TASKUTES Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017. Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut"

Transkriptio

1 TASKUTES Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut

2

3 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimuksen keskeiset määräykset

4 Sisällys MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUIDEN TYÖEHDOT...3 MIKÄ ON PAM...5 JÄSENYYS...5 MIKÄ ON TYÖEHTOSOIMUS...5 MIKÄ ON TYÖSOPIMUS...6 TÄMÄ SINUN TULEE AINAKIN TIETÄÄ TYÖEHTOSOPIMUKSESTA...7 Koeaika... 7 Irtisanomisajat... 7 Harjoittelija... 8 Koululaiset... 8 Kokemusvuodet... 9 Työaika... 9 Osa-aikatyöntekijät... 9 JP-päivät (juhla- ja pyhäpäivät) Lisätyö Ylityö Korotettu palkka Työntekijän sairastuminen Äitiys-, isyys- ja adoptiovapaan palkka Vuosiloma ja vuosilomakorvaus Lomaltapaluuraha Alle 10-vuotiaan lapsen äkillinen sairastuminen Työasut Ruokatauko ja tauotus Ravintoetu Yötyömatkat TYÖNTEKIJÖIDEN KUUKAUSI- JA TUNTIPALKAT...16 Palkkaratkaisu Palkkaratkaisu Palkkaryhmät ESIMIESTEN KUUKAUSI- JA TUNTIPALKAT...21 Palkkaratkaisu Palkkaratkaisu Palkkaryhmät Taskutes

5 MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUIDEN TYÖEHDOT Työntekijöiden työ- ja palkkaehdot muodostuvat työlakien, työehtosopimuksen ja henkilökohtaisen työsopimuksen perusteella. Järjestöjen solmimilla työehtosopimuksilla on monista asioista sovittu paremmin kuin laissa. Työehtosopimuksella on esimerkiksi sovittu viisipäiväinen työviikko, kun työaikalain mukaan työviikossa on vain yksi vapaapäivä. Työsopimuslaki ei liioin määrää vähimmäispalkkaa, ei tunne työaikalisiä, olosuhdelisiä, työasuja eikä lomarahaa. PAM on neuvotellut Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelujen työntekijöille paremmat työehdot kuin pelkät työlait antaisivat. 3

6 Tässä muutama esimerkki siitä, mitä hyötyä työehtoso-opimuksesta sinulle on: Asia Työehtosopimus Laki Palkat Vähimmäispalkat (ks. taulukot) Palkankorotukset Liitto sopii Ei Työaikalisät Liitto sopii Ei Enimmäistyöaika 111 t / 3 vkoa 120 t / 3 vkoa Vapaapäivät 2 päivää / vko + ylimääräiset vapaapäivät (JP) Ei 1 päivä (35 tuntia) / vko Työpäivän pituus Enintään 10 tuntia Enintään 15 tuntia Työvuorolistat Muutetaan vain yhdessä sopimalla Sairausajan palkka 1 56 päivää 1 9 päivää Äitiysvapaan palkka palkan ja äitiysrahan erotus 3 kuukaudelta Lomaltapaluuraha 50 % lomapalkasta Ei Työnantajalla oikeus muuttaa töihin liittyvästä painavasta syystä Ei 4 Taskutes

7 MIKÄ ON PAM Palvelualojen ammattilitto PAM neuvottelee yksityisten palvelualojen työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja. JÄSENYYS Kun olet työssä PAMin edustamalla alalla, liity jäseneksi. Jäsenyys tuo mukanaan muiden etujen lisäksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Jäsenmaksu on 1,5 % bruttopalkasta. Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa. PAMin aloille opiskeleva voi liittyä opiskelijajäseneksi. Opiskelijajäsen maksaa jäsenmaksua vain mahdollisista palkkatuloista. Jäseneksi liittyminen on helppoa: mene osoitteeseen ja täytä lomake. MIKÄ ON TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on solminut Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan sopimuksen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa. Työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavissa vähimmäisehdoista, mm. palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista ja vuosiloman antamisesta. PAMin neuvotteleman työehtosopimuksen palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita ei saa alittaa. On hyvä pitää mielessä, että henkilökohtaista 5

8 työsopimusta ei voi sopia heikommin ehdoin kuin työehtosopimusta. Sopimus on yleissitova, joten kaikkien alan työnantajien on noudatettava vähintään sen ehtoja työntekijöihinsä. Taskutessin on koottu Matkailu-, ravintola- ja vapaa-aajan palveluita koskevan työehtosopimuksen keskei-eisimpiä määräyksiä. Yksityiskohtaiset määräykset ovat varsinaisessa työehtosopimuksessa. Jos olet jäsen, voit tilata työehtosopimuksen maksutta a osoitteesta Työehtosopimus löytyy myös sähköisenä osoitteessa Jos tarvitset enemmän ja tarkempaa tietoa työehdoista, ota yhteys työpaikkasi luottamusmieheen. Voit myös soittaa PAMin työsuhdeneuvontanumeroon MIKÄ ON TYÖSOPIMUS Työsopimus sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Työsopimuksessa tulee noudattaa vähintään työehtosopimuksen määräyksiä. Työntekijän kannalta parem-mista työ- ja palkkaehdoista on mahdollista a sopia. Työsopimus on hyvä tehdä aina kirjallisesti. Työsopimusta tehtäessä sovitaan selkeästi: mitkä ovat työtehtäväsi mikä on palkkasi mikä on työaikasi tai vähimmäistyöaikasi 6 Taskutes

9 milloin työsuhteesi alkaa (ja milloin määräaikainen työsuhde päättyy). mikä on koeaikasi mikä on työpaikkasi (työssäkäyntialue) työpaikkaruokailu Valmiiksi painettuja työsopimuslomakkeita saat liiton toimistoista ja PAMin verkkosivuilta Tarkemmat määräykset alan työehdoista löytyvät työehtosopimuksesta. TÄMÄ SINUN TULEE AINAKIN TIETÄÄ TYÖEHTOSOPIMUKSESTA Koeaika toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevat: enintään 4 kk määräaikaisissa työsuhteissa olevat: enintään 4 kk, mutta kuitenkin enintään puolet työsuhteen kestosta Irtisanomisajat Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen: Työsuhde kestänyt alle 5 vuotta Irtisanomisaika 1 kk alle 10 vuotta alle 15 vuotta yli 15 vuotta 2 kk 3 kk 4 kk 7

10 Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen: Työsuhde kestänyt Irtisanomisaika (esimiehillä aina 1 kk) alle 10 vuotta 14 vrk yli 10 vuotta 1 kk Esimiehen irtisanoutumisaika on 1 kuukausi. Määräajaksi sovitut työsopimukset ovat voimassa mää-äräajan, esim Työsopimuksen määräaikaisuudelle täytyy olla aina työehtosopimuksen mukainen perusteltu syy, esim. sijaisuus. Harjoittelija Tullessaan alalle ensi kertaa työntekijällä on harjoitteluaika, joka on kuusi kuukautta. Mikäli työntekijällä on tehtävän edellyttämä koulutus, harjoitteluaika on kaksi kuukautta. Harjoittelijan palkka on 80 % kyseisen työtehtävän mukaisesta, 0 2 vuoden palkkataulukosta. Esimiehillä ei voi olla harjoitteluaikaa, vaan joittelijalle maksetaan vähintään tehtävää vastaavan an esimieshar- työntekijäpalkkaryhmän mukaista palkkaa. Koululaiset Peruskoulun ja lukion oppilaalle voidaan maksaa koululaisen palkkaa enintään kahdelta kuukaudelta. udelta. Koululaisen palkka on 70 % asianomaisen palkkaryhmän palkasta. 8 Taskutes

11 Kokemusvuodet tai sen jälkeen alkaneissa työsuhteissa huomioidaan työntekijän aikaisempi työkokemus vastaavista tehtävistä. Ennen alkaneissa työsuhteissa sovelletaan edelleen palvelusvuosijärjestelmää. Työaika Säännöllinen työaika on 111 tuntia kolmessa viikossa. Käytössä on kolme työajan tasoittumisjärjestelmää, jotka on tarkoitettu kokoaikatyöntekijöille: työaika tasoittuu enintään kuuden (6) kolmiviikkoisjakson aikana 111 tunniksi, ja yksittäisen kolmiviikkoisjakson säännöllinen työaika saa olla enintään 129 tuntia työaika tasoittuu enintään yhdeksän (9) kolmiviikkoisjakson aikana 111 tunniksi, ja yksittäisen kolmiviikkoisjakson työaika saa olla enintään 135 tuntia. Järjestelmän käyttöönotosta pitää sopia työehtosopimuksen 30 :n mukaisesti. paikalliseen sopimiseen perustuva vuosityöaikajärjestelmä (ns. työaikapankki). ( Katso tarkemmin työehtosopimuksista.) Osa-aikatyöntekijät Työnantaja ja osa-aikatyöntekijä sopivat joko kiinteästä kolmiviikkoisjakson vähimmäistyöajasta tai keskimääräisestä kolmiviikkoisjakson vähimmäistyöajasta. 9

12 Kiinteän vähimmäistyöajan tulee toteutua jokaisella kolmiviikkoisjaksolla. Vuoden tarkastelujaksot Kolmiviikkoisjakso alkaa Kolmiviikkoisjakso päättyy Taskutes (Määräys voimassa alkaen.) Jos työnantaja a ja työntekijä ovat sopineet keskimääräisestä kolmen kon jakson työajasta, tulee sovitun työajan toteutua vuoden pituisena jaksona, ellei lyhyemmästä tarkastelujaksosta työpaikkakohtaisesti toisin sovita. vii- Tarkastelu toteutetaan kokonaisilta kolmiviikkoisjaksoilta tammikuusta tammikuuhun. Kolmiviikkoisjaksojen sojen lukumäärä Työtuntien tarkastelu tehdään kahden kuukauden uden kuluessa tarkastelujakson päättymisestä. Työajan ollessa ilman perusteltua syytä työsopimuksessa sovittu työaikaa pidempi, tulee työaika sopia toteutunutta työaikaa vastaavaksi. Alle vuoden määräaikaisissa työsuhteissa sovitun keskimääräisen vähimmäistyöajan tulee toteutua työsuhteen aikana.

13 Jos toteutunut työaika ei ole vähintään sovitun mukainen, on työnantaja velvollinen maksamaan saamatta jääneitä työtunteja vastaavan korvauksen. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos sovittu tuntimäärä on jäänyt toteutumatta työntekijästä johtuvasta syystä tai palkattoman poissaolon vuoksi. JP-päivät (juhla- ja pyhäpäivät) Jos työntekijä on työskennellyt vähintään yhden työvuoron sellaisella viikolla, jolla on loppiainen, pitkäperjantai, vapunpäivä, helatorstai, juhannuspäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto tai joulupäivä, ansaitsee hän palkallisen vapaapäivän (JP-vapaa). Työvuoroksi rinnastetaan myös tasoitusvapaa, viikolta toiselle siirretty X-päivä, JP-vapaa ja lomaltapaluurahavapaa. JP-vapaan ansaitseminen edellyttää vähintään yhden kuukauden kestänyttä työsuhdetta ennen juhla- ja pyhäpäivää (esim. itsenäisyyspäivää). Lisätyö Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä osa-aikaiselle työntekijälle 111 tuntiin asti / kolmiviikkoisjakso, ennen kuin työtä tekemään otetaan uusi työntekijä. Työpaikalla on suositeltavaa sopia lisätyön tarjoamisen pelisäännöistä. 11

14 Ylityö Ylityötä on se työ, jota tehdään kolmen viikon jaksossa 120 työtunnin jälkeen. Korotettu palkka 50 % korotettu palkka: ylityökorvaus 120 t / 3 vkoa ylittävältä osalta 18 ensimmäiseltä tunnilta lisävapaapäivänä (X) tehty työ aattokorvaukset: klo jälkeen uudenvuodenaattona, pääsiäislauantaina, vappu-, juhannus- ja jouluaattona tehty työ 100 % korotettu palkka: ylityökorvaus (120 t + 18 t =) 138 t / 3 vkoa jälkeen tehty työ viikkolepopäivänä (V) tehty työ sunnuntaina tai muuna kirkollisena pyhänä sekä itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehty työ Huom! Työajan tasoittumisjärjestelmien osalta sovelletaan erilaisia ylityömääräyksiä. Ks. TES. Työntekijän sairastuminen Työsuhteen kesto sairastumishetkellä Palkallisen jakson pituus 1 2 kk sairausvakuutuslain mukainen karenssiaika päivää 12 Taskutes

15 yli 2 kk yli 3 vuotta yli 5 vuotta yli 10 vuotta 28 päivää 35 päivää 42 päivää 56 päivää Äitiys-, isyys- ja adoptiovapaan palkka Äitiys- tai adoptiovapaalle jäävälle maksetaan peruspalkan ja sairausvakuutuslain mukaisen vanhempainetuuden erotus kolmelta kuukaudelta ja isyysvapaalle jäävälle kuuden arkivapaan pituiselta jaksolta. Vuosiloma ja vuosilomakorvaus Työntekijä ansaitsee lomaa täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden ( ) loppuun mennessä alle vuoden 2 arkipäivää vähintään vuoden 2,5 arkipäivää Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana a. työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivänä b. työntekijä on ollut työssä vähintään 35 tuntia. Lomaa kerryttävät myös vuosilomalain tarkoittamat työssäolon veroiset päivät / työssäolon veroinen aika (esim. sairausloma tietyltä osin). Työntekijä ansaitsee lomaa joko a- tai b-vaihtoehdon mukaan. Työntekijä 13

16 ansaitsee lomaa a-vaihtoehdon mukaan, mikäli työskentelee työsopimuksensa mukaan kaikkina kalenteri-erikuukausina vähintään 14 päivää kuukaudessa. Työnantaja on velvollinen maksamaan ansaituilta a silomapäiviltä vuosilomapalkan. Jos työntekijä työskentelee niin harvoina päivinä tai niin lyhyen ajan, ett- eivät edellä kerrotut loman ansaintaehdot täyty, on hänellä oikeus saada lomapalkkaa vastaava lomakorvaus. vuo- Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosilomapalkan sijasta vuosilomakorvaus pitämättä jääneen vuosiloman osalta. Lomapalkan ja lomakorva-auksen laskenta ks. TES. Alle 10-vuotiaan lapsen äkillinen sairastuminen Palkka maksetaan enintään 3 päivältä. Lomaltapaluuraha Lomaltapaluuraha on 50 % loma-ajan palkasta, ja a se maksetaan loman päättymistä seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Työasut Työasun tulee olla siisti ja asianmukainen. Työnantaja aja luovuttaa työntekijän käyttöön työaikana edellyttämänsä ns. erityisen työasun tai terveydenhuoltoasejotuksen tarkoittaman työasun. Työasu on erityinen, työnantaja esittää siihen vaatimuksia. 14 Taskutes

17 Ruokatauko ja tauotus Työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijälleen tilaisuus aterioida työaikana, jos työpäivän pituus ylittää 6 tuntia. Yhtäjaksoisesti kuormittavassa työssä tai työssä, joka vaatii jatkuvaa paikallaan oloa, työnantajan on järjestettävä tilapäinen poistuminen tällaisesta työpisteestä. Tämä koskee myös alle 6 tunnin työvuoroja. Yli 4 tunnin työvuorossa on lisäksi annettava vähintään yksi kahvitauko. Jos tämä ei ole töiden järjestelyistä johtuen mahdollista, työntekijällä pitää olla mahdollisuus nauttia virvokkeita työn lomassa. Ravintoetu Ravintoedun raha-arvo on ,19 euroa. (Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,58 euroa ateriaa kohden.) Yötyömatkat Mikäli työntekijän työaika alkaa tai päättyy klo 23:n ja klo 06:n välisenä aikana, eikä hän voi kulkea työmatkoja julkisilla kulkuvälineillä, omalla tai puolisonsa autolla, polkupyörällä tai muulla tavalla, on työnantajalla velvollisuus järjestää työntekijälle kuljetus. 15

18 TYÖNTEKIJÖIDEN KUUKAUSI- JA TUNTIPALKAT PALKKARATKAISU Työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Kuukausipalkkoja korotetaan 20 euroa. Tuntipalkkoja korotetaan 13 senttiä. KUUKAUSI- JA TUNTIPALKAT TYÖNTEKIJÄT (9,92) 0 2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v 1622 (10,20) 1665 (10,47) 1711 (10,76) (10,01) 1633 (10,27) 1677 (10,55) 1723 (10,84) (10,50) 1714 (10,78) 1757 (11,05) 1801 (11,33) (10,98) 1790 (11,26) 1840 (11,57) 1894 (11,91) (11,35) 1840 (11,57) 1880 (11,82) 1922 (12,09) 16 Taskutes

19 Ilta- ja yötyölisät Iltatyölisä (klo ) Yötyölisä (klo ) 1,05 euroa/tunti 2,06 euroa/tunti Sunnuntaina ja pyhäpäivisin lisät maksetaan kaksinkertaisina (TES 17 ). Päivittäistavaramyymälälisä arkisin klo ,82 euroa/tunti sunnuntaina, kirkollisina juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä klo ,64 euroa/tunti arkisin ja pyhäpäivisin klo ,64 euroa/tunti Varavastaavan lisän perusteena oleva hovimestarin taulukkopalkka 0 2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v 2006 (12,62) 2062 (12,97) 2124 (13,36) 2186 (13,75) 17

20 PALKKARATKAISU Työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tunti-tipalkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta a lukien 0,4 prosenttia. KUUKAUSI- JA TUNTIPALKAT TYÖNTEKIJÄT 0 2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v (9,96) 1628 (10,24) 1672 (10,52) 1718 (10,81) (10,04) 1640 (10,31) 1684 (10,59) 1730 (10,88) (10,55) 1721 (10,82) 1764 (11,09) 1808 (11,37) (11,03) 1797 (11,30) 1847 (11,62) 1902 (11,96) (11,40) 1847 (11,62) 1888 (11,87) 1930 (12,14) Ilta- ja yötyölisät Iltatyölisä (klo ) Yötyölisä (klo ) 1,06 euroa/tunti 2,09 euroa /tunti Sunnuntaina ja pyhäpäivisin lisät maksetaan kaksinkertaisina (TES 17 ) 18 Taskutes

21 Päivittäistavaramyymälälisä arkisin klo ,85 euroa/tunti sunnuntaina, kirkollisina juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä klo ,70 euroa/tunti arkisin ja pyhäpäivisin klo ,70 euroa/tunti Varavastaavan lisän perusteena oleva hovimestarin taulukkopalkka 0 2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v 2014 (12,67) 2070 (13,02) 2132 (13,41) 2195 (13,81) 19

22 PALKKARYHMÄT 1 Aputyöntekijä, pikkolo 2 Tarjoilija, kassa, myyjä, kokki, huolto- ja liikenneasematyöntekijä,, keilahallityöntekijä (kahvilat, pikaruokaravintolat sekä ravinto-lat, joissa ei anniskella lainkaan tai joissa anniskellaan enintään än 4,7-tilavuusprosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuo-mia, keskiolutravintolat ) Siivooja, allasvalvoja, autolla tapahtuva tuotteiden kuljetus- ja jakelutyö, aulapalvelutyöntekijä, leirintäaluetyöntekijä 3 Henkilöstöravintolan kokki (ei anniskella yli 4,7-tilavuuspro-senttisia alkoholijuomia) Kerroshoitaja, eines- ja valmistuskeittiön kokki, leipuri 4 Tarjoilija, kokki, kylmäkkö, huolto- ja liikenneasematyöntekijä, keilahallityöntekijä (anniskelupaikat, joissa anniskellaan yli 4,7-tilavuusprosenttisia ttisia alkoholijuomia, A- ja B-anniskeluravintolat tms.) Vahtimestari, järjestyksenvalvoja, huoltomies, puhelunvälittä-jä, vastaanottoapulainen, karaoketyöntekijä, kokousjärjestelijä, ä, hyvinvointityöntekijä (esim. kunto-ohjaaja, personal trainer,, jalkojenhoitaja), harraste- ja tapahtumatyöntekijä (esim. kunto-salin ohjaaja, vapaa-ajanohjaaja, roudari, hallinrakentaja, caddie master), kosmetologi, liikunnanohjaaja, hieroja 5 Majoitusliikkeen vastaanottovirkailija, portieeri, fysioterapeutti 20 Taskutes

23 ESIMIESTEN KUUKAUSI- JA TUNTIPALKAT PALKKARATKAISU Esimiesten henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Kuukausipalkkoja korotetaan 20 euroa. Tuntipalkkoja korotetaan 13 senttiä. KUUKAUSI- JA TUNTIPALKAT ESIMIEHET (11,59) 0 2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v 1895 (11,92) 1952 (12,28) 2011 (12,65) (12,18) 1991 (12,52) 2054 (12,92) 2113 (13,29) (12,62) 2062 (12,97) 2124 (13,36) 2186 (13,75) (12,72) 2079 (13,08) 2143 (13,48) 2205 (13,87) (13,36) 2184 (13,74) 2254 (14,18) 2322 (14,60) (14,27) 2322 (14,60) 2378 (14,96) 2436 (15,32) 21

24 Ilta- ja yötyölisät Iltatyölisä (klo ) Yötyölisä (klo ) 1,05 euroa/tunti 2,06 euroa /tunti Päivittäistavaramyymälälisä arkisin klo ,82 euroa/tunti sunnuntaina, kirkollisina juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä klo ,64 euroa/tunti arkisin ja pyhäpäivisin klo ,64 euroa/tunti Sunnuntaina ja pyhäpäivisin lisät maksetaan kaksinkertaisina (TES 16 ). PALKKARATKAISU Esimiesten henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,4 %. 22 Taskutes

25 KUUKAUSI- JA TUNTIPALKAT ESIMIEHET 0 2 v yli 2 v yli 5 v yli 10 v (11,64) 1903 (11,97) 1960 (12,33) 2019 (12,70) (12,23) 1999 (12,57) 2062 (12,97) 2121 (13,34) (12,67) 2070 (13,02) 2132 (13,41) 2195 (13,81) (12,77) 2087 (13,13) 2152 (13,53) 2214 (13,92) (13,41) 2193 (13,79) 2263 (14,23) 2331 (14,66) (14,33) 2331 (14,66) 2388 (15,02) 2446 (15,38) Ilta- ja yötyölisät Iltatyölisä (klo ) Yötyölisä (klo ) 1,06 euroa/tunti 2,09 euroa /tunti Sunnuntaina ja pyhäpäivisin lisät maksetaan kaksinkertaisina (TES 16 ). 23

26 Päivittäistavaramyymälälisä arkisin klo ,85 euroa/tunti sunnuntaina, kirkollisina juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä klo ,70 euroa/tunti arkisin ja pyhäpäivisin klo ,70 euroa/tunti 24 Taskutes

27 PALKKARYHMÄT 1 Vuoropäällikkö (kahvilat, pikaruokaravintolat sekä ravintolat, joissa ei anniskella lainkaan tai joissa anniskellaan enintään 4,7-tilavuusprosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia, keskiolutravintolat tms.) 2 Kerroshoito- ja siivouspäällikkö, baarimestari 3 Vuoropäällikkö ja -mestari, hovimestari (anniskelupaikat, joissa anniskellaan yli 4,7-tilavuusprosenttisia alkoholijuomia, A- ja B-anniskeluravintolat tms.) Vastaanottopäällikkö 4 Kahvilan päällikkö, henkilöstöravintolan päällikkö, hallipäällikkö (kahvilat, pikaruokaravintolat sekä ravintolat, joissa ei anniskella lainkaan tai joissa anniskellaan enintään 4,7-tilavuusprosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia, keskiolutravintolat tms.) 5 Keittiömestari 6 Ravintolapäällikkö, anniskeluravintolan vastaava hoitaja (anniskelupaikat, joissa anniskellaan yli 4,7-tilavuusprosenttisia alkoholijuomia, A- ja B-anniskeluravintolat tms.) 25

28 Jäsenyys ja liittyminen Työsuhdeasiat Työttömyysturvaneuvonta Vaihde

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus

Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Mediarinki Oy:n palveluksessa olevien

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto: Yksin ei riitä rahkeet 2. Virvon työsuhde- ja palkanlaskentapalvelut 3. Asiantuntija-artikkeli:

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014

Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014 * Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 6 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 YLEISTÄ... 7 3.1 Miehistön pätevyys... 7 3.2

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot