Suuren järven pilaantuminen ja toipumiskehitys ekologisen tilan muutokset ja luokituksen relevanssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suuren järven pilaantuminen ja toipumiskehitys ekologisen tilan muutokset ja luokituksen relevanssi"

Transkriptio

1 Suuren järven pilaantuminen ja toipumiskehitys ekologisen tilan muutokset ja luokituksen relevanssi Kimmo T. Tolonen 1, Heikki Hämäläinen 1, Jarmo J. Meriläinen 1, Arja Palomäki 2 & Juha Karjalainen 1 1 Bio- ja Ympäristötieteiden laitos, PL 35, Jyväskylän yliopisto 2 Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus, PL 35, Jyväskylän yliopisto

2 EnvEurope-hanke Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an intergrated and shared system for ecosystem monitoring EU Life+ rahoitettu ( ) Budjetti noin 6 milj. 11 EU-maata (Italia, Suomi (JyU), Saksa, Romania, Unkari, Puola, Liettua, Itävalta, Espanja, Ruotsi ja Bulgaria) Perustuu eurooppalaiseen LTER-verkostoon (Long-Term Ecological Research) Mukana akvaattisialimnologipäivät ja terrestrisiä seurantapaikkoja , Helsinki

3 EU:n Vesipuitedirektiivi (2000) Velvoittaa jäsenvaltioita luokittelemaan vesistöjensä ekologisen tilan Järvien luokittelu perustuu: A. Biologisiin laatutekijöihin 1) Kasviplanktoniin 2) Rantavyöhykkeen päällysleviin 3) Vesikasvillisuuteen 4) Pohjaeläimiin 5) Kaloihin B. Biologisia tekijöitä tukeviin tekijöihin 1) Hydro-morfologiset muuttujat 2) Fysikaalis-kemialliset laatutekijät

4 Tolonen K.T., Hämäläinen H., Meriläinen J.J., Palomäki A. & Karjalainen J The relevance of ecological status to ecosystem functions and services in a large boreal lakes (under review). Tutkittiin suuren järven ekologisen tilan kehitystä suhteessa kuormituksen muutoksiin viimeisen puolen vuosisadan aikana Pyrittiin selvittämään ilmentääkö järven ekologinen tila lajistollista monimuotoisuutta, ekosyysteemin toimintoja ja ekosysteemipalvelujen tarjontaa Voidaanko järven ekologista tilaa pitää relevanttina mittarina ekosysteemin todellisille suojelullisille arvoille? Tutkimuskohteena 8 Päijänteen eri tavoin kuormitukselle altistunutta osa-allasta

5 Ekosysteemin toiminta (ecosystem functions): Biotan sisäiset esim. perustuotanto, sekundäärituotanto, tuotannon siirtotehokkuus ravintoketjuissa/verkoissa, ekosysteemien, yhteisöjen ja populaatioiden vakaus (resistance to and resilience after disturbances) Eliöiden ja niiden epäorgaanisen ympäristön väliset toiminnot esim. ravinteiden kierto Ekosysteemipalvelut (ecosystem services) Tuotantopalvelut (provisioning services) esim. ravinto (viljelykasvit, karja, kalakannat, riista), vesi, puu, energia, biokemikaalit (lääkkeet), geneettiset resurssit Säätelypalvelut (regulating services) esim. ilmaston säätely, taudinaiheuttajien säätely, pölytys, jätteiden käsittely, luonnonkatastroofien säätely Tukipalvelut (supporting services) esim. ravinteiden kierto Kulttuuripalvelut (cultural services) esim. virkistyskäyttö, esteettiset arvot, tieteelliset ja koulutukselliset arvot On arvioitu, että jäljellä olevan villin luonnon säilyttämisestä saatava taloudellinen etu olisi vähintään satakertainen sen menettämiseen verrattuna (Balmford et al. 2002, Science)

6 WFD ecological status classification and aims of protection in relation to framework of ecosystem structures, functions and services Luokittelun kehittämisen fokus Ilmentääkö vesistön tilan luokittelu ekosysteemin toimintaa? kykyä tuottaa ihmiselle välttämättömiä ekosysteemipalveluja?? Paine (rehevöityminen ym.) Tilan mittari? Toimivat luokittelumuuttujat TP

7 Päällysveden fosforipitoisuus Päijänteellä voimakkaan kuormituksen vaiheessa Fosfori-, typpi- ja orgaaninen kuormitus Pohjoisja Keski-Päijänteellä vuosina

8 Päällysveden fosforipitoisuudet Päijänteellä kesä-elokuussa vuosina

9 Päällysveden typpipitoisuudet Päijänteellä kesä-elokuussa vuosina

10 Alusveden happipitoisuudet Päijänteellä vuosina

11 Päijänteen ekologisen tilan kehitys vuosina

12 Järven ekologinen tila suhteessa lajistolliseen monimuotoisuuteen, ekosysteemin toimintaan ja ekosysteemipalvelujen tarjontaan.

13 Tilan paraneminen välttävästö/tyydyttävästä hyväksi mahdollista kohtuullisessa ajassa kun suojelu/kunnostustoimet tarpeeksi tehokkaita Voimakkaassa kuormituksessa biologisten muuttujien (kasviplankton vs. pohjaeläimet) vasteet päinvastaiset Kasviplanktonin biomassan pieneneminen jätevesien inhibiition vaikutuksesta Ekologisen tilan muutoksen vasteet kuormituksen vähenemiseen johdonmukaisia Ekologisen tilan ajalliset muutokset biologisten tekijöiden ja vedenlaadun perusteella olivat enimmäkseen samansuuntaisia ja saavuttivat hyvän tilan suunnilleen samanaikaisesti Järven ekologinen tila ilmentää ainakin jossain määrin lajistollista monimuotoisuutta, ekosysteemin toimintoja ja ekosysteemipalvelujen tarjontaa (kalan saalis ja arvokalojen lisääntymispotentiaali) Tärkeimmät tulokset ja johtopäätökset Puoltaa luokituksen relevanssia ja käyttökelpoisuutta päätöksenteon välineenä

14 Kritiikkiä ja suosituksia Luokituksen kehittäminen ollut liian ravinnekuormituslähtöistä Entäs muut paineet? Suomalaisessa luokittelujärjestelmässä sisävesissä mukana vain ravinteet (TP & TN) Direktiivissä annetut näkösyvyys, lämpötilat, happi ja ph rutiininomaisesti mitataan/analysoidaan. Miksi ei käytetä? Eläinplankton ei mukana VPD:ssä Toiminnallisesti merkittävä linkki kasviplanktonin ja kalojen välillä Pitäisi seurata rutiininomaisesti vähintään LTER-verkoston järvissä!!!!! Tulevaisuuden tutkimuksellisena haasteena selvittää vesistöjen ekologisen tilan suhdetta laajempaan valikoimaan ekosysteemin toimintoja ja palveluita myös spatiaalisesti tarkastellen (joukossa järviä) Tähän mennessä biodiversiteettitutkimus on keskittynyt tarkastelemaan diversiteetin ja toimintojen välistä suhdetta, kun ekosystemipalvelututkimus on ollut pääosin kuvailevaa ilman ymmärrystä taustalla vaikuttavasta monimuotoisuudesta ja ekosysteemeiden toiminnoista (Cardinale et al. 2012)

15 Kirjallisuus: Balmford, A., Bruner, A., Cooper, P., Costanza, R., Farber, S., Green, R.E., Jenkins, M., Jefferiss, P., Jessamy, V., Madden, J., Myers, N., Naeem, S., Paavola, J., Rayment, M., Rosendo, S., Roughgarden, J., Trumper, K. & Turner, R.K. (2002) Economic reasons for conserving wild nature. Science, 297, Cardinale, B.J., Duffy, J.E., Gonzalez, A., Hooper, D.U., Perrings, C., Venail, P., Narwani, A., Mace, G.M., Tilman, D., Wardle, D.A., Kinzig, A.P., Daily, G.C., Loreau, M., Grace, J.B., Larigauderie, A., Srivastava, D.S. & Naeem, S. (2012) Biodiversity loss and its impacts on humanity. Nature, 486, Kiitos

Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu

Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu Suoseura Finnish Peatland Society ISSN 0039-5471 Helsinki 2014 Suo 65(1): 1 15 Suo 65(1) Research 2014 articles 1 Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu Ecosystem services, voluntariness

Lisätiedot

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti 19.3.2013 1 Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti Suomen ympäristökeskus Pellervon taloustutkimus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Institute

Lisätiedot

Soiden ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu tuloksia soisimmasta Suomesta

Soiden ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu tuloksia soisimmasta Suomesta ISBN 978-951-40-2412-2 (PDF) ISSN 1795-150X Soiden ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu tuloksia soisimmasta Suomesta Anne Tolvanen ja Artti Juutinen (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Olli Saastamoinen, Matleena Kniivilä, Janne Alahuhta, Kyösti Arovuori, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne, Antti Otsamo & Matti Vaara Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Publications of the University

Lisätiedot

Limnologipäivät 2013 Ovatko vesistötutkimuksen ja -hoidon menetelmät ajan tasalla?

Limnologipäivät 2013 Ovatko vesistötutkimuksen ja -hoidon menetelmät ajan tasalla? Limnologipäivät 2013 Ovatko vesistötutkimuksen ja -hoidon menetelmät ajan tasalla? Säätytalo, Helsinki 10. 11.4.2013 Ohjelma Keskiviikko 10.4.2013 Vesistötutkimustiedon käyttö hallinnossa ja päätöksenteossa

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 1/2013 Irtonumero 12 Taloudellinen arvottaminen

www.vesitalous.fi 1/2013 Irtonumero 12 Taloudellinen arvottaminen www.vesitalous.fi 1/2013 Irtonumero 12 Taloudellinen arvottaminen Ilmoittaudu näytteilleasettajaksi: www.yhdyskuntatekniikka.fi Yhdyskuntatekniikka 2013 näyttely Yhdyskuntatekniikka 2013 Jyväskylän Paviljonki

Lisätiedot

Jyväsjärven tilan kehitys 1840-2000 Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet

Jyväsjärven tilan kehitys 1840-2000 Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet Jyväsjärven tilan kehitys 184-2 Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Hydrobiologian ja limnologian pro gradu -tutkielma Jorma Keränen 2.9.21 2 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen PTT raportteja 227 PTT Reports 227 Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen Matleena Kniivilä Paula Horne Marjatta Hytönen Jukka-Pekka Jäppinen Arto Naskali Eeva

Lisätiedot

Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut

Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut Syyskuu 2009 Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut FI Ekosysteemi Tukipalvelut Kuinka monimuotoisia ja odottamattomia ovatkaan suhteet niiden eliöiden välillä, jotka joutuvat taistelemaan keskenään. Charles

Lisätiedot

HELSINGIN KESTÄVÄ VIHERRAKENNE Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa

HELSINGIN KESTÄVÄ VIHERRAKENNE Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa HELSINGIN KESTÄVÄ VIHERRAKENNE Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa TIIVISTELMÄ RAPORTIN KÄSITTEISTÖÄ 1. JOHDANTO... 10 1.1. Tutkimustyön

Lisätiedot

Ekosysteemipalvelut - käsite ja käytäntö

Ekosysteemipalvelut - käsite ja käytäntö Ekosysteemipalvelut - käsite ja käytäntö HyvAMO-palaveri 20.11.2008 Eeva Furman SYKE Ympäristöpolitiikan tutkimusohjelma Esityksen runko Historia Käsitteet Käyttö Mitä uutta? Tulkinnasta Suomen metsissä

Lisätiedot

MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖN RAHOITTAMA TUTKIMUSYHTEENVETO VUONNA 2014 PÄÄTTYNEISTÄ HANKKEISTA JA KURKISTUS VUODEN 2015 HAKUUN

MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖN RAHOITTAMA TUTKIMUSYHTEENVETO VUONNA 2014 PÄÄTTYNEISTÄ HANKKEISTA JA KURKISTUS VUODEN 2015 HAKUUN MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖN RAHOITTAMA TUTKIMUSYHTEENVETO VUONNA 2014 PÄÄTTYNEISTÄ HANKKEISTA JA KURKISTUS VUODEN 2015 HAKUUN 1 JOHDANTO 4 VUONNA 2014 PÄÄTTYNEET HANKKEET TUTKIMUSALOITTAIN 6 SISÄLLYS

Lisätiedot

Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys

Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys 145 Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys Kati Räsänen, Merja Saarinen, Sirpa Kurppa, Frans Silvenius, Inkeri Riipi, Riikka Nousiainen, Leena Erälinna, Laura Mattinen, Sirkka Jaakkola, Sanna Lento,

Lisätiedot

Ympäristö ja eettisyys elintarviketuotannossa - todentamisen ja tuotteistamisen haasteet

Ympäristö ja eettisyys elintarviketuotannossa - todentamisen ja tuotteistamisen haasteet MTT:n selvityksiä 11 Ympäristö ja eettisyys elintarviketuotannossa - todentamisen ja tuotteistamisen haasteet Anu Seppälä, Pasi Voutilainen, Minna Mikkola, Asko Mäki-Tanila, Helmi Risku-Norja, Katriina

Lisätiedot

Alueellisen ekotehokkuuden määrittely

Alueellisen ekotehokkuuden määrittely 1 / 44 29.3.2012 Alueellisen ekotehokkuuden määrittely Pekka Lahti Jukka Heinonen Ari Nissinen Jari Rantsi Jyri Seppälä Eeva Säynäjoki tvtt Tutkimusraportti VTT-R-00939-12 a Espoo 2012 a aa 29.3.2012 2

Lisätiedot

UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI. Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015

UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI. Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI YHTEISTYÖSSÄ: Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 ISBN 978-952-448-413-8 ISSN 2342-1363

Lisätiedot

Pro Terra. No. 15. MAA, JOSTA ELÄMME II Maaperätieteiden päivien laajennetut abstraktit

Pro Terra. No. 15. MAA, JOSTA ELÄMME II Maaperätieteiden päivien laajennetut abstraktit Pro Terra No. 15 MAA, JOSTA ELÄMME II Maaperätieteiden päivien laajennetut abstraktit Liisa Pietola ja Martti Esala (toim.) HELSINGIN YLIOPISTO SOVELTAVAN KEMIAN JA MIKROBIOLOGIAN LAITOS 2002 1 ISBN 952-10-0780-X

Lisätiedot

Kohti kestävää ja aidosti vihreää taloutta. Ekosysteemipalvelujen arvo ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa: Synteesi ja etenemissuunnitelma

Kohti kestävää ja aidosti vihreää taloutta. Ekosysteemipalvelujen arvo ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa: Synteesi ja etenemissuunnitelma Kohti kestävää ja aidosti vihreää taloutta Ekosysteemipalvelujen arvo ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa: Synteesi ja etenemissuunnitelma Suomen TEEB TEEB for Finland Kehittämispäällikkö Jukka-Pekka

Lisätiedot

Kommentti vesienhoitosuunnitelmaehdotuksiin sekä merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaehdotukseen

Kommentti vesienhoitosuunnitelmaehdotuksiin sekä merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaehdotukseen SÄHKÖNTUOTANTO LAUSUNTO 1(5) ELY-keskukset Ympäristöministeriö Kommentti vesienhoitosuunnitelmaehdotuksiin sekä merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaehdotukseen Vesienhoitosuunnitelmat sekä merenhoitosuunnitelma

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6.

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6. Innovaatiotoiminta: Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan I Keskusteluaiheita Discussion Papers 1.6.2011 No 1252 Innovaatiotoiminta Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan Jari Hyvärinen * * ETLA Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Hiidenveden kunnostus 2012-2015 -hanke Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

1. LUONNONMUKAISEN MAATALOUDEN

1. LUONNONMUKAISEN MAATALOUDEN 1. LUONNONMUKAISEN MAATALOUDEN PERUSTEET 1.1 KESTÄVÄ KEHITYS JA MAATALOUS Maatalous on harvoja elinkeinoja, joissa tuotanto perustuu uusiutuvien luonnonvarojen hoitoon. Elintarviketuotanto ja sen kestävyys

Lisätiedot

Samaan aikaan toisaalla

Samaan aikaan toisaalla Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa Tarinoita, tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista Communicating the Baltic COBWEB SISÄLTÖ Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa

Lisätiedot

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 83 / 2014 Arja Palomäki, Heikki Alaja, Irene Kuhmonen ja Pekka

Lisätiedot

Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö

Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Muru Juurola Heimo Karppinen Muru Juurola ja Heimo Karppinen Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö Juurola, M. & Karppinen, H. 2003. Sosiaalinen kestävyys ja

Lisätiedot

1. Johdanto. Maarian allas

1. Johdanto. Maarian allas 1 1. Johdanto Tämä raportti on laadittu Aurajokisäätiölle osana Maarian allas-hanketta. Maarian allas -hanke on saanut osarahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leadertoimintalinjasta Varsin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot