Päiväkotiyhteistyö ja päivähoitomentorointi Kirkkonummella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväkotiyhteistyö ja päivähoitomentorointi Kirkkonummella"

Transkriptio

1 Päiväkotiyhteistyö ja päivähoitomentorointi Kirkkonummella Nina Hotma, Kirkkonummen suomalainen seurakunta Hannele Stafford, Laajakallion päiväkoti Anne-Mari Teukku, Kirkkonummen suomalainen seurakunta Kasvatuksen painopisteseminaari

2 Kirkkonummi työalueena Asukkaita (2011) Kasvuennuste vuonna 2025 Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan jäseniä n (61%) Päivähoitoikäisiä lapsia n (11 %) Päivähoidossa lapsia 2170 (64%) Kasvuennuste 1,5% vuotuista kasvua vuoteen 2025 saakka (870 lasta) 3 kasvukeskusta: keskustan alue, Masala ja Veikkola

3 Päivähoitomentoroinnin resurssit Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa 3 mentoria, joilla jokaisella on oma työalue Mentoreilla työaikaa käytettävissä 30-38,15h/vko Mentorit keskittyvät työssään pääsääntöisesti mentorointityöhön Lapsityönohjaajalla käytettävissä työajasta 40% päivähoitomentorointiin Lapsityön pastori mukana joulukirkoissa sekä uskontokasvatuskoulutuksen seurantaryhmässä

4 Mentorointimalli Refleksiivinen, tasa-arvoinen, ammattikäytäntöä korostava Mentori toimii samanaikaisesti sekä asiantuntijaettä organisaatiomentorina Mentorointi tapahtuu päiväkoti- ja ryhmätasolla Hallinnollinen mentorointi tapahtuu päiväkoti- ja aluetasolla (päiväkotijohtajien aluetiimit) Uskontokasvatuskoulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä mentorin ja päivähoidon työntekijän, vertaiskouluttajan, kanssa.

5 Päivähoidon uskonnollis-katsomuksellisen orientaation sisällön suunnitteluprosessi päivähoitomentoroinnin näkökulmasta Aluetaso Päiväkotitaso Ryhmätaso Päiväkodin johtajat Aluetiimit Päivähoidon alueelliset tarpeet, kysymykset ja toiveet Päiväkodin tiimivastaavat, vasuvastaavat, yhteyshenkilöt, vertaiskouluttajat Tiimipalaverit, ohjaustiimipalaverit Kauden suunnittelu, talokohtaiset tarpeet ja toiveet Päiväkodin henkilökunta, tiimit Omahoitajat Arkiset ja erityiset tilanteet, tarpeet ja toiveet lapsiryhmässä Päivähoitomentorin tuki ja osallistuminen suunnittelutyöhön. Päiväkoti- ja aluekohtainen koulutus uskontokasvatuksen kysymyksissä.

6 Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja Kirkkonummen kunnan päivähoidon uskontokasvatuskouluttajien ohjausryhmä Seurantaryhmä Leena Salmensaari, srk Raili Santavuori, ph Tarja Kotamäki, ph Puheenjohtaja/ Sihteeri Nina Hotma, srk Katariina Nousiainen, ph Pohjois-Kirkkonummen alue Riittaleena Tuomi, srk Nina Wallenius, pk Kuntakeskus ja Keskusta-etelä Anne-Mari Teukku, srk Hannele Stafford, pk Katarina Nousiainen, pk Masalan alue Nina Haapa-aho, srk Satu Westerlund, pk

7 Uskontokasvatus ja kulttuurinen katsomuskasvatus päivähoidossa uskontokasvatus perustuu lakiin ja sopimuksiin sekä Vasuun jokaisella lapsella oikeus saada uskontokasvatusta kokea uskonnollisia, hengellisiä, henkisiä asioita ja ilmiöitä perehtyä oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen sekä tapoihin ja käytäntöihin tutustua lasta lähellä olevien erilaisten uskontojen ja katsomusten tapoihin kokea hiljaisuutta, ihmetellä, kysellä ja pohtia uskontokasvatus on kulttuuriperinnön siirtämistä sukupolvelta toiselle uskontokasvatus on oman uskonnon tapoihin, traditioihin ja sisältöihin tutustumista edesauttaa lapsen oman identiteetin vahvistumista parantaa erilaisten kulttuurien ymmärtämistä lisää suvaitsevaisuutta ja empatiaa uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio (lähestymistapa, näkökulma) yksi muista orientaatioalueista ja lomittuu niihin uskontokasvatus ei ole vakaumukseen ohjaavaa, katsomuksellista uskontokasvatusta

8 Kasvattaja tradition välittäjänä vastuu päivähoidon uskontokasvatuksesta on päivähoidon henkilöstöllä päivähoidon tehtävä on antaa uskonnollista yleissivistystä. Koti antaa vanhempien vakaumuksesta pohjautuvaa uskontokasvatusta. kirkko tukee vanhempia kodin kristillisessä kasvatuksessa. lähtökohtana uskontokasvatuksessa on lapsen turvallisuuden tunne, lapsen omien kokemusten, ajatusten ja kysymysten kohtaaminen turvallisuuden tunnetta ylläpitää se, että läheinen, omassa ryhmässä toimiva aikuinen, on uskontokasvattaja"

9 Kasvattaja tradition välittäjänä (jatk.) uskontokasvatuksen antaminen ei riipu kasvattajan omasta vakaumuksesta. Se on osa lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan ammatinkuvaa. jokainen aikuinen toteuttaa uskontokasvatusta arjessa, omassa ryhmässään, omalla persoonallisuudellaan, oman ryhmän tarpeiden ja kehitystason mukaan, kokonaisopetuksen puitteissa ja periaatteella uskonto on tunneherkkä kasvatuksen osa-alue. Tärkeää on, millainen tunnejälki me jätetään lapseen auktoriteettina. Myös tuokion / tilanteen ilmapiiri jättää jälkensä. aikuinen on mallina sille, miten uskontoihin suhtaudutaan ja miten niistä puhutaan

10 Kasvattaja tradition välittäjänä (jatk.) kasvattaja voi tiedostamattaan välittää lapselle negatiivisen kuvan. Myös se, ettei ota kantaa tai välttelee uskontoon liittyviä kysymyksiä, kertoo jotain aikuisen suhtautumisesta. Tärkeintä on oma avoin, kunnioittava ja utelias suhtautuminen eri uskontoihin ja uskontojen aihepiiriin yleensä! oppimisympäristöllä tärkeä merkitys: tunnelma, estetiikka, esineet, symbolit, kuvat, musiikki, taide... omassa tiimissä keskustelemme oman lapsiryhmämme uskontokasvatuksesta ja suunnittelemme sitä yhdessä (millainen on oma lapsiryhmämme? mitä kulttuureja ja uskontoja on ryhmässämme edustettuina? mitä vanhempien kanssa on keskusteltu uskontoon liittyvistä asioista? mitä ja miten puhumme asioista lapsille? mikä minulle/meille on vaikeaa/jo hallittavissa olevaa uskontokasvatukseen liittyvissä kysymyksissä? mistä asioista tarvitsemme lisätietoa/mistä saamme tietoa?) suunnittelussa huomioimme myös arjen tilanteet :ruokailu, vaatetus, spontaanit keskustelut, ihmettely ja elämänkirjo syntymästä kuolemaan

11 Yhteistyö vanhempien kanssa Yhteistyö vanhempien kanssa: päivähoidon uskontokasvatus on vanhempien vakaumusta kunnioittavaa - kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa! Lapsen aloituskeskustelussa vanhemmille kerrotaan päiväkodin uskonnollis-katsomuksellisesta kasvatuksesta, sen tavoitteista ja sisällöistä. Samalla tutustutaan perheen uskonnolliseen katsomukseen. vanhemmilta kysytään heidän toiveitaan uskontokasvatukseen liittyvissä asioissa ja heidän asiantuntemustaan, arvostetaan heidän omasta uskonnostaan ja katsomuksestaan! Lapsen vasuun kirjataan perheessä vietettäviä juhlia, perheen katsomuksellisia näkemyksiä, erityistoiveita sekä saako lapsi osallistua seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja kirkkohetkiin.

12 Lapsen vasu: uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio

13 Yhteistyö vanhempien kanssa (jatk.) tunnustukselliseen uskontokasvatukseen, esim. joulu-, adventti- tai kevätkirkkoon osallistumiseen kysytään aina vanhempien lupa vanhempia informoidaan päivähoidossa tapahtuvasta uskontokasvatuksesta, esim. viikkotai kuukausikirjeissä, keskusteluissa vanhempia myös informoidaan etukäteen päivähoitomentorin vierailuista, kirkkoseikkailusta ja kirkkohetkistä, jolloin vanhemmilla on mahdollisuus kieltää lapsen osallistuminen tapahtumiin. Tällöin lapselle järjestetään mielekästä, suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa tuoksi ajaksi. Toimintaa eriytetään suunnitellusti!

14 Uskontokasvatuksen sisällöt päivähoidossa keskeisiä uskontokasvatuksen sisältöjä ovat juhlapyhät ja niiden perinteet sekä lapsen omat kysymykset ja pohdinta erilaiset perheen juhlat: nimenanto, kaste, konfirmaatio, häät, hautajaiset... vuoden kiertoon liittyvät juhlat: pyhäinpäivä, joulu, laskiainen, pääsiäinen ym. kirkolliset juhlapyhät sekä niihin liittyvät laulut ja leikit. (Vertaa esim. muslimien Ramadan-juhla) kuolemaan ja kuoleman jälkeiseen elämään liittyvät kysymykset eettiset kysymykset Raamatun kertomukset (vertaa muiden ryhmässä edustettuina olevien uskontojen tärkeät kertomukset, mitä tiedämme niistä?) kirkkorakennukset, kirkkomusiikki, kirkkovierailut, kirkkotaide

15 Päiväkodin ja mentoreiden yhteistyö mentorikoulutus vuodesta 2001 alkaen. Kurssin käyminen on edellytys päivähoitomentorina toimimiselle. uskontokasvatuksen kouluttajakoulutusta vuodesta 2008 Kirkkohallituksen ja SLK:n järjestämänä. Koulutuksissa työparit päivähoidosta ja seurakunnasta. Kirkkonummella pohjaa yhteistyölle ovat olleet luomassa varhaiskasvatuksen johtaja, päivähoidon suunnittelija, lapsityön pappi, lapsityönohjaaja sekä päivähoitomentorit. varhaiskasvatuksen johtajan ja lapsityönohjaajan tuki yhteistyölle tärkeä! lapsityön johtokunnassa on mukana kunnan päivähoidon edustaja kertomassa kunnan päivähoidosta (srk:n ja kunnan päivähoidon peilaaminen toisiinsa) Kirkkonummella järjestetty uskontokasvatuskoulutusta päiväkotien Vasu-vastaaville, kasvatusvastuullisille, perhepäivähoitajille ja päiväkotien johtajille kouluttajatyöparina lastentarhanopettaja ja päivähoitomentori vasu-vastaavat kouluttaneet oman päiväkodin henkilökuntaa

16 Päiväkodin ja mentoreiden yhteistyö (jatk.) kouluttajatyöparit jatkaneet alueellista koulutusta päiväkodeille ja perhepäivähoitajille uskontokasvatuksen ohjaustiimin säännölliset kokoukset. Tehtävänä uskontokasvatuksen suunnittelu, koulutus, toteutus ja arviointi päivähoidossa, päivähoidon ja mentoreiden yhteistyön kehittäminen, materiaalitilaukset jne. päivähoidon ja mentoreiden yhteistyön tavoitteena: yhteistyön kehittäminen selkeä rakenne päivähoidon uskonnollis-katsomuksellisen orientaation toteuttamiseksi päivähoidossa: aluetaso, päiväkotitaso ja ryhmätaso päivähoidosssa uskontokasvatusta toteuttavat pääasiallisesti päivähoidon kasvatusvastuulliset työntekijät

17 Päivähoidon ja mentoreiden yhteistyö (jatk.) päivähoitomentorit tukevat ja osallistuvat uskontokasvatuksen suunnittelutyöhön sekä sovittaessa sen toteuttamiseen käytännön yhteistyö: syksyisin tehdään yhteistoimintasuunnitelma uskonnollis-katsomuksellisen orientaation toteutumisen tueksi. Suunnitelmassa kirjattuna: päiväkodin, päiväkodin johtajan ja yhteyshenkilön sekä päivähoitomentorin yhteystiedot, yhteyshenkilön tehtävät, päiväkotiryhmien nimet lapsimäärineen ja ikäjakautumineen, ryhmien työntekijät sekä suunnitelmat uskontokasvatuksen toteuttamiseksi päiväkodissa uskontokasvatuksen tavoitteet, painopisteet, kausisuunnitelma sekä päiväkodin toiveet yhteistyölle mentorin kanssa

18 Päivähoidon ja mentoreiden yhteistyö (jatk.) Suunnitelma tehdään syys- ja kevätkaudelle erikseen tai koko toimikaudeksi kerralla. Päiväkodissa uskontovastaava, joka pitää yhteyttä mentoriin uskontovastaavat eri tiimeistä yhteisten tapahtumien suunnittelu ja oman tiimin uskontokasvatuksesta vastaaminen yhdessä oman tiimin jäsenten kanssa (tiimipalaverit). Tiimien uskontovastaavat mukana myös tapaamisissa mentorin kanssa. uskontokasvatuksen suunnittelupalaverit, koulutus materiaalien lainaus mentorilta (esim. pöytänuket, flanellot Raamatun kertomuksia varten, kirjallisuus...)

19 Päivähoidon ja mentoreiden yhteistyö (jatk.) yhteiset kirkkohetket, esim. adventti-, joulu-, kevätkirkot (kirkossa tai päiväkodilla, metsässä...) eskarilaisten kirkkoseikkailut, viskareiden kirkkoon tutustumisretket, kouluunlähtevien siunaaminen juhlapyhiin liittyvät yhteiset hetket (esim. pääsiäispolku päiväkodilla tai seurakunnan tiloissa, adventin /ystävänpäivän / Mikkelinpäivän käsittely yhdessä) Raamatun tarinat yhdessä kertoen, eläen kirjallinen materiaali, esim. Vuoden ympäri -kansio, Kirkkonummen lasten kirkkokirja, Lapsen uskon avainsanat Kirkkovuosi-infot Päivähoitotyön nettisivut - materiaalia uskontokasvatukseen

20 Lisätietoja Kirkkonummen suomalainen seurakunta Nina Hotma, lapsityönohjaaja, puh tai Anne-Mari Teukku, päivähoitomentori, puh tai (keskustan alue) Hannele Stafford, Laajakallion päiväkoti, puh tai Nina Haapa-aho, päivähoitomentori, puh tai (Masalan alue) Riittaleena Tuomi, lapsityönohjaaja, puh tai (Veikkolan alue)

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Päivähoidon USKONTO- KASVATUS Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Työryhmä Aija Anteroinen, Päivi Haapakoski, Virpi Killström, Anne Luoma, Leena Nikkilä, Jaanet Salminen,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja työsuunnitelma 2014-2015 hyväksytty:. 2014 Johanna Jalli-Huhtala Päiväkodin

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA 1 PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA V A R H A I S K A S V A T U S S U U N N I TE LM A Saan olla sylissä. Kavereiden kanssa on mukava leikkiä. Hoviväellä on aikaa lapselle Saan kokeilla ja tehdä itse! Linnansaleissa

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Tulkkilan päiväkoti 1. Toimintayksikön kuvaus Tulkkilan päiväkoti sijaitsee kaupungintalon yhteydessä Kokemäen keskustassa. Rakennuksen toisessa kerroksessa olevissa tiloissa

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ...

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... TAIVALKOSKEN KUNTA Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 6. TOIMINNALLISET PAINOTUKSET... 5 7. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan Hyvä kasvatus sytyttää joka päivä 2014 SISÄLLYS 1. SAATTEEKSI 2.PÄIVÄKOTIEN ESITTELY

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot