PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI ajalta 1.1. 31.12.2010"

Transkriptio

1 2010 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI ajalta

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KATSAUS PROJEKTITOIMINTAAN VUONNA PROJEKTITOIMINTA OPISTOISSA Aikuisopisto Maaseutuopisto Yhtymäpalvelut ja muut opistot Kansainväliset projektit PROJEKTITOIMINTA PAINOPISTEALUEITTAIN Opetuksen kehittäminen Aluevaikuttaminen ja innovaatiotoiminta Koulutusyhtymän henkilöstön kehittäminen Kansainväliset projektit Haussa olevat projektit

3 1 KATSAUS PROJEKTITOIMINTAAN VUONNA 2010 Koulutusyhtymässä on ollut ajalla käynnissä yhteensä 87 eri projektia. Vuoden 2010 aikana toteutettujen projektien (käynnissä olleet ja päättyneet) toteutuneet kustannukset yhteensä ovat olleet n. 3,43 milj. eroa. Vuoden 2010 lopussa hakemusvaiheessa on 12 projektia. Yhtymän projektitoimintaa leimasi vuonna 2010 keskittyminen olemassa olevien hankkeiden toteutukseen. Uusia hankkeita ei haettu niin voimakkaasti, kuin edellisvuosina ohjelmakauden rahoitusten lopultakin avauduttua. Yhtymän kaikki keskeiset hankekokonaisuudet on saatu käyntiin, jotka on ollut maakuntaohjelmissa ja yhtymäsuunnitelmassa tavoitteena. Loppuvuodesta 2010 maakunnan EU-ohjelmien rahoittajat järjestivät ideahaun, johon koulutusyhtymän yksiköistä lähetettiin yhteensä 12 laajaa hankeideaa. Lisäksi yhtymän yksiköt olivat mukana lukuisissa muiden alueen organisaatioiden yhteishankkeissa partnerina. Suurin osa ideoistamme sai positiivisen palautteen ja niitä tullaan vuoden 2011 aikana hankkeistamaan rahoittajille. Tulevissa hankehauissa jaetaan pääosin loput ohjelmakauden EU-rahoituksista, joten valmistautuminen ohjelmakauden loppumiseen on jo alkanut KPEDUn projektitoiminnan volyymi vuosina Yhtymäpalvelut+opistot Maaseutuopisto Ketek Aikuisopisto KUVA 1. KPEDUn projektitoiminnan volyymi vuosina

4 2 PROJEKTITOIMINTA OPISTOISSA Koulutusyhtymän yksiköissä projektitoiminta on ollut laajinta aikuisopistossa sekä maaseutuopistossa. Kaikilla opistoilla on omaa projektitoimintaa jonkin verran. Yhtymäpalvelujen kautta koordinoidaan opistojen yhteisiä projekteja. Periaatteena on pidetty sitä, että laajat EU-hankkeet hallinnoidaan aikuisopistossa, maaseutuopistossa ja yhtymäpalveluissa. Kaikki opistot ovat mukana omissa alakohtaisissa projektiverkostoissa sekä yhtymän yhteisten projektien toteutuksessa. Projektimäärä/yksikkö (Q1-Q4 2010) Hak.sisällä Toteutettu KUVA 2. KPEDUn projektien määrä yksiköittäin. Tot.kustannukset/yksikkö (Q1-Q4 2010) Q1-Q4 Yht (projektin koko tot.aikana) KUVA 3. KPEDUn projektien toteutuneet kustannukset yksiköittäin 2

5 2.1 Aikuisopisto Aikuisopistolla on käynnissä EU-ohjelmakauden hankkeita 13 kpl. Niiden budjetti on n. 10 milj. euroa. Hankkeita toteutetaan pääsääntöisesti Keski-Pohjanmaan alueella, mutta joukossa on myös valtakunnallisen tai ylimaakunnallisen verkoston hankkeita. Henkilö- ja yritysasiakkaille tarkoitetut koulutus- ja kehittämishankkeet (STEP UP, BALANSSI, PROTEK, VAIHTOVALMENNUSOHJELMA ja START UP) ovat päässeet hyvin käyntiin. Hankkeiden koulutus- tuki- ja kehittämispalveluin on tuettu henkilöasiakkaan työllistymistä, työssä olevien ammatillista osaamisen kehittämistä, täydentämistä, yrittäjän liiketoiminta-, johtamis- ja kehittämisvalmiuksia, yrittäjyyttä. Vaihtovalmennushanke tarjoaa vastaavia palveluja myös julkiselle sektorille; ensimmäiset koulutukset muutamissa alueen kunnissa ovat päättyneet ja erilaisista osa-alueista koostuva mittava kokonaisuus JYTAlle on käynnistymässä. Julkisen sektorin toivotaan käyttävän tätä mahdollisuutta edelleenkin. Pääosa hankkeissa olevista koulutuspäivistä (n otpv) on vähintäänkin sidottu ja niinpä niiden kautta toteutettaviin koulutuspalveluihin on jo saatu alueelle ELY:n (EU- ja valtio) lisärahoitusta vuoden 2010 menokehyksestä noin 1 milj. euroa eli n otpv. Kuntarahoituksen tarvetta tullee olemaan Protek ja Start Up -hankkeisiin, mutta muiden hankkeiden osalta kuntarahoitusvaade täyttyy palkkatukiosuuksilla. Lisärahoituksen myötä hankkeiden toteuttamisaikaa on myös pidennetty vuoden 2011 loppuun saakka. Osa hankkeista jatkuu todennäköisesti jopa ohjelmakauden päättymiseen saakka. Hanketoiminnalla edistetään myös oppimis- ja kehittämis- ja innovaatioympäristöjen rakentamista alueelle. Konepaja 2013 oppimis- ja kehittämisympäristöhanke on tarjonnut yrityksille mm. mahdollisuuden testata robotiikan (kappaleenkäsittely, hitsaus, leikkaus ja hionta) soveltamista omaan liiketoimintaansa. Kaksi yritystä on hankkeen asiantuntijan avustuksella hankkinut robotin ja muutama tehnyt hankintapäätöksen. Hanke sai myös ABB:n Vuoden robottimestari palkinnon. Alueen viestintäalan kehittämistä tukevassa Liikkuvan Median oppimisympäristöhanke LIMEssa on rakennettu infraa ja käynnistetty sisältötuotannon kehittämispilotteja. Tavoitteena on luoda alueellinen netti-tv ja tekninen ympäristö sisältötuotantoon alueen ja alan yritysten hyödynnettäväksi sekä opiskelijoiden käyttöön. Maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä on tuettu rakentamalla selkokielinen portaali, (TREE- NATAAN) asioimista helpottamaan ja työstetty selkomateriaalia työturvallisuus- ja tulityökortin suorittamiseen (VERSOT). Opin Ovi-hankkeissa alueen aikuiskoulutustoimijoiden yhteistä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua on mallinnettu verkoston (neuvojat, yhdyshenkilöt) toteuttamaksi yhteiseksi verkkopalveluksi. Verkkopalvelun ja verkostotyöskentelyn sähköisiä työkaluja työstetään ja keväällä on tarkoitus käynnistää toiminnan pilotointi. Vuonna 2010 päättyneitä kehittämishankkeita ovat Palvelualojen liiketoimintojen uudistamishanke sekä Ytyä Naisyrittäjyyteen II. Hankkeet ovat tukeneet alueen mikro- ja pieniä palvelualan yrityksiä liiketoiminnan uudistamiseen liittyvissä asioissa. Ytyä naisyrittäjyyshankkeessa rakennettu portaali ollaan siirtämässä Kokkolan yrittäjänaiset ry:lle. Palvelualojen kehittämistyötä jatketaan edelleen palveluliiketoimintaa tukevalla innovaatioalustojen kehittämishankkeella (PLU II). Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan vuosille on viety keskeiset hankeideat ja uusien hankkeiden valmistelutyötä tehdään koko ajan. Job4you-nuorisohankekokonaisuutta suunnitellaan K-P liiton valmistelurahalla ja hankehakemuksia pyritään jättämään eri rahoittajille jo tämän kevään aikana. Tuotannollisten yritysten automaatiotekniikan ja sähköisen tiedonsiirron käyttöönoton edistämiseen ja tukemiseen (AU- TOMATION 2015) valmistellaan hankkeet mutta myös yritysten liiketoiminnan tukemiseen mm. verkkoliiketoiminta (BUSINESSNET) ja palveluliiketoiminta (PLU II). Maahanmuuttajien palvelemiseksi on työn alla myös hanke. Uusista hankkeista on käynnistetty neuvottelut rahoittajien kanssa. Uudet hankkeet kestänevät ajallisesti nykyisen ohjelmakauden loppuun saakka. Tuleva kevät näyttää työntäyteiseltä nykyisten hankkeiden ja niiden saamien lisärahoitusten ansioista. Uusi hankehenkilöstö on päässyt hyvin sisälle hanketyöhön. Hankkeiden yhdys- ja vastuuhenkilöiltä saa tarkempaa hankekohtaista tietoa ja heitä voi pyytää esittelemään hanketta. Hankkeista on saatavissa esitteet ja niiden yhteinen toiminta- ja koulutuskalenteri. Hankkeista tehdään myös seuranta- ja raportointijaksoittain hankkeiden yhteinen ns. hankekatsaus. Hankekatsaus ja hankekohtainen informaatio ovat jatkossa löydettävissä aikuisopiston sivuilta, Väli- ja muita raportteja saa myös yhdys- ja vastuuhenkilöiltä. 3

6 2.2 Maaseutuopisto Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on oppilaitoksen järjestämistehtävän toinen pääalue. Tämä lähtökohtaisesti aikuiskoulutukseen painottuva osa-alue on saanut ja saamassa maaseutuopistossa yhä moniilmeisemmät ja näkyvämmät kasvot. Tälle osa-alueelle sisältyy monipuolinen ja laaja projektitoiminta, jota tehdään yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Kehittämisyhteistyö vie maaseutuopiston toimintaa yhä tiiviimpään verkottumiseen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Maaseutuopiston projektitoiminta pääsi EU-ohjelmakauden alkuhankaluuksien jälkeen kunnolla vauhtiin vuonna 2010, kun kaikki pitkään hakuprosesseissa olleet projektit käynnistyivät. Vuonna 2010 jätettiin rahoittajille yksitoista projektihakemusta, joista myönteisen päätöksen vuoden 2010 loppuun mennessä sai kuusi hakemusta, kielteisen kolme ja kahden käsittely oli kesken. Lisäksi osallistuttiin kahden sellaisen projektihakemuksen valmisteluun, joissa maaseutuopisto tulee toimimaan osatoteuttajana. Maaseutuopistolla on toiminut projektitehtävissä vuonna 2010 kaikkiaan neljätoista henkilöä, joista viisi kokopäiväisesti. Projekteille tehtiin noin 7,5 henkilötyövuotta. Maaseutuopiston projekteista valtaosa kehittää maaseudun yrittäjien osaamista ja edistää alkutuotannon alojen yrittäjyyttä maakunnassa. Maaseutuopisto on mukana Keski-Pohjanmaan luonnonvara-alan kehittämisverkoston (LUOVA-verkosto) toiminnassa, ja useita projekteja toteutetaan muiden organisaatioiden kanssa yhteistyössä. Maaseutuopisto on mukana Kaustisen ja Kokkolan seudun KOKO-ohjelmien toteuttamisessa Luonnonvara-alan KOKO projektilla. KOKO-yhteistyön kautta pidetään myös tiiviisti yhteyksiä kuntiin sekä muihin alueellisiin kehittämisorganisaatioihin. Maaseutuopisto toteuttaa Tietoseppä-projektia yhteistyössä ProAgria Keski-Pohjanmaan, MTK Keski- Pohjanmaan sekä Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistojen kanssa. Vuonna 2010 projekti järjesti viljelijöille 29 infotilaisuutta yhdellätoista eri paikkakunnalla. Tilaisuuksissa kävi kaikkiaan 1093 viljelijää. Aiheina olivat mm. maatilaverotus, sopimuskäytännöt, viljelijätuet ja työnantajana toimiminen. VENE-projektia (Verkostot nautakarjatalouden edistäjinä) toteutetaan yhdessä Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Haapajärven ammattiopiston kanssa. Koulutuskokonaisuuksien ja pienryhmätoiminnan aiheet liittyvät lypsykarjatilojen tuotantoprosessien kehittämiseen: eläinten terveys ja hyvinvointi, eläinaineksen kehittäminen, rehuntuotanto ja maatilarakentaminen. Laajin kansainvälinen projekti, jossa Maaseutuopisto on mukana, on Metlan hallinnoima Botnia-Atlantica - Interreg-ohjelmasta rahoitettu ForestPower, joka edistää ja kehittää metsäenergian käyttöä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Maaseutuopistolla on osavastuu projektin tulosten tiedottamisesta. Projektissa on mm. tehty hyötysuhde- ja päästömittauksia energiaosuuskunnan lämpölaitoksella, tutkittu biomassataseita, selvitetty energiaosuuskuntien toimintakapasiteettia sekä energiapuun korjuukokeita. Green Care -toiminnan kehittämiseen liittyviä projekteja on käynnissä ja hakuprosesseissa useampia. Green Care -alan kehittämisessä tehdään laajaa alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä, jossa ovat mukana koulutusyhtymän yksiköistä maaseutuopiston lisäksi sosiaali- ja terveysalan opisto sekä kulttuuriopisto. Riistatarhausmahdollisuudet Kaustisen seutukunnassa -esiselvitys päättyi vuoden 2010 lopussa. Projektin aikana selvitettiin riistantarhauksen mahdollisuuksia maatilojen liitännäiselinkeinona, kartoitettiin alasta kiinnostuneita yrittäjiä sekä suunniteltiin jatkotoimia. Vuoden 2010 lopussa päättyneessä Homekoiratoiminnan kehittäminen projektissa levitettiin tietoa koirien käyttömahdollisuuksista homeiden tunnistamisessa, suunniteltiin koulutusta homekoirille ja ohjaajille sekä selvitettiin homekoiratoiminnan sertifioinnin mahdollisuuksia ja sisältöä. Uusi homekoiraohjaajien koulutusohjelma käynnistyi syksyllä Hevosten kuntoutuskeskus esiselvitysprojektissa on tehty tutustumiskäyntejä ja haettu sekä levitetty tietoa hevosten kuntoutustoiminnasta. Osa maaseutuopiston projekteista liittyy opetuksen kehittämiseen. Kansainväliset projektit tukevat myös osaltaan opiskelijoiden ja henkilöstön ammattitaidon kasvua ja mahdollistavat työssäoppimisjaksojen suorit- 4

7 tamisen ulkomailla. Maaseutuopisto on lisäksi mukana koulutusyhtymän yhteisissä opetuksen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvissä projekteissa. MotoPohjanmaa-projektissa selvitettiin metsäkoneyrittäjien osaamistarpeita, järjestettiin koulutustilaisuuksia metsäkoneiden huollosta, metsäenergiasta ja metsänhoitoasioista sekä valmisteltiin koulutuspaketteja vastaamaan metsäalan lisäkoulutustarpeisiin. Perhon yksikössä on Elämä pelissä projektien avulla viety eteenpäin nuorison työpajatoimintaa metallipajalla, ja toimintaa laajennettiin etsivään työparitoimintaan sekä rakennus- ja puutyöpajatoimintaan syksyllä Toholammin yksikössä on tehty kansainvälistä yhteistyötä hopea/kultasepän alan koulutuksessa Yhteistyötä yli rajojen projektin puitteissa. Kannuksen yksikön VSSC-projektissa on perehdytty maatalousalan ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen sekä vertailtu oppilaitosten sidosryhmäyhteistyötä Puolassa, Norjassa ja Suomessa Yhtymäpalvelut ja muut opistot Yhtymäpalveluiden koordinoimana toteutettiin vuonna 2010 yhteensä 24 projektia, joiden yhteenlasketut kustannukset olivat n euroa. Suurin osa projekteista liittyi opetuksen kehittämiseen. Yksi keskeisistä projekteista oli Toisen asteen yhteys, jossa keskitytään Keski-Pohjanmaan alueen toisen asteen koulutuksen yhteistyön kehittämiseen. Vuoden aikana projektissa laadittiin yhteistyöstrategiaa ja toimintasuunnitelmaa sekä käynnistettiin yhteistyön edistämiseen tähtääviä kehittämisryhmiä yhdessä lukioiden kanssa. Toinen keskeinen aihepiiri oli nuorten syrjäytymisen ehkäisy, jossa oli kaksi merkittävää projektia. Oma Polku-projektin tavoitteena on ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen, nuorten osallisuuden edistäminen ja aktivointi ammatilliseen koulutukseen. Reimari 2-projektissa puolestaan keskityttiin ammatillisen koulutuksen valmistumisvaiheessa olevien tai ammatillisen tutkinnon omaavien työttömien työllistymisen edistämiseen. LATO-hankkeessa kehitettiin ammattiosaamisen hankkimista tavanomaista laajemman (yli 20 ov) työssäoppimisjakson avulla. Kokeiluhankkeessa on mukana yli 20 koulutuksenjärjestäjää. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymästä ovat mukana Kokkolan ammattiopisto ja Kokkolan kauppaopisto. Euromääräisesti mitattuna suurin yhtymäpalveluissa hallinnoitava projekti oli vuonna 2010 Teknologiakeskus Ketekin kanssa toteutettava Laatuoske-projekti, jossa tehdään Innogaten laboratorioille akkreditoitu laatujärjestelmä sekä toteutetaan täydentäviä laitehankintoja. Muissa opistoissa toteutettiin lähinnä pienimuotoisempia opetuksen ja kansainvälisyyteen liittyviä kehittämisprojekteja, joita oli vuoden 2010 aikana yhteensä 25 kpl ja niiden yhteenlasketut kustannukset olivat n euroa. Kyse on kuitenkin merkittävästä kokonaisuudesta ja mahdollisuuksista päästä mukaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin Kansainväliset projektit Koulutusyhtymän yksiköissä useat kehittämisprojektit ovat kansainvälisiä ja niissä on ulkomaisia partnereita. Kehityskohteina ovat olleet mm. energia, henkilöstön osaaminen ja alakohtaiset teemat. Työvoiman rekrytointihankkeet mm. maatalousalalle ovat päässeet hyvin käyntiin. Henkilökunnan ja opiskelijoiden liikkuvuusprojekteissa päätavoitteena on oman alan työn tekeminen ulkomaisella työpaikalla ja siihen yhtymällä on vuosittain EU:n Leonardo da Vinci rahoitus. Ko. hankkeet ovat saaneet rahoittajan sertifikaatin, joka takaa rahoituksen neljäksi vuodeksi kerrallaan. Opistoilla on omia alakohtaisia projekteja ja yhteistyöverkostoja. Tyypillisesti projekteissa on mukana yhteistyökumppaneita Euroopan maista, sillä EU-rahoitus mahdollistaa lähialueyhteistyön. Euroopan ulkopuolisista maista projektitoiminta kohdistuu Kiinaan ja Intiaan sekä uusimmassa yhteistyöverkostossa Japaniin. 5

8 3 PROJEKTITOIMINTA PAINOPISTEALUEITTAIN 2010 Koulutusyhtymän projektitoiminta voidaan jakaa kolmeen alueeseen, jotka ovat 1) opetustoiminnan kehittäminen, 2) aluevaikuttaminen ja innovaatiotoiminta sekä 3) koulutusyhtymän henkilöstön kehittäminen. Projektimäärä/painopiste (Q1-Q4 2010) Hakemus sisällä Toteutettu Aluevaik. & innovaatiotoim. Henkilöstön kehittäminen Opetustoim. kehittäminen KUVA 4. KPEDUn projektien määrä painopistealueittain. Tot.kustannukset/painopiste (Q1-Q4 2010) Q1-Q4 Yht (projektin koko tot.aikana) Aluevaik. & innovaatiotoim. Henkilöstön kehittäminen Opetustoim. kehittäminen KUVA 5. KPEDUn projektien toteutuneet kustannukset painopistealueittain. 6

9 3.1 Opetuksen kehittäminen Vuonna 2010 toteutuneet projektit: Aikuisopisto epakki EAKR Treenataan ESR VERSOT ESR Yhteensä Kulttuuriopisto Opintoseteli Mamu Valtionav Osaava nuorisoala Valtionav Shared Visions Nordplus Adult Shared visions 2 Nordplus Adult Yhteensä Maaseutuopisto Elämä pelissä Valtionav Elämä pelissä - rakennus- ja puupaja Valtionav Etsivä nuorisotyö Valtionav MESTA - Metsät, vainiot ja verstaat LEONARDO Metsäkonekoulutuksen aluekoordinaattori - Moto- Pohjanmaa Valtionav Vocational Schools and Social Cohesion - VSSC LEONARDO Yhteistyötä yli rajojen Comenius Yhteensä Ammattiopisto 4D Smile LEONARDO MajakkaPlus Valtionav My Way LEONARDO TopTrainerTeam ESR Work, Skills and Costs LEONARDO Yhteensä Kauppaopisto CLLL - Carreer Learning as a Success Factor for Lifelong Learning LEONARDO Intia-verkosto (Ovet Auki Aasiaan) Valtionav IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning LEONARDO KAM'oon China2 Valtionav KAMoon China3 Valtionav LdV PERLE LEONARDO NordPlus Junior - Entré 2010 Nord+Junior Yhteensä

10 Sosiaali- ja terveysalan opisto Implementing Sustainable Development on Daily Basis in International Working Environments LEONARDO Määrän lisäksi laatua liikkuvuuteen Focus on placement LEONARDO Quality HOP-hanke LEONARDO Kun sanat eivät riitä LEONARDO NordPlus Junior Nord+Junior Turva-hanke LEONARDO What`s in it? Comenius Yhteensä Yhtymäpalvelut Ammattiosaajan työkykypassin toimeenpanon tuki Valtionav Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki Valtionav Ammattistartissa opiskelevien seurantajärjestelmän kehittäminen Valtionav Botnia - yhteistyöstä voimaa! Maakunnan k.raha CuBe LEONARDO Keskipohjalainen koulutusväylä - esiselvitys Maakunnan k.raha LATO-Laajennettu työssäoppimisen kokeilu Valtionav Maahanmuuttajan ammatillisen koulutuksen kehittäminen Valtionav Netvet LEONARDO Ohjaava ja valmistava koulutus Valtionav Omapolku ESR Parempaa laatua verkostoitumalla Valtionav Toisen asteen yhteys Maakunnan k.raha Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen Valtionav VA opiskelijahuoltoon/alueellisen ohjauksen tehostaminen Valtionav VA opiskelijahuoltoon/asuntola-asumisen selvitys Valtionav VA työkykypassi Valtionav Yhteensä

11 3.2 Aluevaikuttaminen ja innovaatiotoiminta Vuonna 2010 toteutuneet projektit: Aikuisopisto Kulttuuriopisto Maaseutuopisto Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Tot.kust Q1-Q4 Tot.kust yht Balanssi - Balans (F) ESR Balanssi - Balans (S) ESR Gateway ESR KONEPAJA 2010: Konepajatuotannon valmistusteknologioiden kehittäminen EAKR Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ESR Opin Ovi SME ESR Palvelualojen liiketoimintojen uudistamishanke EAKR PROTEK (S) ESR PROTEK (F) ESR START UP (F) ESR Start Up (S) Yrityspalveluohjelma ESR Step Up (F) ESR Step Up (S) ESR Vaihtovalmennusohjelma (F) ESR Vaihtovalmennusohjelma (S) ESR Verkko ja media 2013-LIME EAKR Ytyä naisyrittäjyyteen II EAKR Yhteensä Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Tot.kust Q1-Q4 Tot.kust yht Green Care -toiminta Keski-Pohjanmaalla LEADER Yhteensä Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Tot.kust Q1-Q4 Tot.kust yht FOREST LEONARDO Forest Power INTERREQ Hevosten kuntoutuskeskus LEADER Homekoiratoiminnan kehittäminen LEADER Kannuksen tutkimustila Luova OYn tutkimus- ja kehitystoiminnan käynnistäminen (KTT-LUOVA) Maakunnan k.raha Luonnonvara-alan KOKO Maakunnan k.raha Nord Green Care -esiselvitys LEADER Riistatarhausmahdollisuudet Kaustisen seutukunnassa - esiselvitys LEADER Tietoseppä- ajankohtaistietoa maatalousyrittäjille Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla Maaseuturah VENE - Verkostot nautakarjatalouden edistäjinä Maaseuturah Yhteensä Yhtymäpalvelut LAATUOSKE - Kemian oske-laboratorion toiminnan laajentaminen ja laadun kehittäminen EAKR Reimari 2 ESR Verkotut EAKR Yhteensä

12 3.3 Koulutusyhtymän henkilöstön kehittäminen Vuonna 2010 toteutuneet projektit: Kulttuuriopisto Maaseutuopisto Yhtymäpalvelut Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Tot.kust Q1-Q4 Tot.kust yht Grunndtvig vierailut ja vaihdot Grundtvig Yhteensä Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Tot.kust Q1-Q4 Tot.kust yht ETEVÄ - Eurooppa-jakso tekevälle LEONARDO Yhteensä Good to Best LEONARDO KAMoon VEVO (partnerina) Valtionav LUOTSI - Esimiestyön ja henkilöstön kehittäminen K-P:n koulutusyhtymässä Valtionav Talent 5 LEONARDO Yhteensä Kansainväliset projektit Useisiin koulutusyhtymän projekteihin sisältyy kansainvälistä toimintaa ja KV-projektit onkin sisällytetty painopistealueiden projektitauluihin. Vuonna 2010 toteutuneet projektit: Kulttuuriopisto Grunndtvig vierailut ja vaihdot Grundtvig Opintoseteli Mamu Valtionav Osaava nuorisoala Valtionav Shared Visions Nordplus Adult Shared visions 2 Nordplus Adult Yhteensä Maaseutuopisto ETEVÄ - Eurooppa-jakso tekevälle LEONARDO FOREST LEONARDO Forest Power INTERREQ MESTA - Metsät, vainiot ja verstaat LEONARDO Vocational Schools and Social Cohesion - VSSC LEONARDO Yhteistyötä yli rajojen Comenius Yhteensä Ammattiopisto 4D Smile LEONARDO MajakkaPlus Valtionav My Way LEONARDO Work, Skills and Costs LEONARDO Yhteensä

13 Kauppaopisto CLLL - Carreer Learning as a Success Factor for Lifelong Learning LEONARDO Intia-verkosto (Ovet Auki Aasiaan) Valtionav IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning LEONARDO KAM'oon China2 Valtionav KAMoon China3 Valtionav LdV PERLE LEONARDO NordPlus Junior - Entré 2010 Nord+Junior Yhteensä Sosiaali- ja terveysalan opisto Implementing Sustainable Development on Daily Basis in International Working Environments LEONARDO Määrän lisäksi laatua liikkuvuuteen Focus on placement LEONARDO Quality HOP-hanke LEONARDO Kun sanat eivät riitä LEONARDO NordPlus Junior Nord+Junior Turva-hanke LEONARDO What`s in it? Comenius Yhteensä Yhtymäpalvelut CuBe LEONARDO Good to Best LEONARDO KAMoon VEVO (partnerina) Valtionav Maahanmuuttajan ammatillisen koulutuksen kehittäminen Valtionav Netvet LEONARDO Talent 5 LEONARDO Yhteensä

14 3.5 Haussa olevat projektit Useita projekteja on valmisteltu ja niistä on jätetty hakemus rahoittajalle, mutta päätöstä ei ole vielä saatu. Hakemus jätetty v.2010: Maaseutuopisto Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah AgriBisnes - liiketoimintaosaamisen koulutus Maaseuturah FARMI johtamisella hyvinvointia Maaseuturah Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski- Pohjanmaalla ja Oulun Eteläisessä LEADER Green care yrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle (VoiMaa!) Maaseuturah SINNI - Sinne ja takaisin LEONARDO Yhteensä Sosiaali- ja terveysalan opisto Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Nord+Junior Nord+Junior Yhteensä Yhtymäpalvelut Projekti Päärah Alkaa Päättyy Budj yht Rah yht Omarah Ammattistartissa kehittämishanke Valtionav Botnia - yhteistyöstä voimaa! Maakunnan k.raha LaKeHo - Laatua ja kestävyyttä henkilökohtaisiin oppimisympäristöihin Valtionav Opinto-ohjauksen ja moniammatillisen opiskelijahuollon Valtionav. kehittäminen TARVE+ ESR Työkykypassi jatkohakemus Valtionav Yhteensä

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista TEM/AKY/OHJE 5.4.2011 Sisällysluettelo 1. Perustiedot KOKO:sta 2010 1 2. Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään KOKO-alueen sisäistä yhteistyötä?

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella ei Raportti 2.1. 2009 Bionova Engineering Tornionlaakson Neuvosto Bothnian Arc -yhdistys Copyright Bionova Engineering, Tornionlaakson Neuvosto ja Bothnian

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa KOKO Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa Niina Hattunen (toim.) KOKO aluekehittämisen

Lisätiedot