UUSIEN TYÖPAIKKOJEN VUOSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSIEN TYÖPAIKKOJEN VUOSI"

Transkriptio

1 UUSIEN TYÖPAIKKOJEN VUOSI

2 SUOMEN SUURIMPIA RAKENNUSALAN KONSERNEJA Emoyhtiö ja Kotkan Maansiirto Oy Lujatalon tytäryhtiö - uudisrakentaminen - korjausrakentaminen - asunnot - toimitilat Liikevaihto 236 M Henkilöstömäärä 1095 Osakkuusyhtiö - rungot - laatat - julkisivut - maatalouselementit - paalut - ratapölkyt - valmisbetonit - kivitalot - muut betonituotteet Liikevaihto (tytäryhtiöineen) 108 M Henkilöstömäärä 597 Lujabetonin tytäryhtiö - kiinteistönhoito ja -kunnossapito - siivouspalvelut - toimitilapalvelut - asiantuntijapalvelut - Valmisbetonit Liikevaihto 10 M Henkilöstömäärä 363 Sisaryhtiö Turku Sipoo Pietari - Kuivatuotteet Liikevaihto 11 M Henkilöstömäärä 43 2 Kannen kuvassa työnjohtajat Kari Antikainen ja Matti Koistinen Lujatalosta.

3 KATSAUS KULUNEESEEN VUOTEEN Lujalle uusia työpaikkoja 450 Lujan tulos vuodelta 2006 jäi vaatimattomaksi, liikevoittoa kertyi 5,7 miljoonaa euroa (1,7%). Kasvun ja kehitystyön kautta loimme kuitenkin uusia työpaikkoja 450. Kahden vuoden aikana uusia työpaikkoja on syntynyt yhteensä 750. Liikevaihto ja tulos Lujatalo-konsernin liikevaihto (emoyhtiö Lujatalo Oy tytäryhtiöineen) kasvoi 333,0 miljoonaan euroon (314,8 M vuonna 2006). Kasvua oli 5,7 prosenttia. Vuosien 2006 ja 2005 liikevaihtoluvut eivät ole vertailukelpoisia, koska perustajaurakoinnin kirjanpitokäytännön muutos pienensi liikevaihtoa arviolta 15 miljoonaa euroa. Liikevoitto jäi vaatimattomaksi hyvästä rakentamisen suhdanteesta huolimatta. Liikevoittoa kertyi 5,7 miljoonaa euroa (14,0 M ) eli 1,7 % liikevaihdosta. Vaikka Lujabetoni teki hyvän tuloksen, konsernin yhteistulosta heikensi Lujatalon liiketappio, jonka pääsyynä oli Vuosaaren suuren asuntourakkatyömaan iso tappio. Konsernin maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä. Omavaraisuusaste oli 23,9 prosenttia (42,0 % ). Tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia. Pääasiallisesti omavaraisuuden heikkeneminen johtuu kirjaustapojen muutoksista. Taseen loppusumma kasvoi, kun Kirjanpitolautakunnan antaman yleisohjeen mukaan Lujatalon osuus vaihtoomaisuusyhtiöiden varoista ja veloista yhdisteltiin emoyhtiöön (27,4 M ). Ne muodostuvat tontti- ja keskeneräisten asuntoyhtiöiden lainoista, jotka siirtyvät asuntoyh tiölle kohteen valmistumisvaiheessa. Samalla oma pääoma pieneni, kun konsernissa kirjattiin 10- vuotisvastuut pakollisiin varauksiin (7,1 M ) ja siihen liittynyt laskennallinen verosaaminen (1,9 M ) oman pääoman muutosten kautta. Konsernirakenne Lujatalo Oy on konsernin emoyhtiö ja sen kotipaikka on Kuopio. Lujatalo Oy omistaa Lujabetoni Oy:n, Kotkan Maansiirto Oy:n ja Luja- Kivi Oy:n osakekannat. Lujabetoni-alakonserni muodostuu emoyhtiöstä Lujabetoni Oy:sta sekä sen tytäryhtiöistä Reikäbetoni Oy:stä, OOO Fesconista, ruotsalaisesta L Betong AB: sta sekä osakkuusyhtiö MH-betoni Oy:sta. OOO Fescon toimii Pietarissa ja Venäjän maajohtajana on DI Vesa-Pekka Junnila, joka tutkii markkinoita kaikkien Luja-yhtiöiden puolesta. Luja-yhtiöhin kuuluvat lisäksi lähipiiriyhtiöinä sisaryhtiö Fescon Oy sekä vuonna 2005 perustettu osakkuusyhtiö Lujapalvelut Oy. Vaikka ne eivät juridiseen konserniin kuulukaan, toimivat ne yhteisen Luja-brändin alla. Monet tukitoiminnot ovat yhteisesti hoidettuja, tuotekehitystyötä tehdään yhdessä ja hallitusten jäseninä on samoja henkilöitä. Lujayhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 353,5 miljoonaa euroa (324,5 M ). Asuntourakointi Lujatalon kompastuskivenä Lujatalon oma Lujakoti-asuntomyynti ylitti kaikki myyntitavoitteet, mutta muutama eteläisen Suomen tappiollinen asuntourakkakohde painoi koko yrityksen tuloksen miinukselle. Yhtiö onkin ottanut tämän vuoden painopistealueekseen työmaiden hallinnan ja kannattavuuden parantamisen mittavan teknisten toimihenkilöiden koulutuspaketin avulla sekä yrityksen tuoterakenteen muuttamisen yhtiön strategisia linjauksia paremmin vastaavaksi. Lujatalo on laatinut muun muassa yhtiötason suunnitelman korjausrakentamisen kehittämisestä. Tärkeä tuoteryhmä on yhtiön oma perustajaurakointituotanto. Lujakoteja myytiin ennätykselliset 361 kappaletta, valmiita myymättömiä asuntoja oli vuoden vaihteessa 29 kappaletta. Lujabetonilla hyvä vuosi Betoniteollisuusyritys Lujabetoni onnistui toiminnassaan hyvin vuonna Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja tulos parani entisestään. Kaikki Luja-yhtiöt painottavat strategi- Kuva: Hannu Miettinen 3

4 assaan asiakkaiden tarpeista lähtevien tuoteja palveluratkaisujen kehittämistä. Lujabetoni on onnistunut tässä työssä hyvin. Se on parin viime vuoden aikana tuonut markkinoille lähes 10 uutta tuoteratkaisua. Samalla henkilöstön osaamista on kehitetty voimakkaasti pitkäkestoisen koulutuksen kautta. Fescon kehitti toimintaansa Sisaryhtiö Fescon kehitti toimintaansa edellisiä vuosia voimakkaammin. Kehitystyökulut verottivat hiukan tulosta, joka muodostui tyydyttäväksi. Rakentamisen kasvu jatkui erityisesti pientalo- ja korjausrakentamisessa ja tämä vauhditti Fesconin myyntiä. Kuivatuotteiden raaka-aine- ja tuotantokustannukset nousivat kuitenkin myyntihintoja nopeammin. Fesconin tuotekehityksen pääkohteita olivat lattiatasoitteet ja -sirotteet, julkisivutuotteet ja tuotevalikoiman täydentäminen. Fesconin 0,86 miljoonan euron investoinnit suuntautuivat tuotannon kehittämiseen, myös omat maa-ainesreservit kasvoivat tilikauden aikana. Fescon jatkaa Venäjän ja Baltian vientinsä kehittämistä. Lujapalvelut kasvoi voimakkaasti Uusin Luja-yhtiö, vuonna 2005 perustettu Lujapalvelut Oy kasvoi ensimmäisenä toimintavuotenaan voimakkaasti. Liikevaihtoa kertyi noin 10 miljoonaa euroa ja työntekijämäärä kipusi 363:een, mutta ensimmäisenä toimintavuonna ei vielä ylletty positiiviseen tulokseen. Nopea kasvu vaatii pääomia, ja niin Lujapalvelujen osakkaiksi tulivat vuoden 2006 aikana sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma että Sponsor Capital. Lujatalon omistusosuus Lujapalveluista laski 17 prosenttiin. Lujapalvelut jatkaa liiketoimintaansa entiseen tapaan Luja-yhtiönä ja nykyisen toimivan johdon vetämänä. Investoinnit Investoinnit olivat yhteensä 11,7 miljoonaa euroa. Lujatalon investoinnit koostuivat Kotkan Maansiirto Oy:n osakekannan hankinnasta sekä työmaiden- ja toimitilojen käyttöomaisuushankinnoista. Lujabetonin suurin investointi oli Tampereen valmisbetonitehtaan rakentaminen. Lisäksi Fescon investoi 0,85 M toimintansa kehittämiseen kuten tuotantolaitteistojen parantamiseen, työmaasiilokalustoon ja suursäkkitehtaan kapasiteetin lisäämiseen. Kehitystoiminta Lujan yritys- ja tuotekehitystyö on vilkasta. Kehitystyössä pyritään käyttämään hyväksi myös konsernisynergiaa toteuttamalla yhteistyöprojekteja. Luja on muuttumassa tuotantolaitoksesta palveluyritykseksi. Asiakaslähtöisiä tuoteratkaisuja kehitetään kaikissa Lujayhtiöissä, varsinkin Lujabetoni ja Fescon ovat kehityksen kärjessä. Myös itse asiakastyötä kehitetään. Asiakkuuksien hallintaan ja myyntitoiminnan tehostamiseen hankittiin uusi CRM-ohjelmisto, joka saatiin testikäyttöön vuonna Käyttöönotto ja toiminnan edelleen syventäminen kaikissa Luja-yhtiöissä tapahtuu vuoden 2007 aikana. Markkinointiviestinnän kehittämiseksi palkattiin tilivuoden aikana Luja-yhtiöihin myös brändijohtaja Jussi Hirvelä. Lujan johtamistoimintaa parannettiin ylimmän johdon koko vuoden kestäneen JOKO-koulutuksen avulla, johon osallistui yli 20 johtajaa eri puolilta yhtiötä. Henkilöstö ja ympäristö Henkilöstömuutoksia Merkittäviä henkilöstömuutoksia Lujalla vuoden 2007 alussa tapahtui, kun Lujatalon toimitusjohtaja Petri Suuperko jätti paikkansa toimitusjohtajana. Hänen tilalleen nimitettiin Lujabetonin toimitusjohtaja DI Tapio Pitkänen alkaen. Lujabetonin toimitusjohtajaksi nimitettiin Lujabetonin elementtiyksikön johtaja DI, KTM Mikko Isotalo, joka on perheyrityksessä kolmannen polven johtaja. 750 uutta työpaikkaa kahdessa vuodessa Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä nousi 2098:een (1657 vuonna 2006 ja 1350 vuonna 2005). Uusia työpaikkoja syntyi tilivuonna 441 ja parin viime vuoden aikana yhteensä 748. Uusien työpaikkojen lisäys oli eri Luja-yhtiöissä seuraava: Lujabetoni 54, Lujatalo 88, Lujapalvelut 297 ja Fescon 2. Konsernin maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2006 olivat euroa. Yhteiskuntavastuu esiin Luja on koko 50-vuotisen toimintansa aikana aina ollut vastuullinen ja lakia noudattava yritys. Rakennusalan suurkonsernina yhtiöllämme on tänä päivänä monenlaisia yhteyksiä ja vaikutuksia sekä sidosryhmiimme että ympäröivään yhteiskuntaan. Tämän vuoksi olemme halunneet kirjoittaa auki yhteiskuntavastuumme asiakkaitamme, omaa henkilöstöä ja muita sidosryhmiämme varten. Luja-yhtiöiden johtoryhmät ja hallitukset hyväksyivät vastuuryhmän ehdotuksen Lujan yhteiskuntavastuupolitiikaksi vuoden 2006 lopussa ja yhteiskuntavastuusta raportointi päätettiin ottaa osaksi vuosikertomusta. Osiossa pyritään keskittymään asioihin, jotka ovat käytännön toiminnassa Lujalla totta. Erillistä yhteiskuntavastuuraporttia ei siis tehdä. GRI-suosituksen (Global Reporting Initiative) mukaiseen raportointiin emme toki vielä yllä, mutta työ on saatu alkuun. Lujan yhteiskuntavastuu muodostuu kolmesta ulottuvuudesta: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Henkilöstö- ja ympäristöasioista löytyykin olennaiset asiat tämän vuosikertomuksen yhteiskuntavastuu-osasta. Lujan tulevaisuus Vuosi 2006 oli rakentamiselle suotuisaa aikaa. Rakentamisen määrä kasvoi 4,5 % ja asuntoja rakennettiin kappaletta. Korkotason noususta huolimatta asunnot menivät edelleen hyvin kaupaksi. Korjausrakentaminen kasvoi 2,5 % ja uudisrakentaminen 5 %. Kokonaistuotannon kasvun Suomessa arvioidaan olleen yli 5 %. Rakentamisen korkeasuhdanne vauhditti myös betoniteollisuuden myyntiä, joskin raaka-aineiden kustannusnousut olivat yli 5 %. Suotuisan suhdanteen ennustetaan jatkuvan vielä kuluvanakin vuonna, kokonaistuotanto hidastunee kuitenkin jonkin verran. Uskomme myös Lujan liikevaihdon kasvavan hallitusti ja tuloksen kehittyvän vuoden 2006 tulosta oleellisesti paremmaksi. Lujatalon vuoden 2006 tappioiden syyt on analysoitu ja korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Näemme merkittävinä myös Venäjän liiketoimien mahdollisuudet, johon panostuksemme vuoden 2006 aikana kasvoivat oleellisesti. Hannu Isotalo Hallituksen puheenjohtaja 4

5 Lujan tarina Lujan perusti Feliks Isotalo, entinen maanviljelijä, poliisi ja maatalouskauppias vuonna Hän aloitti 16-vuotiaana maanviljelijänä. Ostamallaan pienellä sukutilalla Feliks raivasi peltoa ja kaivoi ojia, niin että kun hän pari vuotta myöhemmin meni sotaväkeen, oli pikkutila paisunut jo 100 hehtaarin maatilaksi. Kun hän illalla lopetti ojankaivuun, olivat kädet verillä eikä koukistuneita sormia tahtonut saada irti lapionvarresta Samaa työteliästä linjaa Feliks Isotalo jatkoi myöhemmin poliisintoimessaan sekä perustaessaan oman sementtivalimoyrityksen. Vaikka Feliks Isotalolla ei ollut koulutusta betonialalle, hänellä oli kykyä vaistota asiakkaan tarpeet, nokkavainua. Hän omistautui täysin yritykselleen ja teki pitkiä työpäiviä. Feliksillä oli myös rohkeutta toteuttaa uusia ideoita: hän investoi jatkuvasti uusiin koneisiin ja kehitti itse tuotteita ja koneita. Hänen perustamastaan sementtivalimosta tuli muutamassa vuodessa esimerkkivalimo, johon alan yrittäjät kävivät tutustumassa eri puolilta Suomea. Feliks Isotalo loi pohjalaisella sisullaan, persoonallaan ja toimintatavoillaan yhtiömme perusarvot, Lujat toimintatavat, joita on noudatettu näihin päiviin asti. Yhtiömme onkin harvoja perheyrityksenä säilyneitä konserneja rakennusalalla. Vähitellen putkia ja renkaita valmistaneesta pienestä sementtivalimosta on kasvanut Suomen suurimpiin kuuluva rakennusalan konserni, joka työllistää yli kaksi tuhatta ihmistä ympäri Suomen. 5

6 LUJATALO-KONSERNI TULOSLASKELMA ( ) Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Voitto ennen veroja Tuloverot Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta -13 Tilikauden voitto TASE ( ) Vastaava Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä Muut osakkeet Muut saamiset 273 Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Muut pitkäaikaiset saamiset 50 Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus 176 Pakolliset varaukset Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

7 RAHOITUSLASKELMA ( ) Liiketoiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikevoitto Liikevoiton oikaisuerät Poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuus lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. liikesaamiset lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. korottomien velat lis.(+) väh.(-) Käyttöpääoman muutos yhteensä Liikevaihto M 333,0 * 314,8 247, Liikevoitto M 14,0 Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Käyttöomaisuusmyynnit 250 Käyttöomaisuusinvestoinnit Investointien rahavirta yhteensä ,6 5,7 * Rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaiset saamiset lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. korolliset saamiset lis.(+) väh.(-) Pitkäaikaiset velat lis.(+) väh.(-) Lyhytaik. lainat lis.(+) väh.(-) Osingonjako Vähemmistöosuuden muutos Rahoituksen rahavirta yhteensä Rahavirtojen muutos Omavaraisuus% 43,1 42,0 23,9 * * Luku ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

8 Emoyhtiö Lujatalon asuntomyynti kasvoi voimakkaasti, tulos jäi silti heikoksi Asuntokauppa kävi Suomessa vilkkaana vuonna 2006 ja Lujatalon oma asuntomyynti ylitti reilusti edellisten vuosien myyntimäärät. Lujakoteja myytiin 361 kappaletta, kun edellisvuoden luku oli 275 kappaletta. Lujatalon liikevaihto Kotkan Maansiirto mukaan luettuna oli 235,5 miljoonaa euroa, kun vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2005 oli 212 miljoonaa euroa. Kasvua oli noin 11 prosenttia. Tulos painui tappiolliseksi, huonon tuloksemme pääsyynä oli Vuosaaren suuren asuntourakkatyömaan iso tappio. Lujatalon oma asuntomyynti nousi ennätyslukemiin ja lähenteli 80/90-luvun taitteen suuria perustajaurakointilukuja. Lujakoteja myytiin 361 kappaletta (275). Asuntomyynnin kasvattamisen teki mahdolliseksi edellisten vuosien tehostunut tontinhankinta. Valmiita myymättömiä asuntoja meillä oli vuoden vaihteessa 29 kappaletta. Kaiken kaikkiaan asuntoja valmistui kappaletta vuonna 2006 ja asuntorakentamisen osuus tuotannostamme oli 66 prosenttia. Uudenmaan alueyksikkö organisoitiin uudelleen Oman Lujakoti-tuotannon osuutta yhtiön liikevaihdosta on jatkuvasti nostettu ja se on noussut jo 28 prosenttiin hyvien asuntokauppasuhdanteiden vuoksi. Lujakotia tuotteena kehitettiin voimakkaasti vuoden 2006 aikana, pääpainopistealueena suunnittelun parantaminen. Myös organisointia muutettiin: Uudenmaan alueyksikkö jaettiin kahtia, niin että koko asuntorakentaminen pääkaupunkiseudulla eriytettiin omaksi liiketoiminta-alueekseen sekä korjaus- ja toimitilarakentaminen omakseen. Tällä järjestelyllä halusimme yhdistää urakkaasuntojen ja perustajaurakointikohteiden tuottamisen yhteiseksi asuntorakentamisyksiköksi ja käyttää paremmin hyväksi koko henkilöstön asuntorakentamisosaaminen. 8

9 Lisäpanostusta eteläisen Suomen toimitila- ja korjausrakentamiseen Uudenmaan alueyksikön kahtiajaon takana olivat paitsi epäonnistumiset asuntourakkatuotannossa, myös pääkaupunkiseudun jatkuvasti kasvavat rakentamisvolyymit ja sen myötä tullut erikoistumisen tarve. Lujatalon strategiana on jo usean vuoden ajan ollut painottaa korjausrakentamista ja perustajaurakointia sekä lisätä toimitilarakentamista neuvottelu-urakoinnin kautta. Lujatalo sai vuodenvaihteessa merkittävät toimitilaurakat Helsingin Vuosaaren Sataman Logistiikka-alueen ja Porttikeskuksen rakentamisesta. Halusimme varmistaa näiden urakoiden mallikkaan läpiviemisen uuden Korjausrakentaminen ja toimitilat -alueyksikön perustamisen myötä. Vuosaaren sataman logistiikka-alueen urakoita toteuttaa myös Lujatalon Kotkan yksikkö. Ostimme Kotkan Maansiirto Oy:n koko osakekannan ja yhtiö fuusioitiin Lujataloon Kotkan yksikön myötä Lujatalon toimitila- ja logistiikkarakentamisosaaminen vahvistui merkittävästi. Samalla Lujatalon henkilöstömäärä kasvoi 88:llä ja nousi 1095:een (1007). Kattava teknisen henkilöstön työmaakoulutus Lujatalon henkilöstön koulutusohjelma jatkuu. Vuoden 2006 pääaiheena oli esimieskoulutus, sekä ylimmän johdon JOKO-koulutuksen että keskijohdon esimiesvalmennuksen ja työmaatutkintojen muodossa. Tänä vuonna painopisteemme on koko tekniselle henkilöstölle suunnatussa aikataulu- ja tehtäväsuunnittelukoulutuksessa, jonka avulla tähdätään parempaan työmaahallintaan. Merkittävä ponnistus oli myös ympäristöjärjestelmän sertifiointi syyskuussa ISO järjestelmän mukaisesti. Lujatalolla on kaikki mahdollisuudet tulokselliseen vuoteen Asuntokauppa on edelleen vilkasta ja yhtiömme tonttivaranto on hyvä. Meillä on tälle vuodelle hyvä työkanta, jonka hallittu läpivieminen on tärkein painopisteemme. Pyrimme myös kasvattamaan meille tärkeää korjausrakentamista, jonka kehittämiseksi laadittiin yrityskohtainen toimintaohjelma syksyllä Kiitän asiakkaitamme ja omaa henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä vuonna Petri Suuperko Toimitusjohtaja Piirros: Emma, 4 v. SOS-lapsikylä Merkittävimmät tapahtumat vuonna 2006 Kotkan Maansiirto Oy ostettiin ja fuusioitiin Lujataloon Lujatalon As.oy Viisauden Niitty sai Hämeenlinnan kaupungin Hyvän rakentamisen kunniakirjan Lujatalolle ISO ympäristösertifikaatti Pääkonttorin muutto Espoon Keilarantaan Merkittäviä rakennuskohteita Kampinhuippu, Helsinki - toimistokorjauskohde, rm 3 Kuntotalo K16, Upinniemi - peruskorjaus rm 3 Suomu A ja B, Helsinki, - 8 uudiskerrostaloa, rm 3 Kiinteistö Oy Pomeranssi, Vuosaari rm 3, 303 uudisasuntoa Lohjan aluerakentamiskohde - perustajaurakointi, 40 pientaloasuntoa (74 lisää v.2007), rm 3 Reumasäätiön sairaalan E-talo, Heinola - peruskorjaus, rm 3 Tulevaisuuden painopistealueet Lujakoti-brändin, -asiakaspalvelun ja -tuotannon jatkuva kehittäminen Asiakaskeskeisen ajattelun ja asiakkuuksien kehittäminen, CRM-järjestelmän käyttöönotto Kannattavuuden merkittävä parantaminen Lujan arvojen mukaisesti Korjausrakentamisen kehittäminen ja kasvattaminen Lujatalolle yritystason toimintasuunnitelma korjausrakentamisen kehittämisestä Lujatalolle merkittävät urakat Vuosaaren logistiikkakeskuksesta vuodenvaihteessa 2007 Uudenmaan alueyksikkö jaettiin kahtia: Asuntorakentaminen, Uusimaa ja Korjausrakentaminen ja toimitilat, Uusimaa Lujatalolle uusi toimitusjohtaja Tapio Pitkänen alkaen Kiinteistö Oy Tampereen pormestarintalo, - asuinkerrostalokorjaus, rm 3 Tuiran kirkko, Oulu - peruskorjaus, 676 rm 3 Keskisuomalaisen toimistorakennus, Jyväskylä - peruskorjaus, rm 3 Ahlstrom Glassfibre Oy, Mikkeli - teollisuusuudisrakennus, rm 3 Joensuun Lyseon peruskoulu - uudisrakennus rm 3 Työmaatoiminnan edelleen parantaminen kaikki tekniset toimihenkilöt kattavan koulutuksen avulla Erityispainopistealueena Vuosaaren logistiikka-alueen suurten urakoiden mallikas läpivieminen 9

10 Lujabetonilla kehityksen ja kannattavan kasvun vuosi Rakentaminen oli vilkasta vuonna 2006 ja se siivitti myös Lujabetonin toimintaa. Kaikkien päätuotteidemme kysyntä kasvoi ja kovista kustannuspaineista huolimatta saavutimme hyvän tuloksen. Tytäryhtiö Lujabetonin liikevaihto nousi 107,6 miljoonaan euroon (95,8 M ), kasvua oli 12,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos parani edellisvuodesta ja oli hyvä. Lujabetonin vahvaa rahoitusasemaa kuvastaa se, että tilivuoden 4,8 miljoonan euron investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Asiakaskeskeisiä tuoteratkaisuja Betonialalla kysynnän luonne on muuttunut niin että käynnissä on teollisen tuotannon jalostusarvon nostaminen paremman tuotteistamisen ja palvelun sekä massaräätälöinnin keinon. Tässä kehityksessä Lujabetoni on edelläkävijä. Yhtiömme on jo parina vuonna toteuttanut uuden suunnan strategiaa, joka perustuu asiakaskeskeisten tuoteratkaisujen kehittämiseen ja yhtiön kannattavaan kasvuun. Tämä strategia viitoittaa kaikkia liiketoimintaratkaisujamme. Kehitystoimintaan panostettiin Lujabetoni kehitti sekä uusia tuotteita että palveluratkaisuja vuoden 2006 aikana. Tuotekehitystyön panokset kaksinkertaistuivat edellisiin vuosiin verrattuna. Toimme markkinoille Luja-rappauselementtijärjestelmän, joka yhdistää elementtirakentamisen nopeuden nykyarkkitehtien suosimaan saumattomaan julkisivuun. Myös asuinrakentamisen valmisosiin perustuvat rakennejärjestelmät tuotiin markkinoille. Lujabetoni kehitti yhteistyössä Tekla Oyj:n ja Parman kanssa betonisuunnittelun valmisosakirjaston, joka parantaa betonialan suunnittelua ja edistää 3D-mallinnusta. Tuotteistimme rakennusliikeasiakkaille perustusjärjestelmän, jonka valmistus aloitettiin Loimaan tehtaalla. Haapajärven tehdasta laajennettiin parvekejärjestelmätuotannon lisäämiseksi ja tehostamiseksi. Tukholmassa Vallentunassa avattiin toinen valmisbetoniteh- 10

11 das, myös Tampereelle perustettiin uusi betonitehdas. Markkinoille tuotiin valkoinen ITbetoni sekä sävytetyt valmisbetonit. Marraskuussa 2005 markkinoille tuotuja JOPI-paalutusjärjestelmää ja Luja-kivitaloa kehitettiin voimakkaasti. Luja-kivitalopaketin uusi mallisto julkaistiin talokirjana lokakuussa. Kivitalojen myyntiä tehostettiin ottamalla käyttöön kolmen aluemyyntipäällikön toimintamalli, toteuttamalla tuloksekas mainoskampanja ja julkaisemalla täysin uudet www-sivut. JOPI-paalutusjärjestelmän markkinointia laajennettiin valtakunnalliseksi muun muassa lisäämällä paalunlyöjäkumppaneita. Henkilöstömäärä kasvoi 54:llä Lujabetonin henkilöstömäärä kasvoi 597:ään (543). Yhtiössämme on säilynyt arvojemme mukainen ahkera työn tekeminen. Hyvän tuloksemme tärkein perusta onkin hyvin tehty työ. Työtyytyväisyys on koko ajan lisääntynyt ja työn ohessa ammattitutkintoa suorittavien joukko on suuri. Tämä kaikki osoittaa sen, että henkilöstömme on osaavaa ja aktiivista. Merkittävä yritystason tavoitteemme on tapaturmien ja sairauspoissaolojen vähentäminen. OHSAS työterveys- ja työturvallisuusstandardin mukainen TTT-sertifikaatti on tätä turvallisuustyötämme tukemassa ja vauhdittamassa. Vuonna 2006 siisteys- ja turvallisuusseurantaa on tehostettu uudella Elmeri Plus -työkalulla. Lujalla Tahdolla eteenpäin Lujabetonin liiketoiminta-alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä kansantalouksien suhdanne on vahva. Rakentamisen tuotteiden ja palveluiden kysyntätilanne vaikuttaa hyvältä, toisaalta se aiheuttaa edelleen painetta rakennusmateriaalien hintojen nousulle. Odotamme vuodesta 2007 hyvää toimintavuotta. Tulosodotuksemme perustuvat myyntihintojen suotuisaan kehitykseen sekä Lujabetonin tuotantoprosessien tehostumiseen henkilöstön laajan, vuosina 2005 ja 2006 läpiviedyn Luja Tahto -koulutuksen seurauksena. Merkittävinä näemme myös Venäjän liiketoimintojen mahdollisuudet sekä Luja-kivitalon menestymisen. Kiitän asiakkaitamme ja kaikkia lujabetonilaisia Lujasta Vuodesta 2006! Tapio Pitkänen Toimitusjohtaja Piirros: Jerry, 10 v. SOS-lapsikylä Merkittävimmät tapahtumat vuonna 2006 Luja- rappausjärjestelmän tuominen markkinoille Luja-perustusjärjestelmän kehittäminen ja valmistuksen aloittaminen Loimaalla Haapajärven tehtaan laajentaminen Valmisbetoniliiketoiminnan aloittaminen Tampereella Merkittäviä toimituskohteita Autotalo Hartikainen, Kuopio - runko- ja julkisivuelementtien toimitus ja asennus Maatalousyhtymä Tolonen, Puolanka lehmän ja 120 hiehon uudisnavetta. Suomen ensimmäinen navetta pilari-palkki -ratkaisuna sisältäen - seinät, perustukset, jb-palkit, tb-pilarit, lietekanavat, ritiläpalkit, lieteallasja laakasiiloelementit. Lohjan Puhelin Oy toimitalo - runko- ja julkisivuelementit graafisesta betonista - täydellinen tuoteosapalvelu suunnitteluineen ja asennuksineen K-Citymarket Hämeenlinna, laajennus - täydellinen tuoteosapalvelu suunnitteluineen ja asennuksineen Tulevaisuuden painopistealueet Venäjän markkinat Pientalotyyppinen rakentaminen Rakennejärjestelmien kehittäminen Kustannustehokkuuden kehittäminen Toisen valmisbetoniaseman avaaminen Tukholman Vallentunaan Uuden Luja-kivitalomalliston luominen JOPI-paalut markkinoille valtakunnallisesti Luja-betonipäivät betonitietoutta valmisbetoniasiakkaille Lujabetonille uusi toimitusjohtaja Mikko Isotalo alkaen As Oy Helsingin Triadi - kaikki valmisbetonit - valkoinen IT-betoni kehitettiin tätä kohdetta varten - kohteelle kunniamaininta 2006 betonirakenne-kilpailussa Mönnin silta, Kontiolahti metriä pitkä - siltabetonia 3 vuorokauden yhtäjaksoisena liukuvaluna - Lujabetonin suurimpia yhtäjaksoisia valuja Ilmalan ratapihan Pendolino-huoltohalli - 22 kilometriä teräsbetonipaaluja - puolet harvinaisia rasitusluokka XA3- ympäristöpaaluja Asiakkuuksien kehittäminen Lisäarvoa palvelulla ja tuotteistamisella 11

12 Sisaryhtiö Fescon keskittyi kehitystyöhön Fesconin voimakas panostus kehitystyöhön verotti tulosta. Myynti kehittyi kuitenkin suotuisasti ja liikevaihto kasvoi 10,5 miljoonaan euroon. Fesconin liikevaihto kasvoi 8 % vuonna 2006 ja nousi 10,5 miljoonaan euroon (9,7 M ). Myynti kehittyi suotuisasti ja maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä. Yhtiön tulos jäi edellistä vuotta alhaisemmaksi kohonneiden raaka-aine- ja tuotantokustannusten vuoksi. Myös vahva panostuksemme tulevaisuuden kilpailukykyyn eli yhtiön ja sen tuotteiden kehittämiseen lisäsi kuluja ja verotti tulosta. Tulosta voi luonnehtia sanalla tyydyttävä. Viisi henkilötyövuotta kehitystyötä Fescon panosti edellistä vuotta huomattavasti enemmän sekä yritys- että tuotekehitykseen. Kehitystyön laajuus vastaa viittä (5) henkilötyövuotta. Tuotekehityksen pääkohteita olivat lattiatasoitteet ja -sirotteet sekä julkisivutuotteet. Tavoitteenamme on kattava tuotevalikoima kaikissa kuivatuotteissa. Investoimme 0,85 miljoonaa euroa toimintamme kehittämiseen. Investointien pääkohteita olivat tuotantolaitteistojen parantaminen, työmaasiilokalusto ja suursäkkitehtaan kapasiteetin lisääminen. Yrityksen atk-pohjainen toiminnanohjausjärjestelmä uudistettiin ja se otetaan käyttöön maaliskuussa Järjestelmä parantaa ja monipuolistaa myös Fesconin asiakaspalvelumahdollisuuksia. Ympäristö- ja TTT-järjestelmät sertifioitiin Yrityksemme palveluksessa oli vuonna 2006 keskimäärin 43 henkilöä (41). Henkilöstön koulutukseen, viihtyvyyteen ja työturvallisuuteen panostettiin. Työn tuloksena yhtiön työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä sertifioitiin (OHSAS 18001) ja liitettiin osaksi toimintajärjestelmäämme. Myös ympäristöjärjestel- 12

13 Merkittävimmät tapahtumat vuonna 2006 Sertifikaatit ISO (ympäristö) ja OHSAS (työterveys ja työturvallisuus) Käynnistettiin toiminnan ohjausjärjestelmän uudistus (ERP/Sysopen) Fesconin tasoitetuotteita saatiin kaupan varastoihin Fesconin rappauslaastit ja -pinnoitteet osaksi Luja-rappauselementtijärjestelmää (konsernin yhteiskehityshanke) Fesconin pääkonttori muutti väljempiin ja toimivimpiin tiloihin Hausjärven suursäkkitehtaan kapasiteettia lisättiin poistamalla hiekan seulonnan pullonkaula Merkittäviä toimituskohteita Tampereen Tuomiokirkko - rappaus- ja saumauslaastit Tapainlinnan koulu, Hyvinkää - muuraus ja rappauslaastit Piirros: Sanni, 5 v. SOS-lapsikylä Turun pääkirjasto - eristerappaukset Bentskärin majakka - saumauslaastit Mikkelin lukio - kalkkisementtimaalit Oulun kansainvälinen koulu - rappauslaastit mämme sertifioitiin ISO järjestelmän mukaisesti. Kuluvana vuonna jatkamme edelleen henkilöstömme erikoisammattitaidon kehittämistä monipuolisesti. Viihtyvyyttä Hausjärven tehtaalla parannamme rakentamalla tänä vuonna uudet toimisto- ja sosiaalitilat. Tulevaisuus on vahvemmin asiakaspalvelussa Jatkamme alkaneena vuonna Fesconin kehittämistä monipuolisesti, mutta päätavoitteemme on kannattavuuden parantaminen. Korjausrakentamisen ennustetaan jatkavan kasvuaan, joten myyntimme odotetaan kehittyvän edelleen suotuisasti. Fesconin tuotteet ovat kilpailukykyisiä, sillä ne ovat juuri asiakkaidemme tarpeisiin itse kehittämiämme sekä Suomen ilmasto-olosuhteisiin sopivia. Esimerkiksi Fesconin eristerappaustuotteet soveltuvat näin ollen erityisen hyvin kasvavien julkisivukorjausten tarpeisiin. Fescon haluaa tuotteiden lisäksi tarjota asiakkailleen kokonaisratkaisuja, neuvontaa ja palvelua. Kiitän asiakkaitamme vuodesta 2006 ja fesconilaisia heidän työpanoksestaan ja hyvästä yhteishengestä. Osmo Mikkonen Toimitusjohtaja Tulevaisuuden painopistealueet Tuotevalikoiman jatkuva kehittäminen Asiakaspalvelun parantaminen Asiakaskunnan ja markkina-alueen laajentaminen sekä Suomessa että viennissä Toiminnan ohjausjärjestelmän kehittäminen Tuotannon kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstön jatkuva ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito 13

14 Osakkuusyhtiö Lujapalvelut voimakkaalla kasvu-uralla Lujapalvelut aloitti toimintansa , mutta olemme päässeet nopeasti vauhtiin ja nousseet jo merkittäväksi toimijaksi kiinteistöja siivouspalvelualalla. Liikevaihtomme on 10 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärämme 363 (66). Vuoden 2006 liikevaihtomme nousi 10 miljoonaan euroon ( euroa). Positiiviseen tulokseen emme vielä yltäneet yrityksen perustamiskulujen sekä voimakkaan kasvun vuoksi. Kasvustrategian toteuttamiseen tarvittavat pääomapanostukset toteutettiin laajentamalla osakaspohjaa. Merkittäviksi omistajiksi tulivat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja vuodenvaihteessa Sponsor Capital. Yhtiön taloudellinen asema on nyt hyvällä pohjalla ja varmistaa kasvustrategian toteuttamisen. Palvelun pitää olla hyvää Lyhyen toimintansa aikana Lujapalvelut on onnistunut laajentamaan toimintansa valtakunnalliseksi. Toimipisteemme sijaitsevat Kuopiossa, Oulussa, Espoossa sekä Turussa, jonne rantauduimme toukokuussa Paikallisten sopimusten lisäksi olemme saaneet monia suuria valtakunnallisia asiakkuuksia ja löytäneet hyviä yhteistyökumppaneita. Lujapalvelujen kilpailustrategiana on tarjota asiakkailleen sekä hyvään palveluun ja osaamiseen perustuvia erillispalveluja että kokonaispalvelua, jossa yhtiömme tuottaa omalla henkilöstöllä kaikki kiinteistön omistajan tarvitsemat ylläpitopalvelut (kiinteistönhoito, kunnossapito, siivous, aulapalvelut, koordinointi). Mottonamme on: Tilasi hyväksi! Henkilöstö kasvoi 300:lla Lujapalvelujen henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2006 aikana lähes 300 henkilöllä. Tämä 14

15 Merkittävimmät tapahtumat vuonna 2006 Laajentuminen ja toimipisteen perustaminen Turkuun Pääkonttorin muutto Espoon Keilarantaan Kumppanuussopimus TAC Finland Oy:n kanssa Kumppanuussopimus SITA Finland Oy:n kanssa Oulun Puhelin Oyj:n varaston- ja kiinteistönhoitotoimintojen liikkeenluovutus Lujapalveluille Tervatulli Oy:n kotisiivous- ja kunnossapitoliiketoiminnat liikkeenluovutuksella Lujapalveluille Nuorten Ystävät ry:n kanssa yhteistoimintasopimus Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma osaomistajaksi Pääomasijoitusyhtiö Sponsor Capital osakkaaksi Piirros: Mette, 3 v. SOS-lapsikylä Asiakkuuksia toimialoittain asettaa kovat haasteet esimiestoiminnallemme. Ilmeisesti olemme tässä onnistuneet, koska työilmapiiriä mittaavassa Henkilöstötutkassa saimme kokonaisarvosanaksi 4,05 (max 5). Tämän mukaan henkilöstö arvostaa Lujapalveluja työnantajana. Luja-yhtiönä teemme kiinteätä yhteistyötä henkilöstöasioissa muiden Luja-yhtiöiden kanssa. Palkkalaskenta, tietohallinto, markkinointiviestintä ja monet muut toiminnot hoidetaan yhdessä ja tehdään lujaa henkilöstöpolitiikkaa. Osallistuimme muun muassa Lujan yhteisen yhteiskuntavastuupolitiikan määrittelyyn vuoden 2006 aikana. Loimme Lujapalveluille myös työsuojelun ja riskikartoituksen toimintamallit, joita kehitetään työsuojelutoimikunnassa. Toiminta tuottavaksi Voimakkaan startin johdosta Lujapalvelut voi nyt jatkaa kasvuaan hiukan maltillisemmin, olemmehan vakiinnuttaneet asemamme merkittävänä toimijana. Kun uusien osakkaiden myötä pääomatilanteemme on kunnossa ja perusorganisaatiomme on luotu, voimme keskittyä toiminnan tuottavuuden parantamiseen. Suotuisaa kehitystämme tukee myös toimialamme kasvu sekä Suomen talouselämän ja rakentamisen hyvä suhdanne. Kiitän asiakkaitamme siitä luottamuksesta, mitä olette osoittaneet markkinoiden uutta haastajaa kohtaan. Samalla haluan lausua kiitokset kaikille lujapalvelulaisille, jotka ovat hartiavoimin tehneet työtä yrityksemme kehittämisen ja menestyksen eteen. Mauri Suuperko Toimitusjohtaja Kiinteistönhoito: Senaatti-kiinteistöjen kohteita Helsingissä, Turussa ja Kuopiossa Rakennustekninen kunnossapitokorjaus: Kruunuasunnot Oy:n huoneistokorjaukset valtakunnallisesti Talotekninen kunnossapitokorjaus: Oulun Handelsbankenin RLVIS-työt Tulevaisuuden painopistealueet Kasvu ja kannattavuus nykyisillä toimintapaikkakunnilla Laajeneminen uusille paikkakunnille Asiakaskokemusten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä Siivous: Karkkilan kaupungin koulut ja virastot Aulapalvelut: Luja-yhtiöiden toimistotalo Keilaranta 4, Espoo Yhteistyön syventäminen sidosryhmien kanssa Toimintatapojen vakiinnuttaminen 15

16 Lujaa, vastuullista yritystoimintaa Luotettavuus on yksi Lujan toiminnan kulmakiviä. Olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti. Tavoittelemme taloudellista tulosta eettisesti kestävin keinoin, Lujan arvoja noudattaen. Teemme työtämme laadukkaasti, kuuntelemme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme, pidämme huolta henkilöstöstämme ja toimimme ympäristöä säästäen. Lujan yhteiskuntavastuu muodostuu kolmesta osa-alueesta: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Arvot ohjaavat toimintaamme Lujalla arvot ja etiikka ohjaavat toimintaa. Liian suuria riskejä ja velkoja vältetään Lujatalo Lujabetoni Fescon Lujapalvelut Tehokkuus ja kannattavuus Lujatalo Lujabetoni Fescon Lujapalvelut 3,87 3,69 3,97 3,97 3,65 3,62 4,03 3,66 Arvomme eli LUJAT toimintatavat pohjautuvat yhtiön perustajan Feliks Isotalon Lujan arvojen toteutuminen Uudistaminen ja kehittäminen Tulokset eri Luja-yhtiöiden henkilöstötutkimuksista ,96 3,69 4,06 3,72 Johtamistapa on osallistuva tapaan toimia. Arvoja on myöhemmin täydennetty Lujalla etiikalla, käytännön työtapahtumiin liittyvillä eettisillä pelisäännöillä. Niiden mukaan yhtiössämme noudatetaan kaikessa toiminnassa lakeja ja asetuksia, lahjuksia ei oteta vastaan eikä anneta, kartelleihin ei osallistuta, ketään ei syrjitä iän, rodun, tai vakaumuksen vuoksi ja henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti. Eettisesti hyvät toimintatavat ja periaatteet tukevat Lujaa kestävää kehitystä sekä yhtiön ja sen työpaikkojen jatkuvuutta. Visio ja strategia Eri Luja-yhtiöiden visioihin on kirjattu sanat kannattavuus, osaaminen ja arvostettu työnantaja samansuuntaisin termein. Nämä tavoitteet pohjautuvat myös Lujan T, J ja U-arvoihin. Vision saavuttamiseksi eri Luja-yhtiöt ovat päättäneet muun muassa seuraavista Etiikka Lujatalo Lujabetoni Fescon Lujapalvelut Rehellisyys on Lujan toiminnalle ominaista 4,03 3,73 4,19 4,53 Lujalla ei syrjitä ketään 3,93 3,56 4,21 4,41 Lujalla ei esiinny työpaikkakiusaamista 4,07 3,70 4,06 4,71 Lujalla ei oteta vastaan lahjuksia 4,18 3,88 4,45 4,68 Luja ei osallistu kartelleihin 4,06 3,72 4,32 4,46 3,70 3,43 3,73 3,82 Asiakas on avainasemassa 3,90 3,78 4,18 3,99 yhteisistä strategioista: Luja tarjoaa asiakkaiden tarpeista lähteviä tuote- ja palveluratkaisuja, yhtiö on kustannustehokas ja merkittävänä kilpailuetuna on henkilöstön ammattitaito ja osaaminen. TALOUDELLINEN VASTUU Vain kannattava yritys voi pitkäjänteisesti kantaa vastuunsa sidosryhmiään ja yhteiskuntaa kohtaan, yrityksen terve tuloskehitys luo edellytykset sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kantamiselle. Tämän vuosikertomuksen sivuilta selviää taloudellinen tilanteemme ja Lujan tuloskehitys. Terve kilpailu ja hyvä läpinäkyvä hallintotapa Vastuullinen yritys tekee tulosta ja kilpailee tervein, rehellisin periaattein ja noudattaa hyvää, läpinäkyvää hallintotapaa. Lujan arvot ja etiikka sekä Corporate Governance -ohje löytyvät nettisivuiltamme. Laadukas toiminta Laadukas toiminta ja asiakkaan äänen kuunteleminen mahdollistavat sen, että asiakas saa meiltä tuotteet ja palvelut sovitun hintaisina, laatuisina ja aikataulun mukaisesti. Lujatalolla, Lujabetonilla ja Fesconilla on ISO laadunhallintasertifikaatit ja Lujapalveluilla oma laadunhallintajärjestelmänsä. SOSIAALINEN VASTUU Henkilöstön hyvinvointi Vastuu omasta henkilöstöstä on keskeisin sosiaalinen yhteiskuntavastuumme. Osaava ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on myös yksi Lujan tärkeimpiä menestystekijöitä. Hyvä työyhteisö ja -ilmapiiri motivoi ja kannustaa henkilöstöä sekä tukee yhtiömme kilpailu- 16

17 Luja-yhtiöiden asiakastutkimusten tulokset ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 3,79 3,89 Lujatalo Lujabetoni Tavanomaisten taloudellisten mittareiden lisäksi Lujan taloudellisen vastuun mittarina toimi asiakaspalautteen keskiarvo kyvyn jatkuvaa parantamista, Johtaminen on osallistuvaa (J)-arvomme mukaisesti. Perheyhtiönä haluamme erityisesti kantaa vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista pitkäjänteisesti. Tärkeimmät henkilöstön kehityksen välineet Lujalla ovat: - Järjestelmälliset henkilöstön perehdytysmenetelmät - Säännölliset tulos- ja kehityskeskustelut - Osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittäminen koulutuksen avulla - Henkilöstöedut ja kannustavat palkkausjärjestelmät - Säännölliset ilmapiiritutkimukset - Työturvallisuuden jatkuva parantaminen - Työkykyä ylläpitävä ja ennalta ehkäisevä Tyhy-toiminta Lujabetonilla ja Fesconilla on molemmilla OHSAS työterveys- ja työturvallisuustandardin mukainen TTT-sertifikaatti turvallisuustyötä tukemassa ja vauhdittamassa. Kumppanuus Yhtiömme arvostaa hyviä sidosryhmäsuhteita. Sidosryhmiämme ovat asiakkaat, tavarantoimittajat ja aliurakoitsijat, suunnittelijat, isännöitsijät ja välittäjät, oma henkilöstö, rahoittajat, omistajat, viranomaiset, oppilaitokset ja järjestöt, tiedotusvälineet ja niin kutsuttu suuri yleisö. Haluamme luoda pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tuotteita ja palveluita voidaan yhdessä kehittää. Näin asiakas saa käyttöönsä laadukkaan lopputuloksen. Luja huolehtii itse lakisääteisistä velvoitteistaan kuten veroista ja eläkemaksuista ja edellyttää samaa yhteistyökumppaneiltaan. Luja tukee SOS-lapsikylää Luja tukee oman työnsä ohella yhteisöjä, joiden toiminta on Lujien arvojen ja Osaava suomalainen perheyhtiö -ajattelun mukaisia. Nyt tuemme SOS-lapsikylän toimintaa, koska haluamme tukea järjestön lasten ja tulevaisuuden hyväksi tekemää arvokasta työtä. SOS-lapsikylä on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka perustehtävä on hoitaa kuntien lastensuojelulain perusteella huostaanottamia ja pitkäaikaista sijoitusta tarvitsevia lapsia ja nuoria. Tuoteturvallisuus Lujan tuotteet ja palvelut ovat kotimaisia, laadukkaita ja turvallisia. Osoituksena tästä meillä on avainlippumerkintä kuluttajatuotteillemme, Lujakodille ja Luja-kivitalolle. Suosimme tuotannossamme turvallisia, ympäristöystävällisia ja vähäpäästöisiä materiaaleja. Merkitsemme tuotteemme asianmukaisin tuoteselostein ja annamme tuotteidemme käytöstä ohjeita ja neuvontaa. Kunnioitamme kuluttajien oikeuksia, noudatamme hyvää rakentamistapaa ja asuntokauppalakia. YMPÄRISTÖVASTUU Luja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen ja säästämme luonnonvaroja. Nämä ovat Lujatalon, Lujabetonin ja Fesconin sertifioimissa ISO ympäristöjärjestelmissä mainittuja ympäristöpäämääriämme. Lujaa luontoa tarvitaan Ympäristöjärjestelmän toteutuminen punnitaan käytännön työssä tehtailla ja työmailla. Ympäristönsuojelun pitää tulla osaksi jokaisen lujalaisen ajattelua ja ohjata arjessa tehtäviä ratkaisuja. Tämän vuoksi olemme luoneet ympäristöasioista huoneentaulun LUJA- LUONTO, joka on työmaiden ja toimistojen seinillä muistuttamassa lujalaisia ja yhteistyökumppaneitamme ympäristöasioista ja -päämääristämme. Lisää yhteiskuntavastuusta L ajittele jätteet U udelleenkäytä ja kierrätä J ätettä vähennä, hukka minimoi A jattele säästöjä: materiaalit ja kuljetukset optimoi L eikkaa energiaa, älä tuhlaa U lkopuoliset huomioi: melu, pöly, päästöt minimoi O ngelmajätteet huolella hoida, kemikaaleja varo N olla ympäristövahinkoa: riskit ennakoi T iedosta kestävän kehityksen arvo O pasta, perehdytä, kouluta 17 17

18 Tilanne vuoden 2006 lopussa Vuotta Keskimääräinen työsuhteen pituus Luja-yhtiöissä * Lujatalo Lujabetoni Lujapalvelut Fescon Konserni * toiminta alkanut 2005 Työntekijät Toimihenkilöt Kaikki Henkilöstön ikäjakauma Luja-yhtiöissä 2006 Naisten ja miesten määrä Luja-yhtiöissä 2006 Miehiä 86 % Naisia 14 % Luja-yhtiöiden henkilöstötutkimusten tulokset 2006 Lujabetoni Lujatalo Fescon Lujapalvelut 3,27 3,60 3,58 4,05 Kokonaisarvosana 2006 Kokonaisarvosana ,24 3,54 3,29 * 3,13 3,48 3,25 3,98 Työntekijät Toimihenkilöt 3,62 3,70 3,87 4, Vastaus % (edellinen vuosi) * * perustettu vuonna 2005 hlöä Lujan henkilöstömäärä Luja-yhtiöiden toimitusjohtat ja hallituksen jäsenet (vasemmalta): hallituksen jäsen Markku Isotalo, toimitusjohtaja Tapio Pitkänen, hallituksen jäsen Aimo Paukkonen, toimitusjohtajat Osmo Mikkonen ja Mikko Isotalo, hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo, hallituksen jäsenet Liisa Paatelainen, Seppo Hoffrén ja Jaakko Kapanen. Kuvasta puuttuu toimitusjohtaja Mauri Suuperko. Henkilöstötutkimuksen tulos toimii sosiaalisen yhteiskuntavastuun mittarina Lujalla 18

19 Kysy meiltä lisää! Kuva: Hannu Miettinen 19

20 O S A A V A S U O M A L A I N E N P E R H E Y H T I Ö Puh Puh Puh Puh

Yhteishenki toi tulosta

Yhteishenki toi tulosta 1 (6) LUJAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Yhteishenki toi tulosta Luja-konsernin liikevoitto ja oman pääoman tuotto paranivat jälleen edellisestä vuodesta, vaikka rakentaminen yleisesti supistui 3 % vuonna 2014.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Rakentamista tiimityönä

Rakentamista tiimityönä Rakentamista tiimityönä Korjausrakentamisen kehittäminen - ryhmähanke 2.kehitystyöpaja 27.2. Pertti Mäki kiinteistökehityspäällikkö Lujatalo Oy Y H D E S S Ä R A K E N T A E N Yritysesittely Kolmannen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Työturvallisuus tärkeää niin kiireessä kuin taantumassakin

Työturvallisuus tärkeää niin kiireessä kuin taantumassakin Y H D E S S Ä R A K E N T A E N Työturvallisuus tärkeää niin kiireessä kuin taantumassakin Tapio Pitkänen, Lujatalo Oy 12.11.2009 RATUKE -seminaari Kolmannen polven perheyritys - 55 vuotta kokemusta Lujan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot