Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille"

Transkriptio

1 Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille 2004 (päivitetty 7/2006)

2 ESIPUHE 2 Ravintolisäopas on tarkoitettu sekä elintarvikevalvontaviranomaisten että elintarkealan toimijoiden käyttöön. Oppaan tarkoituksena on antaa tietoa ravintolisiä koskevista määräyksistä, niiden soveltamisesta ja valvonnasta. Oppaan on valmistellut perustettu työryhmä. Työryhmään kutsuttiin jäseniksi: - Proviisori Kaija Heikkilä, Luontaistuotealan Tukkukauppiaitten Liitto ry - Jaostopäällikkö Esko Niemi, Tullilaboratorio - Yliproviisori Ulla Närhi, Lääkelaitos - Lääninelintarviketarkastaja Merja Rinta-Koski, Länsi-Suomen lääninhallitus - Toiminnanjohtaja Mika Rönkkö, Suomen Luontaistuotekauppiaitten Liitto ry - Elintarviketarkastaja Marja-Leena Tuominen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus - Tutkimuskemisti Tarja Vanninen, Päivittäistavarakauppa ry. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin johtaja Auli Suojanen. Asiantuntijana ja sihteerinä ovat toimineet ylitarkastaja Sanna Viljakainen, välisenä aikana ylitarkastaja Britta Wiander ja ylitarkastaja Sari Kankaanpää. Työryhmä on saanut kesän 2004 aikana eri tahoilta lausuntoja oppaaseen. Opas julkaistaan toistaiseksi vain sähköisenä Elintarviketurvallisuusviraston kotisivulla, koska opasta päivitetään tarpeen mukaan. Mahdolliset korjausehdotukset pyydetään lähettämään Elintarviketurvallisuusvirastoon ylitarkastaja Sari Sippolalle Työryhmä on laatinut myös syksyn 2003 aikana ohjeet ravintolisäilmoituksen tekemiseksi sekä antanut ohjeet ravintolisiin lisättävien ravintoaineiden puhtaudesta. Molemmat löytyvät Elintarviketurvallisuusviraston kotisivulta. Helsingissä (Päivitetty )

3 SISÄLLYSLUETTELO 3 ESIPUHE JOHDANTO RAVINTOLISÄASETUS Määritelmät Ilmoitusmenettely Ravintolisien ominaiset aineet Pakkausmerkinnät Yleiset pakkausmerkinnät Ravintolisäasetuksen (571/2003) mukaiset pakkausmerkinnät Muut pakkausmerkinnät Markkinointi Lääkkeelliset väitteet Tutkimusnäyttöä edellyttävät väitteet Ravitsemukselliset väitteet Muu huomioon otettava lainsäädäntö RAVINTOLISÄN RAJAUS Rajaus lääkkeisiin Rajaus erityisruokavaliovalmisteisiin Karamellien ja purukumien luokittelu Uuselintarvikelainsäädäntö ja ravintolisät Alkoholilainsäädäntö ja ravintolisät Eläinperäiset raaka-aineet ja tuotteet ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILTA VAADITTAVAT HAKEMUKSET/ILMOITUKSET Elintarvikehuoneiston hyväksyttäminen Omavalvontasuunnitelma Ravintolisäilmoitus VALVONTA Omavalvonta Viranomaisvalvonta Elintarviketurvallisuusvirasto Lääninhallitukset Kunnalliset valvontaviranomaiset Tullilaitos Elintarviketurvallisuusviraston eläinten terveys ja hyvinvointiyksikkö/eläinlääkinnällinen rajatarkastus Pakkokeinot ja seuraamukset...32 LIITTEET...36 Liite 1 Ravintolisäasetus (571/2003) Liite 2 Ravintolisädirektiivi (2002/46/EY) Liite 3 Ravintolisäilmoituslomake ja lomakkeen täyttöohje Liite 4 Yhteystietoja

4 1 JOHDANTO 4 Ravintolisät ovat elintarvikkeita, vaikka ne saattavat muistuttaa ulkonäöltään ja käyttötavaltaan lääkkeitä. Ravintolisiä ovat esimerkiksi vitamiinien, kivennäisaineiden, kuidun ja rasvahappojen saantiin tarkoitetut valmisteet sekä erilaiset yrttivalmisteet. Niissä käytetyillä valmistusaineilla ei saa olla lääkkeellisiä vaikutuksia, eivätkä ne saa olla hyväksyttyjä lääkekäyttöön. Ravintolisiä käytetään yleensä jonkin ravitsemuksellisen ominaisuutensa vuoksi esim. vitamiinien, kivennäisaineiden tai rasvahappojen lähteinä täydentämään ruokavaliota. Ravintolisillä voi olla myös fysiologinen eli elintoiminnallinen vaikutus esim. ruoansulatukseen, verenpaineeseen tai kolesteroliin. Luontaistuoteala arvioi, että vuotiaista suomalaisista % käyttää ravintolisiä säännöllisesti ja 60 % satunnaisesti. Yhtä ravintoainetta sisältäviä valmisteita, kuten rautaa, kalsiumia, seleeniä tai kromia käyttää noin 1,4 miljoonaa ihmistä lähinnä satunnaisesti. Luontaistuoteala on ryhmitellyt ravintolisät seuraavasti: Vitamiinit ja kivennäisaineet Kasveja tai kasviuutteita sisältävät valmisteet Kuitu- ja painonhallintavalmisteet Lesitiini- ja rasvahappovalmisteet Levävalmisteet Mehiläistuotteet Urheiluravinteet Muut ravintolisät Suomen markkinoilla oli vuonna 2006 arviolta noin 2500 erilaista ravintolisää (ent. erityisvalmisteet ja ravintoainevalmisteet). Ravintolisien myyntikanavia ovat luontaistuote- ja terveyskaupat (noin 330 myymälää), elintarvikeliikkeet ja päivittäistavarakaupat (n myymälää) sekä apteekit (noin 800 kpl). Lisäksi kuntosalit, urheiluliikkeet, urheiluravintovalmistemyymälät, kampaamot, hoitolat tms. myyvät ravintolisiä. Ravintolisien myynti on myös laajentunut postimyyntiin, verkostomarkkinointiin ja nettimyyntiin.

5 5 2 RAVINTOLISÄASETUS Elintarvikelaki 23/2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä 571/2003, perustuu EU:n ravintolisiä koskevaan direktiiviin 2002/46/EY Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista 296/2006 Erityisvalmisteasetus 349/1989, kumottu Valtioneuvoston asetuksella 570/ Määritelmät Ravintolisäasetuksen 571/2003 (ks. liite 1) mukaisesti ravintolisällä tarkoitetaan puristeena, kapselina, pastillina, tablettina, pillerinä, jauheena, tiivisteenä, uutteena, nesteenä tai muussa vastaavassa annosmuodossa myytävää valmiiksi pakattua valmistetta, jota pidetään kaupan elintarvikkeena. Ravintolisät nautitaan pieninä annoksina ja niistä saatavalla energiamäärällä ei ole merkitystä ruokavalion kannalta. Elintarviketurvallisuusvirasto katsoo, että mikäli ravintolisästä saatavan energian määrä ei ylitä 200 kj (50 kcal) vuorokaudessa valmisteen enimmäisannostusohjeen mukaan, sillä ei ole merkitystä energian saannin kannalta. Ravintolisillä tarkoitetaan kaikkia kumotun erityisvalmisteasetuksen tarkoittamia erityisvalmisteita ja ravintoainevalmisteita. Erityisvalmisteet ja ravintoainevalmisteet ovat käsitteinä poistuneet. Ravintolisien tarkoitus on niille ominaisten ravintoaineiden tai muiden aineiden vuoksi täydentää ruokavaliota tai muulla tavalla vaikuttaa ihmisen ravitsemuksellisiin tai fysiologisiin toimintoihin. Niitä ei ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista ruokavaliota. Lääkelain (395/1987) nojalla lääkkeiksi luokitellut valmisteet eivät ole ravintolisiä. Ravintolisäasetus on tullut voimaan Se perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/46/EY (ks. liite 2). Valmisteiden, jotka eivät täytä asetuksen vaatimuksia, pitäminen kaupan on ollut kiellettyä lukien. Asetus erityisvalmisteista (349/1989) on kumottu lähtien. 2.2 Ilmoitusmenettely Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisää, on viimeistään yhtä kuukautta (1 kk) ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus ravintolisästä Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoitus vaaditaan myös, kun valmisteen koostumus sille ominaisten aineiden osalta muuttuu tai kun valmiste poistuu markkinoilta. Elintarviketurvallisuusvirasto katsoo ilmoitusvelvollisuuden täytetyksi, kun ilmoitus saapuu virastoon kaikkine vaadittavine tietoineen ja liitteineen. Ravintolisäilmoituksen pakollisia liitteitä (ravintolisäasetus 7 ) ovat: 1. Malli valmisteessa käytettävistä pakkausmerkinnöistä, josta ilmenevät sekä lakisääteiset että vapaaehtoiset pakkausmerkinnät ja mahdollisuuksien mukaan myös pakkaukseen suunnitellut kuvat 2. Analyysitodistus tai muu vastaava todistus ravintolisälle ominaisista aineista (lopullisesta tuotteesta)

6 6 Ravintolisäasetuksen (571/2003, 6 ) mukaan ravintolisälle ominaisten aineiden määrät on ilmaistava pakkausmerkinnöissä numeroin. Ilmoitettujen arvojen on oltava keskiarvoja, jotka perustuvat valmistajan tuotteesta tekemään analyysiin. Analyysitodistus on oltava kaikista ilmoitetuista kemiallisista aineista, jotka ovat analysoitavissa. Analyysit tulee tehdä lopullisesta tuotteesta ja todistuksesta tulee ilmetä mm. analyysin tulos, analyysin tehnyt laboratorio, käytetty menetelmä ja muut tarpeelliset tiedot. Muiden kuin ravintoaineiden osalta vaaditaan ravintolisälle ominaisesta aineesta joko analyysitodistus (esim. allisiini, lykopeeni, Lactobacillus acidophilus -bakteeri) tai valmistajan antama allekirjoitettu todistus, spesifikaatti, sertifikaatti, resepti tms. (esim. islanninjäkälä, acerolakirsikka, yrtit). Uutteiden kohdalla tulee ilmoittaa, mm. mitä kasvinosaa valmisteeseen on käytetty sekä minkälaista uuttomenetelmää (liuotin, uuttotapa jne.) on käytetty. Jos ilmoituksen allekirjoittajalla/allekirjoittajilla ei ole oikeutta toiminimen kirjoittamiseen, liitteenä tulee olla myös valtakirja. Muita ilmoitukseen liitettäviä liitteitä voi olla esim. tuote-esite. Virasto lähettää toimijalle vastauskirjeen ravintolisäilmoituksen saapumisesta. Jos ilmoitus on puutteellinen, pyytää virasto täydentämään sitä. Vastaanottoilmoitus ei tarkoita, että Elintarviketurvallisuusvirasto on arvioinut tuotteen koostumuksen tai pakkausmerkintöjen lainmukaisuutta tai hyväksynyt tuotteen elintarvikemääräysten mukaiseksi. Vastaanotettu ilmoitus liitteineen lähetetään tiedoksi ja valvontaa varten tuotteen valmistus- tai maahantuontikuntaan ja ko. lääninhallitukseen sekä tullilaitokselle, mikäli kyseessä on maahantuotu tuote. Jos valmisteella on useita vastuussa olevia toimijoita (esim. useita maahantuojia), tulee heidän kaikkien tehdä ilmoitus ko. ravintolisästä. Ilmoituksessa ja pakkausmerkinnöissä annettujen tietojen tulee olla yhteneväiset. Ilmoitus on tehtävä aina valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan muuttuessa. Kun ilmoitus koskee ravintolisän poistumista markkinoilta, tulee ilmoittaa myös ajankohta, jolloin tuote tulee poistumaan markkinoilta, esim. viimeisen erän parasta ennen -päivämäärä. Ravintolisäilmoituksen vastaanottamisesta peritään 25 euron (vuonna 2006) suuruinen maksu. Maksua ei kuitenkaan peritä ilmoituksesta ravintolisän poistumisesta markkinoilta. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisena, mutta Elintarviketurvallisuusvirasto suosittelee valmiin lomakepohjan käyttöä. Lomake ja lomakkeen täyttöohje löytyvät suomeksi ja ruotsiksi (lomake myös englanniksi) Elintarviketurvallisuusviraston kotisivulta (ks. liite 4.). 2.3 Ravintolisien ominaiset aineet Ravintolisälle ominaisella aineella tarkoitetaan ravintoainetta, kuten vitamiinia tai kivennäisainetta, tai muuta ainetta, jolla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus. Ravintoaineeksi voidaan katsoa myös mm. kuitu, aminohapot, ravintorasvat, rasvahapot ja hiilihydraatit ja muuksi ominaiseksi aineeksi kasvi, yrtti tai mikrobi.

7 Ravintolisissä voidaan käyttää ravintolisäasetuksen liitteessä 1 lueteltuja vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka ovat liitteessä 2 luetellussa muodossa. Lisäksi ravintolisä voi vuoden 2009 loppuun asti sisältää myös muita vitamiineja ja kivennäisaineita ja niiden yhdisteitä, jos kyseinen aine on ollut käytössä ravintolisissä jo vähintään yhdessä yhteisön jäsenmaassa. Edellytyksenä on tällöin, että aineen käytöstä ravintolisissä on jätetty vaaditut asiakirjat ennen EU:n komissiolle eikä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ole antanut kielteistä lausuntoa asiasta. Toimijan on tarvittaessa osoitettava valvontaviranomaisille, että kyseinen aine täyttää edellä mainitut ehdot. Lista niistä vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteistä, joista on toimitettu asiakirjat EU:n komissiolle viimeistään löytyy internetsivuilta: Ravintolisäasetuksen mukaan kauppa- ja teollisuusministeriö voi säätää ravintolisien sisältämien vitamiinien ja kivennäisaineiden vähimmäis- ja enimmäismääristä. Näitä rajoja ei toistaiseksi (heinäkuu 2006) mennessä ole annettu. Koska tuotteita myydään nimenomaan ravintoaineiden lähteenä, katsoo Elintarviketurvallisuusvirasto, että ravintolisät, joista saadaan vitamiineja ja kivennäisaineita annostusohjeen mukaan nautittuna vähintään 30 % EU:n asettamasta vuorokautisen saannin vertailuarvosta/päivittäisestä saantisuosituksesta (KTMp 1496/1993) 1, täyttävät elintarvikelain (23/2006) 9 :n vaatimukset. Elintarvikelain 9 :n mukaan elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä: 1. elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja lain 1 :n 1, 3 ja 4 kohta huomioon ottaen riittävät tiedot; 2. elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja; 3. elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä. Elintarviketurvallisuusvirasto pitää ravintolisien myyntiä vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteenä elintarvikelain 9 :n mukaan harhaanjohtavana, mikäli saanti vuorokausiannoksesta on alle 30 % EU:n asettamasta vuorokautisen saannin vertailuarvosta/päivittäisestä saantisuosituksesta. Mikäli vitamiinin tai kivennäisaineen määrä vuorokausiannoksessa on vähintään 15 % vuorokautisen saannin vertailuarvosta, määrä voidaan merkitä pakkaukseen, mutta ko. vitamiinia tai kivennäisainetta ei tule korostaa pakkausmerkinnöissä, esimerkiksi elintarvikkeen nimessä. Ylärajojen eli ravintoaineiden vuorokautisen enimmäissaannin osalta asia ratkaistaan elintarvikkeen ja lääkkeen rajanvetona. Asiaa on käsitelty tarkemmin kohdassa

8 8 Taulukko 1. Ravintolisien sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet ja niiden vuorokautinen vähimmäissaanti valmistetta annostusohjeen mukaan nautittaessa (30 % vuorokautisen saannin vertailuarvosta/päivittäisestä saantisuosituksesta). Vitamiini Minimimäärä/vrk Kivennäisaine Minimimäärä/vrk A-vitamiini µg Kalsium mg D-vitamiini 1 1,5 µg Magnesium 1 90 mg E-vitamiini 1 3 mg Rauta 1 4,2 mg K-vitamiini 2 22,5 µg Kupari 2 0,3 mg Tiamiini (B 1 -vit.) 1 0,42 mg Jodi 1 45 µg Riboflaviini (B 2 -vit.) 1 0,48 mg Sinkki 1 4,5 mg Niasiini 1 5,4 mg Mangaani 2 0,6 mg B6-vitamiini 1 0,6 mg Natrium mg Foolihappo 1 60 µg Kalium mg B 12 -vitamiini 0,3 µg Seleeni 2 16,5 µg Biotiini 1 0,045 mg Kromi 2 12 µg Pantoteenihappo 1 1,8 mg Molybdeeni 2 15 µg C-vitamiini 1 18 mg Fluori 2 1,05 mg Kloori mg Fosfori mg 1 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 1496/ Scientific Committee on Food on 6 March 2003 (SCF/CS/NYT/GEN/18 final). Opinion of the Scientific Committee on Food on the revision of reference values for nutrition labelling. European Commission, Brussels. Ravintoaineiden lisäksi muita ravintolisiin käytettyjä aineita ovat esim. kasvit, kasviuutteet, yrtit, mehiläisvalmisteet, mikrobit, luujauho, dolomiitti, tuhka, sarvijauho ja eloperäiset ainekset. Ravintolisien muista aineista tai niiden pitoisuuksista ei toistaiseksi (heinäkuu 2006) ole annettu tarkempia määräyksiä. Elintarviketurvallisuusvirasto on laatinut ohjeet käytettyjen ravintoaineyhdisteiden puhtausvaatimuksista. Ne löytyvät Elintarviketurvallisuusviraston kotisivulta (ks. liite 4.). 2.4 Pakkausmerkinnät Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 1084/2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ravintoarvomerkinnöistä 1496/1993 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä 571/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista Neuvoston asetus maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa (2092/91/ETY) (muutos 2491/2001) Lisäksi on otettava huomioon erityismerkinnöistä ja varoituksista annetut säädökset ja ohjeet Pakkausmerkintäopas (Elintarvikeviraston valvontaopas-sarja 1/2003) Elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnät Opas merkintöjen tekijöille ja valvojille (Elintarvikeviraston julkaisuja 12/2001) Vastuu pakkausmerkintöjen tekemisestä ja oikeellisuudesta on elintarvikealan toimijalla, joka valmistaa, pakkaa tai tuo maahan ravintolisiä.

9 Merkintöjen, erityisesti varoitusmerkintöjen, tulee olla helposti havaittavia, riittävän isokokoisin kirjaimin tehtyjä, helposti luettavia, ymmärrettäviä sekä pysyvällä tavalla tehtyjä. Pakkausmerkinnät eivät saa olla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia. Ravintolisien pakkausmerkinnät on pääsääntöisesti tehtävä suomen ja ruotsin kielellä. 9 Asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 1084/2004, 6 S-LEVÄTABLETTI Spirulinalevätabletti Ravintolisä 290 tabl, 116 g Ainesosat: spirulinalevää x %, inuliinia, paakkuuntumisenestoaineita E 460, E 551, pintakäsittelyainetta E 470 b. Asetus ravintolisistä 571/2003, 5 Suositeltava vuorokausiannos: 5 tablettia päivässä, josta saadaan spirulinalevää x g/vrk. Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Parasta ennen: xx.yy.2007 Valmistaja: Yritys Oy, Kauppakuja 2, Paikkakunta Kuva 1. Esimerkki ravintolisän pakkausmerkintöihin vaatimuksia asettavista säädöksistä Yleiset pakkausmerkinnät Yleisten pakkausmerkintäsäännösten mukaan myös ravintolisien pakkauksissa tulee olla seuraavat perustiedot: - Elintarvikkeen nimi Nimi ilmoittaa lyhyesti ja täsmällisesti, minkä elintarvikkeen pakkaus sisältää (esim. kalsiumtabletti, kauranversouute.) Ravintolisä-termi, joka myös pitää olla, ei yksinään riitä nimeksi. Tavaramerkki tai kauppanimi ei korvaa elintarvikkeen nimeä. Ravintolisän kauppanimi tai nimen osa ei saa myöskään olla sama kuin lääke- tai rohdosvalmisteen nimi. - Sisällön määrä - Valmistajan, pakkaajan tai Euroopan unionissa toimivan myyjän nimi ja osoite - Ainesosaluettelo Ainesosalla tarkoitetaan ainetta tai valmistetta, myös lisäainetta, jota on käytetty elintarvikkeen valmistuksessa ja jota on jäljellä lopullisessa elintarvikkeessa jossakin muodossa. Kaikki ai-

10 nesosat tulee luetella painon mukaan alenevassa järjestyksessä reseptin mukaan. Elintarviketurvallisuusvirasto katsoo, että vitamiinit ja kivennäisaineet tulisi yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi ilmoittaa ainesosaluettelossa kemiallisella nimellä (esim. askorbiinihappo tai tiamiinihydrokloridi). Yliherkkyyttä aiheuttavien ainesosien ja niistä tehtyjen valmisteiden ilmoittaminen on aina pakollista, silloinkin kun niitä ei ole käytetty elintarvikkeen ainesosina sellaisenaan, vaan ne ovat joutuneet elintarvikkeeseen muuta kautta. Pakollisia ilmoitettavia ainesosia (1084/2004 ja 888/2005) ovat: - gluteenia sisältävät viljat (vehnä, ruis, ohra, kaura, speltti, kamut) ja viljatuotteet - äyriäiset ja äyriäistuotteet - kananmunat ja munatuotteet - kalat ja kalatuotteet - maapähkinät ja maapähkinätuotteet - soija ja soijatuotteet - maito ja maitotuotteet (ml. laktoosi) - pähkinät ja pähkinätuotteet - selleri ja sellerituotteet - sinappi ja sinappituotteet - seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet - rikkidioksidi ja sulfiitti (yli 10 mg/kg tai 10 mg/l) Myös niiden lisäaineiden alkuperä on ilmoitettava, jotka on valmistettu edellä mainituista ainesosista. Ainesosan määrä tulee ilmoittaa pakkausmerkinnöissä silloin, jos ainesosaa korostetaan pakkausmerkinnöissä. - Parasta ennen -merkintä tai viimeinen käyttöajankohta - Alkuperämaa tai alue, jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan - Elintarvike-erän tunnus - Käyttöohje (ks. kohta 2.4.2) - Varoitusmerkintä (ks. kohta 2.4.2) - Säilytysohje tarvittaessa - Juoman ja kiinteän elintarvikkeen alkoholipitoisuus tarvittaessa Lisää tietoa yleisistä pakkausmerkintäsäännöistä löytyy Pakkausmerkintäoppaasta (ks. liite 4). 10

11 11 Kauranversouute 50 ml Ravintolisä Maahantuoja: Kauppa Oy Itukuja 6, Kunta Parasta ennen xx.yy.2007 Ainesosat: Kauranversot, etanoli Lopullinen etanolipitoisuus n. 50 til.-% Suositeltava vuorokausiannos: tippaa 3-5 kertaa päivässä. Suositeltu vuorokausiannos (30-75 tippaa) sisältää: tuoretta kauranversoa mg. Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. Kuva 2. Esimerkki kasviuutevalmisteen pakkausmerkinnöistä Ravintolisäasetuksen (571/2003) mukaiset pakkausmerkinnät Ravintolisäasetuksen mukaan ravintolisän pakkauksessa tulee olla seuraavat merkinnät yleisten merkintöjen lisäksi: - Ravintolisä-termi (ruotsiksi kosttillskott ) - Valmisteelle ominaisten ravintoaineiden tai aineiden luokkien nimet tai maininta näiden ravintoaineiden tai aineiden luonteesta Ominaisten ravintoaineiden luokalla tarkoitetaan ryhmää, johon ravintolisälle ominainen aine voidaan luokitella. Luokkia ovat esimerkiksi vitamiinit, kivennäisaineet, kuidut, flavonoidit, aminohapot, rasvahapot tai kasvi- tai yrttiuutteet. Luonteella voidaan esimerkiksi flavonoidien kohdalla tarkoittaa antioksidanttisuutta tai maitohappobakteerien kohdalla probioottisuutta. Luokan tai luonteen voi tuoda esille esimerkiksi elintarvikkeen nimessä. - Ravintolisälle ominaisten aineiden määrä vuorokausiannoksessa Ravintolisälle ominaisten aineiden määrät on ilmoitettava pakkausmerkinnöissä valmistajan suosittelemana tuotteen vuorokausiannoksena numeroin. Vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta käytettävät yksiköt on mainittu ravintolisäasetuksen liitteessä 1. Ilmoitetut arvot ovat keskiarvoja, jotka perustuvat valmistajan tuotteesta tekemään analyysiin. Valmisteen kuorilo tai sidosaine tulee ottaa huomioon ilmoitettaessa ravintoaineen määrää. Ravintolisälle ominaisten aineiden määrä on ilmaistava aina prosenttiosuutena päivittäisen saannin vertailuarvosta, mikäli vertailuarvo on olemassa kyseiselle aineelle. Vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta vertailuarvo on esitetty ravintoarvoista annetun KTM:n päätöksen (1496/1993) liitteessä. Mikäli ravintoarvopäätöksessä ei ole vertailuarvoa ko. aineelle, on mahdollista käyttää myös EU:n tieteellisen komitean vuonaa 2003 antamia vertailuarvoja ravintolaineille (Opinion of the Scientific Committee on Food on the revision of reference values for nutrition labelling, expressed on 5 March 2003).

12 Vitamiinien ja kivennäisaineiden kohdalla tulee myös ottaa huomioon yhdisteiden vitamiiniaktiivisuus ja ominaisten aineiden kohdalla ilmoittaa sinä osuutena, jolla on fysiologista aktiivisuutta (esim. tiamiinihydrokloridi tulee ilmoittaa vapaana tiamiinina) Katso uudet karotenoidien vastaavuuskertoimet (A-vitamiinin ilmoittaminen) internetsivuiltamme osoitteesta j t/pakkausmer kinn t/ravintoarvomerkinnat/a-vitamiinin_ilmoittaminen/. Elintarviketurvallisuusvirasto katsoo, että pakkauksessa ilmoitetun ominaisen aineen keskiarvoon sekä analyysissa saadun tulokseen nähden voidaan yleensä sallia seuraavat poikkeamat: alitukset enintään -20 % ja ylitykset enintään +20 %. Tämän lisäksi otetaan huomioon laboratorion arvioima mittausepävarmuus. - Suositeltava vuorokausiannos - Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää - Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena - Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa Elintarviketurvallisuusvirasto suosittelee edellä mainittuja varoitusten ja mainintojen sananmuotoja käytettäväksi pakkausmerkinnöissä. Elintarviketurvallisuusviraston mukaan mahdollisissa sisäpakkauksissa tulisi olla vähintään elintarvikkeen nimi, parasta ennen -merkintä tai viimeinen käyttöajankohta, käyttöohje ja/tai suositeltava vuorokausiannos sekä varoitusmerkinnät. Ravintolisän pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa ei saa esittää tai viitata siihen, että tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei yleensä saa riittävästi ravintoaineita. Ei saa myöskään esittää ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata tällaisiin tietoihin. Ravintolisälle kuitenkin sallitaan tietyin ehdoin ilmoittaa ravitsemuksellisia väitteitä tai sen ominaisten aineiden ihmisen elintoimintoihin liittyvistä ominaisuuksista (ks. kappale 2.5), mutta esitetyt väitteet eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan. 12

13 13 Dolomiittitabletti 350 tabl. 224 g Ravintolisä Ainesosat: Dolomiittia, paakkuuntumisenestoainetta E 460, pintakäsittelyainetta E 470b. Suositeltava vuorokausiannos: 4 tablettia päivässä. Suositeltava vuorokausiannos sisältää kalsiumia 430 mg (54 %*) ja magnesiumia 260 mg (87 %*) *vuorokautisen saannin vertailuarvosta Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. Parasta ennen: xx.yy.2007 Valmistaja: Yritys Oy, Kauppakuja 2, Paikkakunta Kuva 3. Esimerkki kivennäisainevalmisteen pakkausmerkinnöistä Muut pakkausmerkinnät Ravintolisien pakkausmerkinnöissä tulee ottaa huomioon myös muusta lainsäädännöstä tulevat merkintävelvoitteet, kuten: Jos ravintolisä sisältää muuntogeenistä maissia, soijaa tai muita muuntogeenistä aineksista valmistettuja valmistus- ja lisäaineita, tulee muuntogeenisyydestä tehdä merkintä. EU-komission pysyvän komitean gmo-jaoston kokouksessa päätetyn tulkinnan mukaan asetuksen 1829/2003 soveltamisalaan eivät kuulu muuntogeenisen mikrobin avulla valmistetut fermentaatiotuotteet (esim. vitamiinit, aromiaineet ja aminohapot), joissa ei enää ole muuntogeenistä mikrobia jäljellä. Jos ravintolisän sisältämät kuivatut mausteyrtit, mausteet tai maustekasvit on säteilytetty mikrobiologisen laadun parantamiseksi, on säteilyttämisestä ilmoitettava pakkausmerkinnöissä. Jos ravintolisiä myydään luomutuotteina (bio, eko, luomu tai muu vastaava), tulee ottaa huomioon luomusäännökset. Luomutuotteiden valmistus, maahantuonti, pakkaaminen ja tukkumyynti kuuluvat erityisen valtiollisen luomuval-

14 vonnan piiriin. Luomutuotteiden merkinnöissä tulee näkyä kuuluminen luomuvalvonnan piiriin eli luomuvalvojan tunnus. Jos ravintolisä on makeutettu aspartaamilla, tulee merkinnöissä olla varoitus fenyylialaniinin lähteestä. Jos ravintolisä sisältää yli 10 prosenttia polyoleja, on pakkaukseen tehtävä merkintä liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia. Runsaasti jodia sisältäviin merilevävalmisteisiin on tehtävä varoitusmerkinnät. Jos tuotetta markkinoidaan laktoosittomana tai gluteenittomana, tulee ottaa huomioon erityisruokavaliovalmisteita koskeva lainsäädäntö (ks. kohta 3.2). Mikäli tuote sisältää ominaisena aineena kofeiinia tai kofeiinia sisältävää ainesosaa, Elintarviketurvallisuusvirasto suosittelee kofeiinivaroitusmerkintöjen tekemistä. Jne. Ravintolisien valmistajan tulee selvittää, sopiiko hänen valmistamansa tuote kaikille kuluttajille vai tulisiko pakkaukseen merkitä varoituksia tai käytön rajoituksia. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä ravintoarvomerkinnöistä ei sovelleta ravintolisiin. Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on laadittu Elintarvikeviraston opas (1/2003) ja se löytyy viraston kotisivulta (ks. liite 4.) Markkinointi Elintarvikelaki 23/2006 Kuluttajansuojalaki 38/1978 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä 571/2003 Terveysväitteiden valvontaopas (Elintarvikeviraston valvontaopas-sarja 3/2002) Ravintolisien markkinoinnista on määräyksiä elintarvikelaissa ja ravintolisäasetuksessa. Elintarvikevirasto on julkaissut Terveysväitteiden valvontaoppaan (3/2002), jossa selvennetään elintarvikelain tulkintaa erityisesti elintoimintoihin ja sairauden riskin vähentämiseen liittyvien väitteiden osalta. Opas löytyy Elintarviketurvallisuusviraston kotisivuilta (ks. liite 4.). Elintarvikelain 9 :n mukaan elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä on annettava totuudenmukaiset ja riittävät tiedot elintarvikkeesta. Harhaanjohtavien tietojen antaminen on kielletty. Tämä koskee myös internetsivuja, verkostomarkkinointia ja suullista markkinointia. Elintarvikkeiden markkinointiin sovelletaan myös kuluttajansuojalakia (38/1978). Kuluttajansuojalaki kieltää käyttämästä markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä. Markkinointi, joka ei sisällä kuluttajan terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja, on aina sopimatonta.

15 Lääkkeelliset väitteet Ravintolisäasetuksen mukaan ravintolisän pakkauksessa, esitteessä, mainonnassa tai muulla tavalla ei saa esittää ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä sellaisiin tietoihin saa viitata. Tuotteiden vaikutuksista ei saa luoda lääkkeellistä mielikuvaa esimerkiksi käyttämällä lääketieteellisiä termejä tai viittaamalla sairauden ihmisessä aiheuttamiin muutoksiin, oireisiin, vaivoihin tai kipuihin niin, että markkinointi antaa vaikutelman, että elintarvikkeella olisi sairauksia ennalta ehkäiseviä, hoitavia tai parantavia vaikutuksia. Vain lääkkeille ja rohdosvalmisteille voidaan esittää lääkkeellisiä käyttötarkoituksia. Tällaisten tuotteiden myynti edellyttää myyntilupaa Lääkelaitokselta, joka arvioi mm. tuotteen laatua, tehoa ja turvallisuutta. Kiellettyjä väitteitä, mikäli kyseessä on ravintolisä, ovat esim. - sopii maitoallergisille ja laktoosi-intolerantikoille - suoja bakteereilta ja viruksilta - auttaa verenpainetaudista kärsiviä - rouva X:n verisuonten kalkkeumat hävisivät valmisteella Y - anemiaan Tutkimusnäyttöä edellyttävät väitteet Elintoimintoväitteillä tarkoitetaan väitteitä, joissa kuvataan ravintoaineen tai jonkin ainesosan vaikutusta ihmisen elintoiminnoissa. Elintoimintoväitteet ovat sallittuja, jos ne pitävät paikkansa eikä niitä käytetä kuluttajan kannalta harhaanjohtavasti. Yleisesti hyväksyttyjä elintoimintoväitteitä ovat esim. - kuitu edistää suolen toimintaa - proteiineja tarvitaan uusien solujen muodostumiseen Jos väite koskee muuta kuin yleisesti tunnettua vaikutusta, kuten yhdiste x parantaa suorituskykyä ja palautumista, väitteen tulee perustua riittävään tieteelliseen näyttöön. Sairauden riskin vähentämiseen liittyvät väitteet vaativat aina kyseisellä elintarvikkeella tehtyä tuotekohtaista näyttöä. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Väitteitä, jotka edellyttävät valmistekohtaista tutkimusnäyttöä ovat esim. - lisää vastustuskykyä - auttaa hallitsemaan verenpainetta - vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin

16 2.5.3 Ravitsemukselliset väitteet 16 Ravitsemuksellisella väitteellä tarkoitetaan elintarvikkeesta annettavaa tietoa, jolla ilmoitetaan, viitataan tai vihjataan elintarvikkeella olevan erityisiä ravitsemuksellisia ominaisuuksia. Ravitsemukselliset väitteet voivat koskea esim. energiaa, aminohappoja, rasvaa ja ravintokuitua sekä vitamiineja ja kivennäisaineita. Jos niitä esitetään ravintolisissä, tulee toimijalla olla näyttöä väitteiden paikkansapitävyydestä. Ravitsemuksellisia väitteitä ovat esim. - ei laktoosia, laktoositon - sisältää runsaasti rautaa - runsaskuituinen - hyvä ω-3-rasvahappojen lähde Myöskään ravitsemukselliset väitteet eivät saa johtaa harhaan. Ravitsemuksellisia väitteitä on käsitelty myös Elintarvikkeiden ravintoarvomerkintäoppaan liitteessä 2 (ks. liite 4). 2.6 Muu huomioon otettava lainsäädäntö Hormonien käyttö ravintolisissä, kuten muissakin elintarvikkeissa, on kiellettyä. (Asetus vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 281/ ja elintarvikelaki 23/ ). Myös dopingaineiden käyttö on kielletty. Dopingilla tarkoitetaan urheilijan suorituskyvyn parantamista elimistölle vierain keinoin, kuten lääkkeitä käyttämällä. Doping voi parantaa urheilusuoritusta, mutta se voi myös aiheuttaa vakavia vahinkoja urheilijan terveydelle. Rikoslain (1889/39, luku 44, 6 ) mukaan dopingrikoksia ovat dopingaineiden valmistus, maahantuonti ja levittäminen. Rikoslain (luku 44, 16 ) mukaan dopingaineina pidetään Synteettisiä anabolisia steroideja ja niiden johdannaisia Testosteronia ja niiden johdannaisia Kasvuhormoneja Kemiallisia aineita, jotka lisäävät em. hormonien tuotantoa ihmiskehossa Valtioneuvoston asetus 705/2002 määrittelee rikoslain 44 luvun 16 :n dopingaineina pidettävät aineet. Suomen Antidopingtoimikunta on julkaissut oppaan "Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa 2006" (www.antidoping.fi). Tässä oppaassa luokitellaan dopingaineiksi paljon enemmän aineita kuin rikoslaissa. Urheilumaailman omat säädökset ovat siten tiukempia kuin rikoslaki. Ravintolisien valmistusaineina ei saa käyttää CITES-sopimuksen vastaisia uhanalaisia lajeja. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of

17 Wild Fauna and Flora) on yleissopimus (1973), joka säätelee n uhanalaisen kasvi- ja eläinlajin kansainvälistä kauppaa (esim. valas, tietyt hailajit). Sopimus koskee myös tavaroita, joiden raaka-aineena on käytetty sopimukseen kuuluvia lajeja tai niiden osia. CITES-sopimuksen on allekirjoittanut yli 160 maata. Sopimus tuli voimaan Suomessa EU-maissa on voimassa CITES-sopimusta tiukempi uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa koskeva lainsäädäntö (1997/338/EY, 2001/1808/EY). Lisäksi EU kieltää eräiden CITES-lajien tuonnin alueelle. Luettelo lajeista löytyy asetuksessa 2003/349/EY. 17

18 18 3 RAVINTOLISÄN RAJAUS Lääkelaki 395/1987 Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta 1024/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/24/EY ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta perinteisten kasvirohdosvalmisteiden osalta Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista 662/2000 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarvikeviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 1084/2004 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97 uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista Alkoholilaki 1143/1994 Ravintolisät kuuluvat elintarvikkeisiin, mutta voivat muistuttaa ulkomuodoltaan ja käyttötavaltaan lääkkeitä. Ravintolisillä ei korvata päivittäistä monipuolista ruokavaliota, koska ne eivät ole merkittäviä energianlähteitä. Niiden tarkoitus on täydentää ruokavaliota. 3.1 Rajaus lääkkeisiin Lääkelain 3 :n mukaan lääke on valmiste tai aine, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oiretta ihmisessä tai eläimessä. Lääkkeeksi katsotaan myös ihmisen tai eläimen terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseksi tai elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi sisäisesti tai ulkoisesti käytettävä valmiste tai aine. Lääkkeenä myytävällä valmisteella tulee aina olla Lääkelaitoksen myöntämä myyntilupa tai rekisteröinti. Rohdosvalmisteet ovat sellaisia perinteisesti lääkkeellisesti käytettyjä valmisteita, joiden vaikuttava aineosa tai aineosat ovat peräisin kasvi- tai eläinkunnasta, bakteereista tai kivennäisaineista. Rohdosvalmisteilla sekä homeopaattisilla ja antroposofisilla valmisteilla tulee olla Lääkelaitoksen myöntämä valmistekohtainen myyntilupa tai rekisteröinti. Lääkelaitos valvoo lääkkeitä, niiden valmistusta, jakelua, markkinointia ja myyntiä. Se valvoo myös terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. Lääkkeitä saadaan väestölle myydä vain apteekeista, sivuapteekeista tai lääkekaapeista. Rohdosvalmisteiden ja homeopaattisten tai antroposofisten valmisteiden myyntikanavana voi olla myös elintarvikeliike. Lääkelaitos päättää myyntiluvan tai rekisteröinnin myöntämisen yhteydessä valmisteen myyntipaikan (Lääkelaitoksen kotisivuilta tulostettavissa luetteloissa on tästä merkkinä E-kirjain). Lääkelaitos on vahvistanut ja julkaissut päätöksen lääkeluettelosta, joka sisältää kolme liitettä. Päätöksen liitteessä 1 on lueteltu aineet, jotka ovat lääkkeitä. Lääkkeiksi voidaan luokitella myös päätöksen liitteessä 2 luetellut rohdokset eli lääkkeelliseen käyttöön tarkoitetut kasvit samoin kuin vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet, joi-

19 den vuorokausiannokset ylittävät päätöksen liitteessä 3 olevat määrät. Vitamiinien ja kivennäisaineiden vuorokausittaiset enimmäispitoisuudet, joiden ylittyessä niitä sisältävät valmisteet voidaan luokitella lääkkeiksi, on esitetty myös taulukossa 2. Lääkkeitä voivat myös olla Lääkelaitoksen päätöksen liitteen 1 aineisiin ja liitteen 2 rohdoksiin lääkkeellisessä mielessä rinnastettavat lääkelain 3 :n mukaisesti käytettävät aineet ja rohdokset ja erinäiset tavanomaisista lääkkeistä olomuodoltaan, koostumukseltaan, valmistustavaltaan tai vaikutusmekanismiltaan poikkeavat valmisteet tai aineet, joita käytetään lääkkeinä. Tällaisia ovat muun muassa radioaktiiviset lääkevalmisteet, allergeenivalmisteet, rokotteet sekä lääkkeelliset kaasut. Lapsille tarkoitetut vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet voidaan luokitella lääkkeiksi. Taulukko 2. Lääkelaitoksen päätöksen 1024/2003 liitteessä 3 annetut rajat vitamiineille ja kivennäisaineille. 19 Vitamiini Määrä vuorokausiannoksessa aikuiselle Kivennäisaine Määrä vuorokausiannoksessa aikuiselle A-vitamiini 800 µg kalsium 800 mg D-vitamiini 5 µg fosfori 800 mg E-vitamiini 10 mg magnesium 350 mg K-vitamiini 70 µg rauta 18 mg tiamiini (B 1 -vit.) 1,4 mg sinkki 15 mg riboflaviini (B 2 -vit.) 1,6 mg jodi 150 µg niasiini 18 mg kupari 2 mg B 6 -vitamiini 2,2 mg mangaani 2,5 mg foolihappo 300 µg kromi 50 µg B 12 -vitamiini 3 µg seleeni 50 µg pantoteenihappo 4 mg kalium 3500 mg biotiini 30 µg C-vitamiini 60 mg beetakaroteeni 6 mg Elintarvikkeina voidaan joissakin tapauksissa myydä valmisteita, jotka sisältävät lääkeluettelon aineita ja/tai rohdoksia (esim. auringonhattua). Tällöin valmisteen käytön tulee perustua muuhun kuin valmisteen tai sen sisältämän aineen tai kasvin lääkkeelliseen vaikutukseen (ks. ravintolisien tarkoitus, kappale 2.1). Markkinoilla voi siis joissakin tapauksissa olla samoja aineita tai kasveja sisältäviä valmisteita, joiden valmistukseen ja myyntiin kohdistuvat erilaiset vaatimukset riippuen siitä, tuodaanko ne markkinoille lääkelainsäädännön vai elintarvikelainsäädännön mukaan. Jos ravintolisä sisältää lääkeluettelon aineita tai rohdoksia tai lääkeluettelossa mainitut vitamiinien tai kivennäisaineiden raja-arvot ylittyvät, valmisteelle olisi suositeltavaa hakea luokituspäätös Lääkelaitoksesta. Mikäli Elintarviketurvallisuusvirasto havaitsee ravintolisäilmoituksen vastaanoton yhteydessä tuotteen sisältävän lääkeluettelon aineita tai rohdoksia tai lääkeluettelossa mainitut vitamiinien tai kivennäisaineiden rajaarvot ylittyvät, Elintarviketurvallisuusvirasto suosittelee vastaanottoilmoituksessa ottamaan yhteyttä Lääkelaitokseen luokittelutarpeen arvioimiseksi. Vastaanottoilmoitus lähetetään tällöin tiedoksi myös Lääkelaitokselle. Lääkelaitos voi myös omaaloitteisesti luokitella valmisteen lääkkeeksi, jos se täyttää lääkkeen kriteerit. Ravintolisän ja rohdosvalmisteen pakkausmerkinnät eroavat selvästi toisistaan (ks. kuva 2.). Rohdosvalmisteiden pakkausmerkinnät määräytyvät lääkelain perusteella. Rohdosvalmisteen tai vahvemman (laimennosasteet D1-D3) homeopaattisen ja ant-

20 roposofisen valmisteen, joka on tuotu markkinoille lääkelainsäädännön perusteella, sisä- ja ulkopakkauksissa on merkintä ROHDOSVALMISTE NATURMEDEL. Myyntipäällyksessä on myös rohdosvalmisteen myyntiluvan numero (R xxx FIN). Rekisteröityjen homeopaattisten ja antroposofisten valmisteiden myyntipäällyksessä on merkintä HOMEOPAATTINEN VALMISTE HOMEOPATISKT MEDEL TAI ANTROPOSOFINEN VALMISTE ANTROPOSOFISKT MEDEL ja rekisteröintinumero (H xxx FIN). Lisätietoa homeopaattisten ja antroposofisten valmisteiden pitoisuuksien merkitsemisestä Lääkelaitoksen www-sivulta (ks. liite 4.). Kaikkia rohdosvalmisteita valvoo Lääkelaitos tabl. MÄKIKUISMAVALMISTE JOHANNESÖRT 1 tabl.: Hyperici perforati herba extr. spir. sicc. (2,5-5:1) 80 mg respond. tot. hypericin. 0,3 mg Constit. et color. (E171) q.s. c. obd. Rohdosvalmiste lievän masennuksen ja alakuloisuuden lievitykseen ja hoitoon aikuisille. Annostus: 1-2 tablettia 1-2 kertaa päivässä. Ei lapsille. Ei lasten ulottuville. ROHDOSVALMISTE. Naturmedel som används mot lindrig depression och nedstämdhet hos vuxna. Dosering: 1-2 tabletter 1-2 gånger dagligen. Ej för barn. Förvaras oåtkomligt för barn. NATURMEDEL R xxx FIN Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillståndet Käyt.ennen/Anv.före Eränro/Sats nr Kuva 2. Esimerkki rohdosvalmisteen etiketistä. Lääkelain mukaan Lääkelaitoksen tehtävänä on tarvittaessa päättää, onko ainetta tai valmistetta pidettävä lääkkeenä. Luokituspäätös tehdään valmistekohtaisesti ja se maksaa 85 euroa (heinäkuu 2006). Valmiste luokitellaan joko lääkkeeksi, ei lääkkeeksi tai terveydenhuollon laitteeksi ja tarvikkeeksi. Luokitukseen vaikuttavat sekä valmisteen koostumus että sille esitetty käyttötarkoitus. Jos valmistetta käytetään määritelmän (lääkelaki 3 ) mukaisesti, on sen käyttötarkoitus lääkkeellinen ja valmiste on tällöin lääke. Luokituspyynnön tekemisestä annetaan ohjeita Lääkelaitoksen kotisivuilla (ks. liite 4). Jos valmiste on luokiteltu lääkkeeksi, ei sitä saa pitää kaupan elintarvikkeena. Toimija on vastuussa tuotteensa myynnistä ja oikean myyntikanavan valinnasta sekä siitä, että lääkkeeksi luokiteltu valmiste poistetaan elintarvikkeita myyvien kauppojen hyllyiltä (Elintarvikelaki 23/ ). Taulukko 3. Elintarvikkeilla ja lääkkeillä on eri markkinoille tulon edellytykset ja erillinen valvonta.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohje ravintolisäilmoituksen tekemisestä

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohje ravintolisäilmoituksen tekemisestä Esittelijä Minna-Maija Väänänen Sivu/sivut 1 / 6 Säädös: Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä 571/2003 ja sen muutokset (672/2007) Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohje ravintolisäilmoituksen

Lisätiedot

Ravintolisät mitä, millainen ja miksi?

Ravintolisät mitä, millainen ja miksi? Ravintolisät mitä, millainen ja miksi? Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Mitä ravintolisät ovat? Historiaa Aikaisemmin erityisvalmisteita ja ravintoainevalmisteita (349/1989) Erityisvalmisteet:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla: Sivu 1/6 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 588/2009 elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain

Lisätiedot

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot

Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille

Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17012/4 Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran

Lisätiedot

Kasviperäisen valmisteen pakkaus lääkettä vai ravintolisää? - Sic!

Kasviperäisen valmisteen pakkaus lääkettä vai ravintolisää? - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2012 KASVIROHDOSLÄÄKKEET Kasviperäisen valmisteen pakkaus lääkettä vai ravintolisää? Sari Koski Kasviperäisten valmisteiden pakkaukset näyttävät keskenään usein hyvin

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus)

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) Elintarviketietoasetus Artiklat 29 35, 54 55, Liitteet liite V, XIII-XV ) Ravintoarvomerkintä (Elintarviketietoasetus, art. 29) Ravintoarvomerkintää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2014 1 (5) 26 Elintarvikelain 55 :n mukaisen päätöksen antaminen NaturaZone Oy:lle koskien väliaikaisessa käyttö- ja luovutuskiellossa olevia elintarvikkeita HEL 2014-008113

Lisätiedot

Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät

Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät Ylitarkastaja Marjo Misikanas Tuoteturvallisuusyksikkö Ravitsemus- ja terveysväiteseminaari 13.12.2011 Omavalvonnassa ja valvonnassa huomioitava

Lisätiedot

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015 Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Elintarviketietoasetus- yhteenvetoa oleellisista muutoksista Tekstin vähimmäiskoko määritelty

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/ (6) Ympäristölautakunta Etp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/ (6) Ympäristölautakunta Etp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/2016 1 (6) FitnessOnline Simonkatu 9 00100 Helsinki 325 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen FitnessOnlinelle HEL 2016-001895

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

Pakkausmerkinnät. ala Taina 13.10.2015

Pakkausmerkinnät. ala Taina 13.10.2015 Pakkausmerkinnät ala Taina 13.10.2015 PAKOLLISET PAKKAUSMERKINNÄT Pakolliset pakkausmerkinnät 1. elintarvikkeen nimi 2. ainesosaluettelo ja tarvittaessa tiettyjen ainesosien määrä alenevassa järjestyksessä

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

Täydennettyjen elintarvikkeiden omavalvonta ja valvonta

Täydennettyjen elintarvikkeiden omavalvonta ja valvonta Täydennettyjen elintarvikkeiden omavalvonta ja valvonta Ylitarkastaja Sanna Kiuru Tuoteturvallisuusyksikkö Vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti Tavallinen ruoka Täydennetyt elintarvikkeet Ravintolisät

Lisätiedot

Leipomot ja viljateollisuus

Leipomot ja viljateollisuus Leipomot ja viljateollisuus Elintarvikelainsäädäntö Anna Juutilainen, Johanna Ojasti, Kaarina Penttinen Viranomaisia www.elintarvikevirasto.fi Valvovia viranomaisia Ministeriöt vastaavat kukin omalta osaltaan

Lisätiedot

Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi?

Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi? Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi? Minna-Maija Väänänen, Evira WS1 Sinfos tuotetietopankin tuotetietofoorumi 1.11.2011 Elintarviketietojen merkitys Korkean kuluttajansuojan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (8) Ympäristölautakunta Etp/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (8) Ympäristölautakunta Etp/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (8) Päätöshistoria Toimija 11.10.2016 325 HEL 2016-001895 T 11 02 00 Päätös Asiaan liittyvät taustatiedot Kuuleminen Päävelvoitteet FitnessOnline, Simonkatu 9, 00100

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta

Ravintolisien valvonta Ravintolisien valvonta Ravintolisäseminaari 10.11.2017 Ylitarkastaja Päivi Levänti Ravintolisän määritelmä Ravintolisäasetus (MMMa 78/2010) määrittelee ravintolisän seuraavasti: Se on puristeena, kapselina,

Lisätiedot

Ajankohtaista ravitsemuksellisesta täydentämisestä

Ajankohtaista ravitsemuksellisesta täydentämisestä Ajankohtaista ravitsemuksellisesta täydentämisestä Ylitarkastaja Sanna Kiuru Tuoteturvallisuusyksikkö Ilmoitus täydennetystä elintarvikkeesta KTM asetus 726/2007 Ilmoitus suositellaan tehtäväksi ennen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus erityistä huomioitavaa elintarvikelainsäädännöstä

Villikasvit ja tuoteturvallisuus erityistä huomioitavaa elintarvikelainsäädännöstä Villikasvit ja tuoteturvallisuus erityistä huomioitavaa elintarvikelainsäädännöstä Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esityksen sisältö Elintarvike

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI. Liitelomake leipomolle 22. RAAKA- JA LISÄAINEET SEKÄ RESEPTIT

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI. Liitelomake leipomolle 22. RAAKA- JA LISÄAINEET SEKÄ RESEPTIT JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 1/5 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi www.jikky.fi/ymparistoterveydenhuolto OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi,

PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi, PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi, Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK pakkausmerkinnät Pakkausmerkintävaatimukset on tehty kuluttajan tiedon saannin näkökulmasta Ovat yhtäläiset kaikille pakatuille

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVALVONTA ELINTARVIKEVALVONTA. OMAVALVONTAOHJEET Urheiluvalmisteiden, ravintolisien ja luontaistuotteiden myynnille

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVALVONTA ELINTARVIKEVALVONTA. OMAVALVONTAOHJEET Urheiluvalmisteiden, ravintolisien ja luontaistuotteiden myynnille OMAVALVONTAOHJEET Urheiluvalmisteiden, ravintolisien ja luontaistuotteiden myynnille MITÄ ON OMAVALVONTA? Omavalvonta on osa yrityksen toimintaa, jolla pyritään säilyttämään elintarvikkeiden laatu hyvänä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

OHJE URHEILUVALMISTEIDEN, RAVINTOLISIEN JA LUONTAISTUOTTEIDEN MYYJILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE URHEILUVALMISTEIDEN, RAVINTOLISIEN JA LUONTAISTUOTTEIDEN MYYJILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(8) OHJE URHEILUVALMISTEIDEN, RAVINTOLISIEN JA LUONTAISTUOTTEIDEN MYYJILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on osa yrityksen toimintaa, jolla pyritään säilyttämään elintarvikkeiden

Lisätiedot

Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille

Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Esittelijä Tytti Itkonen Sivu/sivut 1 / 9 Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Osa 2: Täysmehut, nektarit ja mehut Hedelmätäysmehuista ja tietyistä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki alkoholilain muuttamisesta... 1 2 Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 45 e :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo?

Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? SELKOESITE 1 Sisällys Mitä pakkaus kertoo... 3 Elintarvikkeen nimi... 4 Mistä elintarvike on valmistettu... 5 Päiväysmerkinnät... 7 Mistä elintarvike on peräisin...

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ TERVEELLISYYS JA TERVEYSVAIKUTTEISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 1. 2.12.2009 Kuopio Kuopion seudun osaamiskeskus OSAAMISKESKUSOHJELMA

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2007L0068 FI 31.12.2010 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION DIREKTIIVI 2007/68/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2007,

Lisätiedot

www.vomoghundemat.fi

www.vomoghundemat.fi www.vomoghundemat.fi Vom og Hundemat on norjalainen koirien tuoreruokatuote. Se valmistetaan norjalaisista eläinperäisistä raaka-aineista, kuten broileri, naudan sisäelimet, pötsi, lohi, naudan maksa ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) (EPNA 1169/2011, Elintarviketietoasetus; Artiklat 29 35, 54-55)

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) (EPNA 1169/2011, Elintarviketietoasetus; Artiklat 29 35, 54-55) Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) (EPNA 1169/2011, Elintarviketietoasetus; Artiklat 29 35, 54-55) 1 Ravintoarvomerkintä 1/2 Ravintoarvomerkintää koskevia sääntöjä (luku IV, jakso

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 28 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Spicetown Oy HEL 2016-009416 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 3664 final LIITTEET 1 2.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 3664 final LIITTEET 1 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10021/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: DENLEG 47 AGRI 309 SAN 242 DELACT 91 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä?

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus pakkausmerkintädirektiivi

Lisätiedot

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Esittelijä Niina Matilainen Sivu/sivut 1 / 9 Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät Hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta

Lisätiedot

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu Sisältö: Pakolliset pakkausmerkinnät Ravintoarvomerkinnät Ravintoarvojen laskeminen Yleiset

Lisätiedot

Väitteet elintarvikkeiden markkinoinnissa

Väitteet elintarvikkeiden markkinoinnissa Väitteet elintarvikkeiden markkinoinnissa Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Elintarvikelaki 23/2006, 9 Elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin

Lisätiedot

Valvonta 6/2000. Urheiluvalmisteiden lainsäädäntö- ja valvontaopas

Valvonta 6/2000. Urheiluvalmisteiden lainsäädäntö- ja valvontaopas Valvonta 6/2000 Urheiluvalmisteiden lainsäädäntö- ja valvontaopas Helsinki 2000 Tämä valvontaopas on laadittu Itä- ja Länsi-Suomen lääninhallitusten vuoden 2000 yhteisenä hankkeena helpottamaan urheiluvalmisteiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) 15514/2/02 REV 2 DENLEG 88 CODEC 1636 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 20. helmikuuta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara MIHIN PAKKAUSMERKINNÄT LAITETAAN? Valmiiksi pakattuihin tuotteisiin Ei tarvitse jos: tuote pakataan loppukuluttajalle elintarvikkeen luovutuspaikassa (myymälä,

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT. Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta. Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi

PAKKAUSMERKINNÄT. Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta. Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi PAKKAUSMERKINNÄT Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi PAKKAUSMERKINNÄT EIVÄT SAA JOHTAA KULUTTAJAA HARHAAN! helposti havaittavia riittävän

Lisätiedot

PUNARIISIVALMISTEIDEN KARTOITUSTUTKIMUS LOPPURAPORTTI

PUNARIISIVALMISTEIDEN KARTOITUSTUTKIMUS LOPPURAPORTTI PUNARIISIVALMISTEIDEN KARTOITUSTUTKIMUS LOPPURAPORTTI Tiivistelmä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Tullilaboratorio ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea toteuttivat yhdessä punariisivalmisteiden

Lisätiedot

Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet. Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen

Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet. Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen Esityksen sisältö Lisäaineiden käyttöä koskevia sääntöjä Lastenruoissa sallitut lisäaineet

Lisätiedot

Uusi elintarviketietoasetus muuttaa pakkausmerkinnät - mikä muuttuu ja milloin?

Uusi elintarviketietoasetus muuttaa pakkausmerkinnät - mikä muuttuu ja milloin? NordicFood ja NordicPack messut ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITON AJANKOHTAISSEMINAARI 8.10.2014 Uusi elintarviketietoasetus muuttaa pakkausmerkinnät - mikä muuttuu ja milloin? Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 12.7.2002 L 183/51 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1)

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Marika Jestoi Evira/Tuoteturvallisuusyksikkö Yleistä ohjeistusta aiheesta toivottu jo pitkään miten

Lisätiedot

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia. Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia. Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles Ravitsemusalan tutkimuspalveluyritys Kliiniset tutkimuspalvelut Elintarvikelääke- terveys-

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ohje ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 artiklan 11 soveltamisesta

Ohje ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 artiklan 11 soveltamisesta Vastuuhenkilö Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 5 Ohje ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 artiklan 11 soveltamisesta Lääketieteen ja ravinto- ja ravitsemusalan ammattilaisia edustavien

Lisätiedot

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sivu/sivut 1 / 20 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Vastuut... 3 2 Ravitsemus- ja terveysväitteet... 4 3 Ravitsemusväitteiden käyttö... 5 3.1 Hyväksytyt ravitsemusväitteet... 6 3.2 Kielletyt

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet ravintolisissä

Uuselintarvikkeet ravintolisissä Uuselintarvikkeet ravintolisissä Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esityksen sisältö Mitä tarkoitetaan uuselintarvikkeella? Lainsäädäntö Ravintolisätulkinta

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus LÄHEÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI VASAANOAJA Valkoinen Risti Oy Valkoinen Risti - Vita Korset Ab arkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 16.3.2017 apahtumatunnus

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2009R0041 FI 10.02.2009 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EY) N:o 41/2009, annettu 20 päivänä tammikuuta 2009,

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano 31.7.2013, Helsinki Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp. laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp. laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 :n 2 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Sivu 1. Terveysväitteiden valvontaopas

Sivu 1. Terveysväitteiden valvontaopas Sivu 1 Terveysväitteiden valvontaopas 2002 Sivu 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Keskeisiä säädöksiä 3. Keskeisiä käsitteitä 4. Sallittuja väitteitä 3.1 Funktionaaliset eli terveysvaikutteiset elintarvikkeet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Hedelmä- ja marjajalosteiden merkinnät Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015

Hedelmä- ja marjajalosteiden merkinnät Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015 Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015 Ylitarkastaja Niina Matilainen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Mehujen erityisvaatimukset Mehut, täysmehut

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Ruoka-allergisen kannattaa lukea pakkausmerkintöjä

Ruoka-allergisen kannattaa lukea pakkausmerkintöjä Ruoka-allergisen kannattaa lukea pakkausmerkintöjä 2 3 1 1. Elintarvikkeen nimi: Piparkakkuja 2. Ainesosaluettelo: vehnäjauho, kasvirasva, sokeri, siirappi, nostatusaineet (E 500), mausteet (kaneli, kaardemumma,

Lisätiedot

IP/03/1022. Bryssel 16. heinäkuuta 2003

IP/03/1022. Bryssel 16. heinäkuuta 2003 IP/03/1022 Bryssel 16. heinäkuuta 2003 Komission ehdotus asetukseksi elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä kuluttajille tiedottamisen parantamiseksi ja markkinoiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan

Lisätiedot

TR90 M-Bar -patukat & M-Shake -pirtelöt

TR90 M-Bar -patukat & M-Shake -pirtelöt M-Bar -patukat & M-Shake -pirtelöt Valitse itsellesi parhaiten sopiva vaihtoehto! TUOTTEEN ASEMOINTI Elämme maailmassa, jossa aika on rahaa. Yrittäessämme löytää kiireisessä arjessamme tasapainon perheen,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2003 N:o 712 713 SISÄLLYS N:o Sivu 712 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden

Lisätiedot

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat Maittavan lihaisat Jahti&Vahti -koiranruoat Täysravinto paljon liikkuville koirille 32% Premium-luokan ruokaa koirallesi Suositut, nyt koostumukseltaan entistäkin lihaisemmat, Jahti&Vahti -koiranruoat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 31 Päätös elintarvikelain 60 :n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkäämisestä ensisaapumispaikassa, Aseanic Trading

Lisätiedot

Juusto ravitsemuksessa

Juusto ravitsemuksessa Juusto ravitsemuksessa Juusto ravitsemuksessa Rakennusaineita luustolle Hammasystävällistä Sopii erityisruokavalioihin Juustojen koostumus vaihtelee Tuorejuusto valmistustavan mukaan Kypsytetty juusto

Lisätiedot

HE 186/1995 vp PERUSTELUT

HE 186/1995 vp PERUSTELUT HE 186/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 8 :n muuttamisesta ja laiksi alkoholilain 17 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri Leena Räsänen, Evira 7.5.2015 EU:n eläinlääkeasetusehdotus Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä annettu 10.9.2014 yhdessä lääkerehuasetusehdotuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Lääkkeiden jakamisesta ja Ex-tempore valmisteista. Tarkastaja Johannes Pietiläinen, Proviisori, LuK (kemia)

Lääkkeiden jakamisesta ja Ex-tempore valmisteista. Tarkastaja Johannes Pietiläinen, Proviisori, LuK (kemia) Lääkkeiden jakamisesta ja Ex-tempore valmisteista Tarkastaja Johannes Pietiläinen, Proviisori, LuK (kemia) Ex-tempore- valmiste, osa 1 Muu kuin teollinen lääkkeiden valmistus, Lääkelain (395/1987) 12 mukaan

Lisätiedot

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/ Määräys 3/2011 1 (5) In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden suorituskyvyn arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen Valtuutussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Ympäristölautakunta Etp/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Ympäristölautakunta Etp/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristöterveyspäällikkö 03.10.2012 78 HEL 2012-010822 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohteet Reafin Oy, Leikosaarentie 26, 00990 Helsinki y-tunnus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2844/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Kumoaa Lääkerehuista 8 päivänä syyskuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös

Lisätiedot

RAVINTOLISÄKOULUTUS Elintarvikkeesta annettavat tiedot. Tuulikki Lehto Evira/Kemiallinen elintarviketurvallisuus

RAVINTOLISÄKOULUTUS Elintarvikkeesta annettavat tiedot. Tuulikki Lehto Evira/Kemiallinen elintarviketurvallisuus RAVINTOLISÄKOULUTUS 10.11.2017 Elintarvikkeesta annettavat tiedot Tuulikki Lehto Evira/Kemiallinen elintarviketurvallisuus Elintarviketiedoilla tietoja, jotka koskevat elintarviketta ja jotka asetetaan

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1988L0388 FI 07.02.1991 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988, elintarvikkeissa

Lisätiedot

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tytti Itkonen Evira / TUTU Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät 2012 1 Tuotekohtaisella omavalvonnalla Tarkoitetaan tässä omavalvontaa, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Eviran ohje 17059/1. Ravitsemuksellisen täydentämisen valvontaohje

Eviran ohje 17059/1. Ravitsemuksellisen täydentämisen valvontaohje Eviran ohje 17059/1 Ravitsemuksellisen täydentämisen valvontaohje Laatija Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 16 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN RAVITSEMUKSELLISTA

Lisätiedot

PAIKALLISEN ELINTARVIKKEEN MATKAOPAS KAUPAN HYLLYLLE. 20.4., Salo Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus

PAIKALLISEN ELINTARVIKKEEN MATKAOPAS KAUPAN HYLLYLLE. 20.4., Salo Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus PAIKALLISEN ELINTARVIKKEEN MATKAOPAS KAUPAN HYLLYLLE 20.4., Salo Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus Perusasiat kuntoon PTY:n tuotekortin avulla Yritys- ja tuotetiedot Tutustu jo olemassa olevaan

Lisätiedot

Elivo Ravintolisät. www.elivo.fi. Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe,

Elivo Ravintolisät. www.elivo.fi. Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe, Elivo Ravintolisät Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe, joka on kehitetty kotimaisten eri alojen asiantuntijoiden kanssa huomioiden suomalaisten kuluttajien tarpeet. Elivo-tuotteet löydät apteekista

Lisätiedot