Emma Susi JUUREVAA! hanke, mallisto, yhteisö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Emma Susi JUUREVAA! hanke, mallisto, yhteisö"

Transkriptio

1 Emma Susi JUUREVAA! hanke, mallisto, yhteisö

2 Emma Susi JUUREVAA! hanke, mallisto, yhteisö Satakunnan taidetoimikunta 2010

3 Sisällysluettelo JUUREVAA! hanke, mallisto, yhteisö Kirjoittaja: Emma Susi Kustantaja: Satakunnan taidetoimikunta, Pori Painopaikka: Ulvilan Painotuote, Ulvila Taitto: Heidi Valtonen / Vida Design Kuvat: ammattilaiskuvat: Heidi Valtonen / Vida Design muut valokuvat: Emma Susi, Essi Lindberg, Annamari Salmi, Jenni Tuulasjärvi, Paola Cabrera Viancha Piirrokset: Emma Susi (piirrosten visualisointi: Roope Sandberg / Vida Design) ISBN (nid.) (PDF) ESIPUHE 5 JOHDANTO 7 FAKTAT 11 VAIHE 1: IDEOINTI 15 Idea 17 Sillanrakentajat 18 Koordinoija 21 VAIHE 2: KÄYNNISTYS 25 Projektihenkilöstö ja ohjausryhmän asettaminen 26 Hakuprosessi 28 Valinta 30 VAIHE 3: MÄÄRITTELYT 33 Paikallisuus 34 Visio 36 Perusta 37 VAIHE 4: TOTEUTUS 41 Tuotekehitys 42 Konseptin rakentamisen juurilla 45 Käsitteitä 50 Shampanjaa ja vaahtokarkkeja 57 VAIHE 5: SUVANTO 89 Kipukohtia 90 Tuottaja puun ja kuoren välissä? 92 VAIHE 6: LOPETUS 99 Mallisto ja yhteisö tulevaisuuden kuvia 100 Onnistumisen mittarit 102 AbSTRAct IN EngLISH 113 SVENSK SAMMANFATTNINg 117 DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNg 121 YHTEYSTIEDOT 124 LISÄLUKEMISTA 126 Emma Susi 2010 Julkaisua voi tiedustella Satakunnan taidetoimikunnan toimistosta

4 ESIPUHE JUUREVAn tulo taidekentälle Satakunnan taidekäsityön nimikkomalliston toteuttajat olivat alansa ammattilaisia jo ennen kuin heihin liitettiin yhteinen nimittäjä, JUURE- VA. Nyt he ovat muutaman vuoden ajan vahvistaneet yhteisönä ammattikuntansa näkyvyyttä ja arvostusta. Juurevalaiset ovat ottaneet oman tilansa maakunnan taidekentässä. Laatusanasta juureva on tullut isolla kirjoitettuna nimisana. JUUREVA rouhaisee täkäläiseen maaperään, josta se monin sävyin, muodoin ja materiaalein seuloo tämän ajan muotokieltään, ammentaen myös merellisestä ympäristöstään. Sanan toinen vivahde korostaa näyttävyyttä. Yhteisrintamassa JUUREVAlaiset eivät enää näy satunnaisesti vain siellä täällä, vaan myös kootusti yksissä tiloissa. Alan vahvistumisesta on alettu nopeaan tahtiin puhua kuin toisessa potenssissa. Satakunnan taidetoimikunnalla on tässä kehityksessä ollut oma tehtävänsä. Toimikunnan mosaiikkimaiselle toiminnalle tyypillisesti JUURE- VAn esihistoria on koostunut Yliopistokeskuksen, Satakunnan rahaston, Satakuntaliiton ja taidetoimikunnan jäsenten yhteydestä. Ajatus taidekäsityöläisten rivien kokoamisesta kulki alun perin Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksesta taidetoimikunnan pohdittavaksi, eteni nopeasti läänintaiteilijantyöhön ja alan projekti-ihmisen pestuuseen, sai pontta Satakunnan rahaston tuesta, jota maakuntaliitto pian lujitti. Tämä monen tahon yhteinen tahto ja ripeästi kohonnut taiteenalan arvonnousu ei ole itsestäänselvyys, vaan määrätietoisen työn tulosta. Ilmiön synnyn perustana on ollut yksittäisten muotoilijoiden työn hieno jälki. Se on ollut yhteisesiintymisen edellytys numero yksi. JUUREVAA! EsipUhE Toinen ehto on ollut se, että rahoittajat, taide- ja tiedeyhteisö ovat mieltäneet innovatiivisen taiteenalan yhteyden alueen perinteeseen ja identiteettiin. Taidekäsityö on ollut ikään kuin epätavanomaisen omaa. Siihen on liittynyt mielikuvia, joiden vastakohtia ovat aikaamme hallitsevat irrallisuus, ulkopuolisuus ja sattumanvaraisuus. Juurevien töiden tuttuus kumpuaa hyvinkin kaukaa ja ohuin säikein. Esineillä ei tarvitse olla eikä ole suoraan tunnistettavia kiinnekohtia. Tieto perinteen jalostumisesta ja kosketuksesta tarkoin määrittelemättömään satakuntalaisuuteen riittää. Kolmanneksi on ollut välttämätöntä, että muotoilun merkityksestä ja mahdollisuuksista on pitänyt ääntä palavasieluinen koordinaattori. Ilman Emma Suden osuutta JUUREVA ei olisi JUUREVA. Kun Emma on vuoden 2010 alusta ollut myös taidetoimikunnan päätöksentekijä, alueellisen taiteen asiantuntijaelin on jatkossa sitäkin varmemmin satakuntalaisen muotoilun tärkeä tukija. Taidekäsityö on toimikunnan näkökulmasta erityinen taiteenala. Se otti vuodelle 2010 myönnettyjen apurahojen ja avustusten ns. pienten taidelajien joukosta ison askeleen suurimpien kynnykselle tehtyään tuloaan jo pari vuotta. Tämä kirja luo katsauksen prosessiin, joka jatkuu. JUUREVA on jo nyt alueemme taidekäsityössä luku sinänsä. JUUREVAlaisten lisäksi maakunnassa on useita muitakin ammattimaisia tekijöitä. Jatkossa nähdään, millaisia muotoja ryhmäytyminen saa aikaan ja millaisia lukuja tulee lisää. Ennustaa voi, että niitä tulee. Risto Ojanen pääsihteeri Satakunnan taidetoimikunta 4 5

5 JUUREVAA! JohdAnto JOHDANTO JUUREVA on satakuntalainen taidekäsityömallisto sekä satakuntalaisen käsityöosaamisen lippulaiva. JUUREVA satakuntalaista muotoilua on tuotettu SatakuntaMallisto-hankkeen tuella vuonna SatakuntaMallisto taidekäsityön tuotekehityshanke oli Satakuntaliiton maakunnan kehittämisrahalla, Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahaston apurahalla sekä Porin kaupungin tuella toteutettu taiteen ja kulttuurin kehittämishanke vuosina Hanketta koordinoi Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma Porin yliopistokeskuksesta. Nämä hallinnolliset tekijät ovat muokanneet omalta osaltaan hankkeen toimintoja, rakenteita ja sisältöjä. Hallinto on hyvä ymmärtää substanssin, taiteellisen sisällön taustavoimana. Taidepainotteisissa kehittämishankkeissa korostuu kaksi erillistä, mutta toisiaan tukevaa elementtiä - hallinto ja sisällön tuotanto. JUUREVAA! on ideakirja taidekäsityöläisille ja käsityöyrittäjille sekä alalla työskenteleville tuottajille, projektipäälliköille, viranomaisille ja muille toimijoille. Kirja on opas satakuntalaisen käsityöosaamisen juurille. Kirjassa kuvataan SatakuntaMallisto-hankkeen tuotantoprosessi ja luodaan kehystä taidepainotteisten projektien tuotantoon. Sisältöihin vaikuttavat monet eri osapuolet ja tekijät. Tuotantoprosessin vaiheet käydään läpi havainnollistavalla, inspiroivalla ja kannustavalla tavalla. Vaiheet esitellään SatakuntaMallisto-hankkeen ja JUUREVA-mallistosta saatujen esimerkkien kautta. Prosessi on kehä, jonka jokainen toiminto ruokkii toista. Tuotantoprosessien kuvaukset auttavat tulkitsemaan ja analysoimaan omia ja tiimin työvaiheita sekä motiiveja. Toisaalta myös tehdyistä virheistä kannattaa oppia. SatakuntaMallisto-hanke sekä JUUREVA-mallisto ovat ainutlaatuisia kokonaisuuksia. Sekä hanke että maakunnallinen taidekäsityömallisto ovat pilotteja, pioneereja, joiden toivotaan inspiroivan esimerkillään myös muita alueita Suomessa. Näin on myös tapahtunut. JUUREVAn kaltaisia mallistoja on kehitteillä myös muualle Suomeen. Tästä syystä koen erityisen tärkeänä hankkeen systemaattisen dokumentoinnin sekä hyvien käytäntöjen jakamisen kaikille asiasta kiinnostuneille tahoille. 6 Iro Mäntykorpi. Kuva: Heidi Valtonen

6 JUUREVAA! JohdAnto JUUREVA-mallistoa kohtaan osoitettu kiinnostus on monien asioiden summa. Eittämättä yksi asia liittyy yhteiskunnalliseen ilmiöön, jossa tulevaisuuden kulutustottumukset kohdistuvat yhä enemmän persoonallisuuden korostamiseen. Käsin tehty, paikallisuudesta ja perinteestä kumpuavat teemat sekä omat juuret kiinnostavat kuluttajaa, ja tätä kautta myös mediaa. Alueellisen identiteetin ainutlaatuisuutta halutaan painottaa. Käsin tekemisen taito on katoava luonnonvara, joten sen vaalimiseen on herätty. Kädentaitajia on alettu arvostaa uudella tavalla ja käsin tehtyjä tuotteita pidetään laadukkaina ja suunnittelua kiinnostavana. Näistä ollaan myös valmiita maksamaan. JUURE- VA-mallistonkin on syytä korostaa entisestään käsin tekemisen ainutlaatuisuutta, satakuntalaisia juuria ja paikallisperinteestä nousevaa tematiikkaa. Nämä ovat JUUREVAn kilpailuvaltteja nyt ja tulevaisuudessa. SatakuntaMallisto-hankkeen tuotantoprosessi on ollut pitkä. Prosessi sai alkunsa jo vuonna 2004 pienestä idean idusta, joka jalostui, kasvoi ja voimistui. Pitkä ideointivaihe on ulospäin näkymätön, mutta erittäin merkityksellinen hankkeen käynnistyksen aloittamiselle. Käynnistysvaiheen jälkeen määriteltiin yhdessä malliston lähtökohtia. Joissakin tapauksissa tämä vaihe voidaan toteuttaa jo ennen varsinaista käynnistysvaihetta. Olen kokenut, että erityisesti luovien alojen kehityshankkeissa yhteisten päämäärien, lähtökohtien ja arvojen määrittely toimii hyvänä motivaattorina. Se sitouttaa ja velvoittaa osallistumaan. Prosessin seuraava vaihe on intensiivinen toteutusvaihe. Toteutusvaiheeseen kuuluu paljon toimintoja ja suurin osa alussa määritellyistä tavoitteista kulminoituu tähän vaiheeseen. Työlästä toteuttamisen vaihetta seuraa suvantovaihe. Silloin epäonnistumiset kasaantuvat ja tekisi mieli heittää hanskat tiskiin. Pohjalta noustaan yhdessä tekemisen vimmalla mahdollisesti vielä takaisin toteutusvaiheeseen ja sieltä liu utaan pikkuhiljaa prosessin viimeiseen vaiheeseen, hankkeen päättämiseen. Lopettamiseen liittyy jännityksiä minkälaisena tulevaisuus esittäytyy. Siihen voivat vaikuttaa tässä tapauksessa vain JUUREVAlaiset itse. Taidekäsityöyhdistys JUUR ny ry. jatkaa JUUREVA-malliston ja yhteisön kehittämistä sekä ylläpitoa. Yhdistyksen toimintatavoissa korostuu yhteisöllisyys ja ylpeys satakuntalaisesta käsityöosaamisesta. Näkökulma on kautta kirjan malliston tuottajan ja hankkeen projektipäällikön. Lisäväriä saadaan graafisen suunnittelijan ja valokuvaajan kommenttikirjoituksella. Kirja päätetään JUUREVAlaisten keskustelun dokumentointiin, jossa ruoditaan onnistumisen mittareita ja kulmakiviä. Kirjan lopussa on yhteystietolista sekä lista lisälukemisesta, joiden avulla lukijalle annetaan mahdollisuus tarkentaa mieleen jääneitä kysymyksiä. Haluan kiittää jokaista ainutlaatuista JUUREVAlaista. Lisäksi haluan osoittaa kiitokseni Satakunnan taidetoimikunnalle, joka mahdollisti kirjan julkaisemisen sekä osoitti minulle työskentelyrauhan myöntämällä kirjoitustyöhön apurahan. Kiitokset ansaitsevat myös mahtavat kumppanini Heidi Valtonen Vida Designista, muotoilija Paola Cabrera Viancha sekä minua loistavasti paikannut rohkea projektipäällikkö Essi Lindberg. Suuret kiitokset jokaiselle SatakuntaMallisto-hankkeeseen ja tämän JUUREVAn kirjan syntymiseen vaikuttaneelle henkilölle ja taholle. Olette olleet korvaamattomia. Tervetuloa matkalle JUUREVAan satakuntalaiseen muotoiluun! Porin Kuukkarissa Emma Susi 8 9

7 JUUREVAA! faktat FAKTAT SatakuntaMallisto satakuntalaisen taidekäsityön tuotekehityshanke Miksi Satakunnan käsi- ja taideteollisuuskenttä elää virkeää edistymisen ja kehittymisen aikaa. Alan osaaminen on korkeatasoista ja maakunnassa työskentelee kymmeniä ammattilaisia kaikilla käsityön aloilla. Yritykset ovat hajaantuneet ympäri maakuntaa ja tuotteiden saatavuus vaihtelee. Useat yrittäjät haluavat kehittää omaa yritystään ja liiketoimintaansa. Vuoden 2008 alusta käynnistyi SatakuntaMallisto satakuntalaisen taidekäsityön tuotekehityshanke. Hanketta koordinoi Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma Porissa. Mikä Hankkeen tavoitteena oli parantaa satakuntalaisten muotoilijoiden toimintaedellytyksiä sekä käsi- ja taideteollisuusalan imagoa maakunnassa. Satakunta- Mallisto oli kaksivuotinen tuotekehityshanke, jonka konkreettisin tavoite oli luoda maakunnallinen taidekäsityön nimikkomallisto kehittämällä jo olemassa olevia tuotteita ja tuotesarjoja edelleen sekä luoda tuotesuunnittelullisesti kunnianhimoisia uusia tuotteita yhteisen konseptin alle. Hankkeen aikana lanseerattu JUUREVA satakuntalaista muotoilua on laadukas taidekäsityömallisto, joka koostuu yhdeksän yrityksen tuotesarjasta. Sarjassa on tuotteita kahdesta kuuteen, eri väri- ja kokovariaatioina. Millä välinein JUUREVA-mallistoa toteuttaa yhdeksän yritystä, kymmenen yrittäjää. Valinnan teki tehtävään nimetty ulkopuolinen asiantuntijaraati, jury. Muotoilijoiden lisäksi kokonaiskonseptia toteutti joukko asiantuntijoita mm. tuottamisen, tuotekehityksen ja graafisen suunnittelun aloilta. Muotoilijat osallistuivat puoli vuotta kestäneeseen tuotekehityskoulutukseen ja antoivat panoksensa yhteisen mallistokonseptin tekemiseen. Tuotekehityskoulutuksen lisäksi satakuntalaisille muotoilijoille järjestettiin vuosina tasokasta täydennys- 10 Marko Timonen. Kuva: Heidi Valtonen

8 JUUREVAA! faktat koulutusta mm. yritysilmeen rakentamisesta, hinnoittelusta ja tuotemerkin suojaamisesta. JUUREVA lanseerattiin Porissa syyskuussa Julkistamista seurasi reilu vuoden kestänyt tiivis näyttely-, pr- ja myynninedistämiskampanja. Satakuntaan perustettiin epämuodollinen Muotoilurinki-asiantuntijafoorumi. Visio Mallistosta luodaan satakuntalaisen taidekäsityön konsepti. Hankkeen päätyttyä JUUREVA on alkanut muodostua satakuntalaisen käsityöosaamisen brändiksi ja siten vakiinnuttanut paikkansa maakunnassa. Malliston tuotteet ja niiden tekijät ovat laajalti tunnettuja ja arvostettuja. Tuotteet ovat haluttuja tuliaisia ja lahjatuotteita ystäville, yhteistyökumppaneille ja yritysten asiakkaille annettavaksi. Tuotteiden saatavuus, imago ja hinta-laatusuhde ovat hyviä. Tekijöiden työskentelyedellytykset ovat parantuneet ja yritysten liiketoiminta on vankalla pohjalla. Satakuntaan on suunnitteilla alueellisen muotoilustrategian laadinta. JUUREVA on herättänyt valtakunnallista kiinnostusta ja ideaa on lähdetty jalostamaan muihin maakuntiin. Malliston sekä JUUREVA-yhteisön kehittely Satakunnassa jatkuu vuonna 2010 perustetun Taidekäsityöyhdistys JUUR ny ry:n toimesta. Yhteistyökumppanit Hanketta rahoitti Satakuntaliitto, Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto sekä Porin kaupunki. Yhteistyössä oli vahvasti mukana myös Satakunnan taidetoimikunta, Lönnströmin taidemuseo, Porin Yliopistokeskus, Vuojoen Kartano, Taito Satakunta, Rauman Seudun Kehitys oy sekä moni muu yksityinen ja julkinen taho Satakunnassa. Kuva: Taidepainotteisten kehityshankkeiden tuotantoprosessi (kehämalli). Emma Susi

9 JUUREVAA! VAihE 1: ideointi If you know exactly what you are going to do, what is the point of doing it? Pablo Picasso VAIHE 1: IDEOINTI Hyviä ideoita on meistä useimmilla. Valitettavan usein hyvät ideat eivät jalostu toimintaan asti. Jotta näin ei kävisi, tarvitaan silta, jota kannattelevat mm. idean rahoittaja, idean toteuttajat, idean koordinoija sekä hyvät verkostot ja yhteistyökumppanit. Luovilla aloilla ideoista ei ole puutetta, mutta ideoiden jalostajista on. Silta johtaa ideasta hankepäätökseen, idean konkretisoituneeseen muotoon. Idea voidaan toteuttaa skaalasta riippuen esimerkiksi liiketoiminnan osana tai vaikka vapaaehtoisvoimin. Tässä luvussa esitellään sillanrakentamiseen tarvittavaa osaajajoukkoa. Lisäksi pohditaan siltaa heiluttavia tekijöitä ja käydään läpi joitain projektihallinnan perusajatuksia. Terhi Laitila. 14 Kuva: Heidi Valtonen

10 JUUREVAA! VAihE 1: ideointi Idea Ideat syntyvät spontaanisti ja usein tarpeesta. Idealla pyritään löytämään vastausta johonkin epäkohtaan ja ilmiöön tai tarjotaan ratkaisua kehittämistä vaativaan kohteeseen. Ideoita voidaan synnyttää monien eri menetelmien kautta ryhmässä tai ne voivat tupsahdella yksittäisten toimijoiden päähän keskellä arkisia puuhia. Yhtä kaikki idea tarvitsee toteutuakseen useita ihmisiä. Hyvät ideat kannattaa jakaa, siitäkin huolimatta, että pelkäät jonkun varastavan ajatuksesi. Ideoita on vaikea omistaa ja osoittaa ne omiksi, ei siis kannata edes yrittää. Olen kokenut, että jakamalla ideani niistä tulee parempia ja ne saattavat löytää entistä parempia toimintaympäristöjä jonkun toisen toteuttamana. Jos olet luonteeltasi kehittäjä ja ideanikkari, et millään pysty itse toteuttamaan kaikkia ideoitasi. Silloin on alan eteenpäin viemiseksi järkevää heittää hyvät, mutta kotia vaativat ideat kentälle. Ja toivoa, että joku uskaltaa niihin tarttua. Ideoiden jakaminen eri aloilla ja erilaisissa toimenkuvissa työskentelevien ihmisten kanssa on hedelmällistä. Omia verkostojaan kannattaa siis laajentaa yllättäviinkin suuntiin. Itsesi kanssa eri lailla ajattelevat ihmiset jalostavat ideaasi omasta näkökulmastaan, jolloin siitä kasvaa hetkessä todellinen ideoiden vyyhti. Vyyhdin kanssa on helpompi lähteä jatkoneuvotteluihin kuin yksittäisellä pienen pienellä idealla. Hyvänä ideana voidaan pitää myös maakunnan omaa taidekäsityömallistoa. Idea esitettiin Satakunnan taidetoimikunnassa jo vuonna Suuri idea johti pienin askelin etenevään kenttätyöhön. Alkuperäinen Satakuntamallisto idea otettiin uudelleen esille Seuraavan vuoden alussa ideaa lähdettiin jalostamaan eteenpäin. Idealle haettiin sillanrakentajia. Piirros: Sillanrakentajat, ideasta hankepäätökseen. Emma Susi

11 JUUREVAA! VAihE 1: ideointi Sillanrakentajat Voimahenkilöt Hyvät ideat tarvitsevat taakseen voimahenkilöitä, jotka vievät ideaa systemaattisesti eteenpäin kohti päätöstä sen toteuttamiseksi. Ilman voimaa ideat eivät toteudu, ainakaan projektimaailman kovassa rahoituskilpailussa. Voimahenkilöitä tarvitaan viemään ideaa eteenpäin myös silloin, kun kaikki muut haluavat jo luovuttaa. Voimahenkilö uskoo ideaansa loppuun asti. Voimahenkilö on Peppi Pitkätossu, joka kannattelee kokonaisuutta ja pitelee kuin ihmeen kaupalla kaikkia lankoja käsissä. Voimahenkilö toimii parhaiten, kun häntä kannattelevat uskaliaat taustavoimat. Satakuntamallisto-idean taustavoima oli Satakunnan taidetoimikunta, joka löysi oman voimahenkilönsä tämän kirjan kirjoittajasta asian eteenpäin viemiseksi. Taidetoimikunta myönsi suunnittelurahaa idean jalostamiseksi ja testaamiseksi. Tämä antoi toteutukselle uuden suunnan. Ideaa alettiin jalostamaan hankkeeksi. Voimahenkilö tarvitsi lisää sillanrakentajia. Rahoittajat ja sidosryhmät Ideoiden toteutus vaatii lähes poikkeuksetta rahaa. Tarve voi olla pieni tai suuri ja ajanjakso lyhyt tai pitkä. Idea ja toteutukseen tähtäävät toiminnot ja toimintatavat määrittelevät pitkälti sen, minkälaista rahoitusta idealle kannattaa hakea. Pieni idea voi toteutua helposti jonkun sopivan säätiön, kunnan kulttuuritoimen tai vaikka alueellisen taidetoimikunnan apurahalla. Tämä kohdistetaan tarpeen mukaan työskentelyyn tai johonkin tiettyyn osaalueeseen hankkeessa. Apurahan hakijana voi olla yksityinen henkilö, työryhmä tai yhteisö. Isommat ideat vaativat monimutkaisempia rahoituskuvioita. Tästä syystä juuri hankkeet / projektit ovat suosittuja uusien ideoiden toteutusmuotoja. Projekteissa voidaan testata uusia ideoita ja toimintatapoja ennen kuin ne otetaan osaksi yrityksen tai yhteisön vakiintuneita toimintoja. Rahoitusta haetaan lähes poikkeuksetta useasta lähteestä. Tavallisimmin hankkeelle haetaan niin kutsuttu päärahoittaja, joka rahoittaa hanketta yleisemmin % hankkeen kokonaiskustannuksista. Päärahoittajat ovat yhä useammin Euroopan unionin eri rahoituslähteitä. Isommalle hankkeelle päärahoittaja on lähes välttämättömyys hankkeen hallinnoinnin ja rahaliikenteen hoitamisen kannalta. Loppuosa rahoituksesta on hankkeen omarahoitusosuutta, joka päärahoittajasta riippuen koostuu monista eri palasista. Siinä voi tai pitää olla kuntarahaa, muuta yksityistä rahaa tai esimerkiksi mukana olevien hanketoimijoiden osallistumismaksuja. Vaihtoehtoja rahoituksen järjestämiseksi on lukemattomia. Eri rahoituslähteiden soveltuvuus rahoituspalettiin on aina hyvä tarkastaa suoraan hankkeen päärahoittajalta. Myös rahoittajat pitävät huolen kokonaisuuden toimivuudesta ja kustannusten realistisuudesta. Mitä vähemmän rahoittajia hankkeella on, sitä helpommalla hankkeen työntekijät pääsevät. Jokainen rahoittaja vaatii nimittäin omat selvityksensä rahan käytöstä, edustajansa hankkeen ohjausryhmään ja luonnollisesti logonsa tiedotus -ja markkinointimateriaaleihin. Myös tilitysten hoitaminen ja sääntöjen seuraaminen on helpompaa, kun rahoittajien määrä on pieni. Rahoittajien ja sääntöjen kanssa kannattaa aina muistaa, että yhteiset pelisäännöt ovat olemassa kaikkia osatoteuttajia varten. Ne on luotu helpottamaan hankehallinnointia, ei hankaloittamaan sitä. Rahoittajien tehtävänä ja haluna on rahoittaa hyviä hankkeita ja hyviä ideoita. Tästä syystä on suositeltavaa käydä rahoittajan kanssa keskusteluja hankkeen sisällöistä ja toimintatavoista jo ennen rahoitushakemuksen jättämistä. Näin hanke ja idea ovat rahoittajalle tuttuja, eikä lisäselvitysten tarvetta päätösvaiheessa synny. Satakuntamallisto-idean suunnitteluraha antoi resurssit luoda hyvät neuvotteluyhteydet eri rahoittajiin, yhteistyökumppaneihin, alan järjestöihin ja maakunnan käsi- ja taideteollisuuskenttään. Ideasta paisui hetkessä vyyhti, joka venyi joka suuntaan. Mallisto säilyi kantavana ideana, mutta painopiste siirtyi maakunnan taidekäsityöläisten toimintaedellytysten 18 19

12 JUUREVAA! VAihE 1: ideointi Koordinoija parantamiseen, näkyvyyden kasvattamiseen, uudenlaisten asiakkuuksien löytämiseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, satakuntalaisten muotoilutuotteiden saatavuuden parantamiseen sekä alan verkostojen tiivistämiseen. Jalostunut idea sai mahdollisilta rahoittajilta myönteistä palautetta. Rahoitus- ja hankehakemuksia laadittiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Satakuntamallisto-ideaa pompoteltiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) sekä maakunnan kehittämisrahan (valtion rahaa) välillä. Lopulta päädyttiin jälkimmäiseen. Osarahoitusta haettiin Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahastolta. Molemmat rahoittajat uskoivat hankkeeseen ja sen kantavaan ideaan, ja kustannusten kattaminen onnistui vain kahdella rahoittajalla hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna. Toimivat sidosryhmät ja hyvät yhteistyökumppanit muotoutuivat jo idean tässä vaiheessa. Rahoituksen haku sitoutti eri toimijoita yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Satakuntamallisto-idea sai taakseen laajan verkoston, josta muutamina mainittakoot raumalainen Lönnströmin taidemuseo, Rauman Seudun Kehitys, Satakunnan käsi- ja taideteollisuusyhdistys, Porin 450-juhlavuoden organisaatio, Luvata Pori Oy ja sen Porin Reposaaren loma-asuntomessukohde, Vitamin.fi - hyvinvointialan yritys sekä joukko satakuntalaisia muotoilijoita ja muita kulttuurialalla toimivia kehittäjäpersoonia. Ideointivaiheessa todettiin puute satakuntalaisen muotoilualan ja sitä tiiviisti seuraavien toimijoiden verkostoitumisessa. Tähän puutteeseen haettiin ratkaisua prosessin seuraavassa vaiheessa eli käynnistyksessä. SatakuntaMallisto-hanke perusti Satakuntaan Muotoiluringin, jonka puheenjohtajuus annettiin Satakunnan taidetoimikunnan läänintaiteilijalle. Hyvin vapaamuotoisesti toiminut Muotoilurinki kokosi yhteen satakuntalaisia muotoilusta kiinnostuneita ja alalla työskenteleviä henkilöitä. Ryhmän tehtävänä oli verkottaa alan ihmisiä sekä välittää toimijoidensa kautta tietoa satakuntalaisen muotoilun ja käsityökentän uusista tapahtumista ja toiminnoista. Lisäksi ringin tärkeänä tehtävänä oli toimia SatakuntaMallisto-hankkeen epävirallisena asiantuntijafoorumina ja neuvonantajana. Rinki on edelleen olemassa, mutta hankkeen päätyttyä vuonna 2009 ei ringille ole toistaiseksi löytynyt halukasta vetäjää. Koordinoijalla tarkoitetaan idean hallinnollista kotia, paikkaa tai tahoa, jossa idea konkretisoituu toiminnoiksi. Koordinoija tarvitaan, jos idea nähdään hyväksi, kyllin laajaksi ja toteuttamiskelpoiseksi ja ideasta lähdetään työstämään hankehakemusta. Koordinointi muodostuu usein luovien alojen kompastuskiveksi. Ideoita on paljon, mutta toteuttajia ei. Idean jalostamisen kannalta on tärkeää, että hallinnointikysymys nostetaan esille jo suunnittelutyön alkuvaiheessa. Ilman kotia ideasta ei synny hankehakemusta. Ilman kotia ei voida hakea rahoitusta. Ja ilman rahoitusta idea jää pöydälle. Rahoittajat asettavat projektin hallinnoijalle joitakin vaatimuksia. Isoimmissa valtion tai EU:n rahoittamissa hankkeissa hallinnoijalta vaaditaan kykyä suoriutua projektin kaikista vaiheista. Hankkeen olisi hyvä istua myös organisaation muuhun toimintaan luonnollisella tavalla. On myös tahoja, joiden toiminta kulminoituu erilaisten hankkeiden pyörittämiseen. Joskus rahoittajat haluavat itse hallinnoida profiiliinsa sopivia hankkeita. Vaatimuksia synnyttävät myös hankkeen usein monimutkainen rahaliikenne ja esimerkiksi projektihenkilöstön palkkaaminen. Hallinnoijalla tulee olla riittävä maksukyky raha-asioissa, koska useimmissa tapauksissa rahat maksetaan tilille vasta toteutuneita kuluja vastaan. Pienemmät yhdistykset voivat hoitaa väliaikaisen rahoituksen lainarahalla. Joskus kunnat myöntävät hankkeille halpakorkoista lainaa. Myös pankeilta voi tiedustella lainoitusta. Rahoittajilla saattaa olla kummallisilta tuntuvia ja monimutkaisia sääntöjä rahan käytöstä, kuten mitä kuluja hankkeista korvataan ja mitä ei. Nämä vaatimukset ja säädökset kannattaa ottaa jo ideointivaiheessa tosissaan. Ilman kunnollista ja tarpeeksi asiantuntevaa kotia hankkeen johtamisesta tulee hankalaa. Myös hanke voi asettaa kodilleen vaatimuksia. Hallinnoijan toivotaan esimerkiksi edustavan samoja arvoja kuin hanketoimijoiden. Siltä voidaan vaatia substanssiosaamista, ja sen imagon on sovittava toteutettavalle hankkeelle. Nämä ovat tärkeitä asioita, kun mietitään mitä käyntikortissasi lukee ja mitä organisaatiota kerrot edustavasi. Hallinnoijalta kannattaa vaatia myös objektiivisuutta toimintakenttään

13 JUUREVAA! VAihE 1: ideointi Liian nurkkakuntainen ja muutamien toimijoiden varassa oleva yhdistys ei välttämättä ole oikea koti koko maakunnan taide- ja kulttuurielämään vaikutuksia hakevalle hankkeelle. Satakuntamallisto-idean koti vaihtui useaan otteeseen, ennen kuin se oikea löytyi. Kun kaikkia osapuolia tyydyttävä koti oli vihdoin löytynyt ja hallinnoimisen esteinä mahdollisesti olevat asiat selvitetty, jäi hanke odottelemaan rahoituspäätöksiä ja varsinaista käynnistymistä. Samana päivänä, kun SatakuntaMallisto-hanke oli tarkoitus käynnistää, selvisi että hankkeen hallinnollista kotia oli vaihdettava. Satakunnan taidetoimikunta ei käynyt hankkeen hallinnoijaksi ja projektipäällikön työnantajaksi, koska valtion määräämät henkilötyövuosimäärät olisivat ylittyneet. Pitkien neuvotteluiden ja ikävän makuisen prosessin jälkeen hanke saatiin lopulta käyntiin, tosin kaksi kuukautta myöhemmin, kun oli suunniteltu. Aina hyvinkään suunniteltu hallinnointi ei takaa mutkatonta käynnistämistä. SatakuntaMallisto-hanke löysi lopulta hyvän ja asiantuntevan kodin Porin yliopistokeskuksesta, Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta. Yliopistolla oli vankkaa kokemusta hankkeiden hallinnoinnista sekä substanssiosaamista käsityöhankkeista. Tästä oli hyvä jatkaa käynnistysvaiheeseen. Sillan heiluttajat Siltaa heiluttavat monenlaiset tekijät. Pahimmat vavahtelut tulevat ikuisilta epäilijöiltä ja ideoiden murskaajilta. Näiden mukaan jokainen uusi idea tuntuu kiveltä kengässä. He spekuloivat idean epäonnistumisella ja pyrkivät peräännyttämään sinut ja ideasi. Tästä ei kannata lannistua. On ajateltava, että jokainen ei voi ymmärtää ideasi suuruutta, ja sinun tehtäväsi on puskea eteenpäin siitä huolimatta. Joskus yhteiskunnassa kuohuvat yleiset asiat voivat vavisuttaa myös pieniä paikallistason ideoita ja hankaloittavat niiden eteenpäin viemistä. Usein ongelmat liittyvät taloudelliseen tilanteeseen tai väärään aikaan. Sillan heiluttajia varten on hyvä laatia hankesuunnitelman liitteeksi jonkinlainen riskikartoitus. Yksinkertaisemmillaan se voi olla listaus siitä, mikä voi mennä pieleen. Tämä osoittaa tietoisuutesi epäonnistumisen mahdollisuudesta. Perinteinen riskianalyysi on swotanalyysi. Nelikenttätaulukkoon listataan idean vahvuudet (Strengths), heikkoudet (Weaknesses), mahdollisuudet (Opportunities) sekä uhat (Threaths). Ideasta voi myös piirtää mielikuvakartan (mind map), jolla testataan idean kantavuutta erilaisten ongelmien edessä. Valmistautumalla epäileviin kysymyksiin on idean takana rauhallisempi seistä. Kuva: SatakuntaMallisto-hankeen ideointia mind mapin avulla. Emma Susi

14 JUUREVAA! VAihE 2: käynnistys VAIHE 2: KÄYNNISTYS Milloin hanke virallisesti käynnistyy, on veteen piirretty viiva. Virallisuus voidaan määritellä myönteisen rahoituspäätöksen saamisella, työntekijän palkkaamisella tai vaikka ensimmäisellä julkisella tilaisuudella. Itse käynnistystä voi edeltää vuosien työ. Hankeideat saattavat odottaa pöytälaatikossa oikeanlaista rahoittajaa. Taustatyötä tehdään vuosia, tähdätään tiettyyn rahan jakoon ja tuodaan rahoittajan pöydälle erittäin hyvin valmisteltu hankehakemus. Toisinaan käynnistystä on valmisteltu vain muutama viikko. Tällainen tilanne voi tulla eteen mielenkiintoisesta rahoittajan ilmoituksesta jakaa rahaa omalle toimialallesi. Rahajako voi synnyttää nopealla aikataululla mitä kiinnostavimpia hankehakemuksia. Tässä luvussa käydään läpi projektin käynnistämiseen liittyviä toimintoja yleisellä tasolla. Lisäksi paneudutaan SatakuntaMallisto-hankkeen aloittamiseen liittyvään hakuprosessiin sekä muotoilijoiden jurytysperiaatteisiin. Hienoa, että satakuntalaisuutta tuodaan esille näin käsityönä. Poiminta julkistamisnäyttelyn asiakaspalautteesta Marianne Friberg. Kuva: Heidi Valtonen

15 JUUREVAA! VAihE 2: käynnistys Projektihenkilöstö ja ohjausryhmän asettaminen Kun myönteinen rahoituspäätös on hankkeelle saatu, voi toiminta käynnistyä ja kuluja alkaa muodostua. Viimeistään tässä vaiheessa hankkeelle haetaan työntekijä. Usein hakuprosessi käynnistetään jo aikaisemmin ja työnhakuilmoituksessa paikka osoitetaan ehdolliseksi myönteiselle rahoituspäätökselle. Palkattu työntekijä, tai isoimmissa hankkeissa työntekijät, mahdollistaa hankkeeseen suunnitellut toiminnot. SatakuntaMallisto taidekäsityön tuotekehityshankkeeseen valittiin julkisella haulla projektipäällikkö. Muita henkilöstökuluja ei ollut. Yliopiston tutkintoopiskelija teki hankkeeseen projektisihteerin töitä muutaman kuukauden ajan sisällyttäen tämän opintoihinsa. Useimmissa hankkeissa on jo hakuvaiheessa määriteltävä ohjausryhmän kokoonpano, jonka rahoittaja hyväksyy. Ohjausryhmässä on oltava edustajat hankkeen taustaorganisaatiosta, rahoittajista, tärkeimmistä yhteistyökumppaneista sekä mielellään myös hankkeen kohderyhmän edustaja. Ohjausryhmä valvoo muutaman kerran vuodessa hankkeen toimintoja, seuraa projektin etenemistä, tarkistaa budjetin, hyväksyy mahdolliset muutokset toiminta- ja kustannussuunnitelmiin sekä lopulta virallisesti päättää hankkeen. Projektin alkajaisiksi ohjausryhmä kutsutaan koolle järjestäytymis- ja aloituskokoukseen. Ryhmälle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. Kokouksista laaditaan muistiot. Ohjausryhmä ei päätä hankkeen sisällöistä eikä juuri puutu niihin. Sen sijaan ohjausryhmän rinnalle voidaan perustaa esimerkiksi projektiryhmä, johon kutsutaan hankkeen sisältöjä tuntevia ammattilaisia. SatakuntaMallisto-hankkeen tueksi perustettiin Muotoilurinki. Ohjausryhmän jäsenillä ei myöskään ole henkilökohtaista vastuuta hankkeen etenemisestä tai mahdollisten rahoitusongelmien hoitamisesta. Asiantuntijapalvelut Projekteissa voi olla myös ostopalveluiden kautta hankittua asiantuntijuutta käytössä. Nämä tahot kilpailutetaan ja ne tukevat projektin tavoitteita valjastamalla projektin käyttöön oman osaamisensa, ilman että he ovat projektin työntekijöitä. Heidän kanssaan luodaan yksityiskohtaiset sopimukset työn sisällöstä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Valmiita sopimuspohjia ei juuri ole ja sopimukset onkin laadittava aina tarpeita vastaaviksi. Taidepainotteisissa kehittämishankkeissa sopimusten laatiminen on erittäin tärkeää, jo pelkästään immateriaalisten oikeuksien jakamisen vuoksi. Sopimukseen tulee kirjata ainakin sopijaosapuolet, aikataulu, tarkka työsuunnitelma menetelmineen, palkkio, maininta muiden kulujen maksamisesta, oikeuksien jakautuminen/siirtyminen sekä sopimuksen purkamista koskevat ohjeet. Ennen allekirjoittamista sopimus on syytä luetuttaa esimerkiksi projektin taustaorganisaation lakimiehellä epäselvyyksien välttämiseksi ja minimoimiseksi. SatakuntaMallisto-hankkeeseen valittiin hyvin aikaisessa vaiheessa projektin ja tulevan malliston graafisesta ilmeestä vastaava mainostoimisto. Mainostoimistolle lankesi iso sarka luoda satakuntalaisen taidekäsityömalliston konsepti ja visuaalinen ilme yhteistyössä projektipäällikön kanssa. Suunnittelutyössä kuunneltiin myös tuotekehitysvalmentajaa sekä malliston tekijöitä. Työ tehtiin pääasiassa jo ennen malliston valmistumista, vaikka koko konsepti lanseerattiin samaan aikaan. Mainostoimisto valittiin kilpailutuksen kautta. Itse hinnan lisäksi tämän kaltaisessa hankkeessa, jonka päätavoitteena oli malliston lanseeraus ja siihen liittyvän brändin luominen ja kehittäminen, myös toimiston referensseillä ja muilla suosituksilla oli iso osansa valintaprosessissa. Yhteistyö projektipäällikön kanssa oli tiivistä, joten sen sujuminen henkilötasollakin oli oleellista. SatakuntaMallisto-hankkeessa projektipäällikön ja graafisen suunnittelijan lisäksi keskeisessä asemassa oli myös malliston tuotekehitysvalmentaja. Hän vastasi malliston tuotekehitystyöpajoista, koordinoi mallistokokonaisuuden syntyprosessia ja vastasi siten malliston lopullisesta kokoonpanosta. Vastaava muotoilija valittiin myös kilpailutuksen pohjalta. Projektipäällikkö laati tarjouspyynnön, mikä sisälsi ehdotuksen suuntaa antavan tuotekehitysprosessin sisällöksi. Valintaa ohjaili referenssien lisäksi hinta sekä tuotekehitystyöpajojen toteutuskelpoisuus. Tärkeää oli saada kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen henkilö. Sekä graafinen suunnittelija että tuotekehitysvalmentaja olivat keskeisessä roolissa hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna. Ilman heitä JUUREVA olisi aivan erilainen. Kokonaisuuteen vaikuttivat näiden lisäksi mukaan valitut muotoilijat, heidän näkemyksensä, tuotantonsa taso ja materiaalinen kirjo

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen Toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 7 Luova Suomi / Diges ry 2012 Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN 2 3 SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN Visuaalisten alojen ammattitaiteilijoiden verkostoitumisedellytykset Kaakkois Suomessa Kristiina Korjonen Kuusipuro Etelä Karjala instituutti Raportti 16 Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa 1 Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 11 ja 12, 2012 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan Ratsastuksen seurakehittäjän ABC opas seurakehittämisen maailmaan 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä ihmettä on seurakehittäminen? 4 3. Seurakehittämisen periaatteet, seurakehittäjän rooli 5 4. Vapaaehtoisuus

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SENTE-julkaisuja 10 / 2001 HANKETOIMINNAN

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Eija Lahtinen ja Elina Vehmasto 2005 PAIKALLISEN KEHITTÄMISTYÖN KÄSIKIRJA Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA POHJANLAHDEN RANTATIE HANKE TURUN YLIOPISTO 2012 POHJANLAHDEN RANTATIE MARKKINOINTISUUNNITELMA Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö & Sari Mäkiranta (toim.) POHJANLAHDEN RANTATIE Markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS

MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS Kai Hämäläinen (toim.) MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS Luovien alojen identiteetistä luovan talouden yrittäjävalmiuksiin LUOVAN KEHITTÄJÄN TYÖKALUPAKKI Kai Hämäläinen (toim.) MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS Luovien

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA HAAGA-HELIA TUTKIMUKSIA 2/2007 Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson Kuluttajat ja sponsorit

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE

MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE Anu Ukkonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot