SISÄLTÖ. S. 15 LIITY PAMIN JÄSENEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. S. 15 LIITY PAMIN JÄSENEKSI"

Transkriptio

1 DUUNIIN.

2 SISÄLTÖ. S. 3 ALKUUN S. 4 TYÖSOPIMUS S. 5 PIMEÄ TYÖVOIMA S. 6 ANSIOSIDONNAINEN JA TYÖSSÄOLOEHTO S. 7 LUOTTAMUSMIES S. 9 TYÖELÄMÄN MUISTILISTA // 1. KUN ALOITAT TYÖT S. 10 TYÖELÄMÄN MUISTILISTA // 2. KUN OLET TÖISSÄ S. 11 TYÖELÄMÄN MUISTILISTA // 3. TYÖSUHTEEN PÄÄTYTTYÄ S. 12 ALLE 18-VUOTIAALLE S. 13 PAMIN PALVELUT S. 14 YHTEYSTIEDOT S. 15 LIITY PAMIN JÄSENEKSI

3 ALKUUN TUNNE OIKEUTESI TYÖELÄMÄSSÄ. Työntekijän on hyvä muistaa muutamia faktoja työelämästä ja työn tekemisestä. Työssäkäynti ei ole aina yksinkertaista, ja omat oikeutensa kannattaa selvittää. Velvollisuuksien vastapainona sinulla on myös paljon oikeuksia. Palvelualojen ammattiliitto PAM ajaa yksityisillä palvelualoilla työskentelevien asiaa. PAMin jäseniä ovat mm. tarjoilijat, siivoojat, kokit, parturi-kampaajat, vartijat, kaupan työntekijät ja monet muut palvelualojen ammattilaiset. Liity PAMiin, kun menet kesätöihin palvelualoille tai työskentelet opintojen lomassa. Saat turvaa työelämään ja samalla kerrytät ansiopäivärahan työssäoloehtoa. Siitä on sinulle paljon hyötyä, jos jäisit työttömäksi. Tervetuloa mukaan! 3

4 TYÖSOPIMUS TARKKUUTTA SOPIMISEEN. Ennen työn alkamista kirjoitetaan työsopimus. Siihen kirjataan palkkasi, vapaapäiväsi ja etusi. Sopimus tehdään kahtena kappaleena, joten katso, että saat itsellesi toisen kappaleen ja arkistoi se huolellisesti. Muista, että työsopimusta ei saa solmia heikommin ehdoin kuin mitä työehtosopimuksessa on sovittu. Tarkistuta sopimuksen oikeellisuus työpaikan luottamusmiehellä. Sopimus on tärkeää tehdä kirjallisesti, jotta voit myöhemmin tarkistaa, mitä on sovittu. Sopimus on avuksi myös asioidessasi työvoimatoimiston kanssa tai laatiessasi ansioluetteloa seuraavaa työpaikkaasi varten. KATSO, ETTÄ TYÖSOPIMUKSESTASI LÖYTYVÄT: 1. Työnantajan koti- ja liikepaikka sekä oma nimesi ja henkilötunnuksesi 2. Työsopimuksen voimassaolo (toistaiseksi voimassa oleva / määräaikainen) 3. Määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto ja peruste määräaikaisuudelle 4. Työaika 5. Työtehtävät 6. Palkka ja palkanmaksukausi 7. Vuosiloma 8. Irtisanomisaika 9. Noudatettava työehtosopimus 10. Päiväys ja allekirjoitus 4

5 PIMEÄ TYÖVOIMA ÄLÄ LYÖ HYÖTYÄ. Pimeän työvoiman markkinoilla nuoret ovat helppo kohde, koska sosiaaliturva ja eläke tuntuvat kaukaisilta asioilta. Eläkkeen tarkoituksena on kuitenkin turvata toimeentulosi paitsi vanhuuden, myös työkyvyttömyyden, pitkäaikaisen työttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman varalta. Laillisessa työsuhteessa työnantajasi maksaa palkan tilillesi. Siitä todisteena saat palkkalaskelman, jossa näkyvät peruspalkka, lisät, maksetut ylityöt ym. korvaukset sekä palkasta perityt maksut. Työnantaja vähentää palkasta verojen ennakkopidätyksen, työntekijän eläkemaksun ja työttömyysturvamaksun. Myös PAMin jäsenmaksu vähennetään suoraan palkastasi, jos olet sopinut siitä työnantajan kanssa. Työnantajan on otettava myös tapaturmavakuutus. Vakuutus korvaa, jos esim. loukkaannut työaikana, sinulle sattuu työmatkallasi tapaturma tai sairastut ammattitautiin. PAMIN JÄSENENÄ ET TAISTELE YKSIN OIKEUKSISTASI Sinulle kuuluvien maksujen saaminen voi olla vaikeaa, jos työnantaja ei noudata reiluja pelisääntöjä. Älä siis suostu olemattomiin palkkoihin, raastaviin ylityötunteihin tai vapaapäivättömiin viikkoihin. PAM on neuvotellut palvelualoille yli 50 työehtosopimusta, joissa on eritelty kaikki palkoista, oikeuksista, työajoista ja vapaapäivistä lähtien. Siksi sinun ei tarvitse neuvotella omia työehtojasi. Olemme neuvotelleet ne puolestasi. 5

6 ANSIOSIDONNAINEN JA TYÖSSÄOLOEHTO TYÖTTÖMYYSTURVA VINKKI! Jos teet töitä opintojen ohella tai siirryt kokonaan työelämään, liity PAMin varsinaiseksi jäseneksi. Saat turvaa työelämääsi, kerrytät ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehtoa ja pääset vaikuttamaan siihen, millaisin ehdoin palvelualojen töitä tehdään. ESIMERKKI KEVÄT 2015 Opiskelet palvelualalle ja liityt PAMin opiskelijajäseneksi. Jäsenyys ei maksa sinulle mitään. KESÄ 2015 Aloittaessasi kesätyöt liityt varsinaiseksi jäseneksi ja maksat palkastasi jäsenmaksun. SYKSY 2015 Kesätyösi päättyvät, jatkat opintoja. Päätoimisen opiskelijan ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. KESÄ 2016 Kesätyöt kutsuvat ja maksat palkastasi jälleen jäsenmaksun. SYKSY 2016 Saat keikkatöitä ja maksat jäsenmaksun saamastasi palkasta Valmistut. Olet työskennellyt opiskeluaikana yhteensä 6 kk ja saavuttanut oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. KUN OLET TÖISSÄ, KERRYTÄT TYÖSSÄOLOEHTOA Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jona olet työskennellyt vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa, joten se voi täyttyä lyhimmillään noin kuudessa kuukaudessa. Kerryttämisaika pitenee, jos olet esim. ase- tai siviilipalveluksessa, vanhempainvapaalla tai opiskelet. 6

7 LUOTTAMUSMIES LUOTTAMUSMIES, APU LÄHELLÄ. Työpaikkasi luottamusmies on lähin työsuhdeasioitasi hoitava henkilö. Voit kääntyä hänen puoleensa, jos sinulle tulee työpaikkaasi liittyviä kysymyksiä. Luottamusmiehen valitsevat liittoon kuuluvat työpaikan työntekijät. Luottamusmiehen tehtävänä on mm. seurata, että työnantajasi noudattaa sovittuja pelisääntöjä ja työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Kun työpaikalla on luottamusmies, työntekijöiden ei tarvitse yksin neuvotella työnantajan kanssa työehdoista tai mahdollisista ristiriidoista. 7

8 8

9 TYÖELÄMÄN MUISTILISTA 1. KUN ALOITAT TYÖT. LIITY VARSINAISEKSI JÄSENEKSI Tällä varmistat itsellesi mm. työpaikkasi luottamusmiehen ja liiton palvelut. Lisäksi kerrytät itsellesi työssäoloehtoa ansiosidonnaista päivärahaa varten. Kun töiden jälkeen jatkat opiskelua, ilmoita PAMiin, että olet siirtynyt jälleen päätoimiseksi opiskelijaksi. Tällöin saat maksuvapauden eli vapaudut jäsenmaksujen maksamisesta. Jäsenyys maksaa 1,5 % bruttopalkastasi, ja se on verovähennyskelpoinen ei kovinkaan suuri maksu turvasta työttömyyden tai kysymysten varalle! VIE ENSIMMÄISENÄ PÄIVÄNÄ VEROKORTTI TYÖNANTAJALLESI ALLEKIRJOITA TYÖSOPIMUS Työsopimus on sinun ja työnantajasi välinen sopimus, mielellään kirjallinen. TARKISTA, ETTÄ PALKKASI ON TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAINEN Varmista työpaikkasi luottamusmieheltä, että työehtosi ovat työehtosopimuksen mukaiset. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, käänny PAMin aluetoimiston puoleen. PIDÄ KIRJAA TYÖVUOROISTASI Merkitse ylös tekemäsi työvuorot. Palkka, lisät, ylityöt, lisätyöt ja lomakorvaus on helpompi tarkistaa, kun työvuorot ovat sinulla itselläsikin ylhäällä. 9

10 TYÖELÄMÄN MUISTILISTA 2. KUN OLET TÖISSÄ. JOS SAIRASTUT Jos työsuhteesi on jatkunut yli kuukauden, sinulla on työsopimuslain mukaan oikeus täyteen palkkaan sairastumispäivältä ja sitä seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Jos työsuhteesi on kestänyt alle kuukauden, tarkista asia työehtosopimuksesta tai kysy neuvoa työpaikkasi luottamusmieheltä. JOS OLET VUOKRATYÖFIRMAN PALVELUKSESSA Vuokratyössä sinulla on työsuhde työvoiman vuokrausyritykseen, vaikka teetkin työtä vuokraavan työnantajan työpaikalla. Vuokratyössä noudatetaan yleensä sen alan työehtosopimusta, jonka mukaisia työtehtäviä teet. OSA-AIKAISELLA ON OIKEUS TARJOTTUUN LISÄTYÖHÖN Jos työskentelet osa-aikaisena, esimerkiksi 4 tuntia täyden 8 tunnin sijasta ja työnantajasi tarvitsee lisää työntekijöitä, hänen velvollisuutenaan on tarjota lisätyötä ensisijaisesti osaaikatyötä tekeville. Työnantaja ei siis voi palkata lisää työntekijöitä ennen kuin hän on tarjonnut lisätyön mahdollisuutta osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen. Myös vapautuvista työpaikoista on ilmoitettava niin, että osa- ja määräaikaisilla työntekijöillä on mahdollisuus hakeutua näihin työtehtäviin. TYÖVUOROLISTAN MUUTTAMINEN VAATII MOLEMPIEN SUOSTUMUKSEN Laadittua työvuorolistaa ei saa muuttaa ilman sekä työntekijän että työnantajan suostumusta. Jos työnantajan edustaja yksipuolisesti vähentää sovitun työvuoron tunteja, työntekijällä on oikeus saada alkuperäisen työvuorolistan mukainen korvaus. TYÖTURVALLISUUS Työnantajalla on velvollisuus huolehtia, ettei työstä aiheudu vaaraa terveydellesi tai turvallisuudellesi. Työsuojelusta työpaikalla huolehtivat työsuojelupäällikkö (työnantajan edustaja) ja työsuojeluvaltuutettu (työntekijöiden edustaja). 10

11 TYÖELÄMÄN MUISTILISTA 3. TYÖSUHTEEN PÄÄTYTTYÄ. VUOSILOMA TAI VUOSILOMAKORVAUS Olet oikeutettu vuosilomaan tai vuosilomakorvaukseeen. Vuosilomakorvaus maksetaan, jos et pidä tai voi pitää lomaa. Pääperiaate on, että jos työskentelet 35 tuntia tai 14 päivää kuukaudessa, sinulle kertyy lomaa 2 tai 2,5 päivää kuukaudessa työsuhteen kestosta riippuen. Lomanmääräytymisvuosi on Muista tarkistaa lomarahat palkkalaskelmasta. MUISTA PYYTÄÄ TYÖTODISTUS Työsuhteesi päätyttyä sinulla on oikeus saada työtodistus. Muista pyytää se. Voit saada sen myös jälkikäteen. 11

12 ALLE 18-VUOTIAALLE VUOTIAAN TYÖNTEKIJÄN MUISTILISTA. SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA Määritelty kunkin alan työehtosopimuksessa (työaikalaissa 8 h/vrk, 40 h/vko). ENIMMÄISTYÖAIKA 9 h/vrk, 48 h/vko. YLITYÖ Enintään 80 h/vuosi, poikkeusluvalla lisäksi 40 h/vuosi. TYÖAJAN SIJOITTELU Klo 6 22 (kotitaloustyössä klo 23 asti). 15 vuotta täyttänyt 2-vuorotyössä ammattikoulutuksen saamiseksi enintään klo 24 asti. KESKEYTYMÄTÖN VUOROKAUSILEPO 12 h/vrk VIIKKOLEPO 38 h/vko OPPIVELVOLLISEN TYÖAIKA KOULUAIKANA Vapaapäivinä 7 h/vrk, koulupäivinä 2 h/vrk, viikoittainen työaika yhteensä 12 h/vko. Koulupäivän ja työajan yhteispituus ei saa ylittää 8 h/vrk. ALKOHOLIN JA TUPAKAN MYYNTI Alle 18-vuotias saa myydä vain valvonnan alla. MUISTA TAUOT! 12

13 PAMIN PALVELUT OIKEUS SAADA ETUJA ON ETUOIKEUS. PAMIN JÄSENENÄ SAAT: PAMin työsuhde- ja jäsenneuvontapalvelut Oikeus- ja lakimiespalvelut Ansiosidonnaisen työttömyysturvan Luottamusmiehen tuen työpaikallasi Ilmaista koulutusta PAM-lehden 15 kertaa vuodessa Runsaasti muita jäsenetuja (mm. loma-osakkeita, alennusta polttoaineesta ja Cityshopparikortti) PAMIN JÄSENMAKSU ON VEROVÄHENNYSKELPOINEN PAMin jäsenmaksu on 1,5 % bruttopalkasta. Esim euron kuukausipalkasta jäsenmaksu on 15. Jäsenmaksun voi vähentää kokonaisuudessaan verotuksessa. Opiskelijajäsenyys on maksuton. 13

14 PALVELUNUMEROT Jäsenyys ja liittyminen Liittymiseen, PAMin jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat Jäsenten työsuhdeasiat Palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat Työttömyysturva Työttömyyteen ja työttömyyspäivärahaan liittyvät asiat Vaihde ALUETOIMISTOT Avoinna ma pe klo 9 16 * Avoinna ma pe klo 9 12 ja PÄIVYSTYSTOIMISTOT Helsinki-Uusimaa Siltasaarenkatu 6, 4. krs PL 54, Helsinki Jyväskylä * Kalevankatu 4, 2. krs Jyväskylä Kouvola * Urheilijankuja Kouvola Lahti Rautatienkatu 21 B, 3. krs Lahti Oulu Uusikatu Oulu Pori * Isolinnankatu 24, 3. krs Pori Tampere Aleksis Kiven k. 18 B, 3. krs Tampere Turku Yliopistonkatu 33 G, 4. krs Turku Vaasa Pitkäkatu 38 C Vaasa Hämeenlinna Turuntie 9 as Hämeenlinna Joensuu Kauppakatu 17 b, 3. krs Joensuu Kokkola Kauppatori 2, 2. krs Kokkola Kuopio Ajurinkatu Kuopio Rovaniemi * Rovakatu Rovaniemi Keskustoimisto Paasivuorenkatu 4 6 A PL 54, Helsinki 14

15 LIITY PAMIN JÄSENEKSI! Suku- ja etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Täyttämällä PAMin liittymiskortin liityt Palvelualojen ammattiliiton ja Palvelualojen työttömyyskassan jäseneksi. Samalla valtuutat työttömyyskassan perimään maksamastaan veronalaisesta etuudesta liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun. Lähiosoite Jäsenkortin tyyppi { } MOBIILIKORTTI { } MUOVIKORTTI Puhelinnumero Jäsenyytesi alkaa siitä päivästä, jolloin kirjallinen jäsenhakemuksesi on saapunut liittoon ja työttömyyskassaan. Aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, josta alkaen jäsenmaksusi on maksettu. Liittymispäivänä sinulla tulee olla voimassa oleva työsuhde, josta saat palkkaa. Saat kuukauden kuluessa jäsenkortin ja muuta materiaalia PAMista. Muistathan, että voit vähentää PAMin jäsenmaksun kokonaisuudessaan verotuksessasi. Jäsenmaksu 1,5 % maksetaan bruttotuloista. Ammattinimike (ei oppiarvo) Työnantajayrityksen virallinen nimi Omistan tai samassa taloudessa asuva perheenjäsen omistaa o Työpaikan nimi, jos eri kuin virallinen Työpaikan lähiosoite Edellisen ammattiliiton ja työttömyyskassan nimi sekä liittym Irrota, taita, sulje ja postita maksamme postimaksun. Päiväys ja allekirjoitus Mahdollinen jäsenyyden suosittelijan nimi ja jäsennumero tai { } Osoitetietojani ei saa luovuttaa suoramarkkinointiin.

16 nimi) Henkilötunnus Postinumero ja -toimipaikka Sähköpostiosoite Äidinkieli { } SUOMI { } RUOTSI { } MUU, MIKÄ? Postituskieli { } SUOMI { } RUOTSI { } ENGLANTI Ammattiosaston nro (PAM täyttää tarvittaessa) Y-tunnus perheenjäsen omistaa osittain tai kokonaan yrityksen, jossa työskentelen. { } KYLLÄ { } EI Työsuhteen alkamispäivä Postinumero ja -toimipaikka kassan nimi sekä liittymis- ja eroamisaika { } Valtuutan liiton irtisanomaan jäsenyyteni edellisestä liitosta/kassasta sekä liiton ja työttömyyskassan vaihdon yhteydessä luovuttamaan jäsenyyttä koskevat tietoni uuteen liittoon/kassaan. Liittymisaika { } TYÖNANTAJAPERINTÄ { } ITSEMAKSAVA imi ja jäsennumero tai syntymäaika oramarkkinointiin.

17 TÄÄLLÄ: tai soita Vastaanottaja maksaa postimaksun Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Keskustoimisto VASTAUSLÄHETYS

18

Työelämän pelisäännöt 1

Työelämän pelisäännöt 1 Työelämän pelisäännöt 1 Ammattiliittoon kuulumisesta on monta etua:» Palkka ja muut työehdot Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkoista ja muista työehdoista. Oman alan työehtosopimuksessa sovitaan,

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU Sisältö TUNNETKO TYÖEHTOSI? Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 1 Tasavertainen kohtelu... 1 Työsopimus... 2 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2007 2009... 3 Kertakorvaus... 3 Yleiskorotus... 3 Työkohtaiset

Lisätiedot

On oikeus kuulua Tehyyn. Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS.

On oikeus kuulua Tehyyn. Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS. On oikeus kuulua Tehyyn Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS. Sisältö 3 Tervetuloa tehyläisten joukkoon 4 Meitä on moneksi 5 Liittyminen 6 Jäsenedut 8 Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 10 Töihin

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Kesätyön pelisääntöjä 2012

Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä Kesätöissäkin on huomioitava työsuojeluasiat ja työehdot. Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18- vuotiasta työntekijää. Työhön voidaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Lyhyesti tietoa työelämästä

Lyhyesti tietoa työelämästä Lyhyesti tietoa työelämästä Työnhaku ja valmistautuminen Työnhakuun valmistautuminen, mieti o Mitä haluat työltäsi o Mitä koulutuksesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi mahdollistavat / mitä

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

EDUT OVAT VOIMASSA KOKO

EDUT OVAT VOIMASSA KOKO TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLI- LIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSE- NYYTESI ON KUNNOSSA. SAAT EDUT ESITTÄMÄLLÄ KORTIN ASIOIDESSASI ETUJA TARJOAVISSA YRITYKSISSÄ.

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017. Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut

TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017. Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017 Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys MATKAILU-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

OTSIKKO. Onko 12 tunnin työpäivä OK? Mitä jos minulle sattuu työtapaturma? Entä jos tulee ongelmia? Kuinka paljon palkkaa voi saada?

OTSIKKO. Onko 12 tunnin työpäivä OK? Mitä jos minulle sattuu työtapaturma? Entä jos tulee ongelmia? Kuinka paljon palkkaa voi saada? Onko 12 tunnin työpäivä OK? OTSIKKO sana Mitä jos minulle sattuu työtapaturma? www.metallinnuoret.fi oes Kuinka paljon palkkaa voi saada? Miksi pitää järjestäytyä? Entä jos tulee ongelmia? Metallialan

Lisätiedot

Tehyn Yhdysjäsenkansio

Tehyn Yhdysjäsenkansio Tehyn Yhdysjäsenkansio Tehyläinen tottakai Tehy, koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asialla Ammattiosasto on yhteinen juttu Yhdysjäsenkansio 2013 1 Yhdysjäsenkansio 2013 3 Pulmia työsuhteessasi?

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISBN 952-00-1493-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Hermes, Tampere 2004

Lisätiedot

1.12.2013 31.1.2017. Kiinteistöpalveluala

1.12.2013 31.1.2017. Kiinteistöpalveluala TASKUTES 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalveluala Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.12.2013 31.1.2017 Sisällys KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖEHDOT...3 MIKÄ ON PAM...3 JÄSENYYS...3

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa.

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. Jäsennumero Nimi Osasto Liittymisaika liittoon Liittymisaika työttömyyskassaan 1. liitto 1. työttömyyskassa JÄSENEN EDUT 2014 Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.4.2010 30.9.2012 soveltamisala työsuhde työaika palkka poissaolot vuosiloma matkat paikallinen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Rakennusliiton kotisivut: www.rakennusliitto.fi

Rakennusliiton kotisivut: www.rakennusliitto.fi OPAS rakennusalan LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville 2013 Tämä opas on tarkoitettu talonrakennusalan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille/yhteysmiehille. Työntekijöiden edustusjärjestelmäsopimus

Lisätiedot