Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma

2 OJAKKALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA/ Koulun opetussuunnitelma , päivitetty OJAKKALAN KOULUN ARVOPOHJA Henkinen ja fyysinen hyvinvointi - turvallisen oppimisympäristön luominen - terveen itsetunnon vahvistaminen - eettisten arvojen vaaliminen - terveiden elämäntapojen arvostaminen - muutoksiin sopeutuminen ja joustavuus Oikeudenmukaisuus - rehellisyys ja luotettavuus - johdonmukaisuus - tasapuolisuus - avoimuus Vastuuntunto - tehtävistä ja tarvikkeista huolehtiminen - vastuu luonnosta ja ympäristöstä - yhteiskunnallinen tiedostaminen - oppimisen arvostaminen - ryhmässä toimimiseen oppiminen ja toisen työn arvostaminen - yhteisvastuu Luovuus - itsenäisesti toimiminen - omiin kykyihin luottaminen - erilaisuuden hyväksyminen - yksilön omien edellytysten huomioiminen - elämänmyönteisyyden korostaminen Kansainvälisyys - oman identiteetin tunteminen ja vahvistaminen - muiden ihmisten ja kulttuurien kunnioittaminen

3 2. OJAKKALAN KOULUN TOIMINTA-AJATUS Visio Toiminta-ajatus Yhdessä oppien toisiamme auttaen Ojakkalan koulussa annetaan monipuolista yleisopetusta ja vahvistetaan oppilaiden sosiaalisia taitoja 3. HYVÄN KÄYTÖKSEN PAINOPISTEALUEET KOULUSSAMME Koulussamme painotetaan toisten huomioon ottamista ja toisista välittämistä. Hyvän käytöksen painopistealue on muiden huomioonottaminen: - toisten kunnioittaminen - erilaisuuden hyväksyminen - suvaitsevaisuus - ympäristöstä, turvallisuudesta ja omaisuudesta huolehtiminen - ystävällinen puhetapa kaikkia kohtaan ja hyvä käytös kaikissa tilanteissa 4. OJAKKALAN KOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS 4.1. Fyysinen oppimisympäristö Ojakkala: Koulurakennus ja tilat - turvallinen ja terveellinen - aineluokat tekstiilityöhön, tekniseen työhön, musiikkiin, kuvaamataitoon ja liikuntaan ja hyvä näyttämö - ruokala on viihtyisä ja ajanmukainen - tietokeskus: kirjasto ja tietokoneet - kaikissa luokissa verkkoyhteydet - käytävätiloissa on pientyöryhmäpisteitä - antavat mahdollisuuden erilaisille työskentely- ja oppimistavoille - huomioitu myös vammaisten oppilaiden tarpeet Koulun piha ja lähiympäristö - turvallinen ja viihtyisä - uudet pihavälineet - voidaan pitää myös liikuntatunteja - lähellä metsää, peltoja ja järvi, joita on mahdollista käyttää opetuksessa - kylän urheilukenttää käytetään liikunnan opetuksessa Opetusvälineet - uudella puolella joustavat kalusteratkaisut - opetusvälineet ovat ajanmukaiset ja niitä on riittävästi - kirjallisuutta sekä kirjastoautosta että Ojakkalan kirjaston perintönä

4 4.2. Psyykkinen oppimisympäristö Tavoitteena on luoda myönteinen, kannustava, hyväksyvä ja kiireetön ilmapiiri, jonka perustana ovat koulun yhteiset arvot. - toteutetaan joustavia opetusjärjestelyjä - hyödynnetään opettajien erityistaitoja - korostetaan opettajien yhteistyötä - tehdään yhteistyötä myös esiopetuksen kanssa - puututaan kiusaamistilanteisiin välittömästi - kasvatetaan oppilaat noudattamaan hyviä tapoja - toisten työn kunnioittaminen on luottamuksen pohja - kotien ja koulun tiivis vuoropuhelu 5. OJAKKALAN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI 5.1. Kurssimuotoisuus ja lukuvuoden jaksotus Ojakkalan koulussa ei ole kursseja. Teknisessä ja tekstiilityössä toteutetaan viidennellä ja kuudennella luokilla vähintään neljän viikon jakso vaihtotyöskentelynä. 5. ja 6. luokkien valinnainen tunti käytetään liikuntaan Järjestyssäännöt ja määräykset 1. Puhun ystävällisesti. En kiroile enkä huuda. 2. Annan opiskelu ja työrauhan itselleni, muille oppilaille ja opettajalle. 3. Noudatan työskennellessäni turvallisuusohjeita. 4. Olen hyvä kaveri. Otan kaikki mukaan leikkeihin enkä kiusaa ketään. 5. Autan, jos kaveri tarvitsee apua. 6. Teen hyvin ja huolellisesti tehtäväni ja kotiläksyni. 7. Ruokailen asiallisesti ja annan kaikille ruokarauhan. 8. Huolehdin omasta ja koulun omaisuudesta. En koske toisten tavaroihin. Jos rikon tahallisesti tai vahingossa muiden omaisuutta on minun korvattava vahinko. 9. Pidän huolta ympäristöstä. En heitä roskia ja siivoan jälkeni. 10. Noudatan liikennesääntöjä ja otan toiset tielläliikkujat huomioon.

5 11. Vietän välitunnit koulun piha-alueella enkä poistu alueelta ilman opettajan lupaa. 12. Noudatan koulun järjestyssääntöjä ja koulun kaikkien aikuisten neuvoja ja ohjeita Oppilaan ojentamisen muodot ja käytänteet Koulu noudattaa koululakeja ja asetuksia. Koulussamme on käytössä Verso eli vertaissovittelu. Jälki-istunnot pyrimme korvaamaan kasvatuskeskusteluilla. Räikeissä tai toistuvissa järjestyssääntöjen rikkomistapauksissa oppilas soittaa itse isälle tai äidille opettajan/rehtorin läsnä ollessa Koulumme käytänteitä Koulun työ ja loma-ajat Koulun työ- ja loma-ajat Syyslukukausi: syysloma joululoma Kevätlukukausi: talviloma pääsiäinen lomapäivä Toimintakalenteri Syyslukukausi 2009 to ke pe pe ke to pe ti la oppilaskunnan vaalit koulun yhteinen tunti Aleksis Kiven päivä YK:n päivä planetaario itsenäisyysjuhla joulupaja joulujuhlat

6 Kevätlukukausi 2010 vko 5 ma 8.2. to vko 12 pe to ke la 5.6. medialukuviikko koulun yhteinen tunti talviliikuntapäivä lukuviikko vappu helatorstai luontoretki kevätjuhlat * kevään vanhempainillan päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin Oppituntien ajat luokat klo klo klo klo klo luokat klo klo klo klo klo klo Välitunnit luokat klo klo klo klo luokat klo klo klo klo

7 Kouluruokailun käytännön järjestelyt Ojakkalassa ruokaillaan ruokalassa opettajien ja avustajien valvonnassa. Oppilaat syövät kahdessa vuorossa. Ruokailun yhteydessä oleva välitunti ovat pituudeltaan yhteensä 35 minuuttia. Ruoka kuljetetaan Otalammen koulukeskuksesta Aamunavaukset Opettajat pitävät aamunavaukset keskusradion kautta. Kerran kuukaudessa seurakunta pitää aamunavauksen salissa. Juhlapäivät huomioidaan aamunavauksissa Koulumatkakuljetusten järjestäminen Koulumatkakuljetukset suunnitellaan yhteistyössä rehtorin, koulutoimiston ja liikennöitsijöiden kanssa. Kuljetusta odottaville oppilaille järjestetään valvonta. Aamulla kuljetusoppilaat saavat tulla käytäväpöytiin tekemään tehtäviään Oppilaiden poissaolojen seuraaminen Luokan opettaja seuraa oppilaiden poissaoloja yhdessä aineenopettajien kanssa. Tarvittaessa otamme yhteyden huoltajiin Koulumme painotukset Kiinnitämme huomiota erityisesti oppilaiden käyttäytymiseen muita oppilaita ja aikuisia kohtaan sekä puhetapaan. Jatkamme verso ja oppilaskuntatoimintaa Yhdysluokkatyöskentely Koulussa on startti luokka, jossa opiskelee 1. ja 2. luokkien oppilaita Kouluvuoden juhlat ja perinteet Koulussamme pidetään perinteisesti joulu- ja kevätjuhlat. Joulujuhlien ohjelmista vastaavat 1.,3., ja 5. Luokkien opettajat oppilaineen. Kevätjuhlien ohjelmasta vastaavat 2., 4., ja 6.luokkien opettajat oppilaineen. Lisäksi pidämme itsenäisyysjuhlan ja pääsiäistapahtuman sekä Aleksis Kiven ja YK:n -päivän tapahtuman.

8 5.8. Teemapäivät, tapahtumat ja tempaukset Perinteeksi on muodostunut mediaviikko ja kasvimaan ylläpito. Keväällä pidämme talviliikuntapäivän ja teemme luontoretken Kummi-, tukioppilas-, oppilaskuntatoiminta Koulumme 5. luokkalaiset saavat kummioppilaan esikouluryhmistä ja 6. luokkalaiset toimivat ensimmäisten luokkien oppilaiden kummeina. Oppilaskunta valitaan vaaleilla elokuun lopussa Leirikoulut ja retket Kolmannet luokat tekevät opintoretken Vihtiin. Kuudes luokka on elo syyskuussa leirikoulussa Kisakalliossa ja Iniössä. 6. OPISKELUN TUKEMINEN 6.1. Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa Koulu ja päiväkodin esiopetusryhmät ovat laatineet yhdessä toimintasuunnitelman. Esiopetus ja koulu suunnittelevat kouluvuoden aikana eri yhteistyömuotoja. Yläkoulujen kanssa tehdään yhteisyötä siirtyvien oppilaiden osalta. Kuraattori Johanna Kautto ja psykologi Anna Tikka osallistuvat oppilashuoltoryhmäämme Kodin ja koulun välinen yhteistyö Koulussa toimii vanhempainyhdistys. Se toimii aktiivisesti koko koulun hyväksi tukien koulun ja kotien kasvatustyötä. Yhteistyötä kotien kanssa tapahtuu myös luokkien opettajien ja vanhempien kesken Yhteistyö muiden tahojen kanssa meidän koulussa Teemme yhteistyötä myös Vihdin seurakunnan, 4H yhdistyksen, Ojakkalan kylätoimikunnan, Ojakkalan Visan, Ojakkalan Marttojen, Ojakkalan metsästysseuran ja Vihdin eri urheiluseurojen kanssa. Nuorisotoimi vastaa Kantti kestää toiminnasta.

9 6.4. Tukiopetuksen antaminen koulussamme Tukiopetusta antavat oman luokan opettaja, joku muu luokanopettaja tai aineenopettaja. Tukiopetus on tarkoitettu opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille oppilaille. Tukiopetukseen on varattu n. 1/2 h / luokka / viikko Kerhotoiminnan järjestäminen ja iltapäivätoiminta Vihdin kunta järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koululla ja Vihdin seurakunta Ojakkalassa omissa tiloissaan. Koulussa toimii iltapäivisin myös useita oppilaskerhoja Koulunkäyntiavustajien palvelut Koulussamme on kolme koulunkäyntiavustajaa: Marju Haikonen, Riitta Purje ja Hannele Hacklin. He toimivat avustajina useilla eri luokilla ja oppilailla Vanhempaintoiminta Koulumme vanhemmat ovat mukana koulun toiminnassa osallistumalla luokkatoimikuntien työskentelyyn erilaisten tapahtumien, kerhojen ja retkien tiimoilta. Koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. 7. OPPILASHUOLTO MEIDÄN KOULUSSA 7.1. Koulun oppilashuoltoryhmä Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, joka pyrkii auttamaan yksittäisiä oppilaita heidän mahdollisissa koulunkäyntiin liittyvissä vaikeuksissaan. Ryhmään kuuluvat koulupsykologi Anna Tikka, koulukuraattori Johanna Kautto, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja Heidi Sohlman, rehtori sekä kulloisenkin luokan opettaja. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Samoin koulun sisäinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kuukausittain Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhoitaja Heidi Sohlman on Ojakkalassa keskiviikkoisin. Oppilaat käyvät hammashoidossa Nummelan hammashoitolassa Koulukuraattorin palvelut Kuoppanummen koulukeskuksen kuraattori Johanna Kautto osallistuu oppilashuoltoryhmäämme. Hän käy Ojakkalassa tarpeen mukaan.

10 7.4. Koulupsykologipalvelut Koulupsykologi Anna Tikka osallistuu oppilashuoltoryhmän työhön ja käy koululla tarvittaessa Turvallisuussuunnitelma Kts. liite 7.6. Kriisisuunnitelma Kts. liite Väkivaltatilanteet Kts. Kriisisuunnitelma (liite) Mielenterveyskysymykset Oppilaiden akuutit mielenterveysongelmat - opettajan epäillessä oppilaalla akuuttia mielenterveysongelmaa otetaan yhteyttä terveydenhoitajaan, psykologiin ja/tai rehtoriin - otetaan yhteys huoltajiin - em. mainittujen henkilöiden toimesta ohjataan tai viedään oppilas saamaan hoitoa - asiasta kerrotaan huoltajien suostumuksella luokan muille oppilaille Opettajan / muun henkilökunnan akuutit mielenterveysongelmat - kollegan epäillessä opettajalla / tai muulla henkilökuntaan kuuluvalla akuuttia mielenterveysongelmaa, otetaan yhteyttä rehtoriin - rehtori ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon ja ohjaa henkilön hoitoon - asiasta keskustellaan lasten kanssa hienotunteisesti tilanne rauhoittaen Erilaiset onnettomuudet - kts. kriisisuunnitelma (liite) Kuolemantapaukset Kts. Kriisisuunnitelma (liite)

11 7.7. Päihdesuunnitelma Ehkäisevä päihdetyö Päihteitä ovat tässä suunnitelmassa tupakka, nuuska, alkoholi, huumeet, liuottimet ja lääkkeet. Oppitunnit: päihteistä ja niiden haitoista keskustellaan luokissa aina kun siihen ilmenee tarvetta. Kantti kestää - projektia toteutetaan 6. -luokkalaisten kanssa. Kukaan koulun aikuisista ei tupakoi tai käytä muita päihteitä työaikana Päihteidenkäyttötilanteet Päihteiden käyttäjänä oppilas Mikäli oppilas käyttää päihteitä kouluaikana, tulee opettajan ilmoittaa asiasta rehtorille. Jos oppilas on päihtynyt, opettaja huolehtii oppilaasta toisen opettajan avustamana. Tapauksesta ilmoitetaan aina huoltajille. Oppilas viedään huoltajan toimesta kotiin tai hoitoon. Oppilaan kanssa keskustelevat terveydenhoitaja ja oppilashuoltoryhmään kuuluvat. Oppilaan rankaisemisessa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja rangaistuskäytänteitä. Oppilashuoltoryhmä seuraa oppilaan tilannetta ja ilmoittaa tarvittaessa sosiaalitoimeen. Päihteiden käyttäjänä opettaja tai muu henkilökunta - kts. Vihdin kunnan päihdeongelmaisten hoitoonohjausjärjestelmä (henkilöstöhallinnon rumpu) 7.8. Suunnitelma koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja kiusaamistilanteiden selvittämiseksi Koulukiusaamista on, kun yksi tai useampi oppilas aiheuttaa tahallaan ja toistuvasti mielipahaa jollekin oppilaalle. Nimittely, pilkkaaminen, töniminen, lyöminen, syrjiminen ja yksin jättäminen ovat kiusaamista, jos teot kohdistuvat aina samaan oppilaaseen ja jatkuvat. Koulussamme ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa ja siihen puututaan välittömästi. Koulussamme on ohjeet kiusaamistapausten varalta. ( kts. liite ) Tarvittaessa oppilaita voidaan sijoittaa eri rinnakkaisluokille kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi. Viidennellä luokalla oppilaat valitsevat kummioppilaat eskarilaisista ja kuudennen luokan oppilaat ensimmäisen luokan oppilaista.

12 Koulun ja luokkien yhteishengen parantamiseksi järjestetään liikuntatapahtumia. Luokissa on esillä koulun järjestyssäännöt. Lisäksi luokilla voi olla omia sisäisiä sääntöjä ja ohjeita. Opettaja ja huoltajat keskustelevat koulukiusaamisesta tarvittaessa vanhempaintapaamisten yhteydessä. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa puuttua yksittäisiin kiusaamistapauksiin Verso toiminta Vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tuo vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Menetelmän tarkoituksena on oppilaiden vuorovaikutustaitoja edistämällä vähentää koulun toimintahäiriöitä. Vertaissovittelulla puututaan oppilaiden väliseen mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Vertaissovittelussa hieman vanhemmat sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun ristiriitaansa. Sovittelun aikana osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Kaavaa noudattamalla sovittelijaoppilaat ja ristiriidan osapuolet etenevät lopulta sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Verso oppilaiden ja ohjaajien toimenpidelista 1. Vertaissovittelutila pienryhmä tila 2. Vertaissovitteluaika tiistaisin ja torstaisin klo aamukahakat samana päivänä ja klo 12 jälkeen sattuneet seuraavana verso -päivänä verso oppilaat tarkistavat sovittelutilanteen klo välitunnilla 3. Tilaus vihreät tilauslaput opettajia varten luokissa ja lokerikossa täytetyt tilauslaput toimitetaan lokerikkoon tilauksen tehnyt aikuinen kertoo sovitteluun määrätyille oppilaille sovitteluajan ja paikan verso ohjaaja antaa tilauksen sovittelijaoppilaille klo Sovittelutilanne päivystävä ohjaaja avaa oven sovittelutilaan jos sovitteluun määrätyt oppilaat eivät ole paikalla, hakevat verso oppilaat heidät sovittelutilaan sovittelun aikana päivystävä ohjaaja odottaa kansliassa sovittelijat ja soviteltavat sopivat seurantatapaamisen viikon päähän

13 5. Sovittelun jälkeen sovittelijat palauttavat tilauksen ja sopimuksen ohjaavalle opettajalle ohjaaja laittaa tilauksen ja sopimuksen nidottuina lokerikkoon ohjaaja keskustelee hetken sovittelutilanteesta verso oppilaiden kanssa 6. Seuranta viikon kuluttua verso oppilaat tapaavat sovittelussa olleet oppilaat ja tarkistavat, onko sopimus pitänyt jos sopimusta on noudatettu, verso oppilaat käyvät varmentamassa sen nimikirjoituksellaan päivystävä ohjaaja taltioi sopimuksen mappiin jos sopimus ei ole pitänyt, pidetään uusi sovittelu toisen kerran samojen verso oppilaiden kanssa ohjaajan kanssa yhdessä sopien Kiusaamistilanteiden selvittäminen - kts. Kiusaamistapausten selvittäminen Ojakkalan koulussa. (liite) 8. AIHEKOKONAISUUKSIEN OPETTAMINEN JA NÄKYMINEN KOULUN ARJESSA Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Aihekokonaisuudet toteutetaan eri oppiaineissa kasvatusta ja opettamista eheyttävinä teemoina, niille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Ne näkyvät koulumme toimintakulttuurissa sekä koulun yhteisissä tapahtumissa Ihmisenä kasvaminen Opetuksen päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä. Oppilaan myönteinen minäkuva itseensä luottavana oppijana vahvistuu, oppimisen ilo säilyy ja vastuu omasta oppimisesta kehittyy. Oppilasta ohjataan tapakasvatuksella hyvään käytökseen sekä toisen ihmisen huomioimiseen. Toisen ihmisen kunnioittaminen nähdään osana sydämen sivistystä. Tavoitteet Oppilas oppii ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan tunnistamaan oikean ja väärän kehittämään itseään oppijana

14 toimimaan yhteisön jäsenenä. Sisällöt Tämän aihekokonaisuuden sisältöjä käsitellään kaikissa oppiaineissa. Ojakkalan koulussa Ihmisenä kasvaminen aihekokonaisuutta täydentävät Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma Koulun ja luokan järjestyssäännöt Kantti kestää koulutus Koulun ja päiväkodin yhteistyösuunnitelma Vuosittaiset tapakasvatusteemat Kummioppilastoiminta Urheilu- ja liikuntatapahtumat ( esim. Nuori Suomi ) Vaihtuvat näyttelyt Oppilaiden itsearviointi Koulun laulu Leirikoulut ja luokkaretket Oppilashuoltoryhmä Verso toiminta Oppilaskunta -toiminta 8.2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Opetuksen päämääränä on auttaa oppilasta arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana eurooppalaista kulttuuria. Tavoitteena on vihtiläisen kulttuurin tuntemuksen lisääminen tutustua kansainvälisyyteen eri elämänalueilla ja aitoon vuorovaikutukseen erilaisten kulttuurien edustajien kanssa että oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja aikaisempien sukupolvien elämäntavan merkityksen

15 Sisällöt Tämän aihekokonaisuuden sisältöjä käsitellään kaikissa oppiaineissa. Ojakkalan koulussa Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuutta täydentävät yhteiset tapahtumat: joulu- ja kevätjuhlat, Itsenäisyyspäiväjuhla, Lucian päivä juhla, pääsiäis - ja vapputapahtuma leirikoulut ja kolmansien luokkien Vihti -retki Vanhojen päivän tanssit Unicef -kävely YK:n -päivä vanhojen vihtiläisten kouluvierailut Otepään koululaisten vastavierailu 8.3. Viestintä ja mediataito Pyrkimyksenä on kehittää oppilaan ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja siten, että saavutettaisiin valmiuksia myös yhteisölliseen viestintään. Rohkaistaan ja opastetaan viestintäteknisten välineiden käyttöön ja ohjataan valikoivaan ja kriittiseen medialukutaitoon. Opetuksessa huomioidaan yhteistyö paikallisien median kanssa. Tavoitteet Oppilas oppii viestinnän perustaidot osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja vaikuttavaa viestintää vastuulliseksi viestijäksi ja median käyttäjäksi Ojakkalan koulussa Viestintä- ja mediataitoja aihekokonaisuutta täydentävät oppilaiden pitämät aamunavaukset atk passi medialukuviikko kirjastoauto ja kirjastovierailut näyttelyvierailut oppilaiden esitykset

16 8.4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista. Oppilasta opetetaan kehittämään osallistumisessa tarvittavia valmiuksia, kannustetaan jatkuvaan yrittämiseen sekä yrittäjämäiseen ajatteluun. Tavoitteet Oppilas oppii ymmärtämään kouluyhteisön ja elinympäristön toimintaa osallistumaan ja ottamaan tarkoituksenmukaisesti vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja muodostamaan realistisia käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksista kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia kriittisesti ja toimimaan pitkäjännitteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvioimaan oman toimintansa vaikuttavuutta Ojakkalan koulussa Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys aihekokonaisuutta täydentävät keräykset yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa ( 4H, Pelastakaa lapset ry, kylätoimikunta, Ojakkalan Visa, Ojakkalan Martat ja Ojakkalan metsästysseura) kasvimaaprojekti yhdessä 4H yhdistyksen kanssa oppilaskunta 8.5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tulee kasvattaa ympäristötietoisia ja kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Tavoitteet Oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun tärkeyden huomioimaan ympäristöolosuhteet kantamaan vastuuta omasta ja muiden hyvinvoinnista edistämään hyvinvointia omassa ympäristössään

17 ymmärtämään ja toimimaan niin, että luonnonvaroja riittää myös seuraaville sukupolville arvioimaan oman kulutuksensa vaikutuksia ympäristöön ymmärtämään tämän hetkisten päätösten vaikutukset tulevien sukupolvien hyvinvoinnille Ojakkalan koulussa Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta aihekokonaisuutta täydentävät kasvimaan hoitaminen koulukiinteistön energiakulutuksen tarkkailu ja seuranta luontoretket vanhempainillat kierrätysmateriaalien käyttö ja vanhan korjaaminen oppikirjojen kierrätys 8.6. Turvallisuus ja liikenne Perusopetuksen tulee antaa oppilaille ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisesti Tavoitteet Oppilas oppii liikkuessaan toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti kiinnittämään huomiota liikenneympäristön ja muun ympäristön turvallisuuteen toimimaan onnettomuus ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti toimimaan turvallisuutta ja terveyttä edistävästi edistämään väkivallattomuutta ja ehkäisemään kiusaamista Ojakkalan koulussa Turvallisuus ja liikenne aihekokonaisuutta täydentävät kriisisuunnitelma turvallisuussuunnitelma

18 suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi työturvallisuusohjeet yhteistyö poliisin ja palolaitoksen kanssa liikennesäännöt järjestyssäännöt 8.7. Ihminen ja teknologia Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittymisestä ja vaikutuksista, opettaa järkeviin valintoihin ja saada pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasaarvokysymyksiä Tavoitteet Oppilas oppii käyttämään teknologiaa vastuullisesti ja kriittisesti käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin tietotekniikan ja tieteenalojen vuorovaikutteisuuden arvioimaan teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. Ojakkalan koulussa Ihminen ja teknologia aihekokonaisuutta täydentävät ATK passi nettietiketti koneiden ja laitteiden turvallisuusohjeet kännykkäetiketti 9. ARVIOINTI 9.1. VÄLIARVIOINTI Oppilasarvioinnin tehtävänä on, että oppilas ja huoltaja saavat tietoa lapsen kehittymisestä, sosiaalisesta kasvusta ja opiskelutaidoista. Arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Arviointi toteutuu myös suullisen palautteen ja keskustelujen avulla. Arviointi on jatkuvaa ja se kuuluu oppimisprosessiin.

19 Oppilasarviointi on prosessi, johon kuuluvat itsearviointi, oppilaan oppimistilanteessa saama palaute sekä sanallinen/numeerinen arviointi. Oppilaalle annetaan lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Lukuvuositodistus on yhteneväinen koko kunnassa. Väliarviointi toteutetaan Ojakkalan koulussa seuraavasti: 1. ja 2. luokka - sanallinen arviointi - arviointikeskustelu 3. ja 4. luokka - sanallinen arviointi - lisäksi mahdollisuus pitää arviointikeskustelu 5. luokka - numeerinen arviointi - voidaan käyttää +, - ja ½ - lisäksi mahdollisuus pitää arviointikeskustelu 6. luokka - numeerinen arviointi - lisäksi mahdollisuus pitää arviointikeskustelu Väliarvioinnit ovat liitteinä toimintasuunnitelman lopussa. Lukuvuosiarvioinnit ovat samanlaiset kaikissa Vihdin kunnan kouluissa OMAN KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI Koulu arvioi toimintaansa tekemällä opettajille lukuvuoden aikana yhden tai useampia kyselyjä. Ne voivat olla joko valmiita tai omalle koululle itse laadittuja kyselyjä. Niiden tuloksia käytetään hyväksi suunniteltaessa koulun kehitystoimia. Koulu laatii oman tuloskorttinsa, jonka tavoitteiden saavuttamista arvioidaan kevätlukukauden lopulla. Huoltajakyselyt säännöllisin väliajoin antavat palautetta koululle kotien näkökulmasta.

20 VIHDIN KUNTA Liite 1. OJAKKALAN KOULU NUMMITIE OJAKKALA , Kimmo Lukkarinen, rehtori , Anna Widenoja-Nurmi, apulaisrehtori (turvallisuuspäällikkö) , opettajat huoltomies kanslia TURVALLISUUSSUUNNITELMA Laatinut Kimmo Lukkarinen, rehtori

21 SISÄLLYSLUETTELO 2 Asia Kansilehti, yhteystiedot. sivu 1 Sisällysluettelo. sivu 2 1 Yleistä sivu 3 Suunnitelman tarkoitus Liittyminen muuhun suunnitteluun laitoksessa.. 2 Laitos ja sen riskit sivu 4 Yleiskuvaus toiminnasta ja kiinteistöstä... Onnettomuus ja vahinkoriskit sivu 5 Riskit kohteittain sivu 5 3 Palonehkäisy Paloturvallisuutta koskevat määräykset ja järjestelyt.. sivu 7 4 Yhteistoiminta viranomaisten kanssa.. sivu 8 Suojeluorganisaatio sivu 8 Väestönsuojat sivu 8 5 Toiminta onnettomuus- ja tuhotilanteissa sivu 9 Ilmoitukset viranomaisille Kunnan hälytysjärjestelmä Suojeluorganisaation toiminta 6 Koulutus sivu 10 Johdon koulutus Turvallisuusorganisaation koulutus Muun henkilöstön koulutus 7 Tiedottaminen sivu 10 Tiedottaminen turvallisuusjärjestelyistä Tiedottaminen onnettomuus- ja tuhotilanteissa. Tiedotettavat asiat sivu 11

22 3 1. YLEISTÄ Suunnitelman tarkoitus Ojakkalan koulun turvallisuussuunnitelman ja sitä kautta koulun turvallisuusorganisaation tehtävänä on kokonaissuojelun periaatetta noudattaen pyrkiä ennalta ehkäisemään onnettomuudet ja niiden mahdollisesti tapahduttua estämään tai rajoittamaan ja lieventämään henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Liittyminen muuhun suunnitteluun laitoksessa Turvallisuussuunnitelmaan liittyvät asiat otetaan laitoksen muussa suunnittelussa huomioon seuraavasti: - koulun opetussuunnitelmassa - koulun lukuvuosisuunnitelmassa - talousarviosuunnittelussa - koulun henkilökuntapalavereissa otetaan vuosittain esille turvallisuussuunnitelmaan liittyvät tarpeet kuten henkilömuutokset, koulutustarve, materiaalihankinnat jne. - uudisrakennuksen suunnittelussa ja vanhan puolen saneerauksessa

23 2. LAITOS JA SEN RISKIT 4 Yleiskuvaus toiminnasta ja kiinteistöstä Toiminta Ojakkalan koululla toimii tätä nykyä peruskoulun 1-6 -luokkien opetuksessa 12 perusopetusryhmää sekä kaksi esikouluryhmää. Koulussa opiskelee lv n. 220 oppilasta ja n. 40 eskarilaista. Henkilökuntaa koululla on seuraavasti: päivittäin 1 rehtori, 12 luokanopettajaa, 1 englannin lehtori, 3 koulunkäyntiavustajaa, 2 ruokapalvelun työntekijä, 2 siivooja, 3 lastentarhanopettajaa, 4 lastenhoitajaa 1-3 päivänä/viikko 1 koulusihteeri, 1 kouluterveydenhoitaja, 1 ELA -opettaja, 1 huoltomies Lisäksi liikuntasalia käyttävät useat urheiluseurat ja muut tahot. Samoin luokkatiloissa tulee olemaan ulkopuolista iltakäyttöä. Lisäksi koulun ruokasali/ auditoriossa tullee olemaan muutaman kerran vuodessa yleisötilaisuuksia. Koulun joulu- ja kevätjuhlat (tai muut yleisömäärältään suuret tilaisuudet) pidetään koulun liikuntasalissa tai ruokalassa. Kiinteistö Rakennus jakautuu kahteen osaan, vanhaan ja uuteen puoleen. Vanhalla puolelle ovat esiopetuksen luokat ja luokat 1A, 1B, 2A, 2B ja 1-2S sekä ruokailutilat, keittiö, keittiö- ja siivoushenkilökunnan taukotilat, teknisen työn tilat, kansliatilat ja opettajien työtilat. Alakerrassa sijaitsevat koulun tekniset tilat. Uudella puolella ovat luokat 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6B ja englannin luokka sekä terveydenhoitajan tila, tekstiilityön luokka, liikuntasali aputiloineen, tietokeskus, musiikki/kuvaamataitoluokka sekä teknisiä tiloja. Uudella puolella sijaitsevat myös kaksi väestönsuojaa, jotka toimivat normaalikäytössä tekstiilityön tilana ja liikuntasalin varastotiloina ja pukuhuonetiloina. Iltakäyttöä varten varataan luokkatiloja vanhalta puolelta, joihin tiloihin käyttäjät pääsevät kulkemaan vanhan puolen päätyovesta. Kulku liikuntasaliin tapahtuu koulun pohjoispuolen pääovesta.

24 Onnettomuus ja vahinkoriskit 5 1. Tulipalo Riskialttiita paikkoja ovat: TN-tila, TS-tila, keittiö, pannuhuone ja ilmastointikonehuoneet 2. Tapaturmat Riskejä: TN/TS, liikunta, keittiö, välitunnit, liikkuminen portaissa 3. Pommiuhkaus Riskejä: Räjähdysvaara 4. Vaaralliset aineet Riskejä: Rautatiellä ja valtatie 53:lla 5. Muita uhkia Riskejä: Sähkökatkot, vesivahingot, myrsky, omaisuusrikokset 6. Radioaktiivinen Riskejä: Ydinräjähdys, ydinvoimalaonnettomuus laskeuma 7. Tavanomaisin tai BC-asein käyty sota Riskejä: Sodan aiheuttamat tuhot, BC-aseiden aiheuttamat vaarat henkilöille Riskit kohteittain Kohde Vaaratekijät Ohje Tulipalo TN-tilan kuumakäsittely, ahjo, nestekaasu- Ohjeet, valvonta, sammutin pullo, juottaminen, muovin kuumennus käsisuihku, poistumistiet, opastus Keittiö - rasvapalo, muusta toiminnasta syntyvä palovaara Pannuhuone - polttimen epäkunto Ohjeet, valvonta, sammutin sammutuspeitto Ohjeet, valvonta, sammutin, tilan siivous Ilmastointikonehuoneet - laitteiden epä- Ohjeet, valvonta, sammutkuntoon joutuminen timet, tilojen siivous Tapaturmat Tekninen työ - koneiden, työkalujen, välineiden ja materiaalien ohjeiden vastainen käyttö Ohjeet, valvonta, ensiapuvälineet

25 6 Liikunta pelit, telineet, välineet Ohjeet, valvonta Ulkoliikunta, välitunnit, pelit, telineet Järjestyssäännöt, valvonta ja ohjeet Keittiö liukastumisvaara, palovammat Ohjeet, ensiapuvälineet Liikkuminen käytävillä ja portaissa Järjestyssäännöt, valvonta ja ohjeet Pommi- Räjähdysvaara Henkilöt pois koulurakennukuhkaus sesta. Varatilana Ojakkalan urheilutalo. Vaaralliset aineet Hälytysmerkkien opiskelu. Siirrytään heti sisätiloihin. Suljetaan ovet ja ikkunat Noudatetaan palo- ja pelastustoimen ohjeita yleis-radion ulaverkon kuuntelu Huoltomies sulkee ilmastoinnin Sähkö- Pitkäaikainen pimeys, laitteiden toimikatkot mattomuus, rauhattomuus, paniikki Oppilaiden rauhoittaminen, hätäpoistumisteiden valot tarkistus Vesi- Veden aiheuttamat kosteusvahingot Yhteys pikaisesti huoltovahingot muut haitat, veden käytön estyminen mieheen, vesijohtojen sulkeminen yhteys tekniseen keskukseen Omaisuus- Murrot, varkaudet, vahingonteot Yhteys rehtoriin tai poliisiin rikokset Valvonnan järjestäminen. Ydinonnettomuus Radioaktiivinen laskeuma Hälytysmerkkien opiskelu. Väestönsuojan kuntoonlaitto. Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen. Henkilökunnan informointi. Suojautuminen. Noudatetaan palo- ja pelastustoimen ohjeita yleisradion ulaverkon kuuntelu

Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma

Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma 21.9.2010 OJAKKALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA/ Koulun opetussuunnitelma 15.5.2004, 18.5.2004 päivitetty 28.9.2004 29.8.2006 9.9.2009 5.5.2005 27.9.2007 17.5.2010 29.8.2005

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA TÄRKEÄT NUMEROT Koulun osoite: MUISTA RAUHALLISUUS! YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Poliisi 112 Palo- ja pelastusasiat 112 Kangasalan terveyskeskus 03-5655 400 Pälkäneen

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO 1. PERUSTOIMINTAMALLI 2. KUOLEMANTAPAUS 3. ONNETTOMUUS 4. KIUSAAMINEN 5. ALKOHOLI, LÄÄKKEET, HUUMEET 6. OPPILAAN PSYYKKINEN KRIISITILANNE JOHDANTO Koulumaailmassakin

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2017 2 1. KOULUN NIMI: Euran Kirkonkylän koulu 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Koulun järjestyssääntöjen

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys AIHEKOKONAISUUDET Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Opas on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden alusta. Sen menettelytapoihin perehdytään kouluissa jo kuluvan kevään aikana.

Opas on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden alusta. Sen menettelytapoihin perehdytään kouluissa jo kuluvan kevään aikana. Lasten ja nuorten lautakunta 25 04.04.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 32 30.05.2017 PERUSOPETUKSEN YHTEISET TYÖRAUHAAN LIITTYVÄT TOIMINTAMALLIT/JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lasten ja nuorten lautakunta 04.04.2017

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Ankkuri-työ koulun arjessa

Ankkuri-työ koulun arjessa Ankkuri-työ koulun arjessa Kiusaamisen tunnistaminen ja siihen liittyvien ilmiöiden torjunta AVI, Rovaniemi 7.9.2017 Susanne Nyman, Syväkankaan koulu Kiusaamisen vastainen työ koko henkilökunnan vastuulla

Lisätiedot

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 2017 KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 9.5.2017 1 Sisällys Tärkeitä puhelinnumeroita:... 2 Mikä on kriisi... 2 Kriisityön tavoitteet... 2 Tiedottaminen kriisitilanteissa... 2 Kriisitilanteen

Lisätiedot

Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna

Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna 2017-18 Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna 2017-18 Kiusaamista ennalta ehkäisevä työ Opetussuunnitelma Kasavuoren

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Koulun alkaessa Sateinen, mutta toivottavasti siitä huolimatta rentouttava kesäloma alkaa olla takanapäin ja edessä ovat uudet koitokset oppimisen pitkällä

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 9/2010 1. JOHDANTO 1.1. Mitä koulukiusaaminen on? 1.2. Yleisohjeita kiusaamiseen puuttumisesta 1.3. Ongelmia kiusaamiseen puuttumisessa 2. KIUSAAMISEN

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 LIITE 7 EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 EURAN LUKION KRIISIVALMIUS Euran lukion opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Toimintaohjeet kiusaamistilanteessa Jokainen aikuinen, joka näkee tilanteen, jossa joku oppilas on joutunut sanallisen tai

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

KIRJOLAN KOULUN KRIISISUUNNITELMA 2012

KIRJOLAN KOULUN KRIISISUUNNITELMA 2012 KIRJOLAN KOULUN KRIISISUUNNITELMA 2012 1 Sisällys 1. TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA 3 1.1 Kirjolan koulun oppilashuoltoryhmän jäsenet 1.2 Parikkalan kunnan kriisiryhmän jäsenet 1.3. Kriisien ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU ja meillä myös sovitellaan Verso-toiminta Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli Kastellin koulu 22.11.2011 1 Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisella tarkoitetaan

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Askolan kunnassa on käytössä KiVa Koulu ohjelma. Ohjelman tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja tehokas puuttuminen kiusaamiseen. 2 1.

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Hoidollisen tuen työnkuva koulussa. Marko Asikainen & Niina Oksman Oulu 2016

Hoidollisen tuen työnkuva koulussa. Marko Asikainen & Niina Oksman Oulu 2016 Hoidollisen tuen työnkuva koulussa Marko Asikainen & Niina Oksman Oulu 2016 Hoidollinen työ Tukea oppilasta/opettajaa/ohjaajaa koulunkäynnin kannalta haastavissa ja aggressiivisissa tilanteissa Ennakointi:

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014 Koulutyön alkaessa Lähdemme uuteen lukuvuoteen poikkeuksellisen hyvästä tilanteesta, sillä kaikki viime lukuvuoden opettajat jatkavat työskentelyään Ojakkalassa.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2017-2018 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 54 oppilasta ja 10 esikoululaista Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja

Lisätiedot

SITOUTUMINEN. Kirjaaminen opetussuunnitelmaan. Kirjaaminen vuosikertomukseen. Teemapäivien/ viikkojen järjestäminen

SITOUTUMINEN. Kirjaaminen opetussuunnitelmaan. Kirjaaminen vuosikertomukseen. Teemapäivien/ viikkojen järjestäminen SITOUTUMINEN Kirjaaminen opetussuunnitelmaan Onko koulunne opetussuunnitelmassa kuvattu, miten oppilaiden ja huoltajien osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan? Oppilaiden osallistumis ja vaikuttamismahdollisuudet

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 1) Turvallisuus ja liikkuminen turvallisuus ja liikkuminen: koulupoliisi, liikennekasvatus 1-3 -luokat, pelastautumisharjoitukset, koulun turvallisuusohjeet, Jee Jelppii!

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot