UUSIEN TYÖPAIKKOJEN VUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSIEN TYÖPAIKKOJEN VUOSI"

Transkriptio

1 UUSIEN TYÖPAIKKOJEN VUOSI

2 SUOMEN SUURIMPIA RAKENNUSALAN KONSERNEJA Emoyhtiö ja Kotkan Maansiirto Oy Lujatalon tytäryhtiö - uudisrakentaminen - korjausrakentaminen - asunnot - toimitilat Liikevaihto 236 M Henkilöstömäärä 1095 Osakkuusyhtiö - rungot - laatat - julkisivut - maatalouselementit - paalut - ratapölkyt - valmisbetonit - kivitalot - muut betonituotteet Liikevaihto (tytäryhtiöineen) 108 M Henkilöstömäärä 597 Lujabetonin tytäryhtiö - kiinteistönhoito ja -kunnossapito - siivouspalvelut - toimitilapalvelut - asiantuntijapalvelut - Valmisbetonit Liikevaihto 10 M Henkilöstömäärä 363 Sisaryhtiö Turku Sipoo Pietari - Kuivatuotteet Liikevaihto 11 M Henkilöstömäärä 43 2 Kannen kuvassa työnjohtajat Kari Antikainen ja Matti Koistinen Lujatalosta.

3 KATSAUS KULUNEESEEN VUOTEEN Lujalle uusia työpaikkoja 450 Lujan tulos vuodelta 2006 jäi vaatimattomaksi, liikevoittoa kertyi 5,7 miljoonaa euroa (1,7%). Kasvun ja kehitystyön kautta loimme kuitenkin uusia työpaikkoja 450. Kahden vuoden aikana uusia työpaikkoja on syntynyt yhteensä 750. Liikevaihto ja tulos Lujatalo-konsernin liikevaihto (emoyhtiö Lujatalo Oy tytäryhtiöineen) kasvoi 333,0 miljoonaan euroon (314,8 M vuonna 2006). Kasvua oli 5,7 prosenttia. Vuosien 2006 ja 2005 liikevaihtoluvut eivät ole vertailukelpoisia, koska perustajaurakoinnin kirjanpitokäytännön muutos pienensi liikevaihtoa arviolta 15 miljoonaa euroa. Liikevoitto jäi vaatimattomaksi hyvästä rakentamisen suhdanteesta huolimatta. Liikevoittoa kertyi 5,7 miljoonaa euroa (14,0 M ) eli 1,7 % liikevaihdosta. Vaikka Lujabetoni teki hyvän tuloksen, konsernin yhteistulosta heikensi Lujatalon liiketappio, jonka pääsyynä oli Vuosaaren suuren asuntourakkatyömaan iso tappio. Konsernin maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä. Omavaraisuusaste oli 23,9 prosenttia (42,0 % ). Tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia. Pääasiallisesti omavaraisuuden heikkeneminen johtuu kirjaustapojen muutoksista. Taseen loppusumma kasvoi, kun Kirjanpitolautakunnan antaman yleisohjeen mukaan Lujatalon osuus vaihtoomaisuusyhtiöiden varoista ja veloista yhdisteltiin emoyhtiöön (27,4 M ). Ne muodostuvat tontti- ja keskeneräisten asuntoyhtiöiden lainoista, jotka siirtyvät asuntoyh tiölle kohteen valmistumisvaiheessa. Samalla oma pääoma pieneni, kun konsernissa kirjattiin 10- vuotisvastuut pakollisiin varauksiin (7,1 M ) ja siihen liittynyt laskennallinen verosaaminen (1,9 M ) oman pääoman muutosten kautta. Konsernirakenne Lujatalo Oy on konsernin emoyhtiö ja sen kotipaikka on Kuopio. Lujatalo Oy omistaa Lujabetoni Oy:n, Kotkan Maansiirto Oy:n ja Luja- Kivi Oy:n osakekannat. Lujabetoni-alakonserni muodostuu emoyhtiöstä Lujabetoni Oy:sta sekä sen tytäryhtiöistä Reikäbetoni Oy:stä, OOO Fesconista, ruotsalaisesta L Betong AB: sta sekä osakkuusyhtiö MH-betoni Oy:sta. OOO Fescon toimii Pietarissa ja Venäjän maajohtajana on DI Vesa-Pekka Junnila, joka tutkii markkinoita kaikkien Luja-yhtiöiden puolesta. Luja-yhtiöhin kuuluvat lisäksi lähipiiriyhtiöinä sisaryhtiö Fescon Oy sekä vuonna 2005 perustettu osakkuusyhtiö Lujapalvelut Oy. Vaikka ne eivät juridiseen konserniin kuulukaan, toimivat ne yhteisen Luja-brändin alla. Monet tukitoiminnot ovat yhteisesti hoidettuja, tuotekehitystyötä tehdään yhdessä ja hallitusten jäseninä on samoja henkilöitä. Lujayhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 353,5 miljoonaa euroa (324,5 M ). Asuntourakointi Lujatalon kompastuskivenä Lujatalon oma Lujakoti-asuntomyynti ylitti kaikki myyntitavoitteet, mutta muutama eteläisen Suomen tappiollinen asuntourakkakohde painoi koko yrityksen tuloksen miinukselle. Yhtiö onkin ottanut tämän vuoden painopistealueekseen työmaiden hallinnan ja kannattavuuden parantamisen mittavan teknisten toimihenkilöiden koulutuspaketin avulla sekä yrityksen tuoterakenteen muuttamisen yhtiön strategisia linjauksia paremmin vastaavaksi. Lujatalo on laatinut muun muassa yhtiötason suunnitelman korjausrakentamisen kehittämisestä. Tärkeä tuoteryhmä on yhtiön oma perustajaurakointituotanto. Lujakoteja myytiin ennätykselliset 361 kappaletta, valmiita myymättömiä asuntoja oli vuoden vaihteessa 29 kappaletta. Lujabetonilla hyvä vuosi Betoniteollisuusyritys Lujabetoni onnistui toiminnassaan hyvin vuonna Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja tulos parani entisestään. Kaikki Luja-yhtiöt painottavat strategi- Kuva: Hannu Miettinen 3

4 assaan asiakkaiden tarpeista lähtevien tuoteja palveluratkaisujen kehittämistä. Lujabetoni on onnistunut tässä työssä hyvin. Se on parin viime vuoden aikana tuonut markkinoille lähes 10 uutta tuoteratkaisua. Samalla henkilöstön osaamista on kehitetty voimakkaasti pitkäkestoisen koulutuksen kautta. Fescon kehitti toimintaansa Sisaryhtiö Fescon kehitti toimintaansa edellisiä vuosia voimakkaammin. Kehitystyökulut verottivat hiukan tulosta, joka muodostui tyydyttäväksi. Rakentamisen kasvu jatkui erityisesti pientalo- ja korjausrakentamisessa ja tämä vauhditti Fesconin myyntiä. Kuivatuotteiden raaka-aine- ja tuotantokustannukset nousivat kuitenkin myyntihintoja nopeammin. Fesconin tuotekehityksen pääkohteita olivat lattiatasoitteet ja -sirotteet, julkisivutuotteet ja tuotevalikoiman täydentäminen. Fesconin 0,86 miljoonan euron investoinnit suuntautuivat tuotannon kehittämiseen, myös omat maa-ainesreservit kasvoivat tilikauden aikana. Fescon jatkaa Venäjän ja Baltian vientinsä kehittämistä. Lujapalvelut kasvoi voimakkaasti Uusin Luja-yhtiö, vuonna 2005 perustettu Lujapalvelut Oy kasvoi ensimmäisenä toimintavuotenaan voimakkaasti. Liikevaihtoa kertyi noin 10 miljoonaa euroa ja työntekijämäärä kipusi 363:een, mutta ensimmäisenä toimintavuonna ei vielä ylletty positiiviseen tulokseen. Nopea kasvu vaatii pääomia, ja niin Lujapalvelujen osakkaiksi tulivat vuoden 2006 aikana sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma että Sponsor Capital. Lujatalon omistusosuus Lujapalveluista laski 17 prosenttiin. Lujapalvelut jatkaa liiketoimintaansa entiseen tapaan Luja-yhtiönä ja nykyisen toimivan johdon vetämänä. Investoinnit Investoinnit olivat yhteensä 11,7 miljoonaa euroa. Lujatalon investoinnit koostuivat Kotkan Maansiirto Oy:n osakekannan hankinnasta sekä työmaiden- ja toimitilojen käyttöomaisuushankinnoista. Lujabetonin suurin investointi oli Tampereen valmisbetonitehtaan rakentaminen. Lisäksi Fescon investoi 0,85 M toimintansa kehittämiseen kuten tuotantolaitteistojen parantamiseen, työmaasiilokalustoon ja suursäkkitehtaan kapasiteetin lisäämiseen. Kehitystoiminta Lujan yritys- ja tuotekehitystyö on vilkasta. Kehitystyössä pyritään käyttämään hyväksi myös konsernisynergiaa toteuttamalla yhteistyöprojekteja. Luja on muuttumassa tuotantolaitoksesta palveluyritykseksi. Asiakaslähtöisiä tuoteratkaisuja kehitetään kaikissa Lujayhtiöissä, varsinkin Lujabetoni ja Fescon ovat kehityksen kärjessä. Myös itse asiakastyötä kehitetään. Asiakkuuksien hallintaan ja myyntitoiminnan tehostamiseen hankittiin uusi CRM-ohjelmisto, joka saatiin testikäyttöön vuonna Käyttöönotto ja toiminnan edelleen syventäminen kaikissa Luja-yhtiöissä tapahtuu vuoden 2007 aikana. Markkinointiviestinnän kehittämiseksi palkattiin tilivuoden aikana Luja-yhtiöihin myös brändijohtaja Jussi Hirvelä. Lujan johtamistoimintaa parannettiin ylimmän johdon koko vuoden kestäneen JOKO-koulutuksen avulla, johon osallistui yli 20 johtajaa eri puolilta yhtiötä. Henkilöstö ja ympäristö Henkilöstömuutoksia Merkittäviä henkilöstömuutoksia Lujalla vuoden 2007 alussa tapahtui, kun Lujatalon toimitusjohtaja Petri Suuperko jätti paikkansa toimitusjohtajana. Hänen tilalleen nimitettiin Lujabetonin toimitusjohtaja DI Tapio Pitkänen alkaen. Lujabetonin toimitusjohtajaksi nimitettiin Lujabetonin elementtiyksikön johtaja DI, KTM Mikko Isotalo, joka on perheyrityksessä kolmannen polven johtaja. 750 uutta työpaikkaa kahdessa vuodessa Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä nousi 2098:een (1657 vuonna 2006 ja 1350 vuonna 2005). Uusia työpaikkoja syntyi tilivuonna 441 ja parin viime vuoden aikana yhteensä 748. Uusien työpaikkojen lisäys oli eri Luja-yhtiöissä seuraava: Lujabetoni 54, Lujatalo 88, Lujapalvelut 297 ja Fescon 2. Konsernin maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2006 olivat euroa. Yhteiskuntavastuu esiin Luja on koko 50-vuotisen toimintansa aikana aina ollut vastuullinen ja lakia noudattava yritys. Rakennusalan suurkonsernina yhtiöllämme on tänä päivänä monenlaisia yhteyksiä ja vaikutuksia sekä sidosryhmiimme että ympäröivään yhteiskuntaan. Tämän vuoksi olemme halunneet kirjoittaa auki yhteiskuntavastuumme asiakkaitamme, omaa henkilöstöä ja muita sidosryhmiämme varten. Luja-yhtiöiden johtoryhmät ja hallitukset hyväksyivät vastuuryhmän ehdotuksen Lujan yhteiskuntavastuupolitiikaksi vuoden 2006 lopussa ja yhteiskuntavastuusta raportointi päätettiin ottaa osaksi vuosikertomusta. Osiossa pyritään keskittymään asioihin, jotka ovat käytännön toiminnassa Lujalla totta. Erillistä yhteiskuntavastuuraporttia ei siis tehdä. GRI-suosituksen (Global Reporting Initiative) mukaiseen raportointiin emme toki vielä yllä, mutta työ on saatu alkuun. Lujan yhteiskuntavastuu muodostuu kolmesta ulottuvuudesta: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Henkilöstö- ja ympäristöasioista löytyykin olennaiset asiat tämän vuosikertomuksen yhteiskuntavastuu-osasta. Lujan tulevaisuus Vuosi 2006 oli rakentamiselle suotuisaa aikaa. Rakentamisen määrä kasvoi 4,5 % ja asuntoja rakennettiin kappaletta. Korkotason noususta huolimatta asunnot menivät edelleen hyvin kaupaksi. Korjausrakentaminen kasvoi 2,5 % ja uudisrakentaminen 5 %. Kokonaistuotannon kasvun Suomessa arvioidaan olleen yli 5 %. Rakentamisen korkeasuhdanne vauhditti myös betoniteollisuuden myyntiä, joskin raaka-aineiden kustannusnousut olivat yli 5 %. Suotuisan suhdanteen ennustetaan jatkuvan vielä kuluvanakin vuonna, kokonaistuotanto hidastunee kuitenkin jonkin verran. Uskomme myös Lujan liikevaihdon kasvavan hallitusti ja tuloksen kehittyvän vuoden 2006 tulosta oleellisesti paremmaksi. Lujatalon vuoden 2006 tappioiden syyt on analysoitu ja korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Näemme merkittävinä myös Venäjän liiketoimien mahdollisuudet, johon panostuksemme vuoden 2006 aikana kasvoivat oleellisesti. Hannu Isotalo Hallituksen puheenjohtaja 4

5 Lujan tarina Lujan perusti Feliks Isotalo, entinen maanviljelijä, poliisi ja maatalouskauppias vuonna Hän aloitti 16-vuotiaana maanviljelijänä. Ostamallaan pienellä sukutilalla Feliks raivasi peltoa ja kaivoi ojia, niin että kun hän pari vuotta myöhemmin meni sotaväkeen, oli pikkutila paisunut jo 100 hehtaarin maatilaksi. Kun hän illalla lopetti ojankaivuun, olivat kädet verillä eikä koukistuneita sormia tahtonut saada irti lapionvarresta Samaa työteliästä linjaa Feliks Isotalo jatkoi myöhemmin poliisintoimessaan sekä perustaessaan oman sementtivalimoyrityksen. Vaikka Feliks Isotalolla ei ollut koulutusta betonialalle, hänellä oli kykyä vaistota asiakkaan tarpeet, nokkavainua. Hän omistautui täysin yritykselleen ja teki pitkiä työpäiviä. Feliksillä oli myös rohkeutta toteuttaa uusia ideoita: hän investoi jatkuvasti uusiin koneisiin ja kehitti itse tuotteita ja koneita. Hänen perustamastaan sementtivalimosta tuli muutamassa vuodessa esimerkkivalimo, johon alan yrittäjät kävivät tutustumassa eri puolilta Suomea. Feliks Isotalo loi pohjalaisella sisullaan, persoonallaan ja toimintatavoillaan yhtiömme perusarvot, Lujat toimintatavat, joita on noudatettu näihin päiviin asti. Yhtiömme onkin harvoja perheyrityksenä säilyneitä konserneja rakennusalalla. Vähitellen putkia ja renkaita valmistaneesta pienestä sementtivalimosta on kasvanut Suomen suurimpiin kuuluva rakennusalan konserni, joka työllistää yli kaksi tuhatta ihmistä ympäri Suomen. 5

6 LUJATALO-KONSERNI TULOSLASKELMA ( ) Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Voitto ennen veroja Tuloverot Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta -13 Tilikauden voitto TASE ( ) Vastaava Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä Muut osakkeet Muut saamiset 273 Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Muut pitkäaikaiset saamiset 50 Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus 176 Pakolliset varaukset Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

7 RAHOITUSLASKELMA ( ) Liiketoiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikevoitto Liikevoiton oikaisuerät Poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuus lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. liikesaamiset lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. korottomien velat lis.(+) väh.(-) Käyttöpääoman muutos yhteensä Liikevaihto M 333,0 * 314,8 247, Liikevoitto M 14,0 Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Käyttöomaisuusmyynnit 250 Käyttöomaisuusinvestoinnit Investointien rahavirta yhteensä ,6 5,7 * Rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaiset saamiset lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. korolliset saamiset lis.(+) väh.(-) Pitkäaikaiset velat lis.(+) väh.(-) Lyhytaik. lainat lis.(+) väh.(-) Osingonjako Vähemmistöosuuden muutos Rahoituksen rahavirta yhteensä Rahavirtojen muutos Omavaraisuus% 43,1 42,0 23,9 * * Luku ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

8 Emoyhtiö Lujatalon asuntomyynti kasvoi voimakkaasti, tulos jäi silti heikoksi Asuntokauppa kävi Suomessa vilkkaana vuonna 2006 ja Lujatalon oma asuntomyynti ylitti reilusti edellisten vuosien myyntimäärät. Lujakoteja myytiin 361 kappaletta, kun edellisvuoden luku oli 275 kappaletta. Lujatalon liikevaihto Kotkan Maansiirto mukaan luettuna oli 235,5 miljoonaa euroa, kun vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2005 oli 212 miljoonaa euroa. Kasvua oli noin 11 prosenttia. Tulos painui tappiolliseksi, huonon tuloksemme pääsyynä oli Vuosaaren suuren asuntourakkatyömaan iso tappio. Lujatalon oma asuntomyynti nousi ennätyslukemiin ja lähenteli 80/90-luvun taitteen suuria perustajaurakointilukuja. Lujakoteja myytiin 361 kappaletta (275). Asuntomyynnin kasvattamisen teki mahdolliseksi edellisten vuosien tehostunut tontinhankinta. Valmiita myymättömiä asuntoja meillä oli vuoden vaihteessa 29 kappaletta. Kaiken kaikkiaan asuntoja valmistui kappaletta vuonna 2006 ja asuntorakentamisen osuus tuotannostamme oli 66 prosenttia. Uudenmaan alueyksikkö organisoitiin uudelleen Oman Lujakoti-tuotannon osuutta yhtiön liikevaihdosta on jatkuvasti nostettu ja se on noussut jo 28 prosenttiin hyvien asuntokauppasuhdanteiden vuoksi. Lujakotia tuotteena kehitettiin voimakkaasti vuoden 2006 aikana, pääpainopistealueena suunnittelun parantaminen. Myös organisointia muutettiin: Uudenmaan alueyksikkö jaettiin kahtia, niin että koko asuntorakentaminen pääkaupunkiseudulla eriytettiin omaksi liiketoiminta-alueekseen sekä korjaus- ja toimitilarakentaminen omakseen. Tällä järjestelyllä halusimme yhdistää urakkaasuntojen ja perustajaurakointikohteiden tuottamisen yhteiseksi asuntorakentamisyksiköksi ja käyttää paremmin hyväksi koko henkilöstön asuntorakentamisosaaminen. 8

9 Lisäpanostusta eteläisen Suomen toimitila- ja korjausrakentamiseen Uudenmaan alueyksikön kahtiajaon takana olivat paitsi epäonnistumiset asuntourakkatuotannossa, myös pääkaupunkiseudun jatkuvasti kasvavat rakentamisvolyymit ja sen myötä tullut erikoistumisen tarve. Lujatalon strategiana on jo usean vuoden ajan ollut painottaa korjausrakentamista ja perustajaurakointia sekä lisätä toimitilarakentamista neuvottelu-urakoinnin kautta. Lujatalo sai vuodenvaihteessa merkittävät toimitilaurakat Helsingin Vuosaaren Sataman Logistiikka-alueen ja Porttikeskuksen rakentamisesta. Halusimme varmistaa näiden urakoiden mallikkaan läpiviemisen uuden Korjausrakentaminen ja toimitilat -alueyksikön perustamisen myötä. Vuosaaren sataman logistiikka-alueen urakoita toteuttaa myös Lujatalon Kotkan yksikkö. Ostimme Kotkan Maansiirto Oy:n koko osakekannan ja yhtiö fuusioitiin Lujataloon Kotkan yksikön myötä Lujatalon toimitila- ja logistiikkarakentamisosaaminen vahvistui merkittävästi. Samalla Lujatalon henkilöstömäärä kasvoi 88:llä ja nousi 1095:een (1007). Kattava teknisen henkilöstön työmaakoulutus Lujatalon henkilöstön koulutusohjelma jatkuu. Vuoden 2006 pääaiheena oli esimieskoulutus, sekä ylimmän johdon JOKO-koulutuksen että keskijohdon esimiesvalmennuksen ja työmaatutkintojen muodossa. Tänä vuonna painopisteemme on koko tekniselle henkilöstölle suunnatussa aikataulu- ja tehtäväsuunnittelukoulutuksessa, jonka avulla tähdätään parempaan työmaahallintaan. Merkittävä ponnistus oli myös ympäristöjärjestelmän sertifiointi syyskuussa ISO järjestelmän mukaisesti. Lujatalolla on kaikki mahdollisuudet tulokselliseen vuoteen Asuntokauppa on edelleen vilkasta ja yhtiömme tonttivaranto on hyvä. Meillä on tälle vuodelle hyvä työkanta, jonka hallittu läpivieminen on tärkein painopisteemme. Pyrimme myös kasvattamaan meille tärkeää korjausrakentamista, jonka kehittämiseksi laadittiin yrityskohtainen toimintaohjelma syksyllä Kiitän asiakkaitamme ja omaa henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä vuonna Petri Suuperko Toimitusjohtaja Piirros: Emma, 4 v. SOS-lapsikylä Merkittävimmät tapahtumat vuonna 2006 Kotkan Maansiirto Oy ostettiin ja fuusioitiin Lujataloon Lujatalon As.oy Viisauden Niitty sai Hämeenlinnan kaupungin Hyvän rakentamisen kunniakirjan Lujatalolle ISO ympäristösertifikaatti Pääkonttorin muutto Espoon Keilarantaan Merkittäviä rakennuskohteita Kampinhuippu, Helsinki - toimistokorjauskohde, rm 3 Kuntotalo K16, Upinniemi - peruskorjaus rm 3 Suomu A ja B, Helsinki, - 8 uudiskerrostaloa, rm 3 Kiinteistö Oy Pomeranssi, Vuosaari rm 3, 303 uudisasuntoa Lohjan aluerakentamiskohde - perustajaurakointi, 40 pientaloasuntoa (74 lisää v.2007), rm 3 Reumasäätiön sairaalan E-talo, Heinola - peruskorjaus, rm 3 Tulevaisuuden painopistealueet Lujakoti-brändin, -asiakaspalvelun ja -tuotannon jatkuva kehittäminen Asiakaskeskeisen ajattelun ja asiakkuuksien kehittäminen, CRM-järjestelmän käyttöönotto Kannattavuuden merkittävä parantaminen Lujan arvojen mukaisesti Korjausrakentamisen kehittäminen ja kasvattaminen Lujatalolle yritystason toimintasuunnitelma korjausrakentamisen kehittämisestä Lujatalolle merkittävät urakat Vuosaaren logistiikkakeskuksesta vuodenvaihteessa 2007 Uudenmaan alueyksikkö jaettiin kahtia: Asuntorakentaminen, Uusimaa ja Korjausrakentaminen ja toimitilat, Uusimaa Lujatalolle uusi toimitusjohtaja Tapio Pitkänen alkaen Kiinteistö Oy Tampereen pormestarintalo, - asuinkerrostalokorjaus, rm 3 Tuiran kirkko, Oulu - peruskorjaus, 676 rm 3 Keskisuomalaisen toimistorakennus, Jyväskylä - peruskorjaus, rm 3 Ahlstrom Glassfibre Oy, Mikkeli - teollisuusuudisrakennus, rm 3 Joensuun Lyseon peruskoulu - uudisrakennus rm 3 Työmaatoiminnan edelleen parantaminen kaikki tekniset toimihenkilöt kattavan koulutuksen avulla Erityispainopistealueena Vuosaaren logistiikka-alueen suurten urakoiden mallikas läpivieminen 9

10 Lujabetonilla kehityksen ja kannattavan kasvun vuosi Rakentaminen oli vilkasta vuonna 2006 ja se siivitti myös Lujabetonin toimintaa. Kaikkien päätuotteidemme kysyntä kasvoi ja kovista kustannuspaineista huolimatta saavutimme hyvän tuloksen. Tytäryhtiö Lujabetonin liikevaihto nousi 107,6 miljoonaan euroon (95,8 M ), kasvua oli 12,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos parani edellisvuodesta ja oli hyvä. Lujabetonin vahvaa rahoitusasemaa kuvastaa se, että tilivuoden 4,8 miljoonan euron investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Asiakaskeskeisiä tuoteratkaisuja Betonialalla kysynnän luonne on muuttunut niin että käynnissä on teollisen tuotannon jalostusarvon nostaminen paremman tuotteistamisen ja palvelun sekä massaräätälöinnin keinon. Tässä kehityksessä Lujabetoni on edelläkävijä. Yhtiömme on jo parina vuonna toteuttanut uuden suunnan strategiaa, joka perustuu asiakaskeskeisten tuoteratkaisujen kehittämiseen ja yhtiön kannattavaan kasvuun. Tämä strategia viitoittaa kaikkia liiketoimintaratkaisujamme. Kehitystoimintaan panostettiin Lujabetoni kehitti sekä uusia tuotteita että palveluratkaisuja vuoden 2006 aikana. Tuotekehitystyön panokset kaksinkertaistuivat edellisiin vuosiin verrattuna. Toimme markkinoille Luja-rappauselementtijärjestelmän, joka yhdistää elementtirakentamisen nopeuden nykyarkkitehtien suosimaan saumattomaan julkisivuun. Myös asuinrakentamisen valmisosiin perustuvat rakennejärjestelmät tuotiin markkinoille. Lujabetoni kehitti yhteistyössä Tekla Oyj:n ja Parman kanssa betonisuunnittelun valmisosakirjaston, joka parantaa betonialan suunnittelua ja edistää 3D-mallinnusta. Tuotteistimme rakennusliikeasiakkaille perustusjärjestelmän, jonka valmistus aloitettiin Loimaan tehtaalla. Haapajärven tehdasta laajennettiin parvekejärjestelmätuotannon lisäämiseksi ja tehostamiseksi. Tukholmassa Vallentunassa avattiin toinen valmisbetoniteh- 10

11 das, myös Tampereelle perustettiin uusi betonitehdas. Markkinoille tuotiin valkoinen ITbetoni sekä sävytetyt valmisbetonit. Marraskuussa 2005 markkinoille tuotuja JOPI-paalutusjärjestelmää ja Luja-kivitaloa kehitettiin voimakkaasti. Luja-kivitalopaketin uusi mallisto julkaistiin talokirjana lokakuussa. Kivitalojen myyntiä tehostettiin ottamalla käyttöön kolmen aluemyyntipäällikön toimintamalli, toteuttamalla tuloksekas mainoskampanja ja julkaisemalla täysin uudet www-sivut. JOPI-paalutusjärjestelmän markkinointia laajennettiin valtakunnalliseksi muun muassa lisäämällä paalunlyöjäkumppaneita. Henkilöstömäärä kasvoi 54:llä Lujabetonin henkilöstömäärä kasvoi 597:ään (543). Yhtiössämme on säilynyt arvojemme mukainen ahkera työn tekeminen. Hyvän tuloksemme tärkein perusta onkin hyvin tehty työ. Työtyytyväisyys on koko ajan lisääntynyt ja työn ohessa ammattitutkintoa suorittavien joukko on suuri. Tämä kaikki osoittaa sen, että henkilöstömme on osaavaa ja aktiivista. Merkittävä yritystason tavoitteemme on tapaturmien ja sairauspoissaolojen vähentäminen. OHSAS työterveys- ja työturvallisuusstandardin mukainen TTT-sertifikaatti on tätä turvallisuustyötämme tukemassa ja vauhdittamassa. Vuonna 2006 siisteys- ja turvallisuusseurantaa on tehostettu uudella Elmeri Plus -työkalulla. Lujalla Tahdolla eteenpäin Lujabetonin liiketoiminta-alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä kansantalouksien suhdanne on vahva. Rakentamisen tuotteiden ja palveluiden kysyntätilanne vaikuttaa hyvältä, toisaalta se aiheuttaa edelleen painetta rakennusmateriaalien hintojen nousulle. Odotamme vuodesta 2007 hyvää toimintavuotta. Tulosodotuksemme perustuvat myyntihintojen suotuisaan kehitykseen sekä Lujabetonin tuotantoprosessien tehostumiseen henkilöstön laajan, vuosina 2005 ja 2006 läpiviedyn Luja Tahto -koulutuksen seurauksena. Merkittävinä näemme myös Venäjän liiketoimintojen mahdollisuudet sekä Luja-kivitalon menestymisen. Kiitän asiakkaitamme ja kaikkia lujabetonilaisia Lujasta Vuodesta 2006! Tapio Pitkänen Toimitusjohtaja Piirros: Jerry, 10 v. SOS-lapsikylä Merkittävimmät tapahtumat vuonna 2006 Luja- rappausjärjestelmän tuominen markkinoille Luja-perustusjärjestelmän kehittäminen ja valmistuksen aloittaminen Loimaalla Haapajärven tehtaan laajentaminen Valmisbetoniliiketoiminnan aloittaminen Tampereella Merkittäviä toimituskohteita Autotalo Hartikainen, Kuopio - runko- ja julkisivuelementtien toimitus ja asennus Maatalousyhtymä Tolonen, Puolanka lehmän ja 120 hiehon uudisnavetta. Suomen ensimmäinen navetta pilari-palkki -ratkaisuna sisältäen - seinät, perustukset, jb-palkit, tb-pilarit, lietekanavat, ritiläpalkit, lieteallasja laakasiiloelementit. Lohjan Puhelin Oy toimitalo - runko- ja julkisivuelementit graafisesta betonista - täydellinen tuoteosapalvelu suunnitteluineen ja asennuksineen K-Citymarket Hämeenlinna, laajennus - täydellinen tuoteosapalvelu suunnitteluineen ja asennuksineen Tulevaisuuden painopistealueet Venäjän markkinat Pientalotyyppinen rakentaminen Rakennejärjestelmien kehittäminen Kustannustehokkuuden kehittäminen Toisen valmisbetoniaseman avaaminen Tukholman Vallentunaan Uuden Luja-kivitalomalliston luominen JOPI-paalut markkinoille valtakunnallisesti Luja-betonipäivät betonitietoutta valmisbetoniasiakkaille Lujabetonille uusi toimitusjohtaja Mikko Isotalo alkaen As Oy Helsingin Triadi - kaikki valmisbetonit - valkoinen IT-betoni kehitettiin tätä kohdetta varten - kohteelle kunniamaininta 2006 betonirakenne-kilpailussa Mönnin silta, Kontiolahti metriä pitkä - siltabetonia 3 vuorokauden yhtäjaksoisena liukuvaluna - Lujabetonin suurimpia yhtäjaksoisia valuja Ilmalan ratapihan Pendolino-huoltohalli - 22 kilometriä teräsbetonipaaluja - puolet harvinaisia rasitusluokka XA3- ympäristöpaaluja Asiakkuuksien kehittäminen Lisäarvoa palvelulla ja tuotteistamisella 11

12 Sisaryhtiö Fescon keskittyi kehitystyöhön Fesconin voimakas panostus kehitystyöhön verotti tulosta. Myynti kehittyi kuitenkin suotuisasti ja liikevaihto kasvoi 10,5 miljoonaan euroon. Fesconin liikevaihto kasvoi 8 % vuonna 2006 ja nousi 10,5 miljoonaan euroon (9,7 M ). Myynti kehittyi suotuisasti ja maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä. Yhtiön tulos jäi edellistä vuotta alhaisemmaksi kohonneiden raaka-aine- ja tuotantokustannusten vuoksi. Myös vahva panostuksemme tulevaisuuden kilpailukykyyn eli yhtiön ja sen tuotteiden kehittämiseen lisäsi kuluja ja verotti tulosta. Tulosta voi luonnehtia sanalla tyydyttävä. Viisi henkilötyövuotta kehitystyötä Fescon panosti edellistä vuotta huomattavasti enemmän sekä yritys- että tuotekehitykseen. Kehitystyön laajuus vastaa viittä (5) henkilötyövuotta. Tuotekehityksen pääkohteita olivat lattiatasoitteet ja -sirotteet sekä julkisivutuotteet. Tavoitteenamme on kattava tuotevalikoima kaikissa kuivatuotteissa. Investoimme 0,85 miljoonaa euroa toimintamme kehittämiseen. Investointien pääkohteita olivat tuotantolaitteistojen parantaminen, työmaasiilokalusto ja suursäkkitehtaan kapasiteetin lisääminen. Yrityksen atk-pohjainen toiminnanohjausjärjestelmä uudistettiin ja se otetaan käyttöön maaliskuussa Järjestelmä parantaa ja monipuolistaa myös Fesconin asiakaspalvelumahdollisuuksia. Ympäristö- ja TTT-järjestelmät sertifioitiin Yrityksemme palveluksessa oli vuonna 2006 keskimäärin 43 henkilöä (41). Henkilöstön koulutukseen, viihtyvyyteen ja työturvallisuuteen panostettiin. Työn tuloksena yhtiön työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä sertifioitiin (OHSAS 18001) ja liitettiin osaksi toimintajärjestelmäämme. Myös ympäristöjärjestel- 12

13 Merkittävimmät tapahtumat vuonna 2006 Sertifikaatit ISO (ympäristö) ja OHSAS (työterveys ja työturvallisuus) Käynnistettiin toiminnan ohjausjärjestelmän uudistus (ERP/Sysopen) Fesconin tasoitetuotteita saatiin kaupan varastoihin Fesconin rappauslaastit ja -pinnoitteet osaksi Luja-rappauselementtijärjestelmää (konsernin yhteiskehityshanke) Fesconin pääkonttori muutti väljempiin ja toimivimpiin tiloihin Hausjärven suursäkkitehtaan kapasiteettia lisättiin poistamalla hiekan seulonnan pullonkaula Merkittäviä toimituskohteita Tampereen Tuomiokirkko - rappaus- ja saumauslaastit Tapainlinnan koulu, Hyvinkää - muuraus ja rappauslaastit Piirros: Sanni, 5 v. SOS-lapsikylä Turun pääkirjasto - eristerappaukset Bentskärin majakka - saumauslaastit Mikkelin lukio - kalkkisementtimaalit Oulun kansainvälinen koulu - rappauslaastit mämme sertifioitiin ISO järjestelmän mukaisesti. Kuluvana vuonna jatkamme edelleen henkilöstömme erikoisammattitaidon kehittämistä monipuolisesti. Viihtyvyyttä Hausjärven tehtaalla parannamme rakentamalla tänä vuonna uudet toimisto- ja sosiaalitilat. Tulevaisuus on vahvemmin asiakaspalvelussa Jatkamme alkaneena vuonna Fesconin kehittämistä monipuolisesti, mutta päätavoitteemme on kannattavuuden parantaminen. Korjausrakentamisen ennustetaan jatkavan kasvuaan, joten myyntimme odotetaan kehittyvän edelleen suotuisasti. Fesconin tuotteet ovat kilpailukykyisiä, sillä ne ovat juuri asiakkaidemme tarpeisiin itse kehittämiämme sekä Suomen ilmasto-olosuhteisiin sopivia. Esimerkiksi Fesconin eristerappaustuotteet soveltuvat näin ollen erityisen hyvin kasvavien julkisivukorjausten tarpeisiin. Fescon haluaa tuotteiden lisäksi tarjota asiakkailleen kokonaisratkaisuja, neuvontaa ja palvelua. Kiitän asiakkaitamme vuodesta 2006 ja fesconilaisia heidän työpanoksestaan ja hyvästä yhteishengestä. Osmo Mikkonen Toimitusjohtaja Tulevaisuuden painopistealueet Tuotevalikoiman jatkuva kehittäminen Asiakaspalvelun parantaminen Asiakaskunnan ja markkina-alueen laajentaminen sekä Suomessa että viennissä Toiminnan ohjausjärjestelmän kehittäminen Tuotannon kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstön jatkuva ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito 13

OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ VUOSI 2005

OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ VUOSI 2005 OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ VUOSI 2005 SUOMEN 6. SUURIN RAKENNUSALAN KONSERNI Emoyhtiö Lujatalon tytäryhtiö - Uudisrakentaminen - Korjausrakentaminen - Asunnot - Toimitilat - Liikevaihto 227 M Osakkuusyhtiö

Lisätiedot

Tapahtumia Lujalla 2009 3 Lujat arvot 4. Taantumassa pitää varustautua nousuun 5

Tapahtumia Lujalla 2009 3 Lujat arvot 4. Taantumassa pitää varustautua nousuun 5 tapahtumia 2009 Tapahtumia Lujalla 2009 3 Lujat arvot 4 Taantumassa pitää varustautua nousuun 5 Lujatalo Oy 6 Lujabetoni Oy 8 Fescon Oy 1 0 Lujapalvelut Oy 12 Talous ja rahoitus 14 Lujan yritysvastuu 16

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA

KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA VUOSI 21 Lujapalvelut, Clean Card -sertifikaatin luovutus Kuvassa vasemmalta Inspecta Sertifiointi Oy:n liiketoimintajohtaja Kaj von Weissenberg, STTL:n liiketoimintajohtaja

Lisätiedot

VUOSI 2011 KESKITTYMINEN YDINLIIKETOIMINTOIHIN

VUOSI 2011 KESKITTYMINEN YDINLIIKETOIMINTOIHIN VUOSI 211 KESKITTYMINEN YDINLIIKETOIMINTOIHIN Kuva: Hannu Vallas / Lentokuva Vallas Oy SISÄLLYS Tapahtumia Lujalla 211 3 Lujat arvot 4 Lujatalo Oy 6 Lujabetoni Oy 8 Fescon Oy 1 Talous ja rahoitus 12 Lujan

Lisätiedot

VUOSI 2013. Juhlavuosi työn merkeissä

VUOSI 2013. Juhlavuosi työn merkeissä VUOSI 213 Juhlavuosi työn merkeissä SISÄLTÖ Tapahtumia Lujalla 213...2 Luja-yhtiöt lyhyesti Alkusanat...3 Lujat arvot...4 Lujatalo Oy...6 Lujabetoni Oy...8 Fescon Oy...1 HIstoria: Lujabetonin mukana asuntokauppaan...12

Lisätiedot

V U O S I K E RTO M U S 2003

V U O S I K E RTO M U S 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2003 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

TRADEKA OY. tradekan missio on lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen koko suomessa. SISÄLTÖ. Tradeka Oy 1

TRADEKA OY. tradekan missio on lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen koko suomessa. SISÄLTÖ. Tradeka Oy 1 VUOSIKERTOMUS 2006 TUTUSTU VALIKOIMAAMME... TRADEKA OY tradekan missio on lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen koko suomessa. SISÄLTÖ Tradeka Oy 1 Vuosi lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Visio,

Lisätiedot

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien vuosikatsaus 2003 Avainluvut Konsernin liikevaihto...276 M Tulos ennen veroja...9,8 M Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien Sijoitetun pääoman tuottoaste...24,6 % Oman pääoman tuottoaste...29,2

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2004. Kuva: Viru Keskus, Tallinna, Viro

Vuosikatsaus 2004. Kuva: Viru Keskus, Tallinna, Viro Vuosikatsaus 2004 Kuva: Viru Keskus, Tallinna, Viro SRV YHTIÖT OYJ Niittytaival 13 PL 500, 02201 Espoo puh. 0201 455 200 Faksi 0201 455 245 etunimi.sukunimi@srv.fi www.srv.fi SRV VIITOSET OY Niittytaival

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2009 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia 2009 8-9 Keskittämisen edut käyttöön 10-11 Asiakkaan

Lisätiedot

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin Vuosikatsaus 2007 Sisältö SANOISTA TEKOIHIN toimitusjohtajan katsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin 4 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät 5 Urakointipalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 11 Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti.

Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti. ARE VUOSIKATSAUS 2008 Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti. Teemme ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Tämä tuottaa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Päijännetunnelin korjaus toteutettiin yhteistyössä NCC Puolimatkan insinöörirakentamisen ja emoyhtiön vastaavan liiketoiminta-alueen kanssa.

SISÄLTÖ. Päijännetunnelin korjaus toteutettiin yhteistyössä NCC Puolimatkan insinöörirakentamisen ja emoyhtiön vastaavan liiketoiminta-alueen kanssa. V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 SISÄLTÖ NCC-konserni lyhyesti... 3 NCC Puolimatka Oy... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Hallitus, yhtiöjohto ja tilintarkastajat... 4 NCC Puolimatka lyhyesti... 5 NCC

Lisätiedot

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Vuosikertomus 1996 Kaupan monialayritys Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Starckjohann Oy, jonka osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2004. Tilan tajua

VUOSIKERTOMUS 2004. Tilan tajua VUOSIKERTOMUS 2004 Tilan tajua Vuosi 2004 Merkittävimmät toimitilojen peruskorjaukset ja kiinteistökaupat Helsingin Ruoholahdessa Salmisaarentalosta osa peruskorjattiin ja kunnostettiin Helsingin oikeustaloksi

Lisätiedot

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993 Vuosikertomus 1997 Vuosi 1997 lyhyesti Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 23 % ja oli 95,2 milj.mk. Osakekohtainen tulos parani 8 % ja oli 0,67 mk. Konsernin liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 3.599,8 milj.mk.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001 Engel

Vuosikertomus 2001 Engel Vuosikertomus 2001 Engel Sisällys Engel lyhyesti 1 Visio, strategia ja arvot 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Kiinteistöpalvelumarkkinoiden kehitys 7 Engelin liiketoiminta 11 Henkilöstötilinpäätös 15 Ympäristövastuuta

Lisätiedot

2003 Vuosikatsaus NCC-YHTIÖT, SUOMI NCC-YHTIÖT, SUOMI

2003 Vuosikatsaus NCC-YHTIÖT, SUOMI NCC-YHTIÖT, SUOMI 2003 Vuosikatsaus 1 SISÄLTÖ Merkittävimpiä tapahtumia 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 NCC konserni 4 NCC Suomessa 5 Tilinpäätöstietoja 6 Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut 8 Yrityksen kehittäminen 10 Organisaatio

Lisätiedot

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Sisältö 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Vuosi 2005 lyhyesti 6 Strategia 7 Tavoitteet 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Laatu, ympäristö

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2008

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2008 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernin tase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11

Lisätiedot

Sisältö. Yritysesittely...4-5 Vuosi 2000 lyhyesti...6-7 Toimitusjohtajan katsaus...8-9

Sisältö. Yritysesittely...4-5 Vuosi 2000 lyhyesti...6-7 Toimitusjohtajan katsaus...8-9 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 Sisältö Yritysesittely...4-5 Vuosi 2000 lyhyesti...6-7 Toimitusjohtajan katsaus...8-9 Katsaus konsernin toimintaan...10-21 Kaupallinen toiminta Teollinen toiminta Broilertalo

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajalle Lännen Tehtaat Toimitusjohtajalta Elintarvikkeet Machinium Muut liiketoiminnot Henkilöstö Ympäristö 1 2-3 4-7 8-11 12-14 15

Lisätiedot

SATO Vuosikertomus. SATO Oyj Vuosikertomus 2005. SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato.

SATO Vuosikertomus. SATO Oyj Vuosikertomus 2005. SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato. SATO Vuosikertomus 05 SATO Oyj Vuosikertomus 2005 SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato.fi Yhteystiedot Helsinki SATO Oyj Panuntie 4 PL 401, 00601

Lisätiedot

NCC-YHTIÖT, SUOMI. Vuosikatsaus 2004 NCC-YHTIÖT, SUOMI

NCC-YHTIÖT, SUOMI. Vuosikatsaus 2004 NCC-YHTIÖT, SUOMI NCC-YHTIÖT, SUOMI Vuosikatsaus 2004 NCC-YHTIÖT, SUOMI 1 SISÄLTÖ Merkittävimpiä tapahtumia 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 NCC konserni 4 NCC Suomessa 5 Tilinpäätöstietoja 6 Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Vuosikatsaus 2000 Medivire Työterveyspalvelut Oy Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Sisällys 4 6 8 10 11 19 20 24 Medivireen hallituksen puheenjohtaja Jukka Wuolijoki: Medivireellä on selvä suunta

Lisätiedot

T oiminta ja tavoitteet

T oiminta ja tavoitteet T oiminta ja tavoitteet Toiminta-ajatus John Nurminen on vakavarainen suomalainen palvelualan konserni, jonka toimialaryhmiä ovat erikoislogistiikka, matkatoimistopalvelut sekä shipping. Konsernimme ydinliiketoimintana

Lisätiedot

Jatkuvaa tehostamista

Jatkuvaa tehostamista Vuosikertomus 2010 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...4 Yhteiskuntavastuu...5 Voimantuotanto...6 Sähköistys ja sähkönkäyttö...8 Ylläpito ja huolto...10 Kojeistot...12 Magnetointi...13 Ruotsi...14 Norja...16

Lisätiedot