Kunnanvirastossa klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00"

Transkriptio

1 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 2 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävillä v 2014 Laskujen hyväksyminen sivistyslautakunnan toimialalla Vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunnan talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta vuonna 2014 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Sivistystoimen taloudellinen tilanne Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Esiopetuksen oppilaiden työpäivät lukuvuonna Ilmoittautuminen Luvian peruskouluun/esiopetukseen Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työsuhteen täyttölupa ja työsuhteen täyttäminen Koulunkäyntiavustajan työsuhteen täyttölupa ja työsuhteen täyttäminen Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tiedoksisaattoasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kunnanvirastossa klo Maria Hollmén Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

2 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivltk. 1 Kuntalain 58 :n mukaan sivistyslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Sivistyslautakunnan kokous on kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu/esityslista sivistyslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja sen edustajalle ja kunnanjohtajalle. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Sivltk. 2 Sivistyslautakunnan pöytäkirja tarkistetaan välittömästi kokouksen jälkeen, jollei muuta sovita (sivltk. 107, ). Sivistyslautakunta päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi Tarja Helmisen ja Kristiina Isokorven. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Tarja Helminen ja Kristiina Isokorpi.

3 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ V Sivltk. 3 Luvian kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen voi tapahtua vasta sitten, kun pöytäkirja on tarkastettu. Kun pöytäkirja on tarkastettu ja asetettu nähtäväksi, alkaa myös oikaisuvaatimus- tai valitusaika. Nähtävillä oloajaksi riittää yhdenkin päivän virka-aika. Lautakunnan pöytäkirja on yleisesti nähtävänä myös kunnan kotisivuilla Sivistyslautakunta päättää, että: 1) sivistyslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä niiltä osin kuin se on julkinen, kokousta seuraavana maanantaina kunnanviraston neuvonnassa. 2) nähtävillä pitämisaika ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, kotisivuilla ja kuntatiedotteessa.

4 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 5 LASKUJEN HYVÄKSYMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMIALALLA Sivltk. 4 Luvian kunnan vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on laskujen hyväksymisestä määrätty seuraavaa: Ostolaskujen asiatarkastus ja hyväksyminen tapahtuu sähköisesti Logican Rondo järjestelmällä. Lautakunta tai muu kunnan viranomainen määrää vuosittain henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Menotositteiden hyväksyjiksi määrätään ainoastaan tilivelvollisiksi määriteltyjä viranhaltijoita. Laskun hyväksyjän vastuualue määritellään talousarvioasetelman (talousarviokirjassa) mukaisesti. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa pääsääntöisesti olla sama henkilö. Talousarvioissa sivistyslautakunnan alaisuudessa ovat seuraavat tulosalueet: hallinto, perusopetus, muu koulutus, kirjastotoimi, lasten päivähoito ja esiopetus. Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalla on hyväksymisoikeus kaikkiin kunnan laskuihin. Sivistyslautakunta päättää antaa toimialansa laskujen hyväksymisoikeuden seuraaville viranhaltijoille: Koko toimiala, myös investoinnit Sivistystoimen hallinto Perusopetus Muu koulutus Kirjasto Lasten päivähoito ja esiopetus hallintojohtaja hallintojohtaja rehtori hallintojohtaja kirjastonjohtaja päivähoidon johtaja ja päiväkodin johtaja

5 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 6 VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Sivltk. 5 Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion. Tällöin valtuusto päätti määrärahat ja toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet tehtäväalueittain. Toimielinten tehtävänä on nyt jakaa käyttösuunnitelmissaan valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot edelleen tehtäväalueen alaisille osastoille ja kustannuspaikoille ja investointiosan määrärahat kohteille osamäärärahoiksi. Valtuusto on vahvistanut sivistyslautakunnalle määrärahat seuraaville tulosalueille: hallinto, perusopetus, muu koulutus, kirjasto ja lastenpäivähoito ja esiopetus Liitteenä on ehdotus sivistyslautakunnan käyttösuunnitelmaksi. Sivistyslautakunta päättää vahvistaa käyttösuunnitelmansa liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin Pöytäkirjan liitteenä nro 1 sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma.

6 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 7 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA VUONNA 2014 Siv.ltk. 6 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan määrärahojen toteutumaraportit tuodaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille joka kuukaudelta. Kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan talousarvion määrärahojen sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille 3 kertaa vuodessa: Ajalta touko- kesäkuussa Ajalta syys- lokakuussa Tilinpäätös hallitukselle maaliskuussa, valtuustolle touko kesäkuussa. Toimintakertomus lautakunnilta helmikuussa Esittelijöiden tulee lisäksi informoida toimielimiä käyttösuunnitelmien toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisen seurannan tiedoksi.

7 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 8 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Sivltk. 7 Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman. Hyväksyessään talousarvion valtuusto antoi toimielimille tehtäväalueittaiset määrärahat, tuloarviot sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Hallintosäännön 36 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa tehtäväalueittain määrärahat ja toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Hallintosäännön 37 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Kunnanhallitus antoi lautakunnille ja viranhaltijoille tarkempia ohjeita siitä, miten talousarvion toteuttamisessa on meneteltävä. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan Talousarvion täytäntöönpanoohjeet ovat esityslistan liitteenä. Sivistyslautakunta merkitsee täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2014 tietoonsa saatetuksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Riikka Ritala-Laaksonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo

8 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 9 SIVISTYSTOIMEN TALOUDELLINEN TILANNE Siv.ltk. 8 Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan jokaisella hallintokunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintaansa niin, että määrärahat riittävät. Kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan talousarvion määrärahojen sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi toteutetaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille seuraavasti: Ajalta Ajalta touko-kesäkuussa syys-lokakuussa Esittelijöiden tulee lisäksi informoida toimielimiä käyttösuunnitelmien toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Liitteenä on sivistyslautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva toteutumaraportti Toimintamenoista on toteutunut 11 kuukauden aikana euroa eli 90,4 % (ajan mukaan laskettu 91,7 %). Toimintatuloja on kertynyt eli 88,5 %. Sivistyslautakunta merkitsee määrärahojen toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

9 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 10 LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT Siv.ltk. 9 Perusopetuksessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuonna on 188 työpäivää. Perusopetuslain mukaan koulutyö alkaa elokuussa ja loppuu v viikon 22 lauantaina Esityslistan liitteenä Rehtori Tommi Aallon tekemä ehdotus lv työ- ja loma-ajoista. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lv Luvian peruskoulun työ- ja loma-ajat. Keskustelun kuluessa Tarja Helminen ehdotti Jari Palmun kannattamana, että lukuvuosi aloitetaan maanantaina ja 2 koulupäivää sijoitetaan kevätlukukaudella lauantaipäiviin ja Helatorstain jälkeinen perjantai on koulupäivä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja teki ehdotuksen kädennostoäänestyksestä, joka hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai 4 ääntä (Hollmén, Isokorpi, Nordberg ja Toroska) ja Helmisen ehdotus 4 ääntä (Helminen, Palmu, Paunikallio, Ritala- Laaksonen). Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen esittelijän pohjaehdotuksen. Pöytäkirjan liitteenä nro 2 peruskoulun työ- ja loma-ajat.

10 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 11 ESIOPETUKSEN OPPILAIDEN TYÖPÄIVÄT LUKUVUONNA Siv.ltk. 10 Esiopetus kestää yhden lukuvuoden ja sen laajuus on vähintään 700 tuntia / vuosi. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville oppilaille järjestettävä esiopetus kestää kaksi vuotta. Esiopetusta annetaan päivittäin vähintään neljä tuntia ja esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti samoja työ- ja loma-aikoja kouluopetuksen kanssa, lukuun ottamatta koulun lauantaityöpäiviä ja mahdollisia lomanpidennyksiä. Esiopetuksen viimeinen työpäivä on viimeistään toukokuun viimeinen arkipäivä. Jos esiopetus alkaa ja päättyy , työpäivien määräksi lukuvuonna tulee 178 ja tuntimääräksi 712 tuntia. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä. Liitteenä on esiopetuksen työpäivät lukuvuonna Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuonna ) Esiopetus alkaa ja päättyy ) Esiopetusta annetaan 4 tuntia päivässä yhteensä 712 tuntia 3) Esiopetuksen työpäivät ovat liitteen mukaiset. Pöytäkirjan liitteenä nro 3 esiopetuksen työpäivät.

11 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 12 ILMOITTAUTUMINEN LUVIAN PERUSKOULUUN / ESIOPETUKSEEN Sivltk. 11 Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen on keskiviikkona klo Esiopetukseen ilmoittaudutaan päiväkoti Kuunarissa, Tasalantie 3 ja perusopetukseen "Nappikoulussa", Kirkonkylän koululla. Maksuttomaan esiopetukseen ilmoitetaan v syntyneet lapset ja peruskouluun on ilmoitettava kaikki ne lapset, jotka ovat syntyneet v tai sitä ennen, eivätkä ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Kouluun ja esikouluun tutustumispäivä (oppilaille) on torstai Sivistyslautakunta merkitsee ilmoittautumisen peruskouluun ja esiopetukseen tietoonsa saatetuksi.

12 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 13 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA JA TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Sivltk. 12 Salme Virta on irtisanoutunut aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävästään lukien. Eija Länsiniemi-Kuusinen on työskennellyt aamu- ja iltapäivätoiminnassa eripituisin määräaikaisin työsopimuksin syksystä 2009 lähtien. Tänä aikana hän on oppisopimuksella pätevöitynyt aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan viran tai toimen tullessa avoimeksi, tulee sen täyttämiseen pyytää kunnanhallitukselta lupa. Sivistyslautakunta päättää 1) pyytää kunnanhallitukselta luvan aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan toimen täyttämiseen 2) valita Eija Länsiniemi-Kuusisen aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan vakituiseen työsuhteeseen lukien mikäli kunnanhallitus myöntää toimen täyttöluvan. Keskustelun kuluessa Jari Palmu ehdotti Tarja Helmisen kannattamana, että kunnanhallitukselta pyydetään lupa toimen täyttämiseen, jonka jälkeen toimi täytetään normaalilla hakumenettelyllä 1.8. lukien. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja teki ehdotuksen kädennostoäänestyksestä, joka hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai 5 ääntä (Hollmén, Isokorpi, Nordberg, Ritala- Laaksonen ja Toroska) ja Palmun ehdotus 3 ääntä (Helminen, Palmu, Paunikallio). Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen esittelijän pohjaehdotuksen.

13 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 14 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA JA TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Siv.ltk 13 Perhepäivähoitaja Kaarina Kallio on irtisanoutunut tehtävästään lukien. Työsuhde muutettiin kunnanhallituksen päätöksellä koulunkäyntiavustajan työsuhteeksi. Työsuhde jätettiin tuolloin täyttämättä vakinaisesti. Tointa on hoitanut määräaikaisin työsuhtein koulunkäyntiavustaja Anne Fagerlund. Hän on työskennellyt Luvian kunnan palveluksessa useissa eri määräaikaisissa tehtävissä yhteensä yli kuuden vuoden ajan, koulunkäyntiavustajana vuodesta 2010 lukien. Toimen työnkuvaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkerhossa työskentely iltapäivisin sekä koulujen loma-aikana työntekijä voidaan sijoittaa työtehtäviin muihin kunnan toimintoihin. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan viran tai toimen tullessa avoimeksi, tulee sen täyttämiseen pyytää kunnanhallitukselta lupa. Sivistyslautakunta päättää 1) pyytää kunnanhallitukselta luvan toimen täyttämiseen 2) valita koulunkäyntiavustajan vakituiseen toimeen Anne Fagerlundin alkaen mikäli kunnanhallitus myöntää luvan toimen täyttämiseen. Keskustelun kuluessa Tarja Helminen ehdotti Jari Palmun kannattamana, että kunnanhallitukselta pyydetään lupa toimen täyttämiseen, jonka jälkeen toimi täytetään normaalilla hakumenettelyllä 1.8. lukien. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja teki ehdotuksen kädennostoäänestyksestä, joka hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai 5 ääntä (Hollmén, Isokorpi, Nordberg, Ritala- Laaksonen ja Toroska) ja Helmisen ehdotus 3 ääntä (Helminen, Palmu, Paunikallio). Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen esittelijän pohjaehdotuksen.

14 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 15 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Siv.ltk voimaan tulleen kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Sivistyslautakunnalle on toimitettu päivähoidon johtajan päätökset, rehtorin päätökset v ,408, 425, 426, 427, 428, 424, 461, 462, v ,3, 2, päiväkodinjohtajan päätökset 475, 476, 479, 483, päiväkodin johtajan sijaisen päätökset 481 ja hallintojohtajan päätökset 51, 52, 53. Sivistyslautakunta päättää olla siirtämättä viranhaltijan päätöksiä käsiteltäväkseen.

15 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 16 TIEDOKSISAATTOASIAT Sivltk. 15 Opetus- ja kulttuuriministeriö Päätös OKM/265/511/2013 Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma v Valtion erityisavustus perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi. Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Selvitys koulutilojen korjaustilanteesta ja sisäilmatilanteesta esityslistan liitteenä Polyconin tutkimusraportti. Koulukeskuksen laajennushanke, rakennustoimikunnan kokousmuistio nro 2. Sivistyslautakunta päättää merkitä asiat tietoonsa saatetuksi. Merkittiin tiedoksi.

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34 Perusturvalautakunta 34 Kokousaika Torstaina klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 75 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta 48 Esityslistan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 181 Kunnanhallitus 26.5.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 181 Kunnanhallitus 26.5.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 181 Kokousaika 26.5.2014 klo 17.00 Kokouspaikka KalaValtanen Oy, Pori Käsiteltävät asiat 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 294 Kunnanhallitus 8.9.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 294 Kunnanhallitus 8.9.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 294 Kokousaika 8.9.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 278 Kokousaika 24.8.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hyvinvointilautakunta 10.02.2015 AIKA 10.02.2015 klo 18:00 19.40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot