PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI ajalta 1.1. 31.12.2010"

Transkriptio

1 2010 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI ajalta

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KATSAUS PROJEKTITOIMINTAAN VUONNA PROJEKTITOIMINTA OPISTOISSA Aikuisopisto Maaseutuopisto Yhtymäpalvelut ja muut opistot Kansainväliset projektit PROJEKTITOIMINTA PAINOPISTEALUEITTAIN Opetuksen kehittäminen Aluevaikuttaminen ja innovaatiotoiminta Koulutusyhtymän henkilöstön kehittäminen Kansainväliset projektit Haussa olevat projektit

3 1 KATSAUS PROJEKTITOIMINTAAN VUONNA 2010 Koulutusyhtymässä on ollut ajalla käynnissä yhteensä 87 eri projektia. Vuoden 2010 aikana toteutettujen projektien (käynnissä olleet ja päättyneet) toteutuneet kustannukset yhteensä ovat olleet n. 3,43 milj. eroa. Vuoden 2010 lopussa hakemusvaiheessa on 12 projektia. Yhtymän projektitoimintaa leimasi vuonna 2010 keskittyminen olemassa olevien hankkeiden toteutukseen. Uusia hankkeita ei haettu niin voimakkaasti, kuin edellisvuosina ohjelmakauden rahoitusten lopultakin avauduttua. Yhtymän kaikki keskeiset hankekokonaisuudet on saatu käyntiin, jotka on ollut maakuntaohjelmissa ja yhtymäsuunnitelmassa tavoitteena. Loppuvuodesta 2010 maakunnan EU-ohjelmien rahoittajat järjestivät ideahaun, johon koulutusyhtymän yksiköistä lähetettiin yhteensä 12 laajaa hankeideaa. Lisäksi yhtymän yksiköt olivat mukana lukuisissa muiden alueen organisaatioiden yhteishankkeissa partnerina. Suurin osa ideoistamme sai positiivisen palautteen ja niitä tullaan vuoden 2011 aikana hankkeistamaan rahoittajille. Tulevissa hankehauissa jaetaan pääosin loput ohjelmakauden EU-rahoituksista, joten valmistautuminen ohjelmakauden loppumiseen on jo alkanut KPEDUn projektitoiminnan volyymi vuosina Yhtymäpalvelut+opistot Maaseutuopisto Ketek Aikuisopisto KUVA 1. KPEDUn projektitoiminnan volyymi vuosina

4 2 PROJEKTITOIMINTA OPISTOISSA Koulutusyhtymän yksiköissä projektitoiminta on ollut laajinta aikuisopistossa sekä maaseutuopistossa. Kaikilla opistoilla on omaa projektitoimintaa jonkin verran. Yhtymäpalvelujen kautta koordinoidaan opistojen yhteisiä projekteja. Periaatteena on pidetty sitä, että laajat EU-hankkeet hallinnoidaan aikuisopistossa, maaseutuopistossa ja yhtymäpalveluissa. Kaikki opistot ovat mukana omissa alakohtaisissa projektiverkostoissa sekä yhtymän yhteisten projektien toteutuksessa. Projektimäärä/yksikkö (Q1-Q4 2010) Hak.sisällä Toteutettu KUVA 2. KPEDUn projektien määrä yksiköittäin. Tot.kustannukset/yksikkö (Q1-Q4 2010) Q1-Q4 Yht (projektin koko tot.aikana) KUVA 3. KPEDUn projektien toteutuneet kustannukset yksiköittäin 2

5 2.1 Aikuisopisto Aikuisopistolla on käynnissä EU-ohjelmakauden hankkeita 13 kpl. Niiden budjetti on n. 10 milj. euroa. Hankkeita toteutetaan pääsääntöisesti Keski-Pohjanmaan alueella, mutta joukossa on myös valtakunnallisen tai ylimaakunnallisen verkoston hankkeita. Henkilö- ja yritysasiakkaille tarkoitetut koulutus- ja kehittämishankkeet (STEP UP, BALANSSI, PROTEK, VAIHTOVALMENNUSOHJELMA ja START UP) ovat päässeet hyvin käyntiin. Hankkeiden koulutus- tuki- ja kehittämispalveluin on tuettu henkilöasiakkaan työllistymistä, työssä olevien ammatillista osaamisen kehittämistä, täydentämistä, yrittäjän liiketoiminta-, johtamis- ja kehittämisvalmiuksia, yrittäjyyttä. Vaihtovalmennushanke tarjoaa vastaavia palveluja myös julkiselle sektorille; ensimmäiset koulutukset muutamissa alueen kunnissa ovat päättyneet ja erilaisista osa-alueista koostuva mittava kokonaisuus JYTAlle on käynnistymässä. Julkisen sektorin toivotaan käyttävän tätä mahdollisuutta edelleenkin. Pääosa hankkeissa olevista koulutuspäivistä (n otpv) on vähintäänkin sidottu ja niinpä niiden kautta toteutettaviin koulutuspalveluihin on jo saatu alueelle ELY:n (EU- ja valtio) lisärahoitusta vuoden 2010 menokehyksestä noin 1 milj. euroa eli n otpv. Kuntarahoituksen tarvetta tullee olemaan Protek ja Start Up -hankkeisiin, mutta muiden hankkeiden osalta kuntarahoitusvaade täyttyy palkkatukiosuuksilla. Lisärahoituksen myötä hankkeiden toteuttamisaikaa on myös pidennetty vuoden 2011 loppuun saakka. Osa hankkeista jatkuu todennäköisesti jopa ohjelmakauden päättymiseen saakka. Hanketoiminnalla edistetään myös oppimis- ja kehittämis- ja innovaatioympäristöjen rakentamista alueelle. Konepaja 2013 oppimis- ja kehittämisympäristöhanke on tarjonnut yrityksille mm. mahdollisuuden testata robotiikan (kappaleenkäsittely, hitsaus, leikkaus ja hionta) soveltamista omaan liiketoimintaansa. Kaksi yritystä on hankkeen asiantuntijan avustuksella hankkinut robotin ja muutama tehnyt hankintapäätöksen. Hanke sai myös ABB:n Vuoden robottimestari palkinnon. Alueen viestintäalan kehittämistä tukevassa Liikkuvan Median oppimisympäristöhanke LIMEssa on rakennettu infraa ja käynnistetty sisältötuotannon kehittämispilotteja. Tavoitteena on luoda alueellinen netti-tv ja tekninen ympäristö sisältötuotantoon alueen ja alan yritysten hyödynnettäväksi sekä opiskelijoiden käyttöön. Maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä on tuettu rakentamalla selkokielinen portaali, (TREE- NATAAN) asioimista helpottamaan ja työstetty selkomateriaalia työturvallisuus- ja tulityökortin suorittamiseen (VERSOT). Opin Ovi-hankkeissa alueen aikuiskoulutustoimijoiden yhteistä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua on mallinnettu verkoston (neuvojat, yhdyshenkilöt) toteuttamaksi yhteiseksi verkkopalveluksi. Verkkopalvelun ja verkostotyöskentelyn sähköisiä työkaluja työstetään ja keväällä on tarkoitus käynnistää toiminnan pilotointi. Vuonna 2010 päättyneitä kehittämishankkeita ovat Palvelualojen liiketoimintojen uudistamishanke sekä Ytyä Naisyrittäjyyteen II. Hankkeet ovat tukeneet alueen mikro- ja pieniä palvelualan yrityksiä liiketoiminnan uudistamiseen liittyvissä asioissa. Ytyä naisyrittäjyyshankkeessa rakennettu portaali ollaan siirtämässä Kokkolan yrittäjänaiset ry:lle. Palvelualojen kehittämistyötä jatketaan edelleen palveluliiketoimintaa tukevalla innovaatioalustojen kehittämishankkeella (PLU II). Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan vuosille on viety keskeiset hankeideat ja uusien hankkeiden valmistelutyötä tehdään koko ajan. Job4you-nuorisohankekokonaisuutta suunnitellaan K-P liiton valmistelurahalla ja hankehakemuksia pyritään jättämään eri rahoittajille jo tämän kevään aikana. Tuotannollisten yritysten automaatiotekniikan ja sähköisen tiedonsiirron käyttöönoton edistämiseen ja tukemiseen (AU- TOMATION 2015) valmistellaan hankkeet mutta myös yritysten liiketoiminnan tukemiseen mm. verkkoliiketoiminta (BUSINESSNET) ja palveluliiketoiminta (PLU II). Maahanmuuttajien palvelemiseksi on työn alla myös hanke. Uusista hankkeista on käynnistetty neuvottelut rahoittajien kanssa. Uudet hankkeet kestänevät ajallisesti nykyisen ohjelmakauden loppuun saakka. Tuleva kevät näyttää työntäyteiseltä nykyisten hankkeiden ja niiden saamien lisärahoitusten ansioista. Uusi hankehenkilöstö on päässyt hyvin sisälle hanketyöhön. Hankkeiden yhdys- ja vastuuhenkilöiltä saa tarkempaa hankekohtaista tietoa ja heitä voi pyytää esittelemään hanketta. Hankkeista on saatavissa esitteet ja niiden yhteinen toiminta- ja koulutuskalenteri. Hankkeista tehdään myös seuranta- ja raportointijaksoittain hankkeiden yhteinen ns. hankekatsaus. Hankekatsaus ja hankekohtainen informaatio ovat jatkossa löydettävissä aikuisopiston sivuilta, Väli- ja muita raportteja saa myös yhdys- ja vastuuhenkilöiltä. 3

6 2.2 Maaseutuopisto Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on oppilaitoksen järjestämistehtävän toinen pääalue. Tämä lähtökohtaisesti aikuiskoulutukseen painottuva osa-alue on saanut ja saamassa maaseutuopistossa yhä moniilmeisemmät ja näkyvämmät kasvot. Tälle osa-alueelle sisältyy monipuolinen ja laaja projektitoiminta, jota tehdään yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Kehittämisyhteistyö vie maaseutuopiston toimintaa yhä tiiviimpään verkottumiseen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Maaseutuopiston projektitoiminta pääsi EU-ohjelmakauden alkuhankaluuksien jälkeen kunnolla vauhtiin vuonna 2010, kun kaikki pitkään hakuprosesseissa olleet projektit käynnistyivät. Vuonna 2010 jätettiin rahoittajille yksitoista projektihakemusta, joista myönteisen päätöksen vuoden 2010 loppuun mennessä sai kuusi hakemusta, kielteisen kolme ja kahden käsittely oli kesken. Lisäksi osallistuttiin kahden sellaisen projektihakemuksen valmisteluun, joissa maaseutuopisto tulee toimimaan osatoteuttajana. Maaseutuopistolla on toiminut projektitehtävissä vuonna 2010 kaikkiaan neljätoista henkilöä, joista viisi kokopäiväisesti. Projekteille tehtiin noin 7,5 henkilötyövuotta. Maaseutuopiston projekteista valtaosa kehittää maaseudun yrittäjien osaamista ja edistää alkutuotannon alojen yrittäjyyttä maakunnassa. Maaseutuopisto on mukana Keski-Pohjanmaan luonnonvara-alan kehittämisverkoston (LUOVA-verkosto) toiminnassa, ja useita projekteja toteutetaan muiden organisaatioiden kanssa yhteistyössä. Maaseutuopisto on mukana Kaustisen ja Kokkolan seudun KOKO-ohjelmien toteuttamisessa Luonnonvara-alan KOKO projektilla. KOKO-yhteistyön kautta pidetään myös tiiviisti yhteyksiä kuntiin sekä muihin alueellisiin kehittämisorganisaatioihin. Maaseutuopisto toteuttaa Tietoseppä-projektia yhteistyössä ProAgria Keski-Pohjanmaan, MTK Keski- Pohjanmaan sekä Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistojen kanssa. Vuonna 2010 projekti järjesti viljelijöille 29 infotilaisuutta yhdellätoista eri paikkakunnalla. Tilaisuuksissa kävi kaikkiaan 1093 viljelijää. Aiheina olivat mm. maatilaverotus, sopimuskäytännöt, viljelijätuet ja työnantajana toimiminen. VENE-projektia (Verkostot nautakarjatalouden edistäjinä) toteutetaan yhdessä Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Haapajärven ammattiopiston kanssa. Koulutuskokonaisuuksien ja pienryhmätoiminnan aiheet liittyvät lypsykarjatilojen tuotantoprosessien kehittämiseen: eläinten terveys ja hyvinvointi, eläinaineksen kehittäminen, rehuntuotanto ja maatilarakentaminen. Laajin kansainvälinen projekti, jossa Maaseutuopisto on mukana, on Metlan hallinnoima Botnia-Atlantica - Interreg-ohjelmasta rahoitettu ForestPower, joka edistää ja kehittää metsäenergian käyttöä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Maaseutuopistolla on osavastuu projektin tulosten tiedottamisesta. Projektissa on mm. tehty hyötysuhde- ja päästömittauksia energiaosuuskunnan lämpölaitoksella, tutkittu biomassataseita, selvitetty energiaosuuskuntien toimintakapasiteettia sekä energiapuun korjuukokeita. Green Care -toiminnan kehittämiseen liittyviä projekteja on käynnissä ja hakuprosesseissa useampia. Green Care -alan kehittämisessä tehdään laajaa alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä, jossa ovat mukana koulutusyhtymän yksiköistä maaseutuopiston lisäksi sosiaali- ja terveysalan opisto sekä kulttuuriopisto. Riistatarhausmahdollisuudet Kaustisen seutukunnassa -esiselvitys päättyi vuoden 2010 lopussa. Projektin aikana selvitettiin riistantarhauksen mahdollisuuksia maatilojen liitännäiselinkeinona, kartoitettiin alasta kiinnostuneita yrittäjiä sekä suunniteltiin jatkotoimia. Vuoden 2010 lopussa päättyneessä Homekoiratoiminnan kehittäminen projektissa levitettiin tietoa koirien käyttömahdollisuuksista homeiden tunnistamisessa, suunniteltiin koulutusta homekoirille ja ohjaajille sekä selvitettiin homekoiratoiminnan sertifioinnin mahdollisuuksia ja sisältöä. Uusi homekoiraohjaajien koulutusohjelma käynnistyi syksyllä Hevosten kuntoutuskeskus esiselvitysprojektissa on tehty tutustumiskäyntejä ja haettu sekä levitetty tietoa hevosten kuntoutustoiminnasta. Osa maaseutuopiston projekteista liittyy opetuksen kehittämiseen. Kansainväliset projektit tukevat myös osaltaan opiskelijoiden ja henkilöstön ammattitaidon kasvua ja mahdollistavat työssäoppimisjaksojen suorit- 4

7 tamisen ulkomailla. Maaseutuopisto on lisäksi mukana koulutusyhtymän yhteisissä opetuksen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvissä projekteissa. MotoPohjanmaa-projektissa selvitettiin metsäkoneyrittäjien osaamistarpeita, järjestettiin koulutustilaisuuksia metsäkoneiden huollosta, metsäenergiasta ja metsänhoitoasioista sekä valmisteltiin koulutuspaketteja vastaamaan metsäalan lisäkoulutustarpeisiin. Perhon yksikössä on Elämä pelissä projektien avulla viety eteenpäin nuorison työpajatoimintaa metallipajalla, ja toimintaa laajennettiin etsivään työparitoimintaan sekä rakennus- ja puutyöpajatoimintaan syksyllä Toholammin yksikössä on tehty kansainvälistä yhteistyötä hopea/kultasepän alan koulutuksessa Yhteistyötä yli rajojen projektin puitteissa. Kannuksen yksikön VSSC-projektissa on perehdytty maatalousalan ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen sekä vertailtu oppilaitosten sidosryhmäyhteistyötä Puolassa, Norjassa ja Suomessa Yhtymäpalvelut ja muut opistot Yhtymäpalveluiden koordinoimana toteutettiin vuonna 2010 yhteensä 24 projektia, joiden yhteenlasketut kustannukset olivat n euroa. Suurin osa projekteista liittyi opetuksen kehittämiseen. Yksi keskeisistä projekteista oli Toisen asteen yhteys, jossa keskitytään Keski-Pohjanmaan alueen toisen asteen koulutuksen yhteistyön kehittämiseen. Vuoden aikana projektissa laadittiin yhteistyöstrategiaa ja toimintasuunnitelmaa sekä käynnistettiin yhteistyön edistämiseen tähtääviä kehittämisryhmiä yhdessä lukioiden kanssa. Toinen keskeinen aihepiiri oli nuorten syrjäytymisen ehkäisy, jossa oli kaksi merkittävää projektia. Oma Polku-projektin tavoitteena on ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen, nuorten osallisuuden edistäminen ja aktivointi ammatilliseen koulutukseen. Reimari 2-projektissa puolestaan keskityttiin ammatillisen koulutuksen valmistumisvaiheessa olevien tai ammatillisen tutkinnon omaavien työttömien työllistymisen edistämiseen. LATO-hankkeessa kehitettiin ammattiosaamisen hankkimista tavanomaista laajemman (yli 20 ov) työssäoppimisjakson avulla. Kokeiluhankkeessa on mukana yli 20 koulutuksenjärjestäjää. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymästä ovat mukana Kokkolan ammattiopisto ja Kokkolan kauppaopisto. Euromääräisesti mitattuna suurin yhtymäpalveluissa hallinnoitava projekti oli vuonna 2010 Teknologiakeskus Ketekin kanssa toteutettava Laatuoske-projekti, jossa tehdään Innogaten laboratorioille akkreditoitu laatujärjestelmä sekä toteutetaan täydentäviä laitehankintoja. Muissa opistoissa toteutettiin lähinnä pienimuotoisempia opetuksen ja kansainvälisyyteen liittyviä kehittämisprojekteja, joita oli vuoden 2010 aikana yhteensä 25 kpl ja niiden yhteenlasketut kustannukset olivat n euroa. Kyse on kuitenkin merkittävästä kokonaisuudesta ja mahdollisuuksista päästä mukaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin Kansainväliset projektit Koulutusyhtymän yksiköissä useat kehittämisprojektit ovat kansainvälisiä ja niissä on ulkomaisia partnereita. Kehityskohteina ovat olleet mm. energia, henkilöstön osaaminen ja alakohtaiset teemat. Työvoiman rekrytointihankkeet mm. maatalousalalle ovat päässeet hyvin käyntiin. Henkilökunnan ja opiskelijoiden liikkuvuusprojekteissa päätavoitteena on oman alan työn tekeminen ulkomaisella työpaikalla ja siihen yhtymällä on vuosittain EU:n Leonardo da Vinci rahoitus. Ko. hankkeet ovat saaneet rahoittajan sertifikaatin, joka takaa rahoituksen neljäksi vuodeksi kerrallaan. Opistoilla on omia alakohtaisia projekteja ja yhteistyöverkostoja. Tyypillisesti projekteissa on mukana yhteistyökumppaneita Euroopan maista, sillä EU-rahoitus mahdollistaa lähialueyhteistyön. Euroopan ulkopuolisista maista projektitoiminta kohdistuu Kiinaan ja Intiaan sekä uusimmassa yhteistyöverkostossa Japaniin. 5

8 3 PROJEKTITOIMINTA PAINOPISTEALUEITTAIN 2010 Koulutusyhtymän projektitoiminta voidaan jakaa kolmeen alueeseen, jotka ovat 1) opetustoiminnan kehittäminen, 2) aluevaikuttaminen ja innovaatiotoiminta sekä 3) koulutusyhtymän henkilöstön kehittäminen. Projektimäärä/painopiste (Q1-Q4 2010) Hakemus sisällä Toteutettu Aluevaik. & innovaatiotoim. Henkilöstön kehittäminen Opetustoim. kehittäminen KUVA 4. KPEDUn projektien määrä painopistealueittain. Tot.kustannukset/painopiste (Q1-Q4 2010) Q1-Q4 Yht (projektin koko tot.aikana) Aluevaik. & innovaatiotoim. Henkilöstön kehittäminen Opetustoim. kehittäminen KUVA 5. KPEDUn projektien toteutuneet kustannukset painopistealueittain. 6

9 3.1 Opetuksen kehittäminen Vuonna 2010 toteutuneet projektit: Aikuisopisto epakki EAKR Treenataan ESR VERSOT ESR Yhteensä Kulttuuriopisto Opintoseteli Mamu Valtionav Osaava nuorisoala Valtionav Shared Visions Nordplus Adult Shared visions 2 Nordplus Adult Yhteensä Maaseutuopisto Elämä pelissä Valtionav Elämä pelissä - rakennus- ja puupaja Valtionav Etsivä nuorisotyö Valtionav MESTA - Metsät, vainiot ja verstaat LEONARDO Metsäkonekoulutuksen aluekoordinaattori - Moto- Pohjanmaa Valtionav Vocational Schools and Social Cohesion - VSSC LEONARDO Yhteistyötä yli rajojen Comenius Yhteensä Ammattiopisto 4D Smile LEONARDO MajakkaPlus Valtionav My Way LEONARDO TopTrainerTeam ESR Work, Skills and Costs LEONARDO Yhteensä Kauppaopisto CLLL - Carreer Learning as a Success Factor for Lifelong Learning LEONARDO Intia-verkosto (Ovet Auki Aasiaan) Valtionav IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning LEONARDO KAM'oon China2 Valtionav KAMoon China3 Valtionav LdV PERLE LEONARDO NordPlus Junior - Entré 2010 Nord+Junior Yhteensä

10 Sosiaali- ja terveysalan opisto Implementing Sustainable Development on Daily Basis in International Working Environments LEONARDO Määrän lisäksi laatua liikkuvuuteen Focus on placement LEONARDO Quality HOP-hanke LEONARDO Kun sanat eivät riitä LEONARDO NordPlus Junior Nord+Junior Turva-hanke LEONARDO What`s in it? Comenius Yhteensä Yhtymäpalvelut Ammattiosaajan työkykypassin toimeenpanon tuki Valtionav Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki Valtionav Ammattistartissa opiskelevien seurantajärjestelmän kehittäminen Valtionav Botnia - yhteistyöstä voimaa! Maakunnan k.raha CuBe LEONARDO Keskipohjalainen koulutusväylä - esiselvitys Maakunnan k.raha LATO-Laajennettu työssäoppimisen kokeilu Valtionav Maahanmuuttajan ammatillisen koulutuksen kehittäminen Valtionav Netvet LEONARDO Ohjaava ja valmistava koulutus Valtionav Omapolku ESR Parempaa laatua verkostoitumalla Valtionav Toisen asteen yhteys Maakunnan k.raha Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen Valtionav VA opiskelijahuoltoon/alueellisen ohjauksen tehostaminen Valtionav VA opiskelijahuoltoon/asuntola-asumisen selvitys Valtionav VA työkykypassi Valtionav Yhteensä

11 3.2 Aluevaikuttaminen ja innovaatiotoiminta Vuonna 2010 toteutuneet projektit: Aikuisopisto Kulttuuriopisto Maaseutuopisto Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Tot.kust Q1-Q4 Tot.kust yht Balanssi - Balans (F) ESR Balanssi - Balans (S) ESR Gateway ESR KONEPAJA 2010: Konepajatuotannon valmistusteknologioiden kehittäminen EAKR Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ESR Opin Ovi SME ESR Palvelualojen liiketoimintojen uudistamishanke EAKR PROTEK (S) ESR PROTEK (F) ESR START UP (F) ESR Start Up (S) Yrityspalveluohjelma ESR Step Up (F) ESR Step Up (S) ESR Vaihtovalmennusohjelma (F) ESR Vaihtovalmennusohjelma (S) ESR Verkko ja media 2013-LIME EAKR Ytyä naisyrittäjyyteen II EAKR Yhteensä Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Tot.kust Q1-Q4 Tot.kust yht Green Care -toiminta Keski-Pohjanmaalla LEADER Yhteensä Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Tot.kust Q1-Q4 Tot.kust yht FOREST LEONARDO Forest Power INTERREQ Hevosten kuntoutuskeskus LEADER Homekoiratoiminnan kehittäminen LEADER Kannuksen tutkimustila Luova OYn tutkimus- ja kehitystoiminnan käynnistäminen (KTT-LUOVA) Maakunnan k.raha Luonnonvara-alan KOKO Maakunnan k.raha Nord Green Care -esiselvitys LEADER Riistatarhausmahdollisuudet Kaustisen seutukunnassa - esiselvitys LEADER Tietoseppä- ajankohtaistietoa maatalousyrittäjille Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla Maaseuturah VENE - Verkostot nautakarjatalouden edistäjinä Maaseuturah Yhteensä Yhtymäpalvelut LAATUOSKE - Kemian oske-laboratorion toiminnan laajentaminen ja laadun kehittäminen EAKR Reimari 2 ESR Verkotut EAKR Yhteensä

12 3.3 Koulutusyhtymän henkilöstön kehittäminen Vuonna 2010 toteutuneet projektit: Kulttuuriopisto Maaseutuopisto Yhtymäpalvelut Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Tot.kust Q1-Q4 Tot.kust yht Grunndtvig vierailut ja vaihdot Grundtvig Yhteensä Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Tot.kust Q1-Q4 Tot.kust yht ETEVÄ - Eurooppa-jakso tekevälle LEONARDO Yhteensä Good to Best LEONARDO KAMoon VEVO (partnerina) Valtionav LUOTSI - Esimiestyön ja henkilöstön kehittäminen K-P:n koulutusyhtymässä Valtionav Talent 5 LEONARDO Yhteensä Kansainväliset projektit Useisiin koulutusyhtymän projekteihin sisältyy kansainvälistä toimintaa ja KV-projektit onkin sisällytetty painopistealueiden projektitauluihin. Vuonna 2010 toteutuneet projektit: Kulttuuriopisto Grunndtvig vierailut ja vaihdot Grundtvig Opintoseteli Mamu Valtionav Osaava nuorisoala Valtionav Shared Visions Nordplus Adult Shared visions 2 Nordplus Adult Yhteensä Maaseutuopisto ETEVÄ - Eurooppa-jakso tekevälle LEONARDO FOREST LEONARDO Forest Power INTERREQ MESTA - Metsät, vainiot ja verstaat LEONARDO Vocational Schools and Social Cohesion - VSSC LEONARDO Yhteistyötä yli rajojen Comenius Yhteensä Ammattiopisto 4D Smile LEONARDO MajakkaPlus Valtionav My Way LEONARDO Work, Skills and Costs LEONARDO Yhteensä

13 Kauppaopisto CLLL - Carreer Learning as a Success Factor for Lifelong Learning LEONARDO Intia-verkosto (Ovet Auki Aasiaan) Valtionav IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning LEONARDO KAM'oon China2 Valtionav KAMoon China3 Valtionav LdV PERLE LEONARDO NordPlus Junior - Entré 2010 Nord+Junior Yhteensä Sosiaali- ja terveysalan opisto Implementing Sustainable Development on Daily Basis in International Working Environments LEONARDO Määrän lisäksi laatua liikkuvuuteen Focus on placement LEONARDO Quality HOP-hanke LEONARDO Kun sanat eivät riitä LEONARDO NordPlus Junior Nord+Junior Turva-hanke LEONARDO What`s in it? Comenius Yhteensä Yhtymäpalvelut CuBe LEONARDO Good to Best LEONARDO KAMoon VEVO (partnerina) Valtionav Maahanmuuttajan ammatillisen koulutuksen kehittäminen Valtionav Netvet LEONARDO Talent 5 LEONARDO Yhteensä

14 3.5 Haussa olevat projektit Useita projekteja on valmisteltu ja niistä on jätetty hakemus rahoittajalle, mutta päätöstä ei ole vielä saatu. Hakemus jätetty v.2010: Maaseutuopisto Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah AgriBisnes - liiketoimintaosaamisen koulutus Maaseuturah FARMI johtamisella hyvinvointia Maaseuturah Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski- Pohjanmaalla ja Oulun Eteläisessä LEADER Green care yrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle (VoiMaa!) Maaseuturah SINNI - Sinne ja takaisin LEONARDO Yhteensä Sosiaali- ja terveysalan opisto Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Nord+Junior Nord+Junior Yhteensä Yhtymäpalvelut Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Ammattistartissa kehittämishanke Valtionav Botnia - yhteistyöstä voimaa! Maakunnan k.raha LaKeHo - Laatua ja kestävyyttä henkilökohtaisiin oppimisympäristöihin Valtionav Opinto-ohjauksen ja moniammatillisen opiskelijahuollon Valtionav. kehittäminen TARVE+ ESR Työkykypassi jatkohakemus Valtionav Yhteensä

PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI ajalta 1.1-31.12.2009

PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI ajalta 1.1-31.12.2009 2009 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI ajalta 1.1-31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 KATSAUS PROJEKTITOIMINTAAN VUONNA 2009... 1 2 PROJEKTITOIMINTA VUONNA 2009... 3 2.1 Projektitoiminta painopistealueittain... 3 2.2

Lisätiedot

2011-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI

2011-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 2011-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI ajalta 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUODEN 2011 PROJEKTITOIMINTAAN... 3 2. PROJEKTITOIMINTA OPISTOISSA... 5 2.1. Aikuisopisto... 6 2.2. Maaseutuopisto...

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 30.6.2015

PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 30.6.2015 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 30.6.2015 2015-Q2 1. PROJEKTITOIMINNAN KATSAUS 1.1. 30.6.2015 Koulutusyhtymän projektitoiminnan toteutuneet kustannukset olivat ajalla tammi-kesäkuu yhteensä n. 0,65 M.

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA 2012 1 STRATEGIA Koulutusyhtymän kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelijalla on meiltä valmistuessaan oikea asenne erilaisia kulttuureita, eri kieliä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Kansainvälisyystiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Kansainvälisyystiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Kansainvälisyystiimi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kansainvälisyys uusilla www-sivuilla 3 2 Hankehakemukset 2012; Cimo ja Oph 4 3 Kpedun ECVET-tilanne 6 4 Päätökset yhtenäisistä kv-apurahoista

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.12.2013 tiimi 19.2.2014 Johtoryhmä 7.3.2014 Hallitus 27.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUODEN 2013 PROJEKTITOIMINTAAN... 3 1.1 toiminnan... 5 2. TULOSALUEIDEN

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 22.10.2012 31.12.2013 OPH:n rahoittama hanke Hankekoodi J322 Hanketta koordinoi KAO, Kainuun ammattiopisto KSAK, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAKK,

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

s.2005 s.2006 s.2007 s.2008 s.2009 k.2010 s.2010 k.2011 s.2011 k.2012 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 15,9 % 14,5 % 11,4 % 11,0 % 10,6 % 9,3 % 9,9 %

s.2005 s.2006 s.2007 s.2008 s.2009 k.2010 s.2010 k.2011 s.2011 k.2012 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 15,9 % 14,5 % 11,4 % 11,0 % 10,6 % 9,3 % 9,9 % KPEDU:n ammatillisista perustutkinnoista valmistuneiden työttömyysaste v. 2005 12 ("Reimari tilastot") esim. k. 2011 tarkoittaa 1.1. 30.6.2009 valmistuneiden työttömyysastetta maaliskuussa 2011 18,0 %

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke 2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke 2012 Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke 2012 Loppuraportti 31.12.2013 Koulutuksen järjestäjä: Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (projektin osatoteuttajan osuus) 1. Hankkeen nimi Kaivannais- ja energiateollisuuden

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+ ECVET ja Erasmus+ Mika Saarinen CIMO Ammatillinen koulutus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1 Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Hannele Nevalampi etunimi.sukunimi@cimo.fi Ammatillinen koulutus, CIMO Innovaation siirto hankkeet (Transfer of Innovation)

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta projektipäällikkö Heini Iinatti Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma Laadittiin 2008, valmis 2009 Tunnistettiin kehittämistarpeet Määriteltiin

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ FAKTAA EXPRESS /2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 1/20 3/20 AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ Tuloksia aikuiskoulutuksen kansainvälisyysselvityksestä

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi Tieto Neuvonta Ohjaus KUUMA OpinOvi PROJEKTIN TUOTOKSET JA HYVÄT KÄYTÄNTEET 2008-2012 KUUMA OpinOvi KUUMA OpinOvi projekti on alueellinen kehittämishanke, jossa luodaan toiminta- ja yhteistyöverkosto Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR)

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013 ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) Sisällysluettelo Lyhenteet ProTeK-hankkeet ProTeK2000 ProTeK3000 Lyhenteet EU ProTeK2000 ProTeK3000 Euroopan Unioni ESR/ELY, EKAMI

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset OKM myöntää avustukset ELY-keskusten kautta Avustusta

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet Luovin kehittämisen välineenä

Kansainväliset hankkeet Luovin kehittämisen välineenä Kansainväliset hankkeet Luovin kehittämisen välineenä Koulutuksen ja nuorison EU-ohjelmat uudistuvat Erasmus+ alkaa 2014, Oulu Anne Tornberg Lyhyesti Luovista Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos

Lisätiedot

Länsi-Suomen EAKR- ja ESR-ohjelmien ylimaakunnalliset hankkeet

Länsi-Suomen EAKR- ja ESR-ohjelmien ylimaakunnalliset hankkeet Länsi-Suomen EAKR- ja ESR-ohjelmien ylimaakunnalliset hankkeet Onko Sinulla on kehittämisidea, joka koskee ihmisiä tai yrityksiä Länsi-Suomessa yli maakuntarajojen? Tavoitteenamme on jalostaa Sinun ja

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

KPEDUn KÄYTÖSSÄ OLEVAT KAIKILLE YHTEISET PALAUTEJÄRJESTELMÄT työkappale 10.10.2011/HH

KPEDUn KÄYTÖSSÄ OLEVAT KAIKILLE YHTEISET PALAUTEJÄRJESTELMÄT työkappale 10.10.2011/HH KPEDUn KÄYTÖSSÄ OLEVAT KAIKILLE YHTEISET PALAUTEJÄRJESTELMÄT työkappale 10.10.2011/HH palaute/arviointi keneltä muoto milloin mitä Henkilöstökysely työntekijät Wpol 1 krt/vuosi (syyskuu) työtyytyväisyys

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia Yhteinen yrittäjyysstrategia Hyväksytty: Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus 27.1.2014,

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Mitä ESR -tulosviestintäprojektilla tavoitellaan? Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki

Mitä ESR -tulosviestintäprojektilla tavoitellaan? Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki Mitä ESR -tulosviestintäprojektilla tavoitellaan? Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki Mistä on kyse? Länsi-Suomessa on rahoitettu ohjelmakaudella 2007-2013 lähes 400 ESR hanketta Rahoitus on ollut

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

terveysalan koulutuskorvauksiin Koulutuskeskus Sedu Hellevi Lassila, toimialajohtaja

terveysalan koulutuskorvauksiin Koulutuskeskus Sedu Hellevi Lassila, toimialajohtaja Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan koulutuskorvauksiin Koulutuskeskus Sedu Hellevi Lassila, toimialajohtaja Lähihoitajakoulutus Koulutuskeskus Sedussa v.2011 Koulutusta 4 paikkakunnalla: Sedu Kauhajoki

Lisätiedot

BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari

BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari 30.11.2011 Tilannekatsaus 3/2012 Pen2 Riipi, projek6päällikkö LÄMPÖENERGIA- PÄIVÄ Rovaniemi 14.3.2012 1. PROJEKTIN TAUSTAA Lapin Metsäkeskuksen

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere Tervetuloa Hankehelmet Cocktails Teerenpeli, Tampere Tuloksellista viestintää Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija ESR-koordinaatioryhmä Keski-Suomen ELY-keskus Ketkä ovat homman takana? Päättyneellä ohjelmakaudella

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme 2010-20112011 Paula Lohikoski Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ETOK Osaaminen ja kulttuuri Paula Lohikoski 19.1.2012 1 OKM:n

Lisätiedot

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Historiallinen perspektiivi: Pienistä ohjelmista suuriin kokonaisuuksiin 1986-1995 2000 2007 2014 Erasmus Comett Socrates Socrates Force + Comenius + Grundtvig LLP Erasmus+

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä MAAHANMUUTTAJARAPORTTI LUKUVUOSI 2014-2015 TOIMINNAN TAVOITE Maahanmuuttajatoiminnan strategia valmistui joulukuussa 2010. Strategian mukaan Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymässä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Koulutuksen järjestäjän tiedot (yhteystahona toimivan koulutuksen järjestäjän tiedot) Seinäjoen koulutuskuntayhtymä,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2011 1. Viestintätiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 4/2011 1. Viestintätiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 Viestintätiimi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Yhteishaku 2012 3 23 Vuosikello 4 24 Ammattiosaajat -lehti 5 25 Valokuvaukset 6 26 Päivitettävät esitteet 7 27 Traivi 8 28 Kokkolan asuntomessu

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

OPH 27.1.2011 Tuula Taskinen KAM/Ylivieskan ammattiopisto

OPH 27.1.2011 Tuula Taskinen KAM/Ylivieskan ammattiopisto OPH 27.1.2011 Tuula Taskinen KAM/Ylivieskan ammattiopisto Yhteistyö aloitettu v. 1994, verkosto 1998 Alullepanijana on toiminut Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Alussa tehty opintomatkoja, joiden laajuus

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS MYR 27.1.2014 Jorma Teittinen 14.1.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 Infotilaisuuteen ja MYR:n kokoukseen liittyvät kalvot löytyvät alla olevasta osoitteesta http://www.kainuunliitto.fi/130

Lisätiedot