 4. Markkinoiden luominen Lopputuotemarkkinat

12 Kuka ekosysteemipalveluita ostaa ja myy? Ekosysteemipalveluiden tuottajia: Yksityiset maanomistajat, yritykset Kunnat, valtio Ostajat globaalista yhteisöstä yksittäiseen ihmiseen, kuluttajien preferensseillä merkitystä Myynnin/vuokran kannalta omistusoikeudet keskeinen kysymys

13 Tarjonta: Metsäelinkeino maanomistajan näkökulmasta Tunnistavatko metsänomistajat ekosysteemipalvelut? Miten he näkevät ESpalveluiden merkityksen? Ovatko he kiinnostuneita tuotteistamisesta ja millä ehdoin? Löytyykö metsien ESpalveluille markkinoita?

14 Metsänomistajien metsissään tunnistamat ekosysteemipalvelut Puuntuotanto tunnistetaan yleisimmin Varsin yleisesti tunnistetaan myös Marjastus ja sienestys Eliöiden ympäristö Maisema Metsäkulttuurin siirtäminen Myös säätelypalveluita Metsien tuottama hyöty Kyllä Ei Ei osaa sanoa % metsänomistajista Puuntuotanto Marjastus ja sienestys Elinympäristö metsän eliöille Maisema Metsäkulttuurin siirtäminen seuraavalle sukupolvelle Virkistys ja ulkoilu Energiapuun tuotanto Riistanhoito Hiilensidonta ilmakehässä Luonto-oppimisen ympäristö lapsille Eroosion ehkäisy Luontomatkailuympäristö Veden puhdistuminen maaperässä Pölyttäjät (hunajan tuotanto) Melun torjunta Tulvien ehkäisy Muu 1) ) Muut tunnistetut hyödyt: Tutkimuskäyttö, luonto, lampaat, laavuelämä, ekologinen hyödyntäminen, pienen metsäpalstan hoitotyöt, ilma, suoja kylmiltä tuulilta, mökkitonttien vuokraus, kalastus, uinti, ojitus, asutushistoria, me-henki 14

15 Ekosysteemipalveluiden tärkeys omalta kannalta Metsänomistajille ja yhteismetsäosakkaille itselleen tärkeimmät hyödyt: 1. Puuntuotanto 2. Metsäkulttuurin jatkuvuus 3. Energia 4. Virkistys ja ulkoilu 5. Marjastus ja sienestys Metsien tuottama hyöty Tärkein % vastaajista Toiseksi tärkein Kolmanneksi tärkein Puuntuotanto Metsäkulttuurin siirtäminen seuraavalle sukupolvelle Energiapuun tuotanto Virkistys ja ulkoilu Marjastus ja sienestys Riistanhoito Maisema 4 9 Elinympäristö metsän eliöille Hiilensidonta ilmakehässä Veden puhdistuminen maaperässä 1 1 1

16 Ekosysteemipalveluiden tärkeys lähiympäristölle ja yhteiskunnalle metsänomistajien näkemykset Lähiympäristölle tärkeimmät: Luonnon antimet Virkistys- ja ulkoiluhyödyt Yhteiskunnalle tärkeimmät: Puuntuotanto Hiilensidonta Energiapuun tuotanto Metsäkulttuurin jatkuvuus Elinympäristö metsän eliöille 16

17 Kiinnostus ekosysteemipalveluiden tuottamiseen omissa metsissä Vajaa puolet kiinnostunut erilaisista toimintamalleista Metsän vuokraus puuntuotantoon ei juuri kiinnosta Kiinnostaa Toimintamalli % vastaajista Hiilensidontapalvelun myynti 43 Luontoarvojen myynti 38 Maisema-arvokauppa 38 Metsän vuokraaminen matkailukäyttöön 35 Metsän vuokraaminen puuntuotantoon 11

18 Tuotteistamisen mekanismeja ja markkinoita 1) Julkisen sektorin ohjaamat/luomat mekanismit Säätelyn kautta luodut markkinat, joiden tavoitteena sisäistää haittakustannukset yrityksille ja kuluttajille: Cap-and-trade -tyyppiset mekanismit, luontoarvopankit (Conservation Banking) Maksut ekosysteemipalveluiden tuottamisesta (Payments for Environmental Services, PES) Markkinoiden kehittämisen syy: Yhteiskunta pyrkii turvaamaan ekosysteemipalveluiden säilymisen ja luo mekanismeja, joiden kautta kaupankäynti on mahdollista 2) Yksityiset mekanismit ja markkinat Tuotteen myynti: puu, maataloustuotteet suora taloudellinen hyöty tuottajalle, elinkeino Tuotantotavan/ominaisuuden myynti: vapaaehtoinen sertifiointi Yksityiset maksut ekosysteemipalveluiden tuottamisesta maisema-arvokauppa, vesivarojen suojelu, hiilen sidonta Markkinoiden kehittymisen syy: Tuottajan ja ostajan taloudellinen hyöty (ml. riskien hallinta, imago, eettisyys, edelläkävijyys)

19 Säätelyn kautta luodut markkinat Asetetaan raja yhteiskunnan hyväksymälle ekosysteemien käytön tasolle Tason saavuttaminen toisille muita halvempaa mahdollistaa kaupankäynnin Yhteiskunnalle aiheutetut kustannukset sisäistetään yritysten (+kuluttajien) kustannuksiksi Esimerkkejä: Luontoarvopankit (monimuotoisuus, kosteikot) (USA - Conservation Banking, Wetland Banking) Päästökauppa

20 Vapaaehtoisia mekanismeja Sertifiointi Esim. metsäsertifiointi (PEFC, FSC), maataloustuotannon sertifiointi (GlobalG.A.P) Ekosysteemipalveluiden käytön vapaaehtoiset maksut esimerkiksi eettisistä syistä Mekanismien käytön syitä: Markkinaetu (kasvava kysyntä, imago, edelläkävijyys, riskien hallinta) Välttämättömyys (pääsy markkinoille) Tuotantotapa näkyy (ainakin periaatteessa) tuotteen markkinoilla määräytyvässä hinnassa tai markkinoille pääsyssä

21 Ostajana valtio tai globaali yhteisö Petojen suojelukorvaukset saamelaiskylille (Ruotsi) Palvelu: petokantojen ylläpito Palvelun tuottaja: saamelaiskylät Palvelun ostaja: Ruotsin valtio Bush Tender suojeluohjelma (Australia): Palvelu: arvokkaiden luontokohteiden suojelu Palvelun tuottaja: yksityiset maanomistajat Palvelun ostaja: valtio Ekosysteemipalveluiden tuotanto metsänhoidon ja laidunnuksen keinoin (Nicaragua): Palvelut: luonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilensidonta Palvelun tuottajat: maanomistajat Palvelun ostajat: Maailman ympäristörahasto GEF Lähde: Kniivilä, M., Horne, P., Hytönen, M., Jäppinen, J.-P., Naskali, A, Primmer, E. & Rinne, J Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen. PTT raportteja 227.

22 Kuitenkin myös markkinalähtöisempiä esimerkkejä: Luontoarvopankit (Conservation Banking, USA): Palvelu: suojelua tarvitsevien lajien elinympäristöjen suojelu Palvelun tuottajat: maanomistajat Palvelun ostajat: mm. yritykset, joiden hankkeet vähentävät luontoarvoja jossakin muualla Pullovesiyhtiöt Evian ja Vittel, valuma-alueen ja vesivarojen suojelu (Ranska): Palvelu: valuma-alueen suojelu, vesivarojen suojelu, juomaveden hyvän laadun ylläpitäminen Palvelun tuottajat: maanviljelijät, maanomistajat Palvelun ostaja: Evian, Vittel INBion ja Merckin sopimus lääkeaineiden etsimiseksi (Costa Rica) Palvelu: lääkeaineet Palvelun tuottaja: Costa Rican kansallinen biodiversiteetti-instituutti INBio Palvelun ostaja: Lääkeyhtiö Merck Myös sertifioiduista metsistä saatu puu (esim. PEFC, FSC) Palvelu: kestävästi tuotettu puu Palvelun tuottaja: metsänomistaja Palvelu ostaja: metsäteollisuus Lähde: Kniivilä, M., Horne, P., Hytönen, M., Jäppinen, J.-P., Naskali, A, Primmer, E. & Rinne, J Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen. PTT raportteja 227.

23 Luontoarvopankki Luontoarvopankki = alue, jonka monimuotoisuutta tai ekosysteemipalveluita lisätään, ennallistetaan tai suojellaan myyntitarkoituksessa Kun alue on saavuttanut asetetut ekologiset vaatimukset, luontoarvopankin omistaja voi myydä osuuksia (credits) esimerkiksi yrityksille, joiden toiminta vahingoittaa vastaavia luontoarvoja jossain muualla Osuuksien hinta voi määräytyä markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella Kniivilä, Kosenius & Horne 2014

24 Luontoarvopankin osapuolet Hook ja Shadle (2013) Kniivilä, Kosenius & Horne 2014

25 Johtopäätöksiä (1/2) Kaupankäynnin mahdollistaminen on keino turvata ekosysteemipalveluiden säilyminen ja lisätä luonnosta saatavaa taloudellista hyötyä Vain joillekin ekosysteemipalveluille voidaan tai on edes järkevää luoda markkinoita Joillakin palveluilla markkinat jo olemassa, mutta lisätuotteistaminen mahdollista Ekosysteemipalveluiden kirjo on laaja ja tarvitaan monenlaisia ohjauskeinoja ja myös kaupankäynnin toteuttamiseen monenlaisia mekanismeja Joissakin mekanismeissa tavoitteena turvata palveluiden saatavuus tai estää haittoja, toiset puhtaasti markkinalähtöisiä - molempia tarvitaan Markkinalähtöisten palveluiden kehittämiseen pätevät osin yleiset yritystoiminnan säännöt

26 Johtopäätöksiä (2/2) Mittakaavaeroja: Yksittäiset tapaukset/ paikallinen vaikutus: esim. maisemakauppa, maatilamatkailu, pölytyspalvelut ym. Laajempi vaikutus: sertifiointi, kansainväliset mekanismit Kilpailu resursseista kiihtyy ja tarve uudenlaisiin keinoihin tulevaisuudessa entistäkin suurempi, myös Suomessa Suomessa tarvitaan kaupankäynnin mahdollistavien mekanismien kehittämistä, osin pelisääntöjen selkiyttämistä, tietoisuuden lisäämistä Mallia kansainvälisistä esimerkeistä Luontoarvopankit voisivat olla kokeilun arvoisia Suomessakin

27 Kirjallisuutta Arovuori, K. ja Saastamoinen O MAATALOUDEN EKOSYSTEEMIPALVELUIDEN LUOKITTELU SUOMESSA. PTT työpapereita s Kniivilä, M., Arovuori, K., Auvinen, A.-P., Vihervaara, P., Haltia, E., Saastamoinen, O. ja Sievänen, T MITEN MITATA EKOSYSTEEMIPALVELUITA: OLEMASSA OLEVAT INDIKAATTORIT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN SUOMESSA. PTT työpapereita s Kniivilä, M., Horne, P., Hytönen, M., Jäppinen, J-P., Naskali, A., Primmer, E., ja Rinne, J MONIA HYÖTYJÄ METSISTÄ - EKOSYSTEEMIPALVELUIDEN YHTEISTUOTANTO JA TUOTTEISTAMINEN. PTT raportteja s Kniivilä, M., Kosenius, A.-K. ja Horne, P LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN. PTT työpapereita s Kniivilä, M. ja Saastamoinen, O MARKKINAT EKOSYSTEEMIPALVELUIDEN OHJAUS- JA EDISTÄMISKEINONA, PTT työpapereita 154, 32 s Kosenius, A-K., Haltia, E., Horne, P., Kniivilä, M. ja Saastamoinen O EKOSYSTEEMIPALVELUIDEN ARVO? ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA SUOMEN METSISTÄ, SOISTA, MAATALOUSMAISTA JA SISÄVESISTÄ. PTT raportteja s Rämö, A-K., Horne, P. ja Primmer, E YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN NÄKEMYKSET METSISTÄ SAATAVISTA HYÖDYISTÄ. PTT raportteja s Rämö, A-K., Horne, P. ja Primmer, E EKOSYSTEEMIPALVELUIDEN TUOTANTO YHTEISTOIMINTAVERKOSTOISSA. PTT työpapereita s.

28 Kiitos!

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Esityksen sisältö 1) Mitä metsien ekosysteemipalvelut ovat? 2) Mikä ekosysteemipalveluiden arvo

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto 4.4.2013 METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto Saija Sirkiä Maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimusvaroista rahoitetut METSO-tutkimushankkeet tuottivat uutta tietoa METSO-ohjelman

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Kohti kestävää ja aidosti vihreää taloutta. Ekosysteemipalvelujen arvo ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa: Synteesi ja etenemissuunnitelma

Kohti kestävää ja aidosti vihreää taloutta. Ekosysteemipalvelujen arvo ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa: Synteesi ja etenemissuunnitelma Kohti kestävää ja aidosti vihreää taloutta Ekosysteemipalvelujen arvo ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa: Synteesi ja etenemissuunnitelma Suomen TEEB TEEB for Finland Kehittämispäällikkö Jukka-Pekka

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Olli Saastamoinen, Matleena Kniivilä, Janne Alahuhta, Kyösti Arovuori, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne, Antti Otsamo & Matti Vaara Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Publications of the University

Lisätiedot

METSIEN SUOJELUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

METSIEN SUOJELUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 71 (heinäkuu 2004) METSIEN SUOJELUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIRJALLISUUSKATSAUS Jaakko Pulli

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun

virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun Elvyttääkö lähiympäristö? Tulviiko kaupunki? Missä ihmiset kohtaavat? virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region POHJOISEN LUONNONVARA-ALAN KEHITTÄMISOHJELMA vuosille 2007-2013 Luonnonvara-alan kehittämisohjelman laatimista ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Lisätiedot

RAPORTTI EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN HAASTATTELUISTA

RAPORTTI EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN HAASTATTELUISTA RAPORTTI EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN HAASTATTELUISTA Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen Sisällys 1 TAUSTAA HAASTATELLUISTA YRITYKSISTÄ...

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys. Toukokuu 2013

Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys. Toukokuu 2013 Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys Toukokuu 2013 Sisällysluettelo 1. Esipuhe... 2 2. Johdanto... 3 1.2. Arjen hyvinvoinnin haasteita... 4 Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikentyminen...

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot: taloudellinen analyysi

Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot: taloudellinen analyysi Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot: taloudellinen analyysi Jari Kuuluvainen Tutkijoiden metsäpalaverin III seminaari 1-3.12.04 Taustaa Suomessa metsäohjelmat ovat 1960-luvulta lähtien olleet keskeisiä

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vihreiden ympäristöohjelma

Vihreiden ympäristöohjelma Vihreät De Gröna Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 3.4.2011 HUOM: KIELENHUOLTO TEKEMÄTTÄ - RAAKAVERSIO Vihreiden ympäristöohjelma Lisenssi: CC0 Sisällysluettelo Johdanto...1 OSA I Ekosysteemien

Lisätiedot