Taskutes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taskutes 1.4.2010 31.3.2013"

Transkriptio

1 Taskutes Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluja koskevan työehtosopimuksen keskeiset määräykset

2 Sisältö Työehdot matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluja koskevassa työehtosopimuksessa...3 Mikä on PAM?...4 Kun työsi alkaa liity liittoon... 4 Jäseneksi liittyminen on helppoa... 5 Mikä on työehtosopimus...5 Mikä on työsopimus...6 Työsopimusta tehtäessä sovitaan selkeästi:...6 Tämä sinun tulee ainakin tietää työehtosopimuksesta...7 Koeaika... 7 Irtisanomisajat... 7 Kokemusvuodet... 8 Työaika... 8 Osa-aikatyöntekijät... 9 JP-päivät (juhla- ja pyhäpäivät) Lisätyö Ylityö Korotettu palkka Työntekijän sairastuminen Äitiys-, isyys- ja adoptiovapaan palkka Vuosiloma ja vuosilomakorvaus Lomaltapaluuraha Alle 10-vuotiaan lapsen äkillinen sairastuminen Työasut Ruokatauko ja tauotus Ravintoetu Yötyömatkat Työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat...14 Esimiesten kuukausi- ja tuntipalkat...17 Vuosien 2011 ja 2012 palkkaratkaisut...20 II-kalleusluokan asteittainen poistaminen jatkossa...20 Muut palkkataulukot...21 Kymmenen hyvää syytä liittyä jäseneksi jo tänään!...21 PAMin aluetoimistot...22

3 Työehdot matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluja koskevassa työehtosopimuksessa Kädessäsi on lyhennelmä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluja koskevasta työehtosopimuksesta. Tähän taskutessiin on otettu mukaan työehtosopimuksen keskeisimmät määräykset. Ilman työehtosopimusta noudattaisimme lain säännöksiä. Tässä muutama esimerkki siitä, mitä hyötyä työehtosopimuksesta sinulle on: Asia Työehtosopimus Laki Palkat Vähimmäispalkat (ks. taulukot) Ei Palkankorotukset Liitto sopii Ei Työaikalisät Liitto sopii Ei Enimmäistyöaika 111 t / 3 vkoa 120 t / 3 vkoa Vapaapäivät 2 päivää / vko + ylimääräiset vapaapäivät (JP) 1 päivä (35 tuntia) / vko Työpäivän pituus Enintään 10 tuntia Enintään 15 tuntia Työvuorolistat Muutetaan vain yhdessä sopimalla Työnantajalla oikeus muuttaa töihin liittyvästä painavasta syystä Sairausajan palkka 1 56 päivää 1 9 päivää Äitiysvapaan palkka palkan ja äitiysrahan erotus 3 kuukaudelta Ei Lomaltapaluuraha 50 % lomapalkasta Ei 3

4 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevat työehtosopimukset solmii Palvelualojen ammattiliitto PAM ry alan työnantajaliiton Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa. Kun liityt PAMin jäseneksi, saat työehtosopimuksen ja monenlaisia muita palveluja. Liiton jäsenenä pääset myös vaikuttamaan siihen, minkälaiseksi työehtosopimus tulevaisuudessa muodostuu. Tervetuloa mukaan! Mikä on PAM? PAM eli Palvelualojen ammattiliitto on Suomen toiseksi suurin ammattiliitto. Pamilaisia on yli ! Liiton jäsenten työpaikat ovat yksityisillä palvelualoilla. Liittoon kuuluvien jäsenten ammattien kirjo on laaja, ja liitto solmii yhteensä lähes 50 työehtosopimusta eri työnantajajärjestöjen kanssa. PAM on myös kaikkien ravintoloissa, hotelleissa, kahviloissa, henkilöstöravintoloissa, huvipuistoissa, hiihtokeskuksissa ja junapalvelussa työskentelevien työntekijöiden ja esimiesten ammattiliitto. Kun työsi alkaa liity liittoon Kun aloitat ansiotyöt tai tulet alalle kesätöihin, liity heti PAMin jäseneksi. Jäsenmaksu on 1,5 % bruttopalkasta (v. 2010). Siihen sisältyy myös ansiosidonnainen työttömyysturva. Jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. PAMiin voi liittyä opiskelijajäseneksi jo opiskellessaan alan oppilaitoksessa. Opiskelijajäsen maksaa jäsenmaksua vain mahdollisista palkkatuloista. Tietoja jäseneduista sivulla 20. 4

5 Jäseneksi liittyminen on helppoa Jos työpaikallasi on luottamusmies, hän auttaa jäseneksi liittymisessä. Voit soittaa PAMin jäsenneuvontanumeroon Voit liittyä tai tilata liittymispaketin netistä: www. pam.fi (liity jäseneksi). Voit käydä aluetoimistossamme. Useimmiten työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkasta jäsenmaksun perintäsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Ellei työnantaja peri jäsenmaksua, voit maksaa sen kuukausittain itse. Liitto lähettää maksuohjeet. Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavissa vähimmäisehdoista, mm. palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta ja lomaltapaluurahasta. PAMin neuvotteleman työehtosopimuksen palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita ei saa alittaa. On hyvä pitää mielessä, että henkilökohtaista työsopimusta ei voi sopia heikommin ehdoin kuin työehtosopimusta. Sopimus on nk. yleissitova, joten kaikkien alan työnantajien on noudatettava vähintään sen ehtoja työntekijöihinsä. Olemme koonneet tähän kirjaseen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen keskeisimpiä määräyksiä. Yksityiskohtaiset määräykset ovat varsinaisessa työehtosopimuksessa. Jos tarvitset enemmän ja tarkempaa tietoa työehdoista, tarkista asia varsinaisesta työehtosopimuksesta tai ota yhteys työpaikkasi luottamusmieheen. PAMin työsuhdeneuvontanumero ja aluetoimis- 5

6 tot auttavat niin ikään neuvonnassa. Koska jäsenet rahoittavat PAMin toiminnan jäsenmaksuillaan, annamme neuvontaa ja apua vain jäsenillemme. Mikä on työsopimus Työsopimus sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Työsopimuksessa tulee noudattaa vähintään työehtosopimuksen määräyksiä. Työntekijän kannalta paremmista työ- ja palkkaehdoista on mahdollista sopia. Työsopimus on hyvä tehdä aina kirjallisesti. Työsopimusta tehtäessä sovitaan selkeästi: mitkä ovat työtehtäväsi mikä on palkkasi mikä on työaikasi tai vähimmäistyöaikasi milloin työsuhteesi alkaa (ja milloin määräaikainen työsuhde päättyy) mikä on koeaikasi mikä on työpaikkasi (työssäkäyntialue) työpaikkaruokailu Valmiiksi painettuja työsopimuslomakkeita saat liiton toimistoista ja PAMin verkkosivuilta Tarkemmat määräykset alan työehdoista löytyvät työehtosopimuksesta. 6

7 Tämä sinun tulee ainakin tietää työehtosopimuksesta Koeaika toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevat: enintään 4 kk määräaikaisissa työsuhteissa olevat: enintään 4 kk, mutta kuitenkin enintään puolet työsuhteen kestosta Irtisanomisajat Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen: Työsuhde kestänyt alle 5 vuotta alle 10 vuotta alle 15 vuotta yli 15 vuotta Irtisanomisaika 1 kk 2 kk 3 kk 4 kk Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen: Työsuhde kestänyt alle 10 vuotta yli 10 vuotta Irtisanomisaika (esimiehillä aina 1 kk) 14 vrk 1 kk Esimiehen irtisanoutumisaika on 1 kuukausi. Määräajaksi sovitut työsopimukset ovat voimassa määräajan, esim Työsopimuksen määräaikaisuudelle täytyy olla aina työehtosopimuksen mukainen perusteltu syy, esim. sijaisuus. 7

8 Harjoittelija Tullessaan alalle ensi kertaa työntekijällä on harjoitteluaika, joka on kuusi kuukautta. Mikäli työntekijällä on tehtävän edellyttämä koulutus, harjoitteluaika on kaksi kuukautta. Harjoittelijan palkka on 80 % kyseisen työtehtävän mukaisesta, 0 2 vuoden palkkataulukosta. Esimiehillä ei voi olla harjoitteluaikaa, vaan esimiesharjoittelijalle maksetaan vähintään tehtävää vastaavan työntekijäpalkkaryhmän mukaista palkkaa. Koululaiset Peruskoulun ja lukion oppilaalle voidaan maksaa koululaisen palkkaa enintään kahdelta kuukaudelta. Koululaisen palkka on 70 % asianomaisen palkkaryhmän palkasta. Kokemusvuodet tai sen jälkeen alkaneissa työsuhteissa huomioidaan työntekijän aikaisempi työkokemus vastaavista tehtävistä, kuitenkin aikaisintaan lukien. Ennen alkaneissa työsuhteissa sovelletaan edelleen palvelusvuosijärjestelmää. Työaika Säännöllinen työaika on 111 tuntia kolmessa viikossa. Käytössä on kolme työajan tasoittumisjärjestelmää, jotka on tarkoitettu kokoaikatyöntekijöille: työaika tasoittuu enintään kuuden (6) kolmiviikkoisjakson aikana 111 tunniksi, ja yksittäisen kolmiviikkoisjakson säännöllinen työaika saa olla enintään 129 tuntia työaika tasoittuu enintään yhdeksän (9) kolmiviikkoisjakson aikana 111 tunniksi, ja yksittäisen kolmi- 8

9 viikkoisjakson työaika saa olla enintään 135 tuntia. Järjestelmän käyttöönotosta pitää sopia työehtosopimuksen 30 :n mukaisesti. paikalliseen sopimiseen perustuva vuosityöaikajärjestelmä (ns. työaikapankki). ( Katso työehtosopimus 12.) Osa-aikatyöntekijät Työnantaja ja osa-aikatyöntekijä sopivat joko kiinteästä kolmiviikkoisjakson vähimmäistyöajasta tai keskimääräisestä kolmiviikkoisjakson vähimmäistyöajasta. Kiinteän vähimmäistyöajan tulee toteutua jokaisella kolmiviikkoisjaksolla. Keskimääräisen vähimmäistyöajan toteutumista tarkastellaan vuoden pituisena ajanjaksona, ellei lyhyemmästä tarkastelujaksosta työpaikkakohtaisesti toisin sovita. Tarkastelun tarkoituksena on varmistaa, että sopimus vastaa tosiasiallista tilannetta. Keskimääräinen työaika sovitaan uudelleen, jos toteutunut työaika ei vastaa vähintään sovittua. Alle vuoden määräaikaisissa työsuhteissa sovitun keskimääräisen vähimmäistyöajan tulee toteutua työsuhteen aikana. Jos toteutunut työaika ei ole vähintään sovitun mukainen, on työnantaja velvollinen maksamaan saamatta jääneitä työtunteja vastaavan korvauksen. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos sovittu tuntimäärä on jäänyt toteutumatta työntekijästä johtuvasta syystä tai palkattoman poissaolon vuoksi. 9

10 JP-päivät (juhla- ja pyhäpäivät) Jos työntekijä on työssä sellaisella viikolla, jolla on loppiainen, pitkäperjantai, vapunpäivä, helatorstai, juhannuspäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto tai joulupäivä, ansaitsee hän palkallisen vapaapäivän (JP-vapaa). JP-vapaan ansaitseminen edellyttää vähintään yhden kuukauden kestänyttä työsuhdetta ennen juhla- ja pyhäpäivää (esim. itsenäisyyspäivää). Lisätyö Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä osa-aikaiselle työntekijälle 111 tuntiin asti / kolmiviikkoisjakso, ennen kuin työtä tekemään otetaan uusi työntekijä. Työpaikalla on suositeltavaa sopia lisätyön tarjoamisen pelisäännöistä. Ylityö Ylityötä on se työ, jota tehdään kolmen viikon jaksossa 120 työtunnin jälkeen. Korotettu palkka 50 % korotettu palkka: ylityökorvaus 120 t / 3 vkoa ylittävältä osalta 18 ensimmäiseltä tunnilta lisävapaapäivänä (X) tehty työ aattokorvaukset: klo jälkeen uudenvuodenaattona, pääsiäislauantaina, vappu-, juhannus- ja jouluaattona tehty työ 100 % korotettu palkka: ylityökorvaus (120 t + 18 t =) 138 t / 3 vkoa jälkeen tehty työ 10

11 viikkolepopäivänä (V) tehty työ sunnuntaina tai muuna kirkollisena pyhänä sekä itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehty työ Huom! Työajan tasoittumisjärjestelmien osalta sovelletaan erilaisia ylityömääräyksiä. Ks. TES. Työntekijän sairastuminen Työsuhteen kesto sairastumishetkellä Palkallisen jakson pituus 1 2 kk sairausvakuutuslain mukainen karenssiaika päivää yli 2 kk yli 3 vuotta yli 5 vuotta yli 10 vuotta 28 päivää 35 päivää 42 päivää 56 päivää Äitiys-, isyys- ja adoptiovapaan palkka Äitiys- tai adoptiovapaalle jäävälle maksetaan peruspalkan ja sairausvakuutuslain mukaisen vanhempainetuuden erotus kolmelta kuukaudelta ja isyysvapaalle jäävälle kuuden arkivapaan pituiselta jaksolta. Vuosiloma ja vuosilomakorvaus Työntekijä ansaitsee lomaa täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden ( ) loppuun mennessä alle vuoden 2 arkipäivää vähintään vuoden 2,5 arkipäivää 11

12 Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana a. työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivänä b. työntekijä on ollut työssä vähintään 35 tuntia. Lomaa kerryttävät myös vuosilomalain tarkoittamat työssäolon veroiset päivät / työssäolon veroinen aika (esim. sairausloma tietyltä osin). Työntekijä ansaitsee lomaa joko a- tai b-vaihtoehdon mukaan. Työntekijä ansaitsee lomaa a-vaihtoehdon mukaan, mikäli työskentelee työsopimuksensa mukaan kaikkina kalenterikuukausina vähintään 14 päivää kuukaudessa. Työnantaja on velvollinen maksamaan ansaituilta vuosilomapäiviltä vuosilomapalkan. Jos työntekijä työskentelee niin harvoina päivinä tai niin lyhyen ajan, etteivät edellä kerrotut loman ansaintaehdot täyty, on hänellä oikeus saada lomapalkkaa vastaava lomakorvaus. Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosilomapalkan sijasta vuosilomakorvaus pitämättä jääneen vuosiloman osalta. Lomapalkan ja lomakorvauksen laskenta ks. TES. Lomaltapaluuraha Lomaltapaluuraha on 50 % loma-ajan palkasta, ja se maksetaan loman päättymistä seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Alle 10-vuotiaan lapsen äkillinen sairastuminen Palkka maksetaan enintään 3 päivältä. Työasut Työasun tulee olla siisti ja asianmukainen. Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön työaikana edellyttämän- 12

13 sä ns. erityisen työasun tai terveydenhuoltoasetuksen tarkoittaman työasun. Työasu on erityinen, jos työnantaja esittää siihen vaatimuksia. Ruokatauko ja tauotus Työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijälleen tilaisuus aterioida työaikana, jos työpäivän pituus ylittää 6 tuntia. Yhtäjaksoisesti kuormittavassa työssä tai työssä, joka vaatii jatkuvaa paikallaan oloa, työnantajan on järjestettävä tilapäinen poistuminen tällaisesta työpisteestä. Tämä koskee myös alle 6 tunnin työvuoroja. Yli 4 tunnin työvuorossa on lisäksi annettava vähintään yksi kahvitauko. Jos tämä ei ole töiden järjestelyistä johtuen mahdollista, työntekijällä pitää olla mahdollisuus nauttia virvokkeita työn lomassa. Ravintoetu Ravintoedun raha-arvo on ,85 euroa ja ,49 euroa. Yötyömatkat Mikäli työntekijän työaika alkaa tai päättyy klo 23:n ja klo 06:n välisenä aikana, eikä hän voi kulkea työmatkoja julkisilla kulkuvälineillä, omalla tai puolisonsa autolla, polkupyörällä tai muulla tavalla, on työnantajalla velvollisuus järjestää työntekijälle kuljetus. 13

14 Työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat Palkkaratkaisu Työntekijöiden taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,8 prosentilla. Palkkataulukko I PKL 0-2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v (9,28) 1507 (9,48) 1536 (9,66) 1565 (9,84) (9,36) 1518 (9,55) 1547 (9,73) 1577 (9,92) (9,82) 1594 (10,03) 1624 (10,21) 1651 (10,38) (10,28) 1666 (10,48) 1702 (10,70) 1739 (10,94) (10,41) 1688 (10,62) 1725 (10,85) 1766 (11,11) II PKL 0-2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v (9,21) 1498 (9,42) 1525 (9,59) 1552 (9,76) (9,26) 1506 (9,47) 1535 (9,56) 1562 (9,82) (9,70) 1576 (9,91) 1603 (10,08) 1632 (10,26) (10,06) 1634 (10,28) 1671 (10,51) 1709 (10,75) (10,26) 1663 (10,46) 1697 (10,67) 1740 (10,94) Ilta- ja yötyölisät Iltatyölisä (klo ) 1,00 /t Yötyölisä (klo ) 1,95 /t Päivittäistavaramyymälälisä (klo , arki) 3,90 /t Päivittäistavaramyymälälisä klo , pyhä) 4,88 /t 14

15 Palkkaratkaisu II-kalleusluokan taulukkopalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien lisäämällä II-kalleusluokan palkkoihin 30 % I- kalleusluokan ja II-kalleusluokan välisestä erotuksesta kussakin palkkaryhmässä. I-kalleusluokan taulukkopalkat sekä lisät säilyvät ennallaan. Palkkataulukko I PKL 0-2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v (9,28) 1507 (9,48) 1536 (9,66) 1565 (9,84) (9,36) 1518 (9,55) 1547 (9,73) 1577 (9,92) (9,82) 1594 (10,03) 1624 (10,21) 1651 (10,38) (10,28) 1666 (10,48) 1702 (10,70) 1739 (10,94) (10,41) 1688 (10,62) 1725 (10,85) 1766 (11,11) II PKL 0-2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v (9,23) 1501 (9,44) 1528 (9,61) 1556 (9,79) (9,29) 1510 (9,50) 1539 (9,68) 1567 (9,86) (9,74) 1581 (9,94) 1609 (10,12) 1638 (10,30) (10,13) 1644 (10,34) 1680 (10,57) 1718 (10,81) (10,31) 1671 (10,51) 1705 (10,72) 1748 (10,99) Ilta- ja yötyölisät Iltatyölisä (klo ) 1,00 /t Yötyölisä (klo ) 1,95 /t Päivittäistavaramyymälälisä (klo , arki) 3,90 /t Päivittäistavaramyymälälisä (klo , pyhä) 4,88 /t 15

16 Palkkaryhmät Palkkaryhmät 1. Aputyöntekijä, pikkolo 2. Tarjoilija, kassa, myyjä, kokki, huolto- ja liikenneasematyöntekijä, keilahallityöntekijä (kahvilat, pikaruokaravintolat sekä ravintolat, joissa ei anniskella lainkaan tai joissa anniskellaan enintään 4,7 tilavuusprosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia, keskiolutravintolat ) Siivooja, allasvalvoja, autolla tapahtuva tuotteiden kuljetus- ja jakelutyö, aulapalvelutyöntekijä, leirintäaluetyöntekijä 3. Henkilöstöravintolan kokki (ei anniskella yli 4,7 tilavuusprosenttisia alkoholijuomia) Kerroshoitaja, eines- ja valmistuskeittiön kokki, leipuri 4. Tarjoilija, kokki, kylmäkkö, huolto- ja liikenneasematyöntekijä, keilahallityöntekijä (anniskelupaikat, joissa anniskellaan yli 4,7 tilavuusprosenttisia alkoholijuomia, A- ja B-anniskeluravintolat tms.) Vahtimestari, järjestyksenvalvoja, huoltomies, puhelunvälittäjä, vastaanottoapulainen, karaoketyöntekijä, kokousjärjestelijä, hyvinvointityöntekijä (esim. kuntoohjaaja, personal trainer, jalkojenhoitaja), harraste- ja tapahtumatyöntekijä (esim. kuntosalin ohjaaja, vapaaajanohjaaja, roudari, hallinrakentaja, caddie master), kosmetologi, liikunnanohjaaja, hieroja 5. Majoitusliikkeen vastaanottovirkailija, portieeri, fysioterapeutti 16

17 Esimiesten kuukausi- ja tuntipalkat Palkkaratkaisu Esimiesten taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,8 prosentilla. Palkkataulukko I PKL 0-2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v (10,86) 1766 (11,11) 1808 (11,37) 1850 (11,64) (11,42) 1857 (11,68) 1904 (11,97) 1947 (12,25) (11,82) 1924 (12,10) 1971 (12,40) 2016 (12,68) (11,93) 1941 (12,21) 1988 (12,50) 2034 (12,79) (12,53) 2040 (12,83) 2094 (13,17) 2144 (13,48) (13,17) 2144 (13,48) 2198 (13,82) 2252 (14,16) II PKL 0-2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v (10,73) 1747 (10,99) 1787 (11,24) 1826 (11,48) (11,26) 1834 (11,53) 1878 (11,81) 1922 (12,09) (11,65) 1900 (11,95) 1942 (12,21) 1987 (12,50) (11,79) 1920 (12,08) 1967 (12,37) 2012 (12,65) (12,30) 2001 (12,58) 2047 (12,87) 2099 (13,20) (12,92) 2102 (13,22) 2150 (13,52) 2202 (13,85) Ilta- ja yötyölisät Iltatyölisä (klo ) 1,00 /t Yötyölisä (klo ) 1,95 /t Päivittäistavaramyymälälisä (klo , arki) 3,90 /t Päivittäistavaramyymälälisä (klo , pyhä) 4,88 /t 17

18 Palkkaratkaisu II-kalleusluokan taulukkopalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien lisäämällä II-kalleusluokan palkkoihin 30 % I- kalleusluokan ja II-kalleusluokan välisestä erotuksesta kussakin palkkaryhmässä. I-kalleusluokan taulukkopalkat sekä lisät säilyvät ennallaan. Palkkataulukko I PKL 0-2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v (10,86) 1766 (11,11) 1808 (11,37) 1850 (11,64) (11,42) 1857 (11,68) 1904 (11,97) 1947 (12,25) (11,82) 1924 (12,10) 1971 (12,40) 2016 (12,68) (11,93) 1941 (12,21) 1988 (12,50) 2034 (12,79) (12,53) 2040 (12,83) 2094 (13,17) 2144 (13,48) (13,17) 2144 (13,48) 2198 (13,82) 2252 (14,16) II PKL 0-2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v (10,77) 1753 (11,03) 1793 (11,28) 1833 (11,53) (11,31) 1841 (11,58) 1886 (11,86) 1930 (12,14) (11,70) 1907 (11,99) 1951 (12,27) 1996 (12,55) (11,83) 1926 (12,11) 1973 (12,41) 2019 (12,70) (12,37) 2013 (12,66) 2061 (12,96) 2113 (13,29) (12,99) 2115 (13,30) 2164 (13,61) 2217 (13,94) Iltatyölisä (klo ) 1,00 /t Yötyölisä (klo ) 1,95 /t Päivittäistavaramyymälälisä (klo , arki) 3,90 /t Päivittäistavaramyymälälisä (klo , pyhä) 4,88 /t 18

19 Palkkaryhmät Palkkaryhmät 1. Vuoropäällikkö (kahvilat, pikaruokaravintolat sekä ravintolat, joissa ei anniskella lainkaan tai anniskellaan enintään 4,7-tilavuusprosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia, keskiolutravintolat tms.) 2. Kerroshoito- ja siivouspäällikkö, baarimestari 3. Vuoropäällikkö ja -mestari, hovimestari, (anniskelupaikoissa, joissa anniskellaan yli 4,7-tilavuusprosenttisia alkoholijuomia, A- ja B-anniskeluravintolat tms.) Vastaanottopäällikkö 4. Kahvilan päällikkö, henkilöstöravintolan päällikkö, hallipäällikkö (kahvilat, pikaruokaravintolat sekä ravintolat, joissa ei anniskella lainkaan tai anniskellaan enintään 4,7-tilavuusprosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia, keskiolutravintolat tms.) 5. Keittiömestari 6. Ravintolapäällikkö, anniskeluravintolan vastaava hoitaja (anniskelupaikoissa, joissa anniskellaan yli 4,7-tilavuusprosenttisia alkoholijuomia, A- ja B-anniskeluravintolat tms.) 19

20 Vuosien 2011 ja 2012 palkkaratkaisut Vuoden 2011 palkkaratkaisu tulee voimaan , määrästä sovitaan helmikuun 2011 loppuun mennessä. Vuoden 2012 palkkaratkaisu tulee voimaan , määrästä sovitaan erikseen helmikuun 2012 loppuun mennessä. II-kalleusluokan asteittainen poistaminen jatkossa II-kalleusluokan taulukkopalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien lisäämällä II-kalleusluokan palkkoihin 50 % I-kalleusluokan ja II-kalleusluokan välisestä erotuksesta kussakin palkkaryhmässä. II-kalleusluokan taulukkopalkat poistetaan kokonaan nostamalla II-kalleusluokan taulukkopalkat sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien I-kalleusluokkaan. 20

21 Muut palkkataulukot Toimistotyöntekijöiden, huoltamomyyjien ja huoltamotyöntekijöiden sekä palvelurahapalkkaisten työntekijöiden ja esimiesten palkkataulukot löytyvät työehtosopimuksesta. Kymmenen hyvää syytä liittyä jäseneksi jo tänään! Neuvontaa kaikissa työsuhdeasioissa; palkat, lisät, työehdot, lomat... Luottamusmieheltä tukea ja neuvontaa kaikissa työpaikkaasi koskevissa asioissa. Oikeusapu- ja lakimiespalvelut työsuhdeasioissa. Neuvoja ja toimintaohjeita työttömyyden tai lomautuksen uhatessa. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Pam-lehti 20 kertaa vuodessa. Mahdollisuus osallistua liiton jäsenkoulutukseen. Jäsenten oma nettipalvelu, PAMnet. Rahanarvoisia jäsenetuja mm. lomat, polttoaine, vakuutus. Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa. Liity netissä osoitteessa tai soittamalla numeroon

22 PAMin aluetoimistot Keskustoimisto Paasivuorenkatu 4-6 A PL 54, Helsinki Helsinki-Uusimaa Siltasaarenkatu 6, 4. krs PL 54, Helsinki Joensuu Kauppakatu 17 B, 3. krs Joensuu Jyväskylä Kalevankatu 4, 2. krs Jyväskylä Kouvola Urheilijankuja Kouvola Kuopio Ajurinkatu Kuopio Lahti Rautatienkatu 21 B, 3. krs Lahti Oulu Uusikatu Oulu Pori Isolinnankatu 24, 3. krs Pori Rovaniemi Rovakatu 24 A Rovaniemi Tampere Aleksis Kiven katu 18 B, 3. krs, Tampere Turku Yliopistonkatu 33 G, 4. krs Turku, pam.fi 22

23 Vaasa Pitkäkatu 38 C Vaasa Päivystystoimistot Hämeenlinna Turuntie 9 as Hämeenlinna Avoinna: ti, pe 9 14 Palvelualojen työttömyyskassa PL 93, Helsinki Työttömyysturvaneuvonta: Faksi: Sähköposti: Kajaani Kauppakatu 22 B, 2. krs Kajaani Avoinna: ke Kokkola Kauppatori 2, 2. krs Kokkola Avoinna: ke 9 12 ja Mikkeli Vuorikatu Mikkeli Avoinna: ke 9 12 ja

24 Jäsenyysneuvonta Työsuhdeneuvonta Työttömyysturvaneuvonta Vaihde Faksi Internet Jäsenverkko Sähköposti

TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017. Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut

TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017. Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017 Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys MATKAILU-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva. työehtosopimus. Työntekijät. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva. työehtosopimus. Työntekijät. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus Työntekijät Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2010 31.3.2013 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus

Lisätiedot

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva. työehtosopimus. esimiehet. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva. työehtosopimus. esimiehet. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus esimiehet Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.5.2014 31.1.2017 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus

Lisätiedot

ESIMIEHET MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA. koskeva työehtosopimus

ESIMIEHET MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA. koskeva työehtosopimus ESIMIEHET MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA koskeva työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - esimiehet 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄT MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA. koskeva työehtosopimus

TYÖNTEKIJÄT MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA. koskeva työehtosopimus TYÖNTEKIJÄT MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA koskeva työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - työntekijät 1.5.2014 31.1.2017

Lisätiedot

1.12.2013 31.1.2017. Kiinteistöpalveluala

1.12.2013 31.1.2017. Kiinteistöpalveluala TASKUTES 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalveluala Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.12.2013 31.1.2017 Sisällys KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖEHDOT...3 MIKÄ ON PAM...3 JÄSENYYS...3

Lisätiedot

huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2014 31.1.2017 Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. S. 15 LIITY PAMIN JÄSENEKSI

SISÄLTÖ. S. 15 LIITY PAMIN JÄSENEKSI DUUNIIN. SISÄLTÖ. S. 3 ALKUUN S. 4 TYÖSOPIMUS S. 5 PIMEÄ TYÖVOIMA S. 6 ANSIOSIDONNAINEN JA TYÖSSÄOLOEHTO S. 7 LUOTTAMUSMIES S. 9 TYÖELÄMÄN MUISTILISTA // 1. KUN ALOITAT TYÖT S. 10 TYÖELÄMÄN MUISTILISTA

Lisätiedot

TYÖEHTO- SOPIMUS R-KIOSKI OY:N KIOSKIMYYJÄT JA KIOSKIESIMIEHET

TYÖEHTO- SOPIMUS R-KIOSKI OY:N KIOSKIMYYJÄT JA KIOSKIESIMIEHET TYÖEHTO- SOPIMUS R-KIOSKI OY:N KIOSKIMYYJÄT JA KIOSKIESIMIEHET 1.5.2014 31.1.2017 R-kioski Oy:n kioskimyyjien ja kioskiesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Paino:

Lisätiedot

ohjelmapalvelualan työehtosopimus

ohjelmapalvelualan työehtosopimus ohjelmapalvelualan työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry OHJELMAPALVELUALAN työehtosopimus

Lisätiedot

Uuden palkanlaskijan opas. Restel 2010

Uuden palkanlaskijan opas. Restel 2010 Uuden palkanlaskijan opas Restel 2010 Virve Pihlajamäki Opinnäytetyö Marraskuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus 1.11.2010 30.4.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys Palvelualojen ammattiliitto PAM PALVELUALOJEN

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.4.2010 30.9.2012 soveltamisala työsuhde työaika palkka poissaolot vuosiloma matkat paikallinen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

APTEEKKIEN. työntekijöiden. työehtosopimus

APTEEKKIEN. työntekijöiden. työehtosopimus APTEEKKIEN työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Apteekkien työnantajaliitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Kaupan työehtosopimukset

Kaupan työehtosopimukset Kaupan työehtosopimukset 20.4.2010 31.3.2013 Kaupan työehtosopimus vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Suomen Lähikaupan myymälä- ja myyntipäälliköiden

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.11.2010 31.10.2013 PL 340 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 853, Faksi (09) 664 616 etunimi.sukunimi@apta.fi www.apta.fi Toimitusjohtaja Jukka

Lisätiedot

Kaupan työehtosopimus ja Palkkaliite 1.4.2012 30.4.2014

Kaupan työehtosopimus ja Palkkaliite 1.4.2012 30.4.2014 Kaupan työehtosopimus ja Palkkaliite 1.4.2012 30.4.2014 Kaupan liitto Palvelualojen ammattiliitto PAM KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS 1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Sopimusta noudatetaan yrityksessä,

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 1

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 1 Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 1 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy, Helsinki 2013 2 Farmaseuttisen

Lisätiedot

Hiusalan. työehtosopimus 1.6.2008 31.10.2010

Hiusalan. työehtosopimus 1.6.2008 31.10.2010 Hiusalan työehtosopimus 1.6.2008 31.10.2010 TES 2008-2010 Hiusalan työehtosopimus 1.6.2008-31.10.2010 Hiusalan työehtosopimus 2008-2010 Hakusanat... 6 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA...9 1 Sopimuksen

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU Sisältö TUNNETKO TYÖEHTOSI? Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 1 Tasavertainen kohtelu... 1 Työsopimus... 2 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2007 2009... 3 Kertakorvaus... 3 Yleiskorotus... 3 Työkohtaiset

Lisätiedot

KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE

KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE 1.4.2012 30.4.2014 Kaupan työehtosopimus ja palkkaliite 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy, 2012 KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN KIINTEISTÖ- PALVELUALAN työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistötyönantajat

Lisätiedot

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan työehtosopimus ja palkkaliite 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy, 2014 Kaupan työehtosopimus

Lisätiedot

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 ja Palkkaliite 1.5.2014 29.2.2016 Kaupan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS S I S

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN KIINTEISTÖ- PALVELUALAN työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.11.2011 30.11.2013 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.11.2011 30.11.2013 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt 1

Työelämän pelisäännöt 1 Työelämän pelisäännöt 1 Ammattiliittoon kuulumisesta on monta etua:» Palkka ja muut työehdot Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkoista ja muista työehdoista. Oman alan työehtosopimuksessa sovitaan,

Lisätiedot