Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille"

Transkriptio

1 Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille 2004 (päivitetty 7/2006)

2 ESIPUHE 2 Ravintolisäopas on tarkoitettu sekä elintarvikevalvontaviranomaisten että elintarkealan toimijoiden käyttöön. Oppaan tarkoituksena on antaa tietoa ravintolisiä koskevista määräyksistä, niiden soveltamisesta ja valvonnasta. Oppaan on valmistellut perustettu työryhmä. Työryhmään kutsuttiin jäseniksi: - Proviisori Kaija Heikkilä, Luontaistuotealan Tukkukauppiaitten Liitto ry - Jaostopäällikkö Esko Niemi, Tullilaboratorio - Yliproviisori Ulla Närhi, Lääkelaitos - Lääninelintarviketarkastaja Merja Rinta-Koski, Länsi-Suomen lääninhallitus - Toiminnanjohtaja Mika Rönkkö, Suomen Luontaistuotekauppiaitten Liitto ry - Elintarviketarkastaja Marja-Leena Tuominen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus - Tutkimuskemisti Tarja Vanninen, Päivittäistavarakauppa ry. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin johtaja Auli Suojanen. Asiantuntijana ja sihteerinä ovat toimineet ylitarkastaja Sanna Viljakainen, välisenä aikana ylitarkastaja Britta Wiander ja ylitarkastaja Sari Kankaanpää. Työryhmä on saanut kesän 2004 aikana eri tahoilta lausuntoja oppaaseen. Opas julkaistaan toistaiseksi vain sähköisenä Elintarviketurvallisuusviraston kotisivulla, koska opasta päivitetään tarpeen mukaan. Mahdolliset korjausehdotukset pyydetään lähettämään Elintarviketurvallisuusvirastoon ylitarkastaja Sari Sippolalle Työryhmä on laatinut myös syksyn 2003 aikana ohjeet ravintolisäilmoituksen tekemiseksi sekä antanut ohjeet ravintolisiin lisättävien ravintoaineiden puhtaudesta. Molemmat löytyvät Elintarviketurvallisuusviraston kotisivulta. Helsingissä (Päivitetty )

3 SISÄLLYSLUETTELO 3 ESIPUHE JOHDANTO RAVINTOLISÄASETUS Määritelmät Ilmoitusmenettely Ravintolisien ominaiset aineet Pakkausmerkinnät Yleiset pakkausmerkinnät Ravintolisäasetuksen (571/2003) mukaiset pakkausmerkinnät Muut pakkausmerkinnät Markkinointi Lääkkeelliset väitteet Tutkimusnäyttöä edellyttävät väitteet Ravitsemukselliset väitteet Muu huomioon otettava lainsäädäntö RAVINTOLISÄN RAJAUS Rajaus lääkkeisiin Rajaus erityisruokavaliovalmisteisiin Karamellien ja purukumien luokittelu Uuselintarvikelainsäädäntö ja ravintolisät Alkoholilainsäädäntö ja ravintolisät Eläinperäiset raaka-aineet ja tuotteet ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILTA VAADITTAVAT HAKEMUKSET/ILMOITUKSET Elintarvikehuoneiston hyväksyttäminen Omavalvontasuunnitelma Ravintolisäilmoitus VALVONTA Omavalvonta Viranomaisvalvonta Elintarviketurvallisuusvirasto Lääninhallitukset Kunnalliset valvontaviranomaiset Tullilaitos Elintarviketurvallisuusviraston eläinten terveys ja hyvinvointiyksikkö/eläinlääkinnällinen rajatarkastus Pakkokeinot ja seuraamukset...32 LIITTEET...36 Liite 1 Ravintolisäasetus (571/2003) Liite 2 Ravintolisädirektiivi (2002/46/EY) Liite 3 Ravintolisäilmoituslomake ja lomakkeen täyttöohje Liite 4 Yhteystietoja

4 1 JOHDANTO 4 Ravintolisät ovat elintarvikkeita, vaikka ne saattavat muistuttaa ulkonäöltään ja käyttötavaltaan lääkkeitä. Ravintolisiä ovat esimerkiksi vitamiinien, kivennäisaineiden, kuidun ja rasvahappojen saantiin tarkoitetut valmisteet sekä erilaiset yrttivalmisteet. Niissä käytetyillä valmistusaineilla ei saa olla lääkkeellisiä vaikutuksia, eivätkä ne saa olla hyväksyttyjä lääkekäyttöön. Ravintolisiä käytetään yleensä jonkin ravitsemuksellisen ominaisuutensa vuoksi esim. vitamiinien, kivennäisaineiden tai rasvahappojen lähteinä täydentämään ruokavaliota. Ravintolisillä voi olla myös fysiologinen eli elintoiminnallinen vaikutus esim. ruoansulatukseen, verenpaineeseen tai kolesteroliin. Luontaistuoteala arvioi, että vuotiaista suomalaisista % käyttää ravintolisiä säännöllisesti ja 60 % satunnaisesti. Yhtä ravintoainetta sisältäviä valmisteita, kuten rautaa, kalsiumia, seleeniä tai kromia käyttää noin 1,4 miljoonaa ihmistä lähinnä satunnaisesti. Luontaistuoteala on ryhmitellyt ravintolisät seuraavasti: Vitamiinit ja kivennäisaineet Kasveja tai kasviuutteita sisältävät valmisteet Kuitu- ja painonhallintavalmisteet Lesitiini- ja rasvahappovalmisteet Levävalmisteet Mehiläistuotteet Urheiluravinteet Muut ravintolisät Suomen markkinoilla oli vuonna 2006 arviolta noin 2500 erilaista ravintolisää (ent. erityisvalmisteet ja ravintoainevalmisteet). Ravintolisien myyntikanavia ovat luontaistuote- ja terveyskaupat (noin 330 myymälää), elintarvikeliikkeet ja päivittäistavarakaupat (n myymälää) sekä apteekit (noin 800 kpl). Lisäksi kuntosalit, urheiluliikkeet, urheiluravintovalmistemyymälät, kampaamot, hoitolat tms. myyvät ravintolisiä. Ravintolisien myynti on myös laajentunut postimyyntiin, verkostomarkkinointiin ja nettimyyntiin.

5 5 2 RAVINTOLISÄASETUS Elintarvikelaki 23/2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä 571/2003, perustuu EU:n ravintolisiä koskevaan direktiiviin 2002/46/EY Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista 296/2006 Erityisvalmisteasetus 349/1989, kumottu Valtioneuvoston asetuksella 570/ Määritelmät Ravintolisäasetuksen 571/2003 (ks. liite 1) mukaisesti ravintolisällä tarkoitetaan puristeena, kapselina, pastillina, tablettina, pillerinä, jauheena, tiivisteenä, uutteena, nesteenä tai muussa vastaavassa annosmuodossa myytävää valmiiksi pakattua valmistetta, jota pidetään kaupan elintarvikkeena. Ravintolisät nautitaan pieninä annoksina ja niistä saatavalla energiamäärällä ei ole merkitystä ruokavalion kannalta. Elintarviketurvallisuusvirasto katsoo, että mikäli ravintolisästä saatavan energian määrä ei ylitä 200 kj (50 kcal) vuorokaudessa valmisteen enimmäisannostusohjeen mukaan, sillä ei ole merkitystä energian saannin kannalta. Ravintolisillä tarkoitetaan kaikkia kumotun erityisvalmisteasetuksen tarkoittamia erityisvalmisteita ja ravintoainevalmisteita. Erityisvalmisteet ja ravintoainevalmisteet ovat käsitteinä poistuneet. Ravintolisien tarkoitus on niille ominaisten ravintoaineiden tai muiden aineiden vuoksi täydentää ruokavaliota tai muulla tavalla vaikuttaa ihmisen ravitsemuksellisiin tai fysiologisiin toimintoihin. Niitä ei ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista ruokavaliota. Lääkelain (395/1987) nojalla lääkkeiksi luokitellut valmisteet eivät ole ravintolisiä. Ravintolisäasetus on tullut voimaan Se perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/46/EY (ks. liite 2). Valmisteiden, jotka eivät täytä asetuksen vaatimuksia, pitäminen kaupan on ollut kiellettyä lukien. Asetus erityisvalmisteista (349/1989) on kumottu lähtien. 2.2 Ilmoitusmenettely Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisää, on viimeistään yhtä kuukautta (1 kk) ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus ravintolisästä Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoitus vaaditaan myös, kun valmisteen koostumus sille ominaisten aineiden osalta muuttuu tai kun valmiste poistuu markkinoilta. Elintarviketurvallisuusvirasto katsoo ilmoitusvelvollisuuden täytetyksi, kun ilmoitus saapuu virastoon kaikkine vaadittavine tietoineen ja liitteineen. Ravintolisäilmoituksen pakollisia liitteitä (ravintolisäasetus 7 ) ovat: 1. Malli valmisteessa käytettävistä pakkausmerkinnöistä, josta ilmenevät sekä lakisääteiset että vapaaehtoiset pakkausmerkinnät ja mahdollisuuksien mukaan myös pakkaukseen suunnitellut kuvat 2. Analyysitodistus tai muu vastaava todistus ravintolisälle ominaisista aineista (lopullisesta tuotteesta)

6 6 Ravintolisäasetuksen (571/2003, 6 ) mukaan ravintolisälle ominaisten aineiden määrät on ilmaistava pakkausmerkinnöissä numeroin. Ilmoitettujen arvojen on oltava keskiarvoja, jotka perustuvat valmistajan tuotteesta tekemään analyysiin. Analyysitodistus on oltava kaikista ilmoitetuista kemiallisista aineista, jotka ovat analysoitavissa. Analyysit tulee tehdä lopullisesta tuotteesta ja todistuksesta tulee ilmetä mm. analyysin tulos, analyysin tehnyt laboratorio, käytetty menetelmä ja muut tarpeelliset tiedot. Muiden kuin ravintoaineiden osalta vaaditaan ravintolisälle ominaisesta aineesta joko analyysitodistus (esim. allisiini, lykopeeni, Lactobacillus acidophilus -bakteeri) tai valmistajan antama allekirjoitettu todistus, spesifikaatti, sertifikaatti, resepti tms. (esim. islanninjäkälä, acerolakirsikka, yrtit). Uutteiden kohdalla tulee ilmoittaa, mm. mitä kasvinosaa valmisteeseen on käytetty sekä minkälaista uuttomenetelmää (liuotin, uuttotapa jne.) on käytetty. Jos ilmoituksen allekirjoittajalla/allekirjoittajilla ei ole oikeutta toiminimen kirjoittamiseen, liitteenä tulee olla myös valtakirja. Muita ilmoitukseen liitettäviä liitteitä voi olla esim. tuote-esite. Virasto lähettää toimijalle vastauskirjeen ravintolisäilmoituksen saapumisesta. Jos ilmoitus on puutteellinen, pyytää virasto täydentämään sitä. Vastaanottoilmoitus ei tarkoita, että Elintarviketurvallisuusvirasto on arvioinut tuotteen koostumuksen tai pakkausmerkintöjen lainmukaisuutta tai hyväksynyt tuotteen elintarvikemääräysten mukaiseksi. Vastaanotettu ilmoitus liitteineen lähetetään tiedoksi ja valvontaa varten tuotteen valmistus- tai maahantuontikuntaan ja ko. lääninhallitukseen sekä tullilaitokselle, mikäli kyseessä on maahantuotu tuote. Jos valmisteella on useita vastuussa olevia toimijoita (esim. useita maahantuojia), tulee heidän kaikkien tehdä ilmoitus ko. ravintolisästä. Ilmoituksessa ja pakkausmerkinnöissä annettujen tietojen tulee olla yhteneväiset. Ilmoitus on tehtävä aina valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan muuttuessa. Kun ilmoitus koskee ravintolisän poistumista markkinoilta, tulee ilmoittaa myös ajankohta, jolloin tuote tulee poistumaan markkinoilta, esim. viimeisen erän parasta ennen -päivämäärä. Ravintolisäilmoituksen vastaanottamisesta peritään 25 euron (vuonna 2006) suuruinen maksu. Maksua ei kuitenkaan peritä ilmoituksesta ravintolisän poistumisesta markkinoilta. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisena, mutta Elintarviketurvallisuusvirasto suosittelee valmiin lomakepohjan käyttöä. Lomake ja lomakkeen täyttöohje löytyvät suomeksi ja ruotsiksi (lomake myös englanniksi) Elintarviketurvallisuusviraston kotisivulta (ks. liite 4.). 2.3 Ravintolisien ominaiset aineet Ravintolisälle ominaisella aineella tarkoitetaan ravintoainetta, kuten vitamiinia tai kivennäisainetta, tai muuta ainetta, jolla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus. Ravintoaineeksi voidaan katsoa myös mm. kuitu, aminohapot, ravintorasvat, rasvahapot ja hiilihydraatit ja muuksi ominaiseksi aineeksi kasvi, yrtti tai mikrobi.

7 Ravintolisissä voidaan käyttää ravintolisäasetuksen liitteessä 1 lueteltuja vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka ovat liitteessä 2 luetellussa muodossa. Lisäksi ravintolisä voi vuoden 2009 loppuun asti sisältää myös muita vitamiineja ja kivennäisaineita ja niiden yhdisteitä, jos kyseinen aine on ollut käytössä ravintolisissä jo vähintään yhdessä yhteisön jäsenmaassa. Edellytyksenä on tällöin, että aineen käytöstä ravintolisissä on jätetty vaaditut asiakirjat ennen EU:n komissiolle eikä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ole antanut kielteistä lausuntoa asiasta. Toimijan on tarvittaessa osoitettava valvontaviranomaisille, että kyseinen aine täyttää edellä mainitut ehdot. Lista niistä vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteistä, joista on toimitettu asiakirjat EU:n komissiolle viimeistään löytyy internetsivuilta: Ravintolisäasetuksen mukaan kauppa- ja teollisuusministeriö voi säätää ravintolisien sisältämien vitamiinien ja kivennäisaineiden vähimmäis- ja enimmäismääristä. Näitä rajoja ei toistaiseksi (heinäkuu 2006) mennessä ole annettu. Koska tuotteita myydään nimenomaan ravintoaineiden lähteenä, katsoo Elintarviketurvallisuusvirasto, että ravintolisät, joista saadaan vitamiineja ja kivennäisaineita annostusohjeen mukaan nautittuna vähintään 30 % EU:n asettamasta vuorokautisen saannin vertailuarvosta/päivittäisestä saantisuosituksesta (KTMp 1496/1993) 1, täyttävät elintarvikelain (23/2006) 9 :n vaatimukset. Elintarvikelain 9 :n mukaan elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä: 1. elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja lain 1 :n 1, 3 ja 4 kohta huomioon ottaen riittävät tiedot; 2. elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja; 3. elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä. Elintarviketurvallisuusvirasto pitää ravintolisien myyntiä vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteenä elintarvikelain 9 :n mukaan harhaanjohtavana, mikäli saanti vuorokausiannoksesta on alle 30 % EU:n asettamasta vuorokautisen saannin vertailuarvosta/päivittäisestä saantisuosituksesta. Mikäli vitamiinin tai kivennäisaineen määrä vuorokausiannoksessa on vähintään 15 % vuorokautisen saannin vertailuarvosta, määrä voidaan merkitä pakkaukseen, mutta ko. vitamiinia tai kivennäisainetta ei tule korostaa pakkausmerkinnöissä, esimerkiksi elintarvikkeen nimessä. Ylärajojen eli ravintoaineiden vuorokautisen enimmäissaannin osalta asia ratkaistaan elintarvikkeen ja lääkkeen rajanvetona. Asiaa on käsitelty tarkemmin kohdassa

8 8 Taulukko 1. Ravintolisien sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet ja niiden vuorokautinen vähimmäissaanti valmistetta annostusohjeen mukaan nautittaessa (30 % vuorokautisen saannin vertailuarvosta/päivittäisestä saantisuosituksesta). Vitamiini Minimimäärä/vrk Kivennäisaine Minimimäärä/vrk A-vitamiini µg Kalsium mg D-vitamiini 1 1,5 µg Magnesium 1 90 mg E-vitamiini 1 3 mg Rauta 1 4,2 mg K-vitamiini 2 22,5 µg Kupari 2 0,3 mg Tiamiini (B 1 -vit.) 1 0,42 mg Jodi 1 45 µg Riboflaviini (B 2 -vit.) 1 0,48 mg Sinkki 1 4,5 mg Niasiini 1 5,4 mg Mangaani 2 0,6 mg B6-vitamiini 1 0,6 mg Natrium mg Foolihappo 1 60 µg Kalium mg B 12 -vitamiini 0,3 µg Seleeni 2 16,5 µg Biotiini 1 0,045 mg Kromi 2 12 µg Pantoteenihappo 1 1,8 mg Molybdeeni 2 15 µg C-vitamiini 1 18 mg Fluori 2 1,05 mg Kloori mg Fosfori mg 1 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 1496/ Scientific Committee on Food on 6 March 2003 (SCF/CS/NYT/GEN/18 final). Opinion of the Scientific Committee on Food on the revision of reference values for nutrition labelling. European Commission, Brussels. Ravintoaineiden lisäksi muita ravintolisiin käytettyjä aineita ovat esim. kasvit, kasviuutteet, yrtit, mehiläisvalmisteet, mikrobit, luujauho, dolomiitti, tuhka, sarvijauho ja eloperäiset ainekset. Ravintolisien muista aineista tai niiden pitoisuuksista ei toistaiseksi (heinäkuu 2006) ole annettu tarkempia määräyksiä. Elintarviketurvallisuusvirasto on laatinut ohjeet käytettyjen ravintoaineyhdisteiden puhtausvaatimuksista. Ne löytyvät Elintarviketurvallisuusviraston kotisivulta (ks. liite 4.). 2.4 Pakkausmerkinnät Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 1084/2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ravintoarvomerkinnöistä 1496/1993 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä 571/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista Neuvoston asetus maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa (2092/91/ETY) (muutos 2491/2001) Lisäksi on otettava huomioon erityismerkinnöistä ja varoituksista annetut säädökset ja ohjeet Pakkausmerkintäopas (Elintarvikeviraston valvontaopas-sarja 1/2003) Elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnät Opas merkintöjen tekijöille ja valvojille (Elintarvikeviraston julkaisuja 12/2001) Vastuu pakkausmerkintöjen tekemisestä ja oikeellisuudesta on elintarvikealan toimijalla, joka valmistaa, pakkaa tai tuo maahan ravintolisiä.

9 Merkintöjen, erityisesti varoitusmerkintöjen, tulee olla helposti havaittavia, riittävän isokokoisin kirjaimin tehtyjä, helposti luettavia, ymmärrettäviä sekä pysyvällä tavalla tehtyjä. Pakkausmerkinnät eivät saa olla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia. Ravintolisien pakkausmerkinnät on pääsääntöisesti tehtävä suomen ja ruotsin kielellä. 9 Asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 1084/2004, 6 S-LEVÄTABLETTI Spirulinalevätabletti Ravintolisä 290 tabl, 116 g Ainesosat: spirulinalevää x %, inuliinia, paakkuuntumisenestoaineita E 460, E 551, pintakäsittelyainetta E 470 b. Asetus ravintolisistä 571/2003, 5 Suositeltava vuorokausiannos: 5 tablettia päivässä, josta saadaan spirulinalevää x g/vrk. Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Parasta ennen: xx.yy.2007 Valmistaja: Yritys Oy, Kauppakuja 2, Paikkakunta Kuva 1. Esimerkki ravintolisän pakkausmerkintöihin vaatimuksia asettavista säädöksistä Yleiset pakkausmerkinnät Yleisten pakkausmerkintäsäännösten mukaan myös ravintolisien pakkauksissa tulee olla seuraavat perustiedot: - Elintarvikkeen nimi Nimi ilmoittaa lyhyesti ja täsmällisesti, minkä elintarvikkeen pakkaus sisältää (esim. kalsiumtabletti, kauranversouute.) Ravintolisä-termi, joka myös pitää olla, ei yksinään riitä nimeksi. Tavaramerkki tai kauppanimi ei korvaa elintarvikkeen nimeä. Ravintolisän kauppanimi tai nimen osa ei saa myöskään olla sama kuin lääke- tai rohdosvalmisteen nimi. - Sisällön määrä - Valmistajan, pakkaajan tai Euroopan unionissa toimivan myyjän nimi ja osoite - Ainesosaluettelo Ainesosalla tarkoitetaan ainetta tai valmistetta, myös lisäainetta, jota on käytetty elintarvikkeen valmistuksessa ja jota on jäljellä lopullisessa elintarvikkeessa jossakin muodossa. Kaikki ai-

10 nesosat tulee luetella painon mukaan alenevassa järjestyksessä reseptin mukaan. Elintarviketurvallisuusvirasto katsoo, että vitamiinit ja kivennäisaineet tulisi yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi ilmoittaa ainesosaluettelossa kemiallisella nimellä (esim. askorbiinihappo tai tiamiinihydrokloridi). Yliherkkyyttä aiheuttavien ainesosien ja niistä tehtyjen valmisteiden ilmoittaminen on aina pakollista, silloinkin kun niitä ei ole käytetty elintarvikkeen ainesosina sellaisenaan, vaan ne ovat joutuneet elintarvikkeeseen muuta kautta. Pakollisia ilmoitettavia ainesosia (1084/2004 ja 888/2005) ovat: - gluteenia sisältävät viljat (vehnä, ruis, ohra, kaura, speltti, kamut) ja viljatuotteet - äyriäiset ja äyriäistuotteet - kananmunat ja munatuotteet - kalat ja kalatuotteet - maapähkinät ja maapähkinätuotteet - soija ja soijatuotteet - maito ja maitotuotteet (ml. laktoosi) - pähkinät ja pähkinätuotteet - selleri ja sellerituotteet - sinappi ja sinappituotteet - seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet - rikkidioksidi ja sulfiitti (yli 10 mg/kg tai 10 mg/l) Myös niiden lisäaineiden alkuperä on ilmoitettava, jotka on valmistettu edellä mainituista ainesosista. Ainesosan määrä tulee ilmoittaa pakkausmerkinnöissä silloin, jos ainesosaa korostetaan pakkausmerkinnöissä. - Parasta ennen -merkintä tai viimeinen käyttöajankohta - Alkuperämaa tai alue, jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan - Elintarvike-erän tunnus - Käyttöohje (ks. kohta 2.4.2) - Varoitusmerkintä (ks. kohta 2.4.2) - Säilytysohje tarvittaessa - Juoman ja kiinteän elintarvikkeen alkoholipitoisuus tarvittaessa Lisää tietoa yleisistä pakkausmerkintäsäännöistä löytyy Pakkausmerkintäoppaasta (ks. liite 4). 10

11 11 Kauranversouute 50 ml Ravintolisä Maahantuoja: Kauppa Oy Itukuja 6, Kunta Parasta ennen xx.yy.2007 Ainesosat: Kauranversot, etanoli Lopullinen etanolipitoisuus n. 50 til.-% Suositeltava vuorokausiannos: tippaa 3-5 kertaa päivässä. Suositeltu vuorokausiannos (30-75 tippaa) sisältää: tuoretta kauranversoa mg. Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. Kuva 2. Esimerkki kasviuutevalmisteen pakkausmerkinnöistä Ravintolisäasetuksen (571/2003) mukaiset pakkausmerkinnät Ravintolisäasetuksen mukaan ravintolisän pakkauksessa tulee olla seuraavat merkinnät yleisten merkintöjen lisäksi: - Ravintolisä-termi (ruotsiksi kosttillskott ) - Valmisteelle ominaisten ravintoaineiden tai aineiden luokkien nimet tai maininta näiden ravintoaineiden tai aineiden luonteesta Ominaisten ravintoaineiden luokalla tarkoitetaan ryhmää, johon ravintolisälle ominainen aine voidaan luokitella. Luokkia ovat esimerkiksi vitamiinit, kivennäisaineet, kuidut, flavonoidit, aminohapot, rasvahapot tai kasvi- tai yrttiuutteet. Luonteella voidaan esimerkiksi flavonoidien kohdalla tarkoittaa antioksidanttisuutta tai maitohappobakteerien kohdalla probioottisuutta. Luokan tai luonteen voi tuoda esille esimerkiksi elintarvikkeen nimessä. - Ravintolisälle ominaisten aineiden määrä vuorokausiannoksessa Ravintolisälle ominaisten aineiden määrät on ilmoitettava pakkausmerkinnöissä valmistajan suosittelemana tuotteen vuorokausiannoksena numeroin. Vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta käytettävät yksiköt on mainittu ravintolisäasetuksen liitteessä 1. Ilmoitetut arvot ovat keskiarvoja, jotka perustuvat valmistajan tuotteesta tekemään analyysiin. Valmisteen kuorilo tai sidosaine tulee ottaa huomioon ilmoitettaessa ravintoaineen määrää. Ravintolisälle ominaisten aineiden määrä on ilmaistava aina prosenttiosuutena päivittäisen saannin vertailuarvosta, mikäli vertailuarvo on olemassa kyseiselle aineelle. Vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta vertailuarvo on esitetty ravintoarvoista annetun KTM:n päätöksen (1496/1993) liitteessä. Mikäli ravintoarvopäätöksessä ei ole vertailuarvoa ko. aineelle, on mahdollista käyttää myös EU:n tieteellisen komitean vuonaa 2003 antamia vertailuarvoja ravintolaineille (Opinion of the Scientific Committee on Food on the revision of reference values for nutrition labelling, expressed on 5 March 2003).

12 Vitamiinien ja kivennäisaineiden kohdalla tulee myös ottaa huomioon yhdisteiden vitamiiniaktiivisuus ja ominaisten aineiden kohdalla ilmoittaa sinä osuutena, jolla on fysiologista aktiivisuutta (esim. tiamiinihydrokloridi tulee ilmoittaa vapaana tiamiinina) Katso uudet karotenoidien vastaavuuskertoimet (A-vitamiinin ilmoittaminen) internetsivuiltamme osoitteesta j t/pakkausmer kinn t/ravintoarvomerkinnat/a-vitamiinin_ilmoittaminen/. Elintarviketurvallisuusvirasto katsoo, että pakkauksessa ilmoitetun ominaisen aineen keskiarvoon sekä analyysissa saadun tulokseen nähden voidaan yleensä sallia seuraavat poikkeamat: alitukset enintään -20 % ja ylitykset enintään +20 %. Tämän lisäksi otetaan huomioon laboratorion arvioima mittausepävarmuus. - Suositeltava vuorokausiannos - Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää - Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena - Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa Elintarviketurvallisuusvirasto suosittelee edellä mainittuja varoitusten ja mainintojen sananmuotoja käytettäväksi pakkausmerkinnöissä. Elintarviketurvallisuusviraston mukaan mahdollisissa sisäpakkauksissa tulisi olla vähintään elintarvikkeen nimi, parasta ennen -merkintä tai viimeinen käyttöajankohta, käyttöohje ja/tai suositeltava vuorokausiannos sekä varoitusmerkinnät. Ravintolisän pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa ei saa esittää tai viitata siihen, että tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei yleensä saa riittävästi ravintoaineita. Ei saa myöskään esittää ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata tällaisiin tietoihin. Ravintolisälle kuitenkin sallitaan tietyin ehdoin ilmoittaa ravitsemuksellisia väitteitä tai sen ominaisten aineiden ihmisen elintoimintoihin liittyvistä ominaisuuksista (ks. kappale 2.5), mutta esitetyt väitteet eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan. 12

13 13 Dolomiittitabletti 350 tabl. 224 g Ravintolisä Ainesosat: Dolomiittia, paakkuuntumisenestoainetta E 460, pintakäsittelyainetta E 470b. Suositeltava vuorokausiannos: 4 tablettia päivässä. Suositeltava vuorokausiannos sisältää kalsiumia 430 mg (54 %*) ja magnesiumia 260 mg (87 %*) *vuorokautisen saannin vertailuarvosta Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. Parasta ennen: xx.yy.2007 Valmistaja: Yritys Oy, Kauppakuja 2, Paikkakunta Kuva 3. Esimerkki kivennäisainevalmisteen pakkausmerkinnöistä Muut pakkausmerkinnät Ravintolisien pakkausmerkinnöissä tulee ottaa huomioon myös muusta lainsäädännöstä tulevat merkintävelvoitteet, kuten: Jos ravintolisä sisältää muuntogeenistä maissia, soijaa tai muita muuntogeenistä aineksista valmistettuja valmistus- ja lisäaineita, tulee muuntogeenisyydestä tehdä merkintä. EU-komission pysyvän komitean gmo-jaoston kokouksessa päätetyn tulkinnan mukaan asetuksen 1829/2003 soveltamisalaan eivät kuulu muuntogeenisen mikrobin avulla valmistetut fermentaatiotuotteet (esim. vitamiinit, aromiaineet ja aminohapot), joissa ei enää ole muuntogeenistä mikrobia jäljellä. Jos ravintolisän sisältämät kuivatut mausteyrtit, mausteet tai maustekasvit on säteilytetty mikrobiologisen laadun parantamiseksi, on säteilyttämisestä ilmoitettava pakkausmerkinnöissä. Jos ravintolisiä myydään luomutuotteina (bio, eko, luomu tai muu vastaava), tulee ottaa huomioon luomusäännökset. Luomutuotteiden valmistus, maahantuonti, pakkaaminen ja tukkumyynti kuuluvat erityisen valtiollisen luomuval-

14 vonnan piiriin. Luomutuotteiden merkinnöissä tulee näkyä kuuluminen luomuvalvonnan piiriin eli luomuvalvojan tunnus. Jos ravintolisä on makeutettu aspartaamilla, tulee merkinnöissä olla varoitus fenyylialaniinin lähteestä. Jos ravintolisä sisältää yli 10 prosenttia polyoleja, on pakkaukseen tehtävä merkintä liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia. Runsaasti jodia sisältäviin merilevävalmisteisiin on tehtävä varoitusmerkinnät. Jos tuotetta markkinoidaan laktoosittomana tai gluteenittomana, tulee ottaa huomioon erityisruokavaliovalmisteita koskeva lainsäädäntö (ks. kohta 3.2). Mikäli tuote sisältää ominaisena aineena kofeiinia tai kofeiinia sisältävää ainesosaa, Elintarviketurvallisuusvirasto suosittelee kofeiinivaroitusmerkintöjen tekemistä. Jne. Ravintolisien valmistajan tulee selvittää, sopiiko hänen valmistamansa tuote kaikille kuluttajille vai tulisiko pakkaukseen merkitä varoituksia tai käytön rajoituksia. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä ravintoarvomerkinnöistä ei sovelleta ravintolisiin. Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on laadittu Elintarvikeviraston opas (1/2003) ja se löytyy viraston kotisivulta (ks. liite 4.) Markkinointi Elintarvikelaki 23/2006 Kuluttajansuojalaki 38/1978 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä 571/2003 Terveysväitteiden valvontaopas (Elintarvikeviraston valvontaopas-sarja 3/2002) Ravintolisien markkinoinnista on määräyksiä elintarvikelaissa ja ravintolisäasetuksessa. Elintarvikevirasto on julkaissut Terveysväitteiden valvontaoppaan (3/2002), jossa selvennetään elintarvikelain tulkintaa erityisesti elintoimintoihin ja sairauden riskin vähentämiseen liittyvien väitteiden osalta. Opas löytyy Elintarviketurvallisuusviraston kotisivuilta (ks. liite 4.). Elintarvikelain 9 :n mukaan elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä on annettava totuudenmukaiset ja riittävät tiedot elintarvikkeesta. Harhaanjohtavien tietojen antaminen on kielletty. Tämä koskee myös internetsivuja, verkostomarkkinointia ja suullista markkinointia. Elintarvikkeiden markkinointiin sovelletaan myös kuluttajansuojalakia (38/1978). Kuluttajansuojalaki kieltää käyttämästä markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä. Markkinointi, joka ei sisällä kuluttajan terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja, on aina sopimatonta.

15 Lääkkeelliset väitteet Ravintolisäasetuksen mukaan ravintolisän pakkauksessa, esitteessä, mainonnassa tai muulla tavalla ei saa esittää ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä sellaisiin tietoihin saa viitata. Tuotteiden vaikutuksista ei saa luoda lääkkeellistä mielikuvaa esimerkiksi käyttämällä lääketieteellisiä termejä tai viittaamalla sairauden ihmisessä aiheuttamiin muutoksiin, oireisiin, vaivoihin tai kipuihin niin, että markkinointi antaa vaikutelman, että elintarvikkeella olisi sairauksia ennalta ehkäiseviä, hoitavia tai parantavia vaikutuksia. Vain lääkkeille ja rohdosvalmisteille voidaan esittää lääkkeellisiä käyttötarkoituksia. Tällaisten tuotteiden myynti edellyttää myyntilupaa Lääkelaitokselta, joka arvioi mm. tuotteen laatua, tehoa ja turvallisuutta. Kiellettyjä väitteitä, mikäli kyseessä on ravintolisä, ovat esim. - sopii maitoallergisille ja laktoosi-intolerantikoille - suoja bakteereilta ja viruksilta - auttaa verenpainetaudista kärsiviä - rouva X:n verisuonten kalkkeumat hävisivät valmisteella Y - anemiaan Tutkimusnäyttöä edellyttävät väitteet Elintoimintoväitteillä tarkoitetaan väitteitä, joissa kuvataan ravintoaineen tai jonkin ainesosan vaikutusta ihmisen elintoiminnoissa. Elintoimintoväitteet ovat sallittuja, jos ne pitävät paikkansa eikä niitä käytetä kuluttajan kannalta harhaanjohtavasti. Yleisesti hyväksyttyjä elintoimintoväitteitä ovat esim. - kuitu edistää suolen toimintaa - proteiineja tarvitaan uusien solujen muodostumiseen Jos väite koskee muuta kuin yleisesti tunnettua vaikutusta, kuten yhdiste x parantaa suorituskykyä ja palautumista, väitteen tulee perustua riittävään tieteelliseen näyttöön. Sairauden riskin vähentämiseen liittyvät väitteet vaativat aina kyseisellä elintarvikkeella tehtyä tuotekohtaista näyttöä. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Väitteitä, jotka edellyttävät valmistekohtaista tutkimusnäyttöä ovat esim. - lisää vastustuskykyä - auttaa hallitsemaan verenpainetta - vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin

16 2.5.3 Ravitsemukselliset väitteet 16 Ravitsemuksellisella väitteellä tarkoitetaan elintarvikkeesta annettavaa tietoa, jolla ilmoitetaan, viitataan tai vihjataan elintarvikkeella olevan erityisiä ravitsemuksellisia ominaisuuksia. Ravitsemukselliset väitteet voivat koskea esim. energiaa, aminohappoja, rasvaa ja ravintokuitua sekä vitamiineja ja kivennäisaineita. Jos niitä esitetään ravintolisissä, tulee toimijalla olla näyttöä väitteiden paikkansapitävyydestä. Ravitsemuksellisia väitteitä ovat esim. - ei laktoosia, laktoositon - sisältää runsaasti rautaa - runsaskuituinen - hyvä ω-3-rasvahappojen lähde Myöskään ravitsemukselliset väitteet eivät saa johtaa harhaan. Ravitsemuksellisia väitteitä on käsitelty myös Elintarvikkeiden ravintoarvomerkintäoppaan liitteessä 2 (ks. liite 4). 2.6 Muu huomioon otettava lainsäädäntö Hormonien käyttö ravintolisissä, kuten muissakin elintarvikkeissa, on kiellettyä. (Asetus vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 281/ ja elintarvikelaki 23/ ). Myös dopingaineiden käyttö on kielletty. Dopingilla tarkoitetaan urheilijan suorituskyvyn parantamista elimistölle vierain keinoin, kuten lääkkeitä käyttämällä. Doping voi parantaa urheilusuoritusta, mutta se voi myös aiheuttaa vakavia vahinkoja urheilijan terveydelle. Rikoslain (1889/39, luku 44, 6 ) mukaan dopingrikoksia ovat dopingaineiden valmistus, maahantuonti ja levittäminen. Rikoslain (luku 44, 16 ) mukaan dopingaineina pidetään Synteettisiä anabolisia steroideja ja niiden johdannaisia Testosteronia ja niiden johdannaisia Kasvuhormoneja Kemiallisia aineita, jotka lisäävät em. hormonien tuotantoa ihmiskehossa Valtioneuvoston asetus 705/2002 määrittelee rikoslain 44 luvun 16 :n dopingaineina pidettävät aineet. Suomen Antidopingtoimikunta on julkaissut oppaan "Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa 2006" (www.antidoping.fi). Tässä oppaassa luokitellaan dopingaineiksi paljon enemmän aineita kuin rikoslaissa. Urheilumaailman omat säädökset ovat siten tiukempia kuin rikoslaki. Ravintolisien valmistusaineina ei saa käyttää CITES-sopimuksen vastaisia uhanalaisia lajeja. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of

17 Wild Fauna and Flora) on yleissopimus (1973), joka säätelee n uhanalaisen kasvi- ja eläinlajin kansainvälistä kauppaa (esim. valas, tietyt hailajit). Sopimus koskee myös tavaroita, joiden raaka-aineena on käytetty sopimukseen kuuluvia lajeja tai niiden osia. CITES-sopimuksen on allekirjoittanut yli 160 maata. Sopimus tuli voimaan Suomessa EU-maissa on voimassa CITES-sopimusta tiukempi uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa koskeva lainsäädäntö (1997/338/EY, 2001/1808/EY). Lisäksi EU kieltää eräiden CITES-lajien tuonnin alueelle. Luettelo lajeista löytyy asetuksessa 2003/349/EY. 17

18 18 3 RAVINTOLISÄN RAJAUS Lääkelaki 395/1987 Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta 1024/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/24/EY ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta perinteisten kasvirohdosvalmisteiden osalta Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista 662/2000 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarvikeviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 1084/2004 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97 uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista Alkoholilaki 1143/1994 Ravintolisät kuuluvat elintarvikkeisiin, mutta voivat muistuttaa ulkomuodoltaan ja käyttötavaltaan lääkkeitä. Ravintolisillä ei korvata päivittäistä monipuolista ruokavaliota, koska ne eivät ole merkittäviä energianlähteitä. Niiden tarkoitus on täydentää ruokavaliota. 3.1 Rajaus lääkkeisiin Lääkelain 3 :n mukaan lääke on valmiste tai aine, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oiretta ihmisessä tai eläimessä. Lääkkeeksi katsotaan myös ihmisen tai eläimen terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseksi tai elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi sisäisesti tai ulkoisesti käytettävä valmiste tai aine. Lääkkeenä myytävällä valmisteella tulee aina olla Lääkelaitoksen myöntämä myyntilupa tai rekisteröinti. Rohdosvalmisteet ovat sellaisia perinteisesti lääkkeellisesti käytettyjä valmisteita, joiden vaikuttava aineosa tai aineosat ovat peräisin kasvi- tai eläinkunnasta, bakteereista tai kivennäisaineista. Rohdosvalmisteilla sekä homeopaattisilla ja antroposofisilla valmisteilla tulee olla Lääkelaitoksen myöntämä valmistekohtainen myyntilupa tai rekisteröinti. Lääkelaitos valvoo lääkkeitä, niiden valmistusta, jakelua, markkinointia ja myyntiä. Se valvoo myös terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. Lääkkeitä saadaan väestölle myydä vain apteekeista, sivuapteekeista tai lääkekaapeista. Rohdosvalmisteiden ja homeopaattisten tai antroposofisten valmisteiden myyntikanavana voi olla myös elintarvikeliike. Lääkelaitos päättää myyntiluvan tai rekisteröinnin myöntämisen yhteydessä valmisteen myyntipaikan (Lääkelaitoksen kotisivuilta tulostettavissa luetteloissa on tästä merkkinä E-kirjain). Lääkelaitos on vahvistanut ja julkaissut päätöksen lääkeluettelosta, joka sisältää kolme liitettä. Päätöksen liitteessä 1 on lueteltu aineet, jotka ovat lääkkeitä. Lääkkeiksi voidaan luokitella myös päätöksen liitteessä 2 luetellut rohdokset eli lääkkeelliseen käyttöön tarkoitetut kasvit samoin kuin vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet, joi-

19 den vuorokausiannokset ylittävät päätöksen liitteessä 3 olevat määrät. Vitamiinien ja kivennäisaineiden vuorokausittaiset enimmäispitoisuudet, joiden ylittyessä niitä sisältävät valmisteet voidaan luokitella lääkkeiksi, on esitetty myös taulukossa 2. Lääkkeitä voivat myös olla Lääkelaitoksen päätöksen liitteen 1 aineisiin ja liitteen 2 rohdoksiin lääkkeellisessä mielessä rinnastettavat lääkelain 3 :n mukaisesti käytettävät aineet ja rohdokset ja erinäiset tavanomaisista lääkkeistä olomuodoltaan, koostumukseltaan, valmistustavaltaan tai vaikutusmekanismiltaan poikkeavat valmisteet tai aineet, joita käytetään lääkkeinä. Tällaisia ovat muun muassa radioaktiiviset lääkevalmisteet, allergeenivalmisteet, rokotteet sekä lääkkeelliset kaasut. Lapsille tarkoitetut vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet voidaan luokitella lääkkeiksi. Taulukko 2. Lääkelaitoksen päätöksen 1024/2003 liitteessä 3 annetut rajat vitamiineille ja kivennäisaineille. 19 Vitamiini Määrä vuorokausiannoksessa aikuiselle Kivennäisaine Määrä vuorokausiannoksessa aikuiselle A-vitamiini 800 µg kalsium 800 mg D-vitamiini 5 µg fosfori 800 mg E-vitamiini 10 mg magnesium 350 mg K-vitamiini 70 µg rauta 18 mg tiamiini (B 1 -vit.) 1,4 mg sinkki 15 mg riboflaviini (B 2 -vit.) 1,6 mg jodi 150 µg niasiini 18 mg kupari 2 mg B 6 -vitamiini 2,2 mg mangaani 2,5 mg foolihappo 300 µg kromi 50 µg B 12 -vitamiini 3 µg seleeni 50 µg pantoteenihappo 4 mg kalium 3500 mg biotiini 30 µg C-vitamiini 60 mg beetakaroteeni 6 mg Elintarvikkeina voidaan joissakin tapauksissa myydä valmisteita, jotka sisältävät lääkeluettelon aineita ja/tai rohdoksia (esim. auringonhattua). Tällöin valmisteen käytön tulee perustua muuhun kuin valmisteen tai sen sisältämän aineen tai kasvin lääkkeelliseen vaikutukseen (ks. ravintolisien tarkoitus, kappale 2.1). Markkinoilla voi siis joissakin tapauksissa olla samoja aineita tai kasveja sisältäviä valmisteita, joiden valmistukseen ja myyntiin kohdistuvat erilaiset vaatimukset riippuen siitä, tuodaanko ne markkinoille lääkelainsäädännön vai elintarvikelainsäädännön mukaan. Jos ravintolisä sisältää lääkeluettelon aineita tai rohdoksia tai lääkeluettelossa mainitut vitamiinien tai kivennäisaineiden raja-arvot ylittyvät, valmisteelle olisi suositeltavaa hakea luokituspäätös Lääkelaitoksesta. Mikäli Elintarviketurvallisuusvirasto havaitsee ravintolisäilmoituksen vastaanoton yhteydessä tuotteen sisältävän lääkeluettelon aineita tai rohdoksia tai lääkeluettelossa mainitut vitamiinien tai kivennäisaineiden rajaarvot ylittyvät, Elintarviketurvallisuusvirasto suosittelee vastaanottoilmoituksessa ottamaan yhteyttä Lääkelaitokseen luokittelutarpeen arvioimiseksi. Vastaanottoilmoitus lähetetään tällöin tiedoksi myös Lääkelaitokselle. Lääkelaitos voi myös omaaloitteisesti luokitella valmisteen lääkkeeksi, jos se täyttää lääkkeen kriteerit. Ravintolisän ja rohdosvalmisteen pakkausmerkinnät eroavat selvästi toisistaan (ks. kuva 2.). Rohdosvalmisteiden pakkausmerkinnät määräytyvät lääkelain perusteella. Rohdosvalmisteen tai vahvemman (laimennosasteet D1-D3) homeopaattisen ja ant-

20 roposofisen valmisteen, joka on tuotu markkinoille lääkelainsäädännön perusteella, sisä- ja ulkopakkauksissa on merkintä ROHDOSVALMISTE NATURMEDEL. Myyntipäällyksessä on myös rohdosvalmisteen myyntiluvan numero (R xxx FIN). Rekisteröityjen homeopaattisten ja antroposofisten valmisteiden myyntipäällyksessä on merkintä HOMEOPAATTINEN VALMISTE HOMEOPATISKT MEDEL TAI ANTROPOSOFINEN VALMISTE ANTROPOSOFISKT MEDEL ja rekisteröintinumero (H xxx FIN). Lisätietoa homeopaattisten ja antroposofisten valmisteiden pitoisuuksien merkitsemisestä Lääkelaitoksen www-sivulta (ks. liite 4.). Kaikkia rohdosvalmisteita valvoo Lääkelaitos tabl. MÄKIKUISMAVALMISTE JOHANNESÖRT 1 tabl.: Hyperici perforati herba extr. spir. sicc. (2,5-5:1) 80 mg respond. tot. hypericin. 0,3 mg Constit. et color. (E171) q.s. c. obd. Rohdosvalmiste lievän masennuksen ja alakuloisuuden lievitykseen ja hoitoon aikuisille. Annostus: 1-2 tablettia 1-2 kertaa päivässä. Ei lapsille. Ei lasten ulottuville. ROHDOSVALMISTE. Naturmedel som används mot lindrig depression och nedstämdhet hos vuxna. Dosering: 1-2 tabletter 1-2 gånger dagligen. Ej för barn. Förvaras oåtkomligt för barn. NATURMEDEL R xxx FIN Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillståndet Käyt.ennen/Anv.före Eränro/Sats nr Kuva 2. Esimerkki rohdosvalmisteen etiketistä. Lääkelain mukaan Lääkelaitoksen tehtävänä on tarvittaessa päättää, onko ainetta tai valmistetta pidettävä lääkkeenä. Luokituspäätös tehdään valmistekohtaisesti ja se maksaa 85 euroa (heinäkuu 2006). Valmiste luokitellaan joko lääkkeeksi, ei lääkkeeksi tai terveydenhuollon laitteeksi ja tarvikkeeksi. Luokitukseen vaikuttavat sekä valmisteen koostumus että sille esitetty käyttötarkoitus. Jos valmistetta käytetään määritelmän (lääkelaki 3 ) mukaisesti, on sen käyttötarkoitus lääkkeellinen ja valmiste on tällöin lääke. Luokituspyynnön tekemisestä annetaan ohjeita Lääkelaitoksen kotisivuilla (ks. liite 4). Jos valmiste on luokiteltu lääkkeeksi, ei sitä saa pitää kaupan elintarvikkeena. Toimija on vastuussa tuotteensa myynnistä ja oikean myyntikanavan valinnasta sekä siitä, että lääkkeeksi luokiteltu valmiste poistetaan elintarvikkeita myyvien kauppojen hyllyiltä (Elintarvikelaki 23/ ). Taulukko 3. Elintarvikkeilla ja lääkkeillä on eri markkinoille tulon edellytykset ja erillinen valvonta.

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015 Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Elintarviketietoasetus- yhteenvetoa oleellisista muutoksista Tekstin vähimmäiskoko määritelty

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

Leipomot ja viljateollisuus

Leipomot ja viljateollisuus Leipomot ja viljateollisuus Elintarvikelainsäädäntö Anna Juutilainen, Johanna Ojasti, Kaarina Penttinen Viranomaisia www.elintarvikevirasto.fi Valvovia viranomaisia Ministeriöt vastaavat kukin omalta osaltaan

Lisätiedot

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki alkoholilain muuttamisesta... 1 2 Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 45 e :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille

Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Esittelijä Tytti Itkonen Sivu/sivut 1 / 9 Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Osa 2: Täysmehut, nektarit ja mehut Hedelmätäysmehuista ja tietyistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä?

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus pakkausmerkintädirektiivi

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara MIHIN PAKKAUSMERKINNÄT LAITETAAN? Valmiiksi pakattuihin tuotteisiin Ei tarvitse jos: tuote pakataan loppukuluttajalle elintarvikkeen luovutuspaikassa (myymälä,

Lisätiedot

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Esittelijä Niina Matilainen Sivu/sivut 1 / 9 Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät Hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) 15514/2/02 REV 2 DENLEG 88 CODEC 1636 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 20. helmikuuta

Lisätiedot

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu Sisältö: Pakolliset pakkausmerkinnät Ravintoarvomerkinnät Ravintoarvojen laskeminen Yleiset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2009R0041 FI 10.02.2009 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EY) N:o 41/2009, annettu 20 päivänä tammikuuta 2009,

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

HE 186/1995 vp PERUSTELUT

HE 186/1995 vp PERUSTELUT HE 186/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 8 :n muuttamisesta ja laiksi alkoholilain 17 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sivu/sivut 1 / 20 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Vastuut... 3 2 Ravitsemus- ja terveysväitteet... 4 3 Ravitsemusväitteiden käyttö... 5 3.1 Hyväksytyt ravitsemusväitteet... 6 3.2 Kielletyt

Lisätiedot

Hedelmä- ja marjajalosteiden merkinnät Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015

Hedelmä- ja marjajalosteiden merkinnät Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015 Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015 Ylitarkastaja Niina Matilainen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Mehujen erityisvaatimukset Mehut, täysmehut

Lisätiedot

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat Maittavan lihaisat Jahti&Vahti -koiranruoat Täysravinto paljon liikkuville koirille 32% Premium-luokan ruokaa koirallesi Suositut, nyt koostumukseltaan entistäkin lihaisemmat, Jahti&Vahti -koiranruoat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

PAIKALLISEN ELINTARVIKKEEN MATKAOPAS KAUPAN HYLLYLLE. 20.4., Salo Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus

PAIKALLISEN ELINTARVIKKEEN MATKAOPAS KAUPAN HYLLYLLE. 20.4., Salo Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus PAIKALLISEN ELINTARVIKKEEN MATKAOPAS KAUPAN HYLLYLLE 20.4., Salo Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus Perusasiat kuntoon PTY:n tuotekortin avulla Yritys- ja tuotetiedot Tutustu jo olemassa olevaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

TR90 M-Bar -patukat & M-Shake -pirtelöt

TR90 M-Bar -patukat & M-Shake -pirtelöt M-Bar -patukat & M-Shake -pirtelöt Valitse itsellesi parhaiten sopiva vaihtoehto! TUOTTEEN ASEMOINTI Elämme maailmassa, jossa aika on rahaa. Yrittäessämme löytää kiireisessä arjessamme tasapainon perheen,

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

GMP päivä Kari Lönnberg

GMP päivä Kari Lönnberg GMP päivä 12.1.2016 Kari Lönnberg Vaikuttavien aineiden valmistus Vaikuttavien aineiden valmistukseen sovelletaan vaikuttavia aineita koskevaa hyvää tuotantotapaa riippumatta siitä, onko vaikuttavat aineet

Lisätiedot

Tarjoilija onko annoksessani pähkinää?

Tarjoilija onko annoksessani pähkinää? Tarjoilija onko annoksessani pähkinää? Marraspäivä 19.11.2014 Tea Taivalkoski Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Nykytilanne: Elintarvikelainsäädännössä ei ole säännöksiä pakkaamattomista

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Pohdi vierustoverin kanssa hetki, mitkä asiat vaikuttavat ostopäätökseen? Katsotko ostamasi tuotteen pakkausmerkintöjä, miksi/miksi et?

Pohdi vierustoverin kanssa hetki, mitkä asiat vaikuttavat ostopäätökseen? Katsotko ostamasi tuotteen pakkausmerkintöjä, miksi/miksi et? Kertaus Mistä saat: B-vitamiinia C-vitamiinia D-vitamiinia E-vitamiinia Magnesium Rauta Kalsium Jodi Seleeni https://www.youtube.com/watch?v=h0myvftie2u PAKKAUSMERKINNÄT POHDI pareittain Pohdi vierustoverin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Toukokuu Synkka Tuote Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet

Toukokuu Synkka Tuote Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet Synkka Tuote Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet 1 Sisällys Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet... 3 Pakolliset merkinnät... 4 Ainesosalista F7018... 4 Allergeenit... 4 Vitamiinit ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys. Lääkkeiden hyvät tuotantotavat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys. Lääkkeiden hyvät tuotantotavat Määräys pp.kk.2012 3824/03.01.01/2012 X/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Lääkkeiden hyvät tuotantotavat Valtuutussäännökset Lääkelain (395/1987) 9 :n 3 momentti, 10 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Huhtikuu 2016. Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki

Huhtikuu 2016. Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki 1 Sisällys 1 Elintarviketietoasetus EU 1169/2011... 3 2 Elintarviketietoasetuksen vaatimien tietojen ilmoittaminen... 3 3 Pakollisesti

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16.7.2014 L 209/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.9.2002 KOM(2002) 464 lopullinen 2001/0199 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta elintarvikkeisiin

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2014

Tullin elintarviketutkimukset 2014 Tullin elintarviketutkimukset 2014 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2014 yhteensä 3329 tavaraerää. Eristä 51 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 46 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. helmikuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN - alkutuotannon HYGIENIAVAATIMUKSET,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Equilis West Nile injektioneste, suspensio hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi annos (1 ml) sisältää: Vaikuttava aine: Inaktivoitu

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Tupakkalain (13.8.1976/693) 10 b :n (19.12.2008/984) mukaan tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset sivu 1/5 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006 ensisaapumistoiminnasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) 5234/16 DENLEG 3 AGRI 10 SAN 8 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. tammikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042509/03

Lisätiedot

Ravinto jalkapallossa

Ravinto jalkapallossa Ravinto jalkapallossa Patrik Borg Helsingin Urheilulääkäriasema, Syömishäiriökeskus Painopisteet liikkujan ravinnossa Syö tarpeeksi Riittävästi ravintoaineita Riittävästi nestettä Aterioiden ajoitukset

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Missä mennään väitteiden arvioinnissa ja hyväksymisessä

Missä mennään väitteiden arvioinnissa ja hyväksymisessä Missä mennään väitteiden arvioinnissa ja hyväksymisessä Terveysväiteseminaari elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille 10.10.2012, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034099/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034099/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12284/14 DENLEG 138 AGRI 520 SAN 304 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D034099/02

Lisätiedot

Erityisruokavaliovalmisteiden lainsäädäntö muuttui miten muuttuu valvonta?

Erityisruokavaliovalmisteiden lainsäädäntö muuttui miten muuttuu valvonta? Erityisruokavaliovalmisteiden lainsäädäntö muuttui miten muuttuu valvonta? Jaostopäällikkö, ylitarkastaja Annika Nurttila, Tuoteturvallisuusyksikkö Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät

Lisätiedot

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira jäljitettävyys kyky/mahdollisuus seurata raaka-aineen/elintarvikkeen liikkumista läpi määriteltyjen/eriteltyjen toimitus-/tuotanto-

Lisätiedot

Elintarvikkeen ainesosat - muutoksia 16.10.2014

Elintarvikkeen ainesosat - muutoksia 16.10.2014 Elintarvikkeen ainesosat - muutoksia Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet (Elintarviketietoasetus, artikla 9, 21 ja 44, liite II) 1/6 Yleissääntö Allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet

Lisätiedot

Terra - täysin uusi sarja pieneläimille

Terra - täysin uusi sarja pieneläimille Terra - täysin uusi sarja pieneläimille Terra sisältää parhaat luonnon raaka-aineet kunnioittaen eläimen luonnollisia syömistapoja. Terra täyttää eläimen ruokinnalliset tarpeet. KOOSTUMUS: Kasvisperäiset

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010)

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

N:o ) Lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekisteröinnit ja erityisluvat

N:o ) Lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekisteröinnit ja erityisluvat N:o 1252 4875 Liite 1) Lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekisteröinnit ja erityisluvat Maksuluokka I Uusi vaikuttava-aine / tunnettu vaikuttava-aine (Dir. 2001/83/EY artikla 8, Dir. 2001/82/EY artikla 12)

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml

Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml Soijapohjainen juoma saa pirteän makunsa hedelmämehuista Maidoton Laktoositon Täysin kasviperäinen Päivän kasvistanoliannos (2 g) yhdestä pullosta Suositellaan nautittavaksi

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä?

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus pakkausmerkintädirektiivi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Määräys 2/2010 1/(7) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)18

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 22/2014 Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 22/2014 Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 30 Elintarvikelain 56 ja 59 :n mukaisen päätöksen antaminen Hakaniemen lihakauppa Ay:lle koskien väliaikaisessa käyttö- ja luovutuskiellossa olevia elintarvikkeita HEL

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot