Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma

2 OJAKKALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA/ Koulun opetussuunnitelma , päivitetty OJAKKALAN KOULUN ARVOPOHJA Henkinen ja fyysinen hyvinvointi - turvallisen oppimisympäristön luominen - terveen itsetunnon vahvistaminen - eettisten arvojen vaaliminen - terveiden elämäntapojen arvostaminen - muutoksiin sopeutuminen ja joustavuus Oikeudenmukaisuus - rehellisyys ja luotettavuus - johdonmukaisuus - tasapuolisuus - avoimuus Vastuuntunto - tehtävistä ja tarvikkeista huolehtiminen - vastuu luonnosta ja ympäristöstä - yhteiskunnallinen tiedostaminen - oppimisen arvostaminen - ryhmässä toimimiseen oppiminen ja toisen työn arvostaminen - yhteisvastuu Luovuus - itsenäisesti toimiminen - omiin kykyihin luottaminen - erilaisuuden hyväksyminen - yksilön omien edellytysten huomioiminen - elämänmyönteisyyden korostaminen Kansainvälisyys - oman identiteetin tunteminen ja vahvistaminen - muiden ihmisten ja kulttuurien kunnioittaminen

3 2. OJAKKALAN KOULUN TOIMINTA-AJATUS Visio Toiminta-ajatus Yhdessä oppien toisiamme auttaen Ojakkalan koulussa annetaan monipuolista yleisopetusta ja vahvistetaan oppilaiden sosiaalisia taitoja 3. HYVÄN KÄYTÖKSEN PAINOPISTEALUEET KOULUSSAMME Koulussamme painotetaan toisten huomioon ottamista ja toisista välittämistä. Hyvän käytöksen painopistealue on muiden huomioonottaminen: - toisten kunnioittaminen - erilaisuuden hyväksyminen - suvaitsevaisuus - ympäristöstä, turvallisuudesta ja omaisuudesta huolehtiminen - ystävällinen puhetapa kaikkia kohtaan ja hyvä käytös kaikissa tilanteissa 4. OJAKKALAN KOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS 4.1. Fyysinen oppimisympäristö Ojakkala: Koulurakennus ja tilat - turvallinen ja terveellinen - aineluokat tekstiilityöhön, tekniseen työhön, musiikkiin, kuvaamataitoon ja liikuntaan ja hyvä näyttämö - ruokala on viihtyisä ja ajanmukainen - tietokeskus: kirjasto ja tietokoneet - kaikissa luokissa verkkoyhteydet - käytävätiloissa on pientyöryhmäpisteitä - antavat mahdollisuuden erilaisille työskentely- ja oppimistavoille - huomioitu myös vammaisten oppilaiden tarpeet Koulun piha ja lähiympäristö - turvallinen ja viihtyisä - uudet pihavälineet - voidaan pitää myös liikuntatunteja - lähellä metsää, peltoja ja järvi, joita on mahdollista käyttää opetuksessa - kylän urheilukenttää käytetään liikunnan opetuksessa Opetusvälineet - uudella puolella joustavat kalusteratkaisut - opetusvälineet ovat ajanmukaiset ja niitä on riittävästi - kirjallisuutta sekä kirjastoautosta että Ojakkalan kirjaston perintönä

4 4.2. Psyykkinen oppimisympäristö Tavoitteena on luoda myönteinen, kannustava, hyväksyvä ja kiireetön ilmapiiri, jonka perustana ovat koulun yhteiset arvot. - toteutetaan joustavia opetusjärjestelyjä - hyödynnetään opettajien erityistaitoja - korostetaan opettajien yhteistyötä - tehdään yhteistyötä myös esiopetuksen kanssa - puututaan kiusaamistilanteisiin välittömästi - kasvatetaan oppilaat noudattamaan hyviä tapoja - toisten työn kunnioittaminen on luottamuksen pohja - kotien ja koulun tiivis vuoropuhelu 5. OJAKKALAN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI 5.1. Kurssimuotoisuus ja lukuvuoden jaksotus Ojakkalan koulussa ei ole kursseja. Teknisessä ja tekstiilityössä toteutetaan viidennellä ja kuudennella luokilla vähintään neljän viikon jakso vaihtotyöskentelynä. 5. ja 6. luokkien valinnainen tunti käytetään liikuntaan Järjestyssäännöt ja määräykset 1. Puhun ystävällisesti. En kiroile enkä huuda. 2. Annan opiskelu ja työrauhan itselleni, muille oppilaille ja opettajalle. 3. Noudatan työskennellessäni turvallisuusohjeita. 4. Olen hyvä kaveri. Otan kaikki mukaan leikkeihin enkä kiusaa ketään. 5. Autan, jos kaveri tarvitsee apua. 6. Teen hyvin ja huolellisesti tehtäväni ja kotiläksyni. 7. Ruokailen asiallisesti ja annan kaikille ruokarauhan. 8. Huolehdin omasta ja koulun omaisuudesta. En koske toisten tavaroihin. Jos rikon tahallisesti tai vahingossa muiden omaisuutta on minun korvattava vahinko. 9. Pidän huolta ympäristöstä. En heitä roskia ja siivoan jälkeni. 10. Noudatan liikennesääntöjä ja otan toiset tielläliikkujat huomioon.

5 11. Vietän välitunnit koulun piha-alueella enkä poistu alueelta ilman opettajan lupaa. 12. Noudatan koulun järjestyssääntöjä ja koulun kaikkien aikuisten neuvoja ja ohjeita Oppilaan ojentamisen muodot ja käytänteet Koulu noudattaa koululakeja ja asetuksia. Koulussamme on käytössä Verso eli vertaissovittelu. Jälki-istunnot pyrimme korvaamaan kasvatuskeskusteluilla. Räikeissä tai toistuvissa järjestyssääntöjen rikkomistapauksissa oppilas soittaa itse isälle tai äidille opettajan/rehtorin läsnä ollessa Koulumme käytänteitä Koulun työ ja loma-ajat Koulun työ- ja loma-ajat Syyslukukausi: syysloma joululoma Kevätlukukausi: talviloma pääsiäinen lomapäivä Toimintakalenteri Syyslukukausi 2009 to ke pe pe ke to pe ti la oppilaskunnan vaalit koulun yhteinen tunti Aleksis Kiven päivä YK:n päivä planetaario itsenäisyysjuhla joulupaja joulujuhlat

6 Kevätlukukausi 2010 vko 5 ma 8.2. to vko 12 pe to ke la 5.6. medialukuviikko koulun yhteinen tunti talviliikuntapäivä lukuviikko vappu helatorstai luontoretki kevätjuhlat * kevään vanhempainillan päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin Oppituntien ajat luokat klo klo klo klo klo luokat klo klo klo klo klo klo Välitunnit luokat klo klo klo klo luokat klo klo klo klo

7 Kouluruokailun käytännön järjestelyt Ojakkalassa ruokaillaan ruokalassa opettajien ja avustajien valvonnassa. Oppilaat syövät kahdessa vuorossa. Ruokailun yhteydessä oleva välitunti ovat pituudeltaan yhteensä 35 minuuttia. Ruoka kuljetetaan Otalammen koulukeskuksesta Aamunavaukset Opettajat pitävät aamunavaukset keskusradion kautta. Kerran kuukaudessa seurakunta pitää aamunavauksen salissa. Juhlapäivät huomioidaan aamunavauksissa Koulumatkakuljetusten järjestäminen Koulumatkakuljetukset suunnitellaan yhteistyössä rehtorin, koulutoimiston ja liikennöitsijöiden kanssa. Kuljetusta odottaville oppilaille järjestetään valvonta. Aamulla kuljetusoppilaat saavat tulla käytäväpöytiin tekemään tehtäviään Oppilaiden poissaolojen seuraaminen Luokan opettaja seuraa oppilaiden poissaoloja yhdessä aineenopettajien kanssa. Tarvittaessa otamme yhteyden huoltajiin Koulumme painotukset Kiinnitämme huomiota erityisesti oppilaiden käyttäytymiseen muita oppilaita ja aikuisia kohtaan sekä puhetapaan. Jatkamme verso ja oppilaskuntatoimintaa Yhdysluokkatyöskentely Koulussa on startti luokka, jossa opiskelee 1. ja 2. luokkien oppilaita Kouluvuoden juhlat ja perinteet Koulussamme pidetään perinteisesti joulu- ja kevätjuhlat. Joulujuhlien ohjelmista vastaavat 1.,3., ja 5. Luokkien opettajat oppilaineen. Kevätjuhlien ohjelmasta vastaavat 2., 4., ja 6.luokkien opettajat oppilaineen. Lisäksi pidämme itsenäisyysjuhlan ja pääsiäistapahtuman sekä Aleksis Kiven ja YK:n -päivän tapahtuman.

8 5.8. Teemapäivät, tapahtumat ja tempaukset Perinteeksi on muodostunut mediaviikko ja kasvimaan ylläpito. Keväällä pidämme talviliikuntapäivän ja teemme luontoretken Kummi-, tukioppilas-, oppilaskuntatoiminta Koulumme 5. luokkalaiset saavat kummioppilaan esikouluryhmistä ja 6. luokkalaiset toimivat ensimmäisten luokkien oppilaiden kummeina. Oppilaskunta valitaan vaaleilla elokuun lopussa Leirikoulut ja retket Kolmannet luokat tekevät opintoretken Vihtiin. Kuudes luokka on elo syyskuussa leirikoulussa Kisakalliossa ja Iniössä. 6. OPISKELUN TUKEMINEN 6.1. Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa Koulu ja päiväkodin esiopetusryhmät ovat laatineet yhdessä toimintasuunnitelman. Esiopetus ja koulu suunnittelevat kouluvuoden aikana eri yhteistyömuotoja. Yläkoulujen kanssa tehdään yhteisyötä siirtyvien oppilaiden osalta. Kuraattori Johanna Kautto ja psykologi Anna Tikka osallistuvat oppilashuoltoryhmäämme Kodin ja koulun välinen yhteistyö Koulussa toimii vanhempainyhdistys. Se toimii aktiivisesti koko koulun hyväksi tukien koulun ja kotien kasvatustyötä. Yhteistyötä kotien kanssa tapahtuu myös luokkien opettajien ja vanhempien kesken Yhteistyö muiden tahojen kanssa meidän koulussa Teemme yhteistyötä myös Vihdin seurakunnan, 4H yhdistyksen, Ojakkalan kylätoimikunnan, Ojakkalan Visan, Ojakkalan Marttojen, Ojakkalan metsästysseuran ja Vihdin eri urheiluseurojen kanssa. Nuorisotoimi vastaa Kantti kestää toiminnasta.

9 6.4. Tukiopetuksen antaminen koulussamme Tukiopetusta antavat oman luokan opettaja, joku muu luokanopettaja tai aineenopettaja. Tukiopetus on tarkoitettu opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille oppilaille. Tukiopetukseen on varattu n. 1/2 h / luokka / viikko Kerhotoiminnan järjestäminen ja iltapäivätoiminta Vihdin kunta järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koululla ja Vihdin seurakunta Ojakkalassa omissa tiloissaan. Koulussa toimii iltapäivisin myös useita oppilaskerhoja Koulunkäyntiavustajien palvelut Koulussamme on kolme koulunkäyntiavustajaa: Marju Haikonen, Riitta Purje ja Hannele Hacklin. He toimivat avustajina useilla eri luokilla ja oppilailla Vanhempaintoiminta Koulumme vanhemmat ovat mukana koulun toiminnassa osallistumalla luokkatoimikuntien työskentelyyn erilaisten tapahtumien, kerhojen ja retkien tiimoilta. Koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. 7. OPPILASHUOLTO MEIDÄN KOULUSSA 7.1. Koulun oppilashuoltoryhmä Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, joka pyrkii auttamaan yksittäisiä oppilaita heidän mahdollisissa koulunkäyntiin liittyvissä vaikeuksissaan. Ryhmään kuuluvat koulupsykologi Anna Tikka, koulukuraattori Johanna Kautto, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja Heidi Sohlman, rehtori sekä kulloisenkin luokan opettaja. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Samoin koulun sisäinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kuukausittain Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhoitaja Heidi Sohlman on Ojakkalassa keskiviikkoisin. Oppilaat käyvät hammashoidossa Nummelan hammashoitolassa Koulukuraattorin palvelut Kuoppanummen koulukeskuksen kuraattori Johanna Kautto osallistuu oppilashuoltoryhmäämme. Hän käy Ojakkalassa tarpeen mukaan.

10 7.4. Koulupsykologipalvelut Koulupsykologi Anna Tikka osallistuu oppilashuoltoryhmän työhön ja käy koululla tarvittaessa Turvallisuussuunnitelma Kts. liite 7.6. Kriisisuunnitelma Kts. liite Väkivaltatilanteet Kts. Kriisisuunnitelma (liite) Mielenterveyskysymykset Oppilaiden akuutit mielenterveysongelmat - opettajan epäillessä oppilaalla akuuttia mielenterveysongelmaa otetaan yhteyttä terveydenhoitajaan, psykologiin ja/tai rehtoriin - otetaan yhteys huoltajiin - em. mainittujen henkilöiden toimesta ohjataan tai viedään oppilas saamaan hoitoa - asiasta kerrotaan huoltajien suostumuksella luokan muille oppilaille Opettajan / muun henkilökunnan akuutit mielenterveysongelmat - kollegan epäillessä opettajalla / tai muulla henkilökuntaan kuuluvalla akuuttia mielenterveysongelmaa, otetaan yhteyttä rehtoriin - rehtori ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon ja ohjaa henkilön hoitoon - asiasta keskustellaan lasten kanssa hienotunteisesti tilanne rauhoittaen Erilaiset onnettomuudet - kts. kriisisuunnitelma (liite) Kuolemantapaukset Kts. Kriisisuunnitelma (liite)

11 7.7. Päihdesuunnitelma Ehkäisevä päihdetyö Päihteitä ovat tässä suunnitelmassa tupakka, nuuska, alkoholi, huumeet, liuottimet ja lääkkeet. Oppitunnit: päihteistä ja niiden haitoista keskustellaan luokissa aina kun siihen ilmenee tarvetta. Kantti kestää - projektia toteutetaan 6. -luokkalaisten kanssa. Kukaan koulun aikuisista ei tupakoi tai käytä muita päihteitä työaikana Päihteidenkäyttötilanteet Päihteiden käyttäjänä oppilas Mikäli oppilas käyttää päihteitä kouluaikana, tulee opettajan ilmoittaa asiasta rehtorille. Jos oppilas on päihtynyt, opettaja huolehtii oppilaasta toisen opettajan avustamana. Tapauksesta ilmoitetaan aina huoltajille. Oppilas viedään huoltajan toimesta kotiin tai hoitoon. Oppilaan kanssa keskustelevat terveydenhoitaja ja oppilashuoltoryhmään kuuluvat. Oppilaan rankaisemisessa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja rangaistuskäytänteitä. Oppilashuoltoryhmä seuraa oppilaan tilannetta ja ilmoittaa tarvittaessa sosiaalitoimeen. Päihteiden käyttäjänä opettaja tai muu henkilökunta - kts. Vihdin kunnan päihdeongelmaisten hoitoonohjausjärjestelmä (henkilöstöhallinnon rumpu) 7.8. Suunnitelma koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja kiusaamistilanteiden selvittämiseksi Koulukiusaamista on, kun yksi tai useampi oppilas aiheuttaa tahallaan ja toistuvasti mielipahaa jollekin oppilaalle. Nimittely, pilkkaaminen, töniminen, lyöminen, syrjiminen ja yksin jättäminen ovat kiusaamista, jos teot kohdistuvat aina samaan oppilaaseen ja jatkuvat. Koulussamme ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa ja siihen puututaan välittömästi. Koulussamme on ohjeet kiusaamistapausten varalta. ( kts. liite ) Tarvittaessa oppilaita voidaan sijoittaa eri rinnakkaisluokille kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi. Viidennellä luokalla oppilaat valitsevat kummioppilaat eskarilaisista ja kuudennen luokan oppilaat ensimmäisen luokan oppilaista.

12 Koulun ja luokkien yhteishengen parantamiseksi järjestetään liikuntatapahtumia. Luokissa on esillä koulun järjestyssäännöt. Lisäksi luokilla voi olla omia sisäisiä sääntöjä ja ohjeita. Opettaja ja huoltajat keskustelevat koulukiusaamisesta tarvittaessa vanhempaintapaamisten yhteydessä. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa puuttua yksittäisiin kiusaamistapauksiin Verso toiminta Vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tuo vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Menetelmän tarkoituksena on oppilaiden vuorovaikutustaitoja edistämällä vähentää koulun toimintahäiriöitä. Vertaissovittelulla puututaan oppilaiden väliseen mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Vertaissovittelussa hieman vanhemmat sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun ristiriitaansa. Sovittelun aikana osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Kaavaa noudattamalla sovittelijaoppilaat ja ristiriidan osapuolet etenevät lopulta sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Verso oppilaiden ja ohjaajien toimenpidelista 1. Vertaissovittelutila pienryhmä tila 2. Vertaissovitteluaika tiistaisin ja torstaisin klo aamukahakat samana päivänä ja klo 12 jälkeen sattuneet seuraavana verso -päivänä verso oppilaat tarkistavat sovittelutilanteen klo välitunnilla 3. Tilaus vihreät tilauslaput opettajia varten luokissa ja lokerikossa täytetyt tilauslaput toimitetaan lokerikkoon tilauksen tehnyt aikuinen kertoo sovitteluun määrätyille oppilaille sovitteluajan ja paikan verso ohjaaja antaa tilauksen sovittelijaoppilaille klo Sovittelutilanne päivystävä ohjaaja avaa oven sovittelutilaan jos sovitteluun määrätyt oppilaat eivät ole paikalla, hakevat verso oppilaat heidät sovittelutilaan sovittelun aikana päivystävä ohjaaja odottaa kansliassa sovittelijat ja soviteltavat sopivat seurantatapaamisen viikon päähän

13 5. Sovittelun jälkeen sovittelijat palauttavat tilauksen ja sopimuksen ohjaavalle opettajalle ohjaaja laittaa tilauksen ja sopimuksen nidottuina lokerikkoon ohjaaja keskustelee hetken sovittelutilanteesta verso oppilaiden kanssa 6. Seuranta viikon kuluttua verso oppilaat tapaavat sovittelussa olleet oppilaat ja tarkistavat, onko sopimus pitänyt jos sopimusta on noudatettu, verso oppilaat käyvät varmentamassa sen nimikirjoituksellaan päivystävä ohjaaja taltioi sopimuksen mappiin jos sopimus ei ole pitänyt, pidetään uusi sovittelu toisen kerran samojen verso oppilaiden kanssa ohjaajan kanssa yhdessä sopien Kiusaamistilanteiden selvittäminen - kts. Kiusaamistapausten selvittäminen Ojakkalan koulussa. (liite) 8. AIHEKOKONAISUUKSIEN OPETTAMINEN JA NÄKYMINEN KOULUN ARJESSA Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Aihekokonaisuudet toteutetaan eri oppiaineissa kasvatusta ja opettamista eheyttävinä teemoina, niille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Ne näkyvät koulumme toimintakulttuurissa sekä koulun yhteisissä tapahtumissa Ihmisenä kasvaminen Opetuksen päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä. Oppilaan myönteinen minäkuva itseensä luottavana oppijana vahvistuu, oppimisen ilo säilyy ja vastuu omasta oppimisesta kehittyy. Oppilasta ohjataan tapakasvatuksella hyvään käytökseen sekä toisen ihmisen huomioimiseen. Toisen ihmisen kunnioittaminen nähdään osana sydämen sivistystä. Tavoitteet Oppilas oppii ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan tunnistamaan oikean ja väärän kehittämään itseään oppijana

14 toimimaan yhteisön jäsenenä. Sisällöt Tämän aihekokonaisuuden sisältöjä käsitellään kaikissa oppiaineissa. Ojakkalan koulussa Ihmisenä kasvaminen aihekokonaisuutta täydentävät Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma Koulun ja luokan järjestyssäännöt Kantti kestää koulutus Koulun ja päiväkodin yhteistyösuunnitelma Vuosittaiset tapakasvatusteemat Kummioppilastoiminta Urheilu- ja liikuntatapahtumat ( esim. Nuori Suomi ) Vaihtuvat näyttelyt Oppilaiden itsearviointi Koulun laulu Leirikoulut ja luokkaretket Oppilashuoltoryhmä Verso toiminta Oppilaskunta -toiminta 8.2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Opetuksen päämääränä on auttaa oppilasta arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana eurooppalaista kulttuuria. Tavoitteena on vihtiläisen kulttuurin tuntemuksen lisääminen tutustua kansainvälisyyteen eri elämänalueilla ja aitoon vuorovaikutukseen erilaisten kulttuurien edustajien kanssa että oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja aikaisempien sukupolvien elämäntavan merkityksen

15 Sisällöt Tämän aihekokonaisuuden sisältöjä käsitellään kaikissa oppiaineissa. Ojakkalan koulussa Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuutta täydentävät yhteiset tapahtumat: joulu- ja kevätjuhlat, Itsenäisyyspäiväjuhla, Lucian päivä juhla, pääsiäis - ja vapputapahtuma leirikoulut ja kolmansien luokkien Vihti -retki Vanhojen päivän tanssit Unicef -kävely YK:n -päivä vanhojen vihtiläisten kouluvierailut Otepään koululaisten vastavierailu 8.3. Viestintä ja mediataito Pyrkimyksenä on kehittää oppilaan ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja siten, että saavutettaisiin valmiuksia myös yhteisölliseen viestintään. Rohkaistaan ja opastetaan viestintäteknisten välineiden käyttöön ja ohjataan valikoivaan ja kriittiseen medialukutaitoon. Opetuksessa huomioidaan yhteistyö paikallisien median kanssa. Tavoitteet Oppilas oppii viestinnän perustaidot osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja vaikuttavaa viestintää vastuulliseksi viestijäksi ja median käyttäjäksi Ojakkalan koulussa Viestintä- ja mediataitoja aihekokonaisuutta täydentävät oppilaiden pitämät aamunavaukset atk passi medialukuviikko kirjastoauto ja kirjastovierailut näyttelyvierailut oppilaiden esitykset

16 8.4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista. Oppilasta opetetaan kehittämään osallistumisessa tarvittavia valmiuksia, kannustetaan jatkuvaan yrittämiseen sekä yrittäjämäiseen ajatteluun. Tavoitteet Oppilas oppii ymmärtämään kouluyhteisön ja elinympäristön toimintaa osallistumaan ja ottamaan tarkoituksenmukaisesti vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja muodostamaan realistisia käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksista kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia kriittisesti ja toimimaan pitkäjännitteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvioimaan oman toimintansa vaikuttavuutta Ojakkalan koulussa Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys aihekokonaisuutta täydentävät keräykset yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa ( 4H, Pelastakaa lapset ry, kylätoimikunta, Ojakkalan Visa, Ojakkalan Martat ja Ojakkalan metsästysseura) kasvimaaprojekti yhdessä 4H yhdistyksen kanssa oppilaskunta 8.5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tulee kasvattaa ympäristötietoisia ja kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Tavoitteet Oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun tärkeyden huomioimaan ympäristöolosuhteet kantamaan vastuuta omasta ja muiden hyvinvoinnista edistämään hyvinvointia omassa ympäristössään

17 ymmärtämään ja toimimaan niin, että luonnonvaroja riittää myös seuraaville sukupolville arvioimaan oman kulutuksensa vaikutuksia ympäristöön ymmärtämään tämän hetkisten päätösten vaikutukset tulevien sukupolvien hyvinvoinnille Ojakkalan koulussa Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta aihekokonaisuutta täydentävät kasvimaan hoitaminen koulukiinteistön energiakulutuksen tarkkailu ja seuranta luontoretket vanhempainillat kierrätysmateriaalien käyttö ja vanhan korjaaminen oppikirjojen kierrätys 8.6. Turvallisuus ja liikenne Perusopetuksen tulee antaa oppilaille ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisesti Tavoitteet Oppilas oppii liikkuessaan toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti kiinnittämään huomiota liikenneympäristön ja muun ympäristön turvallisuuteen toimimaan onnettomuus ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti toimimaan turvallisuutta ja terveyttä edistävästi edistämään väkivallattomuutta ja ehkäisemään kiusaamista Ojakkalan koulussa Turvallisuus ja liikenne aihekokonaisuutta täydentävät kriisisuunnitelma turvallisuussuunnitelma

18 suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi työturvallisuusohjeet yhteistyö poliisin ja palolaitoksen kanssa liikennesäännöt järjestyssäännöt 8.7. Ihminen ja teknologia Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittymisestä ja vaikutuksista, opettaa järkeviin valintoihin ja saada pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasaarvokysymyksiä Tavoitteet Oppilas oppii käyttämään teknologiaa vastuullisesti ja kriittisesti käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin tietotekniikan ja tieteenalojen vuorovaikutteisuuden arvioimaan teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. Ojakkalan koulussa Ihminen ja teknologia aihekokonaisuutta täydentävät ATK passi nettietiketti koneiden ja laitteiden turvallisuusohjeet kännykkäetiketti 9. ARVIOINTI 9.1. VÄLIARVIOINTI Oppilasarvioinnin tehtävänä on, että oppilas ja huoltaja saavat tietoa lapsen kehittymisestä, sosiaalisesta kasvusta ja opiskelutaidoista. Arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Arviointi toteutuu myös suullisen palautteen ja keskustelujen avulla. Arviointi on jatkuvaa ja se kuuluu oppimisprosessiin.

19 Oppilasarviointi on prosessi, johon kuuluvat itsearviointi, oppilaan oppimistilanteessa saama palaute sekä sanallinen/numeerinen arviointi. Oppilaalle annetaan lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Lukuvuositodistus on yhteneväinen koko kunnassa. Väliarviointi toteutetaan Ojakkalan koulussa seuraavasti: 1. ja 2. luokka - sanallinen arviointi - arviointikeskustelu 3. ja 4. luokka - sanallinen arviointi - lisäksi mahdollisuus pitää arviointikeskustelu 5. luokka - numeerinen arviointi - voidaan käyttää +, - ja ½ - lisäksi mahdollisuus pitää arviointikeskustelu 6. luokka - numeerinen arviointi - lisäksi mahdollisuus pitää arviointikeskustelu Väliarvioinnit ovat liitteinä toimintasuunnitelman lopussa. Lukuvuosiarvioinnit ovat samanlaiset kaikissa Vihdin kunnan kouluissa OMAN KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI Koulu arvioi toimintaansa tekemällä opettajille lukuvuoden aikana yhden tai useampia kyselyjä. Ne voivat olla joko valmiita tai omalle koululle itse laadittuja kyselyjä. Niiden tuloksia käytetään hyväksi suunniteltaessa koulun kehitystoimia. Koulu laatii oman tuloskorttinsa, jonka tavoitteiden saavuttamista arvioidaan kevätlukukauden lopulla. Huoltajakyselyt säännöllisin väliajoin antavat palautetta koululle kotien näkökulmasta.

20 VIHDIN KUNTA Liite 1. OJAKKALAN KOULU NUMMITIE OJAKKALA , Kimmo Lukkarinen, rehtori , Anna Widenoja-Nurmi, apulaisrehtori (turvallisuuspäällikkö) , opettajat huoltomies kanslia TURVALLISUUSSUUNNITELMA Laatinut Kimmo Lukkarinen, rehtori

21 SISÄLLYSLUETTELO 2 Asia Kansilehti, yhteystiedot. sivu 1 Sisällysluettelo. sivu 2 1 Yleistä sivu 3 Suunnitelman tarkoitus Liittyminen muuhun suunnitteluun laitoksessa.. 2 Laitos ja sen riskit sivu 4 Yleiskuvaus toiminnasta ja kiinteistöstä... Onnettomuus ja vahinkoriskit sivu 5 Riskit kohteittain sivu 5 3 Palonehkäisy Paloturvallisuutta koskevat määräykset ja järjestelyt.. sivu 7 4 Yhteistoiminta viranomaisten kanssa.. sivu 8 Suojeluorganisaatio sivu 8 Väestönsuojat sivu 8 5 Toiminta onnettomuus- ja tuhotilanteissa sivu 9 Ilmoitukset viranomaisille Kunnan hälytysjärjestelmä Suojeluorganisaation toiminta 6 Koulutus sivu 10 Johdon koulutus Turvallisuusorganisaation koulutus Muun henkilöstön koulutus 7 Tiedottaminen sivu 10 Tiedottaminen turvallisuusjärjestelyistä Tiedottaminen onnettomuus- ja tuhotilanteissa. Tiedotettavat asiat sivu 11

22 3 1. YLEISTÄ Suunnitelman tarkoitus Ojakkalan koulun turvallisuussuunnitelman ja sitä kautta koulun turvallisuusorganisaation tehtävänä on kokonaissuojelun periaatetta noudattaen pyrkiä ennalta ehkäisemään onnettomuudet ja niiden mahdollisesti tapahduttua estämään tai rajoittamaan ja lieventämään henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Liittyminen muuhun suunnitteluun laitoksessa Turvallisuussuunnitelmaan liittyvät asiat otetaan laitoksen muussa suunnittelussa huomioon seuraavasti: - koulun opetussuunnitelmassa - koulun lukuvuosisuunnitelmassa - talousarviosuunnittelussa - koulun henkilökuntapalavereissa otetaan vuosittain esille turvallisuussuunnitelmaan liittyvät tarpeet kuten henkilömuutokset, koulutustarve, materiaalihankinnat jne. - uudisrakennuksen suunnittelussa ja vanhan puolen saneerauksessa

23 2. LAITOS JA SEN RISKIT 4 Yleiskuvaus toiminnasta ja kiinteistöstä Toiminta Ojakkalan koululla toimii tätä nykyä peruskoulun 1-6 -luokkien opetuksessa 12 perusopetusryhmää sekä kaksi esikouluryhmää. Koulussa opiskelee lv n. 220 oppilasta ja n. 40 eskarilaista. Henkilökuntaa koululla on seuraavasti: päivittäin 1 rehtori, 12 luokanopettajaa, 1 englannin lehtori, 3 koulunkäyntiavustajaa, 2 ruokapalvelun työntekijä, 2 siivooja, 3 lastentarhanopettajaa, 4 lastenhoitajaa 1-3 päivänä/viikko 1 koulusihteeri, 1 kouluterveydenhoitaja, 1 ELA -opettaja, 1 huoltomies Lisäksi liikuntasalia käyttävät useat urheiluseurat ja muut tahot. Samoin luokkatiloissa tulee olemaan ulkopuolista iltakäyttöä. Lisäksi koulun ruokasali/ auditoriossa tullee olemaan muutaman kerran vuodessa yleisötilaisuuksia. Koulun joulu- ja kevätjuhlat (tai muut yleisömäärältään suuret tilaisuudet) pidetään koulun liikuntasalissa tai ruokalassa. Kiinteistö Rakennus jakautuu kahteen osaan, vanhaan ja uuteen puoleen. Vanhalla puolelle ovat esiopetuksen luokat ja luokat 1A, 1B, 2A, 2B ja 1-2S sekä ruokailutilat, keittiö, keittiö- ja siivoushenkilökunnan taukotilat, teknisen työn tilat, kansliatilat ja opettajien työtilat. Alakerrassa sijaitsevat koulun tekniset tilat. Uudella puolella ovat luokat 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6B ja englannin luokka sekä terveydenhoitajan tila, tekstiilityön luokka, liikuntasali aputiloineen, tietokeskus, musiikki/kuvaamataitoluokka sekä teknisiä tiloja. Uudella puolella sijaitsevat myös kaksi väestönsuojaa, jotka toimivat normaalikäytössä tekstiilityön tilana ja liikuntasalin varastotiloina ja pukuhuonetiloina. Iltakäyttöä varten varataan luokkatiloja vanhalta puolelta, joihin tiloihin käyttäjät pääsevät kulkemaan vanhan puolen päätyovesta. Kulku liikuntasaliin tapahtuu koulun pohjoispuolen pääovesta.

24 Onnettomuus ja vahinkoriskit 5 1. Tulipalo Riskialttiita paikkoja ovat: TN-tila, TS-tila, keittiö, pannuhuone ja ilmastointikonehuoneet 2. Tapaturmat Riskejä: TN/TS, liikunta, keittiö, välitunnit, liikkuminen portaissa 3. Pommiuhkaus Riskejä: Räjähdysvaara 4. Vaaralliset aineet Riskejä: Rautatiellä ja valtatie 53:lla 5. Muita uhkia Riskejä: Sähkökatkot, vesivahingot, myrsky, omaisuusrikokset 6. Radioaktiivinen Riskejä: Ydinräjähdys, ydinvoimalaonnettomuus laskeuma 7. Tavanomaisin tai BC-asein käyty sota Riskejä: Sodan aiheuttamat tuhot, BC-aseiden aiheuttamat vaarat henkilöille Riskit kohteittain Kohde Vaaratekijät Ohje Tulipalo TN-tilan kuumakäsittely, ahjo, nestekaasu- Ohjeet, valvonta, sammutin pullo, juottaminen, muovin kuumennus käsisuihku, poistumistiet, opastus Keittiö - rasvapalo, muusta toiminnasta syntyvä palovaara Pannuhuone - polttimen epäkunto Ohjeet, valvonta, sammutin sammutuspeitto Ohjeet, valvonta, sammutin, tilan siivous Ilmastointikonehuoneet - laitteiden epä- Ohjeet, valvonta, sammutkuntoon joutuminen timet, tilojen siivous Tapaturmat Tekninen työ - koneiden, työkalujen, välineiden ja materiaalien ohjeiden vastainen käyttö Ohjeet, valvonta, ensiapuvälineet

25 6 Liikunta pelit, telineet, välineet Ohjeet, valvonta Ulkoliikunta, välitunnit, pelit, telineet Järjestyssäännöt, valvonta ja ohjeet Keittiö liukastumisvaara, palovammat Ohjeet, ensiapuvälineet Liikkuminen käytävillä ja portaissa Järjestyssäännöt, valvonta ja ohjeet Pommi- Räjähdysvaara Henkilöt pois koulurakennukuhkaus sesta. Varatilana Ojakkalan urheilutalo. Vaaralliset aineet Hälytysmerkkien opiskelu. Siirrytään heti sisätiloihin. Suljetaan ovet ja ikkunat Noudatetaan palo- ja pelastustoimen ohjeita yleis-radion ulaverkon kuuntelu Huoltomies sulkee ilmastoinnin Sähkö- Pitkäaikainen pimeys, laitteiden toimikatkot mattomuus, rauhattomuus, paniikki Oppilaiden rauhoittaminen, hätäpoistumisteiden valot tarkistus Vesi- Veden aiheuttamat kosteusvahingot Yhteys pikaisesti huoltovahingot muut haitat, veden käytön estyminen mieheen, vesijohtojen sulkeminen yhteys tekniseen keskukseen Omaisuus- Murrot, varkaudet, vahingonteot Yhteys rehtoriin tai poliisiin rikokset Valvonnan järjestäminen. Ydinonnettomuus Radioaktiivinen laskeuma Hälytysmerkkien opiskelu. Väestönsuojan kuntoonlaitto. Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen. Henkilökunnan informointi. Suojautuminen. Noudatetaan palo- ja pelastustoimen ohjeita yleisradion ulaverkon kuuntelu

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO 1. PERUSTOIMINTAMALLI 2. KUOLEMANTAPAUS 3. ONNETTOMUUS 4. KIUSAAMINEN 5. ALKOHOLI, LÄÄKKEET, HUUMEET 6. OPPILAAN PSYYKKINEN KRIISITILANNE JOHDANTO Koulumaailmassakin

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 9/2010 1. JOHDANTO 1.1. Mitä koulukiusaaminen on? 1.2. Yleisohjeita kiusaamiseen puuttumisesta 1.3. Ongelmia kiusaamiseen puuttumisessa 2. KIUSAAMISEN

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

KIRJOLAN KOULUN KRIISISUUNNITELMA 2012

KIRJOLAN KOULUN KRIISISUUNNITELMA 2012 KIRJOLAN KOULUN KRIISISUUNNITELMA 2012 1 Sisällys 1. TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA 3 1.1 Kirjolan koulun oppilashuoltoryhmän jäsenet 1.2 Parikkalan kunnan kriisiryhmän jäsenet 1.3. Kriisien ennaltaehkäisy

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU ja meillä myös sovitellaan Verso-toiminta Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli Kastellin koulu 22.11.2011 1 Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisella tarkoitetaan

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Terveystieto OPPIAINEEN KUVAUS Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista arkielämässä.

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 %

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 % Oppilaiden lkm Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % 1061 33 3,1 % Muu Oppilaan tausta ei ole taakka Vähemmistökulttuurien tuntemus Oman kulttuurin arvostaminen Yhteisen päätöksenteon

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 PAIMION KAUPUNKI JA SAUVON KUNTA Johdanto Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelut 29.10.2016 Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelu Oppilas on oman oppimisensa, opettaja opettamisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija, ja keskustelutilanteessa he jakavat

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli 1 Määritelmä: Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 27.1.2010 Opetusneuvos Aihekokonaisuuksien määrittely vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot