2 dg? 2dg ja kognitiivinen terapia / 1. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 dg? 2dg ja kognitiivinen terapia / jari.lahti@helsinki.fi 1. Sisältö"

Transkriptio

1 Masennuksen, ahdistuksen ja päihteiden negatiivinen kehä kognitiivisen terapian näkökulmasta Koulutussuunnittelija, VTT Antti Weckroth Dos., psykoterapeutti (YET) Jari Lahti 17/2/12 Ahdistus, masennus, päihteet ja Järvenpään sosiaalisairaala kognitiivinen / Helsingin terapia yliopisto / Jari / Järvenpää Lahti&Antti Weckroth 1 Sisältö Tausta: 2dg, yleisyys, kehitys Kognitiivinen terapia ja 2 dg: Yleispiirteitä Yheistyösuhde Käsitteellistäminen Kognitiivisia tekniikoita Behavioraalisia tekniikoita Tuloksellisuus: KT & 2dg 2 2 dg? Päihteidenkäyttö (F10.0) aiheuttaa psyykkisiä oireita päihtymystilanteessa (F10.03) vieroitusvaiheessa (DT F10.4) provosoi psykoottsia häiriöitä (F10.5) jäännöstilana esiintyvät tai viivästyneet oireet (F10.6) Psyykkinen sairaus aiheuttaa päihteidenkäyttöä itselääkintänä oireisiin Päihderiippuvuus ja psyykkinen sairaus samanaikaisesti (varsinainen kaksoisdiagnoosi) persoonallisuushäiriöt mielialahäiriöt ahdistuneisuushäiriöt skitsofrenia (mukaeltu Mäkelä,R. Alkoholiriippuvuus ja muu psyykkinen sairastuvuus. Teoksessa: Päihdelääketiede) 3 1

2 Psykiatristen häiriöiden prevalenssi alkoholin väärinkäyttäjillä ja alkoholiriippuvaisilla Komorbidi häiriö Alkoholin väärinkäyttö Alkoholiriippuvuus National Comorbidity Vuosi (%) Odds ratio Vuosi (%) Odds ratio Survey 1 Mielialahäiriöt * Vakava masennus * Kaksisuuntainen mielialahäiriö * Ahdistushäiriöt * Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö(gad) * Paniikkihäiriö PTSD * Epidemiologic Catchment Area 2 study Elinikäinen(%) Odds ratio Elinikäinen(%) Odds ratio Skitsofrenia NOTES: *Odds ratio was significantly different from 1 at 0.05 level. The odds ratio represents the increased chance that someone with alcohol abuse or dependence will have the comorbid psychiatric disorder (e.g., a person with alcohol dependence is 3.6 times more likely to also have a mood disorder compared to a person without alcohol dependence). The 1 year rate of a disorder reflects the percentage of people who met the criteria for the disorder during the year prior to the survey. The lifetime rate reflects the percentage of people who met the criteria for the disorder at any time in their lifetime. SOURCES: 1 Kessler et al Regier et al Kognitiivis-behavioraalisen työskentelyn yleispiirteitä (Cottraux, 1993) Ennalta harkittu rakenne ja sisältö Keskittyy ajankohtaisiin ongelmiin Ongelmakäyttäytymisen jatkuva tarkkailu Pyrkimys kehittää asiakkaan kontrollia ongelmakäyttäytymisen suhteen Asiakkaan kanssa käydään läpi uusia selviytymiskeinoja ja parannetaan entisiä Empiirisesti tutkittuja tekniikoita 5 6 2

3 Yhteistyösuhde Yhteistyösuhde (engl. working alliance) Laaja-alaisesti vaikuttava tekijä muutosta hakevalla henkilöllä Yhteistyösuhteen voimakkuus ennustaa sitoutumista ja lopputulosta Kolme yhteistyösuhteen osa-aluetta (esim. Bordin 1979) Yhteinen näkemys tavoitteista (Goals) Sidos (Bond): asiantuntijan ja as:n välisen suhteen luonne (esim. luottamus, kiintymys) Tehtävät (Tasks): yhteinen sopimus tehtävistä 7 Työskentelyn vaiheet: Sitouttaminen (esim. motivoiva työskentely) Arviointi (dg, laboratoriokokeet, kyselyt) Interventio (seuranta, KT) Integrointi muihin palveluihin ja ylläpito (retkahdusten esto) 8 Sitouttaminen: Motivoiva haastattelu: direktiivinen ja asiakasta kunnioittava lähestymistapa Ambivalenssin läpikäynti Asiakkaan päämäärien luominen Toimenpiteistä sopiminen Tuloksellisuus: psykoosipotilaiden lääkkeidenkäyttö koheni komplianssiterapilla (Kemp et al 1998) 9 3

4 Arviointi Alku, (väli) ja loppuarvio: Oireiden hahmottaminen: sisältö, sanoma etc. Oireiden vaikeusaste (globaali) ja ulottuvuudet (esim. stressi) käsitteellistäminen Jatkuva arviointi: Lääkityksen seuranta / käyttö- tai juomapäiväkirja oirepäiväkirja ajatuspäiväkirja 10 KÄSITTEELLISTÄMINEN? Conceptual: käsitteellinen conceptualize: muodostaa itselleen käsitys jstk conceptualization Case ( tapaus ) formulation ( täsmälliseen sanamuotoon laatiminen ) K on kooste sen arvioinnista mikä on aiheuttanut tai mikä ylläpitää potilaan interpersoonallisia tai intrapsyykkisiä ongelmia tai käyttäytymisongelmia sekä mitä muuttamalla potilas voisi paremmin : Karila, Holmberg, Laaksonen Kartta ja toimintasuunnitelma Korostaa tutkivaa yhteistyösuhdetta ( kollaboratiivinen empirismi / ohjattu löytäminen ) sekä jäsennettyä ja tavoitehakuista terapeuttista työskentelyä Ohjenuora 11 KÄSITTEELLISTÄMINEN? Huomio keskitetään ongelmalliseen käyttäytymiseen (fokus) Työoletusten laadinta ongelmakäyttäytymistä säätelevistä tekijöistä (hypoteesit) Käsitteellistämisen laatu (osuvuus) määritelty suhteessa hoitotulokseen (arviointi) 12 4

5 Tehtävä: OMA pelko (20 min) Tee kognitiivisen terapian mukainen käsitteellistämismalli jostakin omasta pelostasi. Kirjoita seuraavista ajatuksista, tunteista ja toiminnasta: Mitä tilanteet pelottavat? Minkälaisia ajatuksia pelottaviin tilanteisiin liittyy? Mistä sinuun tai maailmaan liittyvistä totuuksista ne kertovat? Miltä sinusta tuntuu näissä tilanteissa ja kuinka voimakkaita tunteet ovat (0 100)? Miten toimit? Mitä pelkäät? 13 Pelkoni: A) Tilanteet, joissa pelkään: 14 ABC-malli (Albert Ellis) Aktivoiva tapahtuma A B C Uskomus (Belief) Tunne/ Toiminta Consequence 15 5

6 A B C Vaikeaa ymmärtää matematiikan koealuetta En tajuu tätä yhtään! Ahdistaa / toivottomuus/ Juominen Ymmärrän tän kyllä lopulta ja pärjään Innostunut 16 Seuraukset (+/-): +: rentouttaa, pääsee pois hetkeksi -: masentaa, ei saa aikaiseksi mitään, tippuu kelkasta Lipsahdus / retkahdus: Otan ensin muutaman ja sitten iltaa kohti aina enemmän Valmisteleva toiminta: Minun päihteidenkäyttöni Laukaisevat tekijät: Taustatekijät: Isällä viinaongelma Riitoja perheessä Lähibaari Juhlat Kotibileet Uskomukset / elämää ohjaavat säännöt: Muutaman jälkeen tuntuu hyvältä Pääsen hyvin juttuun kun otan Mä en kestä vieroitusoireita Välittömät ajatukset: Anna mennä vaan Nyt maistuisi - raukea ja lämmin tunne Jätän auton kotiin Haen valmiiksi normaalin annoksen Luvan antavat uskomukset: Ainahan yhden voi ottaa Tämän olen kyllä ansainnut Mielihalu: tekee mieli ottaa ja ajattelen vaan siitä seuraavaa hyvää fiilistä 17 Kognitiivisia ja behavioraalisia tekniikoita: case depressio ja päihteet 18 6

7 Toimintasuunnitelma / Kognitiivisia tekniikoita KOGNITIIVISIA TEKNIIKOITA (Beck et al. 1993) Uskomusten kartoittaminen ja niiden kanssa työskentely (kyseenalaistaminen) - Depression kognitiivinen triadi / Ahdistusta laukaisevat ajatukset - Päihteisiin liittyvät positiivisen muutoksen odotukset ja lievitys - Päihteisiin liittyvät luvan antavat uskomukset vs. - Päihteisiin liittyvät hallintauskomukset Hyötyjen ja haittojen erittely Mielikuvaharjoitukset (riskitilanteet & mieliteon kasvaminen) Vastuun teeman käsittely Syventävän kyselyn tekniikka - katastrofiuskomusten & mustavalkoajattelun käsittely - mitä sinulle merkitsee? mitä tarkoittaisi jos ystäväsi 17/2/12 Ahdistus, masennus, nauraisivat päihteet ja kognitiivinen sinulle? terapia 19 Harjoitus: Itsehavainnointi (30min) Menkää päivän alussa muodostettuihin : neljään ryhmään. Yksi ryhmästä on terapeutti ja toinen asiakas. Muut toimivat tarkkailijoina. Harjoitelkaa itsehavainnointitehtävän antamista asiakkaalle (1. tapaaminen) ja sen läpikäymistä yhdessä asiakkaan kanssa (2.tapaaminen). Tapaamisten välillä asiakas täyttää ajatuspäiväkirjan. Havainnoinnin kohteen voit valita vapaasti (esim. masennus, ahdistus, päihteidenkäyttö. Voit terapeuttina käyttää valmista ajatuspäiväkirjaa tai rakentaa asiakkaallesi oman itsehavainnointimallin (tyhjä paperi asiakkaan ajatus- /toimintapäiväkirjan rakentamiseen). Vaihtakaa roolia noin 15 min jälkeen. 20 Jatkoa ; KOGNITIIVISIA TEKNIIKOITA (Beck et al. 1993) ITSEHAVAINNOINTI Oman tilanteen seuraaminen --> juomapäiväkirja tai ajatuspäiväkirja (DTR) Huomatessasi haluavasi käyttää, kysy itseltäsi, Mitä mielessäni liikkuu juuri nyt? Tämän jälkeen kirjoita mahdollisimman nopeasti ajatuksesi kohtaan välittömät ajatukset. tilanne Toimiva ajattelutapa* (pvä, klo, (usko: 0 100) paikka ) Välittömät ajatukset (usko: 0 100) Mieliteko / tunteet (voimakkuus 0 100) Seuraukset (ajatukset, mieliteko/tunteet, toiminta) * 1) Mikä konkreettisesti puhuu välittömän ajatuksen puolesta tai vastaan?, 2) Voiko tilannetta nähdä muulla tavalla?, 3) Mikä on pahinta tai parasta mitä voi tapahtua? Mikä on kaikkein todennäköisintä? 4) Mitä voin tehdä selvitäkseni tilanteesta rakentavalla tavalla? 5) Mitä hyötyä tai haittaa on siitä, että muuttaisin suhtautumistani tilanteeseen? 6) Miten auttaisin ystävääni jos hän olisi samanlaisessa tilanteessa? 21 7

8 HARJOITUS: TILANNEANALYYSI (30 min) Palauta mieleesi joku viimeaikainen tilanne, jossa toimit tavalla, johon et ole tyytyväinen, tai jota olet jälkeenpäin saanut katua. Tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, jossa lipsuit käyttämään päihteitä, menetit malttisi, suutuit tai turvauduit itsetuhokäyttäytymiseen tai väkivaltaan. Tai se voi olla tilanne, jossa ärsytit toista osapuolta niin, että tämä menetti malttinsa. Ketkä olivat läsnä? Missä ja milloin? Mitä tapahtui? Mikä oli kriittinen hetki? Mikä oli reaktiosi? Mitä sanoit tai teit? Mitä tunsit? Mitä ajattelit? Mitkä olivat reaktiosi seuraukset? Miten tilanne sinun kannaltasi päättyi? Kuvaa miten olisit halunnut tilanteen päättyvän. Jos tilanne ei päättynyt kuten olisit halunnut, yritä kuvata miksi. Miten haluat toimia vastaavassa tilanteessa tulevaisuudessa? 22 Jatkoa ; KOGNITIIVISIA TEKNIIKOITA (Beck et al. 1993) Riskitilanteiden analysointi (esim. funktioanalyysi) Päämääränä rohkaista havaitsemaan alkoholiongelma joukkona osaongelmia Tarkastellaan säännönmukaisuuksia alkoholinkäytössä Ulkoiset ärsykkeet laukaisevat tekijät Kognitio ajatukset Affekti tunteet Vaste toiminta Positiiviset seuraukset hyvää Negatiiviset seuraukset huonoa

9 Sisäinen puhe 25 BEHAVIORAALISIA TEKNIIKOITA (mukailtu Beck et al. 1993) Tavoite: vähentää päihdehaittoja ja palauttaa asiakkaan toiminta depressiota edeltävälle tasolle (vähentää potilaan vetäytymistä ja aloittaa toiminta) Päihteetön toiminta (päihteettömiä positiivisen vahvistamisen aktiviteetteja) työ, harrastukset ja sosiaaliset toiminnot Käyttäytymiskokeilut (mitä jos kokeilisitkin tehdä?) sarja pienia kokeiluja, joilla testataan/kyseenalaistetaan asiakkaan negatiivisia hypoteeseja tai ideoita itsestaan

10 JATKOA; BEHAVIORAALISIA TEKNIIKOITA (mukailtu Beck et al. 1993) Viestintätaitojen harjoittelu (esim. kieltäytyminen / jämäkkyys) Rooliharjoitukset (taitojen harjoittelu käynnillä) Ongelmanratkaisu 1) ongelman tarkka määritys 2) erilaisten ratkaisumallien hahmottaminen, 3) eri vaihtoehtojen hyötyjen ja haittojen puntarointi, 4) Jonkun vaihtoehdon valinta, 5) Valitun vaihtoehdon harjoittelu ja testaus 6) lopputuloksen arviointi ja ratkaisumallin täsmentäminen Vähittäisen muuttamisen harjoitukset (pienin askelin kohti päämäärää) Fyysinen harjoittelu Riskitilanteiden kontrollointi Aktiviteettien aikatauluttaminen ; Erikoisprojektiresepti ; tekemisten suunnittelu elämän päämäärien mukaan, jolloin niihin motivaatiota 28 SOSIAALISEN TILANTEEN TYÖSTÄMINEN Usein kognitiivisen terapian kirjallisuudessa rivien välissä usein tavoitteina muutokset sos.tilanteessa tai suhtautumisessa sosiaalisiin tilanteisiin Dysfunktionaaliset (stressi/ houkutukset) ihmissuhteet viestintätaidot, jämäkkyys, rooliharjoitukset (EI!) riskitilanteiden kontrollointi luopuminen ja korvaaminen Sosiaalisiin tilanteihin liittyvä jännitys (uskomukset ja tunteet) Rentoutuminen (erit. sosiaalinen fobia) 29 Miten työskennellä? Kognitiivinen terapia pähkinänkuoressa Depressio-oireiden toistuva arviointi ja palaute (esim. BDI) ja päihteidenkäytön jatkuva seuraaminen Ajatuspäiväkirja (DTR) ja päihdepäiväkirja Uskomusten tutkiminen 1) dysfuktionaalisen uskomuksen vastaiset todisteet 2) em. uskomusten yhteydet todellisiin kokemuksiin 3) uskomusten testaaminen suunnitelluilla harjoituksilla Depressio-oireiden ja päihteidenkäyttötilanteiden käsitteellistäminen, ymmärtäminen, hyväksyminen Tilanteiden analysointi (funktioanalyysi) Tunteiden validointi Miten vaikuttavat käyttäytymiseen? Korvaava mielekäs käyttäytyminen Rohkaisu ja jatkuva kannustaminen 30 10

11 Tuloksellisuus?: KT & persoonallisuushäiriöt & päihteet Dialektinen käyttäytymisterapia Linehan et al (1999) AJA; RCT / suisidaalisuutta, epävakaa persoonallisuus & huumeidenkäyttöä 12 kk hoito vs TAU 16 kk seuranta: DKT ryhmässä vähemmän huumeidenkäyttöä, pysyivät hoidossa paremmin, sosiaalinen sopeutuminen parempi Vanden Bosch et al (2002) AB RCT ; N=58 naista; epävakaa persoonallisuus ja puolella päihdeongelma DKT vs TAU Epävakaan persoonallisuuden oirehtiminen vähempää Ei eroa päihteidenkäytössä 31 Manchesterin psykoosi ja päihteet tutkimus Barrowclough et al (2000) AJP; Haddock et al (2003) BJP RCT tutkimus jossa arvioitiin integroidun hoidon (TAU + motivoiva työskentely, perheterapia ja kognitiivinen terapia; yht.n.40 käyntiä n.9kk aikana) tehoa päihdeongelmaisilla skitsofreenikoilla (vs. TAU) Yleinen toimintakyky (GAF) korkeampi tutkimusryhmällä 9, 12 & 18 kk:n jälkeen Positiivisten ja negatiivisten oireiden lasku kontrolleja suurempi 9 & 18 kk:n jälkeen Päihdemuuttujissa merkitsevä ero tutkimusryhmän hyväksi RCT tutkimuksissa yhden käynnin motivoiva haastattelu vähensi kaksoisdiagnoosipotilaiden päihteidenkäyttöä neuvontakäyntiä tai tietopakettia enemmän (Hulse & Tait, 2002) (Baker et al., 2002) Hoitoon sitoutuminen (lääkkeidenkäyttö/käyntien toteutuminen) koheni motivoivan työskentelyn ryhmässä (vs. TAU) kaksoisdiagnoosipotilailla [(Swanson et al. (1999) (Martino et al (2000)] depressio & kokaiiniriippuvuus (Daley et al (1998) 32 KIITOS! 33 11

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muokannut VALMA:n lähtötilaisuuksien (2007 marras-joulukuu) pohjalta 1.2.2008 Anne Aholainen tutkijakoordinaattori VALMA-hanke

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

TERAPEUTTINEN MUUTOS ULTRALYHYESSÄ PARITERAPIASSA: Sovellus vaikuttavuuden hermeneuttisesta tapaustutkimusasetelmasta

TERAPEUTTINEN MUUTOS ULTRALYHYESSÄ PARITERAPIASSA: Sovellus vaikuttavuuden hermeneuttisesta tapaustutkimusasetelmasta TERAPEUTTINEN MUUTOS ULTRALYHYESSÄ PARITERAPIASSA: Sovellus vaikuttavuuden hermeneuttisesta tapaustutkimusasetelmasta Pauliina Friman Outi Ihamäki Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Lokakuu 2011

Lisätiedot

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattisen yhteisön teoria ja humanistinen ihmiskäsitys Aki Heiskanen Hämeen

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Miten työstressiä voi hallita?

Miten työstressiä voi hallita? Työterveys Kirsi Räisänen ja Irma Karila Miten työstressiä voi hallita? Perustietämys haitallisen työstressin tunnistamisesta ja hoitokeinoista on tärkeää kaikille työssä käyvää väestöämme hoitaville,

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin kokemuksiin suhtautumisessa

Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin kokemuksiin suhtautumisessa Kognitiivinen Psykoterapia 10 (1) Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin kokemuksiin suhtautumisessa Seppo Anttonen Kognitiivisen psykoterapian psykoosikäsityksessä ovat keskeisinä elementteinä ihmisen

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista IRTI KHATISTA Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista Helsingin kaupungin aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön työtiimi Vantaan

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING (ART) - RYHMÄHARJOITUSMENETELMÄ VIHANHALLINTAAN

AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING (ART) - RYHMÄHARJOITUSMENETELMÄ VIHANHALLINTAAN AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING (ART) - RYHMÄHARJOITUSMENETELMÄ VIHANHALLINTAAN Ole isäntä, älä renki! Risto Kilvelä Psykoterapia- ja ohjaustaitojen peruskoulutus 3 VARIA Psykologinen Instituuttiyhdistys

Lisätiedot

Kulttuuri ja psykiatrinen diagnostiikka. Käsikirja kulttuuriseen haastatteluun psykiatriassa

Kulttuuri ja psykiatrinen diagnostiikka. Käsikirja kulttuuriseen haastatteluun psykiatriassa Kulttuuri ja psykiatrinen diagnostiikka Käsikirja kulttuuriseen haastatteluun psykiatriassa Kulttuurisen haastattelun tavoite DSM-IV-tautiluokituksessa on hahmotelma kulttuuriseksi haastatteluksi, jonka

Lisätiedot

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista SELKOKIELI

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista SELKOKIELI IRTI KHATISTA Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista SELKOKIELI Helsingin kaupungin aikuisten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Vantaan

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

HYVÄ KYSYMYS! - työnohjaaja kysymisen sekatavarakaupassa. Mitä saisi olla?

HYVÄ KYSYMYS! - työnohjaaja kysymisen sekatavarakaupassa. Mitä saisi olla? TIUKKOIHIN TILANTEISIIN Hiljaisuuden sietoa Pientä vihjailua Epäsuoria kysymyksiä Refleksiivisiä kysymyksiä Avoimia kysymyksiä Aitoa hämmästelyä Hauskoja mutta teräviä kysymyksiä Tulevaisuuskysymyksiä

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

pysyminen raittiina terence t. gorski merlene miller käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa

pysyminen raittiina terence t. gorski merlene miller käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa terence t. gorski merlene miller pysyminen raittiina käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa Oppimisessa on pikemminkin kysymys asenteesta kuin lahjakkuudesta SISÄLTÖ ESIPUHE JOHDANTO

Lisätiedot