Potilashoidon vuosikertomus 2014 Naistenklinikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilashoidon vuosikertomus 2014 Naistenklinikka"

Transkriptio

1 Potilashoidon vuosikertomus 2014 Naistenklinikka

2 Naistenklinikka 1. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Naistenklinikalla saavutettiin toiminnalliset tavoitteet vuonna Synnytystoiminta oli vakaata, joskin synnytysten määrässä oli pientä kasvua. Edelliseen vuoteen verrattuna hoitopäivien määrät vähenivät ja avohoitokäynnit lisääntyivät. Suuria toiminnallisia muutoksia ei tapahtunut vuoden aikana. Leikkaustoimenpiteiden määrä ylitti suunnitelman ja oli edellisen vuoden tasoa. Leikkaussalin remontin (6 kk) vuoksi osa leikkaushoitoa tarvitsevista potilaista ohjattiin aluesairaaloihin. Päiväkirurgian osuus leikkaustoimenpiteistä oli 41 %. Syöpäja syöpäepäilyn vuoksi tehtyjen leikkausten määrä oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Ulkokuntalaisille tarjottujen palvelujen määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Potilashoidon tunnusluvut Naistenklinikalle lähetteellä saapuneet potilaat vuosina 2013 ja 2014 kuvataan vastuualueittain taulukossa Lähetteellä saapuneita muita kuin päivystyshoitoa tarvitsevia oli lähes vuonna Synnyttäjät saapuivat ilman lähetettä. TAULUKKO NAISTENKLINIKALLE SAAPUNEET LÄHETTEET VASTUUALUEIT- TAIN VUOSINA 2013 JA Tyksiin EPLL lähetteellä Elektiivinen Päivystys Vastuualue Gynekologisen syövän hoito Gynekologinen hoito Raskauden ja synnytyksen hoito Yhteensä Naistentautien toimintaluvut vuosilta 2013 ja 2014 on kuvattu taulukossa TAULUKKO NAISTENTAUTIEN TOIMINTALUVUT VUOSINA 2013 JA Poliklinikka Vuodeosasto Avohoitokäynnit Hoitojaksot Päivystyskäynnit Hoitopäivät Lapsettomuushoidot Keskim. hoitoaika 2,51 2,37 Gyn. onkologia Yhteensä Synnytykset, toimenpiteet ja leikkaukset Naistentautien leikkauksia tai toimenpiteitä tehtiin yhtensä (taulukko ), joista päiväkirurgisesti noin Gynekologisen hoidon ja syövän hoidon vastuualueilla tehtiin yhteensä toimenpidettä. Syöpä tai syöpäepäilyleikkausten määrä pysyi lähes samana ja niitä oli 384 (393 vuonna 2013). Uusintaleikkausten määrä oli 1,3 % (0,9 % vuonna 2013). TAULUKKO SYNNYTYS -JA LEIKKAUSTOIMENPITEET JA PÄIVÄKIRURGISESTI (PÄIKI) TEHDYT TOIMENPITEET VUOSINA 2013 JA Leikkaukset Vastuualue Gynekologisen syövän hoito *synnytysten määrät on esitetty taulukossa Päiväkirurgia Gynekologinen hoito Raskauden ja synnytyksen hoito* Yhteensä Synnytyksiä oli ja syntyneitä lapsia Keisarileikkauksia tehtiin 702 kappaletta (16,9 %, vuonna 2014, 17,9 % vuonna 2013). Riskisynnytykset koko erityisvastuualueen alueelta keskitetään Tyksin Naistenklinikalle. 107

3 Raskauteen ja synnytyksiin liittyviä lukuja on taulukoissa , ja TAULUKKO RASKAUTEEN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄT LUVUT VUOSINA 2013 JA Raskauden ja synnytyksen hoito Avohoito Hoitojakso Hoitopäivät Hoitoaika 3,6 3,5 TAULUKKO RASKAUTEEN LIITTYVÄT LUVUT VUOSINA 2013 JA Raskauteen liittyvät Lapsivesipunktiot Istukkanäyte Lakisääteiset sikiöseulonnat Diabeteshoitajan vo-käynnit Kaikki diabetes vo-käynnit (sis.lääkärin vo) Psykiatrisen sh:n vast.otto käynnit Synnytyspelkopoliklinikkakäynnit (lääkärin vo) 399 Synnytyspelkovalmennus (kätilön vo) 154 Pelkokäynti synnytysosastolla 33 Rentoutusvalmennus 68 TAULUKKO SYNNYTYKSIIN LIITTYVÄT LUVUT VUOSINA 2013 JA Synnytyksiin liittyvät Keisarileikkaus 724 (17.9 %) 702 (16,9 %) Imukuppi 421 (10,4 %) 422 (10,2 %) Istukan käsinirroitus 70 (1,7 %) 69 (1,7 %) Kaksosia 79 (2,0 %) 57 (1,4 %) Lapsi < 1500 g 63 (1,5 %) 58 (1,4 %) Lapsi < 1000 g 28 (0,7 %) 24 (0,6 %) Perinat.mortalitetti 20 (4,9 ) 20 (4,8 ) Säännölliset synnytykset Leikkaustoiminta Gynekologinen hoito Leikkaustoiminta oli varsin stabiilia verrattuna vuoteen Molempina vuosina leikkausaikaa vähensi noin puoli vuotta kestänyt remontti. TAULUKKO LEIKKAUSTOIMENPITEET GYNEKOLOGISEN HOIDON VASTUU- ALUEELLA VUOSINA 2013 JA Gynekologinen hoito Leikkaustoimenpiteet yhteensä joista pientoimenpiteet Päiki-yksikössä Kohdunpoistot Virtsankarkailuleikkaukset Laskeumaleikkaukset Laajat endometrioosileikkaukset Md-TESE (mikroskooppiavusteinen kivesleikkaus) Leikkaustoiminnassa korostuu pyrkimys mini-invasiiviseen lähestymistapaan ja siten potilaan nopeaan kotiutumiseen ja paluuseen normaalielämään. Suurin osa potilaista tulee toimenpiteeseen leikkauspäivän aamuna. Hyvänlaatuisista syistä tehtävissä kohdunpoistoissa 93 %:ssa vältetään avoleikkaus. Gynekologisen hoidon alueella on kaksi erityisosaamisaluetta, joissa hoidetaan potilaita myös VSSHP:n ja Tyks erva:n ulkopuolelta: vaativa endometrioosikirurgia sekä miehestä johtuvan lapsettomuuden kirurginen hoito mikroskooppiavusteisella kivesleikkauksella (md-tese). 108

4 Hoitoon pääsy Taulukossa on lähetteiden käsittelyn toteutuminen THL:lle ilmoitetun mukaisesti. Keskimäärin lähetteet käsiteltiin samana tai saapumisesta seuraavana päivänä. Koko vuoden aikana vain 7 lähetteen osalta hoitotakuu jäi toteutumatta. TAULUKKO TYKSIN NAISTENKLINIKALLA HOITOTAKUUN TOTEUTUMINEN. THL:LLE ILMOITETUT LÄHETTEET VUONNA Erikoisalat Käsitellyt lähetteet joista lähetteen käsittely yli 21 yli 21 % Odotusaika mediaani Naistentaudit Raskauden ja synnytyksen hoito Gynekologisen syövän hoito Endokrinologia Perinatologia TAULUKKO HOITOON ODOTTANEET NAISTENKLINIKALLA Erikoisalat Raskauden ja synnytyksen hoito Gynekologisen syövän hoito Gynekologinen hoito Hoitoa odottavien joista odottaneet yli 180 yli 180 % Odotusaika mediaani , ,5 47 Yhteensä ,4 % Gynekologinen ,2 0 Yhteensä ,1 Taulukoissa ja esitetään hoidon tarpeen arviointia ja hoitoa odottaneet Tyksin naistenklinikalla Vuonna 2014 hoidon tarpeen arviointia odottavien keskimääräinen odotusaika oli gynekologisen syövän hoidossa 1-2 viikkoa ja potilaat pääsivät leikkaukseen kolmen viikon sisällä TAULUKKO TYKSIN NAISTENKLINIKALLA HOIDON TARPEEN ARVIOINTIA ODOTTANEET Erikoisalat Käyntiä odottavien joista odottaneet yli 90 yli 90 Odotusaika mediaani Naistentaudit Gynekologinen hoito ,3 % 30 Yhteensä ,2 % 109

5 2. ASIAKASTULOKSET Potilaspalautteiden keskiarvo oli vuoden 2014 asteikolla 4,5 (taulukko ). Tyytyväisten osuus on nousut kaikilla osa-alueilla. TAULUKKO POTILASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET SAIRAANHOITO- PIIRIEN YHTEISIIN VIITEEN KYSYMYKSEEN VUOSINA TYKSIN NAISTENKLI- NIKALLA. Kysymys 1. Saamani hoito tai palvelu oli hyvää 2. Henkilökunta kohteli minua hyvin 3. Saamani tieto tutkimuksesta ja hoidosta oli ymmärrettävää 4. Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani 5. Koin oloni turvalliseksi hoidon tai tutkimuksen aikana n ka. n: vastanneiden lukumäärä ka: vastausten numeerinen keskiarvo 4&5: osuus vastanneista, jotka antoivat arvosanan 4-5 Tavoitteena on potilastyytyväisyyden taso, jossa 90 % vastanneista antaa arvosanan 4-5 (asteikolla 5 = täysin samaa mieltä, 1 = täysin eri mieltä). Vihreällä on merkitty tavoitetason ylittävät tulokset ja punaisella joissa tavoitetasoa ei saavutettu. Taulukossa on esitetty syitä, joiden vuoksi Naistenklinikan potilaat ovat ottaneet yhteyttä potilasasiamieheen. Lukumäärät eivät kerro tehtyjen vahinkoilmoitusten, muistutusten tai kantelujen määrää, vaan sen kuinka monta kertaa potilaat ovat pyytäneet apua esimerkiksi reklamaatioiden laatimisessa. Yhteydenottojen määrä on laskenut viime vuosina. 4&5 (%) n ka 4&5 (%) n ka , , , , , , , , , , , , , , ,6 91 4&5 (%) TAULUKKO TYKSIN NAISTENKLINIKAN POTILAIDEN YHTEYDENOTOT POTI- LASASIAMIEHEEN VUOSINA Yhteydenoton syy Hoito Itsemääräämisoikeus Kantelu Hoitoon pääsy /Hoitotakuu Kohtelu Korjaaminen Kustannukset Muistutus Muut Muutoksenhaku Potilasvahinko/korvauksenhaku Potilasvahinkoepäily Salassapito Tiedonsaanti LAADUNHALLINTA JA POTILASTURVALLISUUS Laadunhallinta Yhteensä Synnytysosastolla kehitettiin turvallista heräämöhoitoa moniammatillisessa työryhmässä. Tuloksena saatiin ohjeistus sektiopotilaan heräämövaiheen seurannasta ja turvallisesta siirrosta sekä sektiolla syntyneen vastasyntyneen seurannasta synnytysosastolla. Uudessa toimintamallissa on mahdollista toteuttaa vastasyntyneen ihokontakti myös keisarileikkauspotilailla samaan tapaan kuin alatiesynnytyksessä. Imetyspoliklinikkatoiminta käynnistettiin tukemaan perheitä, joilla imetykseen liittyy haasteita kuten maidon riittävyys, imuote, imetysasento ja imemislakkoilu. Imetystä on mahdollista tulla suunnittelemaan myös etukäteen raskausaikana, jos edellinen imetys ei ole onnistunut tai on odotettavissa erityisiä haasteita (esim. vauvalla on huulihalkio). 110

6 Synnyttäjien kotiutusohjeen päivitys aloitettiin. Monialaisen työryhmän tavoitteena on kehittää potilasopas, joka ohjaa näyttöön perustuvan tiedon lisäksi luotettaville internet- sivuille potilasta hakemaan lisää tietoa. EPLL:n kanssa kuvattiin yhdessä gynekologisen päivystyspotilaan prosessi. Gynekologista syöpää sairastavan potilaan hoitoprosessin kehittäminen käynnistettiin. Lääkehoitoprosessi kuvattiin varmistamaan lääkitysturvallisuutta potilaan hoidossa. Vuodeosastolla ja poliklinikalla päiväkirurgisesti hoidettavien potilaiden hoitokäytäntöjä yhtenäistettiin. TAULUKKO POTILASTURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI KÄYTÖSSÄ OLE- VIEN MENETTELYTAPOJEN TOTEUTUMINEN NAISTENKLINIKALLA VUONNA Potilasturvallisuuden käsittely johtoryhmässä säännöllisesti ( x /vuodessa) 2 Potilasturvallisuustyöryhmä toiminnassa Työryhmän kokoontuminen ( x/vuodessa) HaiPro-ilmoitusten pohjalta tehtyjen kehittämistoimenpiteiden lukumäärä 5 Potilaan tunnistaminen Tunnistusranneke käytössä Suullinen tunnistaminen käytössä Kyllä 4 Kyllä Kyllä Potilasturvallisuus ja sairaalahygienia ISBAR raportoinnin tarkistuslista käytössä Kyllä Potilasturvallisuutta parannettiin useilla keinoilla. Potilasturvallisuuskoulutuksen suoritti 90 % henkilökunnasta. Naistenklinikalla tehtiin yhteensä 188 HaiProilmoitusta vuonna 2014 (151 vuonna 2013). Läheltä piti -ilmoituksia oli 84 (45 %) ja tapahtui potilaalle -ilmoituksia oli 104 (55 %). Eniten ilmoituksia tehtiin tiedonkulkuun 93 (49 %) ja lääkehoitoon 36 (19 %) liittyen. Tiedonkulkuun liittyvät ilmoitukset koskivat eniten dokumentointia ja hoidon järjestelyjä. Lääkehoitoon liittyvät ilmoitukset koskivat antovirheitä tai kirjaamisvirheitä. Vaaratapahtumien estämiseksi toteutettiin seuraavia toimenpiteitä: Muut käytössä olevat tarkistuslistat 11 Potilasturvallisuuden verkkokoulutuksen mennessä suorittaneiden osuus % henkilöstöstä 90 Käsihuuhdekulutus (l/1000 hp) 62,3 Hoitoon liittyvät infektiot (HLI /100 HJ) 2,58 Raportoinnin tarkistuslista potilaan siirtyessä toiseen sairaalaan Yksikkökohtainen kirjallinen ohje tietoliikennekatkojen varalle Palopiikit yksiköihin ja paloturvallisuus koulutusta henkilökunnalle Turvallinen heräämöhoito synnytysosastolla- ohje keisarileikkauspotilaan ja vauvan seurannasta sekä siirtokriteerit heräämöstä synnytysvuodeosastolle Lääkehoitoprosessin kuvaus ja siihen sisältyvä tietopankki 111

7 4. TOIMINNAN TULOKSET Laatu ja vaikuttavuus Raskauden ja synnytysten valtakunnallinen seuranta tapahtuu THL:n rekisterien avulla. Tulosten vertailuksi on käytettävissä vuoden 2013 tiedot (taulukko ) TAULUKKO TYKSIN VERTAILU MUIHIN YLIOPISTOSAIRAALOIHIN SUOMESSA VUONNA HYKS Tyks Tays KYS OYS Synnytyksiä Äitiyspoliklinikan lääkärikäynnit Päivystyskäynnit Poliklinikkakäyntejä / synnyttäjä 2,3 3,2 2,1 3,4 2,6 Synnyttäjistä ensisynnyttäjiä 46,6 % 43,2 % 42,3 % 44,1 % 33,7 % Synnyttäjistä yli 40-vuotiaita % 3,6 % 2,0 % 1,9 % 2,7 % 4,2 % Synnyttäjistä BMI > 30 % 9,7 % 13,7 % 13.8% 14,1 % 12.3% Synnyttäjistä insuliinihoitoinen GDM % 1,7 % 1,3 % 5,1 % 1,9 % 0,3 % Syntyneet lapset Kaksoset < 37 viikon synnytyksiä 6,4 % 8,3 % 6,4 % 7,9 % 6,4 % < 28 viikon synnytyksiä 0,5 % 0,7 % 0,3 % 1,1 % 0,3 % > 42 viikon synnytyksiä 6,3 % 5,1 % 3,9 % 3,3 % 1,4 % < 1000 g syntymäpaino 0,4 % 0,7 % 0,5 % 1,1 % 0,4 % > 4500 g syntymäpaino 2,6 % 2,5 % 2,4 % 1,3 % 2,2 % Fetus mortus < 7 päivän iässä kuolleita Perinataalinen mortaliteetti % 0,43 % 0,48 % 0,35 % 0,53 % 0,28 % Hoito lasten teho- tai valvontaosastolla 10,8 % 18,4 % 16,7 % 15,2 % 10,3 % Vastasyntyneen elvytys 2,0 % 2,3 % 0.8% 0,5 % 1,3 % Napavaltimoveren ph < 7,00 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,6 % HYKS Tyks Tays KYS OYS Synnytyksen käynnistäminen % 22,0 % 20,5 % 21,0 % 22,7 % 17,0 % Sektiot % 17,6 % 17,7 % 15,1 % 12,8 % 18,3 % Imukupit % 9,5 % 10,3 % 5,6 % 8,1 % 8,1 % Pihdit kpl Perätarjonnan ulosautto 1,0 % 0.7% 1,1 % 1,0 % 0,3 % Oksitosiinin käyttö synnytystä edistämään % Episiotomia (% alateitse synnyttäneistä) 43,0 % 36,8 % 56,1 % 46,6 % 47,4 % 18,2 % 5,2 % 20,8 % 14,8 % 17,7 % 3-4 asteen perineumrepeämä 1,8 % 1,5 % 0,9 % 0,3 % 0,8 % Verenvuoto > 1500 ml 2,0 % 1,70 % 2,9 % 2,7 % 1,1 % Verensíirto 4,4 % 2,8 % 2,7 % 1,4 % 1,0 % Epiduraalipuudutus 59,0 % 51,0 % 48,9 % 48,9 % 37,1 % Spinaalipuudutus 15,4 % 5,1 % 17,6 % 10,0 % 19,9 % Paracervikaalipuudutus 0,7 % 16,1 % 23,0 % 20,9 % 32,6 % Pudendushermon puudutus 11,6 % 0,4 % 8,9 % 9,7 % 3,0 % Hoitoaika synnytyksen jälkeen (päivää) 2,9 3,1 2,2 3,5 3,1 Imetyspoliklinikka toiminta käynnistettiin syksyllä 2014 tukemaan varhain kotiutuvia ja imetysongelmaisia perheitä. Asiakkaat olivat ensi- ja uudelleen synnyttäjiä ja vauvat muutaman päivän ikäisistä 4 kk:n ikäisiin asti. Poliklinikka toimi kahtena iltapäivänä viikossa ja käyntejä oli 45 syys-joulukuun aikana. 112

8 Uusintaleikkausten määrät gynekologisen ja gynekologisen syöpäpotilaan hoidossa vuosina on esitetty taulukossa TAULUKKO UUSINTALEIKKAUKSET TYKSISSÄ GYNEKOLOGISEN JA GYNE- KOLOGISEN SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA VUOSINA Kaikki leikkaukset Uusintaleikkaukset % kaikista toimenpiteistä 2,2 1,7 1,8 1,7 1,5 0,9 1,3 Naistentautien poliklinikan yhteydessä toimiva lapsettomuudenhoitoyksikkö on toteuttanut kansallisesti erinomaisen korkeatasoista lapsettomuuden hoitoa. Tuoreen vuotta 2013 koskevan tilaston mukaan tehtiin 104 tavanomaista koeputkihoitoa (IVF), joista synnytykseen johti 30 hoitoa (37 % alkiosiirtoa kohti), mikroinjektiohedelmöitystekniikkaa (ICSI) käytettiin 111 hoidossa, näistä 21 johti synnytykseen (21% alkiosiirtoa kohti). Pakastusalkionsiirtoja (FET) tehtiin yhteensä 271, 77 näistä johti synnytykseen (28 %). Inseminaatioita luovutetuilla siittiöillä tehtiin vuonna kappaletta. IVF/ICSI - hoitoja luovutetuilla siittiöillä tehtiin 2 kappaletta. Pakastusalkionsiirtoja, joissa alkiot oli aikaansaatu luovutetuilla siittiöillä, tehtiin 2 kappaletta. Siittiöiden löytämiseksi tehtiin kiveksen mikrodissektioleikkauksia vuoden 2014 aikana yhteensä 22, näistä seitsemässä löydettiin siittiöitä ja ne pakastettiin myöhempää ICSI-hoitoa varten. Yli puolet miehistä tuli kivesleikkaukseen oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelta. Naistenklinikalla on käynnistetty syöpää sairastavien potilaiden fertiliteetin säilyttämiseen tähtäävä toiminta yhteistyössä syöpäklinikan ja kansallisten toimijoiden kanssa. Laatupoikkeamat Hoitoon liittyvät infektiot Hoitoon liittyviä infektioita seurataan SAI-rekisterin avulla. Vuonna 2014 ilmoitettiin yhteensä 156 infektiota. Yleisin infektioluokka oli leikkausalueen infektiot, joita oli 71 eli 45,5 % kaikista ilmoitetuista infektioista (96 kpl vuonna 2013). Veriviljelypositiivisia sepsiksiä todettiin 12 potilaalla (11 vuonna 2013). Muut laatuindikaattorit Potilasvakuutuksen selvitys- ja vastinepyynnöt: 9 T-ryhmän komplikaatiot:1 sataa hoitojaksoa kohti Uusintaleikkaukset samalla hoitojaksolla oman seurannan mukaan 1,3 % Paluu 30 :n kuluessa hoitojakson päättymisestä: (tietoa ei saada) Hoitojaksokuolleisuus: 0 % (vakioimaton) 113

9 VSSHP:n Potilashoidon vuosikertomus 2014 Naistenklinikka Toimialuejohtaja Seija Grenman puh Ylihoitaja Marjo Kauppila puh Postiosoite Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Naistenklinikka PL 52, 20521, TURKU 114

6.3.1. Tules (tuki- ja liikuntaelinsairaudet)

6.3.1. Tules (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) 6.3.1. Tules (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) TAULUKKO 6.3.1.2. TULES-TOIMINNAN TUNNUSLUVUT VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013. Organisaatiouudistuksen yhteydessä tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa tehtiin

Lisätiedot

6.3.8. Lasten ja nuorten klinikka

6.3.8. Lasten ja nuorten klinikka 6.3.8. Lasten ja nuorten klinikka Lasten ja nuorten klinikka (aikaisemmin Lastenklinikka) on Tyksin toimialue 8. Klinikka vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Tyksissä lasten erikoissairaanhoidosta.

Lisätiedot

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015)

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015) Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015 (tarkistettu 8.5.2015) 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 3 1 SUUNNITELMAN TAVOITTEET... 4 2 SYNNYTYSTEN JA

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Uusi lasten ja naisten sairaala

Uusi lasten ja naisten sairaala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun yliopistollinen sairaala Lapset ja naiset tulosalue Uusi lasten ja naisten sairaala Nykytilojen ja toimintojen selvitys Alustava toiminnallinen suunnitelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI

SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2014 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2014... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 HOITOTYÖN OPETUS, TUTKIMUS JA KOULUTUS... 5 OPISKELIJAYHTEISTYÖ...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2012

ARVIOINTIKERTOMUS 2012 VALTUUSTO 11.6.2013 LIITE 1 29 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta 8.5.2013 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...4

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS Terveyspalvelut 2 SISÄLLYS TERVEYSPALVELUIDEN OSASTON KEHITYSKATSAUS JA KESKEISET TAPAHTUMAT VUONNA...3 VÄESTÖN TERVEYDENTILA...8 TERVESPALVELUIDEN MÄÄRÄ

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu

SISÄLLYSLUETTELO Sivu TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallituksen esitys valtuustolle 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 Sairaanhoitotoiminnan kehitys 3

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosikertomus 2014...3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2014...4 Organisaatio vuonna 2014...8

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Pirjo Häkkinen +358

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2010 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2010 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA 1 Sisällys Sisällys... 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 3 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004 Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunta 3.11.2004 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 1 Yleistä...

Lisätiedot

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 i Espoon sosiaali ja terveystoimi Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin hyväksyi: 2.4.2015 Juha Metso Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin koosti:

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

Kehittämisyksikkö 20.4.2015 2 (20)

Kehittämisyksikkö 20.4.2015 2 (20) Asiakkuuskertomus 2014 20.4.2015 2 (20) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Sairaanhoitopiirin asiakkuusnäkökulman tavoitteet... 3 3. Asiakkaiden kuuleminen... 4 3.1. Potilaspalaute... 4 3.2. Yksikköjen

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot